PDA

View Full Version : Het einde van het zionisme op termijn?


Sjaax
31 december 2008, 16:35
De in Israël wonende Palestijnen groeien als kool en zullen op een zeker moment de meerderheid vormen. Wat te doen? Gooi ze eruit, is het antwoord van de radicalen. Houd ze weg van de macht. Als je het verhaal hoort, bekruipt je onwillekeurig het gevoel dat er maar één mogelijkheid is om een hele bevolkingsgroep weg te werken die je niet bevalt en waar je niet mee denkt te kunnen samenleven, ook als je er al mee samen leeft. Juist ja, dat gevoel. Dat je het ook al eens eerder gehoord hebt.

bloedverwant
31 december 2008, 16:39
Of je kunt de tegenstelling Joden-Palestijnen wegwerken? Er zijn Palestijnen met Joodse vrienden en Joden met Palestijnse vrienden. Het is mogelijk. Maar voor zover ik kan zien zijn de Israëlische politici vooral bezig met het bouwen van een (letterlijke) scheidingsmuur tussen wij, het uitverkoren volk, en zij, de terroristen. Zo werkt het natuurlijk niet.

Public energy
31 december 2008, 18:00
De hoge geboortecijfers van de Israëlische Moslims zijn maar een deel van de demografische tijdbom waarmee Israël wordt geconfronteerd. Ook onder de ultra-orthodoxe joden ligt het geboortecijfer 3 keer hoger dan bij de seculiere Israelis. Tegen 2013 zou zo'n 30% van alle Israëlische schoolkinderen van Orthodoxe joodse komaf zijn. Net zoals de moslimbevolking heeft die bevolkingsgroep een veel lagere socio-economische standing en opleidingspeil. Bovendien draagt de Orthodoxe bevolking niet bij tot de lands'verdediging' en hebben ze aangetoond er niet voor terug te deinzen om het seculiere karakter van de politiek en het straatbeeld in vraag te stellen. Kijk maar naar Jeruzalem, waar de seculiere partijen hun meningsverschillen opzij moesten schuiven om Lupolianski van de macht te verdrijven.

Mogelijk gaat het Israel van de 21ste eeuw dezelfde toer op als Jeruzalem, met een groeiende moslimbevolking die zich volledig isoleert uit de maatschappij, en een eveneens groeiende orthodoxe bevolking die alles doet om de maatschappij naar haar hand te zetten, terwijl de hoogopgeleide seculiere vertrekken en de de economie ineen stuikt.

ZERO
31 december 2008, 18:13
Het lijkt mij van belang een verschil tussen maken tussen de zogenaamde Israëlisch Arabieren(met Israëlische nationaliteit, stemrecht en tal de rest) enerzijds en de zogenaamde Palestijenen(zonder Israëlische nationaliteit, zonder stemrecht en zo voort) anderzijds.
De Israëlische arabieren hebben vandaag de dag geen noemenswaardig grotere nataliteit(uitz. Bedouinen) dan de Israëlische Joden.
Het lijkt er dus op te wijzen dat een Israëlische staat sowieso een etnische minderheid zal blijven hebben(wat an sich geen probleem is, zowat alle staten hebben etnische minderheden).

De Palestijen zijn natuurlijk een ander paar mouwen, de radicale terreuraanhangers promoten daar inderdaad het principe van een demografische tijdbom. Alleen al daarom is Israël geneigd om een tweestatenoplossing te steunen.
Indien echter blijkt dat men Israël gewoon blijft aanvallen, nadat Israël de volledige controle overgegeven heeft, zoals in Gaza, zal Israël inderdaad militaire middelen blijven gebruiken om zich te verdedigen.

Bovendien komt daar nog eens bij dat sommige Israëlische Arabieren niet echt happig zijn om terug onder Arabisch gezag te komen.(met name de Druzische Arabieren die in Israël minder gediscrimineerd worden dan in de rest van het Midden-Oosten).