PDA

View Full Version : Herr Oberst is de eenenzeventigste forummer van de week


Pluche
5 oktober 2008, 21:14
Herr Oberst is door Garfield verkozen als opoilger, Herr Oberst omschrijft zichzelf als volgt:

Ik ben dus Herr Oberst, en dit is mijn tweede FvdW-sessie op dit forum. Ik ben bijna 20 jaar, woonachtig in de Kempen en student 2e bachelor (ik haat dat Engelstalig woordgebruik) Politieke Wetenschappen aan de KU Leuven. Mijn politieke oriëntatie is, zoals u wel zult vermoeden, conservatief rechts. Dit houdt per definitie in dat ik tevens anti-liberaal, anti-socialistisch en pro-volksnationalistisch ben. In mijn vrije tijd hou ik mij o.a. bezig met uitgaan, lezen (bijna steeds non-fictie en geschiedkundige of politieke werken, dit kan zowel in boekvorm als op internet zijn) en het spelen van 'Grand Strategy' computerspellen als Hearts of Iron of Europa Universalis. Wil je meer weten, vraag maar. (zoals in mijn vorige sessie: bij voorkeur vragen over politieke of ideologische onderwerpen, maar de rest mag natuurlijk ook altijd)

Pluche
5 oktober 2008, 21:15
De traditionele openingsvraag= hoeveel keer eet je frietjes per maand en wat is uw lievelingssaus?

LastMohican
5 oktober 2008, 21:40
Wat vind je van Dedecker ? :D

eric v68
5 oktober 2008, 22:09
welk deel van Nederland is voor jou nog onbekend terrein ?

eric v68
5 oktober 2008, 22:14
Je komt uit de Kempen.

vandaag reed ik op de snelweg tussen Breda en Antwerpen de grens over.
dan zie je een aantal borden langs de kant staan om te beginnen met bord 'België' met daarop de dringende mededeling dat je toch echt niet harder mag als 120 km/u, 'gewest Vlaanderen heet u welkom', bord 'provincie Antwerpen' en vreemd genoeg ook een bordje 'de Kempen'.

dat bordje 'de Kempen', hoort daar toch niet thuis ?

eric v68
5 oktober 2008, 22:15
overigens was ik vandaag onderweg naar een bespreking van de Baarle Werkgroep in Gent.

wat vind je van een hereniging van Vlaanderen en Nederland ?

Daimanta
5 oktober 2008, 22:17
Waarom Herr Oberst als naam?

Welke Europa universalis speel je?

Pluche
6 oktober 2008, 02:57
P-Magazine, Dag Allemaal of toch maar Humo?

Pluche
6 oktober 2008, 02:58
Helmut lotti of Pavarotti?

LiberaalNL
6 oktober 2008, 12:03
Hoe zit jouw kaart van (West-) Europa eruit? Je bent immers (net als ik) voorstander van vrijheid voor de naties.

liberalist_NL
6 oktober 2008, 23:05
Vindt u dat religie een legitieme invloed heeft in het publieke bestel?

André de Hollander
6 oktober 2008, 23:26
Hebben uw politieke opvattingen zich nog ontwikkeld sinds de eerste fvdw-sessie en zo ja, welke ontwikkeling kunt u noemen?

André de Hollander
6 oktober 2008, 23:26
Hoe denkt u over uw Noorderburen?

André de Hollander
6 oktober 2008, 23:27
Zou u geweld in overweging nemen om uw doelen te bereiken?

liberalist_NL
6 oktober 2008, 23:36
Wat vindt u van Southpark? :-P

Herr Oberst
7 oktober 2008, 12:13
De traditionele openingsvraag= hoeveel keer eet je frietjes per maand en wat is uw lievelingssaus?

Hangt ervan af, gemiddeld zo'n 2 * 3 keer, steeds met mayonaise.

Herr Oberst
7 oktober 2008, 12:29
Wat vind je van Dedecker ? :D

Zoals u wel zult vermoeden, zal mijn mening over die man zijn politiek en ideologie niet al te postief zijn ;-). Hij is op vele vlakken compleet tegenovergesteld aan mijn conservatief-nationalistische ideologische uitgangspunten. Ik zie namelijk zowel het socialisme/marxisme als het liberalisme/ultrakapitalisme als volstrekt onverenigbaar met mijn ideologie. Enkele van de belangrijkste tegenstellingen met Dedecker's politiek (er zijn er nog andere):

Ten eerste, op ethisch vlak, terwijl Dedecker het homohuwelijk, abortus, homoadoptie en alle andere progressieve 'verwezenlijkingen' toejuicht, zie ik dat eerder als een afbreuk aan onze traditionele waarden, als een bedreiging van het klassieke gezin en haar belangrijke rol in de samenleving.

Ten tweede, op economisch vlak, waar Dedecker een ultrakapitalist is, kunt u mij eerder economisch in het centrum plaatsten, met enkele neigingen naar het solidarisme en het corporatisme. Ik ga fundamenteel uit van het principe 'de economie moet de mensen dienen, en niet omgekeerd', wat bijvoorbeeld inhoudt dat ik arbeidsmigratie verwerp (terwijl Dedecker dit goedkeurt). Arbeidsmigratie mag dan wel een tijdelijke oplossing zijn voor het tekort aan arbeidskrachten, op langere termijn is het nefast voor de sociale cohesie in onze steden, voor de veiligheid, de stabiliteit, kortom voor onze samen-leving. Maar ook met betrekking tot zijn visie op de sociale zekerheid deel ik zijn mening niet.

Ten derde, op communautair vlak. Dedecker is wat mij betreft veel te gematigd. Zijn slogan 'met België als het kan, zonder België als het moet' is hol, want het kán nu eenmaal noo*t met België. Daarvoor zijn de twee volkeren in deze wanstaat te verschillend, al hebben ze beiden hun kwaliteiten.

Een laatste kritiek is van pragmatischer aard: ik zie zijn partij als een samenraapsel van allerlei figuren en persoonlijkheden, ieder met zijn eigen agenda en ideeën. Ik verwijs dan bijvoorbeeld naar de tweespalt in de partij over de communautaire kwesties, maar bv. ook over zaken als het rookverbod. Ik, samen met vele anderen, stel nu reeds dat die partij binnen ettelijke jaren uiteen zal liggen... wat geen slechte zaak voor Vlaanderen zal zijn.

Herr Oberst
7 oktober 2008, 12:32
welk deel van Nederland is voor jou nog onbekend terrein ?

