PDA

View Full Version : EU parlementsleden protesteren maandenlang voor referendum.


Babylonia
13 april 2008, 15:10
We zijn op weg naar een totale dictatuur in Europa!
En dit is NIET overdreven. Kijk zelf naar de feiten om je heen.
Een diktatuur komt nooit in één dag.
Het is het langzaam afknabbelen van de rechtsstaat waar we op MOETEN reageren anders is het te laat. De geschiedenis herhaalt zich.

Wat is er aan de hand? Maandenlang is er protest in het EU parlement door MPs en wij horen daar niets van in de media? Tachtig MP's roepen boe en zwaaien met spandoeken in de zaal op 12 dec 2007. En dat alles in een uiterste poging om onze democratie te redden. Waarom heeft de mainstream media weer zitten slapen, terwijl we met z'n allen afstevenen op een complete dictatuur in Europa. Waarom vinden de regeringen het niet nodig dat er een referendum zou komen over het verdrag van Lissabon, oftewel het nieuwe Europese verdrag?

Hoe kan een democratie die naam dragen als haar grondwet door de ELITE is samengesteld en niet tot stand gekomen met in Dialoog met de BURGERS? Hoe kunnen we nog geloven in het projekt Europa als de burgers in een referendum genegeerd worden wanneer ze nee stemmen op hun eigen grondwet?
Wie maakte die grondwet?
Wat staat erin?
Weet u het?
Waarom staat ze niet on line?
Waarom al die geheimen?

Ooit nette Europarlementariërs met spandoeken en in 'referendum' T-shirtjes aan het werk gezien? Hebben we politiekers ooit uit de grond van hun hart kwaad gezien? Wat is er aan de hand in Brussel en Straatsburg? Het wordt tijd dat de mainstream media hier over gaan berichten. Kijk en huiver!

Een dag voor het tekenen van de treaty by Brown.
We zitten in de greep van het fascisme in Europa even hard als in de VS.
Wake up please and sign the petition.

Een verboden film:
op 12/12/07 80 parlementsleden protesteren in Staatsburg;
http://nl.youtube.com/watch?v=qOcG2G_6uC0&NR=1

meer protest;
http://nl.youtube.com/watch?v=-dPhymHlcwU&feature=related

Nog meer op 7 july ook al
http://nl.youtube.com/watch?v=pw7XwexR2ecµ

In november Merkel krijgt een les in democratie van de UK member NIGEL
http://nl.youtube.com/watch?v=yq_6e1A7gzA&feature=related

protest op 8 januarie alweer
http://nl.youtube.com/watch?v=I8CoyLANcts&feature=related

op 20/2/08 nog altijd
http://nl.youtube.com/watch?v=cOlpUgKfe54&feature=related

Kijk en huiver hoe zefs de leider van de mei 1968 opstand een fascist geworden is!!! Kohl Bhendit Shame on you! I hope you find this message. Braindead are you? Wake up man!
http://nl.youtube.com/watch?v=QVeMBNB0cII&feature=related

De security diensten verbieden te filmen in een door ons betaald democratisch parlement? Wat is hier zo geheim aan?????, Waarom mogen burgers niet weten wat er in hun parlement gebeurd?
Sociaal protest beletten is een kenmerk van een DICTATUUR.

Teken de petitie en vecht voor je vrijheid want die is in 100 %gevaar
Denk niet dat een ander het wel zal doen.
Het is 5 na twaalf

http://x09.eu/nl/?c=nl

Babylonia
13 april 2008, 15:32
Hoe scheef is onze rechtstaat gezakt?
Onze burgerrechten worden meer en meer bedreigt via opgelegde akkoorden en wetten uit de EU.

Het einde van onze vrijheid en souvereiniteit in Europa

De anti terrorisme wetten opgelegd door de VS vormen de basis van een nieuwe rechtswereld zo onderzocht de socioloog Jean-Claude Paye. Zij zijn toepasbaar in alle Europese landen. Elke gewone europese burger kan vandaag bespioneerd worden door de buitenlandse geheime diensten , en aangeduid als « te bestrijden vijand », overgeleverd aan de CIA, gemarteld en veroordeeld door een militaire regime in de VS. Als u dit niet gelooft lees dan niet verder.
Een interview met J.C. Paye socioloog.

Silvia Cattori : Wanneer ik uw boeken lees ‘Het einde van de Rechtsstaat, De strijd tegen het terrorisme, van de uitzonderings staat naar de dictatuur en Globale oorlog tegen de Vrijheid [1] leer ik één ding dat de politici ons willen verbergen, nl dat alle maatregelen in het kader van de Patriot Act in naam van de strijd tegen het terrorisme heel algemeen zijn en heel de bevolking viseren..
Het is moeilijk te begrijpen waarom europése staten het verlies hebben kunnen toelaten van hun wettelijk kader en hun bedrijven hebben onderworpen aan deze uitzonderingswetten ?

Jean-Claude Paye : Er is inderdaad niets in de akoorden voor uitwijzingen, getekend in 2003, die de europeanen belet, voor het uitzonderings gerecht gesleept te worden in de VS. Deze akkoorden die deze uitzonderingswetten legitimeren zijn de vrucht van jarenlange geheime onderhandelingen. Ze zijn maar een puntje van de ijsberg dat we te zien kregen door de verplichting deze akkoorden voor het congres te presenteren in de VS.
Aan europese kant was geen ratificatie nodig door het europees Parlement en de leden van het Parlement , de lidstaten kunnen deze akkoorden niet beinvloeden. Het zijn de mandatarissen die op Europees nivo onderhandelen die gemachtigd zijn voor zo een dingen..
Silvia Cattori : Door die akkoorden te tekenen heeft de Europese raad onze landen in een kafkajaans universum gestort! Hoe kan dat zo lopen?
Jean-Claude Paye : Het parlement heeft een adviesfunctie en deze akkoorden hoeven niet geratificeerd te worden. Daaran zie je hoe de imperiale machtstructuur zicht geplaats heeft . De VS vervangen dus hier alle souvereine staten.

Silvia Cattori : Waar wordt er dan onderhandelt?
Jean-Claude Paye : Op het niveau van de vertegenwoordigers van de europese raad. Dat zijn functionnarissen die geen verantwoording moeten afleggen.Ze zijn verantwoordelijk voor juridische en politie zaken. Aangeduid door de lidstaten. Deze functionarissen worden de satelieten van de VS. Dat geld op juridisch maar ook op economisch vlak.

Silvia Cattori : De Europese Unie hoe beschermt ze haar burgers dan?
Jean-Claude Paye : De constructie is zodanig dat het aan haar voorbij gaat wat er gebeurt. Daarin zie je dat de EU geen enkel tegenwicht vormt tegen de VS . Integendeel zij maakt deel uit van dat imperialistisch systeem. Ze is er een simpel verlengde van. [3]
Voor 11 septembre 2001 onderhandelden de Vs met alle lidstaten. Europa als 15 koppige draak viel moeilijk een akkoord mee te krijgen. Sinds 11 sept is dat eenvoudiger geworden.voor de VS. Ze praten nog met de lidstaten maar ook meer met heel de Unie. Je ziet dat met de akkoorden voor de luchtvaart.Een eerste getekend in 2004, tweede in 2006 en derde in 2007. Telkens verhogen de VS hun eisenpakket. In het akkord over de gegevens van de reizigers hebben de EU heel hun zak geleegd van wettelijke beschermingen.De luchtvaartmaatschappijen moeten de bankkaart nummers en alle andere gegevens 72 uur op voorhand. doorgeven

Silvia Cattori : Niks houdt de installatie van een politiestaat nog tegen dan?
Jean-Claude Paye : Inderdaad willen de europese regeringen dezelfde macht over onze vrijheden. De eisen van de VS geven hen een alibi.
Silvia Cattori :In de UK kan men iemand vervolgen onder de anti terrorisme wetten die een’ atmosfeer van terrorisme’ schept door bepaalde dingen te zeggen. Zullen andere landen dergelijke wetten ook aan nemen?.

Jean-Claude Paye : Ja in de UK is de regering Blair er in geslaagd om elke vorm van oppositie te radicaliseren door deze wet. Zo was er de zaak DHKPC in Belgie, een turkse oppositie beweging [4], die aantoont hoe de macht probeert om uitzonderingstribunalen op te zetten. Om een juridische uitzondering te kreeren. Op die manier probeert men elke vorm van tegenstand te labelliséren als « terroristisch » en vervolgens op een lijn te zetten van terroristische organisaties
Silvia Cattori : Dus in feite komen die anti terrorisme wetten iedereen wel goed uit.

Jean-Claude Paye : Je moet weten dat de patriot act van 128 paginas drie dagen na de aanslagen op 9/11/01 gestemd zijn.. Het is een ingewikkelde wet waar je wel een jaar voor nodig hebt om die te schrijven. Dus die lag klaar.
Op europees niveau, is het niet minder caricaturaal. De twee beslissingen in verband met terroristische organisaties en het europees arrestatie bevel, zijn een week na de aanslagen neergelegd. De teksten waren klaar, men wachte enkel op de juiste gelegenheid.
Silvia Cattori : Dat betekent dat Bush en Sarkozy iedereen die ze willen tot vijand kunnen benoemen ?

Jean-Claude Paye : Op het moment dat deze teksten werden aangenomen wist men al waar ze voor nodig waren. De lijst met de terrorisme netwerken kwam uit de Europese Unie. In mijn boek ‘het einde van de rechtstaat’, beschrijf ik het geval van een communist uit de Philippijnen, José Maria Sison, een erkend politiek vluchteling die politiek asiel had gekregen in Nederland, die wordt ingeschreven op de lijst van terroristen, in de VS . Daarna wordt zijn naam op de Nederlandse terroristen lijst gezet. M. Sison heeft dit gemerkt doordat zijn bankrekening werd geblokkeerd en hij uit zijn sociale woning werd gezet. Hij is dan van de Nederlandse lijst weer geschrapt maar stond ondertussen al op de Europese lijst, waardoor de maatregelen tegen hem van kracht bleven.

Het hof van Luxemburg heeft dan de beslissing van Europa ongeldig verklaard bij gebrek aan bewijzen.
Ondertussen op 28 aug., wordt M. Sison opnieuw opgepakt door de hollandse politie, instrijd met de beslissing van het Hof van Justitie. Dit geval illustreert hoe de verhoudigen liggen op dit moment tussen rechtbank, die de laatste weerstand kan bieden aan de concentratie van de macht in handen van de uitvoerders, en de politie. Het laat zien dat de politie doet wat ze wil in strijd met de beslissingen van Justitie.

Silvia Cattori : Het schijnt dat Bush de eerste lijsten met terroristen aan het opstellen is van organisaties en mensen die zich verzetten tegen het beleid van de VS in Irak en Libanon.. Deze lijst zou in Frankrijk en de VS gepubliceert worden en iedereen weet dat het om politieke tegenstanders gaat.[5
Jean-Claude Paye : In elk land is er een lijst met terroristische organisaties. Meetsal is dat een lijst van de Europese raad met wat aanvullingen..
Het is geen tribunal die verklaart dat iemand een terrorist is maar een administrative autoriteit die u inschrijft , zonder verdere uitleg of justificatie

Silvia Cattori : Wat moeten we daaruit af leiden ?
Jean-Claude Paye : Dat bijna alle macht bij de uitvoerende zit. Dat de uitvoerende macht ook juridische macht heeft. Het is de uitvoerende macht die beslist welke maatregel te nemen tegen iemand.
Het geval van José Maria Sison, gaat daar over. Het gaat over ongegronde beslissingen. Het is een algemene tendens die voortvloeit uit de wetgeving tegen het terrorisme.
Silvia Cattori : Dus de bedoeling van de Patriot Act en van de wetten tegen het terrorisme zijn een aanval op de fundamentele vrijheden?
Jean-Claude Paye : Ja, het doel is de fundamentele vrijheden te schrappen.

Silvia Cattori : Je zou toch verwachten dat de politieke krachten daartegen in opstand komen?. Links die zich de verdediger van de sociale justitie noemt zou toch moeten eisen om direkt terug naar de rechtsstaat te komen?
Jean-Claude Paye : Welke LINKS ? Kijk naar de VS . Republikeinen en Democraten wat is het verschil? De Military Commission Act, is gestemd in 2006, ook door de democraten , die de meerderheid hebben en deze wet hadden kunnen tegen houden!
Bij ons is dat het zelfde. Er is geen verschil meer tussen links en rechts. De eerste wetten voor het controleren van het internet, en maatregelen voor globale controle zijn gestemd door Lionel Jospin in Frankrijk.
De enige die nog weerstand kunnen bieden is het juridisch apparaat. In de VS zijn er wetten die door de rechters ongeldig zijn verklaard. Dat zie je ook bij de zaak in Belgie van DHKPC. Er moeten wel mensen in het verweer komen, het opvolgen, anders glijden we af naar een politie staat.

Silvia Cattori : Dat zijn toch enorme aanvallen op de vrije meningsuiting in de hele wereld.. Het is toch belangrijk dat de mensen dat weten en dat politieke partijen beseffen dat op een simpele verdenking iemand kan worden opgepakt zonder proces. Dat niemand nog beschermd is door de wet. Hoe kan je verklaren dat het sociaal Forum, de anders globalisten en Attac, deze vragen niet oppakken?

Jean-Claude Paye : Ze willen er niet over praten. Dit raakt het fundament van de problemen aan. Ze willen er niet over spreken omdat je dan de macht moet confronteren. Het is bijzaak voor hen. We zitten in een psychotische samenleving , een samenleving die niet wil confronteren. Een samenleving van vermaak en illusies.
Het zijn nooit de partijen die aan de regering zijn die die de burgers beschermen . Iedere keer als de partijen voor burgers belangrijke maatregelen doorvoeren is dat door een gevecht, een meting van krachten. De démocratie wordt veroverd, nooit gegeven.
Als u deze terrorisme wetten bestudeert ontmasker je de ware aard van de macht. Je kunt niet meer spreken van democratische macht maar van een samenleving op weg naar een diktatuur. U ziet dat elke nieuwe maatregel een stap achteruit is. Het is klaar en duidelijk. Maar men wil het niet zien.
Het fundamentele probleem is niet dat de macht verandert in een diktatuur. Een oncontroleerbare macht verandert altijd in een diktatuur blijkt uit de geschiedenis. Het fundamentele probleem is de gelatenheid van de mensen tegenover dit proces. En dat is nieuw. Mensen geven hun vrijheden op aan de economische machine van de macht en op termijn hun kansen om te overleven op deze planeet, gezien de ecologische problemen.

Silvia Cattori : Hoe lang is dit proces al bezig volgens u?
Jean-Claude Paye :Sinds eind jaren 90. Toen al zagen we de politiestaat zich installeren. Maar de laatste tijd versnelt het zich.
Silvia Cattori : Dus dat betekent dat de VS autoriteit de fundamentele rechten van de mensen, wereldwijd aan valt volgens uw analyse?
Jean-Claude Paye : Ja zeker en ook de andere regeringen van de planeet die solidair zijn met dit systeem gericht tegen de burgerbevolking. Dat zie je aan de geheime CIA gevangenissen. [6]. Op europees niveau zijn de administraties mee gegaan in dat idée van martelingen. In het beste geval gedragen de Europese regeringen zich als de drie aapjes; horen, zien en zwijgen [7].

Silvia Cattori : Wat gaat er gebeuren met die geheime terorisme lijsten?
Jean-Claude Paye : Die zijn niet allemaal geheim. Alleen de lijst « Europol ». De mensen op die lijst kunnen bespioneerd worden en onder speciale surveillance gezet [8].
De europese lijst kan uw bankrekenig blokkeren.We moeten zoveel mogelijk zien openbaar te maken en zorgen dat deze lijsten bekend worden.
Silvia Cattori : Doet u dat niet ergens aan denken?
Jean-Claude Paye : Ja het klimaat van de jaren 30. Momenteel wordt er een mondiale diktatuur geinstalleerd.
Silvia Cattori : Sinds 2001, worden mensen gekidnapt gemarteld en dat zijn zogenaamde « terroristes » van arabische origines en moslim. Zou het kunnen dat de mensen die deze misbruiken aanklagen gestraft worden.
Jean-Claude Paye : Het imperium heeft vijanden nodig en vindt ze zelf uit.
Het eerste dat moet gebeuren is laten zien wat er verborgen is. [9].Er zijn zoveel wetten die toestaan van alles te doen wanneer dan ook. Dat gebeurt per geval. Vroeger was er een wettelijk kader dat ons beschermde.Vandaag berust het recht op een krachtmeting.
Silvia Cattori : Kan M. Dick Marty [10], mandataris van de Europese raad, de opheffing van die lijsten voor elkaar krijgen?

Jean-Claude Paye : Het is een belangrijk rapport van M. Dick Marty. Het bestrijd de maatregelen. Maar M. Marty heeft geen macht.
Silvia Cattori : En de woorden in de politiek dan van justitie en vrijheid ?
Jean-Claude Paye : We moeten duidelijke taal spreken. Degene die voorstander zijn van de anti terrorism wetten omdat ze menen dat ze alleen daarvoor zullen gebruikt worden, vergissen zich. We moeten aantonen dat ze tegen de plaatselijke bevolking worden gebruikt op allerlei manieren.
De laatste wet in de VS aangenomen, Military Commission Act, heeft mondiale impact en is beschreven in mijn boek Global war on Liberty. De président van de VS kan elke burger of in een ander land waarmee men niet in oorlog is aanduiden als vijand. Volgens deze wet wordt het beheren van een bevolking een militaire daad en geen van de civile politie.
Bij het voorbeeld van de akkoorden omtrent Swift een belgisch agentschap dat zich met internationale transferts bezig houdt wordennu amerikaanse wetten toegepast. [11].Hier worden dus VS rechten toegepast in Europa.

Alles wat de administratie van de VS produceert van ideen moeten wij maar klakkeloos geloven. De thesis van de regering over de aanslagen van 11 september, niemand kan die rationeel verklaren. Het rapport van de Onderzoeks Commissie vermeld zelfs niet hoe de derde toren is ingestort. Het is een psychotisch rapport waarin de verhalen van de meester de feiten vervangen. Een récente Zogby pol laat zien dat de meerderheid van de amerikanen een nieuwe enquete willen. [12]. In Europa is het simpele vragen over 9/11 stellen al taboe.
Silvia Cattori Welke mechanisms zijn er om de rechtstaat terug te brengen?
Jean-Claude Paye : We moeten de dingen boven tafel brengen. Duidelijkheid over wat er op het spel staat. Het hangt van de weerstand van de mensen af.

De strijd tegen het terrorisme is in feite een strijd tegen onze vrijheden, de eertse fase in een oorlog tegen de wereldbevolking.. En de Military Commission Act is een penale wet met een mondiaal karakter, die in feite een wet is met een imperiale souvereiniteit. Het is een wet die politie macht verwisseld met oorlogs macht. Het is een vorm van wereld staat die politiemacht en leger samen laat vloeien, in strijd tegen de eigen bevolking.
De akkoorden over uitwisseling van criminelen met de VS staan toe dat vijanden « ennemis combattants » uitgeleverd worden aan de VS. Het is dus een mondiale wet, een constitutionele wet van het imperium die wereldwijd uitlevering van verdachten toe staat.

Op dit moment is het strafrecht dominant. Dat is al eerder voorgekomen in de geschiedenis, en gebeurt in overgangsperiodes (b.v. in het begin van het Kapitalisme).
De huidige overheersing van het strafrecht bereidt een toekomstige rechtssituatie voor, waarbij privé rechten opgegeven zijn aan de staat en privé bedrijven.
Silvia Cattori : De mensen denken dat deze maatregelen alleen voor bepaalde personen gelden?
Jean-Claude Paye : Ze gaan over iedereen. Het gaat over elke vorm van tegenstand tegen het systeem. Het gaat over elke persoon die zijn vrijheid niet wil opgeven.

Silvia Cattori : Sinds deze zomer beschouwd de VS politieke tegenstanders tegen haar beleid in Irak en Liban als staatsgevaarlijk [13]. De direkteur van het libanese persagentschap New Orient News, lid van het netwerk van Voltaire staat op de zwarte lijst. De Bush administratie heeft het kabinet van Sarkozy gevraagd om nieuwe lijsten te maken van franse politeke tegenstanders en de journalist Thierry Meyssan, op die lijst te zetten. Hij is reeds personna non grata op het Noord Amerikaanse grond gebied.(Hij heeft inmiddels Frankrijk verlaten nvdr)

Jean-Claude Paye : Ik wist dat niet over Thierry Meyssan. Het is een pure krachtmeting. Als je weet hoe sommige intellectuelen tegen Meyssan te keer zijn gegaan ivm met zijn boek over de aanslagen op 9/11 en hoe de pers hem gehekeld heeft, [14] verbaasd mij dat niet.
Mijn werk toont aan dat de terrorisme wetten het gemunt hebben op de politieke tegenstanders van het system evenals de bevolking en niet alleen tegen de islamieten. Je kan daarom ook niet verbaast zijn dat een journalist en schrijver als Thierry Meyssan op de lijst van terroristen staat. Toch betekent dit dat we een nieuwe etappe overschreden hebben, die de vrije meningsuiting criminaliseert.

Dat betekent dat de macht zich zeker voelt van zijn zaak. Door zo open en bloot te doen wat ze altijd ontkent heeft....
Wie kan er nog geloven in de officiele versie van het verhaal van de aanslagen op 11 septembre ? Wie gelooft er nu dat een toren geraakt door een vliegtuig instort als bij een gecontroleerde afbraak? De mensen doen alsof ze het geloven. We zitten met een pervers mechanisme, waarbij het individu, om de werkelijkheid niet onder ogen te moeten zien, net doet alsof hij het onwaarschijnlijke gelooft.
Silvia Cattori : De feiten die Thierry Meyssan boven water heeft gebracht zouden au sérieu genomen moeten worden,vreemd genoeg, hebben de journalisten hem af gemaakt.

Jean-Claude Paye : Van wie zijn die kranten die Thierry Meyssan afmaken? Die « journalisten » zijn mensen die copieren wat men hen zegt te schrijven. Kent u veel officiele journalisten die serieus onderzoek mogen doen?
Silvia Cattori : Uw boeken zijn belangrijk voor verdedigers van de vrijheid.
Jean-Claude Paye : Ik heb mijn boeken geschreven omdat ik die wetten overal over de wereld zie komen. Iemand moest de linken leggen.Er zijn weinig mensen die de verbanden zien. Ik ben de enige die op een globale manier werkt. Al deze feiten zijn niet verzameld. Door de analyses zie ik de nieuwe machtsvorm die ontstaat. Mijn werk houdt rekening met de situatie aan twee kanten van de Oceaan. Ik bestudeer de anti-terrorisme wetten en ook de wetten op sociale contrôle.

30 aug 2007.
Vertaald uit het frans van
http://www.voltairenet.org/article151318.html

willem1940NLD
13 april 2008, 16:45
In Ierland loopt wel dat referendum en zal denk ik niet kunnen worden tegengehouden.

Geert C
13 april 2008, 16:50
Wie maakte die grondwet?
Het Verdrag van Lissabon, bedoel je? Vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten.

Wat staat erin?
Van alles, ik heb hier al eens een linkje naar de tekst van het Verdrag van Lissabon en de nieuwe geconsolideerde TEU en TFEU gegeven.

Moet ik dat nog eens doen?
Weet u het?
Ik ga niet beweren dat ik alles weet wat erin staat, maar ik denk toch dat ik een ruw idee heb van haar inhoud. :?

Waarom staat ze niet on line?
Ze staat online, op een paar honderd plaatsen zelfs.

Waarom al die geheimen?
Welke geheimen?

Babylonia
13 april 2008, 17:36
als het van jou afhing werd het hier een nieuw china of noord korea
geloof maar in je leiders die hebben het goed voor met jou en je kinderen.
Ik wil geen 'nieuwe' grondwet die niet in het parlement besproken is en waar advocaten alles gecontrolleerd hebben
er zit een luchtje aan

ze is afgekeurd door drie landen
ze veranderen het lettertype in een kleiner en daarmee is het het nieuwe kleine verdrag.
ze nemen u bij de neus man.

dirk001
13 april 2008, 22:50
@babylonia ...

