PDA

View Full Version : Diepere oorzaken van het moslimterrorisme/anti-Amerikanisme


straddle
22 maart 2004, 01:17
Auto-racisme is iets wat reeds beschreven werd door tal van antropologen: de zelfhaat voor de eigen cultuur, in casu: opgezadeld zitten met een bijna suicidaal schuldgevoel om Westers te zijn. Het eigentijds fenomeen van politieke correctheid is wellicht niets anders dan een doorgedreven vorm van auto-racisme.

Ik zie een analogie tussen de oorzaak van het moslimterrorisme enerzijds en anderzijds de noodzaak van sommige westerlingen om hun eigen cultuur met allerlei rationele en minder rationele argumenten te kelderen op niet aflatende wijze.

Die analogie is te vinden in het begrip “NIJD”, “AFGUNST”. Dit niet logische overtuigingsmiddel werd reeds beschreven door Aristoteles in zijn Retorica (voor de geïnteresseerden: Boek 2) als zijnde een negatieve boze kracht, diep in de menselijke psyche geworteld. Phthonos (afgunst) bestaat erin om alles in het werk te stellen (via irrationele middelen) om je buur niet het “goede”, het succes te laten bezitten of genieten. Het gaat om een destructieve houding. (opm. Aritoteles gaf zelf het tegengif voor de phthonos, nl. “zelos”. “Zelos” is een goede kracht, en “een karakteristiek van goede mensen”. Zelos is de gezonde kracht van scheppende mededinging, wedijver).

Deze “phthonos”, negatieve kracht, zou wel eens de eigenlijke drijfveer kunnen zijn van het moslimterrorisme. Het succes van het Westen (medisch, educatief, kunst, cultuur, vooruitgang, technologie, democratie, belang van rechtsstaat, etc.) is als een doorn in het oog van bepaalde andere culturen. Hoe primitiever de beschaving, hoe meer zij zal teruggrijpen naar phthonos. Andere culturen beseffen inmiddels het negatieve van de phthonos en zullen dus eerder zelos aanmoedigen. U kan zelf invullen wie wat nastreeft...

De reactie van degene die de phthonos, nijd moet ondergaan, ontaardt dikwijls in een misplaatst schuldgevoel. Zo zien we de de ijver waarmee sommige individuen en politieke strekkingen hun eigen cultuur afbreken.
Het fenomeen van overdreven “Politieke Correctheid” is niets anders dan het toegeven aan de nijd van anderen en kan ontaarden in regelrecht auto-racisme. Andere reacties zijn een zwijgzaam ondergaan van de nijd- intimidaties: de relatieve “stilte” waarmee de joodse gemeenschap (dikwijls toch aanzien als een succesvolle gemeenschap) de phthonos ondergaat bijvoorbeeld.

Maar sta ook even stil bij hetvolgende: wanneer de phthonos in een bepaalde beschaving de bovenhand heeft, dan kan zij de oorzaak vormen voor een stagnatie en zelfs verval van die beschaving...

Te ver gezocht? De meeste elementen van bovenstaande stelling zie ik meer en meer opduiken....

maddox
22 maart 2004, 01:53
Doe niet zo moeilijk, straks kan alleen Aynerand je volgen.

Wil dit artikel zeggen dat ze gewoon jaloers zijn?

Antoon
22 maart 2004, 11:46
Wil dit artikel zeggen dat ze gewoon jaloers zijn?
Op deze vraag zou ik antwoorden met "onder andere". Indien ik de tekst goed heb begrepen.

straddle
22 maart 2004, 13:09
Ik dacht juist dat ik de zaak wat vereenvoudigde door eens wat meer naar een algemeen, onderliggend fenomeen te grijpen.

Immers, ik zie in de andere threads niets anders dan over- en weer geschrijf over de fouten in het verleden van Christenen en Moslims, citaten uit en links naar de Koran en de bijbel, vooral dan door diegenen die de per sé de daden van het moslimterorrisme willen vergoelijken. Details en nog eens details om ergens hun “gelijk” te krijgen in de polemiek, maar veelal blijft iedereen bij zijn standpunt.

