PDA

View Full Version : Joodsegemeenschap krijgt 56 milijoen Euro na 47 jaar


yildirim32
29 juni 2002, 16:17
wie vind dit nog normaal dat joden nog geld krijgen na 47 jaar
Dat van ons belastinggeld

Jean-Pierre
29 juni 2002, 18:24
Het stoort mij veel meer dat hier sprake is van discriminatie.

In Frankrijk hebben verenigingen van weerstanders tegen deze uitbetalingen geprotesteerd. Zij ook hebben materieel verlies geleden dat niet altijd vergoed is geweest.

Merk op dat er helemaal geen regeling bestaat voor personen en gezinnen van niet-Joden.

Tenslotte gaat men het geld doorstorten naar “een Joodse gemeenschap” waarover blijkbaar niemand (behalve die Joodse gemeenschap) iets schijnt te weten. Wie is daar vertegenwoordigd? Wie gaat beslissen waar de gelden naartoe moeten? Hoe worden deze gelden beheerd?

Het is niet duidelijk welk standpunt door de regering wordt ingenomen. Volgens een bericht van De Standaard (26/09/2000) vroeg de reporter: “Is dit [de restituties] een laat mea culpa van de Belgische staat?” Antwoord: “Dit is wat te sterk geformuleerd. …[…] maar moest er iets niet extra’s gedaan worden? Met de ogen van vandaag heeft de Belgische overheid toch morele verplichtingen tegenover het verleden. Het resultaat van de genocide kan niet langer genegeerd worden.”
Dus nu weet ge het. De Belgische staat betaalt deze éénmalige Jodenbelasting omdat het resultaat van de genocide niet kan genegeerd worden. Wij zijn dus allemaal schuldig…

barry_im
1 juli 2002, 09:28
Kort na de oorlog kreeg belgie een vergoeding van 1.000.000.000 Belgische franken van Duitsland.Dit geld werd in het geheel overgemaakt aan Belgen die gedeporteerd werden en materieel verlies hebben geleden tijdens de oorlog.
Als je die som aan de inflatie koppelt dan ben na meer dan 50 jaar aan een som van 50-60.000.000.000 gekomen.

Het gaat hier om geld dat door Belgische banken en verzekerings maatschappijen in beslag is genomen en niet om iets wat direct met de oorlog te maken heeft hetgaat hier om individuele bank-rekening die na de oorlog geblokkeerd werden.

Er zijn bewijzen dat er tientallen keren zoveel geld inbeslag is genomen.De meeste banken en verzekering wisten altijd dat de dag ging komen waar ze een deel van het geld zouden moeten teruggeven maar ondertussen hebben ze het geld meer dan goed kunnen gebruiken en er winst mee maken.

Dus al degen die zich getroffen voelen,het gaat julie geen bal kosten,er gaat geen belastingsverhoging komen.
Het enige dat gaat gebeuren is dat een paar arme Joodse oudjes op hun oude dag een symbolische vergoeding gaan krijgen,en dat een paar Joodse Monumenten een opknapbeurt gaan krijgen.

Maar misschien vinden julie dat nog erger!

Jean-Pierre
1 juli 2002, 21:02
Ik wil hier nuanceren. Het kan zijn dat België een schadevergoeding kreeg van 1 miljard BEF. Maar uw redenering klopt niet betreffende de waardering in actuele franken. Ga eens naar de “Inflation calculator”, http://www.westegg.com/inflation/, daar kan men het geherwaardeerd kapitaal berekenen in functie van de inflatie tussen 1800 en 2001.

Volgens hun berekeningen zouden 1000 BEF in 1946 nu een 9.468,46 BEF vertegenwoordigen in 2001. (dus 10 maal meer). Natuurlijk gaat dit voorbeeld alleen op voor de inflatie in de Verenigde Staten. Maar dit zal ook wel min of meer kloppen voor Europa. Dus men zal nooit aan 50 miljard geraken, wat WEL gebeurd is voor de Belgische vergoeding… Daar heeft men de schadevergoeding doorgerekend aan een cumulatieve interest van 6,3%! Kwestie van profijtjes te maken op de rug van de belastingbetaler.

Het aandeel van de Staat vertegenwoordigt maar een 74 miljoen BEF (in 1945). In 2001 zou dit een kapitaal van 717 miljoen BEF vertegenwoordigen (€17.8 miljoen). De joden vragen 56 miljoen euro!!!

Nu wil ik niet moeilijk doen, maar banken en verzekeringsmaatschappijen hebben nooit het recht geld in beslag te nemen. Dit kan alleen door justitie, mits een rechterlijke uitspraak.

Verder heb ik geen enkel probleem dat men geblokkeerde rekeningen bij verzekeringsmaatschappijen en banken terug heropent en doorstort aan de erfgenamen. Maar ik heb wel problemen met de verklaringen van Didier Reynders die verklaart: “Het gaat niet alleen om geld, maar ook om de verantwoordelijkheid tegenover alle joodse slachtoffers”. Er zijn ook Belgische slachtoffers geweest en ik voel mij niet verantwoordelijk voor de misdaden van derden op de Joden.

Maar ik heb nog altijd geen uitleg gekregen over de representativiteit van de joodse organisaties, het beheer, de projecten,… Ik geloof er geen barst van dat het geld zal dienen voor een paar monumenten en een paar arme oude joodjes. Met dergelijk melodrama moet ge bij mij niet afkomen. Israël moet absoluut zijn kolonisatiepolitiek betalen en dus gaat men aankloppen waar de kassa rinkelt…

Supe®Staaf
1 juli 2002, 23:19
Niet ongerust worden! Is dit een betaling die België gaat verrichten? Dan is er geen probleem. Ze betalen met schuld. Dan vermindert die toch, niet? :?

N-VA
20 februari 2003, 17:19
Ik vind het vreemd dat 'België' een schadevergoeding moet betalen aan de Joden. Was 'België' niet zelf een slachtoffer van WO II? Sinds wanneer betaalt een slachtoffer een schadevergoeding aan een ander slachtoffer?

Ook het tijdstip stoort mij, 57 jaar na het einde van WO II worden er blijkbaar nog steeds schadevergoedingen uitbetaald! Gaan de Joden voor eeuwig en altijd schadevergoedingen ontvangen?

Zo een schadevergoeding vind ik ongepast :!:

TomB
24 februari 2003, 19:19
De grootvader van uw buurman heeft 60 jaar geleden een jood vermoord, dan is het toch logisch dat jij mij daar nu voor gaat vergoeden...

Onder die logica is het geen wonder dat de Joodse gemeenschap als een bende geldwolven omschreven worden.

Wat toen gebeurd is was een slechte zaak. Veel sympathie en hopelijk vergeten we het nooit. Maar haal nu aub uw vingers van mijn portefeuille, want ik heb gehoord dat ik daar geheugenverlies van kan krijgen.