Zowat geheel Nederland eigenlijk :-). Buiten de noodzakelijke bezoeken aan steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en enkele tripjes naar bv. Texel of de streek rond Arnhem ben ik nog maar betrekkelijk weinig in Nederland geweest. En ja, daar moet verandering in komen, ik weet het ;-)

Herr Oberst
7 oktober 2008, 16:29
Je komt uit de Kempen.

vandaag reed ik op de snelweg tussen Breda en Antwerpen de grens over.
dan zie je een aantal borden langs de kant staan om te beginnen met bord 'België' met daarop de dringende mededeling dat je toch echt niet harder mag als 120 km/u, 'gewest Vlaanderen heet u welkom', bord 'provincie Antwerpen' en vreemd genoeg ook een bordje 'de Kempen'.

dat bordje 'de Kempen', hoort daar toch niet thuis ?

Ik beschouw dat inderdaad toch ook niet meer echt als 'de Kempen', neen. Vermoedelijk komt de autostrade de grens over op een punt dat er 'officieel' nog nét inligt.

Herr Oberst
7 oktober 2008, 16:40
overigens was ik vandaag onderweg naar een bespreking van de Baarle Werkgroep in Gent.

wat vind je van een hereniging van Vlaanderen en Nederland ?

Alhoewel ik principieel voorstander ben van een verenigd Groot-Nederland/Dietsland, besef ik wel dat de data 1588 en 1830 wel degelijk hun sporen nagelaten hebben op cultureel en psychologisch vlak, en dat daar rekening mee moet gehouden worden. De gescheiden geschiedenis, namelijk in de richting van een Protestants handelsland (Nederland) en een Katholiek boerenland (Vlaanderen) valt niet te negeren.

Om dit op te lossen, ben ik aanhanger van de gedachte om de beide volksdelen geleidelijk terug naar elkaar toe te laten groeien. Ik ben voorstander, na de onafhankelijkheid van Vlaanderen, van een losse confederatie met Nederland, vooreerst op cultureel gebied. Met verloop van tijd, als er gezien wordt dat Vlamingen en Nederlanders grotere verstandhouding hebben (en de Belgische 'hollanderhaat' begint te verdwijnen) kan deze confederatie uitbreiding nemen naar andere vlakken, bv. economie, buitenlands beleid, enzovoorts, om uiteindelijk uit te monden in een volwaardige federatie. Maar dat is vérre toekomstmuziek...

Herr Oberst
7 oktober 2008, 16:46
Waarom Herr Oberst als naam?

Welke Europa universalis speel je?

Misschien zonder het te weten hebt u twee samenhangende vragen gesteld: de naam Herr Oberst is in oorsprong de nickname die ik gebruikte om 'Hearts of Iron' (zusterspel van Europa Universalis over WO II) in multiplayer te spelen :-). En ja, tevens ook wel een beetje om de linkerzijde wat op de kast te jagen (wat al ettelijke malen gebeurd is) ;-)

Ik speel de laatste versie, Europa Universalis 3, met alle uitbreidingen en de mod 'Magna Mundi', die het spel ettelijke keren beter maakt. Zo'n goede speler ben ik niet, aangezien ik mij nogal inleef in het spel en daarom soms politieke/economische keuzes maak die eigenlijk niet de beste zijn.

Herr Oberst
7 oktober 2008, 16:46
P-Magazine, Dag Allemaal of toch maar Humo?

Doe mij dan toch maar Humo...

LiberaalNL
7 oktober 2008, 17:10
Horen Zuid/Frans-Vlaanderen en Oost-Friesland volgens jou ook in een confederatie van Nederland en Vlaanderen?

Herr Oberst
7 oktober 2008, 18:14
Helmut lotti of Pavarotti?

Pavarotti natuurlijk :-)

Weezer
7 oktober 2008, 18:21
Helmut lotti of Pavarotti?

Sepultura of Will Tura? :mrgreen:

Herr Oberst
7 oktober 2008, 18:34
Hoe zit jouw kaart van (West-) Europa eruit? Je bent immers (net als ik) voorstander van vrijheid voor de naties.

Ik had ooit eens zo'n kaartje gemaakt, maar vind het niet meer, dus zal de wijzigingen met de huidige staatsgrenzen samenvatten (ik hou het bij West-Europa):

De Britse Eilanden : een onafhankelijk Ierland (+ Noord Ierland), Schotland, Wales en Engeland, al dan niet in een losse confederatie verenigd. Het Iberisch schiereiland: een onafhankelijk Baskenland en Catalonië, al dan niet in een losse confederatie met Spanje verenigd (Spanje dat overigens betekenisvolle autonomie moet verlenen aan bv. Galicië en Andalucië, en dan vooral culturele autonomie). Frankrijk: een onafhankelijk Bretagne, al dan niet in een losse confederatie met Frankrijk verenigd (Frankrijk dat eveneens autonomie moet verlenen aan haar regio's, inclusief Wallonië). Nederland en Vlaanderen zoals eerder beschreven. Nu het politiek compleet incorrecte deel: Duitsland + Oostenrijk, ook met betekenisvolle autonomie voor de regio's. Voor het overige deel grotendeels hetzelfde, maar altijd met aandacht voor de regionale identiteiten (een quasi-federaal Italië bv.).

Over de rest van Europa en de wereld, de lijn doorgetrokken, namelijk het principe dat staats- en volksgrenzen moeten samenvallen, en dat er oog moet zijn voor regionale subidentiteiten.

Herr Oberst
7 oktober 2008, 18:51
Vindt u dat religie een legitieme invloed heeft in het publieke bestel?

Laat ik eerst stellen dat ik voorstander ben van de scheiding tussen Kerkelijke autoriteiten en wereldlijke autoriteiten. De scheiding tussen Kerk en staat is iets wat, mits enkele wijzigingen, behouden moet blijven. Ik vind echter wel dat de staat niet enkel rekening moet houden met de stoffelijke behoeften van mensen, maar ook met de spirituele. Religie hoort daar nu eenmaal bij, al wordt haar rol kleiner en kleiner. De rol van de Katholieke kerk voor het instandhouden van een gemeenschapsgevoel en daarmee de solidariteit in Vlaanderen in het verleden valt niet te onderschatten, en het is dan ook tekenend dat samen met de teloorgang van de Kerk, ook het samenhorigheidsgevoel erop achteruit gaat. Vandaar dat ik zeker en vast geen tegenstander ben van geldelijke en morele ondersteuning van de Katholieke kerk door de overheid, ook nu nog.

