PDA

View Full Version : Vlaams Blok en economie.


Marco
10 april 2004, 08:36
Als het Vlaams Blok het voor het zeggen had, welke maatregelen zou de partij dan nemen op economisch vlak.

- Wat zou het VB doen ivm de sociale zekerheid en de financiering daarvan?
- Wat zou het VB doen aan het belastingstelsel? Meer in het bijzonder de zware belastingen op arbeid. Die is nu zo ‘n 65% * 70% op de loonkost inclusief RSZ bijdragen.
- Hoe zouden de pensioenen worden verzekerd?
- Een maatregel kan natuurlijk maar goed zijn als ze ook financieel rond te krijgen is. Dus hoe financier je de maatregelen?
- Hoe denkt het Vlaams Blok over ondernemingen en ondernemers?

Ik wil dus geen reactie dat het met het VB allemaal veel beter zou gaan maar zeer concrete maatregelen. Liefst met cijfers onderbouwt.

bigpolleke
10 april 2004, 10:30
slechter kan het toch niet,

de mensen doen geloven dat er geen geld meer is en dan een amnestie afkondigen voor groot geld bezitters is toch onzin.

er is altijd geld voor pensioen en werkloosheid want daarvoor heeft men al jaren afbetaald????????

wie dit wil omverwerpen is een revolutionaire kapitalist dacht ik zo of moet er een nieuwe revolutie optreden met de Steve aan hethoofd :idea:

Peace
10 april 2004, 11:12
Zoals wij allemaal hebben kunnen zien, is onze economie verontrustend aan het degenereren en zien wij steeds meer bedrijven naar andere landen migreren.
Dit effect kan nog aanzienlijk verergerd worden wanneer nu de vooral voormalige oostblok landen bij de EU gaan horen.

De huidige regeringspartijen hebben tot op heden de teloorgang van onze economie totaal niet kunnen stoppen en deze neergang zelfs nog versterkt door de meest domme regelgevingen en houdingen.

Ons sociaal opvangnet staat enorm onder druk en gaat in de komende jaren ferme opdonders krijgen. De SP-a die zich juist als de grote verdedigers willen opwerpen van ons sociaal stelsel, zijn de grote boosdoeners die er net hoofdelijk voor verantwoordelijk voor zijn dat ons sociaal opvangnet dreigt teloor te gaan.
Volgens de huidige tendensen zal het bovendien niet of nog nauwelijks mogelijk zijn om tegen 2013 á 2015 iedereen een pensioen uit te betalen

Ik ben van mening dat daarom het Vlaams Blok de kans moet krijgen om hun economische ideeën in de praktijk om te zetten.
Ik ben van mening dat hun ideeën de meest realistische zijn om de omkeer te brengen en onze welvaart niet teloor te laten gaan.

Enkele van de economische VB punten
-Het geld dat nu rijkelijk naar Wallonië vloeit is zeer hard nodig in Vlaanderen.
- E kunnen niet langer migranten in belgië worden opgenomen omdat er nu reeds een enorm overschot aan arbeidskrachten is. Elke vreemdeling die er nu nog bijkomt, doet nagenoeg evenredig de werkloosheid aanstijgen.
Ons sociaal stelsel mag op geen enkel punt worden aangetast. Wel moeten de enorme misbruiken worden aangepakt. Het gaat bijvoorbeeld niet op dat er mensen uit alle delen van de wereld naar hier komen en zonder dat ze er aan bijgedragen hebben, onze sociale zekerheidspot leegmelken.
Er kunnen derhalve geen mensen meer in ons land worden opgenomen die niet voor zichzelf kunnen zorgen.
-Het aantal vreemdelingen in ons land moet aanzienlijk verminderd worden. Criminelen, extremisten, fundamentalisten en vreemdelingen die niet willen integreren moeten gerepatrieerd worden. Het gevolg is dat het aantal werklozen en mensen die op de sociale pot teren aanzienlijk zal verminderen, zodat daardoor alleen al onze sociale zekerheid kan overleven.