Ik wil o.a. zeggen dat bepaalde culturen (de VS op kop) meer het “positieve” van jaloezie gaan benadrukken om tot vooruitgang te komen, en de negatieve, destructieve krachten van de jaloezie wegwerken en verbannen (maatschappelijk, academisch, via grondwetten etc). Andere culturen doen net andersom en richten zichzelf (en anderen daarbij) ten gronde door onbewust de nijd en afgunst te cultiveren.

Dus inderdaad, ik wil o.a. “gewoon” zeggen dat het in moslimterrorisme om “negatieve” jaloezie gaat, maar dan enigszings onderbouwd vanuit antropologische en psychologische hoek. Negatieve jaloezie, waarbij niets gespaard wordt om schade te berokkenen aan diegene die succes kent en vooruitgang boekt. Negatieve jaloezie, die gecultiveerd wordt en leeft binnen een volk, gemeenschap. Het is méér dan gewoon zeggen dat men jaloers is, wat een enigszins subjectieve statement is.

De moslimgemeenschap, en wellicht eerder de arabische cultuur is slachtoffer van deze phthonos, zowel naar binnen als naar buiten toe. De hevige interne strijd tussen al de moslimstrekkingen, en de gezamelijke haat en fobie gericht naar het westen, waarbij sommigen de koran gaan gebruiken om hun acties legitimiteit te geven. De zo typische collectieve massahysterie, waarbij een individu het zeer moeilijk heeft (via de omgevingsdruk) om zich uit los te werken om zijn eigen situatie te verbeteren, via studie, uitvindingen etc... Initiatief en creativiteit worden niet beloond en zelfs afgestraft door uitsluiting uit de groep, tenzij het gaat om de schade te berokkenen aan de collectieve vijand. Westerse technologie en symbolen worden gebruikt om het westen aan te vallen.

Amerika anderzijds heeft deze phthonos weggewerkt in haar ganse cultuur (via o.a. de constitutie), door zelos (wat de amerikanen “emulation” noemen) te cultiveren. Het amerikaans model verheerlijkt succes in haar gans systeem: succes en vooruitgang worden begeerd, nagestreefd en beloond. Je ziet dit in de doorgedreven ondernemingscultuur, in de academische wereld, in de entertaining business, de sport, etc. De Brain Drain uit de rest van de wereld is er het gevolg van, en Amerika onvangt strevers en en uitblinkers uit andere culturen met open armen. Iedereen vaart er tenslotte beter bij... Jaloezie en onverdraagzaamheid worden ontmoedigd en afgestraft in het ganse bestel ...

Het is duidelijk dat de twee culturen zo mekaars antipool zijn. En het is eveneens duidelijk dat een cultuur waarbij afgunst en nijd de bovenhand hebben niet kan overleven op lange termijn...

Dilbert
22 maart 2004, 15:00
En het is eveneens duidelijk dat een cultuur waarbij afgunst en nijd de bovenhand hebben niet kan overleven op lange termijn...
Socialisme bestaat nochtans ook al lang. 8)

Naast dat politiek correcte (auto-racisme) en die afgunst zijn er nog andere elementen die meespelen:
- Het verlies van de status en machtspositie van "de man".
- De Westerse "individualisering" van rechten en plichten, hetgeen indruist tegen de stammencultuur.
- Het aanvaarden van individuele verantwoordelijkheid, ipv alles op de anderen of op Allah te steken.
- De hypocriete houding van "het Westen" m.b.t. het Midden-Oosten.

Japanners en Zuid-Koreanen, en nu ook Indiers en Chinezen, hadden ook "afgunst", maar zijn er wel in geslaagd dezelfde (of zelfs hogere) welvaart op te bouwen, vertrekkend van hun eigen culturele achtergrond.

