PDA

View Full Version : Referendum initiatief over Oosterweel verbinding in Antwerpen


Paul Nollen
19 september 2008, 19:02
Vandaag heeft BAM meegedeeld dat de bouwvergunning aanvraag voor de Oosterweel verbinding uitgesteld wordt.
Een niet gering eerste succes voor http://ademloos (http://ademloos.be) , de vereniging die streeft naar een volksreferendum over deze verbinding. Bovendien heeft Ademloos nu ook zijn alternatief bekendgemaakt, namelijk de doorsteek van de Liefkenshoek.
Voor meer info http://ademloos.be
Ook heeft Ademloos de eerste kaap van de 5000 handtekeningen om een referendum in Antwerpen over de Oosterweelverbinding af te dwingen overschreden. Nog 45000 te gaan.
Deze absurde astronomische eisen demonstreren ook duidelijk het democratisch gehalte van onze wetgeving over volksreferenda. Maar dat belet niet dat Ademloos er voor gaat.
Wie belangstelling heeft om aan de handtekeningactie deel te nemen kan de initiatiefnemers steunen zaterdag 20 sept bij de Reuskens festiviteiten aan de Roma vanaf 13u. Op zondag 21 sept wordt gestart met een handtekeningaktie aan de voetgangerstunnel vanaf 10u met vertrek stadinwaarts om de twee uur en dit tot 16u

Paul

www.democartie.nu

Babylonia
20 september 2008, 21:28
dat is heel goed nieuws

Op het st Jansplein staan 3 marokkaanse tenten en is een groooot ramadan feest en is het gezellig, good vibes, geloof dat eten zelfs gratis is... later op de dag ...

Daar kan je veel handtekeningen binnen doen
Ik ben er tegen 9 uur avonds pas sorry...
om de tenten af te breken....

www.sultandermaanden.be/foto.html
Het nuttige met het aangename koppelen??
:-D

Scherven A. Mok
21 september 2008, 11:02
Ben gaan zwemmen en heb gelijk getekend se.
Hopelijk komt het tot een stemming.

Paul Nollen
22 september 2008, 06:24
Wie in zijn kennissenkring mensen kent die ook zouden willen tekenen kan het formulier downloaden op

http://ademloos.be/extra/doc/formulier_gemeentelijke_volksraadpleging.pdf

Wel geen wijzigingen aanbrengen op het formulier !!

voor meer info kan je terecht op de website ademloos (http://ademloos.be)

www.democratie.nu

Paul Nollen
23 september 2008, 14:10
Zojuist zijn de 10000 handtekeningen overschreden.
Voor meer info zie ademloos (http://ademloos.be)
ook is nu het volledige tegenvoorstel van ademloos bekend. Samen met de ontwikkelingen van het wegennet in Nederland kan het verkeer door Antwerpen volledig ontlast worden.

http://ademloos.be/?page_id=224

-Meer dan 90 % van het Antwerpse zware vrachtverkeer is transit. Ademloos stelt voor dat de studie van de oplossingen aan de “Vlaamse grenzen” begint en niet aan de Antwerpse stadsrand.
-De bestaande Westerschelde tunnels Terneuzen en Liefkenshoek moeten bij deze studies maximaal ontsloten worden, ‘onttold’,en via modern rekeningrijden qua gebruik gestimuleerd. Dit model wordt “geMERd”.
-Deze MER studies komen tot stand via onafhankelijke studiebureaus, niet via betrokken organisaties, en worden strikt wetenschappelijk getoetst.
-Moderne modaliteiten zoals container-tubular-systems, multi-modale-transport systemen, intelligent rekening rijden worden volledig meegenomen en genieten een stimulerende voorkeursbenadering.
-Eventueel en niet te vermijden passages door stedelijke woonkernen worden max. ‘getunneld’ en voorzien van‘state of the art’ filterinstallaties en afzuigsystemen.
-De gekende vormen van milieuvervuiling worden niet als “collateral dammage” aanvaard. De kosten van volksgezondheid worden totaal doorberekend in ieder alternatief project.
-De bestaande wetgeving van Europa, België en Vlaanderen wordt scrupuleus gerespecteerd.

www.democratie.nu

Paul

Paul Nollen
23 september 2008, 19:51
Meer info over het ondergronds containervervoer is te vinden op

http://www.denys.be/fiche.asp?t=1&cat=1&p=72&cattxt=

www.democratie.nu

Paul

Valentine Julien
26 september 2008, 08:16
Paul kan je es uitleggen waar die regelgeving nu te vinden is rond gemeentelijke referenda/petitie
Het is verwarrend ;

Dus hoeveel handtekeningen moet je verzamelen, voor een punt op de agenda van de gemeenteraad?

Hoeveel voor een volksreferendum?

Er zijn dus 2 mogelijkheden klopt dat?

En is er al iets op Federaal nivo?
Zijn er wets voorstellen die daarvoor lopen?

Paul Nollen
5 oktober 2008, 11:31
Paul kan je es uitleggen waar die regelgeving nu te vinden is rond gemeentelijke referenda/petitie
Het is verwarrend ;

Dus hoeveel handtekeningen moet je verzamelen, voor een punt op de agenda van de gemeenteraad?

Hoeveel voor een volksreferendum?

Er zijn dus 2 mogelijkheden klopt dat?

En is er al iets op Federaal nivo?
Zijn er wets voorstellen die daarvoor lopen?


