PDA

View Full Version : "paraclet" aankondiging van de propheet!!!


Lincoln
21 maart 2004, 16:17
De aankondiging van menahem"andere woord voor mohamed" is niet nieuw ,Jezus christus kondigde hem in het nieuwe testament maar ook andere profeten zoals abraham mozes etz, Maar het probleem is dat de erkennig van mohamed nauwlijks is,een waarom?, dat weet ik niet, u kunt zelf uitzoeken door te googelen, onder de naam; parclet of paraclet, paracletos,lees deze links dat zal u meer informatie geven,een wie naar de waarheid streeft zal dat ook vinden!!!


http://perso.club-internet.fr/binjilc/paraclet.htm
http://www.rennes-le-chateau-la-revelation.com/dossier29.htm

Antoon
21 maart 2004, 16:37
Een typische topic over internationale politiek. :wink:

Hanne
21 maart 2004, 17:38
Maar het probleem is dat de erkennig van mohamed nauwlijks is,een waarom?,

Omdat de Westerling geen zin heeft om een stap naar de duistere middeleeuwen terug te zetten. Omdat de Westerling geestelijk ontvoogd is en zich geen religieus geïnspireerde segregatie, sexisme en haatpraat die aanzet tot schendingen van de mensenrechten laat opdringen door een oversexte derderangs woestijnprofeet. Omdat de Westerling weet hoe 'fijn' het leven is in islamitische republieken, waar er in naam van die kamelendrijver geen vrijheid van denken noch van meningsuiting bestaat, noch enig initiatief tot ontplooiing geduld wordt, en waar een leven in armoede en angst georchestreerd en gedicteerd wordt door religieuse zotten als opritje naar het 'paradijs'.
Voor dat laatste bedankt de westerling hartelijk : die profiteert er liever nu eens van, zonder bemoeienis van een allochtoon die al 15 eeuwen dood is, en wiens voorschriften en dogma's nogal gedemodeerd en achterlijk overkomen.

Jan van den Berghe
21 maart 2004, 17:40
De aankondiging van menahem"andere woord voor mohamed" is niet nieuw ,Jezus christus kondigde hem in het nieuwe testament maar ook andere profeten zoals abraham mozes etz, Maar het probleem is dat de erkennig van mohamed nauwlijks is,een waarom?, dat weet ik niet, u kunt zelf uitzoeken door te googelen, onder de naam; parclet of paraclet, paracletos,lees deze links dat zal u meer informatie geven,een wie naar de waarheid streeft zal dat ook vinden!!!

Mohammed werd helemaal niet in het NT aangekondigd, dat is slechts islamitische "Hineininterpretierung" van de evangelische teksten. Het Griekse woord "Parakletos" verwijst naar de "Trooster", de "Helper". En uit wat Jezus verkondigt weten we dat hier verwezen wordt naar een van de drie Personen uit de Drievuldigheid. Mohammed komt op geen enkele manier overeen met die aangekondige Trooster. Integendeel, Mohammed en Jezus staan juist diametraal tegenover elkaar. De een is zachtmoedig, de ander is gewelddadig en geobsedeerd door seks.

Jan van den Berghe
21 maart 2004, 17:41
Omdat de Westerling geen zin heeft om een stap naar de duistere middeleeuwen terug te zetten.

De Middeleeuwen waren niet duister. Lees de boeken van twee van de grootste mediëvisten van onze tijd, Pernoud en Duby, die volledig komaf maken met deze mythe.

Mustapha
21 maart 2004, 18:58
Islam is geen nieuwe godsdienst.
Islam is een terugnaardebron godsdienst. Doorheen de jaren is de bijbel en torah verkracht. Islam is er gekomen om die verkrachting ongedaan te maken en iedereen terug naar de bron te verwijzen.

Net daarom erkent men in de Islam alle voorgaande profeten. De voorgaande profeten hebben de boodschap goed overgebracht maar door allerlei mensen zijn er 1miljard verschillende vertalingen geweest waardoor niks meer overbleef van de boodschap die werden verkondigd door de profeten.

Enkel tussen Jodendom en Islam is er nog een gelijkenis.
Tussen Christendom en Islam is er nu totaal geen gelijkenis meer te vinden.

maddox
21 maart 2004, 19:04
Klopt Mustapha, Allah heeft de boodschap laten overbrengen naar Mohamed, met de aartsengel Gabriël als koerier.

Alleen, hoe rijm je het vrij vriendelijke begin van de Koran met de latere gruwelijkheden die beschreven staan?

Jan van den Berghe
21 maart 2004, 19:28
Net daarom erkent men in de Islam alle voorgaande profeten. De voorgaande profeten hebben de boodschap goed overgebracht maar door allerlei mensen zijn er 1miljard verschillende vertalingen geweest waardoor niks meer overbleef van de boodschap die werden verkondigd door de profeten.

In de eerste plaats is Jezus geen profeet, maar Gods Zoon.

Er is geen probleem met de vertalingen van de Bijbel. Het aantal verschillen tussen enkele basismanuscripten is zodanig klein, en betreffen onooglijke details.

De eenhied van de koran is er dankzij de vernietiging van afwijkende manuscripten, iets wat pas veel later gebeurde.

