PDA

View Full Version : Herr Oberst is de zevenenveertigstte forummer van de week


Pluche
6 april 2008, 16:47
Zondag tijd voor een nieuwe FVDW, de gelukkige is Herr Oberst:

Herr Oberst omschrijft zichzelf als volgt

Biografie:

Ik ben Herr Oberst, 19 jaar oud en student Pol&Soc aan de KU-Leuven. Naast politiek heb ik natuurlijk nog andere interesses, waarvan (militaire) geschiedenis de belangrijkste is.

Op politiek/ideologisch vlak noem ik mezelf een rechts-conservatieve solidaire volksnationalist. Wat ik daar precies onder versta, moet u maar in de forumsessie vragen. Omdat het Vlaams Belang het dichtst aanleunt bij mijn politieke visies, heb ik sympathie voor die partij, al ben ik geen lid.

Wat de forumsessie zelf betreft: graag zou ik wat meer politieke en ideologische vragen hebben dan in de vorige sessies het geval was. Fatsoenlijke persoonlijke vragen zal ik natuurlijk ook met plezier beantwoorden, maar gelieve in gedachte te houden dat ik het in deze sessie vooral over politiek wil hebben.

Pluche
6 april 2008, 16:47
De traditionele openingsvraag: hoeveel keer eet je frieten per maand en wat is je lievelingssaus?

Pluche
6 april 2008, 18:11
U vraagt politieke vragen, u vraagt wij draaien, in welke politici heb je vertrouwen?

De Garde
6 april 2008, 20:12
Heb je een standpunt over de ecologie, zijnde de verhouding tussen de mens en zijn omgeving?

De Garde
6 april 2008, 20:13
Ik studeerde ook Pol & Soc, waarom heb jij het gekozen en heb je al enig idee welke richting je wil ingaan in die richting? Heb je de richting gekozen met als idee om in de politiek te gaan of om de politiek te kunnen begrijpen ('t één is 't één en 't ander is 't ander).

Geert C
6 april 2008, 20:28
Ik ben Herr Oberst, 19 jaar oud en student Pol&Soc aan de KU-Leuven.
:-D

Ga je vaak naar de les?

Herr Oberst
6 april 2008, 20:30
De traditionele openingsvraag: hoeveel keer eet je frieten per maand en wat is je lievelingssaus?

Echt frieten van de frituur eet ik zo'n één * twee keer per maand. Lievelingssaus is mayonaise, iets anders past er niet echt bij vind ik.

Herr Oberst
6 april 2008, 20:51
U vraagt politieke vragen, u vraagt wij draaien, in welke politici heb je vertrouwen?

Moeilijke vraag ;-)

Politici die ik echt "vertrouw", in de zin van dat ik weet dat ze rechtlijnig zullen blijven en de principes grotendeels trouw zullen blijven, zijn er niet zoveel.

Binnenlands zijn dat onder meer Filip De Man, Francis van den Eynde, Frank Vanhecke, en nog enkele andere Vlaams-Belangers. In de N-VA heb ik ook respect voor enkelen, zoals Frieda Brepoels en Jan Jambon, ook al is hun strategie fout. Een niet-rechtse politicus waar ik veel respect voor heb en die te vertrouwen is en rechtlijnigheid toont in zijn daden, is Jef Sleeckx, de oprichter van het CAP. Indien ik links zou zijn en hij zou opkomen bij de verkiezingen, zou ik op hem stemmen, quod non.

Buitenlands komen Patrick Buchanan, Udo Voigt en de niet-rechtse Oskar Lafontaine spontaan bij me op, maar eigenlijk weet ik niet genoeg over hun situatie om een oordeel te kunnen vellen.

Mitgard
6 april 2008, 20:54
wat stoort u het meest aan de sp.a?

zijn er sp.a-ers voor wie je wel sympathie hebt?

Mitgard
6 april 2008, 20:55
als je moest kiezen tussen die twee, voor wie zou je stemmen?
VLD of SP.A?

Herr Oberst
6 april 2008, 21:01
Heb je een standpunt over de ecologie, zijnde de verhouding tussen de mens en zijn omgeving?

Zoals elke zichzelf respecterende conservatief ben ik ervan overtuigd dat ecologie in zijn wezen een rechts thema is. Wanneer men pleit voor de bescherming van de traditionele volkse culturen en tradities, moet men ook pleiten voor de bescherming van de traditionele ecosystemen. Ik vind het afschuwelijk dat een oeroud, prachtig natuurstukje als een heide, een wijds uitzicht, een lange dreef met prachtige linden ernaast, moet wijken voor "de vooruitgang". De vernietiging van het Amazondewoud is ook iets dat me serieus tegen de borst stuit. Wel vind ik dat men niet te extremistisch moet worden daarin, en aan de Kyoto-hype doe ik ook niet mee.

Herr Oberst
6 april 2008, 21:08
Ik studeerde ook Pol & Soc, waarom heb jij het gekozen en heb je al enig idee welke richting je wil ingaan in die richting? Heb je de richting gekozen met als idee om in de politiek te gaan of om de politiek te kunnen begrijpen ('t één is 't één en 't ander is 't ander).

Ik was van plan om sowieso Politicologie verder te gaan doen, maar na de toch wel interessante inzichten van o.a. Durkheim en zijn zelfmoordtheorie bestudeerd te hebben, begin ik te twijfelen tussen mijn oorspronkelijke keuze en Sociologie. Oorsponkelijk was ik van plan Geschiedenis te gaan studeren, maar omdat ik vanzelf al veel daarover lees, leek Politicologie me geschikter. Het interesseert me ook, en zo leer ik nog iets bij dat ik anders niet zou bestuderen. Ik denk dat ik compleet ongeschikt ben om in de partijpolitiek te gaan, gezien mijn politieke radicaliteit en, om elke valse bescheidenheid te vermijden, mijn rechtlijnigheid. Wie weet kom ik terecht bij de één of andere overheids- of studiedienst, maar zoals ik al zei, ik zou het op dit moment begot niet weten.

Herr Oberst
6 april 2008, 21:11
:-D

Ga je vaak naar de les?

Bwah, dat valt nogal mee ;-) Vorige semester sloeg ik de vroege lessen van Meth&Tech steeds over. Nu ga ik meestal naar elke les, tenzij ik door omstandigheden niet uit mijn bed geraak (wat toch wel eens voorvalt). En gij? :-P

Mitgard
6 april 2008, 21:13
wat vind je als socioloog in spe van de 'kritische theorie' van de Frankfurters (frankfurter schule, duitsland)?

De Garde
6 april 2008, 21:16
Zoals elke zichzelf respecterende conservatief ben ik ervan overtuigd dat ecologie in zijn wezen een rechts thema is. Wanneer men pleit voor de bescherming van de traditionele volkse culturen en tradities, moet men ook pleiten voor de bescherming van de traditionele ecosystemen. Ik vind het afschuwelijk dat een oeroud, prachtig natuurstukje als een heide, een wijds uitzicht, een lange dreef met prachtige linden ernaast, moet wijken voor "de vooruitgang". De vernietiging van het Amazondewoud is ook iets dat me serieus tegen de borst stuit. Wel vind ik dat men niet te extremistisch moet worden daarin, en aan de Kyoto-hype doe ik ook niet mee.

Ik zie dat je je de verhouding mens-natuur enkel definieert als zijnde tussen vrije natuur en de mens. Wat is voor jou de rol van de landbouw in die verhouding? Is die destructief of zorgt die er mee voor dat er open ruimte blijft? Want landbouw is ook traditie, al is de landbouw nooit echt traditioneel van nature.

Mitgard
6 april 2008, 21:17
wat zijn voor jou de voornaamste zwakheden van de parlementaire democratie?
hoe zou je ze aanpassen?

De Garde
6 april 2008, 21:19
Ik was van plan om sowieso Politicologie verder te gaan doen, maar na de toch wel interessante inzichten van o.a. Durkheim en zijn zelfmoordtheorie bestudeerd te hebben, begin ik te twijfelen tussen mijn oorspronkelijke keuze en Sociologie. Oorsponkelijk was ik van plan Geschiedenis te gaan studeren, maar omdat ik vanzelf al veel daarover lees, leek Politicologie me geschikter. Het interesseert me ook, en zo leer ik nog iets bij dat ik anders niet zou bestuderen. Ik denk dat ik compleet ongeschikt ben om in de partijpolitiek te gaan, gezien mijn politieke radicaliteit en, om elke valse bescheidenheid te vermijden, mijn rechtlijnigheid. Wie weet kom ik terecht bij de één of andere overheids- of studiedienst, maar zoals ik al zei, ik zou het op dit moment begot niet weten.

Klinkt me bekend, die keuze tussen geschiedenis en pol en soc (hoeveel keer dat ik dat hoorde...) maar sociologie is bij mij nooit een optie geweest (ik zie te veel hoe die mannen bewijzen wat ze willen).

Van geschiedenis gesproken: stel je kan één uur een historische persoon spreken, wie zou je dan vragen en waarover zou je vragen stellen. En twee: stel, je kan een vlieg zijn, bij welke bespreking zou je onopgemerkt aanwezig willen zijn?

Herr Oberst
6 april 2008, 21:20
wat stoort u het mees aan de sp.a?

Het meest stoort mij natuurlijk de linkse, sociaal-democratische/socialistische ideologie die de SP.a meent te propageren. De ideologie die ertoe leidt dat men niet meer fier mag zijn op de eigen cultuur. Maar minder ideologisch gezien stoort de opgeblazen, manager-achtige, reclamedienstgeïnspireerde Caroline-Gennez-eigenwijze betweterigheid me ook wel serieus.

zijn er sp.a-ers voor wie je wel sympathie hebt?

Er komt zo niet direct iemand bij me op, maar als ik een linkse zou zijn, zou het niet onmogelijk zijn dat ik een beetje sympathie zou hebben voor iemand als Louis Tobback. Ook al is hij ook een totaal niet te vertrouwen sujet, hij heeft tenminste niet de bedrijfsmanagerachtige walm om zich hangen die er wel rond bv. Kathleen van Brempt, Patrick Janssens of Johan Vandelanotte hangt.

Herr Oberst
6 april 2008, 21:29
als je moest kiezen tussen die twee, voor wie zou je stemmen?
VLD of SP.A?

Dilemma! Beide partijen zijn emanaties van het verwerpelijke, linkse, multiculturele paarse gedachtegoed. Vermoedelijk zou het uiteindelijk toch nog de SP.a worden, mede omdat die partij zich (naar ik meen) toch een beetje kant tegen het heersende arbeidsmigratiediscours. Veel andere redenen zouden er niet zijn. Op vlak van Vlaamse betrouwbaarheid moet ik bij geen van beide aankloppen.

Herr Oberst
6 april 2008, 21:43
wat vind je als socioloog in spe van de 'kritische theorie' van de Frankfurters (frankfurter schule, duitsland)?

Ten eerste, het is nog niet zeker dat ik een socioloog in spe ben ;-)

Ten gronde, ik moet eerlijk toegeven dat ik eigenlijk te weinig weet over de Frankfurter Schule om er een finaal oordeel over te vellen. Hun terugval op het idealisme van bv. een Hegel is positief, maar Marx zelf viel daar ook op terug, dus eigenlijk is dat nietszeggend. Het is en blijft een andere vorm van het Marxisme, en voor mij persoonlijk dus verwerpelijk.

toccata
6 april 2008, 21:45
Ziet u ook grote problemen het het Vlaams Belang mocht de NV-A als onafhankelijke partij opkomen in 2009?

the outlaw torn
6 april 2008, 22:18
1. ga je vaak naar politieke debatten ?
2. hoeveel liefjes heb je al versleten ?
3. zit je op kot, en zo ja, vind je dit leuk ?
4. ben je een fuifbeest, of eerder een tooghanger ?
5. drink je alcohol, en zo ja, wat precies ?
6. stel dat je een dag zou mogen moorden, legaal dus, wie zou je het eerst ombrengen en waarom ?

the outlaw torn
6 april 2008, 22:19
als je minister zou kunnen zijn, welke bevoegdheid zou je dan kiezen en wat zou je eerste maatregel zijn ?

Dronkoers
6 april 2008, 22:21
...maar gelieve in gedachte te houden dat ik het in deze sessie vooral over politiek wil hebben.

Ik heb niks gelezen ;-)

Ben je een aangenaam cafémakker?

Dronkoers
6 april 2008, 22:21
Welk bier staat er dan voor uw neus?

