PDA

View Full Version : Vincent Van Quickenborne (VLD) - 31 mei tot 6 juni


 1. Over deze forumsessie
 2. Moeten de volgende generaties onze staatsschuld afbetalen?
 3. Ons overgedimensioneerd staatsapparaat.
 4. Onze energievoorziening in de toekomst
 5. Wat is uw recept om de huidige crisis op te lossen ?
 6. Effect van het migrantenstemrecht in Brussel en de rand.
 7. De partij van de burger en het referendum
 8. Gratis voorbeeld van job-creatie zonder staatsfinanciering
 9. Rapport van VBO
 10. Veroordeling VZW's VB is een mes dat aan twee kanten snijdt
 11. Wat is uw standpunt inzake GGO’s ?
 12. Europa en zijn grondwet.
 13. Waar blijft de democratie in Halle-Vilvoorde. ?
 14. Onduidelijke regelgeving
 15. The Economist en Nepal
 16. Monarchie
 17. Promotie in discotheken.
 18. de kloof tussen hoog- en laaggeschoolden
 19. Administratieve vereenvoudiging versus ambtenarij
 20. Uitspraken Mieke Van Hecke
 21. Uuw realisaties
 22. 200 000 jobs???????????????????
 23. Huidig beleid
 24. Nutteloze formulieren
 25. Hamas
 26. Waarop kan er zoal bespaard worden ?
 27. nieuwe belasingen
 28. Uw houding tegenover het koningshuis
 29. waarom mag men de kleine man blijven bestelen
 30. stemplicht maar geen stemrecht
 31. mogen advocaten verder blijven bedriegen ?
 32. bestelen tijdelijke werknemers
 33. Multikultureel Europa
 34. Feitelijke belastingsdruk bedrijven fors gestegen sinds 1993
 35. vakbondsgrap
 36. borsten
 37. verkiezingsnederlaag voor vld
 38. Stemrecht of stemplicht voor migranten ?
 39. Samenwerking met Vivant
 40. België barst ???
 41. Q was communist. En nu liberaal. Volwassen politiek?
 42. In de tegenaanval
 43. Interne werking: VLD tegenover Vlaams Blok
 44. Drugs
 45. ondemocratisch kiezersbedrog allerhande
 46. Waarom liberalisme?
 47. Europese talenpolitiek.
 48. dit illustreert belgië het best
 49. vakantiewerk studenten
 50. Andere kafka ideeën.
 51. plan Bolkestein
 52. Is de VLD voor kinderarbeid?
 53. Decreet Vlaams parlement verjaring lichte bouwmisdrijven.
 54. Vicent wil je dit even lezen
 55. Wat vindt Vincent ervan ...
 56. veiligeid in kerncentrales
 57. tellen
 58. terug studeren
 59. Het ziet er niet best uit voor u...
 60. Nee tegen software patenten!
 61. roken
 62. hoge raad voor het herstelbeleid
 63. informatie?
 64. Stem