Ik besef echter wel ten volle dat de rol van de Kerk voorgoed voorbij kan zijn (al hoop ik nog steeds op een réveil). Vandaar dat men andere middelen moet aanvatten om gemeenschapsgevoel, stabiliteit en solidariteit te stimuleren. Eén van die middelen kan het cultiveren van het nationalisme zijn, iets wat nog wel degelijk leeft bij een groot deel van de Vlamingen. Ik ben het dan ook eens met de stelling van de socioloog Durkheim (eind 19e - begin 20e eeuw), namelijk dat het nationalisme de godsdienst kan vervangen als middel tot sociale cohesie en solidariteit.

De Sint
7 oktober 2008, 18:53
Wat wil je hebben voor mijn verjaardag, Herr Oberst?

Daimanta
7 oktober 2008, 19:57
Ik speel de laatste versie, Europa Universalis 3, met alle uitbreidingen en de mod 'Magna Mundi', die het spel ettelijke keren beter maakt. Zo'n goede speler ben ik niet, aangezien ik mij nogal inleef in het spel en daarom soms politieke/economische keuzes maak die eigenlijk niet de beste zijn.

Mooi, want dat spel heb ik wel eens gespeeld. Welke landen ben je het liefst? Welke landen heb je een gloedhekel aan?

Herr Oberst
8 oktober 2008, 14:55
Hebben uw politieke opvattingen zich nog ontwikkeld sinds de eerste fvdw-sessie en zo ja, welke ontwikkeling kunt u noemen?

Ik denk niet dat ik wezenlijke veranderingen heb ondergaan op ideologisch vlak sinds de vorige sessie, enkel misschien wat bijschaving en verdieping. Als ik het over langere termijn bekijk, kan ik wel vaststellen dat ik meer en meer anti-liberaal wordt (al heb ik mezelf nooit als een liberaal beschouwd).

Herr Oberst
8 oktober 2008, 14:58
Hoe denkt u over uw Noorderburen?

Dat wij en zij tot hetzelfde volk behoren, dat jammer genoeg door de geschiedenis gescheiden is geraakt. Ik deel absoluut niet in de hollanderhaat van sommige Belgen. Wel kan natuurlijk gezegd worden dat sommige Nederlanders, vooral dan de meer noordelijken (de protestanten dus), soms wel eens arrogant kunnen overkomen.

Herr Oberst
8 oktober 2008, 15:02
Zou u geweld in overweging nemen om uw doelen te bereiken?

Enkel indien alle andere mogelijkheden uitgeput zijn, en geweld een reële oplossing kan bieden, zonder de zaak te schaden. Ik be niet zo naïef om te geloven dat men alles kan bereiken zonder geweld te gebruiken. Sommige machten kunnen nu eenmaal niet overwonnen worden louter door vreedzame acties.

Herr Oberst
8 oktober 2008, 15:04
Wat vindt u van Southpark? :-P

Ik vind het een geweldige serie, en heb volgens mij zowat alle afleveringen gezien. Dat is echt nog eens iets waar ik compleet mee kan strijkgaan :-)

Herr Oberst
8 oktober 2008, 15:11
Horen Zuid/Frans-Vlaanderen en Oost-Friesland volgens jou ook in een confederatie van Nederland en Vlaanderen?

Frans-Vlaanderen dient inderdaad terug onderdeel te worden van de Vlaamse staat, en de status van het Nederlands moet hersteld worden. Mijn kennis over Oost-Friesland is te beperkt om een oordeel te kunnen vellen.

Herr Oberst
8 oktober 2008, 15:13
Sepultura of Will Tura? :mrgreen:

Heu, geen van beide alstublieft.

liberalist_NL
8 oktober 2008, 15:14
Kan een (Arabische) moslim ook Vlaming zijn?

liberalist_NL
8 oktober 2008, 15:15
Wat is er goed aan België, ondanks haar mankementen? :-)

Herr Oberst
8 oktober 2008, 15:15
Wat wil je hebben voor mijn verjaardag, Herr Oberst?

De wereldheerschappij alstublieft. Maar ben jij de echte sint wel?

liberalist_NL
8 oktober 2008, 15:16
Is Wallonië dader of slachtoffer van de problemen die België sinds de oprichting kende?

liberalist_NL
8 oktober 2008, 15:17
Wat was je 1ste bachelor?

liberalist_NL
8 oktober 2008, 15:19
Ben je principieel tegen liberalisme, of enkel tegen de negatieve effecten ervan?

Herr Oberst
8 oktober 2008, 15:19
Mooi, want dat spel heb ik wel eens gespeeld. Welke landen ben je het liefst? Welke landen heb je een gloedhekel aan?

Frankrijk, Oostenrijk en het Ottomaanse rijk zijn mijn favorieten. Spanje en Milaan vind ik ook wel leuk. Ik heb vooral een hekel aan de kleine mini-staatjes in het Heilige Roomse Rijk en ook wel aan Bourgondië. Ook Polen-Litouwen vind ik betrekkelijk onspeelbaar.

liberalist_NL
8 oktober 2008, 15:20
Hoe zou jij het met Fortis geregeld hebben?

Herr Oberst
8 oktober 2008, 15:38
Kan een (Arabische) moslim ook Vlaming zijn?

Het is logisch dat iemand die de Arabische moslimcultuur aanhangt, geen lid kan zijn van de Vlaamse cultuur. Ik ken nogal wat moslims, en de enige waarvan ik werkelijk kan zeggen dat hij zich heeft aangepast en ten volle geïntegreerd is in onze cultuur, is een man die zijn Arabische naam heeft laten veranderen in een Vlaamse naam, die zich heeft laten dopen (al is hij geen fanatieke bekeerling), die getrouwd is met een Vlaamse en die ik in mijn hele leven nog geen woord Arabisch heb horen spreken. Die man denkt, handelt en leeft als een Vlaming. Hij is daarvoor wel verstoten door zijn vroegere Marokkaanse gemeenschap...

Herr Oberst
8 oktober 2008, 15:39
Wat is er goed aan België, ondanks haar mankementen? :-)

Aan de Belgische staat en het Belgische establishment is er niets goed, met de gewone Vlamingen en Walen is het wel oké.

liberalist_NL
8 oktober 2008, 15:42
Op wat voor een manier zou u de splitsing regelen, en welke partijen moeten hierbij betrokken worden?

