PDA

View Full Version : Militaire steun aan Congo


WVA
12 november 2008, 14:37
Beste Forumlezers,

ik had eigenlijk een aantal vragen ivm. het recente geweld in Oost-Congo.
- Waarom is Europa niet bereid om meer troepen te sturen om het geweld in te dijken en de situatie te stabiliseren? (Ik kan mij niet voorstellen op welke punten dit zou ingaan tegen onze belangen)
- Indien Europa dit steevast blijft weigeren, is het dan mogelijk voor België om op eigen houtje troepen te sturen? Of gaat dit in tegen bepaalde afspraken binnen de VN?
- Zou België er op de lange termijn geen voordeel uit kunnen halen om troepen te sturen. Duidelijke blijk dat men de 'democratie' in Congo steunt, kan de bilaterale banden terug aanhalen, etc...
- Bovenal lijkt het mij vanuit een bepaalde ethische optiek trouwens niet meer dan normaal dat wij troepen sturen, zeker al om de bevolking te beschermen tegen uitwassen van bepaalde strijdkrachten...Daarnaast is een mss verdere destabilisering van de hele regio een van de gevolgen dus ik begrijp het eerlijk gezegd niet zo goed waarom we geen versterking sturen???

Ik ben zeer geïnteresseerd in het hele conflict en de regio zelf, maar weet er momenteel te weinig over. Moest er iemand zijn die zich hierin verdiept heeft mag hij mij altijd een aantal suggesties doen ivm. te lezen literatuur (boek of internet)...

Johan Bollen
12 november 2008, 14:56
De mediacampanje lijkt zijn vruchten af te werpen...'troepen' roepen de mensen.


Ik ben zeer geïnteresseerd in het hele conflict en de regio zelf, maar weet er momenteel te weinig over. Moest er iemand zijn die zich hierin verdiept heeft mag hij mij altijd een aantal suggesties doen ivm. te lezen literatuur (boek of internet)...
Er bestaan een aantal draden op dit forum waar je ook iets uit kan leren. Zoek anders via google bv. (voeg toe bij het zoeken 'site:forum.politics.be'). En anders kijk in de lijst waar je deze draad geplaatst hebt. Alles waar 'Congo' in staat zou interessant kunnen zijn.

Of anders begin bij deze actuele discussie http://forum.politics.be/showthread.php?t=114720

BladeToke
12 november 2008, 17:26
Beste Forumlezers,

ik had eigenlijk een aantal vragen ivm. het recente geweld in Oost-Congo.
- Waarom is Europa niet bereid om meer troepen te sturen om het geweld in te dijken en de situatie te stabiliseren? (Ik kan mij niet voorstellen op welke punten dit zou ingaan tegen onze belangen)
- Indien Europa dit steevast blijft weigeren, is het dan mogelijk voor België om op eigen houtje troepen te sturen? Of gaat dit in tegen bepaalde afspraken binnen de VN?
- Zou België er op de lange termijn geen voordeel uit kunnen halen om troepen te sturen. Duidelijke blijk dat men de 'democratie' in Congo steunt, kan de bilaterale banden terug aanhalen, etc...
- Bovenal lijkt het mij vanuit een bepaalde ethische optiek trouwens niet meer dan normaal dat wij troepen sturen, zeker al om de bevolking te beschermen tegen uitwassen van bepaalde strijdkrachten...Daarnaast is een mss verdere destabilisering van de hele regio een van de gevolgen dus ik begrijp het eerlijk gezegd niet zo goed waarom we geen versterking sturen???

Ik ben zeer geïnteresseerd in het hele conflict en de regio zelf, maar weet er momenteel te weinig over. Moest er iemand zijn die zich hierin verdiept heeft mag hij mij altijd een aantal suggesties doen ivm. te lezen literatuur (boek of internet)...
antwoord B, neen Belgiê kan niet op eigen houtje troepen sturen...

kelt
12 november 2008, 17:55
het is nu te laat.....

Ondanks de nawee-en van het Mobutu-regime,en de verwijten over en weer heeft Belgie de democratische republiek Congo nogmaals proberen te steunen,niet met "witte olifant-projecten" maar met het helpen en hertrainen van het Instituut dat het meest onbetrouwbaar leek,maar langs de andere kant,in de verruigende omstandigheden op het Afrikaans continent het enige bindmiddel kan zijn voor het immense land dat Congo heet : Het Leger...


