PDA

View Full Version : De Islam is een gevaarlijk gedachtenspelletje


Darwin
15 maart 2004, 12:31
De Islam is een gevaarlijk gedachtenspelletje.


Officieel wordt de Islam een godsdienst genoemd, maar in feite is de Islam een veroveringsstrategie die zo geconcipieerd is, dat ze "altijd gelijk heeft" voor wie zich er aan "overgeeft".


Vb: "De joden en de christenen zullen u nooit gunstig gezind zijn, tenzij ge hun geloof aanhangt".


Probeer hier maar eens een speld tussen te krijgen.

Je komt ergens aan als moslim en door je gedoe begin je op de mensen hun zenuwen te werken.

Wat ziet de moslim? "De mensen hier zijn mij niet goed gezind".

Wat lees ik in de Koran? Ze zullen mij blijven haten totdat ik mijn geloof opgeef.

Conclusie van de moslim : "Allah had gelijk, die joden en christenen zijn vuile racisten die mijn geloof willen afnemen. Ik moet ze bevechten." En over vechten tegen ongelovigen gaat zowat de halve Koran.

DearMrT
15 maart 2004, 12:42
U bent waarlijk een expert in de islamologie...
Misschien moet u uw eigen board aanvragen waarop u de netelige kwesties omtrent deze perfide godsdienst kunt aankaarten?

Zo'n board waarbij gebruikers zelf kunnen kiezen of deze zichtbaar moet zijn of niet...

Hanne
15 maart 2004, 12:56
U bent waarlijk een expert in de islamologie...
Misschien moet u uw eigen board aanvragen waarop u de netelige kwesties omtrent deze perfide godsdienst kunt aankaarten?

Zo'n board waarbij gebruikers zelf kunnen kiezen of deze zichtbaar moet zijn of niet...

Heeft u er een probleem mee dat de haatpraat, segregatie op geloofsgrond, onderdrukking op basis van sexe, en andere inbreuken op de UVRM waar de koran bol van staan, aangekaart worden ?
Of heeft u er enkel een probleem mee omdat het de islam betreft?

Antoon
15 maart 2004, 12:57
U bent waarlijk een expert in de islamologie...
Misschien moet u uw eigen board aanvragen waarop u de netelige kwesties omtrent deze perfide godsdienst kunt aankaarten?

Zo'n board waarbij gebruikers zelf kunnen kiezen of deze zichtbaar moet zijn of niet...

Heeft u er een probleem mee dat de haatpraat, segregatie op geloofsgrond, onderdrukking op basis van sexe, en andere inbreuken op de UVRM waar de koran bol van staan, aangekaart worden ?
Of heeft u er enkel een probleem mee omdat het de islam betreft?

Nagels met koppen !

circe
15 maart 2004, 13:10
Quote:
5:33
De vergelding dergenen die oorlog tegen Filip en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.

----------------


Quote:
8.73 Het ander volk zijn vrienden van elkander. Als gij niet ingrijpt zal er onheil en grote wanorde in het land komen.

-----------------
2:191 En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij het stadhuis, voordat zij u daarin bevechten. Maar indien zij u bevechten, bevecht hen dan - zo is de vergelding voor het ander volk
-----------------
8:12 Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: "Ik ben met u; versterkt het eigen volk. Ik boezem ontzag in de harten van het ander volk. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af."

9:5 Wanneer de verkiezingen voorbij zijn, doodt dan het ander volk waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en zich assimileren en belastingen betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Filip is Vergevensgezind, Genadevol.

-----------------

Eentje om over na te denken:

2:193 En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de politiek alleen voor Filip wordt. Maar indien zij (met strijden) ophouden, dan is er geen vijandelijkheid meer toegestaan, behalve tegen de criminelen


24:50 Is er een ziekte in hun hart? Of twijfelen zij, of vrezen zij dat Filip en Zijn boodschappers onrechtvaardig jegens hen zullen zijn? Neen, zij zijn zelf de onrechtvaardigen.

Oeps :oops: :oops: dit betekent vervolging voor de strafrechter!

DearMrT
15 maart 2004, 13:29
Heeft u er een probleem mee dat de haatpraat, segregatie op geloofsgrond, onderdrukking op basis van sexe, en andere inbreuken op de UVRM waar de koran bol van staan, aangekaart worden ?
Of heeft u er enkel een probleem mee omdat het de islam betreft?

Uit nieuwsgierigheid heb ik in mijn laatste jaar humaniora de lessen Islam bijgewoond, waarbij de Koran grondig bestudeerd werd (alsook de voorschriften van Muhammed).
Ik nodig u vriendelijk uit om mij de passages in de Koran die letterlijk aansporen tot haatpraat, segregatie op basis van geloof, seksisme en andere ongeoorloofde praktijken te quoten.

Als u anderzijds een boompje wil opzetten over de interpretatie van de Koranverzen door de verschillende stromingen binnen de Islam, be my guest. Zoals in elke religie worden heilige geschriften immers geïnterpreteerd door machthebbers zoals het hen het beste uitkomt. Oorlogen om profijt worden tot op de dag van vandaag nog gerechtvaardigd door religieuze uitspraken en het geven van een eigen invulling aan religieuze voorschriften.
Zoals Bush ooit triomfantelijk uitriep: "het gaat tussen 'zij' en 'wij' en God zal hier ongetwijfeld partij kiezen."

EDIT: That reminds me: Bush mag dan ongetwijfeld een kalf van formaat zijn, het doet gewoon pijn om de domheid van mensen in te beelden die hem een goede president vinden. Een nieuwe thread, Antoon?

circe
15 maart 2004, 13:49
Ik nodig u vriendelijk uit om mij de passages in de Koran die letterlijk aansporen tot haatpraat, segregatie op basis van geloof, seksisme en andere ongeoorloofde praktijken te quoten.


I just did!

maar om er ook een paar seksistische te quoten, graag gedaan hoor:


4.11. Allah gebiedt u aangaande uw kinderen: voor het mannelijke kind evenveel als het deel van twee vrouwelijke kinderen, maar als er alleen meisjes zijn, meer dan twee, dan is er voor haar tweederde van de nalatenschap en als er slechts één is, voor haar is de helft. En voor elk zijner ouders is er een zesde deel der erfenis, als hij een kind heeft, maar als hij geen kind heeft en zijn ouders van hem erven, dan is er voor zijn moeder een derde deel en als hij broeders en zusters heeft, dan is er voor zijn moeder een zesde deel na de betaling van enig legaat, dat hij heeft nagelaten of van (niet vereffende) schuld. Uw ouders en uw kinderen, gij weet niet, wie van hen u het meest tot heil is. Dit is vastgesteld door Allah. Voorzeker, Allah is Alwetend, Alwijs

4. 15. En voor degenen uwer vrouwen, die zich aan ontucht schuldig maken, roept vier uwer als getuigen tegen haar en als zij getuigen, sluit haar dan in de huizen op, totdat de dood haar achterhaalt, of totdat Allah haar een weg opent.

4.23. Verboden zijn u uw moeders en uw dochters en uw zusters en uw vaders zusters en uw moeders zusters en uw broeders dochters en uw zusters dochters en uw minnen en uw zoogzusters en de moeders uwer vrouwen en uw stiefdochters, die uw beschermelingen zijn door uw vrouwen tot wie gij zijt ingegaan, maar als gij niet tot haar zijt ingegaan zal er geen zonde op u rusten en de vrouwen uwer eigen zonen (zign ook verboden) alsmede twee zusters tezamen te hebben, met uitzondering van wat reeds voorbij is; gewis, Allah is Vergevensgezind, Genadevol;
4.24. En getrouwde vrouwen, met uitzondering van haar, die gij bezit. Dit is een gebod van Allah voor u. Degenen, die daar buiten vallen, zijn u toegestaan; dat gij zoekt door middel van wat gij bezit haar behoorlijk te huwen en geen overspel te plegen. En geeft haar een huwelijksgift, tegenover de voordelen, die gij van haar hebt, dit is verplicht; er zal na het vaststellen daarvan geen zonde op u rusten in alles wat gij onderling overeenkomt. Voorzeker, Allah is Alwetend, Alwijs

4.34. Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot

Philips Inc.
15 maart 2004, 13:50
U bent waarlijk een expert in de islamologie...
Misschien moet u uw eigen board aanvragen waarop u de netelige kwesties omtrent deze perfide godsdienst kunt aankaarten?

Zo'n board waarbij gebruikers zelf kunnen kiezen of deze zichtbaar moet zijn of niet...

Heeft u er een probleem mee dat de haatpraat, segregatie op geloofsgrond, onderdrukking op basis van sexe, en andere inbreuken op de UVRM waar de koran bol van staan, aangekaart worden ?
Of heeft u er enkel een probleem mee omdat het de islam betreft?

En de Kerk dan?

Best dat die haar macht kwijt is in Vlaanderen, want wat ze vroeger allemaal hebben uitgespookt ...

Geloof en absolute waarheden doden. Zo simpel is het.

filosoof
15 maart 2004, 13:56
Heeft u er een probleem mee dat de haatpraat, segregatie op geloofsgrond, onderdrukking op basis van sexe, en andere inbreuken op de UVRM waar de koran bol van staan, aangekaart worden ?
Of heeft u er enkel een probleem mee omdat het de islam betreft?

Nagels met koppen !
haatpraat, segregatie op geloofsgrond, onderdrukking op basis van sexe, en andere inbreuken op de UVRM :?: daar staat de bijbel vol van:
http://www.evilbible.com/
http://skepticsannotatedbible.com/
Rape and abuse according to Gods' Will
http://forums.govteen.com/showthread.php?s=b9b5f427f2b9aba8ac396b4a0547b13d&threadid=13263
en deze links zijn maar voorbeelden, er is véél meer,(zoals in al dgl. geschriften, koran en Torah inbegrepen, uiteraard)

Hanne
15 maart 2004, 14:15
Heeft u er een probleem mee dat de haatpraat, segregatie op geloofsgrond, onderdrukking op basis van sexe, en andere inbreuken op de UVRM waar de koran bol van staan, aangekaart worden ?
Of heeft u er enkel een probleem mee omdat het de islam betreft?

En de Kerk dan?

Best dat die haar macht kwijt is in Vlaanderen, want wat ze vroeger allemaal hebben uitgespookt ...

Geloof en absolute waarheden doden. Zo simpel is het.

Vroeger ja ..
Maar we hebben het over NU, en de terreurdaden die VANDAAG in naam van de islam plaatsvinden.

Persoonlijk heb ik geen probleem met uw laatste statement. Of moslims het er mee eens zijn betwijfel ik, te meer als je hun allergische reacties ziet voor elke vorm van verlichting of voorstel tot bijschaving van de koran ...

maddox
15 maart 2004, 14:15
De Koran heeft dan ook zijn rots in de Thora en de Testamenten.

Dus dat vrouwonvriendelijk wezen zit er al 5000 jaar ingebakken.

Gelukkig dat er hier een mentaliteitsverandering is gekomen ,na zo een lange tijd.

En nu moeten we met lede ogen aanschouwen dat zulke idioterien terugkomen, met vriendjes?

Babeth
15 maart 2004, 14:16
Ik nodig u vriendelijk uit om mij de passages in de Koran die letterlijk aansporen tot haatpraat, segregatie op basis van geloof, seksisme en andere ongeoorloofde praktijken te quoten.


OK. Eventjes Googlen en hopla: zomaar een bloemlezinkje over geweld en oorlog, haatpraat en segregatie op basis van geloof (over de vrouwen hebben we het al uitvoerig elders gehad...).

3:85 “Whoever seeks other than Islam as his religion, it will not be accepted from him, and in the hereafter he will be with the losers”

9:5,29,41 “Slay the idolators [non-Muslims] wherever ye find them, and take them captive, and besiege them, and prepare for them each ambush. Fight against such of those who have been given the Scripture as believe not in Allah nor the last Day…. Go forth, light-armed and heavy-armed, and strive with your wealth and your lives in the way of Allah!."

5:51 “O you who believe! Take not the Jews and the Christians for your friends and protectors: they are but friends and protectors to each other. And he among you that turns to them for friendship is of them.”

Over ongelovigen: 4:89 “seize them and slay them wherever you find them: and in any case take no friends or helpers from their ranks.”

4:101 “When ye travel through the earth, there is no blame on you if ye shorten your prayers, for fear the Unbelievers May attack you: For the Unbelievers are unto you open enemies.”

8:59-60 “Let not the unbelievers think that they can get the better (of the godly): they will never frustrate (them). Against them make ready your strength to the utmost of your power, including steeds of war, to strike terror into (the hearts of) the enemies, of God and your enemies, and others besides, whom ye may not know, but whom God doth know. Whatever ye shall spend in the cause of God, shall be repaid unto you, and ye shall not be treated unjustly.”

9.123 “O you who believe! fight those of the unbelievers who are near to you”

2:187-189 “And kill them wherever ye shall find them, and eject them from whatever place they have ejected you; for civil discord is worse than carnage: yet attack them not at the sacred Mosque, unless they attack you therein; but if they attack you, slay them. Such the reward of the infidels...Fight therefore against them until there be no more civil discord, and the only worship be that of God: but if they desist, then let there be no hostility, save against the wicked.”

8:57 “So if you gain the mastery over them in war, punish them severely in order to disperse those who are behind them, so that they may learn a lesson.”

8:65 “O Messenger! Rouse the Believers among you to the fight. If there are twenty amongst you, patient and persevering, they will vanquish two hundred: if a hundred, they will vanquish two thousand of the Unbelievers: for these are people without understanding.”

8:67 “It is not fitting for a Prophet that he should have prisoners of war until he has made a great slaughter in the land.”

8:12 “Remember your Lord inspired the angels with the message: “I am with you: give firmness to the Believers: I will instill terror into the hearts of the Unbelievers: you smite them above their necks and smite all their finger-tips off them.”

“Take not the Jews and Christians for friends ... slay the idolaters [infidels] wherever ye find them. ...Fight against those who ... believe not in Allah nor the Last Day” (Sura 5:51; 9:5,29,41).

4:95 “Allah has granted a grade higher to those who strive and fight with their goods and persons than to those who sit at home.”

4:74 “Let those fight in the cause of Allah who sell the life of this world for the Hereafter. To him who fights in the cause of Allah, - whether he is slain or gets victory - soon shall We give him a reward of great value.”

9:124 “Believers! wage war against such of the infidels as are your neighbours, and let them find you rigorous: and know that God is with those who fear him.”

9:29-33 “Make war upon such of those to whom the Scriptures have been given as believe not in God, or in the last day, and who forbid not that which God and His Apostle have forbidden, and who profess not the profession of the truth, until they pay tribute out of hand, and they be humbled. The Jews say, 'Ezra (Ozair) is a son of God'; and the Christians say, 'The Messiah is a son of God'. Such the sayings in their mouths! They resemble the sayings of the Infidels of old! God do battle with them! How are they misguided!..He it is who hath sent His Apostle with the Guidance and a religion of the truth, that He may make it victorious over every other religion, albeit they who assign partners to God be averse from it.”

61:9-11 “Fain would they put out the light of God with their mouths! but though the Infidels hate it, God will perfect his light. He it is who sent his apostle with guidance and the religion of truth, that, though they hate it who join other gods with God, He may make it victorious over every other religion.” O ye who believe! shall I lead you to a bargain that will save you from a grievous Penalty?- That ye believe in God and His Apostle, and that ye strive (Jihad) (your utmost) in the Cause of God, with your property and your persons: that will be best for you, if ye but knew!

66:9 “O Prophet! make war on the infidels and hypocrites, and deal rigorously with them. Hell shall be their abode! and wretched the passage to it!”

9:111 “God hath purchased of the believers their persons and their goods; for theirs (in return) is the garden (of Paradise): they fight in His cause, and slay and are slain: a promise binding on Him in truth, through the Law, the Gospel, and the Qur'an: and who is more faithful to his covenant than God? Then rejoice in the bargain which ye have concluded: that is the achievement supreme.” “And if you are slain, or die in the way of Allah, forgiveness and mercy from Allah are far better than all they could amass.” (Surah 3:157 Al-Imran 3:157).


Dat het Oude Testament en de Torah ook minder vriendelijk zijn is een feit, maar... De Joden mogen niet bekeren en krijgen ook niet het bevel om de ongelovigen uit te roeien en de Christenen hebben in hun Nieuwe Testament een gebod tot liefde (heb uw vijanden lief en keer de andere wang toe enzo). Ja, wij waren net verlost van de waanzin die de Katholieke Kerk zo moorddadig maakte, maar nu komen er anderen mee aanzetten...

Distel
15 maart 2004, 14:18
Nagels met koppen !
haatpraat, segregatie op geloofsgrond, onderdrukking op basis van sexe, en andere inbreuken op de UVRM :?: daar staat de bijbel vol van:
http://www.evilbible.com/
http://skepticsannotatedbible.com/
Rape and abuse according to Gods' Will
http://forums.govteen.com/showthread.php?s=b9b5f427f2b9aba8ac396b4a0547b13d&threadid=13263
en deze links zijn maar voorbeelden, er is véél meer,(zoals in al dgl. geschriften, koran en Torah inbegrepen, uiteraard)

En als Jantje van een brug springt...

filosoof
15 maart 2004, 14:18
En de Kerk dan?

Best dat die haar macht kwijt is in Vlaanderen, want wat ze vroeger allemaal hebben uitgespookt ...

Geloof en absolute waarheden doden. Zo simpel is het.

Vroeger ja ..
Maar we hebben het over NU, en de terreurdaden die VANDAAG in naam van de islam plaatsvinden.

Persoonlijk heb ik geen probleem met uw laatste statement. Of moslims het er mee eens zijn betwijfel ik, te meer als je hun allergische reacties ziet voor elke vorm van verlichting of voorstel tot bijschaving van de koran ... Ik ken heel wat moslims die de koran met een grote korrel zout nemen: de overweldigende meerderheid

Hanne
15 maart 2004, 14:19
Nagels met koppen !
haatpraat, segregatie op geloofsgrond, onderdrukking op basis van sexe, en andere inbreuken op de UVRM :?: daar staat de bijbel vol van:
http://www.evilbible.com/
http://skepticsannotatedbible.com/
Rape and abuse according to Gods' Will
http://forums.govteen.com/showthread.php?s=b9b5f427f2b9aba8ac396b4a0547b13d&threadid=13263
en deze links zijn maar voorbeelden, er is véél meer,(zoals in al dgl. geschriften, koran en Torah inbegrepen, uiteraard)

Ik schreef het gisteren al in een ander forum Filosoof. De bijbel kan de Europeaan geen reet meer schelen.
Het verschil ligt 'm in het feit dat moslims hun leven, denken en doen helemaal in functie van de islam organiseren, terwijl de westerling zijn leven, denken en doen helemaal niet in functie van de bijbel organiseert. En, ga je nu het tegendeel beweren, of sleep je weer een paar heeeeel oude koeien uit de gracht.

Hanne
15 maart 2004, 14:20
Vroeger ja ..
Maar we hebben het over NU, en de terreurdaden die VANDAAG in naam van de islam plaatsvinden.

Persoonlijk heb ik geen probleem met uw laatste statement. Of moslims het er mee eens zijn betwijfel ik, te meer als je hun allergische reacties ziet voor elke vorm van verlichting of voorstel tot bijschaving van de koran ... Ik ken heel wat moslims die de koran met een grote korrel zout nemen: de overweldigende meerderheid

B U L L S H I T !

Distel
15 maart 2004, 14:20
Vroeger ja ..
Maar we hebben het over NU, en de terreurdaden die VANDAAG in naam van de islam plaatsvinden.

Persoonlijk heb ik geen probleem met uw laatste statement. Of moslims het er mee eens zijn betwijfel ik, te meer als je hun allergische reacties ziet voor elke vorm van verlichting of voorstel tot bijschaving van de koran ... Ik ken heel wat moslims die de koran met een grote korrel zout nemen: de overweldigende meerderheid

Amaai, gij kent veel mensen. Er moet ook niet veel meer van uw stembanden overschieten nadat ge met honderen miljoenen mensen gepraat hebt over hoe zij hun geloof belijden.

filosoof
15 maart 2004, 14:21
daar staat de bijbel vol van:
http://www.evilbible.com/
http://skepticsannotatedbible.com/
Rape and abuse according to Gods' Will
http://forums.govteen.com/showthread.php?s=b9b5f427f2b9aba8ac396b4a0547b13d&threadid=13263
en deze links zijn maar voorbeelden, er is véél meer,(zoals in al dgl. geschriften, koran en Torah inbegrepen, uiteraard)

En als Jantje van een brug springt...
Néé, ze zijn gewoon mekaar waard...

Hanne
15 maart 2004, 14:23
Ik ken heel wat moslims die de koran met een grote korrel zout nemen: de overweldigende meerderheid

B U L L S H I T !

Die overweldigende meerderheid die in haar vuistje zat te lachen na de aanslag in Madrid en schitterde door haar overweldigende betuigingen van medeleven :P

Xnorf
15 maart 2004, 14:23
en dragen die een hoofddoek?

Distel
15 maart 2004, 14:23
En als Jantje van een brug springt...
Néé, ze zijn gewoon mekaar waard...

Maar op deze moment is er maar een van de twee waar we mensen terugvinden die zichzelf opblazen in naam van...

circe
15 maart 2004, 14:23
Is de Bijbel en het Nieuwe Testament dan ook het "rechtstreekse woord van God"? Of werden die boeken geschreven door mensen die het "gehoord" hadden ...?

De koran is het rechtstreekse woord van Allah, het is volledig en geldt voor alle tijden! Dat staat er zelfs in! Allah heeft het dus zelf gezegd!

maddox
15 maart 2004, 14:24
Filosoof, dan zijn we terug bij wat men geloofsbelijdenis noemt .
Wie is de beste hypocriet.


Katholieke priesters(van pastoor tot paus) zouden celibatair moeten wezen. Maar de geruchten van de zoon van Mr pastoor(naar Katastroof), of de veroordelingen overal van hoogwaardigheidsbekleders binnen deze geloofsstrekking wijzen toch op andere zaken nietwaar.

Ik kan er van uitgaan dat het bij de andere monothëisten niet anders is.

Maar wil dat zeggen dat we anno 2004 nog moeten toelaten dat de ene een andere opblaast omdat het heilig symbool anders is?

Xnorf
15 maart 2004, 14:25
toon mij eens een paar citaten die aanzetten tot het moorden van ongelovigen want Jezus zei : Gij zult niet doden , gij zult uw vijanden beminnen , als zij u op de rechterwang slaan , bied hen dan ook de linker aan.

VERGELIJK DAT EENS MET DE KORAN VERSIE :evil:

filosoof
15 maart 2004, 14:27
Ik ken heel wat moslims die de koran met een grote korrel zout nemen: de overweldigende meerderheid

Amaai, gij kent veel mensen. Er moet ook niet veel meer van uw stembanden overschieten nadat ge met honderen miljoenen mensen gepraat hebt over hoe zij hun geloof belijden.
Jij dus ook, vermits je met al die anderen, de gevaarlijken, volgens jullie, sprak om te weten hoe zij hun geloof belijden.
Of oordeel jij enkel op de kl..tz.kk.n :?:
Dat je d*n een "enigszins" (lees maar grondig) verwrongen beeld van de groep krijgt begrijp ik.
Er zijn er nog die zo tot een wereldbeeld komen :?

Distel
15 maart 2004, 14:31
Amaai, gij kent veel mensen. Er moet ook niet veel meer van uw stembanden overschieten nadat ge met honderen miljoenen mensen gepraat hebt over hoe zij hun geloof belijden.
Jij dus ook, vermits je met al die anderen, de gevaarlijken, volgens jullie, sprak om te weten hoe zij hun geloof belijden.
Of oordeel jij enkel op de kl..tz.kk.n :?:
Dat je d*n een "enigszins" (lees maar grondig) verwrongen beeld van de groep krijgt begrijp ik.
Er zijn er nog die zo tot een wereldbeeld komen :?

Zeg ik dan ergens dat het merendeel van de moslims klootzakken zijn? Zeg ik dat het merendeel fundamentalisten zijn? Citaten graag.

Ik wacht nog altijd op citaten. Of het moet zijn dat Filo een "enigszins" (lees maar grondig) verwrongen beeld van mezelf heeft.

Hanne
15 maart 2004, 14:31
Amaai, gij kent veel mensen. Er moet ook niet veel meer van uw stembanden overschieten nadat ge met honderen miljoenen mensen gepraat hebt over hoe zij hun geloof belijden.
Jij deus ook, vermits je met al die anderen, de gevaarlijken, volgens jullie, sprak om te weten hoe zij hun geloof belijden.
Of oordeel jij enkel op de kl..tz.kk.n :?:
Dat je d*n een "enigszins" (lees maar grondig) verwrongen beeld van de groep krijgt begrijp ik.
Er zijn er nog die zo tot een wereldbeeld komen :?

U zou beter eens buiten komen om een wereldbeeld te vormen.
Een analyse van de criminaliteitsstatistieken kan ook helpen.
En een paar foto's over de massa-afslachtingen in naam van de islam en de joelende supporters (in allochtonenwijken) zou ook kunnen helpen ..

Joriske
15 maart 2004, 14:45
Wa`alykum As-Salaamu Warahmatullahi Wabarakaatuh.

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.

All praise and thanks are due to Allah, and peace and blessings be upon His Messenger.

Dear brother in Islam, first of all, we’d like to commend you for showing much keenness on getting acquainted with the teachings of Islam.

As far as the issue of violence, intolerance, and aggression against innocent civilians is concerned, the eminent Muslim scholar, Sheikh Yusuf Al-Qaradawi, states:

No doubt, aggression against innocent people is a grave sin and a heinous crime, irrespective of the victim's religion, country, or race.
No one is permitted to commit such crime, for Allah, Most High, abhors aggression. Unlike Judaism, Islam does not hold a double-standard policy in safeguarding human rights.

Following, I would like to highlight some relevant Islamic principles based on the Glorious Qur'an and Sunnah:


1. Islam Forbids Aggression against Innocent People

Islam does not permit aggression against innocent people, whether the aggression is against life, property, or honor, and this ruling applies to everyone, regardless of post, status and prestige. In Islam, as the state’s subject is addressed with Islamic teachings, so is the ruler or caliph; he is not allowed to violate people's rights, lives, honor, property, etc.

In the Farewell Pilgrimage, the Prophet, peace and blessings be upon him, declared the principle that people's lives, property, and honor are inviolable until the Day of Judgment. This ruling is not restricted to Muslims; rather, it includes non-Muslims who are not fighting Muslims. Even in case of war, Islam does not permit killing those who are not involved in fighting, such as women, children, the aged, and the monks who confine themselves to worship only.

This shouldn’t raise any wonder, for Islam is a religion that prohibits aggression even against animals. Ibn `Umar, may Allah be pleased with them both, quote the Prophet, peace and blessings be upon him, as saying: "A woman is qualified to enter (Hell) Fire because of a cat which she tied, neither giving it food nor setting it free to eat from the vermin of the earth." (Reported by Al-Bukhari)

If such is Islamic ruling concerning aggressive acts against animals, in fortiori, the punishment is bond to be severe when human being happens to be the victim of aggression, torture and terrorism.


