PDA

View Full Version : Ren voor je leven boertjes,ze vergaderen weer


filosofisch verzet
8 november 2008, 16:52
Ook die mensen in Oost-Congo gezien, met rijstzakken van de voedselhulp op hun rug, zigzaggend tussen de kogels ? Hoeveel decennia van vergaderingen op topniveau zonder menselijk nivo, denken de heren van de herverdeling van de rijkdom naar boven toe en de oorlogsstokerij achter de schermen, nog nodig te hebben om iets ten gronde aan de situatie van de mensheid te veranderen ?
Wat zou er op de geheime voorbereidingen van die geheime vergaderingen besproken worden ?

Talloze landen produceren de wapens en munitie die mensen hun dorpen en steden uitjagen. Aan oorlog wordt dik verdiend en daarbovenop wil men dan nog meer verdienen door de ekonomische invloedsfeer van Staten en bedrijven uit te breiden. Nu men in het oude Europa geen oorlogen meer voert, neemt men de stakkers elders als kanonnenvlees. Al diegenen die wereldwijd in wapen -en munitiefabrieken werken zouden in een gezamenlijke internationale aktie hun ondernemingen moeten bezetten en de reconversie ervan eisen. Ze wezen gewaarschuwd, hoe minder er in andere sektoren te verdienen valt, hoe meer geld men in de militaire sektor zal pompen…wat de geschiedenis al voldoende bewezen heeft. Er zijn belangrijker dingen in het leven dan zo maar om ’t even welke werkzekerheid, zeker als het gaat over het soort produktie waarvan je weet dat ze dient om mensen af te slachten en hele gemeenschappen te ontredderen.

Banken en bedrijven kloppen alle dagen meer en meer om staatssteun aan…geen probleem… . Heropleving van militaire strijd wordt ook altijd gevolgd door onderhandelingen.

Wat zou er toch op de voorbereidingen van zo’n topvergaderingen worden besproken ?

”Hier het geld en nu braaf zijn en alsmaar goedkoper produceren dan in het buitenland. “ “Ah, jullie hebben een probleem in Congo omdat Chinese bedrijven er vele contracten binnenhalen ? Geen nood, als de president ginder niet van koers veranderen wil, hebben we nog wel een rebellenlegertje achter de hand, dat mag iets kosten, ja…nee, nee, vadertje Staat betaalt wel”.

“We gaan echter eerst met die Congolese president Kabilla onderhandelen, hij zal wel inbinden of we laten viavia de wolven van Nkunda weer echt los. Trouwens de UNO-troepenmacht mag de rebellen van den Bush en den Brown voorlopig niet teveel in de weg leggen. Wat ons voorlopig wel goed uitkomt. Laat het volk maar wat met stenen naar de UNO-troepen gooien, dan reageren ze zich wat af. Of het Congolese leger de rebellen niet kunnen terugdrijven ? Ben je gek, dat de Chinese staat dat leger maar betaalt, we hebben in de Rwandese legers ook al genoeg geld gestoken toen Mobutu ten tijde van de Hutu-overheersing in Rwanda meer andere, dan de belangen van onze bedrijven begon te dienen. Als het even meezit kan dat Congolese leger dan toch die opmars van de Angelsaksen stoppen, anders valt er daar weer jaren weinig te verdienen. Op die Hutulegertjes in Congo moeten we niet meer rekenen denken we…dat zijn echte bandietenbenden geworden die sommige mijnen alleen onder hun controle willen. Wat zeg je ? Ja, dat willen wij ook, maar dat is iets anders natuurlijk. Nee, die Maymay’s kunnen we niet vertrouwen, die hebben nog meegevochten met Lumumba, die de Congolese grondstoffenrijkdommen nationaliseren wou…te gek voor woorden natuurlijk, maar die eerste minister hebben onze voorgangers dan toch handig naar de andere wereld geholpen. Oh, ça va s’arranger vous verez”.

