PDA

View Full Version : Turkije + overige landen rond "ons Zeetje" bij EU?


Darwin
13 december 2002, 00:12
Als je het enthousiasme van de Turken voor Europa ziet wordt je er haast ontroerd van.

Dus heb ik uiteindelijk toegegeven, en ...

van mij mag Turkije in 2010 gerust toetreden tot de Europese Unie...


8O


Is Darwin nu helemaal zot geworden??? hoor ik er hier nu al een aantal zeggen.


Wél, misschien zo zot nog niet, want we kunnen aan die toetreding namelijk een en andere voorwaarde koppelen.

En één van die voorwaarden zou bvb kunnen zijn dat Turkije zich verplicht om tegen 2010 meer dan 95% van de Turkse diaspora in Europa terug op te nemen en te huisvesten rond nieuwe, in samenwerking met en sponsoring door de EU opgerichte economische ontwikkelingszones in Turkije zelf.

Na toetreding blijft nog een aantal jaren het verkeer van personen aan banden tussen Turkije en de rest van de EU, om Turkije de kans te geven om zich te 'accultureren' zonder de EU te destabiliseren.

Ondertussen kan Turkije van dezelfde voordelen genieten als eender welke lidstaat, de Euro invoeren etc. Enkel het verkeer van mensen wordt gedurende kortere of langere tijd na de toetreding beperkt tot de toestand zoals we die in de tijd van de EEG kenden.


Zo slaan we twee of meer vliegen in één klap :

- de Turkse moslims keren in groten getale naar Turkije terug
- Turkije komt bij de EU en geniet daardoor van meer welvaart en stabiliteitEn als het met Turkije lukt kunnen we dezelfde truuk ook toepassen op Marokko! :P


:idea: :wink:

eigeeltje
13 december 2002, 09:09
Als je het enthousiasme van de Turken voor Europa ziet wordt je er haast ontroerd van.

Dus heb ik uiteindelijk toegegeven, en ...

van mij mag Turkije in 2010 gerust toetreden tot de Europese Unie...


8O


Is Darwin nu helemaal zot geworden??? hoor ik er hier nu al een aantal zeggen.


Wél, misschien zo zot nog niet, want we kunnen aan die toetreding namelijk een en andere voorwaarde koppelen.

En één van die voorwaarden zou bvb kunnen zijn dat Turkije zich verplicht om tegen 2010 meer dan 95% van de Turkse diaspora in Europa terug op te nemen en te huisvesten rond nieuwe, in samenwerking met en sponsoring door de EU opgerichte economische ontwikkelingszones in Turkije zelf.

Na toetreding blijft nog een aantal jaren het verkeer van personen aan banden tussen Turkije en de rest van de EU, om Turkije de kans te geven om zich te 'accultureren' zonder de EU te destabiliseren.

Ondertussen kan Turkije van dezelfde voordelen genieten als eender welke lidstaat, de Euro invoeren etc. Enkel het verkeer van mensen wordt gedurende kortere of langere tijd na de toetreding beperkt tot de toestand zoals we die in de tijd van de EEG kenden.


Zo slaan we twee of meer vliegen in één klap :

- de Turkse moslims keren in groten getale naar Turkije terug
- Turkije komt bij de EU en geniet daardoor van meer welvaart en stabiliteitEn als het met Turkije lukt kunnen we dezelfde truuk ook toepassen op Marokko! :P


:idea: :wink:

Zielig ventje. Weet jewat ik leuk zou vinden dat is dat er bij jou turks bloed wordt gevonden.

Supe®Staaf
13 december 2002, 09:53
Hoe Darwin er nog in slaagt zijn PC af te betalen, plus zijn internetconnectie, nadat hij zo schandalig beroofd is door allochtonen, het is een mirakel.
Gelukkig is er Lernout & Houspie-text-to-speech, want zijn verbrijzelde handen (opgelopen in confrontatie met de legers migranten), zouden nooit zoveel tekst kunnen produceren.
Ik hoop dat zijn hersens geen blijvende schade ondervinden, van de gigantische verplichte inname van volksvreemd voedsel zoals couscous, pitta, nazi Ghöring, tarama, tzadziki, mergues.
Ook wens ik hem beterschap met zijn opkomende doofheid. De luidspreker waardoor Muezzin's boodschap blijde weergalmt, staat echt ongelukkig op zijn nederige stulp gericht.
Laat ons allen een milde bijdrage storten, zodat Darwin zich een potje bruine schoensmeer kan permitteren. Dankzij CA VA SEUL hoeft hij niet langer een bange blanke man te blijven.

Forza Europa
13 december 2002, 10:57
Nooit mag een moslimstaat toetreden tot de EU, tenzij we er zelf uittreden!

Supe®Staaf
13 december 2002, 11:40
Nooit mag een moslimstaat toetreden tot de EU, tenzij we er zelf uittreden!
Is dat zo?

S.
13 december 2002, 12:03
Nooit mag een moslimstaat toetreden tot de EU, tenzij we er zelf uittreden!

Gelukkig zijn wij zo verlicht hé. Tot je dan dit (http://www.allaboutturkey.com/politikaci1.htm#ciller) leest. Ik ben het effe kwijt, maar hoeveel vrouwelijke premiers hebben wij al gehad?

Darwin
13 december 2002, 13:47
Zielig ventje. Weet jewat ik leuk zou vinden dat is dat er bij jou turks bloed wordt gevonden.

En wat als de Turken zelf dit nu eens een goed voorstel vinden?

Benieuwd wat je dan gaat zeggen...


Het is in ieder geval een WIN-WIN voorstel. Ik heb totnogtoe geen enkel beter voorstel gehoord.

Betweters aller landen, presenteer een beter alternatief als jullie het zelf zo goed weten.

eigeeltje
13 december 2002, 14:46
Zielig ventje. Weet jewat ik leuk zou vinden dat is dat er bij jou turks bloed wordt gevonden.

En wat als de Turken zelf dit nu eens een goed voorstel vinden?

Benieuwd wat je dan gaat zeggen...


Het is in ieder geval een WIN-WIN voorstel. Ik heb totnogtoe geen enkel beter voorstel gehoord.

Betweters aller landen, presenteer een beter alternatief als jullie het zelf zo goed weten.
Geloof je dat nu echt zelf dat Turkije 95% van de turken in de diaspora terug gaan opnemen in hun land. turkije gaat veel toegevingen doen aan de EU maar denk dat ze voor jou voorstel wel gaan passen. Moesten ze het toch goed vinden en de turken in de diaspora vinden het ook goed, dan heb ik daar geen enkel probleem mee. Als je dit een oplossing vindt voor het emigratie probleem, is dat jou zaak maar ik denk niet dat het veel gaat helpen. Men moet de problemen in het land van herkomst helpen oplossen zodanig dat de mensen het niet meer nodig vinden naar het Westen te trekken en hun leven te riskeren. Maar als je blijft zeggen eigen volk eerst gaat dat niet, je moet zeggen iedereen tegelijk.

Darwin
13 december 2002, 15:20
Geloof je dat nu echt zelf dat Turkije 95% van de turken in de diaspora terug gaan opnemen in hun land. turkije gaat veel toegevingen doen aan de EU maar denk dat ze voor jou voorstel wel gaan passen. Moesten ze het toch goed vinden en de turken in de diaspora vinden het ook goed, dan heb ik daar geen enkel probleem mee. Als je dit een oplossing vindt voor het emigratie probleem, is dat jou zaak maar ik denk niet dat het veel gaat helpen. Men moet de problemen in het land van herkomst helpen oplossen zodanig dat de mensen het niet meer nodig vinden naar het Westen te trekken en hun leven te riskeren. Maar als je blijft zeggen eigen volk eerst gaat dat niet, je moet zeggen iedereen tegelijk.

Problemen? Dat is pas paternalisme, de Turken bekijken als een triestig volkje dat z'n eigen problemen niet kan oplossen. :roll:

Als er ergens problemen zijn dan zijn die wel hier in onze multiculturele puinhoop te vinden. :x

Als een land tot de Unie toetreedt betekent dat niet dat Europa de problemen van dat land gaat oplossen, maar dat dat land zich ertoe verbindt om zichzelf op het peil van die Unie op te hijsen. Tegelijkertijd wordt door de samenwerking met de Unie de stabiliteit en de welvaart in het toetredende land verhoogd.

