PDA

View Full Version : Ministe van agitatie is de zevenzeventigste forummer van de week


Pluche
20 november 2008, 15:37
Pietje heeft zijn opvolger gekozen het is Ministe van agitatie


hier is zijn zeer uitvoerige bio:

Hierbij de bio. Ze is wat langer dan de meesten, maar ik hoop daarmee al veel duidelijk te maken. Hopelijk stoort dat niet?

----------------------------------

Het Kabinet van de Minister van Agitatie heeft een wat uitgebreidere biografie geschreven omdat het vooral veel duidelijkheid wil scheppen. Misschien worden er al veel vragen in beantwoord, mogelijk geeft het aanleiding tot juist veel meer vragen. De Minister staat er open voor.

De Minister van Agitatie is een man die fysiek veeleer 50 dan wel 40 jaar oud is maar zich daar nog altijd over verbaast. Hij heeft twee zoons die 15 jaar van elkaar verschillen en waarvan de oudste in Parijs studeert en de jongste bij hem inwoont. Hij heeft geen vrouw maar wel vriendinnen.

Hij woont in Borgerhout temidden van de migranten en is dus altijd een beetje op reis als hij zijn huis verlaat. Hij werkt in Molenbeek en initiëert daar ict en multimedia aan kinderen uit de migratie: kinderen en jongeren (tussen 7 en 21 jaar) van vluchtelingen of van Marokkaanse ouders.

Als kind was de Minister asthmapatiënt en heeft daardoor bij acute aanvallen een stuk of 10 bijna-dood-ervaringen gehad waarbij hij overtuigd was te zullen sterven. Als kleine jongen heeft hij op die manier herhaaldelijk afscheid genomen van zijn ouders, zijn broers en zusters en het leven zelf. Maar de geneeskunde en dus de cultuur hebben er anders over beslist. Dat heeft de man in hoge mate getekend: hij vindt 'leven' op zich belangrijk en heeft lak aan de meeste details en banaliteiten daarrond. Hij is er ook een fan van cultuur (in brede betekenis van het woord) door geworden en staat wat argwanend ten opzichte van de natuur.

Vaak gehospitaliseerd of bedlegerig heeft hij zich in de wereld van de literatuur gestort en is op dat vlak een veelvraat gebleven. Hij schrijft zelf ook kortverhalen, poëzie en werkt aan zijn tweede roman, getiteld 'Herinneringen van een Pseudo-revolutionair'.

Midden jaren '70 ontwaakte de Minister politiek. In eerste instantie bij gratie van de leraar scheikunde die hem in een woedeaanval de mogelijke impact van kernenergie uitlegde waardoor de Minister als 13-jarige op zijn eentje naar een betoging in Doel trok en daar ondergedompeld werd in een massa van 25.000 activisten en hun organisaties. Zijn ogen gingen open. Op hetzelfde moment coqueteerde hij met zijn androgiene zelf en kwam hij in contact met homoactivisten die strijdden voor de afschaffing van artikel 372bis dat de minimumleeftijd voor seksueel contact tussen homo's op 18 legde waar dat voor hetero's op 16 jaar lag. Hij leerde er dat je niet met veel hoeft te zijn om het land op stelten te zetten of politieke veranderingen af te dwingen.
Tijdens zijn puberteit verzeilde hij in anarchistische middens, collectieven en kraakpanden waar hij bijzonder veel plezier beleefde erg actief was en veel heeft opgestoken. In '82 nam hij deel aan een groots opgezette actie tegen de inval van Israël en Libanon (die leidde tot de slachting in Sabra en Shatila). Hij werd voor het eerst door de politie opgepakt en in de gevangenis van de Begijnenstraat te Antwerpen opgesloten. Als eersten werden hij en zijn medestanders in België vervolgd wegens het overtreden van de wet ter bestrijding van het racisme, xenofobie en anti-semitisme maar daarvoor logischerwijze ook vrijgesproken. De schadevergoeding en boete wegens het beschadigen van gebouwen en monumenten werd gedragen door het in allerijl opgerichtte steuncomité en zo leerde de Minister het belang en de kracht van solidariteit.
De Minister begon zich in die periode te verdiepen in politieke literatuur, ging wat later naar de VUB, engageerde zich in de strijd tegen de plaatsing van de kernraketten, leegstand, tegen de rijkswacht en de verrechtsing onder Jean Gol en ontmoette bijzonder veel grappig en boeiend volk dat betrokken was in de gewapende strijd in Duitsland, Frankrijk, Zuid-Amerika en later ook België. Hoewel hij veel respect had voor de analyses, de strijdvaardigheid en het vakmanschap van zijn kameraden, meende de Minister dat de gewapende strijd in Europa voorlopig geen optie was en derhalve beperkte hij zich tot de propaganda en semi-legale acties.

In '85 werd zijn eerste zoon geboren en dus moest er brood op de plank komen. De Minister heeft gewerkt als graficus in de reclamesector, was een tijdje beheerder van zijn eigen bedrijfje en heeft toen de overstap gemaakt naar radio. Hij werkte zo'n 20 jaar als freelancer voor diverse radio's met een specialisatie in radiodocumentaires. Zo heeft hij veel gereisd, vooral in Islamitische landen maar ook vaak naar de VS en de Sovjet Unie en Oost-Europa. Die reizen hebben in hoge mate zijn mens- en wereldbeeld bepaald. Hij is er een grote fan van de mens door geworden, vooral omdat hij overal doorgaans vriendelijke, lieve en interessante mensen tegenkwam waarmee hij goed van gedachten kon wisselen. Dat lukte bij honden, koeien en muizen iets minder.

Toen zijn zoontje wat ouder en de belangrijkste schaapjes op het droge waren, startte de Minister zijn tweede carrière in de politiek. Hij lag mee aan de basis van de oprichting van de Belgische Cannabis Consumenten Bond, de fietsactiegroep Spaak&tandrad, kraakacties, het vluchtelingencomité en andere initiatieven. Hij stond op de lijst van LEEF! in Herzele voor de parlementsverkiezingen en als onafhankelijke op de lijst van PVDA+ in Antwerpen, steunde de Arabisch Europese Liga en RESIST. Hij startte ook een aantal vzw's die de Antwerpse binnenstad onveilig maakten en fungeerde als woordvoerder voor van alles en nog wat. Dat duurde tot het Animal Liberation Front roet in het eten gooide en hij en zijn kameraden het hele repressieapparaat op hun dak kregen. Van de Stedelijke Opsporingsbrigade via de Staatsveiligheid tot en met de FBI voerden onderzoek naar hem. Hij kwam voor de tweede keer in de gevangenis terecht maar werd verder niet in beschuldiging gesteld of vervolgd. De Minister is namelijk geen direnrechtenactivist omdat hij meent dat rechten iets is wat je afdwingt en al de rest als gunsten beschouwt. Dieren kunnen derhalve geen rechten hebben, we kunnen hooguit de mensenrechten ten opzichte van dieren wat inkrimpen. De Minister is ook geen vegetariër of halfzachte groene jongen.

Toen zijn jongste zoon in 2000 werd geboren werd het opnieuw tijd voor andere avonturen die doorgaans minder spectaculair maar zeker even aangenaam zijn. De Minister is nog actief in het comité andere politiek, in Trekt Uw Plant en een paar andere organisaties maar heeft sindsdien hoofdzakelijk gewerkt in functie van de opvoeding van zijn jongen en zijn inkomen: een tijdje op het Kabinet van Buitenlandse Zaken, als animator in een sociaal-cultureel centrum in Borgerhout en sinds geruime tijd dus in Brussel. En dat doet hij vandaag nog altijd en met zeer veel plezier.
__________________

Pluche
20 november 2008, 15:38
De traditionele openingsvraag: Hoeveel keer eet je frietjes per maand en wat is je lievelingssaus?

Txiki
20 november 2008, 15:43
Amai, knap en interessant. Voor wanneer is je boek min of meer? Ik zou het graag willen lezen.

En tweede vraag: aangezien je eigenlijk een vorm van onderwijs geeft aan kinderen van vluchtelingen en van Marokkaanse herkomst, op welke manier zou volgens jou het probleem van leerachterstand bij een relatief grote groep van hen opgelost kunnen worden?

Lincoln
20 november 2008, 15:45
Pietje heeft zijn opvolger gekozen het is Ministe van agitatie


hier is zijn zeer uitvoerige bio:

Hierbij de bio. Ze is wat langer dan de meesten, maar ik hoop daarmee al veel duidelijk te maken. Hopelijk stoort dat niet?

----------------------------------

Het Kabinet van de Minister van Agitatie heeft een wat uitgebreidere biografie geschreven omdat het vooral veel duidelijkheid wil scheppen. Misschien worden er al veel vragen in beantwoord, mogelijk geeft het aanleiding tot juist veel meer vragen. De Minister staat er open voor.

De Minister van Agitatie is een man die fysiek veeleer 50 dan wel 40 jaar oud is maar zich daar nog altijd over verbaast. Hij heeft twee zoons die 15 jaar van elkaar verschillen en waarvan de oudste in Parijs studeert en de jongste bij hem inwoont. Hij heeft geen vrouw maar wel vriendinnen.

Hij woont in Borgerhout temidden van de migranten en is dus altijd een beetje op reis als hij zijn huis verlaat. Hij werkt in Molenbeek en initiëert daar ict en multimedia aan kinderen uit de migratie: kinderen en jongeren (tussen 7 en 21 jaar) van vluchtelingen of van Marokkaanse ouders.

Als kind was de Minister asthmapatiënt en heeft daardoor bij acute aanvallen een stuk of 10 bijna-dood-ervaringen gehad waarbij hij overtuigd was te zullen sterven. Als kleine jongen heeft hij op die manier herhaaldelijk afscheid genomen van zijn ouders, zijn broers en zusters en het leven zelf. Maar de geneeskunde en dus de cultuur hebben er anders over beslist. Dat heeft de man in hoge mate getekend: hij vindt 'leven' op zich belangrijk en heeft lak aan de meeste details en banaliteiten daarrond. Hij is er ook een fan van cultuur (in brede betekenis van het woord) door geworden en staat wat argwanend ten opzichte van de natuur.

Vaak gehospitaliseerd of bedlegerig heeft hij zich in de wereld van de literatuur gestort en is op dat vlak een veelvraat gebleven. Hij schrijft zelf ook kortverhalen, poëzie en werkt aan zijn tweede roman, getiteld 'Herinneringen van een Pseudo-revolutionair'.

Midden jaren '70 ontwaakte de Minister politiek. In eerste instantie bij gratie van de leraar scheikunde die hem in een woedeaanval de mogelijke impact van kernenergie uitlegde waardoor de Minister als 13-jarige op zijn eentje naar een betoging in Doel trok en daar ondergedompeld werd in een massa van 25.000 activisten en hun organisaties. Zijn ogen gingen open. Op hetzelfde moment coqueteerde hij met zijn androgiene zelf en kwam hij in contact met homoactivisten die strijdden voor de afschaffing van artikel 372bis dat de minimumleeftijd voor seksueel contact tussen homo's op 18 legde waar dat voor hetero's op 16 jaar lag. Hij leerde er dat je niet met veel hoeft te zijn om het land op stelten te zetten of politieke veranderingen af te dwingen.
Tijdens zijn puberteit verzeilde hij in anarchistische middens, collectieven en kraakpanden waar hij bijzonder veel plezier beleefde erg actief was en veel heeft opgestoken. In '82 nam hij deel aan een groots opgezette actie tegen de inval van Israël en Libanon (die leidde tot de slachting in Sabra en Shatila). Hij werd voor het eerst door de politie opgepakt en in de gevangenis van de Begijnenstraat te Antwerpen opgesloten. Als eersten werden hij en zijn medestanders in België vervolgd wegens het overtreden van de wet ter bestrijding van het racisme, xenofobie en anti-semitisme maar daarvoor logischerwijze ook vrijgesproken. De schadevergoeding en boete wegens het beschadigen van gebouwen en monumenten werd gedragen door het in allerijl opgerichtte steuncomité en zo leerde de Minister het belang en de kracht van solidariteit.
De Minister begon zich in die periode te verdiepen in politieke literatuur, ging wat later naar de VUB, engageerde zich in de strijd tegen de plaatsing van de kernraketten, leegstand, tegen de rijkswacht en de verrechtsing onder Jean Gol en ontmoette bijzonder veel grappig en boeiend volk dat betrokken was in de gewapende strijd in Duitsland, Frankrijk, Zuid-Amerika en later ook België. Hoewel hij veel respect had voor de analyses, de strijdvaardigheid en het vakmanschap van zijn kameraden, meende de Minister dat de gewapende strijd in Europa voorlopig geen optie was en derhalve beperkte hij zich tot de propaganda en semi-legale acties.

