PDA

View Full Version : Burkide is de eenenvijftigste forummer van de week


Pagina's : [1] 2 3

Pluche
4 mei 2008, 16:13
Het is weer zondag, tijd voor een nieuwe forummer van de week, omdat we geen niet-communist als opvolger hebben gevonden mag de communist Burkide FvdW zijn. In tegenstelkling tot Bolsjewiek is Burkide een radikale Vlaamse nationalist.

Burkide omschrijft zichzelf als volgt:

Ok. Vanaf het ogenblik dat ik FVDW ben, zal ik op zoek gaan naar een opvolger met een politieke overtuiging die zoveel mogelijk de tegengestelde van de mijne is.

Een eerste poging, die ik misschien later nog zal aanvullen:


Gegroet, o forumbewoners en passanten! Ik ben Burkide, en ben bereid gevonden om deze week het slachtoffer te zijn van uw vragenvuur te zijn.

Ik ben eerder terughoudend om al te veel persoonlijke informatie over mezelf op dit forum te plaatsen, al zijn er momenten waarop ik minder schroom heb dan andere. Ik denk dat ik dan ook als eerder timide gekarakteriseerd kan worden, al verandert dat wel na een paar glaasjes. Al te persoonlijke vragen moet je beter voor het volgende FVDW-slachtoffer bewaren. Wel kan ik zeggen dat ik een twenty-something ben, opnieuw studeer, in de Rand woon en links-flamingant ben. Diegenen die af en toe naar een V-SB-, Meervoud-, SFL- of Vlaamse Hoop-activiteit gaan, kennen mij dus natuurlijk wel, al is de kans reëel bestaande dat men mij al eens gezien heeft op de een andere betoging (al is dat laatste al van de klimaatbetoging geleden).

Mijn cd-collectie is vrij divers, maar vooral “modern klassiek” en rockmuziek (van Led Zeppelin tot the White Stripes). Eigenlijk houd ik me nog het meest bezig met lectuur, en vooral met literatuur, wijsbegeerte en geschiedenis. Het is echter niet omdat ik iets lees, dat ik er iets van begrijp. Ik weet dat ik nog enorm veel vorming voor de boeg heb; helaas stuit het voornemen om daaraan te werken meestal met m’n neiging tot luiheid.

Pluche
4 mei 2008, 16:13
De traditionele openingsvraag: hoeveel keer eet je frieten per maand en wat is je lievelingssaus?

Pluche
4 mei 2008, 16:17
Wat vind je van de nederlaag van Labour in Engeland en Wales?

L. J. Brutus
4 mei 2008, 16:24
Sta mij toe even dezelfde vraag te stellen als ik aan Bolsjewiek heb gesteld: Mag je een mens dood maken omdat hij tegen het communisme is?

L. J. Brutus
4 mei 2008, 16:25
Kun je heavy metal appreciëren?

Pluche
4 mei 2008, 16:28
Sta mij toe even dezelfde vraag te stellen als ik aan Bolsjewiek heb gesteld: Mag je een mens dood maken omdat hij tegen het communisme is?

Goede vraag, als communist 'maar Burkide zal daar wel uitgebreider op antwoorden' vind ik dat enkel het systeem vernietigd moet worden.

toccata
4 mei 2008, 16:59
Is liefde de oplossing?

Bolsjewiek
4 mei 2008, 16:59
Je bent gëinteresseerd in wijsbegeerte dus. Interessant. Welke is je filosofische richting of school van denken?

Burkide
4 mei 2008, 17:37
Oei! 't Is al begonnen!

De traditionele openingsvraag: hoeveel keer eet je frieten per maand en wat is je lievelingssaus?

Ik schat zo'n één * tweemaal per week.
Lievelingssaus: voor frieten die ik thuis maak neem ik steeds andalouse; voor frieten van het frietkot wissel ik af (niet dat ik een vast schema heb ;-)) tussen andalouse, mayonaise en ketchup.

Burkide
4 mei 2008, 17:44
Wat vind je van de nederlaag van Labour in Engeland en Wales?

Ik weet niet of ik me onverschillig moet voelen (uiteindelijk heeft de ene rechtse partij - Labour - voornamelijk verloren aan die andere rechtse partij, de Tories), hoopvol moet zijn omdat dit misschien tot een heropleving van links kan leiden (door een intern proces bij Labour of door een nieuwe linkse formatie die het gat ervan kan opvullen) dan wel pessimistisch omdat ik nog geen teken zie dat me tot hopen zou kunnen aanzetten.Momenteel ben ik eerder pessimistisch, toch wat de korte en middellange termijn betreft. In ieder geval moet Labour niet op m'n medelijden rekenen.

Burkide
4 mei 2008, 17:44
In tegenstelkling tot Bolsjewiek is Burkide een radikale Vlaamse nationalist.

Ik denk dat ik al een paar keer gezegd heb dat ik me niet als nationalist beschouw.

Burkide omschrijft zichzelf als volgt:

Ok. Vanaf het ogenblik dat ik FVDW ben, zal ik op zoek gaan naar een opvolger met een politieke overtuiging die zoveel mogelijk de tegengestelde van de mijne is.

Een eerste poging, die ik misschien later nog zal aanvullen:

't Bovenstaande was eigenlijk enkel voor jou bedoeld hoor, Pluche! ;-)

Derk de Tweede
4 mei 2008, 17:52
Links en Vlaams-nationalist zijn, daar hoor je in Nederland weinig over!
Valt dat in de praktijk mee ?

Pluche
4 mei 2008, 17:55
Ik denk dat ik al een paar keer gezegd heb dat ik me niet als nationalist beschouw.

Allez linkse flamingant dan;-)

duveltje382
4 mei 2008, 18:12
Is Zondag voor U ook zo een rot dag ?:cry:

Burkide
4 mei 2008, 18:13
Sta mij toe even dezelfde vraag te stellen als ik aan Bolsjewiek heb gesteld: Mag je een mens dood maken omdat hij tegen het communisme is?

Ok, het is je hierbij toegestaan. :-)

Kort antwoord:

Nu, wat de vraag zelf aangaat: ik wens de vrijheid van de ander (of wens dit te wensen) opdat hij mij als vrijheid zou erkennen in zijn project. Hiertoe is het vereist dat de ander zou leven; zonder kan er uiteraard geen sprake zijn van z'n bewustzijn. Ieder politiek project dat niet als doel heeft – en zeker ieder project dat dit verhindert – dat een dergelijke wederzijdse erkenning zou kunnen plaatsvinden, kan niet op m’n sympathie rekenen.

Anderzijds vereist ieder politiek project in min of meerdere mate nu eenmaal de instrumentalisatie van de medemens. Daar lijkt mij geen ontsnappen aan mogelijk te zijn. Daarbij weiger ik ook iedere transcendente zingeving, en dus ook moraal – die komt immers slechts neer op een verdere zelfobjectivering. Ik denk dus niet dat men vanuit een aprioretisch standpunt mag zeggen dat men nooit mag doden; evenmin kan men vanachter de computer zeggen wie en in welke omstandigheden men wél mag doden. Ieder handelen (en dus oordeel) dient vanuit de concrete situatie te vertrekken, en gekaderd worden in het doel dat men zich stelt. Het spreekt echter vanzelf dat wie de vrijheid van de ander wenst, een [I]enorme[I] terughoudendheid zal koesteren ten overstaan van het doden van een ander; het doel heiligt de middelen misschien, maar dit betekent niet dat de middelen zo aangewend moeten worden dat zij dreigen het doel te vernietigen. Verder kan ik mij héél moeilijk inbeelden dat ik zou instemmen met de dood van iemand als dat louter en alleen omwille van zijn opinie is.

Ik weet dat het een beetje kortaf is, maar ik hoop je vraag hiermee toch min of meer te hebben beantwoord.

Burkide
4 mei 2008, 18:15
Kun je heavy metal appreciëren?

Als ik daarop stuit zal ik het zelden afzetten; ik heb er dus niets tegen. Maar ik moet bekennen dat ik het niet spontaan opzet, en ook niet over heavy metal-cd's beschik.

Burkide
4 mei 2008, 18:16
Is liefde de oplossing?

Liefde zoals in "christelijke naastenliefde"? Dat kan hoogstens een doel zijn, maar geen oplossing. Althans: de kans dat een luide schreeuw - WAAROM HEBBEN WE ELKANDER NIET GEWOON LIEF! - de wereld zal veranderen lijkt me tamelijk gering ;-)

De Garde
4 mei 2008, 18:17
Mijn 'klassieker':

1. Je kan een figuur (historisch - actueel) één uur vrijelijk vragen stellen, wie zou je dan nemen?

2. Stél: je bent een vlieg en kan onopgemerkt een gebeurtenis bijwonen of een plaats bezoeken eender wanneer in de tijd, wat zou je dan kiezen?

Burkide
4 mei 2008, 18:22
Je bent gëinteresseerd in wijsbegeerte dus. Interessant. Welke is je filosofische richting of school van denken?

Ik ben aangetrokken tot wat met existentialisme, fenomenologie, absurdisme,... te maken heeft: Husserl, Heidegger, maar vooral "de Fransen" (Sartre, Camus, Merleau-Ponty, Fanon). (Ik weet dat Marcuse als marxist Sartre bekritiseerd heeft, maar ik vrees dat die nog op mijn "te lezen-lijst" prijkt.)

Burkide
4 mei 2008, 18:25
Links en Vlaams-nationalist zijn, daar hoor je in Nederland weinig over!
Valt dat in de praktijk mee ?

Je wordt wel eens bekeken als een vreemde vogel, en je moet vaak afrekenen met vooroordelen (hoe vaak heb ik al niet moeten reageren op "kritiek" die enkel op rechtse flaminganten van toepassing is?), maar ik ben er nog niet aan gestorven. Je persiste!

Burkide
4 mei 2008, 18:26
Is Zondag voor U ook zo een rot dag ?:cry:

Neen; ik heb geen bijzondere gevoelens bij of op zondagen. Of andere dagen, trouwens.

duveltje382
4 mei 2008, 18:28
Is maandag :lol:
>Nee

Wat vindt U van Kasteelbier ;-)

Pluche
4 mei 2008, 18:29
je bent V-SB-er

wat is je kritiek op de concurrerende partijen

SPA
SPA Rood
PVDA
CAP
LSP
SAP
KP

L. J. Brutus
4 mei 2008, 18:29
Ok, het is je hierbij toegestaan. :-)

Kort antwoord:

Nu, wat de vraag zelf aangaat: ik wens de vrijheid van de ander (of wens dit te wensen) opdat hij mij als vrijheid zou erkennen in zijn project. Hiertoe is het vereist dat de ander zou leven; zonder kan er uiteraard geen sprake zijn van z'n bewustzijn. Ieder politiek project dat niet als doel heeft – en zeker ieder project dat dit verhindert – dat een dergelijke wederzijdse erkenning zou kunnen plaatsvinden, kan niet op m’n sympathie rekenen.

Anderzijds vereist ieder politiek project in min of meerdere mate nu eenmaal de instrumentalisatie van de medemens. Daar lijkt mij geen ontsnappen aan mogelijk te zijn. Daarbij weiger ik ook iedere transcendente zingeving, en dus ook moraal – die komt immers slechts neer op een verdere zelfobjectivering. Ik denk dus niet dat men vanuit een aprioretisch standpunt mag zeggen dat men nooit mag doden; evenmin kan men vanachter de computer zeggen wie en in welke omstandigheden men wél mag doden. Ieder handelen (en dus oordeel) dient vanuit de concrete situatie te vertrekken, en gekaderd worden in het doel dat men zich stelt. Het spreekt echter vanzelf dat wie de vrijheid van de ander wenst, een [I]enorme[I] terughoudendheid zal koesteren ten overstaan van het doden van een ander; het doel heiligt de middelen misschien, maar dit betekent niet dat de middelen zo aangewend moeten worden dat zij dreigen het doel te vernietigen. Verder kan ik mij héél moeilijk inbeelden dat ik zou instemmen met de dood van iemand als dat louter en alleen omwille van zijn opinie is.

Ik weet dat het een beetje kortaf is, maar ik hoop je vraag hiermee toch min of meer te hebben beantwoord.

Heel interessant antwoord, ik kan het ten zeerste appreciëren dat je er geen moraal bij moet betrekken om tot je conclusie te komen. Ik denk dat we daar alvast in overeenstemmen.

Burkide
4 mei 2008, 18:38
Mijn 'klassieker':

1. Je kan een figuur (historisch - actueel) één uur vrijelijk vragen stellen, wie zou je dan nemen?

2. Stél: je bent een vlieg en kan onopgemerkt een gebeurtenis bijwonen of een plaats bezoeken eender wanneer in de tijd, wat zou je dan kiezen?

Zéér moeilijke vragen. Ik ben namelijk in zowat alles geïnteresseerd (zelfs in fysica, al zouden m'n oude leraars moeite hebben het te geloven), en m'n interesses in periodes en personen is enorm wisselvallig. Meestal hangt het af van een boek dat ik net gelezen heb, of een film die ik gezien heb.

Maar ik ga toch maar pogen een voorlopig antwoord te geven, waarbij ik ernaar zal streven zo "permanent" mogelijk te repliceren maar toch hoop dat ik het op het einde toch zal veranderen.

