PDA

View Full Version : De democratie in Halle-Vilvoorde.


Herman Desmedt ©HD
4 april 2004, 16:28
De democratie in Halle-Vilvoorde.

Al jaren hebben we een pseudo-arrondissement dat de grenzen van gewesten overschrijdt en dat al lang opgesplitst moest zijn.

Wanneer gaat de stem van de burgers van Halle-Vilvoorde eindelijk eens op dezelfde manier en volgens dezelfde democratische wetten gelden als elders ?

Waarom moet dit in dossier het oordeel van het Vlaams parlement, het oordeel van de burger, het oordeel alle burgemeesters uit Halle-Vilvoorde, het oordeel van zelfs het arbitragehof wijken ?

Wat doet U om dit ongedaan te maken?

Komt U naar de betoging op 9 mei in Halle ?
( Info http://www.fora.be/posting.php?mode=quote&p=410919 )

Dank bij voorbaat

Joris Van Hauthem
5 april 2004, 14:29
Wat de splisting van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde betreft : is er een mooier voorbeeld van hoe België in elkaar steekt ? Heel politiek Vlaanderen, van Vlaamse pratijen over Vlaamse regering, Vlaams parlement, Vlaamse bestendige deputaties, Vlaamse gemeentebesturen zeggen dat het er nu eens van moet komen. Er is inderdaad geen enkele objectieve reden waarom Waalse partijen bij ons in Halle-Vilvoorde stemmen kunnen komen ronselen, terwijl het omgekeerde niet kan. Het is bovendien een ongrondwettelijke regel. Ondanks die vaststelling, komt de splitsing er niet, omdat de Franstaligen hun veto uitgesproken hebben en dreigen met een regeringscrisis. Zij vinden die kwestie dus wel een regeringscrisis waard, onze Vlaamse politici blijkbaar niet. Het zegt genoeg over wie hier de plak zwaait en over wie onderdanig wil knikken. Feit is dat de Franstaligen wel de moed van hun overtuiging hebben, het gros van de de Vlaamse politici niet.
Er zijn nochtans mogelijkheden genoeg : maak van uw overtuiging een breekpunt bij de regeringsonderhandelingen over de vorming van een federale regering; stap niet een regering als wat belangrijk is niet is opgenomen is in een regeerakkoord. En tot slot : maak van dat Vlaams parlement eindelijk een breekzijzer om de belangen van de Vlamingen (en daar behoort de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilwoorde zeker toe) ook op federaaal vlak door te drukken.

Groot Bakkes
8 april 2004, 16:07
Wat de splisting van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde betreft : is er een mooier voorbeeld van hoe België in elkaar steekt ? Heel politiek Vlaanderen, van Vlaamse pratijen over Vlaamse regering, Vlaams parlement, Vlaamse bestendige deputaties, Vlaamse gemeentebesturen zeggen dat het er nu eens van moet komen. Er is inderdaad geen enkele objectieve reden waarom Waalse partijen bij ons in Halle-Vilvoorde stemmen kunnen komen ronselen, terwijl het omgekeerde niet kan. Het is bovendien een ongrondwettelijke regel. Ondanks die vaststelling, komt de splitsing er niet, omdat de Franstaligen hun veto uitgesproken hebben en dreigen met een regeringscrisis. Zij vinden die kwestie dus wel een regeringscrisis waard, onze Vlaamse politici blijkbaar niet. Het zegt genoeg over wie hier de plak zwaait en over wie onderdanig wil knikken. Feit is dat de Franstaligen wel de moed van hun overtuiging hebben, het gros van de de Vlaamse politici niet.
Er zijn nochtans mogelijkheden genoeg : maak van uw overtuiging een breekpunt bij de regeringsonderhandelingen over de vorming van een federale regering; stap niet een regering als wat belangrijk is niet is opgenomen is in een regeerakkoord. En tot slot : maak van dat Vlaams parlement eindelijk een breekzijzer om de belangen van de Vlamingen (en daar behoort de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilwoorde zeker toe) ook op federaaal vlak door te drukken.

Ik geloof best in uw goede intenties, mr. Van Hauthem, maar in die van uw partij niet echt. Maar herrinert u zich 22 januari? Die dag werd er gestemd over de wetsontwerpen inzake de kieshervorming voor de Vlaamse en de Europese verkiezingen. Als je naar de naamstemmen kijkt zie je onder andere dat het Blok niet tegen het regeringsontwerp m.b.t. de Europese verkiezingen stemde, terwijl dit ontwerp nochtans uitdrukkelijk het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde in ongewijzigde vorm behield (stemming 37). Samen met cdH onthield het Blok zich. En aangezien onthoudingen niet worden meegeteld, behaalde paars zo een tweederde meerderheid en bleef de ondemocratische kieskring bestaan.... :?

Patriot!
8 april 2004, 16:48
Brabant kan best een Unitaire kieskring worden. Zodoende wordt problematiek rond BHV gemazouteerd. Voor een beter bestuur.

Herman Desmedt ©HD
10 april 2004, 18:02
Oproep aan de burgemeesters van H-V :

ALLEEN kiezerslijsten aanvaarden die in overeenstemming zijn met de grondwet !

Geen partijen op de kiesbrieven die NIET in overeenstemming zijn met de grondwet.

Men zegge het voorts !

Bij mijn weten kunnen de plaatselijke overheden alle kiesbrieven die niet conform zijn gewoon terugsturen.

Tot op de betoging !

Knuppel
10 april 2004, 20:02
Brabant kan best een Unitaire kieskring worden. Zodoende wordt problematiek rond BHV gemazouteerd. Voor een beter bestuur.

Het is voldoende de grondwet na te leven.
Maar het gaat om Vlaamse rechten.
De Vlamingen eisen dat ze nageleefd wordt.
Francofonen en belgicisten vegen daar hun gat en de grondwet aan.

Proficiat gewenst dus voor jullie reet-respect voor de BELGISCHE GRONDWET.

Kotsmos
10 april 2004, 20:53
Ja hoor. Allemaal tof en heldhaftig en democratisch enzo. Maar als Leo zijn zin doordrijft, mag ik straks niet stemmen voor de Europese verkiezingen. Meneer Peeters neemt mijn stemrecht af om iets te realiseren dat mij niet het minst interesseert. Hoezee! En democratisch, ook al.

Xnorf
10 april 2004, 21:12
Ja hoor. Allemaal tof en heldhaftig en democratisch enzo. Maar als Leo zijn zin doordrijft, mag ik straks niet stemmen voor de Europese verkiezingen. Meneer Peeters neemt mijn stemrecht af om iets te realiseren dat mij niet het minst interesseert. Hoezee! En democratisch, ook al.

enige uitleg zou wenselijk zijn om je post te kunnen snappen

Kotsmos
10 april 2004, 22:09
Kapelle-op-den-Bos boycot Europese verkiezingen


(jhw) 03/04/2004

KAPELLE-OP-DEN-BOS - Het schepencollege van Kapelle-op-den-Bos wil de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen van 13 juni enkel vaststellen op voorwaarde dat de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst wordt. Zonder de kiezerslijst kunnen er in de gemeente onmogelijk verkiezingen georganiseerd worden.,,Kapelle-op-den-Bos wil niet langer alleen deelnemen aan ludieke acties, we willen met deze collegebeslissing duidelijk maken dat het ons menens is'', zegt burgemeester Leo Peeters (SP.A).

Kapelle-op-den-Bos is de eerste gemeente die formeel haar medewerking aan de Europese verkiezingen opzegt. Eerder hadden onder meer ook Lennik, Sint-Pieters-Leeuw, Gooik en Overijse al te kennen gegeven dat zij gelijkaardige stappen zullen doen.

De splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde is een oude eis van de burgemeesters van het arrondissement Halle-Vilvoorde. Na de federale verkiezingen van vorig jaar hebben ze een felle campagne gelanceerd. De kieskring is volgens hen strijdig met de grondwettelijke indeling van België in taalgebieden. Zo is het ontoelaatbaar dat in Halle-Vilvoorde voor Waalse en Frans-Brusselse kandidaten kan worden gestemd. De provincieraad van Vlaams-Brabant en het Vlaams parlement steunen de splitsingseis van de burgemeesters.

De federale minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael - die als Vlaams minister-president zelf nochtans achter de splitsing stond - kondigde onlangs aan dat de burgemeesters gestraft zullen worden als ze effectief de verkiezingen boycotten. Het is afwachten hoe de federale overheid reageert, want eerst moet de provinciegouverneur kennis nemen van het besluit van het schepencollege van Kapelle-op-den-Bos. Pas daarna kan Dewael officieel reageren.

(jhw)

Knuppel
11 april 2004, 08:42
Het zou Dewael minder energie kosten BHV te splitsten dan tegen de grondwet in te gaan.
Kotsmos en co kunnen dan probleemloos hun plicht vervullen die ze, ook volgens de grondwet, nog altijd hebben.

Vreemd dat Kotsmos en co er zich niet aan storen dat de grondwet als eerste overtreden wordt door de regering en pas als gevolg daarvan door de burgemeesters.

Help er liever voor zorgen dat de oorzakelijke grondwetsovertreding weg wordt genomen, ook al interesseert je die grondwetsovertreding geen reet.
De grondwetsovertreding die daar het gevolg van is valt dan vanzelf weg.