Griffin
21 maart 2004, 19:42
In de eerste plaats is Jezus geen profeet, maar Gods Zoon.

Is dat geen kwestie van interpretatie? Ik bedoel: ik heb helemaal geen kinderen.

:twisted:

Jan van den Berghe
21 maart 2004, 19:44
Is dat geen kwestie van interpretatie? Ik bedoel: ik heb helemaal geen kinderen.

:twisted:

Er is een verschil tussen een profeet en de Gezalfde. Maar heeft het eigenlijk zin dat we hier een theologisch betoog houden?

Mitgard
21 maart 2004, 20:03
'Cast aside the Middle Eastern based cult of christ.
Northern Europeans
Embrace the true religion of your forefathers.
Find wisdom in the Allfather Odin
Strength in Thorr
And Immortality in Valhalla!'


HAIL ODIN!

Mustapha
21 maart 2004, 20:04
Altijd grappig om te vragen om volgende citaten uit te leggen.

Handelingen 3:22-23:
...Mozes toch heeft gezegd: De Here God zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar hem zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal…

Handelingen 7:37:
…Mozes, die tot de kinderen Israëls gezegd heeft: Een profeet gelijk mij zal God u uit uw broeders doen opstaan…

Jezus (as) zegt in Johannes 16:5-1:
...Want indien ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien ik heenga, zal ik hem tot u zenden. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel… en …doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen…

Hierin geloven de Christenen, maar durven daar niet dieper op ingaan want dan komt de waarheid te boven, nl dat Mohamed de laatste profeet is.

Klopt Mustapha, Allah heeft de boodschap laten overbrengen naar Mohamed, met de aartsengel Gabriël als koerier.

Alleen, hoe rijm je het vrij vriendelijke begin van de Koran met de latere gruwelijkheden die beschreven staan?

U moet weten dat de eerste moslims werden onderdrukt, vernederd, afgeslagen, gemarteld, etc...
Ze hebben 2 maal moeten emigreren om te ontkomen van de gruweldaden tegen de Moslims toen. Ene keer naar Abessinië (wat nu Ethiopie is) en andere keer naar Medina.

Toen de moslims in aantal groter en groter werden, lieten ze zich niet meer doen en vormden een sterke leger om zich te verzetten.

Jan van den Berghe
21 maart 2004, 20:14
Altijd grappig om te vragen om volgende citaten uit te leggen.

Handelingen 3:22-23:
...Mozes toch heeft gezegd: De Here God zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar hem zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal?

Handelingen 7:37:
?Mozes, die tot de kinderen Israëls gezegd heeft: Een profeet gelijk mij zal God u uit uw broeders doen opstaan?

Jezus (as) zegt in Johannes 16:5-1:
...Want indien ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien ik heenga, zal ik hem tot u zenden. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel? en ?doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen?

Hierin geloven de Christenen, maar durven daar niet dieper op ingaan want dan komt de waarheid te boven, nl dat Mohamed de laatste profeet is.


Hahaha. Alle passages die u aanhaalt werden door de apostolische vaders, door de oudvaders, door de kerkvaders en door alle theologen uitgebreid becommentarieerd. Geen enkel spreekt over een mens die nog komen moet, zelfs bij die vaders die leefden voor Mohammeds komst. Al van in het begin van het christendom werd Johannes 16 uitgelegd als de komst van de H. Geest. En die wordt uitgebreid verhaald in de Handelingen der Apostelen, een geschrift dat opgesteld is voor de redactie van het Johannesevangelie.

U gooit trouwens twee zaken door elkaar. Johannes 16 gaat het over de H. Geest, maar de twee andere fragmenten gaan over Iemand anders.

En wat het aanhalen van vers 37 uit het zevende hoofdstad van de Handelingen betreft, hoedt u er zich natuurlijk voor om vers 38 aan te halen. Met vers 38 wordt onmiddellijk duidelijk dat niet Mohammed is bedoeld, maar wel de komst van Jezus: het eeuwige Woord.

Dringend eens de Bijbel leren lezen i.p.v. slechts fragmentjes te lezen die op islamitische webstekken te vinden zijn.

Jan van den Berghe
21 maart 2004, 20:16
Toen de moslims in aantal groter en groter werden, lieten ze zich niet meer doen en vormden een sterke leger om zich te verzetten.

Inderdaad, en Mohammed verwoestte te vuur en te zwaard heel Arabië en bekeerde zo de Arabische stammen tot de islam.

Griffin
21 maart 2004, 20:21
De mens heeft God gecreëerd, het tegenovergestelde moet nog steeds bewezen worden.

Jullie spelen allemaal met nuances en verklaringen van teksten, en allemaal beweren jullie het gelijk aan jullie kant te hebben. Waar blijven al die zieltjes bij de geboorte eigenlijk vandaan komen? Is het niet veel logischer om in een soort wedergeboorte te geloven dan in een geloof waarbij er steeds meer mensen bijkomen, die allemaal netjes een plek in hemel of hel krijgen? Ik bedoel, God kan misschien veel, maar nieuwe zieltjes maken zoals "in het begin der tijden", ik weet niet of het veel zin heeft daar veel energie aan te verspillen als het daarboven in de hemel en de hel vol zit met zieltjes die niks anders meer doen dan genieten of gepijnigd worden. Ik zou toch wel slimmer zijn, moest ik God zijn. :D

Jan van den Berghe
21 maart 2004, 20:43
De mens heeft God gecreëerd, het tegenovergestelde moet nog steeds bewezen worden.

