PDA

View Full Version : Europa der volkeren of Europa der partijen


Eugene
2 maart 2004, 14:17
Geachte Mevrouw Genez,

2 vragen,

1)In beginsel was de Europese droom van de 'founding fathers' van een eengemaakt Europa de creatie van een 'Europa der volkeren'. Ik stond daar volledig achter maar wat hebben we gekregen?, een Europa der partijen en een Europa waar de 'kleintjes' worden weggedrukt door de 'groten'. Een voorbeeldje, de 'grote' landen Duitsland en Frankrijk besluiten hun voeten te vagen aan het stabiliteitspact en laten hun begrotingstekorten oplopen tot boven de overeengekomen 3%, ik stel vast dat de kleintjes, zelfs indien ze allemaal aan één zeel zouden trekken, er niet in slagen om hetgeen overeengekomen is in het stabiliteitspact toe te passen, m.a.w is Europa er ten dienste van de grote landen, de kleine landen moeten braaf zijn en luisteren. Hoe denkt u de kloof tussen de kleine en grote landen te kunnen dichten.
2) Er was veel om de invoering van de eenheidsmunt te doen, trots werd er gesteld dat alle prijzen niet zouden stijgen, het geldverkeer zou gemakkelijker gaan enz...
De werkelijkheid is echter ontnuchterend, de prijzen zijn gestegen met een 15 a 20%, de prijsverschillen in de verschillende landen is enorm geworden, er is géén eenduidige strategie t.o.v de VS die hun $ laag houden wat voor de VS meer jobs betekend, voor de Europese burger echter een bijna katastrofaal banenverlies. Het enige voordeel van de Euro is dat ik nu veel makkelijker kan vaststellen hoever het eengemaakt Europa de facto een soort hypermarkt is geworden waar ik sneller kan zien welk product duurder of goedkoper is dan bij een andere leverancier, navenant in welk land het Taiwanees of Koreaans product wordt verkocht. Ik vind dan ook de invoering van de Euro de grootste oplichtingsoperatie van de eeuw want in plaats van en beetje meer gelijkheid en rechtvaardigheid te creëren wordt er juist meer afstand en armoede gecreërd. Wat is uw mening en/of standpunt hierover.

Beste groeten

1handclapping
3 maart 2004, 10:21
Mevr Gennez heeft inderdaad met haar boekje het onbehagen over Europa vertolkt, maar dit meteen in de 7de dag gerelativeerd.
De beroemde "Teuro" is er een voorbeeld van : alsof er voor de invoering
van de "eenheidsmunt" nooit prijsstijgingen en/of voorthollende inflatie
geweest is.

De desastreuze toestand van de dollar wordt oa. niet door de Euro veroorzaakt, wel door de amerikaanse politiek die ter wille van een
bewapeningsrace tegen zichzelf het land in budgettaire onothodoxie
stort. Op termijn kan het niet anders dan dat wij in Europa de vruchten van onze stabiele eenheidsmunt zullen plukken.

We hebben met de "eenheidsmunt" in Europa reeds een lange weg afgelegd & het is evident dat het monetaire en het economische het sociale voorafgaat. Vroeger evolueerden de europese valuta in alle richtingen & zo kan je niet aan een gemeenschappelijke politiek doen.
Bv. In de naoorlogse tijd evolueerde de wisselkoers tussen DM en BEF
van BEF 11,- voor een DM naar BEF 21,-. Dit maakte niet alleen onze economische betrekkingen met Duitsland moeilijk, maar ook onze relatie
met Nederland binnen de Benelux omdat de Gulden toen de neiging had
eerder de DM dan de BEF te volgen !

Wat wij nodig hebben is niet minder Europa maar meer en vooral een meer democratisch Europa. In dit verband is het opzetten van een meer
Europees gericht partijenstelsel belangrijk - het wordt hoog tijd dat de
scandinaafse, griekse, franse, duitse enz.. socialisten min of meer
op dezelfde lijn zitten. 1 voorbeeld slechts : als het een socialistisch standpunt is dat het invoeren van de Euro in de ganse EU noodzakelijk is-
waarom is die dan in socialistisch bestuurde landen nog niet ingevoerd ?

boer_bavo
3 maart 2004, 11:53
De werkelijkheid is echter ontnuchterend, de prijzen zijn gestegen met een 15 a 20%, de prijsverschillen in de verschillende landen is enorm geworden, er is géén eenduidige strategie t.o.v de VS die hun $ laag houden wat voor de VS meer jobs betekend, voor de Europese burger echter een bijna katastrofaal banenverlies.
1) Ik heb vooral prijsdalingen gezien. Vanwaar komt je cijfer? Zonder de belastingsverhogingen (op brandstof en sigaretten) vorig jaar was de inflatie zelfs negatief geweest.
2) Volgens de nationale bank heeft de lage dollar onze economie meer goed dan kwaad gedaan.
Om een voorbeeld te geven van hoe dat kan:
Je herinnert je misschien nog de blokkades van vrachtwagens en boeren op onze wegen omdat de brandstof zo duur was. Toen stond de Brent op 31 dollar/barrel. Vandaag staat hij op 33 $/barrel.

Eugene
3 maart 2004, 18:24
De werkelijkheid is echter ontnuchterend, de prijzen zijn gestegen met een 15 a 20%, de prijsverschillen in de verschillende landen is enorm geworden, er is géén eenduidige strategie t.o.v de VS die hun $ laag houden wat voor de VS meer jobs betekend, voor de Europese burger echter een bijna katastrofaal banenverlies.
1) Ik heb vooral prijsdalingen gezien. Vanwaar komt je cijfer? Zonder de belastingsverhogingen (op brandstof en sigaretten) vorig jaar was de inflatie zelfs negatief geweest.
2) Volgens de nationale bank heeft de lage dollar onze economie meer goed dan kwaad gedaan.
Om een voorbeeld te geven van hoe dat kan:
Je herinnert je misschien nog de blokkades van vrachtwagens en boeren op onze wegen omdat de brandstof zo duur was. Toen stond de Brent op 31 dollar/barrel. Vandaag staat hij op 33 $/barrel.