Dronkoers
6 april 2008, 22:21
Wat is uw mening over de flitspaalbossen hier in Vlaanderen?

the outlaw torn
6 april 2008, 22:22
wat is je schoenmaat ?

the outlaw torn
6 april 2008, 22:23
welke is je top drie van favoriete vrouwen ?
mag zowel nationaal als internationaal zijn of mengeling van beiden

the outlaw torn
6 april 2008, 22:24
borsten, kont, benen of nog iets anders ?

Herr Oberst
6 april 2008, 22:24
Ik zie dat je je de verhouding mens-natuur enkel definieert als zijnde tussen vrije natuur en de mens. Wat is voor jou de rol van de landbouw in die verhouding? Is die destructief of zorgt die er mee voor dat er open ruimte blijft? Want landbouw is ook traditie, al is de landbouw nooit echt traditioneel van nature.

Landbouw is van fundamenteel belang voor onze samenleving. Het is natuurlijk geen "echte" natuur (waar vinden we die nog wel in Vlaanderen?) maar het feit dat ze open ruimtes schept is op zich van groot belang. Met dat "extremisme" dat ik in de vorige reactie aanhaalde, bedoelde ik mede het Groen/Agalav-fanatisme dat tegenover de landbouwers tentoon werd gespreid enkele jaren geleden. Dat was gewoon een regelrechte oorlog tegen landbouwers. Landbouwers zijn echter van groot belang voor de instandhouding van mooie natuurstukken. Ik woon zelf in een landelijk gehucht, en het is net de combinatie van wijd uitgestrekte velden, bossen, dreven, oude dorpskernen, kerktorens en dergelijke meer die het geheel zo mooi maakt. Het enige dat de boel langzaamaan aan het verpesten is, zijn de aartslelijke moderne appartementsblokken die meer en meer de kop opsteken. In die zin, om nogmaals op uw oorspronkelijke vraag te antwoorden: de combinatie tussen natuur en de respectvolle mens vormt een perfect geheel. Het is de op zichzelf gerichte, vooruitgangsgezinde mens die verwerpelijk is, en die traditionele orde verstoort (wat niet wil zeggen dat er geen vooruitgang mag zijn, maar wat wel wil zeggen dat die vooruitgang respectvol moet verlopen).

Overigens ben ik fervent voorstander van de zo gehate Europese landbouwsubsidies. Het is nog één van de weinige vlakken waar het door mij geapprecieerde protectionisme nog van toepassing is, gelukkig maar. Zonder die subsidies zouden we de laatse boeren zien sneuvelen op de velden van de vooruitgang.

the outlaw torn
6 april 2008, 22:24
ben je hetero ? en zo nee, wanneer ontdekte je dat het niet zo was ?

the outlaw torn
6 april 2008, 22:25
wat zou je nooit doen voor geld ?

the outlaw torn
6 april 2008, 22:26
wat vond je van valkeniers zijn uitspraak over de apartheid ?

the outlaw torn
6 april 2008, 22:30
The Outlaw Torn, gelieve mùaar 3 vragen, achter elkaar te stellen zie het forumreglement.

Savatage
6 april 2008, 22:34
Met welke standpunten van het VB ga je niet akkoord?

Herr Oberst
6 april 2008, 22:40
wat zijn voor jou de voornaamste zwakheden van de parlementaire democratie?
hoe zou je ze aanpassen?

Dat er geen visie op langere termijn is, enkel vierjarenplannen. En indien er al een visie op langere termijn is, wordt die na de volgende machtsovername toch gewoon veranderd. Voorts weerhoudt het er de machthebbers van om broodnodige maar onpopulaire maatregelen te nemen. Het voornaamse pluspunt is, wat mij betreft, het tegengaan van corruptie en machtsmisbruik, en het tegengaan van het feit dat men na verloop van tijd enkel nog bezig is met zichzelf in stand te houden, en niet meer bezig is met het volk en de ideologie. Zie bijvoorbeeld het regime van Franco.

Hoe hieraan te verhelpen? Verkiezingen houden na 6 * 8 jaar, maar belangrijker: een "raad van wijzen" aanstellen, bestaande uit elitepersonen uit de gehele samenleving, die de boel in het oog moet houden (niet de raad der wijzen die we de laatste maanden gekend hebben). Deze raad moet tevens gecontroleerd worden door andere organen, met als uiteindelijk doel dat tegelijkertijd een langetermijnvisie blijft bestaan, en tevens de wil van het volk gehoord blijft. Checks and balances invoeren, met andere woorden.

Wel dient hiervoor eerst natuurlijk een fatsoenlijke nationale elite gevormd te worden. Die hebben we vandaag de dag niet meer. Politici zijn onbetrouwbare sujetten geworden, in plaats van moedige en kordate machthebbers. Kunstenaars maken geen kunst meer, maar zijn enkel nog in staat tot kinderlijke kliederwerken. En intellectuelen zijn slaven geworden van het linkse establishment. (ik heb het hier over de overgrote meerderheid, niet over de positieve uitzonderingen)

the outlaw torn
6 april 2008, 22:44
voor welke historische figuur heb je mateloos veel bewondering ?

the outlaw torn
6 april 2008, 22:44
wat is je mening over fitna ?

the outlaw torn
6 april 2008, 22:45
heb je contact met mensen van NSV, KVHV of een andere redelijk rechtse studentenvereniging?

ben je lid van een vereniging en zo ja, welke ?

Dronkoers
6 april 2008, 22:51
Ik denk dat hier iemand de "regel van 3" niet doorheeft... ;-)


Rook je (al dan niet iets verdovend)?

Dronkoers
6 april 2008, 23:24
Ooit al eens boeren gelaten op een decibelmeter?

Herr Oberst
6 april 2008, 23:44
Klinkt me bekend, die keuze tussen geschiedenis en pol en soc (hoeveel keer dat ik dat hoorde...) maar sociologie is bij mij nooit een optie geweest (ik zie te veel hoe die mannen bewijzen wat ze willen).

Van geschiedenis gesproken: stel je kan één uur een historische persoon spreken, wie zou je dan vragen en waarover zou je vragen stellen. En twee: stel, je kan een vlieg zijn, bij welke bespreking zou je onopgemerkt aanwezig willen zijn?

Ik zou wel tientallen personen willen spreken, maar om er toch maar één te kiezen: keizer Augustus. Ik zou hem vragen of hij werkelijk geloofde dat een feitelijk éénmansbestuur in staat zou zijn om zijn moreel hoogstaande principes verder te zetten. Maar ik zou het ontzettig spijtig vinden dat ik tevens niet Frederik de Grote, Hitler, Lenin, Pavolini, Lodewijk XVI, Willem I van de Verenigde Nederlanden en Chiang Kai-Shek zou kunnen spreken :-)

Als vlieg zou ik het congres van Jalta in al zijn reilen en zeilen wel eens willen volgen.

Herr Oberst
6 april 2008, 23:50
Ziet u ook grote problemen het het Vlaams Belang mocht de NV-A als onafhankelijke partij opkomen in 2009?

Dat zou in ieder geval véél beter zijn dan dat de N-VA samen met Dedecker zou opkomen. Dat zou namelijk gelijk zijn aan het weeral eens weggooien van zoveel belangrijke Vlaams-nationalistische stemmen. Ik geloof overigens niet dat eender welke partij er toe in staat zal zijn het Vlaams Belang onder de 15% te doen duiken, gezien het trouwe kiezerspubliek. En een tijdelijke terugval van stemmen zie ik niet als een enorme catastrofe. Een verloochening van het programma zou dat wel zijn.

Herr Oberst
6 april 2008, 23:56
1. ga je vaak naar politieke debatten ?

Veel te weinig.

2. hoeveel liefjes heb je al versleten ?

Eén.

3. zit je op kot, en zo ja, vind je dit leuk ?

Ja, de grotere vrijheid en de kans om zelf uw leven meer in handen te nemen spreekt me wel aan.

4. ben je een fuifbeest, of eerder een tooghanger ?

Meestal ga ik het liefst gewoon op café, maar ik ben altijd wel te vinden voor een goede fuif of een vat met veel bekenden :-)

5. drink je alcohol, en zo ja, wat precies ?

Meestal houd ik het gewoon bij een goede Vlaamse pint, alhoewel een jenevertje er ook wel altijd ingaat.

6. stel dat je een dag zou mogen moorden, legaal dus, wie zou je het eerst ombrengen en waarom ?

Niemand. Ik zou nooit iemand eigenhandig kunnen ombrengen (tenzij als zelfverdediging of in oorlogssituaties enzo).

Herr Oberst
6 april 2008, 23:59
als je minister zou kunnen zijn, welke bevoegdheid zou je dan kiezen en wat zou je eerste maatregel zijn ?

Binnenlandse zaken. Een onmiddelijke herbekijking van alle migratiedossiers sinds 1974 (officiële migratiestop) zou als eerste op mijn agenda staan.

Herr Oberst
7 april 2008, 00:01
Ik heb niks gelezen ;-)

Ben je een aangenaam cafémakker?

Dat valt best wel mee, denk ik :-)

Herr Oberst
7 april 2008, 00:02
Welk bier staat er dan voor uw neus?

Als het aan mij ligt, een Stella. Maakt eigenlijk niet zoveel uit, zolang er maar iets drinkbaars voor mijn neus staat ;-)

the outlaw torn
7 april 2008, 00:03
wat is je oordeel over de veroordeling van Debie ?

Herr Oberst
7 april 2008, 00:03
Wat is uw mening over de flitspaalbossen hier in Vlaanderen?

Om het met de woorden van een locale VB-mandataris uit mijn gemeente te zeggen: apparaten die geld verflitsen naar Wallonië.

Herr Oberst
7 april 2008, 00:04
wat is je schoenmaat ?

43-44

Herr Oberst
7 april 2008, 12:37
welke is je top drie van favoriete vrouwen ?
mag zowel nationaal als internationaal zijn of mengeling van beiden

Te moeilijk om goed op te antwoorden. Er zijn zoveel mooie vrouwen, die elk op hun manier mooi zijn. Ze gaan klasseren in lijstjes gaat niet, wat mij betreft.

Herr Oberst
7 april 2008, 12:38
borsten, kont, benen of nog iets anders ?

Zoals op vele vlakken, is het de combinatie die het hem doet ;-)

Herr Oberst
7 april 2008, 12:38
ben je hetero ? en zo nee, wanneer ontdekte je dat het niet zo was ?

Ja, ik ben hetero.

Herr Oberst
7 april 2008, 12:39
wat zou je nooit doen voor geld ?

Te veel om op te noemen :-) Ik denk van mezelf dat ik redelijk onomkoopbaar ben.

Herr Oberst
7 april 2008, 12:40
wat vond je van valkeniers zijn uitspraak over de apartheid ?

Ik vond het moedig dat hij niet zomaar meeliep met wat hij volgens de "publieke opinie" zou moeten antwoorden, maar daarentegen zijn eigen mening eerlijk verkondigde. Hij is daardoor gestegen in mijn achting.

DebianFox
7 april 2008, 12:43
Sinds wanneer ben je Vlaams-nationalist en wat was de oorzaak?

Herr Oberst
7 april 2008, 12:44
Met welke standpunten van het VB ga je niet akkoord?

Enkele van mijn grootste verschilpunten:

- Op economisch vlak vind ik dat ze meer de corporatistische/solidaire weg zouden moeten opgaan.

- Op internationaal vlak zouden ze zich scherper moeten afzetten tegen de NAVO.

- Hun standpunt over referenda deel ik niet. Vroeger wel, nu niet meer.

Herr Oberst
7 april 2008, 12:46
voor welke historische figuur heb je mateloos veel bewondering ?

Verschillende, maar ik heb veel bewondering voor Frederik II de Grote van Pruisen. Die man toverde Pruisen om in een weerbare, sterke staat, die de spil zou vormen van een verenigd Duitsland. Vooral zijn militaire prestaties bewonder ik ten zeerste.

Herr Oberst
7 april 2008, 12:48
wat is je mening over fitna ?

In tegenstelling tot de commentaren vond ik het eigenlijk best meevallen, al had ik er meer van verwacht. Het had ook wel wat langer gemogen, en Wilders had op voorhand moeten controleren of alles in orde was (bv. of hij de Deense cartoon mocht gebruiken).

Herr Oberst
7 april 2008, 17:35
heb je contact met mensen van NSV, KVHV of een andere redelijk rechtse studentenvereniging?

ben je lid van een vereniging en zo ja, welke ?