1. Als ik binnen m'n eigen "sector" blijf: misschien Jef Van Extergem. Hij heeft bij mijn weten nooit een consistente theorie of uitgebreide verklaring voor z'n links en Vlaams engagement gegeven; ik zou wel eens weten wat hem bezielde.

2. Misschien het Congres van Wenen. Europa vorm geven; je kunt amper iets leukers verzinnen! Anders zou ik wel eens willen zien hoe Brussel en z'n riante omgeving (uiteindelijk is het de streek die ik het beste kan vergelijken, indien er al een vergelijk mogelijk is) in de late middeleeuwen of de vroege renaissance. Eigenlijk mag het gerust tot de 18e eeuw gaan, maar ik vrees dat een vlieg zelden zo lang leeft.

Burkide
4 mei 2008, 18:40
Is maandag :lol:
>Nee

:? Ik volg even niet :?

Wat vindt U van Kasteelbier ;-)

Ik moet eerlijk bekennen dat ik het nog nooit gedronken heb :oops:

duveltje382
4 mei 2008, 18:41
Wat vind U van kinderen,mag men er op slaan?8O

duveltje382
4 mei 2008, 18:42
:? Ik volg even niet :?Ik moet eerlijk bekennen dat ik het nog nooit gedronken heb :oops:
Amai erg voor U :-P

Firestone
4 mei 2008, 18:44
Twee vraagjes die ik ooit ook aan Praetorian stelde:

1. Stel je was in 2002 stemgerechtigd in de Franse presidentsverkiezingen. Wat doe je in de tweede ronde tussen Chirac en Le Pen?

2. Als je de evolutie sinds pakweg 1850 bekijkt, wie heeft er in België meer verwezenlijkt voor de arbeidersklasse: de kommunisten (KPB, PVDA, LSP, ... en hun voorgangers) of de sociaal democraten (SP.A en voorlopers)?

Pluche
4 mei 2008, 18:48
Twee vraagjes die ik ooit ook aan Praetorian stelde:

1. Stel je was in 2002 stemgerechtigd in de Franse presidentsverkiezingen. Wat doe je in de tweede ronde tussen Chirac en Le Pen?

2. Als je de evolutie sinds pakweg 1850 bekijkt, wie heeft er in België meer verwezenlijkt voor de arbeidersklasse: de kommunisten (KPB, PVDA, LSP, ... en hun voorgangers) of de sociaal democraten (SP.A en voorlopers)?

En wat antwoordde Praetorian?

Firestone
4 mei 2008, 18:50
En wat antwoordde Praetorian?1. Niet stemmen
2. Het reforisme tot 1930 heeft de materiële welvaart door een herverdelingspolitiek bekomen voor de gewone arbeider, na 1930 werd de partij deel van het burgerlijk bestuur en heeft zij haar koers afgestemd tussen de machtspolen die haar bedreigden: revolutionair syndicalisme, de KP en de christelijke arbeidersbeweging. Ik heb maw geen goed woord voor de BWP/BSP in de naoorlogse situatie, zij heeft doelbewust elke radicale koersverandering eigenhandig de grond ingeboord en was de meest actieve factor voor de bevolking achter een keynesiaans imperialisme te krijgen.

Burkide
4 mei 2008, 18:50
je bent V-SB-er

wat is je kritiek op de concurrerende partijen

Ik zal kort zijn; ik vind niet dat het hier de plaats is voor de ellenlange polemieken die je soms in het subforum "links" tegenkomt.

SPA

Is opgeslorpt in het Belgische establishment, en is dus niet meer in staat fundamentele oppositie te voeren.

SPA Rood

Ik heb er sympathie voor, maar ik vrees dat de sp.a niet meer te redden valt. Daarenboven denk ik dat het gevaar op recuperatie groot is.

PVDA

Doen heel veel nuttige dingen. Het is me wel nog onduidelijk welke richting zij nu uitwillen, en uiteraard trekken zij veel te sterk de belgicistische kaart.

CAP

Ik was er in het begin vrij enthousiast over, maar ik vrees dat het een verloren zaak was vanaf het moment dat duidelijk bleef dat de PvdA het spel niet zou meespelen.

LSP

Vaak sympathieke kerels, maar te sektarisch - en dan bedoel ik het niet eens ideologisch: ook qua communicatie loopt het stroef. Verder ben ik gewoonweg geen trotskist.

SAP

Heb ik zeer veel respect voor; ze lijken mij vaak zeer goed gevormd. Maar: geen trotskist.

KP

Heb ik omwille van historische redenen sympathie voor. Het is me echter niet geheel duidelijk waarvoor zij tegenwoordig staan.

Burkide
4 mei 2008, 18:51
Wat vind U van kinderen,mag men er op slaan?8O

Ha, eindelijk een gemakkelijke vraag: ik weet het eigenlijk niet. ;-)

Firestone
4 mei 2008, 18:52
Ik zal kort zijn; ik vind niet dat het hier de plaats is voor de ellenlange polemieken die je soms in het subforum "links" tegenkomt.Ik zal nooit begrijpen dat niet méér linksen dat doorhebben.

Vraag: waar komt de nick Burkide vandaan?

Pluche
4 mei 2008, 18:54
Op je avatar staat al enkele maanden Louis Paul Boon, ben je zo'n grote fan van zijn werk dat je je avatar niet veranderd?

Pluche
4 mei 2008, 18:56
Wat zijn je favoriete Engelstalige communistische/trotskistische/leninistische enz. sites op het internet?

Burkide
4 mei 2008, 19:01
Twee vraagjes die ik ooit ook aan Praetorian stelde:

1. Stel je was in 2002 stemgerechtigd in de Franse presidentsverkiezingen. Wat doe je in de tweede ronde tussen Chirac en Le Pen?

Ik zou getwijfeld hebben. Voor alle duidelijkheid: niet tussen Chirac en Le Pen, maar tussen stemmen en niet-stemmen. Aangezien ik denk dat zelfs een verpletterende nederlaag voor Le Pen geen overdonderend links signaal zou gegeven hebben, vermoed ik dat ik niet zou gestemd hebben - al zou m'n moeder dan zeer kwaad op me geweest zijn. ;-)

2. Als je de evolutie sinds pakweg 1850 bekijkt, wie heeft er in België meer verwezenlijkt voor de arbeidersklasse: de kommunisten (KPB, PVDA, LSP, ... en hun voorgangers) of de sociaal democraten (SP.A en voorlopers)?

Ik neig naar het antwoord van Praetorian, al komt 1930 me wat laat over. Het hangt er ook af van wat je onder "verwezenlijkt" verstaat. Uiteraard heeft de BSP zeer belangrijk werk geleverd voor 1918-1919; maar vanaf dat ogenblik tot 1990 hebben de communisten - hier of elders - een allicht belangrijkere rol gespeeld, zij het indirect. De fundamentele zaken zouden allicht op min of meer gelijkaardige wijze door de andere burgerlijke partijen aangepakt geweest zijn, gegeven dezelfde communistische dreiging. Daarbij heeft de (B)SP en de socialistische vakbondstop een radicalisering van de eisen van de arbeidersbeweging eerder tegengewerkt dan bevorderd, om het zachtjes te zeggen.

Dronkoers
4 mei 2008, 19:06
Aha! een nieuwe fvdw! :cheer:

Ben je een aangenaam cafémakker?

Dronkoers
4 mei 2008, 19:06
Hoeveel keer per week neem je een douche/bad?

Dronkoers
4 mei 2008, 19:07
Groeit er haar op uw vingers?

Burkide
4 mei 2008, 19:11
Vraag: waar komt de nick Burkide vandaan?

Een heel stom verhaal eigenlijk. Het belangrijkste wat je moet weten, is dat ik amper over enige fantasie of creativiteit beschik.

Ik lurkte al lang af en toe op dit forum; omdat ik af en toe wel eens interessante zaken te weten kwam (tegenwoordig heb ik die indruk veel minder; je moet er in het midden van staan om te weten met wat voor een bende zeveraars je te maken hebt! :-)), en toen zag ik ineens iets staan over het Links Republikeins Forum. Ik dacht in mezelf dat het tijd was dat ook ik het woord via de moderne communicatiemiddelen zou verspreiden, maar... ik vond natuurlijk geen goede nicknaam. Het toeval wil echter dat ik op dat moment ook een pagina gevonden had waarop het woord "kameraad" stond in verschillende talen. Dus vond ik "burkide" in het Baskisch.

Nu vind ik dat eigenlijk een vrij lullige naam, temeer daar ik geen Baskisch ken (behalve woorden als "bai" en "ez"), en niet eens weet of de samensteller van die lijst dat kende. Wie weet betekent het helemaal niets, of misschien wel kameraad in deniet-politieke zin van het woord. Ik zag het ook als een noodoplossing. Maar ik heb het nog steeds niet veranderd.

Eigenlijk wil ik het wel veranderen; maar ik heb gewoon nog niets beters gevonden. Ik had even aan "Extremegem" gedacht, een pseudoniem dat Jef Van Extergem al eens gebruikte. Maar zo goed vind ik dat nu ook weer niet - daarbij, ben ik nu zo extreem?

Wie een suggestie heeft, mag die zeker kenbaar maken!

Dronkoers
4 mei 2008, 19:13
Wat is uwe favoriet in de tettendraad (http://forum.politics.be/showthread.php?t=68404), tenendraad (http://forum.politics.be/showthread.php?t=102846) en in de kontendraad (http://forum.politics.be/showthread.php?t=69468)?

Dronkoers
4 mei 2008, 19:15
Wat heb je net gegeten?

Dronkoers
4 mei 2008, 19:15
Heb je zussen van rond de 25 jaar? ;-)

Pluche
4 mei 2008, 19:16
Wat is uwe favoriet in de tettendraad (http://forum.politics.be/showthread.php?t=68404), tenendraad (http://forum.politics.be/showthread.php?t=102846) en in de kontendraad (http://forum.politics.be/showthread.php?t=69468)?


Dronkoers verschijnt en het intellectuele niveau van de discussie verdwijnt;-):twisted:

Dronkoers
4 mei 2008, 19:21
Dronkoers verschijnt en het intellectuele niveau van de discussie verdwijnt;-):twisted:

Iemand moet ervoor zorgen dat iedereen met zijn voeten op de grond blijft eh ;-)

Trouwens, het is zeker niet makkelijk kiezen, daar horen ferme studies bij om de perfectie te zoeken. Daarom vraag ik dat op de eerste dag, zodat ze zich nog 6 dagen kunnen verdiepen in deze zware materie ;-)

Voor de rest:

Wanneer was je voor het laatst in een kerk? ;-)

Pluche
4 mei 2008, 19:24
Wanneer was je voor het laatst in een kerk? ;-)

Dat is nu eens een goede vraag, als het goed is zeggen we het ook!

Dronkoers
4 mei 2008, 19:39
Wiens vragen vind je het leukst? Die van mij, of van Pluche?


Nu zullen we het direct weten :twisted:

Bolsjewiek
4 mei 2008, 19:44
Heb je dezelfde redenen om flamingant te zijn als Pelgrim?
Tot een linkse herschikking komen door je te verzetten tegen het internationale imperialisme en zowel Vlamingen als Walen bevrijden van de Belgische bourgeoisie?

Zo ja, zal de bourgeoisie niet minstens net zio sterk staan in een onafhankelijk Vlaanderen? Of vermoedt je dat een nieuw land tabula rasa zou betekenen voor de macht van het patronaat?.

Burkide
4 mei 2008, 19:46
Op je avatar staat al enkele maanden Louis Paul Boon, ben je zo'n grote fan van zijn werk dat je je avatar niet veranderd?

Al is Louis Paul Boon mijn favoriete Nederlandstalige auteur; toch is dat niet de enige reden. Luiheid en een "waarom-eigenlijk"-gevoel zijn belangrijkere.

Vroeger veranderde ik wel regelmatig van avatar. Zo herinner ik me dat ik enige tijd met Julien Lahauts "tronie" heb rondgelopen. Ik had mezelf zelfs voorgenomen maandelijks van avatar te veranderen. Maar uiteindelijk sla je al eens een maandje over, en voor je het weet heb je een quasi-permanente avatar.

Burkide
4 mei 2008, 19:51
Wat zijn je favoriete Engelstalige communistische/trotskistische/leninistische enz. sites op het internet?

Bitter weinig, eigenlijk. Ik lees regelmatig de sites van de kameraden van de LSP, SAP en PvdA, Monthly Review en lees al eens iets van marxists.org, maar eigenlijk heb ik er een bloedhekel aan om lange teksten van een computerscherm te lezen.

L. J. Brutus
4 mei 2008, 19:53
Wat is je favoriete plaat van Led Zeppelin?

Burkide
4 mei 2008, 19:54
Aha! een nieuwe fvdw! :cheer:

Ben je een aangenaam cafémakker?

Valt wel mee, denk ik, maar uiteraard is het eigenlijk aan anderen om daarover te oordelen.
Ik drink wel graag. Nadeel is dat ik niet graag ophoud met drinken - misschien zijn we daarin geestesgenoten? ;-) Ik denk echter niet dat ik een onaangename zatte ben; ik begin niet te "bleiten" of iets in dien aard. Wel ben ik vanaf een bepaald ogenblik een onverbeterlijke leugenaar en zwanzer, en dat is me al vaker duur te staan gekomen. Tip: als je met mij iets gaat drinken, drink dan evenveel of meer ;-)

Dronkoers
4 mei 2008, 19:54
Hoeveel vriendinnetjes heb je al gesleten?