In '85 werd zijn eerste zoon geboren en dus moest er brood op de plank komen. De Minister heeft gewerkt als graficus in de reclamesector, was een tijdje beheerder van zijn eigen bedrijfje en heeft toen de overstap gemaakt naar radio. Hij werkte zo'n 20 jaar als freelancer voor diverse radio's met een specialisatie in radiodocumentaires. Zo heeft hij veel gereisd, vooral in Islamitische landen maar ook vaak naar de VS en de Sovjet Unie en Oost-Europa. Die reizen hebben in hoge mate zijn mens- en wereldbeeld bepaald. Hij is er een grote fan van de mens door geworden, vooral omdat hij overal doorgaans vriendelijke, lieve en interessante mensen tegenkwam waarmee hij goed van gedachten kon wisselen. Dat lukte bij honden, koeien en muizen iets minder.

Toen zijn zoontje wat ouder en de belangrijkste schaapjes op het droge waren, startte de Minister zijn tweede carrière in de politiek. Hij lag mee aan de basis van de oprichting van de Belgische Cannabis Consumenten Bond, de fietsactiegroep Spaak&tandrad, kraakacties, het vluchtelingencomité en andere initiatieven. Hij stond op de lijst van LEEF! in Herzele voor de parlementsverkiezingen en als onafhankelijke op de lijst van PVDA+ in Antwerpen, steunde de Arabisch Europese Liga en RESIST. Hij startte ook een aantal vzw's die de Antwerpse binnenstad onveilig maakten en fungeerde als woordvoerder voor van alles en nog wat. Dat duurde tot het Animal Liberation Front roet in het eten gooide en hij en zijn kameraden het hele repressieapparaat op hun dak kregen. Van de Stedelijke Opsporingsbrigade via de Staatsveiligheid tot en met de FBI voerden onderzoek naar hem. Hij kwam voor de tweede keer in de gevangenis terecht maar werd verder niet in beschuldiging gesteld of vervolgd. De Minister is namelijk geen direnrechtenactivist omdat hij meent dat rechten iets is wat je afdwingt en al de rest als gunsten beschouwt. Dieren kunnen derhalve geen rechten hebben, we kunnen hooguit de mensenrechten ten opzichte van dieren wat inkrimpen. De Minister is ook geen vegetariër of halfzachte groene jongen.

Toen zijn jongste zoon in 2000 werd geboren werd het opnieuw tijd voor andere avonturen die doorgaans minder spectaculair maar zeker even aangenaam zijn. De Minister is nog actief in het comité andere politiek, in Trekt Uw Plant en een paar andere organisaties maar heeft sindsdien hoofdzakelijk gewerkt in functie van de opvoeding van zijn jongen en zijn inkomen: een tijdje op het Kabinet van Buitenlandse Zaken, als animator in een sociaal-cultureel centrum in Borgerhout en sinds geruime tijd dus in Brussel. En dat doet hij vandaag nog altijd en met zeer veel plezier.
__________________Welke gevoel had je toen u de veiligheidsapparaat op je dak kreeg ? :-D

Lincoln
20 november 2008, 15:47
Gebruik je nog medicijnen voor je asthma ?

Ps; aangenaam kennis making, 'kben zelf een COPD-asthma patient ! :mrgreen:

Pluche
20 november 2008, 15:51
zijn je initialen PT?

Pluche
20 november 2008, 16:28
Dag Allemaal, P-Magazine of toch maar Humo?

MaGNiFiCaT
20 november 2008, 18:24
Pluche, je hebt wéér een fout in de naam vdfvdw geschreven! Ik heb nog nooit geweten dat je géén fout schreef in de naam vdfvdw......

MaGNiFiCaT
20 november 2008, 18:24
MvA,


bij het slapengaan,


tel jij vaak schaapjes?Of tel je enkel de pootjes die je dan deelt door vier?

MaGNiFiCaT
20 november 2008, 18:26
Verder heb ik, voorlopig toch althans, geen vragen meer.

Pluche
20 november 2008, 18:48
Pluche, je hebt wéér een fout in de naam vdfvdw geschreven! Ik heb nog nooit geweten dat je géén fout schreef in de naam vdfvdw......

Ik heb geen fout gemaakt, ministe van agitatie is de correcte schrijfwijze en niet ministeR van agitatie.

uilenspiegeltje
21 november 2008, 13:33
Hoe waren uw ervaringen op het het kabinet-Boutmans? En om welke redenen werd U daar weggejaagd?

ministe van agitatie
21 november 2008, 17:39
De traditionele openingsvraag: Hoeveel keer eet je frietjes per maand en wat is je lievelingssaus?

Eén of twee keer per maand, in de vorm van een baguette met kefta of merguez en natuurlijk met looksaus. Samen met mijn zoontje voor televisie met een film van zijn keuze.

ministe van agitatie
21 november 2008, 17:46
Amai, knap en interessant. Voor wanneer is je boek min of meer? Ik zou het graag willen lezen.

Nog zeker een jaar werk. Ik werk aan twee versies maar ik weet niet welke versie het uiteindelijk zal worden. Lastige knoop om door te hakken.

En tweede vraag: aangezien je eigenlijk een vorm van onderwijs geeft aan kinderen van vluchtelingen en van Marokkaanse herkomst, op welke manier zou volgens jou het probleem van leerachterstand bij een relatief grote groep van hen opgelost kunnen worden?

Lastige vraag. We hebben recent de cijfers gezien ivm de werkloosheid van mensen van buitenlandse afkomst en België scoort daar bijzonder slecht. Dat ligt niet aan die mensen zelf, aangezien mensen van Marokkaanse afkomst of migranten in het algemeen het in andere landen wél relatief goed doen.
Het probleem ligt dus aan België en volgens mij vooral bij het onderwijs. En straffer nog: het katholieke onderwijs. Ik stel in Brussel vast dat dat katholieke onderwijs flagrant discrimineert. Mij verbaast dat ook niet, het is tenslotte katholiek. Dat daar moslimkinderen zitten is op zich al een aberratie dus. Zo worden ze vaak ook behandeld.
In de ons omringende landen heb je geen katholiek onderwijs of het speelt alvast niet zo'n belangrijke rol. Ik denk dat daar voor een stuk het probleem ligt. Best gewoon afschaffen en met dat geld gemeenschapsscholen oprichten, dus.

Oplossen doen we het probleem ten gronde alleen op lange termijn en door veel personeel en geld te investeren. Voor Vlamingen ligt daar een kans in Brussel: als ze zeer veel Nederlandstalige scholen oprichten van bijzonder hoge kwaliteit, zullen ze veel van die kinderen aantrekken die dan bovendien nog eens Nederlands zullen leren.

Toen ik begon met dit werk, dacht ik dat het eenvoudiger zou zijn. Maar het zal langer duren dan ik dacht.

ministe van agitatie
21 november 2008, 17:49
Welke gevoel had je toen u de veiligheidsapparaat op je dak kreeg ? :-D

Eén van onrust. :-)

Serieus: ik was al een tijdje bezig met de ontwikkeling van een maagzweer. Ik wist namelijk dat die arrestaties er aan zaten te komen.

Op het moment zelf was ik relatief zelfverzekerd en arrogant omdat ik wist dat mij niet veel ten laste kon gelegd worden.

Het meest shockerend was de vaststelling dat de overheid bij machte is eender wie op eender welk moment uit zijn dagelijks leven te lichten en daarmee naar (relatieve) willekeur te handelen. Als je op zeer korte tijd van je normale realiteit bijna letterlijk wordt gedumpt in een hokje van twee op drie, dan leidt je toch een tijdje aan posttraumatische stress.

ministe van agitatie
21 november 2008, 17:52
Gebruik je nog medicijnen voor je asthma ?Neen, de aanvallen zijn opgehouden sinds ik cannabis rook. Dat help zowel bij het lamleggen van de trilhaartjes in mijn bronchen als bij het verminderen van de allergische reacties op stof, huismijt en die duizendeneen dingen waar ik nog allergisch aan ben.

Ik rook cannabis sinds mijn 14 en heb nog één aanval gehad toen ik me moest laten keuren voor mijn legerdienst. Maar die was door hen bewust uitgelokt.
Vroeger van die puffertjes en drie * vier keer per jaar een acute aanval dus hospitalisatie, zuurstoftent en de hele rimram.

Heb jij er nog veel last van?

ministe van agitatie
21 november 2008, 17:52
zijn je initialen PT?

ja

ministe van agitatie
21 november 2008, 17:54
Dag Allemaal, P-Magazine of toch maar Humo?

Dag Allemaal: dat is pretentieloos en eigenlijk relatief progressief als je er iets van inhoud kan in terugvinden. Ik lees het elke week bij mijn moeder. Humo koop ik al lang niet meer: ik kijk geen televisie en verder staat er niet veel in.
Voor P-magazine heb ik nog geschreven toen het nog Panorama heette. Maar het is niet mijn ding.

ministe van agitatie
21 november 2008, 17:55
MvA,


bij het slapengaan,


tel jij vaak schaapjes?Of tel je enkel de pootjes die je dan deelt door vier?

Geen van beide. Als ik (alleen) in bed ga liggen, lees ik tot ik in slaap val. Ik slaap zeer veel, zeer goed en zeer graag.

ministe van agitatie
21 november 2008, 18:07
Hoe waren uw ervaringen op het het kabinet-Boutmans? En om welke redenen werd U daar weggejaagd?

Qua ervaringen:

- Het was best bizar om 's ochtends afgehaald te worden door een chique mercedes met chauffeur die voor mij al de krant had gehaald. Soms belde die me wakker toen ik nog in bed lag, eerst nog voor mijn zoontje had te zorgen en dan half geschoren en met een sandwich in de hand, de auto indook.

Het is maar één facet natuurlijk maar heel die omkadering, de relatieve luxe, het hoge loon, de egards waarmee je behandeld wordt, dat viel nogal op. En ik was er niet ongevoelig voor. Ik denk dat dat een bijzonder gevaarlijke val is.

- Het was geen doorsneekabinet en het werd dus ook niet bevolkt door doorsnee-ambtenaren. Dat was aangenaam en grappig. Sommige van de mensen die er werkten, kende ik al. De sfeer was behoorlijk los maar ik ben wel geschrokken van de lange werkdagen en het hoge tempo. Om halfzeven opgehaald en de dagen duurden regelmatig tot 23u of later. Hoe mensen dat een hele legislatuur of langer volhouden is me een raadsel.

- Het was een goed half jaar voor de verkiezingen. Ik heb nogal vreemd opgekeken toen ik merkte wat er aan die verkiezingen vooraf ging. Agalev leek me een partij van gelijkgezinden, maar er was een semi-vendetta aan de gang over de vraag wie waar op de lijst zou terechtkomen. Dat had ik niet verwacht, die achterbakse trukken om één plaatsje hoger te komen. Ik zag er een stukje politiek waar ik liefst niets mee te maken heb.

Wat mijn ontslag betreft:

ik amuseerde me met een website die 'Het Ministerie van Agitatie' heette. Daar stonden allerlei interviews op, video's, scherpe teksten en analyses. En ook wat spotprenten, ondermeer van het VB, koning Albert II en het WTC en de aanslagen.

Het VB - altijd op zoek naar manieren om Agalev te treffen - had een aantal van die prenten en stukken tekst uit de context gerukt en naar de liberale kranten gemaild met de mededeling dat ik op het kabinet werkte.
Die kranten vonden het daarop nodig om Herman Decroo, Coveliers (toen nog VLD) en het Paleis om commentaar te vragen.

Dat zou leidden tot enkele interpelaties in het Parlement waarop Boutmans meende dat 'de toestand onhoudbaar' geworden was en hij me dus moest ontslaan. Een absoluut zwaktebod dus. Natuurlijk verloren ze achteraf de verkiezingen...

djimi
21 november 2008, 23:05
Interessant leven heb jij gehad, zeg.

Zit je op Facebook?

djimi
21 november 2008, 23:06
Hou je van muziek?

Zo ja, dewelke?

Zo neen, waarom niet?

LiberaalNL
21 november 2008, 23:56
Op welke partij stem je?

ministe van agitatie
22 november 2008, 03:22
Interessant leven heb jij gehad, zeg.

Gehad? GEHAD?! GEHAD?!!!

Zit je op Facebook?

yep. Ook als MVA. Is trouwens best grappig. Ik wou daar iemands profiel opzoeken maar daarvoor moet je er dus zelf één aanmaken. Dus had ik een lege pagina aangemaakt en merkte dat er veel kennissen en vrienden op zaten. En dat het ook in real life werkt.

ministe van agitatie
22 november 2008, 03:30
Hou je van muziek?

Zo ja, dewelke?

Zo neen, waarom niet?

Absoluut. Ik hou van veel dingen in verschillende genres. Ik ben nogal enthousiast over de muziek op www.radiocentraal.be omdat ze daar dingen draaien die ik meestal niet ken, die niet in de lijn van de verwachtingen liggen, die de uitdrukking zijn van wat mensen zelf boeiend of grappig of ontroerend vinden.