Geen rechtstreeks contact, neen.

Ik ben lid van een sportvereniging (tennis) maar ik ben erover aan het denken om volgend schooljaar lid te worden van de NSV.

Herr Oberst
7 april 2008, 17:35
Ik denk dat hier iemand de "regel van 3" niet doorheeft... ;-)


Rook je (al dan niet iets verdovend)?

Nog nooit gedaan, en zal het ook nooit doen.

Herr Oberst
7 april 2008, 17:35
Ooit al eens boeren gelaten op een decibelmeter?

Nee :-)

Herr Oberst
7 april 2008, 17:38
wat is je oordeel over de veroordeling van Debie ?

Het is een politiek proces. Men pakte de kleine garnalen aan, die dan nog eens "toevallig" VB-er waren, terwijl de grote bonzen, die hem uiteindelijk de orders gaven, ongemoeid gelaten worden. En dat terwijl hij een commisaris was die daadwerkelijk goed optrad tegen de criminaliteit.

Geert C
7 april 2008, 17:39
Bwah, dat valt nogal mee ;-) Vorige semester sloeg ik de vroege lessen van Meth&Tech steeds over. Nu ga ik meestal naar elke les, tenzij ik door omstandigheden niet uit mijn bed geraak (wat toch wel eens voorvalt). En gij? :-P
Helaba, ik stel hier de vragen! :evil:

;-)

Er zijn er hier al minstens drie die nu aan de KUL hun 1ste jaar pol&soc doen, denk je dat dat de peilingen die op dit forum worden afgenomen beïnvloedt? :-P

Herr Oberst
7 april 2008, 17:47
Sinds wanneer ben je Vlaams-nationalist en wat was de oorzaak?

Vanaf het moment dat ik politiek bewust werd (15-16 jaar). Dat was omstreeks de veroordeling en verkiezingsoverwinning van het Vlaams Blok in 2004, wat een grote indruk op mij maakte. Omstreeks die periode ben ik me gaan verdiepen in rechtse gedachtestromingen, en het volksnationalisme (dus ook het Vlaams-nationalisme) sprak me vooral aan. Maar het is dus niet door rechtstreekse ervaringen met de idiotie van de Belgische staat dat ik Vlaams-nationalist ben geworden, al heb ik het als kind tijdens daguitstapjes altijd al vreemd gevonden dat men in de hoofdstad van België geen correct Nederlands kon spreken.

largo_w
7 april 2008, 17:59
al heb ik het als kind tijdens daguitstapjes altijd al vreemd gevonden dat men in de hoofdstad van België geen correct Nederlands kon spreken.

waarom?

Herr Oberst
7 april 2008, 18:15
Helaba, ik stel hier de vragen! :evil:

;-)

Er zijn er hier al minstens drie die nu aan de KUL hun 1ste jaar pol&soc doen, denk je dat dat de peilingen die op dit forum worden afgenomen beïnvloedt? :-P

De peilingen die op dit forum gehouden worden zijn toch al zo onrepresentatief als de pest, dat die 3 pol&soccers er nog wel bijkunnen ;-)

Herr Oberst
7 april 2008, 18:16
waarom?

Omdat men in elke andere hoofdstad waar ik in mijn kinderjaren kwam, wél correct de taal van de meerderheid van de bevolking kon spreken.

largo_w
7 april 2008, 18:24
Omdat men in elke andere hoofdstad waar ik in mijn kinderjaren kwam, wél correct de taal van de meerderheid van de bevolking kon spreken.

Mensen mogen dus niet kiezen welke taal ze spreken? In een tweetalige stad hoeft men zelf geen nederlands te kunnen... Wat denk jij?

Trouwens; vanwaar die MUST om iedereen nederlands te doen spreken?

Herr Oberst
7 april 2008, 18:28
Mensen mogen dus niet kiezen welke taal ze spreken? In een tweetalige stad hoeft men zelf geen nederlands te kunnen... Wat denk jij?

Het antwoord zit hem in het woord "tweetalig".

Trouwens; vanwaar die MUST om iedereen nederlands te doen spreken?

Omdat het spreken van éénzelfde taal gewoon een basisnoodzaak is voor een samenleving.

largo_w
7 april 2008, 18:44
Het antwoord zit hem in het woord "tweetalig".

tweetaligheid is verplichting enkel voor officiële instanties dat weet ondertussen iedereen niet voor de indicviduële bewoner...

Omdat het spreken van éénzelfde taal gewoon een basisnoodzaak is voor een samenleving.

Och da's niet waar... Kijk waar vlaanderen het gebracht heeft met een franstalige elite ;-)

Wat is voor u de uitleg waarom er in een tweetalige stad zoals brussel meer en meer mensen bewust gaan kiezen voor het frans en het nederlands een beetje links laten? (ik heb het over % nederlandstaligen nog in brussel)

Herr Oberst
7 april 2008, 19:03
tweetaligheid is verplichting enkel voor officiële instanties dat weet ondertussen iedereen niet voor de indicviduële bewoner...

Wanneer men zich enkel in de ambtenarijen, ziekenhuizen en bibliotheken nog probeert te houden aan de tweetaligheid (quod non in Brussel, nota bene!) dan denk ik niet dat we nog van een tweetalige stad kunnen spreken.

Let wel, ik geloof zelf ook niet in het concept van een tweetalige stad. Er dient steeds een Leitkultur te zijn. In Brussel is dat jammer genoeg de Franstalige cultuur, met alle gevolgen van dien.

Och da's niet waar... Kijk waar vlaanderen het gebracht heeft met een franstalige elite ;-)

Leg eens uit.

Wat is voor u de uitleg waarom er in een tweetalige stad zoals brussel meer en meer mensen bewust gaan kiezen voor het frans en het nederlands een beetje links laten? (ik heb het over % nederlandstaligen nog in brussel)

De Belgische staat en het franstalige/franskiljonse imperialisme. En meer recent ook de vreemdelingeninstroom.

toccata
7 april 2008, 20:32
Wat is je favoriete krant?

Herr Oberst
7 april 2008, 22:41
Wat is je favoriete krant?

Gazet van Antwerpen, alhoewel ik me voor objectieve nieuwsgaring meestal tot het internet wend.

Stratcat
7 april 2008, 22:47
Kunstenaars maken geen kunst meer, maar zijn enkel nog in staat tot kinderlijke kliederwerken. En intellectuelen zijn slaven geworden van het linkse establishment. (ik heb het hier over de overgrote meerderheid, niet over de positieve uitzonderingen)

Welke kunstenaars en intellectuelen vind je positieve uitzonderingen?

Stratcat
7 april 2008, 22:53
Ik denk niet dat ik een giraf ben, maar in jouw Vlaanderen zou ik me niet thuis voelen. Wat raad je mij aan om te doen eens jouw utopie gerealiseerd zou zijn?

Herr Oberst
7 april 2008, 23:04
Welke kunstenaars en intellectuelen vind je positieve uitzonderingen?

Alain de Benoist is een intellectueel die mijn erkenning kan genieten. Op vlak van kunstenaars is er niet echt iemand die me te binnen schiet die de kunst van vroeger overtreft of zelfs maar evenaart. Ik heb het dan vooral over beeldende kunst.

Herr Oberst
7 april 2008, 23:09
Ik denk niet dat ik een giraf ben, maar in jouw Vlaanderen zou ik me niet thuis voelen. Wat raad je mij aan om te doen eens jouw utopie gerealiseerd zou zijn?

Hier blijven wonen, u inpassen in de nieuwe samenlevingsvorm, om dan uiteindelijk tot de conclusie te komen dat het helemaal niet de hel op aarde is die u verwachtte.

Dronkoers
7 april 2008, 23:34
Hoeveel keer per week neem je een douche/bad?

Dronkoers
7 april 2008, 23:35
Vanaf wanneer ben je volgens u te zat om in een voertuig te stappen?

Pluche
7 april 2008, 23:46
Op welke leeftijd was je geinteresseerd in politiek?

largo_w
8 april 2008, 09:11
Wanneer men zich enkel in de ambtenarijen, ziekenhuizen en bibliotheken nog probeert te houden aan de tweetaligheid (quod non in Brussel, nota bene!) dan denk ik niet dat we nog van een tweetalige stad kunnen spreken.

Let wel, ik geloof zelf ook niet in het concept van een tweetalige stad. Er dient steeds een Leitkultur te zijn. In Brussel is dat jammer genoeg de Franstalige cultuur, met alle gevolgen van dien.

Mogen we dan Brussel afgeven aan het franstalig deel van belgië bij een splitsing? Over welke gevolgen heb je het?

Waarom mogen we niet spreken van een tweetalige stad? Franstaligen en nederlandstaligen leven ondereen en als je naar de gemeente gaat spreekt men je aan in de taal die jou het best past. In brussel werkt dat perfect... Net zoals in de faciliteiten trouwens.

Leg eens uit.

De elite in vlaanderen is heel lang franstalig gebleven/weest...

De Belgische staat en het franstalige/franskiljonse imperialisme. En meer recent ook de vreemdelingeninstroom.

Ja maar die vreemdelingen kunnen toch nederlands leren en waarom kiezen die "franskiljonse imperialisten" niet voor het nederlands? Waarom gaat het nederlands in zo een steden (en verder hé...) achteruit en blijft de frans (naast andere vreemde talen) in opmars? Zou het kunnen dat het nederlands toch niet ZOOO nuttig is?

Moet men iets doen tegen deze "verfransing"? moet men daar op één of andere manier een stop op werpen? Zo ja in welke vorm? Waarom laten we niet aan de individu over welke taal hij mag spreken?

Dronkoers
8 april 2008, 09:39
Vind jij het Vlaams Belang extreem rechts?

Dronkoers
8 april 2008, 09:41
Wat is uwe favoriet in de tettendraad (http://forum.politics.be/showthread.php?t=68404), tenendraad (http://forum.politics.be/showthread.php?t=102846) en in de kontendraad (http://forum.politics.be/showthread.php?t=69468)?

Dronkoers
8 april 2008, 09:42
Kun jij je ergeren aan het openbaar vervoer?

Herr Oberst
8 april 2008, 11:26
Hoeveel keer per week neem je een douche/bad?

Zo'n drie keer per week, ongeveer.

Herr Oberst
8 april 2008, 11:26
Vanaf wanneer ben je volgens u te zat om in een voertuig te stappen?

Heb nog geen rijbewijs ;-)

Herr Oberst
8 april 2008, 11:31
Op welke leeftijd was je geinteresseerd in politiek?

Rond mijn vijftiende-zestiende levensjaar (zie reactie nr. 65).

Dronkoers
8 april 2008, 11:32
Heb nog geen rijbewijs ;-)

Je kunt toch een mening hebben? ;-)

Herr Oberst
8 april 2008, 11:49
Mogen we dan Brussel afgeven aan het franstalig deel van belgië bij een splitsing?

Neen, natuurlijk niet, Brussel is de hoofdstad van Vlaanderen en zal dat ook blijven. De ideale situatie zou zijn dat het Nederlands terug de hoofdtaal van Brussel gaat vormen, op lange termijn. Maar ik zal ook al meer dan tevreden zijn wanneer de Franstaligen op zijn minst al moeite doen om naar een tweetalige stad te streven.

Over welke gevolgen heb je het?

Vervreemding, steeds uitdeinende verfransing in de rand, met pijnlijke situaties als Vlamingen die niet in het Nederlands kunnen geholpen worden door de MUG-diensten als schrijnend dieptepunt.

Waarom mogen we niet spreken van een tweetalige stad? Franstaligen en nederlandstaligen leven ondereen en als je naar de gemeente gaat spreekt men je aan in de taal die jou het best past. In brussel werkt dat perfect... Net zoals in de faciliteiten trouwens.

Werkt dat perfect :roll: Waarom kan men mij dan in een simpel Brussels café niet in het Nederlands bedienen? Ik heb het gevoel dat ik mezelf aan het herhalen ben, maar als enkel de chirurgen, loketbedienden en bibliotheekconciërges Nederlands spreken (quod non in vele gevallen!!!), en de overgrote meerderheid van de bevolking daar niet toe in staat is/wilt zijn, dan denk ik niet dat we van een echte tweetalige stad kunnen spreken, vindt u niet?

De elite in vlaanderen is heel lang franstalig gebleven/weest...

Dat weet ik, maar ik doelde op het zinsdeel "waar Vlaanderen het gebracht heeft". Misschien weet u het niet zo goed, maar enkele tientallen jaren na de machtsovername van de grootse franskiljonse weldoeners was Vlaanderen weggezakt naar het niveau van een Derdewereldland.