En als we er voor kunnen zorgen dat tegelijkertijd de spanningen in onze eigen samenleving doeltreffend worden weggenomen met instemming van beider kanten, wie kan daar dan in godsnaam nog iets tegen hebben? Enkel de aanbidders van de multiculturele samenleving die hun droom dan in scherven zien uiteenspatten zeker?

eigeeltje
13 december 2002, 17:30
Geloof je dat nu echt zelf dat Turkije 95% van de turken in de diaspora terug gaan opnemen in hun land. turkije gaat veel toegevingen doen aan de EU maar denk dat ze voor jou voorstel wel gaan passen. Moesten ze het toch goed vinden en de turken in de diaspora vinden het ook goed, dan heb ik daar geen enkel probleem mee. Als je dit een oplossing vindt voor het emigratie probleem, is dat jou zaak maar ik denk niet dat het veel gaat helpen. Men moet de problemen in het land van herkomst helpen oplossen zodanig dat de mensen het niet meer nodig vinden naar het Westen te trekken en hun leven te riskeren. Maar als je blijft zeggen eigen volk eerst gaat dat niet, je moet zeggen iedereen tegelijk.

Problemen? Dat is pas paternalisme, de Turken bekijken als een triestig volkje dat z'n eigen problemen niet kan oplossen. :roll:

Als er ergens problemen zijn dan zijn die wel hier in onze multiculturele puinhoop te vinden. :x

Als een land tot de Unie toetreedt betekent dat niet dat Europa de problemen van dat land gaat oplossen, maar dat dat land zich ertoe verbindt om zichzelf op het peil van die Unie op te hijsen. Tegelijkertijd wordt door de samenwerking met de Unie de stabiliteit en de welvaart in het toetredende land verhoogd.

En als we er voor kunnen zorgen dat tegelijkertijd de spanningen in onze eigen samenleving doeltreffend worden weggenomen met instemming van beider kanten, wie kan daar dan in godsnaam nog iets tegen hebben? Enkel de aanbidders van de multiculturele samenleving die hun droom dan in scherven zien uiteenspatten zeker?
Nogmaals als ze inderdaad allemaal akkoord gaan dan heb ik daarop niets aan te merken. maar zowel ik als jij weten dat dat nooit gaat gebeuren. Mensen die uit een land vertrekken hebben daar een goede reden voor die kan zowel politiek al economisch zijn (en eigenlijk zijn die twee nauwverbonden). De stap die de mensen moeten nemen om naar hier te komen is enorm groot, ze moeten alles achterlaten wat ze hebben om totaal opnieuw te beginnen. En dan doe jij het voorstel om ze nogmaals die stap te laten doen?? Wat ga je trouwens doen met 2de,3de,4de, .... generatie velen worden zowel hier als daar niet aanvaard. Vind je van jezelf de oplossing die voorstelt inverband met de multiculturele samenleving niet al te gemakkelijk. Zou je er beter nu iets aan beginnen te doen want 2010 is nog verweg (en die datum is nog absolut niet zeker). trouwens met de meeste Turken zijn er geen problemen die zijn goed geïntegreerd.
Volgens mij is de enigste manieren om iets aan de immigratiestroom te doen te gaan helpen in de landen van oorsprong om daar de redenen van die immigratiestroom weg te nemen. We moeten onze oplossing daarbij niet naar voor schuiven, maar vragen wat ze nodig hebben en dan de gepaste hulp aanbieden. De EU heeft volgens mij daarbij een belangrijke rol te spelen als coördinatieorgaan.

tenslotte of je het nu wilt of niet door technologische vooruitgang zijn we naar één grote multiculturele mondiale samenleving te evolueren. De wereld is toch steeds meer een dorp en daar kunnen jij of wie ook niets aan veranderen.

Darwin
13 december 2002, 18:00
Nogmaals als ze inderdaad allemaal akkoord gaan dan heb ik daarop niets aan te merken. maar zowel ik als jij weten dat dat nooit gaat gebeuren. Mensen die uit een land vertrekken hebben daar een goede reden voor die kan zowel politiek al economisch zijn (en eigenlijk zijn die twee nauwverbonden). De stap die de mensen moeten nemen om naar hier te komen is enorm groot, ze moeten alles achterlaten wat ze hebben om totaal opnieuw te beginnen.

Je moet dat niet overdrijven hé. Elk jaar stappen ze op het vliegtuig of in de auto en brengen een bezoek van enkele weken aan de familie "back home" of "in our homelands" zoals Jahjah dat op zijn site uitdrukt.

De meeste migranten hebben trouwens in die "homelands" een niet onaardig stulpje neergezet. Je moet ze dus niet gaan afschilderen als sukkelaars die al hun hebben en houden moeten achtergelaten en naar de woestijn moeten terugkeren.

De reden dat de Turken en Marokkanen hier zitten is dat ze hier door het establishment werden en worden naartoe gezogen. In de jaren zestig werden in die landen van hieruit ronselcampagnes opgezet. Da's wel iets helemaal anders dan dat het om arme vluchtelingen zou gaan.

En als jij zou kunnen gaan werken in een land met veel ruimte en een mediterraan klimaat en je zou er materieel niet op achteruit gaan, en je zou er je familie, vrienden en kennissen ook kunnen ontmoeten, wat zou jij dan doen?

thePiano
13 december 2002, 19:42
Als je het enthousiasme van de Turken voor Europa ziet wordt je er haast ontroerd van.

Dus heb ik uiteindelijk toegegeven, en ...

van mij mag Turkije in 2010 gerust toetreden tot de Europese Unie...


Van mij ook zeker, en in feite veel vroeger, misschien samen met Bulgarije en Roemenië in 2007.

Persoonlijk heb ik nog een bijkomend argument om Turkije in de EU te krijgen.

Om persoonlijke redenen ben ik nogal bekommerd om het wel en wee van de landen van de Kaukasus. Zo grenzen Georgië en Armenië (de enige christennaties in die regio) aan de Noord-oostelijke grens van Turkije, en als Turkije in de EU geraakt zouden Georgië en Armnenië mee samen op de wip zitten.
.
http://users.pandora.be/amarcord/thePiano/jpg/kavkas.jpg

Darwin
14 december 2002, 14:54
In plaats van weer eens een nieuwe topic op te starten heb ik de titel van deze topic aangepast, omdat het idee dat in de eerste posting werd gelanceerd ook kan toegepast worden op de rest van de landen rond de Middellandse Zee die nog niet bij de Europese Unie horen.

Ooit was het immers anders en spraken de Romeinen over Mare Nostrum (Onze Zee). De Middellandse Zee was toen geen scheidingslijn zoals na de opkomst van de islam, maar een verkeersader die alle landen eromheen verbond als een soort van internet avant la lettre. Goederen, mensen en ideeën verplaatsten zich op enkele dagen tijd van de ene kant van die zee naar de andere kant.

Geografisch zijn Europa en het gebied rond de Middellandse Zee eigenlijk één. Enkel de islam maakt dat vereniging van beide delen zomaar niet kan gebeuren.

Toch is samenwerking op een meer intensieve manier mogelijk, alsook integratie van dit gebied. Maar dan moeten we eerst wel speciale regels uitwerken voor we ons begeven aan avonturen zoals onze bewindvoerders de afgelopen 40 jaar hebben uitgehaald.


http://web.wanadoo.be/leefbaar/images/euromediterunies.PNG


De bevolking ten noorden van de Middellandse Zee is al een halve eeuw redelijk stabiel gebleven. De bevolking ten zuiden van de Middellandse Zee explodeert daarentegen. Momenteel bedraagt de gezamenlijke bevolking van Marokko, Algerije, Tunesië, Libië, Egypte, Jordanië, Israël/Palestina, Libanon, Syrië en Turkije ongeveer 250 miljoen. 50 jaar geleden leefden er in Noord-Afrika slechts 42 miljoen mensen, nu zijn het er 150 miljoen. In de Oriënt waren het er in 1950 30 miljoen, nu zijn het er bijna 100 miljoen. In de Oriënt verdrievoudigde de bevolking zich op een halve eeuw, in Noord-Afrika verviervoudigde ze zich bijna.

Als deze trend zich de volgende vijftig jaar doorzet zijn deze landen tegen die tijd met evenveel mensen als Europa nu, of een vertienvoudiging in 100 jaar tijd.