Dag Valentine

de regelgeving kun je vinden op http://www.binnenland.vlaanderen.be/regelgeving/wetgeving/gemeentedecreet/inhoud-gemeentedecreet.htm

Helaas is er niets voorzien op Federaal niveau.

Voor zover ik weet zijn er geen wetsvoorstellen lopend maar dat is dan ook hopeloos. Er zijn er al een tiental geweest maar zolang er één grote politieke partij zich er tegen verzet komt er niets van. Daarboven komt dan nog dat zelfs in de grootste partij die voorstander is van het Bindend referendum op volksinitiatief, de Open VLD, er geen echte basis is voor de directe democratie. Bij voorbeeld hebben zij op een van hun recente congressen goedgekeurd dat minstens 50% van de bevolking (zelfs niet van de kiesgerechtigden) minimaal moet deelnemen aan het referendum willen zij het als geldig beschouwen.
Nu weten we dat er bij dergelijke voorwaarden er buiten de Ja en Neen stemmen een derde speler opduikt, namelijk de boycot. En het is altijd gemakkelijker om niet te gaan stemmen dan een Ja of Neen stem te gaan uitbrengen. Via de politiek is het voor de bevolking dus vrijwel hopeloos om tot inspraak te komen, laat staan tot beslissingmacht.

www.democratie.nu

Paul

duveltje382
5 oktober 2008, 11:48
Spijtig,maar ze gaan moeten ingrijpen in het verkeers- infarkt van Antwerpen,dus de oosterweel verbinding moet er komen

Vorenus
5 oktober 2008, 11:50
Idd, De oosterweelverbinding is noodzakelij.

duveltje382
5 oktober 2008, 12:14
Idd, De oosterweelverbinding is noodzakelij.

Idd dit is het enige wat Anwerpen nog kan doen om de stad te laten overleven :-D

Paul Nollen
5 oktober 2008, 17:46
Spijtig,maar ze gaan moeten ingrijpen in het verkeers- infarkt van Antwerpen,dus de oosterweel verbinding moet er komen

de alternatieven die voorgesteld worden zijn véél beter dan het miljarden prestige project dat BAM door de strot wil duwen. Op de kosten van ons allen natuurlijk.

www.democratie.nu

Paul

Paul Nollen
5 oktober 2008, 17:47
Beste leden, vrijwilligers, petitietekenaars en sympathisanten van Ademloos,


Samen hebben we ons op spraakmakende wijze ingezet rond het dossier Oosterweel.
Deze week verwachten wij te horen wanneer wij mogen spreken in het Vlaams
Parlement (5 december?), dankzij de 17.000 handtekeningen van de petitie.

Sinds 1 september zijn vrijwilligers opnieuw gestart met handtekeningen
inzamelen, dit keer voor de volksraadpleging in Antwerpen én districten.
Wij sluiten deze eerste maand af met bijna twaalf duizend handtekeningen;
50.000 handtekeningen tegen kerstmis lijkt dus goed doenbaar.
Daarmee kunnen we wegen op de politieke besluitvorming. Dat is wat we
altijd gewild hebben, meepraten over verstandige alternatieven voor de
enorme verkeersoverlast in en om Antwerpen, hoofdzakelijk als gevolg van
het doorgaande vrachtverkeer.

U kunt ons hier heel concreet mee helpen, op maar liefst vier manieren:
1) Door het formulier in bijlage af te printen en, indien u in Antwerpen
en/of een district woont, het ondertekend terug te sturen.
2) Of door bijv. in een week tijd zoveel mogelijk Antwerpse vrienden,
familieleden, buren en collega's te laten meetekenen en het dan op te
sturen.
3) U kunt deze e-mail met bijlage ook opsturen naar uw eigen bestand,
zodat een kettingbrief ontstaat. Uw vrienden zijn vast ook mensen met een
groot hart voor volksgezondheid, voor het milieu en voor democratie.
4) u kunt zich ten slotte aanmelden als vrijwilliger om ons soms mee te
helpen bijv. op marktjes, acties van bevriende verenigingen en dergelijke.
Even surfen naar ons web ademloos.be, en dan het formuliertje links
invullen.

Het liefst hebben we natuurlijk dat u dit klavertje vier in zijn geheel
plukt en koestert.


Met vriendelijke en hoopvolle groeten,

Wim van Hees,
Ademloos maar niet sprakeloos.


Formulieren graag opsturen aan
Ademloos vzw
Breughelstraat 31,
2018, Antwerpen.

Ademloos-actietelefoon: 0476/050492


www.democratie.nu

Paul

Paul Nollen
11 oktober 2008, 14:15
Conferentie: Volksgezondheid en Mobiliteit in Antwerpen, een medische visie

zoals u bekend staan er in de Antwerpse agglomeratie enorme infrastructuur werken op stapel. Het gaat over het Mobiliteitsplan en de mogelijke Oosterweel verbinding.

Hierover is al veel gecommuniceerd in technische termen vanuit tracénamen als tracé BAM/ Horvat en/of Straten Generaal., de Lange Wapper en dergelijke.

De vzw Ademloos probeert sinds haar eerste persconferentie van 4 maart 2008 ook het medische aspect op de voorgrond te plaatsen, namelijk de mogelijke risico's op het gebied van de volksgezondheid Dit komt veel te weinig aan bod in deze discussies. Vandaar dat een aantal academici, samen met Ademloos, u uitnodigt op een presentatie met gelegenheid tot vragen stellen en waarom niet: een debat met de zaal. De presentaties zullen zich toespitsen op wat er in de recentste periode aan wetenschappelijk materiaal werd gepubliceerd. Dit zal gaan over leven, wonen, werken, spelen en sporten in "mobiliteit-intensieve-omgevingen".

