PDA

View Full Version : Zionisten voeren genocide uit


Hoogmoed
30 december 2008, 11:21
Genocide (of volkerenmoord) is een oorlogsmisdaad die verboden is volgens het internationaal recht.

De Verenigde Naties namen in 1948 het Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide aan, waarin genocide wordt verboden. Deze conventie definieert in artikel 2 genocide als:


elk van de volgende handelingen met als opzet het vernietigen, geheel dan wel gedeeltelijk, van een nationale, etnische, raciale of religieuze groepering als zodanig: 'Het vermoorden van leden van de groep; Het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel aan leden van de groep; Het welbewust aan de groep opleggen van levensomstandigheden, die bedoeld zijn om de groep geheel dan wel gedeeltelijk fysiek te vernietigen; Het opleggen van maatregelen om geboortes binnen de groep te verhinderen; En het met dwang overbrengen van kinderen uit de groep naar een andere groep'

Red_Dog
30 december 2008, 11:25
Een beetje zoals Hamas maar wat graag wil doen met het Joodse volk dus ?
Is het zoveel gevraagd om het een beetje overzichtelijk te houden, of is het hier de gewone gang van zaken dat iedereen een eigen topic opent ? ;-)

Lincoln
30 december 2008, 16:14
Belgische progressieve Joden steunen Palestijnen
BRUSSEL - De Unie van Progressieve Joden van België (UPJB) steunt een protestactie tegen de bombardementen op Gaza. Die actie vindt woensdag plaats op het Brusselse Muntplein. In een persbericht roept de Unie ook de regering en Europa op om alles in het werk te stellen om de bombardementen te doen ophouden.

Met de actie wil de UPBJ ook protesteren tegen de blokkade van Gaza en het geweld tegen de burgerbevolking. De organisatie vindt dat geen enkel argument de gebeurtenissen van de voorbije dagen kan goedpraten, vooral omdat 'dit machtsvertoon... slechts kan leiden tot een heropflakkering van de extremismen en van de haat tussen gemeenschappen in Israël en bij ons'.

Daarnaast roept de UPJB minister van Buitenlandse Zaken De Gucht op 'erover te waken dat geen bevoorrechte samenwerkingsakkoorden tussen de Europese Unie en Israël getekend worden, zolang Israël het internationaal recht blijft schenden.' Alleen vredesonderhandelingen kunnen, volgens de Unie, een oplossing brengen. svh

Bron; http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF30122008_048Raar, hoe sommigen hier op dit forum het geweld van de israeli's op gaza goedpraten en nog eens schaamteloos in de naam der joden spreken, terwijl hier bij ons joden zijn die dit geweld afkeuren,.


Begrijpen wie begrijpen kan, geweld kan nooit goedgepraten worden of gerechtvaardigd , vanuit welke kant dit geweld dan ook mag zijn,.

roskam
30 december 2008, 16:19
Veel hangt af welke bronnen je hanteert en wat vooraf je mening was over de situatie in het M-O. Op basis van die mening vooraf je bronnen selecteren, blijf je uiteraard in dezelfde rondjes draaien.

Overigens valt de dodenbalans tot op dit ogenblik best mee: 64 gedode burgers tav 300 Hamassers. Ik begrijp best dat voor sommigen dit allemaal nogal gevoelig ligt. Persoonlijk vind ik de executie van ongeveer 5.000 dissidenten in China veel verschrikkelijker dan wat er nu in Gaza gebeurt. Als ik je daar foto's en beelden van laat zien, slaap je drie nachten niet meer. Maar goed, ieder het zijne: elke dode is er teveel aan. In Gaza en Israël is het al 60 jaar oorlog en dat levert nooit mooie beelden op.

Terug naar de cijfers: "More than 360 Palestinians have been killed since the air force began its operation on Saturday, most of them members of Hamas security forces but at least 64 of them civilians, according to UN figures."

Dat betekent concreet dat tot op heden van de 364 slachtoffers wellicht 85% milities zijn van Hamas. Direct hits dus. Ik vind dat een hoge score.

In Darfoer, Oost-Kongo, Somalië enz. vallen duizenden slachtoffers - burgers ! - per dag. Waar blijft die massale verontwaardiging dan? Waar zitten ze de mensenrechtenactivisten? Over Tibet horen we niks meer sinds de OS voorbij zijn, maar vooral sinds China Belgische proudcten is beginnen boycotten (chocolade bv.)

roskam
30 december 2008, 16:22
Raar, hoe sommigen hier op dit forum het geweld van de israeli's op gaza goedpraten en nog eens schaamteloos in de naam der joden spreken, terwijl hier bij ons joden zijn die dit geweld afkeuren,.


Begrijpen wie begrijpen kan, geweld kan nooit goedgepraten worden of gerechtvaardigd , vanuit welke kant dit geweld dan ook mag zijn,.

Ik ken niemand die hier in naam van de Joden spreekt. Ook niet de Joden op dit forum. En zoals je ziet aan je eigen bericht over die progressieve Joden, zijn ook daar de meningen onderling verdeeld. Israël is een democratische staat met dozijnen partijen en een veelvoud aan opinies. Mooi toch? Daar kunnen ze in Gaza en op de Westbank nog veel van leren.

Kallikles
30 december 2008, 20:03
Overigens valt de dodenbalans tot op dit ogenblik best mee: 64 gedode burgers

Zo zie je mooi wat de Zionisten waar zijn: 64 vermoorde burgers valt best mee...
Als er echter één Israëlische soldaat wordt ontvoerd, dan is het moord en brand en antisemitisme. Het is duidelijk dat Zionisten geen enkel respect hebben voor het menselijke leven.

roodhaar
30 december 2008, 20:38
Veel hangt af welke bronnen je hanteert en wat vooraf je mening was over de situatie in het M-O. Op basis van die mening vooraf je bronnen selecteren, blijf je uiteraard in dezelfde rondjes draaien..)


Daarom dat de VN , het internationale recht enz dé bronnen zijn.
Ze pleiten echter wel in het nadeel van Israel.

Overigens valt de dodenbalans tot op dit ogenblik best mee: 64 gedode burgers tav 300 Hamassers.

Wederom blijkt hieruit een fundamentalistische aard. walgelijk :|
Hamas heeft ook gewoon civiele ambtenaren etc , doe hen dan ook niet af als verzetstrijders die jullie op één of andere rare fundamentalistische manier gewoon mogen afmaken.

Wat het "wel meevallen"8O betreft, hoop ik nooit u daaraan te moeten herinneren als er in de toekomst ooit eens 364 joodse slachtoffers te betreuren vallen.

ministe van agitatie
30 december 2008, 20:46
In Darfoer, Oost-Kongo, Somalië enz. vallen duizenden slachtoffers - burgers ! - per dag. Waar blijft die massale verontwaardiging dan? Waar zitten ze de mensenrechtenactivisten? Over Tibet horen we niks meer sinds de OS voorbij zijn, maar vooral sinds China Belgische proudcten is beginnen boycotten (chocolade bv.)