Ja maar die vreemdelingen kunnen toch nederlands leren en waarom kiezen die "franskiljonse imperialisten" niet voor het nederlands? Waarom gaat het nederlands in zo een steden (en verder hé...) achteruit en blijft de frans (naast andere vreemde talen) in opmars? Zou het kunnen dat het nederlands toch niet ZOOO nuttig is?

Als ik u goed begrijp kunnen we maar beter meteen allemaal Frans beginnen te praten 8O

Moet men iets doen tegen deze "verfransing"? moet men daar op één of andere manier een stop op werpen? Zo ja in welke vorm?

De splitsing van B-H-V zou al een symbolische stap in de goede richting zijn. De afschaffing van de faciliteitengemeenten ook. En een simpele toepassing van de taalwetten in dit land zou ons ook al een heel eind vooruit helpen. Maar uiteindelijk is de onafhankelijkheid van Vlaanderen de beste manier om de dominantie van het Nederlands in ons land te benadrukken.

Waarom laten we niet aan de individu over welke taal hij mag spreken?

In de privé-sfeer mag iedereen naar hartelust Hottentots of Zulu praten, maar in het openbare leven spreekt men de taal van het land waarin men woont en het volk waartoe men behoort, zijnde het Nederlands.

Herr Oberst
8 april 2008, 11:52
Vind jij het Vlaams Belang extreem rechts?

Nee, ik noem het Vlaams Belang eerder rechts-conservatief. Ik beschouw de term "extreem rechts" als niet meer dan een zoveelste scheldnaam van de linkerzijde.

Herr Oberst
8 april 2008, 11:52
Wat is uwe favoriet in de tettendraad (http://forum.politics.be/showthread.php?t=68404), tenendraad (http://forum.politics.be/showthread.php?t=102846) en in de kontendraad (http://forum.politics.be/showthread.php?t=69468)?

Zal ik later wel eens op antwoorden, de tijd ontbreekt me nu :-)

Herr Oberst
8 april 2008, 11:55
Kun jij je ergeren aan het openbaar vervoer?

Zoveel gebruik ik het openbaar vervoer niet, behalve om me van mijn kot naar mijn thuisadres te verplaatsen, en over die buslijn heb ik geen grote klachten. Ik kan me echter wel voorstellen dat voor mensen die dagelijks afhankelijk zijn van het openbaar vervoer, vertragingen e.d. wel serieus vervelend kunnen zijn. Ik ga het nu niet hebben over de gewelddaden op het openbaar vervoer, aangezien die geen oorzaak zijn van de structuur van het openbaar vervoer zelf, maar van onze samenlevingsvorm in het algemeen.

Herr Oberst
8 april 2008, 12:04
Je kunt toch een mening hebben? ;-)

Aah, op die manier :-) Ik dacht dat u doelde op mijn persoonlijke situatie. Welnu, wanneer iemand de wettige promillenorm overschrijdt (0,5 en 0,8 zeker?) dan is de bijbehorende sanctie zeker op zijn plaats. Dat mensen zoveel plezier maken als ze willen, maar met de levens van anderen speelt men niet.

Dronkoers
8 april 2008, 12:05
Aah, op die manier :-) Ik dacht dat u doelde op mijn persoonlijke situatie. Welnu, wanneer iemand de wettige promillenorm overschrijdt (0,5 en 0,8 zeker?) dan is de bijbehorende sanctie zeker op zijn plaats. Dat mensen zoveel plezier maken als ze willen, maar met de levens van anderen speelt men niet.

Zou je dat ook gezegd hebben moest de grens 1,8 promille zijn?

Herr Oberst
8 april 2008, 12:16
Zou je dat ook gezegd hebben moest de grens 1,8 promille zijn?

Nee, want die is véél te hoog. De grens van 0,5 promille lijkt me perfect. Voldoende voor een normaal avondje op restaurant met een glaasje wijn erbij, en als men van plan is meer te drinken moet men maar voor een bob zorgen. Zo moeilijk is dat niet. Voor het spelen met andermans leven ben ik extreem intolerant.

Dronkoers
8 april 2008, 12:21
Nee, want die is véél te hoog. De grens van 0,5 promille lijkt me perfect. Voldoende voor een normaal avondje op restaurant met een glaasje wijn erbij, en als men van plan is meer te drinken moet men maar voor een bob zorgen. Zo moeilijk is dat niet. Voor het spelen met andermans leven ben ik extreem intolerant.

Dus ik veronderstel dat je voorstander bent van meer flitspalen?

of ben je niet zo naïef? ;-)

Herr Oberst
8 april 2008, 12:30
Dus ik veronderstel dat je voorstander bent van meer flitspalen?

of ben je niet zo naïef? ;-)

Het verband tussen snelheid en ongevallen is er zo sterk niet als men vandaag de dag tracht te beweren. De oplettendheid van de bestuurder is véél, véél belangrijker. Ik geloof trouwens dat er recent een onderzoek verschenen is waaruit bleek dat mensen zich méér aan de snelheidslimieten houden als vroeger, maar dat de ongevallen terzelfder tijd niet gedaald zijn...

Dronkoers
8 april 2008, 12:34
Het verband tussen snelheid en ongevallen is er zo sterk niet als men vandaag de dag tracht te beweren. De oplettendheid van de bestuurder is véél, véél belangrijker. Ik geloof trouwens dat er recent een onderzoek verschenen is waaruit bleek dat mensen zich méér aan de snelheidslimieten houden als vroeger, maar dat de ongevallen terzelfder tijd niet gedaald zijn...

:thumbsup:

Wat is uw theorie over racisme/discriminatie?
En hoe sta jij ertegen?

toccata
8 april 2008, 18:49
Veel te weinig.
.

Mg ik je hierop wijzen?:-D
GRAS-Leuven
Cafe Verde:
Quid Octopus?
Een gespreksavond over de staatshervorming met ondermeer Magda Aelvoet, David Sinardet, en Stijn Bex.
10 April 20.00u
Oratorienhof ( Mechelsestraat 111 Leuven)
Gratis

the outlaw torn
8 april 2008, 19:56
wie mag president van de VS worden volgens jou ?

the outlaw torn
8 april 2008, 20:03
hoe kijk je aan tegenover zgn lagere beroepen zoals vuilnisman, postbode, vrachtwagenchauffeur, arbeider in een fabriek ? en zou je ooit een van deze beroepen bereid zijn uit te oefenen, en zo ja, waarom en zo nee, waarom niet ?

Herr Oberst
8 april 2008, 20:10
Wat is uw theorie over racisme/discriminatie?
En hoe sta jij ertegen?

Mijn "theorie" (niet enkel de mijne, overigens) is dat hoe multicultureler onze samenleving wordt, hoe meer racisme en discriminatie er zal ontstaan, langs beide kanten. Het is namelijk zo dat mensen uit nature geneigd zijn zich meer aangetrokken te voelen door mensen van dezelfde groep, waarmee men bepaalde cruciale zaken deelt (cultuur, taal, gewoonten, gedeelde geschiedenis,...). De aankomst van grote groepen migranten, waarmee men weinig gemeen heeft, werkt enkel de vervreemding en intolerantie in de hand. Er zijn serieuze studies die dat aantonen (al zijn die natuurlijk niet bij het brede publiek bekend). Dat praat racisme en discriminatie natuurlijk niet goed. Het is echter pure waanzin te denken dat men zulke dingen kan oplossen door couscous-avonden te organiseren of tentoonstellingen te houden over de verwezenlijkingen van de Papoea-cultuur. De enige duurzame oplossing is het beëindigen van de multiculturele samenleving, en het consequent toepassen van het principe "aanpassen of terugkeren", hoe hard dat ook mag klinken. Het is uiteindelijk de enige waarborg op het garanderen van een cultureel homogene samenleving en daarmee de basis van de nationale solidariteit.

Los daarvan vind ik, zoals velen, dat er tegenwoordig véél te snel met de begrippen "racisme" en "discriminatie" in het rond gegooid wordt. Zeggen dat een neger een zwarte huidskleur heeft, is bij wijze van spreken bijna gelijk aan een veroordeling krijgen. Het is een excuus geworden voor allochtonen of hun beschermheren om onacceptabel gedrag, geweld of werkloosheid goed te praten. Wat mij betreft mag het CGKR en de racismewet dus afgeschaft worden. Ik zie niet in waarom een geweldenaar een hogere straf moet krijgen omdat hij uit racistische motieven handelde. Geweld moet sowieso kordaat bestraft worden, wat de motieven ook zijn.

Herr Oberst
8 april 2008, 20:29
wie mag president van de VS worden volgens jou ?

Als het aan mij zou liggen, zou Patrick Buchanan president mogen worden (is nu geen kandidaat, maar enkele jaren geleden wel). De man noemt zichzelf een paleoconservatief, kant zich tegen de agressieve Amerikaanse buitenlandse politiek, keurt de onvoorwaardelijke steun voor Israël af, verzet zich tegen de massale instroom van migranten die Amerikaanse steden aan het omtoveren zijn in getto's, kiest voor een protectionistische economische politiek, is ethisch conservatief, loopt niet zomaar de bedrijfswereld achterna, zet zich in voor de dierenrechten, hecht een groot belang aan de cultuur van mensen, loopt niet zomaar mee met de "moderne waarden" en ziet het Oude Griekenland, Rome en de organisch gegroeide Europese staten in de Late Middeleeuwen als morele bakenpunten, verzet zich tegen de "neo-conservatieven", en dergelijke meer. Een lichtpunt in de Amerikaanse liberalistische duisternis, dus. Maar jammer genoeg komt hij dus niet meer op voor de verkiezingen.

Als ik moest kiezen tussen de "kandidaten" die nu in de running zijn, zou dat een dilemma zijn. Er is geen van hen die in de buurt komt van mijn ideologie. Alle drie vertegenwoordigen ze de door mij verworpen Amerikaanse consumentencultuur. Wanneer ik toch een keuze zou moeten maken, zou het McCain zijn, omwille van zijn persoonlijke, toch wel heldhaftige geschiedenis (waarmee hij zich veruit boven de lege reclamekandidaten Obama en Clinton plaatst), en enkele van zijn migratie- en ethische standpunten. Zijn voorgestelde buitenlandse politiek is echter ronduit schandalig, en met zijn economische standpunten ben ik het ook verre van eens.

Herr Oberst
8 april 2008, 20:35
hoe kijk je aan tegenover zgn lagere beroepen zoals vuilnisman, postbode, vrachtwagenchauffeur, arbeider in een fabriek ? en zou je ooit een van deze beroepen bereid zijn uit te oefenen, en zo ja, waarom en zo nee, waarom niet ?

Die beroepen vormen belangrijke onderdelen van onze samenleving, en ik ben blij dat er nog mensen zijn die ze willen uitoefenen, ook al zijn ze dan niet "hoog" genoeg in de ogen van sommigen. Ik beschouw de samenleving als een lichaam, waarvan elk nuttig onderdeel zijn belang heeft.

Persoonlijk heb ik tijdens een vakantiejob al in een fabriek gewerkt, en dat viel eigenlijk behoorlijk mee. Ik kan me echter niet inbeelden dat ik voor de rest van mijn leven zulk werk zou doen, maar als het moet, dan moet het; beter dat dan werkloos zijn en te parasiteren op kap van de samenleving.

groene flamingant
8 april 2008, 21:01
Herr Oberst,

Je toont je een fel tegenstander van de Buitenlandse politiek van de VS en Israël, idem voor het NAVO-beleid.

Hoe kan je die ideeën verzoenen met jouw Vlaams Belang-sympahtieën, wetende dat het VB de meest VS- en Israëlgezinde partij is van ons politieke spectrum?

AdrianHealey
9 april 2008, 08:52
De aankomst van grote groepen migranten, waarmee men weinig gemeen heeft, werkt enkel de vervreemding en intolerantie in de hand.

Wat denk je van de theorie die stelt dat subsidiering van migratie, armoede en egoïstisch gedrag (door middel van zogenaamde 'collectieve sociale zekerheid') dit fenomeen in de hand werkt? (Sneller dan de mogelijke 'vervreemding' om culturele factoren.)

Herr Oberst
9 april 2008, 12:33
Herr Oberst,

Je toont je een fel tegenstander van de Buitenlandse politiek van de VS en Israël, idem voor het NAVO-beleid.