Plaats van handeling: het Tropisch Instituut, op 21/10, tussen 13 en 15 uur. Achter de presentatietafel: Prof. Dr. Dirk Avonts, UA en moderator,Dr. Marc Goethals cardioloog, OLVZ Aalst, Prof. Dr. Tim Nawrot, UHasselt/KULeuven, Dr. Dirk Van Duppen, huisarts Deurne en namens Ademloos vzw: Dr. Guido Verbeke, secretaris en Wim van Hees, voorzitter.

De presentaties zullen alles samen één uur in beslag nemen.Om 3 uur wordt de conferentie afgerond.

Mogen wij u uitnodigen onmiddellijk te laten weten of u wenst te komen opdat wij nog andere interesse groepen kunnen uitnodigen; dit kan per e-mail: verbeke.guido@gmail.com of tijdens kantooruren: 03 254 26 60

Prof. Dr. Dirk Avonts, Dr. Guido Verbeke,

huisartsgeneeskunde Gynaecoloog,

Universiteit Antwerpen Secretaris Ademloos

www.democratie.nu

Paul

duveltje382
11 oktober 2008, 14:18
Geen enkel zinnig antwoord op het verkeersinfarkt dat Antwerpen te wachten staat :?

Paul Nollen
14 oktober 2008, 19:21
Geen enkel zinnig antwoord op het verkeersinfarkt dat Antwerpen te wachten staat :?

uit de FAQ op www.ademloos.be

6. Het probleem van de files moet toch opgelost?

Ja natuurlijk. Maar de vraag is natuurlijk wel hoe. Met de Lange Wapper is de oplossing erger dan de kwaal. Men houdt het verkeer n.l. binnen Antwerpen in plaats van het doorgaande vrachtverkeer rond Antwerpen te laten rijden.

7. Waarom sluiten ze de Liefkenshoek niet aan op de E l7?

Goeie vraag, daar krijgt niemand ooit antwoord op. Het antwoord is nochtans simpel. Omdat er een of twee burgemeesters dat niet willen in het Waasland. En omdat BAM eigenaar is van de Liefkenshoek tunnel én de tolgelden int - en niet bereid is deze inkomsten te verliezen.

8. De Liefkenshoek alleen kan dit toch ook niet oplossen?

Nee, maar voor de Liefkenshoek ligt ook al de Terneuzen tunnel. En massaal veel vrachtverkeer heeft Rotterdam en hoger als bestemming. Sluit Terneuzen dus beter aan én de Liefkenshoek en je hebt een totaal andere situatie.

Paul

duveltje382
2 november 2008, 07:58
Meer dan 20.800 mensen hebben de petitie al getekend dus bijna in de helft ;-)

duveltje382
2 november 2008, 08:01
uit de FAQ op www.ademloos.bePaul
Mooi Paul,intussen heb ik mij ook aangesloten ;-)

Paul Nollen
3 november 2008, 09:46
persbericht van ademloos 2/11/08 www.ademloos.be

dames en heren van de vierde macht,

met buitengewoon veel voldoening en ook wel enige trots meld ik u dat we vanavond door de 22,000 handtekeningen zijn geraakt, tot 22,050. Dat is in vergelijking met vorige week zelfde tijd een sprong van 4,000.

Wellicht bereiken we dus de avond van het allereerste publieke debat tussen BAM, Straten Generaal en Ademloos dus ongeveer de helft van de benodigde handtekeningen. Tot spijt van wie het benijdt.

De Antwerpenaar wil blijkbaar echt dat 't stad van hem/haar is? Wellicht wordt hij/zij hierin geinspireerd door het boek "directe democratie" van Jos Verhulst en Arjen Nijeboer? Of door de oproep van Knack van vorige week. Wie van u volgt dit goede voorbeeld en publiceert het formulier waarin uw lezers de stad verzoeken een volksraadpleging te organiseren?

Met vriendelijke groeten,

Wim van Hees,

hopelijk komt u om 20 uur naar de Bourla, met het grootste genoegen zullen Dr. Marc Goethals en ik uw vragen beantwoorden.

www.democratie.nu

PS. het boek waarvan sprake in het persbericht is gratis dowloadbaar op
http://www.democracy-international.org/book-direct-democracy.html. Ook in paperback verkrijgbaar op democratie.nu

Paul

Paul Nollen
3 november 2008, 13:22
Het debat in de Bourla schouwburg op 3-11 om 20 u:


Alles wat u wou weten over de Oosterweelverbinding maar nooit gezegd mocht worden:
Een debat tussen de promotor van de Oosterweelverbinding, BAM, en de vzw Ademloos over de Oosterweelverbinding.
graag reservering op 032248844

Locatie: Bourla schouwburg
Adres: Komedieplaats 18
2000 Antwerpen

www.democratie.nu

Paul

Ambiorix
3 november 2008, 17:27
Spijtig,maar ze gaan moeten ingrijpen in het verkeers- infarkt van Antwerpen,dus de oosterweel verbinding moet er komen

dikke zever. Er zijn alternatieven, maar men wil absoluut dit project laten doorgaan omdat er geld mee gemoeid is, en vooral corruptie.