Daarover bestaan andere draden. Als je het daarover wil hebben, ga dan daar posten.

Hoogmoed
30 december 2008, 21:15
Daarover bestaan andere draden. Als je het daarover wil hebben, ga dan daar posten.


zionisme is het verdraaien van de waarheid en wanneer ze in het nauw gedreven worden van onderwerp veranderen.
De vele lezers hier op dit forum die niet schrijven, hun ogen zullen hoop ik nu wel zijn opgegaan hoe deze giftige zionisten te werk gaan.

Zionisme is rascisme in zijn ergste vorm, volgens mij zijn ze zelfs de 'uitvinders' van rascisme...

roodhaar
30 december 2008, 22:09
Daarover bestaan andere draden. Als je het daarover wil hebben, ga dan daar posten.idd opmerkelijk, hoe israel fundamentalisten de aandacht trachten te verleggen.

of misschien juist niet. Het israelisch bewind is nu zodanig ontmaskerd dat men paniekeert. geen propaganda machine , geen geld enz die dat nog kan goedpraten.

Maar het maakt het Palestijns lijden er niet minder op :|

Dajjal
30 december 2008, 22:10
Indien Hamas zich als strijdkracht niet steeds tussen de non-combatants zouden verbergen, zouden de Israeli's niet steeds "burger"doelen hoeven te raken.

roskam
30 december 2008, 22:23
zionisme is het verdraaien van de waarheid en wanneer ze in het nauw gedreven worden van onderwerp veranderen.

Onzin. Maar het is een kwestie van filteren: op wie reageer je, op wat, heeft het zin, steek je d'r zelf ook nog iets van op enz.... tenslotte wordt er door zoveel mensen zoveel tegelijk gepost dat ik dikwijls niet weet waar eerst op te reageren. Bovendien heb ik een constante informatiestroom (de toestand ontwikkeld zich steeds, nieuwe reacties komen binnen, emails, webinfo, facebook... ) enz. Plus nog wat discussietruuken die ik liever voor me zelf houdt. ;)

roskam
30 december 2008, 22:26
Het israelisch bewind is nu zodanig ontmaskerd dat men paniekeert. geen propaganda machine , geen geld enz die dat nog kan goedpraten

Onzin, precies het tegendeel. Israël heeft geen propaganda meer nodig op dit ogenblik. Ze hebben van bijna alle landen - uitgezonderd de Arabische moslimlanden - carte blanche gekregen om definitief af te rekenen met Hamas. Let maar op mijn woorden. Je zal wel zien: Israël mikt op een langdurige operatie om Gaza te zuiveren van terroristen en geen land die Israël wenst te beletten wat ze zelf ook niet zouden doen in een gelijkaardige situatie. Je vergist je volkomen.

Quixote
30 december 2008, 22:41
Onzin, precies het tegendeel. Israël heeft geen propaganda meer nodig op dit ogenblik. Ze hebben van bijna alle landen - uitgezonderd de Arabische moslimlanden - carte blanche gekregen om definitief af te rekenen met Hamas. Let maar op mijn woorden. Je zal wel zien: Israël mikt op een langdurige operatie om Gaza te zuiveren van terroristen en geen land die Israël wenst te beletten wat ze zelf ook niet zouden doen in een gelijkaardige situatie. Je vergist je volkomen.

Als je kijkt naar alle voedsel- en energie blokkades zou je eerder denken dat ze definitief willen afrekenen met het hele Palestijnse volk.

roodhaar
30 december 2008, 23:10
Onzin, precies het tegendeel. Israël heeft geen propaganda meer nodig op dit ogenblik..

Dus hadden ze die wél nodig in het verleden.Goed dat dit toegeeft! Maar toch is uw analyse fout, ze doen wel degelijk het uiterste om zich nog steeds als slachtoffer voor te stellen terwijl zij Palestijnen afslachten.

Ze hebben van bijna alle landen - uitgezonderd de Arabische moslimlanden - carte blanche gekregen om definitief af te rekenen met Hamas. Let maar op mijn woorden. Je zal wel zien: Israël mikt op een langdurige operatie om Gaza te zuiveren van terroristen

zoals reeds eerder gezegd PLO, Araft, Fatah, Hamas ; van zodra een Palestijnse organisatie zich politiek weet te organiseren, aanhang krijgt van het Palestijnse volk, en hun verzetstrijd internationaal deftig onder woorden kan brengen, wordt zij door israel bestempeld als zijnde terroristisch.

Het is niet omdat u het bush regime gedwongen heeft de walgelijke israelische misdaden goed te keuren en zelfs op de kap van hamas heeft weten steken (id'm voor Merkel; maar de Duitsers kunnen moeilijk anders) dat u het fiat van alle landen kan claimen. De Vn heeft zich reeds MEERMAALS uitgesproken tegen jouw mede israelis.

roskam
30 december 2008, 23:24
Het is niet omdat u het bush regime gedwongen heeft de walgelijke israelische misdaden goed te keuren en zelfs op de kap van hamas heeft weten steken (id'm voor Merkel; maar de Duitsers kunnen moeilijk anders) dat u het fiat van alle landen kan claimen. De Vn heeft zich reeds MEERMAALS uitgesproken tegen jouw mede israelis.

De VN-resoluties zijn niet bindend, slechts adviserend.

Kijk wie er in de VN zit en steeds weer de Veiligheidsraad bij elkaar roept en je snapt meteen waarom proportioneel ontzettend zo veel meer tegen Israël wordt gefulmineerd en slechts sporadisch tegen landen van de Arabische Liga, China of Rusland, die niet eens het woord democratie kunnen spellen en alle dagen geweld en moord gebruiken om hun dictatoriale wetten te doen naleven.

roodhaar
30 december 2008, 23:33
De VN-resoluties zijn niet bindend, slechts adviserend. .

dat de israelis de US zodanig in de greep hebben dat ze telkens het veto uitroepen in de veiligheidsraad is geenzins een justificatie van de misdaden van uw Israelische staat. Het betekent alleen dat Israel zich aan gerechtvaardigde straffen weet te onttrekken. Zoals elke lepe crimineel


Kijk wie er in de VN zit en steeds weer de Veiligheidsraad bij elkaar roept en je snapt meteen waarom proportioneel ontzettend zo veel meer tegen Israël wordt gefulmineerd en slechts sporadisch tegen landen van de Arabische Liga, China of Rusland, die niet eens het woord democratie kunnen spellen en alle dagen geweld en moord gebruiken om hun dictatoriale wetten te doen naleven

wederom tracht u de aandacht te verleggen; Tevergeefs dit valt nooit meer goed praten of te verhullen.

