PDA

View Full Version : Ik zoek een antwoord op mijn vragen over vakbonden.


ACV
6 april 2004, 17:29
Beste Joris,

Ik heb met Filip en Gerolf trachten een discussie te hebben over vakbonden en Vlaams Blok.
Helaas bleef ik op mijn honger zitten...

Ik hoor de wederkerende klachten over politieke gebondenheid, boekhouding, rechtspersoonlijkheid, onze clausule voor ACTIEVE Vlaams Blok leden, geloofwaardigheid, privileges en de te hoge quota voor nieuwe vakbonden. Als ik er dieper op inging, kwam er geen antwoord.

Daarom hoop ik bij u met deze vraag terecht te kunnen, u mag er gerust uw tijd voor nemen om uitgebreid te antwoorden.

Hieronder plaats ik wat ik voorheen geschreven heb.


Merci. :wink:


In hoeverre vind het blok dat het ACV met handen en voeten gebonden aan de politieke vleugel?
Vergeet niet dat het ACW-mandatarissen gaat. Het blok legt het zo uit dat het lijkt dat de politieke vleugel de vakbond afknelt, terwijl net omgekeerd door mandatarissen in de politiek te sturen, er communicatie van onder naar boven stroomt.
Zonder band met de politieke wereld ga je veel minder te zeggen hebben als vakbond (vandaar dat vakbonden in het verleden kozen voor deze optie).

Ik geef gerust toe dat er banden zijn, maar deze moeten niet zoals het blok voorstelt beknellend zijn.
De politieke afvaardiging van ACV is vergelijkbaar met onze werknemersafvaardiging waar ook communicatie van onder naar boven stroomt.

Tot slot over dit punt kan ik jullie geruststellen dat de partijpolitieke zaak ook bij het ACW congres ter sprake is gekomen.

Wat aan onze boekhouding staat het blok niet aan waardoor ze het zichtbaar wil maken? Zichtbaar voor wie bedoelen jullie trouwens??
Ik probeer dus te vissen naar concrete zaken waardoor ik jullie zorg over onze boekhouding tracht te begrijpen.

Wat betreft rechtspersoonlijkheid zou ik van het blok ook willen horen wat de veranderingen zijn door dit in te voeren. Wat zijn voordelen en wat zijn de nadelen!? Hoe zal het in de praktijk bij de vakbond lopen als deze vakbond rechtspersoonlijkheid heeft gekregen?

Het doet me deugd te horen dat het blok niet tegen vakbonden is die de belangen van de werknemers en bedienden verdedigen.
Ik stel me dan ook enkel vragen over de praktische concrete kant van jullie voorstellen.


Wat bedoelt het blok trouwens met schade? Iedere staking, hoe klein ze ook mag zijn, levert "schade" aan de werkgever.
Indien dit doorgevoerd zou worden, dan zou een vakbond pas gebonden zijn aan handen en voeten. Het is geen beknotting van rechten, daar heeft men gelijk bij, het is wel een beknotting van handelen, omdat we sowieso bij iedere actie op die "schade" worden verhaald.
Dan zijn we niet meer bezig met de belangen van de werknemers te verdedigen, maar verzeilen we in het verhaal wat velen ons nu al verwijten, namelijk dat we enkel bezig gaan zijn met onszelf als vakbond te verdedigen.

Wat betreft de misdrijven wil ik gerust een deel in jullie verhaal ingaan. De vraag blijft echter wat het blok omschrijft als misdrijf van een vakbond en wanneer het gaat om misdrijf van de vakbond of misdrijf van een vakbondslid (of enkele leden), wat dus neerkomt op persoonlijke aansprakelijkheid.
Wat betreft de gijzelingsacties mag het blok er ook bij vermelden dat er een groot verschil is tussen de aanpak van de verschillende vakbonden enerzijds (verschil ACV-ABVV) en anderzijds door het door jullie partij benadrukte verschil tussen vlaanderen en wallonië.

Ik vraag mij dus af of u met uw aanklacht hierover niet helemaal tot het juiste aanspreekpunt richt. Hebben jullie zelf nooit een foutje gemaakt? En jullie leden?

Wat betreft de clausule die wij stellen voor onze militanten. Ik wil hier het één en ander verduidelijken. Wij hebben geen zicht op jullie ledenlijsten, laat dat eerst duidelijk zijn.
Diegene die voor jullie willen stemmen krijgen helemaal geen problemen met ons als vakbond aangezien wij niet in het stemhokje gaan staan om iedereen te controleren.

Dan blijven er enkel de actieve leden of mandatarissen over.
Zij staan achter het dossier van het Vlaams Blok over vakbonden. Wij kunnen dus ook zeggen dat wij de steun van die leden verliezen.
Ik vind het op zich al een dubieuze positie die zij innemen, namelijk de voordelen van de vakbond wil men met alle plezier verwerven, maar verder steunt men actief een partij die de bewegingsvrijheid van de vakbonden wil afknellen. Zoals een andere forumgebruiker ook stelde, schieten ze in eigen voet.
Je kan niet altijd aan beide kanten de lekkere stukjes afknabbelen en de rest tegenwerken, vandaar dat er ergens de knoop doorgehakt moet worden.
Er blijft trouwens ruimte voor een gesprek in deze gevallen.
Indien de persoon in kwestie rotsvast overtuigt is van zijn keuze, dan zijn wij dat natuurlijk ook.

Wat scheelt er dan met onze geloofwaardigheid?
Er groeit geen aureooltje boven ons hoofd, maar toch wordt ons beleid als 'pater familias' gevoerd.
blijven jullie zelf buiten schot?

Ik vraag dat maar, omdat ik niet vind dat men kan zeggen dat dat meer voorkomt bij vakbonden dan elders.

Jullie blinken toch uit in politieke positionering, maar heb je je al eens afgevraagd wat jullie dossier over vakbonden teweeg kan brengen in de praktijk?

Gelukkig kan ik jullie geruststellen en toevertrouwen dat ook wij volgens de regeltjes werken. :wink:


Trouwens die privileges waar gerolf het over had, hebben we wel zelf verworven en verwezenlijkt. Dat is en belangrijke nuance. :wink:

Gelukkig bestaat er nog altijd de vrijheid om je al dan niet te syndiceren.
Wat die uitbetaling van de werkloosheidsuitkering bestaat er nog altijd de Hulpkas. Wie besteedt er niet een gedeelte van zijn werk uit?
Ook dat is een belangrijke aanvulling. :wink:

Vinden jullie het positief dat een beweging met als belangrijkste macht, de macht van het aantal (daar steunt een vakbond op!), dan maar een veel lager quota moet halen om zichzelf in het leven te roepen?

In ieder geval blijf ik het belangrijk vinden dat een vakbond voldoende sterkte heeft zodat ze de eisen van haar leden ten volle wil kunnen waarmaken.


Joris, Ik wil u uiteindelijk de belangrijkste vraag van allemaal stellen:

Ik las onlangs het dossier over de vakbonden op jullie website.
Daarom wil ik u eigenlijk eens vragen hoe jullie dit dossier willen combineren met de praktijk van het vakbondswerk?

pielewuiter
6 april 2004, 18:51
voor mij een toetredingscontractje ,
alvast bedankt .

.................................................. ...........

Xnorf
6 april 2004, 19:02
Beste Joris,

Ik heb met Filip en Gerolf trachten een discussie te hebben over vakbonden en Vlaams Blok.
Helaas bleef ik op mijn honger zitten...

Ik hoor de wederkerende klachten over politieke gebondenheid, boekhouding, rechtspersoonlijkheid, onze clausule voor ACTIEVE Vlaams Blok leden, geloofwaardigheid, privileges en de te hoge quota voor nieuwe vakbonden. Als ik er dieper op inging, kwam er geen antwoord.

Daarom hoop ik bij u met deze vraag terecht te kunnen, u mag er gerust uw tijd voor nemen om uitgebreid te antwoorden.

Hieronder plaats ik wat ik voorheen geschreven heb.


Merci. :wink:


In hoeverre vind het blok dat het ACV met handen en voeten gebonden aan de politieke vleugel?
Vergeet niet dat het ACW-mandatarissen gaat. Het blok legt het zo uit dat het lijkt dat de politieke vleugel de vakbond afknelt, terwijl net omgekeerd door mandatarissen in de politiek te sturen, er communicatie van onder naar boven stroomt.
Zonder band met de politieke wereld ga je veel minder te zeggen hebben als vakbond (vandaar dat vakbonden in het verleden kozen voor deze optie).

Ik geef gerust toe dat er banden zijn, maar deze moeten niet zoals het blok voorstelt beknellend zijn.
De politieke afvaardiging van ACV is vergelijkbaar met onze werknemersafvaardiging waar ook communicatie van onder naar boven stroomt.

Tot slot over dit punt kan ik jullie geruststellen dat de partijpolitieke zaak ook bij het ACW congres ter sprake is gekomen.

Wat aan onze boekhouding staat het blok niet aan waardoor ze het zichtbaar wil maken? Zichtbaar voor wie bedoelen jullie trouwens??
Ik probeer dus te vissen naar concrete zaken waardoor ik jullie zorg over onze boekhouding tracht te begrijpen.

Wat betreft rechtspersoonlijkheid zou ik van het blok ook willen horen wat de veranderingen zijn door dit in te voeren. Wat zijn voordelen en wat zijn de nadelen!? Hoe zal het in de praktijk bij de vakbond lopen als deze vakbond rechtspersoonlijkheid heeft gekregen?

Het doet me deugd te horen dat het blok niet tegen vakbonden is die de belangen van de werknemers en bedienden verdedigen.
Ik stel me dan ook enkel vragen over de praktische concrete kant van jullie voorstellen.


Wat bedoelt het blok trouwens met schade? Iedere staking, hoe klein ze ook mag zijn, levert "schade" aan de werkgever.
Indien dit doorgevoerd zou worden, dan zou een vakbond pas gebonden zijn aan handen en voeten. Het is geen beknotting van rechten, daar heeft men gelijk bij, het is wel een beknotting van handelen, omdat we sowieso bij iedere actie op die "schade" worden verhaald.
Dan zijn we niet meer bezig met de belangen van de werknemers te verdedigen, maar verzeilen we in het verhaal wat velen ons nu al verwijten, namelijk dat we enkel bezig gaan zijn met onszelf als vakbond te verdedigen.

Wat betreft de misdrijven wil ik gerust een deel in jullie verhaal ingaan. De vraag blijft echter wat het blok omschrijft als misdrijf van een vakbond en wanneer het gaat om misdrijf van de vakbond of misdrijf van een vakbondslid (of enkele leden), wat dus neerkomt op persoonlijke aansprakelijkheid.
Wat betreft de gijzelingsacties mag het blok er ook bij vermelden dat er een groot verschil is tussen de aanpak van de verschillende vakbonden enerzijds (verschil ACV-ABVV) en anderzijds door het door jullie partij benadrukte verschil tussen vlaanderen en wallonië.

Ik vraag mij dus af of u met uw aanklacht hierover niet helemaal tot het juiste aanspreekpunt richt. Hebben jullie zelf nooit een foutje gemaakt? En jullie leden?

Wat betreft de clausule die wij stellen voor onze militanten. Ik wil hier het één en ander verduidelijken. Wij hebben geen zicht op jullie ledenlijsten, laat dat eerst duidelijk zijn.
Diegene die voor jullie willen stemmen krijgen helemaal geen problemen met ons als vakbond aangezien wij niet in het stemhokje gaan staan om iedereen te controleren.