Herr Oberst
8 oktober 2008, 17:47
Is Wallonië dader of slachtoffer van de problemen die België sinds de oprichting kende?

Wallonië of de gewone Waal is zeker niet de schuldige, dat is het Belgische establishment. België is noch de staat der Vlamingen, noch der Walen, maar een links-liberaal uitvloeisel van de Brusselse elite. De huidige lamlendigheid waarin het Waals gewest verzeild is geraakt, is ook grotendeels te wijten aan de Belgische structuren (gebrek aan verantwoordelijkheid e.d.). Dat wil niet zeggen dat ik de Walen als evenvéél slachtoffer beschouw van de Belgische wanstaat, want laat ons eerlijk zijn, die was en is in de eerste plaats nog steeds tegen de Vlamingen gericht, vooral dan op cultureel/taalgebied.

Herr Oberst
8 oktober 2008, 17:48
Wat was je 1ste bachelor?

Pol&Soc

Herr Oberst
8 oktober 2008, 17:51
Ben je principieel tegen liberalisme, of enkel tegen de negatieve effecten ervan?

Ik ben principieel tegenstander van de filosofische, maatschappelijke en ideologische uitgangspunten van het liberalisme (die tevens aan de basis liggen van het socialisme). Ik geloof niet in het overdreven rationalisme, het blinde vooruitgangsgeloof, het overdreven materialisme, de cultivering van het individu en dergelijke.

André de Hollander
8 oktober 2008, 18:10
Dat wij en zij tot hetzelfde volk behoren, dat jammer genoeg door de geschiedenis gescheiden is geraakt. Ik deel absoluut niet in de hollanderhaat van sommige Belgen. Wel kan natuurlijk gezegd worden dat sommige Nederlanders, vooral dan de meer noordelijken (de protestanten dus), soms wel eens arrogant kunnen overkomen.

Mag ik een toevoeging geven aan je kennis door te melden dat er in Zeeland (direct grenzend aan Vlaanderen) veel meer protestanten (en hervormden en gereformeerden) wonen dan katholieken?

Naar mijn mening horen ze zeker niet bij de categorie 'arroganten'.

Wat wordt de ernstigste bijwerking van de huidige bankcrisis?

liberalist_NL
8 oktober 2008, 18:11
Ik ben principieel tegenstander van de filosofische, maatschappelijke en ideologische uitgangspunten van het liberalisme (die tevens aan de basis liggen van het socialisme). Ik geloof niet in het overdreven rationalisme, het blinde vooruitgangsgeloof, het overdreven materialisme, de cultivering van het individu en dergelijke.

Buiten overdrevenheden, wat vindt u hier mis mee?

Pluche
8 oktober 2008, 19:03
Naar wat kijk je het eerst als je een jongedame ziet?

Pluche
8 oktober 2008, 19:04
Stel ze stellen u aan als minister van begroting:
op welke 3 posten bespaar je en op welke geef je meer uit?

Pluche
8 oktober 2008, 19:05
Omdat jezelf achter economische vragen vroeg

Wat vind je van de Tobintaks?

liberalist_NL
8 oktober 2008, 19:08
Maakt de mens de natie, of maakt de natie de mens?

Den Duisteren Duikboot
8 oktober 2008, 20:06
Herr Oberst,

Heb je massa-ervaringen achter de rug? En zo ja: hoe ervoer je die?

toccata
8 oktober 2008, 21:14
Was je op het NSV debat vandaag in Leuven?

Herr Oberst
9 oktober 2008, 10:13
Hoe zou jij het met Fortis geregeld hebben?

Nationalisering (liefst in een Vlaamse staat natuurlijk), gecombineerd met strenge staatscontrole en ferme straffen voor degenen die fouten maakten. Dit gecombineerd met de (geleidelijke) nationalisering van het gehele bankwezen, aangezien een bank geen gewoon bedrijf is dat gericht moet zijn op winst.

Herr Oberst
9 oktober 2008, 10:18
Op wat voor een manier zou u de splitsing regelen, en welke partijen moeten hierbij betrokken worden?

Vooreerst dient men uit de uitzichtloze federale logica te stappen. Het laatste jaar heeft aangetoond dat dit model compleet failliet is, en dat er op dit niveau niets wezenlijks voor Vlaanderen te verwezenlijken valt. We dienen de Walen voor de keuze te plaatsen: ofwel onderhandelt u met ons over de bevoegdheidsoverdracht en de eventuele onafhankelijkheid van beide deelstaten, ofwel onderhandelt u niet en dan roepen we eenzijdig de Vlaamse onafhankelijkheid uit via het parlement, al dan niet na referendum. Bij onderhandelingen moeten vanzelfsprekend alle Vlaamse en Waalse partijen vertegenwoordigd zijn, maar ook personen/organisaties uit de brede samenleving. Voor een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring zie ik enkel het VB, de N-VA en eventueel Dedecker en een Vlaams deel van de CD&V in staat, op dit moment toch.

LiberaalNL
9 oktober 2008, 16:25
Welke Nederlandse politieke partij heeft jouw voorkeur?

Herr Oberst
9 oktober 2008, 17:37
Mag ik een toevoeging geven aan je kennis door te melden dat er in Zeeland (direct grenzend aan Vlaanderen) veel meer protestanten (en hervormden en gereformeerden) wonen dan katholieken?

Naar mijn mening horen ze zeker niet bij de categorie 'arroganten'.

Wat wordt de ernstigste bijwerking van de huidige bankcrisis?

Bwah, wat de meest ernstige bijwerking van de crisis gaat worden kan ik niet zo meteen zeggen, maar het is duidelijk dat het huidig systeem op haar grondvesten davert. Het is in ieder geval wel klaar dat de volgende jaren en zelfs het volgende decennium niet van de plezierigste zullen zijn, wat positief is. Wanneer alles goed gaat, zullen mensen het systeem nooit willen veranderen. Wanneer we, zoals ons nu te wachten staat, financiële instabiliteit kennen, hogere werkloosheid, slabakkende economie, minder mogelijkheden tot het voeren van een overheids-sinterklaaspolitiek, een escalatie van het vreemdelingenprobleem (wat onvermijdelijk is gezien men de problemen niet zal kunnen blijven toedekken door er geld in te pompen), kortom wanneer alle fundamentele morele en sociale problemen van onze maatschappij aan de oppervlakte zullen komen, dan zullen mensen wel degelijk beseffen dat dit systeem in zijn geheel rot is en dat er verandering moet komen. Het is aan de nationalistische partijen om daarin het voortouw te nemen, en erop te wijzen dat nationale soevereiniteit en het ideaal van de volksgemeenschap het enige duurzame alternatief is voor de huidige almacht van de vooruitgansoptimistische, apatride en links-liberale elite. In die zin kan de huidige crisis misschien wel een godsgeschenk zijn voor conservatief-nationalisten, wat er ook van zij, het zal in ieder geval de laatste kans zijn die we zullen krijgen.