Ik krijg doorgaans het vliegend schijt van lege deuntjes die nog uren in mijn kop blijven hangen en nergens over gaan en niets betekenen. Maar die hoor ik doorgaans alleen per ongeluk of dankzij Radio 1 waar ik hoe langer hoe minder van begrijp.

Ik ben opgegroeid in de seventies en had oudere broers. Dus met Hendrix en Zappa en Marley en Pink Floyd. Dat was trouwens de eerste groep die ik live gezien heb, in '78 denk ik. Nog jonger deden we op de speelplaats de Beatles na. Die liefde is gebleven en meer de richting van Lennon uitgegaan dan van McCartney.
Ik vind lyrics doorgaans belangrijk: muziek moet vormelijk en inhoudelijk kloppen. Het moet ook relevant zijn. Doorsnee pop is aan mij niet besteed al betekent dat niet dat lovesongs niet kunnen. Denk maar aan 'I want you' van Elvis Costello. Toch wel fenomenaal.

Ik heb dit jaar 2 CD's gekocht en die zijn veelzeggend: Comicopera van Robert Wyatt (http://www.youtube.com/watch?v=69_4phKV8Nk&feature=related) en de laatste van Explosions in the Sky (http://www.youtube.com/watch?v=6uPtU2vIk1g&feature=related).

Verder appreciëer ik aardig wat klassieke muziek, soms omwille van het vakmanschap of de virutositeit, soms meer om de achterliggende ideeën, gevoelens of visie of de associaties die erbij heb.
Ik heb wat jazzplaten, maar daar kom ik nog maar zelden aan toe.

En sinds begin jaren 80 volg ik hiphop en rap. Ik ben niet zo enthousiast over wat we hier op de radio krijgen, maar er bestaat bijzonder straffe en goeie rap. Die heb ik ontdekt toen ikzelf in de States was. Het gaat dan niet om bitches, cars en fast money maar om de realiteit en hou die te veranderen. Het vrolijke is dat je dat ook in het Frans en Spaans hebt en het Duits en Deens en Ijslands en Japans en dus zelfs in het Vlaams....

Hetzelfde had ik met punk, maar dat was nogal snel gecommercialiseerd en verdronken. Ik heb de indruk dat er nog altijd relevante en principiële rap wordt gemaakt.

ministe van agitatie
22 november 2008, 03:35
Op welke partij stem je?

Ik heb op AGALEV gestemd toen ze de eerste keer opkwamen als opvolging van ELA (Ecologisch Links Alternatief). Op een aantal mensen die ik kende en waar ik vertrouwen in had. En nog altijd heb trouwens. Ik heb op kandidaten van de Socialistische Arbeiders Partij gestemd toen ze in Antwerpen opkwamen met de Beweging voor Sociale Vernieuwing, maar gelukkig niet op Patsy zelf. Ik heb op de PVDA+ gestemd toen ik zelf op die lijst stond en op de Parlementslijst van LEEF! toen ik op die lijst stond. Ik heb op RESIST gestemd en de laatste keer op Comité Andere Politiek.

Als ik het zo opsom, lijkt het alsof dat zomaar wat in het wilde weg is, maar er loopt toch een rode draad door: enerzijds stem ik op mensen die ik persoonlijk ken en die opkomen met een programma waarin ik me kan vinden. Dat mag behoorlijk radicaal zijn. Anderzijds steun ik initiatieven die aansturen op een hereniging van de linkerzijde en daarmee bedoel ik links van de SP.a en GROEN!

Er loopt nog een rode draad door die keuzes: allemaal partijen en groepjes die het onderspit delven :-(

Kritische Theorie
22 november 2008, 03:50
Gelooft u in democratie?

Kritische Theorie
22 november 2008, 03:51
Waarom bent u actief op dit forum?

Kritische Theorie
22 november 2008, 03:52
En vanwaar uw naam?

Pluche
22 november 2008, 09:02
Vindt u dat religie een legitieme invloed heeft in het publieke bestel?

Pluche
22 november 2008, 09:03
Leterme of Verhofstadt?

Pluche
22 november 2008, 09:04
Hoeveel gram weed rook je per dag?

ministe van agitatie
22 november 2008, 09:57
Gelooft u in democratie?

Zeker. Het is volgens mij het eindpunt van onze evolutie: iedereen beslist samen, solidair over hoe we onze samenleving politiek, sociaal en economisch organiseren in het algemeen belang.

ministe van agitatie
22 november 2008, 09:57
Waarom bent u actief op dit forum?

Voor de lol.

ministe van agitatie
22 november 2008, 10:10
En vanwaar uw naam?

Die kwam tot stand naar aanleiding van een kraakactie in Antwerpen. Op 21 juli 1996 hebben we een gigantisch schoolgebouw gekraakt aan de Vogelenmarkt in Antwerpen.
We voerden daar een toneeltje op (De Blinde van Antwerpen) en verklaarden ons onafhankelijk (21 juli dus). En bij een onafhankelijke staat past natuurlijk de titulatuur. Iedereen was er Minister: van Onbenulligheden en Futuliteiten, van Voedselvoorziening, van Propaganda en ik van Agitatie.

Dat was best grappig toen Burgemeester Detiège op bezoek kwam om de toestand te evalueren en ze werd voorgesteld als 'De Burgemeester' en wij ons voorstelden als 'de Minister van ...'.

Maar het komt ook voort uit mijn contacten met de Amerikaanse organisatie MOVE (http://www.onamove.com/) en de ter dood veroordeelde Mumia Abu-Jamal (http://nl.wikipedia.org/wiki/Mumia_Abu-Jamal) die ik geïnterviewd heb op deathrow.
Bij MOVE dragen ook veel mensen de titel Minister wat eigenlijk ook een religieuze connotatie heeft en niet meer of minder betekent dan 'dienaar'.

ministe van agitatie
22 november 2008, 10:22
Vindt u dat religie een legitieme invloed heeft in het publieke bestel?

That's a hard one.

De invloed van het christendom is onmiskenbaar, al was het maar wat betreft onze joods-christelijke moraal. Au fond kan ik wel respect opbrengen voor de manier waarop het christendom heeft bijgedragen aan het zelftemmen van de mens. Het heeft een aantal doelen naar voor geschoven die ons in onze totaliteit vooruitgeholpen hebben. 'Gij zult niet doden', vind ik bijvoorbeeld een goed idee, net zoals 'bemin uw naaste als uzelf'.

Daar staat tegenover dat het natuurlijk een bron van macht en dus misbruik is geworden, zeker op het moment waarop het geloof en haar structuren samenvielen met die van de (opkomende) staat of machthebbers. Vanaf dan ben ik geneigd het veeleer als een probleem te zien.

We hebben geleerd dat de problemen onoverzichtelijk zijn zodra georganiseerde religie macht verwerft en verweven wordt met de staat. Ik ben dus heel erg voor een bijzonder strikte scheiding tussen kerk en staat wat voor mij niet betekent dat aan een loket geen hoofddoek mag gedragen worden (dat vind ik nogal futiel) maar dat de overheid en de kerken strikt gescheiden worden. Dat we bijvoorbeeld geen staatshoofd hebben dat zich op een bepaalde religie beroept, geen Te Deum en geen financiering van religieus geïnspireerde instellingen zoals scholen en ziekenhuizen.

Ik ben zelf antitheïst: tegenstander van georganiseerde religies. Maar ik erken wél dat religie een belangrijk facet uitmaakt van waar mensen mee bezig zijn: re-ligare betekent: het opnieuw verbinden van het individu met de groep en het geheel. Dat is belangrijk, we zijn tenslotte geen autonome individuen in een verder abstracte leegte. Die behoefte van het individu om zich aan een groep of groter geheel te binden zie je op veel vlakken: bij een grote betoging waar iedereen hetzelfde roept (als bede), bij een voetbalmatch of een popconcert bijvoorbeeld. Daar is niets is mee, maar persoonlijk zou ik dat niet verbinden aan een god. Eerder aan een doel: hoe kunnen we samen werken en voor elkaar - en dus onszelf - zorgen.

ministe van agitatie
22 november 2008, 10:22
Leterme of Verhofstadt?

Als het is om als eerste met pek en veren het land uit te jagen: Leterme. Maar zelfs daar twijfel ik...

ministe van agitatie
22 november 2008, 10:30
Hoeveel gram weed rook je per dag?

0 gram. Mijn consumptie beperkt zich tot een occasioneel jointje bij feestelijke gelegenheden, bezoek of onder vrienden en vriendinnen. Ik rook nooit op mijn eentje.
Vroeger rookte ik wel vaker maar er bestaat blijkbaar zoiets als maturing out, waarbij consumenten van drugs op volwassen leeftijd vanzelf hun consumptie minderen of er mee ophouden. Als je bijvoorbeeld kinderen hebt en daarvoor moet zorgen, heb je gewoon andere prioriteiten. Het heeft ook te maken met het gevoel van 'been there, done that'.

piraat
22 november 2008, 23:17
Eén of twee keer per maand, in de vorm van een baguette met kefta of merguez en natuurlijk met looksaus. Samen met mijn zoontje voor televisie met een film van zijn keuze.

Je verdient veroordeeld te worden wegens het mishandelen van frieten !

piraat
22 november 2008, 23:24
Die kwam tot stand naar aanleiding van een kraakactie in Antwerpen. Op 21 juli 1996 hebben we een gigantisch schoolgebouw gekraakt aan de Vogelenmarkt in Antwerpen.
We voerden daar een toneeltje op (De Blinde van Antwerpen) en verklaarden ons onafhankelijk (21 juli dus). En bij een onafhankelijke staat past natuurlijk de titulatuur. Iedereen was er Minister: van Onbenulligheden en Futuliteiten, van Voedselvoorziening, van Propaganda en ik van Agitatie.

Dat was best grappig toen Burgemeester Detiège op bezoek kwam om de toestand te evalueren en ze werd voorgesteld als 'De Burgemeester' en wij ons voorstelden als 'de Minister van ...'.

Maar het komt ook voort uit mijn contacten met de Amerikaanse organisatie MOVE (http://www.onamove.com/) en de ter dood veroordeelde Mumia Abu-Jamal (http://nl.wikipedia.org/wiki/Mumia_Abu-Jamal) die ik geïnterviewd heb op deathrow.
Bij MOVE dragen ook veel mensen de titel Minister wat eigenlijk ook een religieuze connotatie heeft en niet meer of minder betekent dan 'dienaar'.
Heb je ooit ECHT geleefd in kraakpanden, of heb je er enkel mee te maken gehad om je wat te amuseren, om te "agiteren " ?

piraat
22 november 2008, 23:27
0 gram. Mijn consumptie beperkt zich tot een occasioneel jointje bij feestelijke gelegenheden, bezoek of onder vrienden en vriendinnen. Ik rook nooit op mijn eentje.Vroeger rookte ik wel vaker maar er bestaat blijkbaar zoiets als maturing out, waarbij consumenten van drugs op volwassen leeftijd vanzelf hun consumptie minderen of er mee ophouden. Als je bijvoorbeeld kinderen hebt en daarvoor moet zorgen, heb je gewoon andere prioriteiten. Het heeft ook te maken met het gevoel van 'been there, done that'.
Je vertelde net dat je geen astma meer hebt sinds je cannabis rookt ? Dan moet je toch wel regelmatig wat roken ? En nu zeg je dat je enkel eens aan een jointje trekt op feestjes en dergelijke ?! Wat is't nu ?

ministe van agitatie
22 november 2008, 23:35
Je verdient veroordeeld te worden wegens het mishandelen van frieten !

Ik dompel ze onder in de multicul en de looksaus... Maar maak je geen zorgen, ze behouden hun volle smaak.

ministe van agitatie
22 november 2008, 23:36
Heb je ooit ECHT geleefd in kraakpanden, of heb je er enkel mee te maken gehad om je wat te amuseren, om te "agiteren " ?


Beiden. Maar nooit langer dan drie maanden.

ministe van agitatie
22 november 2008, 23:40
Je vertelde net dat je geen astma meer hebt sinds je cannabis rookt ? Dan moet je toch wel regelmatig wat roken ? En nu zeg je dat je enkel eens aan een jointje trekt op feestjes en dergelijke ?! Wat is't nu ?

Er is een tijd-ruimte-continuüm waarbij uw perceptie van tijd niet dezelfde is als de mijne. Einstein zei al dat tijd niet voor iedereen hetzelfde is.

Ik heb mijn eerste jointje gerookt rond mijn 14de en rookte vanaf dan regelmatig. Maar dat was niet dagelijks en al zeker niet de hele dag door.

Dat heb ik relatief lang gedaan, tot zowat een jaar of tien geleden. Sindsdien rook ik nog occasioneel eens.

piraat
23 november 2008, 00:06
Er is een tijd-ruimte-continuüm waarbij uw perceptie van tijd niet dezelfde is als de mijne. Einstein zei al dat tijd niet voor iedereen hetzelfde is.