2. Individual Responsibility

In Islam, every one is held accountable for his own acts, not others'. No one bears the consequences of others' faults, even his close relatives. This is the ultimate form of justice, clarified in the Glorious Qur'an, as Allah, Most High, says, "Or hath he not had news of what is in the books of Moses and Abraham who paid his debt: That no laden one shall bear another's load." (An-Najm: 36-38)

Therefore, it’s very disgusting to see some people – who are Muslims by name– launching aggression against innocent people and taking them as scapegoats for any disagreement they have with the state’s authority!! What is the crime of the common people then?! Murder is one of heinous crimes completely abhorred in Islam, to the extent that some Muslim scholars hold the opinion that the repentance of the murderer will not be accepted by Allah, Most High. In this context, we recall the Glorious Qur'anic verse that reads, "Whosoever killeth a human being for other than man slaughter or corruption in the earth, it shall be as if be had killed all mankind…" (Al-Ma'idah: 32)


3. Ends Do not Justify Means

In Islam, the notion “End justifies the means” has no place at all. It is not allowed to attain good aims through evil means. By the same token, alms collected from unlawful avenues are not Halal (lawful). In this context, the Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said, "Surely, Allah is Good and never accepts but what is good."

Thereby, in Shariah, with all its sources– the Glorious Qur'an, the Sunnah, consensus of Muslim jurists– aggression and violation of human rights are completely forbidden.

Besides, it is the duty of the Muslim scholars to do their utmost to guide the perplexed people to the straight and upright path."

Also, we'd like to quote the following Fatwa issued by Dr. Muzammil H. Siddiqi, former President of the Islamic Society of North America:

The Islamic position as regards non-Muslims is that they should recognize Allah’s Oneness and Prophet Muhammad as Allah’s Final Prophet. They should accept Islam to live happily and successfully in this world and to be saved in the Hereafter. It is Muslims’ duty to give them this message clearly, but without any coercion or intolerance. If others accept this message it is good for them, but if they do not accept, Muslims should still treat them with kindness and gentleness and leave the final judgment to Allah.

In our enthusiasm for Da’wah, we should not be intolerant and aggressive towards others, but in our politeness and civility we should also not give up our mission and message. We should not be intimidated to become quiet and we should not feel shy to tell the truth.

We must know that Islam is Allah’s way to salvation. Islamic message is unique, authentic and divine. Islam is for the whole world and all people are invited to accept this message. It is our duty to convey this message in the most beautiful and effective manner. We should be the witnesses of Allah to the world by our words and our deeds to all human beings.

http://islamonline.net/fatwa/english/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=49341

Men moet dus zeker niet overdrijven en veralgemenen. :roll:

DearMrT
15 maart 2004, 14:47
Babeth, als bewijs van onwetendheid kan deze opsomming tellen...


De verzen die u aanhaalt zijn volledig uit hun context gerukt en komen duidelijk van sites die de Islam geen warm hart toedragen.
De volgende keer dat u een Google search doet, gelieve een beetje aan bronvermelding te doen, kwestie van u niet volslagen belachelijk te maken.

De fatwa's (uitspraken op basis van de interpretatie van de Koran) uitgevaardigd door de mainstream godsgeleerden propageren juist gelijkheid tussen man en vrouw in het aanzien van God, volledige godsdienstvrijheid en scheiding tussen de religieuze en politieke wereld.

Andere invullingen die gegeven worden aan de Koranverzen zijn geïnspireerd door politieke motieven en een traditioneel paternalistische cultuur die reeds lang voor de Islam aanwezig was.

Xnorf
15 maart 2004, 14:52
MrT en filosoof , gelieve de koran eerst even zelf te lezen

http://alkatib.freeyellow.com/

ziehier een vertaling van de koran door Hassan Alaoui en Mohamed el-Fers

MokumTV Amsterdam - Elke maandag om 22 uur en dinsdagochtend om 11 uur via Amsterdam 1 (Salto) . LET OP: in de ramadan speciale uitzendingen in de vroege ochtend i.s.m. Türkevi Amsterdam en de WestSide Naffers.


van een amsterdamse moslimzender , dus kan je slecht anti-moslim gaan noemen


lees maar eens , vooral deel 4 eens lezen

Xnorf
15 maart 2004, 14:54
4:81. En zij zeggen: "Gehoorzaamheid", maar wanneer zij van u weggaan, smeedt een deel hunner plannen in de nacht tegen hetgeen gij hebt gezegd. God tekent op, al hetgeen zij beramen gedurende de nacht. Wend u dus van hen af en stelt uw vertrouwen in God alleen. God is toereikend als Voogd

4:89. Zij wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van God werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.

4:101. En wanneer gij door het land reist, zal het voor u geen zonde zijn het gebed te bekorten, als gij vreest dat degenen, die niet geloven u last zullen veroorzaken. Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u.

32:21. Wij zullen hen inderdaad de lichtere straf doen ondergaan vóór de grotere straf opdat zij zich mogen bekeren.

Xnorf
15 maart 2004, 15:00
waar zijn de moslimknuffelaars nu met hun praatjes?

Hanne
15 maart 2004, 15:04
Babeth, als bewijs van onwetendheid kan deze opsomming tellen...


De verzen die u aanhaalt zijn volledig uit hun context gerukt en komen duidelijk van sites die de Islam geen warm hart toedragen.
De volgende keer dat u een Google search doet, gelieve een beetje aan bronvermelding te doen, kwestie van u niet volslagen belachelijk te maken.

De fatwa's (uitspraken op basis van de interpretatie van de Koran) uitgevaardigd door de mainstream godsgeleerden propageren juist gelijkheid tussen man en vrouw in het aanzien van God, volledige godsdienstvrijheid en scheiding tussen de religieuze en politieke wereld.


Een lachertje. Maak dat laatste eens wijs aan Salmon Rushdie :lol: :lol:

Blijkbaar zijn de fatwa's over gelijkheid tussen man en vrouw nog niet tot onze contreien doorgedrongen. In België en Nederland wordt 70 % van de moslima's nog als koopwaar behandelt en door hun vaders uitgehuwelijkt ...

Andere invullingen die gegeven worden aan de Koranverzen zijn geïnspireerd door politieke motieven en een traditioneel paternalistische cultuur die reeds lang voor de Islam aanwezig was.

lyot
15 maart 2004, 15:04
waar zijn de moslimknuffelaars nu met hun praatjes?

hier..
Ik zal even Wittgenstein aanhalen : 'to see if a man is religious, look at his deeds, not at his words..'

begrijp je 'm ?

Hanne
15 maart 2004, 15:05
"mainstream islamitische godsgeleerden" :lol: :lol: :lol: :lol:

Zouden ze al ooit van het woord 'mainstream' gehoord hebben? :lol:
Bestaat er een arabische vertaling voor? :lol: :lol: :lol: :lol:

circe
15 maart 2004, 15:06
Babeth, als bewijs van onwetendheid kan deze opsomming tellen...


De verzen die u aanhaalt zijn volledig uit hun context gerukt en komen duidelijk van sites die de Islam geen warm hart toedragen.
De volgende keer dat u een Google search doet, gelieve een beetje aan bronvermelding te doen, kwestie van u niet volslagen belachelijk te maken.

De fatwa's (uitspraken op basis van de interpretatie van de Koran) uitgevaardigd door de mainstream godsgeleerden propageren juist gelijkheid tussen man en vrouw in het aanzien van God, volledige godsdienstvrijheid en scheiding tussen de religieuze en politieke wereld.

Andere invullingen die gegeven worden aan de Koranverzen zijn geïnspireerd door politieke motieven en een traditioneel paternalistische cultuur die reeds lang voor de Islam aanwezig was.

ik begrijp U niet. De verzen die Babeth geplaatst heeft zijn gewone letterlijke koranverzen. (och ja! de verkeerde vertaling natuurlijk! geen enkele mens op de wereld kan blijkbaar het pre-middeleeuws arabisch vertalen, maar dan kan ook NIEMAND het begrijpen lijkt me)-

Hoe bedoelt U trouwens "uit de context halen"?
Voor alle duidelijkheid zal ik het vers 9.11 even IN de context plaatsen, dan kan U me waarschijnlijk meer klaarheid verschaffen:


Uit 9. het berouw (al-tauba)
109. Is daarom hij, die zijn gebouw op godsvrucht en op Zijn behagen stichtte, beter of hij, die zijn gebouw op een afbrokkelende, door water aangetaste rand stichtte, dat met hem in het Vuur der hel zal storten? En Allah leidt het onrechtvaardige volk niet.

110. Het gebouw dat zij hebben opgericht, zal een bron van onrust in hun hart blijven, tenzij hun hart in stukken wordt gescheurd. Allah is Alwetend, Alwijs.


111. Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun persoon en hun bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs - zij vechten voor de zaak van Allah en zij doden en worden gedood - een onfeilbare belofte in de Torah en het Evangelie en de Koran. En wie is getrouwer aan zijn belofte, dan Allah? - Verheugt u dan in de verbintenis, die gij met Hem hebt gesloten en dat is de grote zegepraal.

112. Die zich tot Allah bekeren, die aanbidden, die prijzen, die vasten, die zich nederbuigen, die zich ter aarde werpen, die tot het goede aansporen en het kwade verbieden, die de door Allah gestelde grenzen in acht nemen; breng aan de gelovigen blijde tijding.

Allez! nu is het al véél duidelijker denk ik :roll:

Hanne
15 maart 2004, 15:08
waar zijn de moslimknuffelaars nu met hun praatjes?

hier..
Ik zal even Wittgenstein aanhalen : 'to see if a man is religious, look at his deeds, not at his words..'

begrijp je 'm ?

En we keken en zagen de daden in Madrid, NY, Bali, Turkije, .... :?

DearMrT
15 maart 2004, 15:11
waar zijn de moslimknuffelaars nu met hun praatjes?


Die hebben een leven dat meer behelst dan het ontkrachten van hatelijkheden...

De verzen die u aanhaalt my dear Xnorf, kunnen onmogelijk los van de hele Koran gezien worden. Net zoals in de Bijbel bevat de Koran ontelbare passages die elkaar schijnbaar tegenspreken. Het geheel is zo verwarrend dat het godsgeleerden jaren heeft gekost om een verzameling fatwa's uit te vaardigen die het ware pad van de Moslim omschrijven. Ik haal hier een conclusie aan uit een essay gepubliceerd door de RUG: http://www.flwi.ugent.be/cie/bogaert/bogaert3.htm

5.7. Koranische terechtwijzing voor mannen die vrouwen inferieur vinden

Uit al hetgeen voorafging blijkt duidelijk dat de Koran niet toestaat dat men vrouwen minderwaardig behandelt of hen discrimineert ten opzichte van mannen, maar dat er systematisch een gelijkheidsbeginsel gevolgd en nagestreefd wordt. Dat blijkt ook uit de geest van de uitzonderingen, die er niet op gericht zijn de vrouw als minderwaardig op te voeren, maar kaderen in algemene betrachtingen van rechtvaardigheid.

Naast het vestigen van de gelijkheid, bevat de Koran daarenboven verschillende terechtwijzingen voor mannen die vrouwen inferieur achten. Zo bevatten de verzen 16:58-62 een zeer strenge terechtwijzing voor mannen die zonen verkiezen boven dochters. De Koran stelt immers dat vrouwelijke en mannelijke kinderen volledig gelijkwaardig zijn (42:47-59).

Ik vermoed dat het voor enge geesten een ware opgave is om de Islam te doorgronden. Daarom vergeef ik jullie aantijgingen, en Allah zij met jullie... :wink:

Xnorf
15 maart 2004, 15:11
lyot :

iemand die zegt : vuile neger
of iemand die negers inelkaar slaat

dat noem jij allebei racist.

look at deeds , not words? ook alleen als het u uitkomt zeker

Xnorf
15 maart 2004, 15:13
Die hebben een leven dat meer behelst dan het ontkrachten van hatelijkheden...

De verzen die u aanhaalt my dear Xnorf, kunnen onmogelijk los van de hele Koran gezien worden. Net zoals in de Bijbel bevat de Koran ontelbare passages die elkaar schijnbaar tegenspreken. Het geheel is zo verwarrend dat het godsgeleerden jaren heeft gekost om een verzameling fatwa's uit te vaardigen die het ware pad van de Moslim omschrijven. Ik haal hier een conclusie aan uit een essay gepubliceerd door de RUG: http://www.flwi.ugent.be/cie/bogaert/bogaert3.htm

5.7. Koranische terechtwijzing voor mannen die vrouwen inferieur vinden

Uit al hetgeen voorafging blijkt duidelijk dat de Koran niet toestaat dat men vrouwen minderwaardig behandelt of hen discrimineert ten opzichte van mannen, maar dat er systematisch een gelijkheidsbeginsel gevolgd en nagestreefd wordt. Dat blijkt ook uit de geest van de uitzonderingen, die er niet op gericht zijn de vrouw als minderwaardig op te voeren, maar kaderen in algemene betrachtingen van rechtvaardigheid.

Naast het vestigen van de gelijkheid, bevat de Koran daarenboven verschillende terechtwijzingen voor mannen die vrouwen inferieur achten. Zo bevatten de verzen 16:58-62 een zeer strenge terechtwijzing voor mannen die zonen verkiezen boven dochters. De Koran stelt immers dat vrouwelijke en mannelijke kinderen volledig gelijkwaardig zijn (42:47-59).

Ik vermoed dat het voor enge geesten een ware opgave is om de Islam te doorgronden. Daarom vergeef ik jullie aantijgingen, en Allah zij met jullie... :wink:

feit is dat de koran zowat het enige boek is waar LETTERLIJK passages instaan die oproepen tot het doden van andersdenkenden. nog een feit is dat fundamentalisten geen essays lezen maar de koran. als daar staat : dood de ongelovigen , dan doden zij de ongelovigen.

Xnorf
15 maart 2004, 15:15
4:11. God gebiedt u aangaande uw kinderen: voor het mannelijke kind evenveel als het deel van twee vrouwelijke kinderen, maar als er alleen meisjes zijn, meer dan twee, dan is er voor haar tweederde van de nalatenschap en als er slechts één is, voor haar is de helft. En voor elk zijner ouders is er een zesde deel der erfenis, als hij een kind heeft, maar als hij geen kind heeft en zijn ouders van hem erven, dan is er voor zijn moeder een derde deel en als hij broeders en zusters heeft, dan is er voor zijn moeder een zesde deel na de betaling van enig legaat, dat hij heeft nagelaten of van (niet vereffende) schuld. Uw ouders en uw kinderen, gij weet niet, wie van hen u het meest tot heil is. Dit is vastgesteld door God. Voorzeker, God is Alwetend, Alwijs


Met andere woorden : een man is dubbel zoveel waard als een vrouw.

filosoof
15 maart 2004, 15:17
Néé, ze zijn gewoon mekaar waard...

Maar op deze moment is er maar een van de twee waar we mensen terugvinden die zichzelf opblazen in naam van... op dit moment... vinden we christenen die aanslagen plegen het personeel dat in een abortuskliniek werkt (gebeurde zowel in de US als in Frankrijk)....
We vinden ook christenen op de Filipijnen die zich aan een kruis laten nagelen
We vinden ook een kardinaal die beweert dat condooms het HIV-virus verspreiden, en een paus die het condoom verbiedt, om buitenhuwelijkse seks tegen te gaan...
We vinden ook ierse en baskische christenen die niet onervaren zijn met springladingen.

Xnorf
15 maart 2004, 15:19
Net zoals in de Bijbel bevat de Koran ontelbare passages die elkaar schijnbaar tegenspreken. Het geheel is zo verwarrend dat het godsgeleerden jaren heeft gekost om een verzameling fatwa's uit te vaardigen die het ware pad van de Moslim omschrijven.

Met andere woorden : de koran is een hoop zinloos geleuter met hier en daar een oproep tot haat. Hoe kan men er dan zeker van zijn dat het huidige moslimleven wel het juiste is , misschien hebben de geleerden wel verkeerd geinterpreteerd....

allemaal larie naar mijn mening , is een duivelsboek dat aanzet tot rassenhaat en genocide tegen andersdenkenden.

Hanne
15 maart 2004, 15:20
Maar op deze moment is er maar een van de twee waar we mensen terugvinden die zichzelf opblazen in naam van... op dit moment... vinden we christenen die aanslagen plegen het personeel dat in een abortuskliniek werkt (gebeurde zowel in de US als in Frankrijk)....
We vinden ook christenen op de Filipijnen die zich aan een kruis laten nagelen
We vinden ook een kardinaal die beweert dat condooms het HIV-virus verspreiden, en een paus die het condoom verbiedt, om buitenhuwelijkse seks tegen te gaan...
We vinden ook ierse en baskische christenen die niet onervaren zijn met springladingen.

Een paar eenzame gekken, waarvan de rest van de westerlingen zich distantieert.
Hetzelfde kan niet gezegd worden van de MASSA-AFSLACHTINGEN, waarvan de islamitische gemeenschap zich duidelijk NIET distantieert ...

lyot
15 maart 2004, 15:21
hier..
Ik zal even Wittgenstein aanhalen : 'to see if a man is religious, look at his deeds, not at his words..'

begrijp je 'm ?

En we keken en zagen de daden in Madrid, NY, Bali, Turkije, .... :?

en daar zit hem net de fout die je blijkbaar niet wil inzien.. Je gaat op basis van het gedrag van een aantal terroristen meteen de hele gemeenschap stigmatiseren...

je had 'm dus niet begrepen blijkbaar

DearMrT
15 maart 2004, 15:21
feit is dat de koran zowat het enige boek is waar LETTERLIJK passages instaan die oproepen tot het doden van andersdenkenden. nog een feit is dat fundamentalisten geen essays lezen maar de koran. als daar staat : dood de ongelovigen , dan doden zij de ongelovigen.

Nogmaals: fout!
De Koran wordt nooit zonder godsdienstleraar onderricht, en hun taak bestaat erin de fatwa's over te brengen. Voor de mensen met een short attention span: de fatwa's die voor gelijkheid, godsdienstvrijheid en scheiding van religie en politiek pleiten.

Het is een absolute zonde dat er zoveel koranverzen fout geïnterpreteerd worden door allerhande belangengroepen met verwerpelijke motieven...

Xnorf
15 maart 2004, 15:22
Maar op deze moment is er maar een van de twee waar we mensen terugvinden die zichzelf opblazen in naam van... op dit moment... vinden we christenen die aanslagen plegen het personeel dat in een abortuskliniek werkt (gebeurde zowel in de US als in Frankrijk)....
We vinden ook christenen op de Filipijnen die zich aan een kruis laten nagelen
We vinden ook een kardinaal die beweert dat condooms het HIV-virus verspreiden, en een paus die het condoom verbiedt, om buitenhuwelijkse seks tegen te gaan...
We vinden ook ierse en baskische christenen die niet onervaren zijn met springladingen.

als die mensen zich aan een kruis willen laten nagelen , en dan? dat is geloofsbeleiding ;
als die man vindt dat condooms HIV verspreiden , en de paus vind dat condooms niet goed zijn , en dan? vrije meningsuitting
christenen met bommen : zij doen dit niet uit christelijk standpunt en zeker niet voor het christendom.... wat de islam wel doet , de islam moet en zal overheersen en al wie niet gelooft moet maar sterven

DearMrT
15 maart 2004, 15:24
Met andere woorden : de koran is een hoop zinloos geleuter met hier en daar een oproep tot haat.

Zeer juist, net zoals de Bijbel. Die religies toch...

Xnorf
15 maart 2004, 15:24
kan je me dan ook verklaren waarom die verzen letterlijk zeggen dat men andersdenkenden moet doden en vrouwen maar de helft geven van wat mannen krijgen? WAAROM staan die daar en hoe kan je daar een interpratie aan geven die goed te praten valt...

Xnorf
15 maart 2004, 15:25
Met andere woorden : de koran is een hoop zinloos geleuter met hier en daar een oproep tot haat.

Zeer juist, net zoals de Bijbel. Die religies toch...

kan je me dan een paar bijbelpassages geven die aanzetten tot haat en bovenal moord van andersdenkenden?

circe
15 maart 2004, 15:26
De verzen die u aanhaalt my dear Xnorf, kunnen onmogelijk los van de hele Koran gezien worden. Net zoals in de Bijbel bevat de Koran ontelbare passages die elkaar schijnbaar tegenspreken. Het geheel is zo verwarrend dat het godsgeleerden jaren heeft gekost om een verzameling fatwa's uit te vaardigen die het ware pad van de Moslim omschrijven

O Gij ongelovige Allah-lasteraar!
Allah heeft zelf gezegd (het staat in de koran!) dat de koran een heel gemakkelijk en begrijpbaar boek is dat door iedereen kan verstaan worden!

Wat doet gij nu? Allah tegenspreken? Foei foei! Jou wacht nog enkel de hel en helemaal geen 72 maagden!

002.002 This is a perfect Book; there is no doubt in it; it is a guidance for the righteous,

maar om zeker te zijn in het arabisch:

Thalika alkitabu la rayba feehi hudan lilmuttaqeena

Allez! en nu braaf zijn en geloven hé

Hanne
15 maart 2004, 15:26
[quote="filosoof"]
We vinden ook een kardinaal die beweert dat condooms het HIV-virus verspreiden, en een paus die het condoom verbiedt, om buitenhuwelijkse seks tegen te gaan...quote]

Die kardinaal werd met de grond gelijk gemaakt.

Ooit al een imam met de grond gelijk gemaakt door de islamitische gemeenschap als hij pleit voor de uithuwelijking van de moslims, om buitengemeenschappelijke relaties tegen te gaan???? (bij de uithuwelijking van een dochter met een niet-moslim wordt zij als een verloren zaak voor de ummah beschouwd)

DearMrT
15 maart 2004, 15:28
als die man vindt dat condooms HIV verspreiden , en de paus vind dat condooms niet goed zijn , en dan? vrije meningsuitting


Met miljoenen AIDS-slachtoffers als gevolg. Verschoonbaar?

DearMrT
15 maart 2004, 15:31
002.002 This is a perfect Book; there is no doubt in it; it is a guidance for the righteous,Of, lekker interpreteren: For the righteous, there's no doubt in it.
Dat wordt eeuwig branden voor de mannen van Al-Quaeda...

circe
15 maart 2004, 15:32
als die man vindt dat condooms HIV verspreiden , en de paus vind dat condooms niet goed zijn , en dan? vrije meningsuitting


Met miljoenen AIDS-slachtoffers als gevolg. Verschoonbaar?

DearMrT,

de paus zegt nochtans hetzelfde als jouw imam hoor: buiten het huwelijk MAG je geen sex hebben! niks aids, niks condooms, niks anders dan je vrouw(-en) ----->voor jullie dan)

gewoon neuken en kindjes maken! en liefst zoveel mogelijk, zodat Allah/God content is met zijn aantallen volgelingen.

DearMrT
15 maart 2004, 15:35
Laat ik duidelijk wezen.
Ik ben geen Moslim, en heb een aversie tegenover het dogmatische denken dat elke religie kenmerkt.
Wat ik probeer aan te tonen, is dat de Islam op zich geen haatdragende religie is, maar dat het, net zoals het Christendom, onderhevig is aan mensen die de voorschriften aanwenden om hun eigen belangen te dienen. Nuanceren, mensen, nuanceren is zo belangrijk...

filosoof
15 maart 2004, 15:40
op dit moment... vinden we christenen die aanslagen plegen het personeel dat in een abortuskliniek werkt (gebeurde zowel in de US als in Frankrijk)....
We vinden ook christenen op de Filipijnen die zich aan een kruis laten nagelen
We vinden ook een kardinaal die beweert dat condooms het HIV-virus verspreiden, en een paus die het condoom verbiedt, om buitenhuwelijkse seks tegen te gaan...
We vinden ook ierse en baskische christenen die niet onervaren zijn met springladingen.

Een paar eenzame gekken, waarvan de rest van de westerlingen zich distantieert.
Hetzelfde kan niet gezegd worden van de MASSA-AFSLACHTINGEN, waarvan de islamitische gemeenschap zich duidelijk NIET distantieert ...
Ach ja, ik ben een president vergeten die steeds op TV komt met een bijbel in de geburen, en die Bagdad liet bombarderen, die middels een blokkade verantwoordelijk is voor de dood van 500.000 kinderen (schatting WHO) "I THINK THIS IS A VERY HARD CHOICE, BUT THE PRICE - WE THINK THE PRICE IS WORTH IT." zegde Madeleine Albright, toen US-ambassadeur, even later minister van buitenlandse zaken bij de UN daarover in een radio-interview, transcript op mijn HD


http://flag.blackened.net/pipermail/infoshop-news/2001-December/000346.htmlhttp://sf.indymedia.org/news/2004/01/1671005.php
http://www.rationalenquirer.org/comment/archives/000017.html
Toen was de stilte van Europa en de RKK oorverdovend...

Ik vergat er nog... zoals het gebruik van verarmd uranium (ttz hoogradio-actieve afval) in obussen, het gebruik van landmijnen en van fragmentatiebommen...
en waarvan de Europese Unie zich duidelijk niet distantieert

Hanne
15 maart 2004, 15:40
feit is dat de koran zowat het enige boek is waar LETTERLIJK passages instaan die oproepen tot het doden van andersdenkenden. nog een feit is dat fundamentalisten geen essays lezen maar de koran. als daar staat : dood de ongelovigen , dan doden zij de ongelovigen.

Nogmaals: fout!
De Koran wordt nooit zonder godsdienstleraar onderricht, en hun taak bestaat erin de fatwa's over te brengen. Voor de mensen met een short attention span: de fatwa's die voor gelijkheid, godsdienstvrijheid en scheiding van religie en politiek pleiten.

De fatwa die wereldwijd door de moslims ter harte genomen werd/wordt ter executie van Salmon Rushdie lijkt me geen staaltje van islamitische godsdienstvrijheid. Hebben die miljoenen moslims dezelfde godsdienstleraar, of zou het eerder niet zijn dat de tienduizenden leraars er precies dezelfde strikte interpretatie op na houden :roll:

Het is een absolute zonde dat er zoveel koranverzen fout geïnterpreteerd worden door allerhande belangengroepen met verwerpelijke motieven...

Vanwaar het stilzwijgen van de islamitische gemeenschap? Waarom niet op mediatieke wijze Osama en andere fundamentalisten terug op het goede pad helpen en gelijk de internationale gemeenschap van hun goede bedoelingen overtuigen? Dit stilzwijgen zegt nog het meest van al ...

DearMrT
15 maart 2004, 15:42
kan je me dan een paar bijbelpassages geven die aanzetten tot haat en bovenal moord van andersdenkenden?

Check de volgende website: (niet bepaald objectief, maar haalt wel letterlijke passages aan uit de Bijbel. Al dan niet voor interpretatie vatbaar... :roll: ) http://www.evilbible.com/

filosoof
15 maart 2004, 15:43
Nogmaals: fout!
De Koran wordt nooit zonder godsdienstleraar onderricht, en hun taak bestaat erin de fatwa's over te brengen. Voor de mensen met een short attention span: de fatwa's die voor gelijkheid, godsdienstvrijheid en scheiding van religie en politiek pleiten.