Dan blijven er enkel de actieve leden of mandatarissen over.
Zij staan achter het dossier van het Vlaams Blok over vakbonden. Wij kunnen dus ook zeggen dat wij de steun van die leden verliezen.
Ik vind het op zich al een dubieuze positie die zij innemen, namelijk de voordelen van de vakbond wil men met alle plezier verwerven, maar verder steunt men actief een partij die de bewegingsvrijheid van de vakbonden wil afknellen. Zoals een andere forumgebruiker ook stelde, schieten ze in eigen voet.
Je kan niet altijd aan beide kanten de lekkere stukjes afknabbelen en de rest tegenwerken, vandaar dat er ergens de knoop doorgehakt moet worden.
Er blijft trouwens ruimte voor een gesprek in deze gevallen.
Indien de persoon in kwestie rotsvast overtuigt is van zijn keuze, dan zijn wij dat natuurlijk ook.

Wat scheelt er dan met onze geloofwaardigheid?
Er groeit geen aureooltje boven ons hoofd, maar toch wordt ons beleid als 'pater familias' gevoerd.
blijven jullie zelf buiten schot?

Ik vraag dat maar, omdat ik niet vind dat men kan zeggen dat dat meer voorkomt bij vakbonden dan elders.

Jullie blinken toch uit in politieke positionering, maar heb je je al eens afgevraagd wat jullie dossier over vakbonden teweeg kan brengen in de praktijk?

Gelukkig kan ik jullie geruststellen en toevertrouwen dat ook wij volgens de regeltjes werken. :wink:


Trouwens die privileges waar gerolf het over had, hebben we wel zelf verworven en verwezenlijkt. Dat is en belangrijke nuance. :wink:

Gelukkig bestaat er nog altijd de vrijheid om je al dan niet te syndiceren.
Wat die uitbetaling van de werkloosheidsuitkering bestaat er nog altijd de Hulpkas. Wie besteedt er niet een gedeelte van zijn werk uit?
Ook dat is een belangrijke aanvulling. :wink:

Vinden jullie het positief dat een beweging met als belangrijkste macht, de macht van het aantal (daar steunt een vakbond op!), dan maar een veel lager quota moet halen om zichzelf in het leven te roepen?

In ieder geval blijf ik het belangrijk vinden dat een vakbond voldoende sterkte heeft zodat ze de eisen van haar leden ten volle wil kunnen waarmaken.


Joris, Ik wil u uiteindelijk de belangrijkste vraag van allemaal stellen:

Ik las onlangs het dossier over de vakbonden op jullie website.
Daarom wil ik u eigenlijk eens vragen hoe jullie dit dossier willen combineren met de praktijk van het vakbondswerk?

Dan nu ook mijn vraag aan u ACV, waarom acht u het normaal dat een Vlaams Blok mandataris of andere actief VB lid geen recht heeft om vertegenwoordigd te worden door een vakbond? Is dit niet wat hypocriet aangezien u het VB er net van beschuldigd dat ze tegen vakbonden zijn?

ACV
6 april 2004, 20:37
Dat is een korte, eerlijke vraag.

Daar kan ik ook kort op antwoorden.
Iedere beweging kiest zijn vertegenwoordigers zelf, ook het blok.
Heb je het dossier over de vakbonden gelezen op hun site? Het staat ook in het forumgedeelte over sociale verkiezingen.
Wij willen niet vertegenwoordigd worden door mensen die ACTIEF dit dossier willen verwezenlijken.
Diegene die het gras onder onze voeten willen wegmaaien, gaan wij niet stimuleren, als ik zo vrij mag zijn het in deze woorden te stellen.
Ik wil hier niet doen alsof we vriendjes zijn. Zo eerlijk blijf ik naar mezelf toe.
Toch blijven zij de voordelen dat het vakbondswerk levert, merken. Wij sluiten ze niet uit bij CAO's, onderhandelingen met de overheid, sectorale of nationale acties, beslissingen in OR of CPBW, ...

Dikwijls zijn de beschuldigingen niet meer dan een storm in een glas water. Vandaar dat ik in mijn bovenstaande post trachtte die naar mijn mening overdreven aantijgingen te relativeren en in het juist kader te plaatsen.

Xnorf
6 april 2004, 21:11
De vraag waar ik mee blijf zitten :

stel nu , ik ben lid van ACV , naast mijn werk zet ik me bijvoorbeeld in voor het Vlaams Blok in eender welke functie. Aangezien ik buiten de groene , rode en blauwe vakbond weinig keuze heb kan ik dus nadat jullie me eruit stampen nergens meer terecht. Is het feit dat mensen van het VB lid zijn van een vakbond niet voldoende bewijst dat men de vakbonden nuttig en nodig acht.

Kan je eens precies aanhalen welke punten in het dossier u zo tegen de schenen stampt. U kan het aanmeten van een rechtspersoonlijkheid toch moeilijk bezwarend noemen , zolang u de wet respecteert heeft u daar bijgevolg geen nadelen van.

Wat die politieke gebondenheid betreft... het feit alleen al dat u mensen uitstoot die een politieke partij actief aanhangen zegt mij als gewone werkmens (trouwens lid van zowel ACV als (voorlopig nog passief) VB) genoeg over de politieke onafhankelijkheid...

Bestaat de taak van de vakbond niet eerder de werkmens bij te staan op de werkvloer? Wat maakt het dan feitelijk uit wat die persoon in zijn prive doet? Of hij nu actief Kom op tegen kanker stickers verkoopt op de markt of actief bezig is met een of andere politieke partij , zou in principe niks mogen uitmaken of iemand al of niet lid mag zijn. En een kleine nuance :

U zegt : Wij willen niet vertegenwoordigd worden door mensen die ACTIEF dit dossier willen verwezenlijken

Nu dacht ik toch altijd gemeend te hebben dat een vakbond dient om zijn leden te vertegenwoordigen , nu blijkt uit uw woorden dat ik mijn vakbond moet vertegenwoordigen.

Ik wil hier gerust uitgebreid en openhartig verder op ingaan maar ik moet nu met mijn vriendin chatten :wink:

ACV
7 april 2004, 09:36
De vraag waar ik mee blijf zitten :

stel nu , ik ben lid van ACV , naast mijn werk zet ik me bijvoorbeeld in voor het Vlaams Blok in eender welke functie. Aangezien ik buiten de groene , rode en blauwe vakbond weinig keuze heb kan ik dus nadat jullie me eruit stampen nergens meer terecht. Is het feit dat mensen van het VB lid zijn van een vakbond niet voldoende bewijst dat men de vakbonden nuttig en nodig acht.
Het is ons recht om bepaalde dingen te vereisen van onze leden. Laten we eerlijk blijven: Het blok gaat ook geen AEL'er lid maken.
Gerolf zei ook dat de vakbonden nut hebben, maar ze moeten wel zodanig veranderen, dat ze geen bewegingsruimte meer hebben.
Maar zoals ik eerder al stelde, u blijft de voordelen dat het vakbondswerk levert, merken. Wij sluiten niet uit bij CAO's, onderhandelingen met de overheid, sectorale of nationale acties, beslissingen in OR of CPBW, ...
Wij overleggen ook eerst met de persoon in kwestie voordat hij of zij geschrapt wordt.


Kan je eens precies aanhalen welke punten in het dossier u zo tegen de schenen stampt. U kan het aanmeten van een rechtspersoonlijkheid toch moeilijk bezwarend noemen , zolang u de wet respecteert heeft u daar bijgevolg geen nadelen van.

Dat is dezelfde vraag waar ik wacht op een reactie van Joris. Gerolf en Filip ontweken deze vraag, dus twijfel ik zeer sterk of hun dossier uberhaupt wel combineerbaar is met het vakbondswerk in de praktijk!
Het dossier komt van hen, dus hoop ik ook van hen een antwoord te krijgen. Dit is trouwens zijn forum, niet de mijne.
U kan trouwens mijn post hierboven en de topic in het forum 'sociale verkiezingen' nogmaals lezen. Daar ben ik al ingegaan op dat dossier.

Wat die politieke gebondenheid betreft... het feit alleen al dat u mensen uitstoot die een politieke partij actief aanhangen zegt mij als gewone werkmens (trouwens lid van zowel ACV als (voorlopig nog passief) VB) genoeg over de politieke onafhankelijkheid...
Dat is een keuze van de beweging, niet van het slaafs volgen van één of ander politieke strekking. Ik refereer hiervoor ook terug naar het antwoord hierboven.

Bestaat de taak van de vakbond niet eerder de werkmens bij te staan op de werkvloer? Wat maakt het dan feitelijk uit wat die persoon in zijn prive doet? Of hij nu actief Kom op tegen kanker stickers verkoopt op de markt of actief bezig is met een of andere politieke partij , zou in principe niks mogen uitmaken of iemand al of niet lid mag zijn. En een kleine nuance :

U zegt : Wij willen niet vertegenwoordigd worden door mensen die ACTIEF dit dossier willen verwezenlijken

Nu dacht ik toch altijd gemeend te hebben dat een vakbond dient om zijn leden te vertegenwoordigen , nu blijkt uit uw woorden dat ik mijn vakbond moet vertegenwoordigen.

Ik wil hier gerust uitgebreid en openhartig verder op ingaan maar ik moet nu met mijn vriendin chatten :wink:

Hopelijk was het een leuke chatsessie met je vriendin. :wink:

De vertegenwoordiging werkt inderdaad langs twee kanten. Bij leden is dat slechts gedeeltelijk maar bij onze militanten is dat natuurlijk nog meer.

Wij staan mensen bij op de werkvloer (of tijdens de zoektocht naar werk). Kom op tegen kanker heeft geen vernietigend dossier geschreven over de vakbonden, dus willen wij kom op tegen kanker zelfs promoten!
Privé is privé, maar zo heeft de beweging zelf ook het recht om indien de nevenactiviteiten botsen met het vakbondsengagement, het lidmaatschap in twijfel te trekken.
Een Vlaams Blok-lid dat in zijn vrije tijd meewerkt met anti-blokmanifestaties en dergelijke zal ook snel van de ledenlijst verdwijnen.
Dat is de realiteit, ook bij ons.

Wij hebben niets tegen het bloklidmaatschap op zich, wij kennen zelfs de ledenlijsten niet. Maar actief inzetten voor een groep die de vakbonden niet genegen is, gaan wij niet toejuichen.

Xnorf
7 april 2004, 09:48
Waar kan een Vlaams Blok lid dan wel nog terecht voor vakbondsbijstand eens u hem eruit stampt? Zoiets kan je toch bezwaarlijk christelijk noemen 8O Ik dacht eventjes dat het verhaal van vakbondsuitsluiting een overtrokken fabel was maar blijkbaar nogmaals de bittere realiteit 8O
:shocked!:

1 ding , als het Blok , zoals u zegt , "tegen de vakbonden" is , waarom heeft het dan ooit zelf geprobeert er eentje op te richten :?: Dit werd echter zogoed als onmogelijk gemaakt , een nieuwe vakbond starten in dit land is een utopie , waardoor we in een driestromenland zitten op dat vlak. En iemand met een andere mening dan deze 3 valt buiten de boot. Moest het blok allochtone leden weigeren omdat zij het niet eens zijn met het vreemdelingenstandpunt van de partij maar wel met de rest , ge zou het hier nogal zien spetteren van de "racisme" klachten...

Bent u niet vooral bang voor die rechtspersoonlijkheid? Ik zie niet in waarom een vakbond zichzelf buiten de wet mag stellen. Er zijn voldoende wetten op dat vlak. U hebt het stakingsrecht en dergelijke. Hoe kan u dan rechtspersoonlijkheid vergelijken met het wegnemen van bewegingsvrijheid? Moet ik dit opvatten als : Anarchistische Christelijk Vakbon ?

De burger respecteert de wet , de leden respecteren de wet , als nu de vakbond dit nog wil is het toch goed? U maakt zich boos omdat men gewoon wantoestanden als geizelingen en dergelijke wil verhinderen. En discriminatie op basis van ideeen of eender wat. Is er bijvoorbeeld ook een speciale clausule voor moslimfundamentalisten? Of satanisten?
Bovengenoemde kan u slecht vergelijken met christelijk...