Ik heb mijn eerste jointje gerookt rond mijn 14de en rookte vanaf dan regelmatig. Maar dat was niet dagelijks en al zeker niet de hele dag door.

Dat heb ik relatief lang gedaan, tot zowat een jaar of tien geleden. Sindsdien rook ik nog occasioneel eens.
Het is die astma die me dwars zit. Ik weet ook wel dat cannabis daar tegen gebruikt word. Een kennis van mij heeft mij dat verteld een jaar of 25 geleden. Die had ook asthma, maar die gast rookte wel elke dag. Heeft de cannabis jouw asthma blijvend genezen, of heb je nog aanvallen ? En verzorg je je dan door wiet te roken ?

ministe van agitatie
23 november 2008, 01:29
Ik heb al dertig jaar geen enkele aanval meer gehad met uitzondering van die in Neder-Over-Heembeek. Maar die was bewust uitgelokt.

Ik gebruik - zoals ik eerder schreef - occasioneel nog cannabis. Of er een verband is tussen mijn cannabisgebruik en een einde aan de aanvallen is nooit wetenschappelijk vastgesteld. Ik heb het er zelfs nooit met de dokters of mijn ouders over gehad. Maar het is niet zo uitzonderlijk. Ik ken nogal wat mensen die asthma hebben en cannabis gebruiken om de asthma te bestrijden.Er is ook redelijk wat onderzoek over.

Mijn cannabisgebruik is nu veeleer occassioneel. Misschien volstaat dat, het blijft tenslotte zowat een dag of zeven in je bloed.

Pluche
23 november 2008, 16:09
Ben je een aangename cafémakker?

Pluche
23 november 2008, 16:10
Welke buitenlandse keuken verkies je?

Dronkoers
23 november 2008, 16:11
Ben je een aangename cafémakker?

:-D

uilenspiegeltje
23 november 2008, 16:22
Wordt je nog altijd in het oog gehouden door de veiligheidsdiensten?
En ja, vindt je dat terecht?

toccata
23 november 2008, 16:36
Interessant leven heb jij gehad, zeg.

²

Wat wil je zeker nog doen in je leven?

djimi
23 november 2008, 17:24
Absoluut. Ik hou van veel dingen in verschillende genres. Ik ben nogal enthousiast over de muziek op www.radiocentraal.be omdat ze daar dingen draaien die ik meestal niet ken, die niet in de lijn van de verwachtingen liggen, die de uitdrukking zijn van wat mensen zelf boeiend of grappig of ontroerend vinden.

Ik krijg doorgaans het vliegend schijt van lege deuntjes die nog uren in mijn kop blijven hangen en nergens over gaan en niets betekenen. Maar die hoor ik doorgaans alleen per ongeluk of dankzij Radio 1 waar ik hoe langer hoe minder van begrijp.

Ik ben opgegroeid in de seventies en had oudere broers. Dus met Hendrix en Zappa en Marley en Pink Floyd. Dat was trouwens de eerste groep die ik live gezien heb, in '78 denk ik. Nog jonger deden we op de speelplaats de Beatles na. Die liefde is gebleven en meer de richting van Lennon uitgegaan dan van McCartney.
Ik vind lyrics doorgaans belangrijk: muziek moet vormelijk en inhoudelijk kloppen. Het moet ook relevant zijn. Doorsnee pop is aan mij niet besteed al betekent dat niet dat lovesongs niet kunnen. Denk maar aan 'I want you' van Elvis Costello. Toch wel fenomenaal.

Ik heb dit jaar 2 CD's gekocht en die zijn veelzeggend: Comicopera van Robert Wyatt (http://www.youtube.com/watch?v=69_4phKV8Nk&feature=related) en de laatste van Explosions in the Sky (http://www.youtube.com/watch?v=6uPtU2vIk1g&feature=related).

Verder appreciëer ik aardig wat klassieke muziek, soms omwille van het vakmanschap of de virutositeit, soms meer om de achterliggende ideeën, gevoelens of visie of de associaties die erbij heb.
Ik heb wat jazzplaten, maar daar kom ik nog maar zelden aan toe.

En sinds begin jaren 80 volg ik hiphop en rap. Ik ben niet zo enthousiast over wat we hier op de radio krijgen, maar er bestaat bijzonder straffe en goeie rap. Die heb ik ontdekt toen ikzelf in de States was. Het gaat dan niet om bitches, cars en fast money maar om de realiteit en hou die te veranderen. Het vrolijke is dat je dat ook in het Frans en Spaans hebt en het Duits en Deens en Ijslands en Japans en dus zelfs in het Vlaams....

Hetzelfde had ik met punk, maar dat was nogal snel gecommercialiseerd en verdronken. Ik heb de indruk dat er nog altijd relevante en principiële rap wordt gemaakt.

8-)

Gij zijt een soortement 'soul brother', gij.

Ik wens u nog véle véle jaren, en het beste voor u en de uwen,


vriendelijke groeten,

djimi


Wat vindt ge van 'congotronics' ?

ministe van agitatie
23 november 2008, 17:56
Ben je een aangename cafémakker?

Dat beeld ik me toch in. Misschien ben ik wel de enige die dat denkt en word ik omringd door hypocrieten die me haten maar daar merk ik niets van, dus heeft het ook geen belang.

Ik ga wel graag op café, dat is zeker.

ministe van agitatie
23 november 2008, 17:57
Welke buitenlandse keuken verkies je?

Japans en Latijns-Amerikaans.

ministe van agitatie
23 november 2008, 17:59
Wordt je nog altijd in het oog gehouden door de veiligheidsdiensten?
En ja, vindt je dat terecht?

Niet dat ik weet. Ik weet dat ze me tot ergens halverwege 2004 letterlijk geschaduwd hebben, gedurende drie maand aan een stuk. Maar dat heb ik toen niet gemerkt, dat is me achteraf verteld.

Ik vond het toen al niet terecht en zou dat vandaag nog minder vinden. Alles wat ze over me willen weten, is publiek, denk ik.

ministe van agitatie
23 november 2008, 18:08
²

Wat wil je zeker nog doen in je leven?

Mijn kinderen zien opgroeien. De oudste is zo goed als volwassen maar ik wil graag zijn succes in het leven zien. De jongste wil ik graag verder opvoeden tot een zelfstandig, vrolijk, vrij, open en sociaal manneke. Hij is goed bezig. Dat vind ik belangrijk.

Plezant zou ik het vinden om nog wat te reizen. Terug naar de States, daar ben in na 9 september 2001 niet meer geweest. Uit angst een beetje. Naar Latijns-Amerika graag ook. Daar ben ik nog niet geraakt.

Verder wil ik graag bijdragen aan de socialistische wereldrevolutie, maar ik ben al bijzonder blij en verrast door deze fundamentele en verregaande crisis van het kapitalisme. Ik had niet gedacht dat in mijn leven nog mee te maken al was ik er van overtuigd dat het theoretisch niet anders kon. Ik ben al blij dat mijn theorie overeenstemt met de realiteit en dat ik daar zelf nog getuige van mag zijn.

Ik wil mijn boek afwerken en eigenlijk zou ik graag ergens op een boot zitten, de binnenwateren van Europa doorkruisen en ondertussen hoofdzakelijk schrijven.

Als ik oud wordt, wil ik in Marokko in een klein dorpje gaan wonen en nauwelijks meer doen dan kijken en denken. En eventueel nog wat schrijven en naar muziek luisteren.

ministe van agitatie
23 november 2008, 18:17
8-)

Gij zijt een soortement 'soul brother', gij.

Ik wens u nog véle véle jaren, en het beste voor u en de uwen,


vriendelijke groeten,

djimi


Wat vindt ge van 'congotronics' ?

Dank u. Van 's gelijken!

Ik ken Congotronics niet. Ik ben het aan het downloaden en zal het je laten weten.

Doorgaans sta ik wat huiverig tegenover Congolese muziek (en veel Afrikaanse muziek in het algemeen). Dat is zeer onredelijk, ik weet het, maar ik heb moeite met de vrolijkheid van die muziek omdat die zo afsteekt tegen de politieke en economische realiteit. Het is alsof ik die mensen het recht niet gun zich te amuseren en aan de realiteit te ontsnappen. Ik heb het ook hier lastig met escapisme.

Maar ik stel vast dat ik Afrika over het algemeen wat negeer, op alle culturele vlakken maar evengoed politiek. Ik vind het uitermate complex en voor een groot deel onbegrijpelijk. Of om het eerlijker uit te drukken: ik snap van die mensen, hun cultuur en hun manier van organiseren de ballen. Het ligt natuurlijk aan mij, ik weet het, maar een mens kan niet overal mee bezig zijn.

djimi
23 november 2008, 18:58
Mijn kinderen zien opgroeien. De oudste is zo goed als volwassen maar ik wil graag zijn succes in het leven zien. De jongste wil ik graag verder opvoeden tot een zelfstandig, vrolijk, vrij, open en sociaal manneke. Hij is goed bezig. Dat vind ik belangrijk.

Plezant zou ik het vinden om nog wat te reizen. Terug naar de States, daar ben in na 9 september 2001 niet meer geweest. Uit angst een beetje. Naar Latijns-Amerika graag ook. Daar ben ik nog niet geraakt.

Verder wil ik graag bijdragen aan de socialistische wereldrevolutie, maar ik ben al bijzonder blij en verrast door deze fundamentele en verregaande crisis van het kapitalisme. Ik had niet gedacht dat in mijn leven nog mee te maken al was ik er van overtuigd dat het theoretisch niet anders kon. Ik ben al blij dat mijn theorie overeenstemt met de realiteit en dat ik daar zelf nog getuige van mag zijn.

Ik wil mijn boek afwerken en eigenlijk zou ik graag ergens op een boot zitten, de binnenwateren van Europa doorkruisen en ondertussen hoofdzakelijk schrijven.

Als ik oud wordt, wil ik in Marokko in een klein dorpje gaan wonen en nauwelijks meer doen dan kijken en denken. En eventueel nog wat schrijven en naar muziek luisteren.

Wat uw kinderen betreft: ik wens u allen veel succes, van harte.

Wat die boot betreft: zéker doen. Da's een absolute aanrader. Probeer het wel milieuvriendelijk te houden, hé ;-). En neem de kinderen méé ;-).

En waarom uitgerekend in Marokko in een klein dorpje? Zijn er eventuele alternatieven, of heb je om één of andere reden een speciale band met dat land?

Als die laatste vraag te persoonlijk wordt: vragen staat vrij, antwoorden evenzeer.


Respectvolle groeten,

djimi

djimi
23 november 2008, 19:05
Dank u. Van 's gelijken!

Ik ken Congotronics niet. Ik ben het aan het downloaden en zal het je laten weten.

Doorgaans sta ik wat huiverig tegenover Congolese muziek (en veel Afrikaanse muziek in het algemeen). Dat is zeer onredelijk, ik weet het, maar ik heb moeite met de vrolijkheid van die muziek omdat die zo afsteekt tegen de politieke en economische realiteit. Het is alsof ik die mensen het recht niet gun zich te amuseren en aan de realiteit te ontsnappen. Ik heb het ook hier lastig met escapisme.

Maar ik stel vast dat ik Afrika over het algemeen wat negeer, op alle culturele vlakken maar evengoed politiek. Ik vind het uitermate complex en voor een groot deel onbegrijpelijk. Of om het eerlijker uit te drukken: ik snap van die mensen, hun cultuur en hun manier van organiseren de ballen. Het ligt natuurlijk aan mij, ik weet het, maar een mens kan niet overal mee bezig zijn.

Afhankelijk van de mens: "helaas!" of "gelukkig maar!" ;-)Ik heb een probleem met 'zware', 'sombere' of 'agressieve' muziek.

Hoelang hou jij 'metal' vol?

En 'industrial'?

ministe van agitatie
23 november 2008, 19:38
Wat uw kinderen betreft: ik wens u allen veel succes, van harte.

Dank u.

Wat die boot betreft: zéker doen. Da's een absolute aanrader. Probeer het wel milieuvriendelijk te houden, hé ;-). En neem de kinderen méé ;-).

Heb jij d'er ervaring mee? Je kan via de binnenwateren zowat overal in Europa geraken (as die boot niet te groot is). Dat is een beetje de bedoeling. Of droom in ieder geval.

[QUOTE]
En waarom uitgerekend in Marokko in een klein dorpje? Zijn er eventuele alternatieven, of heb je om één of andere reden een speciale band met dat land?

Als die laatste vraag te persoonlijk wordt: vragen staat vrij, antwoorden evenzeer.


Geen probleem met persoonlijke vragen. Daar dient deze post voor, denk ik.