Bolsjewiek
4 mei 2008, 19:54
Wat is belangrijker voor je: Links zijn of flamingant zijn?
Of zijn de twee onafscheidelijk verweven in jouw persoon:-)?

Burkide
4 mei 2008, 19:55
Hoeveel keer per week neem je een douche/bad?

Veel te weinig naar Amerikaanse en blijkbaar ook moderne normen. Een keer per week. Voor de rest was ik me grondig aan de wasbak en ga ik eens per week zwemmen.

Burkide
4 mei 2008, 19:55
Groeit er haar op uw vingers?

Nog niet.

Dronkoers
4 mei 2008, 19:56
Wist je dat vandaag het bestaan van de fvdw-sessies exact 1 jaar oud is?


:cheer: trouwens

Burkide
4 mei 2008, 19:59
Wat is uwe favoriet in de tettendraad (http://forum.politics.be/showthread.php?t=68404), tenendraad (http://forum.politics.be/showthread.php?t=102846) en in de kontendraad (http://forum.politics.be/showthread.php?t=69468)?

Eerlijk gezegd: ik ben ietsjes te lui om die draden deze week in hun totaliteit door te nemen. De tenendraad heb ik, denk ik, zelfs nog nooit bekeken!

Pluche
4 mei 2008, 20:05
Wist je dat vandaag het bestaan van de fvdw-sessies exact 1 jaar oud is?


:cheer: trouwens

Je hebt gelijk op 4 mei 2007 werd Lombas de eerste FvdW:cheer:

http://forum.politics.be/showthread.php?t=88861

Dronkoers
4 mei 2008, 20:05
Eerlijk gezegd: ik ben ietsjes te lui om die draden deze week in hun totaliteit door te nemen. De tenendraad heb ik, denk ik, zelfs nog nooit bekeken!

Weet je wel wat je mist? ;-)

Burkide
4 mei 2008, 20:05
Wat heb je net gegeten?

Brochetten van op de barbecue.

Burkide
4 mei 2008, 20:06
Heb je zussen van rond de 25 jaar? ;-)

Neen, helaas. Ik heb er een, maar die is ouder en reeds bezet. Sorry, Dronkoers :-)

Burkide
4 mei 2008, 20:07
Dronkoers verschijnt en het intellectuele niveau van de discussie verdwijnt;-):twisted:

Ik dacht dat het intellectuele niveau reeds onder nul gezakt was vanaf het moment dat ik m'n bek opendeed :-)

Txiki
4 mei 2008, 20:07
Een heel stom verhaal eigenlijk. Het belangrijkste wat je moet weten, is dat ik amper over enige fantasie of creativiteit beschik.

Ik lurkte al lang af en toe op dit forum; omdat ik af en toe wel eens interessante zaken te weten kwam (tegenwoordig heb ik die indruk veel minder; je moet er in het midden van staan om te weten met wat voor een bende zeveraars je te maken hebt! :-)), en toen zag ik ineens iets staan over het Links Republikeins Forum. Ik dacht in mezelf dat het tijd was dat ook ik het woord via de moderne communicatiemiddelen zou verspreiden, maar... ik vond natuurlijk geen goede nicknaam. Het toeval wil echter dat ik op dat moment ook een pagina gevonden had waarop het woord "kameraad" stond in verschillende talen. Dus vond ik "burkide" in het Baskisch.

Nu vind ik dat eigenlijk een vrij lullige naam, temeer daar ik geen Baskisch ken (behalve woorden als "bai" en "ez"), en niet eens weet of de samensteller van die lijst dat kende. Wie weet betekent het helemaal niets, of misschien wel kameraad in deniet-politieke zin van het woord. Ik zag het ook als een noodoplossing. Maar ik heb het nog steeds niet veranderd.

Eigenlijk wil ik het wel veranderen; maar ik heb gewoon nog niets beters gevonden. Ik had even aan "Extremegem" gedacht, een pseudoniem dat Jef Van Extergem al eens gebruikte. Maar zo goed vind ik dat nu ook weer niet - daarbij, ben ik nu zo extreem?

Wie een suggestie heeft, mag die zeker kenbaar maken!

Nochtans heb je het bij het recht eind hoor. Burkide betekent inderdaad zoveel als makker, partner, kameraad.

Dat je dit niet weet!! Erger vind ik dat je het een "belachelijke" naam vindt! :sad:

Leve de Burkide's!

Burkide
4 mei 2008, 20:09
Wanneer was je voor het laatst in een kerk? ;-)

Anderhalve maand geleden, voor een begrafenis. Meteen ook de tweede keer dat ik een eredienst bijwoonde. De vorige was een jaar geleden; ook een begrafenis :cry:

Dronkoers
4 mei 2008, 20:10
Neen, helaas. Ik heb er een, maar die is ouder en reeds bezet. Sorry, Dronkoers :-)

:-(

Doe ze toch maar de groeten :mrgreen:

Bezoek je nog veel plaatsen op p.be buiten k&k?

Burkide
4 mei 2008, 20:10
Wiens vragen vind je het leukst? Die van mij, of van Pluche?


Nu zullen we het direct weten :twisted:

Als jij die vraag stelt, antwoord ik volmondig "Dronkoers".
Indien Pluche die zou stellen, zou ik volmondig "Pluche" antwoorden 8-)

Dronkoers
4 mei 2008, 20:11
Je hebt gelijk op 4 mei 2007 werd Lombas de eerste FvdW:cheer:

http://forum.politics.be/showthread.php?t=88861

Hoe gaan we dit vieren? ;-)

Dronkoers
4 mei 2008, 20:12
Als jij die vraag stelt, antwoord ik volmondig "Dronkoers".
Indien Pluche die zou stellen, zou ik volmondig "Pluche" antwoorden 8-)

Mooi omzeild ;-)

Was maar een retorische vraag ook eigenlijk :-P

Rook je?

Burkide
4 mei 2008, 20:13
Heb je dezelfde redenen om flamingant te zijn als Pelgrim?
Tot een linkse herschikking komen door je te verzetten tegen het internationale imperialisme en zowel Vlamingen als Walen bevrijden van de Belgische bourgeoisie?

Dat is een mooie samenvatting.

Zo ja, zal de bourgeoisie niet minstens net zio sterk staan in een onafhankelijk Vlaanderen? Of vermoedt je dat een nieuw land tabula rasa zou betekenen voor de macht van het patronaat?.

Neen, helemaal niet. Ik verwacht zeer weinig van een Vlaanderen dat door rechts naar de onafhankelijkheid geleid wordt: dat is een België-in-het-klein en interesseert me niet. Of zeer zijdelings: mocht de situatie op het ogenblik zelf zo zijn dat dit een feitelijke verzwakking van de bourgeoisie betekent. Maar zoals de krachtsverhoudingen nu staan, denk ik niet dat dit veel verschil zal maken: de Belgische bourgeoisie zal zich snel kunnen nestelen in de Vlaamse structuren.

Burkide
4 mei 2008, 20:18
Wat is je favoriete plaat van Led Zeppelin?

Moeilijke vraag; ik heb eigenlijk geen "echte" Led Zeppelin-cd's. De enige platen die ik heb, komen uit een "boxed set" uit 1990/1993 (http://en.wikipedia.org/wiki/Led_Zeppelin_%28box_set%29), bestaande uit 6 platen (vier uit de eerste volume van de box, twee uit de tweede). De songs zijn ongeveer gelijk verdeeld over de verschillende platen, ook qua kwaliteit. Als ik nu moet kiezen, en enkel als ik moet, zou ik disc nr. 3 zeggen, gewoonweg omdat "When the levee breaks" momenteel door m'n hoofd rondspookt.

Burkide
4 mei 2008, 20:21
Wat is belangrijker voor je: Links zijn of flamingant zijn?
Of zijn de twee onafscheidelijk verweven in jouw persoon:-)?

De gemakkelijkheidsoplossing is, natuurlijk, te zeggen dat ik dat niet wil scheiden. Maar laten we hier eventjes de gemakkelijkheidsoplossing uit te weg gaan, en het zo stellen: ik kan me, ondanks haar belgicisme, nog voorstellen dat ik morgen voor de PvdA stem; ik kan moeilijk hetzelfde zeggen over de N-VA. En voor de V-SB opgericht werd, was ik aan het twijfelen over op welke wijze ik me zou engageren, en "lid worden van de N-VA" is nooit in me opgekomen.

Txiki
4 mei 2008, 20:21
Heeft de zon je al gestoken?

Wat vind je van Gorillaz?

Koop je wel eens ongepelde garnalen?

Burkide
4 mei 2008, 20:21
Wist je dat vandaag het bestaan van de fvdw-sessies exact 1 jaar oud is?


:cheer: trouwens

Neen, dat wist ik niet.

:cheer: dus.

Burkide
4 mei 2008, 20:22
Weet je wel wat je mist? ;-)

Neen, want om dat te weten had ik de tenendraad moeten bekijken ;-)

Burkide
4 mei 2008, 20:24
Nochtans heb je het bij het recht eind hoor. Burkide betekent inderdaad zoveel als makker, partner, kameraad.

Dat je dit niet weet!! Erger vind ik dat je het een "belachelijke" naam vindt! :sad:

Hoe zeg je: "Duizend maal excuses voor mijn domme uitspraak, o m'n beste Txiki!" in het Baskisch?

Leve de Burkide's!

:cheer:

Txiki
4 mei 2008, 20:25
Hoe ziet sneeuw er volgens jou uit?

Burkide
4 mei 2008, 20:27
Bezoek je nog veel plaatsen op p.be buiten k&k?

Ja, maar minder dan vroeger. Het gemakkelijkst zul je vinden bij Algemeen, bij Partijpolitiek en stromingen, bij Staatshervorming en bij Links. De kans dat je me in Milieu treft, is dan weer zéér klein. Of bij Sport, maar dat hoort dan weer bij k&k.

Txiki
4 mei 2008, 20:28
Hoe zeg je: "Duizend maal excuses voor mijn domme uitspraak, o m'n beste Txiki!" in het Baskisch?

:cheer:

Barka ezazu nire txorakeria, o Txiki maitea

Lasai hadi hi, ezin dek den dena ere jakin e. Baino badakik euskaraz zeozer jakitekotan emen bertan neokela!

Maar even vertalen: maak je niet druk, je kan niet alles weten. Maar als je wil weten wat iets in het Baskisch betekent, weet je me te vinden!

Alé Burkide, waar bevindt zich het hoogste punt in Vlaanderen?

Burkide
4 mei 2008, 20:35
Hoe gaan we dit vieren? ;-)

Heel eenvoudig: jij betaalt me een bak Chimay Bleue! Dat lijkt me een zeer feestelijke oplossing! :-)

Burkide
4 mei 2008, 20:36
Rook je?

Neen.

Txiki
4 mei 2008, 20:39
Neen.

Ook geen vis? Gerookte vis is toch lekker?

Hoe word je eigenlijk minister?

Burkide
4 mei 2008, 20:41
Heeft de zon je al gestoken?

In de zin van "plotselinge aandoening van de hersenen ten gevolge van te felle zonneschijn of te grote hitte"? Neen, niet dat ik weet ;-)

Wat vind je van Gorillaz?

Ik heb Demon Days wel een paar keer beluisterd, maar het sprak me niet meteen aan.

Koop je wel eens ongepelde garnalen?

Ja. Allez, van die "rose reuzegarnalen". Dat is lekker bij een mezze.

Burkide
4 mei 2008, 20:44
Hoe ziet sneeuw er volgens jou uit?

In Vlaanderen: als donkere, modderige drek.
Misschien elders: als een elegant wit tapijt, en als andere soortgelijke clichés

AdrianHealey
4 mei 2008, 20:46
Vind jij dat het noodzakelijk is voor 'links' in het algemeen en voor jezelf in het bijzonder om weet te hebben van de 'liberale' perspectieven, analyses en oplossingen van, bijvoorbeeld, de kredietcrisis? Of ook van andere zaken zoals de 'oplossing' voor de derdewereld en dat soort zaken.

Burkide
4 mei 2008, 20:49
Barka ezazu nire txorakeria, o Txiki maitea

Lasai hadi hi, ezin dek den dena ere jakin e. Baino badakik euskaraz zeozer jakitekotan emen bertan neokela!

Maar even vertalen: maak je niet druk, je kan niet alles weten.

M.a.w.: voor een echt antwoord zal ik mogen wachten tot Txiki's eigen FVDW-sessie :-)

Maar als je wil weten wat iets in het Baskisch betekent, weet je me te vinden!

Alé Burkide, waar bevindt zich het hoogste punt in Vlaanderen?

Ik dacht vroeger altijd "den altitude cent" in Vorst, maar het blijkt in Remersdaal te liggen.

Burkide
4 mei 2008, 20:51
Ook geen vis? Gerookte vis is toch lekker?

Ik heb wel al gerookte vis gegeten, maar nog nooit zelf gerookt.

Hoe word je eigenlijk minister?

Door je gedurende enige jaren op een "positieve" wijze in de kijker te lopen bij the powers that be. Enig intellectueel vermogen is een pluspunt.