ACV
7 april 2004, 10:03
Waar kan een Vlaams Blok lid dan wel nog terecht voor vakbondsbijstand eens u hem eruit stampt? Zoiets kan je toch bezwaarlijk christelijk noemen 8O Ik dacht eventjes dat het verhaal van vakbondsuitsluiting een overtrokken fabel was maar blijkbaar nogmaals de bittere realiteit 8O
:shocked!:

1 ding , als het Blok , zoals u zegt , "tegen de vakbonden" is , waarom heeft het dan ooit zelf geprobeert er eentje op te richten :?: Dit werd echter zogoed als onmogelijk gemaakt , een nieuwe vakbond starten in dit land is een utopie , waardoor we in een driestromenland zitten op dat vlak. En iemand met een andere mening dan deze 3 valt buiten de boot. Moest het blok allochtone leden weigeren omdat zij het niet eens zijn met het vreemdelingenstandpunt van de partij maar wel met de rest , ge zou het hier nogal zien spetteren van de "racisme" klachten...

Bent u niet vooral bang voor die rechtspersoonlijkheid? Ik zie niet in waarom een vakbond zichzelf buiten de wet mag stellen. Er zijn voldoende wetten op dat vlak. U hebt het stakingsrecht en dergelijke. Hoe kan u dan rechtspersoonlijkheid vergelijken met het wegnemen van bewegingsvrijheid? Moet ik dit opvatten als : Anarchistische Christelijk Vakbon ?

De burger respecteert de wet , de leden respecteren de wet , als nu de vakbond dit nog wil is het toch goed? U maakt zich boos omdat men gewoon wantoestanden als geizelingen en dergelijke wil verhinderen. En discriminatie op basis van ideeen of eender wat. Is er bijvoorbeeld ook een speciale clausule voor moslimfundamentalisten? Of satanisten?
Bovengenoemde kan u slecht vergelijken met christelijk...

Gelieve niet van die flauwe naamsveranderingen te gebruiken.
Dat bevordert niet de open communicatie.

Ik zeg nogmaals dat er een gesprek voorafgaat aan de beslissing om al dan niet te schrappen. De keuze is dus wederzijds. Ook het blok zal trouwens leden kunnen uitsluiten, net als eenderwelke andere vereniging.
Zoals ik al eerder zei moeten we van een mug geen olifant maken.
De realiteit is zo, ook op 'n ander en dat is inderdaad geen fabel.

Het feit dat Vlaams blok ooit zelf een eigen vakbond wou oprichten en dat dit inderdaad geen simmpele klus is, is meer dan terecht. Die quota zijn er niet voor niets, dat zei ik al hierboven!
De verantwoordelijkheid van het mislukken, ligt dan ook bij het blok zelf en niet elders. Moet je je ook eens bedenken hoe moeilijk de huidige vakbonden het gehad hebben in het verleden om zo sterk te worden als nu. Dan zijn de problemen van die blokvakbond kinderspel!

De vakbond respecteert de wet al, wat u doet zijn valse beschuldigingen uiten. Wat doen wij dan wat buiten de wet is...?

Ik heb daarover ook al uitleg gegeven. Daarom wacht ik, zoals de titel van deze topic stelt, nog steeds op antwoorden op mijn vragen.

Hopelijk wil Joris me hierin bijstaan. :wink:

Xnorf
7 april 2004, 10:11
excuses voor de naamsverandering het was sterker dan mezelf :twisted:

Ik hoop dat Joris u verder het standpunt kan verduidelijken want ik moet weer weg :cry: En ja soms reageer ik wt furieus :wink:

ACV
7 april 2004, 10:22
excuses voor de naamsverandering het was sterker dan mezelf :twisted:

Ik hoop dat Joris u verder het standpunt kan verduidelijken want ik moet weer weg :cry: En ja soms reageer ik wt furieus :wink:

Ik zal het als gezond temperament beschouwen. :wink:

Xnorf
7 april 2004, 18:55
Hier ben ik weer met nogmaals een vraag voor u meneer ACV ,

zet u ook actieve leden an SoLiDe aan de deur ? Zij zijn immers dezelfde mening toebedeeld als het Blok inzake vakbonden. :?

Karel Hendrik
7 april 2004, 20:26
@ACV


Ik dacht dat er onder de drie vakbonden was overeengekomen dat men tegenover het Blok dezelfde houding zou aannemen: iemand die militeert voor het Blok of kandidaat is voor het Blok wordt uitgesloten als lid bij die drie vakbonden.
Klopt dat?

PAJOT
8 april 2004, 13:17
De vakbonden van vandaag zijn geen verenigingen meer van werknemers maar zijn bedrijven op zich geworden die door de politiek, media, onderwijs,... te beïnvloeden een staat binnen de Staat geworden zijn.

De vakbonden houden zich bezig met vele andere zaken die niet langer tot verdediging van de werknemer behoren: 3de wereld, antiracisme, antiraketten, uitbetaling werkloosheidsvergoedingen,... Ze zijn een verlengstuk van de politieke partijen waartoe ze behoren. Bovendien verdedigen ze zichzelf via hun politieke vriendjes van hun eigen macht door voorwaarden op te leggen die zo zwaar zijn dat nieuwe vakorganisaties geen kans maken (oa minimum 50000 leden!!!). Doordat ze zichzelf verzekeren van hun macht, zijn de vakbonden een poel van corruptie, machtsmisbruik, politieke benoemingen, en zelfs politiek geweld geworden (zie 'd Orazio). Maffia dus!

Eigenlijk zou er één vakverbond moeten zijn voor alle Vlaamse werknemers die niet langer verbonden is aan een politieke partij. Hetzelfde moet uiteraard gelden voor de werkgevers. Leden van dat vakverbond moeten dan zetelen in beroepsorden en beroepsorganisaties waarbinnen het sociaal overleg plaatsvindt. Dat overleg moet op nationaal, sectoreel en bedrijfsniveau plaatsvinden. Op nationaal vlak dient daarvoor een nationale Vlaamse arbeidsraad te komen zoals een parlementskamer.

ACV
8 april 2004, 14:23
Hier ben ik weer met nogmaals een vraag voor u meneer ACV ,

zet u ook actieve leden an SoLiDe aan de deur ? Zij zijn immers dezelfde mening toebedeeld als het Blok inzake vakbonden. :?

Omdat Joris zich weghoudt van deze topic eigen ik ze maar zelf toe. :wink:


Ik moet eerlijk toegeven dat ik nog nooit van Solide had gehoord, maar ik zal hun dossier eens doornemen en mijnconclusie voorleggen.

Wij schrijven trouwens ook geen ABVV of ACLVB lid in, tenzij hij of zij zich daar uitschrijft.

Het blok is dus niet zo uniek als ze willen laten blijken. :wink:

ACV
8 april 2004, 14:26
@ACV


Ik dacht dat er onder de drie vakbonden was overeengekomen dat men tegenover het Blok dezelfde houding zou aannemen: iemand die militeert voor het Blok of kandidaat is voor het Blok wordt uitgesloten als lid bij die drie vakbonden.
Klopt dat?

Wij delen inderdaad dezelfde mening.
Maar het is niet zo dat wij opmerkingen zullen maken als de andere van mening willen veranderen.
Dan zullen onze meningen verschillen.

Verwacht dus geen 'conspiracy theory' of iets dergelijks.

Het is trouwens niet het enige en zeker niet het belangrijkste onderwerp dat de vakbonden delen. :wink:

ACV
8 april 2004, 14:34
Ik zal zelf het bericht van Joris over vakbonden posten:

Vakbonden zijn ook vandaag nog nodig. Alleen is het zo dat de grote vakbonden wettelijk verkregen hebben dat zij en zij alleen als legitieme gesprekspartner worden aanzien. De voorwaarden om erkend te worden door de overheid zijn voor een "nieuwe" vakbond quasi onoverkomelijk. Wij hebben overigens al jaren geleden een wetsvoorstel ingediend om aan vakbonden rechtspersoonlijkheid toe te kennen. Wetsvoorstel dat ons niet in dank is afgenomen.


Hopelijk kan ik wat uitgebreider met Joris hierop ingaan.
Mijn eerste post is misschien een goede aanzet om deze zaak uit te diepen. :wink:

Karel Hendrik
8 april 2004, 20:42
@ACV

Het is duidelijk dat, indien de drie enige erkende vakbonden, in onderling overleg overeenkomen dat iemand die kandidaat is of militeert voor het Blok, geschrapt wordt als lid, er niet langer een syndicale vrijheid is.
Ik beschuldig dan ook de drie syndicaten van schending van de grondwettelijke vrijheden, meer speciaal, de vrijheid van vereniging zoals dat geregeld is in artikel 27 van de Grondwet.
Ik beschuldig de drie syndicaten ook van schending van de wet van 24.5.1921 tot "waarborging der vrijheid van vereeniging" . Door hun overeenkomst maken zij het immers onmogelijk dat iemand die zich kandidaat stelt voor een politiek mandaat op de lijst van een partij lid kan worden van een syndicale vereniging.
Vakbonden die aldus handelen mogen van mij gerust verboden worden.
Zij dienen helemaal niet de democratie maar de particratie.
Zij vormen een schande voor de democratie.
Ik ben als bruggepensioneerde lid van het ACV. Ik daag u uit mij te laten schrappen.

Joris Van Hauthem
9 april 2004, 09:27
Ik ga niet herhalen wat Gerolf en Filip u hebben verteld. Misschien toch wat ter verduidelijking. Vakbonden zijn nuttig en nodig. Alleen rijst de vraag of vakbonden niet te veel op politieke terrein treden, zeker wanneer verkozenen zeer nauwe banden hebben met de vakbonden. Daarnaast vind ik het compleet fout dat aan vakbonden overheidstaken worden toevertrouwd, zoals het uitkeren van werkloosheidsvergoedingen. Waarom kan iemand die werkloos is, niet gewoon zijn uitkering van de overheid krijgen, en is hij quasi verplicht om zich bij een vakbond aan te sluiten, wil hij op tijd zijn uitkering ontvangen?
Het lijkt mij niet onlgisch dat vakbonden een open boekhouding voeren, aangezien zij voor een stuk werken met overheidsmiddelen. Ook politieke partijen zijn verplicht een open boekhouding te voeren, omwille van het feit dat zij een overheidsdotatie ontvangen. Dat heeft niets te maken met het verborgen houden van wat dan ook, dat heeft alles te maken met transparantie.
Het is juist, de vakbonden beschikken (hopelijk)niet over onze ledenlijsten. Wat de laatste jaren wel systematisch gebeurde, was het navlooien van onze kandidatenlijsten voor bijv. gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Wie ook lid was van een vakbond (meestal de socialistiche) kreeg een beleefd briefje in de bus : ontslag uit het Vlaams Blok of buiten bij de vakbond. De lijst geschrapte Vlaams Blok-leden werd vervolgens doorgegeven aan de andere vakbonden, opdat het geschrapte lid niet naar een andere vakbond zou kunnen overstappen. Erg democratisch kan je dergelijke praktijken toch niet noemen.
Wat mij ook stoort aan dan vooral de vakbondstop is de niet aflatende hetze tegen het Vlaams Blok, met argumenten die van geen kanten steek houden. Heeft de vakbond echt niets beters te doen?
Ik hoop dat de vakbonden in de toekomst hun rol zullen blijven spelen, op een opbouwende en constructieve manier, en niet vanuit het oogpunt van het verwerven van (politieke) macht.

Xnorf
9 april 2004, 09:47
Ik denk dat de meerderheid van de bevolking niet eens weet dat zulke dingen gebeuren. Ik vind uw punt zeer juist , ik betaal momenteel 5 euro per maand aan het ACV , enkel en alleen voor het ontvangen van stempelgeld.