Valentine Julien
5 november 2008, 12:38
en kredieten
en verslaving aan kredieten waarmee op den duur de stad antwerpen failliet zal gaan.
Er is een raar spel aan de gang met het casino kapitalisme.
Daar horen zo een dure monsterprojekten bij
Uiteindelijk is het de burger die betaald

Ik wil hetzelfde geld op dit moment in Duurzame energie geinversteerd zien voor een automomie op vlak van energie in Antwerpen zoals een stad in Zweden al is gelukt.... 80 % autonoom met duurzame energie.

Ik wil Geld Hier voor!:-D

http://www.citymayors.com/environment/sustainable-communities.html

Valentine Julien
13 november 2008, 22:03
En toen werd de lening aan het wind energie Sea .... projekt geweigerd ...:cry:

Ik maakte een mooie krant voor de Oosterweel verbinding.
Ik hoop dat iemand er iets aan heeft.
Het is vooral bedoeld om het bindend referendum een beetje uit te leggen op een originele manier.

Reakties welkom.

Valentine Julien
13 november 2008, 22:16
nog twee leuke aktiemiddelen
een biljet van 200 euro over de EU en het Casiono Kapitalisme in frans en Nederlands

Een biljet 500 euro over het bindend referendum de Eu en het verdrag van Lissabon versus het Casino Kapitalisme

Met liefde gaat alles veel beter!
:oops:

Paul Nollen
17 november 2008, 15:43
Woensdag 26 november 2008: internationaal tunnelcongres.
Door stRaten-generaal. Sprekers uit Nederland, Finland, Duitsland en België en tevens de Spaanse ingenieur uit de Panoramareportage die meest recente ontwikkelingen zal komen toelichten op het vlak van tunnelbouw. In het Antwerpse Provinciehuis (13.30-17.30 uur).
Meer info (pdf) http://ademloos.be/extra/doc/flyer_tunnelcongres_26-11-08.pdf

www.democratie.nu

Paul

Paul Nollen
2 december 2008, 15:54
Ondertussen zijn we de kaap van de 30.000 handtekeningen voorbij. Wie zijn steentje (handtekeningen werving in dit geval) wenst bij te dragen kan steeds terecht op maandag avond vanaf 19u30 in de zaal Elker-ik in de Breugelstraat te Antwerpen.
Voor wie de prachtige uiteenzetting over de tunnelbouw gemist heeft, een klein ? deatil: de recentste boorkoppen gaan tot 23 meter diameter.

Paul

Valentine Julien
4 december 2008, 18:11
Vandaag in het parlement heeft de Minster van Mechelen zijn verdict geveld..

Het financiel dossier en de kostenraming zal over gedaan moeten worden gezien de veranderingen op de markt en de crisis..
Toch wil hij als vlaamse minister zijn volledige steun geven aan het masterplan van mobiliteit van Antwerpen; Hoe dan?
De 600 miljoen beloofde centen blijven gelden.
De tol inkomsten voor de brug voor financiering is belangrijk... De tunnel kan geen tolgeld opleveren voor de lange wapper. Daarover betsaan richtlijnen uit de EU; een 30 jaar oude tunnel kan niet plotseling geld gaan opleveren voor een ander projekt;
Het projekt zal een veelvoud van dit bedrag kosten en hoe dit moet ganis niet duidelijk.
Aangezien er een second opinion is gevraagd zal dit samen met de aanvraag van de bouwvergunning die is uitgesteld nog een beetje ademruimte geven aan het zoeken van financierders. Hij merkte welop dat de haven serieuse terugval van aktiviteiten voelt en dat deze crisis nog maar begonnen is.

Wat als de dollar in maart- juni instort? NVDR

Maar dan kwam een pittige vraag ivm het communicatie budget door iemand van NVA ..Jan Peumans

"250 miljoen belg francs zijn sinds 2001 betaald aan het Kantoor van Slangen... 900 000 eregelden is er uitbetaald aan leden. Wat kregen de belastigbetalers terug aan communicatie?
De communicatie loopt spaak..." stelde hij terecht.

De minister legde de procedure van toekenning van deze contracten uit en keek verder liever naar de toekomst....hij was niet degene die deze contracten tekende . Slangen trok zich terug en de Bam moet nu een nieuw communicatieplan voor leggen. Hij wilde het incident darmee sluiten samen met de voorzitter van de vergadering en liet zich ontvallen helemaal op het einde, bijna buiten de context, dat hij niet ontkent dat er in zo een projekten fouten worden gemaakt.

Jan Peumans liet zich niet uit het veld slaan en zei verder te willen graven omdat dit geen antwoord op zijn vraag was. Wie deed wat voor hoeveel geld? De belastingbetaler heeft recht op een antwoord met zo een grote bedragen.

Andere projekten krijgen 0.4 % van het totaal budget voor communicatie. Hier is al 4 % betaald voor niet het gewenste resultaat, gezien het protest onder de bevolking.

In het begin van de vergadering probeerde de voorzitter aan twee artsen deelname te weigeren aan het deel hoorziting. Typisch ... verder hebben alle ademloos leden zich schittrende verdedigt. Wim van Hees was subliem in dit zeer moeilijke dossier, waar list en sluwheid telkens om de hoek liggen om de tegenstanders uit het veld te ruimen!