Red_Dog
31 december 2008, 08:29
Het begint ziekelijke proporties aan te nemen hier, altijd dat'die vuile zionisten, ' die walgelijke zionisten', het lijkt bijna op een haat en afkeer tegen alles wat Joods is, ipv Zionistisch.

Antoon
31 december 2008, 10:44
Genocide (of volkerenmoord) is een oorlogsmisdaad die verboden is volgens het internationaal recht.

De Verenigde Naties namen in 1948 het Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide aan, waarin genocide wordt verboden. Deze conventie definieert in artikel 2 genocide als:


elk van de volgende handelingen met als opzet het vernietigen, geheel dan wel gedeeltelijk, van een nationale, etnische, raciale of religieuze groepering als zodanig: 'Het vermoorden van leden van de groep; Het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel aan leden van de groep; Het welbewust aan de groep opleggen van levensomstandigheden, die bedoeld zijn om de groep geheel dan wel gedeeltelijk fysiek te vernietigen; Het opleggen van maatregelen om geboortes binnen de groep te verhinderen; En het met dwang overbrengen van kinderen uit de groep naar een andere groep'
.

Palestijnse bevolking in Gaza in 1967 : 360.000
Palestijnse bevolking in Gaza vandaag: 1.5 miljoen.

Life expectancy at birth: 73.46 years (male: 71.68 years, female: 75.35 years)


Genocide? :lol:

(bron : World Factbook)

Red_Dog
31 december 2008, 10:55
.

Palestijnse bevolking in Gaza in 1967 : 360.000
Palestijnse bevolking in Gaza vandaag: 1.5 miljoen.

Life expectancy at birth: 73.46 years (male: 71.68 years, female: 75.35 years)


Genocide? :lol:

(bron : World Factbook)

*wacht geduldig een reply af die hier toch een draai aan zal geven* ;-)

diminike
31 december 2008, 11:13
Gaza:

Infant mortality rate:
total: 19 deaths/1,000 live births


Israel:

Infant mortality rate:
total: 4.28 deaths/1,000 live birthsLeuker leven in Israel ... :?

(bron: https://www.cia.gov/ )

diminike
31 december 2008, 11:15
.

Palestijnse bevolking in Gaza in 1967 : 360.000
Palestijnse bevolking in Gaza vandaag: 1.5 miljoen.

Life expectancy at birth: 73.46 years (male: 71.68 years, female: 75.35 years)


Genocide? :lol:

(bron : World Factbook)

In Israel:

Life expectancy at birth:
total population: 80.61 years

Red_Dog
31 december 2008, 11:19
En ?
Israel is een modern land met goede gezondheidsvoorzieningen.

Red_Dog
31 december 2008, 11:22
edit: Dubbel.

bloedverwant
31 december 2008, 11:27
En ?
Israel is een modern land met goede gezondheidsvoorzieningen.

En Gaza krijgt de kans niet op dat de zijn. Jullie argumenten worden met de minuut idioter.

diminike
31 december 2008, 11:35
Mapje Israel (http://en.wikipedia.org/wiki/File:West_Bank_%26_Gaza_Map_2007_(Settlements).gif )
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/West_Bank_%26_Gaza_Map_2007_(Settlements).gif

Kijk vooral naar de driehoekjes... 'Israeli settlement'
--> je kan dit op z'n minst invasief noemen.

en naar de rode lijn... 'Israeli wall'
--> blik de palestijnen in (hoewel dat volgens het Tribunaal
in Den Haag als een misdaad wordt beschouwd)

Israel still controls Gaza's airspace and sea access. Israel also regulates Gaza's travel and trade with the rest of the world.

diminike
31 december 2008, 11:45
http://moinansari.files.wordpress.com/2008/05/partition-armistice.gif

In het paars zie je het land dat Israel heeft afgenomen van de palestijnen.
Ik zou ook raketten afvuren als ze mijn huis in dat gebied platwalsen.

Blijkbaar mag Israel alle resoluties en akkoorden die werden gemaakt door
de internationale gemeenschap aan hun laars lappen.

Hoogmoed
31 december 2008, 12:27
.

Palestijnse bevolking in Gaza in 1967 : 360.000
Palestijnse bevolking in Gaza vandaag: 1.5 miljoen.

Life expectancy at birth: 73.46 years (male: 71.68 years, female: 75.35 years)


Genocide? :lol:

(bron : World Factbook)

Mischien een beetje beter lezen...:lol:
Verschillende daden worden als genocide bestempeld

'Het vermoorden van leden van de groep; Het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel aan leden van de groep; Het welbewust aan de groep opleggen van levensomstandigheden, die bedoeld zijn om de groep geheel dan wel gedeeltelijk fysiek te vernietigen;

Zodus wat de zionisten uitvoeren is een genocide in de puurste vorm :lol: :?

Hoogmoed
31 december 2008, 12:31
http://moinansari.files.wordpress.com/2008/05/partition-armistice.gif

In het paars zie je het land dat Israel heeft afgenomen van de palestijnen.
Ik zou ook raketten afvuren als ze mijn huis in dat gebied platwalsen.

Blijkbaar mag Israel alle resoluties en akkoorden die werden gemaakt door
de internationale gemeenschap aan hun laars lappen.

dat is de reden waarom ze steeds spreken over 1968 en niet over 1948.

Het plan van 1948 is leefbaar voor zowel Zionisten als Palestijnen.

Hoogmoed
31 december 2008, 15:07
dat is de reden waarom ze steeds spreken over 1968 en niet over 1948.

Het plan van 1948 is leefbaar voor zowel Zionisten als Palestijnen.

oeps ik heb me van jaartallen vergist zie ik...

1968 gaat over Israeli raid on Lebanon...

liberalist_NL
31 december 2008, 15:41
Genocide (of volkerenmoord) is een oorlogsmisdaad die verboden is volgens het internationaal recht.

De Verenigde Naties namen in 1948 het Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide aan, waarin genocide wordt verboden. Deze conventie definieert in artikel 2 genocide als:


elk van de volgende handelingen met als opzet het vernietigen, geheel dan wel gedeeltelijk, van een nationale, etnische, raciale of religieuze groepering als zodanig: 'Het vermoorden van leden van de groep; Het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel aan leden van de groep; Het welbewust aan de groep opleggen van levensomstandigheden, die bedoeld zijn om de groep geheel dan wel gedeeltelijk fysiek te vernietigen; Het opleggen van maatregelen om geboortes binnen de groep te verhinderen; En het met dwang overbrengen van kinderen uit de groep naar een andere groep'

Israël doet aan zelfverdediging. Dat is geen genocide. Dat zou namelijk betekenen dat ze ook oorlog voeren tegen 20% van hun eigen volk (Arabieren). Ook in de Arabische wereld wordt Hamas gezien als een bedreiging voor de staatsveiligheid.