We kunnen alleen maar vaststellen dat het opnieuw dit Instituut is dat faalt,het Congolese leger vindt keer op keer (oude para's zullen zich dat wel herinneren) niet de kracht en het eergevoel om,IN HUN EIGEN LAND,correct op te treden.....Ze zijn nu opnieuw deel van het probleem geworden,evenzeer als de milities...Dit is niet de schuld van Belgie noch Frankrijk....het zijn de RDC-militaire zelf die kompleet falen in hun moreel en moraal.Ze zijn er niet slechter aan toe dan hun tegenstanders,maar hun kern is rot....zo simpel is het...


Het heeft geen zin om Belgische troepen te zenden,deze Afrikaanse mini-wereldoorlog moet nu maar uitgevochten worden,met als resultaat dat vermoedlijk Oost-Congo verdeeld zal raken tussen Ruanda,Burundi en Oeganda.... :-(

Johan Bollen
12 november 2008, 18:10
Het heeft geen zin om Belgische troepen te zenden,deze Afrikaanse mini-wereldoorlog moet nu maar uitgevochten worden,met als resultaat dat vermoedlijk Oost-Congo verdeeld zal raken tussen Ruanda,Burundi en Oeganda.... :-(
Is dat niet de natte droom van de 'angelsaxen', en nu misschien zelfs van Europa?

Ik vrees dat eer dit een realiteit is we weer vele miljoenen doden verder zitten. Daarom wil ik liever geen steun zien voor degenen die dit project willen verwezenlijken, of het als 'realistisch' proberen voor te stellen op dit moment.

kelt
12 november 2008, 18:15
Is dat niet de natte droom van de 'angelsaxen', en nu misschien zelfs van Europa?

Ik vrees dat eer dit een realiteit is we weer vele miljoenen doden verder zitten. Daarom wil ik liever geen steun zien voor degenen die dit project willen verwezenlijken, of het als 'realistisch' proberen voor te stellen op dit moment.

ze doen maar...die "andere belangen"........ :?

Geert C
12 november 2008, 19:10
Een Europese vredesmacht... Ik weet niet, het kan misschien wel de toestand wat stabiliseren, maar het zal niets veranderen aan de oorzaken van dit conflict. Wat voor zin heeft het om een vredesmacht te sturen? Zodra ze hun hielen lichten kunnen Kabila, Kagame, Nkunda en de rest gewoon verdergaan waar ze gestopt zijn... :? Daarbij, een situatie met twee naast elkaar opererende missies lijkt me niet wenselijk, dan kan je beter de VN-vredesmacht uitbreiden.

Johan Bollen
12 november 2008, 19:17
dan kan je beter de VN-vredesmacht uitbreiden.
2

Jozef Ostyn
12 november 2008, 19:36
De vraag die je eerst moet beantwoorden is wat die troepen daar moeten gaan doen. Als het toch maar is om te kijken hoe de strijdende partijen te keer gaan, dan zijn geen extra-troepen nodig. Als men echt wil ingrijpen, dan zal men moeten bereid zijn grof geweld te gebruiken, en daar bestaat geen consensus over.

BladeToke
12 november 2008, 19:39
of het lef hebben om de blauwkes in het midden van de gevechten te laten plaatsnemen...

D'ARTOIS
12 november 2008, 20:54
De vraag die je eerst moet beantwoorden is wat die troepen daar moeten gaan doen. Als het toch maar is om te kijken hoe de strijdende partijen te keer gaan, dan zijn geen extra-troepen nodig. Als men echt wil ingrijpen, dan zal men moeten bereid zijn grof geweld te gebruiken, en daar bestaat geen consensus over.

Ik ben het gewoon met Ostyn eens!!! Niet langs de zijlijn staan maar de rebellerende mijnexploitanten bij hun kladden grijpen en naar Den Haag brengen.
het probleem is alleen dat de hele Congo bezaaid is met bodemschatten die de oorlogvoerenden en zeer zeker de banken ook goed kunnen gebruiken. halen maar niet betalen!!!

Jozef Ostyn
13 november 2008, 08:18
Ik ben het gewoon met Ostyn eens!!! Niet langs de zijlijn staan maar de rebellerende mijnexploitanten bij hun kladden grijpen en naar Den Haag brengen.
het probleem is alleen dat de hele Congo bezaaid is met bodemschatten die de oorlogvoerenden en zeer zeker de banken ook goed kunnen gebruiken. halen maar niet betalen!!!