Herr Oberst
9 oktober 2008, 17:49
Buiten overdrevenheden, wat vindt u hier mis mee?

Men moet terug gaan beseffen dat een individu waardeloos is zonder zijn leefwereld, zonder zijn gemeenschap. Een mens is pas mens door in contact met de andere te komen, door in een samenleving te ageren, die niet louter de som van alle delen is, maar die delen overstijgt. Natuurlijk mag die samenleving de redelijke ontplooing van een individu niet in de weg staan, maar wat we vandaag zien, is het omgekeerde: door overdreven individualisme wordt de samenleving langzaamaan afgebrokkeld. De contractvisie op de maatschappij wordt dominanter en dominanter: hoe kan ik mijn eigen wensen, doelen en materiële behoeften het meest bevredigen, en wie heb ik daarvoor (tijdelijk) nodig, en vooral: moei u niet met mijn persoonlijk ikje, ik kan zelf wel een normen- en waardenpatroon uitzetten. Dit is een visie die fundamenteel nefast is voor de samenleving, aangezien net hetgeen wij delen, hetgeen is wat ons bindt. Een samenleving waarin het individu, en niet de gemeenschap centraal staat, houdt mettertijd op om samenleving te zijn en verwordt tot een atomaire, individualistische 'maatschappij'. Dat is iets wat we ten allen koste moeten vermijden.

Herr Oberst
9 oktober 2008, 17:50
Naar wat kijk je het eerst als je een jongedame ziet?

Naar het gezicht, natuurlijk :-)

C uit W
9 oktober 2008, 18:09
Zit je in een studentenvereniging?

Herr Oberst
10 oktober 2008, 13:49
Stel ze stellen u aan als minister van begroting:
op welke 3 posten bespaar je en op welke geef je meer uit?

Besparen (in volgorde van de mate v. besparing):
- Administratie (bv. de vakbonden geen werkloosheidsuitkeringen meer laten uitreiken, maar dat direct door de staat laten doen, altijd streven naar de hoogste efficiëntie)
- Ontwikkelingshulp (is niet prioritair, maar mag wel degelijk bestaan)
- Defensie (streven naar een geïntegreerde en efficiëntere Europese defensie, wel met behoud/oprichting van een militair en nationaal georganiseerd rijkswachtkorps

Meer uitgeven:
- Gezinspolitiek (bv. de invoering van een ouderschapsloon)
- Economie (bv. verankering van bedrijven)
- Diverse sociale en culturele maatregelen om de sociale cohesie te versterken

Herr Oberst
10 oktober 2008, 13:51
Omdat jezelf achter economische vragen vroeg

Wat vind je van de Tobintaks?

Ik ben an sich geen tegenstander van een taks op valutatransacties, maar die dient dan wel in de eerste plaats de nationale belangen ten goede te komen.

liberalist_NL
10 oktober 2008, 13:53
Hoe ver woon je van de taalgrens en op wat voor een manier beïnvloedt dit jouw denken?

Pluche
10 oktober 2008, 14:03
Wat was je beste vakantie ooit?

Pluche
10 oktober 2008, 14:04
Ik ben links nationalist, vind je dat die 2 kunnen samengaan?

Preuße
11 oktober 2008, 13:30
Bent U gedoopt, gevormd en katholiek practiserend?

Herr Oberst
11 oktober 2008, 16:56
Maakt de mens de natie, of maakt de natie de mens?

Het zou natuurlijk onzin zijn te beweren dat de natie de mens 'maakt', maar het kan zeker niet ontkend worden dat mensen grote invloed ondergaan van de normen, gewoonten en gebruiken die er binnen de natie heersen. Een voorbeeld: de media zijn meestal op nationaal vlak georganiseerd, en oefenen grote invloed uit. Hoe je het nu draait of keert, uiteindelijk kan een mens niet zomaar om zijn wortels, zijn omgeving en zijn samenleving heen. Dit hoeft natuurlijk niet per definitie positief te zijn voor de rechts-nationalistische zaak: als binnen een natie opvattingen beginnen te domineren die bijvoorbeeld van progressieve of immorele aard zijn, dan zullen mensen deze ook geleidelijk overnemen, met alle gevolgen van dien.

Met dit alles wil ik zeker niet gezegd hebben dat een mens een willoos wezen is dat zomaar alles overneemt wat in zijn omgeving gebeurt, maar het tegendeel is ook zeker niet waar.

Herr Oberst
11 oktober 2008, 16:58
Herr Oberst,

Heb je massa-ervaringen achter de rug? En zo ja: hoe ervoer je die?

Als concerten of grote fuiven daaronder vallen; ja, maar hoe indrukwekkend die soms geweest mogen zijn, het is niet dat zoiets me ondersteboven haalt.

Herr Oberst
11 oktober 2008, 16:58
Was je op het NSV debat vandaag in Leuven?

Ja :-)

toccata
11 oktober 2008, 17:26
Ja :-)

:-D
Hmmmmm nu vraag ik me af wie je was
Wat vond je ervan?

Herr Oberst
11 oktober 2008, 23:07
Welke Nederlandse politieke partij heeft jouw voorkeur?

Eigenlijk zou ik me nogal politiek verweesd voelen moest ik een Nederlander zijn. Een fatsoenlijke conservatief-nationalistische partij heb ik in uw land nog niet opgemerkt. Vermoedelijk zou het uit wanhoop dan toch maar de PVV worden, al was het maar om op zijn minst nog een signaal te geven tegen de vreemdelingeninvasie.

Herr Oberst
11 oktober 2008, 23:07
Zit je in een studentenvereniging?

Neen.

Herr Oberst
11 oktober 2008, 23:10
Hoe ver woon je van de taalgrens en op wat voor een manier beïnvloedt dit jouw denken?