Uw onvoorwaardelijke steun aan extremistische Islamitische bewegingen geeft mij rillingen over de rug, want als er te veel mensen zoals u zijn, krijgt de fundamentalistische tak van de Islam vrij spel in de westerse wereld.

Mahalingam
31 december 2008, 15:58
Ui onverdachte bron over Hamas en de Hezbies :
http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentID=2008123025314
Egypt FM slams Hezbollah chief
ANKARA – Egyptian Foreign Minister Ahmed Abul Gheit on Monday harshly criticized Hezbollah chief Hassan Nasrallah for calling for mass demonstrations in Egypt to force the government to open the country’s border with Gaza.
“Someone yesterday called on the Egyptian people to take to the streets and create an atmosphere of anarchy. In other words, they want an atmosphere of anarchy similar to the one they created in their own country,” Gheit told a press conference here, without naming Nasrallah.
“This person also called on the Egyptian armed forces, but he is not aware of the situation,” Gheit said after talks with his Turkish counterpart Ali Babacan. “If you do not know, let me tell you that the Egyptian armed forces are tasked with defending Egypt. If need be, they will also protect Egypt against people like you,” he added.[...]

Francientje
31 december 2008, 17:16
Mischien een beetje beter lezen...:lol:
Verschillende daden worden als genocide bestempeld

'Het vermoorden van leden van de groep; Het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel aan leden van de groep; Het welbewust aan de groep opleggen van levensomstandigheden, die bedoeld zijn om de groep geheel dan wel gedeeltelijk fysiek te vernietigen;Maar dat alles is toch nét wat Hamas en diverse Arabische 'martelarengroepen'
doen, niet? De muur werd gebouwd om kamikaze terroristen buiten te houden
(gesteund door én Arafat én Hamas). Bedankt, je hebt net aangetoond waar
al die Palestijnse 'martelaren' voor staan.

Francientje
31 december 2008, 17:18
En Gaza krijgt de kans niet op dat de zijn. Jullie argumenten worden met de minuut idioter.


Kun jij me misschien vertellen hoe Gaza er aan toe was voor 1968?

liberalist_NL
31 december 2008, 17:21
En Gaza krijgt de kans niet op dat de zijn. Jullie argumenten worden met de minuut idioter.

Ironisch genoeg is het enige wat de Palestijnse economie levend houdt; Israël. Het land financiert bijna de hele Palestijnse begroting. Uit solidariteit met de verstandige Palestijn.

Francientje
31 december 2008, 17:26
edit multiple

Francientje
31 december 2008, 17:26
Zo zie je mooi wat de Zionisten waar zijn: 64 vermoorde burgers valt best mee...
Als er echter één Israëlische soldaat wordt ontvoerd, dan is het moord en brand en antisemitisme. Het is duidelijk dat Zionisten geen enkel respect hebben voor het menselijke leven.

Enne... Hoe zit het met de waardeschaal van onze vrienden de Palestijnen?
Die vragen in ruil voor die ene soldaat ondermeer het vrijlaten van honderden
van hun moeidge krijgers, stuk voor stuk gespecialiseerd in het teisteren en
vermoorden van Israelische burgers. Ja kijk, als in hun eigen ogen één Israelier honderden Palestijnen waard is kun je Israel moeilijk verwijten geen
respect voor de Palestijnen te hebben.

Francientje
31 december 2008, 17:27
edit

Francientje
31 december 2008, 17:27
edit

bloedverwant
31 december 2008, 17:33
Ironisch genoeg is het enige wat de Palestijnse economie levend houdt; Israël. Het land financiert bijna de hele Palestijnse begroting. Uit solidariteit met de verstandige Palestijn.

Erm, voor zover ik weet int de staat Israël de belastingen in de Palestijnse gebieden, om ze vervolgens door te storten. Dat is inderdaad een grote hap van de Palestijnse Begroting, maar dat is niet echt een milde gift

liberalist_NL
31 december 2008, 17:35
Erm, voor zover ik weet int de staat Israël de belastingen in de Palestijnse gebieden, om ze vervolgens door te storten. Dat is inderdaad een grote hap van de Palestijnse Begroting, maar dat is niet echt een milde gift
Neen, gebeurt niet. Israël heeft daar geen rechtsbevoegdheid (dus ook niet voor belastingrecht). Dat zou ook tegen alle internationale verdragen ingaan omtrent oorlogvoering.

Félicien Bwanatongo
31 december 2008, 17:36
Indien Hamas zich als strijdkracht niet steeds tussen de non-combatants zouden verbergen, zouden de Israeli's niet steeds "burger"doelen hoeven te raken.


Nog zo'n flauwekul-"argument. Hamas is een brede volksbeweging, geen regulier leger. Bovendien kunnen Hamasstrijders niet aangevallen worden op gewone militaire basissen omdat ze die niet hebben, net zoals Gaza ook geen haven heeft, geen industrie, in NIKS is er daar ook maar enige deftige infrastructuur omdat alles vernietigd wordt door de israëlische agressor. Zelfs boomgaarden en moestuinen van Palestijnen worden door israëlische bulldozers vernietigd. Hamas is waar het gewone Palestijnse volk is. Die flauwekul dat ze zich "verbergen" achter scholen, huizen, burgers,... mag men eens beginnen achterwege laten als men eerlijk wil discussiëren. Maar ach, wat vraag ik nu, een zionist die eerlijk is... :roll:

Félicien Bwanatongo
31 december 2008, 17:37
Neen, gebeurt niet. Israël heeft daar geen rechtsbevoegdheid (dus ook niet voor belastingrecht). Dat zou ook tegen alle internationale verdragen ingaan omtrent oorlogvoering.

Alsof israël zich ook maar iets aantrekt van rechtsregels en dergelijke. Dit land laat zelfs haar hooggerechtshof folteringen goedkeuren!!! :roll:

bloedverwant
31 december 2008, 17:37
Neen, gebeurt niet. Israël heeft daar geen rechtsbevoegdheid (dus ook niet voor belastingrecht). Dat zou ook tegen alle internationale verdragen ingaan omtrent oorlogvoering.