Ik denk dat de essentie van het probleem met Arabieren en Afrikanen is dat ze een stuk van hun cultuur moeten opgeven om zelf in staat te worden Westerse welvaart te creeren. En dat is moeilijk, zeker als ge multi-cultureel beknuffelt wordt.

parcifal
22 maart 2004, 16:06
Straddle,
een interessante typering die je hier doorvoert. Zeker zitten
er elementen in die de toets met de realiteit kunnen doorstaan
maar die polarisering van de culturen VS-Arabische wereld
op basis van Zelos en Phthonos lijkt me nogal kort
door de bocht (at least).

Natuurlijk als je zoekt met een bril enkel gefocust op deze typering
ga je uiteraard vinden wat jij uitkomt.

Deze “phthonos”, negatieve kracht, zou wel eens de eigenlijke drijfveer kunnen zijn van het moslimterrorisme. Het succes van het Westen (medisch, educatief, kunst, cultuur, vooruitgang, technologie, democratie, belang van rechtsstaat, etc.) is als een doorn in het oog van bepaalde andere culturen. Hoe primitiever de beschaving, hoe meer zij zal teruggrijpen naar phthonos. Andere culturen beseffen inmiddels het negatieve van de phthonos en zullen dus eerder zelos aanmoedigen. U kan zelf invullen wie wat nastreeft...

Je vergeet (bewust?) natuurlijk economie in je lijstje.
Wat je niet vermeld is dat de westerse beschaving (met de vs als economisch extremum) slechts kan 'succes hebben' door te teren
op de 'onderdrukking' van vele miljoenen mensen.
Bvb, de toestand van koffieboeren, bananentelers, arbeiders in nike of ikea produktie-ateliers ....

Er zal zeker en vast wel nijd zijn bij vele culturen tov het westen
maar vergeet nooit dat ons succes stoelt op hun mislukking.
En dat deze toestand actief in stand word gehouden lijdt geen
twijfel imo.

De reactie van degene die de phthonos, nijd moet ondergaan, ontaardt dikwijls in een misplaatst schuldgevoel. Zo zien we de de ijver waarmee sommige individuen en politieke strekkingen hun eigen cultuur afbreken.
Het fenomeen van overdreven “Politieke Correctheid” is niets anders dan het toegeven aan de nijd van anderen en kan ontaarden in regelrecht auto-racisme. Andere reacties zijn een zwijgzaam ondergaan van de nijd- intimidaties: de relatieve “stilte” waarmee de joodse gemeenschap (dikwijls toch aanzien als een succesvolle gemeenschap) de phthonos ondergaat bijvoorbeeld.

Geef misschien eens een voorbeeld hiervan, ik zie dit niet echt
duidelijk... Hoe breken wij bvb onze eigen cultuur af en wat heeft
politieke correctheid hiermee te maken?
Het is eigen aan een verlichte democratie dat kritiek op zichzelf en
zijn structuur moet kunnen en zelfs essentieel is. Dit heeft niks te
maken met auto-racisme noch een reactie op nijd van anderen
maar een ingebouwd gezondheidsmechanisme.

Dit laatste is eigenlijk hetgeen ik zo erg mis in de arabische en
noord-afrikaanse culturen (en hun allochtone vertegenwoordigers
hier ten lande.)
Hetgeen jij hier dus aanhaalt als een jammerlijk fenomeen
is eigenlijk een groot pluspunt van onze cultuur. Of niet?

straddle
22 maart 2004, 17:49
Straddle,
een interessante typering die je hier doorvoert. Zeker zitten
er elementen in die de toets met de realiteit kunnen doorstaan
maar die polarisering van de culturen VS-Arabische wereld
op basis van Zelos en Phthonos lijkt me nogal kort
door de bocht (at least).

Natuurlijk als je zoekt met een bril enkel gefocust op deze typering
ga je uiteraard vinden wat jij uitkomt.