De fatwa die wereldwijd door de moslims ter harte genomen werd/wordt ter executie van Salmon Rushdie lijkt me geen staaltje van islamitische godsdienstvrijheid. Hebben die miljoenen moslims dezelfde godsdienstleraar, of zou het eerder niet zijn dat de tienduizenden leraars er precies dezelfde strikte interpretatie op na houden :roll:

Het is een absolute zonde dat er zoveel koranverzen fout geïnterpreteerd worden door allerhande belangengroepen met verwerpelijke motieven...

Vanwaar het stilzwijgen van de islamitische gemeenschap? Waarom niet op mediatieke wijze Osama en andere fundamentalisten terug op het goede pad helpen en gelijk de internationale gemeenschap van hun goede bedoelingen overtuigen? Dit stilzwijgen zegt nog het meest van al ...

Wat betreft die stilte, zie mijn laatste comment in deze topic

Hanne
15 maart 2004, 15:48
Een paar eenzame gekken, waarvan de rest van de westerlingen zich distantieert.
Hetzelfde kan niet gezegd worden van de MASSA-AFSLACHTINGEN, waarvan de islamitische gemeenschap zich duidelijk NIET distantieert ...
Ach ja, ik ben een president vergeten die steeds op TV komt met een bijbel in de geburen, en die Bagdad liet bombarderen, die middels een blokkade verantwoordelijk is voor de dood van 500.000 kinderen

Zou niet gebeurd zijn indien Saddam de veiligheidsinspecteurs op zijn grondgebied had toegelaten, noch een inval in Koeweit had gedaan. Waar waren de omliggende islamitische landen om die hongerige kinderen te helpen? Food for oil kwam niet van hen !
We zullen ook maar zwijgen over de miljoenen doden die Saddam op zijn geweten had, want die zijn totaal verwaarloosbaar volgens uw mening nietwaar Filosoof?


Ik vergat er nog... zoals het gebruik van verarmd uranium (ttz hoogradio-actieve afval) in obussen, het gebruik van landmijnen en van fragmentatiebommen...
en waarvan de Europese Unie zich duidelijk niet distantieert

Gebruikt de Europse Unie deze obussen, landmijnen en fragmentatiebommen ook in naam van Allah en de Profeet, en zo ja, waar? :roll:

Hanne
15 maart 2004, 15:49
Een paar eenzame gekken, waarvan de rest van de westerlingen zich distantieert.
Hetzelfde kan niet gezegd worden van de MASSA-AFSLACHTINGEN, waarvan de islamitische gemeenschap zich duidelijk NIET distantieert ...
Ach ja, ik ben een president vergeten die steeds op TV komt met een bijbel in de geburen, en die Bagdad liet bombarderen, die middels een blokkade verantwoordelijk is voor de dood van 500.000 kinderen

Zou niet gebeurd zijn indien Saddam de veiligheidsinspecteurs op zijn grondgebied had toegelaten, noch een inval in Koeweit had gedaan. Waar waren de omliggende islamitische landen om die hongerige kinderen te helpen? Food for oil kwam niet van hen !
We zullen ook maar zwijgen over de miljoenen doden die Saddam op zijn geweten had, want die zijn totaal verwaarloosbaar volgens uw mening nietwaar Filosoof?


Ik vergat er nog... zoals het gebruik van verarmd uranium (ttz hoogradio-actieve afval) in obussen, het gebruik van landmijnen en van fragmentatiebommen...
en waarvan de Europese Unie zich duidelijk niet distantieert

Gebruikt de Europse Unie deze obussen, landmijnen en fragmentatiebommen ook in naam van Allah en de Profeet, en zo ja, waar? :roll:

Hanne
15 maart 2004, 15:52
Een paar eenzame gekken, waarvan de rest van de westerlingen zich distantieert.
Hetzelfde kan niet gezegd worden van de MASSA-AFSLACHTINGEN, waarvan de islamitische gemeenschap zich duidelijk NIET distantieert ...
Ach ja, ik ben een president vergeten die steeds op TV komt met een bijbel in de geburen, en die Bagdad liet bombarderen, die middels een blokkade verantwoordelijk is voor de dood van 500.000 kinderen

Zou niet gebeurd zijn indien Saddam de veiligheidsinspecteurs op zijn grondgebied had toegelaten, noch een inval in Koeweit had gedaan. Waar waren de omliggende islamitische landen om die hongerige kinderen te helpen? Food for oil kwam niet van hen !
We zullen ook maar zwijgen over de miljoenen doden die Saddam op zijn geweten had, want die zijn totaal verwaarloosbaar volgens uw mening nietwaar Filosoof?


Ik vergat er nog... zoals het gebruik van verarmd uranium (ttz hoogradio-actieve afval) in obussen, het gebruik van landmijnen en van fragmentatiebommen...
en waarvan de Europese Unie zich duidelijk niet distantieert

Gebruikt de Europse Unie deze obussen, landmijnen en fragmentatiebommen ook in naam van Allah en de Profeet, en zo ja, waar? :roll:

Hanne
15 maart 2004, 15:54
Sorry, toets bleef hangen ...

filosoof
15 maart 2004, 15:57
Ach ja, ik ben een president vergeten die steeds op TV komt met een bijbel in de geburen, en die Bagdad liet bombarderen, die middels een blokkade verantwoordelijk is voor de dood van 500.000 kinderen

Zou niet gebeurd zijn indien Saddam de veiligheidsinspecteurs op zijn grondgebied had toegelaten, noch een inval in Koeweit had gedaan. Waar waren de omliggende islamitische landen om die hongerige kinderen te helpen? Food for oil kwam niet van hen !
We zullen ook maar zwijgen over de miljoenen doden die Saddam op zijn geweten had, want die zijn totaal verwaarloosbaar volgens uw mening nietwaar Filosoof? Blix en zijn team inspecteerden Irak gedurende lange tijd (en de MDW zullen pas gevonden worden in de week voor de amerikaanse verkiezingen, natuurlijk, nù is men er nog de koranverzen aan 't op schilderen, maar dat is moeilijk, als je geen woord Arabisch kent :!: ) :evil:
Wie bracht Saddam aan de macht?? Wie gaf hem oogluikend toestemmin om Koeweit binnen te vallen, zodat de Saudi's zich bedreigdzouden voelen en US-basissen op hun grondgebied aanvaarden Wie bewapende hem?, Wie voorzag hem van strijdgassen en stuurde observatieteams ter plaatse om de eficaciteit te evalueren? Ik heb de juiste cijfers niet, maar miljoenen doden lijkt me stalinistisch spek schieten toch
Andere landen konden moeilijk op grote schaal helpen, het was een militaire blokkade, die zelfs kindergeneesmiddelen omvatte :!: Maar toen zweeg de EU...Ik vergat er nog... zoals het gebruik van verarmd uranium (ttz hoogradio-actieve afval) in obussen, het gebruik van landmijnen en van fragmentatiebommen...
en waarvan de Europese Unie zich duidelijk niet distantieert

Gebruikt de Europse Unie deze obussen, landmijnen en fragmentatiebommen ook in naam van Allah en de Profeet, en zo ja, waar? :roll:
Het engelse leger gebruikte ze in Irak en in (ex-)Yoegoslavië en het engelse staatshoofd is sinds Henry Vlll ook het hoofd van de anglicaanse kerk, of wist je dat niet?

Ik vraag me af wat jij de laatste tien jaar las :!: Jommekes?

Hanne
15 maart 2004, 16:06
Gebruikt de Europse Unie deze obussen, landmijnen en fragmentatiebommen ook in naam van Allah en de Profeet, en zo ja, waar? :roll:
Het engelse leger gebruikte ze in Irak en in (ex-)Yoegoslaviëen het engelse staatshoofd is sinds Henry Vlll ook het hoofd van de anglicaanse kerk, of wist je dat niet?

Uiteraard weet ik dat laatste. Wat ik ook weet is dat de gemiddelde brit totaal geen hinder ondervindt van de religiese bekommernissen van het staatshoofd. Of heb ik de laatste fatwa's van Q. Elisabeth gemist? :lol:

Gebruikte het Engelse leger obussen e.d. in Irak in naam van Allah en de Profeet? :lol: :lol:

filosoof
15 maart 2004, 16:18
Het engelse leger gebruikte ze in Irak en in (ex-)Yoegoslaviëen het engelse staatshoofd is sinds Henry Vlll ook het hoofd van de anglicaanse kerk, of wist je dat niet?

Uiteraard weet ik dat laatste. Wat ik ook weet is dat de gemiddelde brit totaal geen hinder ondervindt van de religiese bekommernissen van het staatshoofd. Of heb ik de laatste fatwa's van Q. Elisabeth gemist? :lol:

Gebruikte het Engelse leger obussen e.d. in Irak in naam van Allah en de Profeet? :lol: :lol: voor "God and my country", of zoiets... zoals alle militairen sinds eeuwen Is dat verschil zo groot?

Xnorf
15 maart 2004, 16:36
kan je me dan een paar bijbelpassages geven die aanzetten tot haat en bovenal moord van andersdenkenden?

Check de volgende website: (niet bepaald objectief, maar haalt wel letterlijke passages aan uit de Bijbel. Al dan niet voor interpretatie vatbaar... :roll: ) http://www.evilbible.com/

ik zie er zo op het eerste zich geen staan in de aard van : dood allen die niet geloven.... zij zijn uw vijanden .. bla bla....

filosoof
15 maart 2004, 16:44
Check de volgende website: (niet bepaald objectief, maar haalt wel letterlijke passages aan uit de Bijbel. Al dan niet voor interpretatie vatbaar... :roll: ) http://www.evilbible.com/

ik zie er zo op het eerste zich geen staan in de aard van : dood allen die niet geloven.... zij zijn uw vijanden .. bla bla....

bof, eens kijken:
de eerste genocide omdat ze niet gelovig genoeg waren: de zondvloed, wel héél radicaal, niet?
Nog een genocide, omdat ze een afwijkende seksuele moraal hadden: Sodom en Gommorah
In 't nieuwe testament staat er nog de parabel van Ananias, zéér leerrijk: die gaf niet al zijn bezittingen aan de christenen..
Je kan in Leviticus lezen we hoe homos gestenigd moeten worden
dit zomaar, zonder opzoeken....
Moet ik zoeken :?:

eigeeltje
15 maart 2004, 16:47
Check de volgende website: (niet bepaald objectief, maar haalt wel letterlijke passages aan uit de Bijbel. Al dan niet voor interpretatie vatbaar... :roll: ) http://www.evilbible.com/

ik zie er zo op het eerste zich geen staan in de aard van : dood allen die niet geloven.... zij zijn uw vijanden .. bla bla....

Kill the Entire Town if One Person Worships Another God

Suppose you hear in one of the towns the LORD your God is giving you that some worthless rabble among you have led their fellow citizens astray by encouraging them to worship foreign gods. In such cases, you must examine the facts carefully. If you find it is true and can prove that such a detestable act has occurred among you, you must attack that town and completely destroy all its inhabitants, as well as all the livestock. Then you must pile all the plunder in the middle of the street and burn it. Put the entire town to the torch as a burnt offering to the LORD your God. That town must remain a ruin forever; it may never be rebuilt. Keep none of the plunder that has been set apart for destruction. Then the LORD will turn from his fierce anger and be merciful to you. He will have compassion on you and make you a great nation, just as he solemnly promised your ancestors. "The LORD your God will be merciful only if you obey him and keep all the commands I am giving you today, doing what is pleasing to him." (Deuteronomy 13:13-19 NLT)

Kill Followers of Other Religions.

1) If your own full brother, or your son or daughter, or your beloved wife, or you intimate friend, entices you secretly to serve other gods, whom you and your fathers have not known, gods of any other nations, near at hand or far away, from one end of the earth to the other: do not yield to him or listen to him, nor look with pity upon him, to spare or shield him, but kill him. Your hand shall be the first raised to slay him; the rest of the people shall join in with you. You shall stone him to death, because he sought to lead you astray from the Lord, your God, who brought you out of the land of Egypt, that place of slavery. And all Israel, hearing of this, shall fear and never do such evil as this in your midst. (Deuteronomy 13:7-12 NAB)2) Suppose a man or woman among you, in one of your towns that the LORD your God is giving you, has done evil in the sight of the LORD your God and has violated the covenant by serving other gods or by worshiping the sun, the moon, or any of the forces of heaven, which I have strictly forbidden. When you hear about it, investigate the matter thoroughly. If it is true that this detestable thing has been done in Israel, then that man or woman must be taken to the gates of the town and stoned to death. (Deuteronomy 17:2-5 NLT)

Is dit het wat u zogezegd niet zag staan op het eerste gezicht??

Darwin
15 maart 2004, 16:47
Vroeger ja ..
Maar we hebben het over NU, en de terreurdaden die VANDAAG in naam van de islam plaatsvinden.

Persoonlijk heb ik geen probleem met uw laatste statement. Of moslims het er mee eens zijn betwijfel ik, te meer als je hun allergische reacties ziet voor elke vorm van verlichting of voorstel tot bijschaving van de koran ... Ik ken heel wat moslims die de koran met een grote korrel zout nemen: de overweldigende meerderheid

De moslims die de Koran met een korrel, of erger nog, met een schep zout nemen, zijn per definitie slechte moslims.
Tegenover deze meerderheid van slechte moslims staat echter een redelijk grote minderheid van goede moslims die de Koran wèl als het letterlijk woord van Allah beschouwen.

Het zijn deze goede moslims die ons haten omdat we christenen, joden of ongelovigen zijn. Het zijn deze goede moslims die overal terreuraanslagen uitvoeren.

Het is niet omdat de meerderheid van de moslims slechte moslims zijn dat er geen goede moslims zouden zijn die we niet moeten vrezen.

Voor het voeren van terreur zijn immers slechts een relatief klein aantal goede moslims vereist.

craban
15 maart 2004, 16:51
op dit moment... vinden we christenen die aanslagen plegen het personeel dat in een abortuskliniek werkt (gebeurde zowel in de US als in Frankrijk)....
KNIP
We vinden ook ierse en baskische christenen die niet onervaren zijn met springladingen.

Deze daden zijn onchristelijk.

-craban

Darwin
15 maart 2004, 16:53
Ik vermoed dat het voor enge geesten een ware opgave is om de Islam te doorgronden. Daarom vergeef ik jullie aantijgingen, en Allah zij met jullie... :wink:

Da's ook weer zo'n dooddoener in typische islamstijl.

"Spreek niet over iets waarover je niets weet. De schriftgeleerden hebben er eeuwen over gedaan om de boodschap van Allah te doorgronden, hoe zouden jullie het dan op enkele dagen, weken, of zelfs maar maanden of jaren kunnen?"

Een typisch gedachtenspelletje op zijn moslims.

Alsof niemand zou kunnen lezen wat er staat, ondanks dat er in alle vertalingen hetzelfde te lezen is.

"Al-Anfaal" (de naam van een hoofdstuk van de "heilige Koran") betekent nog altijd de "Oorlogsbuit", ook als je dat in het Frans of het Engels of het Hottentots vertaalt.

Darwin
15 maart 2004, 16:56
En we keken en zagen de daden in Madrid, NY, Bali, Turkije, .... :?

en daar zit hem net de fout die je blijkbaar niet wil inzien.. Je gaat op basis van het gedrag van een aantal terroristen meteen de hele gemeenschap stigmatiseren...

je had 'm dus niet begrepen blijkbaar

Het gedrag van de moslims, ook bij ons in Europa, straalt uit dat ze instemmen met deze aanslagen.

circe
15 maart 2004, 16:58
de eerste genocide omdat ze niet gelovig genoeg waren: de zondvloed, wel héél radicaal, niet?
Nog een genocide, omdat ze een afwijkende seksuele moraal hadden: Sodom en Gommorah

En het ergste is bovendien dat Jaweh/God/Allah daar niet mee gestopt is! Die aardbevingen in Iran en in Marokko of voor een paar jaar in Turkije waren eveneens van Zijn hand natuurlijk! Allemaal straf voor de stouteriken! Wel erg dat het gewoonlijk moslims zijn die stout zijn, maar tja, daar kunnen WIJ spijtig genoeg niets aan doen.

En die Sicilianen.... we weten ook wel waarom Jaweh/God/allah net d**r de Etna heeft geplaceerd zeker!

Darwin
15 maart 2004, 16:58
Met andere woorden : de koran is een hoop zinloos geleuter met hier en daar een oproep tot haat.

Zeer juist, net zoals de Bijbel. Die religies toch...

Geef mij eens aan waar de Bijbel en het Nieuwe Testament net als de Koran van die denkspelletjes met de menselijke geest uithalen?

filosoof
15 maart 2004, 16:59
en daar zit hem net de fout die je blijkbaar niet wil inzien.. Je gaat op basis van het gedrag van een aantal terroristen meteen de hele gemeenschap stigmatiseren...

je had 'm dus niet begrepen blijkbaar

Het gedrag van de moslims, ook bij ons in Europa, straalt uit dat ze instemmen met deze aanslagen.
Zoals het gedrag in Europa uitstraalt dat we akkoord zijn met de amerikaanse oorlogen en slachtpartijen...

Hanne
15 maart 2004, 16:59
Filosoof : Blix en zijn team inspecteerden Irak gedurende lange tijd (en de MDW zullen pas gevonden worden in de week voor de amerikaanse verkiezingen, natuurlijk, nù is men er nog de koranverzen aan 't op schilderen, maar dat is moeilijk, als je geen woord Arabisch kent )

Ik denk eerder dat WMD gevonden zullen worden als Sharon of zijn neo-conservatieven Halliburton-maten een seintje geven, en u weet ook wie daar de dienst uitmaakt, niet? ...

Wie bracht Saddam aan de macht??
Wie gaf hem oogluikend toestemmin om Koeweit binnen te vallen, zodat de Saudi's zich bedreigdzouden voelen en US-basissen op hun grondgebied aanvaarden.
Nog een beetje en u gaat zeggen dat de US opdracht gaven omdat hun marionet Saddam Hoessein een zwak, teergevoelig en besluiteloos persoonlijkheidje was, die geen vlieg kwaad zou doen :lol: :lol:

Wie bewapende hem?, Wie voorzag hem van strijdgassen en stuurde observatieteams ter plaatse om de eficaciteit te evalueren?

Net zoals elke andere moslimdictator had Saddam ook graag zijn militaire speeltjes. In elk geval waren die speeltjes prioritair ... en zijn volk en kindertjes eten geven duidelijk minder prioritair.

Ik heb de juiste cijfers niet, maar miljoenen doden lijkt me stalinistisch spek schieten toch. Ik las dat het 5 miljoen waren, maar ik begrijp waarom u dat cijfer liever geminimaliseerd ziet ...

Andere landen konden moeilijk op grote schaal helpen, het was een militaire blokkade, die zelfs kindergeneesmiddelen omvatte.

Kom kom, niet overdrijven, u bevestigt enkel de onmacht van het Arabisch continent en hun desinteresse

Maar toen zweeg de EU...
Nee, die schaarde zich onder de oil-for-food programma's, iets wat de islamitische buurlanden nooit gedaan hebben.

Hanne
15 maart 2004, 17:03
Het gedrag van de moslims, ook bij ons in Europa, straalt uit dat ze instemmen met deze aanslagen.
Zoals het gedrag in Europa uitstraalt dat we akkoord zijn met de amerikaanse oorlogen en slachtpartijen...

Nee, in Europa kwamen miljoenen mensen de straat op om te betogen tegen de oorlog in Irak.
Ik moet de eerste betoging van moslims nog zien tegen de slachtpartijen die in naam van Allah en de Profeet plaatsvinden, of tegen de criminaliteit waarmee ze criminaliteitsstatistieken overbemannen.

Darwin
15 maart 2004, 17:06
Laat ik duidelijk wezen.
Ik ben geen Moslim, en heb een aversie tegenover het dogmatische denken dat elke religie kenmerkt.
Wat ik probeer aan te tonen, is dat de Islam op zich geen haatdragende religie is, maar dat het, net zoals het Christendom, onderhevig is aan mensen die de voorschriften aanwenden om hun eigen belangen te dienen. Nuanceren, mensen, nuanceren is zo belangrijk...

Als er in de Koran staat dat je christenen en joden moet wantrouwen en geen vriendschap met hen mag aanknopen en dat je ze niet als echtgenoot mag nemen, dan kan je dat ONMOGELIJK nuanceren.

Zeker niet als in dat boek staat dat de Koran het woord van God is.


De Koran vormt geen leidraad tot een beter leven. Het voert gewoon heel eigenaardige dingen uit met je geest als je in een moslimgeving bent opgegroeid. Het beperkt je geestelijke vermogens en zet aan tot haat, racisme en discriminatie tegenover andersdenkenden die expliciet bij naam ("joden en christenen") genoemd worden.


Mag men zoiets een "geloof" noemen?

Distel
15 maart 2004, 17:18
op dit moment... vinden we christenen die aanslagen plegen het personeel dat in een abortuskliniek werkt (gebeurde zowel in de US als in Frankrijk)....

Yup, en hopelijk pakken ze de daders hard aan. Maar dit zijn nog lang geen bomaanslagen, en ik vraag mij ook af hoe vaak dat gebeurt.

We vinden ook christenen op de Filipijnen die zich aan een kruis laten nagelen

Dat is hun eigen probleem. Iemand die zichzelf opblaast is het probleem van de omstaanders.

We vinden ook een kardinaal die beweert dat condooms het HIV-virus verspreiden, en een paus die het condoom verbiedt, om buitenhuwelijkse seks tegen te gaan...

En? Vrije meningsuiting is nog altijd toegelaten. Als iemand zo zot is van hen te volgen, heb ik daar toch geen last van? Als iemand met een staaf dynamiet mijn trein opkruipt wel.

We vinden ook ierse en baskische christenen die niet onervaren zijn met springladingen.

Heeft niks met religie te maken.

Darwin
15 maart 2004, 17:18
Het gedrag van de moslims, ook bij ons in Europa, straalt uit dat ze instemmen met deze aanslagen.
Zoals het gedrag in Europa uitstraalt dat we akkoord zijn met de amerikaanse oorlogen en slachtpartijen...

Amerikaanse Oorlogen in het meervoud?

De eerste oorlog tegen Irak was een UNO-oorlog, die resulteerde in een UNO-embargo.

Door de tweede oorlog kregen de Iraki's de kans om hun lot weer in eigen handen te nemen en een democratische natie op te bouwen. Het aantal doden in de laatste oorlog was vele malen kleiner als het aantal doden dat jaarlijks in Irak viel door het UNO-embargo (zegt links ons toch).


Ten tweede zijn er overal in het westen betogingen en committees geweest die zich openlijk tegen de initiatieven van Amerika en van de UNO verzet hebben.

Waar zjn die pro-Europese betogingen in de moslimwereld?

A
15 maart 2004, 17:19
[quote=DearMrT]Laat ik duidelijk wezen.
Ik ben geen Moslim, en heb een aversie tegenover het dogmatische denken dat elke religie kenmerkt.
Wat ik probeer aan te tonen, is dat de Islam op zich geen haatdragende religie is, maar dat het, net zoals het Christendom, onderhevig is aan mensen die de voorschriften aanwenden om hun eigen belangen te dienen. Nuanceren, mensen, nuanceren is zo belangrijk...

Als er in de Koran staat dat je christenen en joden moet wantrouwen en geen vriendschap met hen mag aanknopen en dat je ze niet als echtgenoot mag nemen, dan kan je dat ONMOGELIJK nuanceren.

Zeker niet als in dat boek staat dat de Koran het woord van God is.


De Koran vormt geen leidraad tot een beter leven. Het voert gewoon heel eigenaardige dingen uit met je geest als je in een moslimgeving bent opgegroeid. Het beperkt je geestelijke vermogens en zet aan tot haat, racisme en discriminatie tegenover andersdenkenden die expliciet bij naam ("joden en christenen") genoemd worden.
[quote]

U hebt zonder twijfel de Koran al gelezen :roll: Net zoals de liefhebbende bijbel waar onder andere Kain zijn eigen broer de kop in slaat (O.T.) of was het omgekeerd ?

En is er niet nog zo'n verhaaltje in het O.T. waarin een zekere Onan of diens broer vermoord wordt , onder invloed van uitspraken van God . En het O.T. is toch grotendeels de basis voor het Jodendom en later Christendom .

En is het niet zo dat bij de Joden , althans bij de fanatieke richtingen toch ook discriminerend gedaan wordt tegenover andersgelovigen ?

Kortom , in alle religies heb je fundamentalisten . En moslimfundamentalisten zijn de dag van vandaag eens wat actiever dan fundamentalisten uit het Joden of Christendom en dergelijke .

Van iemand die de naam van Darwin gebruikt zou een mens toch meer verdraagzame uitlatingen verwachten . Maar ja ...

Distel
15 maart 2004, 17:21
Jij dus ook, vermits je met al die anderen, de gevaarlijken, volgens jullie, sprak om te weten hoe zij hun geloof belijden.
Of oordeel jij enkel op de kl..tz.kk.n :?:
Dat je d*n een "enigszins" (lees maar grondig) verwrongen beeld van de groep krijgt begrijp ik.
Er zijn er nog die zo tot een wereldbeeld komen :?

Zeg ik dan ergens dat het merendeel van de moslims klootzakken zijn? Zeg ik dat het merendeel fundamentalisten zijn? Citaten graag.

Ik wacht nog altijd op citaten. Of het moet zijn dat Filo een "enigszins" (lees maar grondig) verwrongen beeld van mezelf heeft.

filosoof
15 maart 2004, 17:25
Filosoof : Blix en zijn team inspecteerden Irak gedurende lange tijd (en de MDW zullen pas gevonden worden in de week voor de amerikaanse verkiezingen, natuurlijk, nù is men er nog de koranverzen aan 't opschilderen, maar dat is moeilijk, als je geen woord Arabisch kent...)

Ik denk eerder dat WMD gevonden zullen worden als Sharon of zijn neo-conservatieven Halliburton-maten een seintje geven, en u weet ook wie daar de dienst uitmaakt, niet? ... De verkiezing van Halliburton-maat lijkt hem waarschijnlijk dringender dan Israel, maar je weet maar nooit, natuurlijk...

Wie bracht Saddam aan de macht??
Wie gaf hem oogluikend toestemmin om Koeweit binnen te vallen, zodat de Saudi's zich bedreigd zouden voelen en US-basissen op hun grondgebied aanvaarden.
Nog een beetje en u gaat zeggen dat de US opdracht gaven omdat hun marionet Saddam Hoessein een zwak, teergevoelig en besluiteloos persoonlijkheidje was, die geen vlieg kwaad zou doen :lol: :lol:
:lol: d*t zeg ik niet, maar van een oogluikende toestemming werd destijds wel gewag gemaakt in de pers

Wie bewapende hem?, Wie voorzag hem van strijdgassen en stuurde observatieteams ter plaatse om de eficaciteit te evalueren?

Net zoals elke andere moslimdictator had Saddam ook graag zijn militaire speeltjes. In elk geval waren die speeltjes prioritair ... en zijn volk en kindertjes eten geven duidelijk minder prioritair.