Heel terecht merkte Wim van Hees ook op dat de BAM nu als opdracht heeft dit projekt te leiden en uit te voeren en in een kwaad daglicht wordt gesteld terwijl het aan de opdrachtgever is dit debat te voeren over de juistheid van het projekt met de burgers en betrokkenen.

De deskundigen op medisch vlak wezen tijdens de hoorzitting op de kortzichtigheid van de overheid om niet van in het begin artsen bij dergelijke projekten te raadplegen; De manier van meten en normen stellen voor fijn stof en vervuiling zijn ook altijd subjectief interpreteerbaar. Een dergelijk projekt moet anticiperen op ontwikkelingen in de samenleving op gezondheidsvlak. Men weet dat suikerziekte 4 jaar van ons leven kost en fijn stof 1.1/2 dit zijn europese cijfers. Het is alleen niet duidelijk tastbaar en als zodanig moeilijk bruikbaar als een aantoonbaar bewijs.

Paul Nollen
25 december 2008, 18:57
De mensen die zich inzetten voor het Ademloos referendum kunnen het jaar feestelijk afsluiten met meer dan 40.000 handtekeningen!!
Een prachtige start voor de akties in het nieuwe jaar.

www.referendum.nu

Paul

duveltje382
25 december 2008, 19:03
De mensen die zich inzetten voor het Ademloos referendum kunnen het jaar feestelijk afsluiten met meer dan 40.000 handtekeningen!!
Een prachtige start voor de akties in het nieuwe jaar.

www.referendum.nu

Paul

Dan moet er nog wel om gestemd worden door genoeg mensen hé

Paul Nollen
26 december 2008, 10:51
Dan moet er nog wel om gestemd worden door genoeg mensen hé

Inderdaad is de handtekeningactie om een referendum te bekomen maar de eerste stap. Over het voor en tegen moet daarna gediscuteerd worden.
De bedoeling is dat, als het referendum door kan gaan, er een "objectieve" informatiebrochure opgesteld wordt met de voor en tegen argumenten. Op die manier kan de burger zich al informeren en desgevallend verder op zoek gaan naar meer informatie.
En dan, inderdaad, moeten voldoende burgers zich uitspreken in het referendum. Minstens 10% van de kiesgerechtigden moeten opkomen om een geldig referendum te hebben. En dat is dan nog maar informatief. Het is niet de eerste keer dat onze politici een referendum uitslag aan hun laars lappen. Democratie zal hun worst wezen als het om "hogere belangen ;-) " gaat.

www.democratie.nu

Paul

Paul Nollen
17 maart 2009, 12:07
De vereniging Ademloos is nu de 60.000 handtekeningen voorbij. En de handtekening werving gaat verder. Hoe meer handtekeningen hoe duidelijker de wens van de burgers om beslissingsrecht te hebben over zaken die zij niet enkel betalen maar waar ze ook mee zullen moeten leven.

www.democratie.nu

Paul

Ambiorix
17 maart 2009, 12:25
hoeveel handtekeningen zijn het doel? met hoeveel handtekeningen kan men daadwerkelijk iets bereiken?

Paul Nollen
17 maart 2009, 15:17
hoeveel handtekeningen zijn het doel? met hoeveel handtekeningen kan men daadwerkelijk iets bereiken?

de verplicht te halen aantallen zijn te vinden in het gemeentedecreet maar dat is theorie.
Het antwoord op uw vraag is veel eenvoudiger: Het doel is zoveel mogelijk handtekeningen.

men kan enkel iets bereiken met zoveel mogelijk handtekeningen omdat men dan toch politieke invloed krijgt zonder tot een partij te behoren en dus onderhorig te zijn.
En daar zijn de politici bang voor. Burgers die beslissen zonder dat zij hun vinger(s) in de pap hebben past niet in de particratie.
Zo veel mogelijk handtekeningen is dus het enige dat kan werken.

voor de theoretische kant van de zaak:
http://www.binnenland.vlaanderen.be/regelgeving/wetgeving/gemeentedecreet/T6-H4-gemeentedecreet.htm

Het initiatief dat uitgaat van de inwoners van de gemeente moet worden gesteund door ten minste:

1° 20% van de inwoners in gemeenten met minder dan 15.000 inwoners;
2° 3000 inwoners in gemeenten met minstens 15.000 inwoners en minder dan 30.000 inwoners;
3° 10% van de inwoners in gemeenten met minstens 30.000 inwoners.

voor Antwerpen was dat een kleine 50.000 maar uit ervaring weten we dat een 20% marge genomen moet worden omdat de afkeuringsijver door de politici nogal hoog ligt. We streefden dus naar 60.000 in het Antwerps geval.
Maar zolang de werving goed verloopt gaan we verder. Dat is enkel in ons voordeel.

Ge zult dan ook zien dat zij in die wetgeving het laken helemaal naar zich toe trekken. Zowel wat de vraagstelling betreft als het gevolg dat aan het referendum gegeven wordt. Om het dan nog niet over de handtekeningdrempel te hebben die voor een informatief referendum tot de hoogste te rwereld behoort. Dat is een schande op zich maar het is nu eenmaal de wetgeving zoals ze nu is. Aan ons om er uit te halen wat er in zit en ze in hun hemd te zetten als zij de partijdictatuur op de spits drijven.

www.democratie.nu

Paul

1207
27 maart 2009, 00:59
er zou nu toch een referendum komen heb ik gelezen?
wie mag deelnemen (enkel deurne N? :)) en hoe zal de vraag luiden?¨

Paul Nollen
27 maart 2009, 19:06
er zou nu toch een referendum komen heb ik gelezen?
wie mag deelnemen (enkel deurne N? :)) en hoe zal de vraag luiden?¨

De reglementering vind je hier:

http://www.binnenland.vlaanderen.be/regelgeving/wetgeving/gemeentedecreet/T6-H4-gemeentedecreet.htm

dat wil zeggen dat de raadpleging op gemeentelijk niveau is, dus alle antwerpenaren mogen deelnemen voor zover zij:

1° in het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven of vermeld is;
2° de volle leeftijd van zestien jaar heeft bereikt;
3° niet het voorwerp uitmaakt van een veroordeling of beslissing die voor een gemeenteraadskiezer de uitsluiting of schorsing van het kiesrecht meebrengt.

