PDA

View Full Version : Een beleid tegenover moslimlanden


S.
17 maart 2004, 14:18
Gezaagd wordt er al genoeg over moslims en vooral de fanatieke variant. Oplossingen zijn er op dit forum ook al genoeg. Alleen geraken die niet verder dan 'massale deportatie' of 'doe ze dood'. Daarom: een topic voor een gematigde, realistische aanpak om het terrorisme te stoppen. Op welke landen of conflictgebieden moet Europa zich concentreren om het moslimfundamentalisme te verminderen?

Turkje
17 maart 2004, 14:42
Schaf de verbrandingsmotor op petroleumprodukten af.

Installeer een Europees verbod op de uitvoer en verkoop van wapens aan niet-Europese landen.

Voer een actief beleid naar gematigde krachten in moslimlanden.

8)

Mustapha
17 maart 2004, 15:28
De Arabische wereld betrekken in alle wereldgebeuren.
De Arabische wereld 1 veto stem geven in de VN.
Problemen zijn dan grotendeels opgelost.

lyot
17 maart 2004, 15:30
Alle landen in het Midden Oosten zijn belangrijk. De voltallige Arabische wereld om mee te beginnen.. Het terrorisme waar we in het Westen mee te maken krijgen is duidelijk van Sunni afkomst.. OBL & Co staan voor een terugkeer naar de originele islamitische maatschappij ten tijde van de Profeet. Ze staan sterk in de Arabische wereld omdat ze er kunnen bogen op een enorm potentieel aan misnoegden en sociaal/economisch achtergestelden.. Dat potentieel aanpakken is cruciaal..Diegenen die nu reeds terrorist zijn kunnen we vergeten en worden maar best gewoon uitgeroeid. Maar ervoor zorgen dat er in de toekomst géén gigantisch leger van terroristjes zal ontstaan is waar het nu op aankomt.. En daarom moet je vooral zorgen voor democratie, het wegwerken van sociale en economische achterstelling en vrijhandel..

Niet vergeten dat de Amerikaanse neo-cons een inval in Irak zagen als de aanzet tot deze ingrijpende verandering.. Restructering the region, dat was het ordewoord, maar het lijkt er meer en meer op dat van de stijle ambities die een jaar geleden heersten nog maar weinig overblijft.. De VS hebben moeten onderkennen dat de unilaterale aanpak in Irak niet werkte.. De VS hebben moeten onderkennen dat ze democratie niet kunnen invoeren op 'hun voorwaarden' , maar dat ze rekening moeten houden met de wensen van de Irakezen.. Ik moet eerlijk gezegd toegeven dat ik vrees dat de VS de hoop hebben opgegeven om van het Midden OOsten een democratische ruimte te maken. Of laat het me anders formuleren : dat ze de hoop hebben opgegeven dat dit op korte termijn zou kunnen gebeuren, onder andere door militair ingrijpen in Irak..

Het land bij uitstek dat dient te worden aangepakt is S.Arabië. De VS schuiven ook op in die richting, maar de weg is lang en de moeilijkheden immens.. Iran is op dit ogenblik eerder een bondgenoot ( ik bedoel niet dat ze vrienden zijn ,maar hun strategische belangen vallen deels samen) en dat is een geluk bij een ongeluk .. het heeft de VS véél kopzorgen bespaart, want een Iran dat echt vijandig zou staan ten aanzien van de VS zou de positie van de Amerikanen in Irak onhoudbaar maken.

lyot
17 maart 2004, 15:31
De Arabische wereld betrekken in alle wereldgebeuren.
De Arabische wereld 1 veto stem geven in de VN.
Problemen zijn dan grotendeels opgelost.

jij vergeet dat OBL een héél andere agenda heeft dan de Arabische landen.. Osama's strijd gaat evenzeer tegen het Westen als tegen de Arabische leiders.. De Hubal en de hypocrieten. dat moet je toch weten, Mustapha..