Of je moet natuurlijk aan de revolutie beginnen :twisted:

Dronkoers
4 mei 2008, 20:52
Heel eenvoudig: jij betaalt me een bak Chimay Bleue! Dat lijkt me een zeer feestelijke oplossing! :-)

Communist zeker? ;-)

Burkide
4 mei 2008, 20:53
Vind jij dat het noodzakelijk is voor 'links' in het algemeen en voor jezelf in het bijzonder om weet te hebben van de 'liberale' perspectieven, analyses en oplossingen van, bijvoorbeeld, de kredietcrisis? Of ook van andere zaken zoals de 'oplossing' voor de derdewereld en dat soort zaken.

Ja, tuurlijk, al was het maar om je tegen af te zetten. Maar je moet nu ook weer niet teveel tijd steken in libertarische/liberale dromerijen wanneer al gauw zou blijken dat wat liberaal X vertelt onzin is. Dus met die "noodzakelijkheid" moet ook niet overdreven worden. Het is gewoon altijd handig om weet te hebben van alternatieve visies tout court, en belangrijk: er is weinig gevaarlijkers dan tunnelvisies.

Burkide
4 mei 2008, 20:53
Communist zeker? ;-)

Dorst staat los van politieke overtuigingen ;-)

Txiki
4 mei 2008, 20:55
Door je gedurende enige jaren op een "positieve" wijze in de kijker te lopen bij the powers that be. Enig intellectueel vermogen is een pluspunt.

Of je moet natuurlijk aan de revolutie beginnen :twisted:

En hoe ben jij dan minister geworden? :-P

Burkide
4 mei 2008, 20:56
En hoe ben jij dan minister geworden? :-P

Door het vriendelijk te vragen aan de powers that be! En die hadden niemand anders, dus bleek intellectueel vermogen niet nodig ;-)

(Héla, mijn privacy, he! ;-))

Dronkoers
4 mei 2008, 20:57
Dorst staat los van politieke overtuigingen ;-)

Dus sommigen hebben dan nooit een politieke overtuiging? ;-)

Txiki
4 mei 2008, 20:58
M.a.w.: voor een echt antwoord zal ik mogen wachten tot Txiki's eigen FVDW-sessie :-)

Ik dacht vroeger altijd "den altitude cent" in Vorst, maar het blijkt in Remersdaal te liggen.

He? Voor een echt antwoord waarop? :drinking:

Ja Remersdaal, een kleine deelgemeente van Voeren! Vandaag nog geweest en zo liep ik er min of meer rond: 8-) Maar dan niet in het geel.

Txiki
4 mei 2008, 20:59
Door het vriendelijk te vragen aan de powers that be! En die hadden niemand anders, dus bleek intellectueel vermogen niet nodig ;-)

(Héla, mijn privacy, he! ;-))

Kijk eens onder je avatar :rofl:

AdrianHealey
4 mei 2008, 21:00
Ja, tuurlijk, al was het maar om je tegen af te zetten. Maar je moet nu ook weer niet teveel tijd steken in libertarische/liberale dromerijen wanneer al gauw zou blijken dat wat liberaal X vertelt onzin is. Dus met die "noodzakelijkheid" moet ook niet overdreven worden. Het is gewoon altijd handig om weet te hebben van alternatieve visies tout court, en belangrijk: er is weinig gevaarlijkers dan tunnelvisies.

Welke liberalen vind je bijvoorbeeld iets zinnig vertellen en welke minder? :p

Burkide
4 mei 2008, 21:02
Dus sommigen hebben dan nooit een politieke overtuiging? ;-)

Dat leid ik niet meteen af uit m'n vorige uitspraak.

Daarenboven lijkt het aantal mensen zonder politieke overtuiging - d.i. zonder op z'n minst een al dan niet geëxpliciteerde visie op de plaats van de mens, zijnde op z'n minst zichzelf, in de maatschappelijke structuren - me tamelijk beperkt.

Burkide
4 mei 2008, 21:04
He? Voor een echt antwoord waarop? :drinking:

"Hoe zeg je: "Duizend maal excuses voor mijn domme uitspraak, o m'n beste Txiki!" in het Baskisch? "

Maar 't was ook maar om te zeveren, hoor.

Burkide
4 mei 2008, 21:05
Kijk eens onder je avatar :rofl:

Ik moet wel héél moe zijn, want ik zie niets bijzonders. Of is Louis Paul Boon nu ook al minister in Venezuela-aan-de-Zenne?

Txiki
4 mei 2008, 21:07
Ik moet wel héél moe zijn, want ik zie niets bijzonders. Of is Louis Paul Boon nu ook al minister in Venezuela-aan-de-Zenne?

ha sorry, er net boven :splat:

Burkide
4 mei 2008, 21:10
Welke liberalen vind je bijvoorbeeld iets zinnig vertellen en welke minder? :p

Nu verwacht je toch echt niet dat ik "AdrianHealey" antwoord, he? :-P

Ik heb indertijd wel A Theory of Justice gelezen; niet dom, al is het wel vreselijk s**i. Maar dat is waarschijnlijk niet het soort liberalisme waar jij het over hebt.

Verder beken ik dat ik weinig van de Hayeks, Rothbards, Misessen en andere lui waar libertariërs al eens mee dwepen gelezen heb. Ik verwijs ook naar wat ik in m'n voorstelling schreef over "vorming". Maar dat zal wel nog komen; ik schat dat ik toch nog zo'n veertig jaar te gaan heb.

Burkide
4 mei 2008, 21:12
ha sorry, er net boven :splat:

Ah, ok! Sorry, ik ben soms nogal een trage.

Veel meedoen met forumquizzen en andere woordassociatieslangen.

moser
4 mei 2008, 21:19
Vind je west-vlaams ook zo'n fantastische taal?

Boadicea
4 mei 2008, 21:21
Wat is volgens jou het grootste verschil tussen een linkse en een rechtse nationalist?

Burkide
4 mei 2008, 21:21
Vind je west-vlaams ook zo'n fantastische taal?

Ik vind het best wel leuk, al moest ik toch even schrikken toen ik voor het eerst als enige Brabander in een voor de rest volledig West-Vlaamse groep terecht kwam. Ik houd wel van sommige archaïsmen die je erin tegenkomt, en dan vooral in het Frans-Vlaams.

Burkide
4 mei 2008, 21:22
En nu kap ik er eens mee voor vandaag. Vijf pagina's per dag is meer dan genoeg.

AdrianHealey
4 mei 2008, 22:01
Nu verwacht je toch echt niet dat ik "AdrianHealey" antwoord, he? :-P

Ik heb indertijd wel A Theory of Justice gelezen; niet dom, al is het wel vreselijk s**i. Maar dat is waarschijnlijk niet het soort liberalisme waar jij het over hebt.

Verder beken ik dat ik weinig van de Hayeks, Rothbards, Misessen en andere lui waar libertariërs al eens mee dwepen gelezen heb. Ik verwijs ook naar wat ik in m'n voorstelling schreef over "vorming". Maar dat zal wel nog komen; ik schat dat ik toch nog zo'n veertig jaar te gaan heb.

ATOF will do - als het niet misbruikt wordt door mensen zoals Dirk (vhs) en Mathias (declerq).
Wel goed dat je de namen al kent, dat is al meer dan de meeste hier. :p

MaGNiFiCaT
4 mei 2008, 22:13
Anderhalve maand geleden, voor een begrafenis. Meteen ook de tweede keer dat ik een eredienst bijwoonde. De vorige was een jaar geleden; ook een begrafenis :cry:

Ben je een ongedoopte misschien?

MaGNiFiCaT
4 mei 2008, 22:15
Als jij die vraag stelt, antwoord ik volmondig "Dronkoers".
Indien Pluche die zou stellen, zou ik volmondig "Pluche" antwoorden 8-)

Je weet het diplomatisch af te handelen.:-)

MaGNiFiCaT
4 mei 2008, 22:15
Eerlijk gezegd: ik ben ietsjes te lui om die draden deze week in hun totaliteit door te nemen. De tenendraad heb ik, denk ik, zelfs nog nooit bekeken!

Och, het is toch de moeite niet hoor.............:-);-)

MaGNiFiCaT
4 mei 2008, 22:19
Koop je wel eens ongepelde garnalen?

Gij pelt uw garnalen zelf???8O Courage!!:|

MaGNiFiCaT
4 mei 2008, 22:25
Ik vind het best wel leuk, al moest ik toch even schrikken toen ik voor het eerst als enige Brabander in een voor de rest volledig West-Vlaamse groep terecht kwam. Ik houd wel van sommige archaïsmen die je erin tegenkomt, en dan vooral in het Frans-Vlaams.

Waar heb je ooit Frans-Vlaams tegengekomen?8O Je weet toch dat deze taal quasi uitgestorven is: het werd in Frans-Vlaanderen zo'n 70-80 jaren gelden verboden bij straéffe om nog Vlaams te spreken. Bijgevolg is deze taal enkel nog gekend bij hoogbejaarde senioren. Héél spijtig.

MaGNiFiCaT
4 mei 2008, 22:28
Hoe oud ben je burkide?
Waarom hou je je identiteit zo angstvallig verborgen? Heb je iets te verbergen?
Zie je je later een gezin beginnen? Zou je graag kinderen hebben? En waarom?

Mja, ik geloof dat ik nu zo aan mn limit van aantal toegelaten vragen ben gekomen.;-)

Pluche
4 mei 2008, 22:39
Magnificat, voor de laatste maal slechts 3 reacties achtereen plaatsen.

Pluche
4 mei 2008, 22:40
We zijn het record van Baseballpolitiker aan het breken die had voor 0.00 uur 119 reacties.

MaGNiFiCaT
4 mei 2008, 22:49
Magnificat, voor de laatste maal slechts 3 reacties achtereen plaatsen.

Wanneer had u me een eerdere keer gewaarschuwd?

Er werd toch altijd gezegd dat maar 3 vragen mocht gesteld worden? Maar het zijn niet allemaal vragen maar ook andere commentaar dat ik hier plaatste.:-)

Wees blij dat ik hier eens kom, want meestal kom ik te laat op de fvdw-topics, en heb ik de moed niet meer deze nog door te nemen.:-o

MaGNiFiCaT
4 mei 2008, 22:49
We zijn het record van Baseballpolitiker aan het breken die had voor 0.00 uur 119 reacties.

Allé mensen, kom maar op met de vragen!;-)

MaGNiFiCaT
4 mei 2008, 22:50
Je hebt nog 10 minuutjes tijd.:-)

moser
4 mei 2008, 22:59
Burkide denk je dat we dat record gaan breken ? :p

Geert C
4 mei 2008, 23:00
Wie is je favoriete auteur?

Pluche
4 mei 2008, 23:03
Wie is je favoriete babe?

toccata
4 mei 2008, 23:03
en je favoriete hippie liedje?

Pluche
4 mei 2008, 23:08
Baseballpolitieker haalde in zijn sessie 911 posting, maar hij antwoordde meestal zeer kort en had o.a pietje en raf en dronkoers ingeschakeld om zijn record te halen, het is daarom dat ik in het forumreglement heb gezet slechts 3 postings na elkaar, Burkide geeft wel serieuse antwoorden.

Dronkoers
5 mei 2008, 05:12
Baseballpolitieker haalde in zijn sessie 911 posting, maar hij antwoordde meestal zeer kort en had o.a pietje en raf en dronkoers ingeschakeld om zijn record te halen, het is daarom dat ik in het forumreglement heb gezet slechts 3 postings na elkaar, Burkide geeft wel serieuse antwoorden.

Duupje had een totaal van meer dan 1300 posts ;-)

Denk je dat te verbreken?

Burkide
5 mei 2008, 06:55
Wat is volgens jou het grootste verschil tussen een linkse en een rechtse nationalist?

Tja, zeker "rechtse nationalist" lijkt me zo'n diverse categorie dat je die, zeker in Vlaanderen, in op z'n minst twee hoofdcategorieën moet onderverdelen: Vlaams-nationalisten uit liberale overwegingen en radicaal-rechtse volksnationalisten (waarbij ik dan meteen denk aan iemand als een Metternich). Die twee groepen lijken me niet meteen aan elkaar gelijk te schakelen.

Liberale Vlaams-nationalisten wensen een onafhankelijk Vlaanderen omdat dit een liberalere politiek zou vergemakkelijken. Dat is dan ook al meteen het grote verschil tussen liberale Vlaams-nationalisten en linkse Vlaams-nationalisten (en links-flaminganten): hun visie over kapitalisme en wat zij onder soevereiniteit verstaan. Voor een linkse Vl-nat/fl behelst dit ook - om niet te zeggen: in de eerste plaats - een economisch zelfbeschikkingsrecht; dat is een element dat voor liberalen veel minder "sterk" ingevuld wordt.

Wat linkse fl/Vl-nat en de eerder solidaristisch geïnspireerden betreft: tja, linkiewinkies zijn geen solidaristen, en hebben het niet meteen zo op met klassenverzoening.

(Jaja, ik weet dat het geen zeer diepgravend antwoord is.)

Burkide
5 mei 2008, 06:57
ATOF will do - als het niet misbruikt wordt door mensen zoals Dirk (vhs) en Mathias (declerq).
Wel goed dat je de namen al kent, dat is al meer dan de meeste hier. :p

Bah, ik denk dat de meeste linkiewinkies die namen toch ook al gehoord hebben. Wat de rest van het forum betreft, heb je misschien wel gelijk.

