PDA

View Full Version : De Europese grondwet


Jasper
1 maart 2004, 20:14
Kunt u in het kort toelichten:

-of de socialisten van dit thema een breekpunt gaan maken

-wat u precies bedoelt met : "niet verder uithollen"?

-Erkent u dat Jean-Luc Dehaene in dit dossier een voortrekkersrol heeft gespeeld?

Herman Desmedt ©HD
6 maart 2004, 01:10
Geachte,

Op verscheidene internet sites staat een "draft" van de Europese grondwet, maar de meeste zijn meer dan een jaar oud.

Nochtans staat in die grondwet dat die gronwet
- in iedere officiële taal van de EU moet beschikbaar zijn
- ter inzage is voor elke burger (net als officiële verslagen van commissie, parlement,...)

Dus is mijn vraag ?
Waar kunnen we zelf de integrale tekst van de grondwet lezen ?
(Web site of andere bron)

Jan van den Berghe
6 maart 2004, 08:59
Op verscheidene internet sites staat een "draft" van de Europese grondwet, maar de meeste zijn meer dan een jaar oud.


Nog een die z'n Nederlands is vergeten. "Een ontwerp" klinkt even goed, hoor.

Jan van den Berghe
6 maart 2004, 09:00
Dus is mijn vraag ?
Waar kunnen we zelf de integrale tekst van de grondwet lezen ?
(Web site of andere bron)

U kan gratis een gedrukte versie aanvragen bij de dienst publicaties van de EU.

Nathan
6 maart 2004, 14:51
Geachte,

Op verscheidene internet sites staat een "draft" van de Europese grondwet, maar de meeste zijn meer dan een jaar oud.

Nochtans staat in die grondwet dat die gronwet
- in iedere officiële taal van de EU moet beschikbaar zijn
- ter inzage is voor elke burger (net als officiële verslagen van commissie, parlement,...)

Dus is mijn vraag ?
Waar kunnen we zelf de integrale tekst van de grondwet lezen ?
(Web site of andere bron)

U kan in een Europawinkel gratis het ontwerp verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa halen, in het Nederlands nog wel.

Een Europa winkel vind je in Antwerpen en Brussel.

Groeten Nathan,

giserke
6 maart 2004, 15:53
de europese grondwet kan je lezen op :
http://www.grondweteuropa.nl

Jasper
6 maart 2004, 16:12
Mijn vraag 1 kan ik dus oplossen.

Blijft mijn vraag aan Caroline Gennez:

"Wat bedoelt u met de Europese grondwet uithollen?"
Dit is namelijk eens in een interview op de radio geweest, maar ik heb dat grotendeels gemist.

Jan van den Berghe
6 maart 2004, 16:32
Een Europa winkel vind je in Antwerpen en Brussel.


Adres?

Of gaat het hier om die informatiepunten van de EU?

Caroline Gennez
6 maart 2004, 17:42
sp.a heeft van inhet begin de oprichting van de conventie toegejuicht omdat we volledig akkoord gingen met de oorspronkelijke doelstellingen: de burgers dichter bij het Europese project en de Europese instellingen brengen, structuur geven aan de politieke instituties in de uitgebreide Unie en van de EU een stabiliserende factor op werelvlak maken.
De sp.a -en wel bij monde van conventielid Anne Van Lancker- heeft in de conventie een niet aflatende strijd gevoerd voor een socialer Europa en de neerslag daarvan in de ontwerpgrondwet. Het ontwerp dat nu ter goedkeuring van de IGC (staats- en regeringsleiders) voorligt, is voor ons een eerste stap in de goede richting voor de verdere uitbouw van de EU maar is tegelijk het 'minimum minimorum'. Wat is er volgens ons goed in het voorstel: het bundelen van de verschillende verdragen en en het afdwingbaar maken via een echte grondwet. Het garanderen van een aantal belangrijke grondrechten, het Europees burgerschap, het volksinitiatief waardoor 1 miljoen Europeanen een punt op de Europese agenda kunnen zetten, de erkenning van sociale en ecologische grondrechten. Probleem is evenwel dat aan het het sociale luik vooral lippendienst wordt bewezen, terwijl er voor het economische en monetaire luik van de grondwet duidelijk afdwingbare criteria zijn vastgesteld die de lidstaten effectief verplicht worden om na te leven. Zo hadden wij een Europees bestaansminimum voorgesteld, maar dat is er niet gekomen. Nochtans zijn het nu net de sociale (en ook institutionele afspraken zoals het aantal commissarissen, de herziening van de unanimiteitsregel...) die aanleiding geven tot het meest discussie tussen de verschillende landen. Als er op sociaal vlak een afzwakking komt van wat er nu in de grondwet staat, hoeft het voor ons niet. We zullen blijven ijveren voor een politiek en socialer Europa dat nog beter is voor de mensen, dan het vooral economische Europa van vandaag.

Nathan
6 maart 2004, 17:52
Een Europa winkel vind je in Antwerpen en Brussel.


Adres?

Of gaat het hier om die informatiepunten van de EU?

Die in Brussel:
Jean de Lanoy
Koningslaan 202
1190 Brussel
www.jean-de-lannoy.be
jean.de.lannoy@infoboard.be
tel +32 2 538 43 08

De Europese Boekhandel
Wetstraat 244
1040 Brussel
mail@libeurop.be
http://www.libeurop.be

Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel
eusales@just.fgov.be

En natuurlijk in het gebouw van het Europees Parlement in Brussel: weet enkel het exact adres niet.

Die in A'pen is inderdaad een gewoon infopunt Europa. (vlakbij de Groenplaats).

Caroline Gennez
6 maart 2004, 18:02
Info Europese grondwet en EU in het algemeen: www.europa.eu.int of via het gratis nummer: 00 800 6 7 8 9 10 11

Herman Desmedt ©HD
7 maart 2004, 22:44
Info Europese grondwet en EU in het algemeen: www.europa.eu.int of via het gratis nummer: 00 800 6 7 8 9 10 11

Waarschijnlijk hadden ze hier liever wat relevante antwoorden gezien op de vragen op dit forum dan deze info die ik intussen via andere weg doorgemaild kreeg.

Toch bedankt !