Ik ben het met u eens dat er iets ernstigs mis is met dit verdrag ...... maar de mensen slapen rustig verder en de media praten er zelfs niet meer over.

Het grote probleem is dat de huidige teksten zo goed als onleesbaar zijn want ze verwijzen honderden keren naar vorige verdragen en dergelijke.

En er staan eindeloze amendementen in.

Je hebt een team van experten nodig die daar eens naar willen kijken en die onafhankelijk zijn (niet betaald door pro europa personen of organisaties)

En voor al die slapers ........ het gaat niet om wat je denkt dat de interpretatie is, maar om hoe een tekst kan geinterpreteerd worden !

En voor zover ik weet is er nergens een referendum gepland ......... dit is het eerste wat ik hoor dat er in Ierland nog een referendum gaat komen. Maar Ierland is een land dat heel erg veel profiteert van Europa en die Ieren zullen dus wel "ja" stemmen.
Daarbij zal men hen voor het blok zetten en zeggen het is dit of de chaos net zoals men gedaan heeft de vorige keer ... . Ze zullen zeggen alle andere landen hebben het goedgekeurd oftewel het is een referendum maar u hebt eigenlijk geen keuze ... .
Het zou me verbazen als er een referendum komt en nog meer als er nee wordt gestemd.

groene flamingant
13 april 2008, 23:03
als het van jou afhing werd het hier een nieuw china of noord korea
geloof maar in je leiders die hebben het goed voor met jou en je kinderen.
Ik wil geen 'nieuwe' grondwet die niet in het parlement besproken is en waar advocaten alles gecontrolleerd hebben
er zit een luchtje aan

ze is afgekeurd door drie landen
ze veranderen het lettertype in een kleiner en daarmee is het het nieuwe kleine verdrag.
ze nemen u bij de neus man.
Je hebt gelijk met je kritiek maar je ziet ook hoe het er aan toe gaat hé: Wanneer enkele landen tegen stemmen, worden de referendums snel afgevoerd. Zaken als veiligheid en buitenlandse politiek: geen inspraak. Er wordt een gronwet goedgekeurd maar geen kat die weet wat er in staat...

We zijn erin geluisd. We hebben onze autonomie overgedragen naar het Europees niveau en nu blijkt dat alle inspraak geruisloos wordt afgebouwd. Ik zie eerlijk gezegd niet hoe we dit ondemocratisch monster nog kunnen stoppen.

Idem voor de benoeming van de Europresident trouwens: Heeft iemand onze mening daarover gevraagd?

dirk001
13 april 2008, 23:29
Kijk eens naar dit artikel :

http://www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvh6nf08temv0/vhg2o6nswyzr

en dan vooral wat er bijna helemaal onderaan staat :

"Nederland heeft vorige keer (samen met Frankrijk) al 'nee' gezegd tegen de Europese Grondwet. Dit tot ongenoegen van veel andere landen. In de onderhandelingen die daarop volgden heeft Nederland op een aantal belangrijke punten zijn zin gekregen. Nog een keer 'nee' zeggen brengt ons in een onmogelijke positie. De Europese partners zullen niet bereid zijn opnieuw met Nederland te gaan onderhandelen."

.... als je nog eens nee zegt dan heb je dus maar 1 keuze en dat is uit de EU stappen maw. En dus mensen je moet wel ja stemmen (als er een referendum zou zijn natuurlijk wat er dus niet is ). Dat is tegenwoordig democratie ... 2x nee zeggen mag al niet meer. Tja de dictatuur is niet meer ver af mensen !!
Eigenlijk zijn we er al, maar ja de mensen beseffen het nog niet helemaal. De EU legt ons al een tijdje op wat we mogen en niet mogen, maar met dit verdrag wordt het nog makkelijker :)

En die zogenaamde gele en oranje kaart is belachelijk want je moet al heel veel landen overtuigen om mee te doen en met 27 is dit zo goed als wishfull thinking. 1 land kan niks meer doen en heeft niks meer te vertellen binnen de EU.

En onze politici doen lekker mee want ze hopen op een europostje hier of daar. Een echte schande !!

dirk001
13 april 2008, 23:32
Je hebt gelijk met je kritiek maar je ziet ook hoe het er aan toe gaat hé: Wanneer enkele landen tegen stemmen, worden de referendums snel afgevoerd. Zaken als veiligheid en buitenlandse politiek: geen inspraak. Er wordt een gronwet goedgekeurd maar geen kat die weet wat er in staat...

We zijn erin geluisd. We hebben onze autonomie overgedragen naar het Europees niveau en nu blijkt dat alle inspraak geruisloos wordt afgebouwd. Ik zie eerlijk gezegd niet hoe we dit ondemocratisch monster nog kunnen stoppen.

Idem voor de benoeming van de Europresident trouwens: Heeft iemand onze mening daarover gevraagd?

Er is een heel erg simpele oplossing ....... maar dat gaat enkel als onze regering dit wil en dat is uit de EU te stappen met onmiddellijke ingang !

Yves38
13 april 2008, 23:51
Waarom denk je wordt er in België nooit een referendum georganiseerd, maar stemmen 'zij' voor ons...

willem1940NLD
13 april 2008, 23:53
Er is een heel erg simpele oplossing ....... maar dat gaat enkel als onze regering dit wil en dat is uit de EU te stappen met onmiddellijke ingang !
Als 1 of 2 van de meest welvarende landen dat doen zal men van meet af aan een "Nieuwe EU" gaan opstarten met hopelijk eerlijke referenda en een verdrag/grondwet dat/die op zijn minst snel en helder leesbaar is, inplaats van het huidige cryptogram dat men ons door de strot wil wringen.

Geert C
14 april 2008, 00:43
Als 1 of 2 van de meest welvarende landen dat doen zal men van meet af aan een "Nieuwe EU" gaan opstarten met hopelijk eerlijke referenda en een verdrag/grondwet dat/die op zijn minst snel en helder leesbaar is, inplaats van het huidige cryptogram dat men ons door de strot wil wringen.
Legt u eens uit hoe een verdrag van deze aard "snel en helder leesbaar" kan zijn. :? Als je wilt dat het goed geregeld is, en op een vrij toegankelijke manier, dan moeten er in het verdrag nu eenmaal veel details staan. Of had u liever dat ze die details wegmoffelen in andere documenten? Ik ben het eens met de kritiek dat het leesbaarder kon, maar eisen dat een verdrag van deze aard "snel en helder leesbaar" is is het onmogelijke vragen.

Geert C
14 april 2008, 00:51
als het van jou afhing werd het hier een nieuw china of noord korea
geloof maar in je leiders die hebben het goed voor met jou en je kinderen.
Ja natuurlijk, ik wil hier een totalitaire dictatuur vestigen. :roll:
Ik wil geen 'nieuwe' grondwet die niet in het parlement besproken is en waar advocaten alles gecontrolleerd hebben
Het Verdrag van Lissabon wordt in alle parlementen besproken, in België zelfs in alle zeven wetgevende vergaderingen. :-)

ze is afgekeurd door drie landen
Twee landen, en dat was de Grondwet. En als je dan hoort wat voor onzin er verteld werd... Het schijnt dat er Nederlanders waren die dachten dat Beatrix niet langer koningin mocht zijn als ze de Grondwet goedkeurden. En in Frankrijk hingen er posters "neen aan de Grondwet, neen aan stierengevechten in Frankrijk." 8O

ze veranderen het lettertype in een kleiner en daarmee is het het nieuwe kleine verdrag.
Als je de inhoud van de twee verdragen eens naast elkaar had gelegd dan zou je zoiets niet zeggen. Hun structuur is compleet anders, en dat maakt Lissabon net zo onleesbaar. :-( Er zijn wel degelijk cosmetische ingrepen gebeurd, maar niet van die aard. Wel werd, om maar één voorbeeld te geven, 'minister van BuZa' vervangen door 'Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid'.

Geert C
14 april 2008, 01:03
We zijn erin geluisd. We hebben onze autonomie overgedragen naar het Europees niveau en nu blijkt dat alle inspraak geruisloos wordt afgebouwd. Ik zie eerlijk gezegd niet hoe we dit ondemocratisch monster nog kunnen stoppen.
Sorry, maar dit klopt niet, dit verdrag is juist een eerste stap op weg naar een echte democratische en transparante Unie, met onder andere de rol van het Europees Parlement die uitgebreid wordt en het burgerinitiatief. Maar ik ben het ermee eens dat het nog lang niet genoeg is. We hebben nog een lange weg te gaan, maar langzaamaan begint het besef meer en meer te groeien dat het zo niet verder kan. Volgens mij zal elk verdrag dat nu nog komt steeds een stapje verder zetten in die richting, in de richting van meer democratie en transparantie. Dat is gewoon een noodzaak.

willem1940NLD
14 april 2008, 01:16
Legt u eens uit hoe een verdrag van deze aard "snel en helder leesbaar" kan zijn. :? Als je wilt dat het goed geregeld is, en op een vrij toegankelijke manier, dan moeten er in het verdrag nu eenmaal veel details staan. Of had u liever dat ze die details wegmoffelen in andere documenten? Ik ben het eens met de kritiek dat het leesbaarder kon, maar eisen dat een verdrag van deze aard "snel en helder leesbaar" is is het onmogelijke vragen.Amerikanen konden/kunnen het wel dus waarom "Europeanen" niet? Ooit zag ik ergens een tabelletje, vergelijkende papier-omvang van diverse grondwetten en die van de EU "won" het in veelvoud....

Rogge
14 april 2008, 12:07
het gaat hier om een internationaal verdrag he, niet over een verhaaltje van piet konijn. natuurlijk leest dat niet vlot.

Rogge
14 april 2008, 12:22
ze veranderen het lettertype in een kleiner en daarmee is het het nieuwe kleine verdrag.

komaan, dat geloof je toch zelf niet?

groene flamingant
14 april 2008, 16:44
Sorry, maar dit klopt niet, dit verdrag is juist een eerste stap op weg naar een echte democratische en transparante Unie, met onder andere de rol van het Europees Parlement die uitgebreid wordt en het burgerinitiatief. Maar ik ben het ermee eens dat het nog lang niet genoeg is. We hebben nog een lange weg te gaan, maar langzaamaan begint het besef meer en meer te groeien dat het zo niet verder kan. Volgens mij zal elk verdrag dat nu nog komt steeds een stapje verder zetten in die richting, in de richting van meer democratie en transparantie. Dat is gewoon een noodzaak.
Dit had inderdaad een eerste stap KUNNEN zijn. Alleen, het belangrijkste probleem is: Er komt géén tweede stap! Om dit verdrag te wijzigen is absolute unanimiteit vereist. Dat maakt een wijziging de eerstvolgende zoveel jaar quasie onmogelijk! Eén land dat dwars ligt en wijziging... vergeet het maar. Aan dit verdrag zitten we dus vast voor minstens 10 á 20 jaar.

Pieter B
14 april 2008, 16:54
Britse anti-EU propagande....

Wat zijn 80 eu-parlementsleden op 600. Er wordt ook geen rekening gehouden met de vraag van het Vlaams Belang voor een onafhankelijk vlaanderen. Zo werkt democratie, daar moet je mee leven als je voor een democratisch systeem bent.

roger verhiest
14 april 2008, 17:04
Dit had inderdaad een eerste stap KUNNEN zijn. Alleen, het belangrijkste probleem is: Er komt géén tweede stap! Om dit verdrag te wijzigen is absolute unanimiteit vereist. Dat maakt een wijziging de eerstvolgende zoveel jaar quasie onmogelijk! Eén land dat dwars ligt en wijziging... vergeet het maar. Aan dit verdrag zitten we dus vast voor minstens 10 á 20 jaar.

Onwaar : in het verdrag van Lissabon wordt de procedure vastgelegd om de EU te verlaten - elke lidstaat kan dus helemaal vrijelijk naar de exit. De roep om een referendum is belachelijk zolang er geen referendumwetgeving in de landen in kwestie bestaat geen enkele grondwet is bij referendum goedgekeurd.