Burkide
5 mei 2008, 06:58
Ben je een ongedoopte misschien?

Ik ben inderdaad niet gedoopt. Of 't zou zijn dat m'n ouders het voor mij verborgen hebben gehouden ;-)

Burkide
5 mei 2008, 07:00
Waar heb je ooit Frans-Vlaams tegengekomen?8O Je weet toch dat deze taal quasi uitgestorven is.

Ja, dat deze taalvorm er zeer slecht aan toe is, weet ik natuurlijk ook wel. Dat betekent niet dat het onmogelijk is er iets over te weten: er bestaat lectuur over, tekstfragmenten van, audofragmenten, liederen... In Frans-Vlaanderen is er tegenwoordig zelfs een "instituut" (zelf noemt het zich een "Academie") dat zich bezighoudt met de "standardisatie" ervan. Naar verluidt is diens standardisatie niet altijd even consistent, maar niettemin zijn hun geschriften (nieuwsbrieven e.d.) vaak leuk om te lezen.

Burkide
5 mei 2008, 07:06
Hoe oud ben je burkide?

Dat heb ik al in het begin aangegeven.

Waarom hou je je identiteit zo angstvallig verborgen?

Tja, ik denk nu ook niet dat ik de enige ben die hier niet onder z'n echte naam post (he, MaGNiFiCaT ;-)). Daarnaast heb ik altijd wel van anonimiteit gehouden - in de schaduw heb je meer bewegingsruimte 8-) Serieus: is dat nu zo vreemd?

Heb je iets te verbergen?

Niets dat juridisch strafbaar is, denk ik.

Zie je je later een gezin beginnen? Zou je graag kinderen hebben? En waarom?

Zeg nooit nooit, maar op dit ogenblik zie ik me dat niet meteen doen. Voor een dergelijke bijkomende onnodige verstoring van m'n rust en vergroting van zorgen sta ik - althans nu - niet te springen. Maar wie weet hoe het zit binnen, zeg maar, vijftien jaar?

Burkide
5 mei 2008, 07:06
Burkide denk je dat we dat record gaan breken ? :p

Ja. :-)

Burkide
5 mei 2008, 07:12
Wie is je favoriete auteur?

Ik denk dat, als puntje bij paaltje komt, die dezelfde is als m'n favoriete Nederlandstalige auteur, zijnde die viezerik in m'n avatar.

Wat andere talen betreft: bij m'n Fransen ben ik nogal meegesleept geweest door Céline (al was het een rechtse zak), maar ik heb ook wel een voorliefde voor Camus. Ik twijfel.

Wat de Engelstaligen betreft, denk ik dat er weinigen Nabokov in Lolita overtreffen. Orwell draagt natuurlijk ook m'n sympathie weg. Ik moet wel zeggen dat ik van plan ben een dezer aan m'n Steinbecks en Dos Passossen te beginnen; dus misschien verandert m'n mening binnenkort wel.

Er zijn wel andere auteurs die ik graag lees (Gogol en Thomas en Klaus Mann, om maar enkele namen op te noemen), maar ik ga geen namen noemen waarvan ik geen boeken in de oorspronkelijke taal gelezen heb. En tot nu toe heb ik enkel literatuur gelezen in de drie bovenstaande talen - maar een uitbreiding van dat "pakket" volgt zeker nog.

Weezer
5 mei 2008, 09:01
Op je avatar staat al enkele maanden Louis Paul Boon, ben je zo'n grote fan van zijn werk dat je je avatar niet veranderd?

Ik heb vorige week de Kapellekensbaan gehuurd bij de bibliotheek hier. En ik kom er werkelijk niet in. Ben ik nu een cultuurbarbaar?

Derk de Tweede
5 mei 2008, 09:06
Je wordt wel eens bekeken als een vreemde vogel, en je moet vaak afrekenen met vooroordelen (hoe vaak heb ik al niet moeten reageren op "kritiek" die enkel op rechtse flaminganten van toepassing is?), maar ik ben er nog niet aan gestorven. Je persiste!

Volhouden!
De Baarlewerkgroep is ook niet rechts!

roger verhiest
5 mei 2008, 10:59
Tja, zeker "rechtse nationalist" lijkt me zo'n diverse categorie dat je die, zeker in Vlaanderen, in op z'n minst twee hoofdcategorieën moet onderverdelen: Vlaams-nationalisten uit liberale overwegingen en radicaal-rechtse volksnationalisten (waarbij ik dan meteen denk aan iemand als een Metternich). Die twee groepen lijken me niet meteen aan elkaar gelijk te schakelen.

Liberale Vlaams-nationalisten wensen een onafhankelijk Vlaanderen omdat dit een liberalere politiek zou vergemakkelijken. Dat is dan ook al meteen het grote verschil tussen liberale Vlaams-nationalisten en linkse Vlaams-nationalisten (en links-flaminganten): hun visie over kapitalisme en wat zij onder soevereiniteit verstaan. Voor een linkse Vl-nat/fl behelst dit ook - om niet te zeggen: in de eerste plaats - een economisch zelfbeschikkingsrecht; dat is een element dat voor liberalen veel minder "sterk" ingevuld wordt.

Wat linkse fl/Vl-nat en de eerder solidaristisch geïnspireerden betreft: tja, linkiewinkies zijn geen solidaristen, en hebben het niet meteen zo op met klassenverzoening.

(Jaja, ik weet dat het geen zeer diepgravend antwoord is.)

Kiam vi esperantiĝis ?

(dat was geheel terzijde)

Ik was eens met Kim en Lombas op een voordracht van de internationale vereniging voor Civil Action, die o.a. een spreker uitgenodigd hadden uit Servië. De goede man becommentarieerde een recente verkiezingsuitslag in zijn land waar socialisten en nationaal democraten (of iets van die strekking) gewonnen hadden als volgt :

"Nationalisme en socialisme zijn als water en vuur : totaal onverenigbaar.."

Ik kan niet anders dan het met deze man 100% eens zijn. Het "Vlaams" nationalisme dat heden welig tiert is niets anders dan het huidige "padanisme"
dat gewoon zich wil afzonderen van een "minder welvarend" deel van een land. Het huidige flamingantisme ademt gewoon het gevoel : als we van die armtierige walen verlost zijn hebben we meer welvaart en kunnen we ons ook eindelijk van al die "ongewenste vreemdelingen" vanaf maken. Het "links flamingantisme" zou dan gericht zijn tegen het belgicistisch establishment
meer bepaald de kapitalisten en hun lakeien.

Is de tijd bevroren ? Staat de wereld stil ? Het belgicistische bastion "par excelllence" was de "Société genénérale" bestaat niet meer.. heel die historie
aanhalen is overbodig kort gezegd is dat "instuut" uiteengevallen in chinese,
indiase, duitse en franse ondernemingen ; andere belgische instituten zijn ondertussen braziliaans etc.. De conceptie van een vlaams-nationaal-linkse
revolutionaire staat is belachelijk.

Het enige inteeressante nationalistische verhaal vanuit een links perspectief is de dekolonisatie : het zou interessant kunnen zijn om hier de rol van het "nationalistische perspectief" eens te toetsen aan de resultaten ivm het ontstaan van diverse wrede en corrupte dictaturen.

Maar ja : laten we kort wezen !

Socireformojn Hood
postulis - per vortlud'

(William Auld)

PollyCorrect
5 mei 2008, 11:21
Hallo Burkide.

Heb je de film 'Das Leben der Anderen' (sp?) gezien? What found you therefrom?

Burkide
5 mei 2008, 11:28
Wie is je favoriete babe?

Moeilijke vraag; aan de meeste (alle?) Bekende Vlaamsen en "politieke babes" ergeren mij dood vanaf het ogenblik dat ze hun mond opendoen. Vandaar dat ik maar zeg: alle vrouwelijke deelnemers van dit forum :-)

En als een echt moet kiezen: Joëlle Milquet. Geen echte pin-up, maar wat een passionara! ;-)

Maar dit als tussendoortje. De rest van de vragen zijn voor binnen een paar uurtjes.

PollyCorrect
5 mei 2008, 11:30
En die andere film, Adam's Appels? :)

Ben je een cinefiel?

Dronkoers
5 mei 2008, 11:32
Gebruik je een vliegemepper, of nog een krant?

Dronkoers
5 mei 2008, 11:33
Wat was uw eerste woordje?

Dronkoers
5 mei 2008, 11:34
Wat is uw mening over het verbod van de chocolade-sigaretten?

PollyCorrect
5 mei 2008, 11:35
Wat was het laatste concert dat je echt totally rocking vond?

Dronkoers
5 mei 2008, 11:36
Heb je SM-spullen in huis?

Dronkoers
5 mei 2008, 11:37
Wat is het totaal aantal belgische frangen/euro's dat je op treinrails hebt gelegd?

Dronkoers
5 mei 2008, 11:38
Ooit al eens uit een visbokaal (mét vis) gedronken?

Derk de Tweede
5 mei 2008, 11:48
Wie vind je beter?
Gerry and the Pacemakers of Frieddie and the Dreamers

PollyCorrect
5 mei 2008, 12:04
Cuby & the Blizzards of Bertus Borgers?

Dr. Strangelove
5 mei 2008, 14:31
Welke plaat / boek / film heeft je leven veranderd?

PollyCorrect
5 mei 2008, 14:38
dronky :oops: :lol:

Dr. Strangelove
5 mei 2008, 14:42
Welke perspectieven zie jij voor een verlinksing van de politiek/het politieke spectrum in Vlaanderen/België?

(die had je nog tegoed ;-))

Burkide
5 mei 2008, 14:46
en je favoriete hippie liedje?

Misschien Lucifer Sam.

Dr. Strangelove
5 mei 2008, 14:46
Wat is je opinie over tuinkabouters?

Burkide
5 mei 2008, 14:46
Burkide geeft wel serieuse antwoorden.

Dat denk je maar ;-)

Burkide
5 mei 2008, 14:47
Duupje had een totaal van meer dan 1300 posts ;-)

Denk je dat te verbreken?

Ik zal proberen. Maar daar heb ik wel jullie medewerking voor nodig. Dus: voesj-met-de-koesj en stel me nog maar een paar prangende of onnozele vragen (naar believen)!

Dronkoers
5 mei 2008, 14:52
Welke plaat / boek / film heeft je leven veranderd?

dronky :oops: :lol:

8O

Burkide
5 mei 2008, 14:53
Ik denk dat, als puntje bij paaltje komt, die dezelfde is als m'n favoriete Nederlandstalige auteur, zijnde die viezerik in m'n avatar.

Wat andere talen betreft: bij m'n Fransen ben ik nogal meegesleept geweest door Céline (al was het een rechtse zak), maar ik heb ook wel een voorliefde voor Camus. Ik twijfel.

Wat de Engelstaligen betreft, denk ik dat er weinigen Nabokov in Lolita overtreffen. Orwell draagt natuurlijk ook m'n sympathie weg. Ik moet wel zeggen dat ik van plan ben een dezer aan m'n Steinbecks en Dos Passossen te beginnen; dus misschien verandert m'n mening binnenkort wel.

Er zijn wel andere auteurs die ik graag lees (Gogol en Thomas en Klaus Mann, om maar enkele namen op te noemen), maar ik ga geen namen noemen waarvan ik geen boeken in de oorspronkelijke taal gelezen heb. En tot nu toe heb ik enkel literatuur gelezen in de drie bovenstaande talen - maar een uitbreiding van dat "pakket" volgt zeker nog.

Bijna vergeten: als "ik heb hem in de oorspronkelijke taal gelezen" het enige criterium is, dan is Kafka m'n favoriete Duitstalige auteur, aangezien Das Schloss en Der Process de enige boeken zijn die ik gepoogd heb in het Duits te lezen. En toen m'n Latijn nog min of meer deftig was, vond ik Martialis en Catullus wel tof; Vergilius en Horatius spraken me veel minder aan. Ik ben waarschijnlijk iets "te modern".

Aan de andere talen wordt gewerkt. Allez, zal worden gewerkt ;-)

Burkide
5 mei 2008, 14:58
Ik heb vorige week de Kapellekensbaan gehuurd bij de bibliotheek hier. En ik kom er werkelijk niet in. Ben ik nu een cultuurbarbaar?

In mijn ogen toch niet. Ik voel me niet meteen geroepen om over iemand meteen te veroordelen omwille van z'n literaire smaak. Daarbij is De Kapellekensbaan nu niet bepaald z'n toegankelijkste boek; ik zou het niet meteen m'n favoriete werk van hem noemen (waarmee ik nu niet wil zeggen dat ik het slecht vind). Die eer zou, denk ik, eerder gaan naar De voorstad groeit - een prachtige slag in het gezicht, en niet bepaald iets wat je op eerste zicht vrolijk stemt.

Daarbij, moet je om tegenwoordig "in" te zijn, je niet eerder bezighouden met jonge, gehypte schrijvers zoals Annelies Verbeke of Dimitri Verhulst? Wel, daar vind ik nu eens volstrekt niets aan. Dus misschien ben ik niet de gepaste persoon om iemand tot cultuurbarbaar uit te roepen - in de mate dat iemand überhaupt daartoe de gepaste persoon zou zijn.

Burkide
5 mei 2008, 15:11
Kiam vi esperantiĝis ?