ACV
9 april 2004, 15:31
@ACV

Het is duidelijk dat, indien de drie enige erkende vakbonden, in onderling overleg overeenkomen dat iemand die kandidaat is of militeert voor het Blok, geschrapt wordt als lid, er niet langer een syndicale vrijheid is.
Ik beschuldig dan ook de drie syndicaten van schending van de grondwettelijke vrijheden, meer speciaal, de vrijheid van vereniging zoals dat geregeld is in artikel 27 van de Grondwet.
Ik beschuldig de drie syndicaten ook van schending van de wet van 24.5.1921 tot "waarborging der vrijheid van vereeniging" . Door hun overeenkomst maken zij het immers onmogelijk dat iemand die zich kandidaat stelt voor een politiek mandaat op de lijst van een partij lid kan worden van een syndicale vereniging.
Vakbonden die aldus handelen mogen van mij gerust verboden worden.
Zij dienen helemaal niet de democratie maar de particratie.
Zij vormen een schande voor de democratie.
Ik ben als bruggepensioneerde lid van het ACV. Ik daag u uit mij te laten schrappen.

De vakbonden schaden deze vrijheid aan vereniging niet, je bent namelijk niet verplicht om vakbondslid te worden.
Op welk concreet punt gaat u uw klacht dan baseren?
De wet van 24.5.1921 gaat vooral over de rechtspersoonlijkheid waar we het nu over hebben.
Kent u trouwens art 2 daarvan? Ik wil het even voor jou posten:

artikel 2: "Alwie, op zijne aanvraag, lid wordt van eene vereeniging, verbindt zich, door zijne toetreding, zich te onderwerpen aan het reglement dier vereeniging, alsmede aan de beslissingen en strafmaatregelen, krachtens dit reglement getroffen."

In ons reglement staat duidelijk als beslissing dat een cumul van vakbondslidmatschap en actief lid van het blok niet gewenst is.
wij treden trouwens in dialoog voordat zulke beslissingen genomen worden.
Waar baseert u uw klacht dan op, met die wet in uw achterhoofd?

Ik blijf echter met de vraag zitten wat u denkt dat de gevolgen zijn van die rechtspersoonlijkheid of zouden we beter blijven ideologisch discusiëren?

Ik vraag mij ook af waarom u nu zo nodig die rechtspersoonlijkheid wil opleggen? Enkel omdat appels dat hebben, moeten peren dat ook, los van de gevolgen dat dat teweeg zal brengen?

ACV
9 april 2004, 15:57
Ik ga niet herhalen wat Gerolf en Filip u hebben verteld. Misschien toch wat ter verduidelijking. Vakbonden zijn nuttig en nodig. Alleen rijst de vraag of vakbonden niet te veel op politieke terrein treden, zeker wanneer verkozenen zeer nauwe banden hebben met de vakbonden. Daarnaast vind ik het compleet fout dat aan vakbonden overheidstaken worden toevertrouwd, zoals het uitkeren van werkloosheidsvergoedingen. Waarom kan iemand die werkloos is, niet gewoon zijn uitkering van de overheid krijgen, en is hij quasi verplicht om zich bij een vakbond aan te sluiten, wil hij op tijd zijn uitkering ontvangen?
Het lijkt mij niet onlgisch dat vakbonden een open boekhouding voeren, aangezien zij voor een stuk werken met overheidsmiddelen. Ook politieke partijen zijn verplicht een open boekhouding te voeren, omwille van het feit dat zij een overheidsdotatie ontvangen. Dat heeft niets te maken met het verborgen houden van wat dan ook, dat heeft alles te maken met transparantie.
Het is juist, de vakbonden beschikken (hopelijk) niet over onze ledenlijsten. Wat de laatste jaren wel systematisch gebeurde, was het navlooien van onze kandidatenlijsten voor bijv. gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Wie ook lid was van een vakbond (meestal de socialistiche) kreeg een beleefd briefje in de bus : ontslag uit het Vlaams Blok of buiten bij de vakbond. De lijst geschrapte Vlaams Blok-leden werd vervolgens doorgegeven aan de andere vakbonden, opdat het geschrapte lid niet naar een andere vakbond zou kunnen overstappen. Erg democratisch kan je dergelijke praktijken toch niet noemen.
Wat mij ook stoort aan dan vooral de vakbondstop is de niet aflatende hetze tegen het Vlaams Blok, met argumenten die van geen kanten steek houden. Heeft de vakbond echt niets beters te doen?
Ik hoop dat de vakbonden in de toekomst hun rol zullen blijven spelen, op een opbouwende en constructieve manier, en niet vanuit het oogpunt van het verwerven van (politieke) macht.

Op basis waarvan stelt u zich de vraag of vakbonden te zeer politiek gebonden zijn?
Bij ons gebeurd dat trouwens via ACW. Zonder die politieke link hebben wij trouwens minder slagkracht. Negatief vind ik dat dus niet.

Een werkloze is helemaal niet quasi verplicht om zich lid te maken bij een vakbond. Daarom bestaat er de Hulpkas. U moet er ook niet vergeten bij te vermelden dat de dienstverlening bij de vakbond een stuk effeciënter verloopt dan bij de hulpkas, dus is het nog niet zo'n slecht idee om dat uit te besteden. Het is trouwens niet het enige dat de overheid uitbesteed. Hebt u op de andere uitbestedingen dezelfde opmerkingen?

U vraagt dus transparantie naar de overheid toe van onze boekhouding, maar u zegt mij niet hoe we de kwalijke gevolgen die een drukkingsgroep kan krijgen hierdoor. Hoe kan je die bewegingsvrijheid blijven verzekeren?

Wij beschikken (niet hopelijk, maar helemaal niet) over jullie ledenlijsten. Wij kennen de wet op de privacy en wij leven die ook na, Joris.
Uw kandidatenlijsten zijn openbaar. Als ik reeds sprak over actieve blokleden, dan horen kandidaten daar toch bij.

Mij storen ook de niet aflatende hetze tegen de vakbonden, met argumenten die ook van geen kanten steek houden. Hebben jullie zelf echt niets beters te doen?
Ik hoop inderdaad ook dat wij in de toekomst onze rol zullen blijven spelen, waarbij wij onze opbouwende en constructieve manier kunnen blijven waarborgen.

Ik zit echter nog altijd met de vraag hoe je het dossier van het blok aan de ene kant actief kan ondersteunen en aan de andere kant lid wil zijn van een vakbond? Ik wil hiermee de praktische kant van de discussie en niet zozeer de ideologische kant bevragen.
Ook blijft de vraag nog open hoe je de gevolgen van rechtspersoonlijkheid, open boekhouding,... kan combineren met het vakbondswerk in de praktijk en de daarbij vereiste bewegingsvrijheid?
Hoe verzeker je die risico's die hieruit voortkomen?
Ik hoor namelijk wel meer dat dit mogelijk is, alleen nergens krijg ik concreet te horen 'hoe'.

Ik ben in ieder geval wel tevreden dat wij hier in deze open sfeer over kunnen praten.

Alvast bedankt.

ACV
9 april 2004, 16:04
Ik denk dat de meerderheid van de bevolking niet eens weet dat zulke dingen gebeuren. Ik vind uw punt zeer juist , ik betaal momenteel 5 euro per maand aan het ACV , enkel en alleen voor het ontvangen van stempelgeld.

Ik zou u willen aanraden om langs het dienstencentrum te gaan en uw regiopropagandist of dienstverlener te vragen welke voordelen de vakbond nog levert aan haar leden.
Je kan het ook vinden op de website van het ACV (http://www.acv-online.be/Wie_zijn_we/Voordelen/acv_voordelen.asp?pageid=tcm:9-11016-64).

Als werkzoekende kan u ook een extra ondersteuning in het werkzoeken vragen aan onze bijblijfconsulenten. Zij zorgen dat zij werkzoekendenbegeleiding voorzien die een stap verder gaat dan de begeleiding van de VDAB.

Zo zie je maar dat wij zeker meer voor jou doen dan enkel stempelgeld uitkeren.

Indien je nog vragen hebt, mag je die gerust aan mij stellen (eventueel via PB).

Xnorf
9 april 2004, 17:37
Waar kan ik dat ACV reglement vinden ? Heb ik dat ooit moeten ondertekenen? Dank u 8)

En nu we toch bezig zijn : ik vind dat het statuut van Freelancer veel te veel risico inhoudt , als Freelancer kon ik makkelijker werk aan werk raken dan nu maar de kans is te groot dat ik zonder inkomen val. Ik vind trouwens ook bitter weinig informatie over dit statuut qua sociale lasten , werkloosheidsvergoeding , enz.. Dank u nogmaals :P

ACV
9 april 2004, 18:18
Waar kan ik dat ACV reglement vinden ? Heb ik dat ooit moeten ondertekenen? Dank u 8)

En nu we toch bezig zijn : ik vind dat het statuut van Freelancer veel te veel risico inhoudt , als Freelancer kon ik makkelijker werk aan werk raken dan nu maar de kans is te groot dat ik zonder inkomen val. Ik vind trouwens ook bitter weinig informatie over dit statuut qua sociale lasten , werkloosheidsvergoeding , enz.. Dank u nogmaals :P

Als je naar het dienstencentrum in je buurt gaat, kan je die info bekomen.
Op internet vind u de belangrijkste gegevens ivm onze reglementen. Ook onze congresteksten kunnen u daarbij helpen.
Het is niet noodzakelijk om dit te ondertekenen, tenzij u militant bent.
Zoals ik elders al zei, is dat bij lidmaatschap van een politieke partij ook niet.

Waar werkte u als freelancer? U mag mij via PB hierover informeren.
Wij staan trouwens ook nogal weigerachtig tegenover freelance contracten. Er zijn zoals je zei grote risico's aan verbonden.
Met meer concrete info kan ik je naar de juiste bron doorverwijzen in verband met die statutaire bepalingen.
Uiteraard zullen onze dienstverleners u ook al enige info kunnen verschaffen als u hen informeert.
Ik wil u ook verder helpen, maar dan lijkt het me best om dit via Pb te doen omdat het over uw persoon gaat.

Karel Hendrik
9 april 2004, 22:48
@ACV

Eerst en vooral: ik heb nergens de problematiek van de rechtspersoonlijkheid aangesneden.

Wat de kern van de zaak betreft: ik heb art. 2 wel degelijk gelezen.
U hebt echter blijkbaar art. 3 niet gelezen.

Een syndicaat kan en mag in haar reglement niet opleggen dat iemand het recht niet heeft om zich in een vereniging(in casu een politieke partij) in te zetten. Omdat dit gewoon in strijd is met de Grondwet.

Ik heb dus als lid van het ACV recht om op een lijst van het Blok te staan en het ACV heeft niet het recht mij uit te sluiten omdat ik lid ban van een andere vereniging, noch hebben zij het recht hun leden te verbieden lid te zijn van een andere vereniging.

U gaat mij toch niet vertellen dat het Blok het recht zou hebben hun leden te verbieden een mandaat op te nemen in het ACV?

Het ACV zou wel snel voor de rechtbank staan.

Wanneer gaat men in het ACV (en de andere syndicaten) nu eindelijk eens de Grondwet respecteren?

ACV
10 april 2004, 13:49
@ACV

Eerst en vooral: ik heb nergens de problematiek van de rechtspersoonlijkheid aangesneden.

Wat de kern van de zaak betreft: ik heb art. 2 wel degelijk gelezen.
U hebt echter blijkbaar art. 3 niet gelezen.

Een syndicaat kan en mag in haar reglement niet opleggen dat iemand het recht niet heeft om zich in een vereniging(in casu een politieke partij) in te zetten. Omdat dit gewoon in strijd is met de Grondwet.

Ik heb dus als lid van het ACV recht om op een lijst van het Blok te staan en het ACV heeft niet het recht mij uit te sluiten omdat ik lid ban van een andere vereniging, noch hebben zij het recht hun leden te verbieden lid te zijn van een andere vereniging.