De bankwereld werkt zich de nationalisering in, de strijd om grondstroffen en contracten laait hoog op. Stillaan tijd om de koek op een rationale en eerlijke manier te verdelen, voor al die dingen zich, zoals via de financiële krisis wreken. Mogen wij dan niet ook de droom hebben dat de mensen van Oost Congo en elders in de derde wereld met al de levensblijheid hun eigen met hun kinderen in vrede hun akkers mogen bewerken en de opbrengst van hun grondstoffen eerst hun achterstand ten goede komen mag ? octo

Lincoln
8 november 2008, 18:57
http://www.youtube.com/watch?v=dzsXlTtYjRU&feature=PlayList&p=BE7A05D9DC288D55&index=12

Run for y're life ! ha ha :lol:

D'ARTOIS
8 november 2008, 19:20
Waar zijn de Schramme's en de Denard's?
Om effectief in de Congo iets uit te richten heb je dit kaliber mannen nodig. Die zijn er niet meer dus ik vraag me af wie er iets gaat ondernemen. Dat er iets gebeuren moet is zonneklaar. Een nieuw huurlingenleger misschien?

Flippend Rund
8 november 2008, 19:47
De Congolezen moeten de schuld nergens anders leggen dan bij zichzelf.

Renesse
8 november 2008, 19:50
Allez jong, hoeveel verontwaardigde bloggertjes vanuit de luie zetel moeten over dit probleem schrijven eer ze uit die luie zetel kruipen en die bloggertjes ter plekke iets gaan doen?

filosofisch verzet
10 november 2008, 16:22
HET HANGT VAN ONS ALLEN LUIE BLOGGERTJES AF ...LUIE BLOKKER ???
bijvoorbeeld

Zijn er al wapenfabrikanten failliet ?

Midden de economische onheilstijdingen krijgen we praktisch nooit berichten over sluitingen van wapenfabrieken en dergelijke te lezen. Het zou in deze 11.11.11-sfeer eens leerrijk zijn om eens wat opzoekingswerk naar militaire winsten, kredietverstrekkers , aandeelhouders en afnemers te doen. Toch loont wapenproduktie ook ekonomisch niet. Alternatieven kunnen deze waanzin stoppen.

De schade die oorlogen aanrichten kost gigantisch meer aan belastingsgeld dan de winsten die enkelen er mee mogen maken.
Ook de Staten die wapenproduktie als aandeelhouder of niet op hun grondgebied toestaan zijn medeplichtig. Deze Staten staan toe dat er voor de show gigantische wapenbeurzen met de ‘nieuwste snufjes’ worden geörganiseerd. Met een aanzienlijk deel van het geld voor de militaire budgetten kunnen in het kader van ontwikkelingshulp infrastruktuurhulp worden geproduceerd, bijvoorbeeld gebruiksgoederen die op hun beurt aangewend kunnen worden om het verlies van banen in de militaire produktie op te vangen…alleen zo’n civiele produktie zwengelt de ekonomie aan…en heeft niet de obscure nevenverschijnselen die we ondermeer in Oost–Congo in een nieuwe ronde massaal bloedvergieten zien opduiken.

Weinig politieke organisaties hebben een duidelijk standpunt in deze problematiek…referendums hier rond, worden niet geörganiseerd. Vakbonden staken niet om dergelijke militaire fabrieken te doen sluiten en andere werkgelegenheid te eisen. De vakbonden van ons tijdperk, die nochtans internationaal zijn gestruktureerd, zullen hun leden niet oproepen, desnoods vergoeden om de militaire sector als protest tegen de oorlogen lam te leggen. Pacifistische eisen worden allemaal als té idealistisch beschouwd en afgehandeld.
Wie van ons neemt de moeite om eens na te gaan of zijn bank geen kredietverstrekker in de wapenproduktie speelt ? Uit een onderzoek daarnaar in 2003 van een Belgisch ethicus, bleek dat de vijf grootste Belgische banken voor ongeveer 1,5 miljard dollar in de wapenindustrie belegd hadden. Hoe zit dat nu goed 5 jaar later. Weet U het ? Even doorzoeken, misschien moeten we wel om andere redenen dan de rotzooi die men op de beurzen mag aanrichten van bank veranderen. Trouwens, uit hetzelfde onderzoek bleek dat er een aantal initiatieven van Belgische banken bestaan die een ‘Ethibel’-label aanbieden om je geld uit de handen van de wapenindustrie te houden.