Zoals u in de openingspost kon lezen, woon ik in de Kempen (betrekkelijk ver van de taalgrens dus). Men zou dus kunnen zeggen dat de BHV-perikelen en dergelijke een nogal ver-van-mijn-bedshow zijn, maar natuurlijk ben ik niet zo egocentrisch ingesteld om me enkel zorgen te maken over de politiek in mijn eigen regio. Wat mijn woonplaats ook zou zijn in Vlaanderen, het zou vermoedelijk weinig impact maken op mijn fundamentele ideologische waarden.

Herr Oberst
11 oktober 2008, 23:12
Wat was je beste vakantie ooit?

Pff, das een moeilijke. Ik twijfel tussen de Rome-reis in het laatste jaar ASO en een reis met vrienden naar Spanje. Ietwat langer geleden vond ik een familiereis naar Cyprus ook wel serieus de moeite.

De rechtvaardige rechter
11 oktober 2008, 23:14
Naar welke peroon in de geschiedenis kijk je op.

toccata
11 oktober 2008, 23:17
wat vind je van de klimaatsopwarming?

Herr Oberst
11 oktober 2008, 23:17
Ik ben links nationalist, vind je dat die 2 kunnen samengaan?

In mijn persoonlijke visie hangt nationalisme per definitie samen met het aanhangen van traditionele waarden en normen, het beschermen van de nationale identiteit, een weliswaar sociaal mobiele maar tegelijkertijd hiërarchische samenlevingsstructuur, het aanhangen van een idealistisch/spiritueel ipv een louter materialistisch/stoffelijk mens- en samenlevingsbeeld, de koestering van de volksgemeenschap, enzovoort. Dit zijn dingen die men niet echt in de linkse hoek kan plaatsen, denk ik zo. Maar als ik een bredere kijk op nationalisme neem, namelijk het beschouwen van de natie als belangrijkste instrument tot ontvoogding/bestuur van het volk, dan kan ik links daar wel degelijk bijplaatsen (zowel elementen uit liberaal als socialistisch links).

De rechtvaardige rechter
11 oktober 2008, 23:18
Ik woon ook in de kempen.

Herr Oberst
11 oktober 2008, 23:24
Bent U gedoopt, gevormd en katholiek practiserend?

Ik ben zowel gedoopt als gevormd. Echt praktiserend zou u mij niet kunnen noemen, al is het wel zo dat ik toch wel een paar keer per jaar, soms per maand, naar de mis ga (en dan vooral bij herdenkingsmissen van overleden familieleden). Ik begin zo'n mis meer en meer te appreciëren; waar ik er vroeger maar ongeïnteresseerd bijzat (zoals quasi iedereen van jongere leeftijd), luister ik nu met aandacht en begin ik er meer en meer van overtuigd te geraken dat zo'n mis wel degelijk een belangrijke sociale en morele functie kan vervullen, bv. door het benadrukken van ethische normen en het geven van levenswijsheden. Zaken die vaak vanzelfsprekend lijken worden in de praktijk vaak vergeten, maar door naar de mis te gaan wordt men er weer in herinnering mee gebracht, blijft men als het ware 'moreel wakker'.

Preuße
12 oktober 2008, 13:17
Ik ben zowel gedoopt als gevormd. Echt praktiserend zou u mij niet kunnen noemen, al is het wel zo dat ik toch wel een paar keer per jaar, soms per maand, naar de mis ga (en dan vooral bij herdenkingsmissen van overleden familieleden). Ik begin zo'n mis meer en meer te appreciëren; waar ik er vroeger maar ongeïnteresseerd bijzat (zoals quasi iedereen van jongere leeftijd), luister ik nu met aandacht en begin ik er meer en meer van overtuigd te geraken dat zo'n mis wel degelijk een belangrijke sociale en morele functie kan vervullen, bv. door het benadrukken van ethische normen en het geven van levenswijsheden. Zaken die vaak vanzelfsprekend lijken worden in de praktijk vaak vergeten, maar door naar de mis te gaan wordt men er weer in herinnering mee gebracht, blijft men als het ware 'moreel wakker'.

Eeen zeer lovenswaardige houding van een jong iemand. Helaas is het inderdaad zo dat vele jongeren er tijdens de missen op school ook maar bijzitten en alleen blij zijn omdat de les fysica of hopelijk wiskunde dan vervalt. Maar wat mijn generatie nog "de mis" noemde is grondig verandert, nu moeten we het de "eucharistieviering" noemen. Tijdens het tweede vaticaans concilie heeft men uiterst grondig geknipt en gesneden in de eigenlijke mis om er een nogal eentonig en weinig diepgaande "viering" van te maken. Ook moet men oppassen dat men in een goede kerk met een goede priester komt want men heeft het vaak over de "linkse kerk" maar die bestaat ook binnen de RKK. De Pausen tot Pius XII kenden het gevaar dat het linkse modernisme inhield voor de geloofsleer en hebben er succesvol tegen gevochten. Johannes XIII en dan vooral Paulus VI hebben het echter met volle ladingen de kerk binnen gelaten. Het resultaat was een enorme geloofsafval en een enorme uittocht van clerici (meer dan 200.000 sinds 1962).

Momenteel is de RKK zich weer in zekere zin aan het herstellen (ook al omdat men in Rome inziet dat de "linkse kerk" van de jaren '60 en '70 onder Suenens en Alfrink een totaal fiasco was) en kan men, ook in België, op verschillende plaatsen weer normale missen bezoeken. Het monster genaamd "moderne kerk" is nu immers zo goed als dood en het is wachten op zijn begrafenis. Ik weet niet precies waar U woont maar mij zijn 2 plaatsen in Antwerpen bekend alwaar men de Latijnse mis kan bijwonen. Natuurlijk, er zijn ook nog goede priesters binnen de huidige kerk die de nieuwe mis ("eucharistieviering") wel goed en volgens de eeuwige principes opdragen en daar is er in feite geen probleem. Hét grote probleem is eenerzijds dat zelf-verklaarde moderne priesters hun eigen concilie doorvoeren en eigen teksten beginnen te reciteren waardoor de mis de facto ongeldig wordt. Een ander probleem is dat priesters vaak linkse politiek spuien en er zich niet eens voor schamen. Maar ook hier gaat het om enkele jonge priesters die omwille van het zeldzaam worden van priesters menen dat hun tijd gekomen is om de grote trom te roeren.

Dus wat de theologische kant betreft moet men steeds op inspectie gaan en een parochie respectievelijk priester uitzoeken die Katholiek is. Hoe men de Hostie behandelt, hoe men de kelk zuivert en het corporale weer opvouwt zijn al zichtbare tekens. Aan zulke dingen kan men veel opmerken.

Praktisch is het ook een verhaal op zich want indien men in een kleinere stad of dorp woont en er is een slechte priester dan is er een probleem natuurlijk.

Herr Oberst
12 oktober 2008, 14:19
:-D
Hmmmmm nu vraag ik me af wie je was
Wat vond je ervan?

Ik vond het wel meevallen, al had ik beter verwacht (Gerolf Annemans zou het debat al heel wat levendiger gemaakt hebben). Echt veel heb ik er niet van opgestoken (al hoeft dat natuurlijk de bedoeling niet te zijn). De confrontatie tussen Laeremans en Verstrepen vond ik wel een hoogtepunt :-)

Herr Oberst
12 oktober 2008, 14:38
Naar welke peroon in de geschiedenis kijk je op.

Ik heb het nogal moeilijk met er één persoon uit te kiezen om die dan te gaan ophemelen. Ik kijk vooral op naar krachtdadige, consequente personen die niet bij de eerste tegenslag opgaven. Ze hoeven daarom nog niet eens dezelfde ideologie als mij te hebben.

Ik denk dan bijvoorbeeld aan figuren als Frederik de Grote, Octavianus Augustus, Joris van Severen, Cato de Jongere, José Antonio Primo de Rivera, Constantijn XI Palaeologus en Otto von Bismarck.

Herr Oberst
12 oktober 2008, 14:40
wat vind je van de klimaatsopwarming?

Alhoewel is skeptisch blijf ten opzichte van de doemdenkers, besef ik wel dat er wel degelijk iets gedaan moet worden. Naast de uitbreiding en ondersteuning van 'groene' energiebronnen, vind ik dat men vooral in kernenergie moet investeren. Dit is een milieuvriendelijke energiebron die ook nog eens een grotere nationale energiesoevereiniteit kan garanderen, iets wat zeker nuttig kan zijn in deze tijden.

Herr Oberst
12 oktober 2008, 14:45
Eeen zeer lovenswaardige houding van een jong iemand. Helaas is het inderdaad zo dat vele jongeren er tijdens de missen op school ook maar bijzitten en alleen blij zijn omdat de les fysica of hopelijk wiskunde dan vervalt. Maar wat mijn generatie nog "de mis" noemde is grondig verandert, nu moeten we het de "eucharistieviering" noemen. Tijdens het tweede vaticaans concilie heeft men uiterst grondig geknipt en gesneden in de eigenlijke mis om er een nogal eentonig en weinig diepgaande "viering" van te maken. Ook moet men oppassen dat men in een goede kerk met een goede priester komt want men heeft het vaak over de "linkse kerk" maar die bestaat ook binnen de RKK. De Pausen tot Pius XII kenden het gevaar dat het linkse modernisme inhield voor de geloofsleer en hebben er succesvol tegen gevochten. Johannes XIII en dan vooral Paulus VI hebben het echter met volle ladingen de kerk binnen gelaten. Het resultaat was een enorme geloofsafval en een enorme uittocht van clerici (meer dan 200.000 sinds 1962).

Momenteel is de RKK zich weer in zekere zin aan het herstellen (ook al omdat men in Rome inziet dat de "linkse kerk" van de jaren '60 en '70 onder Suenens en Alfrink een totaal fiasco was) en kan men, ook in België, op verschillende plaatsen weer normale missen bezoeken. Het monster genaamd "moderne kerk" is nu immers zo goed als dood en het is wachten op zijn begrafenis. Ik weet niet precies waar U woont maar mij zijn 2 plaatsen in Antwerpen bekend alwaar men de Latijnse mis kan bijwonen. Natuurlijk, er zijn ook nog goede priesters binnen de huidige kerk die de nieuwe mis ("eucharistieviering") wel goed en volgens de eeuwige principes opdragen en daar is er in feite geen probleem. Hét grote probleem is eenerzijds dat zelf-verklaarde moderne priesters hun eigen concilie doorvoeren en eigen teksten beginnen te reciteren waardoor de mis de facto ongeldig wordt. Een ander probleem is dat priesters vaak linkse politiek spuien en er zich niet eens voor schamen. Maar ook hier gaat het om enkele jonge priesters die omwille van het zeldzaam worden van priesters menen dat hun tijd gekomen is om de grote trom te roeren.

Dus wat de theologische kant betreft moet men steeds op inspectie gaan en een parochie respectievelijk priester uitzoeken die Katholiek is. Hoe men de Hostie behandelt, hoe men de kelk zuivert en het corporale weer opvouwt zijn al zichtbare tekens. Aan zulke dingen kan men veel opmerken.

Praktisch is het ook een verhaal op zich want indien men in een kleinere stad of dorp woont en er is een slechte priester dan is er een probleem natuurlijk.

Met de meeste priesters in mijn omgeving valt het nog wel mee, maar ik kan wel beamen dat sommige 'gezinsvieringen' nog weinig met een traditionele mis te maken hebben. In een (nutteloze) poging meer kinderen en jongeren naar de kerk te lokken, houdt men zich bezig met infantiele tekstjes te lezen over het feit dat we allemaal lief moeten zijn voor de hele wereld, worden er gitaarnummertjes gespeeld en probeert men een sfeer te scheppen van 'het is hier toch gezellig'. Ik walg daarvan. Ook het gedrag van sommige diakens (die blijkbaar meer bekommerd zijn om de migranten dan om de gewone parochianen) stoort me ten zeerste.

Men zegt dan vaak 'de Kerk moet meegaan met haar tijd', terwijl dat pure waanzin is natuurlijk. Als de Kerk meegaat in deze moderne tijden, houdt ze op te bestaan.

Preuße
12 oktober 2008, 15:23
In een (nutteloze) poging meer kinderen en jongeren naar de kerk te lokken, houdt men zich bezig met infantiele tekstjes te lezen over het feit dat we allemaal lief moeten zijn voor de hele wereld, worden er gitaarnummertjes gespeeld en probeert men een sfeer te scheppen van 'het is hier toch gezellig'. Ik walg daarvan.

Precies: de verkleutering van de mis is soms totaal. Men leeft in die kringen met een totaal verkeerd beeld van kinderen tot 12 jaar. Alsof die "coole liedjes", ballonetjes en snoepjes in de kerk gaan leiden tot het vormen van praktiserende gelovigen. Zelfs de kinderen, voor wie het bestemd is, vinden het maar niets zodat de linkse kerk in kinderachtigheid niet te kloppen is. Ook het hele concept van een "gezinsviering" (in mijn tijd uiteraard onbestaande vermits totaal overbodig, wij gingen zelfs uit eigen beweging naar de mis) is afkomstig van de "moderne groepen".