"Following the 2006 legislative elections, won by Hamas, Israel has ceased transferring the $55 million tax-receipts to the PA; since the PA has no access point (ports, airports, etc.) to receive taxes, it is Israel that is charged with this duty. These funds accounted for a third of the PA's budget, two thirds of its proper budget, and ensure the wages of 160 000 Palestinian civil servants (among them 60 000 security and police officers), on which a third of the Palestinian population is dependent."

http://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_National_Authority#Economy

Alstublieft.

liberalist_NL
31 december 2008, 17:42
"Following the 2006 legislative elections, won by Hamas, Israel has ceased transferring the $55 million tax-receipts to the PA; since the PA has no access point (ports, airports, etc.) to receive taxes, it is Israel that is charged with this duty. These funds accounted for a third of the PA's budget, two thirds of its proper budget, and ensure the wages of 160 000 Palestinian civil servants (among them 60 000 security and police officers), on which a third of the Palestinian population is dependent."

http://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_National_Authority#Economy

Alstublieft.

:-D

bloedverwant
31 december 2008, 17:44
:-D

Wat is uw punt? Dat ze niet meer doorstorten sinds Hamas aan de macht is, dat wist ook al. Dat wil echter ook zeggen dat ze dat voordien wel deden. Met andere woorden, dat Israël wel degelijk instaat voor de Palestijnse belastingen.

liberalist_NL
31 december 2008, 17:50
Wat is uw punt? Dat ze niet meer doorstorten sinds Hamas aan de macht is, dat wist ook al. Dat wil echter ook zeggen dat ze dat voordien wel deden. Met andere woorden, dat Israël wel degelijk instaat voor de Palestijnse belastingen.

Omdat het Joden zijn zeker, en die zijn gierig?

bloedverwant
31 december 2008, 17:52
Omdat het Joden zijn zeker, en die zijn gierig?

Stop eens met naast de kwestie te antwoorden. Mijn statement was dat Israël instaat voor de Palestijnse belastingen, en dus geen giften doet, maar gewoon het geld doorgeeft dat de Palestijnen toekomt. En daarbij, dat ze dat sinds 2006 niet meer doen. Blijkbaar kunt u niet toegeven dat dat klopt.

Hoogmoed
31 december 2008, 18:20
Omdat het Joden zijn zeker, en die zijn gierig?voila een typisch zionistisch antwoord mensen .....:lol:

zichzelf steeds weer in de slachtofferrol draaien...

liberalist_NL
31 december 2008, 18:22
Stop eens met naast de kwestie te antwoorden. Mijn statement was dat Israël instaat voor de Palestijnse belastingen, en dus geen giften doet, maar gewoon het geld doorgeeft dat de Palestijnen toekomt. En daarbij, dat ze dat sinds 2006 niet meer doen. Blijkbaar kunt u niet toegeven dat dat klopt.

Ik hoef helemaal niets toe te geven.

liberalist_NL
31 december 2008, 18:23
voila een typisch zionistisch antwoord mensen .....:lol:

zichzelf steeds weer in de slachtofferrol draaien...

Pff... ik ben niet zionistisch. Ik ben niet Joods, helemaal niet evangelisch christelijk, en verder dan Israël financieel steunen door af en toe hun tomaten te kopen kom ik ook niet.

Sinistra
31 december 2008, 18:23
voila een typisch zionistisch antwoord mensen .....:lol:

zichzelf steeds weer in de slachtofferrol draaien...

De Antizionisten hebben zich vandaag weer publiekelijk ten schande gemaakt in Antwerpen. Met het ware gezicht van het Mohammedanisme heeft de Antwerpse burger vandaag weer kennis gemaakt...

PollyCorrect
31 december 2008, 18:32
De Antizionisten hebben zich vandaag weer publiekelijk ten schande gemaakt in Antwerpen. Met het ware gezicht van het Mohammedanisme heeft de Antwerpse burger vandaag weer kennis gemaakt...

De haat is aan het winnen. Ook hier.

Ziehier één van zijn gezichten.

http://www.hln.be/static/FOTO/pe/12/1/3/large_718098.jpg

Lincoln
31 december 2008, 18:39
De haat is aan het winnen. Ook hier.

Ziehier één van zijn gezichten.

http://www.hln.be/static/FOTO/pe/12/1/3/large_718098.jpg

Dat is een uiting van hopeloze frustratie, wat je zionistische vriendjes doen kan "nooit" vergeleken worden met de haat en de frustrerende bedreigingen van de palestijnen,.

Het enige verschil tussen beide groepen is dat de ééne de bedreigingen omzet in realiteit en bij de andere blijft het bij woorden, en dat laatste is wat de palestijnen doen en niet omgekeerd !

Maw, geweld moet je gewoon niet goed praten, punt andere lijn ,of het geweld uit het westen komt of uit het oosten, geweld moet je afkeuren,.

ministe van agitatie
31 december 2008, 18:41
De haat is aan het winnen. Ook hier.

Ziehier één van zijn gezichten.

http://www.hln.be/static/FOTO/pe/12/1/3/large_718098.jpg

En wat zie jij juist op de foto? Behalve jongeren die protesteren?

Lincoln
31 december 2008, 18:44
De Antizionisten hebben zich vandaag weer publiekelijk ten schande gemaakt in Antwerpen. Met het ware gezicht van het Mohammedanisme heeft de Antwerpse burger vandaag weer kennis gemaakt...Wat wil je dan, en open oorlog ? Beter dat men de stoom en de frustratie gaat uiten in demonstraties, dan dat men hier geweld gaat plegen tegen één of andere onschuldige burgers, en als je vriendjes zelf het recht nemen om een volk non-stop te straffen en te bombarderen, dan denk ik dat zoeits als een demonstratie wel mogelijk moeten kunnen,. Of niet ?

Sinistra
31 december 2008, 19:12
Wat wil je dan, en open oorlog ? Beter dat men de stoom en de frustratie gaat uiten in demonstraties, dan dat men hier geweld gaat plegen tegen één of andere onschuldige burgers, en als je vriendjes zelf het recht nemen om een volk non-stop te straffen en te bombarderen, dan denk ik dat zoeits als een demonstratie wel mogelijk moeten kunnen,. Of niet ?

Denk je nu echt dat ik achteruit ga voor zo,n bende hopeloze drop-outs? Wees blij dat een Eurabisch land als Belziek(que) jullie nog de hand boven het hoofd houdt. Had je dat zelfde gedaan in de VSA waren jullie door de National Guard naar Allah's paradijs geschoten. Typisch, als Antisemieten het niet met woorden kunnen halen slaan ze maar op de mensen.....:roll:

Kallikles
31 december 2008, 19:15
Denk je nu echt dat ik achteruit ga voor zo,n bende hopeloze drop-outs? Wees blij dat een Eurabisch land als Belziek(que) jullie nog de hand boven het hoofd houdt. Had je dat zelfde gedaan in de VSA waren jullie door de National Guard naar Allah's paradijs geschoten. Typisch, als Antisemieten het niet met woorden kunnen halen slaan ze maar op de mensen.....:roll:

Heb jij iets anders te bieden dan scheldwoorden en doodsbedreigingen?

liberalist_NL
31 december 2008, 19:16
Dat is een uiting van hopeloze frustratie, wat je zionistische vriendjes doen kan "nooit" vergeleken worden met de haat en de frustrerende bedreigingen van de palestijnen,.