U gaat mij toch niet vertellen dat het Blok het recht zou hebben hun leden te verbieden een mandaat op te nemen in het ACV?

Het ACV zou wel snel voor de rechtbank staan.

Wanneer gaat men in het ACV (en de andere syndicaten) nu eindelijk eens de Grondwet respecteren?

Karel,

Je hebt wel de regelgeving van feitelijke verenigingen aangehaald om je punt hard te maken. Daaarmee komen we vanzelf terug op de rechtspersoonlijkheid.

Ik zal dat artikel 3 eens quoten, zodat u ze niet verkeerd kan interpreteren.
...wordt gestraft hij, die, om een bepaalden persoon te dwingen deel uit te maken van eene vereeniging of daarvan niet deel uit te maken, zich tegenover hem schuldig maakt aan feitelijkheden, gewelddaden of bedreigingen, ofwel hem doet vreezen dat hij zijne betrekking zal verliezen of dat zijn persoon, zijn gezin of zijn vermogen schade kunnen lijden" (artikel 3) , en "Met dezelfde straffen wordt gestraft alwie kwaadwillig, met het doel de vrijheid van vereeniging te krenken, het sluiten, het uitvoeren of, zelfs wanneer hij de gebruikelijke opzeggingen in acht neemt, het voortzetten van eene arbeids- of dienstovereenkomst afhankelijk stelt hetzij van de aansluiting, hetzij van de niet-aansluiting van een of meer personen bij eene vereeniging" ...


Als ik je nu nogmaals herhaal dat wij vlaamsblokleden niet uitsluiten, maar enkel actieve leden (die we zelfs ook niet uitsluiten bij CAO's, onderhandelingen met overheden,...) dan vraag ik u beleefd om aan te tonen dat er eerst en vooral kwaadwilligheid in het spel is en ten tweede het het doel heeft om de vrijheid aan vereniging te krenken.

Je kan ons daar niet zomaar van beschuldigen. Klopt het niet dat het blok ook mag kiezen om iemand niet lid te maken als die persoon zijn overtuigingen niet overeenkomen met die van het blok? Jawel, beste Frank! Denk je dat Ahmed Azzuz als hij zou willen (en als hij achter dezelfde ideengoed blijft staan) lid zal worden van het blok? Laten we eerlijk blijven naar elkaar alsjeblieft!
Artikels gebruiken om iets aan te tonen is goed om je ergens op te richten, maar dan moet je die beschuldigingen wel kunnen hardmaken.

ACV
10 april 2004, 13:50
IK hoop vooral dat Joris nog tijd heeft om hier wat verder op in te gaan. :wink:

Ik ga niet herhalen wat Gerolf en Filip u hebben verteld. Misschien toch wat ter verduidelijking. Vakbonden zijn nuttig en nodig. Alleen rijst de vraag of vakbonden niet te veel op politieke terrein treden, zeker wanneer verkozenen zeer nauwe banden hebben met de vakbonden. Daarnaast vind ik het compleet fout dat aan vakbonden overheidstaken worden toevertrouwd, zoals het uitkeren van werkloosheidsvergoedingen. Waarom kan iemand die werkloos is, niet gewoon zijn uitkering van de overheid krijgen, en is hij quasi verplicht om zich bij een vakbond aan te sluiten, wil hij op tijd zijn uitkering ontvangen?
Het lijkt mij niet onlgisch dat vakbonden een open boekhouding voeren, aangezien zij voor een stuk werken met overheidsmiddelen. Ook politieke partijen zijn verplicht een open boekhouding te voeren, omwille van het feit dat zij een overheidsdotatie ontvangen. Dat heeft niets te maken met het verborgen houden van wat dan ook, dat heeft alles te maken met transparantie.
Het is juist, de vakbonden beschikken (hopelijk) niet over onze ledenlijsten. Wat de laatste jaren wel systematisch gebeurde, was het navlooien van onze kandidatenlijsten voor bijv. gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Wie ook lid was van een vakbond (meestal de socialistiche) kreeg een beleefd briefje in de bus : ontslag uit het Vlaams Blok of buiten bij de vakbond. De lijst geschrapte Vlaams Blok-leden werd vervolgens doorgegeven aan de andere vakbonden, opdat het geschrapte lid niet naar een andere vakbond zou kunnen overstappen. Erg democratisch kan je dergelijke praktijken toch niet noemen.
Wat mij ook stoort aan dan vooral de vakbondstop is de niet aflatende hetze tegen het Vlaams Blok, met argumenten die van geen kanten steek houden. Heeft de vakbond echt niets beters te doen?
Ik hoop dat de vakbonden in de toekomst hun rol zullen blijven spelen, op een opbouwende en constructieve manier, en niet vanuit het oogpunt van het verwerven van (politieke) macht.

Op basis waarvan stelt u zich de vraag of vakbonden te zeer politiek gebonden zijn?
Bij ons gebeurd dat trouwens via ACW. Zonder die politieke link hebben wij trouwens minder slagkracht. Negatief vind ik dat dus niet.

Een werkloze is helemaal niet quasi verplicht om zich lid te maken bij een vakbond. Daarom bestaat er de Hulpkas. U moet er ook niet vergeten bij te vermelden dat de dienstverlening bij de vakbond een stuk effeciënter verloopt dan bij de hulpkas, dus is het nog niet zo'n slecht idee om dat uit te besteden. Het is trouwens niet het enige dat de overheid uitbesteed. Hebt u op de andere uitbestedingen dezelfde opmerkingen?

U vraagt dus transparantie naar de overheid toe van onze boekhouding, maar u zegt mij niet hoe we de kwalijke gevolgen die een drukkingsgroep kan krijgen hierdoor. Hoe kan je die bewegingsvrijheid blijven verzekeren?

Wij beschikken (niet hopelijk, maar helemaal niet) over jullie ledenlijsten. Wij kennen de wet op de privacy en wij leven die ook na, Joris.
Uw kandidatenlijsten zijn openbaar. Als ik reeds sprak over actieve blokleden, dan horen kandidaten daar toch bij.

Mij storen ook de niet aflatende hetze tegen de vakbonden, met argumenten die ook van geen kanten steek houden. Hebben jullie zelf echt niets beters te doen?
Ik hoop inderdaad ook dat wij in de toekomst onze rol zullen blijven spelen, waarbij wij onze opbouwende en constructieve manier kunnen blijven waarborgen.

Ik zit echter nog altijd met de vraag hoe je het dossier van het blok aan de ene kant actief kan ondersteunen en aan de andere kant lid wil zijn van een vakbond? Ik wil hiermee de praktische kant van de discussie en niet zozeer de ideologische kant bevragen.
Ook blijft de vraag nog open hoe je de gevolgen van rechtspersoonlijkheid, open boekhouding,... kan combineren met het vakbondswerk in de praktijk en de daarbij vereiste bewegingsvrijheid?
Hoe verzeker je die risico's die hieruit voortkomen?
Ik hoor namelijk wel meer dat dit mogelijk is, alleen nergens krijg ik concreet te horen 'hoe'.

Ik ben in ieder geval wel tevreden dat wij hier in deze open sfeer over kunnen praten.

Alvast bedankt.

bigpolleke
10 april 2004, 19:38
ik hoor hier een grote onwaarheid:

Je kan wel gratis je stempelgeld laten uitbetalen door het HVW of de

Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen

zeer goede en vriendelijke service, éénmaal aanmelden en alles word op je rekening gestort.Je staat verwonderd hoeveel mensen daar langs komen en geen vakbond hebben.

weliswaar alleen in grootsteden aanwezig maar met auto kom je overal.

lid zijn van een vakbond is alleen goed voor lange stakingen.

zonder vakbond spaar je veel geld uit, zeker als je bij een kleine firma werkt want daar kunnen ze niet veel staken hé.

De vakbond heeft nog geen één sluiting of afslanking kunnen voorkomen.

dat van die overeenkomst tegen VB militanten vind ik persoonlijk onwettelijk en zeer dom , wat heeft dat nu met een cao te maken?
gaan we dan straks daar ook nog andere argumenten kunnen voor gebruiken?

Nu begrijp ik beter waarom mensen die nog werken nooit in het openbaar hun VB voorkeur durven uit te spreken.

Daarom zijn anonieme peilingen dus ook steeds beter voor het VB.

En ik dacht nog CD&V te kiezen, wegens hun openheid EVEN NADENKEN!!

Xnorf
10 april 2004, 20:30
Klopt het niet dat het blok ook mag kiezen om iemand niet lid te maken als die persoon zijn overtuigingen niet overeenkomen met die van het blok?

Bent u nu geen appels met peren aan het vergelijken?

Een vakbond is mijns inziens toch nog heel wat anders dan een politieke partij.

Een vakbond moet de belangen van zijn leden verdedigen terwijl een politieke partij haar programmapunten moet verdedigen en verwezenlijken. En aangezien ik als lid van een vakbond nooit een reglement heb moeten ondertekenen , kan u me bijgevolg ook niet aan de deur zetten aan de hand van dat reglement.

ACV
10 april 2004, 22:03
Bent u nu geen appels met peren aan het vergelijken?

Een vakbond is mijns inziens toch nog heel wat anders dan een politieke partij.

Dat is net wat ik jullie de hele tijd wil duidelijk maken.
We zijn het eens!

Een vakbond moet de belangen van zijn leden verdedigen terwijl een politieke partij haar programmapunten moet verdedigen en verwezenlijken. En aangezien ik als lid van een vakbond nooit een reglement heb moeten ondertekenen , kan u me bijgevolg ook niet aan de deur zetten aan de hand van dat reglement.

Aangezien een een vakbond dus geen politieke partij is, moet je ook niet met wetten voor feitelijke verenigingen afkomen als over een vakbond spreekt.

Onderteken je dan een reglement bij Vlaams Blok als je lid wordt of kan je ook simpelweg online lidworden? :?

ACV
10 april 2004, 22:10
ik hoor hier een grote onwaarheid:

Je kan wel gratis je stempelgeld laten uitbetalen door het HVW of de

Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen

zeer goede en vriendelijke service, éénmaal aanmelden en alles word op je rekening gestort.Je staat verwonderd hoeveel mensen daar langs komen en geen vakbond hebben.

weliswaar alleen in grootsteden aanwezig maar met auto kom je overal.

lid zijn van een vakbond is alleen goed voor lange stakingen.

zonder vakbond spaar je veel geld uit, zeker als je bij een kleine firma werkt want daar kunnen ze niet veel staken hé.

De vakbond heeft nog geen één sluiting of afslanking kunnen voorkomen.

dat van die overeenkomst tegen VB militanten vind ik persoonlijk onwettelijk en zeer dom , wat heeft dat nu met een cao te maken?
gaan we dan straks daar ook nog andere argumenten kunnen voor gebruiken?

Nu begrijp ik beter waarom mensen die nog werken nooit in het openbaar hun VB voorkeur durven uit te spreken.

Daarom zijn anonieme peilingen dus ook steeds beter voor het VB.

En ik dacht nog CD&V te kiezen, wegens hun openheid EVEN NADENKEN!!

De hulpkas is inderdaad een goed alternatief voor de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen.

Wij doen alle moeite om ook voor kleine bedrijven (KMO's) te zorgen voor een degelijke werknemersafvaardiging. Ik raad je ons witboek (http://www.acv-online.be/Actueel/Campagnes/KMO_s/kmo_actie_2003.asp?ComponentId=38012&SourcePageId= 10944) aan. :wink:

Buiten staken doen wij dienstverlening, belastingensbrieven invullen, overleg met overheden, cao's vormen en noem maar op.

Nogmaals moet ik blijjkbaar duidelijk maken dat het ons niet om sympathien te doen is, maar om actief ondersteunen van een gedachtengoed dat nog steeds niet bewezen is dat het te combineren valt met een vakbondslidmaatschap.