Hoe kan je die ideeën verzoenen met jouw Vlaams Belang-sympahtieën, wetende dat het VB de meest VS- en Israëlgezinde partij is van ons politieke spectrum?

Alhoewel sommige VB-ers soms duidelijke sympathie getoond hebben voor Israël en de VS, pleit het partijprogramma voor: "een Europese defensiemacht die optreedt als onafhankelijke en gelijkwaardige partner van de VS." Bovendien verklaart het VB zich voorstander van Palestijnse onafhankelijkheid, kant men zich tegen de oorlog in Irak, en heeft Filip Dewinter zich al meerdere malen gekant tegen de Amerikaanse buitenlandse/NAVO-politiek. Alles kan beter, natuurlijk, maar beweren dat het VB een atlantistische partij is, is toch wel kort door de bocht.

Herr Oberst
9 april 2008, 12:39
Wat denk je van de theorie die stelt dat subsidiering van migratie, armoede en egoïstisch gedrag (door middel van zogenaamde 'collectieve sociale zekerheid') dit fenomeen in de hand werkt? (Sneller dan de mogelijke 'vervreemding' om culturele factoren.)

Ten eerste, mensen die op pensioen zijn, ziek zijn geworden, kinderen hebben of tijdelijk werkzoekende zijn, schrijf ik niet per definitie egoïstisch gedrag toe. Ik ben voorstander van een (bijgestuurde) sociale zekerheid voor Vlamingen. Verder ben ik de mening toegedaan dat de culturele factoren belangrijker zijn. Dat wil niet zeggen dat we de subsidiëring van de grote groep parasiterende vreemdelingen niet moeten stopzetten.

toccata
9 april 2008, 13:32
Wat is je favorite muziek genre?

groene flamingant
9 april 2008, 16:04
Alhoewel sommige VB-ers soms duidelijke sympathie getoond hebben voor Israël en de VS, pleit het partijprogramma voor: "een Europese defensiemacht die optreedt als onafhankelijke en gelijkwaardige partner van de VS." Bovendien verklaart het VB zich voorstander van Palestijnse onafhankelijkheid, kant men zich tegen de oorlog in Irak, en heeft Filip Dewinter zich al meerdere malen gekant tegen de Amerikaanse buitenlandse/NAVO-politiek. Alles kan beter, natuurlijk, maar beweren dat het VB een atlantistische partij is, is toch wel kort door de bocht.
Als dat inderdaad is wat in het partijprogramma staat, komt dat partijprogramma niet overeen met de standpunten die worden ingenomen in de dagelijkse politiek.

In tegenstelling tot dat partijprogramma wordt bij discussies in parlement of gemeenteraad steeds een pro-Israëlisch standpunt ingenomen. Wat is je standpunt daar tegenover?

Herr Oberst
10 april 2008, 15:29
Wat is je favorite muziek genre?

Ik weet niet of er echt een genre op te plakken is, maar groepen die ik wel kan pruimen zijn The Killers, Franz Ferdinand, Kaiser Chiefs, ook wel Rammstein, en in een wat verder verleden The Police, alsmede groepen die traditionele muziek brengen, zoals de Chieftains. Verder vind ik Klassieke Barokmuziek ook wel de moeite, evenals enkele oude militaire marsen (zoals bv. de Hohenfriedberger Marsch).

Herr Oberst
10 april 2008, 15:35
Als dat inderdaad is wat in het partijprogramma staat, komt dat partijprogramma niet overeen met de standpunten die worden ingenomen in de dagelijkse politiek.

In tegenstelling tot dat partijprogramma wordt bij discussies in parlement of gemeenteraad steeds een pro-Israëlisch standpunt ingenomen. Wat is je standpunt daar tegenover?

Dat is me dan in ieder geval nog niet opgevallen, en ik denk niet dat er daarover in de gemiddelde gemeenteraad veel over gedebatteerd wordt. Als ik mag afgaan op uitspraken van locale partijmilitanten en ook wel de hoger geplaatste personen, kan ik geen eenzijdig pro-Israël-standpunt ontwaren. Dat Filip Dewinter wel openlijk pro-Israël is, weet ik, en dit bekritiseer ik dan ook.

Wat het ook moge zijn, ik ga mijn stem op het VB daar niet van laten afhangen.

roger verhiest
10 april 2008, 16:06
Bent U tegen een absolute monarchie & waarom niet ?

Herr Oberst
10 april 2008, 17:18
Bent U tegen een absolute monarchie & waarom niet ?

Ja, ik ben tegen. Het is ongehoord dat iemand de absolute macht kan verkrijgen, louter omwille van het feit dat hij erin geslaagd is geboren te worden. Als er al een monarchie moet zijn, dan moet het een constitutionele zijn (ik zou bv. geen tegenstander zijn van het Nederlandse koningshuis, moest ik een Nederlander zijn). Mijn eigen preferentie gaat uit naar een systeem waar iemand met een functie met de allure en ceremoniële privileges van een monarch het staatshoofd vormt, maar dan wel verkozen is voor een periode van pakweg acht á tien jaar. Dit om een goede mix te vormen tussen de morele autoriteit van een monarch en de democratische legitimiteit van een president of premier.

Mitgard
10 april 2008, 20:00
heb je al eens een boterham gedeconfituurd?

Mitgard
10 april 2008, 20:00
of gedeplattekaasd?

toccata
10 april 2008, 21:54
Is er een bepaalde Waalse politicus waarvoor u veel respect hebt?

the outlaw torn
11 april 2008, 00:28
op welke partij zou je stemmen indien VB niet zou bestaan ?
denk je dat er in een onafhankelijk vlaanderen een plaats is voor VB als politieke partij, en eventueel aan de macht deel te nemen ?

Dronkoers
11 april 2008, 01:21
Wat was was voor was was was?

Dronkoers
11 april 2008, 01:22
Hebt ge al verder gezocht in de tetten,tenen en kontendraad?

Dronkoers
11 april 2008, 01:22
Zijt gij nu zatter als ik?

toccata
11 april 2008, 13:16
Heb je Harry Potter gelezen?

roger verhiest
11 april 2008, 14:18
Ja, ik ben tegen. Het is ongehoord dat iemand de absolute macht kan verkrijgen, louter omwille van het feit dat hij erin geslaagd is geboren te worden. Als er al een monarchie moet zijn, dan moet het een constitutionele zijn (ik zou bv. geen tegenstander zijn van het Nederlandse koningshuis, moest ik een Nederlander zijn). Mijn eigen preferentie gaat uit naar een systeem waar iemand met een functie met de allure en ceremoniële privileges van een monarch het staatshoofd vormt, maar dan wel verkozen is voor een periode van pakweg acht á tien jaar. Dit om een goede mix te vormen tussen de morele autoriteit van een monarch en de democratische legitimiteit van een president of premier.

U is dus voor een individuele politieke vrijheid een democeratie met een verkiezingssysteem met als basis 1 persoon = 1 stem, een progressief standpunt voorwaar.

Den Duisteren Duikboot
11 april 2008, 14:27
Mogen natiestaten volgens jou autonoom beslissen over de bronnen en grondstoffen die zich op hun territorium bevinden? Of moeten we wat de aarde van nature te bieden heeft onder een wereldomspannend bestuur plaatsen?

roger verhiest
11 april 2008, 14:43
Mogen natiestaten volgens jou autonoom beslissen over de bronnen en grondstoffen die zich op hun territorium bevinden? Of moeten we wat de aarde van nature te bieden heeft onder een wereldomspannend bestuur plaatsen?


Bijkomende informatie : er bestaat momenteel een verbod om de bodemschatten van Antarctica te exploiteren. Bij dergelijke acties blijft er een sanctieprobleem:
een overtreding kan tot op heden nog niet rekenen op sanctionering.

Herr Oberst
11 april 2008, 18:43
heb je al eens een boterham gedeconfituurd?

Nee, ik ben sowieso toch niet zo'n confituur-man.

Herr Oberst
11 april 2008, 18:43
of gedeplattekaasd?

Aangezien ik niet zo'n plattekaas-man ben, kan het wel eens zijn dat ik dat al heb geprobeerd, ja.

Herr Oberst
11 april 2008, 18:50
Is er een bepaalde Waalse politicus waarvoor u veel respect hebt?

Eigenlijk niet. Er zullen ongetwijfeld wel politici zijn in Wallonië die hun standpunten consequent navolgen, maar met die standpunten ben ik het verre van eens, dat zult u begrijpen. In plaats van op te komen voor een liberaal, groen, humanitair, socialistisch of nationalistisch Wallonië, zijn het allemaal aanhangers van de vermolmde Belgische staat. Moest Wallonië nu nog een consequente rechts-radicale partij hebben, dan zouden daar misschien enkele interessante figuren in te vinden zijn, quod non.

Herr Oberst
11 april 2008, 18:56
op welke partij zou je stemmen indien VB niet zou bestaan ?

NV-A, als die niet zou bestaan CD&V (op de meest Vlaamsgezinde kandidaat van de lijst), en daarna blanco.

denk je dat er in een onafhankelijk vlaanderen een plaats is voor VB als politieke partij, en eventueel aan de macht deel te nemen ?

Zeer zeker! Een nationalistische stijd eindigt niet bij het behalen van de onafhankelijke staat, maar begint dan pas goed. In een onafhankelijk Vlaanderen dient nog steeds gevochten te worden voor het behoud van onze identiteit, onze waarden en normen, onze volksgemeenschap. De rol van het VB, of eender welke identitaire rechts-nationale partij, is bijlange na nog niet uitgespeeld na de onafhankelijkheid van Vlaanderen.

Herr Oberst
11 april 2008, 18:59
Wat was was voor was was was?

'Propere kledij' zou ik hierop kunnen antwoorden, mocht ik het zelf bedacht hebben :-)

Herr Oberst
11 april 2008, 18:59
Hebt ge al verder gezocht in de tetten,tenen en kontendraad?

Vóór het einde van deze sessie zal ik proberen een antwoord te geven ;-)

Herr Oberst
11 april 2008, 19:00
Zijt gij nu zatter als ik?

Nee :-(

Herr Oberst
11 april 2008, 19:01
Heb je Harry Potter gelezen?

Op de één of andere manier ben ik erin geslaagd de eerste vier boeken gelezen te hebben, maar toen was het toch wel genoeg hekserij en hokus-pokus voor Herr.

Herr Oberst
11 april 2008, 19:03
U is dus voor een individuele politieke vrijheid een democeratie met een verkiezingssysteem met als basis 1 persoon = 1 stem, een progressief standpunt voorwaar.

Dacht u dat ik voorstander zou zijn van het cijskiesrecht ofzo? Let wel, zoals u in een vorige post kon lezen, ben ik geen voorstander van absolute democratie, maar dienen er grenzen gesteld te worden (zie mijn voorstel over een soort "raad der wijzen").

toccata
11 april 2008, 19:04
Op de één of andere manier ben ik erin geslaagd de eerste vier boeken gelezen te hebben, maar toen was het toch wel genoeg hekserij en hokus-pokus voor Herr.

Ge weet niet wat ge mist:-P
Vanaf boek 5 wordt het heel goe.
Welke kranten/tijdschriften lees je allemaal?

Herr Oberst
11 april 2008, 19:06
Mogen natiestaten volgens jou autonoom beslissen over de bronnen en grondstoffen die zich op hun territorium bevinden? Of moeten we wat de aarde van nature te bieden heeft onder een wereldomspannend bestuur plaatsen?

Natiestaten zijn autonoom. Wel mag er natuurlijk internationaal overleg plaatsvinden, met wederzijds respect.

Herr Oberst
11 april 2008, 19:11
Ge weet niet wat ge mist:-P
Vanaf boek 5 wordt het heel goe.

Dat zal mij dan jammer genoeg voor eeuwig verstoken blijven :-)

Welke kranten/tijdschriften lees je allemaal?

Krant was Gazet van Antwerpen (zie een vorige post), qua tijdschriften lees ik de Knack (+ Focus en Weekend), evenals "Omtrent" (tijdschrift van het Davidsfonds), en sporadisch ook wel eens een ander tijdschrift. Voor objectieve informatie die ik zelf zoek, en me dus niet laat opdringen, vertrouw ik op het internet of koop ik een betrouwbaar boek. Kranten en tijdschriften zie ik (op vlak van actualiteit dan) eerder als een oppervlakkige weergave van wat er zoal gebeurt in de wereld. En zelfs daarvoor zijn die niet echt betrouwbaar, gezien het feit dat sommige 'incidenten' of andere voorvallen gewoon niet vermeld worden.