Het enige verschil tussen beide groepen is dat de ééne de bedreigingen omzet in realiteit en bij de andere blijft het bij woorden, en dat laatste is wat de palestijnen doen en niet omgekeerd !

Maw, geweld moet je gewoon niet goed praten, punt andere lijn ,of het geweld uit het westen komt of uit het oosten, geweld moet je afkeuren,.

Uw goede voornemen van 2009 is vaker de waarheid spreken?

liberalist_NL
31 december 2008, 19:18
De Antizionisten hebben zich vandaag weer publiekelijk ten schande gemaakt in Antwerpen. Met het ware gezicht van het Mohammedanisme heeft de Antwerpse burger vandaag weer kennis gemaakt...

En dat die mensen telkens problemen van elders op zichzelf betrekken. Wie denken ze wel niet dat ze zijn? Idioten...

Hoogmoed
31 december 2008, 19:25
Denk je nu echt dat ik achteruit ga voor zo,n bende hopeloze drop-outs? Wees blij dat een Eurabisch land als Belziek(que) jullie nog de hand boven het hoofd houdt. Had je dat zelfde gedaan in de VSA waren jullie door de National Guard naar Allah's paradijs geschoten. Typisch, als Antisemieten het niet met woorden kunnen halen slaan ze maar op de mensen.....:roll:


Dat woordje gebruiken jullie graag hé...
Wie niet voor is, is een antisemiet...

giftig ......

liberalist_NL
31 december 2008, 19:27
Dat woordje gebruiken jullie graag hé...
Wie niet voor is, is een antisemiet...

giftig ......

Wie niet pro-Islam is, is Islamofobisch. Clean your own glass windows before cleaning everybody else's, and people will start taking you more seriously. © Pat Condell.

roskam
31 december 2008, 19:31
Wie niet pro-Islam is, is Islamofobisch. Clean your own glass windows before cleaning everybody else's, and people will start taking you more seriously. © Pat Condell.

De gematigde islam is net zoveel als wij en/of de Joden slachtoffer van de fundamentalistische islam (Hamas, Islamitic Jihad, Hezbollah, Al Qaeda, Taliban enz.). Op mijn werk zijn verscheidene moslims aan de slag en die reageren met precies zoveel afschuw - of wel meer - op wat Hamas aanricht en tegelijk ook het imago van de islam als dusdanig in een compleet verkeerd daglicht stelt. Net alsof elke moslim een potentiële bommenlegger zou zijn, wat zeer zeker niet het geval is, integendeel.

liberalist_NL
31 december 2008, 19:36
De gematigde islam is net zoveel als wij en/of de Joden slachtoffer van de fundamentalistische islam (Hamas, Islamitic Jihad, Hezbollah, Al Qaeda, Taliban enz.). Op mijn werk zijn verscheidene moslims aan de slag en die reageren met precies zoveel afschuw - of wel meer - op wat Hamas aanricht en tegelijk ook het imago van de islam als dusdanig in een compleet verkeerd daglicht stelt. Net alsof elke moslim een potentiële bommenlegger zou zijn, wat zeer zeker niet het geval is, integendeel.

Zeker waar. Er zijn ook verschillende Arabische landen die het acties van Israël niet afkeuren. Ik zal ook de eerste zijn om te zeggen dat de fundamentalistische Islam ook een gevaar is voor moslims. Er is immers een reden dat er zoveel hier in West-Europa zitten. ;-)

Hoogmoed
31 december 2008, 19:38
Wie niet pro-Islam is, is Islamofobisch. Clean your own glass windows before cleaning everybody else's, and people will start taking you more seriously. © Pat Condell.

je legt mij woorden in de mond...
waar heb ik dit ooit beweerd... :roll:

liberalist_NL
31 december 2008, 19:39
je legt mij woorden in de mond...
waar heb ik dit ooit beweerd... :roll:

Legt u mij dan maar eens uit wat u met 'islamofobie', een woord dat niet eens hoort te bestaan, bedoelt.

Hoogmoed
31 december 2008, 19:45
Legt u mij dan maar eens uit wat u met 'islamofobie', een woord dat niet eens hoort te bestaan, bedoelt.

als islamofobie een woord is dat niet hoort te bestaan, dan is het woord antisemiet ook een woord dat niet hoort te bestaan...
Dit woord is zelfs erger omdat het je een gevangenisstraf kan opleveren..

Dit is de reden waarom jullie dit woord zo graag gebruiken tegen alles wat niet jullie mening deelt...

de mensen 'schrik' aanjagen en het doembeeld van WO II terug bovenhalen, maw spelen op de mensen hun gevoelens...

Gelukkig zijn er meer en meer politici die de onzin van deze wet inzien en geen blad meer voor de mond nemen.
Ik ben geen fan van Dewever, maar zijn hart ligt op zijn tong en dat respecteer ik enorm.

liberalist_NL
31 december 2008, 19:54
als islamofobie een woord is dat niet hoort te bestaan, dan is het woord antisemiet ook een woord dat niet hoort te bestaan...
Dit woord is zelfs erger omdat het je een gevangenisstraf kan opleveren..

Dit is de reden waarom jullie dit woord zo graag gebruiken tegen alles wat niet jullie mening deelt...

de mensen 'schrik' aanjagen en het doembeeld van WO II terug bovenhalen, maw spelen op de mensen hun gevoelens...

Gelukkig zijn er meer en meer politici die de onzin van deze wet inzien en geen blad meer voor de mond nemen.
Ik ben geen fan van Dewever, maar zijn hart ligt op zijn tong en dat respecteer ik enorm.
Antisemitisme duidt op rassenhaat, m.a.w. een discriminerend onderscheid maken op grond van hun Joodse etniciteit (en de bijbehorende identiteit). Een fobie is een irrationele angst. Je kunt bang zijn voor de opkomende invloed van de Islam, maar daar is helemaal niets irrationeels aan. Iedereen met een beetje hersens en inzicht ziet die invloed, en de gevolgen daarvan versterken elke dag.

ministe van agitatie
31 december 2008, 22:27
En dat die mensen telkens problemen van elders op zichzelf betrekken. Wie denken ze wel niet dat ze zijn? Idioten...

Ik vermoed inderdaad dat ze dat wel niet denken.

Kallikles
31 december 2008, 22:44
De haat is aan het winnen. Ook hier.

Ziehier één van zijn gezichten.