Het is dus pure waanzin om zomaar de grenzen voor deze landen te gaan openzetten. Maar een soort confederatie van deze groep landen met Europa, volgens het model geschetst in de eerste posting, moet wel kunnen.

Het voordeel van zo'n confederatie is dat de lidstaten naar verdere integratie kunnen evolueren en elkaars waarden beter leren kennen.

Na de Europese Integratie op het vasteland, moeten we nu ook gaan uitkijken naar Integratie van de Middellandse Zee. Maar we kunnen niet zomaar landen vanuit deze regio bij de EU gaan aanhechten.
De bevolkingsgegevens komen van de site : http://www.library.uu.nl/wesp/populstat/populhome.html

Hier kan je alle demografische gegevens van alle landen ter wereld oproepen, alsook projecties naar de toekomst toe. Bij elk land moet je daartoe "of the whole country" aanklikken.

eigeeltje
14 december 2002, 16:49
Nogmaals als ze inderdaad allemaal akkoord gaan dan heb ik daarop niets aan te merken. maar zowel ik als jij weten dat dat nooit gaat gebeuren. Mensen die uit een land vertrekken hebben daar een goede reden voor die kan zowel politiek al economisch zijn (en eigenlijk zijn die twee nauwverbonden). De stap die de mensen moeten nemen om naar hier te komen is enorm groot, ze moeten alles achterlaten wat ze hebben om totaal opnieuw te beginnen.

Je moet dat niet overdrijven hé. Elk jaar stappen ze op het vliegtuig of in de auto en brengen een bezoek van enkele weken aan de familie "back home" of "in our homelands" zoals Jahjah dat op zijn site uitdrukt.

De meeste migranten hebben trouwens in die "homelands" een niet onaardig stulpje neergezet. Je moet ze dus niet gaan afschilderen als sukkelaars die al hun hebben en houden moeten achtergelaten en naar de woestijn moeten terugkeren.

De reden dat de Turken en Marokkanen hier zitten is dat ze hier door het establishment werden en worden naartoe gezogen. In de jaren zestig werden in die landen van hieruit ronselcampagnes opgezet. Da's wel iets helemaal anders dan dat het om arme vluchtelingen zou gaan.

En als jij zou kunnen gaan werken in een land met veel ruimte en een mediterraan klimaat en je zou er materieel niet op achteruit gaan, en je zou er je familie, vrienden en kennissen ook kunnen ontmoeten, wat zou jij dan doen?
Dus als joude mogelijkheid geboden wordt om daar te gaan wonen enwerken onder die voorwaarden zou je het direct doen? Ik denk dat je iets heel belangrijks vergeet. Mensen van 2de,3de,... generatie worden net als hier door sommigen niet aanvaard. jou oplossing voor de multiculturele samenleving hier zou een probleem scheppen in samenleving daar. Daar komt ook nog bij dat Turkse mensen hier kunnen een handelszaak hebben, vast werk, ... Je kunt toch niet verwachten dat ze dat zomaar achterlaten. Wetende dat de werkloosheid in Turkije nu al hoog is. En wat dan gezegd van hun Belgische, Duitse, Nederlandse, ... vrienden

Darwin
14 december 2002, 18:35
Nogmaals als ze inderdaad allemaal akkoord gaan dan heb ik daarop niets aan te merken. maar zowel ik als jij weten dat dat nooit gaat gebeuren. Mensen die uit een land vertrekken hebben daar een goede reden voor die kan zowel politiek al economisch zijn (en eigenlijk zijn die twee nauwverbonden). De stap die de mensen moeten nemen om naar hier te komen is enorm groot, ze moeten alles achterlaten wat ze hebben om totaal opnieuw te beginnen.

Je moet dat niet overdrijven hé. Elk jaar stappen ze op het vliegtuig of in de auto en brengen een bezoek van enkele weken aan de familie "back home" of "in our homelands" zoals Jahjah dat op zijn site uitdrukt.

De meeste migranten hebben trouwens in die "homelands" een niet onaardig stulpje neergezet. Je moet ze dus niet gaan afschilderen als sukkelaars die al hun hebben en houden moeten achtergelaten en naar de woestijn moeten terugkeren.

De reden dat de Turken en Marokkanen hier zitten is dat ze hier door het establishment werden en worden naartoe gezogen. In de jaren zestig werden in die landen van hieruit ronselcampagnes opgezet. Da's wel iets helemaal anders dan dat het om arme vluchtelingen zou gaan.

En als jij zou kunnen gaan werken in een land met veel ruimte en een mediterraan klimaat en je zou er materieel niet op achteruit gaan, en je zou er je familie, vrienden en kennissen ook kunnen ontmoeten, wat zou jij dan doen?
Dus als joude mogelijkheid geboden wordt om daar te gaan wonen enwerken onder die voorwaarden zou je het direct doen? Ik denk dat je iets heel belangrijks vergeet. Mensen van 2de,3de,... generatie worden net als hier door sommigen niet aanvaard. jou oplossing voor de multiculturele samenleving hier zou een probleem scheppen in samenleving daar. Daar komt ook nog bij dat Turkse mensen hier kunnen een handelszaak hebben, vast werk, ... Je kunt toch niet verwachten dat ze dat zomaar achterlaten. Wetende dat de werkloosheid in Turkije nu al hoog is. En wat dan gezegd van hun Belgische, Duitse, Nederlandse, ... vriendenDat terugkeren moet gekoppeld zijn aan werk dat terplaatse voorzien is in speciaal daartoe met de EU opgezette ontwikkelingsprojecten. Het is eigenlijk de bedoeling om ahw een stukje economisch Europa te transplanteren naar de landen aan de andere kant van de Middellandse Zee. De terugkeerders volgen dan gewoon dat stukje Europa.

Als deze voorstellen zouden verwezenlijkt worden, zou tegelijkertijd Europa zich ertoe dwingen arbeidsplaatsen in landen als Turkije en Marokko te scheppen. Anders kan er van terugkeren geen sprake zijn.En om jouw vraag te beantwoorden :

Ik wil mij gerust aanpassen aan een jobke in het zonnige Toscane als men mij daar de kans toe zou geven.

Ik zou dan nog eerst mijn Italiaans moeten gaan bijspijkeren en maar al trachten gewoon te worden aan plaatselijke gewoonten zoals de siësta in de zomermaanden.

Maar met wat goede wil en de nodige inspanningen zou me dat wel lukken denk ik.

:D

eigeeltje
16 december 2002, 17:38
Nogmaals als ze inderdaad allemaal akkoord gaan dan heb ik daarop niets aan te merken. maar zowel ik als jij weten dat dat nooit gaat gebeuren. Mensen die uit een land vertrekken hebben daar een goede reden voor die kan zowel politiek al economisch zijn (en eigenlijk zijn die twee nauwverbonden). De stap die de mensen moeten nemen om naar hier te komen is enorm groot, ze moeten alles achterlaten wat ze hebben om totaal opnieuw te beginnen.

Je moet dat niet overdrijven hé. Elk jaar stappen ze op het vliegtuig of in de auto en brengen een bezoek van enkele weken aan de familie "back home" of "in our homelands" zoals Jahjah dat op zijn site uitdrukt.

De meeste migranten hebben trouwens in die "homelands" een niet onaardig stulpje neergezet. Je moet ze dus niet gaan afschilderen als sukkelaars die al hun hebben en houden moeten achtergelaten en naar de woestijn moeten terugkeren.

De reden dat de Turken en Marokkanen hier zitten is dat ze hier door het establishment werden en worden naartoe gezogen. In de jaren zestig werden in die landen van hieruit ronselcampagnes opgezet. Da's wel iets helemaal anders dan dat het om arme vluchtelingen zou gaan.