Het lijkt er dus toch op dat je zelf iets kan doen om de moordende effecten van de wapenindustrie te stoppen. Als je zelf bij een wapenproducent werkt kan je nog het effectiefst deze beestige aangelegenheden stoppen : indien je vakbondsleiders niets aan deze mondiale wapenchaos willen doen, beweeg je collega’s dan maar om zich nationaal en internationaal te organiseren, zodat we eens eindelijk positief kunnen worden verrast door de eerste internationale stakingsgolf tegen het misbruik van onze belastingsgelden.

Al lijkt dit idealistisch, het individu beseft nog maar half welk een macht in zich hij of zij ten goede zou kunnen aanwenden. Het is alleen een kwestie van bewustwording, maar vooral van CONSCIENCE, geweten; gevolgd door consequent handelen. We kunnen niet meer wachten op het tot stand komen van parlementaire meerderheden in deze materie.

Al decennia lang houdt men ons aan het lijntje met allerlei leugens en uitvluchten en politieke onwil. Men moet op het allerhoogste nivo breken met de uitbreiding van militaire bondgenootschappen, met het steun verlenen aan de plaatselijke pionnen in de conflictgebieden en zo meer. Hoe meer men gaat merken dat WIJ het allemaal niet meer pikken en op de ene of andere manier in actie komen, hoe meer druk wij op de oorlogsstokers kunnen uitoefenen. Heeft er iemand nog ideetjes : piketten van demonstranten aan de poorten van Belgische, Russische, Amerikaanse…wapenfabrieken misschien ?

Tot slot. Ik hoorde een vrouw die de eerste wereldoorlog net niet meegemaakt had en de tweede nauwelijks had overleefd, vandaag tegen mij vertellen dat ze in haar geboortedorp een man had gekend die een tijdje in een wapenfabriek had gewerkt. Na een tijdje had hij zijn ontslag gegeven. Hij had door dat diegenen die daar toch al een tijdje werkten geel zagen; die er langer werkten nog geler zagen …en die er jaren werkten groen. Niet gezond, je kennis en je geweten niet volgen… . Ik weet niet van welke ziekten je op de duur groen kan worden, misschien zijn deze mensen gewoon groen van afgunst omdat ze zulk ethisch werk MOETEN??????verrichten.
octo

D'ARTOIS
10 november 2008, 16:35
@ filosofisch verzet

Ik heb al eens gedacht om een actie op te starten "Geen Wapens Meer Voor Afrika" totdat ik na enig nadenken tot de conclusie kwam dat het een totaal zinloze actie zou zijn. Met name de oude Oostbloklanden en China proppen ze vol in ruil voor diamant of makkelijk verhandelbare en transporteerbare goederen.

Al zou het kunnen, heeft een blokkade ook geen zin. Het continent is nog steeds een speelbal van moderne Arthur Rimbaud's en het kan de inboorling (ik gebruik dit woord expres) niet schelen wie hem geld geeft. Als hij maar geld krijgt. Nkunda zit daar lekker in zijn gewassen en opgeperste camouflagepak en z'n studentikoze brilletje, maar ook hij is maar een van de pionnetjes.
Voorlopig zal daar niets veranderen omdat geen enkele politicus dat wil. En die zeggen dat ze het willen zijn als gebruikelijk de demagogen, vergetende dat ze ooit afgerekend zullen worden op hun incapabilitieten.

kelt
10 november 2008, 16:47
@ filosofisch verzet

Ik heb al eens gedacht om een actie op te starten "Geen Wapens Meer Voor Afrika" totdat ik na enig nadenken tot de conclusie kwam dat het een totaal zinloze actie zou zijn. Met name de oude Oostbloklanden en China proppen ze vol in ruil voor diamant of makkelijk verhandelbare en transporteerbare goederen.

.