Sinistra is inderdaad één van de gezichten van de haat op dit forum. Maar hij is lang niet de enige.

system
1 januari 2009, 10:16
Ik ken niemand die hier in naam van de Joden spreekt. Ook niet de Joden op dit forum. En zoals je ziet aan je eigen bericht over die progressieve Joden, zijn ook daar de meningen onderling verdeeld. Israël is een democratische staat met dozijnen partijen en een veelvoud aan opinies. Mooi toch? Daar kunnen ze in Gaza en op de Westbank nog veel van leren.

Man toch, kom eens tot bezinning. De joden hebben het land van de oorspronkelijke bewoners ingepikt. En bouwen daar nu nederzettingen op. Zo moeilijk is dat toch niet te verstaan dat de Palestijnen dat land terug willen. Ik zou u eens willen zien moest men uw huis inpikken.

diminike
1 januari 2009, 10:20
Man toch, kom eens tot bezinning. De joden hebben het land van de oorspronkelijke bewoners ingepikt. En bouwen daar nu nederzettingen op. Zo moeilijk is dat toch niet te verstaan dat de Palestijnen dat land terug willen. Ik zou u eens willen zien moest men uw huis inpikken.

Idd....

Hoogmoed
1 januari 2009, 13:52
Sinistra is inderdaad één van de gezichten van de haat op dit forum. Maar hij is lang niet de enige.

idd

liberalist_NL
1 januari 2009, 15:29
idd

Geopinieerd is hij zeker, maar dat staat niet gelijk aan haat.

Volksstormer
1 januari 2009, 15:49
Pff... ik ben niet zionistisch. Ik ben niet Joods, helemaal niet evangelisch christelijk, en verder dan Israël financieel steunen door af en toe hun tomaten te kopen kom ik ook niet.
Gij denkt toch echt niet dat de belangrijkste geldstroom komt van tomaten en appelsienen? :lol:

liberalist_NL
1 januari 2009, 15:52
Gij denkt toch echt niet dat de belangrijkste geldstroom komt van tomaten en appelsienen? :lol:

Exact mijn punt. ;-)

Kallikles
1 januari 2009, 15:56
Geopinieerd is hij zeker, maar dat staat niet gelijk aan haat.

Toon me één post van Sinistra waar geen haat en scheldwoorden in voorkomen. De man is, zonder het te beseffen, het beste argument voor de Palestijnse kwestie die ik ben tegengekomen. Als de Zionistische cheerleaders zo'n gekken zijn, dan moeten de Palestijnen wel gelijk hebben!

Volksstormer
1 januari 2009, 15:59
Denk je nu echt dat ik achteruit ga voor zo,n bende hopeloze drop-outs? Wees blij dat een Eurabisch land als Belziek(que) jullie nog de hand boven het hoofd houdt. Had je dat zelfde gedaan in de VSA waren jullie door de National Guard naar Allah's paradijs geschoten. Typisch, als Antisemieten het niet met woorden kunnen halen slaan ze maar op de mensen.....:roll:
De arm der wet in dit Eurabische land is wel verantwoordelijk voor al de gesneuvelde bushokjes en autoruiten. Laat die Eurabieren en Joden toch eens samenleven zonder Big Brother! :twisted:

liberalist_NL
1 januari 2009, 16:02
De arm der wet in dit Eurabische land is wel verantwoordelijk voor al de gesneuvelde bushokjes en autoruiten. Laat die Eurabieren en Joden toch eens samenleven zonder Big Brother! :twisted:

Ik zie u al kwijlen bij de gedachte aan een tweede kristalnacht.

Volksstormer
1 januari 2009, 16:05
Ik zie u al kwijlen bij de gedachte aan een tweede kristalnacht.
Allez jong, minder politie is minder staat. Wat wilt ge als liberalist nog méér? ;-)

liberalist_NL
1 januari 2009, 16:06
Allez jong, minder politie is minder staat. Wat wilt ge als liberalist nog méér? ;-)

Een nachtwakerstaat. ;-)

Volksstormer
1 januari 2009, 16:09
Exact mijn punt. ;-)
Begin met die stromen dan droog te leggen. Geen cent belastinggeld voor het zionisme! ;-)

Volksstormer
1 januari 2009, 16:11
Een nachtwakerstaat. ;-)
Daar zijn we nu wel héél ver vanaf...

Big Business kan trouwens niet zonder Big Government.

liberalist_NL
1 januari 2009, 16:11
Begin met die stromen dan droog te leggen. Geen cent belastinggeld voor het zionisme! ;-)

Niemand verdient belastinggeld! 8-)

liberalist_NL
1 januari 2009, 16:12
Daar zijn we nu wel héél ver vanaf...

Big Business kan trouwens niet zonder Big Government.

Dat is dan jammer voor Big Business. ;-)

Volksstormer
1 januari 2009, 16:13
Niemand verdient belastinggeld! 8-)
Het gaat alleen om verspilling van belastinggeld.

Volksstormer
1 januari 2009, 16:15
Dat is dan jammer voor Big Business. ;-)
Wees dan ook consequent subversief en bestrijd alle monopolies, niet alleen de publieke. En ontwikkel een nieuw sociaal-economisch model dat monopolievorming helpt voorkomen. ;-)

roskam
1 januari 2009, 18:10
Dat woordje gebruiken jullie graag hé...
Wie niet voor is, is een antisemiet...

giftig ......

Het klopt helaas dikwijls genoeg met de feiten, zelfs uw makker (zie mijn signatuur) is zo fair om dat te erkennen. :|

Volksstormer
1 januari 2009, 18:26
De gematigde islam is net zoveel als wij en/of de Joden slachtoffer van de fundamentalistische islam (Hamas, Islamitic Jihad, Hezbollah, Al Qaeda, Taliban enz.). Op mijn werk zijn verscheidene moslims aan de slag en die reageren met precies zoveel afschuw - of wel meer - op wat Hamas aanricht en tegelijk ook het imago van de islam als dusdanig in een compleet verkeerd daglicht stelt. Net alsof elke moslim een potentiële bommenlegger zou zijn, wat zeer zeker niet het geval is, integendeel.
:roll: Dit heeft alles te maken met de Amerikaans-zionistische machtspolitiek, die haar eigen tegenstanders voortdurend tegen elkaar uitspeelt - van Arabische socialisten tot religieuze fundamentalisten!

Vergeten wie Hamas en de Moedjahedien uit de hoed getoverd heeft toen het anti-imperialisme nog te "links" was?

Hezbollah en Hamas moeten slim genoeg zijn om dat valse spel in te zien. De weinige Arabische christenen werken gelukkig al met hen samen en niet met de zionistische schurkenstaat of andere corrupte Arabische vazallenregimes.

