PDA

View Full Version : Democratie volgens het Vlaams Belang


Maarten Malaise
23 april 2009, 18:13
" Wij dragen het principe hoog in het vaandel dat beleid zo efficiënt mogelijk dicht bij en door de Vlaming moet worden gevoerd (subsidiariteit) omdat het beleid dan meer is afgestemd op de regionale en lokale kenmerken van de burgers en op hun onmiddellijke leefomgeving. Voorts pleiten wij voor de rechtstreekse democratie. Burgers moeten volksinitiatieven zoals referenda kunnen gebruiken om politici en regeringscoalities aansprakelijk te stellen voor bestuurlijke fouten en om beslissingen af te dwingen over prangende maatschappelijke keuzes. Volksinitiatieven moeten bindend zijn en afhankelijk van het bestuurlijk niveau waarop ze worden georganiseerd. "

Jos Verhulst
23 april 2009, 21:42
De invoering van direct-democratische besluitvorming staat of valt met de modaliteiten.

Hier zijn zeven vragen die de partijen zouden moeten beantwoorden opdat men een reëel zicht zou kunnen krijgen op hun democratische intenties. Ik beperk me daarbij niet tot de bestuursniveau's waarvoor momenteel verkiezingen aankomen. De vragen betreffen de invoering van het bindend referendum op volksinitiatief (dus geen consultatieve volksraadplegingen of van bovenaf ingerichte plebiscieten).

1) Hoe denkt men het referendum op nationaal niveau in te voeren? Zal men het eenvoudig meerderheidsprincipe laten gelden of communautaire blokkeringsmechanismen inbouwen?

2) Zal men referendums toestaan over alle onderwerpen die tot het betreffende bestuursniveau horen of wil men referendums over bepaalde onderwerpen uitsluiten?

3) Welke procedure voorziet men voor de totstandkoming van de precieze vraagstelling?

4) Welke handtekeningdrempel heeft men in gedachten voor de verschillende bestuursniveau's?

5) Welke beperkingen wenst men eventueel op te leggen aan de wijze waarop de handtekeningen worden verzameld?

6) Wenst men een deelnamequorum op te leggen?

7) Wenst men een recall-procedure in te voeren voor leden van de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht?

circe
19 juni 2009, 12:19
Komen er ook nog antwoorden van de partijen zelf die hier worden gepubliceerd?