En wat u zegt, moet ook nog steeds bewezen worden. We staan dus gelijk.

Griffin
21 maart 2004, 20:47
De mens heeft God gecreëerd, het tegenovergestelde moet nog steeds bewezen worden.

En wat u zegt, moet ook nog steeds bewezen worden. We staan dus gelijk.

Nou, ik heb God zichzelf nog nooit zien bewijzen :) Maar dat mensen God naar hun gelijkenis geschapen hebben, dat staat in de Bijbel toch? :) En dat verspreiden zij, en door dat te verspreiden creëren ze een God. En voor je erover begint: neen ik was er niet bij, dat is de basis van alle geloof.

de Vexille
21 maart 2004, 20:50
En wat u zegt, moet ook nog steeds bewezen worden. We staan dus gelijk.

Nou, ik heb God zichzelf nog nooit zien bewijzen :) Maar dat mensen God naar hun gelijkenis geschapen hebben, dat staat in de Bijbel toch? :)

... misschien nog nooit echt eens gekeken?

Maar het is uw volste recht om niet te geloven hoor, daar niet van. Maar waarom voelen sommigen zich zo geïnspireerd om gelovigen te ridiculiseren; andersom heb ik dat nog niet vaak meegemaakt. Wie is hier dan eigenlijk "tolerant" en "vrijdenkend"? Think about it...

Jan van den Berghe
21 maart 2004, 20:52
Nou, ik heb God zichzelf nog nooit zien bewijzen :) Maar dat mensen God naar hun gelijkenis geschapen hebben, dat staat in de Bijbel toch? :) En dat verspreiden zij, en door dat te verspreiden creëren ze een God. En voor je erover begint: neen ik was er niet bij, dat is de basis van alle geloof.

Wat een sofisme van jewelste.

Nergens staat in de Bijbel dat de mensen God naar hun gelijkenis hebben geschapen. Eerst de Bijbel lezen voor u weer zo'n onzin uitkraamt.

Griffin
21 maart 2004, 20:53
... misschien nog nooit echt eens gekeken?

Maar het is uw volste recht om niet te geloven hoor, daar niet van. Maar waarom voelen sommigen zich zo geïnspireerd om gelovigen te ridiculiseren; andersom heb ik dat nog niet vaak meegemaakt. Wie is hier dan eigenlijk "tolerant" en "vrijdenkend"? Think about it...

Ik heb er geen enkel probleem mee hoor, dat u gelooft :) Maar als ik in discussie ga met een gelovige zegt ie altijd weer dat ik nog nooit goed gekeken heb... en dat ik eerst moet geloven voor ik zal weten of God bestaat... njah die logica, daar hou ik niet zo van :)
Als ik u ridiculiseer: excuses :) ik flap er gewoon uit wat ik denk :)

Griffin
21 maart 2004, 20:54
Nou, ik heb God zichzelf nog nooit zien bewijzen :) Maar dat mensen God naar hun gelijkenis geschapen hebben, dat staat in de Bijbel toch? :) En dat verspreiden zij, en door dat te verspreiden creëren ze een God. En voor je erover begint: neen ik was er niet bij, dat is de basis van alle geloof.

Wat een sofisme van jewelste.

Nergens staat in de Bijbel dat de mensen God naar hun gelijkenis hebben geschapen. Eerst de Bijbel lezen voor u weer zo'n onzin uitkraamt.

Pfff... ik ga geen moppen meer proberen uit te halen met u, u bent er niet vatbaar voor :P

Jan van den Berghe
21 maart 2004, 20:55
Pfff... ik ga geen moppen meer proberen uit te halen met u, u bent er niet vatbaar voor :P

Hoeft ook niet. Moppen vertel ik wel in de dorpskroeg hier. Op dit forum discussieer ik graag op een inhoudelijke manier.

de Vexille
21 maart 2004, 21:01
Ik heb er geen enkel probleem mee hoor, dat u gelooft :) Maar als ik in discussie ga met een gelovige zegt ie altijd weer dat ik nog nooit goed gekeken heb... en dat ik eerst moet geloven voor ik zal weten of God bestaat... njah die logica, daar hou ik niet zo van :)
Als ik u ridiculiseer: excuses :) ik flap er gewoon uit wat ik denk :)

Tja, ik heb dit soort van discussies al veel te vaak meegemaakt... om uiteindelijk tot het inzicht gekomen te zijn dat je over de essentie van geloof best niet teveel blabla verkoopt. Geloof moet je "ondervinden" op talloze vlakken vooraleer je er een oordeel over kan vormen. Sommige van m'n vrienden begrijpen me heel goed (denk ik) zonder zelf ook maar voor één grammetje gelovig te zijn; ze zien wel in hoe inspirerend en motiverend het geloof kan zijn.