Mi estis principa probatalanto kaj konas la bazajn gramatikajn principojn, sed mi neniam havas eblon ekzerci. Sekve mia sciado ne progresas.

En nu maar hopen dat dit verstaanbaar is. :-)

(dat was geheel terzijde)

Ik was eens met Kim en Lombas op een voordracht van de internationale vereniging voor Civil Action, die o.a. een spreker uitgenodigd hadden uit Servië. De goede man becommentarieerde een recente verkiezingsuitslag in zijn land waar socialisten en nationaal democraten (of iets van die strekking) gewonnen hadden als volgt :

"Nationalisme en socialisme zijn als water en vuur : totaal onverenigbaar.."

Ik kan niet anders dan het met deze man 100% eens zijn. Het "Vlaams" nationalisme dat heden welig tiert is niets anders dan het huidige "padanisme"
dat gewoon zich wil afzonderen van een "minder welvarend" deel van een land. Het huidige flamingantisme ademt gewoon het gevoel : als we van die armtierige walen verlost zijn hebben we meer welvaart en kunnen we ons ook eindelijk van al die "ongewenste vreemdelingen" vanaf maken. Het "links flamingantisme" zou dan gericht zijn tegen het belgicistisch establishment
meer bepaald de kapitalisten en hun lakeien.

Is de tijd bevroren ? Staat de wereld stil ? Het belgicistische bastion "par excelllence" was de "Société genénérale" bestaat niet meer.. heel die historie
aanhalen is overbodig kort gezegd is dat "instuut" uiteengevallen in chinese,
indiase, duitse en franse ondernemingen ; andere belgische instituten zijn ondertussen braziliaans etc.. De conceptie van een vlaams-nationaal-linkse
revolutionaire staat is belachelijk.

Het enige inteeressante nationalistische verhaal vanuit een links perspectief is de dekolonisatie : het zou interessant kunnen zijn om hier de rol van het "nationalistische perspectief" eens te toetsen aan de resultaten ivm het ontstaan van diverse wrede en corrupte dictaturen.

Maar ja : laten we kort wezen !

Socireformojn Hood
postulis - per vortlud'

(William Auld)

Ik ga eens m'n rotkarakter tonen, en uit principe niet antwoorden op iets wat uiteindelijk geen vraag is maar een bekendmaking van een mening. Uiteindelijk is het de bedoeling dat men mij uitvraagt, en niet dat het hier een woord-wederwoorddiscussie wordt. Jek jek. 8-)

Burkide
5 mei 2008, 15:12
Hallo Burkide.

Heb je de film 'Das Leben der Anderen' (sp?) gezien? What found you therefrom?

It regrets me, but I have that film not seen.

Burkide
5 mei 2008, 15:13
En die andere film, Adam's Appels? :)

Die was ik van plan te zien. ;-)

Ben je een cinefiel?

Duidelijk niet. :-) Ik zeg altijd wel dat ik wat meer naar de film moet gaan, maar het komt er nooit van.

Burkide
5 mei 2008, 15:15
Gebruik je een vliegemepper, of nog een krant?

Geen van beide. Ik had ooit een vliegenmepper, maar die is tot de draad versleten. Ik gebruik dus gewoon m'n hand. Bijgevolg ontsnapt de vlieg ook regelmatig. Als halve dierenvriend kan ik het trouwens niet altijd over m'n hart krijgen die beestjes lastig te vallen.

Burkide
5 mei 2008, 15:16
Wat was uw eerste woordje?

"Pappa", naar 't schijnt.
Jep, reeds als baby was ik weinig inventief. :-)

Burkide
5 mei 2008, 15:17
Wat is uw mening over het verbod van de chocolade-sigaretten?

Ik verkeer in dubio. Ik zou eigenlijk eerst wel eens een wetenschappelijke studie over hun al dan niet schadelijk effect willen lezen.

Burkide
5 mei 2008, 15:19
Wat was het laatste concert dat je echt totally rocking vond?

In Baskenland heb ik een paar anoniemigaards kundig zien dansen en musiceren onder een tent onder een pleintje. De muziek zal waarschijnlijk niet high bow genoeg gevonden worden door de "high browen" maar ik heb me goed geamuseerd.

Burkide
5 mei 2008, 15:20
Heb je SM-spullen in huis?

In ieder geval niets wat met dat oogmerk aangeschaft is geweest.

Burkide
5 mei 2008, 15:21
Wat is het totaal aantal belgische frangen/euro's dat je op treinrails hebt gelegd?

0. Ik ben een saaie piet.

Burkide
5 mei 2008, 15:21
Ooit al eens uit een visbokaal (mét vis) gedronken?

Neen, ik vrees dat ik voor jou wat conventioneel ben op het gebied van voedsel en drank. :-)

Burkide
5 mei 2008, 15:26
Volhouden!
De Baarlewerkgroep is ook niet rechts!

Zeg, Derk, 't heeft hier weinig mee te maken, maar: heb je mijn pb ontvangen?

Burkide
5 mei 2008, 15:33
Wie vind je beter?
Gerry and the Pacemakers of Frieddie and the Dreamers

Beide zijn niet meteen groepen waar ik spontaan een plaat van in huis zou halen. Althans, op basis van die fragmenten die ik net op Youtube heb opgezocht. Ik denk dat Freddie and the Dreamers er af en toe is geslaagd een glimlach op m'n gezicht te krijgen; ik zal dus maar verklaren dat ik hen het best vind.

Burkide
5 mei 2008, 15:43
Cuby & the Blizzards of Bertus Borgers?

Borgers lijkt me wel aangenaam.

Burkide
5 mei 2008, 15:45
Welke plaat / boek / film heeft je leven veranderd?

Moeilijke vraag. Ik denk dat L'être et le néant en Le Mythe de Sysiphe wel een blijvende invloed zullen hebben, in min of meedere mate.

Dronkoers
5 mei 2008, 15:48
Wat was uwe strafste stoot in uwe jeugdtijd?

Burkide
5 mei 2008, 16:20
Mi estis principa probatalanto kaj konas la bazajn gramatikajn principojn, sed mi neniam havas eblon ekzerci. Sekve mia sciado ne progresas.

De rest van de vragen zal ik over een uurtje of twee beantwoorden (en ik hoop dat het er tegen dan wat meer zijn, kwestie van het record van gisteren te evenaren), maar ik kom toch maar even speciaal on-line om te melden dat ik wel weet dat het daar "Mi estas" moest zijn.

Tot straks!

Dronkoers
5 mei 2008, 16:31
Wat ga je doen? :-P

Dronkoers
5 mei 2008, 16:32
Met welke forum(m/st)er zou je eens graag intiem gaan? ;-)

Dronkoers
5 mei 2008, 16:33
Durf jij kleine kinderen bedreigen?

MaGNiFiCaT
5 mei 2008, 16:49
Burkide, mag ik je een vraagje stellen?
Voor het slapengaan, tel je vaak schaapjes? Of tel je de pootjes die je dan deelt door vier?

MaGNiFiCaT
5 mei 2008, 16:56
Ja, dat deze taalvorm er zeer slecht aan toe is, weet ik natuurlijk ook wel. Dat betekent niet dat het onmogelijk is er iets over te weten: er bestaat lectuur over, tekstfragmenten van, audofragmenten, liederen... In Frans-Vlaanderen is er tegenwoordig zelfs een "instituut" (zelf noemt het zich een "Academie") dat zich bezighoudt met de "standardisatie" ervan. Naar verluidt is diens standardisatie niet altijd even consistent, maar niettemin zijn hun geschriften (nieuwsbrieven e.d.) vaak leuk om te lezen.

Ja, er zal nog wel allerlei lectuurfragmenten ervan bestaan, maar hoeveel lectuur er ook mag bestaan, een taal die niet meer gesproken wordt is gestorven.
En dat is nu precies wat met het oud vlemsch aan het gebueuren is.
En het was daarop dat ik je een vraag stelde; waar hoorde je oud Vlemsch praten?

En men mag nu nog zoveel inspanningen doen om het oud Vlemsch te redden: ze is helemaal verloren. Vele woorden en uitdrukkingen verschilden met het westvlaams. En de cursussen die nu in Frans-Vlaanderen worden gegeven zijn gewoon AN, maar hebben praktisch niets meer met het oud Vlemsch te maken.

MaGNiFiCaT
5 mei 2008, 16:58
Wat denk je, hoe sta je tegenover Hare Majesteit Koningin Fabiola?

Txiki
5 mei 2008, 17:03
Burkide, hoe doe je het gras af?

Grasmachien, zeis of afeten?

Dronkoers
5 mei 2008, 17:08
Wat zie je het liefst?

De gelijkbenige driehoek, de Braziliaan, de “Lolita”, de Charlie Chaplin, verkeersbord, de speelkaart, de Afro, de patchoeli of nog iets anders?

MaGNiFiCaT
5 mei 2008, 17:08
Burkide, hoe doe je het gras af?

Grasmachien, zeis of afeten?

Met een sikkel zekers, gelijk een echte communist.:twisted:;-)

Mja, afeten lijkt me niet zo smakelijk.:? Ofwel de je wilt zeggen; laten afeten.:-)

MaGNiFiCaT
5 mei 2008, 17:10
Wat vind je van de naam dat ons jongste prinsenkindje kreeg? "Eléonore". Vind je het mooi? Of niet?

Txiki
5 mei 2008, 17:24
Gij pelt uw garnalen zelf???8O Courage!!:|

:-D Niet altijd he. Maar, als'k een dagje aan de kust doorbreng, koop'k me wel eens een zakje ongepelde garnalen, een kouwe fles witte wijn en stokbrood. Heerlijk!

Txiki
5 mei 2008, 17:26
Burkide, hoe drink je je koffie?

Dronkoers
5 mei 2008, 17:47
Vind jij nu ook niet dat Rodenbach beter bij garnalen past dan witte wijn?

L. J. Brutus
5 mei 2008, 17:59
Kookt u wel eens?

Wat doet u met oud brood?

Pluche
5 mei 2008, 18:04
Leterme of Verhofstadt?

Pluche
5 mei 2008, 18:04
Stel er zijn nog maar 2 partijen in Vlaanderen lijst De Decker en open VLD voor wie kies je?

Pluche
5 mei 2008, 18:05
Hamburger of hotdog?

roger verhiest
5 mei 2008, 18:07
En 2009 ni havas UEA kongreson en Bialastoko ! Vi povas pratiki la lingo tie !

Boadicea
5 mei 2008, 18:08
Tja, zeker "rechtse nationalist" lijkt me zo'n diverse categorie dat je die, zeker in Vlaanderen, in op z'n minst twee hoofdcategorieën moet onderverdelen: Vlaams-nationalisten uit liberale overwegingen en radicaal-rechtse volksnationalisten (waarbij ik dan meteen denk aan iemand als een Metternich). Die twee groepen lijken me niet meteen aan elkaar gelijk te schakelen.

Liberale Vlaams-nationalisten wensen een onafhankelijk Vlaanderen omdat dit een liberalere politiek zou vergemakkelijken. Dat is dan ook al meteen het grote verschil tussen liberale Vlaams-nationalisten en linkse Vlaams-nationalisten (en links-flaminganten): hun visie over kapitalisme en wat zij onder soevereiniteit verstaan. Voor een linkse Vl-nat/fl behelst dit ook - om niet te zeggen: in de eerste plaats - een economisch zelfbeschikkingsrecht; dat is een element dat voor liberalen veel minder "sterk" ingevuld wordt.

Wat linkse fl/Vl-nat en de eerder solidaristisch geïnspireerden betreft: tja, linkiewinkies zijn geen solidaristen, en hebben het niet meteen zo op met klassenverzoening.

(Jaja, ik weet dat het geen zeer diepgravend antwoord is.)

Ik denk ook niet dat een diepgravend antwoord mogelijk is, gezien de meeste mensen niet in hokjes te plaatsen zijn.

Persoonlijk ben ik nationalist, maar begin in te twijfelen tussen links of rechts. Op sommige punten eerder het één en op andere eerder het ander.

roger verhiest
5 mei 2008, 18:12
http://www.ipernity.com/home/rogxero.verhiest

roger verhiest
5 mei 2008, 18:14
Ik denk ook niet dat een diepgravend antwoord mogelijk is, gezien de meeste mensen niet in hokjes te plaatsen zijn.

Persoonlijk ben ik nationalist, maar begin in te twijfelen tussen links of rechts. Op sommige punten eerder het één en op andere eerder het ander.

Je moet niet twijfelen : het eigen volk is beter, schoner, moet meer verdienen, zal in oorlogen winnen. Behoren tot het eigen volk geeft je het recht op andere te sch...
Kortom : je zit er goed in je vel !

roger verhiest
5 mei 2008, 18:18
Ja, er zal nog wel allerlei lectuurfragmenten ervan bestaan, maar hoeveel lectuur er ook mag bestaan, een taal die niet meer gesproken wordt is gestorven.
En dat is nu precies wat met het oud vlemsch aan het gebueuren is.
En het was daarop dat ik je een vraag stelde; waar hoorde je oud Vlemsch praten?

En men mag nu nog zoveel inspanningen doen om het oud Vlemsch te redden: ze is helemaal verloren. Vele woorden en uitdrukkingen verschilden met het westvlaams. En de cursussen die nu in Frans-Vlaanderen worden gegeven zijn gewoon AN, maar hebben praktisch niets meer met het oud Vlemsch te maken.