Ook het gedrag van sommige diakens (die blijkbaar meer bekommerd zijn om de migranten dan om de gewone parochianen) stoort me ten zeerste.

Ja dat is een zeer goede opmerking die ik ook heb moeten vaststellen: alles is blijkbaar steeds voor vreemdelingen bestemd. Het lijkt wel of de linkse kerk er alleen voor de bruinen is en dat de parochianen (de weinigen die nog opdagen) maar moeten afdokken en zwijgen. Ik vraag me zelfs af wat de kerk te maken heeft met die vreemdelingen die uiteraard niet eens katholiek zijn of waarom ze zich daarvoor zelfs zou moeten engageren. De meeste parochies zijn er al zo lamentabel aan toe, met sinds de jaren '70 geen enkele priesterroeping meer, dat er in de eigen achtertuin toch genoeg werk is.

En inderdaad, de subdiakens roeren veelal de grote trom, samen met de andere leden van de "pastorale werkgroep". Ook dat is zo'n product van het tweede vaticaans concilie: de parochie beslist alles "samen", de priester heeft in feite niets meer te zeggen. Uiteraard komen alleen de meest zielige en dwaze figuren af op die taken (meestal linkse huisvrouwen die thuis toch niets meer te doen hebben) zodat alles er nog dwazer op wordt.

Men zegt dan vaak 'de Kerk moet meegaan met haar tijd', terwijl dat pure waanzin is natuurlijk. Als de Kerk meegaat in deze moderne tijden, houdt ze op te bestaan.

Ja, dat wat zo'n chantage-argument van links in de jaren '70: met dat hebben ze verschillende parochies uiteraard totaal kapot gemaakt. Het zijn vooral de post-1965 kerken, die ultramoderne bouwsels uit beton met een plat dak, die nu zo goed als leegstaan. Dat experiment heeft nooit aangeslagen, zelfs niet bij de linkse achterban voor wie het bedoeld was.

Daar waar er nog katholieke missen werden opgedragen bleef het aantal kerkgangers stabiel en zelfs stijgende. E.H. Herroelen heeft in Maleizen/Overrijse zelfs een heel klooster opgeknapt en tot kerk gemaakt: daar is er zelfs te weinig plaats tijdens de mis, stel je voor. Mechelen heeft hem nog geprobeerd te pesten door hem uit Nossegem, waar hij eerst aan de slag was, weg te sturen en zijn pastorij te verkopen. Tegelijkertijd werd een geperverteerd ketter genaamd Rudy Borremans dicht aan de borst gehouden door Danneels.

Maar ik ben natuurlijk erg blij dat U als jongere nog zo'n levendige interesse in de H. Katholieke Kerk heeft en raad in die zin de Latijnse mis aan die elke eerste zondag van de maand wordt opgedragen in de St.-Jacobskerk te Antwerpen om 11:30. In Brasschaat vinden er dagelijks Latijnse missen plaats. Dat zijn de eigenlijke missen zoals ze al ongeveer 1500 bestaan alvorens we de "eucharistieviering" kregen.

C uit W
12 oktober 2008, 18:05
Neen.

Bezoek eens het KVHV :-P

AdrianHealey
12 oktober 2008, 23:34
Ik ben principieel tegenstander van de filosofische, maatschappelijke en ideologische uitgangspunten van het liberalisme (die tevens aan de basis liggen van het socialisme). Ik geloof niet in het overdreven rationalisme, het blinde vooruitgangsgeloof, het overdreven materialisme, de cultivering van het individu en dergelijke.

Nu niet voor het een of het andere, maar 3 van die 4 zaken hebben niet zoveel te maken met liberalisme in de brede zin van het woord. Aleja...

Edit: langs de andere kant, dat is inderdaad wat onze 'topuniversiteiten' de leerlingen vandaag de dag voorschotelen, waardoor ik het u niet echt kan verwijten dat je een totaal fout beeld hebt van die beweging.

Herr Oberst
13 oktober 2008, 00:15
Nu niet voor het een of het andere, maar 3 van die 4 zaken hebben niet zoveel te maken met liberalisme in de brede zin van het woord. Aleja...

Edit: langs de andere kant, dat is inderdaad wat onze 'topuniversiteiten' de leerlingen vandaag de dag voorschotelen, waardoor ik het u niet echt kan verwijten dat je een totaal fout beeld hebt van die beweging.

Het is een collectivistische samenzwering, zeg ik u! Die dekselse staat toch!

Burkide
13 oktober 2008, 10:51
Welk boek zou ik eigenlijk eens moeten lezen?

Herr Oberst
13 oktober 2008, 16:39
Welk boek zou ik eigenlijk eens moeten lezen?

Niet echt een politiek werk, maar "1812, Napoleon's fatale veldtocht naar Moskou" van Adam Zamoysky is één van de betere geschiedkundige werken die ik ooit gelezen heb. Het leest echt als een roman.

toccata
13 oktober 2008, 20:17
favoriete vak op unief? (je deed pol en soc?)

liberalist_NL
13 oktober 2008, 20:39
Wat is je favoriete Belgische, Duitse en Nederlandse bier?

Pluche
14 oktober 2008, 13:04
Wegens grote pech, iedereen die ik pols wil geen FvdW zijn, roep ik hier publiekelijk op stel u hier kandidaat forummer van de week.

Herr Oberst
14 oktober 2008, 15:29
favoriete vak op unief? (je deed pol en soc?)

Vorig jaar was dat Hedendaagse geschiedenis (18e eeuw tot nu, vooral Europa), dit jaar Politieke geschiedenis van België (1830 tot nu), door dezelfde prof gedoceerd nota bene. Hij is vooral niet vooringenomen en kan zelfs fascistische of communistische ideologische standpunten zo naar voor brengen dat ze aannemelijk lijken. Vooral ook de nadruk op de relatie tussen de dingen spreekt me aan (het is tijdens die lessen dat het me ook duidelijk is geworden dat liberalisme en socialisme twee zijden van dezelfde medaille zijn - het ene leidt tot het andere). Een ander vak dat me bijzonder interesseerde, was filosofie (ging o.a. over Heidegger ;-) ).