Dronkoers
11 april 2008, 23:51
Wie zou je eens graag ongestraft op zijn/haar smoel willen slagen?

Dronkoers
11 april 2008, 23:52
Spaar je postzegels?

Dronkoers
11 april 2008, 23:52
Hoeveel Kilowatt/uur verbruikt uw dampkap?

toccata
12 april 2008, 07:27
Lievelingsboek?

Cynicus
12 april 2008, 13:41
Hoe zou volgens u het vreemdelingenprobleem moeten worden opgelost ?

Cynicus
12 april 2008, 13:47
Hoe staat u tegenover een gemeenschapsdienstinkomenszekerheidsnoodsysteem (http://forum.politics.be/showpost.php?p=2156880&postcount=813) ten einde
1) het moreel verwerpelijke parasiterend sociaal profitariaat (http://forum.politics.be/showthread.php?t=30999) waaraan heel wat werkonwillige werkbekwamen zich bezondigen, radicaal te bestrijden;
2) werkbekwamen zonder werk de kans te geven zich nuttig te maken voor de maatschappij;
3) werkbekwamen zonder werk de kans te geven zich te bevrijden uit de onvrijwillige armoede, op voorwaarde dat ze bereid zijn een redelijke inspanning te geven;
4) de brave belastingbetaler waar te geven in ruil voor zijn belastinggeld;
5) werkbekwamen zonder werk daadwerkelijk aan te moedigen zich een job te zoeken in het reguliere arbeidscircuit;
6) werkbekwamen zonder werk minder tijd te geven om in het zwart te gaan werken;
7) werkbekwamen zonder werk de kans te geven opnieuw een gezonde arbeidsattitude te ontwikkelen ?


Ter informatie :
Een gemeenschapsdienstinkomenszekerheidsnoodsysteem (http://forum.politics.be/showpost.php?p=2156880&postcount=813) is een noodsysteem dat aan werkbekwamen zonder werk (evenals aan werkenden die hun inkomen uit (deeltijdse) arbeid wat willen aanvullen) inkomenszekerheid garandeert in ruil voor het verrichten van gemeenschapsdiensten. Onder gemeenschapsdiensten moeten zéér eenvoudige werkzaamheden van algemeen maatschappelijk nut worden verstaan. Het moeten diensten betreffen die op de vrije markt niet worden aangeboden, of die op de vrije markt in ieder geval niet op een rendabele wijze kunnen worden geproduceerd.

Een gemeenschapsdienstinkomenszekerheidsnoodsysteem (http://forum.politics.be/showpost.php?p=2156880&postcount=813) zou in de plaats komen van de huidige werkloosheidsuitkeringen (evenals van al de andere passieve uitkeringen aan werkbekwamen zonder werk, zoals bv. het OCMW-leefloon). Gemeenschapsdienstpresteerders zouden dan enkel nog recht hebben op een prestatiegericht gemeenschapsdienstinkomen in verhouding tot het aantal uren effectief gepresteerde gemeenschapsdienst en zouden zoveel uren gemeenschapsdienst mogen verrichten als ze zelf willen (of kunnen).

Een gemeenschapsdienstinkomenszekerheidsnoodsysteem (http://forum.politics.be/showpost.php?p=2156880&postcount=813) zou de huidige werkbekwame uitkeringstrekkers de kans geven zichzelf te bevrijden uit de armoede en hen tegelijkertijd aanmoedigen (voorlopig) desnoods een onaantrekkelijke job te aanvaarden op de vrije arbeidsmarkt met een uurloon dat hoger ligt dan het gemeenschapsdienstuurinkomen. Het zou de bedoeling zijn dat gemeenschapsdienstpresteerders zo kort mogelijk gebruik maken van een dergelijk noodsysteem.

Een gemeenschapsdienstinkomenszekerheidsnoodsysteem (http://forum.politics.be/showpost.php?p=2156880&postcount=813) kan worden gezien als een uitermate sociaal correctiemechanisme op de vrije arbeidsmarkt, dat er voor zorgt dat de lonen op de vrije arbeidsmarkt niet onder een absoluut minimum kunnen dalen. Conform de vrijemarktlogica is het wel essentieel dat in een gemeenschapsdienstinkomenszekerheidsnoodsysteem (http://forum.politics.be/showpost.php?p=2156880&postcount=813) de gemeenschapsdienstuurvergoeding lager zou liggen dan het uurloon voor ongeschoolde arbeid op de vrije arbeidsmarkt. Een gemeenschapsdienstvergoeding van 5 euro per uur lijkt mij wat dat betreft een redelijk bedrag.


Enkele voorbeelden van mogelijke gemeenschapsdienst :
- straatvegergemeenschapsdienst;
- afvalsorteringsgemeenschapsdienst;
- (hulp)kinderopvanggemeenschapsdienst (http://forum.politics.be/showpost.php?p=1582320&postcount=1658);
- hulpcontrolegemeenschapsdienst (http://forum.politics.be/showthread.php?t=25073);
- huishoudhulpgemeenschapsdienst (http://forum.politics.be/showthread.php?t=25936);
- verkeersregelingsgemeenschapsdienst;
- hulpbejaardenhelpersgemeenschapsdienst;
- boerenknechtengemeenschapsdienst (http://forum.politics.be/showthread.php?p=2803272#post2803272);
- fietsenstallingsbewakingsgemeenschapsdienst;
- spierkrachtenergieproductiegemeenschapsdienst (http://forum.politics.be/showthread.php?t=26758);
- onkruidverdeldingsgemeenschapsdienst;
- zwerfvuilopruimingsgemeenschapsdienst;
- strijkgemeenschapsdienst.
Wellicht zijn er nog vele andere gemeenschapsdienstmogelijkheden.

Dronkoers
12 april 2008, 13:53
Cynicus!! Waar bleef je gewoon ;-)


Herr Oberst, waarom bleef Cynicus weg?

Cynicus
12 april 2008, 13:58
In een reeds veel te dicht bevolkt gebied als Vlaanderen is vastgoed een eerder schaars goed. Doordat het aanbod slechts nog in zeer beperkte mate kan worden uitgebreid en de vraag maar blijft stijgen, swingen de prijzen de pan uit en wordt een eigen huis voor meer en meer mensen onbetaalbaar. Vele niet-Europese vreemdelingen hebben zich hier ondertussen reeds een of meerdere woningen gekocht. Verder zijn er ook nog die Nederlanders en die eurocraten die hier de vastgoedprijzen opdrijven. De stijgende vastgoedprijzen trekken ook speculanten aan die hopen een nog grotere gek te vinden die nog gekkere prijzen wil betalen.

Misschien valt het daarom wel te overwegen om nog enkel de mensen van ons eigen volk het recht te geven zich vastgoed aan te schaffen, en de verwerving van vastgoed door zowel niet-Europese als Europese vreemdelingen te verbieden, gewoon omwille van de pure pragmatische bekommernis om de verwerving van een eigen huis door de mensen van ons eigen volk tegen betaalbare prijzen mogelijk te maken. Een dergelijk voorstel zou weliswaar in strijd zijn met allerhande internationale en Europese mensenrechtenverdragen, doch het recht op betaalbaar wonen voor ons eigen volk moeten we dan maar laten primeren op die internationale verdragen.

Bent u van oordeel dat enkel de mensen van ons eigen volk het recht zouden mogen hebben vastgoed te bezitten in Vlaanderen ?

Cynicus
12 april 2008, 14:01
Hieronder heb ik op een kernachtige (weliswaar niet-limitatieve) manier samengevat waar ik zoal voor sta :

1. waterdichte immigratiestop;
2. alle illegale vreemdelingen opsporen en ze vervolgens allemaal effectief uitwijzen;
3. afschaffing snelbelgwet en ze vervangen door de “strengbelgwet”;
4. afschaffing van het vreemdelingenstemrecht;
5. behoud van de vrije meningsuiting en bijgevolg de afschaffing van de antiracismewet;
6. een asielontmoedigingsbeleid;
7. afschaffing ontwikkelingshulp;
8. harde aanpak van de criminaliteit;
9. afschaffing van de strafrechterlijke minderjarigheid;
10. geen genade voor drugsgebruik en de drugsverslaafden verplichten om (op hun eigen kosten) af te kicken;
11. scholen waar opnieuw orde en tucht heerst;
12. het sociaal profitariaat grondig aanpakken (daardoor zou het mogelijk moeten zijn aanzienlijk te besparen op de sociale uitgaven zonder dat de echte behoeftigen worden getroffen);
13. afschaffing van het brugpensioen, wegens onbetaalbaar. Wie vroeger wil stoppen met werken, moet maar een vermogen bij elkaar zien te sparen;
14. werklozen gemeenschapsdiensten laten verrichten (als ze zich niet willen bijscholen) zodat de belastingbetaler waar krijgt voor zijn geld;
15. structurele, taboeloze besparingen ten einde er voor te zorgen dat we aanzienlijke begrotingsoverschotten hebben zodat de staatsschuld kan dalen;
16. een bedrijfsvriendelijk economisch beleid zodat de economie meer ruimte krijgt om te groeien. Alleen economische groei zorgt voor meer en voor echte werkgelegenheid. Al de rest is zever;
17. de werknemers de kans geven om meer uren te werken zodat ze meer kunnen verdienen;
18. alle NAVO-verplichtingen nauwgezet nakomen;
19. streven naar uitstekende relaties met Amerika;
20. ons veto stellen tegen de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Europa moet Europees blijven.

Met hoeveel van mijn 20 bovenvermelde standpunten kunt u akkoord gaan ?
En hoe rechts vindt u die standpunten ?

Cynicus
12 april 2008, 14:02
Met hoeveel punten van mijn onconventioneel alternatief, al dan niet omstreden, schaamteloos oprecht twintigpuntenprogramma (http://forum.politics.be/showthread.php?t=90126) kunt u (min of meer) akkoord gaan ?

LiberaalNL
12 april 2008, 14:28
Hoe had Nazi-Duitsland volgens jou bestraft moeten worden na WO2?( denk aan land, geld etc..)

LiberaalNL
12 april 2008, 15:00
Ben je voorstander van een hereniging van Vlaanderen en Nederland? Zo ja, in welke staatsvorm?

groene flamingant
12 april 2008, 18:50
Dat is me dan in ieder geval nog niet opgevallen, en ik denk niet dat er daarover in de gemiddelde gemeenteraad veel over gedebatteerd wordt. Als ik mag afgaan op uitspraken van locale partijmilitanten en ook wel de hoger geplaatste personen, kan ik geen eenzijdig pro-Israël-standpunt ontwaren. Dat Filip Dewinter wel openlijk pro-Israël is, weet ik, en dit bekritiseer ik dan ook.
Dat thema komt in gemeenteraden weinig aan bod maar het gaat natuurlijk ook over standpunten ingenomen in het parlement. Uiteindelijk is het ook de partijtop die beslist (dus mannen als Dewinter).
Wat het ook moge zijn, ik ga mijn stem op het VB daar niet van laten afhangen.
Dat is duidelijk.

Pluche
12 april 2008, 20:13
Ben je een ochtend of een avondmens

Pluche
12 april 2008, 20:14
favoriete F-team en favoriete F-pîloot

Ambiorix
12 april 2008, 20:37
19. streven naar uitstekende relaties met Amerika;
20. ons veto stellen tegen de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Europa moet Europees blijven.


ha, die twee zijn dan al in contradictie. Uw beste maatje VSA is namelijk de grootste voorstander van toetreding van Turkije.

Pluche
12 april 2008, 20:48
Omdat er geen klandidaten voor FVDW meer gevonden worden, gaat vanaf morgen de regel in dat de eerste FVDW zich een tweede keer kandidaat mogen stellen, volgende week morgen begint Pelgrim aan zijn tweede sessie. Een positief punt is dat dan de mensen die minder dan een jaar lid zijn ook aan Pelgrim vragen kunnen stellen.

the outlaw torn
12 april 2008, 20:49
ha, die twee zijn dan al in contradictie. Uw beste maatje VSA is namelijk de grootste voorstander van toetreding van Turkije.

wat heeft de VSA zich verdorie met een europese toetreding te moeien ? is amerika ineens europa en omgekeerd mss ?

the outlaw torn
12 april 2008, 20:50
Omdat er geen klandidaten voor FVDW meer gevonden worden, gaat vanaf morgen de regel in dat de eerste FVDW zich een tweede keer kandidaat mogen stellen, volgende week morgen begint Pelgrim aan zijn tweede sessie. Een positief punt is dat dan de mensen die minder dan een jaar lid zijn ook aan Pelgrim vragen kunnen stellen.

goed idee. een pluim voor den pluche. :-D

Herr Oberst
12 april 2008, 22:58
Wie zou je eens graag ongestraft op zijn/haar smoel willen slagen?