Dit zijn slechts enkel economische aandachtspunten die het Vlaams Blok wil doorvoeren.
Enkel en alleen de uitvoering van deze punten zou al tot gevolg hebben dat wij onze Vlaamse economie en ons Vlaams sociaal stelsel weer gezond kunnen maken en er nooit een probleem zal onstaan met het uitbetalen van de pensioenen.
Een verder gevolg zal zijn dat de personenbelasting op duur zeer aanzienlijk zou kunnen dalen wat impliceert dat de koopkracht van elke van ons aanzienlijk zal toenemen.

VLAAMS BLOK = WELVAART EN ZEKERHEID

Joris Van Hauthem
10 april 2004, 11:47
1. Sociale zekerheid

Men kan geen sociaal beleid voeren indien de sociale zekerheid niet gesplitst wordt. Het is misschien een afgezaagd refrein, maar daarom niet minder actueel. Neem bijv. de gezondheidszorg. In Wallonië is men meer geneigd te streven naar een specialistengeneeskunde, terwijl in Vlaanderen men wil gaan naar een eerstelijnsgezondheidszorg. Dat zijn twee fundamenteel verschillende visies die dan ook hun eigen aanpak verdienen. Een eerstelijnsgezondheidszorg, waarbij de huisarts centraal staat, is bovendien een pak goedkoper. Ook inzake bejaardenopvang liggen de visies tussen Vlaanderen en Wallonië mijlenver uit elkaar, net zoals bij het behandelen en begeleiden van werklozen. Een coherent beleid op Belgisch vlak is gewoon niet meer mogelijk.
De financiering dan. Vandaag wordt de sociale zekerheid louter en alleen gefinancierd door inkomsten uit arbeid. Dat is niet langer houdbaar. De financiering zou via de algemene middelen moeten gaan, zodat ook diegenen die hun inkomen niet uit arbeid halen, mee de sociale zekerheid financieren.

2. Belastingstelsel

Vlaanderen staat helaas nog steeds aan de kop wat de fiscale en parafiscale druk betreft. Het ondermijnt onze concurrentiepositie. Vooral de loonlasten voor de bedrijven zijn veel te hoog. Die moeten dringend naar omlaag. Dat kan, indien Vlaanderen over de eigen middelen beschikt die het zelf opbrengt, en niet zoals nu, jaarlijks 10 miljard euro ziet wegvloeien naar Wallonië. Men zal zeggen, daar zijn ze weer, maar het is wel de realiteit. Niemand zou zich op een dergelijk grootschalige manier laten bestelen, alleen de Vlamingen wel. En wie daar zijn mond over opendoet is meteen een egoïst.

3. Pensioenen

Het stelsel kan alleen maar gevrijwaard worden wanneer meer mensen aan de slag gaan en langer aan de slag blijven. Zonder economische draagkracht is geen sociaal beleid mogelijk. Het fiscaal aanmoedigen van pensioensparen is een bijkomend element. Op termijn zal men moeten gaan naar de kapitalisatiesysteem ipv een repartitiesysteem. Bovendien zijn de pensioenen van kleine zelfstandigen nauwelijks meer dan een aalmoes.

4. Ondernemingen

Ze zijn en ze blijven de spil van onze welvaart. Over de loonlasten hebben we het al gehad. Maar ook hier dringt zich de splitsing op van het volledige tewerkstellingsbeleid. Niemand minder dan Mia De Vits, toen hoofd van het ABVV, is tot de conclusie gekomen dat de arbeidsmarkt en het economische landschap totaal verschillend zijn in Vlaanderen en Wallonië, en dus ook een aparte aanpak vereisen.
Men zal zich in de toekomst meer moeten toespitsen op de KMO's, die de motor blijven van onze economie. Vooral zij kreunen onder de hoge loonlast, de administratieve rompslomp en de regulitis. Eén voorbeeldje maar : ik ken een gepensioneerde bediende-boekhouder. die nu als zelfstandig boekhouder nog deeltijds aan de slag is. Welnu, die man moet per jaar x aantal uren les gaan volgen, of hij verliiest zijn licentie om als boekhouder aan de slag te kunnen blijven. En dat na 48 jaar beroepsactiviteit als boekhouder!