Hier dan de bron, tja weeral een Nederlandse maar de trend is overal.

In het Algemeen Dagblad van 28 mei 2003 en gemaild naar: Tweede Kamer
AMSTERDAM - De prijzen zijn in de afgelopen vijf jaar spectaculair gestegen. Dat blijkt uit een onderzoek van HP/De Tijd. Het opinieblad vergeleek aan de hand van kassabonnen uit 1998, 2000 en 2003 de prijzen van honderd producten en diensten. De gemiddelde prijsstijging bedroeg liefst 49 procent.

HP becijferde niet alleen wat de consument extra voor zijn dagelijkse boodschappen is gaan betalen (een kwart). Het blad besteedde ook aandacht aan zaken als lichamelijke verzorging (+ 61 procent), vervoer (+ 36 procent) en horecabezoek (+ 42 procent).

Meest in het oog springend is de stijging van de nominale ziekenfondspremie, van 13,08 gulden naar 21,45 euro (47,27 gulden). Dat is een toename van 261 procent. Vooral voor de luxe dingen is de Nederlander fors meer gaan betalen. Zo werd de Albert Heijn bezorgservice 150 procent duurder, een telefoontje naar KPN inlichtingen binnenland 167 procent, een glaasje bier 52 procent en een Vietnamese loempia 76 procent.

Ook de meer alledaagse producten, zoals een pot Calvé pindakaas (50 procent) en een strippenkaart (21 procent), gingen in prijs omhoog. De prijzen stegen na 2000 sterker, in de aanloop naar de invoering van de euro als betaalmiddel.

Minister De Geus van Sociale Zaken wil eerst het onderzoek bestuderen, maar noemde in een eerste reactie de gemiddelde prijsstijging "een ongelofelijk getal". "Ik weet niet of ik dit moet geloven. Er zijn ook onderzoeken die stijgingen van 20 * 25 procent laten zien", aldus De Geus. Volgens de bewindsman zijn de eerste levensbehoeften de laatste jaren gemiddeld met niet meer dan 3 * 5 procent gestegen.

(ANP-bericht n.a.v. een onderzoek door HP de Tijd)

boer_bavo
5 maart 2004, 17:07
We hebben nog geen 5 jaar de euro. Zeggen dat de euro het leven duur heeft gemaakt is dus fout. Een van de belangrijkste oorzaken van inflatie is het expansief monetair beleid dat juist door de komst van de Euro gestopt is.

Ik zou trouwens wel eens willen weten hoeveel de prijzen van bvb de Aldi gestegen zijn de laatste 5 jaar. Indien blijkt dat die veel minder gestegen zijn, dan is het het ogenblik om een supermarkt te openen.

Idem voor cafés: hoe komt het dat die zoveel duurder zijn geworden? Als het is omdat ze nu veel extra winst maken, moet je maar zelf een café openen. Is het doordat ze zoveel extra taks betalen, dan is het een probleem van de lokale overheden.

Maar of de euro er iets mee te maken heeft?

Herman Desmedt ©HD
7 maart 2004, 01:23
Aan mevrouw Genez,

Europa der volkeren ?
Weet ik nog zo niet, gezien de grote 3 als het hen past de Maastrichtnorm terzijde kunnen leggen, onderling overleg plegen enz.

Europa der partijen ?
Daar is al meer van waar, maar toch: Eigenlijk is het een onoverzichtelijk soepje? Graag had ik van mevrouw Genez een schets van de families van partijen en als het even kan, ook wat meer antwoorden en opmerkingen op andere vragen en bijdragen van andere forumgangers.

Nathan
7 maart 2004, 01:48
Aan mevrouw Genez,

Europa der volkeren ?
Weet ik nog zo niet, gezien de grote 3 als het hen past de Maastrichtnorm terzijde kunnen leggen, onderling overleg plegen enz.

Europa der partijen ?
Daar is al meer van waar, maar toch: Eigenlijk is het een onoverzichtelijk soepje? Graag had ik van mevrouw Genez een schets van de families van partijen en als het even kan, ook wat meer antwoorden en opmerkingen op andere vragen en bijdragen van andere forumgangers.

Je hebt de volgende fracties:
PPE-DE 232 zetels Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten
PSE 174 Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten (http://www.eurolib.org en http://www.eldr.org)
ELDR 53 Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij
GUE/NGL 49 Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
Verts/ALE 44 Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
UEN 23 Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten
EDD 18 Fractie Europa van Democratieën in Diversiteit
NI 32 Niet-ingeschrevenen

In totaal: 625.
Voor meer info over de samenstelling van het EP: http://wwwdb.europarl.eu.int/ep5/owa/p_meps2.repartition?ilg=NL&iorig=home

Het Europees Parlement wordt voorgezeten door een Ierse Liberaal (ELDR): Pat Cox. (http://www.europarl.eu.int/president/

Groeten Nathan

1handclapping
8 maart 2004, 18:35
Nu aan zet : wat zijn de partijprogramma's van deze Europese partijen
en staan de kandidaten van deze partijen in België 100 % achter
die programma's ? Het ziet er immers naar uit dat het Europees Parlement een flinke vinger in de Commissiepap zal hebben en wij
dus graag zouden weten waar we staan .