Er zijn wel zo'n mensen waarover ik dat wel eens denk, maar ik vind dat nu toch niet echt een toelaatbare manier van handelen, of het nu ongestraft is of niet.

Herr Oberst
12 april 2008, 22:59
Spaar je postzegels?

Nee, de gedachte alleen al...

Herr Oberst
12 april 2008, 23:00
Hoeveel Kilowatt/uur verbruikt uw dampkap?

Ik zou het niet weten

Herr Oberst
12 april 2008, 23:05
Lievelingsboek?

Bwah, er zijn zoveel goede boeken. Zoals u misschien al hebt kunnen opmerken in deze draad, vind ik het nogal moeilijk om zo'n keuze te maken. Het zal in ieder geval geen fictieboek zijn, dat lees ik nagenoeg niet (meer). Enkele goede boeken die ik onlangs gelezen heb, zijn '1812' (boek over de veldtocht van Napoleon in Rusland), 'De Strijd om Spanje' (Spaanse Burgeroorlog) en 'De Eeuwige Strijd' (boek van Filip De Man waarin hij zijn politieke denkbeelden uiteenzet, vooral de vergelijking van de situatie in de Klassieke Oudheid met die van nu sprak me aan). Nu ben ik bezig aan 'de Amerikaanse Maffia', een boek over de Italiaanse maffia in Amerika, waarin onder andere ook de catastrofale toestanden worden beschreven die het gevolg waren van de massale Italiaanse migratie naar de VS (vervreemding, criminaliteit,...).

Herr Oberst
12 april 2008, 23:13
Hoe zou volgens u het vreemdelingenprobleem moeten worden opgelost ?

Door een kordaat beleid van 'aanpassen of terugkeren' toe te passen. Alle nationaliteitsverleningen sinds 1974 (officiële migratiestop) moeten herbekeken worden, en in het geval van serieuze wantoestanden, duidelijke onaangepastheid of zware criminele feiten moet de naturalisatie van die persoon ingetrokken worden. Deze personen dienen ook een nationaliteitsproef na te volgen, waarin hun mate van aangepastheid zal gemeten worden, gekoppeld aan een buurtonderzoek. Bovendien dient er een hard beleid m.b.t. de hier verblijvende illegalen gevoerd te worden; zij dienen namelijk actief opgespoord en gerepatrieerd te worden. Nog een punt is dat elke subsidie voor erediensten, behalve de Katholieke, onmiddelijk stop gezet moet worden. En tenslotte moet er een onmiddelijke politieke én economische migratiestop doorgevoerd te worden, dat spreekt voor zich.

Herr Oberst
12 april 2008, 23:17
Hoe staat u tegenover een gemeenschapsdienstinkomenszekerheidsnoodsysteem (http://forum.politics.be/showpost.php?p=2156880&postcount=813) ten einde
1) het moreel verwerpelijke parasiterend sociaal profitariaat (http://forum.politics.be/showthread.php?t=30999) waaraan heel wat werkonwillige werkbekwamen zich bezondigen, radicaal te bestrijden;
2) werkbekwamen zonder werk de kans te geven zich nuttig te maken voor de maatschappij;
3) werkbekwamen zonder werk de kans te geven zich te bevrijden uit de onvrijwillige armoede, op voorwaarde dat ze bereid zijn een redelijke inspanning te geven;
4) de brave belastingbetaler waar te geven in ruil voor zijn belastinggeld;
5) werkbekwamen zonder werk daadwerkelijk aan te moedigen zich een job te zoeken in het reguliere arbeidscircuit;
6) werkbekwamen zonder werk minder tijd te geven om in het zwart te gaan werken;
7) werkbekwamen zonder werk de kans te geven opnieuw een gezonde arbeidsattitude te ontwikkelen ?


Ter informatie :
Een gemeenschapsdienstinkomenszekerheidsnoodsysteem (http://forum.politics.be/showpost.php?p=2156880&postcount=813) is een noodsysteem dat aan werkbekwamen zonder werk (evenals aan werkenden die hun inkomen uit (deeltijdse) arbeid wat willen aanvullen) inkomenszekerheid garandeert in ruil voor het verrichten van gemeenschapsdiensten. Onder gemeenschapsdiensten moeten zéér eenvoudige werkzaamheden van algemeen maatschappelijk nut worden verstaan. Het moeten diensten betreffen die op de vrije markt niet worden aangeboden, of die op de vrije markt in ieder geval niet op een rendabele wijze kunnen worden geproduceerd.

Een gemeenschapsdienstinkomenszekerheidsnoodsysteem (http://forum.politics.be/showpost.php?p=2156880&postcount=813) zou in de plaats komen van de huidige werkloosheidsuitkeringen (evenals van al de andere passieve uitkeringen aan werkbekwamen zonder werk, zoals bv. het OCMW-leefloon). Gemeenschapsdienstpresteerders zouden dan enkel nog recht hebben op een prestatiegericht gemeenschapsdienstinkomen in verhouding tot het aantal uren effectief gepresteerde gemeenschapsdienst en zouden zoveel uren gemeenschapsdienst mogen verrichten als ze zelf willen (of kunnen).

Een gemeenschapsdienstinkomenszekerheidsnoodsysteem (http://forum.politics.be/showpost.php?p=2156880&postcount=813) zou de huidige werkbekwame uitkeringstrekkers de kans geven zichzelf te bevrijden uit de armoede en hen tegelijkertijd aanmoedigen (voorlopig) desnoods een onaantrekkelijke job te aanvaarden op de vrije arbeidsmarkt met een uurloon dat hoger ligt dan het gemeenschapsdienstuurinkomen. Het zou de bedoeling zijn dat gemeenschapsdienstpresteerders zo kort mogelijk gebruik maken van een dergelijk noodsysteem.

Een gemeenschapsdienstinkomenszekerheidsnoodsysteem (http://forum.politics.be/showpost.php?p=2156880&postcount=813) kan worden gezien als een uitermate sociaal correctiemechanisme op de vrije arbeidsmarkt, dat er voor zorgt dat de lonen op de vrije arbeidsmarkt niet onder een absoluut minimum kunnen dalen. Conform de vrijemarktlogica is het wel essentieel dat in een gemeenschapsdienstinkomenszekerheidsnoodsysteem (http://forum.politics.be/showpost.php?p=2156880&postcount=813) de gemeenschapsdienstuurvergoeding lager zou liggen dan het uurloon voor ongeschoolde arbeid op de vrije arbeidsmarkt. Een gemeenschapsdienstvergoeding van 5 euro per uur lijkt mij wat dat betreft een redelijk bedrag.


Enkele voorbeelden van mogelijke gemeenschapsdienst :
- straatvegergemeenschapsdienst;
- afvalsorteringsgemeenschapsdienst;
- (hulp)kinderopvanggemeenschapsdienst (http://forum.politics.be/showpost.php?p=1582320&postcount=1658);
- hulpcontrolegemeenschapsdienst (http://forum.politics.be/showthread.php?t=25073);
- huishoudhulpgemeenschapsdienst (http://forum.politics.be/showthread.php?t=25936);
- verkeersregelingsgemeenschapsdienst;
- hulpbejaardenhelpersgemeenschapsdienst;
- boerenknechtengemeenschapsdienst (http://forum.politics.be/showthread.php?p=2803272#post2803272);
- fietsenstallingsbewakingsgemeenschapsdienst;
- spierkrachtenergieproductiegemeenschapsdienst (http://forum.politics.be/showthread.php?t=26758);
- onkruidverdeldingsgemeenschapsdienst;
- zwerfvuilopruimingsgemeenschapsdienst;
- strijkgemeenschapsdienst.
Wellicht zijn er nog vele andere gemeenschapsdienstmogelijkheden.

Een voorstel dat me misschien wel zou kunnen aanspreken, maar ik zie meer heil in de onmiddelijke begeleiding voor werklozen om nieuw werk te vinden (dat kunnen ook gemeenschapsdiensten zijn) om ze zo terug een volwaardig loon te kunnen laten hebben. Werklozen dienen zich te concentreren op het zo snel mogelijk vinden van een nieuwe job, en niets anders.

Herr Oberst
12 april 2008, 23:20
Cynicus!! Waar bleef je gewoon ;-)


Herr Oberst, waarom bleef Cynicus weg?

Om me een hele week met de vreselijke gedachte te laten zitten dat ik niet mijn mening zou mogen geven over gemeenschapsdienstinkomenszekerheidsnoodsystemen, of iets dergelijks? :-)

Herr Oberst
12 april 2008, 23:21
In een reeds veel te dicht bevolkt gebied als Vlaanderen is vastgoed een eerder schaars goed. Doordat het aanbod slechts nog in zeer beperkte mate kan worden uitgebreid en de vraag maar blijft stijgen, swingen de prijzen de pan uit en wordt een eigen huis voor meer en meer mensen onbetaalbaar. Vele niet-Europese vreemdelingen hebben zich hier ondertussen reeds een of meerdere woningen gekocht. Verder zijn er ook nog die Nederlanders en die eurocraten die hier de vastgoedprijzen opdrijven. De stijgende vastgoedprijzen trekken ook speculanten aan die hopen een nog grotere gek te vinden die nog gekkere prijzen wil betalen.

Misschien valt het daarom wel te overwegen om nog enkel de mensen van ons eigen volk het recht te geven zich vastgoed aan te schaffen, en de verwerving van vastgoed door zowel niet-Europese als Europese vreemdelingen te verbieden, gewoon omwille van de pure pragmatische bekommernis om de verwerving van een eigen huis door de mensen van ons eigen volk tegen betaalbare prijzen mogelijk te maken. Een dergelijk voorstel zou weliswaar in strijd zijn met allerhande internationale en Europese mensenrechtenverdragen, doch het recht op betaalbaar wonen voor ons eigen volk moeten we dan maar laten primeren op die internationale verdragen.

Bent u van oordeel dat enkel de mensen van ons eigen volk het recht zouden mogen hebben vastgoed te bezitten in Vlaanderen ?

Alhoewel dit plan in de praktijk misschien wat moeilijk zal zijn om uit te voeren, ben ik het er in principe vollédig mee eens.

Dronkoers
12 april 2008, 23:24
Om me een hele week met de vreselijke gedachte te laten zitten dat ik niet mijn mening zou mogen geven over gemeenschapsdienstinkomenszekerheidsnoodsystemen, of iets dergelijks? :-)


Waart gij nuchter toen gij "gemeenschapsnoodsysteemdinges" typte?