Ik hou nogal van Marokko en ben er een paar keer geweest. Ik heb er een romantische relatie mee opgebouwd.
Misschien komt het voor een deel ook uit mijn literaire fascinatie voor mensen als Paul en Jane Bowles en hun vrienden die daar woonden en rondhingen. Inderdaad: romantiek dus...

ministe van agitatie
23 november 2008, 19:40
Ik heb een probleem met 'zware', 'sombere' of 'agressieve' muziek.

Hoelang hou jij 'metal' vol?

Niet. Ik begrijp voor een deel de agressie die eruit spreekt, maar da's dan ook alles.


En 'industrial'?

Dat staat vaak op: geluiden op de achtergrond, ondefiniëerbare klanken, geëxperimenteer op een zolderkamer, enz. Dat kan ik doorgaans wel pruimen.

djimi
23 november 2008, 19:48
Dank u.

[QUOTE]Wat die boot betreft: zéker doen. Da's een absolute aanrader. Probeer het wel milieuvriendelijk te houden, hé ;-). En neem de kinderen méé ;-).

Heb jij d'er ervaring mee? Je kan via de binnenwateren zowat overal in Europa geraken (as die boot niet te groot is). Dat is een beetje de bedoeling. Of droom in ieder geval.Geen probleem met persoonlijke vragen. Daar dient deze post voor, denk ik.

Ik hou nogal van Marokko en ben er een paar keer geweest. Ik heb er een romantische relatie mee opgebouwd.
Misschien komt het voor een deel ook uit mijn literaire fascinatie voor mensen als Paul en Jane Bowles en hun vrienden die daar woonden en rondhingen. Inderdaad: romantiek dus...

Een beetje, en ik overweeg de aanschaf van een kleine boot waar ik dan een soort waterfiets van wil maken. Dat zal een aantal waterwegen helaas ontoegankelijk maken (tenzij ik voor een krachtige reserve-motor kan zorgen, maar dan toch liefst ene op biobrandstof), maar er blijven interessante reisroutes genoeg over. Transport zal altijd wel een probleem blijven, dus blijft het voorlopig bij dromen. Ook dat is romantiek, en dat heeft ook zo z'n charmes.


En nu we het er toch over hebben= is er nog méér romantiek in uw bestaan?

Beethoven? De Pré-Raffaëlieten? 'gothic' ?

djimi
23 november 2008, 19:50
Niet. Ik begrijp voor een deel de agressie die eruit spreekt, maar da's dan ook alles.Dat staat vaak op: geluiden op de achtergrond, ondefiniëerbare klanken, geëxperimenteer op een zolderkamer, enz. Dat kan ik doorgaans wel pruimen.

Ik bedoelde wat 'industrial' betreft eerder het geëxperimenteer met ondraaglijke geluidsniveaus en zo.

Op welk volume luistert ge graag naar muziek, afhankelijk van de situatie:

- thuis?

- op restaurant?

- op een concert?

...

ministe van agitatie
23 november 2008, 20:00
En nu we het er toch over hebben= is er nog méér romantiek in uw bestaan?

Beethoven? De Pré-Raffaëlieten? 'gothic' ?

Ah ja, bijzonder veel. Veel literatuur natuurlijk. Bijzonder veel van de muziek die ik verzameld heb, is in zekere zin romantiek. Mijn liefde voor beeldende kunst is daar voor een groot stuk op gebaseerd. Zoals de Pré-Raffaëlieten.

Bizar om vast te stellen dat de Romantiek tot nu toe nog altijd de meest aanwezige en wijdverspreidde kunstvorm is die we kennen en die zich op alle domeinen van de kunst maar ook van het dagelijks leven en in ons woordgebruik heeft verspreid. Ondanks alle moderniteit kan daar blijkbaar niets tegenop.

ministe van agitatie
23 november 2008, 20:04
Op welk volume luistert ge graag naar muziek, afhankelijk van de situatie:

- thuis?

- op restaurant?

- op een concert?

...

Het hangt af van het soort muziek en de omstandigheden natuurlijk. Er is een verschil tussen het ontwaken (waar mijn wekker relatief stil staat) en als ik de grote kuis doe en alle ramen opengooi of wanneer ik een favoriet stuk opzet en niets anders te doen heb dan in de sofa liggen luisteren.

Maar over het algemeen moet muziek toch goed hard staan, als je de nuances goed wil horen, de details waar de muzikanten hun tijd in gestoken hebben. Het moet me omringen en niet als een soort behang ergens in het ijle hangen. Ik zet het vaak zeer luid en heb daar ook al een paar keer politie voor aan de deur gekregen.

Op restaurant juist hard genoeg om de conversaties aan de andere tafels te verdoezelen. Tijdens een concert graag bijzonder luid. Toen ik Explosions in the Sky voor het eerst zag (in de Singel tijdens de Nachten een paar jaar geleden) was dat loeihard. Ik vond het fantastisch. Die fysieke impact is een belangrijk facet ervan, vind ik.

Pølle
26 november 2008, 23:31
Zeker. Het is volgens mij het eindpunt van onze evolutie: iedereen beslist samen, solidair over hoe we onze samenleving politiek, sociaal en economisch organiseren in het algemeen belang.

Hoe de uitwassen van de democratie tegen te gaan? Of heeft de meerderheid sowieso gelijk?

Ken je de iron law of oligarchy? Doet je dat niet twijfelen?

Pølle
26 november 2008, 23:34
(...)maar ik ben al bijzonder blij en verrast door deze fundamentele en verregaande crisis van het kapitalisme. Ik had niet gedacht dat in mijn leven nog mee te maken al was ik er van overtuigd dat het theoretisch niet anders kon. Ik ben al blij dat mijn theorie overeenstemt met de realiteit en dat ik daar zelf nog getuige van mag zijn.

Wat is jouw theorie? Ken je de Austrian Business Cycle Theory? Dat is een theorie van de Oostenrijkse school die stelt dat recessies ontstaan door toedoen van de overheid, namelijk door het knoeien met rentevoeten en het verenigen van banken in een kartel (de Centrale Bank). Recessies zijn daarin niet zozeer het probleem (de recessies vormen de correctie), wel de 'malinvestments' die eraan vooraf gaan.

Pølle
26 november 2008, 23:35
Ik heb het ook hier lastig met escapisme.

Kon je vroeger goed feesten? Nu?

Pølle
26 november 2008, 23:35
Hoe ziet de ideale politiek eruit?

Pølle
26 november 2008, 23:39
Tijdens zijn puberteit verzeilde hij in anarchistische middens, collectieven en kraakpanden waar hij bijzonder veel plezier beleefde erg actief was en veel heeft opgestoken.

Hoe verzeilt een mens daarin?

Dat duurde tot het Animal Liberation Front roet in het eten gooide en hij en zijn kameraden het hele repressieapparaat op hun dak kregen. Van de Stedelijke Opsporingsbrigade via de Staatsveiligheid tot en met de FBI voerden onderzoek naar hem. Hij kwam voor de tweede keer in de gevangenis terecht maar werd verder niet in beschuldiging gesteld of vervolgd.

Hoe is dat zo gekomen?

Pølle
26 november 2008, 23:40
Wat mijn ontslag betreft:

ik amuseerde me met een website die 'Het Ministerie van Agitatie' heette. Daar stonden allerlei interviews op, video's, scherpe teksten en analyses. En ook wat spotprenten, ondermeer van het VB, koning Albert II en het WTC en de aanslagen.

Het VB - altijd op zoek naar manieren om Agalev te treffen - had een aantal van die prenten en stukken tekst uit de context gerukt en naar de liberale kranten gemaild met de mededeling dat ik op het kabinet werkte.
Die kranten vonden het daarop nodig om Herman Decroo, Coveliers (toen nog VLD) en het Paleis om commentaar te vragen.

Dat zou leidden tot enkele interpelaties in het Parlement waarop Boutmans meende dat 'de toestand onhoudbaar' geworden was en hij me dus moest ontslaan. Een absoluut zwaktebod dus. Natuurlijk verloren ze achteraf de verkiezingen...

Hoe ben je verzeild geraakt op dat kabinet? Graag van bij het prille begin a.u.b. ;). Wat was de precieze aanleiding (welke spotprent of zo) van jouw ontslag? Waarom werd je in godsnaam geschaduwd?!

ministe van agitatie
27 november 2008, 02:37
Hoe de uitwassen van de democratie tegen te gaan? Of heeft de meerderheid sowieso gelijk?

Welke uitwassen bedoel je? Er zijn mechanismes die je kan toepassen waardoor niemand op zijn eentje of lang aan de macht kan blijven.

Je moet daarvoor het hele systeem hervormen natuurlijk. Maar zaken als onmiddelijke afzetbaarheid van mandatarissen, het opheffen van het kiesgeheim, het verbod om je kandidaat te stellen (je wordt kandidaat gesteld) het verbod een verkiezingscampagne te veoren, het verbod om geld uit te geven aan een verkiezingscampagne, het verbod op politieke partijen zoals we die vandaag kennen, enz.
Bovendien denk ik dat de democratie moet ingebed en verankerd worden
op het laagste niveau: scholen, straten, wijken, bedrijven, gemeentes, enz. Waar mensen elkaar kennen dus en ze iemand afvaardigen die ze kennen op basis van een programma dat ze gemeenschappelijk hebben opgesteld.

Ken je de iron law of oligarchy? Doet je dat niet twijfelen?

Ja, en neen het doet me niet twijfelen. Omdat we permanent onderweg zijn, in ontwikkeling. De veranderingen zullen nooit ophouden en een utopie zullen we niet bereiken. We zullen nieuwe tegenstellingen oproepen en die zullen opnieuw een dynamiek veroorzaken en we zullen door strijd opnieuw vooruitgang boeken. Permanente revolutie dus.

ministe van agitatie
27 november 2008, 02:38
Wat is jouw theorie? Ken je de Austrian Business Cycle Theory? Dat is een theorie van de Oostenrijkse school die stelt dat recessies ontstaan door toedoen van de overheid, namelijk door het knoeien met rentevoeten en het verenigen van banken in een kartel (de Centrale Bank). Recessies zijn daarin niet zozeer het probleem (de recessies vormen de correctie), wel de 'malinvestments' die eraan vooraf gaan.

Daarover wil ik eerst wat lezen voor ik hier een goedkope mening geef. Ik kom er op terug.

ministe van agitatie
27 november 2008, 02:40
Kon je vroeger goed feesten? Nu?

Absoluut. Zowel vroeger als nu. Lijkt me een beetje het doel van het leven, los van al de rest die we aan doelen hebben.
Ik bedoel met mijn irritatie door escapisme niet dat mensen zich niet mogen amuseren. Maar wel dat amusement niet moet dienen om aan de realiteit te ontsnappen. In het beste geval is de realiteit een permanent feest. Maar daar zijn we nog lang niet.
Feesten is bijzonder belangrijk, vooral omdat je dat met veel andere mensen doet. Een soort religieuze gebeurtenis dus, maar zonder god.

ministe van agitatie
27 november 2008, 02:53
Hoe verzeilt een mens daarin?

Door zich als puber tegen zijn vader te verzetten? Door intelligent rond te kijken en te leren en absorberen en daar conclusies uit te trekken en op zoek te gaan naar antwoorden?
Concreet door de juiste mensen tegen te komen op het juiste moment, bereid te zijn een paar zekerheden te laten varen, risico's durven nemen, wat avontuurlijk en nonconformistisch te zijn aangelegd en gedreven worden door een bijzonder groot rechtvaardigheidsgevoel dat volgens de psycholoog van dienst het gevolg is van een hypergevoeligheid en een verregaande mate van empathisch vermogen.Hoe is dat zo gekomen?

Dat is een zeer lang verhaal, je krijgt de verkorte versie.

Ik had in Antwerpen een vzw opgericht bedoeld om straattheater te maken met randgroepjongeren die vaak rondhingen op de Groenplaats, drank- of drugproblemen hadden, niet in orde waren met hun administratie, last veroorzaakten, enz.

We organiseerden elke vrijdag een gratis volkskeuken in een gebouw dat we gehuurd hadden (eerst nog bij mij thuis maar dat liep uit de hand). Na het eten kwam iemand spreken over acties, toestanden in de wereld. Soms toonde die een film of zo.

We organiseerden samen acties rond thema's waarmee die jongeren begaan waren. Verkeersveiligheid: als er bijvoorbeeld een fietser was doodgereden, dan blokkeerden we met onze fietsen symbolisch een aantal straten. We waren actief rond en met vluchtelingen, politiegeweld (Debie onder andere), we kraakten af en toe een gebouw, we klommen over de omheining in Kleine Brogel, enz. We amuseerden ons dus kostelijk. Altijd vrolijk verkleed, met pers erbij, kindjes die meededen bij sommige acties, etc. Vrolijke, wat naïeve boel.

Op dat soort acties kwam allerlei volk op af. Een aantal onder hen deden 's nachts hun eigen ding, gingen fastfoodrestaurants in de fik steken, nertsen bevrijden, graffiti spuiten op bontwinkels of er de etalage ingooien. Ze eisten dat op als ALF.

Ik was één van de opvallende figuren in de vzw, de politiediensten vermoedden dat mensen van de vzw betrokken waren bij die ALF-acties en daarom dat ik het brein achter het hele gedoe was. Quod non. Ik ben er nooit voor vervolgd of veroordeeld omdat achteraf ook wel duidelijk werd dat ik er niet bij betrokken was.

ministe van agitatie
27 november 2008, 02:54
Hoe ziet de ideale politiek eruit?

Er bestaan geen politici maar iedereen bemoeit zich met politiek. Het bestuur van de gemeenschap en de economie ligt in handen van de gehele bevolking. Er is geen representatieve maar directe democratie. Verkiezingen zijn overbodig: mensen worden afgevaardigd als er een vergadering of bijeenkomst is. Niemand is koning of baas, iedereen zit om beurt de vergadering voor en is dan heel even president. Het collectief beheert de collectieve goederen in functie van de gemeenschap. Politieke partijen zijn overbodig en derhalve verboden.

ministe van agitatie
27 november 2008, 03:13
Hoe ben je verzeild geraakt op dat kabinet? Graag van bij het prille begin a.u.b. ;).

Ik kende Eddy Boutmans van eind jaren '70, nog voor Agalev bestond. We hebben elkaars evolutie gevolgd, van op afstand. Toen hij senator werd, steunde hij soms onze acties, kwam tussen in de Senaat, vertaalde onze bekommernissen politiek. Een half jaar voor de verkiezingen vroeg hij me of ik zin had op zijn kabinet te komen werken als adviseur rond (anti)globalisering. De bedoeling was om te onderzoeken of en zo ja hoe een brug kon geslagen worden tussen de bekommernissen van de anti- of andersglobalisten naar ontwikkelingssamenwerking.

Wat was de precieze aanleiding (welke spotprent of zo) van jouw ontslag?

De aanleiding waren volgende prenten en één van het Vlaams Blok (maar die vind ik niet direct terug) waarop de drie kopstukken te zien waren met een tomaat op hun neus en een krop sla op hun kop en als titel 'Sla op het Vlaams Blok'. Daar konden ze niet om lachen, het heette 'aanzetten tot geweld'.

http://ministerievanagitatie.files.wordpress.com/2008/11/imperialist.jpg

http://ministerievanagitatie.files.wordpress.com/2008/11/tremble1.jpg

En een tekst die je hier (http://ministerievanagitatie.wordpress.com/2007/09/18/uw-mening-speelt-geen-enkele-rol/) kan lezen. Ook dat was zogezegd oproepen tot geweld, belediging van het vorstenhuis, belediging van buitenlandse staatshoofden, enz. 'fin, In de tekst staat zowat alles dat niet gedekt wordt door de vrijheid van meningsuiting of de persvrijheid.

Maar eigenlijk ging het helemaal niet over mij, wel om Agalev en het VB wilde (samen met liberale kranten en politici) Agalev beschadigen, via mij.


Waarom werd je in godsnaam geschaduwd?!

Omdat men vermoedde (ten onrechte) dat ik bezig was de staat met geweld omver te werpen. Maar daar ben ik niet sterk genoeg voor, als ik al zou vinden dat dat nodig zou zijn. Ik ben daar ook te lui en te moe voor trouwens.

ministe van agitatie
27 november 2008, 03:18
heeft de meerderheid sowieso gelijk?


neen, die heeft vaak ongelijk. Maar dat doet niet ter zake.

Ik zou niet werken via meerderheid-minderheid maar bij consensus. dat vergt heel wat meer overleg en vergaderen, maar het kan ook. We kunnen niet beweren dat het nu snel gaat.

Pølle
27 november 2008, 15:22
Welke uitwassen bedoel je? Er zijn mechanismes die je kan toepassen waardoor niemand op zijn eentje of lang aan de macht kan blijven.

Ik doel bijvoorbeeld op een situatie die er hier zo op uitdraait dat pakweg de moslims hier niet meer gewenst zijn door de meerderheid en het komt massaslachting * la Holocaust van komt. Zoiets. Maar dat wordt al gecounterd door het nemen van beslissingen bij consensus. Althans, dat hopen we.


Ja, en neen het doet me niet twijfelen. Omdat we permanent onderweg zijn, in ontwikkeling. De veranderingen zullen nooit ophouden en een utopie zullen we niet bereiken. We zullen nieuwe tegenstellingen oproepen en die zullen opnieuw een dynamiek veroorzaken en we zullen door strijd opnieuw vooruitgang boeken. Permanente revolutie dus.

Ik zie het verband eigenlijk niet met de iron law of oligarchy :?. Dat gaat erom dat in elke organisatie of institutie, hoe democratisch ook, het altijd een minderheid is die de beslissingen neemt (in een particratie: de partijleiding).

Pølle
27 november 2008, 15:22
Daarover wil ik eerst wat lezen voor ik hier een goedkope mening geef. Ik kom er op terug.

Kun je dan toch al zeggen wat jouw theorie is?

Mvg,

Polle

Pluche
27 november 2008, 15:31
Gezocht nieuwe forummer van de week

Pølle
27 november 2008, 15:35
Ik kende Eddy Boutmans van eind jaren '70, nog voor Agalev bestond. We hebben elkaars evolutie gevolgd, van op afstand. Toen hij senator werd, steunde hij soms onze acties, kwam tussen in de Senaat, vertaalde onze bekommernissen politiek. Een half jaar voor de verkiezingen vroeg hij me of ik zin had op zijn kabinet te komen werken als adviseur rond (anti)globalisering. De bedoeling was om te onderzoeken of en zo ja hoe een brug kon geslagen worden tussen de bekommernissen van de anti- of andersglobalisten naar ontwikkelingssamenwerking.

Heb je iets kunnen realiseren op dat kabinet? Hoe lang heb je daar gezeten? (Ik dacht dat je zei, enkele maanden, maar ik zie het nergens meer staan.)De aanleiding waren volgende prenten en één van het Vlaams Blok (maar die vind ik niet direct terug) waarop de drie kopstukken te zien waren met een tomaat op hun neus en een krop sla op hun kop en als titel 'Sla op het Vlaams Blok'. Daar konden ze niet om lachen, het heette 'aanzetten tot geweld'.

http://ministerievanagitatie.files.wordpress.com/2008/11/imperialist.jpg

http://ministerievanagitatie.files.wordpress.com/2008/11/tremble1.jpg

En een tekst die je hier (http://ministerievanagitatie.wordpress.com/2007/09/18/uw-mening-speelt-geen-enkele-rol/) kan lezen.

:-D

Scherpzinnige tekst trouwens.
Omdat men vermoedde (ten onrechte) dat ik bezig was de staat met geweld omver te werpen. Maar daar ben ik niet sterk genoeg voor, als ik al zou vinden dat dat nodig zou zijn. Ik ben daar ook te lui en te moe voor trouwens.

De staat met geweld omver te werpen ... hoe begin je daar in godsnaam aan? Waarom verdacht men jou?

Pølle
27 november 2008, 15:36
Welke actie zal jou altijd bij blijven? Of met de welke beleefde je de spannendste tijden of heb je het meest bereikt, of ...? Vertel gewoon eens een anekdote over een markante actie.

Txiki
27 november 2008, 15:37
Breng je ons zeker op de hoogte als je boek af is? Alé, we zullen er sowieso wel achterkomen, maar toch. Ik wacht erop.;-)

Pølle
27 november 2008, 15:37
Welke job vond jij het interessants of aangenaamst? En hoe ben je daarin terecht gekomen?

Wat heb je gestudeerd trouwens? Ooit blijven zitten?

Pølle
27 november 2008, 15:38
Wat mag je nooit vergeten? Welke gedachte moet je koesteren?

Pølle
27 november 2008, 15:38
Wat is je favoriete quote?

Pølle
27 november 2008, 15:41
Door zich als puber tegen zijn vader te verzetten? Door intelligent rond te kijken en te leren en absorberen en daar conclusies uit te trekken en op zoek te gaan naar antwoorden?
Concreet door de juiste mensen tegen te komen op het juiste moment, bereid te zijn een paar zekerheden te laten varen, risico's durven nemen, wat avontuurlijk en nonconformistisch te zijn aangelegd en gedreven worden door een bijzonder groot rechtvaardigheidsgevoel dat volgens de psycholoog van dienst het gevolg is van een hypergevoeligheid en een verregaande mate van empathisch vermogen.

Boh, ik heb soms het idee dat ik de juiste mensen niet tegenkom, maar alleen stompzinnige, vervreemde consumentisten. Dat ik ietwat contactgestoord ben heeft er natuurlijk ook wel mee te maken; daardoor leer ik nu eenmaal niet zo veel mensen écht kennen.

ministe van agitatie
27 november 2008, 21:16
Welke actie zal jou altijd bij blijven? Of met de welke beleefde je de spannendste tijden of heb je het meest bereikt, of ...? Vertel gewoon eens een anekdote over een markante actie.

Er zijn er verschillende die aan één van de variabelen beantwoorden.

Wat me altijd zal bijblijven, zijn de acties tegen de executie van Mumia Abu-jamal. In Brussel, maar ook in de VS. Ik heb de man op deathrow geïnterviewd, in '94. Ik heb ook met hem gecorrespondeerd. Daarmee hield hij op een statistiek of een abstractie te zijn en werd hij een bekende, bijna een vriend voor zover dat onder de omstandigheden mogelijk is.

Dat veranderde ook de gedrevenheid waarmee ik tegen de executie actie voerde. De datum stond vast (ik denk augustus '95) en tegen juni van dat jaar, hadden we zowat al het mogelijke gedaan. We waren er in geslaagd om de Belgische regering een standpunt over de zaak te laten innemen en dat te laten door geven aan de ambassadeur van de VS en de Gouverneur van Pennsylvania. We waren er zelfs in geslaagd het Europees Parlement een motie te laten goedkeuren. En we waren er - met veel moeite - ook in gelukt om eindelijk Amnesty International een dossier te laten opstellen. Ik had lezingen gegeven van Luik tot in Zwevezele en van Tournai tot Hasselt. En de datum kwam gewoon dichterbij, alsof de executie onvermijdelijk was.

Toen beslisten we met een paar om elke donderdag voor de ambassade te gaan betogen. Ik liet een duizend affiches drukken (A1 formaat) en die her en der te verspreiden waar ik eerder gesproken had. De eerste donderdag waren we met een man of zes. Ik had geen toelating aangevraagd (ik doe dat nooit voor betogingen of acties) en de security, de Marines en de staatsveiligheid schrokken zich een ongeluk. Maar ze noteerden het doel, de duur van de actie, het feit dat we elke week zouden terugkomen en lieten betijen. We stonden daar een uur of twee en dat was dat. Dat hielden we een paar weken vol tot een aantal van de kameraden me lieten weten dat ze de eerstvolgende donderdag niet zouden komen wegens verhinderd. Het had geen zin om op mijn eentje voor de abassade te staan en dus ging ik ook niet. Die donderdag kreeg ik telefoon van de Staatsveiligheid: "Hé, waar zijn jullie?". Ik leg uit dat we verhinderd zijn maar volgende week zeker terug komen, waarop de man me zei: "als je nog eens niet kan komen, wil je dat dan laten weten? Dan hoeven wij hier ook niet te staan". Grappig, bedacht ik want dat was een goeie hint als je iets wil uitsteken zonder dat zij er zijn.

Maar de betogingen hielpen natuurlijk niets uit en de datum kwam snel dichterbij. Ik besliste daarop om naar de States te reizen en daar te gaan protesteren. En desnoods fysiek de executie tegen te houden. Zo naiëf was ik toen nog.
Ik dus naar ginds. Er was een massale betoging met enkele tienduizenden manifestanten onder de slogan 'if Mumia burns, Philly burns', een verwijzing naar de electrische stoel. 'Philly' staat voor Philadelphia.
Jesse Jackson was op die betoging, een aantal zwarte acteurs en ander groot volk dat ik niet kende. Ze spraken de betogers toe vanop een geïmproviseerd podium en Ramona Africa van MOVE deed mij teken omnar haar te komen. Toen ik bijna bij haar was, kondigde ze mij plotseling aan als 'a journalist from Belgium' die ook iets kwam zeggen. Dus deed ik wat van me verwacht werd en sprak de mensen toe. En plots werden al die camera's op mij gericht en gingen de fototoestellen af. Na mijn korte toespraak (ze wordt hier (http://archives.econ.utah.edu/archives/marxism/2001/msg05563.htm) vermeld), wilden diverse journalisten me interviewen en zo verscheen ik met mijn straffe uitspraken op de locale televisiezenders. Dat was niet de bedoeling, maar soit.

Uiteindelijk heeft het allemaal opgebracht: de man leeft nog altijd (hij zit sinds '81 in de gevangenis) en zijn zaak komt mogelijk opnieuw voor.

Van een totaal andere orde waren de acties van Spaak @ Tandrad. We noemden onszelf 'fietsguerrilla' en de praktijk was een voudig: de deelnemers aan de actie fietsten op hun eentje door de stad, onopvallend maar met de wetenschap dat we elkaar op een bepaald kruispunt op een vastgesteld uur zouden treffen. Daar aangekomen stonden de fietsers onopvaalend aan het rode licht tot er een fluitsignaal weerklonk. Dan legden de fietsers hun fiets in het midden van het kruispunt en gingen we daar zitten spelen, jongleren, vuurswpuwen, touwtje springen en allerlei andere leuke dingen. We hielden dat gemuddeld vijf tot tien minuten vol.
Onze slogans waren 'wie niet stilstaat bij het verkeer, zal stilstaan bij het verkeer'. We eisten een autovrije binnenstad en gratis openbaar vervoer. dat waren bijzonder grappige acties. We hadden namelijk een scanner waarmee we de politie afluisterden. Als we hoorden dat ze er bijna waren, klonk er weer een signaal, sprong iedereen op zijn fiets en verspreidde de groep zich weer in de stad, als individuele fietsers, op naar het volgende kruispunt. zo deden we er telkens een stuk of vijf, zes. Hier (http://www.ravagedigitaal.org/1997/237/Fietsguerrillas237.htm) staat een verlagje.

Opvallend bij beide acties (en de meeste anderen die ik mee organiseerde): ze hadden ook relatief succes. Mumia leeft nog maar zit nog in de gevangenis en in Antwerpen is er gratis openbaar vervoer voor kinderen en bejaarden. een beangrijke les: je krijgt nooit alles maar altijd een stukje vn wat je wil.

Pølle
27 november 2008, 23:20
Wat lees je zoal? Lees je vooral fictie of non-fictie (en waarover dan)? Welke boeken maakten in beide categorieën het meeste indruk op jou?

Hoe blijf jij op de hoogte van de actualiteit? Welke tijdschriften, tv-programma's, websites, ... zorgen daarvoor?

PollyCorrect
28 november 2008, 11:16
Ik heb geen fout gemaakt, ministe van agitatie is de correcte schrijfwijze en niet ministeR van agitatie.

Hé ja, wat grappig. Eindelijk iets grappigs ****** knip ******. :oops:

Oh toch nog een vraagje.

Ben je je er van bewust dat hardnekkig over jezelf spreken/schrijven als "De Minister" getuigt van ofwel van theatraal narcisme, of anders misschien van een andere, nog ernstigere pathologie?

PollyCorrect
28 november 2008, 11:23
Oh GOTH! Hij is geband! Dat had ik niet eens gezien.

Ministe van enervatie is geband!

Famine
28 november 2008, 11:29
Oh GOTH! Hij is geband! Dat had ik niet eens gezien.

Ministe van enervatie is geband!

Boontje...euh...komt...loontje...om...whatever.

Karma :D

PollyCorrect
28 november 2008, 11:30
Boontje...euh...komt...loontje...om...whatever.

Karma :D

goed toch hé, die karma. Die doet zijn werk wel.
Ach... een materialistische hobbyist :roll:

Zie je trouwens in dat prentje daarboven (vuist in de WTC toren) dat hij INDERDAAD pro terrorisme is?

PollyCorrect
28 november 2008, 11:32
Wat lees je zoal? Lees je vooral fictie of non-fictie (en waarover dan)? Welke boeken maakten in beide categorieën het meeste indruk op jou?

Hoe blijf jij op de hoogte van de actualiteit? Welke tijdschriften, tv-programma's, websites, ... zorgen daarvoor?

Hij is geband, Polle. Laat die vraagjes nu ook maar zitten.

Pølle
28 november 2008, 19:24
Pf, waarom dat nu weer :(?
Is een bijzonder interessant figuur nochtans.

Ik weet niet of hij toen al geband was, ik merk dat nooit snel op.

Svennies
28 november 2008, 22:33
Pf, waarom dat nu weer :(?
Is een bijzonder interessant figuur nochtans.

Ik weet niet of hij toen al geband was, ik merk dat nooit snel op.

Diegene die voor zijn ban verantwoordelijk is ,is gewoonlijk diegene die zulke zaken als eerste gaat melden aan andere forumleden....

Met een beetje deducteren,en uitvlooien in welke post waarin er geknipt is en aan welke forummer deze post gericht was kom je toch al een héél eind....

;-)

filosoof
28 november 2008, 22:39
Diegene die voor zijn ban verantwoordelijk is ,is gewoonlijk diegene die zulke zaken als eerste gaat melden aan andere forumleden....

Met een beetje deducteren,en uitvlooien in welke post waarin er geknipt is en aan welke forummer deze post gericht was kom je toch al een héél eind....

;-)
idd.

Txiki
28 november 2008, 22:56
Waarom is hij geband? Maar mensen toch, hoeveel en hoe snel hier geband wordt, is niet bij te houden... Ongelooflijk...

PollyCorrect
29 november 2008, 12:20
Diegene die voor zijn ban verantwoordelijk is ,is gewoonlijk diegene die zulke zaken als eerste gaat melden aan andere forumleden....

Met een beetje deducteren,en uitvlooien in welke post waarin er geknipt is en aan welke forummer deze post gericht was kom je toch al een héél eind....

;-)

:lol: wat een slimmie, die svennie!

PollyCorrect
29 november 2008, 12:21
Boontje...euh...komt...loontje...om...whatever.

Karma :D

Famine ook geband? :?

Txiki
29 november 2008, 17:11
Famine ook geband? :?

Na 4 berichten? :?

moser
29 november 2008, 18:32
Na 4 berichten? :? Nubbeldick allicht.

Lincoln
29 november 2008, 19:23
Na 4 berichten? :?Dubbelnick ? let me geuss mmmmh....., :lol:

Svennies
29 november 2008, 23:08
:lol: wat een slimmie, die svennie!

U krijgt het al een beetje warm.....8O;-)

PollyCorrect
30 november 2008, 00:03
U krijgt het al een beetje warm.....8O;-)

Ik ben inderdaad tevreden dat de mods hier goed beseffen dat ze het zich niet kunnen permitteren pro-terreur gebalk te dulden. En dat is wat uw ministe deed, het "verantwoorden" van terroristische moordpartijen, in NYC, in Mumbai en elders.

Svennies
30 november 2008, 01:16
Ik ben inderdaad tevreden dat de mods hier goed beseffen dat ze het zich niet kunnen permitteren pro-terreur gebalk te dulden. En dat is wat uw ministe deed, het "verantwoorden" van terroristische moordpartijen, in NYC, in Mumbai en elders.

Ach ,het hebben van een eigen mening die niet Uw mening is, is voor U voldoende om een persoonlijke ban aan te smeren....

Daar komt het toch op neer mijn beste Polly....;-)

Ooit al gehoord van "freedom of speech" mijn beste....

PollyCorrect
30 november 2008, 01:58
Aanzetten tot terrorisme.. mening? :?

Whateva, Svennie

Svennies
30 november 2008, 02:15
Aanzetten tot terrorisme.. mening? :?

Whateva, Svennie

Ach zo, alléén diegene waar U het mee eens bent hebben hier het recht om hun mening te posten,en voor de anderen geldt dan een ban...
Daar komt het toch op neer mijn beste Polly...

En zeg mij eens waar heeft hij ergens aangezet tot terrorisme.....

Het lijkt mij dat ik héél wat anders uit zijn posts opmaak ,dan wat U doet...

Hij heeft recht op zijn mening ,net zoals U ,ik en de hele rest van het forum....

Dat U daarmee niet akkoord gaat is Uw goed recht,net zoals het ons goed recht is om niet met U akkoord te gaan...

En dat is nog altijd géén reden voor een ban....;-)

Txiki
30 november 2008, 08:33
Aanzetten tot terrorisme.. mening? :?

Whateva, Svennie

Hoe? Waarom heb je mij dan nog nooit aangeklaagd?

Dronkoers
30 november 2008, 11:38
Waarom ben je geband? ;-)

Lincoln
30 november 2008, 18:22
Ik ben inderdaad tevreden dat de mods hier goed beseffen dat ze het zich niet kunnen permitteren pro-terreur gebalk te dulden. En dat is wat uw ministe deed, het "verantwoorden" van terroristische moordpartijen, in NYC, in Mumbai en elders.Ministe van agitatie lijkt mij een eerlijke persoon, hij verdient die ban nooit,.
Ps: ik denk niet dat de mods hier achter zitten, wel sommige personen met gevoelige tenen die op dit visueel zijde van het internet vertoeven, die telkens als ze zich te warm krijgen onder hun voeten het rode driehoekje drukken !Ik had vorige week een ban gekregen enkel omwille het posten van een lego-speelgoed foto, en twee keer een barbiefoto (voor elke foto een vier punten starf !) ! De fout ligt niet bij de mods, maar van personnen die zich geprovoceerd voelen van mijn houding en gedrag !

pintjeeuh
30 november 2008, 18:35
Waarom heb jij mij beledigd?
En wat heb je gezegd?
want er stond enkel: *knip*

PollyCorrect
30 november 2008, 18:37
Waarom heb jij mij beledigd?
En wat heb je gezegd?
want er stond enkel: *knip*

Oh het is dus ook jouw schuld en niet alleen de mijne
dat die arme Ministe van de A is verbannen.. ;-)

PollyCorrect
30 november 2008, 18:39
Ach ,het hebben van een eigen mening die niet Uw mening is, is voor U voldoende om een persoonlijke ban aan te smeren....

Daar komt het toch op neer mijn beste Polly....;-)

Ooit al gehoord van "freedom of speech" mijn beste....

dat "mijn beste" van jou is "een beetje" irritant aan het worden, svennie.

pintjeeuh
30 november 2008, 18:40
Oh het is dus ook jouw schuld en niet alleen de mijne
dat die arme Ministe van de A is verbannen.. ;-)

Dat is jammer, zo kan ik nooit weten wat hij van mij denkt.
Maar een vrouw beledigen is niet hoffelijk ministerke :evil:

PollyCorrect
30 november 2008, 18:42
Dat is jammer, zo kan ik nooit weten wat hij van mij denkt.
Maar een vrouw beledigen is niet hoffelijk ministerke :evil:

Dat maakt dan 2 vrouwen, pintjeeuh.

Ach, weer een zielig slachtoffer van de anti terreur fascisten hé. ;-)

pintjeeuh
30 november 2008, 18:48
Dat maakt dan 2 vrouwen, pintjeeuh.

Ach, weer een zielig slachtoffer van de anti terreur fascisten hé. ;-)

:-D;-)

PollyCorrect
30 november 2008, 18:49
Omdat ik het zo zielig vind dat ie temidden van zijn FVDW sessie is verbannen, heb ik mijn akkoord gegeven om hem, mits enkele voorwaarden, te vervangen als FVDW. ;-)

Dronkoers
30 november 2008, 18:57
Omdat ik het zo zielig vind dat ie temidden van zijn FVDW sessie is verbannen, heb ik mijn akkoord gegeven om hem, mits enkele voorwaarden, te vervangen als FVDW. ;-)

en wat zijn die voorwaarden? ;-)

PollyCorrect
30 november 2008, 18:58
en wat zijn die voorwaarden? ;-)

Dat men mij enkel vragen stelt waarvan men hoopt/gelooft/meent dat ik er 'ja' op ga antwoorden!

;-)

Dronkoers
30 november 2008, 18:59
Dat men mij enkel vragen stelt waarvan men hoopt/gelooft/meent dat ik er 'ja' op ga antwoorden!

;-)

:-D

PollyCorrect
30 november 2008, 19:02
:-D

En niet valsspelen hé want dan ga ik ook vals antwoorden :lol:

Esperanza
30 november 2008, 19:04
Diegene die voor zijn ban verantwoordelijk is ,is gewoonlijk diegene die zulke zaken als eerste gaat melden aan andere forumleden....

Met een beetje deducteren,en uitvlooien in welke post waarin er geknipt is en aan welke forummer deze post gericht was kom je toch al een héél eind....

;-)Heb even de historiek doornomen van die laatste berichten. Ik kan al vermoeden over wie je het hebt.

Svennies
30 november 2008, 19:10
Heb even de historiek doornomen van die laatste berichten. Ik kan al vermoeden over wie je het hebt.

Yep ,en nu maar wachten op de reactie van diegene van wie wij vrijwel zeker zijn dat die de dader is....Kan nooit lang duren...

Maar die nu niet als eerste kan reageren op onze posts wegens direkt verraden...;-)

Esperanza
30 november 2008, 19:15
Yep ,en nu maar wachten op de reactie van diegene van wie wij vrijwel zeker zijn dat die de dader is....Kan nooit lang duren...

Maar die nu niet als eerste kan reageren op onze posts wegens direkt verraden...;-)Gelet op een bepaalde reactie die te lezen valt is d*t "gevaar" al lang geweken...

jamás será vencido
30 november 2008, 19:18
Aanzetten tot terrorisme.. mening? :?

Whateva, Svennie

Dan zouden metternich, pelgrim en overgrote deel van het nsv en vsb op dit forum ook geband kunnen worden.

Svennies
30 november 2008, 19:22
Gelet op een bepaalde reactie die te lezen valt is dat "gevaar" al lang geweken...

Hehe, inderdaad, had de posts op de vorige bladzijde niet allemaal gelezen...

En nu blijkt ook nog dat mijn goedbedoelde uitdrukking die ik meestal gebruik
"mijn beste" dus als irritant worden ervaren;-)...Misschien moet ik maar een nagelschaartje opsturen....;-)

PollyCorrect
30 november 2008, 20:19
Heb even de historiek doornomen van die laatste berichten. Ik kan al vermoeden over wie je het hebt.

Wat ONTZETTEND knap. Hier in deze draad alleen al staan er twee die hij heeft beledigd en uitgescholden. :roll:

jamás será vencido
30 november 2008, 20:23
Wat ONTZETTEND knap. Hier in deze draad alleen al staan er twee die hij heeft beledigd en uitgescholden. :roll:

Ik dacht altijd dat jij tegen 'bannen' was?

PollyCorrect
30 november 2008, 20:24
Ik dacht altijd dat jij tegen 'bannen' was?

Toen ik zelf geband ben deed ik niet zo kinderachtig als jullie nu, ookal gebeurde dat na gestalk van een vervelende vlieg.

jamás será vencido
30 november 2008, 20:28
Toen ik zelf geband ben deed ik niet zo kinderachtig als jullie nu, ookal gebeurde dat na gestalk van een vervelende vlieg.

Ik klaag de ban van de minister dan ook niet noodzakelijk aan. Als hij inderdaad een persoonlijke belediging heeft gelanceerd dan kent dat nu eenmaal zijn gevolgen.

Ik dacht enkel dat de vurigste verdedigaars van de vrije meningsuiting en tegenstanders van het bannen, toch maar al te graag naar het rode driehoekje grijpen.

moser
30 november 2008, 20:33
Ik dacht altijd dat jij tegen 'bannen' was? Hypocrisie ten top natuurlijk.

Uitermate tegen wanneer het om politieke medestanders gaat tot zelfs op het punt om er om de zoveel keer een draadje aan te wijden en de verontwaardiging te laten blijken. Gaat het daarintegen om politieke tegenstanders is dat natuurlijk reden tot feest, jolijt, ordinair natrappen, uitlachen enzov...

Esperanza
1 december 2008, 07:17
Wat ONTZETTEND knap. Hier in deze draad alleen al staan er twee die hij heeft beledigd en uitgescholden. :roll:In deze draad? Waar dan? Ik geef toe deze draad eerder diagonaal te hebben doorlopen doch in vind (tot nader order) geen beledigingen of scheldpartijen terug. Graag een link aub.Ik ben inderdaad tevreden dat de mods hier goed beseffen dat ze het zich niet kunnen permitteren pro-terreur gebalk te dulden. Het gebruik van het woord "inderdaad" vind ik toch wel intrigerend...

Fiere Jood
17 februari 2009, 16:05
1)Vindt je niet dat jointjes roken een slechte invloed heeft/had op je kinderen ?

2)Stel je voor dat je binnen 10/30 jaar ziet dat je verkeerd bezig was,dat je mening op de wereld totaal verkeerd waren.
Durf je dan opelijk je fout(en) toe te geven ?

Fiere Jood
18 februari 2009, 12:17
Nog iets : ben je voetbalfan en indien ja van welk ploeg.

goodwill
10 maart 2009, 17:23
Pietje heeft zijn opvolger gekozen het is Ministe van agitatie


hier is zijn zeer uitvoerige bio:

Hierbij de bio. Ze is wat langer dan de meesten, maar ik hoop daarmee al veel duidelijk te maken. Hopelijk stoort dat niet?

----------------------------------

Het Kabinet van de Minister van Agitatie heeft een wat uitgebreidere biografie geschreven omdat het vooral veel duidelijkheid wil scheppen. Misschien worden er al veel vragen in beantwoord, mogelijk geeft het aanleiding tot juist veel meer vragen. De Minister staat er open voor.

De Minister van Agitatie is een man die fysiek veeleer 50 dan wel 40 jaar oud is maar zich daar nog altijd over verbaast. Hij heeft twee zoons die 15 jaar van elkaar verschillen en waarvan de oudste in Parijs studeert en de jongste bij hem inwoont. Hij heeft geen vrouw maar wel vriendinnen.

Hij woont in Borgerhout temidden van de migranten en is dus altijd een beetje op reis als hij zijn huis verlaat. Hij werkt in Molenbeek en initiëert daar ict en multimedia aan kinderen uit de migratie: kinderen en jongeren (tussen 7 en 21 jaar) van vluchtelingen of van Marokkaanse ouders.

Als kind was de Minister asthmapatiënt en heeft daardoor bij acute aanvallen een stuk of 10 bijna-dood-ervaringen gehad waarbij hij overtuigd was te zullen sterven. Als kleine jongen heeft hij op die manier herhaaldelijk afscheid genomen van zijn ouders, zijn broers en zusters en het leven zelf. Maar de geneeskunde en dus de cultuur hebben er anders over beslist. Dat heeft de man in hoge mate getekend: hij vindt 'leven' op zich belangrijk en heeft lak aan de meeste details en banaliteiten daarrond. Hij is er ook een fan van cultuur (in brede betekenis van het woord) door geworden en staat wat argwanend ten opzichte van de natuur.

Vaak gehospitaliseerd of bedlegerig heeft hij zich in de wereld van de literatuur gestort en is op dat vlak een veelvraat gebleven. Hij schrijft zelf ook kortverhalen, poëzie en werkt aan zijn tweede roman, getiteld 'Herinneringen van een Pseudo-revolutionair'.

Midden jaren '70 ontwaakte de Minister politiek. In eerste instantie bij gratie van de leraar scheikunde die hem in een woedeaanval de mogelijke impact van kernenergie uitlegde waardoor de Minister als 13-jarige op zijn eentje naar een betoging in Doel trok en daar ondergedompeld werd in een massa van 25.000 activisten en hun organisaties. Zijn ogen gingen open. Op hetzelfde moment coqueteerde hij met zijn androgiene zelf en kwam hij in contact met homoactivisten die strijdden voor de afschaffing van artikel 372bis dat de minimumleeftijd voor seksueel contact tussen homo's op 18 legde waar dat voor hetero's op 16 jaar lag. Hij leerde er dat je niet met veel hoeft te zijn om het land op stelten te zetten of politieke veranderingen af te dwingen.
Tijdens zijn puberteit verzeilde hij in anarchistische middens, collectieven en kraakpanden waar hij bijzonder veel plezier beleefde erg actief was en veel heeft opgestoken. In '82 nam hij deel aan een groots opgezette actie tegen de inval van Israël en Libanon (die leidde tot de slachting in Sabra en Shatila). Hij werd voor het eerst door de politie opgepakt en in de gevangenis van de Begijnenstraat te Antwerpen opgesloten. Als eersten werden hij en zijn medestanders in België vervolgd wegens het overtreden van de wet ter bestrijding van het racisme, xenofobie en anti-semitisme maar daarvoor logischerwijze ook vrijgesproken. De schadevergoeding en boete wegens het beschadigen van gebouwen en monumenten werd gedragen door het in allerijl opgerichtte steuncomité en zo leerde de Minister het belang en de kracht van solidariteit.
De Minister begon zich in die periode te verdiepen in politieke literatuur, ging wat later naar de VUB, engageerde zich in de strijd tegen de plaatsing van de kernraketten, leegstand, tegen de rijkswacht en de verrechtsing onder Jean Gol en ontmoette bijzonder veel grappig en boeiend volk dat betrokken was in de gewapende strijd in Duitsland, Frankrijk, Zuid-Amerika en later ook België. Hoewel hij veel respect had voor de analyses, de strijdvaardigheid en het vakmanschap van zijn kameraden, meende de Minister dat de gewapende strijd in Europa voorlopig geen optie was en derhalve beperkte hij zich tot de propaganda en semi-legale acties.

In '85 werd zijn eerste zoon geboren en dus moest er brood op de plank komen. De Minister heeft gewerkt als graficus in de reclamesector, was een tijdje beheerder van zijn eigen bedrijfje en heeft toen de overstap gemaakt naar radio. Hij werkte zo'n 20 jaar als freelancer voor diverse radio's met een specialisatie in radiodocumentaires. Zo heeft hij veel gereisd, vooral in Islamitische landen maar ook vaak naar de VS en de Sovjet Unie en Oost-Europa. Die reizen hebben in hoge mate zijn mens- en wereldbeeld bepaald. Hij is er een grote fan van de mens door geworden, vooral omdat hij overal doorgaans vriendelijke, lieve en interessante mensen tegenkwam waarmee hij goed van gedachten kon wisselen. Dat lukte bij honden, koeien en muizen iets minder.

Toen zijn zoontje wat ouder en de belangrijkste schaapjes op het droge waren, startte de Minister zijn tweede carrière in de politiek. Hij lag mee aan de basis van de oprichting van de Belgische Cannabis Consumenten Bond, de fietsactiegroep Spaak&tandrad, kraakacties, het vluchtelingencomité en andere initiatieven. Hij stond op de lijst van LEEF! in Herzele voor de parlementsverkiezingen en als onafhankelijke op de lijst van PVDA+ in Antwerpen, steunde de Arabisch Europese Liga en RESIST. Hij startte ook een aantal vzw's die de Antwerpse binnenstad onveilig maakten en fungeerde als woordvoerder voor van alles en nog wat. Dat duurde tot het Animal Liberation Front roet in het eten gooide en hij en zijn kameraden het hele repressieapparaat op hun dak kregen. Van de Stedelijke Opsporingsbrigade via de Staatsveiligheid tot en met de FBI voerden onderzoek naar hem. Hij kwam voor de tweede keer in de gevangenis terecht maar werd verder niet in beschuldiging gesteld of vervolgd. De Minister is namelijk geen direnrechtenactivist omdat hij meent dat rechten iets is wat je afdwingt en al de rest als gunsten beschouwt. Dieren kunnen derhalve geen rechten hebben, we kunnen hooguit de mensenrechten ten opzichte van dieren wat inkrimpen. De Minister is ook geen vegetariër of halfzachte groene jongen.

Toen zijn jongste zoon in 2000 werd geboren werd het opnieuw tijd voor andere avonturen die doorgaans minder spectaculair maar zeker even aangenaam zijn. De Minister is nog actief in het comité andere politiek, in Trekt Uw Plant en een paar andere organisaties maar heeft sindsdien hoofdzakelijk gewerkt in functie van de opvoeding van zijn jongen en zijn inkomen: een tijdje op het Kabinet van Buitenlandse Zaken, als animator in een sociaal-cultureel centrum in Borgerhout en sinds geruime tijd dus in Brussel. En dat doet hij vandaag nog altijd en met zeer veel plezier.
__________________

Minister, ik lees nu pas je biografie: boeiend !!!

suqar_7loe
7 oktober 2010, 16:06
Minister, ik lees nu pas je biografie: boeiend !!!

Ja, inderdaad. Maar hij reageert jammer genoeg niet meer op de gestelde vragen.

ministe van agitatie
7 oktober 2010, 16:23
Ja, inderdaad. Maar hij reageert jammer genoeg niet meer op de gestelde vragen.

tja, dat was me helemaal ontgaan gezien ik tijdens de sessies geband werd. Als er nog interesse voor is of er specifieke vragen zijn, het staat eenieder vrij ze te stellen, ik zal naar best vermogen antwoorden.

suqar_7loe
7 oktober 2010, 19:22
tja, dat was me helemaal ontgaan gezien ik tijdens de sessies geband werd. Als er nog interesse voor is of er specifieke vragen zijn, het staat eenieder vrij ze te stellen, ik zal naar best vermogen antwoorden.

Geen probleem. Alvast bedankt voor de moeite die je zou nemen om de vragen te beantwoorden.

Hier gaan we dan :-D

- Heb je ooit een boek gelezen van Ico Maly (ik ben bijna zeker van wel)? Zoja, wat vond je ervan? Ben van plan zn boek 'beschavingsmachine' te bestellen, vandaar mn vraag.

- Wat zijn jouw 3 favoriete boeken?

- Ik veronderstel dat je zoon nog studeert in het buitenland? Indien ja, hoe houden jullie contact en hoevaak?

- Waarom stem je PVDA?

- Wat heb je gestudeerd? Ooit blijven zitten?

- Wat is je favoriete quote?

Ik zal u even de tijd geven hierop te reageren als je wilt en zal dan verder gaan (als ik mag) ;-)