PDA

View Full Version : war on terror : what's next ?


lyot
7 maart 2004, 23:37
Het ziet er naar uit dat met de recente ontwikkelingen in Iraq een nieuwe fase is aangebroken in de 'war on terror' , die op 11/9 een aanvang nam. De strategiewisseling van de Irakese Guerilla om niet langer de Amerikanen aan te vallen, maar zich te concentreren op zogenaamde collaborateurs, meer bepaald de Shia & de Koerden, toont dat het Iraaks verzet inziet dat rechstreekse aanvallen op de VS er niet voor zullen zorgen dat de bezetter het land verlaat. Al Zarqawi's onderschepte brief toont aan dat het voor de Jihadi's er nu op aankomt de Shia in een burgeroorlog te betrekken, waardoor op termijn de positie voor de VS onhoudbaar zou worden.

Vooralsnog lijkt het er niet op dat de alliantie tussen de VS en de Shia aangetast is.. De Shia weten dat ze de VS ergens nodig hebben, en altijd méér voordeel zullen halen indien de VS de veiligheid nog een tijdje verzekert. De invloed van de Iraanse Ayatollah's moet hier mijns inziens ook niet onderschat worden..Het is misschien nog niet zo duidelijk voor de buitenwereld, maar het regime in Teheran heeft zich in een strategische alliantie met de VS geplaatst. De recente strubbelingen op binnenlands vlak zijn de andere kant van dezelfde medaille : als return voor de stilzwijgende hulp aan de VS in Iraq worden op binnenlands vlak de hervormingen teruggedraaid.

Al Qaeda en Al Zarqawi hebben begrepen dat de Shia dan ook de echte vijand zijn die ze moeten bekampen. Indien de Shia mee in opstand waren gekomen vorige zomer en najaar, dan was er nu géén sprake meer van een VS bezettingsmacht in Iraq; De weigering van de Shia om de bezetter uit te drijven, maakt dat de toorn van de Jihadi's nu tegen hen wordt gericht. Niet alleen in Iraq trouwens, ook in andere landen als Pakistan zie je meer en meer sektair geweld opduiken. Het is een interessante evolutie en misschien wel een belangrijke nieuwe fase in de 'war on terror', indien de VS erin zouden slagen aan Shia zijde de Sunni Jihadi's te bekampen.

Duidelijk is in elk geval dat de positie van de Saudi's enorm moeilijk wordt, nu het land geconfronteerd wordt met de Shia dreiging in de haar omringende landen. Ook in de regio van de Saudische olievelden is traditioneel een grote contingent Shia aanwezig...Uit veiligheidsoverwegingen kan het land dan ook bijna niet anders dan opnieuw met de VS samenwerken, hetgeen positieve repercussies zou kunnen hebben in de strijd tegen terreur...