Het "grappigste" is dat de grootste hoeveelheden van die wapens niet op de rug van een olifant,of een kameelkaravaan of zo ter plaatse komen,maar met een vliegtuig...yep...die roemruchte Antonovs met Oekrainse huurlingpiloten er in....Rara wat zit er op de terugvlucht in die Antonovs....

(documentaire op La Une verleden maand...)

Logisch ook,want in het ganse gebied zijn de spoorwegen al lang onderbroken en de wegen hoogstens geschikt voor van die oude mercedes-camions model 1970 maar gebouwd als een tank ;-)


Wat ook logisch is,is dat 1 (één) F-16 voldoende zou zijn geweest om die massale luchttransporten(waarmee je in pakweg 24 uur een volledig rebellenbataljon van 500 man van wapens kunt voorzien) te verhinderen.

Nu zitten het duizendtal VN-troepen in de regio in een hopeloze situatie daar,ze zijn "outmanned and outgunned",en hebben de troepen van het Congolese leger een te grote tegenstander aan de hand.... :-(

D'ARTOIS
10 november 2008, 16:52
Kelt, je opmerking is correct maar ga jij een Oekraïens vliegtuig uit de lucht schieten? Of Russisch? Of Chinees? Of van een van de eigen EU landen?
Dat geloof je toch zelf niet.

En verder: Een Bob Denard of een Jean Schramme, zou nooit outgunned zijn. Maar wel out politicized. En dat gebeurde er.

kelt
10 november 2008, 16:57
Kelt, je opmerking is correct maar ga jij een Oekraïens vliegtuig uit de lucht schieten? Of Russisch? Of Chinees? Of van een van de eigen EU landen?
Dat geloof je toch zelf niet.

En verder: Een Bob Denard of een Jean Schramme, zou nooit outgunned zijn. Maar wel out politicized. En dat gebeurde er.

Als een regering een lijst van toegestane vliegbewegingen opstelt(zoals dat in ieder ander land bestaat,ook belgie),dan is defacto ieder ander vliegtuig onwettelijk en kan aangewezen worden als doelwit....

perfect legaal!


Boven Europese landen hangt er in de korstste keren een nieuwsgierige jager naast U,en moet je een verklaring geven,of naar een aangewezen vliegveld gaan.....of neergehaald worden!


dus,ja. !

D'ARTOIS
10 november 2008, 17:54
Als een regering een lijst van toegestane vliegbewegingen opstelt(zoals dat in ieder ander land bestaat,ook belgie),dan is defacto ieder ander vliegtuig onwettelijk en kan aangewezen worden als doelwit....

perfect legaal!


Boven Europese landen hangt er in de korstste keren een nieuwsgierige jager naast U,en moet je een verklaring geven,of naar een aangewezen vliegveld gaan.....of neergehaald worden!


dus,ja. !

Toegestane vliegbewegingen? In Afrka? Zonder secundary surveillance radar?
wie gaat wat controleren?
Buitendien als ik van LFBD naar LFMD wil vliegen dan doe ik dat. Hoef ik niet eens een vliegplan voor in te dienen. En wie moet de F16 toestemming geven om boven rebellengebied te vliegen?

kelt
10 november 2008, 18:07
Toegestane vliegbewegingen? In Afrka? Zonder secundary surveillance radar?
wie gaat wat controleren?
Buitendien als ik van LFBD naar LFMD wil vliegen dan doe ik dat. Hoef ik niet eens een vliegplan voor in te dienen. En wie moet de F16 toestemming geven om boven rebellengebied te vliegen?

"rebellengebied" bestaat per definitie niet,een beetje regering hoeft zich daar geen snars van aan te trekken ;-)

Inderdaad wordt een jager niet "zomaar" ontplooid",langs de andere kant,een Antonov is voor een patrouillerende jager,die de bekende strips in de gaten houdt,of er zelfs vanaf opereert,moeilijk over het hoofd te zien denk ik zo.