En als jij zou kunnen gaan werken in een land met veel ruimte en een mediterraan klimaat en je zou er materieel niet op achteruit gaan, en je zou er je familie, vrienden en kennissen ook kunnen ontmoeten, wat zou jij dan doen?
Dus als joude mogelijkheid geboden wordt om daar te gaan wonen enwerken onder die voorwaarden zou je het direct doen? Ik denk dat je iets heel belangrijks vergeet. Mensen van 2de,3de,... generatie worden net als hier door sommigen niet aanvaard. jou oplossing voor de multiculturele samenleving hier zou een probleem scheppen in samenleving daar. Daar komt ook nog bij dat Turkse mensen hier kunnen een handelszaak hebben, vast werk, ... Je kunt toch niet verwachten dat ze dat zomaar achterlaten. Wetende dat de werkloosheid in Turkije nu al hoog is. En wat dan gezegd van hun Belgische, Duitse, Nederlandse, ... vriendenDat terugkeren moet gekoppeld zijn aan werk dat terplaatse voorzien is in speciaal daartoe met de EU opgezette ontwikkelingsprojecten. Het is eigenlijk de bedoeling om ahw een stukje economisch Europa te transplanteren naar de landen aan de andere kant van de Middellandse Zee. De terugkeerders volgen dan gewoon dat stukje Europa.

Als deze voorstellen zouden verwezenlijkt worden, zou tegelijkertijd Europa zich ertoe dwingen arbeidsplaatsen in landen als Turkije en Marokko te scheppen. Anders kan er van terugkeren geen sprake zijn.En om jouw vraag te beantwoorden :

Ik wil mij gerust aanpassen aan een jobke in het zonnige Toscane als men mij daar de kans toe zou geven.

Ik zou dan nog eerst mijn Italiaans moeten gaan bijspijkeren en maar al trachten gewoon te worden aan plaatselijke gewoonten zoals de siësta in de zomermaanden.

Maar met wat goede wil en de nodige inspanningen zou me dat wel lukken denk ik.

:D
Denk dat iedereen wil in toscane wil gaan wonen. Jij bekijkt slechts én punt en dat is het economische. En zelfs daarmee kan ik niet akkoord gaan. Volgens jou moet iemand die hier een bloeiende zaak heeft laten. Dat zou ook niet goed zijn voor onze economie, of is het de bedoeling dat een "echte" belg die overneemt.
Wat het sociale betreft denk dat er niemand graag zijn vrienden achterlaat om in een onbekende en vijandige omgeving te gaan wonen.

maddox
16 december 2002, 18:34
Een migrant een bloeiende zaak.
Prachtig, wij genieten best van het Chinese restaurantje hier achter de hoek.Desondanks we hier in Vilvoorde en dus een Vlaamse stad zijn zijn de uitbaters 3 talen machtig.Mandarijn, wegens 1ste generatie, Frans, vraag me niet waarom, en Engels, wegens Hong Kong.
Geen enkel probleem.is al -tig jaren dezelfde uitbaters.

Maar de Marokaanse buurtwinkel heeft elke 6 maand 2 weken sluiting , en start dan weer op.Met een andere uitbater, meestal broer of neef van de vorige uitbater.
Nu moet ik wel toegeven ,ze geven blijk van werklust en initatief.Ook van een gedegen kennis van het gelijke kansen beleid.

Ikzelf heb geluk, en heb een attest bedrijfsbeheer, een noodzakelijk document om een eigen zaak mogen op te zetten als autochtoon.Allochtonen(meer speciefiek noord afrikaans),al dan niet Belg van nationaliteit krijgen niet alleen vrijstelling van dit ,maar zelfs subsidies en hulp met de boekhouding om hun zaak op te starten.

Dus het argument dat men niet geneigd is om een eigen zaakje op te geven in een vijandige omgeving(die zo gul is) is weerom ontkracht ,door het door onze politiek correcten opgestart knuffelbeleid.

Och ja Eigeeltje, dank U om een goeie economische reden om Turkijë niet toe te laten te geven.DE enorm hoge werkloosheid.

eigeeltje
17 december 2002, 11:28
Een migrant een bloeiende zaak.
Prachtig, wij genieten best van het Chinese restaurantje hier achter de hoek.Desondanks we hier in Vilvoorde en dus een Vlaamse stad zijn zijn de uitbaters 3 talen machtig.Mandarijn, wegens 1ste generatie, Frans, vraag me niet waarom, en Engels, wegens Hong Kong.
Geen enkel probleem.is al -tig jaren dezelfde uitbaters.

Maar de Marokaanse buurtwinkel heeft elke 6 maand 2 weken sluiting , en start dan weer op.Met een andere uitbater, meestal broer of neef van de vorige uitbater.
Nu moet ik wel toegeven ,ze geven blijk van werklust en initatief.Ook van een gedegen kennis van het gelijke kansen beleid.

Ikzelf heb geluk, en heb een attest bedrijfsbeheer, een noodzakelijk document om een eigen zaak mogen op te zetten als autochtoon.Allochtonen(meer speciefiek noord afrikaans),al dan niet Belg van nationaliteit krijgen niet alleen vrijstelling van dit ,maar zelfs subsidies en hulp met de boekhouding om hun zaak op te starten.

Dus het argument dat men niet geneigd is om een eigen zaakje op te geven in een vijandige omgeving(die zo gul is) is weerom ontkracht ,door het door onze politiek correcten opgestart knuffelbeleid.

Och ja Eigeeltje, dank U om een goeie economische reden om Turkijë niet toe te laten te geven.DE enorm hoge werkloosheid.
Persoonlijk ken ik de situatie in Vilvoorde niet, maar dat er in Gent enkele bloeiende Turkse restauranten valt niet te ontkennen. De economische aspecten doen trouwens niets af van de sociale aspecten van Darwins voorstel. volgens mij is de grote Werkloosheid absolut geen reden om turkije geen lid te laten worden van de Eu. ook bedankt nog eens te wijzen naar de term politiek correcten, want ik niet juist wat dat is. Het wordt de laatste tijd vaak naar het hoofd gesmeten van mensen die uitkomen voor hun linkse mening. Trouwens genieten zelfstandigen in het algemeen niet van een knuffelbeleid

maddox
17 december 2002, 21:11
Eigeeltje, klopt wat je zegt
Een autochtone zelfstandige leid zeker niet onder een knuffelbeleid.
Die kan eerder de fiscus onder zijn hoofdkussen verwachten dan enige voordelen of hulp van overheidswege.

Maar wat ik melde over de hulp bij het opzetten van een handelszaak door allochtonen is correct, althans voor hen die de weg kennen.

Wat betreft politiek correct zijn.oorspronkelijk(naar mijn idee) een term gebruikt om aan te duiden dat dezen anti vlaams blok zijn ,en wars van alle negative berichten over allochtonen.Meer specifiek de pro Moslim politieke idioten.Wat meestal de meer links uitgesproken salon socialisten, of de activere laatste communisten betrefd.Ook hebben een hele hoop groenen hier last van het ontkenningssyndroom dat het integratiebeleid niet werkt.
In Nederland is deze term ook ingeburgerd ,en op dit moment een snerende opmerking.

eigeeltje
17 december 2002, 21:56
Eigeeltje, klopt wat je zegt
Een autochtone zelfstandige leid zeker niet onder een knuffelbeleid.
Die kan eerder de fiscus onder zijn hoofdkussen verwachten dan enige voordelen of hulp van overheidswege.

Maar wat ik melde over de hulp bij het opzetten van een handelszaak door allochtonen is correct, althans voor hen die de weg kennen.

Wat betreft politiek correct zijn.oorspronkelijk(naar mijn idee) een term gebruikt om aan te duiden dat dezen anti vlaams blok zijn ,en wars van alle negative berichten over allochtonen.Meer specifiek de pro Moslim politieke idioten.Wat meestal de meer links uitgesproken salon socialisten, of de activere laatste communisten betrefd.Ook hebben een hele hoop groenen hier last van het ontkenningssyndroom dat het integratiebeleid niet werkt.
In Nederland is deze term ook ingeburgerd ,en op dit moment een snerende opmerking.
Dan zou ik volgens jou zo'n politiek correcte moeten zijn. ik vind trouwens dat zelfstandigen niet te veel over de fiscus moeten klagen, het aftrekken van bepaalde zaken zorgt voor een zekere spanning bij een deel van de bevolking. Je frustraties tegen moslims spreekt boekdelen

sigrid
18 december 2002, 18:50
Darwin als je het zo beziet zou het natuurlijk ideaal zijn.
Maar ik denk dat sprookjes niet bestaan maar ik blijf hopen.
Vrees er alleen wat voor dat we door de toetreding van Polen ,Turkije....
hier een soort van derde wereld gaat ontstaan omdat ze naar het zogenaamde beloofde land zullen trekken en onze economie ook om zeep gaat.

maddox
18 december 2002, 19:52
Moslims mij frustreren?
'k zou dat niet zo zeggen.
95% van die mensen storen me totaal niet.
Het zijn die 5 % die EISEN, en dan nog gelijk krijgen van de Politiek correcte IDIOTEN.
Tja Eigeeltje ,als je jezelf een idioot wil noemen is dat niet mijn probleem.