Ik ben akkoord dat het in zekere zin een (antropologische/psychologische) veréénvoudiging is van het probleem. Maar soms kan dit ons helpen het diepere, de details beter te begrijpen... We hebben in de andere threads omtrent het probleem meer de details zitten analyseren, vandaar...

Deze “phthonos”, negatieve kracht, zou wel eens de eigenlijke drijfveer kunnen zijn van het moslimterrorisme. Het succes van het Westen (medisch, educatief, kunst, cultuur, vooruitgang, technologie, democratie, belang van rechtsstaat, etc.) is als een doorn in het oog van bepaalde andere culturen. Hoe primitiever de beschaving, hoe meer zij zal teruggrijpen naar phthonos. Andere culturen beseffen inmiddels het negatieve van de phthonos en zullen dus eerder zelos aanmoedigen. U kan zelf invullen wie wat nastreeft...

Je vergeet (bewust?) natuurlijk economie in je lijstje.
Wat je niet vermeld is dat de westerse beschaving (met de vs als economisch extremum) slechts kan 'succes hebben' door te teren
op de 'onderdrukking' van vele miljoenen mensen.
Bvb, de toestand van koffieboeren, bananentelers, arbeiders in nike of ikea produktie-ateliers ....

Neen, dit was ik niet bewust vergeten. Bedankt, want nu kan ik over het fenomeen van de global economy beginnen. Ik ben akkoord dat globalisering veel pijn en ongemak veroorzaakt bij vele mensen, ook bij ons. En omdat de VS zo'n grote rol speelt in het globaliseringsproces krijgt natuurlijk de VS voor veel van dat ongemak iets te gemakkelijk de schuld. Maar dat is toch iets te éénvoudig om het zo te zien. Ik denk dat ik je daar al eens op geantwoord heb, in de thread over jou Brussels Tribunal publiciteit.

Men vergeet echter al te vaak dat globalisering meer goeds dan kwaad bewerkstelligt. Meer en meer zien de sceptici de economische voordelen voor iedereen van het globaliseringsproces. Jan Norberg zijn bekroonde boek ("lang leve de globalisering") heeft ons dit doen inzien. Iedereen gaat erop vooruit, maar sommigen gaan er proportioneel inderdaad sterker op vooruit. So what? En dan kom ik terug bij mijn stokpaardje NIJD. Het feit dat sommigen zeer rijk worden blijkt voor velen méér op te wegen dan het feit dat iedereen er op vooruit gaat. Lees ook eens "The Lexus and the Olive Tree" van Thomas Friedman (ben er nog in bezig). Zeer interessant.

Voor veel mensen (ook bij ons) is het belangrijk dat de buurman niet meer verdient dan wezelf (ik vereenvoudig opnieuw, maar denk er eens over na). We hebben er geen probleem mee als we minder verdienen, als onze buurman nog meer moet inboeten... gedeeld leed, maar liefst nog meer leed voor een ander... Je kan dat in alle richtingen toepassen.

Het is omdat de muren overal verdwijnen dat we allen geconfronteerd worden met hetzelfde ongemak. Maar het is ook zo dat corruptie (op termijn) verdwijnt, door het wegvallen van de muren. Het is ook zo dat veel meer mensen kunnen deelnemen en profiteren van de wereldeconomie, en hun eigen situatie kunnen verbeteren. En die verbeterde welvaart kan verder doorsijpelen naar alle lagen van de bevolking. Het gaat om een democratisering van de handel!!!

Er zal zeker en vast wel nijd zijn bij vele culturen tov het westen
maar vergeet nooit dat ons succes stoelt op hun mislukking.
En dat deze toestand actief in stand word gehouden lijdt geen
twijfel imo.