U bent dus zo vrij om te stemmen op wie u wilt!

Xnorf
10 april 2004, 22:24
Aangezien een een vakbond dus geen politieke partij is, moet je ook niet met wetten voor feitelijke verenigingen afkomen als over een vakbond spreekt.


vak·bond (de ~ (m.))
1 vereniging van werknemers die in hetzelfde vak werkzaam zijn, met als doel de behartiging van de belangen van het vak en de verdediging van de sociale en economische belangen van de leden => syndicaat, vakorganisatie, vakvereniging

De wetten van een feitelijke vereniging zijn dus ook voor een vakbond van toepassen. Of gaat het het VanDale woordenboek ook ongelijk geven?

Het Skill Effect
11 april 2004, 01:19
Aangezien een een vakbond dus geen politieke partij is, moet je ook niet met wetten voor feitelijke verenigingen afkomen als over een vakbond spreekt.


vak·bond (de ~ (m.))
1 vereniging van werknemers die in hetzelfde vak werkzaam zijn, met als doel de behartiging van de belangen van het vak en de verdediging van de sociale en economische belangen van de leden => syndicaat, vakorganisatie, vakvereniging

De wetten van een feitelijke vereniging zijn dus ook voor een vakbond van toepassen. Of gaat het het VanDale woordenboek ook ongelijk geven?

Sinds wanneer is de Vandale ons wetboek? :roll:

Het Skill Effect
11 april 2004, 01:22
Ik zit echter nog altijd met de vraag hoe je het dossier van het blok aan de ene kant actief kan ondersteunen en aan de andere kant lid wil zijn van een vakbond? Ik wil hiermee de praktische kant van de discussie en niet zozeer de ideologische kant bevragen.
Ook blijft de vraag nog open hoe je de gevolgen van rechtspersoonlijkheid, open boekhouding,... kan combineren met het vakbondswerk in de praktijk en de daarbij vereiste bewegingsvrijheid?
Hoe verzeker je die risico's die hieruit voortkomen?
Ik hoor namelijk wel meer dat dit mogelijk is, alleen nergens krijg ik concreet te horen 'hoe'.

Nog steeds geen antwoord langs jullie kant... :roll:

bigpolleke
11 april 2004, 09:12
ACV,

dit begrijp ik niet ? wat bedoel je in mensentaal?

Nogmaals moet ik blijjkbaar duidelijk maken dat het ons niet om sympathien te doen is, maar om actief ondersteunen van een gedachtengoed dat nog steeds niet bewezen is dat het te combineren valt met een vakbondslidmaatschap.

Het Skill Effect
11 april 2004, 15:01
Hetzelfde als mijn post boven de jouwe! :wink:

ACV stelt al voor de discussie met Joris deze vragen, maar heeft er nog altijd geen deftig antwoord op gekregen.

fernand
11 april 2004, 16:39
@ACV


Ik dacht dat er onder de drie vakbonden was overeengekomen dat men tegenover het Blok dezelfde houding zou aannemen: iemand die militeert voor het Blok of kandidaat is voor het Blok wordt uitgesloten als lid bij die drie vakbonden.
Klopt dat?

Wij delen inderdaad dezelfde mening.
Maar het is niet zo dat wij opmerkingen zullen maken als de andere van mening willen veranderen.
Dan zullen onze meningen verschillen.

Verwacht dus geen 'conspiracy theory' of iets dergelijks.

Het is trouwens niet het enige en zeker niet het belangrijkste onderwerp dat de vakbonden delen. :wink:

Als Vakbondsman zou U toch het verschil moeten weten, tussen vakbonden en politieke partijen. Men kan geen lid zijn van het acv en abvv terzelfde tijd, daar het twee VAKorganisaties zijn. Maar het is perfect mogelijk lid te zijn van het CD&V, en toch bij het ABVV als vakbond te zijn aangesloten.
Dus de vlieger van het een Vlaams Blok lid buiten kieperen uit de Vakbond is gaat niet op. Een vakbond is een vereniging van werjklieden, en GEEN POLITIEKE PARTIJ.
Het ACV, ABVV, zijn VAKBONDEN.
Het Vlaams Blok, CD&V, SP, zijn politieke partijen.
Dus het mopke van vakbond en partij, zijn een smoes. En een laffe smoes.

Het Skill Effect
11 april 2004, 16:50
Wie we hier hebben, onzen fernand! :lol:

Hebt ge de rest al gelezen, het gaat al de hele tijd over dezelfde als de beschuldigingen als die jij hier post.

Maar nergens een antwoord op de vragen die ACV zelf stelt.
Gij zijt de zoveelste in het rijtje dat van die flauwe kul verkoopt.

Vakbonden zijn inderdaad geen politieke partijen , dus moet je ook niet met dezelfde regeltjes afkomen. :roll:

Het Skill Effect
11 april 2004, 16:51
Zelfs het flauwe dossierke op de verkiezingssite van het blok geeft er geen antwoord op! :roll:

Vakbonden

Een leugen die reeds jaren wordt verspreid is dat het Vlaams Blok tegen de vakbonden zou zijn. Het Vlaams Blok wil duidelijk stellen dat de vakbonden in het verleden een unieke sociale rol hebben gespeeld in de ontvoogding van de werknemers. Zij waren de motor van het proces dat leidde tot betere bescherming van de werknemers en menselijker arbeidsvoorwaarden. Ook vinden wij dat vakorganisaties een essentiële rol hebben in het kader van het sociaal overleg en het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten. In de loop van de twintigste eeuw zijn vakbonden echter gaandeweg betrokken geraakt bij het overheidsapparaat. Zij zijn vertegenwoordigd in allerlei adviesorganen van de regering en in overheidsbedrijven zoals de NMBS; bepalen mee het beleid van de RSZ en de Nationale Bank; dragen rechters en raadsheren voor; sluizen enorme fondsen van overheid en werkgevers door en ontvangen jaarlijks vele miljarden subsidies en vergoedingen. Bovendien zijn ze hoofdaandeelhouder van invloedrijke banken en verzekeringsmaatschappijen. Die macht lijkt voor de vakbonden van vandaag veel belangrijker geworden dan de verdediging van de werknemersbelangen. Vakbonden hebben ook vandaag nog een belangrijke sociale opdracht te vervullen, maar zij moeten wel in hun rol blijven. Door het feit dat zij nog altijd geen rechtspersoonlijkheid hebben, menen zij zich alles te kunnen permitteren en gaan zij dikwijls hun boekje te buiten. De vele, ook recente, fraudegevallen bij de syndicaten zoals zwarte lonen en nietaangegeven premies zijn daar voorbeelden van. Ook vernielingen bij gewelddadige stakingspiketten en betogingen kunnen niet verhaald worden op de vakbonden of hun leiding. Daarom is het Vlaams Blok absolute voorstander van de invoering van rechtspersoonlijkheid voor vakbonden, een totale depolitisering en een verplichte open boekhouding. De kleinste belastingplichtige moet zich immers ook voor elke financiële handeling kunnen verantwoorden. Zo bereiken we meer transparantie en minder wantoestanden, hetgeen de geloofwaardigheid van de vakbonden zou ten goede komen. De bestaande vakbonden kunnen ook enkel overleven
dankzij de privileges die hen zijn toegestaan door het establishment. Zo is België het enige land ter wereld waar de werkloosheidsvergoedingen uitbetaald worden door de vakbonden. Hierdoor kunnen zij effectief aan klantenbinding doen. Bovendien ontvangen ze jaarlijks ettelijke tientallen miljoenen euro belastinggeld als “administratievergoeding” voor deze uitbetalingen. De wetgever heeft het onmogelijk gemaakt dat nieuwe vakbonden hen concurrentie zouden aandoen: om erkend te worden als “representatieve vakbond” moet men eerst 50.000 leden hebben. In de praktijk heeft dit tot gevolg dat het zeer moeilijk wordt om als nieuwe vakbond erkend te worden. Wij betreuren dat alleen zogenaamd representatieve vakorganisaties aan die sociale verkiezingen kunnen deelnemen. Het Vlaams Blok diende reeds eerder een wetsvoorstel in om de spelregels van de sociale verkiezingen te versoepelen en ook lijsten toe te staan los van de traditionele kleurvakbonden. Daarnaast betreurt de partij uitdrukkelijk dat sinds lang geen sociale verkiezingen meer plaatsvonden in de openbare dienst en in een aantal semi-overheidsbedrijven.De vraag blijft nog open hoe je de gevolgen van rechtspersoonlijkheid, open boekhouding,... kan combineren met het vakbondswerk in de praktijk en de daarbij vereiste bewegingsvrijheid?
Hoe verzeker je die risico's die hieruit voortkomen?
Ik hoor namelijk wel meer dat dit mogelijk is, alleen nergens krijg ik concreet te horen 'hoe'....

fernand
11 april 2004, 17:23
Wie we hier hebben, onzen fernand! :lol:

Hebt ge de rest al gelezen, het gaat al de hele tijd over dezelfde als de beschuldigingen als die jij hier post.

Maar nergens een antwoord op de vragen die ACV zelf stelt.
Gij zijt de zoveelste in het rijtje dat van die flauwe kul verkoopt.

Vakbonden zijn inderdaad geen politieke partijen , dus moet je ook niet met dezelfde regeltjes afkomen. :roll:
Onze Chill blijft altijd dezelfde he. 1000 argumenten zijjn nog niet genoeg voor hem.
Alleen uit zijn gehersenspoelde brein kan deze dommeheid ontspringen.
Een VAKbond zijn werklieden die een organisatie oprichten. Ze hadden niets te zien met politiek belangen.
Nu Chill, zijn de politiek balangen verweven mat de VAKBONDSTOP.
Zij vechten voor hun zakken, en vagen hunne slets aan het gepeulen welke hun hebben groot gemaakt.
De Vlaams Blokker worden UIT de vakbond gezet, wanner men weet dat ze Vlaams Blokkers ZIJN. Al hetgeen U hier beweerd zijn leugens.
Ook al probeert U toch zo Uw best te doen. IK heb het aan de lijve andervonden.
Ik heb het U proberen duidelijk te maken, in een andere topick, maar daar bent U gelijk bveginnen schelden.
De vakbonden MOETEN, volgens het Vlaams Blok, een rechtpositie hebben. Zo kunnen ze niet buiten de wet handelen, zoals ze nu bezig zijn.
Iemand moet de verantwoordelijkheid dragen wanneer er betogingen uit de hand lopen. De schade aangerich door demonstranten MOETEN kunnen verhaald worden op de organisator van de betoging.
Dit is reeds een van de door U gevraagde punten.
Blijf beleefd, en ik zal het ook blijven. :wink:

Het Skill Effect
11 april 2004, 18:14
Moeten, moeten, moeten :roll:
Maar niet zeggen hoe je iets concreet kan doen en er dus inhoudelijk op ingaan is niet belangrijk want het moet opgelegd worden zonder vragen.

Fernand, ik noem zoiets niet beleefd en ik ben niet de enige.
Jouw woorden zijn beschuldigingen, maar je gaat zelf ook niet op de dialoog in.

Ik reageer alleen op uw eigen beschuldigende woorden!

fernand
11 april 2004, 18:31
Moeten, moeten, moeten :roll:
Maar niet zeggen hoe je iets concreet kan doen en er dus inhoudelijk op ingaan is niet belangrijk want het moet opgelegd worden zonder vragen.

Fernand, ik noem zoiets niet beleefd en ik ben niet de enige.
Jouw woorden zijn beschuldigingen, maar je gaat zelf ook niet op de dialoog in.