Laat die schertsvertoning in Den Haag daar maar buiten.

D'ARTOIS
13 november 2008, 11:07
Andere optie?

WVA
13 november 2008, 11:43
Velen stellen hier dat de uitbreiding van de troepenmacht (via VN of Europese Unie) niet wenselijk is om een aantal redenen. Het is volgens mij inderdaad zo dat militaire kracht de grond van een conflict zelden of nooit verandert. Maar waarom zou men dan uberhaupt ooit nog troepen sturen naar een bepaald gebied? In die redenering zou men de nu aanwezige MONUC ook gewoon beter terugtrekken, iets wat ik zeker niet voorsta.
Ik denk dat een militaire macht wel zijn werk zou kunnen doen bij het beschermen van de bevolking bijvoorbeeld. Het probleem wordt daardoor niet opzichzelf opgelost maar het is mijns inziens toch beter dan laf te staan toekijken.
Op het volgende punt moet ik eerlijk zeggen dat mijn kennis tekort schiet over de grond van het conflict maar het beeld dat ik mij vorm is het volgende: Congo is sinds kort een democratisch verkozen land. Iets wat wij in het westen toch zeker zouden moeten steunen, al is het maar omwille van het principe dat erachter schuil gaat en dat Congo volgens mij toch aan de betere hand is wanneer men dit vergelijkt met het Mobutu-tijdperk. Daarnaast zijn er een aantal rebellenbewegingen, waaronder die van Nkunda. Sommige van deze rebellenbewegingen zijn, als ik mij niet vergis, nog overblijfselen uit de Rwandese genocide. Deze rebellengroepen zaaien al gedurende lange tijd onrust in Oost-Congo, vooral dan bij de bevolking en zetten nu een conflict op tegen het Congolese leger. Vanuit de optiek dat Congo democratisch verkozen is, de rebellengroepen de agressors zijn lijkt het mij te zijn dat we in principe de Congolese overheid zouden moeten steunen. Op de vraag wat een uitbreiding van de troepenmacht dan kan doen, lijkt mij buiten de bescherming van de bevolking, dus ook het aanpakken van de rebellenbeweging van oa. Nkunda te zijn. Als men dan ziet dat ook buurlanden de rebellen gaan beginnen steunen en daardaar eigenlijk het grondgebied Congo schenden, lijkt het mij duidelijk dat we de kaart Congo moeten trekken.
Ben tegen geweld, en weet dat dit zelden een oplossing is, maar bescherming van de bevolking is voor mij een prioriteit. Deze mensen zijn onschuldig en hebben vaak niets maar dan ook niets te zien met het conflict dat zich afspeelt. Als men dan ziet dat een paar rebellenbewegingen onrust veroorzaken voor enkele 100-duizenden burgers, denk ik dat het legitiem is om geweld te gebruiken om de toestand te stabiliseren en de Congolesen hun rust terug te geven. Wat zeker niet legitiem is, is om hier gewoon op te staan toekijken langs de zijlijn....

Suggesties en kritiek meer dan welkom.

ossaert
13 november 2008, 12:04
Beste Forumlezers,

ik had eigenlijk een aantal vragen ivm. het recente geweld in Oost-Congo.
- Waarom is Europa niet bereid om meer troepen te sturen om het geweld in te dijken en de situatie te stabiliseren? (Ik kan mij niet voorstellen op welke punten dit zou ingaan tegen onze belangen)
- Indien Europa dit steevast blijft weigeren, is het dan mogelijk voor België om op eigen houtje troepen te sturen? Of gaat dit in tegen bepaalde afspraken binnen de VN?
- Zou België er op de lange termijn geen voordeel uit kunnen halen om troepen te sturen. Duidelijke blijk dat men de 'democratie' in Congo steunt, kan de bilaterale banden terug aanhalen, etc...
- Bovenal lijkt het mij vanuit een bepaalde ethische optiek trouwens niet meer dan normaal dat wij troepen sturen, zeker al om de bevolking te beschermen tegen uitwassen van bepaalde strijdkrachten...Daarnaast is een mss verdere destabilisering van de hele regio een van de gevolgen dus ik begrijp het eerlijk gezegd niet zo goed waarom we geen versterking sturen???

Ik ben zeer geïnteresseerd in het hele conflict en de regio zelf, maar weet er momenteel te weinig over. Moest er iemand zijn die zich hierin verdiept heeft mag hij mij altijd een aantal suggesties doen ivm. te lezen literatuur (boek of internet)...