Wel dus hier ben ik het niet mee eens, en verwijs terug naar wat ik hierboven neerpende.
De reactie van degene die de phthonos, nijd moet ondergaan, ontaardt dikwijls in een misplaatst schuldgevoel. Zo zien we de de ijver waarmee sommige individuen en politieke strekkingen hun eigen cultuur afbreken.
Het fenomeen van overdreven “Politieke Correctheid” is niets anders dan het toegeven aan de nijd van anderen en kan ontaarden in regelrecht auto-racisme. Andere reacties zijn een zwijgzaam ondergaan van de nijd- intimidaties: de relatieve “stilte” waarmee de joodse gemeenschap (dikwijls toch aanzien als een succesvolle gemeenschap) de phthonos ondergaat bijvoorbeeld.

Geef misschien eens een voorbeeld hiervan, ik zie dit niet echt
duidelijk... Hoe breken wij bvb onze eigen cultuur af en wat heeft
politieke correctheid hiermee te maken?

Dit is een reactie/bedenking bij bepaalde threads waar de discussie meer gericht werd op de fouten die het westen destijds gemaakt heeft (kolonialisatie, wereldoorlogen, nazisme, fouten van het christendom etc.) en waar de verdediging van onze eigen cultuur, zoals ze vandaag is te snel wordt gelabeld als extreem rechts etc.

Het is eigen aan een verlichte democratie dat kritiek op zichzelf en
zijn structuur moet kunnen en zelfs essentieel is. Dit heeft niks te
maken met auto-racisme noch een reactie op nijd van anderen
maar een ingebouwd gezondheidsmechanisme.

Ben ik volledig mee akkoord, maar blijven doorhameren over onze fouten uit het verleden vind ik niet zo gezond en eerder zelfkastijding.

Dit laatste is eigenlijk hetgeen ik zo erg mis in de arabische en
noord-afrikaanse culturen (en hun allochtone vertegenwoordigers
hier ten lande.)
Hetgeen jij hier dus aanhaalt als een jammerlijk fenomeen
is eigenlijk een groot pluspunt van onze cultuur. Of niet?

Ook hier volledig akkoord en heb ik reeds voldoende aangeduid in andere threads. Zelfkritiek en gezonde interne discussie zien we niet in de arabische gemeenschap. Ons democratisch bestel laat dus wel interne discussie toe. In denk niet dat ik me daar tegenspreek. Maar het verdedigen van iets onverdedigbaars door steeds te duiden op eigen fouten uit het verleden helpt niemand echt vooruit...

straddle
22 maart 2004, 17:56
En het is eveneens duidelijk dat een cultuur waarbij afgunst en nijd de bovenhand hebben niet kan overleven op lange termijn...
Socialisme bestaat nochtans ook al lang. 8)
Maar toch is het communisme in elkaar geklapt, en veel rapper en intenser dan iedereen voor mogelijk hield...

Naast dat politiek correcte (auto-racisme) en die afgunst zijn er nog andere elementen die meespelen:
- Het verlies van de status en machtspositie van "de man".
- De Westerse "individualisering" van rechten en plichten, hetgeen indruist tegen de stammencultuur.
- Het aanvaarden van individuele verantwoordelijkheid, ipv alles op de anderen of op Allah te steken.
- De hypocriete houding van "het Westen" m.b.t. het Midden-Oosten.
Juist, zeer korte maar valabele inbreng.


Japanners en Zuid-Koreanen, en nu ook Indiers en Chinezen, hadden ook "afgunst", maar zijn er wel in geslaagd dezelfde (of zelfs hogere) welvaart op te bouwen, vertrekkend van hun eigen culturele achtergrond.
Maar ook vanwege hun deelname in de global economy, en dus een onrechtstreeks via het ondersteunen van de zelos ipv de phthonos...

Ik denk dat de essentie van het probleem met Arabieren en Afrikanen is dat ze een stuk van hun cultuur moeten opgeven om zelf in staat te worden Westerse welvaart te creeren. En dat is moeilijk, zeker als ge multi-cultureel beknuffelt wordt.
Akkoord.