"De mensen" in Noord-Frankrijk beseffen ook wel dat ze meer belang hebben bij het leren van Nederlands, dan het amateurisme van "Oud vlems" - De waarde van die taal is de waarde van een dialect - het behouden waard
zonder meer. Het promoten van een dialect ipv van een taal is een typisch franse taalimperialistische politieke zet : door het dialect te promoten als een "locale taal" moet men niet erkennen dat er hier een echte taalminderheid aanwezig is.

MaGNiFiCaT
5 mei 2008, 18:25
"De mensen" in Noord-Frankrijk beseffen ook wel dat ze meer belang hebben bij het leren van Nederlands, dan het amateurisme van "Oud vlems" - De waarde van die taal is de waarde van een dialect - het behouden waard
zonder meer. Het promoten van een dialect ipv van een taal is een typisch franse taalimperialistische politieke zet : door het dialect te promoten als een "locale taal" moet men niet erkennen dat er hier een echte taalminderheid aanwezig is.

Ja en nee! de mensen weten dat zij idd beter het AN kennen dan oud vlemsch, met het oog op de arbeidsmarkt ofzo.
Anderszijds is het zo, dat de taal enkel gekend is bij hoogbejaarden, en de kennis (begrijpen maar niet praten) bij interbellummers.

Veel plaatselijke woorden en uitdrukkingen zijn al verloren gegaan.

Burkide
5 mei 2008, 18:52
Welke perspectieven zie jij voor een verlinksing van de politiek/het politieke spectrum in Vlaanderen/België?

(die had je nog tegoed ;-))

Hola, ik wist niet dat die vraag zo venijnig was dat je hem zo lang zou onthouden! :-D

Op z'n minst tot op korte termijn ben ik vrij pessimistisch. Niet dat ik uitsluit dat de PvdA - om nu eens de "succesvolste" linkse partij in Vlaanderen te noemen - binnen dit - zeg maar - 10 jaar ergens een parlementszeteltje zou kunnen "lospeuteren". Het zij hen gegund. Maar ik vrees - ik kan me natuurlijk vergissen - dat er bij de PvdA (of andere partijen, maar die moeten voorlopig zelfs niet aan electoraal succes denken) geen structurele maatregelen getroffen zijn om een integratie in het establishment, een "vercentrumming" te verhinderen. En, eerlijk gezegd: ik zie er zelf ook niet meteen. Het electoraal succes van een linkse partij betekent nog geen doorbreking van de hegemonie van de leidende klasse.

Komt daarbij nog dat ieder debat in België gedomineerd wordt door de nationale kwestie, en dat het debat over de nationale kwestie - in beide richtingen - gedomineerd wordt door de rechterzijde...

Neen, veel optimisme zul je bij mij niet meteen zien.

Iemand zei me iets in de zin van "We zullen sterven in de oppositie!". Nu: dat klinkt wel zeer fatalistisch; maar ik interpreteer het als volgt: wij - de linkerzijde, in al haar facetten - zal gedwongen zijn om nog gedurende lange tijd ogenschijnlijk ondankbaar werk te leveren, met als doel tot een contrahegemonische kracht uit te groeien. De macht van de leidende klasse zal, zoals we ondertussen allemaal genoegzaam weten, niet louter door een crisisje meer of minder vallen. 't Zal dus nog niet voor morgen zijn. Het is in de richting van een verre toekomst dat de linkerzijde zal werken. Dus: niet stilstaan!

Burkide
5 mei 2008, 18:53
Wat is je opinie over tuinkabouters?

Ik meen dat wij onze kabouterbroeders moeten steunen in hun strijd tegen hun feitelijke toestand voor slavernij! ;-)

Ernstig: ik zou het niet meteen in m'n tuin zetten; laat staan m'n tijd daarmee verdoen.

Ik ben wel benieuwd naar psychoanalytische benaderingen van het tuinkabouterwezen. :-)

Burkide
5 mei 2008, 18:55
Wat was uwe strafste stoot in uwe jeugdtijd?

Hmmm... Ik vond het ooit eens, terwijl we met schoolvakantie in de Alpen waren, om een onduidelijke reden plezant om het brandalarm te laten afgaan. De pompiers zijn ervoor gekomen.

't Was mijn beste dag niet.

(Dat is het eerste wat me te binnen schiet. Als er mij nadien nog iets te binnen schiet, zal ik het wel melden. Maar ik ben/was over het algemeen een brave jongen ;-))

Burkide
5 mei 2008, 18:57
Wat ga je doen? :-P

Bedoel je: wat heb ik gedaan tussen m'n vorige afwezigheid en m'n huidige (gewerkt aan een tekstje; wat spullen op orde gezet) of wat ik na deze sessie zal doen (een biefstuk eten)?

Boadicea
5 mei 2008, 19:00
Je moet niet twijfelen : het eigen volk is beter, schoner, moet meer verdienen, zal in oorlogen winnen. Behoren tot het eigen volk geeft je het recht op andere te sch...
Kortom : je zit er goed in je vel !

Ik zit goed in mijn vel, ja. Maar persoonlijk ben ik eerder kritisch op andere volkeren, dan dat ik er op neerkijk. Ik ben eerder het type nationalist dat vindt dat iedereen gelijkwaardig is en dat we beter elkaar ons plekje op de wereld gunnen, dan ons met elkaar buiten onze grenzen te gaan moeien en oorlog te gaan voeren.

Verder sta ik bv op ethisch vlak lijnrecht tegenover mensen als Max Van Dietsland.

Burkide
5 mei 2008, 19:00
Met welke forum(m/st)er zou je eens graag intiem gaan? ;-)

Jij stelt vervelende vragen, weet je dat? :-)

Als je fysieke intimiteit bedoelt: de enige forummers wiens echte uiterlijk ik ken, zijn Pelgrim, Jaani, Txiki, Pluche en Ambiorix. Geen van allen trekken me aan, als ik me zo mild mag uitdrukken ;-)

Burkide
5 mei 2008, 19:01
Durf jij kleine kinderen bedreigen?

Als dat echt zou moeten. Maar ik speel er liever mee.

Burkide
5 mei 2008, 19:02
Burkide, mag ik je een vraagje stellen?

Ja, ik denk zelfs dat dit de bedoeling van deze forumsessies is.

Voor het slapengaan, tel je vaak schaapjes? Of tel je de pootjes die je dan deelt door vier?

Ik tel gewoon geen schaapjes. Ik woel.

Burkide
5 mei 2008, 19:14
Ja, er zal nog wel allerlei lectuurfragmenten ervan bestaan, maar hoeveel lectuur er ook mag bestaan, een taal die niet meer gesproken wordt is gestorven.
En dat is nu precies wat met het oud vlemsch aan het gebueuren is.

Inderdaad. Ik moet wel zeggen dat er tegenwoordig ook lessen in gegeven worden. Maar dat zijn druppels op een hete plaat. (Al zijn er wel voorbeelden te vinden van "dode talen" die relatief succesvol gereanimeerd worden: het Manx, bijvoorbeeld. En natuurlijk heb je de herleving van het Hebreeuws (of moet ik zeggen: de "creatie" van het Ivriet?), maar dat zal in de geschiedenis allicht een unicum blijven.)

En het was daarop dat ik je een vraag stelde; waar hoorde je oud Vlemsch praten?

Ik heb toch nooit gezegd dat ik het in levenden lijve hoorde praten. Op zich is dat ook niet nodig. Ik moet niet met een Afrikaanstalige te spreken om te weten wat een leuke taal dat is. Ik hoef niet met een Fin te spreken om de mening toegedaan te zijn dat Fins een bizar iets is.

En men mag nu nog zoveel inspanningen doen om het oud Vlemsch te redden: ze is helemaal verloren. Vele woorden en uitdrukkingen verschilden met het westvlaams. En de cursussen die nu in Frans-Vlaanderen worden gegeven zijn gewoon AN, maar hebben praktisch niets meer met het oud Vlemsch te maken.

De standaardvorm heeft toch meer met het Frans-Vlaamse dialect te maken dan het Frans ;-)
Overigens worden er wel cursusjes in gegeven. Naar verluidt worden die echter voornamelijk bezocht door ouden van dagen, die nog eens graag een gelegenheid vinden om in hun moedertaal te converseren.

Burkide
5 mei 2008, 19:22
Wat denk je, hoe sta je tegenover Hare Majesteit Koningin Fabiola?

Haar daden moeten dringend eens onderzocht worden. Zij heeft minstens 48 jaar lang aan de verkeerde kant gestaan. En in welke mate heeft zij van de Franco-dictatuur geprofiteerd in haar jeugd? Allemaal vragen die beantwoord moeten worden. Een gerechtelijk onderzoek lijkt me een minimum.

Burkide
5 mei 2008, 19:28
dubbel

Burkide
5 mei 2008, 19:28
driedubbel

Burkide
5 mei 2008, 19:34
Burkide, hoe doe je het gras af?

Grasmachien, zeis of afeten?

Grasmasjien. 'k Zou eens moeten voorstellen aan een paar mensen om gezamenlijk een geit te kopen.

Burkide
5 mei 2008, 19:36
Wat zie je het liefst?

De gelijkbenige driehoek, de Braziliaan, de “Lolita”, de Charlie Chaplin, verkeersbord, de speelkaart, de Afro, de patchoeli of nog iets anders?

Die moet ik even laten bezinken :-)

Burkide
5 mei 2008, 19:38
Wat vind je van de naam dat ons jongste prinsenkindje kreeg? "Eléonore". Vind je het mooi? Of niet?

Te chichi naar mijn smaak. Maar iedere ouder noemt z'n kind zoals hij wil.

(Tot wij de macht hebben natuurlijk. Dan krijgt iedereen gewoon een nummer...)

Burkide
5 mei 2008, 19:38
Burkide, hoe drink je je koffie?

Liefst gewoonweg niet.

Burkide
5 mei 2008, 19:39
Vind jij nu ook niet dat Rodenbach beter bij garnalen past dan witte wijn?

Ik ben eerlijk gezegd niet zo'n fan van Rodenbach. Al weet ik ook niet hoe dat smaakt bij garnalen.

Burkide
5 mei 2008, 19:42
Kookt u wel eens?

Ik beken dat ik, wat dat betreft, een beetje "op hotel" leef. Maar ik probeer dat regelmatig te doen. Een begaafde kok zou ik me echter niet bepaald noemen.

Wat doet u met oud brood?

Brood wordt bij mij zelden oud. Ik neem meestal een flink ontbijt. Als het oud wordt, dan geef ik het aan de vogels.

Burkide
5 mei 2008, 20:02
Leterme of Verhofstadt?

Moeilijke vraag. Ik twijfel. Geen van beiden zouden mijn stem krijgen. Ik denk Leterme, maar dan enkel omdat de problemen van dit land dankzij/door hem aan de oppervlakte verschijnen i.p.v. weggemoffeld. Als (media)persoonlijkheid spreekt Verhofstadt me dan wel meer aan dan Leterme; die eerste kan de hypocrisie beter verbergen.

Burkide
5 mei 2008, 20:03
Stel er zijn nog maar 2 partijen in Vlaanderen lijst De Decker en open VLD voor wie kies je?

Ik kies niet. Zo'n situatie kan enkel via ondemocratische middelen verkregen worden; ik zie niet in waarom ik die situatie dan zou erkennen. Ik zou ertegen strijden met de middelen die ik op dat ogenblik gepast acht en die te mijner beschikking staan.

Burkide
5 mei 2008, 20:04
Hamburger of hotdog?

Hotdog, maar dan wel zonder choucroute.

Burkide
5 mei 2008, 20:06
Geen vragen meer? :cry:

Dronkoers
5 mei 2008, 20:09
Jij stelt vervelende vragen, weet je dat? :-)
fvdw-schap is niet altijd rozengeur en maneschijn ;-)

Weet je morgen al wat doen?

Dronkoers
5 mei 2008, 20:10
Bedoel je: wat heb ik gedaan tussen m'n vorige afwezigheid en m'n huidige (gewerkt aan een tekstje; wat spullen op orde gezet) of wat ik na deze sessie zal doen (een biefstuk eten)?

Ik heb m'n antwoord ;-)

Hoe heb je uw biefstuk het liefst?

Burkide
5 mei 2008, 20:14
fvdw-schap is niet altijd rozengeur en maneschijn ;-)

Weet je morgen al wat doen?

Ja:
- ontbijten met de krant
- Humo kopen en lezen
- misschien eens zien of ik een of andere cursus kan beginnen samenvatten
- boekje lezen
- wat schrijven aan een tekst die ik iemand beloofd had
- en vooral: FVDW spelen

Burkide
5 mei 2008, 20:14
Hoe heb je uw biefstuk het liefst?

Goed gebakken en met lookboter erop.

Dronkoers
5 mei 2008, 20:17
Ja:
- ontbijten met de krant
Spreekt die tegen u? 8O
- Humo kopen en lezen
Samen met de gazet?
- misschien eens zien of ik een of andere cursus kan beginnen samenvatten
Heb je daar geen klasgenoten voor? ;-)
- boekje lezen
Gij leest nogal wat af?
- wat schrijven aan een tekst die ik iemand beloofd had
Oei, dus vraag 3 moet ik eigenlijk omgekeerd stellen? :-P
- en vooral: FVDW spelen
Ge doet dat al goed :thumbsup:

L. J. Brutus
5 mei 2008, 20:19
Heb je een rijbewijs en een auto? Of bent u een openbaar-vervoerder?

Dronkoers
5 mei 2008, 20:19
Goed gebakken en met lookboter erop.