Wat ik hier heel veel lees, is hoe "slecht" het geloof wel is. Veel minder reactie komt er wanneer ik er af en toe eens op wijs hoeveel goeds, welke toegevoegde waarde er uitgaat van de christelijke geloofsgemeenschappen. En niet alleen voor gelovigen zelf.

Bobke
21 maart 2004, 21:03
De mens heeft God gecreëerd, het tegenovergestelde moet nog steeds bewezen worden.

Jullie spelen allemaal met nuances en verklaringen van teksten, en allemaal beweren jullie het gelijk aan jullie kant te hebben. Waar blijven al die zieltjes bij de geboorte eigenlijk vandaan komen? Is het niet veel logischer om in een soort wedergeboorte te geloven dan in een geloof waarbij er steeds meer mensen bijkomen, die allemaal netjes een plek in hemel of hel krijgen? Ik bedoel, God kan misschien veel, maar nieuwe zieltjes maken zoals "in het begin der tijden", ik weet niet of het veel zin heeft daar veel energie aan te verspillen als het daarboven in de hemel en de hel vol zit met zieltjes die niks anders meer doen dan genieten of gepijnigd worden. Ik zou toch wel slimmer zijn, moest ik God zijn. :D
Met een wedergeboorte kom je ook geen stap verder.
Ook in dat geval moeten er zieltjes bijgemaakt worden om de bevolkingsexplosie te verklaren.
Veel eenvoudiger lijkt mij dat de zieltjes sterven met het lichaam.
Alleen uw ideeën kunnen overleven in de geesten van uw medemens en uw nakomelingen.

circe
21 maart 2004, 21:06
En heeft er al eens iemand stilgestaan bij het werk dat die 72 maagden voor mekaar moeten krijgen? Ik denk dat zoiets ook gene kattepis is tegenwoordig hoor! :D

circe
21 maart 2004, 21:13
Ze hebben 2 maal moeten emigreren om te ontkomen van de gruweldaden tegen de Moslims toen. Ene keer naar Abessinië (wat nu Ethiopie is) en andere keer naar Medina.

Toen de moslims in aantal groter en groter werden, lieten ze zich niet meer doen en vormden een sterke leger om zich te verzetten.

Allez! wat ge nu zegt! Hebt ge er enig idee van waarom al die arabieren nu nog steeds uit hun eigen gecreëerde islamitische landen moeten gaan emigreren?
Je zou toch denken dat tenminste Saoudi en Iran al een beter soelaas konden vormen dan het heidense ongelovige West Europa? Waarom nu niet voor de derde maal emigreren naar je eigen geloofsgenoten? Waarom in feite emigreren uit islamitische landen tout court?

Mustapha
21 maart 2004, 22:18
Wat ben ik blij dat Jan Van Den Berg hier aanwezig is. Ik veronderstel dat je wat kennis hebt van de Bijbel :wink:

U kan mij ongetwijfeld redden ...

Verklaar mij het volgende:
(komt van de Bijbel)

Samuël 8:4
…en David nam van hem gevangen zeventienhonderd ruiters en twintigduizend man voetvolk…
MET
Kronieken 18: 4
...David veroverde op hem duizend wagens, zevenduizend ruiters en twintigduizend man voetvolk…

Koningen 4:26
…Voorts had Salomo veertigduizend kribben voor de paarden…
MET
Kronieken 9:25
…Voorts had Salomo vierduizend stallingen voor de paarden…

Samuël8:9-10
…Toen Toi, de koning van Hamat, … en …zond Toi zijn zoon Joram naar koning David…
MET
Kronieken 18:9-10
…Toen Tou, de koning van Hamat, … en …zond hij zijn zoon Hadoram met naar koning David…

Om u de kans te geven, hou ik het voorlopig bij deze drie :wink:

Komt uit UW boek m'n beste, een heilige boek die verkracht is doorheen de tijd. Van de ene taal naar de andere taal vertaald, dan weer in een andere taal, naar een andere, pakt een ander taal, vertaald in een ander taal, dan weer een ander taal, getransfereerd naar een ander taal....
Begrijpelijk dus dat er zoveel fouten inzit.

circe
21 maart 2004, 22:23
gelukkig dat we van de koran weten dat het allemaal ECHT heel erg waar is wat erin staat! dat maakt het juist zo leuk :lol:

Hebt ge ondertussen al gevonden in welke POEL de zon ondergaat?

de Vexille
21 maart 2004, 22:23
Wat ben ik blij dat Jan Van Den Berg hier aanwezig is. Ik veronderstel dat je wat kennis hebt van de Bijbel :wink:

U kan mij ongetwijfeld redden ...

Verklaar mij het volgende:
(komt van de Bijbel)

Samuël 8:4
…en David nam van hem gevangen zeventienhonderd ruiters en twintigduizend man voetvolk…
MET
Kronieken 18: 4
...David veroverde op hem duizend wagens, zevenduizend ruiters en twintigduizend man voetvolk…

Koningen 4:26
…Voorts had Salomo veertigduizend kribben voor de paarden…
MET
Kronieken 9:25
…Voorts had Salomo vierduizend stallingen voor de paarden…

Samuël8:9-10
…Toen Toi, de koning van Hamat, … en …zond Toi zijn zoon Joram naar koning David…
MET
Kronieken 18:9-10
…Toen Tou, de koning van Hamat, … en …zond hij zijn zoon Hadoram met naar koning David…

Om u de kans te geven, hou ik het voorlopig bij deze drie :wink:

Komt uit UW boek m'n beste, een heilige boek die verkracht is doorheen de tijd. Van de ene taal naar de andere taal vertaald, dan weer in een andere taal, naar een andere, pakt een ander taal, vertaald in een ander taal, dan weer een ander taal, getransfereerd naar een ander taal....
Begrijpelijk dus dat er zoveel fouten inzit.