Wat de vraag zal zijn is nog steeds het onderwerp van discussie tussen ademloos en het stadsbestuur. In principe mag de gemeenteraad de vraag wijzigen maar er zijn geen 60.000 handtekeningen verzameld op een vraag van de gemeenteraad.

de vraag waarop de handtekeningen verzameld zijn is:

“Moet de stad Antwerpen een gunstig advies geven voor de stedenbouwkundige vergunning van de Oosterweelverbinding op het huidig voorziene tracé tussen Zwijndrecht/Linkeroever en Merksem/Deurne?
Ja of neen”.


http://ademloos.be/


Paul

Johan Bollen
16 april 2009, 17:20
Ik heb geen idee welke oplossing de beste is voor dit probleem, maar bewonder de actieve bewuste burgers in deze draad die verder willen gaan dan de partijdemocratie, bij het vorm geven van onze toekomst. Zij zijn degenen die uiteindelijk onze democratie zullen redden. En dat is dringend nodig.

Paul Nollen
4 juli 2009, 09:17
Nieuwe bom onder Lange Wapper
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=DMF03072009_003

ANTWERPEN - De auditeur van de Raad van State adviseert om het uitvoeringsplan voor de Oosterweelverbinding te schorsen. Als dat gebeurt, dan moet het dossier terug naar af. Dat schrijven verschillende kranten vrijdag.

Het Pomphuis, een restaurant op het Eilandje vlak naast het BAM-tracé voor de Oosterweelverbinding, leidde al in 2006 een klacht in. Die werd in kort geding afgewezen, maar nu de zaak ten gronde wordt behandeld, geeft de auditeur een negatief advies.

Als de Raad van State hem volgt, wat meestal gebeurt, dan wordt het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) geschorst en moet de Vlaamse regering terug naar af met de administratieve procedure.

Het milieu-effectrapport (MER) van het GRUP biedt volgens de auditeur onvoldoende garanties voor onafhankelijkheid. De opstellers van het MER zouden te nauwe banden hebben met de studiebureaus van BAM.

Het is hoog tijd dat heel die vriendjespolitiek eens blootgelegd wordt.
En als de Lange Wapper gekelderd wordt gaan we zien wat het woord van Van Mechelen werkelijk waard is. De communisten hadden een goede truuk om te zien wanneer hun politici logen: als zij hun lippen zagen bewegen ;-)

www.democratie.nu

Paul

Paul Nollen
14 juli 2009, 13:59
Volgens de berichten in De Standaard en Het Nieuwsblad heeft Ademloos het vereiste aantal goedgekeurde handtekeningen gehaald. Ook BRT2 heeft het nieuws verspreid op zijn nieuwsuitzending om 13 uur.
De bal ligt nu in het kamp van het gemeentebestuur dat het referendum moet organiseren. Eindelijk krijgt de Antwerpenaar zelf een stem in dit dossier dat de toekomst van de stad toch voor een groot deel bepaald.
Ook in Zwijndrecht staat Ademloos nog op enkele honderden handtekeningen van het te behalen aantal zodat ook de inwoners van Zwijdrecht zelf hun nabije toekomst over mobiliteit, verkeer en verkeershinder zullen kunnen bepalen.
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=DMF20090714_039

Wie graag meer weet over het nieuwe voorstel van tunnel om de ring rond Antwerpen te sluiten kan de Arup Sum presentatie bekijken op

http://www.paulsmets.be/ArupSum4etrace090709.html

gedeeltelijk in het Engels maar zeer interessant.Paul

www.democratie.nu

Paul Nollen
15 juli 2009, 08:55
Nu komt de volgende stap en niet de geringste. De Antwerpenaar moet massaal naar de stembus trekken uit eigen beweging. Dit is in tegenstelling tot de opkomstplicht bij de verkiezingen van zogenaamde "vertegenwoordigers".
Nu is er een mogelijkheid om direct een beslissing af te dwingen in een of andere zin. Natuurlijk geeft de politiek zich niet zomaar gewonnen en hebben zij er wel voor gezorgd dat de uiteindelijke beslissing bij hen blijft, het zogenaamde "primaat van de politiek" waar zij allemaal achter staan.
Echte Democratie is nog niet te bespeuren hier in Belgie maar er is een kleine opening. En eens de burger beseft dat de macht eigenlijk bij hem zou moeten liggen en niet in een partijhoofdkwartier dan is er geen weg terug. De echte democratieen bewijzen dat.

www.democratie.nu

Paul

Paul Nollen
21 augustus 2009, 20:53
Met deze persconferentie wordt een tipje van de sluier opgelicht over wie hier in Belgie de beslissingen neemt en op welke wijze.