Ik reageer alleen op uw eigen beschuldigende woorden!
Ik weet nu nog niet wat Uw vraag inhoud.
Het Vlaams Blok stelt gewoon voor om de Vakbonden een gerechtelijk statuut te geven. En de Vakbondsmensen gaan stijgeren. Het Blok poogt niet de vakbonden te nekken. Het vraagt alleen dat wanneer er anderen de dupe worden van Vakbondsacties, deze zouden kunnen verhaald worden op de vakbonden.
2 Punt: wanneer ze een statuut hebben, kan men ook de jaarrekeningen inkijken, en zien waar de centen naartoe gaan.
Zelfs een kleine VZW moet reeds aan zulke eisen voldoen.
Geen onderhandse betalingen meer van loketdames aan 400€ in de maand, en een zwart zakse van 1000€ bovenop. (voor bewezen diensten :wink: )
Als men lang genoeg in de vakbond heeft gezeten, en op een middenniveau heeft meegedraaid, dan zal men weten waar de militanten voor werken. Vraag het maar eens aan onze kameraad DE BUNNE! :lol:

Het Skill Effect
11 april 2004, 18:38
Ik weet nu nog niet wat Uw vraag inhoud.

De rest van uw antwoord toont dat inderdaad aan! :lol:

Ik wil de vraag van ACV beantwoord zien, maar dat lukt u ook niet.

De vraag blijft nog open hoe je de gevolgen van rechtspersoonlijkheid, open boekhouding,... kan combineren met het vakbondswerk in de praktijk en de daarbij vereiste bewegingsvrijheid?
Hoe verzeker je die risico's die hieruit voortkomen?
Ik hoor namelijk wel meer dat dit mogelijk is, alleen nergens krijg ik concreet te horen 'hoe'.

Is het iets te concreet voor iemand die "lang genoeg in de vakbond heeft gezeten, en op een middenniveau heeft meegedraaid"? :roll:

fernand
11 april 2004, 19:09
Ik weet nu nog niet wat Uw vraag inhoud.

De rest van uw antwoord toont dat inderdaad aan! :lol:

Ik wil de vraag van ACV beantwoord zien, maar dat lukt u ook niet.

De vraag blijft nog open hoe je de gevolgen van rechtspersoonlijkheid, open boekhouding,... kan combineren met het vakbondswerk in de praktijk en de daarbij vereiste bewegingsvrijheid?
Hoe verzeker je die risico's die hieruit voortkomen?
Ik hoor namelijk wel meer dat dit mogelijk is, alleen nergens krijg ik concreet te horen 'hoe'.

Is het iets te concreet voor iemand die "lang genoeg in de vakbond heeft gezeten, en op een middenniveau heeft meegedraaid"? :roll:

Zoals ik hier al stelde. 1000 maal mag men het u uitleggen, ge snapt er nooit de ballen van!
steeds gaat ge spijkers op laag water zoeken.
En ja wanneer men 40 jaar lid was van een vakbond. eveneens afgevaardigde van de Vakbond. Militant in de jonge jaren(van dommigheid), dan weet men hoe de vakbond werkt.
De vraag van de ACV-er is: waarom wil het Vlaams Blok de vakbond aan banden leggen!
Wel de antwoorden zijn hier tevens al enkele keren gepost, maar ja eh! sloap wel, en dekt ue me nen natte dweil! :cry: (gents gezegde)

Het Skill Effect
11 april 2004, 19:37
Kan je dien antwoorden dan ook quoten, want ze staan NERGENS! :roll:

Fernandke toch, doet het gene zeer aan uw tikker? Gij zijt ondertusen toch 60 geworden is het niet? :lol:

fernand
11 april 2004, 20:10
Kan je dien antwoorden dan ook quoten, want ze staan NERGENS! :roll:

Fernandke toch, doet het gene zeer aan uw tikker? Gij zijt ondertusen toch 60 geworden is het niet? :lol:
Zeker nog gene last van mijnen tkker. ben sportief, rijd alle dagen paard, drink nen goeie borrel, en moet niet meer denken aan de carieregasten die over mijnen rug wille klauteren. Gezellig he! :lol:

Het Skill Effect
11 april 2004, 21:23
Kan je dien antwoorden dan ook quoten, want ze staan NERGENS! :roll:

Fernandke toch, doet het gene zeer aan uw tikker? Gij zijt ondertusen toch 60 geworden is het niet? :lol:
Zeker nog gene last van mijnen tkker. ben sportief, rijd alle dagen paard, drink nen goeie borrel, en moet niet meer denken aan de carieregasten die over mijnen rug wille klauteren. Gezellig he! :lol:

Zolang het paard u maar niet berijdt. :wink:

Nu nog op het bovenste antwoorden... :idea:

fernand
11 april 2004, 21:49
Beste Joris,

Ik heb met Filip en Gerolf trachten een discussie te hebben over vakbonden en Vlaams Blok.
Helaas bleef ik op mijn honger zitten...

Ik hoor de wederkerende klachten over politieke gebondenheid,
De vakbonden zijn heden ten dage gebonden aan de politieke partijen.
CD&V moet luisteren naaar ACW, alhoewel de topfiguur letterlijk zegt, Dat hij niet voor CD&V gaat stemmen!

boekhouding, Doordat de vakbonden geen enkel statuut hebben kan men van overheidswege geen inzage hebben in de boekhouding. Dus sjoemelen, en eigen zakken vullen eerst. de schandalen zijn navevenat!
rechtspersoonlijkheid,

Aangezien de vakbond geen rechtspersoonlijkheid is kan ze nooit vervolgd worden wegen begane misdaden, stelen, opzetten tot vandalisme enz...... Nieumand van de top kan verantwoordelijk gesteld worden.
Ook wanneer de vakbond een verkeerde beslissing neemt met loonverlies voor anderen(dus nietvakbondsleden) kan men van hen geen compensatie bekomen.
onze clausule voor ACTIEVE Vlaams Blok leden,

Vlaams Blok leden zijn lid van een politieke partij. Dus wanneer men een politieke partij uitsluit, moet men ook leden van andere politieke partijen uitsluiten. Het statuut tot uitsluiting is genomen zonder CONGRESbeslissing. Dit is een afgesproken zaak met de topmensen van de vakbonden. Welke dan nog de onwettelijke daa stelden (daarom terecht veroordeeld door de rechtbank) om de uitgestotenen aan elkaar door te spelen.
geloofwaardigheid, privileges en de te hoge quota voor nieuwe vakbonden.

Bij het ontstaan van de vakbonden waren er nooit quota voor nieuwe vakbonden. Door de driuk van de Gevestigde vakbonden is er een onredelijke eis gesteld om nieuwe vakbonden aan bepaalde, ONNEMELIJKE hindernissen te plaatsen. Dit om hun dienstenbetoon, en klientisme veilig te stellen. Kwestie van de subsidies en de tegemoetkomingen wegens sociaal dienstbetoon niet te veel te versnippren!


Kan dat een beetje volstaan of is er nog geen antwoord op de vraagstelling! :wink:

Het Skill Effect
11 april 2004, 22:09
Beste Joris,

Ik heb met Filip en Gerolf trachten een discussie te hebben over vakbonden en Vlaams Blok.
Helaas bleef ik op mijn honger zitten...

Ik hoor de wederkerende klachten over politieke gebondenheid,
1)De vakbonden zijn heden ten dage gebonden aan de politieke partijen.
CD&V moet luisteren naaar ACW, alhoewel de topfiguur letterlijk zegt, Dat hij niet voor CD&V gaat stemmen!

boekhouding, 2)Doordat de vakbonden geen enkel statuut hebben kan men van overheidswege geen inzage hebben in de boekhouding. Dus sjoemelen, en eigen zakken vullen eerst. de schandalen zijn navevenat!
rechtspersoonlijkheid,

Aangezien de vakbond geen rechtspersoonlijkheid is kan ze nooit vervolgd worden wegen begane misdaden, stelen, opzetten tot vandalisme enz...... Nieumand van de top kan verantwoordelijk gesteld worden.
Ook wanneer de vakbond een verkeerde beslissing neemt met loonverlies voor anderen(dus nietvakbondsleden) kan men van hen geen compensatie bekomen.
onze clausule voor ACTIEVE Vlaams Blok leden,

3)Vlaams Blok leden zijn lid van een politieke partij. Dus wanneer men een politieke partij uitsluit, moet men ook leden van andere politieke partijen uitsluiten. Het statuut tot uitsluiting is genomen zonder CONGRESbeslissing. Dit is een afgesproken zaak met de topmensen van de vakbonden. Welke dan nog de onwettelijke daa stelden (daarom terecht veroordeeld door de rechtbank) om de uitgestotenen aan elkaar door te spelen.
geloofwaardigheid, privileges en de te hoge quota voor nieuwe vakbonden.

4)Bij het ontstaan van de vakbonden waren er nooit quota voor nieuwe vakbonden. Door de driuk van de Gevestigde vakbonden is er een onredelijke eis gesteld om nieuwe vakbonden aan bepaalde, ONNEMELIJKE hindernissen te plaatsen. Dit om hun dienstenbetoon, en klientisme veilig te stellen. Kwestie van de subsidies en de tegemoetkomingen wegens sociaal dienstbetoon niet te veel te versnippren!


Kan dat een beetje volstaan of is er nog geen antwoord op de vraagstelling! :wink:

Ge herhaalt enkel de valse beschuldigingen en vergeet de vraagstelling te quoten! :roll: :lol:


1) Gij luistert niet goed. Uw geheugen laat u ook in de steek in welke context dit gezegd werd.
Wat gij geeft is weer een aantijging en nergens een bewijs.
Als drukkingsgroep is het trouwens logisch dat je invloed op de politiek nodig hebt. Denk je dat werkgeversorganisaties dat niet hebben? 8O
Wat is het probleem? 8O

2) Schandalen? Bewijs graag? Anders is het een grove beschuldiging!
Nog steeds geen antwoord op de vraag enkel herhaling.

3) Wel degelijk mét CONGRESBESLISSING! :roll: Zo goed kunnen herhalen en zo'n selectief geheugen... :roll:
Welke wet overtreden wij en toon het gedeelte ervan aan wat wij overtreden. Piemelfluiter lukt het ook niet!
Wij zijn trouwens geen feitelijke vereniging zoals een politieke partij. Dat hebt ge zelf al gezegd!

4) Bij het ontstaan was er een grotere weerstand dan enkel een quotake, dat moet zo'n oudje toch weten. Blablabla, die quota zijn maar al te goed. Anders is er veel te veel verdeeltheid en dat is goed voor niks! De belangrijkste macht is dat van het aantal. Uw proza is enkel een poging om dit te ondergraven!
Denk maar eens wat ACLVB voorstelt bijvoorbeeld.
Werkgevers wrijven in hun handen! :roll:


Lees en beantwoord nu eens de vraag en dan moogt ge herhalen zoveel ge wilt:

De vraag blijft nog open hoe je de gevolgen van rechtspersoonlijkheid, open boekhouding,... kan combineren met het vakbondswerk in de praktijk en de daarbij vereiste bewegingsvrijheid?
Hoe verzeker je die risico's die hieruit voortkomen?
Ik hoor namelijk wel meer dat dit mogelijk is, alleen nergens krijg ik concreet te horen 'hoe'.

:roll:

fernand
11 april 2004, 22:42
["Het Chill Effect"

1) Gij luistert niet goed. Uw geheugen laat u ook in de steek in welke context dit gezegd werd.
Wat gij geeft is weer een aantijging en nergens een bewijs.
Als drukkingsgroep is het trouwens logisch dat je invloed op de politiek nodig hebt. Denk je dat werkgeversorganisaties dat niet hebben? 8O
Wat is het probleem? 8O

Dat zal ik maar zo laten zeker, want hier geeft U mij reeds voor 100% gelijk. De vakbonden zij een vereniging van WERKMENSEN, die hun jobbelangen beschermen. Natturlijk met uw selectief blikske ziet U niet dat de VAKBONDEN nu gestuurd worden uit de politiek. Waaro anders uitsluitingen van Vlaams Blokkers!

2) Schandalen? Bewijs graag? Anders is het een grove beschuldiging!
Nog steeds geen antwoord op de vraag enkel herhaling.