Lincoln
17 maart 2004, 15:42
In plaats van "landen" gaan we in brandstof energie concentreren en dat laten veranderen in waterstof energie!!!
dan zal er en einde komen aan de wereld imperialisme(voor 'n tijdje toch)

Hanne
17 maart 2004, 15:52
Brandstof energie voor transport laten verranderen in waterstof energie!!!
dan zal er en einde komen aan de wereld imperialisme(voor 'n tijdje toch)

En dan de arabische oliestaten herschapen tot derdewereldlanden, want iets anders (een gediversifieerde economie) hebben ze toch niet.
Wat gaat dan de aanklacht zijn? Die verdomde Westerse barbaren nemen geen olieprodukten meer af maar kopen enkel westers geproduceerde waterstofenergie. :lol:

Ach de term 'wereldimperialisme'
Ondanks uw kennelijk afgrijzen bent u er toch een fan van, anders zou u niet rond rijden in wagen, noch tokkelen op een exponent van dat economisch imperialisme : uw PC.
Verschrikkelijk toch die speeltjes van het wereldimperialisme :lol: :lol: :lol:

Mustapha
17 maart 2004, 16:07
Denk je dat de Arabisch op oliedrijvende Landen achterlijk zijn?

Waarom heeft de Verenigde Arabische Emiraten de prins en prinses met 140 zakenlui uitgenodigd denk je? Voor hem te plezieren, neen natuurlijk om te komen investeren in dat land. En zo hebben alle olierijke landen ginder wel honderden toplui al uitgenodigd.

Denk je dat VAE plots een derdewereld landje wordt als het olie op is?
Waarom denk je dat? Een land dat als enigste de trotse bezitter mag noemen van een 7sterren hotel. Een land dat als enigste binnenkort gemaakte eilandjes verkoopt aan schatrijke kerels.


Die verdomde Westerse barbaren nemen geen olieprodukten meer af maar kopen enkel westers geproduceerde waterstofenergie.
Waterstofenergie, een woord waar men al hoeveel jaar mee bezig is?
Hoeveel jaar zijn ze daar al mee aan het experimenteren?
Hoeveel gaat het nog duren vooraleer waterstofenergiewagens de kracht halen van een benzinewagens?
.... ik vrees dat tegen die tijd Hanne al 2 meter onder de grond zit te rusten.

TomB
17 maart 2004, 16:16
Gezaagd wordt er al genoeg over moslims en vooral de fanatieke variant. Oplossingen zijn er op dit forum ook al genoeg. Alleen geraken die niet verder dan 'massale deportatie' of 'doe ze dood'. Daarom: een topic voor een gematigde, realistische aanpak om het terrorisme te stoppen. Op welke landen of conflictgebieden moet Europa zich concentreren om het moslimfundamentalisme te verminderen?

Europa moet zich met zichzelf bezighouden.

Er wordt heel veel gekakt op de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten, maar onder dezelfde logica draagt Europa schuld door zijn binnenlands beleid. De intolerante houding tov vreemdelingen die men in europese steden terugvind, grote aantallen burgers die op extreem xenophobe partijen stemmen, totale migratiestop voor niet Europeanen, rechtsreeks aanvallen van religieuze symbolen.

De beste aanpak is een aanvaarden van de moslim als je medemens, en een kordate, zeer strenge aanpak van fundamentalisten, desnoods manu militari.

United we stand, is ondenkbaar in Europa door kleuterachtig gedrag tussen bevolkingsgroepen.

Europa moet...volwassen worden.

Hanne
17 maart 2004, 16:22
Denk je dat de Arabisch op oliedrijvende Landen achterlijk zijn?

De arabische oliekoningen en prinsen niet :lol: , het islamitisch gepeupel wel, anders hadden ze wel al wat meer actie betoond om enkele democratische principes in te voeren die de olieprinsen zou hervormen tot prinsen tout court.
Maar als ze de helft van de tijd met hun kont in de lucht in moskees om 'Allah's genade zitten bidden, zullen ze nog lang mogen wachten

Waarom heeft de Verenigde Arabische Emiraten de prins en prinses met 140 zakenlui uitgenodigd denk je? Voor hem te plezieren, neen natuurlijk om te komen investeren in dat land.

Just, want zelf een economie op poten zetten lukt niet, en investeren in R & D wordt niet echt aanbevolen door de koran, nietwaar?

En zo hebben alle olierijke landen ginder wel honderden toplui al uitgenodigd.

Fijn, een begin van evolutie! Eindelijk zou ik zeggen, we zijn de 21st eeuw.

Denk je dat VAE plots een derdewereld landje wordt als het olie op is?
Waarom denk je dat? Een land dat als enigste de trotse bezitter mag noemen van een 7sterren hotel. Een land dat als enigste binnenkort gemaakte eilandjes verkoopt aan schatrijke kerels.