Marco
10 april 2004, 16:35
... Het aantal vreemdelingen in ons land moet aanzienlijk verminderd worden. Criminelen, extremisten, fundamentalisten en vreemdelingen die niet willen integreren moeten gerepatrieerd worden. Het gevolg is dat het aantal werklozen en mensen die op de sociale pot teren aanzienlijk zal verminderen, zodat daardoor alleen al onze sociale zekerheid kan overleven.
Je zit juist wat de misbruiken betreft. Die moeten streng aangepakt worden.
Als het VB verweten wordt dat het racisten zijn dan begrijpt iedereen dat als ze je quote lezen. Je koppelt de misbruiken aan de vreemdelingen. En natuurlijk zijn er vreemdelingen die ons sociaal stelsel misbruiken maar hier geboren Belgen doen dat ook hoor! Dus het probleem is niet de vreemdeling maar het misbruik. Ik hoor je al zeggen dat de vreemdelingen méér misbruik maken van ons sociaal stelsel. Dat zou wel eens goed kunnen. Maar dat neemt niet weg dat het de misbruiken zijn en niet de vreemdeling. Vergelijk het even met auto’s. Stel dat er meer snelheidsovertredingen worden gedaan met Mercedessen dan met bijvoorbeeld Lada’s. Gaan we dan de Mercedessen verbieden of de snelheidsovertredingen aanpakken?

... Laten we criminelen, extremisten, fundamentalisten en het aantal werklozen en mensen die op de sociale pot teren aanzienlijk verminderen. Laten we dat zeer streng aanpakken.
Zo pas je in een democratisch systeem. Kwestie van zelfethiek in volle oprechtheid.

Marco
10 april 2004, 16:57
slechter kan het toch niet, …
Laat de Sp.a aan de macht en het zal nog veel slechter gaan. Veel gratis geven, veel rechten, weinig plichten. Ontmoedig de werkenden en de werkgevende ondernemers. De hangmatstaat.
… de mensen doen geloven dat er geen geld meer is en dan een amnestie afkondigen voor groot geld bezitters is toch onzin.
De staat int 48% van het BBP. Van wat we dus allemaal samen elk jaar verdienen. Ze komt daar niet mee toe door drie grote uitgavenposten. 1/ De sociale zekerheid. 45% van het staatsbudget. Een luxe hangmat. 2/ De overheidswerking zelf. 25% van de werkenden werkt bij de staat en dat kost ons 30% van het budget. Kan het wat zuiniger? 3/ De rente op de staatsschuld. Goed voor 12% van het budget. Veel uitgeven in het verleden is nog meer uitgeven in de toekomst. En die amnestie is enkel een trucje om meer inkomsten te verwerven. Niets meer, niets minder. De tering naar de nering zetten is blijkbaar niet gekend in politieke kringen. Elk bedrijf en elk gezin kent dit echter wel. Daarom moet er in de grondwet komen hoeveel de belastingen maximaal mogen zijn. En dus geen 48% van het BBP maar pakweg 30%. Met dat derde moet de staat toch kunnen toekomen. Al wat meer is wordt toch maar verprutst of behoort eigenlijk niet tot de core business van de staat.
Bron cijfers: Nationale Bank & Ministerie van Financiën (budget 2002)

Marco
10 april 2004, 17:27
2. Belastingstelsel

Vlaanderen staat helaas nog steeds aan de kop wat de fiscale en parafiscale druk betreft. Het ondermijnt onze concurrentiepositie. Vooral de loonlasten voor de bedrijven zijn veel te hoog. …
Tot hier volledig akkoord. Onze “hangmat sociale zekerheid” maakt onze winkel België te duur.

… Dat kan, indien Vlaanderen over de eigen middelen beschikt die het zelf opbrengt, en niet zoals nu, jaarlijks 10 miljard euro ziet wegvloeien naar Wallonië. …
10 miljard euro is slechts een fractie van ons BBP. Als de economische groei maar een beetje aantrekt komt er al meer geld binnen. We zouden ook de ministers natuurlijk wat minder kunnen laten verdienen dat is ook een druppel. Of we schaffen de ontwikkelingshulp af. Denk toch eens na voor dat je propaganda slikt! Je hebt hersenen, gebruik ze!

… En wie daar zijn mond over opendoet is meteen een egoïst.
Nee, geen egoïst, een slechte rekenaar en een goedgelovige niet kritische medemens die niet voor zichzelf wil denken. Use it, or lose it. Die hersenen, weet je wel.

Ik persoonlijk ben voorstander voor een regering met alleen maar VB ministers. We krijgen dan twee mogelijkheden. De ideeën zijn goed en de hangende staatsproblemen worden opgelost. De ideeën zijn slecht en het VB is terug naar af. Hoe dan ook, er worden problemen mee opgelost en dat op slechts 4 jaar. Een koopje. Moeten we doen.

Marco
10 april 2004, 17:30
3. Pensioenen

Het stelsel kan alleen maar gevrijwaard worden wanneer meer mensen aan de slag gaan en langer aan de slag blijven. Zonder economische draagkracht is geen sociaal beleid mogelijk. Het fiscaal aanmoedigen van pensioensparen is een bijkomend element. Op termijn zal men moeten gaan naar de kapitalisatiesysteem ipv een repartitiesysteem. Bovendien zijn de pensioenen van kleine zelfstandigen nauwelijks meer dan een aalmoes.

Perfecte analyse. Niet een populair maar een duidelijk standpunt die volkomen voldoet aan de economische realiteit waar we tot nader order nog aan moeten voldoen.

Marco
10 april 2004, 17:45
4. Ondernemingen

Ze zijn en ze blijven de spil van onze welvaart. Over de loonlasten hebben we het al gehad. Maar ook hier dringt zich de splitsing op van het volledige tewerkstellingsbeleid. Niemand minder dan Mia De Vits, toen hoofd van het ABVV, is tot de conclusie gekomen dat de arbeidsmarkt en het economische landschap totaal verschillend zijn in Vlaanderen en Wallonië, en dus ook een aparte aanpak vereisen.
Men zal zich in de toekomst meer moeten toespitsen op de KMO's, die de motor blijven van onze economie. Vooral zij kreunen onder de hoge loonlast, de administratieve rompslomp en de regulitis. Eén voorbeeldje maar : ik ken een gepensioneerde bediende-boekhouder. die nu als zelfstandig boekhouder nog deeltijds aan de slag is. Welnu, die man moet per jaar x aantal uren les gaan volgen, of hij verliiest zijn licentie om als boekhouder aan de slag te kunnen blijven. En dat na 48 jaar beroepsactiviteit als boekhouder!

Moeten we écht splitsen om het probleem op te lossen? Welke verbetering is dat? Het is zoiets als we geven als man en vrouw samen 100 euro uit aan voeding. Dat is te veel. Dus ik geef mijn vrouw 50 euro en ikzelf neem 50 euro en het probleem is opgelost!? Nee toch. Ik weet wel, je bedoeld dat je vrouw 60 euro uitgeeft en je vrouw moet het met 10 euro minder doen! Inert aan solidariteitssystemen is dat er overdrachten zijn van de ene naar de andere groep. Net zoals bij brandverzekeringen waar de gelukkigen die niet afbranden mee betalen voor zij die wel hun huis zien afbranden. Wat gaan we doen als de werkloosheid in Oost-Vlaanderen hoger is dan in pakweg Antwerpen? Splitsen? En hoe zit dat met Gent en Sint-Niklaas. Weerom splitsen?