Ik zou het nog altijd een goed idee vinden dat de bewoners van bv. Knokke
hun gebied onafhankelijk zouden verklaren en intern de belastingen afschaffen - de inkomsten van het casino volstaan absoluut om het staatsbudget van Knokke in evenwicht te houden.

groene flamingant
14 april 2008, 17:20
Onwaar : in het verdrag van Lissabon wordt de procedure vastgelegd om de EU te verlaten - elke lidstaat kan dus helemaal vrijelijk naar de exit.
Belachelijk argument. Zo van: "Als het u niet bevalt, bolt u het maar af..." Het ontkracht trouwens helemaal mijn kritiek niet. Wat ik zei is dat dit verdrag enkel kan gewijzigd worden met een absolute unanimiteit en dat laatste is quasi onmogelijk.
De roep om een referendum is belachelijk zolang er geen referendumwetgeving in de landen in kwestie bestaat geen enkele grondwet is bij referendum goedgekeurd.
Ook weer zo'n argument naast de kwestie. Als in landen als Nederland en Frankrijk een eerste referendum mogelijk was, is er geen enkele reden waarom het nu plots onmogelijk zou zijn. Men had dus op zijn minst in die landen een nieuw referendum kunnen uitschrijven.
Ik zou het nog altijd een goed idee vinden dat de bewoners van bv. Knokke
hun gebied onafhankelijk zouden verklaren en intern de belastingen afschaffen - de inkomsten van het casino volstaan absoluut om het staatsbudget van Knokke in evenwicht te houden.Het is duidelijk dat je probeert er een karikatuur van te maken en zelfs niet de moeite doet om op de eigenlijke argumenten in te gaan.

Jozef Ostyn
14 april 2008, 17:29
Belachelijk argument. Zo van: "Als het u niet bevalt, bolt u het maar af..." Het ontkracht trouwens helemaal mijn kritiek niet. Wat ik zei is dat dit verdrag enkel kan gewijzigd worden met een absolute unanimiteit en dat laatste is quasi onmogelijk.


Om een verdrag tussen soevereine staten te veranderen moeten alle verdragspartijen daar inderdaad mee instemmen. Wat is uw probleem? Zou u willen dat andere landen ons land tegen zijn wil in nieuwe verdragsverplichtingen zouden kunnen opleggen? Dat zou pas erg zijn.

Jozef Ostyn
14 april 2008, 17:31
Ook weer zo'n argument naast de kwestie. Als in landen als Nederland en Frankrijk een eerste referendum mogelijk was, is er geen enkele reden waarom het nu plots onmogelijk zou zijn. Men had dus op zijn minst in die landen een nieuw referendum kunnen uitschrijven.


Niemand heeft die landen verboden een nieuw referendum te houden. Maar evenmin kan iemand - behalve zij zelf - hen daartoe verplichten. Ik voel er geen behoefte aan de Fransen of Nederlanders te gaan zeggen hoe zij hun interne politieke besluitvorming moeten organiseren.

Babylonia
14 april 2008, 18:35
Ik weet er niet alles van maar dit verontrust me:

Door akkoorden binnen de EU kan elke EU burger uitgeleverd worden aan de VS als die op de terrorisme lijst staat (reeds 1 miljoen) in de VS.
Thierry Meyssan een journalist, heeft frankrijk verlaten omdat Zarkozy een verzoek kreeg hem uit te leveren.

In Nederland is een Philippijn die er al 15 jaar woonde opgepakt per vergissing? Zijn bankrekening afgesloten uit zijn huiis gezet.
Op grond van de terrorisme lijst in de VS.

Deze War on Terror is een oorlog tegen de burgers.
En stapje voor stapje sluit de samenleving zich.
Alle tekenne zijn er!
get a live of vind je het normaal dat je de hele dag gefilmd word overal op staat?
Of vind je het normaal dat ze de keuze van je boeken op een vliegtuig willen weten als je naar de VS gaat en die gegevens 72 uur op voorhand door moeten geven aan de VS en dat een fles water al als gevaarlijk wordt gezien?
Fascisme installeert zich stap voor stap.
we glijden langzaam af
open your eyes!

Lees JC Paye zijn artikel
en huiver.

Rogge
14 april 2008, 18:44
Ik weet er niet alles van maar dit verontrust me:

Door akkoorden binnen de EU kan elke EU burger uitgeleverd worden aan de VS als die op de terrorisme lijst staat (reeds 1 miljoen) in de VS.
Thierry Meyssan een journalist, heeft frankrijk verlaten omdat Zarkozy een verzoek kreeg hem uit te leveren.

In Nederland is een Philippijn die er al 15 jaar woonde opgepakt per vergissing? Zijn bankrekening afgesloten uit zijn huiis gezet.
Op grond van de terrorisme lijst in de VS.

Deze War on Terror is een oorlog tegen de burgers.
En stapje voor stapje sluit de samenleving zich.
Alle tekenne zijn er!
get a live of vind je het normaal dat je de hele dag gefilmd word overal op staat?
Of vind je het normaal dat ze de keuze van je boeken op een vliegtuig willen weten als je naar de VS gaat en die gegevens 72 uur op voorhand door moeten geven aan de VS en dat een fles water al als gevaarlijk wordt gezien?


Die maatregelen komen er door Amerikaanse druk op de EU.
Ook als de EU er niet was zouden die dingen doorgevoerd worden, en waarschijnlijk nog veel sneller en in grotere mate. Als de VS vloeistoffen op vliegtuigen verbiedt, wat denk je dat België daartegen zou kunnen doen? Je moet niet vergeten dat de individuele lidstaten via de Raad van Ministers ook akkoord gaan met die maatregelen. Als Frankrijk in EU-verband akkoord gaat om verdachten uit te leveren, waarom zou het dat dan niet gedaan hebben als de EU er niet was?

Het zou naief zijn te denken dat de individuele lidstaten beter bestand zouden zijn tegen de Amerikaanse druk voor anti-terroristische regeltjes. integendeel, de 27 staten die elk apart veel minder invloed hebben dan de EU, zouden veel sneller capituleren voor de Amerikaanse eisen.
Het gaat niet op de EU verantwoordelijk te stellen voor de paranoia van de VS.


by the way, wat is je bron voor dat alles buiten dat ene artikeltje? Sommige mensen zijn nogal goed in liegen over de EU, vandaar.

Babylonia
14 april 2008, 18:54
Goede argumenenten leuke discussie zo echt!

De Vs is inderdaad alleen met Polen en die andere gaan onderhandelen voor zijn rakettenschild; dat is blijkbaar om de akkoorden heen en dat bevestigd je standpunt.
De eu biedt weerstand, die ze zo omzeilen. Of was het de Nato?
In ieder geval kan dat in sommige gevallen zo zijn.
Alles is waar want er is de twee..

Nu geloof ik niet in de onpartijdigheid van deputes in de EU met 8000 euro p mnd loon en 130 000 lobbiisten die ze paaien om zich heen.

Zo ook kan die top zeer zwaar gemanipuleerd zijn om langzaam de ondemocratische agenda van de VS te volgen die openlijk naar werelddominantie streeft;

Ik weet er niet genoeg van;
Ik baseer me op de verschillende alarmerende berichten zoals van JC Paye en Giulietto Chiesa en anderen die al jaren circuleren;

Rogge
14 april 2008, 19:04
Nu geloof ik niet in de onpartijdigheid van deputes in de EU met 8000 euro p mnd loon en 130 000 lobbiisten die ze paaien om zich heen.

Zo ook kan die top zeer zwaar gemanipuleerd zijn om langzaam de ondemocratische agenda van de VS te volgen die openlijk naar werelddominantie streeft;Die mogelijkheid bestaat inderdaad. Maar net hetzelfde is van toepassing op de politieke toplaag in de lidstaten. Die hebben ook een groot loon en een massa lobbyisten om zich heen, die kunnen ook gemanipuleerd worden.

Ik zie het risico daarvan. Maar dat kan dan geen argument zijn tegen de EU, want hetzelfde risico zou er ook zonder de EU zijn.

Babylonia
15 april 2008, 17:11
Alleen is de EU voor mij nog ongrijpbaarder als de lokale nationale politici.
Ik zie de lokale politici inderdaad als een buffer tussen wat de bedrijfswereld wil en de burgers.
Eigenlijk heb ik meer en meer de indruk dat politici de waakhonden van de bedrijven zijn....
Ik heb een donkerblauw vermoeden dat dat in de EU alleen maar erger is.

Geert C
15 april 2008, 17:18
Die mogelijkheid bestaat inderdaad. Maar net hetzelfde is van toepassing op de politieke toplaag in de lidstaten. Die hebben ook een groot loon en een massa lobbyisten om zich heen, die kunnen ook gemanipuleerd worden.

Ik zie het risico daarvan. Maar dat kan dan geen argument zijn tegen de EU, want hetzelfde risico zou er ook zonder de EU zijn.
En men probeert er werk van te maken. :-)

MEPs call for mandatory register of Brussels lobbyists (http://euobserver.com/9/25901/?rk=1)

groene flamingant
15 april 2008, 17:27
Om een verdrag tussen soevereine staten te veranderen moeten alle verdragspartijen daar inderdaad mee instemmen. Wat is uw probleem? Zou u willen dat andere landen ons land tegen zijn wil in nieuwe verdragsverplichtingen zouden kunnen opleggen? Dat zou pas erg zijn.Daarmee heb u inderdaad een punt, maar toch, deze regel is een mes dat aan twee kanten snijdt: Die regel is niet alleen een beschermingsmaatregel, zoals u stelt, maar betekent ook dat het quasi onmogelijk wordt om de minpunten van dit verdrag in de toekomst bij te sturen. En daarmee kom ik terug op één van mijn vorige punten van kritiek: Gezien het feit dat de eerste versie van dit verdrag, is goedgekeurd tégen de wil van een groot deel van de bevolking in, vind ik dat een zeer grote tekortkoming.

Het minste dat men bij zulk verdrag toch mag verwachten, is dat het wel iets meer steun geniet dan dit.

groene flamingant
15 april 2008, 17:36
Niemand heeft die landen verboden een nieuw referendum te houden. Maar evenmin kan iemand - behalve zij zelf - hen daartoe verplichten. Ik voel er geen behoefte aan de Fransen of Nederlanders te gaan zeggen hoe zij hun interne politieke besluitvorming moeten organiseren.
Inderdaad, óók een punt maar wederom: U kunt toch niet ontkennen dat er zeer zware druk is uitgeoefend op de Neen-stemmende landen om het akkoord, mits enkele minimale wijzigingen, toch goed te keuren. Ik vind dat weinig democratisch.

Maar mijn verwijt is dus dubbel: En op de Europese leiders, die alles hebben gedaan om het verdrag tóch door te drukken, én op de nationale leiders die te laf waren om de definitieve versie van het verdrag opnieuw voor te leggen aan hun eigen bevolking.

dirk001
15 april 2008, 18:54
Ik weet er niet alles van maar dit verontrust me:

Door akkoorden binnen de EU kan elke EU burger uitgeleverd worden aan de VS als die op de terrorisme lijst staat (reeds 1 miljoen) in de VS.
Thierry Meyssan een journalist, heeft frankrijk verlaten omdat Zarkozy een verzoek kreeg hem uit te leveren.

In Nederland is een Philippijn die er al 15 jaar woonde opgepakt per vergissing? Zijn bankrekening afgesloten uit zijn huiis gezet.
Op grond van de terrorisme lijst in de VS.

Deze War on Terror is een oorlog tegen de burgers.
En stapje voor stapje sluit de samenleving zich.
Alle tekenne zijn er!
get a live of vind je het normaal dat je de hele dag gefilmd word overal op staat?
Of vind je het normaal dat ze de keuze van je boeken op een vliegtuig willen weten als je naar de VS gaat en die gegevens 72 uur op voorhand door moeten geven aan de VS en dat een fles water al als gevaarlijk wordt gezien?
Fascisme installeert zich stap voor stap.
we glijden langzaam af
open your eyes!

Lees JC Paye zijn artikel
en huiver.

U kan samen met mij vaststellen dat de meeste mensen nog steeds aan het slapen zijn. Zelfs op dit forum ... .

Ze zijn idd bezig met een dictatuur in te voeren stapje per stapje ... . En ze verdoezelen die maatregelen in dit soort verdragen door
1) te ontkennen dat er zulke dingen instaan
2) te zeggen dat het nooit zo een vaart zal lopen
3) het zodanig te verwoorden dat er geen argwaan ontstaat
4) de mensen bezig te houden met totaal onbelangrijke dingen ook wel entertainment genoemd
5) de media te controleren en er vooral voor te zorgen dat die geen kritische vragen meer stelt .......

