PDA

View Full Version : Hugo Chavez: de nieuwe Fidel


Joriske
5 maart 2004, 10:58
Venezuela was ooit eens de stabielste Zuidamerikaanse democratie. Sinds de komst van Hugo Chavez - boezemvriend van dictator Fidel en ooit leider van een mislukte staatsgreep - blijft er van die democratie weinig over. Maar terwijl de democratische Columbiaanse president Urribe vanwege groene en socialistische leden van het Europees parlement op de vingers wordt getikt voor zijn effektief zero-tolerance optreden tegen de FARC terroristen en extreemrechtse doodseskaders, hoort men over Hugo Chavez bitter weinig in "linkse" rangen. Is voor sommigen aan de democratische linkse zijde een linkse dictator dan beter dan een rechtse democraat?

Pelgrim
5 maart 2004, 12:10
Ik ken niks van Chavez, dus vertel eerst eens nekeer wat die zo allemaal (verkeerd) doet?

JoeQpublic
5 maart 2004, 13:18
Venezuela was ooit eens de stabielste Zuidamerikaanse democratie. Sinds de komst van Hugo Chavez blijft er van die democratie weinig over. tiens, die "oppositie" was een paar jaar geleden toch ook es 24u aan de macht? Chavez werd met oa tanks gedwongen om z'n paleis te verlaten

Eerste 2 beslissingen van die "model-democraten"
afschaffing parlement, afzetten van hooggerechtshof...
maw de facto opheffen van scheiding der machten.

Gelukkig stak de presidentiële garde er snel een stokje (in dit geval een geweer) voor. Coup was bloedloos opgelost, Chavez terug president en de coupleiders in 't gevang, ontslagen uit leger of gevlucht naar de States. Good riddance to bad rubbish 8)

Het groot publiek kwam massaal op straat om steun aan hun tijdelijk verdreven democratisch verkozen president te uiten, ik zie dat ons nog niet doen voor Verhofstad :lol:

Zag de reportage op BBC's "Storyville" waarin een australische televisieploeg het hele spektakel toevallig en van dichtbij registreerde.
Mijn idee: een smerig samenspel van media, hoge militairen en een stel rijke kl**tz*kken, dat alles met (minstens) stilzwijgende goedkeuring van de VS (Chavez's economisch beleid volgt te zeer een eigen koers)

In die oppositie in Venezuela heb ik dus evenveel vertrouwen als in een loden reddigsvest :P [/url]

boer_bavo
5 maart 2004, 14:25
Chavez's economisch beleid volgt te zeer een eigen koers)
Inderdaad, nog een paar jaar Chavez en het land heeft geen economie meer. Dalingen van 9% van het BBP zijn niet bijzonder. In Maart vorig jaar daalde het zelfs met meer dan 20%.

k9
5 maart 2004, 15:02
Venezuela was ooit eens de stabielste Zuidamerikaanse democratie. Sinds de komst van Hugo Chavez - boezemvriend van dictator Fidel en ooit leider van een mislukte staatsgreep - blijft er van die democratie weinig over. Maar terwijl de democratische Columbiaanse president Urribe vanwege groene en socialistische leden van het Europees parlement op de vingers wordt getikt voor zijn effektief zero-tolerance optreden tegen de FARC terroristen en extreemrechtse doodseskaders, hoort men over Hugo Chavez bitter weinig in "linkse" rangen. Is voor sommigen aan de democratische linkse zijde een linkse dictator dan beter dan een rechtse democraat?

Chavez is wel degelijk verkozen hoor. SInds wanneer is een democratisch verkozen president een dictator?

boer_bavo
5 maart 2004, 15:03
Chavez is wel degelijk verkozen hoor. SInds wanneer is een democratisch verkozen president een dictator?
Als hij een referendum over zijn presidentsschap dat door een groot deel van de bevolking gevraagd wordt afwijst.

Pelgrim
5 maart 2004, 15:05
Als dat het criterium is, is de Belgische staat ook een dictatuur.

k9
5 maart 2004, 15:13
Inderdaad, nog een paar jaar Chavez en het land heeft geen economie meer. Dalingen van 9% van het BBP zijn niet bijzonder. In Maart vorig jaar daalde het zelfs met meer dan 20%.

Waar haal je dat? In 2001 was de groei 2.7%

De groei is trouwens al jaren slecht links, rechts onder boven maakt niet uit wiedat aan de leiding is de laatste 25 jaar ging het gemiddeld met 1% naar beneden.

Chavez is trouwens sinds 99 aan de macht in 2000 groeide het met 3% 2001 met 2.7% pas 2002 ging het naar beneden dankzij de grote stalingen ook in 2003 was dat het geval. Chavez zijn fout dat die stakingen er zijn?

boer_bavo
5 maart 2004, 15:13
Als dat het criterium is, is de Belgische staat ook een dictatuur.
Hier wordt zo'n referendum niet gevraagd. En het land is hier niet om zeep. In Venezuela wel.

k9
5 maart 2004, 15:18
Als hij een referendum over zijn presidentsschap dat door een groot deel van de bevolking gevraagd wordt afwijst.

Hij heeft dat niet afgewezen maar de raad voor nationale verkiezingen . Die oordeelde dat een deel van de verzamelde handtekeningen niet duidelijk is en dat de mensen moeten komen bevestigen dat ze effectief dat getekend hebben.

Er zullen blijkbaar 1000 centra opgericht worden waar de mensen dit kunnen bevestigen. Het is dus niet afgewezen .

Joriske
5 maart 2004, 16:06
Venezuela was ooit eens de stabielste Zuidamerikaanse democratie. Sinds de komst van Hugo Chavez - boezemvriend van dictator Fidel en ooit leider van een mislukte staatsgreep - blijft er van die democratie weinig over. Maar terwijl de democratische Columbiaanse president Urribe vanwege groene en socialistische leden van het Europees parlement op de vingers wordt getikt voor zijn effektief zero-tolerance optreden tegen de FARC terroristen en extreemrechtse doodseskaders, hoort men over Hugo Chavez bitter weinig in "linkse" rangen. Is voor sommigen aan de democratische linkse zijde een linkse dictator dan beter dan een rechtse democraat?

Chavez is wel degelijk verkozen hoor. SInds wanneer is een democratisch verkozen president een dictator?

Hitler was ook 'democratisch verkozen'. Een democratisch verkozen president wordt dictator wanneer hij knokploegen inzet om zijn tegenstanders te intimideren. Het is net omdat die knokploegen uit de krottenwijken komen dat Chavez door links tot volksheld wordt verheven.

neruda
5 maart 2004, 16:11
Chavez is wel degelijk verkozen hoor. SInds wanneer is een democratisch verkozen president een dictator?

Hitler was ook 'democratisch verkozen'. Een democratisch verkozen president wordt dictator wanneer hij knokploegen inzet om zijn tegenstanders te intimideren. Het is net omdat die knokploegen uit de krottenwijken komen dat Chavez door links tot volksheld wordt verheven.

Chavez is gewoon een ' american joke' , niet meer of niet minder.... 8)

k9
5 maart 2004, 16:28
Hitler was ook 'democratisch verkozen'.

Nee niet echt die verkiezingen waren hoogst onregelmatig.


Een democratisch verkozen president wordt dictator wanneer hij knokploegen inzet om zijn tegenstanders te intimideren. Het is net omdat die knokploegen uit de krottenwijken komen dat Chavez door links tot volksheld wordt verheven.

onzin toon me eens aan wanneer chavez knokploegen inzette tijdens de verkiezingen van 99 om meer stemmen te krijgen (of om zijn tegenstanders weg te krijgen )

Woutertje
6 maart 2004, 16:11
Venezuela was ooit eens de stabielste Zuidamerikaanse democratie. Sinds de komst van Hugo Chavez blijft er van die democratie weinig over. tiens, die "oppositie" was een paar jaar geleden toch ook es 24u aan de macht? Chavez werd met oa tanks gedwongen om z'n paleis te verlaten

Eerste 2 beslissingen van die "model-democraten"
afschaffing parlement, afzetten van hooggerechtshof...
maw de facto opheffen van scheiding der machten.

Gelukkig stak de presidentiële garde er snel een stokje (in dit geval een geweer) voor. Coup was bloedloos opgelost, Chavez terug president en de coupleiders in 't gevang, ontslagen uit leger of gevlucht naar de States. Good riddance to bad rubbish 8)

Het groot publiek kwam massaal op straat om steun aan hun tijdelijk verdreven democratisch verkozen president te uiten, ik zie dat ons nog niet doen voor Verhofstad :lol:

Zag de reportage op BBC's "Storyville" waarin een australische televisieploeg het hele spektakel toevallig en van dichtbij registreerde.
Mijn idee: een smerig samenspel van media, hoge militairen en een stel rijke kl**tz*kken, dat alles met (minstens) stilzwijgende goedkeuring van de VS (Chavez's economisch beleid volgt te zeer een eigen koers)

In die oppositie in Venezuela heb ik dus evenveel vertrouwen als in een loden reddigsvest :P [/url]

....of hoe de "linkse superdemocraten" blijkbaar ineens wel dikke vriendjes zijn met het leger en de presidentiële garde als het maar is om rechtse tegenstanders monddood te maken.

tomm
6 maart 2004, 17:16
Venezuela doet het al jaren barslecht economisch, ondanks het feit dat het een van de belangrijkste olieuitvoerende landen ter wereld is leefde bijna de helft van de bevolking onder de armoedegrens vOOR Chavez de macht overnam van de rechtse elite die al jarenlang een pseudo-democratie in stand hield met steun van grote broer en belangrijkste afnemer de VS. Waarom denk je dat Chavez zo populair was en nog steeds zo populair bij een groot deel van de bevolking?

De VS heeft Chavez steeds gewantrouwd en al helemaal toen hij Cuba een eerlijke prijs voorstelde voor Venezuelaanse olie, dus niet de kunstmatig hoge prijs als gevolg van het embargo dat de Cubaanse economie ondermijnde. Chavez moest dus weg en dat vonden ook de hoge officieren en de rijke rechtse elite die hun privileges ondermijnd zagen, in samenspraak met het Witte Huis en de privé-media, stuk voor stuk in handen van steenrijke oligarchen. Een staatsgreep werd voorbereid maar mislukte omdat vele honderdduizenden mensen op straat kwamen om hun steun aan chavez te betuigen en bereid waren te sterven voor hun democratisch verkozen president. Toen maakte chavez een kapitale fout, in plaats van dit aan te grijpen om echt schoon schip te maken en iedereen die met de staatsgreep te maken had hard aan te pakken, preekte hij verzoening en werden de verantwoordelijken niet gestraft. Enkel het leger werd gezuiverd. De oppositie kon dus gewoon opnieuw beginnen en in plaats van de verkiezingen af te wachten probeerden ze de economie te ondermijnen door algemene stakingen (let wel: stakingen die door de werkgevers en kaderpersoneel georganiseerd werden, arbeiders die wel afkwamen werden op staande voet ontslagen) te organiseren en massale betogingen, met keer op keer dezelfde mensen uit de middenklasse. Ook de privé-maatschappijen en kranten kunnen duchtig voortdoen met hun openlijke anti-Chavez campagne, en de zenders die openlijk de militaire staatsgreep steunden werden niet eens uit de ether gehaald.
5 jaar Chavez heeft niet de beoogde resultaten bereikt maar toch is het leven er voor de gewone venezuelaan op verbeterd, toegang tot gezondheidszorg en de kwaliteit van het openbaar onderwijs is veel verbeterd volgens de UNDP, en ook de sanitaire voorzieningen in de armere wijken. de grondhervormingen hebben het leven op het platteland ook veel draaglijker gemaakt. De levensstandaard van de middenklasse is afgenomen, en hieronder vindt men dan ook de gestaalde tegenstanders van chavez.
Het is dus een zeer duidelijk geval van klassenstrijd, en de inzet is hoog. kan men progressieve hervormingen doorvoeren in een derde wereld-land langs democratische weg of is een dictatuur zoals in China of Cuba noodzakelijk om dit te bereiken? In het geval van chili heeft het alvast gefaald, en Venezuela lijkt dezelfde weg op te gaan.