Oh ja, en dat 7-sterren hotel en die eilandjes staan garant voor een overweldigend BNP van de VAE :lol:

Die verdomde Westerse barbaren nemen geen olieprodukten meer af maar kopen enkel westers geproduceerde waterstofenergie.
Waterstofenergie, een woord waar men al hoeveel jaar mee bezig is?
Hoeveel jaar zijn ze daar al mee aan het experimenteren?
Hoeveel gaat het nog duren vooraleer waterstofenergiewagens de kracht halen van een benzinewagens?

Een 5-tal jaar. De R&D departementen van de grote oliemaatschappijen (jawel) zijn er druk mee bezig. Lees ook de Trends eens van ongeveer een maand geleden.

.... ik vrees dat tegen die tijd Hanne al 2 meter onder de grond zit te rusten.

Aan 't rentenieren misschien op zo'n eilandje in de VAE :lol:

Antoon
17 maart 2004, 16:27
Gezaagd wordt er al genoeg over moslims en vooral de fanatieke variant. Oplossingen zijn er op dit forum ook al genoeg. Alleen geraken die niet verder dan 'massale deportatie' of 'doe ze dood'. Daarom: een topic voor een gematigde, realistische aanpak om het terrorisme te stoppen. Op welke landen of conflictgebieden moet Europa zich concentreren om het moslimfundamentalisme te verminderen?


'massale deportatie' of 'doe ze dood' zijn uiteraard domme uitpraken.

Maar mijn voorkeur gaat uit naar een streng beleid. Europa zou zich op internationaal niveau nog meer moeten inspannen om samen met de Amerikanen de stijd tegen het terrorisme op te voeren. Op dit moment is West-Europa zowat de slappe buik van het Westen hieromtrent.
Als we samen met de V.S., Groot-Brittanie, Oost-Europa, Israel, Austalië, Japan, Zuid-Amerika, etc.. een monster-coalitie vormen om overal ter wereld het terrorisme en de landen die ze steunen nog strenger aanpakken dan kunnen we ze verslaan. Het hoeft niet enkel door militaire acties zoals Afghanistan en Irak, het kan ook bijvoorbeeld door sancties (zie huidig beleid V.S. tegen Syrië).

Binnen onze grenzen moeten moskeeën en andere haat-predikende organizaties strenger worden gecontroleerd en harder worden aangepakt.
Verder moeten de allochtonen in Europa ( met of zonder onze nationaliteit ) zich gedragen naar onze normen en waarden. Er moeten meer wetten komen zoals bijvoorbeeld het verbod op religieuze hoofddoeken, om het Vrijzinnige karakter en Joods-Christelijke heritage van onze streken te behouden, maar ook om de allochtone gemeenschappen niet te laten ontsporen tot bijvoorbeeld het moslim-fundamentalisme, vandaag de dag broeinest-bij-uitstek voor het internationaal terrorisme.

That's the way to go.

Het verleden heeft reeds aangetoond dat je Internationaal met vriendschappelijke discussies met de dictators alsook binnenlands met een knuffel-politiek ten opzichte van allochtonen die zich misdragen gewoon nergens komt. Ja, je komt tot toestanden alla 11 september 2001.

dejohan
17 maart 2004, 16:31
Mijn idee is dat om een democratie te krijgen je een paar voorwaarden nodig hebt:
1. een gewillig volk (en dus meestal een murw geslagen volk) met een idee van nationale eenheid
2. een heel sterke en populaire leider/regering die bereid is een democratiseringsproces op gang te brengen
3. een basis voor een markteconomie (dus niet zoals in veel arabische landen waar de helft van de bevolking niet mag ondernemen (vrouwen dus))
4. De markt langzaam vrijmaken zodat de welvaart langzaam stijgt

Met andere woorden: om een democratie te maken heb je een stabiele dictatuur nodig die dit het proces kan opleggen de de groepen die onvermijdelijk van de nieuwe vrijheid gebruik zullen maken om te proberen de macht te grijpen de kop in te drukken. Dat is toch mijn perceptie. Landen die momenteel goed bezig zijn een soort democratie te worden zijn China en Cuba.

Turkje
17 maart 2004, 16:33
Just, want zelf een economie op poten zetten lukt niet, en investeren in R & D wordt niet echt aanbevolen door de koran, nietwaar?

R&D (zeg maar wetenschap en ontwikkeling) wordt juist WEL aangemoedigd door de koran, omdat elke kennis over het aardse de moslim ook dichter brengt tot Allah. Allah manifesteert zich immers in alles wat aards is.

Moest de RKK dezelfde attitude hebben tegenover wetenschap, dan zou de aarde voor de paus al veel langer rond zijn hoor...