Wat denk je van het omgekeerde. Een sociale zekerheid op europees niveau! ’t Is maar een ideetje. Ik zie alvast enkele voordelen. Onevenwichten worden over meer mensen (landen) verspreid en is daardoor beter draagbaar én aanvaardbaar. De sociale achterstand van sommige landen is een natuurlijke rem op de wilde expansie van onze hangmatzekerheid.

bigpolleke
11 april 2004, 19:34
@ Marco:

je rekend daar wel 112%( 45+25+30+12=112%)

als men de tering naar de nering zet zou alles mogelijk blijven.
uit een onderzoek in het Nieuwsblad blijkt dat we 1,75 meer politie hebben dan in Nederland en hier wil men dat behouden inplaats van te verminderen en beter te gaan werken.
dus de slogan meer blauw op straat hoeft voor mij niet meer, beter blauw moet het zijn!

minder geld naar overheidsbedrijven is ook al een verbetering, kijk maar naar Sabena, er vliegen nu toch ook evenveel vliegers(nachtlawaai)

Marco laat ons het maar oplossen :lol: :lol:

groetjes

Peace
12 april 2004, 08:52
Marco,

Peace schreef:
... Het aantal vreemdelingen in ons land moet aanzienlijk verminderd worden. Criminelen, extremisten, fundamentalisten en vreemdelingen die niet willen integreren moeten gerepatrieerd worden. Het gevolg is dat het aantal werklozen en mensen die op de sociale pot teren aanzienlijk zal verminderen, zodat daardoor alleen al onze sociale zekerheid kan overleven.

Je zit juist wat de misbruiken betreft. Die moeten streng aangepakt worden.
Als het VB verweten wordt dat het racisten zijn dan begrijpt iedereen dat als ze je quote lezen. Je koppelt de misbruiken aan de vreemdelingen. En natuurlijk zijn er vreemdelingen die ons sociaal stelsel misbruiken maar hier geboren Belgen doen dat ook hoor! Dus het probleem is niet de vreemdeling maar het misbruik. Ik hoor je al zeggen dat de vreemdelingen méér misbruik maken van ons sociaal stelsel. Dat zou wel eens goed kunnen. Maar dat neemt niet weg dat het de misbruiken zijn en niet de vreemdeling. Vergelijk het even met auto’s. Stel dat er meer snelheidsovertredingen worden gedaan met Mercedessen dan met bijvoorbeeld Lada’s. Gaan we dan de Mercedessen verbieden of de snelheidsovertredingen aanpakken?

Hetgeen ik schreef heeft totaal niets met racisme te maken maar wel met economisch realisme.

Elk land heeft naar gelang zijn grootte, infrastructuur, ontwikkelingsgraad e.d. de kapaciteit om een bepaald aantal mensen een welvarend thuis te bieden.
Wordt het aantal mensen groter in een land dan de meest gunstige bovenstaande criteria, dan zal de levensstandaard van iedereen in dit land beginnen tedalen.

In ons land is dit ideale punt tussen aantal inwoners en mogelijkheden wat dit land te bieden heeft reeds zeer aanzienlijk overschreden.
Het gevolg is dat onze welvaart en sociale zekerheid met de dag meer onder druk komen te staan. De werkenden betalen hiervoor ondertussen bijvoorbeeld reeds de hoogste personenbelasting ter wereld. De mensen die werken in dit land moeten voor een steeds grotere groep niet -actieven opkomen. Het is enkel nog een vraag van tijd tot dit systeem volledig in elkaar stort.

Veel bedrijven zien de bui reeds lang hangen en zijn wijselijk het zinkende schip aan het verlaten. In verontrustende aantallen zien wij onze economische activiteiten naar andere landen verhuizen. Hierbij komt nog dat er een ware braindrain bezig is bij onze topverdieners. Deze mensen verhuizen ook naar belastings vriendelijkere oorden.

Wanneer we deze gang van zaken niet weten te keren, dan zal er binnen de tien jaren een enorme teruggang van de welvaart in ons land plaatsvinden.

Samengevat betekend dit dat er nu reeds meer mensen in België wonen dan economisch verantwoord is. Elke vreemdeling die er nog bij komt doet verdere afbreuk aan onze welvaart en het sociaal opvangnet.

Marco
12 april 2004, 13:51
Hetgeen ik schreef heeft totaal niets met racisme te maken maar wel met economisch realisme. ... Elke vreemdeling die er nog bij komt doet verdere afbreuk aan onze welvaart en het sociaal opvangnet.

Mijn beste werknemer is een Turk. Onvoorstelbare inzet en geen absurde arbeidsvoorwaarden. We moeten hem zelfs zeggen dat de arbeidsdag voorbij is en dat het tijd is om naar huis te gaan.
Eind maart heb ik een Belg afgedankt omdat zijn mentaliteit totaal verpest was met vakbondsideeën. Hij presteerde dan ook slechts 75% van mijn minimumnorm.

Elk land heeft naar gelang zijn grootte, infrastructuur, ontwikkelingsgraad e.d. de kapaciteit om een bepaald aantal mensen een welvarend thuis te bieden.
Wordt het aantal mensen groter in een land dan de meest gunstige bovenstaande criteria, dan zal de levensstandaard van iedereen in dit land beginnen tedalen.

Dit is logisch maar veel complexer dan je zelf weergeeft. Die grootte, infrastructuur, ontwikkelingsgraad, capaciteit enz zijn geen constanten. Dat is een levende materie die zich aanpast aan de omstandigheden. Omstandigheden die vooral met mentaliteit kunnen gestuurd worden. Kijk maar naar het ondernemerschap in de USA tov de “staat zal wel voor ons zorgen” mentaliteit in België. De USA is nog altijd dé meest productieve economie ter wereld. In België ben je een halve crimineel alleen nog maar omdat je mensen tewerk stelt en daar – hoe durven ze – geld mee verdient.

Als je echt minder mensen wilt, niet boven een bepaalde drempel, dan moet je de “slechten” weren en niet de buitenlanders. Maar het is veel beter om de drempel om tot onze sociale zekerheid toe te treden te verhogen voor iedereen, niet alleen voor buitenlanders. Als het voor iedereen is, is het deugdelijk bestuur, als het alleen voor buitenlanders is, is het racisme = een keuze op basis van afkomst.
Ik hoop dat je niets tegen mijn beste werknemer hebt. Ik hoop dat je iets tegen die Belg hebt die ik wou aannemen maar liever dopte en in het zwart ganse dagen gaat werken.

Als je asielzoekers geen geld meer geeft maar voedsel en dergelijke, in natura dus, dan merk je dat op één jaar tijd de asielaanvragen halveren. Die maatregel was dan ook een gepaste maatregel want je hebt geen enkele rechtgeaarde asielzoeker iets te kort gedaan. Je hebt wel de profiteurs die via weet ik welk misdaadmilieu hier terecht komen de pas afgesneden.

Als een Marokkaan werkloosheidsvergoeding ontvangt en daarbij via een VZW een café, excuseer een ontmoetingscentrum exploiteert dan moet daar tegen opgetreden worden. Niet omdat het een Marokkaan is maar omdat hij profiteert van ons sociaal stelsel en wetten overtreedt.

Dat is dus een zéér belangrijke nuance. Gooi buitenlanders niet op één hoop want dat is racisme. Als je mensen dan toch wilt indelen doe het dan op criteria die ze zelf in de hand hebben zodat ze hun lot in handen hebben en niet ‘voorbestemd’ zijn om in een VB-kaste te leven.