Tja ik zou zeggen dit lijkt toch echt wel sterk op wat men in China en Rusland doet ........ alleen verbergt men het daar niet.

dirk001
15 april 2008, 19:05
Ik kan enkel vaststellen dat als we europa op zijn daden moeten beoordelen het ook niet veel soeps is :

1) Shell en BP lopen al een hele tijd tegen een muur aan in Rusland en de EU ziet of hoort blijkbaar niets en kijkt rustig de andere kant op
2) De textielindustrie die hier nog over is klaagt al jaren over China en dergelijke en de wanpraktijken daar en wat doet de EU , opnieuw niets. Integendeel ze dwingen ook de overblijvende bedrijven om naar ginder te verhuizen !! Onder andere levi's had heel lang veel vestigingen in europa en ze zijn daarvoor enkel afgestraft. Dank u EU !!
3) Wat doet de EU aan de vervolging van christenen, moslims en tibetanen in China. Opnieuw niets !!
4) De EU doet niks om onze privacy te berschermen
5) De EU maakt zich dan wel weer druk om ons spaargeld want daar willen ze alles over weten ...... .
6) De EU wil een database aanleggen van alle EU burgers met allerlei informatie over die burgers.
7) de EU werkt heel graag mee aan het uitleveren van onderdanen aan andere landen .... tja ik voel me hier plots heel erg veilig hoor !!

Ik kan enkel vaststellen dat dit Europa de totaal verkeerde richting uitgaat en dat de enige conclusie is dat we zo een europa kunnen missen als kiespijn.

Rogge
15 april 2008, 19:14
Ik kan enkel vaststellen dat als we europa op zijn daden moeten beoordelen het ook niet veel soeps is :

1) Shell en BP lopen al een hele tijd tegen een muur aan in Rusland en de EU ziet of hoort blijkbaar niets en kijkt rustig de andere kant op
2) De textielindustrie die hier nog over is klaagt al jaren over China en dergelijke en de wanpraktijken daar en wat doet de EU , opnieuw niets. Integendeel ze dwingen ook de overblijvende bedrijven om naar ginder te verhuizen !! Onder andere levi's had heel lang veel vestigingen in europa en ze zijn daarvoor enkel afgestraft. Dank u EU !!
3) Wat doet de EU aan de vervolging van christenen, moslims en tibetanen in China. Opnieuw niets !!
4) De EU doet niks om onze privacy te berschermen
5) De EU maakt zich dan wel weer druk om ons spaargeld want daar willen ze alles over weten ...... .
6) De EU wil een database aanleggen van alle EU burgers met allerlei informatie over die burgers.
7) de EU werkt heel graag mee aan het uitleveren van onderdanen aan andere landen .... tja ik voel me hier plots heel erg veilig hoor !!


1: individuele lidstaten doen daar ook niets aan, dus zo erg zullen ze het wel niet vinden.

1 en 2: de EU streeft zelf vrijhandel na voor haar eigen producten in het buitenland. het zou dan gewoon enorm hypocriet zijn zich zelf protectionistisch op te stellen.

3: ze hebben dan ook niet de bevoegdheid op een buitenlands beleid te voeren. het enige dat ze kunnen is de lidstaten raad geven, en naar buiten toe oproepen tot democratie. Als die landen daar geen gevolg aan geven, ontbreekt het de EU de bevoegdheid om drukkingsmiddelen boven te halen.

5: individuele lidstaten hebben ook geen bankgeheim.

4, 6, 7: Die maatregelen komen er door Amerikaanse druk op de EU.
Ook als de EU er niet was zouden die dingen doorgevoerd worden, en waarschijnlijk nog veel sneller en in grotere mate. Als de VS vloeistoffen op vliegtuigen verbiedt, wat denk je dat België daartegen zou kunnen doen? Je moet niet vergeten dat de individuele lidstaten via de Raad van Ministers ook akkoord gaan met die maatregelen. Als Frankrijk in EU-verband akkoord gaat om verdachten uit te leveren, waarom zou het dat dan niet gedaan hebben als de EU er niet was?

Het zou naief zijn te denken dat de individuele lidstaten beter bestand zouden zijn tegen de Amerikaanse druk voor anti-terroristische regeltjes. integendeel, de 27 staten die elk apart veel minder invloed hebben dan de EU, zouden veel sneller capituleren voor de Amerikaanse eisen.
Het gaat niet op de EU verantwoordelijk te stellen voor de paranoia van de VS.


Ik kan enkel vaststellen dat dit Europa de totaal verkeerde richting uitgaat en dat de enige conclusie is dat we zo een europa kunnen missen als kiespijn.

niet dus. Als je het bovenstaande gelezen hebt zul je wel begrijpen dat het het internationale toneel is waar de dingen bergaf gaan, en dat de EU daar een dam tegen is, die weliswaar niet alles kan tegenhouden om niet te barsten. Zonder de Eu zou het er hier een stuk slechter uit zien, net op de terreinen die jij hierboven als nadelen van de EU opsomt.

dirk001
15 april 2008, 19:14
Trouwens nog iets ..

Iemand zei dat als er een aantal landen uit de EU zou stappen men het signaal wel zou begrijpen.

Het tegendeel is waar. Kijk eens naar wat er nu gaande is ? Over de EU banken hoor je nauwelijks wat, maar men is druk bezig om de banken in GB, Zwitserland en Ijsland zwart te maken om zo het banksysteem in die landen te kraken en dan zal men zeggen "kom bij de euro" en al uw problemen zullen opgelost zijn. Tja het is diezelfde EU die dit soort geruchten verspreid om andere landen die niet voldoende meewerken kapot te maken.

Rogge
15 april 2008, 19:18
Trouwens nog iets ..

Iemand zei dat als er een aantal landen uit de EU zou stappen men het signaal wel zou begrijpen.

Het tegendeel is waar. Kijk eens naar wat er nu gaande is ? Over de EU banken hoor je nauwelijks wat, maar men is druk bezig om de banken in GB, Zwitserland en Ijsland zwart te maken om zo het banksysteem in die landen te kraken en dan zal men zeggen "kom bij de euro" en al uw problemen zullen opgelost zijn. Tja het is diezelfde EU die dit soort geruchten verspreid om andere landen die niet voldoende meewerken kapot te maken.

1. ik begrijp je overgang niet van 'uitstap uit de EU' naar 'overstap naar de euro'

2. je post is gewoon fout. IJsland en Zwitserland zijn niet eens EU-lidstaten, dus ze hebben niet eens de mogelijkheid de euro in te voeren.

3. bewijs van EU-functionarissen die zich in negatieve zin uitspreken over de bankstelsels van Zwitserland en IJsland, materies waar ze überhaupt geen zaken mee hebben?

dirk001
15 april 2008, 19:24
3. bewijs van EU-functionarissen die zich in negatieve zin uitspreken over de bankstelsels van Zwitserland en IJsland, materies waar ze überhaupt geen zaken mee hebben?


Ze verspreiden geruchten, niet openlijk natuurlijk dat zou wel al te veel opvallen. Maar er doen nu al weken allerlei geruchten de ronde over de banken in bovengenoemde landen terwijl de situatie net dezelfde is binnen de eurozone dan buiten de eurozone. Alleen is de media wel heel erg selectief en zie je enkel de berichten over de banken die erbuiten liggen. Dat is geen toeval !!
Men probeert om die landen te kraken op economisch vlak en het bankenstelsel is op dat vlak super belangrijk. Als de mensen het vertrouwen verliezen in hun banken dan worden die landen verplicht om bij de EU of euro aan te sluiten.

Rogge
15 april 2008, 19:27
Ze verspreiden geruchten, niet openlijk natuurlijk dat zou wel al te veel opvallen. Maar er doen nu al weken allerlei geruchten de ronde over de banken in bovengenoemde landen terwijl de situatie net dezelfde is binnen de eurozone dan buiten de eurozone. Alleen is de media wel heel erg selectief en zie je enkel de berichten over de banken die erbuiten liggen. Dat is geen toeval !!
Men probeert om die landen te kraken op economisch vlak en het bankenstelsel is op dat vlak super belangrijk. Als de mensen het vertrouwen verliezen in hun banken dan worden die landen verplicht om bij de EU of euro aan te sluiten.

Besluit: dit is een onbewijsbare complottheorie.

En dan nog klopt het niet. Zelfs al zouden Zwitserland en Ijsland de euro willen invoeren, zouden ze het nog niet kunnen. Ze zijn gewoon geen lidstaat.

dirk001
15 april 2008, 19:33
1. ik begrijp je overgang niet van 'uitstap uit de EU' naar 'overstap naar de euro'
Wat ik daarmee bedoel is dat de EU een machine, monster, beest is geworden waar je als 1 enkel land kansloos tegen staat. Zonder steun van een ander blok sta je nergens en kunnen ze als een bepaald land niet wil meewerken de gepaste maatregelen nemen. Natuurlijk niet openlijk ..... maar in het geniep zoals altijd en landen die dus niet bij de EU willen komen zal men kapot maken en op die manier dwingen om bij een blok nl de EU aan te sluiten.

Dat is trouwens wat ze ook binnen de EU al doen hoor. Denk je echt dat Frankrijk en Nederland zomaar hebben toegegeven ?? Wat er gebeurd achter gesloten deuren is dat men u bedreigt natuurlijk niet openlijk, maar onderhuids zo een paar opmerkingen maakt ...... en dan weet je het wel als land, ofwel werk je mee ofwel zullen ze u wel eens pakken ...... . Dat is de reden dat er geen referendums komen. Men heeft Ierland ook al wel duidelijk gemaakt "zorg maar dat ze ja stemmen of er komen gevolgen". Men zet landen onder druk om mee te werken. De EU is geen democratie maar een dictatuur ! Wie niet meedoet wordt genadeloos afgestraft en langs de kant geschoven. Men heeft aan beide landen een paar punten en komma's toegegeven om de schijn wat op te houden want ze willen natuurlijk de burgers niet wakker maken he ... . Maar u mag gerust zijn dat beide landen heel duidelijk is gemaakt dat bij een volgend "neen" er gevolgen zouden zijn.

dirk001
15 april 2008, 19:36
Besluit: dit is een onbewijsbare complottheorie.

En dan nog klopt het niet. Zelfs al zouden Zwitserland en Ijsland de euro willen invoeren, zouden ze het nog niet kunnen. Ze zijn gewoon geen lidstaat.

De eerste stap is dat ze bij de EU zouden komen natuurlijk ... de euro is dan een logische 2de stap. Maar ter info .. er waren een paar landen die geen EU lid waren en wel al de euro gebruikten ik dacht dat slovenië er 1 van was, maar ik kan me vergissen. Dus in uitzonderlijke gevallen zou het wel kunnen en wees gerust als u kenbaar maakt dat u bij de EU wil zullen ze u maar al te graag die euro geven.

Rogge
15 april 2008, 19:43
Wat ik daarmee bedoel is dat de EU een machine, monster, beest is geworden waar je als 1 enkel land kansloos tegen staat. Zonder steun van een ander blok sta je nergens en kunnen ze als een bepaald land niet wil meewerken de gepaste maatregelen nemen. Natuurlijk niet openlijk ..... maar in het geniep zoals altijd en landen die dus niet bij de EU willen komen zal men kapot maken en op die manier dwingen om bij een blok nl de EU aan te sluiten.
Dat is trouwens wat ze ook binnen de EU al doen hoor. Denk je echt dat Frankrijk en Nederland zomaar hebben toegegeven ?? Wat er gebeurd achter gesloten deuren is dat men u bedreigt natuurlijk niet openlijk, maar onderhuids zo een paar opmerkingen maakt ...... en dan weet je het wel als land, ofwel werk je mee ofwel zullen ze u wel eens pakken ...... . Dat is de reden dat er geen referendums komen. Men heeft Ierland ook al wel duidelijk gemaakt "zorg maar dat ze ja stemmen of er komen gevolgen". Men zet landen onder druk om mee te werken. De EU is geen democratie maar een dictatuur ! Wie niet meedoet wordt genadeloos afgestraft en langs de kant geschoven. Men heeft aan beide landen een paar punten en komma's toegegeven om de schijn wat op te houden want ze willen natuurlijk de burgers niet wakker maken he ... . Maar u mag gerust zijn dat beide landen heel duidelijk is gemaakt dat bij een volgend "neen" er gevolgen zouden zijn.

sorry, maar dat is gewoon complete onzin. De EU en de Europese niet-lidstaten werken zelfs samen, in de Europese Economische Zone, het samenwerkingsverband tussen de EU en de EFTA.
http://www.efta.int/
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Economic_Area#External_links

Rogge
15 april 2008, 19:47
De eerste stap is dat ze bij de EU zouden komen natuurlijk ... de euro is dan een logische 2de stap. Maar ter info .. er waren een paar landen die geen EU lid waren en wel al de euro gebruikten ik dacht dat slovenië er 1 van was, maar ik kan me vergissen. Dus in uitzonderlijke gevallen zou het wel kunnen en wees gerust als u kenbaar maakt dat u bij de EU wil zullen ze u maar al te graag die euro geven.

inderdaad, u vergist u - alweer.

Slovenië is lidstaat. En dan zou u weten hoe de besluitvorming van de EU in elkaar zit? dat vind ik dus weinig geloofwaardig.

Het is niet mogelijk dat een land de euro invoert zonder lidstaat te zijn, want de EMU is verbonden aan het Verdrag van Maastricht. Om bij de monetaire unie te komen, moet je dus het hele verdrag aannemen.

groene flamingant
15 april 2008, 20:27
sorry, maar dat is gewoon complete onzin. De EU en de Europese niet-lidstaten werken zelfs samen, in de Europese Economische Zone, het samenwerkingsverband tussen de EU en de EFTA.
http://www.efta.int/
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Economic_Area#External_linksExcuseer, maar zeggen "dat is onzin" en een paar linkjes geven, volstaat niet als argument. Waarom ga je niet in op de eigenlijke argumenten die dirk001 gebruikt?

Rogge
15 april 2008, 20:38
Excuseer, maar zeggen "dat is onzin" en een paar linkjes geven, volstaat niet als argument. Waarom ga je niet in op de eigenlijke argumenten die dirk001 gebruikt?

Wel, hij stelt dat de EU zich opdringt aan andere landen, terwijl er net sprake is van samenwerking vanuit die andere landen. Die links staan er omdat ik de indruk had dat Dirk 001 nog nooit van de EEZ gehoord had.

Ik ga niet in op zijn argumenten omdat dat slechts onbewijsbare stellingen zijn. Dingen als 'de EU pusht landen, achter gesloten deuren' en 'je merkt het niet maar het gebeurt wel' vallen niet binnen mijn definitie van argumenten. Dat valt gewoon niet te controleren. Als ik hier zeg dat de Vlaamse regering orgieën houdt in plaats van kabinetsvergaderingen, maar dat niemand dat merkt omdat het achter gesloten deuren plaatsvindt, denk ik niet dat u mij ook serieus zal nemen, of wel soms?

dirk001
15 april 2008, 20:55
inderdaad, u vergist u - alweer.

Slovenië is lidstaat. En dan zou u weten hoe de besluitvorming van de EU in elkaar zit? dat vind ik dus weinig geloofwaardig.

Het is niet mogelijk dat een land de euro invoert zonder lidstaat te zijn, want de EMU is verbonden aan het Verdrag van Maastricht. Om bij de monetaire unie te komen, moet je dus het hele verdrag aannemen.


Slovenie gebruikte de euro al voordat het EU lid was. Kijk dat maar eens na ! Er zijn trouwens nog landen die de euro gebruiken weliswaar naast hun normale munt. Ik dacht dat Congo er zo 1 was, maar ben niet zeker. Zelfs in bepaalde winkels in de VS gebruikt men nu de euro (vooral souvenirswinkels) waar ze zelfs geen dollars meer aanvaarden en de VS is voor zover ik weet geen EU lid.

dirk001
15 april 2008, 21:02
Wel, hij stelt dat de EU zich opdringt aan andere landen, terwijl er net sprake is van samenwerking vanuit die andere landen. Die links staan er omdat ik de indruk had dat Dirk 001 nog nooit van de EEZ gehoord had.

Ik ga niet in op zijn argumenten omdat dat slechts onbewijsbare stellingen zijn. Dingen als 'de EU pusht landen, achter gesloten deuren' en 'je merkt het niet maar het gebeurt wel' vallen niet binnen mijn definitie van argumenten. Dat valt gewoon niet te controleren. Als ik hier zeg dat de Vlaamse regering orgieën houdt in plaats van kabinetsvergaderingen, maar dat niemand dat merkt omdat het achter gesloten deuren plaatsvindt, denk ik niet dat u mij ook serieus zal nemen, of wel soms?


Ja ik weet dat o.m. ijsland, zwitserland en noorwegen een speciale relatie met de EU hebben. Maar ze zijn geen EU lid en daar draait het om, ze ontsnappen aan de EU regels en kunnen dus nog hun eigen zin doen. En dat zint de EU niet. Ze willen die overige landjes die nog geen lid zijn of nog niet volwaardig lid zijn 1 voor 1 inlijven en als het even zou kunnen zouden ze Turkije er ook maar al te graag bijnemen.
Dit gaan ze niet aan de grote klok hangen natuurlijk ... . En als u denkt dat die verdragen worden opgesteld door de lidstaten dan bent u verkeerd. Vergelijk ons verdrag eens met de patriot act en dan zal je raar opkijken en wel snel beseffen dat het niet de lidstaten zijn die het verdrag opstellen. Het is een beperkt clubje die dit doet van ongure figuren en dan duwen ze dit door de strot van de lidstaten en wie niet meedoet krijgt vroeg of laat wel de rekening gepresenteerd.

Rogge
15 april 2008, 21:08
Slovenie gebruikte de euro al voordat het EU lid was. Kijk dat maar eens na ! Er zijn trouwens nog landen die de euro gebruiken weliswaar naast hun normale munt. Ik dacht dat Congo er zo 1 was, maar ben niet zeker. Zelfs in bepaalde winkels in de VS gebruikt men nu de euro (vooral souvenirswinkels) waar ze zelfs geen dollars meer aanvaarden en de VS is voor zover ik weet geen EU lid.

Slovenië is lidstaat sinds 1 mei 2004:
http://www.diplomatie.be/nl/policy/Europa/euenlargementdetail.asp?TEXTID=11313

Slovenië gebruikt de euro sinds 1 januari 2007: http://www.bnb.be/pub/07_00_00_00_00/07_07_00_00_00/07_07_08_00_00/07-07-08-01-15.htm?l=nl&t=bu

best mogelijk dat particuliere handelaars in niet-lidstaten ook euro's aanvaarden, maar dat maakt de euro nog steeds niet de officiele munteenheid in die staten. om de euro in te voeren moet een land wel degelijk lidstaat zijn. en de EU kan niet-lidstaten dus niet onder druk zetten om over te schakelen op de euro.

Rogge
15 april 2008, 21:13
Ja ik weet dat o.m. ijsland, zwitserland en noorwegen een speciale relatie met de EU hebben. Maar ze zijn geen EU lid en daar draait het om, ze ontsnappen aan de EU regels en kunnen dus nog hun eigen zin doen. En dat zint de EU niet. Ze willen die overige landjes die nog geen lid zijn of nog niet volwaardig lid zijn 1 voor 1 inlijven en als het even zou kunnen zouden ze Turkije er ook maar al te graag bijnemen.

ja kijk, normaal zou ik nu om bewijs vragen, maar aangezien het hier om een complottheorie gaat zie ik mij op de moeite, want bewijs heeft u toch niet.


Dit gaan ze niet aan de grote klok hangen natuurlijk ... . En als u denkt dat die verdragen worden opgesteld door de lidstaten dan bent u verkeerd. Vergelijk ons verdrag eens met de patriot act en dan zal je raar opkijken en wel snel beseffen dat het niet de lidstaten zijn die het verdrag opstellen. Het is een beperkt clubje die dit doet van ongure figuren en dan duwen ze dit door de strot van de lidstaten en wie niet meedoet krijgt vroeg of laat wel de rekening gepresenteerd.

er zijn vele verdragen die door de lidstaten afgewezen werde, zowel bij referendum als door nationale parlementen. alleen dat feit ontkracht uw theorie al compleet.

dirk001
15 april 2008, 21:22
er zijn vele verdragen die door de lidstaten afgewezen werde, zowel bij referendum als door nationale parlementen. alleen dat feit ontkracht uw theorie al compleet.

Geef eens een voorbeeld ..... ik ben nu toch wel heel erg benieuwd over welke verdragen het gaat.

Over die bewijzen ... tja die liggen idd niet zomaar langs de straat. Maar ik zou zeggen in ons land bijv is er geen debat geweest over lissabon !! En dat vind u normaal ?? De parlementsleden kennen de tekst niet eens. Ze drukken gewoon op het ja knopje omdat het moet.

Waarom stemmen alle 27 landen voor dit verdrag ?? Vindt u het normaal dat alle lidstaten zomaar voor stemmen ? Er is geen enkele regeringspartij in geen enkel EU land die tegen gaat stemmen in hun nationaal parlement ... . En dat wekt bij u geen argwaan op ?

groene flamingant
15 april 2008, 21:41
Wel, hij stelt dat de EU zich opdringt aan andere landen, terwijl er net sprake is van samenwerking vanuit die andere landen.
...
Ik ga niet in op zijn argumenten omdat dat slechts onbewijsbare stellingen zijn.
Dat zijn helemaal geen onbewijsbare stellingen. Reeds vóór de stemming over de grondwet is zware druk uitgeoefend. Tegenstanders werden verdacht gemaakt, vergelijkingen met het nazisme waren niet van de lucht. Ná de NEEN-stemming werd moord en brand geschreeuwd. Meer dan eens is ook duidelijk gezegd dat de betreffende landen of publieke opinies 'hun verantwoordelijkheid' moesten nemen. Wie de grondwet niet steunde was 'tegen Europa'... Enzovoort, enzovoort.

En dat kon allemaal gewoon gevolgd worden via de media.

Rogge
15 april 2008, 22:00
Geef eens een voorbeeld ..... ik ben nu toch wel heel erg benieuwd over welke verdragen het gaat.

Denemarken, verdrag van Maastricht.
werd in referendum verworpen. verdrag werd gewijzigd, en denemarken kreeg opt-out voor de euro. bij nieuw referendum goedgekeurd.

nog een voorbeeldje:
Europese Defensie Gemeenschap. in de jaren 50 door frankrijjk verworpen, en er is nooit iets van terechtgekomen.


Over die bewijzen ... tja die liggen idd niet zomaar langs de straat. Maar ik zou zeggen in ons land bijv is er geen debat geweest over lissabon !! En dat vind u normaal ?? De parlementsleden kennen de tekst niet eens. Ze drukken gewoon op het ja knopje omdat het moet.

neen, dat vind ik niet normaal. maar alweer is dat de schuld van de politici hier, en niet van de EU.


Waarom stemmen alle 27 landen voor dit verdrag ?? Vindt u het normaal dat alle lidstaten zomaar voor stemmen ? Er is geen enkele regeringspartij in geen enkel EU land die tegen gaat stemmen in hun nationaal parlement ... . En dat wekt bij u geen argwaan op ?

1. alle lidstaten hebben nog niet gestemd

2. ja, ik vind dat zelfs heel normaal, er is 2 jaar aan geschreven met constant overleg tussen de lidstaten. Het verdrag is door iedereen samen opgesteld, dan is het ook nogal logisch dat iedereen zich daarin kan vinden en dat het bijgevolg door elke lidstaat goedgekeurd wordt.

3. enkel extreem-rechts en extreem-links stemmen in zowat alle lidstaten tegen. het is vooral dat wat ik opmerkelijk vind. elke redelijke partij is voorstander, elke extremistische, racistische en ondemocratische partij stemt tegen. vind u het vreemd dat ik dan mijn bedenkingen heb over tegenstanders?

