PDA

View Full Version : radicaal - direct - participatief


Amparo
26 december 2008, 17:52
Iets wat ik de laatste tijd vree interessant vind...
Heeft iemand een idee waar de termen radicale, directe en participatieve democratie vandaan komen?
Of er verschillen zijn?
Wat ze betekenen en voor wie?
Wat betekenen ze voor jullie?

Paul Nollen
26 december 2008, 20:40
Dag Amparo,

zo direct zonder te gaan zoeken zou ik zeggen dat ieder aan die termen zowat zijn eigen invulling geeft. Zo vindt iedere staat zichzelf tegenwoordig democratisch alhoewel er slechts weinige echt democratisch staten zijn. Natuurlijk evolueert dat met de tijd. Het algemeen enkelvoudig stemrecht was indertijd al een hele stap in de richting van democratie maar nog ver van de uiteindelijke bedoeling.
Als we zien dat Demos Cratos betekent dat het volk soeverein is en dus boven elke andere macht staat, dan zijn we daar in Belgie zeker nog een heel stuk van verwijderd.
Zo zijn de voorstanders van de "participatieve democratie" al wat inschikkelijker en laten zij toe dat de burger deelneemt aan de beslissingsvorming. Niet beslissend uiteraard, men mag het werk doen, alternatieven aandragen enz... maar de uiteindelijke beslissing blijft aan de politiekers. Daarentegen is de Directe Democratie duidelijker, zij bepaald dat de burger beslist, misschien is dit de radicale term. Er zijn echter heel wat verschillende systemen in de Directe Democratie. In Zwitserland verschilt de Directe Democratie zowat per kanton, wat interessante vergelijkende studies toelaat. Men kan immers zelf als burgers, per referendum, het systeem aanpassen. In de grote lijnen zijn er dan ook nog verschillen, in het Zwitsers systeem is er een samenwerking tussen de representatieve demokratie (de partijen) en het referendum systeem. Het is echter de burger met het referendum die eventueel het laatste woord heeft. In Californie bv is de samenwerking heel wat minder, daar heeft het referendum een directe bindende uitwerking. Uw vraag heeft dus geen eenvoudig antwoord. De Directe Democratie is niet zomaar onder één benaming te vatten.

www.democratie.nu

Paul

Amparo
27 december 2008, 19:51
Ik heb vooral gemerkt dat de "participatieve" term vaak gebruikt wordt door ontwikkelingswerkers die regionale burgerprojecten opstarten bijvoorbeeld in Latijns Amerika. Wie bepaalt dan de participatie, hm: de mensen of ontwikkelingswerkers? Anderglobalisten experimenteren met "radicale democratie" binnen hun netwerken, met als doel, een uitdieping van de democratie, met zoveel mogelijk consensusvorming, participatie en zelfbeheer.
Directe democratie, bestaat die wel?

Paul Nollen
28 december 2008, 10:04
Ik heb vooral gemerkt dat de "participatieve" term vaak gebruikt wordt door ontwikkelingswerkers die regionale burgerprojecten opstarten bijvoorbeeld in Latijns Amerika. Wie bepaalt dan de participatie, hm: de mensen of ontwikkelingswerkers? Anderglobalisten experimenteren met "radicale democratie" binnen hun netwerken, met als doel, een uitdieping van de democratie, met zoveel mogelijk consensusvorming, participatie en zelfbeheer.
Directe democratie, bestaat die wel?

Ik denk dat we vooral moeten opletten dat de term "Directe Democratie " niet gecompromiteerd wordt zoals met "democratie" gebeurd is. Ook de DDR noemde zich een democratie, net zoals Belgie en de meeste andere zogenaamd democratische landen.
Een directe democratie onderscheidt zich van de representatieve democratie doordat de burger een directe deelname heeft aan de beslissingsmacht. Het volk is soeverein, er is geen macht boven het volk. Er zijn natuurlijk spelregels op te stellen en daar zullen de verschillen naar voor komen, en daar zal dan de beoordeling van het systeem van afhangen.
Nemen we nu het Gemeentedecreet in Belgie: met zijn handtekeningdrempels die tot de hoogste ter wereld behoren en daarenboven het feit dat het nog maar om een informatief referendum gaat maakt dat dit systeem niet behoort tot de Directe Democratie zoals wij die zien. Het is hoogstens een eerste stap waarbij dan nog moet opgelet worden dat dit systeem het volksreferendum niet in een slecht daglicht stelt. Dit kan gemakkelijk gebeuren door de uitslagen van de referenda gewoon te negeren. Dan gaan de mensen het referendum op dezelfde manier beoordelen dan de politiek : "ze" doen toch hun goesting, waarom zou ik mij er mee bezig houden. Dit systeem van ontwaarding is wel bekend maar er kan niet veel tegen ondernomen worden. Opletten is de boodschap. Als dit negeren van de uitslagen toeneemt (het is niet de eerste keer) dan moet het systeem afgewezen worden en deelname afgeraden.

www.democratie.nu

Paul

Amparo
29 december 2008, 11:13
Bedankt voor de reactie :-)

Gisteren las ik in het boek "Marketing democracy" van J.Paley dat: ""Participation" similarly acts as a powerful discourse to limit the oppositional activity of social movements."
Uiteindelijk kan de term "participatieve democratie" het overheidsbeleid rechtvaardigen door te doen alsof ze de bevolking meerekenen, terwijl de staat nog altijd de touwtjes in handen heeft. Dat is dan ook maar een verre schaduwvorm van directe democratie...?!

Iemand een mening, voorbeeld, ander idee hierover???

Amparo
29 december 2008, 11:20
Ik denk dat we vooral moeten opletten dat de term "Directe Democratie " niet gecompromiteerd wordt zoals met "democratie" gebeurd is.

--> daar ben ik het helemaal eens mee, de termen worden te pas en te onpas gebruikt (om het eigen beleid te legitimeren blijkbaar)

Valentine Julien
31 december 2008, 11:56
Hallo amparo:
" in tijden van grote leugens klinkt de waarheid radicaal"
:oops:

Kallikles
31 december 2008, 19:03
Hallo amparo:
" in tijden van grote leugens klinkt de waarheid radicaal"
:oops:

Een beetje foutief vertaald van Orwell:
"During times of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act."

Paul Nollen
4 januari 2009, 18:04
Iets wat ik de laatste tijd vree interessant vind...
Heeft iemand een idee waar de termen radicale, directe en participatieve democratie vandaan komen?
Of er verschillen zijn?
Wat ze betekenen en voor wie?
Wat betekenen ze voor jullie?

Een interessante studie over oa deze terminomlogie kunt ge vinden op

http://www.viwta.be/files/viWTA_E-democratie_Samenvatting_0%203%20_final_.pdf

E-democratie in Vlaanderen
Stakeholderanalyse
Studie in opdracht van het viWTA – Samenleving en technologie


www.democratie.nu

Paul