... en daarmee bewijst u .... ja, wat eigenlijk :?: :?:

Mustapha
21 maart 2004, 22:28
Toen jullie bang waren om de oceaan in te gaan vanwege het feit dat men schrik had dat men plots naar beneden zou tuimelen, was elke Moslim ervan overtuigd dat het zo niet was EN dat 1400jaar geleden.
:wink:
Moslimstudenten waren de eerste om aardBOLLEN te gebruiken

“Hebben jullie niet gezien dat God de nacht over laat gaan in de dag en de dag over laat gaan in de nacht?” (Qor’aan 31:29).

“Hij wikkelt de nacht om de dag en de dag om de nacht” (Qor’aan 39:5).

Het woord ‘omwikkelen’ in de bovenstaande vers is de vertaling van het werkwoord kawwara, welke gebruikt wordt om de handeling ‘het wikkelen van een tulband rondom een hoofd’ te omschrijven. Om deze uitspraak volledig te kunnen begrijpen, moesten de lezers van de Qor’aan de aarde wel als een bol zien.

Lees het volgende commentaar eens van een westerse wetenschapper.

Dr. Bucaille “Dit proces van eeuwig wikkelen, daarbij inbegrepen de zone van interpenetratie van de ene sector door de ander, komt in de Qor’aan tot uitdrukking alsof het concept, dat de aarde rond is, al in die tijd bestond – wat duidelijk niet het geval was.”

Mustapha
21 maart 2004, 22:29
Ik richt mij tot Jan.
Wat ik duidelijk laat merken.

U hoeft dus voor hem niet in de verdediging te gaan :wink:
Hij is oud en wijs genoeg.

illwill
21 maart 2004, 22:30
Toen jullie bang waren om de oceaan in te gaan vanwege het feit dat men schrik had dat men plots naar beneden zou tuimelen, was elke Moslim ervan overtuigd dat het zo niet was EN dat 1400jaar geleden.
:wink:
Moslimstudenten waren de eerste om aardBOLLEN te gebruiken

“Hebben jullie niet gezien dat God de nacht over laat gaan in de dag en de dag over laat gaan in de nacht?” (Qor’aan 31:29).

“Hij wikkelt de nacht om de dag en de dag om de nacht” (Qor’aan 39:5).

Het woord ‘omwikkelen’ in de bovenstaande vers is de vertaling van het werkwoord kawwara, welke gebruikt wordt om de handeling ‘het wikkelen van een tulband rondom een hoofd’ te omschrijven. Om deze uitspraak volledig te kunnen begrijpen, moesten de lezers van de Qor’aan de aarde wel als een bol zien.

Lees het volgende commentaar eens van een westerse wetenschapper.

Dr. Bucaille “Dit proces van eeuwig wikkelen, daarbij inbegrepen de zone van interpenetratie van de ene sector door de ander, komt in de Qor’aan tot uitdrukking alsof het concept, dat de aarde rond is, al in die tijd bestond – wat duidelijk niet het geval was.”

En bij de uitvinding van de aardBOLLEN is het blijkbaar ook gebleven. :lol:

circe
21 maart 2004, 22:35
Toen jullie bang waren om de oceaan in te gaan vanwege het feit dat men schrik had dat men plots naar beneden zou tuimelen, was elke Moslim ervan overtuigd dat het zo niet was EN dat 1400jaar geleden.

Och ja! en daarmee dat Allah al in de koran verteld heeft aan de mohamed dat Noord en Zuid Amerika ook nog op deze aarbol te vinden waren!

Waarom hebben de arabieren dan ineens niet het ruime sop gekozen om ZELF Amerika te ontdekken? Zelfs toen al moesten ze wachten tot een christen die moeite deed!

Wat vind je daarvan Mustapha?

En waarom is Mekka zogezegd het "middelpunt van de aarde (of aardBOL volgens jou nu ineens?)
Nooit van de POLEN gehoord uit de koran? Weer een missingske van gabriel zeker dat hij dat aan de mohamed vergeten was mede te delen?

de Vexille
21 maart 2004, 22:36
Toen jullie bang waren om de oceaan in te gaan vanwege het feit dat men schrik had dat men plots naar beneden zou tuimelen, was elke Moslim ervan overtuigd dat het zo niet was EN dat 1400jaar geleden.
:wink:
Moslimstudenten waren de eerste om aardBOLLEN te gebruiken

“Hebben jullie niet gezien dat God de nacht over laat gaan in de dag en de dag over laat gaan in de nacht?” (Qor’aan 31:29).

“Hij wikkelt de nacht om de dag en de dag om de nacht” (Qor’aan 39:5).