Paul
Onderwerp: slotconclusies persconferentie

Zeer achtbare heren,


vandaag heeft Ademloos een persconferentie gegeven in de Bourla schouwburg in Antwerpen.
Hiervan stuur ik u de tekst met een aantal slotconclusies.
Ik heb een ruimere tekst die ik beëindig met de woorden dat ik vandaag niet kan en wil beslissen over de vraag of
wij als Ademloos zullen campagne voeren voor de volksraadpleging. Dat hangt in grote mate van u af.


De krachtsverschillen zijn nl. buiten iedere rede.
Maar daarenboven is de houding én het gedrag van "de politiek" in deze van dien aard dat er geen sprake
is van een redelijke én faire strijd.


"De politiek" meent zich om een veelheid van redenen neutraal op te moeten stellen. Qua houding.
Qua gedrag varieert dit van openlijk pleiten voor de Lange Wapper, met name door CD&V politici, tot het onmogelijk maken dat Ademloos in Antwerpen haar informatieve
rol kan vervullen in de publieke ruimte die daarvoor bestaat. Zoals de grote zalen. De kleinere districtzalen etc etc.


Vanuit een neutraliteitsstreven kan en mag dat allemaal niet, of worden daar voorwaarden aan verbonden (de plicht tot debat)
die in de afgelopen zes jaar nooit aan BAM werden gesteld. In deze hele periode beschikte BAM over fameuze budgetten en allerlei stadsfaciliteiten.
Tot vandaag toe (de Felix). Maar nu moet scrupuleus het neutraliteitsprincipe worden toegepast.


Nu Ademloos vrager is van een aantal faciliteiten kan en mag dat allemaal niet, of traag,
of mondjesmaat, of aan voorwaarden gekoppeld die niet zinvol zijn.


A contrario beschikt de combinatie BAM/Noriant over onbeperkte middelen (Noriant budgetteert 1 mn euro!) waarmee ze maar één belang nastreven,
het particuliere belang van een aantal grote aannemers. En de verdediging van het algemene belang wordt overgelaten aan
een minuscuul V.Z.W.tje, dat bovendien hierin belemmerd wordt.


In "all fairness" dit is nooit vertoond. Dit is absurdistisch. Een dermate van de eigen verantwoordelijkheid wijkende politiek
in de belangrijkste beslissing van Antwerpen van deze eeuw is onwaarschijnlijk, onbegrijpelijk en onaanvaardbaar.


Het is noodzakelijk én mogelijk een aantal konkrete maatregelen te nemen die ten minste enige logica scheppen in deze vertoning.
Noriant nu bij voorbeeld het woord geven in het parlement is onaanvaardbaar, tenzij Ademloos en Straten Generaal ook het woord krijgen.
BAM nog in volle campagneperiode mobiliteitsjournaals laten uitzenden op ATV is onaanvaardbaar,
tenzij Ademloos hetzelfde krijgt.
Noriant met een budget van 1 miljoen Euro de Antwerpse bevolking laten brainwashen is onaanvaardbaar.
Regelgeving is mogelijk, zie de verkiezingsregels die bestaan. Een "commissie van respect" benoemen is mogelijk.
De bijlage gaat over dit soort van zaken.


Ik doe een beroep op uw gevoel voor redelijkheid en verantwoordelijkheid in deze.
U allen spreekt over respect hebben voor de volksraadpleging. Maar op deze wijze is dit een totaal
onevenwichtige en onredelijke vertoning. Gespeend van alle respect voor de gewettigde belangen van de Antwerpse bevolking.
Volgens ons hebben deze mensen niet gestemd voor een bestuur dat zich neutraal opstelt, maar voor een bestuur dat hun belangen verdedigt.
Zij hebben daar bovendien recht op. En met name de politiek onmondigen in onze Antwerpse samenleving.


Door de afwezigheid van een politieke opstelling ten voordele van het algemeen belang, wordt dit een debat wat op de allereerste plaats ethisch is.
Iedereen heeft recht op gezonde lucht. Dit is het meest primaire mensenrecht.


mvg


Wim van Hees

Paul Nollen
4 september 2009, 15:40
Eens te meer bevestigd de Open VLD dat zij lak hebben aan wat de burgers denken. Hoever staan zij van de burgermanifesten van Verhofstadt?
Het toont enkel aan dat directe democratie maar een voorwendsel is. In de praktijk gaan zij voluit voor de dictatuur van de partij en kiest De Ridder voor de grote aannemers van Noriant.

Open VLD heeft evenwel al gezegd dat een eventueel "neen" in het referendum tegen de Lange Wapperbrug niet het einde van de betwiste brug betekent. "Een neen is niet het afschieten van de brug, maar van het tracé dat nu voorligt", zo zei Annick De Ridder van Open VLD.

Volgens De Ridder is een neen-stem slechts "een formele vraag van de Antwerpenaar aan het Vlaamse bestuur om het tracé te wijzigen. Dat is de gevolgtrekking die ik zal maken".

Freya Piryns (kleine foto) van Groen! pikte daarop in door te stellen dat met De Ridders uitspraak "de aap uit de mouw komt". "Daarom bent u zo bang voor een tweede vraag", zei Piryns, "want dan zou de Antwerpenaar zich kunnen uitspreken voor het alternatieve tunneltracé."