Hoogmoed
1 januari 2009, 19:58
Het klopt helaas dikwijls genoeg met de feiten, zelfs uw makker (zie mijn signatuur) is zo fair om dat te erkennen. :|

Die paar jongeren die gisteren op straat liepen zekers...
Die waren daar om herrie te schoppen en gebruikte gewoon die betoging als excuus...

15 en 16 jarige 'hangjongeren' ...

ministe van agitatie
1 januari 2009, 20:36
Die paar jongeren die gisteren op straat liepen zekers...
Die waren daar om herrie te schoppen en gebruikte gewoon die betoging als excuus...

15 en 16 jarige 'hangjongeren' ...

Veel waren nog een pak jonger. Gastjes.

roodhaar
1 januari 2009, 20:49
: De weinige Arabische christenen werken gelukkig al met hen samen en niet met de zionistische schurkenstaat of andere corrupte Arabische vazallenregimes.

Die samenwerking met arabische christenen zal alleen maar sterker worden door wat Israel nu doet. geen enkel christen (zefs geen enkel zinnig MENS) kan zo'n slachtpartij om welke reden dan ook goedkeuren.

liberalist_NL
1 januari 2009, 20:52
Wees dan ook consequent subversief en bestrijd alle monopolies, niet alleen de publieke. En ontwikkel een nieuw sociaal-economisch model dat monopolievorming helpt voorkomen. ;-)

Schumpeter. :-P

roodhaar
1 januari 2009, 20:56
Niemand verdient belastinggeld! 8-)

zonder US belastinggeld kan israel NOG minder lang zijn bezettingspolitiek aanhouden dan nu reeds het geval zal zijn.
Zonder Us belastinggeld is er vermoedelijk gewoon géén israel meer.

liberalist_NL
1 januari 2009, 20:59
zonder US belastinggeld kan israel NOG minder lang zijn bezettingspolitiek aanhouden dan nu reeds het geval zal zijn.
Zonder Us belastinggeld is er vermoedelijk gewoon géén israel meer.

Israël heeft genoeg kernwapens om een wereldoorlog mee door te komen. 8-)

roodhaar
1 januari 2009, 21:08
Israël heeft genoeg kernwapens om een wereldoorlog mee door te komen. 8-)

dat is uiteraard onzin. Ze hebben geen geld,geen economie, geen volk genoeg om het daar nog decennia uit te houden. Over een grote oorlog spreken we dan nog geeneens.

Vroeger had ik nog wat hoop dat ze op één of andere manier konden onderhandelen tot de grezen van 67 en AL hun illegale settlements weghalen
uit de Westbank en OOst jeruzalem. (die worden trouwens gewoon doorgebouwd) Maar gezien de slachting die ze nu uitvoeren. twijfel ik eraan... :|

liberalist_NL
1 januari 2009, 21:23
dat is uiteraard onzin. Ze hebben geen geld,geen economie, geen volk genoeg om het daar nog decennia uit te houden. Over een grote oorlog spreken we dan nog geeneens.

Vroeger had ik nog wat hoop dat ze op één of andere manier konden onderhandelen tot de grezen van 67 en AL hun illegale settlements weghalen
uit de Westbank en OOst jeruzalem. (die worden trouwens gewoon doorgebouwd) Maar gezien de slachting die ze nu uitvoeren. twijfel ik eraan... :|

Onzin, de Joden hebben een uiterst hoge arbeidsproductiviteit en dat maakt het een westerse economie.

Kallikles
1 januari 2009, 21:26
Onzin, de Joden hebben een uiterst hoge arbeidsproductiviteit en dat maakt het een westerse economie.

Ja, want alles wat goed is, is westers en alles wat niet westers is, is inferieur en moet verdelgd worden.

liberalist_NL
1 januari 2009, 21:29
Ja, want alles wat goed is, is westers en alles wat niet westers is, is inferieur en moet verdelgd worden.

Ik maakte een onderscheid tussen hoge en lage productie, dat is niet hetzelfde als goed en slecht. En u bent degene die iets wil verdelgen, niet ik. Ik reageerde slechts op de leugens die werden verspreid.

roodhaar
1 januari 2009, 21:31
Onzin, de Joden hebben een uiterst hoge arbeidsproductiviteit en dat maakt het een westerse economie.

die dus Niet in staat is verder te kunnen zonder buitenlandse subsidies.

liberalist_NL
1 januari 2009, 21:32
die dus Niet in staat is verder te kunnen zonder buitenlandse subsidies.

Hoe weet jij dat? Ze hebben nog niets geprobeerd zonder...

roodhaar
1 januari 2009, 21:33
Ik maakte een onderscheid tussen hoge en lage productie, dat is niet hetzelfde als goed en slecht. En u bent degene die iets wil verdelgen, niet ik. Ik reageerde slechts op de leugens die werden verspreid.

israel kan niet alleen verder , dat is geen leugen maar een feit hoor. Dat u dat mogelijks niet aanstaat, maakt het niet minder waar.

Hoogmoed
1 januari 2009, 22:41
Israël heeft genoeg kernwapens om een wereldoorlog mee door te komen. 8-)


Ofwel kunnen ze een nieuw conflict ontketenen en op een giftige manier de US er bij betrekken, zoals hun dit bijna gelukt was met de The Liberty.
Een Amerikaanse oorlogsbodem die door onherkenbaar gemaakte Israelische vliegtuigen in 1967 werd aangevallen, om zo de schuld op Egypte te kunnen afschuiven.
Wetende dat Amerika er een vliegtuig met atoomwapens richting Cairo stuurde als vergelding voor deze aanval...
Juist op het laatste moment werd deze aanval stopgezet, aangezien een Amerikaans spionage vliegtuig de gesprekken tussen de Israelische piloten had opgevangen...

giftig...

liberalist_NL
1 januari 2009, 22:56
israel kan niet alleen verder , dat is geen leugen maar een feit hoor. Dat u dat mogelijks niet aanstaat, maakt het niet minder waar.

Geen enkel land kan zonder bondgenoten of handelspartners.

Hoogmoed
2 januari 2009, 02:17
Ofwel kunnen ze een nieuw conflict ontketenen en op een giftige manier de US er bij betrekken, zoals hun dit bijna gelukt was met de The Liberty.
Een Amerikaanse oorlogsbodem die door onherkenbaar gemaakte Israelische vliegtuigen in 1967 werd aangevallen, om zo de schuld op Egypte te kunnen afschuiven.
Wetende dat Amerika er een vliegtuig met atoomwapens richting Cairo stuurde als vergelding voor deze aanval...
Juist op het laatste moment werd deze aanval stopgezet, aangezien een Amerikaans spionage vliegtuig de gesprekken tussen de Israelische piloten had opgevangen...

giftig...

http://www.liveleak.com/view?i=9ac_1218643062