Turkse Nederlander
18 december 2002, 21:29
Wat een zielig stel zeg op dit forum. Racist zijn wordt hier als normaal beschouwd en anti racisten worden verketterd.

Jan van den Berghe
18 december 2002, 22:44
Wat een zielig stel zeg op dit forum. Racist zijn wordt hier als normaal beschouwd en anti racisten worden verketterd.

Men is helemaal geen racist hier. Men is gewoon wie we zijn, d.i. Europeanen en fier dat te wezen!

Of beschouwt u uw eigen achtergrond en het nationalisme van Attaturk ook al als racistisch?

Darwin
18 december 2002, 23:04
Darwin als je het zo beziet zou het natuurlijk ideaal zijn.
Maar ik denk dat sprookjes niet bestaan maar ik blijf hopen.
Vrees er alleen wat voor dat we door de toetreding van Polen ,Turkije....
hier een soort van derde wereld gaat ontstaan omdat ze naar het zogenaamde beloofde land zullen trekken en onze economie ook om zeep gaat.

Als je eens in de straten van Sint-Jans-Molenbeek rondwandelt (gesteld dat je dat al durft) dan is die derde wereld blijkbaar al veel dichterbij dan de meesten van ons denken.

eigeeltje
19 december 2002, 11:23
Darwin als je het zo beziet zou het natuurlijk ideaal zijn.
Maar ik denk dat sprookjes niet bestaan maar ik blijf hopen.
Vrees er alleen wat voor dat we door de toetreding van Polen ,Turkije....
hier een soort van derde wereld gaat ontstaan omdat ze naar het zogenaamde beloofde land zullen trekken en onze economie ook om zeep gaat.

Als je eens in de straten van Sint-Jans-Molenbeek rondwandelt (gesteld dat je dat al durft) dan is die derde wereld blijkbaar al veel dichterbij dan de meesten van ons denken.
Ik wandel door de straten van anderlecht, schaarbeek, molenbeek, elsene, ... Ben ik nu een mega stoer iemand? Wat je in bepaalde wijken in ons land ziet heet vierde wereld dit is erg, heel erg zelfs. ik vraag me af wie allemaal bereidt zou zijn om meer belastingen te betalen om die problemen te verhelpen. Let wel het gaat hier zowel om allochtonen als autochtonen.

Darwin
19 december 2002, 17:46
Ik wandel door de straten van anderlecht, schaarbeek, molenbeek, elsene, ... Ben ik nu een mega stoer iemand? Wat je in bepaalde wijken in ons land ziet heet vierde wereld dit is erg, heel erg zelfs. ik vraag me af wie allemaal bereidt zou zijn om meer belastingen te betalen om die problemen te verhelpen. Let wel het gaat hier zowel om allochtonen als autochtonen.

Pleit jij nu voor het bestendigen van die problemen?

Zodat de mensen uit de zachte sector er een broodje met beleg aan zouden kunnen verdienen misschien?

Darwin
12 februari 2003, 18:50
omhoog

Kotsmos
12 februari 2003, 19:56
Als deze trend zich de volgende vijftig jaar doorzet zijn deze landen tegen die tijd met evenveel mensen als Europa nu, of een vertienvoudiging in 100 jaar tijd.


ooit gehoord van het fenomeen Demografische Transitie?

Darwin
12 februari 2003, 21:47
Als deze trend zich de volgende vijftig jaar doorzet zijn deze landen tegen die tijd met evenveel mensen als Europa nu, of een vertienvoudiging in 100 jaar tijd.


ooit gehoord van het fenomeen Demografische Transitie?

Die theorie van de demografische transitie is een uitvindsel van de sociologen als ik het goed heb. Dezelfde mensen die beweren dat als de welvaart maar hoog genoeg wordt de mensen vanzelf minder kinderen willen enzovoort.

Die beweringen zijn echter op geen enkele wetmatigheid gebaseerd. Enkel op wat er is waargenomen in de westerse landen en dan nog vooral de meest ontwikkelde westerse landen.

Bij de moslimlanden zitten we met een geheel andere realiteit. Al sinds de 19de eeuw is in de moslimwereld een islamitisch reveil aan de gang, waarbij men terug wil keren naar de wortels van de islam. Deze fundamentalistische beweging bewerkt via islamscholen en imams de bevolking en zet hen op tegen al wat westers is. Eén van de belangrijkste wapens zijn voor hen de baarmoeders van moslima's want die kunnen moslimstrijders voortbrengen.

Gevolg is dat waar ook ter wereld in ELK moslimland, arm of STINKEND RIJK de bevolking explodeert. De theorie van de demografische transitie gaat dus niet op voor de moslimlanden, omdat de politieke islam het daar voor het zeggen heeft of voor het zeggen wil krijgen.


Meer informatie hierover vind je in het topic "De moslims in cijfers".

http://www.politics.be/phpBB/viewtopic.php?t=723

Kotsmos
12 februari 2003, 21:54
Die beweringen zijn echter op geen enkele wetmatigheid gebaseerd. Enkel op wat er is waargenomen in de westerse landen en dan nog vooral de meest ontwikkelde westerse landen.


omdat daar de demografische transitie is afgelopen. Maar voor ontwikkelingslanden is dezelfde evolutie zichtbaar, zij het dan trager. Ik zou u de grafieken geven als ik een scanner had.

Al sinds de 19de eeuw is in de moslimwereld een islamitisch reveil aan de gang, waarbij men terug wil keren naar de wortels van de islam.

hoewel de wortels van het fundamentalisme in de 19e eeuw liggen, is van een echte heropleving van het geloof pas ver in de 20e eeuw sprake.

Je kan van sociologen zeggen wat ze willen, maar beweren dat de bevolkingsaanwas in de moslimlanden enkel een religieuze grond heeft, is gewoon een verwerping van elke sociologische theorie.

Duym
27 februari 2003, 11:26
AI klaagt geweld tegen vrouwen in Turkse gevangenis aan
Amnesty International heeft een rapport gepresenteerd waarin het folteren van vrouwen door leden van de Turkse Staatsveiligheid wordt aangeklaagd.
In het document Turkey: End Sexual Violence against Women in Custody stelt Amnesty International dat Turkije, ondanks zijn inspanningen om van de Europese Unie deel uit te maken, de huidige folteringen van vrouwen in detentie niet beëindigt.
De manieren waarop dat gebeurt, zijn veranderd, maar de vrouwelijke gevangenen worden nog altijd onderworpen aan geweld, stelt de organisatie. Vooral Koerdische vrouwen en vrouwen die bepaalde politieke ideologieën aanhangen, zijn het slachtoffer van folteringen en vernederingen.

Gazet van Antwerpen 27 feb. 2003

vlaanderen72
27 februari 2003, 13:47
Zielig ventje. Weet jewat ik leuk zou vinden dat is dat er bij jou turks bloed wordt gevonden.

En wat als de Turken zelf dit nu eens een goed voorstel vinden?

Benieuwd wat je dan gaat zeggen...


Het is in ieder geval een WIN-WIN voorstel. Ik heb totnogtoe geen enkel beter voorstel gehoord.

Betweters aller landen, presenteer een beter alternatief als jullie het zelf zo goed weten.
Geloof je dat nu echt zelf dat Turkije 95% van de turken in de diaspora terug gaan opnemen in hun land. turkije gaat veel toegevingen doen aan de EU maar denk dat ze voor jou voorstel wel gaan passen. Moesten ze het toch goed vinden en de turken in de diaspora vinden het ook goed, dan heb ik daar geen enkel probleem mee. Als je dit een oplossing vindt voor het emigratie probleem, is dat jou zaak maar ik denk niet dat het veel gaat helpen. Men moet de problemen in het land van herkomst helpen oplossen zodanig dat de mensen het niet meer nodig vinden naar het Westen te trekken en hun leven te riskeren. Maar als je blijft zeggen eigen volk eerst gaat dat niet, je moet zeggen iedereen tegelijk.

Tuurlijk eigen volk eerst!
En dat de turken hun EIGEN volk nog niet teug willen ,waarom moeten wij er dan mee opgescheept zitten,hand in hand terug naar eigen land!

Kotsmos
27 februari 2003, 13:49
En dat de turken hun EIGEN volk nog niet teug willen ,waarom moeten wij er dan mee opgescheept zitten

Omdat volkeren niet vasthangen aan een bepaald gebied? (ook al vinden volksnationalisten van wel)

Ali
27 februari 2003, 13:58
Tuurlijk eigen volk eerst!
En dat de turken hun EIGEN volk nog niet teug willen ,waarom moeten wij er dan mee opgescheept zitten,hand in hand terug naar eigen land!

een goede raad van Ali : zorg dat je kleinkinderen arabisch leren want ze gaan het nodig hebben.
nog een aantal jaren en jullie worden bedreigd met uitsterven.
in plaats van een kind te nemen dat de toekomst van belgie kan verzekeren , nemen jullie een hondje of twee en wij...tjah en jullie gaan je leven lang werken om dan in een home te belanden waar ze je dan met een spuit ombrengen, moederziel alleen.
very very sad.....

alpina
27 februari 2003, 14:01
Tuurlijk eigen volk eerst!
En dat de turken hun EIGEN volk nog niet teug willen ,waarom moeten wij er dan mee opgescheept zitten,hand in hand terug naar eigen land!

een goede raad van Ali : zorg dat je kleinkinderen arabisch leren want ze gaan het nodig hebben.
nog een aantal jaren en jullie worden bedreigd met uitsterven.
in plaats van een kind te nemen dat de toekomst van belgie kan verzekeren , nemen jullie een hondje of twee en wij...tjah en jullie gaan je leven lang werken om dan in een home te belanden waar ze je dan met een spuit ombrengen, moederziel alleen.
very very sad.....

Rustig Ali, rustig!! Ik weet dat VL72 soms nogal :? vervelend kan doen maar dat is nog geen reden om de gehele Westerse cultuur uit te schelden!!

vlaanderen72
27 februari 2003, 14:03
Tuurlijk eigen volk eerst!
En dat de turken hun EIGEN volk nog niet teug willen ,waarom moeten wij er dan mee opgescheept zitten,hand in hand terug naar eigen land!

een goede raad van Ali : zorg dat je kleinkinderen arabisch leren want ze gaan het nodig hebben.
nog een aantal jaren en jullie worden bedreigd met uitsterven.
in plaats van een kind te nemen dat de toekomst van belgie kan verzekeren , nemen jullie een hondje of twee en wij...tjah en jullie gaan je leven lang werken om dan in een home te belanden waar ze je dan met een spuit ombrengen, moederziel alleen.
very very sad.....

Zover zal het niet kome zenne ali baba. :lol:

vlaanderen72
27 februari 2003, 14:03
Tuurlijk eigen volk eerst!
En dat de turken hun EIGEN volk nog niet teug willen ,waarom moeten wij er dan mee opgescheept zitten,hand in hand terug naar eigen land!

een goede raad van Ali : zorg dat je kleinkinderen arabisch leren want ze gaan het nodig hebben.
nog een aantal jaren en jullie worden bedreigd met uitsterven.
in plaats van een kind te nemen dat de toekomst van belgie kan verzekeren , nemen jullie een hondje of twee en wij...tjah en jullie gaan je leven lang werken om dan in een home te belanden waar ze je dan met een spuit ombrengen, moederziel alleen.
very very sad.....

Rustig Ali, rustig!! Ik weet dat VL72 soms nogal :? vervelend kan doen maar dat is nog geen reden om de gehele Westerse cultuur uit te schelden!!

Dat is de ware aard van de moslims die gij niet wil zien.
Ge zult nog oogskes trekken met dat soort. 8)

Duym
27 februari 2003, 14:06
En dat de turken hun EIGEN volk nog niet teug willen ,waarom moeten wij er dan mee opgescheept zitten

Omdat volkeren niet vasthangen aan een bepaald gebied? (ook al vinden volksnationalisten van wel)

Inderdaad, maar bepaalde culturen, zeden en gewoonten die onverenigbaar zijn met de onze, hangen wel vast aan bepaalde volkeren.

Elke Turk die zich wil aanpassen aan: onze waarden, normen, zeden en gewoonten, kan hier blijven, al de rest moet opkrassen.

Voor de rest: vol is vol.

Duym
27 februari 2003, 14:10
Tuurlijk eigen volk eerst!
En dat de turken hun EIGEN volk nog niet teug willen ,waarom moeten wij er dan mee opgescheept zitten,hand in hand terug naar eigen land!

een goede raad van Ali : zorg dat je kleinkinderen arabisch leren want ze gaan het nodig hebben.
nog een aantal jaren en jullie worden bedreigd met uitsterven.
in plaats van een kind te nemen dat de toekomst van belgie kan verzekeren , nemen jullie een hondje of twee en wij...tjah en jullie gaan je leven lang werken om dan in een home te belanden waar ze je dan met een spuit ombrengen, moederziel alleen.
very very sad.....

Zover zal het niet kome zenne ali baba. :lol:

Pas op!! Die rovers waren in het begin ook maar met 7. Als ik nu de kranten lees :lol:

computeringenieur
27 februari 2003, 20:36
Bijna allemaal een stelletje racisten, presque toutes personnes. Waarom doen jullie zo? Vous avez des idiots?Zijn jullie jaloers wanneer Turkije in 2015 bijna 100 miljoen inwoners zal hebben en de baas zal spelen in de EU?Hebben jullie daarvoor bang?Wij gaan ons nooit laten doen door een klein land dat zogezegd 'veel' te zeggen heeft. NNEEEE. Wij gaan ons nooit en nooit aanpassen aan jullie.En niemand kan ons hier buiten gooien,wie zijn het die ons naar hier gebracht hebben?Om te werken in de mijnen?Toch niet de Turken?Er wonen ook heel veel Belgen in Turkije, waar ze al een huisje gekocht hebben, Turkije stuurt ze toch ook niet weg?Maar ik zeg 1 ding: over 10 jaar wil ik de verschillen zien tussen Turkije en Belgie.Dan gaan we zien wie arm of rijk is.Het begint hier al slecht te gaan met de economie.Veel fabrieken beginnen al te sluiten.Hierop wacht ik alijd op. Wanneer Belgie Afrika wordt.Dan ga ik me kapotlachen!!! :twisted:

vlaanderen72
27 februari 2003, 20:52
Bijna allemaal een stelletje racisten, presque toutes personnes. Waarom doen jullie zo? Vous avez des idiots?Zijn jullie jaloers wanneer Turkije in 2015 bijna 100 miljoen inwoners zal hebben en de baas zal spelen in de EU?Hebben jullie daarvoor bang?Wij gaan ons nooit laten doen door een klein land dat zogezegd 'veel' te zeggen heeft. NNEEEE. Wij gaan ons nooit en nooit aanpassen aan jullie.En niemand kan ons hier buiten gooien,wie zijn het die ons naar hier gebracht hebben?Om te werken in de mijnen?Toch niet de Turken?Er wonen ook heel veel Belgen in Turkije, waar ze al een huisje gekocht hebben, Turkije stuurt ze toch ook niet weg?Maar ik zeg 1 ding: over 10 jaar wil ik de verschillen zien tussen Turkije en Belgie.Dan gaan we zien wie arm of rijk is.Het begint hier al slecht te gaan met de economie.Veel fabrieken beginnen al te sluiten.Hierop wacht ik alijd op. Wanneer Belgie Afrika wordt.Dan ga ik me kapotlachen!!! :twisted:

Pfffff noem mij racist gastje ik ben er FIER OP!!!!
En jullie bij de eu komen dat zal wel er zit al schorriemorrie genoeg van jullie hier!
En het is geen kwestie van bang zijn ,maar een kwestie van zelfbehoud.
En dat jullie je niet aanpassen is alom geweten daarom ook mijn aversie tegenover jullie!
Buiten zullen jullie niet gaan nee ,maar kruipen dat zullen jullie!
En ik heb je niet naar hier gehaald hoor godverdomme nee!
De kapitalisten en nu zitten wij met jullie en zij gaan hun fabrieken bij jullie plaatsen!
Die belgen hebben bij jullie niets te zoeken net zomin als jullie hier!
Turkije is een dump niet meer niet minder ,de beschaving is aan jullie voor bij gegaan nu willen jullie hier beginnen plunderen en je wil opdringen!
De economie gaat hier slechter dankzij dat vreemds gespuis dat hier alles leegzuigt!
Jullie zijn nu al africa en ik lach nu al.
ROTTE MOSLIM HOND!!!!!

Duym
27 februari 2003, 21:20
..........Er wonen ook heel veel Belgen in Turkije, waar ze al een huisje gekocht hebben, Turkije stuurt ze toch ook niet weg?.............

Dat is wat men noemt appelen met peren vergelijken. De Turken die de laatste 20 jaar naar hier zijn gekomen waren economische vluchtelingen. Om te profiteren van alle voorzieningen waar onze voorouders voor gevochten hebben.
De Belgen die naar Turkije gaan doen dat nu niet bepaald om dezelfde reden, maar wel om hun kennis ten dienste te stellen van een achterlijk land met een even achterlijke godsdienst.

Ik neem echter wel afstand van vl72 zijn taalgebruik. Men kan dezelfde waarheden verkondigen op een meer beschaafde manier.

TomB
27 februari 2003, 21:33
Bijna allemaal een stelletje racisten, presque toutes personnes. Waarom doen jullie zo? Vous avez des idiots?Zijn jullie jaloers wanneer Turkije in 2015 bijna 100 miljoen inwoners zal hebben en de baas zal spelen in de EU?Hebben jullie daarvoor bang?Wij gaan ons nooit laten doen door een klein land dat zogezegd 'veel' te zeggen heeft. NNEEEE. Wij gaan ons nooit en nooit aanpassen aan jullie.En niemand kan ons hier buiten gooien,wie zijn het die ons naar hier gebracht hebben?Om te werken in de mijnen?Toch niet de Turken?Er wonen ook heel veel Belgen in Turkije, waar ze al een huisje gekocht hebben, Turkije stuurt ze toch ook niet weg?Maar ik zeg 1 ding: over 10 jaar wil ik de verschillen zien tussen Turkije en Belgie.Dan gaan we zien wie arm of rijk is.Het begint hier al slecht te gaan met de economie.Veel fabrieken beginnen al te sluiten.Hierop wacht ik alijd op. Wanneer Belgie Afrika wordt.Dan ga ik me kapotlachen!!! :twisted:


Ik ben een migrant. Ik praat de taal van het land waar ik woon en heb daar een vriendenkring die bijna uitsluitend uit mensen van het land bestaat. Ik hok niet samen in een getto van enkel maar mensen van mijn nationaliteit en tracht me zoveel mogenlijk in te leven in de plaatselijke cultuur. Ik heb nog nooit een probleem gehad met de plaatselijke bevolking, het moeilijkste deel van mijn migratie was papierwerk. Ik wens de mensen van dit land het beste en stel me uit respect dankbaar op waar dat van toepassing is.

U daarentegen bent een arrogant kereltje dat elke vorm van aanpassing aan zijn omgeving weigert, dat aanzet geeft aan de plaatselijke bevolking, u bent iemand die conflict uitlokt. Het zijn ettertjes zoals u die extreem rechts veel stemmen opleveren en ervoor zorgen dat de Turkse gemeenschap in zijn geheel scheef bekeken wordt. U wilt geen samenleven, u vind dat u meer waard bent dan uw buurman.

Om het over de feiten te hebben waarom Turkije niet kan toetreden:
Turkije heeft 60 miljoen mensen die 4 maal minder produceren dan de gemiddelde Belg. Die toelaten om onder de EU mee te doen is economische zelfmoord voor Europa.
Turkije respecteert de vrije meningsuiting niet en respecteert de rechten van de mens niet.

U zegt dat Turkije klaar is om toe te treden tot de gemeenschappelijke markt. De realiteit is dat Turkije zelfs de basisinfrastructuur niet heeft om eraan te denken om mee te doen. Dit heeft helemaal niets met racisme te maken.

Ik ben de eerste om Turkije toe te laten onder verminderde voorwaarden, maar aan een minimum zal toch moeten voldaan worden.

Uw dreigspraak houdt overigens geen steek. Turkije heeft een Bruto Nationaal Product dat kleiner is dan dat van de Benelux. Tegenover de hele Europese Gemeenschap is de macht van Turkije aldus onbestaande. Laat uw natte dromen over een nationalistisch Turkije dat baas komt spelen in Europa maar zitten.

Als u, samen met andere Turken verspreid over Europa uw haat wenst te blijven spijen, kom dan niet op mijn deur kloppen als de emmer ooit overloopt.

Wordt volwassen en wees constructief.

Duym
27 februari 2003, 21:52
Het begint hier al slecht te gaan met de economie.Veel fabrieken beginnen al te sluiten.Hierop wacht ik alijd op. Wanneer Belgie Afrika wordt.Dan ga ik me kapotlachen!!! :twisted:

Dit schrijft de man die:

- genoten heeft van onze gastvrijheid
- geniet van alle voorzieningen die in zijn apenland niet te krijgen zijn
- ons wil warm maken voor zijn zaak door te stellen dat zijn voorouders naar hier zijn gekomen om ons land op te bouwen

Beste, op één punt is jouw land dan toch beschaafder dan het onze. Met een publieke uitspraak zoals je die hierboven geeft, vlieg je in Turkije de bak in.
Ik hoop dat dat ik ooit in onafhankelijk Vlaanderen mag leven waar een immigrant het vrij staat om zo'n zaken te zeggen (dus niet in de bak), maar dan wel met de consequentie dat hij binnen de 24 uur terug naar zijn apenland moet vertrekken waar het dan toch allemaal zoveel beter is.

En daar denken niet alleen Vlaams blokkers zo over, hou je dus maar vast.

Kotsmos
27 februari 2003, 22:07
Bijna allemaal een stelletje racisten, presque toutes personnes. Waarom doen jullie zo? Vous avez des idiots?Zijn jullie jaloers wanneer Turkije in 2015 bijna 100 miljoen inwoners zal hebben en de baas zal spelen in de EU?Hebben jullie daarvoor bang?Wij gaan ons nooit laten doen door een klein land dat zogezegd 'veel' te zeggen heeft. NNEEEE. Wij gaan ons nooit en nooit aanpassen aan jullie.En niemand kan ons hier buiten gooien,wie zijn het die ons naar hier gebracht hebben?Om te werken in de mijnen?Toch niet de Turken?Er wonen ook heel veel Belgen in Turkije, waar ze al een huisje gekocht hebben, Turkije stuurt ze toch ook niet weg?Maar ik zeg 1 ding: over 10 jaar wil ik de verschillen zien tussen Turkije en Belgie.Dan gaan we zien wie arm of rijk is.Het begint hier al slecht te gaan met de economie.Veel fabrieken beginnen al te sluiten.Hierop wacht ik alijd op. Wanneer Belgie Afrika wordt.Dan ga ik me kapotlachen!!! :twisted:

Pfffff noem mij racist gastje ik ben er FIER OP!!!!
En jullie bij de eu komen dat zal wel er zit al schorriemorrie genoeg van jullie hier!
En het is geen kwestie van bang zijn ,maar een kwestie van zelfbehoud.
En dat jullie je niet aanpassen is alom geweten daarom ook mijn aversie tegenover jullie!
Buiten zullen jullie niet gaan nee ,maar kruipen dat zullen jullie!
En ik heb je niet naar hier gehaald hoor godverdomme nee!
De kapitalisten en nu zitten wij met jullie en zij gaan hun fabrieken bij jullie plaatsen!
Die belgen hebben bij jullie niets te zoeken net zomin als jullie hier!
Turkije is een dump niet meer niet minder ,de beschaving is aan jullie voor bij gegaan nu willen jullie hier beginnen plunderen en je wil opdringen!
De economie gaat hier slechter dankzij dat vreemds gespuis dat hier alles leegzuigt!
Jullie zijn nu al africa en ik lach nu al.
ROTTE MOSLIM HOND!!!!!

jullie zouden een prachtig koppel zijn
écht!

Darwin
27 februari 2003, 22:19
Tuurlijk eigen volk eerst!
En dat de turken hun EIGEN volk nog niet teug willen ,waarom moeten wij er dan mee opgescheept zitten,hand in hand terug naar eigen land!

een goede raad van Ali : zorg dat je kleinkinderen arabisch leren want ze gaan het nodig hebben.
nog een aantal jaren en jullie worden bedreigd met uitsterven.
in plaats van een kind te nemen dat de toekomst van belgie kan verzekeren , nemen jullie een hondje of twee en wij...tjah en jullie gaan je leven lang werken om dan in een home te belanden waar ze je dan met een spuit ombrengen, moederziel alleen.
very very sad.....

En dan verschieten jullie dat wij jullie "vuil makkakken" noemen...


Ofwel is deze Ali een autochtone provocateur, of anders ... een typische moslim-allochtoon.

Commentaar hoeft niet meer voor wie zijn ogen open heeft.

Voor de anderen openen postings als deze hopelijk wèl hun ogen en maken ze hun verdoofde breinen wakker.

Alle "vooroordelen" en "racistische" beweringen komt deze meneer eens snel allemaal onderstrepen.


Toch bedankt, meneer Ali.

:wink:


En Kotsmos, je kunt ook grafieken in de topic "de moslims in cijfers" vinden. Maar eigenlijk hoeft d*t zelfs al niet meer als je de woorden van meneer Ali eens aandachtig beluistert...

:!:

TomB
27 februari 2003, 23:56
Bijna allemaal een stelletje racisten, presque toutes personnes. Waarom doen jullie zo? Vous avez des idiots?Zijn jullie jaloers wanneer Turkije in 2015 bijna 100 miljoen inwoners zal hebben en de baas zal spelen in de EU?Hebben jullie daarvoor bang?Wij gaan ons nooit laten doen door een klein land dat zogezegd 'veel' te zeggen heeft. NNEEEE. Wij gaan ons nooit en nooit aanpassen aan jullie.En niemand kan ons hier buiten gooien,wie zijn het die ons naar hier gebracht hebben?Om te werken in de mijnen?Toch niet de Turken?Er wonen ook heel veel Belgen in Turkije, waar ze al een huisje gekocht hebben, Turkije stuurt ze toch ook niet weg?Maar ik zeg 1 ding: over 10 jaar wil ik de verschillen zien tussen Turkije en Belgie.Dan gaan we zien wie arm of rijk is.Het begint hier al slecht te gaan met de economie.Veel fabrieken beginnen al te sluiten.Hierop wacht ik alijd op. Wanneer Belgie Afrika wordt.Dan ga ik me kapotlachen!!! :twisted:

Pfffff noem mij racist gastje ik ben er FIER OP!!!!
En jullie bij de eu komen dat zal wel er zit al schorriemorrie genoeg van jullie hier!
En het is geen kwestie van bang zijn ,maar een kwestie van zelfbehoud.
En dat jullie je niet aanpassen is alom geweten daarom ook mijn aversie tegenover jullie!
Buiten zullen jullie niet gaan nee ,maar kruipen dat zullen jullie!
En ik heb je niet naar hier gehaald hoor godverdomme nee!
De kapitalisten en nu zitten wij met jullie en zij gaan hun fabrieken bij jullie plaatsen!
Die belgen hebben bij jullie niets te zoeken net zomin als jullie hier!
Turkije is een dump niet meer niet minder ,de beschaving is aan jullie voor bij gegaan nu willen jullie hier beginnen plunderen en je wil opdringen!
De economie gaat hier slechter dankzij dat vreemds gespuis dat hier alles leegzuigt!
Jullie zijn nu al africa en ik lach nu al.
ROTTE MOSLIM HOND!!!!!

jullie zouden een prachtig koppel zijn
écht!

Hehe :D

computeringenieur
28 februari 2003, 17:32
Vlaanderen72 let op je woorden, je maakt het nog erger.Ik verwittig je maar!!Anders zal je de gevolgen ervan dragen, met je grote bebbel. Kom eens buiten he, in plaats van op je pc. Dan ziet niemand je natuurlijk niet. Zeg het eens op openbare plaatsen?En ten eerste wie wilt deze stomme apenland eens? Als ik afgestudeerd ben ga ik naar Turkije voor altijd, en ga ik zeker in de politic.Kijk wat er gaat gebeuren met Turkije. En ik hoop ooit dat Belgie zo arm wordt dat hij bij Turkije komt janken.Dat gaat zeker ooit komen!!!Lomperik, vuile racist.

S.
28 februari 2003, 17:38
Moest U ooit in de politiek gaan, dan geef ik U één tip: Stop met schelden en stel U véél gematigder op! Voil*, dat zijn zelfs 2 tips.

Darwin
28 februari 2003, 17:44
Vlaanderen72 let op je woorden, je maakt het nog erger.Ik verwittig je maar!!Anders zal je de gevolgen ervan dragen, met je grote bebbel. Kom eens buiten he, in plaats van op je pc. Dan ziet niemand je natuurlijk niet. Zeg het eens op openbare plaatsen?En ten eerste wie wilt deze stomme apenland eens? Als ik afgestudeerd ben ga ik naar Turkije voor altijd, en ga ik zeker in de politic.Kijk wat er gaat gebeuren met Turkije. En ik hoop ooit dat Belgie zo arm wordt dat hij bij Turkije komt janken.Dat gaat zeker ooit komen!!!Lomperik, vuile racist.

Jaja, da's voor later manneke.

Maar vergeet nu eerst niet uwe luier te verversen!


Want het begint hier zo'n beetje te stinken, amaai!


:x :? :lol:

TomB
28 februari 2003, 18:49
Vlaanderen72 let op je woorden, je maakt het nog erger.Ik verwittig je maar!!Anders zal je de gevolgen ervan dragen, met je grote bebbel. Kom eens buiten he, in plaats van op je pc. Dan ziet niemand je natuurlijk niet. Zeg het eens op openbare plaatsen?En ten eerste wie wilt deze stomme apenland eens? Als ik afgestudeerd ben ga ik naar Turkije voor altijd, en ga ik zeker in de politic.Kijk wat er gaat gebeuren met Turkije. En ik hoop ooit dat Belgie zo arm wordt dat hij bij Turkije komt janken.Dat gaat zeker ooit komen!!!Lomperik, vuile racist.

Bent u wel zeker dat afgestudeerd ooit zal komen?

computeringenieur
28 februari 2003, 21:29
Ja tomB ik ga verder afgestudeerd geraken, ik studeer Industriële Wetenschappen!!

computeringenieur
28 februari 2003, 21:30
Allemaal een stelletje RACISTEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
Jullie mogen de pot op!!!!!!!!!!!!!!

datri
28 februari 2003, 21:32
Vlaanderen72 let op je woorden, je maakt het nog erger.Ik verwittig je maar!!Anders zal je de gevolgen ervan dragen, met je grote bebbel. Kom eens buiten he, in plaats van op je pc. Dan ziet niemand je natuurlijk niet. Zeg het eens op openbare plaatsen?En ten eerste wie wilt deze stomme apenland eens? Als ik afgestudeerd ben ga ik naar Turkije voor altijd, en ga ik zeker in de politic.Kijk wat er gaat gebeuren met Turkije. En ik hoop ooit dat Belgie zo arm wordt dat hij bij Turkije komt janken.Dat gaat zeker ooit komen!!!Lomperik, vuile racist.

Bent u wel zeker dat afgestudeerd ooit zal komen?

:lol: :lol:

Eén ding is positief, da's er al ene minder :lol: :lol:

S.
28 februari 2003, 22:05
Allemaal een stelletje RACISTEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
Jullie mogen de pot op!!!!!!!!!!!!!!

Dat bedoel ik dus als ik zeg dat je je gematigder moet opstellen en stoppen met schelden!

C uit W
28 februari 2003, 22:54
Het antwoord van vlaanderen72 is even grof als de uitlatingen van computeringenieur; dus zijn verontwaardiging is hypocriet.

alpina
1 maart 2003, 14:48
Allemaal een stelletje RACISTEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
Jullie mogen de pot op!!!!!!!!!!!!!!

Vergeleken met jouw manier van denken zijn de meesten hier allesbehalve racistisch!! :wink:

Nog veel succes met u belachelijke extreme ideëen!!