:?

Enfin ja...

Wat eet je er dan bij?

Burkide
5 mei 2008, 20:24
Spreekt die tegen u? 8O

Nog niet, maar ooit zal ik de weerstand kraken.

Samen met de gazet?

Neen, de gazet komt aan huis.

Heb je daar geen klasgenoten voor? ;-)

't Probleem is eigenlijk dat ik mijn samenvattingen nooit lees nadat ik hen heb afgewerkt. Ik vat eigenlijk vooral samen om de materie te herhalen; de samenvattingen zelf zijn zo microscopisch klein en dicht op elkaar geschreven dat ze in de praktijk onbruikbaar zijn.

Gij leest nogal wat af?

De ene drinkt wat af, de andere leest wat af.
Dat valt trouwens wel mee, hoor. Ik ben nu al een hele tijd aan hetzelfde boek bezig.

[quote]Oei, dus vraag 3 moet ik eigenlijk omgekeerd stellen? :-P[quote]

Doe wat je niet laten kan, m'n beste.

Dronkoers
5 mei 2008, 20:25
't Probleem is eigenlijk dat ik mijn samenvattingen nooit lees nadat ik hen heb afgewerkt. Ik vat eigenlijk vooral samen om de materie te herhalen; de samenvattingen zelf zijn zo microscopisch klein en dicht op elkaar geschreven dat ze in de praktijk onbruikbaar zijn.Ik weet wel wat spiekbriefjes zijn ze :-P

Zou je durven?

Burkide
5 mei 2008, 20:25
Heb je een rijbewijs en een auto? Of bent u een openbaar-vervoerder?

Ja, ik heb een rijbewijs. Maar ik reis voornamelijk met het openbaar vervoer. Dat is trouwens niet in de eerste plaats omwille van ecologische bekommernissen, maar gewoon omdat het openbare vervoer gemakkelijker is: je hoeft niet door de stad te rijden, je moet geen parkeerplaats zoeken, je moet niet op het verkeer letten en vooral: je kunt je tijdens de rit met andere zaken bezighouden.

Burkide
5 mei 2008, 20:26
:?

Enfin ja...

Wat eet je er dan bij?

Frieten.

Burkide
5 mei 2008, 20:28
Ik weet wel wat spiekbriefjes zijn ze :-P

Zou je durven?

Ik heb, denk ik, maar een keer "getrisjt" bij een toets in het middelbaar. Daar had ik trouwens geen spiekbriefje voor nodig: mijn nota's stonden gewoon in het blok papier waarop ik aan het schrijven was. 't Heeft me steeds verbaasd hoe onoplettend de lerares was.

Dronkoers
5 mei 2008, 20:28
Mooi, ik ga mijn schoofzak nog maken en mijn nest inkruipen.
Hoop je nog op veel vragen vandaag?

en tot morgen (morgenvroeg misschien, als da spel om 4 uur nie ambetant doet)

Burkide
5 mei 2008, 20:29
Mooi, ik ga mijn schoofzak nog maken en mijn nest inkruipen.

Sloppel!

Hoop je nog op veel vragen vandaag?

Toch een viertal, kwestie van gisteren te evenaren.

Dronkoers
5 mei 2008, 20:33
Sloppel!Toch een viertal, kwestie van gisteren te evenaren.

AAngezien het er nog 4 zijn, wil ik nog ene bijdragen:

Kun jij een glas whisky drinken als je 5 minuten wakker zijt?

Burkide
5 mei 2008, 20:35
AAngezien het er nog 4 zijn, wil ik nog ene bijdragen:

Kun jij een glas whisky drinken als je 5 minuten wakker zijt?

Ik neem aan dat ik het wel zou kunnen, maar ik vrees dat het me niet goed zou bekomen. :-)

EDIT: Ah neen, wacht: de eerste tien minuten van m'n dag spendeer ik door wezenloos naar mezelf te staren in de spiegel (wie is dat nu ook al weer?... oh ja, ik... welke dag zijn we vandaag?...ah ja, dinsdag...), mezelf daarna vervloekend omdat ik weer naar die vervelende wekker heb geluisterd.

L. J. Brutus
5 mei 2008, 20:44
Heb je een mening omtrent de Romeinse beschaving? Spreekt ze je aan op één of andere manier?

Of een andere gelijktijdige antieke cultuur?

Burkide
5 mei 2008, 20:53
Heb je een mening omtrent de Romeinse beschaving? Spreekt ze je aan op één of andere manier?

Of een andere gelijktijdige antieke cultuur?

Er zijn weinig zaken die me niét interesseren. Evenzeer zijn er weinig zaken waar ik veel van weet ;-)

De Romeinse cultuur lijkt me vooral interessant bij wijze van contrast: in zeden en vooral in religieuze gebruiken. Ik moet zeggen: ik koester wel enige sympathie en interesse voor figuren als Julianus de Helleen (of "de Afvallige") - allicht omdat ik wel enige romantische sympathie koester voor half-quichotische figuren die tegen de stroom inroeien voor een schijnbaar hopeloze zaak (al verzet ik mij natuurlijk als "rationeel" mens tegen dergelijk tijdverlies). Of 't moet gewoon een vorm van antiklerikalisme zijn. Ook als "realpolitici" lijken figuren als Caesar en Augustus me wel interessant te zijn, al weet ik er niet zoveel van als ik zou willen weten.

Uiteraard was ik verslingerd aan de serie Rome, al weet ik ook wel op zoiets geheid kritiek zal gekomen zijn van historici.

L. J. Brutus
5 mei 2008, 21:05
Uiteraard was ik verslingerd aan de serie Rome, al weet ik ook wel op zoiets geheid kritiek zal gekomen zijn van historici.

Mijn kameraad oudhistoricus kon de serie best appreciëren. Hij zei dat het sfeerbeeld er zeer nauwkeurig in was aangebracht, alhoewel bepaalde feiten op zich incorrect waren. De meeste kritiek erop komt denk ik eerder van would-be historici zoals je ze op Wikipedia in grote horden aantreft.

Soit. Ikzelf heb ze trouwens niet gezien.

L. J. Brutus
5 mei 2008, 21:06
Ja, ik heb een rijbewijs. Maar ik reis voornamelijk met het openbaar vervoer. Dat is trouwens niet in de eerste plaats omwille van ecologische bekommernissen, maar gewoon omdat het openbare vervoer gemakkelijker is: je hoeft niet door de stad te rijden, je moet geen parkeerplaats zoeken, je moet niet op het verkeer letten en vooral: je kunt je tijdens de rit met andere zaken bezighouden.

Welke vorm van openbaar vervoer gebruik je?

L. J. Brutus
5 mei 2008, 21:06
Wat studeer je?

Burkide
5 mei 2008, 21:09
Welke vorm van openbaar vervoer gebruik je?

Trein, bus, tram, metro. De hele reutemeteut, dus.

Bolsjewiek
5 mei 2008, 21:21
De gemakkelijkheidsoplossing is, natuurlijk, te zeggen dat ik dat niet wil scheiden. Maar laten we hier eventjes de gemakkelijkheidsoplossing uit te weg gaan, en het zo stellen: ik kan me, ondanks haar belgicisme, nog voorstellen dat ik morgen voor de PvdA stem; ik kan moeilijk hetzelfde zeggen over de N-VA. En voor de V-SB opgericht werd, was ik aan het twijfelen over op welke wijze ik me zou engageren, en "lid worden van de N-VA" is nooit in me opgekomen.

:thumbsup:. Overigens is r e verschil tussen belgicisme (Belgisch nationalisme) en unionisme, wat de PVDA propageert.

Txiki
5 mei 2008, 21:26
Zeg Burkide, je ziet er mij nogal "nen brave" uit als ik je antwoorden zo lees. Nog nooit de "grenzen van het fatsoen" overtreden?

Wat overheerst bij jou: het rationele of de gevoelens?

Burkide
5 mei 2008, 22:50
:thumbsup:. Overigens is r e verschil tussen belgicisme (Belgisch nationalisme) en unionisme, wat de PVDA propageert.

Dat is een kwestie van taalgebruik. Ik zou belgicisme niet gelijkschakelen aan Belgisch-nationalisme, net zoals ik flamingantisme niet gelijkschakel aan Vlaams-nationalisme.

En "unitarisme" klinkt me ook correcter in de oren. "Unionisme" doet me denken aan de beginjaren van ons aller Belgische Vaderland.

Burkide
5 mei 2008, 22:52
Zeg Burkide, je ziet er mij nogal "nen brave" uit als ik je antwoorden zo lees. Nog nooit de "grenzen van het fatsoen" overtreden?

Tuurlijk, meermaals zelfs. Maar als men zo'n vrij algemene vragen stelt, kan ik moeilijk zeer concrete antwoorden geven: je moet immers zoveel omstandigheden proberen "in te dekken". En dan lijk je al gauw gematigder dan je eigenlijk bent. En de vele misdaden die ik reeds begaan heb ga ik ook niet overal rondbazuinen ;-)

Wat overheerst bij jou: het rationele of de gevoelens?

Ik zou het misschien anders willen, maar niettemin: de gevoelens - in die zin dat m'n adrenalineniveau m'n rationeel denkvermogen vaak blokkeert.

MaGNiFiCaT
5 mei 2008, 23:08
Haar daden moeten dringend eens onderzocht worden. Zij heeft minstens 48 jaar lang aan de verkeerde kant gestaan. En in welke mate heeft zij van de Franco-dictatuur geprofiteerd in haar jeugd? Allemaal vragen die beantwoord moeten worden. Een gerechtelijk onderzoek lijkt me een minimum.

8O:evil: Komaan zeg, alsof zij een misdaad begaan heeft.:? Het regime was er gewoon, en wat kon zij anders doen dan te proberen te overleven?

Moest ze rebelleren missch, dan was ze missch nooit Koningin van België geworden. Ze heeft gedaan wat de meesten zouden doen: zwijgen en toekijken.

En ik moet hier niks meer over horen, als het toch maar negatieve verkeerde kritiek is...........:x

MaGNiFiCaT
5 mei 2008, 23:09
Ik zou het misschien anders willen, maar niettemin: de gevoelens - in die zin dat m'n adrenalineniveau m'n rationeel denkvermogen vaak blokkeert.

En in welke omstandigheden kan dit dan vooral gebeuren?:-)

MaGNiFiCaT
5 mei 2008, 23:13
Ik heb toch nooit gezegd dat ik het in levenden lijve hoorde praten. Op zich is dat ook niet nodig. Ik moet niet met een Afrikaanstalige te spreken om te weten wat een leuke taal dat is. Ik hoef niet met een Fin te spreken om de mening toegedaan te zijn dat Fins een bizar iets is.:-oMja, als je nog nooit een bepaalde taal hoorde, kan je je niet voorstellen wat het precies is éh.;-)
Je mag het nog zo goed lezen.

Trouwens, spreek je jezelf nu niet wat tegen: in het begin van dit topic schreef je ergens dat je géén verbeeldingszin hebt. En hier beweer je nu van wel.:twisted:

Burkide
5 mei 2008, 23:14
8O:evil: Komaan zeg, alsof zij een misdaad begaan heeft.:? Het regime was er gewoon, en wat kon zij anders doen dan te proberen te overleven?

Ze kon het verzet ertegen steunen. Maar ik ga ook niet iedereen straffen die niet in het verzet is geweest. Wat ik me eerder afvraag is het volgende: zij is van adel. In welke mate heeft zij voordelen genoten door het regime en haar status als edelvrouw?

Moest ze rebelleren missch, dan was ze missch nooit Koningin van België geworden.

Ze moest helemaal geen koningin worden. Dat stond niet in de sterren geschreven, was haar eigen keuze en is veeleer een bezwarend feit.

En wat heeft zij als koningin gedaan? Heeft zij ernaar gestreefd die instantie in stand te houden? Of heeft zij al het mogelijke gedaan die te vernietigen?
En quid met de verstrengeling van monarchie en zakenwereld? Wat wist zij daarvan? En in hoeverre was zij op de hoogte van zaken als de moord op Loemoemba?


En ik moet hier niks meer over horen, als het toch maar negatieve verkeerde kritiek is...........:x

Ik zie niet wat er erg is aan het stellen van vragen, zeker wanneer die vragen me niet onredelijk lijken.

MaGNiFiCaT
5 mei 2008, 23:14
Waarom post je zo graag in de woordenassociatieslang?;-)

Burkide
5 mei 2008, 23:15
:-oMja, als je nog nooit een bepaalde taal hoorde, kan je je niet voorstellen wat het precies is éh.;-)
Je mag het nog zo goed lezen.

Ik heb noot gezegd dat ik het nooit gehoord heb. Ik zei toch al: audiofragmenten, liederen,...

Trouwens, spreek je jezelf nu niet wat tegen: in het begin van dit topic schreef je ergens dat je géén verbeeldingszin hebt. En hier beweer je nu van wel.:twisted:

Laat ons het zo formuleren: de creatief-kunstzinnigste ben ik niet.