Rogge
15 april 2008, 22:05
Dat zijn helemaal geen onbewijsbare stellingen. Reeds vóór de stemming over de grondwet is zware druk uitgeoefend. Tegenstanders werden verdacht gemaakt, vergelijkingen met het nazisme waren niet van de lucht. Ná de NEEN-stemming werd moord en brand geschreeuwd. Meer dan eens is ook duidelijk gezegd dat de betreffende landen of publieke opinies 'hun verantwoordelijkheid' moesten nemen. Wie de grondwet niet steunde was 'tegen Europa'... Enzovoort, enzovoort.

En dat kon allemaal gewoon gevolgd worden via de media.

inderdaad. en wat was het gevolg ervan? niets. de bevolking zei neen en het bleef neen. zelfs als je ervan zou uitgaan dat er gesjoemeld werd, dat er landen afgedreigd werden en wat weet ik al niet, dan nog bleef het effect nihil.

zelf als het 'dictatoriaal EU-monster' zou bestaan, had het dus geen macht tegenover de bevolking of tegenover individuele lidstaten.

groene flamingant
15 april 2008, 22:31
inderdaad. en wat was het gevolg ervan? niets. de bevolking zei neen en het bleef neen. zelfs als je ervan zou uitgaan dat er gesjoemeld werd, dat er landen afgedreigd werden en wat weet ik al niet, dan nog bleef het effect nihil.

zelf als het 'dictatoriaal EU-monster' zou bestaan, had het dus geen macht tegenover de bevolking of tegenover individuele lidstaten.
Het is voldoende bekend dat de definitieve versie van het 'Verdrag' qua inhoud nauwelijks verschilt van de originele versie. Dat hebben alle betrokken personen toegegeven. Het 'Verdrag' is dus goed gekeurd tegen de wil van de bevolking in...

De macht van het 'EU-monster' (jouw woorden) is dus groter dan je denkt...

dirk001
15 april 2008, 23:14
Denemarken, verdrag van Maastricht.
werd in referendum verworpen. verdrag werd gewijzigd, en denemarken kreeg opt-out voor de euro. bij nieuw referendum goedgekeurd.

nog een voorbeeldje:
Europese Defensie Gemeenschap. in de jaren 50 door frankrijjk verworpen, en er is nooit iets van terechtgekomen.

Je vertelt hier niet de volledige waarheid ofwel ken je ze niet. Maar denemarken heeft zijn munt aan de euro gekoppeld .... en is in feite wel degelijk een euroland, alleen kregen ze dat laatste niet verkocht. Maar de deense kroon volgt de euro :) en het is dus enkel een papieren munt. Ik zou zeggen via een achterbakse manier toch ingevoerd alleen de naam staat er nog niet op en de euro wordt wel geaccepteerd als munt (men maakt de bevolking er dus aan gewoon en vroeg of laat gaat men daar wel omwisselen).

En over die europese defensiemacht ..... er is nu wel het eurokorps of zoiets waar oa belgie, frankrijk en duitsland lid van zijn. Dus ook dit bestaat. Maar er wordt niet veel over gepraat. Maar stilaan zijn meer en meer landen aan het toetreden een beetje in het geniep en we hebben natuurlijk al de NAVO.

Dus beide voorbeelden tellen eigenlijk niet. Maar dit is het soort dingen waar de EU goed in is. Als er al eens wat misloopt dan wordt het via een alternatieve route toch nog geregeld alleen krijgt het kind dan een andere naam oops dat is ook nu zo met het verdrag :) .3. enkel extreem-rechts en extreem-links stemmen in zowat alle lidstaten tegen. het is vooral dat wat ik opmerkelijk vind. elke redelijke partij is voorstander, elke extremistische, racistische en ondemocratische partij stemt tegen. vind u het vreemd dat ik dan mijn bedenkingen heb over tegenstanders?

Tja ik ben zelf geen van beide ...... maar ja ik merk wel dat je al snel in dat hoekje wordt gedrumd zodra je niet pro europa bent. Dat is natuurlijk heel erg jammer.
Wat me wel verbaasd heeft is dat in Nederland de christenunie voor dit verdrag is. Ik zou hen daarover eigenlijk wel eens een keer willen aanschrijven want ik denk dat ze zich laten misleiden ofwel hebben ze zich onder druk laten zetten....... hoe dan ook ik had toch wel verwacht dat ze tegen dit soort nonsens zouden zijn.

willem1940NLD
16 april 2008, 00:38
...................
3. enkel extreem-rechts en extreem-links stemmen in zowat alle lidstaten tegen. het is vooral dat wat ik opmerkelijk vind. elke redelijke partij is voorstander, elke extremistische, racistische en ondemocratische partij stemt tegen. vind u het vreemd dat ik dan mijn bedenkingen heb over tegenstanders?
In o.a Nederland echter liep daar een soort referendum over met daverend NEE als resultaat (het Neeferendum); toch bestaat Nederland niet hoofdzakelijk uit extreem-stemmers. Zegt de term "kiezersbedrog" je iets? Eenmaal op het fluweel gezeten vindt het regentaille het Volk "dom"; niet geheel ten onrechte want het was dom op op die regenten te stemmen.

willem1940NLD
16 april 2008, 00:40
Het is voldoende bekend dat de definitieve versie van het 'Verdrag' qua inhoud nauwelijks verschilt van de originele versie. Dat hebben alle betrokken personen toegegeven. Het 'Verdrag' is dus goed gekeurd tegen de wil van de bevolking in...

De macht van het 'EU-monster' (jouw woorden) is dus groter dan je denkt...
Hier heb je inderdaad wel een punt.

Rogge
16 april 2008, 14:21
In o.a Nederland echter liep daar een soort referendum over met daverend NEE als resultaat (het Neeferendum); toch bestaat Nederland niet hoofdzakelijk uit extreem-stemmers. Zegt de term "kiezersbedrog" je iets? Eenmaal op het fluweel gezeten vindt het regentaille het Volk "dom"; niet geheel ten onrechte want het was dom op op die regenten te stemmen.

de term kiezersbedrog zegt mij inderdaad heel veel. De hoeveelheid leugens die hier over de EU circuleert is daar een moie indicator van.

Geert C
16 april 2008, 15:01
Het is voldoende bekend dat de definitieve versie van het 'Verdrag' qua inhoud nauwelijks verschilt van de originele versie. Dat hebben alle betrokken personen toegegeven. Het 'Verdrag' is dus goed gekeurd tegen de wil van de bevolking in...

De macht van het 'EU-monster' (jouw woorden) is dus groter dan je denkt...
Vergelijk het aantal landen dat het goedkeurde eens met het aantal landen dat het afkeurde alvorens zomaar te zeggen dat het "tegen de wil van de bevolking in" goedgekeurd is. Nu, het moet gezegd zijn, de term "Grondwet" gebruiken was een flater van jewelste. Het is goed mogelijk dat het dat ene woordje is dat voor de mislukking zorgde. :?

Rogge
16 april 2008, 15:07
Het is voldoende bekend dat de definitieve versie van het 'Verdrag' qua inhoud nauwelijks verschilt van de originele versie. Dat hebben alle betrokken personen toegegeven.

bron?

groene flamingant
16 april 2008, 15:49
bron?
:roll: Zowat alle betrokken personen hebben het openlijk in de media toegegeven.

Herr Oberst
16 april 2008, 15:52
De tussenkomst van Francis van den Eynde in het Kamerdebat terzake loont zeker de moeite, evenals zijn discussie met De Croo: http://www.dekamer.be/streaming/getPage.asp?page=2&itemGUID=20080409-1&original=true#

groene flamingant
16 april 2008, 16:00
Vergelijk het aantal landen dat het goedkeurde eens met het aantal landen dat het afkeurde alvorens zomaar te zeggen dat het "tegen de wil van de bevolking in" goedgekeurd is. Nu, het moet gezegd zijn, de term "Grondwet" gebruiken was een flater van jewelste. Het is goed mogelijk dat het dat ene woordje is dat voor de mislukking zorgde. :?
De eerste versie van het verdrag is zowel in Nederland als Frankrijk overduidelijk afgekeurd. Desondanks heeft men de tweede, nauwelijks verschillende versie, zonder enig referendum doorgevoerd. Kom dan aub niet zeggen dat dit verdrag is goedgekeurd met de steun van de bevolking. Oók het feit dat de parlementen hebben JA gestemd, is geen argument. Over heel het verdrag is nauwelijks enige discussie geweest.

De benaming 'grondwet' was ook helemaal geen flater, maar het is duidelijk dat men de echte redenen van de afwijzing niet onder ogen durft te zien. Dus verstopt men zich achter goedkope argumenten als "Onze PR was niet goed", "We hadden het geen grondwet mogen noemen". De benaming doet echt weinig ter zake. De inhoud, daar ging het om.

Rogge
16 april 2008, 16:01
:roll: Zowat alle betrokken personen hebben het openlijk in de media toegegeven.

wie zijn 'zowat alle betrokken personen'?

Rogge
16 april 2008, 16:06
De eerste versie van het verdrag is zowel in Nederland als Frankrijk overduidelijk afgekeurd. Desondanks heeft men de tweede, nauwelijks verschillende versie, zonder enig referendum doorgevoerd. Kom dan aub niet zeggen dat dit verdrag is goedgekeurd met de steun van de bevolking. Oók het feit dat de parlementen hebben JA gestemd, is geen argument. Over heel het verdrag is nauwelijks enige discussie geweest.

1. heb jij enige andere basis om te veronderstellen dat de 2 verdragen gelijkaardig zijn, dan dat je 'alle betrokken personen' dat horen zeggen hebt?
2. evenmin is er reden te veronderstellen dat dit verdag is goedgekeurd zonder steun van de bevolking.


De benaming 'grondwet' was ook helemaal geen flater, maar het is duidelijk dat men de echte redenen van de afwijzing niet onder ogen durft te zien. Dus verstopt men zich achter goedkope argumenten als "Onze PR was niet goed", "We hadden het geen grondwet mogen noemen". De benaming doet echt weinig ter zake. De inhoud, daar ging het om.

en wat mag die 'echte reden' dan wel zijn?

groene flamingant
16 april 2008, 16:13
wie zijn 'zowat alle betrokken personen'?
Zélfs Giscard d'Estaing gaf het toe. :roll:

Herr Oberst
16 april 2008, 16:14
wie zijn 'zowat alle betrokken personen'?

Guy Verhofstadt, de president van Tsjechië (Klaus), de eerste minister van Spanje (Zapatero), de eerste minister van Denemarken (Rasmussen),...

Jozef Ostyn
16 april 2008, 16:50
Daarmee heb u inderdaad een punt, maar toch, deze regel is een mes dat aan twee kanten snijdt: Die regel is niet alleen een beschermingsmaatregel, zoals u stelt, maar betekent ook dat het quasi onmogelijk wordt om de minpunten van dit verdrag in de toekomst bij te sturen. En daarmee kom ik terug op één van mijn vorige punten van kritiek: Gezien het feit dat de eerste versie van dit verdrag, is goedgekeurd tégen de wil van een groot deel van de bevolking in, vind ik dat een zeer grote tekortkoming.

Het minste dat men bij zulk verdrag toch mag verwachten, is dat het wel iets meer steun geniet dan dit.

Het spijt mij, maar of dit verdrag voldoende steun geniet zal blijken uit de democratische besluitvorming binnen elk van de landen. U beweert hier eigenlijk op uw eentje beter de democratische wil te kunnen uitdrukken van de meerderheid van de Europese burgers dan hun eigen verkozen Parlementen. Daarin kan ik u niet volgen.

Rogge
16 april 2008, 16:51
wel, misschien is het verdrag dan inderdaad gelijkaardig. Maar het was dan ook niet duidelijk wat de neen-stemmers wilden. De ene wees het af omdat hij dacht dat dat de toetreding van Turkije zou tegenhouden, de andere omdat hij tegen Chirac was, nog anderen omdat ze hun staat volledig soeverein willen zien, of integendeel omdat er geen breed uitgebouwd Europese sociaal beleid is...

Er was niemand die wist hoe en waar het verdrag aangepast moest worden.

Jozef Ostyn
16 april 2008, 16:51
Inderdaad, óók een punt maar wederom: U kunt toch niet ontkennen dat er zeer zware druk is uitgeoefend op de Neen-stemmende landen om het akkoord, mits enkele minimale wijzigingen, toch goed te keuren. Ik vind dat weinig democratisch.