Ik heb de juiste cijfers niet, maar miljoenen doden lijkt me stalinistisch spek schieten toch. Ik las dat het 5 miljoen waren, maar ik begrijp waarom u dat cijfer liever geminimaliseerd ziet ...

Andere landen konden moeilijk op grote schaal helpen, het was een militaire blokkade, die zelfs kindergeneesmiddelen omvatte.

Kom kom, niet overdrijven, u bevestigt enkel de onmacht van het Arabisch continent en hun desinteresse

Maar toen zweeg de EU...
Nee, die schaarde zich onder de oil-for-food programma's, iets wat de islamitische buurlanden nooit gedaan hebben.
maar de dode kinderen, d**r lag de EU niet wakker van!
voor de oorsprong van Saddam's macht, bekijk dit:
http://www.casi.org.uk/discuss/2000/msg01267.html
Over de redenen van de oorlog, lees dit eens:
http://www.zmag.org/content/print_article.cfm?itemID=3369§ionID=15
Over het gebruik van verarmd uranium:
http://cndyorks.gn.apc.org/news/articles/du/mod.htm

Hanne
15 maart 2004, 17:31
Filosoof : Blix en zijn team inspecteerden Irak gedurende lange tijd (en de MDW zullen pas gevonden worden in de week voor de amerikaanse verkiezingen, natuurlijk, nù is men er nog de koranverzen aan 't opschilderen, maar dat is moeilijk, als je geen woord Arabisch kent...)

Ik denk eerder dat WMD gevonden zullen worden als Sharon of zijn neo-conservatieven Halliburton-maten een seintje geven, en u weet ook wie daar de dienst uitmaakt, niet? ... De verkiezing van Halliburton-maat lijkt hem waarschijnlijk dringender dan Israel, maar je weet maar nooit, natuurlijk...

Wie bracht Saddam aan de macht??
Wie gaf hem oogluikend toestemmin om Koeweit binnen te vallen, zodat de Saudi's zich bedreigd zouden voelen en US-basissen op hun grondgebied aanvaarden.
Nog een beetje en u gaat zeggen dat de US opdracht gaven omdat hun marionet Saddam Hoessein een zwak, teergevoelig en besluiteloos persoonlijkheidje was, die geen vlieg kwaad zou doen :lol: :lol:
:lol: d*t zeg ik niet, maar van een oogluikende toestemming werd destijds wel gewag gemaakt in de pers

Wie bewapende hem?, Wie voorzag hem van strijdgassen en stuurde observatieteams ter plaatse om de eficaciteit te evalueren?

Net zoals elke andere moslimdictator had Saddam ook graag zijn militaire speeltjes. In elk geval waren die speeltjes prioritair ... en zijn volk en kindertjes eten geven duidelijk minder prioritair.

Ik heb de juiste cijfers niet, maar miljoenen doden lijkt me stalinistisch spek schieten toch. Ik las dat het 5 miljoen waren, maar ik begrijp waarom u dat cijfer liever geminimaliseerd ziet ...

Andere landen konden moeilijk op grote schaal helpen, het was een militaire blokkade, die zelfs kindergeneesmiddelen omvatte.

Kom kom, niet overdrijven, u bevestigt enkel de onmacht van het Arabisch continent en hun desinteresse

Maar toen zweeg de EU...
Nee, die schaarde zich onder de oil-for-food programma's, iets wat de islamitische buurlanden nooit gedaan hebben.
maar de dode kinderen, d**r lag de EU niet wakker van!
voor de oorsprong van Saddam's macht, bekijk dit:
http://www.casi.org.uk/discuss/2000/msg01267.html
Over de redenen van de oorlog, lees dit eens:
http://www.zmag.org/content/print_article.cfm?itemID=3369§ionID=15
Over het gebruik van verarmd uranium:
http://cndyorks.gn.apc.org/news/articles/du/mod.htm

En de moslims wel zeker?
Wie organiseerde oil-for-food weer?

Turkje
15 maart 2004, 17:35
Heeft u er een probleem mee dat de haatpraat, segregatie op geloofsgrond, onderdrukking op basis van sexe, en andere inbreuken op de UVRM waar de koran bol van staan, aangekaart worden ?


Neen, maar ik heb er wel een probleem mee alsof het voorgesteld wordt dat deze "haatpraat" het ENIGE zou zijn waaruit het moslimgeloof is opgebouwd.


Of heeft u er enkel een probleem mee omdat het de islam betreft?

Ik zou van u hetzelfde kunnen vragen met betrekking tot het Blokproces. Me dunkt wordt in dat proces ook alle "haatpraat, onderdrukking op basis van sexualiteit, en andere inbreuken op de UVRM waar de Blokgeschriften vol van staan" op een hoop gegooid, met de bedoeling de ganse partij te determineren als zijnde "racistisch".

Wie zei er hier iets over balken in ogen?

Darwin
15 maart 2004, 17:36
hebt zonder twijfel de Koran al gelezen Net zoals de liefhebbende bijbel waar onder andere Kain zijn eigen broer de kop in slaat (O.T.) of was het omgekeerd ?

En is er niet nog zo'n verhaaltje in het O.T. waarin een zekere Onan of diens broer vermoord wordt , onder invloed van uitspraken van God . En het O.T. is toch grotendeels de basis voor het Jodendom en later Christendom .

En is het niet zo dat bij de Joden , althans bij de fanatieke richtingen toch ook discriminerend gedaan wordt tegenover andersgelovigen ?

Kortom , in alle religies heb je fundamentalisten . En moslimfundamentalisten zijn de dag van vandaag eens wat actiever dan fundamentalisten uit het Joden of Christendom en dergelijke .

Van iemand die de naam van Darwin gebruikt zou een mens toch meer verdraagzame uitlatingen verwachten . Maar ja ...

Er is een hemelsbreed verschil tussen een boek dat is samengesteld uit teksten die verzonnen of overdreven zijn, zoals overduidelijk het geval is bij de verzameling teksten van het Oude Testament en een boek waarbij in staat dat het het woord van God is.

Het Oude Testament bevat zoveel zaken die duidelijk een andere betekenis moeten hebben, zoals leeftijden van mensen van honderden jaren, dat meteen ook de hele inhoud van deze verzameling teksten ter discussie staat. Het zijn teksten ter studie en ter interpretatie, meer niet. Dat is duidelijk voor ieder die eerlijk wil zijn.

Als er daarentegen in een ander boek staat dat je die en die personen niet mag vertrouwen ("de joden en de christenen") dan is dat iets helemaal anders, hier kan je niet over mediteren.

De Koran is in tegenstelling tot het Oude en het Nieuwe Testament op een uiterst geslepen manier in elkaar gestoken, zodat degene die zich er door laat leiden niet anders kan dan volgen wat er in staat. Zoniet is hij een overtreder. "En voorwaar Allah heeft de overtreders niet lief en hen wacht een verschrikkelijke straf" etc. en zo eindigt bijna elk Koranvers.

Darwin
15 maart 2004, 17:41
Heeft u er een probleem mee dat de haatpraat, segregatie op geloofsgrond, onderdrukking op basis van sexe, en andere inbreuken op de UVRM waar de koran bol van staan, aangekaart worden ?


Neen, maar ik heb er wel een probleem mee alsof het voorgesteld wordt dat deze "haatpraat" het ENIGE zou zijn waaruit het moslimgeloof is opgebouwd.


Het zijn wel de hatelijkheden van de moslims tegenover ons niet-moslims waar wij het meest last van hebben. Van hun minachting en hun cultiveren van apartheid. Hun dagelijks laten blijken dat ze ons Europeanen te vies vinden als levenspartner bijvoorbeeld. Van hun racistische houding tegenover ons die hen door hun "geloof" wordt opgelegd.

Zie bijvoorbeeld het ostentatief dragen van de hoofddoek waarmee de moslima's alle niet-hoofddoekdragers meteen maar als zedeloos bestempelen.

Hanne
15 maart 2004, 17:42
Heeft u er een probleem mee dat de haatpraat, segregatie op geloofsgrond, onderdrukking op basis van sexe, en andere inbreuken op de UVRM waar de koran bol van staan, aangekaart worden ?


Neen, maar ik heb er wel een probleem mee alsof het voorgesteld wordt dat deze "haatpraat" het ENIGE zou zijn waaruit het moslimgeloof is opgebouwd.

Dat doe ik niet, dat doen ze zelf ... door hun daden en door hun onvoorwaardelijke hechting aan achterlijke praktijken.


Of heeft u er enkel een probleem mee omdat het de islam betreft?

Ik zou van u hetzelfde kunnen vragen met betrekking tot het Blokproces. Me dunkt wordt in dat proces ook alle "haatpraat, onderdrukking op basis van sexualiteit, en andere inbreuken op de UVRM waar de Blokgeschriften vol van staan" op een hoop gegooid, met de bedoeling de ganse partij te determineren als zijnde "racistisch".

Is't al 1 april? :lol: Vooraleer ik hierop inpik, moet je eerst eens staven wat je bedoelt met "haatpraat, onderdrukking op basis van sexualiteit, en andere inbreuken op de UVRM waar de Blokgeschriften vol van staan"
Graag copy/pastes, zoals sommigen hier al de moeite deden om (met het grootste gemak) de haatpraat, onderdrukking op basis van sexualiteit, en andere inbreuken op de UVRM waar de Koran vol van staat te copy/pasten.

Wie zei er hier iets over balken in ogen?
Ik denk eerder dat het een cataractprobleem is, want die haatpraat e.d. kan ik niet onmiddellijk retraceren in de Blokgeschriften. U wel. Goed, ik wacht erop en ga ondertussen mijn bril zoeken.

Seba
15 maart 2004, 17:49
Zie bijvoorbeeld het ostentatief dragen van de hoofddoek waarmee de moslima's alle niet-hoofddoekdragers meteen maar als zedeloos bestempelen.

:roll: :roll: :roll: :roll: :roll:

DearMrT
15 maart 2004, 17:55
ik zie er zo op het eerste zich geen staan in de aard van : dood allen die niet geloven.... zij zijn uw vijanden .. bla bla....

Selectief gezichtsvermogen?
Kom, kom, ernstig blijven...

filosoof
15 maart 2004, 18:00
de eerste genocide omdat ze niet gelovig genoeg waren: de zondvloed, wel héél radicaal, niet?
Nog een genocide, omdat ze een afwijkende seksuele moraal hadden: Sodom en Gommorah

En het ergste is bovendien dat Jaweh/God/Allah daar niet mee gestopt is! Die aardbevingen in Iran en in Marokko of voor een paar jaar in Turkije waren eveneens van Zijn hand natuurlijk! Allemaal straf voor de stouteriken! Wel erg dat het gewoonlijk moslims zijn die stout zijn, maar tja, daar kunnen WIJ spijtig genoeg niets aan doen.

En die Sicilianen.... we weten ook wel waarom Jaweh/God/allah net d**r de Etna heeft geplaceerd zeker!
circe,
wat jij daar aanhaalt staat niet vermeld in het door god "aan de mensheid geschonken boek met eeuwige waarheden..."
Je bent duidelijk al je godsdienstlessen al grotendeels vergeten of je keek toen door de ramen... :wink:

circe
15 maart 2004, 18:05
ikke? maar nee hoor Filo!
Die imams in Algerije (daar heeft Allah ook huisgehouden, was ik weeral vergeten) hebben gezegd dat het door het verwesterde verfoeilijke gedrag van de vrouwen was dat Allah die rampspoed over hen heeft gebracht.
Stond trouwens in alle gazetten toen!

Weer niet gelezen zeker? ik zoek het even op anders. Verdomme dat ging rap:

Imams Algerije: vrouwen veroorzaakten aardbeving

UTRECHT - 03/06/03 Vrouwen die zich niet aan de kledingvoorschriften van de sharia houden, zoals het dragen van een sluier, hebben de toorn gewekt van God, die Algerije daarom heeft gestraft met de zware aardbeving van 21 mei. Dat zou een aantal Algerijnse imams in preken hebben gezegd. Daarnaast zouden zij hebben opgeroepen tot het lynchen van vrouwen die zich niet aan de islamitische wet houden
(http://www.tiscali.nl/content/article/bui/469038.htm)


En jij was toch degene die Sodom en Gomorrah er altijd bijhaalt? Dat was toch Jahweh die dat gedaan heeft, of geloof je nu werkelijk dat het om een aardverschuiving ging! Zotteke!

DearMrT
15 maart 2004, 19:30
Geef mij eens aan waar de Bijbel en het Nieuwe Testament net als de Koran van die denkspelletjes met de menselijke geest uithalen?

Enkele onchristelijke bijbelquotes (poets uw Engels al maar op):

In Exodus 13:2 the Lord said "Consecrate to me every first-born that opens the womb among Israelites, both man and beast, for it belongs to me."

"Suppose you hear in one of the towns the LORD your God is giving you that some worthless rabble among you have led their fellow citizens astray by encouraging them to worship foreign gods. In such cases, you must examine the facts carefully. If you find it is true and can prove that such a detestable act has occurred among you, you must attack that town and completely destroy all its inhabitants, as well as all the livestock. Then you must pile all the plunder in the middle of the street and burn it. Put the entire town to the torch as a burnt offering to the LORD your God. That town must remain a ruin forever; it may never be rebuilt. Keep none of the plunder that has been set apart for destruction. Then the LORD will turn from his fierce anger and be merciful to you. He will have compassion on you and make you a great nation, just as he solemnly promised your ancestors. "The LORD your God will be merciful only if you obey him and keep all the commands I am giving you today, doing what is pleasing to him." (Deuteronomy 13:13-19 NLT)

Then the LORD said to Moses, "Tell Aaron that in all future generations, his descendants who have physical defects will not qualify to offer food to their God. No one who has a defect may come near to me, whether he is blind or lame, stunted or deformed, or has a broken foot or hand, or has a humped back or is a dwarf, or has a defective eye, or has oozing sores or scabs on his skin, or has damaged testicles. Even though he is a descendant of Aaron, his physical defects disqualify him from presenting offerings to the LORD by fire. Since he has a blemish, he may not offer food to his God. However, he may eat from the food offered to God, including the holy offerings and the most holy offerings. Yet because of his physical defect, he must never go behind the inner curtain or come near the altar, for this would desecrate my holy places. I am the LORD who makes them holy." (Leviticus 21:16-23 NLT)

If a man commits adultery with another man's wife, both the man and the woman must be put to death. (Leviticus 20:10 NLT)

A man or a woman who acts as a medium or fortuneteller shall be put to death by stoning; they have no one but themselves to blame for their death. (Leviticus 20:27 NAB)

Slaves, obey your earthly masters with deep respect and fear. Serve them sincerely as you would serve Christ. (Ephesians 6:5 NLT)

Women should listen and learn quietly and submissively. I do not let women teach men or have authority over them. Let them listen quietly. For God made Adam first, and afterward he made Eve. And it was the woman, not Adam, who was deceived by Satan, and sin was the result. But women will be saved through childbearing and by continuing to live in faith, love, holiness, and modesty. (1 Timothy 2:11-15 NLT)

There's plenty more where that came from (DearMrT 1:39)

DearMrT
15 maart 2004, 19:35
Het is verbazingwekkend hoe fel sommigen onder ons bereid zijn om aartsconservatieve elementen die tot uiting komen in de Islam te veroordelen en gelijkaardige elementen in het Christendom als onaanzienlijk af te doen.
De angst voor het vreemde wint het duidelijk weer van de ratio...

Zowel de Koran als de Bijbel bevatten passages die onomwonden aanzetten tot het doden van ongelovigen, verkrachting, seksisme, mensenoffers en nog meer van dat moois. Tevens bevatten ze stukken die juist de vorige praktijken veroordelen en oproepen tot verdraagzaamheid, vredelievendheid en broederschap. Het zijn juist deze verzen die de beide religies hoog in hun vaandel dragen.

lyot
15 maart 2004, 19:42
Het is verbazingwekkend hoe fel sommigen onder ons bereid zijn om aartsconservatieve elementen die tot uiting komen in de Islam te veroordelen en gelijkaardige elementen in het Christendom als onaanzienlijk af te doen.
De angst voor het vreemde wint het duidelijk weer van de ratio...

aaaaahh, de angst voor the Other ..:)

Joriske
15 maart 2004, 20:07
Het is verbazingwekkend hoe fel sommigen onder ons bereid zijn om aartsconservatieve elementen die tot uiting komen in de Islam te veroordelen en gelijkaardige elementen in het Christendom als onaanzienlijk af te doen.
De angst voor het vreemde wint het duidelijk weer van de ratio...

Zowel de Koran als de Bijbel bevatten passages die onomwonden aanzetten tot het doden van ongelovigen, verkrachting, seksisme, mensenoffers en nog meer van dat moois. Tevens bevatten ze stukken die juist de vorige praktijken veroordelen en oproepen tot verdraagzaamheid, vredelievendheid en broederschap. Het zijn juist deze verzen die de beide religies hoog in hun vaandel dragen.

Je vergeet wel dat het Nieuwe Testament voor de Christenen het Oude Testament heeft "geamendeerd".

sancho
15 maart 2004, 20:08
Ach ja, ik ben een president vergeten ... die middels een blokkade verantwoordelijk is voor de dood van 500.000 kinderen (schatting WHO)


Even googelen brengt aan het licht dat de economische blokkade of ook wel embargo genoemd, loopt van 6 augustus 1990 tot ongeveer mei 2003. Tussen deze periode waren er 3 presidenten : George Bush (1989-1993), Bill Clinton (1993-2001) en George W. Bush (2001- ).
Bovendien, deze blokkade is ingesteld door de veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Op uw andere argumenten ga ik niet meer in, aangezien u ook niet de moeite doet om op iemand anders zijn tegenargumenten in te gaan.

Hanne
15 maart 2004, 20:26
Het is verbazingwekkend hoe fel sommigen onder ons bereid zijn om aartsconservatieve elementen die tot uiting komen in de Islam te veroordelen en gelijkaardige elementen in het Christendom als onaanzienlijk af te doen.
De angst voor het vreemde wint het duidelijk weer van de ratio...

Nuance vriend. In het Christendom heeft de ratio het al lang gewonnen op de religieuse prietpraat, die overigens door niemand meer gelezen wordt.
Van de islam kan men dat niet zeggen : die houdt zichzelf in stand door 'angst' : angst om verstoten te worden uit het gezin, de vriendenkring, de gemeenschap als de islamitische voorschriften uit de koran niet naar behoren nageleefd worden en men té Westers wordt/denkt
Kent u nog westerlingen die een bijbel in huis hebben? Kent u 1 (één)moslim die ooit aan de koran is kunnen ontsnappen?


Zowel de Koran als de Bijbel bevatten passages die onomwonden aanzetten tot het doden van ongelovigen, verkrachting, seksisme, mensenoffers en nog meer van dat moois. Tevens bevatten ze stukken die juist de vorige praktijken veroordelen en oproepen tot verdraagzaamheid, vredelievendheid en broederschap. Het zijn juist deze verzen die de beide religies hoog in hun vaandel dragen.

Waarbij nogmaals gezegd dient te worden dat de ene religie enkel nog op papier en door een oude-peekes-club uit Rome beleden wordt, en de andere ook nog eens een politieke idologie is, en door haar hardleerse methode van indoctrinatie zelfs een way of life.

filosoof
15 maart 2004, 21:15
Ach ja, ik ben een president vergeten ... die middels een blokkade verantwoordelijk is voor de dood van 500.000 kinderen (schatting WHO)


Even googelen brengt aan het licht dat de economische blokkade of ook wel embargo genoemd, loopt van 6 augustus 1990 tot ongeveer mei 2003. Tussen deze periode waren er 3 presidenten : George Bush (1989-1993), Bill Clinton (1993-2001) en George W. Bush (2001- ).
Bovendien, deze blokkade is ingesteld door de veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Op uw andere argumenten ga ik niet meer in, aangezien u ook niet de moeite doet om op iemand anders zijn tegenargumenten in te gaan.
Sancho,
Voor je je op je tenen getrapt voelt, toch dit:
Ik zou met plezier op elk argument ingaan, maar :!: :
Je vergeet dat hier maar 1 (één) filo zit, géén volledige partij met infrastructuren, propaganda-afdeling en documentatiedienst, dus moet ik me wel beperken: mijn dag telt ook maar 24 uur en "men" wil me soms wel eens elders zien dan aan de pc :wink:

Verder werd die blokkade idd ingesteld door de UN, maar onder zware US-druk. Ook niet vergeten dat voor Dubbya president werd zijn papa ook al geuime tijd aan het hoofd van de CIA heeft gestaan, zodat de Bush-dynastie toch verantwoordelijk kan geacht voor een aanzienlijk deel van de buitenlandse politiek van de US.

Darwin
15 maart 2004, 21:31
Zie bijvoorbeeld het ostentatief dragen van de hoofddoek waarmee de moslima's alle niet-hoofddoekdragers meteen maar als zedeloos bestempelen.

:roll: :roll: :roll: :roll: :roll:


,,Hoofddoek is symbool van een ideologie''

http://arsiv.hurriyetim.com.tr/hur/turk/01/03/01/turkiye/beyaz1.jpg

ISTANBOEL -- Het meest liberale moslimland ter wereld ligt onder vuur van radicale islamieten omdat het te vrij, te democratisch en te westers is. Maar de progressiefste islamprofessor van Turkije, Zekeriya Beyaz, laat zich niet uit het veld slaan door de jongste aanslagen in Istanboel. ,,Misschien lokken onze ideeën reacties uit, zijn ze voor terroristen een reden om geweld te gebruiken. Het zij zo.''

Met zijn ouderwetse grote bril lijkt Zekeriya Beyaz eerder een eind achter dan ver voor te lopen. Niets verraadt dat deze kleine man de islamitische wereld keer op keer verbaast met zijn revolutionaire denkbeelden. Of het moeten de kleine pretoogjes achter de grote glazen zijn die beginnen te stralen als hij aan het woord is. Alsof hij voortdurend wil zeggen: ,,Daar kijk je van op, hé?''

...

Niet alleen ,,de Arabieren'' vinden Beyaz dus te vooruitstrevend. Ook in Turkije zelf vinden velen dat hij te ver voor de troepen vooruit loopt. En ze hekelen Beyaz vooral omdat hij een grote voorstander is van het verbod op het dragen van de hoofddoek. De seculiere staat Turkije tolereert die niet op scholen, universiteiten en overheidsgebouwen.

Ook op het terrein van de Marmara-universiteit is de hoofdbedekking voor vrouwen verboden. Maar de vele vrome studentes op de theologiefaculteit proberen er zoveel mogelijk onderuit te komen. Alleen in de klas moeten ze wel hun haren tonen, maar zodra ze buiten zijn, zetten ze een extra grote wintermuts op. En eenmaal bij de poort glippen ze meteen een bewakershutje in waar ze hun hoofddoeken weer omdoen.

,,Het gaat niet om de hoofddoek op zich'', zo legt Beyaz de reden van het verbod uit. ,,We zijn ertegen omdat het een symbool is van een ideologie. De gedachte dat alleen vrouwen met een hoofddoek goede moslims zijn en dat vrouwen zonder bedekking onzedig zijn, tolereren we niet. In hun privé-leven moeten ze dat zelf weten, maar hier moeten ze zich houden aan de regels van de staat.''

Die principiële houding kwam de professor een paar jaar geleden al eens duur te staan. Tijdens een felle discussie over het verbod stak een student hem in de borst.

...


http://forum.politics.be/viewtopic.php?t=9330

Zo hoor je het ook eens van iemand die in een moslimomgeving is opgegroeid.

filosoof
15 maart 2004, 21:57
Het is verbazingwekkend hoe fel sommigen onder ons bereid zijn om aartsconservatieve elementen die tot uiting komen in de Islam te veroordelen en gelijkaardige elementen in het Christendom als onaanzienlijk af te doen.
De angst voor het vreemde wint het duidelijk weer van de ratio...

Zowel de Koran als de Bijbel bevatten passages die onomwonden aanzetten tot het doden van ongelovigen, verkrachting, seksisme, mensenoffers en nog meer van dat moois. Tevens bevatten ze stukken die juist de vorige praktijken veroordelen en oproepen tot verdraagzaamheid, vredelievendheid en broederschap. Het zijn juist deze verzen die de beide religies hoog in hun vaandel dragen.

Je vergeet wel dat het Nieuwe Testament voor de Christenen het Oude Testament heeft "geamendeerd".
Je moet eens in Google kijken naar <continuity old new testament>:
d**r zijn theologen schijnbaar nog niet uitgepraat :)

filosoof
15 maart 2004, 22:04
B U L L S H I T !

Die overweldigende meerderheid die in haar vuistje zat te lachen na de aanslag in Madrid en schitterde door haar overweldigende betuigingen van medeleven :Pzegt Hanne.....

Turkje
15 maart 2004, 22:10
Het zijn wel de hatelijkheden van de moslims tegenover ons niet-moslims waar wij het meest last van hebben.


En omgekeerd niet, denkt u?


Van hun minachting en hun cultiveren van apartheid. Hun dagelijks laten blijken dat ze ons Europeanen te vies vinden als levenspartner bijvoorbeeld. Van hun racistische houding tegenover ons die hen door hun "geloof" wordt opgelegd.


Welke moslims kent u dan persoonlijk? Allemaal? Awel, voor elke mens die uw stelling onderschrijft, ken ik er minstens ene die dat zal ontkrachten. En waar staat u dan?


Zie bijvoorbeeld het ostentatief dragen van de hoofddoek waarmee de moslima's alle niet-hoofddoekdragers meteen maar als zedeloos bestempelen.

Sta mij toe : :roll:

Of denkt u ook bij elke vrouw die u geen blik waardig gunt dat u een echte lelijkaard moet zijn... ?

filosoof
15 maart 2004, 22:15
Laat ik duidelijk wezen.
Ik ben geen Moslim, en heb een aversie tegenover het dogmatische denken dat elke religie kenmerkt.
Wat ik probeer aan te tonen, is dat de Islam op zich geen haatdragende religie is, maar dat het, net zoals het Christendom, onderhevig is aan mensen die de voorschriften aanwenden om hun eigen belangen te dienen. Nuanceren, mensen, nuanceren is zo belangrijk...
110% akkoord :!:

Hanne
15 maart 2004, 22:35
Laat ik duidelijk wezen.
Ik ben geen Moslim, en heb een aversie tegenover het dogmatische denken dat elke religie kenmerkt.
Wat ik probeer aan te tonen, is dat de Islam op zich geen haatdragende religie is, maar dat het, net zoals het Christendom, onderhevig is aan mensen die de voorschriften aanwenden om hun eigen belangen te dienen. Nuanceren, mensen, nuanceren is zo belangrijk...
110% akkoord :!:

Ik stel voor dat jullie zelf eens beginnen met nuanceren, en bij voorbeeld een vergelijkende analyse maken van het dogmatisch karakter van beide religies, alsook van de impact van het dogmatisch karakter van beide religies op het leven van de hedendaags christen en moslim.

Ik kan u bij voorbaat vertellen dat de overweldigende meerderheid van de christenen die dogma's lustig aan hun reet vegen, terwijl dat voor de overweldigende meerderheid van de moslims zo niet is.
Getuige de luidkeelse protesten toen het gebruik van de hoofddoek in openbare plaatsen in vraag werd gesteld.
Niet 1 christen die betoogd heeft omdat hij geen kruisteken meer mag dragen in openbare ruimtes ...

Nr.10
15 maart 2004, 22:37
Laat ik duidelijk wezen.
Ik ben geen Moslim, en heb een aversie tegenover het dogmatische denken dat elke religie kenmerkt.
Wat ik probeer aan te tonen, is dat de Islam op zich geen haatdragende religie is, maar dat het, net zoals het Christendom, onderhevig is aan mensen die de voorschriften aanwenden om hun eigen belangen te dienen. Nuanceren, mensen, nuanceren is zo belangrijk...
110% akkoord :!:
Ja, maar, wat als de meerderheid beslist om de religie te interpreteren langs de kant dat ze zogezegd niet bedoeld is om geinterpreteerd te worden ? Daar sta je dan.

Nr.10
15 maart 2004, 22:43
Ik stel voor dat jullie zelf eens beginnen met nuanceren, en bij voorbeeld een vergelijkende analyse maken van het dogmatisch karakter van beide religies, alsook van de impact van het dogmatisch karakter van beide religies op het leven van de hedendaags christen en moslim.
Interessant onderwerp : Religie versus nuance.
Misschien ineens alle grote religies eens vergelijken, hun dogmatisch karakter en hun impact op de civiele maatschappij.

filosoof
15 maart 2004, 22:44
Ik stel voor dat jullie zelf eens beginnen met nuanceren, en bij voorbeeld een vergelijkende analyse maken van het dogmatisch karakter van beide religies, alsook van de impact van het dogmatisch karakter van beide religies op het leven van de hedendaags christen en moslim.
Interessant onderwerp : Religie versus nuance.
Misschien ineens alle grote religies eens vergelijken, hun dogmatisch karakter en hun impact op de civiele maatschappij.
En welke onpartijdige arbiter of rechter krijgt die eer?

de Vexille
15 maart 2004, 23:06
In onze westerse samenleving hebben we na eeuwen praktijkervaring uiteindelijk een evenwicht gevonden tussen "kerk" en "staat". D*t impliceerde niet dat de kerk zich moest onthouden van maatschappelijke kritiek of politieke opinie, maar wél dat ze zich moest onthouden zich te moeien in de werking van de staat en het gezag ervan moest respecteren. Vandaag is er in ons christendom geen enkele gelovige met een greintje gezond verstand die dat nog in vraag zal stellen. We hebben geleerd uit het verleden. En het is die "lering" die uiteindelijk onze europese "way of life" is gaan vormen. Christelijk geïnspireerd, maar met een scheiding tussen kerk en staat mét het pluralisme eigen aan een gezond streven naar democratie.

Het Islam-model staat daar haaks op; religieuze dogma's worden systematisch hoger ingeschat dan de wet. En de Koran staat bol van de intolerantie tegen andersdenkenden (en andersgelovigen). Ge moet blind zijn om dat niet te zien. Op vele vlakken staan de boodschap die het christendom uitdraagt en de boodschap die uitgaat van de Koran lijnrecht tegenover elkaar.

En daar komen spanningen uit voort... Ik vraag me af of het wel zo gezond is om de Islam in west-europa als een officiële godsdienst te erkennen, wanneer we in heel onze geschiedenis geen enkele culturele kruisbestuiving hebben ondervonden en derhalve dus ook nagenoeg geen gemeenschappelijke wortels hebben. West-Europese christenen en moslims "begrijpen" elkaar niet: van sommige islamitische opvattingen gruwelen wij, en sommige van onze fundamentele overtuigingen worden door moslims als decadent gezien.

Verbod zie ik niet haalbaar; is trouwens ook een onzinnige stelling. Maar formele erkenning is dat evenzeer; daarvoor is het water tussen onze culturen veel te diep...

filosoof
15 maart 2004, 23:47
daar staat de bijbel vol van:
http://www.evilbible.com/
http://skepticsannotatedbible.com/
Rape and abuse according to Gods' Will
http://forums.govteen.com/showthread.php?s=b9b5f427f2b9aba8ac396b4a0547b13d&threadid=13263
en deze links zijn maar voorbeelden, er is véél meer,(zoals in al dgl. geschriften, koran en Torah inbegrepen, uiteraard)

Ik schreef het gisteren al in een ander forum Filosoof. De bijbel kan de Europeaan geen reet meer schelen.
Het verschil ligt 'm in het feit dat moslims hun leven, denken en doen helemaal in functie van de islam organiseren, terwijl de westerling zijn leven, denken en doen helemaal niet in functie van de bijbel organiseert. En, ga je nu het tegendeel beweren, of sleep je weer een paar heeeeel oude koeien uit de gracht.
De bijbel kan de Europeaan geen reet meer schelen.
Op basis daarvan worden in Ierland en Griekenland nog altijd echtscheidingen verboden (en hoe zou dat in Portugal zitten?), werden in oostelijk Duitsland en Polen abortus weer verboden en tracht men dat ook te doen in de US (hoe zou dat in Griekenland zitten?). Met diezelfde bijbel op zijn bureel verschijnt Dubbyah om zijn volgende oorlog aan te kondigen.
Er zijn ongetwijfeld moslims die hun leven in functie van de koran organiseren , maar dat is (gelukkig!!) toch een minderheid zoals de christenen die hun leven in functie van de bijbel organiseren (de meerderheid van de moslims houdt het bij de ramadan en de feesten, zoals christenen ook nog wel religieuze tradities volgen (doop, onderwijs communie, huwelijk, begrafenis) Ik ken ook nog christenen die op bedevaart naar Rome, Padova, Compostella of Lourdes trekken.
Is Scherpenheuvel inmiddels een spookstad geworden?
Met moslims of de islam aan te vallen krijg je in elk geval een contraproductief effect: ghettovorming en radicalisatie, wat de échte xenofoben uiteraard niet onwelvallig is.
verkeerde politiek dus, ten zij jij de xenofobe kaart wil trekken...

Watje
15 maart 2004, 23:48
Christelijk geïnspireerd, maar met een scheiding tussen kerk en staat mét het pluralisme eigen aan een gezond streven naar democratie.

Verbod zie ik niet haalbaar. Maar formele erkenning is dat evenzeer; daarvoor is het water tussen onze culturen veel te diep...

Volgens mij spreek je in bovenstaande paragrafen jezelf tegen.


Op vele vlakken staan de boodschap die het christendom uitdraagt en de boodschap die uitgaat van de Koran lijnrecht tegenover elkaar. ...

Kan je hier enkele voorbeelden van geven, want gehuld in vaagheid, kan je om 't even wat beweren.


En daar komen spanningen uit voort... Ik vraag me af of het wel zo gezond is om de Islam in west-europa als een officiële godsdienst te erkennen, wanneer we in heel onze geschiedenis geen enkele culturele kruisbestuiving hebben ondervonden en derhalve dus ook nagenoeg geen gemeenschappelijke wortels hebben. West-Europese christenen en moslims "begrijpen" elkaar niet: van sommige islamitische opvattingen gruwelen wij, en sommige van onze fundamentele overtuigingen worden door moslims als decadent gezien. ...

Geen kruisbestuiving??? Nooit algebra gekregen op school? Al eens gehoord van scholastiek, sterrekunde, Euclides, Copernicus, ... ?
En indien onder jouw "ons" christendom ook de Oosteuropese orthodoxe kerk valt: al eens gehoord van iconoclasme?

Watje
15 maart 2004, 23:59
Wat lees ik in de Koran? Ze zullen mij blijven haten totdat ik mijn geloof opgeef.

Jij werkt er in ieder geval hard aan, om deze profetie te laten uitkomen ... :roll:

sancho
16 maart 2004, 00:27
Ach ja, ik ben een president vergeten ... die middels een blokkade verantwoordelijk is voor de dood van 500.000 kinderen (schatting WHO)de Bush-dynastie toch verantwoordelijk kan geacht voor een aanzienlijk deel van de buitenlandse politiek van de US.

Ik merk een nuanceverschil ! ;-) Dit is tenminste constructief :-)
Greetz Filo

Nr.10
16 maart 2004, 02:24
Interessant onderwerp : Religie versus nuance.
Misschien ineens alle grote religies eens vergelijken, hun dogmatisch karakter en hun impact op de civiele maatschappij.
En welke onpartijdige arbiter of rechter krijgt die eer?
Darwin :idea:

filosoof
16 maart 2004, 02:50
En welke onpartijdige arbiter of rechter krijgt die eer?
Darwin :idea:
onpartijdig :!:

Nr.10
16 maart 2004, 02:53
Darwin :idea:
onpartijdig :!:
Is filosoof dan onpartijdig :lol:

filosoof
16 maart 2004, 02:58
Is filosoof dan onpartijdig :lol:
werd er dan geen onpartijdig rechter gevraagd?
De anti-islamposities de Darwin aanneemt doen me twijfelen aan zijn onpartijdigheid

DearMrT
16 maart 2004, 11:22
Waarom is het zo moeilijk voor jullie Christenhonden om te erkennen dat beide religies een zeer geweldadige en onverdraagzame toon aanslaan in hun Heilige Geschriften? Voorbeelden genoeg in deze thread die dat staven...Jullie doen het voorkomen alsof fundamentalistische of ultra-conservatieve stromingen in het Christendom verschoonbaar zijn en in de Islam een zodanige bedreiging zijn voor onze maatschappij dat de Islam in zijn geheel zou moeten verboden worden.

Het Christendom komt veelal verdraagzamer over, omdat deze religie de confrontatie met het humanisme reeds achter de rug heeft. Wat wij nu kennen als 'christelijk' in onze samenleving is een mengelmoes van waarden die uit de Verlichting voortkwamen en traditionele waarden, zodat het lijkt dat het Christendom an sich een verdraagzame, verlichte godsdienst is. Dit is nochthans een benadering die eigen is aan onze contreien, een stroming die lang niet door alle Christenen gedeeld worden.
Hoeveel kerken zijn er niet in de Verenigde Staten die openlijk racistisch zijn, disriminatie tegenover homoseksuelen prediken en een terugkeer naar middeleeuwse waarden willen bewerkstelligen?

De Islam heeft, net zoals het Christendom, ettelijke stromingen die de Heilige Geschriften op verschillende wijzen interpreteren. De fatwa's uitgevaardigd door enkele van die stromingen botsen met onze humanistische Westerse waarden, en ondergaan hierdoor aanpassingen, wat tot een 'Europese' adaptatie van de Islam heeft geleid. Anderen
zetten zich af tegen sommige van onze waarden en pleiten voor een eigen plaats van traditionele Islamitische waarden binnen onze samenleving. Islam en humanisme ontmoeten elkaar nu, juist op dezelfde manier zoals het christendom de invloed van de Verlichting onderging eeuwen geleden...

Lobbyen conservatieve moslims voor het loochenen van sommige humanistische waarden in Europa? Jazeker...Zijn wij zo bang voor hen dat we daarvoor een hele godsdienst willen verbieden?
Stand, men of the West, and fight...Dat is niet vechten, dat is u opsluiten in uw fort en ferm in uw broek doen.

filosoof
16 maart 2004, 11:42
Waarom is het zo moeilijk voor jullie Christenhonden om te erkennen dat beide religies een zeer geweldadige en onverdraagzame toon aanslaan in hun Heilige Geschriften? Voorbeelden genoeg in deze thread die dat staven...Jullie doen het voorkomen alsof fundamentalistische of ultra-conservatieve stromingen in het Christendom verschoonbaar zijn en in de Islam een zodanige bedreiging zijn voor onze maatschappij dat de Islam in zijn geheel zou moeten verboden worden.

Het Christendom komt veelal verdraagzamer over, omdat deze religie de confrontatie met het humanisme reeds achter de rug heeft. Wat wij nu kennen als 'christelijk' in onze samenleving is een mengelmoes van waarden die uit de Verlichting voortkwamen en traditionele waarden, zodat het lijkt dat het Christendom an sich een verdraagzame, verlichte godsdienst is. Dit is nochthans een benadering die eigen is aan onze contreien, een stroming die lang niet door alle Christenen gedeeld worden.
Hoeveel kerken zijn er niet in de Verenigde Staten die openlijk racistisch zijn, disriminatie tegenover homoseksuelen prediken en een terugkeer naar middeleeuwse waarden willen bewerkstelligen?

De Islam heeft, net zoals het Christendom, ettelijke stromingen die de Heilige Geschriften op verschillende wijzen interpreteren. De fatwa's uitgevaardigd door enkele van die stromingen botsen met onze humanistische Westerse waarden, en ondergaan hierdoor aanpassingen, wat tot een 'Europese' adaptatie van de Islam heeft geleid. Anderen
zetten zich af tegen sommige van onze waarden en pleiten voor een eigen plaats van traditionele Islamitische waarden binnen onze samenleving. Islam en humanisme ontmoeten elkaar nu, juist op dezelfde manier zoals het christendom de invloed van de Verlichting onderging eeuwen geleden...

Lobbyen conservatieve moslims voor het loochenen van sommige humanistische waarden in Europa? Jazeker...Zijn wij zo bang voor hen dat we daarvoor een hele godsdienst willen verbieden?
Stand, men of the West, and fight...Dat is niet vechten, dat is u opsluiten in uw fort en ferm in uw broek doen.

DearMrT",
Dat is al de 2° keer dat ik me moreel verplicht voel 110% akkoordte schrijven onder een comment van jou :!: Zo ga je hier nog een slechte reputatie krijgen :)
:)

Turkje
16 maart 2004, 12:04
Ik stel voor dat jullie zelf eens beginnen met nuanceren,

OK

Uit de Koran, 2:62

"Waarlijk, degenen die geloven (amanoe) en degenen die Joden zijn en de Christenen en de Sabeeërs - allen die in Allah en in de jongste dag geloven en goed doen, zij zullen hun beloning van hun Heer hebben en er is geen vrees voor hen, noch zullen zij treuren"

Dat is volgens mij al een zeer grote nuancering van uw argument als zou de islam het christendom zien als een uit te roeien vijand. Meer nog, bovenstaand citaat verwijst zelfs impliciet naar de hoge gelijkenis en de hoge mate van broederschap (want allen geloven zij in dezelfde god) tussen joden, christenen en islamieten.

Hanne
16 maart 2004, 12:08
Ik schreef het gisteren al in een ander forum Filosoof. De bijbel kan de Europeaan geen reet meer schelen.
Het verschil ligt 'm in het feit dat moslims hun leven, denken en doen helemaal in functie van de islam organiseren, terwijl de westerling zijn leven, denken en doen helemaal niet in functie van de bijbel organiseert. En, ga je nu het tegendeel beweren, of sleep je weer een paar heeeeel oude koeien uit de gracht.
De bijbel kan de Europeaan geen reet meer schelen.

Op basis daarvan worden in Ierland en Griekenland nog altijd echtscheidingen verboden (en hoe zou dat in Portugal zitten?), werden in oostelijk Duitsland en Polen abortus weer verboden en tracht men dat ook te doen in de US (hoe zou dat in Griekenland zitten?). Met diezelfde bijbel op zijn bureel verschijnt Dubbyah om zijn volgende oorlog aan te kondigen.
Ochote, het echtsscheidingsschaamplapje. Zeg nu vooral dat de Bijbel de kandidaat echtscheiders zal beletten een scheve schaats te lopen of een nieuwe leven op te bouwen. :lol:
En dan het abortusverbod in sommige landen : uw weet toch ook dat toen het nog in de Belgische strafwet stond, het grootst aantal abortussen uitgevoerd werden in katholieke ziekenhuizen ?

Er zijn ongetwijfeld moslims die hun leven in functie van de koran organiseren , maar dat is (gelukkig!!) toch een minderheid zoals de christenen die hun leven in functie van de bijbel organiseren (de meerderheid van de moslims houdt het bij de ramadan en de feesten, zoals christenen ook nog wel religieuze tradities volgen (doop, onderwijs communie, huwelijk, begrafenis) Ik ken ook nog christenen die op bedevaart naar Rome, Padova, Compostella of Lourdes trekken.
Is Scherpenheuvel inmiddels een spookstad geworden?
Met moslims of de islam aan te vallen krijg je in elk geval een contraproductief effect: ghettovorming en radicalisatie, wat de échte xenofoben uiteraard niet onwelvallig is.
verkeerde politiek dus, ten zij jij de xenofobe kaart wil trekken...


Ach, weeral je klassieke maar vooral ongeloofwaardige en lachwekkende blabla Filosoof.
Bevalt de nuchtere analyse niet, dan verval je automatisch in een aanval van xenophobe beschuldigingen.
Wat doe jij om zo wereldvreemd te blijven ?

Hanne
16 maart 2004, 12:10
Ik stel voor dat jullie zelf eens beginnen met nuanceren,

OK

Uit de Koran, 2:62

"Waarlijk, degenen die geloven (amanoe) en degenen die Joden zijn en de Christenen en de Sabeeërs - allen die in Allah en in de jongste dag geloven en goed doen, zij zullen hun beloning van hun Heer hebben en er is geen vrees voor hen, noch zullen zij treuren"

Dat is volgens mij al een zeer grote nuancering van uw argument als zou de islam het christendom zien als een uit te roeien vijand. Meer nog, bovenstaand citaat verwijst zelfs impliciet naar de hoge gelijkenis en de hoge mate van broederschap (want allen geloven zij in dezelfde god) tussen joden, christenen en islamieten.

Nog maar eens een voorbeeld van hoeveel tegenstrijdige praat er in de koran staat.

Hanne
16 maart 2004, 12:14
Filosoof, Mr. T en Turkje,

Wat vinden jullie van deze hedendaagse vorm van koran-geïnspireerde onverdraagzaamheid?


16/03/04 GVA
Moslimstaten willen geen erkenning van homo's binnen VN
Islamitische lidstaten van de Verenigde Naties zijn het niet eens met een besluit van secretaris-generaal Kofi Annan om de partners van homoseksuele VN-medewerkers dezelfde rechten te geven als de partners van andere VN-medewerkers.

De maatregel geldt alleen voor homo's uit landen waar homostellen bij de wet erkend zijn. Iran sprak maandag in de Algemene Vergadering namens de 57 leden tellende Organisatie van Islamitische Conferentie zijn "ernstige zorg" uit over Annans beslissing.

De Iraanse diplomaat Alireza Tootoonchian zei tegen de erkenning van homostellen binnen de VN te zijn en trok in twijfel of Annan een dergelijk besluit kan nemen zonder dat de Algemene Vergadering zich daarover heeft uitgelaten.

Lincoln
16 maart 2004, 13:46
De Islam is een gevaarlijk gedachtenspelletje.


Officieel wordt de Islam een godsdienst genoemd, maar in feite is de Islam een veroveringsstrategie die zo geconcipieerd is, dat ze "altijd gelijk heeft" voor wie zich er aan "overgeeft".


Vb: "De joden en de christenen zullen u nooit gunstig gezind zijn, tenzij ge hun geloof aanhangt".


Probeer hier maar eens een speld tussen te krijgen.

Je komt ergens aan als moslim en door je gedoe begin je op de mensen hun zenuwen te werken.

Wat ziet de moslim? "De mensen hier zijn mij niet goed gezind".

Wat lees ik in de Koran? Ze zullen mij blijven haten totdat ik mijn geloof opgeef.

Conclusie van de moslim : "Allah had gelijk, die joden en christenen zijn vuile racisten die mijn geloof willen afnemen. Ik moet ze bevechten." En over vechten tegen ongelovigen gaat zowat de halve Koran.


waf waf waf waf blaf blaf blaf en nog is blaffenhttp://smilies.sofrayt.com/%5E/h0/jump.gifhttp://smilies.sofrayt.com/%5E/u/lamer.gif

Hanne
16 maart 2004, 14:04
De Islam is een gevaarlijk gedachtenspelletje.


Officieel wordt de Islam een godsdienst genoemd, maar in feite is de Islam een veroveringsstrategie die zo geconcipieerd is, dat ze "altijd gelijk heeft" voor wie zich er aan "overgeeft".


Vb: "De joden en de christenen zullen u nooit gunstig gezind zijn, tenzij ge hun geloof aanhangt".


Probeer hier maar eens een speld tussen te krijgen.

Je komt ergens aan als moslim en door je gedoe begin je op de mensen hun zenuwen te werken.

Wat ziet de moslim? "De mensen hier zijn mij niet goed gezind".

Wat lees ik in de Koran? Ze zullen mij blijven haten totdat ik mijn geloof opgeef.

Conclusie van de moslim : "Allah had gelijk, die joden en christenen zijn vuile racisten die mijn geloof willen afnemen. Ik moet ze bevechten." En over vechten tegen ongelovigen gaat zowat de halve Koran.


waf waf waf waf blaf blaf blaf en nog is blaffenhttp://smilies.sofrayt.com/%5E/a0/bgrthefinger.gifhttp://smilies.sofrayt.com/%5E/a0/thefinger.gifhttp://smilies.sofrayt.com/%5E/a0/bgrasshole.gif

Zo te zien aan zijn schitterend onderbouwde stelling, kreeg Lincoln er tot zijn grote ergernis geen speld tussen ....

de Vexille
16 maart 2004, 14:59
Waarom is het zo moeilijk voor jullie Christenhonden om te erkennen dat beide religies een zeer geweldadige en onverdraagzame toon aanslaan in hun Heilige Geschriften? Voorbeelden genoeg in deze thread die dat staven...Jullie doen het voorkomen alsof fundamentalistische of ultra-conservatieve stromingen in het Christendom verschoonbaar zijn en in de Islam een zodanige bedreiging zijn voor onze maatschappij dat de Islam in zijn geheel zou moeten verboden worden.

Het Christendom komt veelal verdraagzamer over, omdat deze religie de confrontatie met het humanisme reeds achter de rug heeft. Wat wij nu kennen als 'christelijk' in onze samenleving is een mengelmoes van waarden die uit de Verlichting voortkwamen en traditionele waarden, zodat het lijkt dat het Christendom an sich een verdraagzame, verlichte godsdienst is. Dit is nochthans een benadering die eigen is aan onze contreien, een stroming die lang niet door alle Christenen gedeeld worden.
Hoeveel kerken zijn er niet in de Verenigde Staten die openlijk racistisch zijn, disriminatie tegenover homoseksuelen prediken en een terugkeer naar middeleeuwse waarden willen bewerkstelligen?

De Islam heeft, net zoals het Christendom, ettelijke stromingen die de Heilige Geschriften op verschillende wijzen interpreteren. De fatwa's uitgevaardigd door enkele van die stromingen botsen met onze humanistische Westerse waarden, en ondergaan hierdoor aanpassingen, wat tot een 'Europese' adaptatie van de Islam heeft geleid. Anderen
zetten zich af tegen sommige van onze waarden en pleiten voor een eigen plaats van traditionele Islamitische waarden binnen onze samenleving. Islam en humanisme ontmoeten elkaar nu, juist op dezelfde manier zoals het christendom de invloed van de Verlichting onderging eeuwen geleden...

Lobbyen conservatieve moslims voor het loochenen van sommige humanistische waarden in Europa? Jazeker...Zijn wij zo bang voor hen dat we daarvoor een hele godsdienst willen verbieden?
Stand, men of the West, and fight...Dat is niet vechten, dat is u opsluiten in uw fort en ferm in uw broek doen.

Christenhonden? Het enige waar we met z'n allen bang moeten zijn, is de terugkeer van een minder verdraagzaam soort christendom. We hebben die islamitische ketters al meer dan eens terug de woestijn in gedreven en als het zo verder gaat, zullen we dat nog maar eens doen.

En ja, de islam heeft in onze cultuur niks, nada, noppes te zoeken. De erkenning ervan is een schande. Noem ons gerust radikaal, maar wij zijn tenmiste thuis. En dit al meer dan 2000 jaar. We gaan ons NIET laten doen door een bende inwijkelingen die menen dat ze hier hun achtergestelde "cultuur" (of wat daarvoor moet doorgaan) beschermd moeten zien.

Doe maar voort zo. Ge zult spoedig genoeg merken hoe genadeloos die "makke" christenen kunnen terugslaan. We kunnen dat "licht" van de Verlichting even gauw weer uitdoen als het aangegaan is. Nood kan wet breken.

Babeth
16 maart 2004, 15:11
Babeth, als bewijs van onwetendheid kan deze opsomming tellen...


De verzen die u aanhaalt zijn volledig uit hun context gerukt en komen duidelijk van sites die de Islam geen warm hart toedragen.
De volgende keer dat u een Google search doet, gelieve een beetje aan bronvermelding te doen, kwestie van u niet volslagen belachelijk te maken.

De fatwa's (uitspraken op basis van de interpretatie van de Koran) uitgevaardigd door de mainstream godsgeleerden propageren juist gelijkheid tussen man en vrouw in het aanzien van God, volledige godsdienstvrijheid en scheiding tussen de religieuze en politieke wereld.

Andere invullingen die gegeven worden aan de Koranverzen zijn geïnspireerd door politieke motieven en een traditioneel paternalistische cultuur die reeds lang voor de Islam aanwezig was.

Als ik zomaar kopieerde van Islam-onvriendelijke webstekken waarom staan die teksten in de Koran die ik hier liggen heb ? (Ik heb het wel eerst nagekeken voor ik die citaten kopieerde.) Waarom laten veel terroristen zich leiden door zulke citaten uit de Koran die, zoals u zo vriendelijk beweert, uit hun context werden gerukt ?

Babeth
16 maart 2004, 15:35
Het is verbazingwekkend hoe fel sommigen onder ons bereid zijn om aartsconservatieve elementen die tot uiting komen in de Islam te veroordelen en gelijkaardige elementen in het Christendom als onaanzienlijk af te doen.
De angst voor het vreemde wint het duidelijk weer van de ratio...

Zowel de Koran als de Bijbel bevatten passages die onomwonden aanzetten tot het doden van ongelovigen, verkrachting, seksisme, mensenoffers en nog meer van dat moois. Tevens bevatten ze stukken die juist de vorige praktijken veroordelen en oproepen tot verdraagzaamheid, vredelievendheid en broederschap. Het zijn juist deze verzen die de beide religies hoog in hun vaandel dragen.

Ik ben het over 1 ding met je eens: ook de Bijbel en de Thora moet men wantrouwen. Niet voor niets staat de Bijbel onder andere bekend als meest inventieve pornoboek en goorste haatbundel. Ik heb enkele exemplaren liggen en gelezen (Bijbelstudie op de Nederlandse middelbare school...), ik heb wat tractaten van de Jehovagetuigen liggen, ik heb een Koran en ben nog op zoek naar een goed vertaalde Torah. (Godsdiensten is naast geschiedenis en antropologie/sociologie altijd al een interesse van mij geweest.)
Ik werd tijdens mijn basisschool opgevoed als Katholiek, met de nadruk op de vredesboodschappen van Jesus (ach die lieve nonnetjes toch op dat internaat), maar ben daarna wel hevig geschokt geweest door de rest van de Bijbel te lezen. Draait en keert het zoals ge wilt maar al deze boeken zijn niet anders dan haatpropaganda tegen niet-gelovigen en dus gevaarlijk. Het hoeft je dan ook niet te verbazen dat ik geen "gehoorzame dochter van Moeder Kerk" meer ben, dat geloof sterk betwijfel, en mijn eigen gang ga. (Tegenwoordig geloof ik in een Godin en een God die samen het Levensbeginsel vormen en terug te vinden zijn in symbolen zoals bijvoorbeeld de zon (god), de maan (godin) en de aarde (samen). Alles en allen maken er deel van uit. Mijn voorkeur gaat uit naar de Godin maar dat is normaal omdat ik zelf een vrouw ben.)

