PDA

View Full Version : Wapenstilstand: symbool van de Westerse inferioriteit


C2C
11 november 2008, 20:13
We herdenken vandaag de lafheid van een kleine elite van Europeanen die miljoenen jongemannen naar de slachtbank dreven, en zo de inferioriteit van de Westerse cultuur aantoonden.

Europeanen denken dikwijls dat ze het ver geschopt hebben in de geschiedenis van de mensheid. Sinds de Industriële Revolutie en de opkomst van de Moderniteit en de Natiestaat hebben ze een grote sprong voorwaarts gemaakt, denken ze.

Maar het feit is dat die Vooruitgang, en de Vooruitgangsgedachte waar ze op steunt, vooral geleid hebben tot de grootste, meest barbaarse, waanzinnige massaslachtingen uit de geschiedenis van de mensheid.

Vandaag werken die Europese waangedachten voort en zijn er nog altijd mensen die denken in termen van Vooruitgang, Natie en Superioriteit. Wij moeten dus zeer waakzaam blijven, en 11 November steeds aangrijpen als waarschuwing die gedachten zeer gevaarlijk zijn.

Er lopen nog steeds lafaards rond die, in naam van die waangedachten, niet zullen aarzelen om geweld te gebruiken. Zij zijn de vijand van elke rationele mens. En we moeten deze gevaarlijke mannen voortdurend onder de loepe houden.


Nooit meer oorlog. Nooit meer nationalisme. Nooit meer die waanzinnige massaslachtingen op industriële schaal.

D'ARTOIS
11 november 2008, 20:36
14-18 was inderdaad een volstrekt overbodig conflict waarvoor alle omschrijvingen onvoldoende zijn om duidelijk te maken wat voor politiek proletariaat de auctor intellectualis was van dit evenbedoelde conflict.
Domme cavalerie generaals die methoden hanteerden uit de Napoleontische oorlogen en nog dachten in termen van carré's en aanvallen door lansiers, lichte en zware brigade. Maar hoofdzakelijk politici die hun eigenbelangen beschermden en die van hun betaalmeesters.

Het zal weer gebeuren. Statistische gezien binnen afzienbare tijd.

Sjaax
11 november 2008, 22:24
We herdenken vandaag de lafheid van een kleine elite van Europeanen die miljoenen jongemannen naar de slachtbank dreven, en zo de inferioriteit van de Westerse cultuur aantoonden.

Europeanen denken dikwijls dat ze het ver geschopt hebben in de geschiedenis van de mensheid. Sinds de Industriële Revolutie en de opkomst van de Moderniteit en de Natiestaat hebben ze een grote sprong voorwaarts gemaakt, denken ze.

Maar het feit is dat die Vooruitgang, en de Vooruitgangsgedachte waar ze op steunt, vooral geleid hebben tot de grootste, meest barbaarse, waanzinnige massaslachtingen uit de geschiedenis van de mensheid.

Vandaag werken die Europese waangedachten voort en zijn er nog altijd mensen die denken in termen van Vooruitgang, Natie en Superioriteit. Wij moeten dus zeer waakzaam blijven, en 11 November steeds aangrijpen als waarschuwing die gedachten zeer gevaarlijk zijn.

Er lopen nog steeds lafaards rond die, in naam van die waangedachten, niet zullen aarzelen om geweld te gebruiken. Zij zijn de vijand van elke rationele mens. En we moeten deze gevaarlijke mannen voortdurend onder de loepe houden.


Nooit meer oorlog. Nooit meer nationalisme. Nooit meer die waanzinnige massaslachtingen op industriële schaal.Europa is nog steeds koploper, samen met de VS, op ontwikkelingsgebied. Dat Europa heeft moeten leren van zijn fouten, in het bijzonder van de gruwelijkheden op de slagvelden van Ieper en Verdun, staat buiten kijf. En dat Europa hardleers was, bleek ook uit de gruwelijkheden van WO-II.

Maar dat de Europeanen niet uniek zijn, blijkt helaas vandaag weer in Congo. En het blijkt herhaaldelijk weer in ook andere delen van de wereld.

De herdenking in Ieper en andere plekken, de honderduizenden mensen die daar aanwezig zijn, doen hoop opleven voor de toekomst. Het is niet zo dat het aantal herdenkers afneemt, het neemt juist toe. Al die mensen die daar samenkomen, die moeten toch ook beseffen dat oorlogen in Irak en Afghanistan Iepers en Verduns in het klein zijn. De Europese superioriteit kan pas echte na te volgen superioriteit worden, wanneer oorlogen door Europa niet meer worden begonnen, maar ze helpt die te beëindigen.

lombas
11 november 2008, 22:43
De Eerste Wereldoorlog was ook een belangrijke test voor het internationale socialisme ... dat jammer genoeg faalde.

ministe van agitatie
11 november 2008, 22:57
Nooit meer oorlog. Nooit meer nationalisme. Nooit meer die waanzinnige massaslachtingen op industriële schaal.

Je vergat religie

uilenspiegeltje
11 november 2008, 23:44
Je vergat religie
Terloops... Weet je dat Gennez van de Spa deze week in DS verklaard heeft dat ongeveer de helft van haar partij gelovige mensen zijn?

Jozef Ostyn
12 november 2008, 10:04
Zalig de armen van geest ...