En eerlijk gezegd,als journalisten kunnen vaststellen dat er Antonovs op een vliegveld in Oost Congo staan te laden en te lossen(ondanks de onzekere situatie),dan moet een beetje inlichtingedienst met een ferme walkie-talkie dat toch ook kunnen :roll:


Daar komen we weer op een typisch probleem in dat Midden-Afrikaans conflict en het grootste probleem van de regering in Congo O R G A N I S A T I E


wanorde kost mensenlevens!

pibo®
10 november 2008, 18:12
HET HANGT VAN ONS ALLEN LUIE BLOGGERTJES AF ...LUIE BLOKKER ???
bijvoorbeeld

Zijn er al wapenfabrikanten failliet ?

Midden de economische onheilstijdingen krijgen we praktisch nooit berichten over sluitingen van wapenfabrieken en dergelijke te lezen. Het zou in deze 11.11.11-sfeer eens leerrijk zijn om eens wat opzoekingswerk naar militaire winsten, kredietverstrekkers , aandeelhouders en afnemers te doen. Toch loont wapenproduktie ook ekonomisch niet. Alternatieven kunnen deze waanzin stoppen.

De schade die oorlogen aanrichten kost gigantisch meer aan belastingsgeld dan de winsten die enkelen er mee mogen maken.
Ook de Staten die wapenproduktie als aandeelhouder of niet op hun grondgebied toestaan zijn medeplichtig. Deze Staten staan toe dat er voor de show gigantische wapenbeurzen met de ‘nieuwste snufjes’ worden geörganiseerd. Met een aanzienlijk deel van het geld voor de militaire budgetten kunnen in het kader van ontwikkelingshulp infrastruktuurhulp worden geproduceerd, bijvoorbeeld gebruiksgoederen die op hun beurt aangewend kunnen worden om het verlies van banen in de militaire produktie op te vangen…alleen zo’n civiele produktie zwengelt de ekonomie aan…en heeft niet de obscure nevenverschijnselen die we ondermeer in Oost–Congo in een nieuwe ronde massaal bloedvergieten zien opduiken.

Weinig politieke organisaties hebben een duidelijk standpunt in deze problematiek…referendums hier rond, worden niet geörganiseerd. Vakbonden staken niet om dergelijke militaire fabrieken te doen sluiten en andere werkgelegenheid te eisen. De vakbonden van ons tijdperk, die nochtans internationaal zijn gestruktureerd, zullen hun leden niet oproepen, desnoods vergoeden om de militaire sector als protest tegen de oorlogen lam te leggen. Pacifistische eisen worden allemaal als té idealistisch beschouwd en afgehandeld.
Wie van ons neemt de moeite om eens na te gaan of zijn bank geen kredietverstrekker in de wapenproduktie speelt ? Uit een onderzoek daarnaar in 2003 van een Belgisch ethicus, bleek dat de vijf grootste Belgische banken voor ongeveer 1,5 miljard dollar in de wapenindustrie belegd hadden. Hoe zit dat nu goed 5 jaar later. Weet U het ? Even doorzoeken, misschien moeten we wel om andere redenen dan de rotzooi die men op de beurzen mag aanrichten van bank veranderen. Trouwens, uit hetzelfde onderzoek bleek dat er een aantal initiatieven van Belgische banken bestaan die een ‘Ethibel’-label aanbieden om je geld uit de handen van de wapenindustrie te houden.

Het lijkt er dus toch op dat je zelf iets kan doen om de moordende effecten van de wapenindustrie te stoppen. Als je zelf bij een wapenproducent werkt kan je nog het effectiefst deze beestige aangelegenheden stoppen : indien je vakbondsleiders niets aan deze mondiale wapenchaos willen doen, beweeg je collega’s dan maar om zich nationaal en internationaal te organiseren, zodat we eens eindelijk positief kunnen worden verrast door de eerste internationale stakingsgolf tegen het misbruik van onze belastingsgelden.

Al lijkt dit idealistisch, het individu beseft nog maar half welk een macht in zich hij of zij ten goede zou kunnen aanwenden. Het is alleen een kwestie van bewustwording, maar vooral van CONSCIENCE, geweten; gevolgd door consequent handelen. We kunnen niet meer wachten op het tot stand komen van parlementaire meerderheden in deze materie.