Leest U werkelijk geen kranten, of heeft U zo een zeer kort geheugen. Veroordeling van Spitaels, coëme, mmord op Cools.tssss zo kort van geheugen en nog zo een jonge gast!!! :lol:

3) Wel degelijk mét CONGRESBESLISSING! :roll: Zo goed kunnen herhalen en zo'n selectief geheugen... :roll:

Ik denk dat U terug politieke beslissingen en vakbodsbeslissingen door elkaar haald. IK heb absoluut geen weet van een congres waar beslist is Vlaams Blok leden uit te sluiten.
Naar de brief te zien welke ik heb bekomen van het ABVV is het een beslissing genomen in de raad van bestuur van de vakbond. Democratie is een ander beestje!

Welke wet overtreden wij en toon het gedeelte ervan aan wat wij overtreden. Piemelfluiter lukt het ook niet!
De wet op de kapitaalvlucht. er is geen overzichtelijke boekhouding. Mensen worden in het zwart betaald, en den overschot steken ze in brand! (komt uit de krant, maar al een heel tijdje geleden)


Wij zijn trouwens geen feitelijke vereniging zoals een politieke partij. Dat hebt ge zelf al gezegd!

Neen julie zijn niet ,rien de nougabollen. Jullie hebben geen enkele verantwoodelijkheid. Van een plezant jobke gesproken!

4) Bij het ontstaan was er een grotere weerstand dan enkel een quotake, dat moet zo'n oudje toch weten. Blablabla, die quota zijn maar al te goed. Anders is er veel te veel verdeeltheid en dat is goed voor niks! De belangrijkste macht is dat van het aantal. Uw proza is enkel een poging om dit te ondergraven!
Denk maar eens wat ACLVB voorstelt bijvoorbeeld.
Werkgevers wrijven in hun handen! :roll:

Dat is de uitleg van de democraat, wij dulden nieumand naast ons. Verdeeldheid brengt ons te weinig op. Goe bezig ........ :lol: (zie de zelf de contradictie niet in, democraat?)


Lees en beantwoord nu eens de vraag en dan moogt ge herhalen zoveel ge wilt:

De vraag blijft nog open hoe je de gevolgen van rechtspersoonlijkheid, open boekhouding,... kan combineren met het vakbondswerk in de praktijk en de daarbij vereiste bewegingsvrijheid?

Waarom is men tegen OPEN BOEKHOUDING, en RECHTSPERSOONLIJKHEID????????????????
Wel beste vriend Wanneer men een rechtspersoonlijkheid is kan men verantwoordelijk gesteld worden, zoals voor hier hoger vergeten gijzelingen, en het beletten van werkwilligen om aan de arbeid te gaan.
De vakbond GIJZELD de werkwilligen, met fysiek geweld. En daar zou men moeten tegen kunnen optreden.
Het is niet omdat de delege zegt we gaan nen keer styaken, om 0.10 opslag, dat iedereen er zo over denkt. Ik herinner mij een staking op Sidmar. Ze hadde de R4 afgezet met pikketten, en de rijklswacht stond er ook. Ik kwam met mijn echtgenote van het ziekenhuis, van mijn dochter. Ik moest stoppen van de heren, en ik moest eens op mijn hoorn drukken voor ik mocht verder rijden. Vakbondsactie tegen iemand die niets lmet Sidmar te zien had.
Ik ben uit mijnen aurt gesprongen en heb kerel tegen mijn deur gevlooid. De rijkswacht heeft wel een procesverbaal opgesteld. Maar kerel had geen honger meer om klacht neer te leggen. We hadden een verantwoordelijke. :lol: :lol: :lol:


Hoe verzeker je die risico's die hieruit voortkomen?

Wanneer U Uw troepe in de hand houd, bent U verzekert tegen risiko.
Bij de gijzeling van de directielede onlang. Wanneer er een directielid gezeten had, die een van die gasten door het raam had gekieperd. Wie had dan de verzekering genomen. Want de Vraagsteller gaat er vanuit om zijn eigen in te dekken. Wanneer men een organisatie leidt, moet men de verantwoordelijkheid dragen. Desnoods hous men maar zijn eigen veiligheispersoneel klaar, om agressie te voorkomen.


Ik hoor namelijk wel meer dat dit mogelijk is, alleen nergens krijg ik concreet te horen 'hoe'.

Het hoe is UW probleem. U bent de man die een meute leidt. U moet zien dat dit roedel in de goede baan loopt. En zich niet vergist van Prooi.
De directie, of het patronaat is Uw tegenspeler, en niet de toevallige voorbijganger, of automobilist moeten het haasje zijn.

Wanneer het nu nog niet duidelijk is.......................... morgen komt er nog nen dag (schrijffouten.intreseren mij gene bal. Kwestie dat U niet in herhaling moet vallen! :wink:

:roll:[/quote]

fernand
11 april 2004, 22:45
Heb in het rood moeten zetten. Er is blijkbaar is mis bij het quoten!

Het Skill Effect
12 april 2004, 13:07
De uitleg over de uitsluiting van ACTIEVE blokkers is al lang gegeven.

U hebt inderdaad geen weet over congresbeslissingen binnen de vakbond. Dat zegt het meest over uw kennis ervan!

Vakbond is geen feitelijke vereniging dus is die wetgeving daarvan niet van toepassing. U staat nergens met uw betoog!

Gij begrijp ook niks van de nut van quota als het u niet uitkomt hé.
Opportunistisch en eng denkend!

Het antwoord op die vraag is nog steeds geen antwoord.
HOE doe je dat in de praktijk, heb je nergens vertelt. Iedereen kan zeggen dat het kan, maar als je er niet dieper op in wil gaan HOE, dan zeg je eigenlijk nog niks!
Anecdotes fleuren normaal gezien een inhoudelijk bericht. Bij jouw is je plantentuin groter dan de inhoud!

Wees eerlijk en zeg gewoon dat je de vakbonden wil afknellen! :roll:


Ofwel geef je een duidelijke uitleg vanuit een dialoog en tracht je de ander te overtuigen door op zijn vraag een antwoord te geven!

Wees maar terug verbitterd omdat je buitengezwierd bent, het was terecht! :twisted:

fernand
12 april 2004, 14:14
De uitleg over de uitsluiting van ACTIEVE blokkers is al lang gegeven.

U hebt inderdaad geen weet over congresbeslissingen binnen de vakbond. Dat zegt het meest over uw kennis ervan!

Vakbond is geen feitelijke vereniging dus is die wetgeving daarvan niet van toepassing. U staat nergens met uw betoog!

Gij begrijp ook niks van de nut van quota als het u niet uitkomt hé.
Opportunistisch en eng denkend!

Het antwoord op die vraag is nog steeds geen antwoord.
HOE doe je dat in de praktijk, heb je nergens vertelt. Iedereen kan zeggen dat het kan, maar als je er niet dieper op in wil gaan HOE, dan zeg je eigenlijk nog niks!
Anecdotes fleuren normaal gezien een inhoudelijk bericht. Bij jouw is je plantentuin groter dan de inhoud!

Wees eerlijk en zeg gewoon dat je de vakbonden wil afknellen! :roll:


Ofwel geef je een duidelijke uitleg vanuit een dialoog en tracht je de ander te overtuigen door op zijn vraag een antwoord te geven!

Wees maar terug verbitterd omdat je buitengezwierd bent, het was terecht! :twisted:
Eerst en vooral, jonge gast ben ik zeker geen verbitterd man. Ik steek nu gewoon mijn 480 oude BF. in mijnen zak; in plaats van de vakbondskas.
Ik draag ook niet meer bij aan de dienstenvarlening van de vakbond.
En best en least, ik heb spijt dat men mij geen 25 jaar vroeger aan de deur heeft gezet.
Er is NOOIT een congresbeslissing geweest daarover. Er is een inbterne bestuursbeslissing geweest. Dus beste democraat. De ballen weet ge van de vakbond. U bent een zeer kortzichtige en laafe bedrieger. Wanneer man de waarheid verteld, begint U terug te schelden.
U heeft nog geen enkel deftig argument gegeven.
De vakbonden zijn Nu heden ten dage,een uitvloeisel van de partijen.
Verbtterd omdat ik geld toekrijg. Gij zijt wxerkelijk goe zot, wanneer ge dat zelf geloofd.
Mij intresserd de vakbond genen rotte bal. Of ze bestaan of niet, heb ik geen enkele baat bij.
Alleen klaag ik hiert de lafheid van de vakbonden aan om mensen te weren om politiek motieven. Wanneer zij mensen mogen wijgeren. Dan staat de deur open om Turken en andere mensen, om gelijk welke reden te wijgeren in sportclubs. Denk daar maar bij na, als ge tenminste, zelf kunt nadenken! :lol: :wink:

Het Skill Effect
12 april 2004, 16:20
Mij intresserd de vakbond genen rotte bal. Of ze bestaan of niet, heb ik geen enkele baat bij.

Nu zijn we waar we moeten zijn!
Eindelijk eerlijk en oprecht!
Tenminste niet te laf om te zeggen dat ge gewoonweg tegen vakbonden zijt!
Ik zal je ook niet verrassen als ik zeg dat ik net zo'n hekel heb aan blokkers als jij aan vakbondsmensen.


Wist u dat het Blok uw mening niet deelt? :roll:
Zij doen nog schijnheiliger en beweren dat ze helemaal niks tegen vakbonden hebben.

Wie is er dan hypocriet, meneer de Turkenhater? :roll:

fernand
12 april 2004, 16:32
Mij intresserd de vakbond genen rotte bal. Of ze bestaan of niet, heb ik geen enkele baat bij.

Nu zijn we waar we moeten zijn!
Eindelijk eerlijk en oprecht!
Tenminste niet te laf om te zeggen dat ge gewoonweg tegen vakbonden zijt!
Ik zal je ook niet verrassen als ik zeg dat ik net zo'n hekel heb aan blokkers als jij aan vakbondsmensen.


Wist u dat het Blok uw mening niet deelt? :roll:
Zij doen nog schijnheiliger en beweren dat ze helemaal niks tegen vakbonden hebben.

Wie is er dan hypocriet, meneer de Turkenhater? :roll:

Eerst en vooral, ik heb niets maar ook niets tegen of voor vakbonden.Voor mij zijn het voorbijgestreefde instellingen, om achterlijken, maar wel met een goede partijkaart, aan een goed jobke te helpen.
De vrijgestelden, zijn een bende dikkenekken, die helemaals niet van meerwaarde aan een bedrijf betekenen. Ze zijn alleen een verliespost voor het patronaat, en de arogante verwaandheid is door de meeste mensen zelfs niet te pruimen.
Om Uw laatste opmerking, eens aan te vullen. Kijk op mijn website, en U zal zien dat mijn schoondochter een redelijk bruin vellekeheeft (Marokaans INGEVOERDE).
Verder zeg ik nogmaals, ik heb NIETS tegen Turken, Marokanen, maar dat ze in hun land blijven!.
Wanneer ze naar hier komen moeten ze zich gedragen als wij.
En niet andersom.
NietwaarmijnheerdeVlaamsBlokhater!
En voorzichtig he beste kameraad (oude vakbondstaal) van haten kunt U het aan uwen tikker krijgen. Verder zal ik niet meer anrwoorden op Uw onozel gezever, want het raakt nog kant nog wal.
In het land der blinden is eenoog koning! :lol: arkades tamam!

Het Skill Effect
12 april 2004, 16:47
Zonder antwoord op de vraag kunnen we inderdaad beter stoppen met deze topic om zeep te helpen.


Spijtig dat Joris hier zo beperkt op inging, het is toch zijn forum...
Zou mischien interessanter geweest zijn dan zo langs elkaar lullen.

Welk is trouwens jouw website?
Je maakt me wel nieuwsgierig. :wink: