PDA

View Full Version : Experimenteren met kinderen


Het Skill Effect
3 maart 2004, 09:41
Caroline,


Eerst en vooral ben ik blij dat u aan dit forum wil deelnemen. Ik heb namelijk een belangrijke vraag voor u.

Vorige week was ik op de infodag over dienstencheques en PWA in het cultureel centrum van Hasselt.

Daar had ik toch enkele bedenkingen bij het verhaal van dienstencheques waar ik niet meteen een antwoord op had.

Onlangs werd er gediscussieerd in het Limburgse om de speciale kinderopvang (daarmee bedoel ik de kinderopvang zeer vroeg of laat) met dienstencheques te regelen. Het verhaal is nog niet rond, maar het voorstel stond in de krant.
Een categorie B werknemer (zonder tijdslimiet per opdracht) kan dus ook opgetrommeld worden voor 1 uur in die vroege ochtend of avond.

Zeker met mijn achtergrond(je) in de sociale economie, heb ik toch vragen over het feitelijk ontbreken van enige sociale doelstelling in het hele verhaal van dienstencheques.
Zo wordt de Categorie A werknemer (uit sociale doelgroep) als prioriteit beschouwd, maar nergens staat verduidelijkt wat die prioriteit inhoudt...
Wat de kinderopvang betreft: Onze gemeente betaalt (dus onze inwoners) vijf mensen die deze opvang verzorgen. De Vlaamse overheid subsidieert één personeelslid. Als men de gelden voor kinderopvang aan gemeenschapsvoorzieningen zou geven in plaats van individueel uit te keren, dan zou een veelvoud van kinderen en ouders geholpen kunnen worden. Dus dit zit scheef.

Tijdens die infodag in Hasselt kwam ook het verhaal over kinderopvang en dienstencheques kort aan bod. Dit gebruik van dienstencheques werd wel voorzichtigheidshalve tussen haakjes gezet.

Vorige week stond echter in de standaard dat de Raad van State een negatief advies gaf. Landuyt reageerde in hetzelfde artikel dat hij dit advies "overdreven conservatief" vond. Hij wou het advies langs zich neer leggen.

Vandaag hoor ik op het nieuws als eerste punt dat de dienstencheques voor kinderopvang goedgekeurd worden.

Dus om af te ronden wil ik u vragen wat uw antwoorden zijn op de bedenkingen die ik hierboven formuleerde.
Daarnaast wil ik graag even specifiek uw mening vragen over het verhaal dienstencheques en kinderopvang/zorg.

Dienstencheques hebben eerst en vooral geen sociale doelstelling. Hiermee bedoel ik dat het niet uitmaakt welke personen je hiervoor in dienst neemt. Het is dus geen tewerkstellingsmaatregel zoals een sociale werkplaats bijvoorbeeld.
Dit puntis allemaal zeer "vrijblijvend".

Wat mij stoort zijn de interimbureaus die gedurende 2 jaar mogen experimenteren met kinderopvang via dienstencheques.
Na twee jaar geklommel kan men hen een volledige erkenning geven, tot in de eeuwigheid amen.

Bestaande kinderopvang krijgt een snoepje, omdat de regering blijkbaar beseft dat je geen dienstencheques kan invoeren zonder snoepjes uit te delen aan de bestaande kinderopvang.

Zou je echter al het geld dat in dienstencheques gepompt wordt, in de bestaande kinderopvang investeeren, dan geraken we nog een stuk verder.
Dienstencheques blijven echter duurder voor de staat dan de reguliere kinderopvang (zoals blijkt uit studie van VVSG).

Mijn vraag voor jou is dan ook of jij je kinderen of je grootmoeder wil laten verzorgen door een interimmer?
Ervaring kunnen zij niet meteen opdoen, aangezien er geen minimumduur gesteld is aan hun interimcontract (Men kan dus bijvoorbeeld maar 1 uur per maand als dienstenchequer werken, als categorie B werknemer.)

Opleiding nog minder, en je kan je ook vragen stellen bij de 'roeping' die de huidige kinderopvangers en zorgverleners toch gevoeld hebben bij de keuze van dit beroep.

boer_bavo
3 maart 2004, 11:50
Mijn vraag voor jou is dan ook of jij je kinderen of je grootmoeder wil laten verzorgen door een interimmer?
Niemand verplicht niemand om zijn kinderen/grootouders door interimmers te laten verzorgen. Ik vind de hele discussie dan ook nogal zinloos. Moet de staat beslissen welke diploma's jouw kinderoppas heeft?

Als jij enkel mensen wil met een doctoraat in de filosofie, ga uw gang, maar moet je daarom mensen verplichten van hetzelfde te doen?

Bij ons in de straat gebeurt kinderoppas door 14-17 jarigen, die helemaal geen diploma hebben.

Het Skill Effect
3 maart 2004, 13:36
Mijn vraag voor jou is dan ook of jij je kinderen of je grootmoeder wil laten verzorgen door een interimmer?
Niemand verplicht niemand om zijn kinderen/grootouders door interimmers te laten verzorgen. Ik vind de hele discussie dan ook nogal zinloos. Moet de staat beslissen welke diploma's jouw kinderoppas heeft?

Als jij enkel mensen wil met een doctoraat in de filosofie, ga uw gang, maar moet je daarom mensen verplichten van hetzelfde te doen?

Bij ons in de straat gebeurt kinderoppas door 14-17 jarigen, die helemaal geen diploma hebben.


Die 14-17 jarigen wonen in jouw straat. Ge kent ze dus!
Een interimmer is een volslage onbekende die korttijdige opdrachtjes uitvoert en dan weer elders naartoe gezonder wordt.

Ge moet mijn woordenn niet opblazen, ik heb nergens over doctoraten in de filosofie gesproken. Dus blijf een beetje bij de realiteit! :roll:

Daartegenover staat dat interimbureau's geen opleidingen voorzien voor hun dienstenchequers tenzij een korte stoomcursus die net zo snel verdampt als ze gegeven wordt!

Ben ik blij dat ik uw kind niet ben... :roll:

boer_bavo
3 maart 2004, 13:43
Niemand verplicht niemand om zijn kinderen/grootouders door interimmers te laten verzorgen. Ik vind de hele discussie dan ook nogal zinloos. Moet de staat beslissen welke diploma's jouw kinderoppas heeft?

Als jij enkel mensen wil met een doctoraat in de filosofie, ga uw gang, maar moet je daarom mensen verplichten van hetzelfde te doen?

Bij ons in de straat gebeurt kinderoppas door 14-17 jarigen, die helemaal geen diploma hebben.


Die 14-17 jarigen wonen in jouw straat. Ge kent ze dus!
Een interimmer is een volslage onbekende die korttijdige opdrachtjes uitvoert en dan weer elders naartoe gezonder wordt.

...

Ben ik blij dat ik uw kind niet ben... :roll:
Ik, nog de voorstanders van de dienstencheques verplichten u van ze te gebruiken. Je hebt gewoon een andere manier om iemand aan te nemen. Ik zie werkelijk het probleem daar niet van in. Je kan nog altijd eisen dat iemand ervaring heeft, ...
De vraag is of jij dat kan eisen voor iemand anders zijn kinderen. En dat is wat je hier doet.

Het Skill Effect
6 maart 2004, 01:46
Ik zal wachten op Caroline haar antwoord.


12345689123456789

boer_bavo
6 maart 2004, 11:39
Ik zal wachten op Caroline haar antwoord.


12345689123456789
Veel geluk.

Maar al teveel hoop zou ik niet koesteren.

Tarek Agliatelli
6 maart 2004, 15:18
Bij ons in de straat gebeurt kinderoppas door 14-17 jarigen, die helemaal geen diploma hebben.

Oppas = opvang ? Tijd om je woordenboek-update te verzorgen.
Baby-zit is toch nog wat anders volgens mij. Een onthaalmoeder doet nog een beetje meer denk ik. Heb je ervaring ? Als baby-zit ? Als onthaal-ouder ?

vryko
6 maart 2004, 16:08
dit is inderdaad overduidelijk iets positief om voor wat extra jobkes te zorgen. Maar dit echter zonder te zien naar de noden van die kinderen. Worden de kinderen er zelf beter van? Zijn niet-opgeleide intrimmers zonder ervaring beter dan de georganiseerde opvang met opgeleide werkkrachten die dit constant doen? als student opvoeder weet ik het antwoord al

Het Skill Effect
7 maart 2004, 11:03
Tijd is bijna om en dit belangrijk item verdwijnt in de onwetendheid.

Ik begrijp nu uw subtiel antwoord :idea: :wink: :lol:

Caroline Gennez
8 maart 2004, 15:30
Binnen de Vlaamse regering werd er inderdaad onlangs een akkoord bereikt omtrent kinderopvang.

Het aanbod aan kinderopvang wordt groter door een extra investering van 4 miljoen euro in de sector. Daarnaast komt er een aanvullend systeem met dienstencheques (buiten de reguliere uren). Die kunnen ervoor zorgen dat de opvang ter plaatse kan gebeuren.

Belangrijk: bij de uitbreiding via dienstencheques staat een kwaliteitscontrole door Kind en Gezin centraal. Die organisatie wordt de poort van het systeem: uitzendbedrijven en andere privé-spelers mogen zich op de markt van de kinderopvang wagen, maar ze worden vooraf door Kind & Gezin begeleid en erkend, en nadien gecontroleerd. Nieuwe organisaties zullen in een eerste fase van twee jaar een experimentele erkenning krijgen. Na een evaluatie kan de vergunning definitief worden. Uitzendbureaus krijgen de mogelijkheid om onder strikte voorwaarden een experiment via dienstencheques op te zetten. Daarbij wordt het experiment beperkt tot één stad en tot een periode van 2 jaar. Als de erkenningsvoorwaarden niet worden nageleefd, heeft de minister van Welzijn altijd de kans om de erkenning in te trekken.

Het gaat wel degelijk om een sociale doelstelling, namelijk de creatie van jobs. Er is niet direct bepaald of de jobs prioritair toe zullen komen aan categorie A werknemers (werknemers met een aanvullende uitkering van de RVA of het OCMW) of categorie B werknemers (alle andere werknemers).

In de praktijk zullen deze jobs echter voornamelijk naar categorie A werknemers gaan. Na zes maanden krijgen zij een contract van onbepaalde duur, minstens halftijds! Op deze manier worden uitkeringstrekkers op een duurzame manier ingeschakeld op de arbeidsmarkt.

Categorie B werknemers krijgen na drie maanden een contract van onbepaalde duur, er wordt geen minimum te presteren uren opgelegd. Dit om ervoor te zorgen dat mensen die slechts gedurende enkele uren per week willen bijklussen hiertoe wettelijk de mogelijkheid krijgen. Op deze manier worden heel wat zwarte jobs, 'wit gemaakt'.