Komt daar ook nog bij dat de USA inderdaad momenteel geleid worden door enkele godsdienstfundamentalisten (zeer puriteinse Protestanten) zoals Bush, Rumsfeld en verschillende anderen en dat enkele staten reeds verboden hebben om de evolutieleer in de scholen te onderwijzen. Ik hou mijn hart vast voor de USA. En ik vertrouw hen voor geen haar, net zoals ik Moslimleiders voor geen haar vertrouw, of Joodse (zie maar naar Israël en de Palestijnen) of eendert welke andere leiders die zich door een "ideaal" laten leiden (dus ook communisten, extreem-rechtsen, populisten,...... afin, iedereen dus.)

Babeth
16 maart 2004, 15:39
Kent u nog westerlingen die een bijbel in huis hebben?


Hmmmm.... ikke. :wink: Meerdere exemplaren zelfs, en ook een stapel missalen. En herinner je wat ik in mijn eerdere bericht schreef over mijn geloof... :?

Kristof Miele
16 maart 2004, 16:02
Ik nodig u vriendelijk uit om mij de passages in de Koran die letterlijk aansporen tot haatpraat, segregatie op basis van geloof, seksisme en andere ongeoorloofde praktijken te quoten.


I just did!

maar om er ook een paar seksistische te quoten, graag gedaan hoor:


4.11. Allah gebiedt u aangaande uw kinderen: voor het mannelijke kind evenveel als het deel van twee vrouwelijke kinderen, maar als er alleen meisjes zijn, meer dan twee, dan is er voor haar tweederde van de nalatenschap en als er slechts één is, voor haar is de helft. En voor elk zijner ouders is er een zesde deel der erfenis, als hij een kind heeft, maar als hij geen kind heeft en zijn ouders van hem erven, dan is er voor zijn moeder een derde deel en als hij broeders en zusters heeft, dan is er voor zijn moeder een zesde deel na de betaling van enig legaat, dat hij heeft nagelaten of van (niet vereffende) schuld. Uw ouders en uw kinderen, gij weet niet, wie van hen u het meest tot heil is. Dit is vastgesteld door Allah. Voorzeker, Allah is Alwetend, Alwijs

4. 15. En voor degenen uwer vrouwen, die zich aan ontucht schuldig maken, roept vier uwer als getuigen tegen haar en als zij getuigen, sluit haar dan in de huizen op, totdat de dood haar achterhaalt, of totdat Allah haar een weg opent.

4.23. Verboden zijn u uw moeders en uw dochters en uw zusters en uw vaders zusters en uw moeders zusters en uw broeders dochters en uw zusters dochters en uw minnen en uw zoogzusters en de moeders uwer vrouwen en uw stiefdochters, die uw beschermelingen zijn door uw vrouwen tot wie gij zijt ingegaan, maar als gij niet tot haar zijt ingegaan zal er geen zonde op u rusten en de vrouwen uwer eigen zonen (zign ook verboden) alsmede twee zusters tezamen te hebben, met uitzondering van wat reeds voorbij is; gewis, Allah is Vergevensgezind, Genadevol;
4.24. En getrouwde vrouwen, met uitzondering van haar, die gij bezit. Dit is een gebod van Allah voor u. Degenen, die daar buiten vallen, zijn u toegestaan; dat gij zoekt door middel van wat gij bezit haar behoorlijk te huwen en geen overspel te plegen. En geeft haar een huwelijksgift, tegenover de voordelen, die gij van haar hebt, dit is verplicht; er zal na het vaststellen daarvan geen zonde op u rusten in alles wat gij onderling overeenkomt. Voorzeker, Allah is Alwetend, Alwijs

4.34. Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot

Hetgeen moest bewezen worden. Of toch niet: iedereen weet op wat voor geschriften de islam zich baseert. Bedankt voor de opsomming die elk beetje twijfel wegneemt.

de Vexille
16 maart 2004, 16:05
Ik ben het over 1 ding met je eens: ook de Bijbel en de Thora moet men wantrouwen. Niet voor niets staat de Bijbel onder andere bekend als meest inventieve pornoboek en goorste haatbundel. Ik heb enkele exemplaren liggen en gelezen (Bijbelstudie op de Nederlandse middelbare school...), ik heb wat tractaten van de Jehovagetuigen liggen, ik heb een Koran en ben nog op zoek naar een goed vertaalde Torah. (Godsdiensten is naast geschiedenis en antropologie/sociologie altijd al een interesse van mij geweest.)
Ik werd tijdens mijn basisschool opgevoed als Katholiek, met de nadruk op de vredesboodschappen van Jesus (ach die lieve nonnetjes toch op dat internaat), maar ben daarna wel hevig geschokt geweest door de rest van de Bijbel te lezen.

En bij wie de Bijbel bekend staat als het meest inventieve..... Dat mag u me altijd wel eens uitleggen.

"Lezen" is niet hetzelfde als "begrijpen"... Dat onderscheid maakt u toch wel?

By the way: Ik lees de Bijbel vrij vaak en tracht het Boek ook te begrijpen vanuit de christelijke boodschap in het Nieuwe Testament. Een Bijbel kan inderdaad een moordwapen zijn in verkeerde handen.

...en er zijn veel, heel veel mensen die nog een Bijbel in hun bezit hebben. Het geloof is niet dood en zeker niet weerloos, of dacht je dat het Amerikaanse fundamentalisme slechts gedragen wordt door een kleine minderheid? Het enige wat sommige moslims nu aan het doen zijn is de kiemen van een meer fundamentalistisch en onverdraagzaam christendom te voeden. Ik zou dat zelf bijzonder jammer vinden, een zeer zware achteruitgang zelfs, maar zou er me in tijden van nood wel mee kunnen verzoenen.

straddle
16 maart 2004, 16:20
Godsdienst is opium voor het volk. Spirituality is the future!!!!

Hoewel we niet elke individuele moslim kunnen veroordelen, mijn eigen tolerantie naar "de moslims" toe had al een flinke deuk gekregen na studie en het lezen van tal van werken en boeken, in de internationale pers bekroond en gelauwerd (om maar te zeggen dat het niet steeds om roddel of sensatiemateriaal gaat). De golf van moslimterreur doet de deur helemaal dicht.

Wie meer wil weten over de achterlijk gecultiveerde haat, de manipulaties, onverdraagzaamheid, onverzettelijkheid van de islam, kan ik éénieder de volgende analyses en boeken aanbevelen (niet zeker of ze al in het nederlands vertaald zijn):

"The Sword of the Prophet", van Serge Trifkovic, of
"The 2 faces of Islam" van Stephen Schwarz, of
"Islam unveiled" van Robert Spencer of
"What went wrong" van Bernard Lewis,
“The dream palace of the Arabs” van Fouad Ajami,

om er maar enkele te noemen.

Er is bovendien genoeg lectuur van intellectuele moslims zelf, bv Bassam Tibi, die de interne problemen en contradicties aankaarten.

Islam, als intolerante godsdienst en levenswijze, in volle crisis met zichzelf, destabiliseert de wereld en het voortbestaan ervan.

Niet alle sceptici tov de islam en moslimfundamentalisten zijn "randdebielen" of "extreem rechts" tuig.

hendrik
16 maart 2004, 16:41
Het geloof is niet dood en zeker niet weerloos, of dacht je dat het Amerikaanse fundamentalisme slechts gedragen wordt door een kleine minderheid? Het enige wat sommige moslims nu aan het doen zijn is de kiemen van een meer fundamentalistisch en onverdraagzaam christendom te voeden.

Hopelijk lezen ze één stuk zeer letterlijk

Gij hebt gehoord, dat gezegd is: Oog om oog, en tand om tand.
39 Maar Ik zeg u, dat gij den boze niet wederstaat; maar, zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe;

filosoof
16 maart 2004, 17:47
Filosoof, Mr. T en Turkje,

Wat vinden jullie van deze hedendaagse vorm van koran-geïnspireerde onverdraagzaamheid?


16/03/04 GVA
Moslimstaten willen geen erkenning van homo's binnen VN
Islamitische lidstaten van de Verenigde Naties zijn het niet eens met een besluit van secretaris-generaal Kofi Annan om de partners van homoseksuele VN-medewerkers dezelfde rechten te geven als de partners van andere VN-medewerkers.

De maatregel geldt alleen voor homo's uit landen waar homostellen bij de wet erkend zijn. Iran sprak maandag in de Algemene Vergadering namens de 57 leden tellende Organisatie van Islamitische Conferentie zijn "ernstige zorg" uit over Annans beslissing.

De Iraanse diplomaat Alireza Tootoonchian zei tegen de erkenning van homostellen binnen de VN te zijn en trok in twijfel of Annan een dergelijk besluit kan nemen zonder dat de Algemene Vergadering zich daarover heeft uitgelaten.
koran-geïnspireerde onverdraagzaamheid?
:idea: Hoe luiden de standpunten van de paus tegenover homoseksualiteit nu ook weer :?:
:idea: en die van het ZB :?:
:idea: Wat wou Bush met de US-GW doen ivm het homohuwelijk:?:
Herinner je je d*t nog? :roll:
Allemaal korangeïnspireerd :?:
't K*n natuurlijk, maar acht jij het zelfs nog maar waarschijnlijk?
NB: Ik keur géén van die standpunten goed (voor het geval je mijn comments op deze site tot nu slecht las)

X_MAN
16 maart 2004, 17:59
ja akkoord Filosoof, maar ik ken veel homo's die in dit "christelijke" landje gewoon hun ding doen en wat de paus erover denkt kan hen geen moer schelen. Maar vraag eens aan een homo moslim wat er allemaal boven zijn hoofd hangt als hij met zijn sexuele geaardheid naar buiten komt ? Hij zal verstoten worden, met de dood bedreigd worden en des duivels zijn voor zijn geloofsgenoten... over verdraagzaamheid gesproken dus... my ass ;-)

circe
16 maart 2004, 18:02
er is inderdaad een wereld van verschil tussen de "geboden" van de paus en de "geboden" van de islam in islamitische landen. In het tweede geval krijg je effektie gevangenisstraffen, stenigingen etc... voor het overtreden van de godsdienstige regels.

De paus mag zeggen wat hij wil, ik heb nog nooit iemand de gevangenis in weten vliegen omdat hij niet naar de paus geluisterd heeft.

Nr.10
16 maart 2004, 18:31
Ik stel voor dat jullie zelf eens beginnen met nuanceren, en bij voorbeeld een vergelijkende analyse maken van het dogmatisch karakter van beide religies, alsook van de impact van het dogmatisch karakter van beide religies op het leven van de hedendaags christen en moslim.
Interessant onderwerp : Religie versus nuance.
Misschien ineens alle grote religies eens vergelijken, hun dogmatisch karakter en hun impact op de civiele maatschappij.
En welke onpartijdige arbiter of rechter krijgt die eer?
(Godsdiensten is naast geschiedenis en antropologie/sociologie altijd al een interesse van mij geweest)
Tegenwoordig geloof ik in een Godin en een God die samen het Levensbeginsel vormen en terug te vinden zijn in symbolen zoals bijvoorbeeld de zon (god), de maan (godin) en de aarde (samen). Alles en allen maken er deel van uit.
Ah, een onpartijdige rechter :)

herr fritz
16 maart 2004, 19:33
Die Islam maakt zijn gelovigen paranoïde en gefrustreerd.

filosoof
17 maart 2004, 02:31
ja akkoord Filosoof, maar ik ken veel homo's die in dit "christelijke" landje gewoon hun ding doen en wat de paus erover denkt kan hen geen moer schelen. Maar vraag eens aan een homo moslim wat er allemaal boven zijn hoofd hangt als hij met zijn sexuele geaardheid naar buiten komt ? Hij zal verstoten worden, met de dood bedreigd worden en des duivels zijn voor zijn geloofsgenoten... over verdraagzaamheid gesproken dus... my ass ;-)
X_MAN,
De laatste keer dat ik in Tunesie kwam zag mijn vrouw er anders heel wat (ik niet, ik herken geen homo uit een hetero als hij me er niet over spreekt)
Verder heeft Casablanca zich toch een duidelijke reputatie verworven op dat vlak en ik las toch dat Oscar Wilde en André Gide samen naar Noord- Afrika op vacantie gingen, om daar rustig "hun ding" te kunnen doen.
Lawrence of Arabia was notoir homo ginds en had heel wat diplomatiek en militair succes Zo zie je maar dat de soep niet altijd zo warm wordt gegeten als jij denkt dat ze wordt opgediend...

Hanne
17 maart 2004, 10:36
ja akkoord Filosoof, maar ik ken veel homo's die in dit "christelijke" landje gewoon hun ding doen en wat de paus erover denkt kan hen geen moer schelen. Maar vraag eens aan een homo moslim wat er allemaal boven zijn hoofd hangt als hij met zijn sexuele geaardheid naar buiten komt ? Hij zal verstoten worden, met de dood bedreigd worden en des duivels zijn voor zijn geloofsgenoten... over verdraagzaamheid gesproken dus... my ass ;-)
X_MAN,
De laatste keer dat ik in Tunesie kwam zag mijn vrouw er anders heel wat (ik niet, ik herken geen homo uit een hetero als hij me er niet over spreekt)
Verder heeft Casablanca zich toch een duidelijke reputatie verworven op dat vlak en ik las toch dat Oscar Wilde en André Gide samen naar Noord- Afrika op vacantie gingen, om daar rustig "hun ding" te kunnen doen.
Lawrence of Arabia was notoir homo ginds en had heel wat diplomatiek en militair succes Zo zie je maar dat de soep niet altijd zo warm wordt gegeten als jij denkt dat ze wordt opgediend...

Oh ja en het ‘liberale’ Casablanca staat model voor de ganse moslimwereld. 8O Het was me al opgevallen dat homo’s in Afghanistan, Saoedi-Arabië, Egypte, Algerije, Iran, Indonesië zo vrijelijk hun ding doen :roll: …
Op een fatwah meer of minder, een steniging of gevangenisstraf komt het niet meer …
Toen een Agalev-lid van Marokkaanse origine vorig jaar een campagne wou lanceren om homosexualiteit “bespreekbaar” te maken in de moslimgemeenschap, heeft hij zijn pogingen moeten staken : te veel doodsbedreigingen, geweldbedreigingen, pesterijen. Wellicht mistte u de haatpraat van de imam die het standpunt van de moslimgemeenschap kwam uiteenzetten voor de camera’s van de 7de dag op VRT.

Lincoln
17 maart 2004, 12:27
WIE heeft jullie tot deze krankzinnigheid geleid ?
Wat weten jullie van de islam, niks ,noppes ,gooi maar zand naar de zon dat zal weldra op jullie gezicht terug keren, wie haat zaait zal geweld oogsten, provocaties en anderen intimmideren zijn geen oplossing voor verdraagzame leven, wie voor verdraagzaamheid streeft zal daarbij ook beloond worden , denk maar is goed na!!!!http://smilies.sofrayt.com/%5E/u/bighair.gif

Darwin
17 maart 2004, 12:31
WIE heeft jullie tot deze krankzinnigheid geleid ?
Wat weten jullie van de islam, niks ,noppes ,gooi maar zand naar de zon dat zal weldra op jullie gezicht terug keren, wie haat zaait zal geweld oogsten, provocaties en anderen intimmideren zijn geen oplossing voor verdraagzame leven, wie voor verdraagzaamheid streeft zal daarbij ook beloond worden , denk maar is goed na!!!!http://smilies.sofrayt.com/%5E/u/bighair.gif

Als jullie migranten in jullie zandbak gebleven waren dan was er ook geen aanslag geweest in Spanje.

In Spanje plegen migranten aanslagen die het leven kosten aan meer dan 200 mensen en meer dan 1500 gewonden opleveren.

Als we de migranten hier buiten stampen dan krijgen jullie hier alvast de kans niet meer toe.

Lincoln
17 maart 2004, 12:46
WIE heeft jullie tot deze krankzinnigheid geleid ?
Wat weten jullie van de islam, niks ,noppes ,gooi maar zand naar de zon dat zal weldra op jullie gezicht terug keren, wie haat zaait zal geweld oogsten, provocaties en anderen intimmideren zijn geen oplossing voor verdraagzame leven, wie voor verdraagzaamheid streeft zal daarbij ook beloond worden , denk maar is goed na!!!!http://smilies.sofrayt.com/%5E/u/bighair.gif

Als jullie migranten in jullie zandbak gebleven waren dan was er ook geen aanslag geweest in Spanje.

In Spanje plegen migranten aanslagen die het leven kosten aan meer dan 200 mensen en meer dan 1500 gewonden opleveren.

Als we de migranten hier buiten stampen dan krijgen jullie hier alvast de kans niet meer toe.

Een van wie mag je zomaar de schuld opschijven alleen en naar de migranten? spreek met argumenten en als je dat niet kunt koop en boek en hou je ermee bezig in plaats van te blaffen zonder te weten wat je zegt!

circe
17 maart 2004, 12:47
WIE heeft jullie tot deze krankzinnigheid geleid ?
Wat weten jullie van de islam, niks ,noppes ,gooi maar zand naar de zon dat zal weldra op jullie gezicht terug keren, wie haat zaait zal geweld oogsten, provocaties en anderen intimmideren zijn geen oplossing voor verdraagzame leven, wie voor verdraagzaamheid streeft zal daarbij ook beloond worden , denk maar is goed na!!!!
http://smilies.sofrayt.com/%5E/u/bighair.gif

Wie zijn hier de "jullie"????
Welke "jullie" plegen hier krankzinnige aanslagen?
Welke "jullie" gooien hier zand in het gezicht?
welke "jullie" zijn hier al jaren aan het provoceren?
welke "jullie" zaaien hier haat?

en bovendien:
welke "jullie" zijn hier komen aanwaaien zonder enige behoefte om zich te integreren in deze maatschappij? erop rekenend dat de hier wonende mensen wel verdraagzaam genoeg zouden zijn om dat allemaal te blijven pikken?


en :
welke "jullie" oogsten hier geweld?

Dat er eens goed moet worden nagedacht! dat is zeker!

Lincoln
17 maart 2004, 12:53
WIE heeft jullie tot deze krankzinnigheid geleid ?
Wat weten jullie van de islam, niks ,noppes ,gooi maar zand naar de zon dat zal weldra op jullie gezicht terug keren, wie haat zaait zal geweld oogsten, provocaties en anderen intimmideren zijn geen oplossing voor verdraagzame leven, wie voor verdraagzaamheid streeft zal daarbij ook beloond worden , denk maar is goed na!!!!
http://smilies.sofrayt.com/%5E/u/bighair.gif

Wie zijn hier de "jullie"????
Welke "jullie" plegen hier krankzinnige aanslagen?
Welke "jullie" krijgen zand in het gezicht?
welke "jullie" zijn hier al jaren aan het provoceren?
welke "jullie" zaaien hier haat?
welke "jullie" oogsten hier geweld?

en bovendien:
welke "jullie" zijn hier komen aanwaaien zonder enige behoefte om zich te integreren in deze maatschappij? erop rekenend dat de hier wonende mensen wel verdraagzaam genoeg zouden zijn om dat allemaal te blijven pikken?

Dat er eens goed moet worden nagedacht! dat is zeker!

HOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
wie wat waar je denkt dat je alles weet , keer is terug naar de geschiedenis en u zult weten waarom onze ouders naar hier kwamen,!!


P.S: ge kunt beter met u les bezig zijn dat is gezond voor je verstand http://smilies.sofrayt.com/%5E/u/lamp.gif

de Vexille
17 maart 2004, 13:23
HOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
wie wat waar je denkt dat je alles weet , keer is terug naar de geschiedenis en u zult weten waarom onze ouders naar hier kwamen,!!


P.S: ge kunt beter met u les bezig zijn dat is gezond voor je verstand http://smilies.sofrayt.com/%5E/u/lamp.gif

... om te werken in de mijnen. Mijnen zijn gesloten, maar de jullie zitten hier nog... Ik zou een logische conclusie kunnen trekken. Maar laat dat aan anderen over.

Nooit vergeten wiens land dit is he makker, en wie hier de spelregels bepaalt! Dan komen er geen problemen, begrepen?

filosoof
17 maart 2004, 14:17
HOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
wie wat waar je denkt dat je alles weet , keer is terug naar de geschiedenis en u zult weten waarom onze ouders naar hier kwamen,!!


P.S: ge kunt beter met u les bezig zijn dat is gezond voor je verstand http://smilies.sofrayt.com/%5E/u/lamp.gif

... om te werken in de mijnen. Mijnen zijn gesloten, maar de jullie zitten hier nog... Ik zou een logische conclusie kunnen trekken. Maar laat dat aan anderen over.

Nooit vergeten wiens land dit is he makker, en wie hier de spelregels bepaalt! Dan komen er geen problemen, begrepen?Nooit vergeten wiens land dit is he makker, en wie hier de spelregels bepaalt!
Ah, Meneer heeft zijn territorium afgebakend voor een andere?
Hoe dan wel? op de vier of vijf (weet ik veel) hoeken een geurvlaggetje gewaterd :?:

filosoof
17 maart 2004, 14:18
... om te werken in de mijnen. Mijnen zijn gesloten, maar de jullie zitten hier nog... Ik zou een logische conclusie kunnen trekken. Maar laat dat aan anderen over.

Nooit vergeten wiens land dit is he makker, en wie hier de spelregels bepaalt! Dan komen er geen problemen, begrepen?Nooit vergeten wiens land dit is he makker, en wie hier de spelregels bepaalt!
Ah, Meneer heeft zijn territorium afgebakend voor een andere?
Hoe dan wel? Op de vier of vijf (weet ik veel) hoeken een geurvlaggetje gewaterd :?:

Dies
17 maart 2004, 14:30
Nooit vergeten wiens land dit is he makker
Ahha en wiens land mag dit dan wel wezen? Heeft een of andere goddelijke instantie bepaalt dat dit land meer van u is dan van iemand anders? Of zijt ge gewoon van mening dat ge meer rechten dan een ander zou hebben omwille van de plaats waar ge ter wereld zijt gekomen?

en wie hier de spelregels bepaalt!
Dat lijkt me voor de hand liggend: de mensen die hier wonen. En waar die mensen ooit ter wereld zijn gekomen, heeft daar geen bal mee te maken.

de Vexille
17 maart 2004, 14:31
Ah, Meneer heeft zijn territorium afgebakend voor een andere?
Hoe dan wel? op de vier of vijf (weet ik veel) hoeken een geurvlaggetje gewaterd :?:

Ah ja, vergeten... het woord GASTarbeider mogen we niet meer gebruiken zeker? Wat was ook al weer de onderliggende bedoeling van dat systeem??? En ja, dit is "ons" land; en daarvan zijn "onze" mensen zich weer bewust aan het worden. Ge twijfelt er toch niet aan dat het er hier nog wel eens zou kunnen stuiven?

Wait and see... Voor mij moeten ze nog het minste schrik hebben; d'r zijn er andere.

Turkje
17 maart 2004, 14:33
Als jullie migranten in jullie zandbak gebleven waren dan was er ook geen aanslag geweest in Spanje.

In Spanje plegen migranten aanslagen die het leven kosten aan meer dan 200 mensen en meer dan 1500 gewonden opleveren.

Als we de migranten hier buiten stampen dan krijgen jullie hier alvast de kans niet meer toe.

Hadden we daar maar opgekomen toen de bende van Nijvel nog aktief was. De oplossing zou immers simpel zijn geweest : schaf gewoon de rijkswacht af !

:roll:

PS @ Darwin: stop alstublieft met uw onverdraagzaamheid op zulke glorieuze wijze te etaleren. De domheid van uw argumenten doet pijn aan mijn oogleden.

Seba
17 maart 2004, 14:35
Darwin, wat indien die Marrokanen niet in Spanje woonden, waren dat dan ook "migranten", of hoe zit dat?

Turkje
17 maart 2004, 14:37
Ah ja, vergeten... het woord GASTarbeider mogen we niet meer gebruiken zeker?


Als ge uw "gast" gedurende enkele generaties in uw huis laat wonen, mee laat werken, kinderen laat krijgen, en zich totaal vervreemden van zijn thuisland, en ge beslist op een gegeven moment om hem buiten te stampen zonder boe of ba, in hoeverre bent u dan nog een gast"heer"?


Wat was ook al weer de onderliggende bedoeling van dat systeem???


Als ik me niet vergis : goedkope arbeidskrachten voor zwaar labeur in huis halen.


En ja, dit is "ons" land; en daarvan zijn "onze" mensen zich weer bewust aan het worden.


Definieer "ons". Wat onderscheidt "ons" van "hen" ?


Ge twijfelt er toch niet aan dat het er hier nog wel eens zou kunnen stuiven? Wait and see... Voor mij moeten ze nog het minste schrik hebben; d'r zijn er andere.

Als "die anderen" willens nillens hier alle migranten buiten willen sjotten, zullen ze niet enkel migranten op hun weg vinden... Denk daar maar ook eens over na.

filosoof
17 maart 2004, 14:45
Als jullie migranten in jullie zandbak gebleven waren dan was er ook geen aanslag geweest in Spanje.

In Spanje plegen migranten aanslagen die het leven kosten aan meer dan 200 mensen en meer dan 1500 gewonden opleveren.

Als we de migranten hier buiten stampen dan krijgen jullie hier alvast de kans niet meer toe.

Hadden we daar maar opgekomen toen de bende van Nijvel nog aktief was. De oplossing zou immers simpel zijn geweest : schaf gewoon de rijkswacht af !

:roll:

PS @ Darwin: stop alstublieft met uw onverdraagzaamheid op zulke glorieuze wijze te etaleren. De domheid van uw argumenten doet pijn aan mijn oogleden.

Turkje,
laat Darwin aub met rust: hij werkt keihard om genomineerd te worden voor een Darwin-Award !! :lol: Doe zo voort, Darwin, je krijgt hem nog :!:
http://www.darwinawards.com/

de Vexille
17 maart 2004, 14:48
OK, oplossing gevonden. Ze zijn "vervreemd van hun thuisland" he?
Belgische nationaliteit bij de geboorte en geen complimenten meer.
Gesubsidieerde moskeeën? Forget it. Dit is geen moslimland en zal het nooit worden. Wilt ge alle dagen met uw gat omhoog liggen, doe dat dan maar in de achterkeuken. Heb ik niks op tegen. Geen "speciallekes" ook in de immigratiereglementeringen voor allochtonen, want er zijn hier geen allochtonen meer vanaf de tweede generatie. Simple, but effective.

En wie het dan allemaal nog niet ziet zitten... trekt zijn conclusies maar en geeft maar toe aan z'n heimwee naar het woestijnzand.

En als "ze" de migranten willen buiten sjotten, dan zullen ze dat ook doen. Of gij u daar nu op de sporen gaat leggen of niet... dat zal niet veel uitmaken. By the way... heeft Zwitserland niet ooit zoiets gedaan? Effe checken toch.

Lincoln
17 maart 2004, 15:00
OK, oplossing gevonden. Ze zijn "vervreemd van hun thuisland" he?
Belgische nationaliteit bij de geboorte en geen complimenten meer.
Gesubsidieerde moskeeën? Forget it. Dit is geen moslimland en zal het nooit worden. Wilt ge alle dagen met uw gat omhoog liggen, doe dat dan maar in de achterkeuken. Heb ik niks op tegen. Geen "speciallekes" ook in de immigratiereglementeringen voor allochtonen, want er zijn hier geen allochtonen meer vanaf de tweede generatie. Simple, but effective.

En wie het dan allemaal nog niet ziet zitten... trekt zijn conclusies maar en geeft maar toe aan z'n heimwee naar het woestijnzand.

En als "ze" de migranten willen buiten sjotten, dan zullen ze dat ook doen. Of gij u daar nu op de sporen gaat leggen of niet... dat zal niet veel uitmaken. By the way... heeft Zwitserland niet ooit zoiets gedaan? Effe checken toch.

In godsnaam wat wilt u bereiken met dat allo' en mig' gedoe ,ok als we terug keren naar origine,wil ik weten waar je ook vandaan komt ,als we die conclusie trekken en iedereen naar zijn origine stuurt ik wil zeggen dat kan toch niet,uwe probleem is niet llo' of mig',dat zal ik u vertellen uw probleem is DE islaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam!!!!!!

http://smilies.sofrayt.com/%5E/_950/boxing.gif

filosoof
17 maart 2004, 15:17
OK, oplossing gevonden. Ze zijn "vervreemd van hun thuisland" he?
Belgische nationaliteit bij de geboorte en geen complimenten meer.
Gesubsidieerde moskeeën? Forget it. Dit is geen moslimland en zal het nooit worden. Wilt ge alle dagen met uw gat omhoog liggen, doe dat dan maar in de achterkeuken. Heb ik niks op tegen. Geen "speciallekes" ook in de immigratiereglementeringen voor allochtonen, want er zijn hier geen allochtonen meer vanaf de tweede generatie. Simple, but effective.

En wie het dan allemaal nog niet ziet zitten... trekt zijn conclusies maar en geeft maar toe aan z'n heimwee naar het woestijnzand.

En als "ze" de migranten willen buiten sjotten, dan zullen ze dat ook doen. Of gij u daar nu op de sporen gaat leggen of niet... dat zal niet veel uitmaken. By the way... heeft Zwitserland niet ooit zoiets gedaan? Effe checken toch.

Belgische nationaliteit bij de geboorte
Daar kan ik inkomen, maar waar blijf je dan met je (humoristisch bedoelde (neem ik aan)"dit is mijn grond" :?:
:lol:
Gesubsidieerde moskeeën? Forget it. Dit is geen moslimland en zal het nooit worden.
beter voorstel: geen gesubsidiëerde godsdienst meer, kort en bondig.
Verder moet je de koran eens lezen, die staat dichter bij de bijbel dan je schijnbaar vermoedt (met ariaanse bijdragen, d*t wel..) :twisted:
De bijbel werd wel veel zorgvuldiger herschreven in 't begin, naar de wensen van verschillende pausen.


En als "ze" de migranten willen buiten sjotten, dan zullen ze dat ook doen. Of gij u daar nu op de sporen gaat leggen of niet... dat zal niet veel uitmaken. By the way... heeft Zwitserland niet ooit zoiets gedaan? Effe checken toch.

Dan zullen "ze"wel voor vreemde verrassingen komen te staan want "ze" zitten in de minderheid
Jij verwijst naar Zwitserland, mij doet het taaltje van die mensen meer denken aan "Radio Mille Collines" of aan ene Adolf H.

Turkje
17 maart 2004, 15:18
OK, oplossing gevonden. Ze zijn "vervreemd van hun thuisland" he? Belgische nationaliteit bij de geboorte en geen complimenten meer.


Volgens mij is de Belgische nationaliteit al het grootste "compliment"


Gesubsidieerde moskeeën? Forget it. Dit is geen moslimland en zal het nooit worden.


U hebt daar weinig over te zeggen. Er is vrijheid van godsdienst of er is geen vrijheid van godsdienst, en omdat staat en godsdienst gescheiden zijn, moet de staat dus, in al haar consequentie, ofwel alle godsdiensten subsidiëren, ofwel geen.


Wilt ge alle dagen met uw gat omhoog liggen, doe dat dan maar in de achterkeuken. Heb ik niks op tegen. Geen "speciallekes" ook in de immigratiereglementeringen voor allochtonen, want er zijn hier geen allochtonen meer vanaf de tweede generatie. Simple, but effective.

En wie het dan allemaal nog niet ziet zitten... trekt zijn conclusies maar en geeft maar toe aan z'n heimwee naar het woestijnzand.

En als "ze" de migranten willen buiten sjotten, dan zullen ze dat ook doen. Of gij u daar nu op de sporen gaat leggen of niet... dat zal niet veel uitmaken.


Op de sporen gaat leggen? Passivisme is niet direct "mijn stijl". :wink: Van wat u daarvoor neerpent, begrijp ik niet veel.


By the way... heeft Zwitserland niet ooit zoiets gedaan? Effe checken toch.

Volgens mij niet. Ik ken immers veel Belgen die in Zwitserland (mogen) wonen 8)

Hanne
17 maart 2004, 15:23
Nooit vergeten wiens land dit is he makker
Ahha en wiens land mag dit dan wel wezen? Heeft een of andere goddelijke instantie bepaalt dat dit land meer van u is dan van iemand anders? Of zijt ge gewoon van mening dat ge meer rechten dan een ander zou hebben omwille van de plaats waar ge ter wereld zijt gekomen?


Hoe u het ook draait of keert, je nationaliteit geeft je bepaalde rechten (en plichten) meer tegenover diegene die ze niet heeft.
Dat is de realiteit, zowel in een Westers land, als welk ander land ter wereld.
Om op uw vragen te antwoorden, JA en JA, niet dat Allah er voor iets tussen zit, maar wel de Belgische wetgeving.

en wie hier de spelregels bepaalt!
Dat lijkt me voor de hand liggend: de mensen die hier wonen. En waar die mensen ooit ter wereld zijn gekomen, heeft daar geen bal mee te maken.

Correctie : wie hier woont en de spelregels meebepaalt door te stemmen bij verkiezingen.
Wie de Belgische nationaliteit niet heeft en nationaliteitsweigeraars die om emotionele redenen van deze nationaliteit balen, hoeven geen pretenties te hebben mbt meebepalen de spelregels, net zoals de Belgen zich ook niet mogen inlaten met hun lokale spelregels. Capito?

de Vexille
17 maart 2004, 15:24
Mijn familie woont hier minstens al 460 jaar onafgebroken. Christenen... (tiens, nu ik eraan denk misschien trok mijn overoveroverover...grootvader nog wel op richting Jerusalem?) Ik denk dat dit wel enige claim kan doen gelden wat het "autochtoon-zijn" betreft...

En de islam is NIET het probleem. Wel de manier waarop die islam ons ongevraagd door de strot wordt geknepen. Wel het feit dat aan onze belastingbetalers wordt gevraagd om de islam hier te financieren. Wel het feit dat allochtonen nog altijd allochtonen zijn omdat ze zich als allochtonen gedragen. Als ge u gedraagt als een migrant, dan zult ge behandeld worden als een migrant. Logisch toch? En kom alsjeblieft niet zeveren over "kansarmoede" en zo... Les nummer 1 : Kansen maak je zelf; NIEMAND komt u die in de schoot gooien. Dus medelijden met die "kansarme" jongeren die van geen hout pijlen weten snijden heb ik NIET!

Hanne
17 maart 2004, 15:33
Gesubsidieerde moskeeën? Forget it. Dit is geen moslimland en zal het nooit worden. Wilt ge alle dagen met uw gat omhoog liggen, doe dat dan maar in de achterkeuken. Heb ik niks op tegen. Geen "speciallekes" ook in de immigratiereglementeringen voor allochtonen, want er zijn hier geen allochtonen meer vanaf de tweede generatie. Simple, but effective.
.

Volledig mee akkoord.
België heeft geen islamitische traditie : de Belgische belastingbetaler hoeft derhalve niet op te draaien voor de religieuse infrastructuur van een minderheid die uitblinkt in integratie-onwilligheid én door haar meer dan opvallende présence in de criminaliteitsstatistieken, en waarvan de expansionistische religie haatpraat verkondigt en prakijken indoctrineert die indruisen tegen de UVRM.
Onze vrijheden mogen niet misbruikt worden om ingevoerde achterlijkheden te institutionaliseren.

Turkje
17 maart 2004, 15:41
En de islam is NIET het probleem. Wel de manier waarop die islam ons ongevraagd door de strot wordt geknepen. Wel het feit dat aan onze belastingbetalers wordt gevraagd om de islam hier te financieren.


Dat is maar een consequentie die er is door het feit dat ook de christelijke godsdienst wordt gefinancierd. Maar ik ben gerust bereid om aan dat laatste iets te verhelpen...


Wel het feit dat allochtonen nog altijd allochtonen zijn omdat ze zich als allochtonen gedragen.


Wat doen ze dan? Kebab eten? Trainingspakken dragen? Sportschoenen kopen? Mobiletjes opfokken? Is dat dan allemaal typisch "allochtoons"? Of ZIEN ze er misschien te allochtoon uit voor u???


Als ge u gedraagt als een migrant, dan zult ge behandeld worden als een migrant. En kom alsjeblieft niet zeveren over "kansarmoede" en zo... Les nummer 1 : Kansen maak je zelf; NIEMAND komt u die in de schoot gooien. Dus medelijden met die "kansarme" jongeren die van geen hout pijlen weten snijden heb ik NIET!

En hoe heeft dat iets te maken met de islam?

Turkje
17 maart 2004, 15:46
Volledig mee akkoord.
België heeft geen islamitische traditie : de Belgische belastingbetaler hoeft derhalve niet op te draaien voor de religieuse infrastructuur van een minderheid die uitblinkt in integratie-onwilligheid én door haar meer dan opvallende présence in de criminaliteitsstatistieken, en waarvan de expansionistische religie haatpraat verkondigt en prakijken indoctrineert die indruisen tegen de UVRM.
Onze vrijheden mogen niet misbruikt worden om ingevoerde achterlijkheden te institutionaliseren.

Wat een hoop non-argumenten om toch maar uw gelijk te halen.

België heeft geen bergsport-traditie: de Belgische belastingbetaler hoeft derhalve niet op te draaien voor enige kosten die komen van mensen die bergsporten beoefenen, die uitblinken in onwilligheid om sporten te beoefenen op vlak terrein, én die bovendien nog eens een opvallende présence maken in ongevallenstatistieken, en waarvan de macho "kijk 'ns wat ik kan" haantjespraat praktijken introduceert die indruisen tegen de fundamentele gelijkheid van besmeurde cyclocrossers na een namiddag door het slijk geploeterd te hebben.
Onze vlakke mentaliteit mag niet aangetast worden om ingevoerde achterlijke sporten te institutionaliseren !

Dies
17 maart 2004, 15:53
België heeft geen islamitische traditie : de Belgische belastingbetaler hoeft derhalve niet op te draaien voor de religieuse infrastructuur
Akkoord, maar wees dan ook zo consequent om te pleiten tegen alle subsidies van alle godsdiensten! Ik heb er als niet-gelovige namelijk ook helemaal geen boodschap aan om 'onze' Katholieke priesters hun loon mee te betalen!

Dat is de realiteit, zowel in een Westers land, als welk ander land ter wereld.
Dat is inderdaad de realiteit, maar ik denk dat het toch nog steeds toegestaan is om erop te wijzen dat de realiteit soms niet altijd de meest geschikte situatie mogelijk is.
Dit is er een duidelijk voorbeeld van, nationaliteit zou losgekoppeld dienen te worden van de rechtszekerheid. Rechten en plichten zouden afhankelijk dienen te zijn van de samenleving waar men op vrijwillige basis deel van uitmaakt en niet op basis van nationaliteit welke al lang niet meer per definitie correspondeert met de samenleving waartoe men behoort.

U verwart volgens mij al te vaak datgene dat is en datgene dat wenselijk is.

Mijn familie woont hier minstens al 460 jaar onafgebroken.
Dat is kei tof, en vindt ge het nu zelf geen klein beetje verwaand om te vinden dat ge meer rechten zou hebben op basis daarvan?!

filosoof
17 maart 2004, 16:07
Mijn familie woont hier minstens al 460 jaar onafgebroken. Christenen... (tiens, nu ik eraan denk misschien trok mijn overoveroverover...grootvader nog wel op richting Jerusalem?) Ik denk dat dit wel enige claim kan doen gelden wat het "autochtoon-zijn" betreft...

En de islam is NIET het probleem. Wel de manier waarop die islam ons ongevraagd door de strot wordt geknepen. Wel het feit dat aan onze belastingbetalers wordt gevraagd om de islam hier te financieren. Wel het feit dat allochtonen nog altijd allochtonen zijn omdat ze zich als allochtonen gedragen. Als ge u gedraagt als een migrant, dan zult ge behandeld worden als een migrant. Logisch toch? En kom alsjeblieft niet zeveren over "kansarmoede" en zo... Les nummer 1 : Kansen maak je zelf; NIEMAND komt u die in de schoot gooien. Dus medelijden met die "kansarme" jongeren die van geen hout pijlen weten snijden heb ik NIET!

Mijn familie woont hier minstens al 460 jaar onafgebroken. Christenen... (tiens, nu ik eraan denk misschien trok mijn overoveroverover...grootvader nog wel op richting Jerusalem?) Ik denk dat dit wel enige claim kan doen gelden wat het "autochtoon-zijn" betreft...
En van waar haal je het idee dat 460 jaar voldoende zijn :?: Heeft jouw god daar een criterium voor vastgelegd? Ben je zeker dat het geen 46 dagen of 4600 jaar zijn die ZIJ wil??
En wat heeft hun godsdienst er in hemelsnaam mee te maken :?:
Dat christendom van jou, is dat een bewijs van goed gedrag en zeden :?: :lol: :lol: :lol: :lol:
the black knight -- Guy de Vexille -- who brutally slaughtered his father.
http://www.abnormalbooks.com/pg/bernardcornwell.html
En wat ging je achterover........grootvader dan wel uitspoken in Palestina? Roven, plunderen, brandstichten en verkrachten, en passant Constantinopel aanvallen met hetelfde doel, en maar hopen die goudmijnen van koning Salomon en van koning Midas te vinden :?:

En de islam is NIET het probleem. Wel de manier waarop die islam ons ongevraagd door de strot wordt geknepen. Wel het feit dat aan onze belastingbetalers wordt gevraagd om de islam hier te financieren.
Ik betaal al heel mijn leven voor godsdiensten waar ik niets mee te maken heb, zoals de RKK(niet veel meer aanhangers op dit ogenblik, maar nogal wat duurder dan de islam!) Die wordt me dus even goed ongevraagd door de strot geduwd.
Niemand vraagt je je te bekeren, toch?

medelijden met die "kansarme" jongeren die van geen hout pijlen weten snijden heb ik NIET!
Tiens, ik wist niet dat d*t de leer van Christus was :?:
Er staat wel ergens "Help Uzelve", maar is dat geen leidraad voor het kloosterleven :?: :twisted: :wink: Ik dacht dat we d*t stadium al een tijdje voorbij waren

circe
17 maart 2004, 16:18
En wat ging je achterover........grootvader dan wel uitspoken in Palestina? Roven, plunderen, brandstichten en verkrachten, en passant Constantinopel aanvallen met hetelfde doel, en maar hopen die goudmijnen van koning Salomon en van koning Midas te vinden

De nazi duitsers kwamen uit Duitsland en vielen de rest van Europa aan
De arabieren kwamen uit Saoudi Arabie en vielen de rest van het midden-oosten (zelfs bijna tot in Oostenrijk) aan.

De geallieerden zijn Europa in 1945 komen bevrijden van de duitsers
De kruisvaarders die het midden-oosten hebben willen bevrijden van de invallende arabieren zijn een beetje onverrichter zake teruggekeerd.

Ik denk niet ze ZIJ Constantinopel hebben aangevallen! Daarom dat Constantinopel nu Istanboel heet en de Agia Sofia die in 353 gebouwd werd als byzantijnse kerk, nu een moskee is!

de Vexille
17 maart 2004, 16:21
...en zo zijn we er uiteindelijk uitgekomen. 2000 jaar lang heeft het christendom onze cultuur gestalte gegeven; heeft ze ons een besef van "goed en kwaad" bijgebracht, heeft ze onze cultuur en onze geschiedenis bepaald. Europa is wat het is dankzij het christendom. En dat er onderweg fouten zijn gemaakt, gruwelijke zelfs... da's onvermijdelijk (en we mogen die overigens ook niet altijd ex post beoordelen). Uiteindelijk hebben we een evenwicht gevonden tussen kerk en staat en in dat proces is de overeenkomst ontstaan dat de kerk haar ontzaglijke rijkdom voor een groot deel heeft afgestaan aan de gemeenschap (de staat) en in ruil daarvoor mocht rekenen op bescherming en financiering. Overigens, al die kerkgebouwen en kunstwerken behoren tot ons gemeenschappelijk erfgoed; ge moet geen "doopbewijs" kunnen voorleggen om daarvan te mogen genieten. Dus in zekere zin rendeert die subsidiëring zelfs nog beter dan alle cultuursubsidies tezamen geteld. Netto winst voor de gemeenschap (ook de niet-gelovige).

En dan, na 50 jaar ronduit aggressieve aanvallen in de politiek, in de pers, via het onderwijs, ... op alles wat nog maar van ver of nabij het predikaat "religieus" draagt (laat staan Rooms-Katholiek), komt de kers op de taart : het christendom wordt straal genegeerd en zelfs geklasseerd als een ordinaire sekte. En in diezelfde periode kwamen de mensen uit het oosten en brachten de islam mee. Een geloofsovertuiging die hier geen enkele culturele bijdrage van betekenis heeft geleverd en in vele opzichten haaks staat op onze Europese ethiek.

Terwijl de vrijzinnigen inhakten op alles wat kerks heette, knuffelden diezelfde hypocrieten de islam. Geen kritiek mogelijk, anders werd je als racist achter één of ander cordon buiten spel gezet. Nu begint het stilletjesaan duidelijk te worden dat het water tussen onze beide culturen wel iets dieper is dan gedacht... En waar gaan de mensen hun toevlucht zoeken wanneer nog dichterbij de bommen slachtoffers beginnen maken? Hoe snel zullen de kerken dan weer vol lopen denk je? Want waar in uw koude rationele wereld gaan mensen dan nog op zoek gaan naar hoop?

Turkje
17 maart 2004, 16:30
... en nu de feiten?

filosoof
17 maart 2004, 16:32
En wat ging je achterover........grootvader dan wel uitspoken in Palestina? Roven, plunderen, brandstichten en verkrachten, en passant Constantinopel aanvallen met hetelfde doel, en maar hopen die goudmijnen van koning Salomon en van koning Midas te vinden

De nazi duitsers kwamen uit Duitsland en vielen de rest van Europa aan
De arabieren kwamen uit Saoudi Arabie en vielen de rest van het midden-oosten (zelfs bijna tot in Oostenrijk) aan.

De geallieerden zijn Europa in 1945 komen bevrijden van de duitsers
De kruisvaarders die het midden-oosten hebben willen bevrijden van de invallende arabieren zijn een beetje onverrichter zake teruggekeerd.

Ik denk niet ze ZIJ Constantinopel hebben aangevallen! Daarom dat Constantinopel nu Istanboel heet en de Agia Sofia die in 353 gebouwd werd als byzantijnse kerk, nu een moskee is!

Toch wel... het orthodokse Constantinopel , verzwakt door herhaalde aanvallen en plunderingen door RKK kruisvaarders, viel in 1453 uiteindelijk voor de Ottomanen
Bovendien waren het niet de Arabieren, maar (nu hier teergeliefde) Koerden olv Salladin die Jeruzalem aanvielen. Jeruzalem werd wel degelijk veroverd (en geplunderd, uiteraard) door de kruisvaarders (Godfried van Bouillon werd er koning)
Het waren niet de Arabieren die Wenen aanvielen, maar de Ottomanen, uit Turkije, niet uit Arabië.

Hanne
17 maart 2004, 16:33
België heeft geen islamitische traditie : de Belgische belastingbetaler hoeft derhalve niet op te draaien voor de religieuse infrastructuur
Akkoord, maar wees dan ook zo consequent om te pleiten tegen alle subsidies van alle godsdiensten! Ik heb er als niet-gelovige namelijk ook helemaal geen boodschap aan om 'onze' Katholieke priesters hun loon mee te betalen!

Volledig mee akkoord, maar kom in deze sociaal moeilijke tijden wil ik dat handvol ouwe rakkers hun inkomen en pensioen niet afnemen. Binnen een generatie bestaat dat probleem niet meer.

Dat is de realiteit, zowel in een Westers land, als welk ander land ter wereld.
Dat is inderdaad de realiteit, maar ik denk dat het toch nog steeds toegestaan is om erop te wijzen dat de realiteit soms niet altijd de meest geschikte situatie mogelijk is.
Dat mag inderdaad.
Dit is er een duidelijk voorbeeld van, nationaliteit zou losgekoppeld dienen te worden van de rechtszekerheid.
Rechten en plichten zouden afhankelijk dienen te zijn van de samenleving waar men op vrijwillige basis deel van uitmaakt en niet op basis van nationaliteit welke al lang niet meer per definitie correspondeert met de samenleving waartoe men behoort.
Daarmee ben ik het niet eens.

U verwart volgens mij al te vaak datgene dat is en datgene dat wenselijk is.
Nee, dat doet u. Herinner u uw eerste paragraaf !

Mijn familie woont hier minstens al 460 jaar onafgebroken.
Dat is kei tof, en vindt ge het nu zelf geen klein beetje verwaand om te vinden dat ge meer rechten zou hebben op basis daarvan?!

Dat heeft niets met verwaandheid te maken.
Verwaanheid, dat zijn onaangepasten en integratie-onwilligen die dermate vastklampen aan de door hen verlaten cultuur, dat ze hun nieuwe omgeving en de nieuwe cultuur waarin ze terecht gekomen zijn niet respecteren en onder het mom van de daar aanwezige vrijheden, hun oude cultuur willen opleggen aan hun nieuwe cultuur.

Hanne
17 maart 2004, 16:37
... en nu de feiten?

Je hoeft je zelf echt niet dommer voor te doen dan je al bent. :?

Turkje
17 maart 2004, 16:37
Verwaanheid, dat zijn onaangepasten en integratie-onwilligen die dermate vastklampen aan de door hen verlaten cultuur, dat ze hun nieuwe omgeving en de nieuwe cultuur waarin ze terecht gekomen zijn niet respecteren en onder het mom van de daar aanwezige vrijheden, hun oude cultuur willen opleggen aan hun nieuwe cultuur.

Hebt u het nu over de orthodox-joodse gemeenschap in Antwerpen?

filosoof
17 maart 2004, 16:41
... en nu de feiten?

Je hoeft je zelf echt niet dommer voor te doen dan je al bent. :?
We willen ons op jouw niveau plaatsen om beter in te burgeren...
:twisted:

Hanne
17 maart 2004, 16:43
Verwaanheid, dat zijn onaangepasten en integratie-onwilligen die dermate vastklampen aan de door hen verlaten cultuur, dat ze hun nieuwe omgeving en de nieuwe cultuur waarin ze terecht gekomen zijn niet respecteren en onder het mom van de daar aanwezige vrijheden, hun oude cultuur willen opleggen aan hun nieuwe cultuur.

Hebt u het nu over de orthodox-joodse gemeenschap in Antwerpen?

Nee, over de smurfen.
:P
Kent u orthodox-joden die met terreuraanslagen dreigen als ze hun keppeltjes niet mogen dragen.
Zijn het de orthodox-joden die 50 % van het gevangenisclienteel uitmaken?
Zijn de micro-terroristen die betrokken waren in de overvallenplaag die Antwepen teisterde orthodox-joden?

Turkje
17 maart 2004, 16:45
... en nu de feiten?

Je hoeft je zelf echt niet dommer voor te doen dan je al bent.

Ik zou -moest ik u zijn- daar niet te veel op zinspelen. Wie weet komt u nog voor een grote verrassing te staan...

8) :lol:

Hanne
17 maart 2004, 16:48
Je hoeft je zelf echt niet dommer voor te doen dan je al bent. :?
We willen ons op jouw niveau plaatsen om beter in te burgeren...
:twisted:

Goed zo Filosoof, even vreesde ik al dat jouw onvoorwaardelijke goedkeuring van moslimterrorisme, moslimcriminaliteit en moslimgeweld je in de voetsporen van je held Osama zou brengen.... :P
Maar de rede blijkt het dan toch gehaald te hebben op de koran :lol:

Hanne
17 maart 2004, 17:06
Je hoeft je zelf echt niet dommer voor te doen dan je al bent.

Ik zou -moest ik u zijn- daar niet te veel op zinspelen. Wie weet komt u nog voor een grote verrassing te staan...

8) :lol:

Oei, een verholen drieginkje?
Een bom-bezoekje van Osama of één van zijn lokale consoorten.

Of erger, de de toorn van Allah die op mij nederdaalt :lol: :lol: :lol: :lol:

Dies
17 maart 2004, 17:09
heeft ze ons een besef van "goed en kwaad" bijgebracht
Zo zo, dus voor de komst van het oh zo geweldige Christendom bestond er geen besef over 'goed' en 'kwaad'?!
Ik denk dat het meer iets moest zijn als:"Het Christendom heeft ons een "goed en kwaad" onderscheid bijgebracht waar ik het mee eens ben". Het waarom laten we dan nog maar eventjes in het midden.

Europa is wat het is dankzij het christendom.
Bwa, je kan evenzeer stellen dat Europa is ondanks het Christendom.
Nu bon, iets eren en in stand wensen te houden enkel en alleen omwille van het feit dat het ons in het verleden enkele goede zaken heeft opgeleverd, fine by me, maar ik heb er niet echt een boodschap aan.

En in diezelfde periode kwamen de mensen uit het oosten en brachten de islam mee.
Als het een troost is: de Islam is wat mij betreft een even ordinaire sekte als het Christendom. Zoals ik er echter geen bezwaar tegen heb dat mensen zichzelf Christenen noemen en volgens bepaalde regels en voorschriften wensen te leven, heb ik daar ook geen bezwaar tegen wanneer het in plaats van Christenen Moslims betreft.
De rest van uw verhaal is dus niet op mij van toepassing.