Paul

www.opstand.be

Paul Nollen
12 september 2009, 18:03
voor al wie informatie uit de eerste hand wenstAdemloos en Straten Generaal hebben zich weer in het parlement "gevochten", aanstaande dinsdag , 15/9 om 14 uur.
Met een inleidend ïnterview in Humo die op die dag uitkomt.

Maar dit wordt tevens de basis voor een presentatie aan alle nieuwsgierige Antwerpenaren die eindelijk wel eens uit eerste
hand willen horen wat Ademloos ( Dr. Guido Verbeke en Wim van Hees) en Straten Generaal (Manu Claeys en Peter Verheaeghe)
te zeggen hebben exact op één maand van de volksraadpleging.

In De Singel te Antwerpen

Om 14 uur geven we een eerste info-sessie, toegesneden op de schooljeugd, jongeren en hun jonge grootouders, waarbij ook het "podiumbeest" Vitalski voor zijn geheel eigen accenten zal zorgen en Stef Camiel Carlens zijn grote kwaliteiten als troubadour zal etaleren.
Alle gelegenheid tot vragen uit de zaal.


Om 20 uur volgt een nieuwe info-sessie voor een breder publiek. Hierbij zullen Prof. Benoit Nemery (KUL) en Prof. Dirk Avonts speciaal de medische aspecten naar voren brengen, naast de presentatie van Manu en Peter over de ARUP studie en de pijnpunten van het BAM tracé.
Wim van Hees legt uit waarom er absoluut maar één vraag gesteld mocht worden aan de Antwerpenaar, op "dictaat" van Brussel.
Artistieke omlijsting: Pieter Embrechts: muziek en film, Anne Provoost en Kristien Hemmerechts: het woord in al zijn kracht.
Alle vragen mogen opnieuw gesteld worden natuurlijk.


14 uur http://www.desingel.be/productionDetailView.orb?pr_id=8899
20 uur http://www.desingel.be/productionDetailView.orb?pr_id=8975
N.B. die zaal moet weer vol. Breng mensen mee, opdat iedereen over de juiste informatie beschikt.www.opstand.net

Paul

Pelgrim
30 september 2009, 23:33
Vandaag de spot gezien van BAM in de bioscoop.

BAM is een overheidsinstantie. Betaald met belastingsgeld, kan deze overheidsinstantie een niet neutrale en zeker niet objectieve campagne voeren voor de betonlobby.

Helemaal koosjer zijn die volksraadplegingen dus ook niet...

Paul Nollen
1 oktober 2009, 11:35
Vandaag de spot gezien van BAM in de bioscoop.

BAM is een overheidsinstantie. Betaald met belastingsgeld, kan deze overheidsinstantie een niet neutrale en zeker niet objectieve campagne voeren voor de betonlobby.

Helemaal koosjer zijn die volksraadplegingen dus ook niet...

dag Pelgrim,

ik ben helemaal geen voorstander van de "volksraadpleging". Het resultaat is vrijblijvend en de politieke kaste kan met de uitslag doen wat ze wensen. Maar zolang we geen "bindend referendum op volksinitiatief" hebben moeten we het er helaas met doen. Dat "volksinitiatief" staat ervoor dat geen met belastinggeld ondersteunde instellingen een referendum kunnen opstarten als zij dat wensen. In Zwitserland kan de overheid in sommige gevallen wel verplicht zijn om een referendum te organiseren maar dat is heel wat anders (bv als het er om gaat nationale bevoegdheden over te dragen aan supra nationale instellingen).
Dat er bij een referendum (of raadpleging) altijd groepen zijn die meer geld te spenderen hebben dan de anderen is een feit. Maar het zijn zeker niet altijd de groepen met het meeste geld die het referendum winnen. In de US, waar er geen grens is aan de te spenderen bedragen bij volksreferenda, blijkt dat de "special intrest" groepen toch niet de bovenhand halen (John Matsusaka- For the many or the few)
Maar de situatie bij deze "raadpleging" waar de BAM vrij belastinggeld kan spenderen aan de propaganda voor een paar grote aannemers is wel wraakroepend.

www.opstand.net

Paul

Paul Nollen
5 oktober 2009, 11:47
Vandaag verschenen twee krantenartikels in de Standaard waarin er gesteld wordt dat een alternatief tunnel tracé onder de petrochemische bedrijven in de haven niet gewild wordt (door Total) en waarin gesuggereerd wordt dat dit te gevaarlijk zou zijn.

Het zal sommigen van u ook niet ontgaan zijn dat een groep Ja stemmers pro Lange Wapper momenteel de stad volhangt met affiches "Geen tunnel onder petrochemie."

Het is dan ook betreurenswaardig dat de Standaard geen moeite heeft gedaan om de ontwerpers van het ARUP/SUM tunnel tracé, en met name tunnel deskundige Ian Gardner van het prestigieuze Londense bureau ARUP, zelf uitvoerig aan het woord te laten komen.

Nochtans stelt deze Britse tunnel deskundige uitdrukkelijk dat zijn bureau in het verleden reeds gelijkaardige tunnels onder petrochemie in Londen heeft geboord.

http://www.youtube.com/watch?v=LpINUZfdl4A&feature=player_embedded

Bovendien gaat het referendum over de Lange Wapper en, zoals gewenst door de politiekers, niet over een eventueel alternatief. Dat is een probleem voor na het referendum en er zijn buiten het arup Sum tracé nog mogelijkheden die, zoals ook Arup Sum aangeeft, de Liefkenshoek terug in de kijker brengen.

www.opstand.net

Paul