Antoon
17 maart 2004, 16:37
R&D (zeg maar wetenschap en ontwikkeling) wordt juist WEL aangemoedigd door de koran, omdat elke kennis over het aardse de moslim ook dichter brengt tot Allah. Allah manifesteert zich immers in alles wat aards is.


Met het verstoppen van de vrouw achter een zwart laken zullen de religeuze moslims fameus zijn toegenaderd tot die pipo.

Mustapha
17 maart 2004, 16:46
Denk je dat de Arabisch op oliedrijvende Landen achterlijk zijn?

De arabische oliekoningen en prinsen niet , het islamitisch gepeupel wel, anders hadden ze wel al wat meer actie betoond om enkele democratische principes in te voeren die de olieprinsen zou hervormen tot prinsen tout court.
Maar als ze de helft van de tijd met hun kont in de lucht in moskees om 'Allah's genade zitten bidden, zullen ze nog lang mogen wachten
Dat is hem net, de Arabische oliekoningen en prinsen worden systematisch door het westen aan de macht gehouden. Want als het volk het voor het zeggen heeft, geloof me dan vrij dat de autostrades in het westen plots gigantische fietspaden worden.

Waarom heeft de Verenigde Arabische Emiraten de prins en prinses met 140 zakenlui uitgenodigd denk je? Voor hem te plezieren, neen natuurlijk om te komen investeren in dat land.

Just, want zelf een economie op poten zetten lukt niet, en investeren in R & D wordt niet echt aanbevolen door de koran, nietwaar?
Vreemde redenering. Rijdt eens voorbij de chemische fabrieken in Antwerpen en doet ook eens een toerke langs de haven. Noem me dan 5 Belgische fabrieken....

En zo hebben alle olierijke landen ginder wel honderden toplui al uitgenodigd.

Fijn, een begin van evolutie! Eindelijk zou ik zeggen, we zijn de 21st eeuw.
Herinner je nog dat bezoekje van verhofstadt aan Amerika om investeerders aan te trekken? :wink: ook het begin van een evolutie?

Denk je dat VAE plots een derdewereld landje wordt als het olie op is?
Waarom denk je dat? Een land dat als enigste de trotse bezitter mag noemen van een 7sterren hotel. Een land dat als enigste binnenkort gemaakte eilandjes verkoopt aan schatrijke kerels.

Oh ja, en dat 7-sterren hotel en die eilandjes staan garant voor een overweldigend BNP van de VAE
Wat een domme logica...
Wat de meeste vergeten is dat de Arabische arbeider en bediende geen belastingen moet betalen tot op heden. Het westen heeft altijd geleefd van het geld van het volk. Arabische olielandjes hebben geleefd van de eigen grondstoffen. Als de grondstoffen op zijn, dan pas beginnen ze aan het westers systeem nl geld innen van het volk. En naar mijn weten zijn er in die oliestaatjes meer rijke mensen dan arme mensen.

Quote:
Die verdomde Westerse barbaren nemen geen olieprodukten meer af maar kopen enkel westers geproduceerde waterstofenergie.

Waterstofenergie, een woord waar men al hoeveel jaar mee bezig is?
Hoeveel jaar zijn ze daar al mee aan het experimenteren?
Hoeveel gaat het nog duren vooraleer waterstofenergiewagens de kracht halen van een benzinewagens?

Een 5-tal jaar. De R&D departementen van de grote oliemaatschappijen (jawel) zijn er druk mee bezig. Lees ook de Trends eens van ongeveer een maand geleden.
Er zijn al auto's met waterstofenergie. Daar niet van maar het introduceren is een andere zaak.
Vooraleer maar 10% van de bevolking rijdt met zo'n auto zijn we misschien ook 10jaar verder.
U denkt blijkbaar ook niet verder na.
hebt u een idee hoeveel tankstations er in Belgie zijn? Een idee hoeveel mensen ze te werk stellen?
Een idee hoeveel fabrieken er zijn in belgie die de petrol bewerken tot bruikbare stuff die je in ELK kleinste ding tegenkomt in huis?

Uw simplistisch denken is "olie is enkel voor de auto".

.... ik vrees dat tegen die tijd Hanne al 2 meter onder de grond zit te rusten.

Darwin
17 maart 2004, 18:05
Gezaagd wordt er al genoeg over moslims en vooral de fanatieke variant. Oplossingen zijn er op dit forum ook al genoeg. Alleen geraken die niet verder dan 'massale deportatie' of 'doe ze dood'. Daarom: een topic voor een gematigde, realistische aanpak om het terrorisme te stoppen. Op welke landen of conflictgebieden moet Europa zich concentreren om het moslimfundamentalisme te verminderen?

Het is blijkbaar nog altijd niet tot de mensen doorgedrongen dat de aanslagen in Spanje werden gepleegd door migranten, zoals er hier in België alleen al honderdduizenden rondlopen.

Al-Quaida zit niet in Afghanistan, Al-Quaida komen we bij ons tegen op elke straathoek van onze steden.

We moeten ons dus in de eerste plaats richten op de EUROPESE landen.

lyot
17 maart 2004, 20:19
An End to Evil How to Win the War on Terror by David Frum and Richard Perle

This book assembles in one place the bulk of the arguments for, and some of the evidence behind, the new American policies for nation-rebuilding in the Middle East. I’m surprised that such a book is necessary, but . . .

The book’s points are simple. We are at war, and have been at war for some years, with an enemy whose goal is world domination. Several of our front-line institutions have proven themselves incompetent. The authors assert that the FBI is the worst of the offenders, with the CIA close behind. They point out that the State Department is institutionally ill-designed for the task at hand--and in fact often serves to promote foreign interests to the US rather than the reverse. It is common knowledge that the Saudis are very generous to friendly diplomats when said diplomats retire, and so our Saudi specialists are generally bought and paid for by a foreign power.

The authors argue that terrorists can be partly disabled by suppressing their flow of money and weapons from supportive governments. I think the jury is still out on this one: it is indisputable that terrorists are currently supported by governments now, but it is also true that terrorists establish lucrative organized crime connections (such as in Columbia, or the IRA in Northern Ireland).

They propose that we

* be serious about the fact that we’re at war. Be willing to keep an eye out for suspicious activity.
* recognize that aliens are not US citizens, and take a little more care with immigration. At the moment many universities (and even cities!) refuse to cooperate with Federal programs for monitoring whether legal aliens actually go to school or work as they claimed they would.
* institute a national ID system.
* keep our eye on the ball in North Korea, rejecting any appeasement while redeploying armed forces to reduce vulnerability and preparing for a preemptive strike.
* support Iranian dissidents
* squeeze Syria until they quit supporting/enabling terrorist groups, pull out of Lebanon, and start opening their economy and political system. I dunno about Lebanon--they say "If the Lebanese need help patrolling and policing their territory, we can arrange to get it from a less domineering source." Who? The Syrians came in quashing a nasty civil war (which they had a hand in, of course). Are those factions reconciled to each other now? Want to bet an American peace-making force on it?
* keep up the pressure on Libya. Fortunately this is becoming moot
* come up with varied plans with varied allies to deal with the many small evil places where terrorists lurk or rule. Contrary to their assertion, we did not step in to keep order in Liberia when civilization collapsed.
* include all terrorist groups in the bulls-eye, including the fashionable ones like Hezbollah and Hamas.
* keep our eye on the ball with our deepest enemies: the Saudis.
o Tell the truth about them. (US News started on this)
o Punish those Saudi individuals and groups who finance terror
o Demand that the Saudis stop Wahhabi missionary efforts here and abroad. They won’t. They can’t. I don’t think the authors have a good understanding of the religious dynamics involved here. Nevertheless, we need to strangle Saudi funding of people and literature for all Islamic centers in the US. It is imperative to keep Wahhabi clerics out of our prisons.
o Warn the Saudis that failure to cooperate can have serious consequences. I think they already got that message. They face a rather dangerous choice: cooperate with the Iranian Shiites in stirring up mischief among the Iraqi Shiites, and risk having rising regional Shiite power stir an echoing Shiite rebellion in Saudi Arabia, or supporting the Sunni mischief-makers in Iraq, and risk having an annoyed Shiite power on their border. I doubt that cooperating with us is on their radar screen.
* recognize that violent Islamism is on the rise around the world, and try to encourage democratic ideals. How?
* go all out to make sure that Iraq can even partially succeed in creating a free country. The power of that example in the Middle East can be huge.
* encourage as much foreign trade as we can, thus giving larger numbers of Pakistanis or Jordanians a stake in peace. A small effect, but helpful
* focus on women’s rights, by encouraging women’s education.
* avoid getting involved in creating/enforcing the peace in a Palestinian state. "The Arab-Israeli quarrel is not a cause of Islamic extremism; the unwillingness of Arabs to end the quarrel is a manifestation of the underlying cultural malaise from which Islamic extremism emerges."
* split counter-terrorism from crime fighting in the FBI--and let people talk to each other. "Non citizen terrors suspects are not members of the American national community, and they have no proper claim on the rights Americans accord one another."
* relax rules about recruiting sources with criminal backgrounds
* change the culture of the CIA: take more care recruiting foreign agents, use less ideology in interpreting results, recruit/train more hard-language experts, be very careful using information supplied by foreign intelligence services
* put a "brilliant visionary" in charge of the CIA, to get a top-down cultural change.
* split off the "attack" operations from intelligence gathering, and merge this with Defense Special Forces.
* keep domestic and foreign intelligence gathering separate for safety’s sake, and keep the DIA and NSA separate for the sake of having a good second opinion.
* reform the Pentagon, looking for more ways to use capital equipment instead of soldiers. I am deeply nervous about this focus on machines rather than eyes. The book uses an illustration from Afghanistan of a high-tech attack, but the news today has a counter-illustration of US failure due to a lack of people on the ground talking to the natives.
* eliminate the regional bureaus in the State Department, thereby streamlining it and cutting back on the tendency of regional staff to start thinking of the affairs of their area as more important than the affairs of the US. I’ll take the authors’ word that this is a serious problem. I’d think that losing regional bureaus might cut down on the number of knowledgeable people in the long term--we might have to re-instate these after a few years.
* increase the number of political appointees in the State Department, to make it more responsive to the needs of the country and less to its own bureaucratic imperatives. Pendulum time. The bureaucrats are too entrenched and disruptive, based on my own observations as an outsider, and the authors confirm this from insider knowledge. So you have to shake it up. Several years from now there’ll be too many amateurs, and you’ll have to reduce the number of political appointees. Such is life.
* reform the spirit. Recognize that the world is hard, laws are only useful when enforceable, and have the confidence to recognize that we can fight and win and keep our souls. My phrasing, not theirs.
* recognize that allies in one battle may not be allies in another, and that we cannot count on any country or organization (and certainly not the UN) to keep with us through all battles.
* recognize that the EU is being shaped into an opponent, and engage the various parties involved in shaping the EU. Try to enlarge the EU and NATO to dilute French influence.
* help keep Britain militarily independent of the EU. They’ve been a friendly ally, and if they lose control of their military we lose their support.
* be direct with China. Establish a defense partnership with Japan, Australia, and other countries.
* offer a credible military guarantee to Taiwan.
* Make South Korea responsible for its own defense
* exercise non-military power in the India-Pakistan area
o drop the nuclear weapons sanctions we imposed as useless
o broaden military-military relationships with all the countries, with special emphasis on humane counter-terrorism and controls to keep nuclear weapons out of the wrong hands
o increase US aid to the subcontinent, focusing on a "providing a more appealing education than the local Islamic colleges offer." Really tough! School districts like control over the curriculum. "Trusting the holy Saudi imam to teach the Koran uninspected is one thing, but what are these infidels going to do?" The news this week included a girl’s school burnt in Pakistan . . .
o promote subcontinental economic integration by offering "a comprehensive free trade agreement with the United States--provided they sign the same agreement with one another. I like it. I wonder if it would fly.
* tell the truth about Russia and its atrocities in Chechnya
* recognize that Russia is neither an ally nor a partner, except on a transaction by transaction basis.
* use symbolic punishment on Russia for its deals with Iran--disinviting them to the summits of the seven industrial powers, for example. I’m not sure this is sensible. The authors claim our sanctions against India and Pakistan were useless, and this seems cut off the same cloth.
* require that the UN Article 51 be amended or interpreted to include supporting terrorists fighting a country as an act of aggression. This is also tricky. We’ve persistently turned a blind eye to IRA fund raising in the US, and I suspect a lot of LURD’s support came from the US as well.

The books ends with a reminder that sometimes democracy needs support from outside.

The authors have to make some important points, and so they neglect some others. The BBC, Al Jazeera, CNN et al will gleefully magnify our faults and failings, so Frum and Perle don’t need to. I wish they showed a tad more humility, though. The title itself: An End to Evil, is excessively grandiose. Even if every Islamist dropped dead tomorrow, there’d still be more than enough evil in the world to guarantee constant wars.

I appreciate the insider’s view of how the FBI/CIA/State work. I’m glad to see all this info in one place. I recommend the book: but I don’t think the authors show a clear understanding of the religious dimensions of this war.