Al decennia lang houdt men ons aan het lijntje met allerlei leugens en uitvluchten en politieke onwil. Men moet op het allerhoogste nivo breken met de uitbreiding van militaire bondgenootschappen, met het steun verlenen aan de plaatselijke pionnen in de conflictgebieden en zo meer. Hoe meer men gaat merken dat WIJ het allemaal niet meer pikken en op de ene of andere manier in actie komen, hoe meer druk wij op de oorlogsstokers kunnen uitoefenen. Heeft er iemand nog ideetjes : piketten van demonstranten aan de poorten van Belgische, Russische, Amerikaanse…wapenfabrieken misschien ?

Tot slot. Ik hoorde een vrouw die de eerste wereldoorlog net niet meegemaakt had en de tweede nauwelijks had overleefd, vandaag tegen mij vertellen dat ze in haar geboortedorp een man had gekend die een tijdje in een wapenfabriek had gewerkt. Na een tijdje had hij zijn ontslag gegeven. Hij had door dat diegenen die daar toch al een tijdje werkten geel zagen; die er langer werkten nog geler zagen …en die er jaren werkten groen. Niet gezond, je kennis en je geweten niet volgen… . Ik weet niet van welke ziekten je op de duur groen kan worden, misschien zijn deze mensen gewoon groen van afgunst omdat ze zulk ethisch werk MOETEN??????verrichten.
octo

werk is werk, naar mensen appart word niet gezien, moest ik de kans krijgen om in zo'n fabriek meer te verdienen zou ik absoluut niet twijfelen !

D'ARTOIS
10 november 2008, 18:38
Kelt, Organiseren kan niemand in Afrika. Er is altijd wel een die de zaak in het honderd laat lopen.
Nu goed, ik ken wel een paar (of ze het nu nog zijn is de vraag) ambtenaren die het wèl zouden kunnen. Maar dan nog zit je met het probleem van de uitvoerenden. In een land waar het geld als het ware op straat ligt, gesteld dat je erbij kan komen, gunt niemand elkaar ook maar een dubbeltje.
Ben je wel een in het quartier Funa geweest?
Geef het maar op, het is allemaal zinloos. de Yanken klauwen alles weg en als de yanken het niet doen dan zijn er wel de Libanezen of ander nezen die in de wachtrij staan.
Geef mijn portie maar aan fikkie.

filosofisch verzet
10 november 2008, 18:45
Even terug naar de kern van het 'wapenstilstand'-betoog : als de werknemers van de wapenindustrie zich organiseren om de produktie van die oorlogsproduktiesmeerlapperij INTERNATIONAAL te stoppen mogen 'de'Russen, 'de'Chinezen, 'de' Angelsaksen...via Nkunda, Kabilla...enz mekaar met bamboestokken gaan bevechten, dan zouden de boeren ginder in hun dorpen kunnen blijven en hun belagers die het belachelijke van hun aktie zouden inzien achteraf op een maaltijd kunnen uitnodigen, samen een Lumumba drinken enz... .

DenDane
10 november 2008, 19:08
"We" mogen dan wel de wapens leveren, maar het zijn zij nog steeds die beslissen om ze tegen mekaar te gebruiken...

Mahalingam
10 november 2008, 19:29
Als al die vluchtelingen die ik op de TV zie nu eens allemaal een AK-45 hadden gehad dan hadden ze hoeven te vluchten.
Er is daar overduidelijk een tekort aan wapens. De weinige wapens die er zijn, zijn in verkeerde handen, van boeven ipv. de bevolking.

DenDane
10 november 2008, 19:40
Als al die vluchtelingen die ik op de TV zie nu eens allemaal een AK-45 hadden gehad dan hadden ze hoeven te vluchten.
Er is daar overduidelijk een tekort aan wapens. De weinige wapens die er zijn, zijn in verkeerde handen, van boeven ipv. de bevolking.

En wat kunnen wij eraan veranderen ? Troepen sturen ? Geen wapens meer leveren ? Embargo ? Geen geld meer geven ? Allemaal zinloos....We hebben ons in Europa ook jaren onderling zitten uitmoorden, het ligt nu eenmaal in de aard van de mens...

Another Jack
10 november 2008, 20:37
Belgie stuurt geen militairen, de sp.a zou heel blij moeten zijn.

De ongewapende Kongoleze burger kan zich nog 2 vragen stellen: "welke van de verschillende bandieten bendes komt mijn gezin vermoorden?" en "wanneer wordt mijn dorp geplunderd".

Ondertussen stelt zich er zich een dilemma voor de diplomaten ter plekke: 'nemen we een warm of een koud voorgerecht?"

filosofisch verzet
11 november 2008, 00:47
de oplossing ligt niet alleen bij die bewuste Congolezen die de spelletjes van de verschillende bourgeoisiefrakties en hun geldschieters doorhebben...en zich nog kunnen verzetten, ...de oplossing ligt ook bij de mensen die in de wapenindustrie werken, zonder hen geen wapens, zonder soldaten geen oorlogen. Blindelings bevelen uitvoeren, zonder zelf na te denken, eerst aan het geld te denken... . Internationale solidariteit van gewetensvolle mensen die naar de wapenfabrieken en kazernes trekken om hen op te roepen van nee tegen de Bushen en de wapenindustrie te zeggen, zouden hen daar kunnen aan herinneren. Probleem is, dat mensen veelal eerst reageren als ze een privilege kwijtraken. 't zou kunnen dat dergelijke tijden eraan zitten komen, dat ze bovenstaand voorstel dan ook maar op hun agenda zetten

uilenspiegeltje
11 november 2008, 11:40
de oplossing ligt niet alleen bij die bewuste Congolezen die de spelletjes van de verschillende bourgeoisiefrakties en hun geldschieters doorhebben...en zich nog kunnen verzetten, ...de oplossing ligt ook bij de mensen die in de wapenindustrie werken, zonder hen geen wapens, zonder soldaten geen oorlogen. Blindelings bevelen uitvoeren, zonder zelf na te denken, eerst aan het geld te denken... . Internationale solidariteit van gewetensvolle mensen die naar de wapenfabrieken en kazernes trekken om hen op te roepen van nee tegen de Bushen en de wapenindustrie te zeggen, zouden hen daar kunnen aan herinneren. Probleem is, dat mensen veelal eerst reageren als ze een privilege kwijtraken. 't zou kunnen dat dergelijke tijden eraan zitten komen, dat ze bovenstaand voorstel dan ook maar op hun agenda zetten
Je vergeet wel één ding: zonder wapens ook geen communisme. LOL

filosofisch verzet
11 november 2008, 15:42
communisme is in essentie een eindfase in de evolutie van samenlevingen : namelijk een wereld uiteindelijk zonder loonarbeid en handel, alleen met produktie en distributie
terloops : niet op ingaan , is een andere diskussie : hoe raken we van die wapenindustrie af.

Johan Bollen
11 november 2008, 16:38
communisme is in essentie een eindfase in de evolutie van samenlevingen : namelijk een wereld uiteindelijk zonder loonarbeid en handel, alleen met produktie en distributie
terloops : niet op ingaan , is een andere diskussie : hoe raken we van die wapenindustrie af.
U heeft de toekomst al helemaal uitgestippeld merk ik.

C2C
11 november 2008, 17:19
France24 had vandaag even dit als hoofdartikel:

Local reports of Rwandan infiltration into DR Congo

http://www.france24.com/en/20081111-local-reports-rwandan-infiltration-dr-congo-laurent-nkunda&navi=MONDE

De zwakte van dit bericht: het is gebaseerd op ooggetuigenverslagen, opgetekend door France24 correspondenten. Heeft dus geen harde waarde.

Zal ook nooit overgenomen worden door Engelstalige media, die toch volop aan de kant van Rwanda staan (zie bijvoorbeeld de BBC's interviews met Nkunda, hem voorstellende als een bevrijder en legitieme strijder voor de goede zaak).