Maar mijn verwijt is dus dubbel: En op de Europese leiders, die alles hebben gedaan om het verdrag tóch door te drukken, én op de nationale leiders die te laf waren om de definitieve versie van het verdrag opnieuw voor te leggen aan hun eigen bevolking.

Met name Sarkozy heeft tijdens zijn presidentiële èn parlementaire verkiezingscampagnes nooit weggestoken dat hij het verdrag (omdat het geen grondwet is) zou laten goedkeuren, op gebruikelijke wijze. De Franse kiezers hebben hem terzake het vertrouwen gegeven.

Herr Oberst
16 april 2008, 18:00
Er was niemand die wist hoe en waar het verdrag aangepast moest worden.

Is het al bij u opgekomen dat de mensen zo'n verdrag/grondwet misschien gewoon niet WILLEN?

Rogge
16 april 2008, 18:06
Is het al bij u opgekomen dat de mensen zo'n verdrag/grondwet misschien gewoon niet WILLEN?

1. er is geen enkele grond voor die uitspraak. ik ken geen enkel onderzoek, enquete of referendum waarin een meerderheid zich uitspreekt voor de afwezigheid van een Europees verdrag.

2. er was vele jaren gewerkt aan de grondwet. als dat afgeschoten wordt kan je niet gewoon doen alsof je neus bloedt en verdergaan zoals ja daarvoor bezig was. Er moesten na de uitbreiding zowiezo hervormingen komen om de unie werkbaar te houden.

Herr Oberst
16 april 2008, 18:38
1. er is geen enkele grond voor die uitspraak. ik ken geen enkel onderzoek, enquete of referendum waarin een meerderheid zich uitspreekt voor de afwezigheid van een Europees verdrag.

Evenmin is er grond voor de uitspraak dat de Europeanen wél zo'n verdrag willen. Het voordeel van de twijfel, misschien?

2. er was vele jaren gewerkt aan de grondwet. als dat afgeschoten wordt kan je niet gewoon doen alsof je neus bloedt en verdergaan zoals ja daarvoor bezig was.

Dat is juist. Als een grondwet afgeschoten is, kan men niet gewoon doen alsof de neus bloedt en enkele jaren later gewoon dezelfde, weliswaar veredelde grondwet installeren. Vindt u niet?

Geert C
16 april 2008, 18:53
Dat is juist. Als een grondwet afgeschoten is, kan men niet gewoon doen alsof de neus bloedt en enkele jaren later gewoon dezelfde, weliswaar veredelde grondwet installeren. Vindt u niet?
Toch nog even bij opmerken dat er slechts twee landen waren die het afkeurden, een veelvoud van dat aantal had het op dat moment al goedgekeurd. Van een totale "afwijzing" kan er dus eigenlijk niet gesproken worden. Als je nu de eurosceptici bezig hoort dan lijkt het wel of de Europese burger iets tegen zijn wil door de strot geramd krijgt, terwijl er maar twee landen waren die het afkeurden. Slechts twee... En nu zullen waarschijnlijk alle landen het Verdrag van Lissabon goedkeuren, conform hun grondwettelijke bepalingen daaromtrent.

En ik heb hier al eens die anekdote gepost over die "neen aan de grondwet, neen aan stierengevechten in Frankrijk"-posters en over het feit dat er kennelijk Nederlanders waren die dachten dat Beatrix niet langer koningin mocht blijven als ze de grondwet goedkeurden. Eveneens waren er mensen die tegen de grondwet stemden uit ontevredenheid met zaken waar de grondwet net wat probeerde aan te doen...

Was de afwijzing van de grondwet dan een afkeuring van de inhoud van de grondwet, of was ze het gevolg van de onzin die sommige eurosceptici (bewust) verspreidden? Je zou zelfs kunnen stemmen dat de referenda over van alles en nog wat gingen, behalve de inhoud van de grondwet.

born2bewild
16 april 2008, 18:55
feit dat er kennelijk Nederlanders waren die dachten dat Beatrix niet langer koningin mocht blijven als ze de grondwet goedkeurden.

Naar verluid waren er ook Fransen die dachten dat ze 31 keer op rij de lotto gingen winnen als ze pro stemden

zo zie je maar

born2bewild
16 april 2008, 18:57
bon, ik merk dat we het er over eens geraken dat de Europese burger dat Europa bedrog door begint te krijgen en afwijst

Geert C
16 april 2008, 18:57
Naar verluid waren er ook Fransen die dachten dat ze 31 keer op rij de lotto gingen winnen als ze pro stemden

zo zie je maar
Ik pikte die anekdote op in het verslag over het debat over het Verdrag van Lissabon in de Senaat, waar haalde jij de jouwe? :-D

willem1940NLD
16 april 2008, 18:57
de term kiezersbedrog zegt mij inderdaad heel veel. De hoeveelheid leugens die hier over de EU circuleert is daar een moie indicator van.Hoezo? Posten er dan regenten op Dit Forum?

willem1940NLD
16 april 2008, 19:06
Toch nog even bij opmerken dat er slechts twee landen waren die het afkeurden, een veelvoud van dat aantal had het op dat moment al goedgekeurd. Van een totale "afwijzing" kan er dus eigenlijk niet gesproken worden. Als je nu de eurosceptici bezig hoort dan lijkt het wel of de Europese burger iets tegen zijn wil door de strot geramd krijgt, terwijl er maar twee landen waren die het afkeurden. Slechts twee... En nu zullen waarschijnlijk alle landen het Verdrag van Lissabon goedkeuren, conform hun grondwettelijke bepalingen daaromtrent.

En ik heb hier al eens die anekdote gepost over die "neen aan de grondwet, neen aan stierengevechten in Frankrijk"-posters en over het feit dat er kennelijk Nederlanders waren die dachten dat Beatrix niet langer koningin mocht blijven als ze de grondwet goedkeurden. Eveneens waren er mensen die tegen de grondwet stemden uit ontevredenheid met zaken waar de grondwet net wat probeerde aan te doen...

Was de afwijzing van de grondwet dan een afkeuring van de inhoud van de grondwet, of was ze het gevolg van de onzin die sommige eurosceptici (bewust) verspreidden? Je zou zelfs kunnen stemmen dat de referenda over van alles en nog wat gingen, behalve de inhoud van de grondwet.Als dit gebeurt zonder referenda in de betrokken staten dan vind ik het mensenhandel.

Babylonia
16 april 2008, 20:49
het politiek bewustzijn is erbarmelijk laag in Europa

D media verzaakt haar taak
De poitici informeren niemand
en wij maar werken
Als je het nog niet door hebt dan weet ik t niet

NOBODY KNOWS waar het over gaat
Leg es uit wie het weet wat de exacte toevoegingen of veranderingen zijn in deze fucking eu grondwet? Geef een link ajb.
en dat kan toch niet
Dat is toch geen democratie???
Wake the hell up! Dat op szich is al voldoende onbetrouwbaar
wat wil je nu ?
Maar vertrouwen blijven geven aan uitzuigers????

We zitten met een groot probleem
get a life
dit gaat zo de verkeerde kant op

Jos Verhulst
17 april 2008, 16:26
1. er is geen enkele grond voor die uitspraak. ik ken geen enkel onderzoek, enquete of referendum waarin een meerderheid zich uitspreekt voor de afwezigheid van een Europees verdrag.
Er is evenmin een grond om het omgekeerde aan te nemen. de invoering van de democratie zou een oplossing kunnen zijn; dan zou de bevolking zich referendumsgewijs kunnen uitspreken over de wenselijkheid of niet. Maar in een dictatoriaal regime kan zoiets natuurlijk niet.

2. er was vele jaren gewerkt aan de grondwet. als dat afgeschoten wordt kan je niet gewoon doen alsof je neus bloedt en verdergaan zoals ja daarvoor bezig was. Er moesten na de uitbreiding zowiezo hervormingen komen om de unie werkbaar te houden.

De eerste vraag is alweer: wil de bevolking zelf dit allemaal wel? Was bv die uitbreiding gewild? Ik herinner me niet, hieromtrent te hebben gestemd. Willen wij überhaupt de EU? Ikzelf zeker niet. Willen wij de euro? Wanneer men dit aan de Duitsers of de Nederlanders indertijd had gevraagd, dan zouden zij dit zeker hebben afgewezen, en terecht. Willen wij in één superstaat leven met binnenkort ook de Turken? Ik betwijfel of daar een meerderheid voor is. Heel dat EU-gedoe is van kop tot teen antidemocratisch, en het leidt stap voor stap naar de complete ontwrichting van het continent.

dirk001
17 april 2008, 17:21
Er is evenmin een grond om het omgekeerde aan te nemen. de invoering van de democratie zou een oplossing kunnen zijn; dan zou de bevolking zich referendumsgewijs kunnen uitspreken over de wenselijkheid of niet. Maar in een dictatoriaal regime kan zoiets natuurlijk niet.De eerste vraag is alweer: wil de bevolking zelf dit allemaal wel? Was bv die uitbreiding gewild? Ik herinner me niet, hieromtrent te hebben gestemd. Willen wij überhaupt de EU? Ikzelf zeker niet. Willen wij de euro? Wanneer men dit aan de Duitsers of de Nederlanders indertijd had gevraagd, dan zouden zij dit zeker hebben afgewezen, en terecht. Willen wij in één superstaat leven met binnenkort ook de Turken? Ik betwijfel of daar een meerderheid voor is. Heel dat EU-gedoe is van kop tot teen antidemocratisch, en het leidt stap voor stap naar de complete ontwrichting van het continent.

Men wil geen democratie want dat zou het plan in gevaar brengen.

De bedoeling van de uitbreiding is om te voldoen aan een plan dat al ongeveer een jaar of 40 bestaat. Men heeft toen de wereld in een 10tal delen verdeeld. En men is nu bezig om dat ook effectief toe te passen. De EU is daar 1 deel van, net zoals China, Rusland, de NAU, de afrikaanse unie, nog een 2 taal aziatische unies, een Zuid-amerikaanse unie enzo .. . De exacte verdeling weet ik niet echt, maar die heeft iemand wellicht wel eens op 1 of andere site gezet. Dus ik zo niet verbaasd zijn als de unie nog een paar keer gaat uitbreiden vooral de ontbrekende landen in noord en midden europa moeten er nog bij komen. en misschien nog andere landen ook zoals Turkije of zelfs een paar afrikaanse landen. Ik geloof dat de bedoeling van de EU is om ongeveer de afmeting aan te nemen van het romeinse rijk op zijn hoogtepunt. Dit is de reden dat men Turkije er zo graag bij wil .. . Natuurlijk er zijn een paar van die grenslanden die eventueel wel bij een andere unie kunnen bijv Oekraine of die nu bij de EU zullenkomen of toch maar bij Rusland zullen aansluiten en dergelijke ..... , maar grotendeels zal het er toch op neerkomen dat de wereld in 10 delen zal worden verdeeld.

Babylonia
18 april 2008, 01:18
Volgens G. Chiesa heeft de Europa het potentieel om Amerika te stoppen moest het een eenheid met inzicht zijn.
Het laat zich verdelen en overrompelen door de wetgeving uit de VS die overwicht erop heeft en is zwak to de VS.

Pieter B
18 april 2008, 16:22
Amerika stoppen in wat ?

Babylonia
19 april 2008, 10:31
haar plan voor wereld heerschappij aan de hand van staatsterrorisme
lees de PNAC Rebuilding Americas Defenses hier in wordt het uitgelegd.

Babylonia
24 september 2008, 16:12
Als ik mezelf zo terug lees.
Merk ik dat ik soms wel wat hevig ben.
Ik ben heel nauw betrokken bij vluchtelingen opvang elke dag al tien jaar lang.
Uitwijzingen (er ligt er weer een in mijn bus van iemand die bij ons 'woont') Hongerstakingen gezinnen zonder inkomen...

Hier kan je lezen hoe zelfs traditionele organisaties beginnen op te roepen voor een ander beleid
http://www.paxchristi.be/website/wordpress/?p=1271

http://www.wereldomroep.nl/actua/europa/050608_illegalen_eu_uitzetten

En welke rol de eu daarin speelt.

Ik hou de eer van het blanke ras nog een beetje hoog maar schaam me voor vele mijn soortgenoten.