Het woord ‘omwikkelen’ in de bovenstaande vers is de vertaling van het werkwoord kawwara, welke gebruikt wordt om de handeling ‘het wikkelen van een tulband rondom een hoofd’ te omschrijven. Om deze uitspraak volledig te kunnen begrijpen, moesten de lezers van de Qor’aan de aarde wel als een bol zien.

Lees het volgende commentaar eens van een westerse wetenschapper.

Dr. Bucaille “Dit proces van eeuwig wikkelen, daarbij inbegrepen de zone van interpenetratie van de ene sector door de ander, komt in de Qor’aan tot uitdrukking alsof het concept, dat de aarde rond is, al in die tijd bestond – wat duidelijk niet het geval was.”

Euh... Reeds in 500 AD voer ene Sint Brendan vanuit Ierland naar Amerika (hij zocht het beloofde land); uit de manuscripten die dit verhaal vertellen "Navigatio Sancti Brendani" uit de tiende eeuw blijkt duidelijk dat men toen reeds wist dat de aarde rond was... Zelfs bolvormig!

Verkoop mij dus uw romantische vooroordelen niet he...


En, by the way... Wat heeft de islam sedertdien nog voor gedenkwaardigs voortgebracht? Me dunkt dat het zwaartepunt van de menselijke inventiviteit, wetenschap en cultuur sedert de "passagium generale" in de elfde eeuw al niet meer aan gene zijde van de Mare Nostrum ligt...

Mustapha
21 maart 2004, 22:36
Omdat Allah wist dat er Indianen in Amerika woonde en zoals iedereen weet streeft Allah naar rechtvaardigheid :wink:

Jullie waren bezeten door hebzucht en kolonisatiepolitiek.
Met andere woorden, het stelen zit in jullie bloed :wink:


(niet van m'n gewoonte om te dalen tot een kindjesniveau)

Mustapha
21 maart 2004, 22:39
Dankzij de Islam kent het westen nu UNIVERSITEITEN!

De allereerste universiteit is de Al Azhar unif in Egypte dat al 1000jaar bestond. En de Al-Zaytunah unif in Tunesie bestaat ook al een goei 1000jaar.
Zelfs de academische pet komt van daar. Wat door elke unif in het westen wordt gehanteerd :wink:

U ziet, na-apen is makkelijk hé :wink:

circe
21 maart 2004, 22:39
Omdat Allah wist dat er Indianen in Amerika woonde en zoals iedereen weet streeft Allah naar rechtvaardigheid :wink:

Jullie waren bezeten door hebzucht en kolonisatiepolitiek.
Met andere woorden, het stelen zit in jullie bloed :wink:


(niet van m'n gewoonte om te dalen tot een kindjesniveau)

Daarom dat de Arabieren heel noord-afrika en het middenoosten gekoloniseerd hebben! de beschavingen vernietigd en de taal verboden!

Maar ivm met Amerika:

Dus Allah wou het niet aan de mohamed vertellen omdat hij WIST dat de christenen het vanuit zichzelf gingen ontdekken? ZOIETS?
(we krijgen wel een serieuze voorrangspositie van Allah, wees nu eerlijk)

En wat met de POLEN (Antarctica, de Noordpool?) ook Indianen?

Wat met Austrialie? OCH! natuurlijk, Allah wou dat de christenen ook d**r eerst geraakten waarschijnlijk!

Mustapha
21 maart 2004, 22:41
U vergeet dat Christenen eveneens mijn broeders zijn. Zij geloven in dezelfde God als waarin ik geloof.

Je moet nu niet religie gebruiken omdat het u uitkomt in uw argumentatie men beste :wink:

circe
21 maart 2004, 22:42
Dankzij de Islam kent het westen nu UNIVERSITEITEN!

De allereerste universiteit is de Al Azhar unif in Egypte dat al 1000jaar bestond. En de Al-Zaytunah unif in Tunesie bestaat ook al een goei 1000jaar.
Zelfs de academische pet komt van daar. Wat door elke unif in het westen wordt gehanteerd :wink:

U ziet, na-apen is makkelijk hé :wink:

Nog nooit van de Grieken en Plato gehoord zeker?
De bibliotheek van Alexandria? Van Ephese?

Ge weet toch zelf nog wel hoeveel BOEKEN de Arabieren verbrand hebben (is nog eens gebeurd door een geinspireerde navolger van uw profeet een vijftigtal jaren geleden!)

Mustapha
21 maart 2004, 22:43
Zoek op, het staat in WESTERSE geschiedenisboeken :wink:

Spreek je die nu ook al tegen?

circe
21 maart 2004, 22:45
Zoek op, het staat in WESTERSE geschiedenisboeken :wink:

Spreek je die nu ook al tegen?

bedoel je nu de boeken die door de JODEN en CHRISTENEN uit het Grieks en Latijn vertaald werden, zodat ze niet helemaal verloren gingen?

Of bedoel je nu de boeken die door de arabieren ZELF geschreven werden (ik bedoel dan wel degenen die ARABIER waren en zich niet verplicht een arabische naam moesten aannemen om hun hoofd aan hun lijf te kunnen houden! - er is wel een verschilletje nietwaar!
Averoes is uiteindelijk TOCH nog geexecuteerd door de moslims hoor!)