Goede inleidende literatuur:

- Martin Meredith, The State of Africa. A History of Fifty Years of Independence (http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/reviews/the-state-of-africa-by-martin-meredith-497915.html)

Goede inleiding op de recente geschiedenis van (zwart) Afrika: het is bijzonder confronterend te lezen hoe het continent van het vroege optimisme na de onafhankelijkheid snel afgleed naar de huidige miserie. De politiek van de grote mogenheden en de (de)kolonisatie worden als oorzaken genoemd, maar tevens wordt ook gewezen op de verantwoordelijkheden van de lokale gezagsdragers. Het conflict in Rwanda en Oost-Congo wordt vrij uitgebreid besproken.

- Paul Collier, The Bottom Billion. Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It (http://www.nytimes.com/2007/07/01/books/review/Ferguson-t.html?ref=world&pagewanted=all)

Het boek van Collier bevat een pleidooi voor het sturen van troepen om conflicten te stabiliseren en hervormingen door te voeren. De auteur hekelt dan ook de terughoudendheid van veel Westerse regeringen, hetzij uit electorale, hetzij uit economische overwegingen.

Jozef Ostyn
13 november 2008, 13:16
Velen stellen hier dat de uitbreiding van de troepenmacht (via VN of Europese Unie) niet wenselijk is om een aantal redenen. Het is volgens mij inderdaad zo dat militaire kracht de grond van een conflict zelden of nooit verandert. Maar waarom zou men dan uberhaupt ooit nog troepen sturen naar een bepaald gebied? In die redenering zou men de nu aanwezige MONUC ook gewoon beter terugtrekken, iets wat ik zeker niet voorsta.
Ik denk dat een militaire macht wel zijn werk zou kunnen doen bij het beschermen van de bevolking bijvoorbeeld. Het probleem wordt daardoor niet opzichzelf opgelost maar het is mijns inziens toch beter dan laf te staan toekijken.
Op het volgende punt moet ik eerlijk zeggen dat mijn kennis tekort schiet over de grond van het conflict maar het beeld dat ik mij vorm is het volgende: Congo is sinds kort een democratisch verkozen land. Iets wat wij in het westen toch zeker zouden moeten steunen, al is het maar omwille van het principe dat erachter schuil gaat en dat Congo volgens mij toch aan de betere hand is wanneer men dit vergelijkt met het Mobutu-tijdperk. Daarnaast zijn er een aantal rebellenbewegingen, waaronder die van Nkunda. Sommige van deze rebellenbewegingen zijn, als ik mij niet vergis, nog overblijfselen uit de Rwandese genocide. Deze rebellengroepen zaaien al gedurende lange tijd onrust in Oost-Congo, vooral dan bij de bevolking en zetten nu een conflict op tegen het Congolese leger. Vanuit de optiek dat Congo democratisch verkozen is, de rebellengroepen de agressors zijn lijkt het mij te zijn dat we in principe de Congolese overheid zouden moeten steunen. Op de vraag wat een uitbreiding van de troepenmacht dan kan doen, lijkt mij buiten de bescherming van de bevolking, dus ook het aanpakken van de rebellenbeweging van oa. Nkunda te zijn. Als men dan ziet dat ook buurlanden de rebellen gaan beginnen steunen en daardaar eigenlijk het grondgebied Congo schenden, lijkt het mij duidelijk dat we de kaart Congo moeten trekken.
Ben tegen geweld, en weet dat dit zelden een oplossing is, maar bescherming van de bevolking is voor mij een prioriteit. Deze mensen zijn onschuldig en hebben vaak niets maar dan ook niets te zien met het conflict dat zich afspeelt. Als men dan ziet dat een paar rebellenbewegingen onrust veroorzaken voor enkele 100-duizenden burgers, denk ik dat het legitiem is om geweld te gebruiken om de toestand te stabiliseren en de Congolesen hun rust terug te geven. Wat zeker niet legitiem is, is om hier gewoon op te staan toekijken langs de zijlijn....

Suggesties en kritiek meer dan welkom.

Als u voor de effectieve bescherming van de bevolking bent dan moet u ook voor het gebruik van grootschalig geweld zijn tegen diegenen die haar bedrijgen. En niet alleen reactief maar ook proactief. Dat wil zeggen dat men diegenen die men als een bedreiging identificeert en die niet bereid zijn hun wapens in te leveren en zich over te geven overhoop schiet. Dit impliceert dus ook dat U geen moord en brand gaat schreeuwen als men daarbij zonder pardon zeer jonge kindsoldaten doodschiet.

ossaert
13 november 2008, 13:41
Als u voor de effectieve bescherming van de bevolking bent dan moet u ook voor het gebruik van grootschalig geweld zijn tegen diegenen die haar bedrijgen. En niet alleen reactief maar ook proactief. Dat wil zeggen dat men diegenen die men als een bedreiging identificeert en die niet bereid zijn hun wapens in te leveren en zich over te geven overhoop schiet. Dit impliceert dus ook dat U geen moord en brand gaat schreeuwen als men daarbij zonder pardon zeer jonge kindsoldaten doodschiet.

... of dat 'onze jongens' zelf overhoop geschoten worden. Een eerste voorwaarde om een dergelijke interventie te laten slagen, is een duidelijk mandaat. Collier, naar wiens boek ik hier en elders verwees, noemt de Britse interventie in Sierra Leone als goed voorbeeld, waar een relatief kleine, goed getrainde en uitgeruste eenheid van Britse para's erin slaagde om in zeer korte tijd de strijdende partijen uiteen te houden en het land te stabiliseren. Rebellenbewegingen in dergelijke conflicten zijn doorgaans niet in staat of bereid weerstand te bieden aan een gemotiveerde strijdmacht. Weten ze echter dat dat niet het geval is, zoals bijvoorbeeld in Darfoer, Rwanda of Srebrenica, dan is het sturen van troepen zinloos. De centrale vraag is natuurlijk of een westerse regering bereid is een hier te lande onpopulaire beslissing als het sturen van troepen te nemen (een misbegrepen pacifisme, of 'Het is schandalig dat men soldaten naar oorlogsgebied stuurt!' - ik zie de koppen al) of verliezen te incasseren. Dat lijkt me twijfelachtig: het Nederlandse voorbeeld van een juridisch onderzoek naar een soldaat die tijdens rellen een Irakees (of was het een Afghaan?) had neergeschoten, is veelzeggend; of dat andere voorbeeld -waren het Belgen of Nederlanders?- waar F-16 naar een conflictgebied gestuurd werden, maar niet mochten deelnemen aan gevechten. Hypocrisie ten top, lijkt me, zeker van progressieve zijde.

Johan Bollen
13 november 2008, 13:48
... of dat 'onze jongens' zelf overhoop geschoten worden. Een eerste voorwaarde om een dergelijke interventie te laten slagen, is een duidelijk mandaat. Collier, naar wiens boek ik hier en elders verwees, noemt de Britse interventie in Sierra Leone als goed voorbeeld, waar een relatief kleine, goed getrainde en uitgeruste eenheid van Britse para's erin slaagde om in zeer korte tijd de strijdende partijen uiteen te houden en het land te stabiliseren. Rebellenbewegingen in dergelijke conflicten zijn doorgaans niet in staat of bereid weerstand te bieden aan een gemotiveerde strijdmacht. Weten ze echter dat dat niet het geval is, zoals bijvoorbeeld in Darfoer, Rwanda of Srebrenica, dan is het sturen van troepen zinloos. De centrale vraag is natuurlijk of een westerse regering bereid is een hier te lande onpopulaire beslissing als het sturen van troepen te nemen (een misbegrepen pacifisme, of 'Het is schandalig dat men soldaten naar oorlogsgebied stuurt!' - ik zie de koppen al) of verliezen te incasseren. Dat lijkt me twijfelachtig: het Nederlandse voorbeeld van een juridisch onderzoek naar een soldaat die tijdens rellen een Irakees (of was het een Afghaan?) had neergeschoten, is veelzeggend; of dat andere voorbeeld -waren het Belgen of Nederlanders?- waar F-16 naar een conflictgebied gestuurd werden, maar niet mochten deelnemen aan gevechten. Hypocrisie ten top, lijkt me, zeker van progressieve zijde.

Ik zou ook naar de financiering kijken van degenen die oorlog zoeken. Wat zijn hun ambities die zij menen slechts gewapenderhand te kunnen verwezenlijken? Welke drukkingsmogelijkheden hebben we tav die groepen? Maar vooral...willen we dit wel? Anders zou het suren van troepen wel eens olie op het vuur kunnen zijn. Ze zullen niet als onpartijdig gezien kunnen worden.

ossaert
13 november 2008, 14:15
Ik zou ook naar de financiering kijken van degenen die oorlog zoeken. Wat zijn hun ambities die zij menen slechts gewapenderhand te kunnen verwezenlijken? Welke drukkingsmogelijkheden hebben we tav die groepen? Maar vooral...willen we dit wel? Anders zou het suren van troepen wel eens olie op het vuur kunnen zijn. Ze zullen niet als onpartijdig gezien kunnen worden.

Het belang van een internationaal draagvlak (VN, EU, NAVO) komt hier om de hoek kijken: het kan inderdaad niet zo zijn dat een staat een eenzijdig initiatief neemt om een situatie te 'pacificeren' om op die manier één zijde te steunen en de eigen economische belangen veilig te stellen. Je moet het ietwat theoretisch en naïef zien als de internationale gemeenschap -dus niet één staat- die collectief -dus niet éénzijdig- ingrijpt om de binnen- én buitenlandse stabiliteit te herstellen en te garanderen. Om maar een voorbeeld te noemen: de Belgische regering krijgt het plots in haar hoofd om Congo te stabiliseren en bezet prompt alle mogelijke mijnen die dan ten dienste komen te staan van de Belgische bedrijven. Of dat de regering troepen stuurt om haar eigen goede vriend Kabila in het zadel te brengen - of om Nkunda op de troon te plaatsen. Hier zit meteen ook de zwakte van deze vorm van interventionisme: landen als China -met vetorecht in de veiligheidsraad- denken louter in termen van het eigen profijt of de eigen (binnenlandse) positie, en laten zich weinig gelegen aan de humanitaire grondslagen die aan de basis ervan liggen.

Over je vrees om 'partij te kiezen', maak ik me minder zorgen: er zijn nu eenmaal noodsituaties, zoals bv. in Liberia, Sierra Leone of Darfoer, waar je dat soort kwesties opzij moet kunnen schuiven: als zowel regering als rebellen zich totaal onverantwoordelijk gedragen, breekt nood wet.

Maar, zoals ik al eerder zei: het is een wat naïeve idee, die een omslag in de houding van veel staats- en regeringsleiders vereist. Economische belangen, politieke berekening en een gebrek aan internationale eensgezindheid verhinderen op dit ogenblik om een dergelijke vorm van humanitair interventionisme toe te passen.

D'ARTOIS
13 november 2008, 17:33
@Ostyn, WVA, Bollen - Allemaal zeer redelijke en rationalistische standpunten. Kabila kan daar bij Lac Kivu niet optreden omdat zijn manschappen ongetraind, slecht bewapend en slecht gedisciplineerd zijn. Betaald worden ze ook niet of nauwelijks.
Reken niet op de slagkracht van die mensen want ze hebben die niet. Met de Angolezen ligt dat anders, dat zijn junglevechters met een 25jarige ervaring.

Maar wie gaat wie betalen? Uiteindelijk is er iemand die de rekening moet voldoen en verwacht hierbij niets van de kant van Kabila.

piraat
13 november 2008, 19:21
De vraag die je eerst moet beantwoorden is wat die troepen daar moeten gaan doen. Als het toch maar is om te kijken hoe de strijdende partijen te keer gaan, dan zijn geen extra-troepen nodig. Als men echt wil ingrijpen, dan zal men moeten bereid zijn grof geweld te gebruiken, en daar bestaat geen consensus over.

De énige echt goede manier om deze oorlog, die ik eerder een genocide, een barbaarse slachting zou noemen, te doen stoppen, is de mentaliteit van de Afrikanen te veranderen. En d*t zal nog véél tijd pakken.
Zelfs Che Guevara , die indertijd de Grote Revolutie in Afrika op gang wou brengen, heeft er de brui aan gegeven , en is het daar afgestapt ...

Yoni
13 november 2008, 20:37
Zelfs Che Guevara , die indertijd de Grote Revolutie in Afrika op gang wou brengen, heeft er de brui aan gegeven , en is het daar afgestapt ...

De meeste idealisten druipen af, zo ken ik een dokter/zuster echtpaar die daarnaartoe gegaan is om "de mensen te helpen", na de zoveelste dollar neergelegd (of welke munt dan ook) te hebben bij de checkpoints en na gezien te hebben hoe de plaatselijke doktren alles jatten uit het ziekenhuis en al het andere was het voor hun genoeg reden om daar weg te gaan: en nooit meer terug te gaan. De enige twee landen die ik daar nog wil bezoeken zijn Marokko & Zuid-Afrika.

ossaert
13 november 2008, 21:00
@Ostyn, WVA, Bollen - Allemaal zeer redelijke en rationalistische standpunten. Kabila kan daar bij Lac Kivu niet optreden omdat zijn manschappen ongetraind, slecht bewapend en slecht gedisciplineerd zijn. Betaald worden ze ook niet of nauwelijks.
Reken niet op de slagkracht van die mensen want ze hebben die niet. Met de Angolezen ligt dat anders, dat zijn junglevechters met een 25jarige ervaring.

Maar wie gaat wie betalen? Uiteindelijk is er iemand die de rekening moet voldoen en verwacht hierbij niets van de kant van Kabila.

Je stelt een pertinente vraag, maar ik denk dat er twee antwoorden op je laatste vraag kunnen gegeven worden:

1.) Heeft moraliteit een prijs? Als je een mensenrechtenschending van formaat kan stoppen, is het dan gerechtvaardigd om je louter om materiële vragen te bekommeren? Het is erg illusoir te denken dat internationale politiek op morele gronden kan gevoerd worden, maar het is belangrijk die vraag te (blijven) stellen.

2.) Als je dan toch puur economisch wil redeneren, is de internationale gemeenschap gebaat bij stabiliteit: onrust in één land trekt onvermijdelijk de buurlanden mee. Als Congo stabiel en welvarend zou zijn, straalt dat uit naar de buurlanden. Vergelijk het, dichter bij huis, met Nederland, dat als neutraal land in de Eerste Wereldoorlog toch vier jaar een leger op (min of meer) oorlogssterkte heeft moeten onderhouden, met alle economische gevolgen van dien.

D'ARTOIS
13 november 2008, 22:15
@Ossaert

Ik ben het 100% met je eens, ik ben er tenslotte zelf geweest. Maar ik ben cynisch geworden toen ik al bij mijn aankomst de 1e dag de mensen op N'Djili in elkaar geramd zag worden. Het half afgebouwde Lumumba monument, overwoekerd door jaren onkruid. De Bruynzeel mensen die door plunderende soldaten werden doodgeschoten - allemaal nog in de Mobutu tijd. Niet werkende telecommunicatie, op een avond na dagen afsluiting van de netlijnen zijn we regeringsgebouwen binnengegaan om te kijken of er nog ergens een openstaande telexlijn stond, zodat ik kon melden dat ik ok was.
De mensen die uit vertrekkende vliegtuigen werden gesleurd, geranseld, je moet het allemaal meegemaakt hebben.
Nee, ik geloof niet meer in vriendelijkheid en diplomatie. In de Congo zit een grote en harde kern van grootverdieners. Een vriendin van mij werkte op Stanstead en daar hebben we Bemba een keer opgehaald die in zijn Gulfstream aankwam.
Enfin, je weet het zelf net zo goed.

ossaert
13 november 2008, 23:17
@Ossaert

Ik ben het 100% met je eens, ik ben er tenslotte zelf geweest. Maar ik ben cynisch geworden toen ik al bij mijn aankomst de 1e dag de mensen op N'Djili in elkaar geramd zag worden. Het half afgebouwde Lumumba monument, overwoekerd door jaren onkruid. De Bruynzeel mensen die door plunderende soldaten werden doodgeschoten - allemaal nog in de Mobutu tijd. Niet werkende telecommunicatie, op een avond na dagen afsluiting van de netlijnen zijn we regeringsgebouwen binnengegaan om te kijken of er nog ergens een openstaande telexlijn stond, zodat ik kon melden dat ik ok was.
De mensen die uit vertrekkende vliegtuigen werden gesleurd, geranseld, je moet het allemaal meegemaakt hebben.
Nee, ik geloof niet meer in vriendelijkheid en diplomatie. In de Congo zit een grote en harde kern van grootverdieners. Een vriendin van mij werkte op Stanstead en daar hebben we Bemba een keer opgehaald die in zijn Gulfstream aankwam.
Enfin, je weet het zelf net zo goed.

Wat ik hier schrijf, is voornamelijk gebaseerd op wat ik lees en gelezen heb, dus ik blijf het lastig hebben met de praktische implicaties van een dergelijk interventionisme en ik zou -dat geef ik grif toe- niet graag in de schoenen van een president of eerste minister staan die uiteindelijk de beslissing moet nemen om troepen te sturen. Ik had echter wel (nogmaals) willen benadrukken dat ik hier niet pleit voor een vorm van neokolonialisme, waarin het Westen (opnieuw) de touwtjes in handen neemt: op die manier zal dezelfde cyclus die we nu kennen zich opnieuw herhalen, met dat verschil dat niet alleen het Westen, maar ook landen als Rusland, India en vooral China een rol zullen spelen. Internationale gedragenheid, een duidelijk mandaat, de bereidheid om daadwerkelijk op te treden en vooral een humanitaire motivatie lijken me primordiaal, maar zijn tegelijk ook de achilleshiel van de hele idee.

Félicien Bwanatongo
14 november 2008, 07:10
Er is geen enkele reden om Vlaamse (of andere Europese) soldaten te laten gevaar lopen -laat staan te laten sneuvelen- omwille van Congolese problemen. Het is aan de Congolesen zelf om dat op te lossen.

D'ARTOIS
14 november 2008, 13:41
Er is geen enkele reden om Vlaamse (of andere Europese) soldaten te laten gevaar lopen -laat staan te laten sneuvelen- omwille van Congolese problemen. Het is aan de Congolesen zelf om dat op te lossen.

Die zùllen dat niet oplossen omdat ze dat niet kunnen. Ook de logistiek speelt hier een rol van betekenis, vervoer richting Kisangani gaat over de rivieren, verder beschikt de Congo domweg niet over de middelen voor grote troepenverplaatsingen.
Belangrijkste echter is dat ze het in Kinshasa zelf niet kunnen. Ze pakken liever de bus naar de vleespotten van Brussel.

Félicien Bwanatongo
14 november 2008, 16:26
Die zùllen dat niet oplossen omdat ze dat niet kunnen. Ook de logistiek speelt hier een rol van betekenis, vervoer richting Kisangani gaat over de rivieren, verder beschikt de Congo domweg niet over de middelen voor grote troepenverplaatsingen.
Belangrijkste echter is dat ze het in Kinshasa zelf niet kunnen. Ze pakken liever de bus naar de vleespotten van Brussel.

Dat is dan jammer. Er mogen geen Europeanen sterven omwille van het geknoei door negers in hun eigen land(en).

D'ARTOIS
14 november 2008, 17:26
Dat is dan jammer. Er mogen geen Europeanen sterven omwille van het geknoei door negers in hun eigen land(en).

De algemene attitude bij de diverse Afrikaanse regeringsleiders is simpel (ten aanzien van hun bodemschatten): "Wij zitten op goud, maar we willen het er niet uithalen. Doe maar een bod en je mag het zelf komen opgraven."

Mobutu bijvoorbeeld, verkocht bepaalde rechten: Het recht om (ruwe) diamant te verhandelen c.q. direct van de mijn te kopen US$ 500.000,-
Het recht om ruwe diamant te zoeken: US$ 250.000,- per concessie van een aantal kms2
De gangbare prijs, een 20tal jaren geleden was 80 US$ per crt voor ruwe, niet geselecteerde steen.
Pakken aan regels, uitzonderingen en wat dies meer zij.

maar dan ook alles moest van buiten komen. Prima voor de handelaren maar slecht voor het eigen volk. Alleen in de land- en bosbouw was enig werk te vinden.

Congo, maar Congo niet alleen, is het ultieme voorbeeld van een Afrikaans land dat door eigen bestuur volledig en tot op het bot afgekloven wordt.
Als er niets meer te kluiven valt wordt het bot richting Europa gesmeten en wordt gekeken wie het oppakt.
En dan begint het weer opnieuw: "Doe maar een bod, je mag het zelf komen opgraven......."

evilbu
14 november 2008, 22:22
Het heeft geen zin om Belgische troepen te zenden,deze Afrikaanse mini-wereldoorlog moet nu maar uitgevochten worden,met als resultaat dat vermoedlijk Oost-Congo verdeeld zal raken tussen Ruanda,Burundi en Oeganda.... :-(
Is dat realistisch? Hebben die landen eigenlijk ooit claims geuit of zo? Op basis waarvan trouwens?
Ergens blijf ik het paradoxaal vinden dat Nkunda een stuk van Oost-Congo bij Rwanda zou willen hechten dat uiteindelijk overwegend Hutu is. Wat vindt Kagame eigenlijk van zo'n anschluss?