Herr Oberst
12 april 2008, 23:35
Hieronder heb ik op een kernachtige (weliswaar niet-limitatieve) manier samengevat waar ik zoal voor sta :

1. waterdichte immigratiestop; - Volledig mee eens.
2. alle illegale vreemdelingen opsporen en ze vervolgens allemaal effectief uitwijzen; - Volledig mee eens.
3. afschaffing snelbelgwet en ze vervangen door de “strengbelgwet”; - Wat mij betreft dienen er geen 'Belgwetten meer te zijn, aangezien er geen nieuwe Belgen meer moeten bijkomen (buiten extreem uitzonderlijke situaties).
4. afschaffing van het vreemdelingenstemrecht; - Volledig mee eens.
5. behoud van de vrije meningsuiting en bijgevolg de afschaffing van de antiracismewet; - Volledig mee eens.
6. een asielontmoedigingsbeleid; - Volledig mee eens, vluchtelingen dienen éérst asiel aan te vragen in de nabije regio. Anders komt het gewoon neer op verdoken economische immigratie.
7. afschaffing ontwikkelingshulp; - Niet mee eens, een bepaalde mate van ontwikkelingshulp mag blijven bestaan, maar dan (om het voorstel van het VB na te volgen) gericht op landen waarnaar er een grote remigratie zal plaatsvinden.
8. harde aanpak van de criminaliteit; - Volledig mee eens.
9. afschaffing van de strafrechterlijke minderjarigheid; - Mee eens, voor zware criminele feiten. Wanneer men kan moorden als een meerderjarige, mag men ook bestraft worden als een meerderjarige.
10. geen genade voor drugsgebruik en de drugsverslaafden verplichten om (op hun eigen kosten) af te kicken; - Volledig mee eens.
11. scholen waar opnieuw orde en tucht heerst; - Volledig mee eens.
12. het sociaal profitariaat grondig aanpakken (daardoor zou het mogelijk moeten zijn aanzienlijk te besparen op de sociale uitgaven zonder dat de echte behoeftigen worden getroffen); - Het probleem van het sociaal profitariaat wordt vandaag de dag overdreven, maar dat wil niet zeggen dat het niet moet aangepakt worden. Vandaar mijn voorstel om de werkloosheidsuitkering af te nemen na herhaalde weigeringen om nieuw gepast werk te aanvaarden.
13. afschaffing van het brugpensioen, wegens onbetaalbaar. Wie vroeger wil stoppen met werken, moet maar een vermogen bij elkaar zien te sparen; - Mee eens, buiten dan bepaalde afstompende/energieopslorpende jobs (daarmee bedoel ik géén leraars).
14. werklozen gemeenschapsdiensten laten verrichten (als ze zich niet willen bijscholen) zodat de belastingbetaler waar krijgt voor zijn geld; - Niet mee eens.
15. structurele, taboeloze besparingen ten einde er voor te zorgen dat we aanzienlijke begrotingsoverschotten hebben zodat de staatsschuld kan dalen; - Op administratie kan inderdaad heel wat bespaard worden (bv. afschaffing der kabinetten).
16. een bedrijfsvriendelijk economisch beleid zodat de economie meer ruimte krijgt om te groeien. Alleen economische groei zorgt voor meer en voor echte werkgelegenheid. Al de rest is zever; - Wat is een 'bedrijfsvriendelijk economisch beleid'? Betekent dit ook dat we bv. arbeidsmigratie van Poolse werknemers moeten toelaten? Daarmee zou ik het dan in ieder geval niet mee eens zijn. Wel dienen de belastingen in de mate van het mogelijke verlaagd te worden (afschaffing van de transfers naar Wallonië kan hiertoe bijdragen).
17. de werknemers de kans geven om meer uren te werken zodat ze meer kunnen verdienen; - Niet mee eens, iedereen houdt zich aan de door de overheid opgelegde uren, anders zal het uiteindelijk toch uitdraaien op een forse verhoging van de uren per week voor iédereen.
18. alle NAVO-verplichtingen nauwgezet nakomen; - Volledig mee oneens, Europa dient een eigen defensiemacht uit te bouwen.
19. streven naar uitstekende relaties met Amerika; - Oneens, wat mij betreft moet er niet samengewerkt worden met een land dat zulk een waanzinnige binnenlandse en buitenlandse politiek uitoefent.
20. ons veto stellen tegen de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Europa moet Europees blijven. - Volledig mee eens.

En hoe rechts vindt u die standpunten ?

Economische standpunten zijn niet sowieso in een links-rechts-schema te plaatsten (is economische migratie links of rechts?) maar uw standpunten m.b.t. migratie en criminaliteit zijn in ieder geval consequent rechts te noemen.

Herr Oberst
12 april 2008, 23:54
Met hoeveel punten van mijn onconventioneel alternatief, al dan niet omstreden, schaamteloos oprecht twintigpuntenprogramma (http://forum.politics.be/showthread.php?t=90126) kunt u (min of meer) akkoord gaan ?

1. Fiscale voordelen voor uitkeringstrekkers afschaffen. - Niet mee eens, uitkeringstrekkers mogen best nog een aanvaardbare levensstandaard hebben, maar moeten wel sterk nagevolgd worden tot het vinden van nieuw werk. Het oprichten van verplichte beroepscorporaties kan hier mijns inziens toe bijdragen.

2. Het parasiterend sociaal profitariaat kordaat aanpakken door werkloosheidsuitkeringen (evenals alle andere passieve uitkeringen aan werkbekwamen zonder werk, zoals bv. het OCMW-leefloon) af te schaffen en te vervangen door een (...) - Zie vorige posts, niet mee eens.

3. Gevangenissen omschakelen tot (op zijn minst) zelfbedruipende gevangeneninschakelingsbedrijven waarbij het principe "arbeid bevrijdt u uit de criminaliteit" hoog in het vaandel wordt gedragen. - Gevangenissen dienen niet zelfbedruipend te zijn, maar de gevangenen mogen wat mij betreft zeker en vast verplichte arbeid uitoefenen.

4. Afschaffing van de wettelijke maximumduur van de werkweek, ten einde de werknemers de kans te geven op vrijwillige basis te opteren voor "meer werken en meer verdienen". - Niet mee eens, zie vorige posts.

5. De gezondheidszorg voor iedereen betaalbaar houden door de tijdens het leven veroorzaakte nettoziektekosten, zijnde het verschil (voor zover er sprake is van een positief verschil) tussen enerzijds de ziektekosten en anderzijds het voor het RIZIV bestemde deel van van de betaalde sociale bijdragen, na het overlijden in rekening te brengen van de nalatenschap. Diegenen die hun individuele gezondsheidszorgschuld echter zo laag mogelijk zouden willen houden ten einde er voor te zorgen dat er van hun nalatenschap zoveel mogelijk zou overblijven voor hun erfgenamen, zouden er dan goed aan doen om op tijd te kiezen van euthanasie. - Niet mee eens, doorstortingen aan het nalatenschap zijn overbodig, dat geld kan beter uitbesteed worden aan de reële zieken. Uw voorstel m.b.t. euthanasie vind ik compleet immoreel.

6. Kinderbijslag afschaffen en tegelijkertijd de sociale bijdragen verminderden met het gedeelte dat nu dient ter financiering van de kinderbijslag, zodat de nettolonen zouden stijgen, waardoor de werkende bevolking per saldo geen nood meer zou hebben aan kinderbijslag. - Niet mee eens, kinderbijslag zou er eigenlijk net toe moeten dienen koppels met kinderen aan te moedigen, en dat is in uw voorstel niet meer mogelijk. Ik ben tevens voorstander van een ouderschapsloon tijdens de eerste zes levensjaren van het kind.

7. Een onafhankelijk Vlaanderen zonder Brussel. Brussel is toch maar een multiculturele Etterbuil. - Volledig mee oneens. Brussel is de hoofdstad van Vlaanderen, en blijft dat ook. Wanneer Antwerpen binnen enkele decennia een meerderheid aan allochtonen bevat, gaan we die stad dan ook afstoten?

8. Voor Vlaanderen een uitzondering bedingen op het principe van het vrije verkeer van personen binnen de Europese unie. Vlaanderen is vol, en vol is vol. - Volledig mee eens.

9. De binnengrenzen opnieuw invoeren, ten einde de grensoverschrijdende criminaliteit in te dijken. - Mee eens. Als we van landen als Polen en Roemenië afhankelijk gaan moeten zijn om onze grenzen te bewaken, dan heb ik daar toch mijn twijfels over.

10. Legalisatie van een zelfbevrijdingspil zodat mensen die het leven, om welke reden dan ook, niet meer zien zitten, de mogelijkheid krijgen zichzelf te verlossen uit hun ellendig leven. (...) Verder zou ze leiden tot meer natuurlijke selectie en tot een vermindering van het aantal nuttelozen in de maatschappij. Opgeruimd staat netjes. - Met dit immorele voorstel ben ik het volstrekt oneens.

11. De vastgoedzeepbel doorprikken door het kluwen van fiscale voordelen die heden bestaan inzake levensverzekeringen, interesten, kapitaalaflossingen, renovatiewerkzaamheden, energiebesparingswerkzaamheden, enz. af te schaffen en door enkel nog het eigen volk recht te geven in Vlaanderen vastgoed te bezitten. - Over die fiscale voordelen is mijn kennis te beperkt om er een fatsoenlijke uitspraak over te doen, maar met voorstel m.b.t. het eigen volk ben ik het principieel eens.

12. Waterdichte immigratiestop, illegale vreemdelingen effectief terugsturen, afschaffing van de "snel Belg"-wet, afschaffing van de antiracismewet, zeer streng asielbeleid. - Volledig mee eens.

13. Gezinshereningsterugkeerpremies voor allochtonen die huwen met een partner uit hun land van herkomst, indien ze zich in hun herkomstland met die partner vestigen. - Goed voorstel, hier zou ik het mee eens kunnen zijn, maar dat moet dan wel gekoppeld worden aan een ontmoedigingsbeleid in het eigen land, anders gaat die premie niet opwegen tegen de voordelen die men kwijtraakt door Vlaanderen te verlaten.

14. De opvang van asielzoekers enkel nog financieren door middel van vrijwillige giften. Dan hoeft de belastingbetaler daarvoor niet meer lastig gevallen te worden, en dan kunnen die linkse rakkers die voorstander zijn van een vrijgevig asielbeleid eens tonen hoe solidair ze zijn met die zogenaamde sukkelaars uit de derde wereld. - Niet mee eens, indien bepaalde vluchtelingen aan de zeer strenge criteria voldoen om hier asiel te kunnen verkrijgen, dan moeten ze in staatsgefinancierde opvangscentra geplaatst worden.

15. Drugsverslaafden (op hun eigen kosten) gedwongen laten afkicken. - Mee eens, in zoverre dit betaalbaar is voor de marginalen in kwestie.

16. De rokers zwaar doen betalen, ten einde hen aan te moedigen te stoppen met roken. Daar de rokers één van de grote oorzaken zijn van de stijgende uitgaven inzake gezondheidszorg, is het verantwoord dat ook aan de rokers wordt gevraagd nog wat extra bijdragen te leveren ter sanering van onze openbare financiën. - De extra taksen die reeds op sigaretten geheven worden zijn voldoende.

17. Een belasting op zwaarlijvigheid, bv. ingeval van een BMI van minstens 30. Hoe hoger de BMI, des te hoger de te betalen zwaarlijvigheidsontmoedigingsbelasting. - Grappig, maar hiermee ben ik het natuurlijk oneens.

18. Zonnebaders doen betalen, ten einde het aantal huidkankers te verminderen. - Grappig, maar hiermee ben ik het natuurlijk oneens.

19. De instroom van nieuwe leerkrachten in het onderwijs (tijdelijk) beperken, evenals meer natuurlijke selectie in het secundair onderwijs. - Wat bedoelt u?

20. Het vak godsdienst afschaffen. - Oneens, wel dient het vak godsdienst terug over godsdienst te gaan, en niet over de weldaden van de multiculturele maatschappij.

AdrianHealey
13 april 2008, 04:09
Beetje magere antwoorden, hé? :p Ik wil uitvoerige antwoorden!

AdrianHealey
13 april 2008, 04:34
Omdat er geen klandidaten voor FVDW meer gevonden worden, gaat vanaf morgen de regel in dat de eerste FVDW zich een tweede keer kandidaat mogen stellen, volgende week morgen begint Pelgrim aan zijn tweede sessie. Een positief punt is dat dan de mensen die minder dan een jaar lid zijn ook aan Pelgrim vragen kunnen stellen.

Mooi.
*Begint lijstje economische vragen op testellen*
Eens zien. :p

Herr Oberst
13 april 2008, 11:16
Hoe had Nazi-Duitsland volgens jou bestraft moeten worden na WO2?( denk aan land, geld etc..)

In ieder geval niet door de gebieden Oost-Pruisen en Silesië, voornamelijk Duitstalige gebieden, bij Polen aan te lijven, en miljoenen Duitsers verplicht te doen emigreren. Het zijn de oorlogsleiders die na een nederlaag aangepakt moeten worden, niet de bevolking.

Herr Oberst
13 april 2008, 11:19
Ben je voorstander van een hereniging van Vlaanderen en Nederland? Zo ja, in welke staatsvorm?

Een directe rechtstreekse hereniging zie ik niet als opportuun. Daarvoor zijn de culturele verschillen tussen Vlaanderen en Nederland sinds 1585 té groot geworden, en is de publieke opinie m.i. daar niet voor te vinden. Wel zou ik een hechte samenwerking rond tal van punten positief achten, met het vormen van een confederatie als uiteindelijk doel.

Herr Oberst
13 april 2008, 11:20
Ben je een ochtend of een avondmens

Een avondmens, dat staat vast. Vroeg opstaan is altijd een beetje de hel voor mij.

Herr Oberst
13 april 2008, 11:20
favoriete F-team en favoriete F-pîloot

Ik volg die zaken eigenlijk zo goed als niet, dus kan er ook geen oordeel over vellen.

Herr Oberst
13 april 2008, 11:21
Beetje magere antwoorden, hé? :p Ik wil uitvoerige antwoorden!

U kan altijd om verduidelijking vragen.