Daarmee ben ik het niet eens.
Want....?

integratie-onwilligen
Ik heb een topic gestart over integratie gelieve daar uw gal mbt tot dit onderwerp te spuien.
Uw repliek op het feit dat ik zulke houding als verwaand afdeed doet mij echter neigen te zeggen dat het zelfs een wel heel verwaande houding is. Integratie is een drogreden!

filosoof
17 maart 2004, 17:12

de Vexille
17 maart 2004, 17:32
Het besef van "goed" en "kwaad" is relatief... Wat wij in Europa als "goed en kwaad" aanvoelen, ligt vaak heel anders in andere culturen. Ons aanvoelen is christelijk geïnspireerd. Of je dat nu graag hoort of niet, Dies.

Dat jij geen belang hecht aan je cultuur en geschiedenis vind ik een straffe uitspraak voor iemand die op z'n minst de indruk wekt intelligente uitspraken te doen. Mij is altijd geleerd dat je moet weten waar je vandaan komt om te appreciëren waar je bent en de weg naar de toekomst uit te stippelen.

Het is me geen troost om de Islam afgedaan te zien als een "ordinaire sekte". Zo'n appreciatie getuigt enkel van een verregaande geestelijke armoede.

Dies
17 maart 2004, 17:48
Het ging niet om cultuur en geschiedenis, maar om het feit dat ik het een verwerpelijk idee vindt dat mensen meer of minder rechten zouden hebben/krijgen afhankelijk van de plaats op deze aardkloot waar men toevallig ter wereld komt.

Ik ontken trouwens nergens de invloed van het Christendom op onze geschiedenis en onze maatschappij, maar dat deed hier helemaal niet ter zaken. Ik wees er wel op dat een hele hoop mensen helemaal geen boodshap hebben aan de meeste van die traditionele Christelijke waarden.

Turkje
17 maart 2004, 18:25
Ik zou -moest ik u zijn- daar niet te veel op zinspelen. Wie weet komt u nog voor een grote verrassing te staan...

8) :lol:

Oei, een verholen drieginkje?
Een bom-bezoekje van Osama of één van zijn lokale consoorten.

Of erger, de de toorn van Allah die op mij nederdaalt :lol: :lol: :lol: :lol:

Uw fantasierijke geest drijft u echt wel tot perverse hoogten, moet ik zeggen.

Hanne
17 maart 2004, 18:34
Oei, een verholen drieginkje?
Een bom-bezoekje van Osama of één van zijn lokale consoorten.

Of erger, de de toorn van Allah die op mij nederdaalt :lol: :lol: :lol: :lol:

Uw fantasierijke geest drijft u echt wel tot perverse hoogten, moet ik zeggen.

Zolang ik Osama en consoorten maar niet volg in hun daadwerkelijke perversiteiten zeker?
Oei, nu stel ik je zeker teleur :P

filosoof
17 maart 2004, 19:01
Het besef van "goed" en "kwaad" is relatief... Wat wij in Europa als "goed en kwaad" aanvoelen, ligt vaak heel anders in andere culturen. Ons aanvoelen is christelijk geïnspireerd. Of je dat nu graag hoort of niet, Dies.

Dat jij geen belang hecht aan je cultuur en geschiedenis vind ik een straffe uitspraak voor iemand die op z'n minst de indruk wekt intelligente uitspraken te doen. Mij is altijd geleerd dat je moet weten waar je vandaan komt om te appreciëren waar je bent en de weg naar de toekomst uit te stippelen.

Het is me geen troost om de Islam afgedaan te zien als een "ordinaire sekte". Zo'n appreciatie getuigt enkel van een verregaande geestelijke armoede.
Het is me geen troost om de Islam afgedaan te zien als een "ordinaire sekte". Zo'n appreciatie getuigt enkel van een verregaande geestelijke armoede. Daarvoor liggen de wortels en een ganse reeks gebruiken van de RKK én de islam te dicht bij elkaar, veronderstel ik :?:

PS Ik wist niet dat gnosticisme in België ook bestond!

Turkje
17 maart 2004, 20:32
Oei, nu stel ik je zeker teleur :P

u heeft echt geen idee :roll:

de Vexille
17 maart 2004, 23:29
Het is me geen troost om de Islam afgedaan te zien als een "ordinaire sekte". Zo'n appreciatie getuigt enkel van een verregaande geestelijke armoede. Daarvoor liggen de wortels en een ganse reeks gebruiken van de RKK én de islam te dicht bij elkaar, veronderstel ik :?:

PS Ik wist niet dat gnosticisme in België ook bestond!

Filosoofke, ge moet heel dringend eens een paar theologische werkskes consulteren vooraleer ge u nog eens verslikt in uw pseudo-kennis van het christelijk geloof. Sorry, maar ik volg uw theorietjes nu al een tijdje en het is niet omdat u halve historische waarheden mengt met complete speculatie dat er iets van blijft plakken. In het onwaarschijnlijke geval dat het u ook maar iets zou interesseren: mijn bibliotheek staat tot uw beschikking.

M.a.w. als ge bijt, zorg dan ook dat ge beet hebt he.

de Vexille
17 maart 2004, 23:40
Ik ontken trouwens nergens de invloed van het Christendom op onze geschiedenis en onze maatschappij, maar dat deed hier helemaal niet ter zaken. Ik wees er wel op dat een hele hoop mensen helemaal geen boodshap hebben aan de meeste van die traditionele Christelijke waarden.

Ik meen van wel, Dies... Belangrijke teksten zoals het EVRM dragen een onmiskenbare stempel van christelijke inspiratie. Daar zou ik hele tractaten over kunnen schrijven (uiteraard refererend naar teksten van zowel gelovige als atheïstische auteurs).

En, inderdaad, de kerken zijn leeggelopen... in vergelijking met vijftig jaar geleden; ik stel vast dat het in talloze parochies echter toch nog "vollen bak" is op zondag. Raar hoor... Misschien moet ik wat vaker de grote kerken in de stad eens gaan bezoeken. Een Kathedraal van Gent volkrijgen zal natuurlijk niet simpel zijn.

Ik zie anders niet in wat er verkeerd zou zijn aan een oprecht engagement van gelovigen binnen hun gemeenschap. Een engagement waar iedereen -dus ook niet-gelovigen- zijn voordeel mee doet omdat bepaalde zorgen nu eenmaal niet worden ingevuld door de overheid. De bewogenheid van die mensen stamt uit een diep en oprecht geloof; leg mij eens uit wat daar verkeerd aan is. Buiten het feit dat jij die overtuiging niet deelt (wat jouw goede recht is). Ik heb hier nog niemand verweten minder mens te zijn of achterlijk te zijn omdat hij/zij niet gelooft (ik voel dat zelfs zo niet aan). Maar ik heb dit wel al meermaals horen verkondigen over mensen die wél geloven...

Vandaar ook mijn stelling dat het me geen troost is om de islam afgedaan te zien als een "ordinaire sekte". Zélfs al kijk ik op een hele andere manier naar de wereld als een gemiddelde moslim. Ik wil de arabische wereld niet kerstenen, maar wil ook duidelijk maken dat ik elke poging tot islamisering in West-Europa aberrant vind. En de overheid mag dit niet faciliteren; op geen enkele manier.

filosoof
17 maart 2004, 23:44
Daarvoor liggen de wortels en een ganse reeks gebruiken van de RKK én de islam te dicht bij elkaar, veronderstel ik :?:

PS Ik wist niet dat gnosticisme in België ook bestond!

Filosoofke, ge moet heel dringend eens een paar theologische werkskes consulteren vooraleer ge u nog eens verslikt in uw pseudo-kennis van het christelijk geloof. Sorry, maar ik volg uw theorietjes nu al een tijdje en het is niet omdat u halve historische waarheden mengt met complete speculatie dat er iets van blijft plakken. In het onwaarschijnlijke geval dat het u ook maar iets zou interesseren: mijn bibliotheek staat tot uw beschikking.

M.a.w. als ge bijt, zorg dan ook dat ge beet hebt he.
1) dat hun wortels dicht bij elkaar liggen blijkt als je bvb soera XIX eens leest, dat arianisme een vinger in de pap te brokken had is ook duidelijk bij vergelijking over de houding die zowel arianisme als islam aannemen tegenover de goddellijke afkomst van christus

2)Ik bijt niet, ik doe maar kss, kss:)
maar je moet je onderschrift eens in Google ingeven
Calix meus inebrians qu*m proeclaus is

Ecclesia Gnostica Catholica: Jules Stany Doinel: Ritual of the ...
... The bishop, taking the bread, elevates it above the assembly in saying: "Calix meus inebrians qu*m proeclaus is!- Calicem Salutaris accipiam and nomen Domini ...
www.cyberlink.ch/~koenig/bread.htm
W**r of niet?? :)

filosoof
18 maart 2004, 00:22
Daarvoor liggen de wortels en een ganse reeks gebruiken van de RKK én de islam te dicht bij elkaar, veronderstel ik :?:

PS Ik wist niet dat gnosticisme in België ook bestond!

Filosoofke, ge moet heel dringend eens een paar theologische werkskes consulteren vooraleer ge u nog eens verslikt in uw pseudo-kennis van het christelijk geloof. Sorry, maar ik volg uw theorietjes nu al een tijdje en het is niet omdat u halve historische waarheden mengt met complete speculatie dat er iets van blijft plakken. In het onwaarschijnlijke geval dat het u ook maar iets zou interesseren: mijn bibliotheek staat tot uw beschikking.

M.a.w. als ge bijt, zorg dan ook dat ge beet hebt he.
d V,
De banden tussen islam en christendom kan je al in de koran vinden, bvb in soera XIX Maryam , over Maryam en Isa bin Maryam. Als je het standpunt van de islam over de goddelijke afstamming van Christus uit soera XLIII.59 en .60 leest, je voegt daarbij soera CXll
(in 't Frans, Kasimirski-vertaling-ik heb geen NL vertaling hier)
1.Dis: Dieu est un
2.C'est le Dieu eternel
3.Il n'a point enfanté et n'a point été enfanté.... :)
Hou er verder rekening mee dat Mohammed een syrische oom had en dat een van zijn vrouwen christene was, dat hij op een bepaald moment zijn toevlucht moest zoeken bij christen in Soedan, en je vergelijkt dat met de ariaanse "ketterijen". Als je dan nog weet dat de koran gedeeltelijk uit het Aramees en gedeeltelijk uit het Grieks naar het Arabisch blijkt vertaald te zijn, dan is de origine van de islam niet zo moeilijk in te schatten..., ook al weet men d*t in 't Vaticaan en in Mekka liever niet meer :)

Enne, néé, ik bijt niet, ik doe maar kss: kss en ik vind het wél leuk om dat soort heilige huisjes eens omver te lopen, inbegrepen een ridder uit Gascogne, waar ik ook nog roots heb trouwens :)
verder:
Ecclesia Gnostica Catholica: Jules Stany Doinel: Ritual of the ...
... The bishop, taking the bread, elevates it above the assembly in saying: "Calix meus inebrians qu*m proeclaus is!- Calicem Salutaris accipiam and nomen Domini ...
www.cyberlink.ch/~koenig/bread.htm

PS, Néén, theologische ambities heb ik niet en geloof is niet direct datgene waarrond mijn levensbeschouwing of mijn leven draait :lol:, idd, d*t had je goed, maar ik heb, ondanks (of juist dankzij) een vrijzinnige opvoeding, toch altijd een bijbel gehad (eerst een écht goede kinderbijbel op basis van de Statenbijbel, nù heb ik er in totaal vier of vijf staan, denk ik, in diverse talen), samen met een koran die ik ook al sinds 1976 bezit en de veddah. Ik vind nog wel eens een torah.
PPS Jan Decleir kwam enkele jaren geleden op de planken met "de jeugd van 'kinneke Jezus", duidelijk geïnspireerd op één vd apocriefe evangeliën. Wéét jij wélk, of was d*t te godslasterlijk voor jou :?:

Dit vind ik één van de mooiste stukken uit de mij bekende litteratuur trouwens:
http://www.coas.com/bijbel/hl1.htm
Wéét jij hoe d*t in de bijbel geraakt is ?
groeten, eerwaarde :)
filo
en een geschenkje, omdat je altijd zo doodernstig bent: met dit glimlach je misschien:
http://www.thebricktestament.com/

de Vexille
18 maart 2004, 00:29
maar je moet je onderschrift eens in Google ingeven
Calix meus inebrians qu*m proeclaus is
W**r of niet?? :)

Niet té ver Googlen, Filosoof...
Gewoon m'n favoriete psalm in een nogal oude versie (uit een middeleeuws benedictijns getijdenboek)

Psalm 23 Dominus regit me / De Heer is mijn herder

Dominus regit me, et nihil mihi deerit: in loco pascuae ibi me collocavit.
Super aquam refectionis educavit me: animam meam convertit.
Deduxit me super semitas iustitiae: propter nomen suum.
Nam et si ambulavero in medio umbrae mortis: non timebo mala, quoniam tu mecum es.
Virga tua, et baculus tuus: ipsa me consolata sunt.
Parasti in conspectu meo mensam: adversus eos qui tribulant me.
Impinguasti in oleo caput meum: et calix meus inebrians quam praeclarus est.
Et misericordia tua subsequetur me: omnibus diebus vitae meae.
Et ut inhabitem in domo Domini: in longitudinem dierum.

Sorry... ik heb een boontje voor die taal.


Aaah, het Hooglied... D'r bestaan een hele boel hypothesen over hoe dat in de Bijbel is terechtgekomen. Ik vind het zelf best wel leuke liefdesgedichten... het lucht het geheel wat op :lol:. Ge verwacht nu toch geen theologisch traktaat van mij zeker?


Doodernstig, IKKE ???
Alstemblieft... Ik hoop dat ge geen Ned Flanders -achtig type in mij ziet he :lol: :lol: En nog minder ne paster of nen dominee. :lol: Absoluut niet... Ik spring soms wel eens op mijn paard, maar voor de rest ben ik redelijk ...euh... normaal zekerst?

filosoof
18 maart 2004, 01:50
maar je moet je onderschrift eens in Google ingeven
Calix meus inebrians qu*m proeclaus is
W**r of niet?? :)

Niet té ver Googlen, Filosoof...
Gewoon m'n favoriete psalm in een nogal oude versie (uit een middeleeuws benedictijns getijdenboek)

Psalm 23 Dominus regit me / De Heer is mijn herder

Dominus regit me, et nihil mihi deerit: in loco pascuae ibi me collocavit.
Super aquam refectionis educavit me: animam meam convertit.
Deduxit me super semitas iustitiae: propter nomen suum.
Nam et si ambulavero in medio umbrae mortis: non timebo mala, quoniam tu mecum es.
Virga tua, et baculus tuus: ipsa me consolata sunt.
Parasti in conspectu meo mensam: adversus eos qui tribulant me.
Impinguasti in oleo caput meum: et calix meus inebrians quam praeclarus est.
Et misericordia tua subsequetur me: omnibus diebus vitae meae.
Et ut inhabitem in domo Domini: in longitudinem dierum.

Sorry... ik heb een boontje voor die taal.


Aaah, het Hooglied... D'r bestaan een hele boel hypothesen over hoe dat in de Bijbel is terechtgekomen. Ik vind het zelf best wel leuke liefdesgedichten... het lucht het geheel wat op :lol:. Ge verwacht nu toch geen theologisch traktaat van mij zeker?


Doodernstig, IKKE ???
Alstemblieft... Ik hoop dat ge geen Ned Flanders -achtig type in mij ziet he :lol: :lol: En nog minder ne paster of nen dominee. :lol: Absoluut niet... Ik spring soms wel eens op mijn paard, maar voor de rest ben ik redelijk ...euh... normaal zekerst?

Ik hoop het! :)
The Simpsons volg ik niet, maar 6 jaar Latijn-Wis deed ik met plezier ( je psalmtekst lijkt me redelijk oud, op 1° zicht toch, oorspronkelijk pré-Hiëronymus??? - in elk geval ook pre-Benedictus, naar de woordenschat te oordelen)
Bespaar me gerust het theologisch tractaat: het apocrief evangelie interesseert me meer (niet uit de Nag Hammadi-teksten, dat weet ik al!)

A
18 maart 2004, 14:34
hebt zonder twijfel de Koran al gelezen Net zoals de liefhebbende bijbel waar onder andere Kain zijn eigen broer de kop in slaat (O.T.) of was het omgekeerd ?

En is er niet nog zo'n verhaaltje in het O.T. waarin een zekere Onan of diens broer vermoord wordt , onder invloed van uitspraken van God . En het O.T. is toch grotendeels de basis voor het Jodendom en later Christendom .

En is het niet zo dat bij de Joden , althans bij de fanatieke richtingen toch ook discriminerend gedaan wordt tegenover andersgelovigen ?

Kortom , in alle religies heb je fundamentalisten . En moslimfundamentalisten zijn de dag van vandaag eens wat actiever dan fundamentalisten uit het Joden of Christendom en dergelijke .

Van iemand die de naam van Darwin gebruikt zou een mens toch meer verdraagzame uitlatingen verwachten . Maar ja ...

Er is een hemelsbreed verschil tussen een boek dat is samengesteld uit teksten die verzonnen of overdreven zijn, zoals overduidelijk het geval is bij de verzameling teksten van het Oude Testament en een boek waarbij in staat dat het het woord van God is.

Het Oude Testament bevat zoveel zaken die duidelijk een andere betekenis moeten hebben, zoals leeftijden van mensen van honderden jaren, dat meteen ook de hele inhoud van deze verzameling teksten ter discussie staat. Het zijn teksten ter studie en ter interpretatie, meer niet. Dat is duidelijk voor ieder die eerlijk wil zijn.

Als er daarentegen in een ander boek staat dat je die en die personen niet mag vertrouwen ("de joden en de christenen") dan is dat iets helemaal anders, hier kan je niet over mediteren.

De Koran is in tegenstelling tot het Oude en het Nieuwe Testament op een uiterst geslepen manier in elkaar gestoken, zodat degene die zich er door laat leiden niet anders kan dan volgen wat er in staat. Zoniet is hij een overtreder. "En voorwaar Allah heeft de overtreders niet lief en hen wacht een verschrikkelijke straf" etc. en zo eindigt bijna elk Koranvers.

Misschien vergeet je dat de bijbel bij Christen en Joden ook het woord van God is , tot de mensen gekomen via de profeten voor het Oud-testament (Kregen de profeten volgens de bijbel geen visioenen en andere voorstellingen waarin God heb zijn wetten en ideeen openbaarde . Mozes kreeg , zo staat letterlijk in de bijbel , de stenen tafelen (Met daarop leefregels die voor de Joden en Christenen eeuwen de vaste Wetten geweest zijn)) en via Christus , voor Christenen zowaar de ZOON van God .

Joden zijn volgens bepaalde interpretaties van het OT en de Bijbel het uiitverkoren volk , Ook Christenen hebben eeuwen , en nu soms nog , zich als de uitverkorenenen durven bestempelen . Heidenen (i.c. Moslims) mocht je van de pausen tot een paar honderd jaar terug afslachten want die hadden toch geen ziel . En Joden waren Christus moordenaars , dus , daar mocht je ook mee doen wat je wil . Allemaal in Gods naam ; "GOD WIL HET !" was toch de leuze van de Kruisvaarders . :wink:

Net zoals Christenen de bijbel op verschillende , soms extreme manieren interpreteren , interpreteren sommige moslims de Koran op een extreme manier . Er is dus niets nieuws onder de zon . Trouwens , door alle moslims over dezelfde kam te scheren stelt u zichzelf op dezelfde lijn als alle fundamentalisten die zeggen "De ander is slecht en daarmee uit" , dus ook met moslimfundamentalisten . Bezint eer ge begint zou ik zeggen .

Tot slot misschien nog dit ; Er is een hemelsbreed verschil tussen het boek en de interpretatie die sommige heethoofden aan de tekst geven .

filosoof
18 maart 2004, 15:34
Er is een hemelsbreed verschil tussen een boek dat is samengesteld uit teksten die verzonnen of overdreven zijn, zoals overduidelijk het geval is bij de verzameling teksten van het Oude Testament en een boek waarbij in staat dat het het woord van God is.

Het Oude Testament bevat zoveel zaken die duidelijk een andere betekenis moeten hebben, zoals leeftijden van mensen van honderden jaren, dat meteen ook de hele inhoud van deze verzameling teksten ter discussie staat. Het zijn teksten ter studie en ter interpretatie, meer niet. Dat is duidelijk voor ieder die eerlijk wil zijn.

Als er daarentegen in een ander boek staat dat je die en die personen niet mag vertrouwen ("de joden en de christenen") dan is dat iets helemaal anders, hier kan je niet over mediteren.

De Koran is in tegenstelling tot het Oude en het Nieuwe Testament op een uiterst geslepen manier in elkaar gestoken, zodat degene die zich er door laat leiden niet anders kan dan volgen wat er in staat. Zoniet is hij een overtreder. "En voorwaar Allah heeft de overtreders niet lief en hen wacht een verschrikkelijke straf" etc. en zo eindigt bijna elk Koranvers.

Misschien vergeet je dat de bijbel bij Christen en Joden ook het woord van God is , tot de mensen gekomen via de profeten voor het Oud-testament (Kregen de profeten volgens de bijbel geen visioenen en andere voorstellingen waarin God heb zijn wetten en ideeen openbaarde . Mozes kreeg , zo staat letterlijk in de bijbel , de stenen tafelen (Met daarop leefregels die voor de Joden en Christenen eeuwen de vaste Wetten geweest zijn)) en via Christus , voor Christenen zowaar de ZOON van God .

Joden zijn volgens bepaalde interpretaties van het OT en de Bijbel het uiitverkoren volk , Ook Christenen hebben eeuwen , en nu soms nog , zich als de uitverkorenenen durven bestempelen . Heidenen (i.c. Moslims) mocht je van de pausen tot een paar honderd jaar terug afslachten want die hadden toch geen ziel . En Joden waren Christus moordenaars , dus , daar mocht je ook mee doen wat je wil . Allemaal in Gods naam ; "GOD WIL HET !" was toch de leuze van de Kruisvaarders . :wink:

Net zoals Christenen de bijbel op verschillende , soms extreme manieren interpreteren , interpreteren sommige moslims de Koran op een extreme manier . Er is dus niets nieuws onder de zon . Trouwens , door alle moslims over dezelfde kam te scheren stelt u zichzelf op dezelfde lijn als alle fundamentalisten die zeggen "De ander is slecht en daarmee uit" , dus ook met moslimfundamentalisten . Bezint eer ge begint zou ik zeggen .

Tot slot misschien nog dit ; Er is een hemelsbreed verschil tussen het boek en de interpretatie die sommige heethoofden aan de tekst geven .
A,
Akkoord
ik heb toch dit even opgegraven, ten behoeve van sommige andere mensen hier:
http://jeanmichel.messiaen.free.fr/Pages/montesquieu.html
L’ESPRIT DES LOIS (chapitre V, Livre XI),
Montesquieu (1748)

De l’esclavage des Nègres


Si j’avais * soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, voici ce que je dirais :

Les peuples d’Europe ayant exterminé ceux de l’Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l’Afrique, pour s’en servir * défricher tant de terres.

Le sucre serait trop cher, si l’on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves.

Ceux dont il s’agit sont noirs depuis les pieds jusqu’* la tête ; et ils ont le nez si écrasé qu’il est presque impossible de les plaindre.

On ne peut se mettre dans l’idée que Dieu, qui est un être très sage ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir,

Il est si naturel de penser que c’est la couleur qui constitue l’essence de l’humanité, que les peuples d’Asie, qui font des eunuques, privent toujours les noirs du rapport qu’ils ont avec nous d’une façon plus marquée.

On peut juger de la couleur de la peau par celle des cheveux, qui, chez les Égyptiens, les meilleurs philosophes du monde, étaient d’une si grande conséquence, qu’ils faisaient mourir tous les hommes roux qui leur tombaient entre les mains.

Une preuve que les nègres n’ont pas le sens commun, c’est qu’ils font plus de cas d’un collier de verre que de l’or, qui, chez des nations policées, est d’une si grande conséquence.

Il est impossible que nous supposions que ces gens-l* soient des hommes ; parce que, si nous les supposions des hommes, on commencerait * croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens.

De petits esprits exagèrent trop l’injustice que l’on fait aux Africains. Car, si elle était telle qu’ils le disent, ne serait-il pas venu dans la tête des princes d’Europe, qui font entre eux tant de conventions inutiles, d’en faire une générale en faveur de la miséricorde et de la pitié ?

en nu maar hopen dat ze begrijpen dat dat ironie was...
ook dit nog:
http://www.evilbible.com/
en dit:
http://skepticsannotatedbible.com/ (en ik ken er nog)

A
18 maart 2004, 15:38
Misschien vergeet je dat de bijbel bij Christen en Joden ook het woord van God is , tot de mensen gekomen via de profeten voor het Oud-testament (Kregen de profeten volgens de bijbel geen visioenen en andere voorstellingen waarin God heb zijn wetten en ideeen openbaarde . Mozes kreeg , zo staat letterlijk in de bijbel , de stenen tafelen (Met daarop leefregels die voor de Joden en Christenen eeuwen de vaste Wetten geweest zijn)) en via Christus , voor Christenen zowaar de ZOON van God .

Joden zijn volgens bepaalde interpretaties van het OT en de Bijbel het uiitverkoren volk , Ook Christenen hebben eeuwen , en nu soms nog , zich als de uitverkorenenen durven bestempelen . Heidenen (i.c. Moslims) mocht je van de pausen tot een paar honderd jaar terug afslachten want die hadden toch geen ziel . En Joden waren Christus moordenaars , dus , daar mocht je ook mee doen wat je wil . Allemaal in Gods naam ; "GOD WIL HET !" was toch de leuze van de Kruisvaarders . :wink:

Net zoals Christenen de bijbel op verschillende , soms extreme manieren interpreteren , interpreteren sommige moslims de Koran op een extreme manier . Er is dus niets nieuws onder de zon . Trouwens , door alle moslims over dezelfde kam te scheren stelt u zichzelf op dezelfde lijn als alle fundamentalisten die zeggen "De ander is slecht en daarmee uit" , dus ook met moslimfundamentalisten . Bezint eer ge begint zou ik zeggen .

Tot slot misschien nog dit ; Er is een hemelsbreed verschil tussen het boek en de interpretatie die sommige heethoofden aan de tekst geven .
A, akkoord
ik heb toch dit even opgegraven, ten behoeve van sommige andere mensen hier:
L’ESPRIT DES LOIS (chapitre V, Livre XI),
Montesquieu (1748)

De l’esclavage des Nègres
...


en nu maar hopen dat ze begrijpen dat dat ironie was...

Tja , alhoewel , misschien ijdele hoop . Prachtig stukje trouwens, ik herinner me dat ik dat ook nog ergens gelezen heb in een ver en grijs verleden.

filosoof
18 maart 2004, 15:47
http://jeanmichel.messiaen.free.fr/Pages/montesquieu.html
ook dit nog:
http://www.evilbible.com/
en dit:
http://skepticsannotatedbible.com/ (en ik ken er nog)

A
18 maart 2004, 15:56
http://jeanmichel.messiaen.free.fr/Pages/montesquieu.html
ook dit nog:
http://www.evilbible.com/
en dit:
http://skepticsannotatedbible.com/ (en ik ken er nog)

interessant , k ga ze es van naderbij bekijken