Mustapha
21 maart 2004, 22:47
Ik heb het over de geschiedenisboeken die je VANDAAG in alle bibliotheken vindt.
:wink:

circe
21 maart 2004, 22:51
Ik heb het over de geschiedenisboeken die je VANDAAG in alle bibliotheken vindt.

Dacht je nu werkelijk dat ik al 1500 jaar op deze aardkloot rondloop? Misschien kan je ook eens een paar andere boeken gaan lezen dan de indoctrinatie die je tot hiertoe hebt doorgedramt gekregen.

Mustapha
21 maart 2004, 22:52
Hoe? Moet ik mijn plaatselijke bibliotheek hier paar straten verder aanklagen omdat ze boeken laten lenen waar leugens instaan? :cry:

de Vexille
21 maart 2004, 22:57
Hoe? Moet ik mijn plaatselijke bibliotheek hier paar straten verder aanklagen omdat ze boeken laten lenen waar leugens instaan? :cry:

En in die boeken staat dat de westerse universiteiten gebouwd werden naar het model van de Al Azhar ? Ik denk dat dit wel een ietsepietsie anders ligt hoor...

En welke academische pet bedoel je? Toch niet de mortarboard zoals die in de angelsaxische landen nog altijd wordt gebruikt?

circe
21 maart 2004, 22:57
Misschien die aangeboren oogkleppen afdoen? Pogingen om je hersenen wat lucht te geven? NA TE DENKEN?

vooraleer je klacht indient zou je best eerst bij jezelf nog eens te rade kunnen gaan én dan natuurlijk de schat aan andere bibliotheken eens kunnen uitpluizen!

Je ziet! het Westen staat voor volledige vrijheid!

maar rustig maar hoor! koest ..... we begrijpen dat je dat niet echt gewoon bent!

maddox
22 maart 2004, 00:27
Mustapha, de Bibliotheek van Alexandrië werd weliswaar verwoest door de Christenen, maar de Moslims hebben alleen maar afgewerkt waar die idioten 350 jaar voor hen mee begonnen waren.Ongelofelijke belachelijke zonde, en een teruggang voor de beschaving van die periode.Waarmee we nu minstens 200 jaar achterstaan op wat mogelijk was.

Maar om te zeggen dat Universiteiten een Islam uitvinding waren, dan was dat toch in een tolerante, wijsgerige periode waar ik niks van ken.Ook is er geen enkele verwijzing naar kennisvergaring in de versie van de koran die ik hier naast me liggen heb.

Oftewel, Nogmaals, U bent of een AEL volgeling, met weinig of geen eigen wil, ofwel een zeer onderlegde agigator.

Tot op heden heeft geen enkele op monotheïstische godsdienst stoelende beschaving enige serieuze vooruitgang geboekt.De verlichting was gesteund door kritische geesten die onder het juk van godsdienst vandaan kropen. Galilëo als voorbeeld.
Leonardo DaVinci heeft zijn intelectuele voorsprong op anderen moeten gebruiken om onder de dwangbuis van de kerk vandaan te blijven, waardoor zijn ontplooiing beperkt werd.Het was dat ,of een brandstapel. En die man werkte onder een bewind dat zeer tolerant was in zijn tijd.
Andere grote geesten bijvoorbeeld Roger bacon ,deze was een monnik, die minder met bijbels bezig was dan met alchemie. Tot ie ontplofte.


Neen, vooruitgang is er gekomen desondanks religie moet ik zeggen.

de Vexille
22 maart 2004, 00:49
Tiens, Maddox...

En wie richtte dan die universiteiten op én runde ze gedurende eeuwen?
En wie zorgde ervoor dat cultuur en wetenschap zich konden handhaven gedurende bijna 1000 jaar na de val van het Romeinse Rijk in West-Europa?
Wie zorgde er dus voor dat die verlichting zich kon ontwikkelen?

Wat een ontzettend hautain standpunt... En door z'n selectiviteit in het geheugen ook: wat een oneerlijk hautain standpunt.

Ik ga niet ontkennen dat de Kerk in z'n streven naar het verwerven van wereldlijke macht en vooral het spijzen van de eigen goudkoffers gedurende een lange tijd een zeer intolerante koers is gaan varen. De kerk... en niet het christelijk geloof as such; de distinctie is nl. zeer belangrijk. Voor vele grote geesten die u zo gretig citeert was wetenschappelijk onderzoek juist een manier om "God's creation" beter te leren kennen. (Da's natuurlijk iets wat de Freemans in deze wereld wijselijk verzwijgen om hun theorieën niet in gevaar te brengen, maar lees er eens wat biografieën op na.). De intolerantie van de kerk tegenover die wetenschap is overigens niet van zeer lange duur geweest. Er bestaat nl. een redelijke consensus rond het feit dat Galilei gewoon brute pech had om juist in dat problematische tijdsgewricht met een kerk in diepe crisis geconfronteerd te worden.

... niet te snel en té ongenuanceerd oordelen is hier de boodschap.

En ja, als ik zo om me heen kijk zie ik dat er nogal wat mensen blijkbaar een dringende behoefte hebben om aan nestbevuiling te doen. De simpele vaststelling dat ons West-Europese waardenstelsel in essentiële mate christelijk geïnspireerd is klinkt blijkbaar voor velen nogal schel in de oren. Van enige trots op de talloze positieve verwezenlijkingen en het immense culturele erfgoed dat ons christelijk Europa heeft opgeleverd is geen spoor te bekennen. Voelt een beetje zoals een puber die ontkent dat ie de zoon van z'n vader is. (of de dochten van haar moeder...)

Griffin
22 maart 2004, 10:58
(...)
Wat ik hier heel veel lees, is hoe "slecht" het geloof wel is. Veel minder reactie komt er wanneer ik er af en toe eens op wijs hoeveel goeds, welke toegevoegde waarde er uitgaat van de christelijke geloofsgemeenschappen. En niet alleen voor gelovigen zelf.

Er zitten volgens mij ook wel goede punten in de meeste godsdiensten of religies of hoe je ze ook wil noemen. Punten over vreedzaam samenleven, eerlijk zijn, compassie hebben met je medemens, een soort rechtvaardigheidsgevoel... Er zijn meestal wel ook punten waar ik me niet in kan vinden, laat dat dan meestal de interpretaties zijn die sommigen aan bepaalde teksten geven (ik heb het dan ook niet voor mensen met macht, die hun interpretaties aan anderen willen opleggen), punten op het gebied van de zeden en moraal - die naar mijn mening evolueren, zich niet op een bepaald moment laten vastleggen voor de eeuwigheid - etc...
Ik kan - in tegenstelling tot wat u misschien zou vermoeden uit mijn vorige posts - tot op zekere hoogte zelfs begrijpen dat iemand gelooft (of wil geloven).

Griffin
22 maart 2004, 11:07
Met een wedergeboorte kom je ook geen stap verder.
Ook in dat geval moeten er zieltjes bijgemaakt worden om de bevolkingsexplosie te verklaren.
Veel eenvoudiger lijkt mij dat de zieltjes sterven met het lichaam.
Alleen uw ideeën kunnen overleven in de geesten van uw medemens en uw nakomelingen.

Dat is natuurlijk dé ultieme geloofsovertuiging. Wij zijn wat we zijn door overlevering van de gedachten, uitvindingen, uitspraken, gedragingen van onze voorouders. En in die kennis ligt ons overleven. :)

de Vexille
22 maart 2004, 11:35
(...)
Wat ik hier heel veel lees, is hoe "slecht" het geloof wel is. Veel minder reactie komt er wanneer ik er af en toe eens op wijs hoeveel goeds, welke toegevoegde waarde er uitgaat van de christelijke geloofsgemeenschappen. En niet alleen voor gelovigen zelf.

Er zitten volgens mij ook wel goede punten in de meeste godsdiensten of religies of hoe je ze ook wil noemen. Punten over vreedzaam samenleven, eerlijk zijn, compassie hebben met je medemens, een soort rechtvaardigheidsgevoel... Er zijn meestal wel ook punten waar ik me niet in kan vinden, laat dat dan meestal de interpretaties zijn die sommigen aan bepaalde teksten geven (ik heb het dan ook niet voor mensen met macht, die hun interpretaties aan anderen willen opleggen), punten op het gebied van de zeden en moraal - die naar mijn mening evolueren, zich niet op een bepaald moment laten vastleggen voor de eeuwigheid - etc...
Ik kan - in tegenstelling tot wat u misschien zou vermoeden uit mijn vorige posts - tot op zekere hoogte zelfs begrijpen dat iemand gelooft (of wil geloven).

Voor mij persoonlijk is één van de belangrijkste elementen uit het christelijk geloof de erkenning van de mens als een feilbaar wezen; we hebben als het ware het "recht" om fouten te maken en er bestaat zoiets als vergiffenis voor zonden. (de parabel van de verloren zoon vind ik dan ook één van de mooiste) En voor mij ligt hier ook een sterke basis voor tolerantie tegenover mensen die een heel ander pad kiezen in hun leven.

De christelijke leer en moraliteit is allerminst verouderd, wel integendeel... Het is wél zo dat ze de lat ontzettend hoog legt, maar dat er van ons tegelijkertijd niet verwacht of geëist wordt dat we heiligen zouden worden. Christus was de eerste om toe te geven dat er buiten en naast de "geloofsbeleving" ook nog een "leven" bestaat.

En ik ben ook niet happig op de restauratie van een onverdraagzame kerk of wereldlijke autoriteit waarin mij zou voorgeschreven worden wat ik mag en niet mag denken. Ik heb vandaag zeker niet het gevoel dat m'n geloof in dat opzicht als een soort van "geestelijk corset" zou werken. Wel integendeel...

Wat je schrijft over die "wedergeboorte" staat overigens ook niet haaks op een bepaalde (zelfs behoorlijk traditionele) visie binnen het christelijk geloof he... De wereld evolueert naar "volmaaktheid", en stukje bij beetje neemt onze kennis, wijsheid en -hopelijk ook- menselijkheid toe... generatie na generatie. Grappig hoe je soms langs zeer uiteenlopende wegen eigenlijk tot een vrij gelijkaardige visie kan komen... :wink: