PDA

View Full Version : Allochtonen


cdekeule
28 april 2009, 16:05
Mijn vrouw is allochtoon. Stel, Vlaams Belang wint de verkiezingen. Moet ik me zorgen maken?

perf
28 april 2009, 17:30
Beschikt ze over de belgische identiteit?

Flanelcondoom
28 april 2009, 17:31
Zie je ergens in hun programma een deportatiepolitiek?

driewerf
28 april 2009, 17:45
Zie je ergens in hun programma een deportatiepolitiek?

"Wie een hoofddoek draagt tekent automatisch een terugkeercontract". Filip De Winter.

Flanelcondoom
28 april 2009, 17:48
"Wie een hoofddoek draagt tekent automatisch een terugkeercontract". Filip De Winter.

Holle leuzen. Het komt er toch niet van. Stel je eens voor hoeveel maatschappelijk protest er komt in zo'n geval.

roger verhiest
28 april 2009, 17:57
"Wie een hoofddoek draagt tekent automatisch een terugkeercontract". Filip De Winter.

Zelfs mensen die een hoofddoek dragen doordat ze hun haren door een kankerbehadeling verloren ?

roger verhiest
28 april 2009, 18:00
Mijn vrouw is allochtoon. Stel, Vlaams Belang wint de verkiezingen. Moet ik me zorgen maken?

Vast en zeker : alle uiterlijke tekenen van "vreemdheid" zullen dan vrank en vrij mogen dienen ter discriminatie. "De mensen" plegen nu "politiek incorrecte"
discriminaties op een bijna verholen wijze - na een duidelijke VB overwinning
zal dat veel openlijker worden.

Flanelcondoom
28 april 2009, 18:01
Zelfs mensen die een hoofddoek dragen doordat ze hun haren door een kankerbehadeling verloren ?

Ach, ik denk dat het vrij duidelijk is wat ermee wordt bedoeld.

En ergens kan ik mij wel vinden in deze remigratiepolitiek. Veel van die gemeenschappen voelen zich nog steeds Marokkaan of Turk.

Zou uiteraard op volledig vrijwillige basis moeten gebeuren.

globalmedia
28 april 2009, 18:05
Ach, ik denk dat het vrij duidelijk is wat ermee wordt bedoeld.

En ergens kan ik mij wel vinden in deze remigratiepolitiek. Veel van die gemeenschappen voelen zich nog steeds Marokkaan of Turk.

Zou uiteraard op volledig vrijwillige basis moeten gebeuren.
fdw heeft meermaals gezegd dat immigranten gestimuleerd moeten worden om terug te gaan naar het land van herkomst.
Is niet moeilijk hoor,doen ze in bedrijven ook,pest ze weg

Flanelcondoom
28 april 2009, 18:10
fdw heeft meermaals gezegd dat immigranten gestimuleerd moeten worden om terug te gaan naar het land van herkomst.
Is niet moeilijk hoor,doen ze in bedrijven ook,pest ze weg

Wegpesten is niet vrijwillig en je verkrijgt een averechts effect. Onderdrukken doet opwinden, aldus Crowley.

Wat men wel moet doen is in dialoog gaan met de Marokkaanse gemeenschap, en deze benaderen als hetgeen het is: de Marokkaanse gemeenschap.
Inspelend op het nationaal gevoel kunnen de mensen die zich verwant voelen met hun thuisland worden gestimuleerd om te vertrekken.
De mensen die hier wensen te blijven zullen in die gevallen zich voldoende verwant voelen met dit land.

De hoofddoek is een meer symbolisch object voor Dewinter. Hij probeert op die manier aan te tonen dat mensen die zich zodanig sterk verwant voelen met hun thuisland, en niks te vrezen hebben daar, geen echte reden hebben om hier te wonen.

andev
28 april 2009, 18:18
Zelfs mensen die een hoofddoek dragen doordat ze hun haren door een kankerbehadeling verloren ?
Maak er maar weer een grapje van...
Las zojuist iets over een Nederlandse gemeente waar sommige politicasters er niets beters op vonden dan een pak euro's uit te geven voor de aankoop en uitdelen van... oranje hoofddoekjes voor Koninginnedag. Dat zal de aanpassing van die bevolkingsgroep veel helpen! Dat het gros van de plaatselijke echt "Nederlandse" bevolking daar schande over roept zal hen weer worst wezen...
Wij hebben recht op onze manier van leven, wie die niet kan aanvaarden heeft hier niets verloren. Daar waar ze vandaan komen doen ze dat ook niet.
Het gaat uiteraard niet over een lapje stof op je hoofd maar over de betekenis en de boodschap ervan die deze groep ermee wil opdringen!

andev
28 april 2009, 18:19
Zelfs mensen die een hoofddoek dragen doordat ze hun haren door een kankerbehadeling verloren ?
... dubbel - sorry

Flanelcondoom
28 april 2009, 18:20
Maak er maar weer een grapje van...
Las zojuist iets over een Nederlandse gemeente waar sommige politicasters er niets beters op vonden dan een pak euro's uit te geven voor de aankoop en uitdelen van... oranje hoofddoekjes voor Koninginnedag. Dat zal de aanpassing van die bevolkingsgroep veel helpen! Dat het gros van de plaatselijke echt "Nederlandse" bevolking daar schande over roept zal hen weer worst wezen...
Wij hebben recht op onze manier van leven, wie die niet kan aanvaarden heeft hier niets verloren. Daar waar ze vandaan komen doen ze dat ook niet.
Het gaat uiteraard niet over een lapje stof op je hoofd maar over de betekenis en de boodschap ervan die deze groep ermee wil opdringen!

Jullie manier van leven... Is dat het kleinburgerlijk postkatholiek bekrompen leven?

globalmedia
28 april 2009, 18:28
Maak er maar weer een grapje van...
Las zojuist iets over een Nederlandse gemeente waar sommige politicasters er niets beters op vonden dan een pak euro's uit te geven voor de aankoop en uitdelen van... oranje hoofddoekjes voor Koninginnedag. Dat zal de aanpassing van die bevolkingsgroep veel helpen! Dat het gros van de plaatselijke echt "Nederlandse" bevolking daar schande over roept zal hen weer worst wezen...
Wij hebben recht op onze manier van leven, wie die niet kan aanvaarden heeft hier niets verloren. Daar waar ze vandaan komen doen ze dat ook niet.
Het gaat uiteraard niet over een lapje stof op je hoofd maar over de betekenis en de boodschap ervan die deze groep ermee wil opdringen!

nee het gaat hier om economie,dat doekje om maar een voorwendsel

andev
28 april 2009, 18:38
Jullie manier van leven... Is dat het kleinburgerlijk postkatholiek bekrompen leven?
Absoluut niet! Ik denk wel aan het volgende:
Abou Jahjah: indien de multicul ons niet zint moeten WIJ maar verhuizen!
Een imman: We moeten een staat in de staat vormen tot we die staat kunnen overnemen.
Hoofddoekjes, halal, moskee's, burka's, gestadige aangroei via import- en schijnhuwelijken, hoog geboortecijfer (in het Brusselse is Mohammed de meest voorkomende naam voor pasgeborene...), de minachting die sommigen voor niet-moslims hebben, wat er te leren valt over wat er overal ter wereld van nieuws op ons afkomt ivm de zegeningen van de islam enz enz enz
... ik post het hier maar nog eens.
Waarom krijg ik ivm deze posting geen commentaar ?

Flanelcondoom
28 april 2009, 18:40
En eens ze weg zijn, kan je terug leven zoals vroeger, met VTM en kerkbezoekjes?

andev
28 april 2009, 18:42
Wegpesten is niet vrijwillig en je verkrijgt een averechts effect. Onderdrukken doet opwinden, aldus Crowley.

Wat men wel moet doen is in dialoog gaan met de Marokkaanse gemeenschap, en deze benaderen als hetgeen het is: de Marokkaanse gemeenschap.
Inspelend op het nationaal gevoel kunnen de mensen die zich verwant voelen met hun thuisland worden gestimuleerd om te vertrekken.
De mensen die hier wensen te blijven zullen in die gevallen zich voldoende verwant voelen met dit land.

De hoofddoek is een meer symbolisch object voor Dewinter. Hij probeert op die manier aan te tonen dat mensen die zich zodanig sterk verwant voelen met hun thuisland, en niks te vrezen hebben daar, geen echte reden hebben om hier te wonen.
De voornaamste reden waarom velen onder hen naar hier komen... is doodgewoon omdat het hier beter en gemakkelijker leven is dan in hun eigen land. Ze behouden trouwens hun nationaal gevoel en gewoontes. Waarom zouden ze, na een praatje, vanzelf terugkeren naar hun vroegere leeftoestand?
Indien het maar over een paar duizenden zou gaan, maar er zijn miljoenen en miljoenen mensen op de wereld die het niet zo goed hebben als wij... moeten wij die hier allemaal, op onze kosten, onderdak bieden?
En dan nog willen dat wij ons aan hen aanpassen ipv omgekeerd?

andev
28 april 2009, 18:49
En eens ze weg zijn, kan je terug leven zoals vroeger, met VTM en kerkbezoekjes?
Wat leuteren en lachen is blijkbaar het enige zinvol dat je er kunt aan toevoegen. Wat bewijst dat ik gelijk heb, dus....
Er staan hier en daar op het forum wel meer postings waar men geen antwoord meer kan voor verzinnen. Men doet dan bvb alsof men ze niet gelezen heeft of zo...
De pro- en contra-lezers zullen zelf wel hun conclusies trekken en voor zichzelf uitmaken of ze met bepaalde opmerkingen akkoord gaan of niet, dat hoef jij en anderen niet in hun plaats te doen. Vrije meningsuiting?

Andy
28 april 2009, 18:50
Ach, ik denk dat het vrij duidelijk is wat ermee wordt bedoeld.

En ergens kan ik mij wel vinden in deze remigratiepolitiek. Veel van die gemeenschappen voelen zich nog steeds Marokkaan of Turk.

Zou uiteraard op volledig vrijwillige basis moeten gebeuren.

"Remigratiepolitiek" en "vrijwillig" lijken me echter tegengestelde begrippen. Vanaf het ogenblik dat je mensen ertoe aanzet te vertrekken is het niet meer hun keuze, maar een keuze die hen werd opgedrongen. Daarnaast zouden maatregels die tot doel hebben allochtonen te doen vertrekken, per definitie enkel gericht mogen zijn op allochtonen (of toch dat deel waar je vanaf wil). Dat leidt tot een discriminatoire situatie waarin je een pestbeleid of een terugkeerbonus verstrekt aan allochtonen maar niet aan autochtonen.

Flanelcondoom
28 april 2009, 18:57
"Remigratiepolitiek" en "vrijwillig" lijken me echter tegengestelde begrippen. Vanaf het ogenblik dat je mensen ertoe aanzet te vertrekken is het niet meer hun keuze, maar een keuze die hen werd opgedrongen. Daarnaast zouden maatregels die tot doel hebben allochtonen te doen vertrekken, per definitie enkel gericht mogen zijn op allochtonen (of toch dat deel waar je vanaf wil). Dat leidt tot een discriminatoire situatie waarin je een pestbeleid of een terugkeerbonus verstrekt aan allochtonen maar niet aan autochtonen.

Niet noodzakelijk. Momenteel is er een conflictsituatie tussen de gemeenschappen. Dit omdat er niet wordt geluisterd naar de allochtone gemeenschappen als zijnde allochtone gemeenschappen. Ofwel wordt erop gehamerd, ofwel wordt ermee omgegaan als met Belgen.

Beide aanpakken zijn verkeerd: het gaat hier om stukjes Marokko (of een ander land) in ons land. In sommige gevallen zelfs over enclaves.

Aangezien naar mijn mening de multiculturele samenleving zoals wij die hier kennen, bestaande uit geimporteerde subproleten die wegens miserabele economische omstandigheden samenhokken en volatiele elementen worden, niet een werkende optie is, moeten we andere opties beginnen te overwegen.

Daarom begon ik over dialoog. Geld blijven pompen in jeugdbewegingen, kampanjes en andere sociale kwakzalverij zal niks uitmaken. Men moet eens horen wat die mensen echt willen, wat we hen kunnen geven, en wat de opties zijn.
De levensomstandigheden van deze groepen mensen opkrikken met belastinggeld, en de boze autochtone meute bedwingen met tolerokampanjes is een onmogelijkheid.

andev
28 april 2009, 19:03
"Remigratiepolitiek" en "vrijwillig" lijken me echter tegengestelde begrippen. Vanaf het ogenblik dat je mensen ertoe aanzet te vertrekken is het niet meer hun keuze, maar een keuze die hen werd opgedrongen. Daarnaast zouden maatregels die tot doel hebben allochtonen te doen vertrekken, per definitie enkel gericht mogen zijn op allochtonen (of toch dat deel waar je vanaf wil). Dat leidt tot een discriminatoire situatie waarin je een pestbeleid of een terugkeerbonus verstrekt aan allochtonen maar niet aan autochtonen.
Het gaat inderdaad om het deel waar we met reden weer vanaf willen, niet over "alle allochtonen".
Hoe kun je nu een terugkeerbonus verstrekken aan... autochtonen? Om vanuit hun eigen land terug te keren naar? Ik heb het wel over echte autochtonen, niet Nieuwe of Nep Belgen die zich helemaal geen Belg voelen tenzij voor wat er te rapen valt. Zelfs "hier geboren zijn" heeft geen enkele waarde indien ze eigenlijk blijven wie en wat ze waren. Indien ik voor een paar jaar naar China ga en mijn vrouw baart daar een kind, is dat ook geen Chinees!

driewerf
28 april 2009, 19:16
Ach, ik denk dat het vrij duidelijk is wat ermee wordt bedoeld.

En ergens kan ik mij wel vinden in deze remigratiepolitiek. Veel van die gemeenschappen voelen zich nog steeds Marokkaan of Turk.

Zou uiteraard op volledig vrijwillige basis moeten gebeuren.

Zo, dus omdat je je Marokkaan of Turk voelt (zou voelen) kan een deportatie wel? Dat komt neer op én racisme (of gaan we hetzelfde doen met de Nederlanders, Italianen, Fransen, Rwandezen etc.) én het maakt het hebben van een opinie - ik voel mij Turk - tot een misdaad.
"Het hebben van een opinie - men hoeft ze dan immers niet eens te uiten, zoals in het geval van revisionisme/negationisme.

Flanelcondoom
28 april 2009, 19:19
Zo, dus omdat je je Marokkaan of Turk voelt (zou voelen) kan een deportatie wel? Dat komt neer op én racisme (of gaan we hetzelfde doen met de Nederlanders, Italianen, Fransen, Rwandezen etc.) én het maakt het hebben van een opinie - ik voel mij Turk - tot een misdaad.
"Het hebben van een opinie - men hoeft ze dan immers niet eens te uiten, zoals in het geval van revisionisme/negationisme.

Zwakjes. Veel te veralgemenend, theoretisch discours zonder enige nuance.

Je zit te hard vastgeroest in concepten en idealen.

Jezelf bedienen van Hoofdzonden (racisme, vrijheid van meningsuiting) en alles reduceren tot deze Hoofdzonden is sofisme.

Flanelcondoom
28 april 2009, 19:22
Bovendien begin je met goedkope retoriek. Ik heb nergens iets gezegd over deportatie.

Andy
28 april 2009, 19:34
Niet noodzakelijk. Momenteel is er een conflictsituatie tussen de gemeenschappen. Dit omdat er niet wordt geluisterd naar de allochtone gemeenschappen als zijnde allochtone gemeenschappen. Ofwel wordt erop gehamerd, ofwel wordt ermee omgegaan als met Belgen.
Als je met de allochtone gemeenschappen wil dialogeren als gemeenschap, waarom dan niet de allochtone middenvelden verder uitbouwen? Momenteel stelt dat allochtone middenveld weinig of niets voor. Misschien ligt daar een taak voor de overheid (ervan uitgaande dat ze de individualistische benadering niet wil of kan voortzetten)?

Beide aanpakken zijn verkeerd: het gaat hier om stukjes Marokko (of een ander land) in ons land. In sommige gevallen zelfs over enclaves.
Waarom niet gewoon veronderstellen dat zij die willen vertrekken wel op eigen initiatief zullen vertrekken (of al vertrokken zijn)?
Mij lijkt het dat die 'stukjes Marokko' eerder subculturen zijn waarin aspecten van 2e en 3e generatie-culturen versmolten zijn met (een deel van) de Antwerpse stadscultuur.

Aangezien naar mijn mening de multiculturele samenleving zoals wij die hier kennen, bestaande uit geimporteerde subproleten die wegens miserabele economische omstandigheden samenhokken en volatiele elementen worden, niet een werkende optie is, moeten we andere opties beginnen te overwegen.

Daarom begon ik over dialoog. Geld blijven pompen in jeugdbewegingen, kampanjes en andere sociale kwakzalverij zal niks uitmaken. Men moet eens horen wat die mensen echt willen, wat we hen kunnen geven, en wat de opties zijn.
De levensomstandigheden van deze groepen mensen opkrikken met belastinggeld, en de boze autochtone meute bedwingen met tolerokampanjes is een onmogelijkheid.
Ik ben met je analyse eens. De situatie vandaag de dag is soms erg schrijnend. Dat er aan de armoede onder allochtonen iets moet gebeuren klopt, maar dat geldt natuurlijk ook voor de armoede onder de andere Sinjoren. De ene arme doen vertrekken om in Marokko arm te wezen, om de andere hier te houden lijkt me nogal arbitrair als oplossing.
Misschien is het interessanter om eens grondig na te denken over de oorzaken van die armoede teneinde dit lompenproletariaat weg te werken/te doen promoveren? Algemene maatregelen die tot doel hebben de armoede te bekampen gaan daar veel efficiënter in zijn dan een beleid dat zich maar op een deel van het probleem toespitst. Ik dan dan bvb aan strengere controle op huisjesmelken, controle op het aangaan van consumentenkredieten, in crisistijd afstappen van het 40-urensysteem, het belang van inkomsten uit kapitaal (en in mindere mate loon) afbouwen ten voordele van een 'basisinkomen', de verdere uitbouw van enkele zgn publieke diensten,...

Andy
28 april 2009, 19:42
Het gaat inderdaad om het deel waar we met reden weer vanaf willen, niet over "alle allochtonen".
Hoe kun je nu een terugkeerbonus verstrekken aan... autochtonen? Om vanuit hun eigen land terug te keren naar? Ik heb het wel over echte autochtonen, niet Nieuwe of Nep Belgen die zich helemaal geen Belg voelen tenzij voor wat er te rapen valt. Zelfs "hier geboren zijn" heeft geen enkele waarde indien ze eigenlijk blijven wie en wat ze waren. Indien ik voor een paar jaar naar China ga en mijn vrouw baart daar een kind, is dat ook geen Chinees!
Het zou er in de praktijk bvb op neerkomen dat ik mijn reis of zelfs emigratie naar Istanboel zelf mag betalen terwijl mijn buur die betaald krijgt. Zoiets is discriminatie m.i. ethisch onaanvaardbaar.

djimi
28 april 2009, 20:08
...

dialoog

...Dat klinkt wel goed, maar als we even in overweging nemen dat 'wij' het daar al zo moeilijk mee hebben als 'we' enkel nog maar 'onder elkaar' aan 't discussiëren zijn (ter illustratie: de vele scheldpartijen hier op 't forum), dan ben ik toch al wat sceptischer.

Dat betekent niet dat ik dat een slecht idee zou vinden, hé! Integendeel zelfs, ik ben er absoluut voor gewonnen.


Ik hoop alleen dat er voldoende mondige en eerlijke partners voor die dialoog kunnen worden gevonden.

Durven 'wij' wel het achterste van onze tong laten zien? En hoe zit het aan 'de andere kant'?

Ménen 'wij' wel voldoende wat 'wij' zeggen? En hoe zit het aan 'de andere kant'?

Slagen 'wij' er in 'onze' wensen - als we die al zouden hebben - voldoende duidelijk kenbaar te maken? En hoe zit het aan 'de andere kant'?Eén ding staat - volgens mij dan toch - wel vast:

als het niet heel snel tot een ernstige dialoog komt - en daar mogen wat mij betreft gerust voor iederéén harde en pijnlijke woorden bij vallen - zal het niet goed aflopen, noch voor 'ons', noch voor 'hen'.

djimi
28 april 2009, 20:13
Als je met de allochtone gemeenschappen wil dialogeren als gemeenschap, waarom dan niet de allochtone middenvelden verder uitbouwen? Momenteel stelt dat allochtone middenveld weinig of niets voor. Misschien ligt daar een taak voor de overheid (ervan uitgaande dat ze de individualistische benadering niet wil of kan voortzetten)?

Waarom niet gewoon veronderstellen dat zij die willen vertrekken wel op eigen initiatief zullen vertrekken (of al vertrokken zijn)?
Mij lijkt het dat die 'stukjes Marokko' eerder subculturen zijn waarin aspecten van 2e en 3e generatie-culturen versmolten zijn met (een deel van) de Antwerpse stadscultuur.

Ik ben met je analyse eens. De situatie vandaag de dag is soms erg schrijnend. Dat er aan de armoede onder allochtonen iets moet gebeuren klopt, maar dat geldt natuurlijk ook voor de armoede onder de andere Sinjoren. De ene arme doen vertrekken om in Marokko arm te wezen, om de andere hier te houden lijkt me nogal arbitrair als oplossing.
Misschien is het interessanter om eens grondig na te denken over de oorzaken van die armoede teneinde dit lompenproletariaat weg te werken/te doen promoveren? Algemene maatregelen die tot doel hebben de armoede te bekampen gaan daar veel efficiënter in zijn dan een beleid dat zich maar op een deel van het probleem toespitst. Ik dan dan bvb aan strengere controle op huisjesmelken, controle op het aangaan van consumentenkredieten, in crisistijd afstappen van het 40-urensysteem, het belang van inkomsten uit kapitaal (en in mindere mate loon) afbouwen ten voordele van een 'basisinkomen', de verdere uitbouw van enkele zgn publieke diensten,...

Deze bijdrage bevat zeer interessante elementen die kunnen bijdragen tot een oplossing.

Dank je, Andy.

corse
28 april 2009, 20:26
Integratie:

Immigratie en integratie zijn enkel mogelijk wanneer de immigrant zich rechtstreeks in de nieuwe samenleving bevindt.
Wanneer de immigrant zich in een eigen gemeenschap afzondert met eigen landgenoten, zijn eigen kerken of moskeeën bouwt, zijn eigen koopcentrums creëert, dan is integratie onmogelijk.
Integratie is enkel mogelijk door volledige inburgering in een vreemde samenleving.
Vermits de meeste immigratie economisch gedwongen is, en niet berust op persoonlijke vrijheid, kan er geen integratie mogelijk zijn.
In de eerste plaats moet ieder mens de mogelijkheid hebben om in eigen land een behoorlijk leven te kunnen leiden, dit is een mensenrecht.

Een hongerende mens een vis te eten geven is een sociale daad.
Deze mens in eigen land leren vissen, dit is een definitieve oplossing voor zijn honger.
Economische hulp, vooral in de automatisering van de landbouw, wetenschappelijke en medische studies overbrengen enz.
Dit om volksverhuizingen te voorkomen!
Zelfs bij eigen volk (de gegoede klasse) zien we dat integratie onmogelijk is.
Deze vestigen zich in rijke getto’s en leven afzonderlijk, (apartheid), integratie is zeker niet mogelijk en vooral niet wenselijk.
In de VS worden rijke getto’s afgesloten met slagbomen.

Van uit het verleden weten we dat Europeanen de meest slechte integrerende immigranten zijn.
In Chicago (VS) zijn er na 10 generaties nog Vlamingen die zich niet volledig kunnen aanpassen en in eigen getto’s leven.
http://www.arts.kuleuven.be/F206/amdoc2002/gazette_van_Detroit/vandaag.htm
In Australië, Zuid-Afrika en Canada zijn er nog vele Europeanen die na vele generaties in eigen getto’s leven.
Zelfs in eigen land wanneer stedelingen zich naar buitengemeenten begeven, dan kunnen nevenverschijnselen zoals: (aanpassen aan vreemde dialecten, acceptatie, eigenheid en gewoonten) zich voordoen.
Zelfs Vlamingen en Walen die in eigen land moeten samenleven vormen een eeuwenlange eindeloze strijdt.

De mens is een individu dat gedurende duizenden jaren gebonden is aan culturen, religies, tradities, families, eigenheid en gewoonten.
De universele mens bestaat niet, mondiale integratie is een illusie.
We kunnen de mens niet omvormen tot een wereldnomade die enkel industrie en geld achterna trekt.

Als enkel de *gegoede klasse niet moet immigreren en integreren en wel cultuur, religies, tradities, familieverband, eigenheid en gewoonten kan hebben dan is dat fundamenteel fout en vals.
De minder gegoeden zijn dan enkel een rader in de economische machine.
§ Immigranten zijn een makkelijke prooi voor werkgevers, een hapje dat geen vragen stelt en goedkoop werkt.
§ De neoliberale ideologie hierachter is: het uitbuiten van mens door mens is toegestaan.
§ Zoals ook het “Gnoe effect” het bruggen bouwen op de lijken van andere is toegestaan.
§ Men verknecht andermans vrijheid ten gunste van zijn eigen vrijheid.

Wat natuurlijk het door jaren en met veel geduld opgebouwde sociaal systeem ondermijnde en voer is voor de rechts-radicalen!
Enkel de werkende klasse wordt hier in vraag gesteld, *de gegoede klasse, het beurs profitariaat en de rechtse happy few niet.
(*De gegoede klasse: de economische, ambtelijke en religie-elite zij zijn de happy few, de bevoorrechte, het profitariaat, zij profiteren van de ongelijke verdeling van kennis, geld en rijkdom)
Alle systemen waarbij privilegies en voorrechten generaties lang erfelijk worden overgedragen zijn ondemocratisch, andere leden van de samenleving zijn daardoor kansloos.

Zoals ook de homo economicus, homo reclamicus, homo consumentist en het neoliberaal paradijs niet echt bestaat, zo bestaat ook de universele mens niet.
Alle vormen van mondiale integratie zijn een uit zijn verband getrokken tijdelijke samenlevingswijze.

Nationalisme en racisme wordt gecreëerd door het neoliberalisme, het doel hiervan is de gevestigde sociale samenleving te destabiliseren, chaos en verdeeldheid is de inspiratiebron.
Integratie is een economisch werktuig, het zijn mensen die zich door anderen laten gebruiken of misbruiken, al dan niet uit vrije wil en daardoor in handen zijn van een economisch regime, dit is valse vrijheid.
Marktfundamentalisme schuwt “geen enkele vorm” van subtiel gedwongen integratie.
De belangrijkste oorzaken voor de toestroom van migranten zijn de slechte economische situatie in hun thuisland:
(bijvoorbeeld sommige Arabische landen) (bijvoorbeeld de Oost-Europeaan, de oorlogen en de valuta verschil dat nog steeds door het neoliberalisme wordt gehandhaafd omdat het migratiebevorderend werkt, en de door jaren met veel geduld opgebouwde sociale systemen destabiliseert.

Ook het verhuizen naar belastingsparadijzen en naar landen met een hypocriet belastingssysteem behoren hiertoe.

Volksverhuizingen moeten bij de wortel aangepakt worden, dit om onnodige immigratie en integratie te voorkomen.
Men moet de gevolgen niet bestrijden maar de oorzaak wegnemen, dweilen met de kraan open is een hopenloze situatie!
De volkeren van de wereld worden hier niet in vraag gesteld, maar wel diegenen die deze volksverhuizingen veroorzaken, laten we niet afwijken van de essentie.
En of volksverhuizingen hoe dan ook uit vrije wil gebeuren.
En of de mens verplicht wordt zoals een nomade industrie en geld achterna te jagen?
En of volksverhuizingen racisme en nationalisme veroorzaken en voer zijn voor de rechts radicalen en agressie, destabilisatie en oorlogen losweken?

An Michiels
28 april 2009, 21:16
Mijn vrouw is allochtoon. Stel, Vlaams Belang wint de verkiezingen. Moet ik me zorgen maken?

Neen, waarom? Omdat wij vragen dat iedereen die zich in Vlaanderen komt vestigen, zich aanpast aan de Vlaamse normen en waarden?
En dan heb ik het niet over bloemkool met witte saus kunnen maken, maar wel over het elementaire feit om de taal van dit land te leren, om je kinderen op te voeden in de taal van dit land (welke taal je thuis praat, zal mij worst wezen, maar omdat je kinderen hier naar school moeten gaan, zullen zij toch Nederlands moeten kennen. En dit best al voor zij hun eerste stapjes op de speelplaats zetten.)
Dan heb ik het ook over respect (en da's dus niet een allochtone jongen van zo'n 14-15 jaar die je vlak in je gezicht zegt dat hij toch niet naar je luistert omdat je 'maar' een vrouw bent).
Dan heb ik het ook over het aannemen van een attitude waarbij zich inzetten (zowel op school als later op de werkvloer) belangrijk is.
En ja, dan heb ik het ook over het dragen van een hoofddoek. Niet omwille van dat lapje stof, maar wel omwille van de hele symboliek die erachter schuilt. Als ik in mijn tuin een Vlaamse Leeuw hang, dan is dat niet omdat ik die kleuren zo mooi vind, maar wel omwille van hetgeen die Leeuw voor mij symboliseert. Als een allochtone vrouw een hoofddoek draagt, dan is dat niet in de eerste plaats omdat ze dat zo mooi vindt, maar wel omdat ze daarmee een duidelijk standpunt inneemt. En voor mij mag zij dat, zelfs op straat (vrije meningsuiting, weet je wel) maar niet op die plaatsen waar zij geacht wordt onze maatschappij te vertegenwoordigen (zoals aan het loket van een gemeente of voor de klas in een school). Als ik me wil vestigen in een ander land - of gewoon op vakantie wil gaan in een ander land - dan vind ik het heel normaal dat ik me aanpas aan de gewoontes van dat land. Wel, ik verwacht niet meer, maar ook niet minder van de allochtonen die hier wonen (of ze nu van de eerste, tweede, derde of vierde generatie zijn)
Wie zich dus aanpast, moet helemaal geen schrik hebben, zelfs al zou het Vlaams Belang plots een absolute meerderheid halen in dit land.

cdekeule
28 april 2009, 21:31
Neen, waarom? Omdat wij vragen dat iedereen die zich in Vlaanderen komt vestigen, zich aanpast aan de Vlaamse normen en waarden?
En dan heb ik het niet over bloemkool met witte saus kunnen maken, maar wel over het elementaire feit om de taal van dit land te leren, om je kinderen op te voeden in de taal van dit land (welke taal je thuis praat, zal mij worst wezen, maar omdat je kinderen hier naar school moeten gaan,

wij geven huisonderwijs :-)

zullen zij toch Nederlands moeten kennen. En dit best al voor zij hun eerste stapjes op de speelplaats zetten.)
Dan heb ik het ook over respect (en da's dus niet een allochtone jongen van zo'n 14-15 jaar die je vlak in je gezicht zegt dat hij toch niet naar je luistert omdat je 'maar' een vrouw bent).
Dan heb ik het ook over het aannemen van een attitude waarbij zich inzetten (zowel op school als later op de werkvloer) belangrijk is.
En ja, dan heb ik het ook over het dragen van een hoofddoek. Niet omwille van dat lapje stof, maar wel omwille van de hele symboliek die erachter schuilt. Als ik in mijn tuin een Vlaamse Leeuw hang, dan is dat niet omdat ik die kleuren zo mooi vind, maar wel omwille van hetgeen die Leeuw voor mij symboliseert. Als een allochtone vrouw een hoofddoek draagt, dan is dat niet in de eerste plaats omdat ze dat zo mooi vindt, maar wel omdat ze daarmee een duidelijk standpunt inneemt. En voor mij mag zij dat, zelfs op straat (vrije meningsuiting, weet je wel) maar niet op die plaatsen waar zij geacht wordt onze maatschappij te vertegenwoordigen (zoals aan het loket van een gemeente of voor de klas in een school). Als ik me wil vestigen in een ander land - of gewoon op vakantie wil gaan in een ander land - dan vind ik het heel normaal dat ik me aanpas aan de gewoontes van dat land. Wel, ik verwacht niet meer, maar ook niet minder van de allochtonen die hier wonen (of ze nu van de eerste, tweede, derde of vierde generatie zijn)
Wie zich dus aanpast, moet helemaal geen schrik hebben, zelfs al zou het Vlaams Belang plots een absolute meerderheid halen in dit land.

Maar wat zijn de Vlaamse normen en waarden? Ik zou het zelf (als Vlaming) niet weten. En wie bepaalt die dan uiteindelijk?

globalmedia
28 april 2009, 21:36
wij geven huisonderwijs :-)Maar wat zijn de Vlaamse normen en waarden? Ik zou het zelf (als Vlaming) niet weten. En wie bepaalt die dan uiteindelijk?

normen en waarden?
die bepaal jezelf...

Flanelcondoom
28 april 2009, 21:38
normen en waarden?

Do what thou Wilt shall be the whole of the Law.

cdekeule
28 april 2009, 21:40
normen en waarden?
die bepaal jezelf...

Ja, maar hoe kunnen allochtonen zich aanpassen aan Vlaamse waarden en normen? Wat zijn Vlaamse waarden en normen?

An Michiels
28 april 2009, 21:53
Wat zijn Vlaamse waarden en normen?

Om er maar enkele te noemen: respect voor man én vrouw, gelijkwaardigheid van man en vrouw, scheiding tussen kerk en staat, de wil om de taal van je nieuwe land te leren.
Is dat zo moeilijk om je daaraan aan te passen als allochtoon?

Flanelcondoom
28 april 2009, 21:54
Om er maar enkele te noemen: respect voor man én vrouw, gelijkwaardigheid van man en vrouw, scheiding tussen kerk en staat, de wil om de taal van je nieuwe land te leren.
Is dat zo moeilijk om je daaraan aan te passen als allochtoon?

Voor iemand voor wie macht vanuit een clericaal kader komt, ja.

globalmedia
28 april 2009, 21:55
Om er maar enkele te noemen: respect voor man én vrouw, gelijkwaardigheid van man en vrouw, scheiding tussen kerk en staat, de wil om de taal van je nieuwe land te leren.
Is dat zo moeilijk om je daaraan aan te passen als allochtoon?


kunt u ook een aantal "vlaamse" waarden opnoemen.

longhorn
28 april 2009, 22:23
kunt u ook een aantal "vlaamse" waarden opnoemen.

Zijn dat dan geen waarden die in Vlaanderen (zouden moeten)gelden? Of doen we gewoon weer een beetje tegendraads?

globalmedia
28 april 2009, 22:24
Zijn dat dan geen waarden die in Vlaanderen (zouden moeten)gelden? Of doen we gewoon weer een beetje tegendraads?

ja die zijn vrij universeel,maar wat zijn nu die "vlaamse waarden"

Maximus Aurelius
28 april 2009, 22:46
ja die zijn vrij universeel,maar wat zijn nu die "vlaamse waarden"Ik denk dat je al behoorlijk blind moet zijn om niet te zien dat daar weinig universeels aan is.


Of kijkt meneer niet naar het TV1 journaal?

CLAESSENS Joris
28 april 2009, 22:48
ja die zijn vrij universeel,maar wat zijn nu die "vlaamse waarden"

Die zijn dus helemaal niet universeel.
Het is niet voor niets dat de 'universele' rechten van de mens in een aantal Arabische landen aanvaard en ondertekend worden... maar wel enkel met die verstande dat zij ondergeschikt zijn aan de Sharia.
Je bewijst trouwens het punt van An. Dat jij die waarden sowieso als 'universeel' aanvaard maakt dat ze de jouwe en bij uitbreiding de onze zijn.

An en het VB spreken wanneer ze het hebben over de Vlaamse cultuur trouwens nooit (zoals jij impliceert) over iets dat los van de wereld laat staan los van onze directe omgeving staat.
Zij spreken over een Vlaams Vlaanderen in een Europees Europa.

En is dat wel zo verwerpelijk?
Vindt jij dat de Chinese cultuur maar helemaal moet verdwijnen om plaats te maken voor ideologisch modernisme (lees weg met alles wat oud is...)?
Waarom zouden de Vlamingen dat dan wel moeten?

Hoe komt het dat mensen zoals jij altijd zwijmelen als ze in India met een graftombe voor één prinses en een paar duizend slaven worden geconfronteerd, wanneer ze met een stapel stenen bedoeld als eerbetoon aan een overleden Farao waar het bloed van duizenden slaven aankleeft maar niet wanneer ze met de eigen geschiedenis en cultuur geconfronteerd worden.
Dat is eigenlijk wel op het randje van schizofreen nietwaar?

Een voortvloeisel daaruit is dan ook bvb dat een religieus ideologisch arabisch hoofddoek moet kunnen, zelfs al stoort het de autochtone bevolking maar de eigen godsdiensten moeten en zullen afgeschaft worden want niet meer van deze tijd.
Schizofreen weet je wel...

Andy
28 april 2009, 22:57
Neen, waarom? Omdat wij vragen dat iedereen die zich in Vlaanderen komt vestigen, zich aanpast aan de Vlaamse normen en waarden?
En dan heb ik het niet over bloemkool met witte saus kunnen maken, maar wel over het elementaire feit om de taal van dit land te leren, om je kinderen op te voeden in de taal van dit land (welke taal je thuis praat, zal mij worst wezen, maar omdat je kinderen hier naar school moeten gaan, zullen zij toch Nederlands moeten kennen. En dit best al voor zij hun eerste stapjes op de speelplaats zetten.)
Dan heb ik het ook over respect (en da's dus niet een allochtone jongen van zo'n 14-15 jaar die je vlak in je gezicht zegt dat hij toch niet naar je luistert omdat je 'maar' een vrouw bent).
Dan heb ik het ook over het aannemen van een attitude waarbij zich inzetten (zowel op school als later op de werkvloer) belangrijk is.
En ja, dan heb ik het ook over het dragen van een hoofddoek. Niet omwille van dat lapje stof, maar wel omwille van de hele symboliek die erachter schuilt. Als ik in mijn tuin een Vlaamse Leeuw hang, dan is dat niet omdat ik die kleuren zo mooi vind, maar wel omwille van hetgeen die Leeuw voor mij symboliseert. Als een allochtone vrouw een hoofddoek draagt, dan is dat niet in de eerste plaats omdat ze dat zo mooi vindt, maar wel omdat ze daarmee een duidelijk standpunt inneemt. (noot van mezelf: dit moet natuurlijk zijn: "omdat ze daarmee een duidelijk standpunt inneemt voor mij") En voor mij mag zij dat, zelfs op straat (vrije meningsuiting, weet je wel) maar niet op die plaatsen waar zij geacht wordt onze maatschappij te vertegenwoordigen (zoals aan het loket van een gemeente of voor de klas in een school). Als ik me wil vestigen in een ander land - of gewoon op vakantie wil gaan in een ander land - dan vind ik het heel normaal dat ik me aanpas aan de gewoontes van dat land. Wel, ik verwacht niet meer, maar ook niet minder van de allochtonen die hier wonen (of ze nu van de eerste, tweede, derde of vierde generatie zijn)
Wie zich dus aanpast, moet helemaal geen schrik hebben, zelfs al zou het Vlaams Belang plots een absolute meerderheid halen in dit land.
Het probleem met uw redenering is dat u zelf (terecht) het recht opeist te mogen beslissen waar de door u gebruikte symbolen voor staan, terwijl u dit recht aan moslima's ontzegt. U zegt bvb zelf te mogen uitmaken of u een Vlaamse vlag in uw tuin plant omdat u de kleuren ervan mooi vindt of omdat u zich aangesproken voelt door de betekenis die u aan die vlag toekent. Deze vrijheid - te mogen uitmaken wat je verstaat onder de door u gebruikte symbolen - behoort volgens mij ook tot de vrijheid van meningsuiting.

Een moslima die daarentegen een hoofddoek draagt heeft in uw redenering niet langer het recht te mogen uitmaken waarom zij die hoofddoek draagt. U verwijst naar de vage 'symboliek' die u daarachter ziet. De betekenis die die moslima daarin ziet laat u geheel onbesproken. Nochtans kan een individuele moslima de hoofddoek dragen uit traditionele, religieuze, praktische, modieuze, segregerende of andere redenen. Mij lijkt het essentieel ook deze moslima de kans te geven minstens toe te lichten waarom zij die hoofddoek wenst te dragen.

Tenslotte wil ik er ook nog op wijzen dat 'de gewoontes van ons land' momenteel een zekere mate van keuzevrijheid inhouden, zeker met betrekking tot het al dan niet dragen van een hoofddoek. Even rondkijken in een doorsnee middelgrote Vlaamse stad zal je al snel leren dat er niet zoiets bestaat als 'de gewoonte' mbt de hoofddoek. Sommige vrouwen dragen er eentje, andere dragen er geen. Als loketbedienden de samenleving moeten vertegenwoordigen, en het al dan niet dragen van een hoofddoek voor u een belangrijk aspect van dit 'vertegenwoordigen' is, dan is het logischer om te pleiten voor quota van hoofddoekdragende vrouwen. Niet dat ik voor dat laatste gewonnen ben nota bene...

mvg,

Andy

Maximus Aurelius
28 april 2009, 22:59
Het probleem met uw redenering is dat u zelf (terecht) het recht opeist te mogen beslissen wat de door u gebruikte symbolen voor staan, terwijl u dit recht aan moslima's ontzegt. U zegt bvb zelf te mogen uitmaken of u een Vlaamse vlag in uw tuin plant omdat u de kleuren ervan mooi vindt of omdat u zich aangesproken voelt door de betekenis die u aan die vlag toekent. Deze vrijheid - te mogen uitmaken wat je verstaat onder de door u gebruikte symbolen - behoort volgens mij ook tot de vrijheid van meningsuiting.

Een moslima die daarentegen een hoofddoek draagt heeft in uw redenering niet langer het recht te mogen uitmaken waarom zij die hoofddoek draagt. U verwijst naar de vage 'symboliek' die u daarachter ziet. De betekenis die die moslima daarin ziet laat u geheel onbesproken. Nochtans kan een individuele moslima de hoofddoek dragen uit traditionele, religieuze, praktische, modieuze, segregerende of andere redenen. Mij lijkt het essentieel ook deze moslima de kans te geven minstens toe te lichten waarom zij die hoofddoek wenst te dragen.

Tenslotte wil ik er ook nog op wijzen dat 'de gewoontes van ons land' momenteel een zekere mate van keuzevrijheid inhouden, zeker met betrekking tot het al dan niet dragen van een hoofddoek. Even rondkijken in een doorsnee middelgrote Vlaamse stad zal je al snel leren dat er niet zoiets bestaat als 'de gewoonte' mbt de hoofddoek. Sommige vrouwen dragen er eentje, andere dragen er geen. Als loketbedienden de samenleving moeten vertegenwoordigen, en het al dan niet dragen van een hoofddoek voor u een belangrijk aspect van dit 'vertegenwoordigen' is, dan is het logischer om te pleiten voor quota van hoofddoekdragende vrouwen. Niet dat ik voor dat laatste gewonnen ben nota bene...

mvg,

Andy
God save us!

Andy
28 april 2009, 23:04
God save us!

Ik heb niet gezegd dat ze dat moeten doen. Verschillende politici, zoals ook An Michiels in haar post die ik quotte, stellen dat loketbeambten de samenleving moeten vertegenwoordigen. Mijn zin was dan ook een conditionele. "Indien (u vindt dat) loketbeambten..."

Ik heb niet echt een uitgesproken mening mbt deze kwestie. Zolang er geen redenen zijn om aan te nemen dat de aanwerving van overheids- (en ander) personeel op discriminatoire wijze verloopt ben ik al meer dan tevreden.

filosoof
28 april 2009, 23:05
Mijn vrouw is allochtoon. Stel, Vlaams Belang wint de verkiezingen. Moet ik me zorgen maken?Ja

Beschikt ze over de belgische identiteit?
Zou niet helpen.

Maximus Aurelius
28 april 2009, 23:06
Ik heb niet gezegd dat ze dat moeten doen. Verschillende politici, zoals ook An Michiels in haar post die ik quotte, stellen dat loketbeambten de samenleving moeten vertegenwoordigen. Mijn zin was dan ook een conditionele. "Indien (u vindt dat) loketbeambten..."

Ik heb niet echt een uitgesproken mening mbt deze kwestie. Zolang er geen redenen zijn om aan te nemen dat de aanwerving van overheids- (en ander) personeel op discriminatoire wijze verloopt ben ik al meer dan tevreden.Ik had het eigenlijk over het deel tekst dat ik in het vet plaatste en onderlijnde, niet over al de rest.

filosoof
28 april 2009, 23:09
Zijn dat dan geen waarden die in Vlaanderen (zouden moeten)gelden? Of doen we gewoon weer een beetje tegendraads?Met wie tegendraads doet zal het blok wel "afrekenen", hé?:|

djimi
28 april 2009, 23:15
Een mooie 'Vlaamse' waarde (of is het een norm?) vond en vind ik nog steeds:

'nooit meer oorlog'.

Hertog van Gelre
28 april 2009, 23:22
Een mooie 'Vlaamse' waarde (of is het een norm?) vond en vind ik nog steeds:

'nooit meer oorlog'. Oei! Dat vind ik ook een mooie waarde (of norm) voor Nederland. Mag ik deze mooie Vlaamse waarde (of norm) overnemen?

Nr.10
28 april 2009, 23:23
Een mooie 'Vlaamse' waarde (of is het een norm?) vond en vind ik nog steeds:

'nooit meer oorlog'.

Da's geen waarde.
Da's een slogan.

djimi
28 april 2009, 23:30
Oei! Dat vind ik ook een mooie waarde (of norm) voor Nederland. Mag ik deze mooie Vlaamse waarde (of norm) overnemen?

Met hoe meer mensen we die waarde (of norm) kunnen delen, hoe beter.

Ga dus je gang, beste Hertog.

In dezen krijg je carte blanche.

djimi
28 april 2009, 23:31
Da's geen waarde.
Da's een slogan.

Ook goe, zulle.


Laat me dan zeggen dat ik ga voor de waarde (of is het norm) die in die slogan uitdrukking vindt.

Hertog van Gelre
28 april 2009, 23:31
Met hoe meer mensen we die waarde (of norm) kunnen delen, hoe beter.

Ga dus je gang, beste Hertog.

In dezen krijg je carte blanche. Dankje.

djimi
28 april 2009, 23:39
Dankje.

The pleasure's all mine :-)


En nu moet ik gaan slapen, want morgen: arbeid (ook een waarde, of is het een norm?)

Hertog van Gelre
28 april 2009, 23:46
Maak er maar weer een grapje van...
Las zojuist iets over een Nederlandse gemeente waar sommige politicasters er niets beters op vonden dan een pak euro's uit te geven voor de aankoop en uitdelen van... oranje hoofddoekjes voor Koninginnedag. Dat zal de aanpassing van die bevolkingsgroep veel helpen! Dat het gros van de plaatselijke echt "Nederlandse" bevolking daar schande over roept zal hen weer worst wezen...
Wij hebben recht op onze manier van leven, wie die niet kan aanvaarden heeft hier niets verloren. Daar waar ze vandaan komen doen ze dat ook niet.
Het gaat uiteraard niet over een lapje stof op je hoofd maar over de betekenis en de boodschap ervan die deze groep ermee wil opdringen!
Ah, maar die betekenis is niet meer zo eenduidig. We kennen allemaal het clichébeeld van een ''ingepakte'', wat gezette, slovende Marokkaanse of Turkse vrouw met een hoofddoekje. Het hoofddoekje wat haar waarschijnlijk is opgedrongen.
Dat beeld is grotendeels achterhaald. Wat we tegenwoordig steeds meer zien zijn jonge, moderne, geintegreerde vrouwen met fleurige en felgekleurde hoofddoekjes die uitstralen: ''Ja, we zijn hier, we willen hier blijven, we zijn geintegreerd en staan positief in deze maatschappij maar een deel van mijn identiteit ontleen ik aan mijn religie, daar heb ik recht op''. Er zal ook wel een deel puberale provocatie bijzitten.
Ze hebben natuurlijk gelijk. Ze bepalen zelf hoe ze in het leven staan.

Hertog van Gelre
28 april 2009, 23:47
The pleasure's all mine :-)


En nu moet ik gaan slapen, want morgen: arbeid (ook een waarde, of is het een norm?) In ieder geval geen slogan. :)

CLAESSENS Joris
29 april 2009, 05:32
Een mooie 'Vlaamse' waarde (of is het een norm?) vond en vind ik nog steeds:

'nooit meer oorlog'.

Deze slogan staat nooit los op zich.
Hij is oa onlosmakelijk gekoppeld aan de term Godsvrede (en dan spreken we niet over Allah of Shiva of Manitou of... wel te verstaan).

Hij is ook onlosmakelijk verbonden met de Vlaamse frontsoldaten, de eerste groep die actief voor een onafhankelijk Vlaanderen begon te pleiten en ook de start van de Beweging die welbewust en actief bepleitte dat zelfs voor de twee toen aanwezige culturen (die niet eens zoveel verschillen als de Vlaamse en de Islam) niet onder één en dezelfde Natie plaats was.
Een gevolg van aangehouden minachting en machtsmisbruik door die andere cultuur, niet veel veranderd dus... afgezien van het feit dat die andere cultuur nu actief bondgenoten invoert.
Dat er afvalligen zijn onder de eigen groep maakt het niet beter. Een Vlaming die zich tegen de Vlaamse zaak keert is in C niet Beter dan een Vlaming die zich tot de Islam bekeert. Hij ontkent de eigen geschiedenis en cultuur en kiest voor een ideologie die de waarden en rechten die door zijn voorouders letterlijk met bloed betaald werden resoluut afwijst.
Dat moet op persoonlijk vlak kunnen... maar wil niet zeggen dat dit willens en nillens aan de rest van Vlaanderen opgelegd moet worden.:oops:

Maw, u trekt hier even een slagzin die ongeveer voor het omgekeerde staat dat u hier komt te verdedigen totaal uit zijn context en gaat daar een betekenis aan toe kennen die de originele dragers er van in hun graf doet omkeren...
Proficiat.

U voert de beweging die België een 100 jaar geleden al wilde splitsen aan om vandaag de slaafse onderdanigheid aan de multikul te verdedigen.:lol:
Knap hoor

djimi
29 april 2009, 06:35
Deze slogan staat nooit los op zich.
Hij is oa onlosmakelijk gekoppeld aan de term Godsvrede (en dan spreken we niet over Allah of Shiva of Manitou of... wel te verstaan).

Hij is ook onlosmakelijk verbonden met de Vlaamse frontsoldaten, de eerste groep die actief voor een onafhankelijk Vlaanderen begon te pleiten en ook de start van de Beweging die welbewust en actief bepleitte dat zelfs voor de twee toen aanwezige culturen (die niet eens zoveel verschillen als de Vlaamse en de Islam) niet onder één en dezelfde Natie plaats was.
Een gevolg van aangehouden minachting en machtsmisbruik door die andere cultuur, niet veel veranderd dus... afgezien van het feit dat die andere cultuur nu actief bondgenoten invoert.
Dat er afvalligen zijn onder de eigen groep maakt het niet beter. Een Vlaming die zich tegen de Vlaamse zaak keert is in C niet Beter dan een Vlaming die zich tot de Islam bekeert. Hij ontkent de eigen geschiedenis en cultuur en kiest voor een ideologie die de waarden en rechten die door zijn voorouders letterlijk met bloed betaald werden resoluut afwijst.
Dat moet op persoonlijk vlak kunnen... maar wil niet zeggen dat dit willens en nillens aan de rest van Vlaanderen opgelegd moet worden.:oops:

Maw, u trekt hier even een slagzin die ongeveer voor het omgekeerde staat dat u hier komt te verdedigen totaal uit zijn context en gaat daar een betekenis aan toe kennen die de originele dragers er van in hun graf doet omkeren...
Proficiat.

U voert de beweging die België een 100 jaar geleden al wilde splitsen aan om vandaag de slaafse onderdanigheid aan de multikul te verdedigen.:lol:
Knap hoor

??????????????

Waar haalt u d*t allemaal?

Zwartengeel
29 april 2009, 06:59
Met wie tegendraads doet zal het blok wel "afrekenen", hé?:|

Ja, en Luk Dieudonné verkoopt lidkaarten van TAK, nietwaar?

boerenverstand
29 april 2009, 07:45
Daarom begon ik over dialoog. Geld blijven pompen in jeugdbewegingen, kampanjes en andere sociale kwakzalverij zal niks uitmaken. Men moet eens horen wat die mensen echt willen, wat we hen kunnen geven, en wat de opties zijn.
De levensomstandigheden van deze groepen mensen opkrikken met belastinggeld, en de boze autochtone meute bedwingen met tolerokampanjes is een onmogelijkheid.

Ik snap je verhaal maar als uit zo'n dialoog nu eens niets komt.
Misschien hebben die mensen wel wat ze willen, geen inspanning en onderhouden worden,moskee om de hoek, eigen nationale leefkring en geregeld naar de heimat...
Of komt uit de dialoog gewoon een onrealistisch verhaal.
Daar kan dan nog een zaagverhaal bij van discriminatie om de eigen verantwoordelijkheid te verdoezelen.

Aanval is de beste verdediging.

abcd
29 april 2009, 08:29
Absoluut niet! Ik denk wel aan het volgende:
Abou Jahjah: indien de multicul ons niet zint moeten WIJ maar verhuizen!
Een imman: We moeten een staat in de staat vormen tot we die staat kunnen overnemen.
Hoofddoekjes, halal, moskee's, burka's, gestadige aangroei via import- en schijnhuwelijken, hoog geboortecijfer (in het Brusselse is Mohammed de meest voorkomende naam voor pasgeborene...), de minachting die sommigen voor niet-moslims hebben, wat er te leren valt over wat er overal ter wereld van nieuws op ons afkomt ivm de zegeningen van de islam enz enz enz
... ik post het hier maar nog eens.
Waarom krijg ik ivm deze posting geen commentaar ?

Commentaar:
Je schrijft wat 99 % van de autochtonen denken en zeggen.

Flanelcondoom
29 april 2009, 10:32
Ik snap je verhaal maar als uit zo'n dialoog nu eens niets komt.
Misschien hebben die mensen wel wat ze willen, geen inspanning en onderhouden worden,moskee om de hoek, eigen nationale leefkring en geregeld naar de heimat...
Of komt uit de dialoog gewoon een onrealistisch verhaal.
Daar kan dan nog een zaagverhaal bij van discriminatie om de eigen verantwoordelijkheid te verdoezelen.

Aanval is de beste verdediging.

En wat bereik je met die aanval?

boerenverstand
29 april 2009, 11:13
En wat bereik je met die aanval?
Ik heb me wat ongelukkig uitgedrukt. Ik bedoelde dat allochtonen al een verdedigingswal (proactieve aanval) opwerpen (=racisme gezeur) om een eigen kritische zelfevaluatie te verdoezelen.
Maar goed , wat als die "dialoog" niets oplevert tenzij onrealiseerbaar gewauwel met een nieuwe verdedigingswal (als we dat niet krijgen....) ?

Merk de parallel met de Wallo/Brux dialoog .

Gifkikker
29 april 2009, 11:19
Beste An,

hoe valt al het voorgaande te rijmen met uitspraken zoals "wij willen een blank europa". Zoek maar eens op youtube, het is weldegelijk gezegd geweest in één van de samenkomsten van betreffende partij. Dergelijke uitspraak is onbegrijpelijk en zelfs u moet toegeven: ze kan alleen maar rascisme/xenofobie of kleurenblindheid als basis hebben. De laatste tijd horen we zoveel over de ook wel goede bedoelingen die deze partij heeft, maar als men zoiets zegt begrijp ik maar al te goed waarom er een cordon sanitair is. De geloofwaardigheid wordt naar mijn mening dan ook naar 0 herleid.

brother paul
29 april 2009, 11:26
Ik heb me wat ongelukkig uitgedrukt. Ik bedoelde dat allochtonen al een verdedigingswal (proactieve aanval) opwerpen (=racisme gezeur) om een eigen kritische zelfevaluatie te verdoezelen.
Maar goed , wat als die "dialoog" niets oplevert tenzij onrealiseerbaar gewauwel met een nieuwe verdedigingswal (als we dat niet krijgen....) ?

Merk de parallel met de Wallo/Brux dialoog .

Ik vind precies de Saria een schending van onze democratische waarden. EN ik denk dat we bvb wel gerust alle moslims een contract mogen doen tekenen dat zij de saria voor het deel dat in overtreding is met onze grondwet... afzweren...

boerenverstand
29 april 2009, 11:29
Beste An,

hoe valt al het voorgaande te rijmen met uitspraken zoals "wij willen een blank europa". Zoek maar eens op youtube, het is weldegelijk gezegd geweest in één van de samenkomsten van betreffende partij. Dergelijke uitspraak is onbegrijpelijk en zelfs u moet toegeven: ze kan alleen maar rascisme/xenofobie of kleurenblindheid als basis hebben. De laatste tijd horen we zoveel over de ook wel goede bedoelingen die deze partij heeft, maar als men zoiets zegt begrijp ik maar al te goed waarom er een cordon sanitair is. De geloofwaardigheid wordt naar mijn mening dan ook naar 0 herleid.
Misschien is bij VB wel de euro gevallen dat we op termijn wat bruiner worden , daar is niks op tegen, maar dat het nu gaat over ingeburgerde normen en waarden te verdedigen.
Ik herinner mij een partij die zei dat de sociale zekerheid bij haar in veilige handen was, een andere was voor de ontvetting van de staat,....met dit verschil dat deze partijen wel de kans hebben gehad om hun dada te realiseren.
Of nog , u hoort en ziet maar wat u wil horen/zien en zo zal het CS blijven bestaan tot de problemen verder doorrotten tot ze onoplosbaar zijn maar dat is een typische belgische zaak.
In elk geval bent u welkom in de leraarszaal bij migrantenscholen, politiekantoren in deze wijken, verplegend personeel in Stuyvenberg, RVA bedienden , OCMW bedienden in Antwerpen,......beluister daar eens de conversaties en oordeel dan.

brother paul
29 april 2009, 11:41
Misschien is bij VB wel de euro gevallen dat we op termijn wat bruiner worden , daar is niks op tegen, maar dat het nu gaat over ingeburgerde normen en waarden te verdedigen.
Ik herinner mij een partij die zei dat de sociale zekerheid bij haar in veilige handen was, een andere was voor de ontvetting van de staat,....met dit verschil dat deze partijen wel de kans hebben gehad om hun dada te realiseren.
Of nog , u hoort en ziet maar wat u wil horen/zien.

ik denk dat op termijn we zowel kunnen leren van hen als zij kunnen leren van ons. De eenheidsworst zal dan de globale cultuur worden.. Net zoals amerikanen bvb de media domineren met hun ontspanningscultuur, zul je binnenkort kunnen genieten van chinese - arabische - russische - afrikaanse en zuid-amerikaanse films en culturen die een eenheidsworst gaat worden van normen en waarden waar iedereen op den duur zal achter staan...

Godsdienstvrijheid is hier bvb in de casus van de Islam een iets te rekbaar begrip. Inderdaad mag je die godsdienst beleven die je maar wil, maar bvb in uw godsdienst waarden onderschrijven dat de vrouw minder is dan de man;.. of dat je bepaalde vleessoorten niet gaat eten tenzij het geslacht is op een middeleeuwse manier, of dat je uw erfenis op die manier moet verdelen 1:2 vrouw:man etc... zijn volgens mij allemaal overtredingen met onze wetgeving.

boerenverstand
29 april 2009, 12:10
ik denk dat op termijn we zowel kunnen leren van hen als zij kunnen leren van ons. De eenheidsworst zal dan de globale cultuur worden.. Net zoals amerikanen bvb de media domineren met hun ontspanningscultuur, zul je binnenkort kunnen genieten van chinese - arabische - russische - afrikaanse en zuid-amerikaanse films en culturen die een eenheidsworst gaat worden van normen en waarden waar iedereen op den duur zal achter staan...

Godsdienstvrijheid is hier bvb in de casus van de Islam een iets te rekbaar begrip. Inderdaad mag je die godsdienst beleven die je maar wil, maar bvb in uw godsdienst waarden onderschrijven dat de vrouw minder is dan de man;.. of dat je bepaalde vleessoorten niet gaat eten tenzij het geslacht is op een middeleeuwse manier, of dat je uw erfenis op die manier moet verdelen 1:2 vrouw:man etc... zijn volgens mij allemaal overtredingen met onze wetgeving.
BP,
ik kan je maar gelijk geven. als je uit je doppen kijkt zie je zwart-blank, zuid-amerikaans-blank, indo-chinees-zwart,.....koppeltjes en dat marcheert.
Het is altijd een probleem bij een zekere islam-allochtonengedoe wegens gehersenspoeld.
Het wordt uiteraard helemaal dolletjes als wij, mits onze autochtone belastingen, hersenspoelers betalen , die om de hoek in de moskee in Vlaanderen hun "zienswijze" op de maatschappij mogen ventileren.

Vorig week open deur dag in een school , weinig tot geen islam-migranten te zien (die komen pas rond 22 september) , voor de meestal autochtone leerkrachten en gasten was er enkel hallal te krijgen. Je kan zo aanvoelen aan kleine dingen dat de islam-invasie sluipend bezig is.

stafke69
29 april 2009, 12:45
Dag,
allochtonen zijn ook Nederlanders, Italianen, Turken, Duitsers, Fransen, Polen enzoverder die in ons land wonen en velen van hen ook werken ........
Gebruik het woord allochtoon ni foutief, is een algemeen woord, of was het de bedoeling,

dag

brother paul
29 april 2009, 12:50
Als je de dingen in een historisch perspectief bekijkt, heb je twee partijen die vroeger de macht van de kerk, en de verzuiling van die macht bestreden hebben. Socialisten omdat zij voelden dat de kerk op die manier het patronaat teveel macht gaf, en de Liberalen omdat ook deze tegen die grove belangenverminging zijn.

Maar als je nu kijkt anno 2009 zie je socialisten moslims om electorale redenen doodknuffelen, terwijl het feitelijk flirten is met de problemen die zij vroeger bestreden hebben. Want een godsdienst 'niet corrigeren' op deze punten waar je precies altijd voor gevochten hebt = scheiding van kerk en staat bvb, vrijheid van godsdienst in scholen bvb, gelijke rechten voor man en vrouw, benje toch een beetje een rotte appel in uw mand aan het leggen...

cdekeule
29 april 2009, 14:19
Dag,
allochtonen zijn ook Nederlanders, Italianen, Turken, Duitsers, Fransen, Polen enzoverder die in ons land wonen en velen van hen ook werken ........
Gebruik het woord allochtoon ni foutief, is een algemeen woord, of was het de bedoeling,

dag

Inderdaad, allochtoon betekent "van een ander land afkomstig" (Wikipedia) en zo heb ik het ook bedoeld. Mijn vrouw is alllochtoon omdat ze geboren is in een ander land dan België en hier verblijft, maar zij komt niet uit Noord-Afrika of Oost-Europa en is geen moslim. Het is eigenaardig dat de discussie meteen over moslims gaat, van stereotyperering gesproken.

Renesse
29 april 2009, 14:30
"Wie een hoofddoek draagt tekent automatisch een terugkeercontract". Filip De Winter.

Waar sturen we Marie-Rose Morel naartoe? Of de nonnekes?

backfire
29 april 2009, 14:34
Het probleem met uw redenering is dat u zelf (terecht) het recht opeist te mogen beslissen waar de door u gebruikte symbolen voor staan, terwijl u dit recht aan moslima's ontzegt. U zegt bvb zelf te mogen uitmaken of u een Vlaamse vlag in uw tuin plant omdat u de kleuren ervan mooi vindt of omdat u zich aangesproken voelt door de betekenis die u aan die vlag toekent. Deze vrijheid - te mogen uitmaken wat je verstaat onder de door u gebruikte symbolen - behoort volgens mij ook tot de vrijheid van meningsuiting.

Een moslima die daarentegen een hoofddoek draagt heeft in uw redenering niet langer het recht te mogen uitmaken waarom zij die hoofddoek draagt. U verwijst naar de vage 'symboliek' die u daarachter ziet. De betekenis die die moslima daarin ziet laat u geheel onbesproken. Nochtans kan een individuele moslima de hoofddoek dragen uit traditionele, religieuze, praktische, modieuze, segregerende of andere redenen. Mij lijkt het essentieel ook deze moslima de kans te geven minstens toe te lichten waarom zij die hoofddoek wenst te dragen.

Tenslotte wil ik er ook nog op wijzen dat 'de gewoontes van ons land' momenteel een zekere mate van keuzevrijheid inhouden, zeker met betrekking tot het al dan niet dragen van een hoofddoek. Even rondkijken in een doorsnee middelgrote Vlaamse stad zal je al snel leren dat er niet zoiets bestaat als 'de gewoonte' mbt de hoofddoek. Sommige vrouwen dragen er eentje, andere dragen er geen. Als loketbedienden de samenleving moeten vertegenwoordigen, en het al dan niet dragen van een hoofddoek voor u een belangrijk aspect van dit 'vertegenwoordigen' is, dan is het logischer om te pleiten voor quota van hoofddoekdragende vrouwen. Niet dat ik voor dat laatste gewonnen ben nota bene...

mvg,

Andy

Je hebt niet goed gelezen: Mevr Michiels stelt duidelijk dat ze geen probleem heeft met een hoofddoek in het openbaar ('vrijheid van meningsuiting, weet je wel') net zoals dat geldt voor een Vlaamse vlag in je tuin.

cdekeule
29 april 2009, 14:39
Als je de dingen in een historisch perspectief bekijkt, heb je twee partijen die vroeger de macht van de kerk, en de verzuiling van die macht bestreden hebben. Socialisten omdat zij voelden dat de kerk op die manier het patronaat teveel macht gaf, en de Liberalen omdat ook deze tegen die grove belangenverminging zijn.

Maar als je nu kijkt anno 2009 zie je socialisten moslims om electorale redenen doodknuffelen, terwijl het feitelijk flirten is met de problemen die zij vroeger bestreden hebben. Want een godsdienst 'niet corrigeren' op deze punten waar je precies altijd voor gevochten hebt = scheiding van kerk en staat bvb, vrijheid van godsdienst in scholen bvb, gelijke rechten voor man en vrouw, benje toch een beetje een rotte appel in uw mand aan het leggen...

De socialisten hebben zich eveneens verzet tegen het dragen van de hoofddoek twee jaar geleden vlak voor de verkiezingen. Op zich hallucinant, maar goed. Wij Belgen komen nog maar pas vanonder onze kerktoren gekropen en zijn blijkbaar geschokeerd door een hoofddoek.

En terwijl wij discuteren over een banaliteit zoals het dragen van een hoofddoek verkopen de politici onze bank aan het buitenland. Als ik behoorde tot het select groepje van mensen: top politici, industriëlen en investeerders, die het lot van België (kunnen) bepalen en ik zou niet willen dat de bevolking veel nadacht over belangrijke economische aangelegenheden zoals bijvoorbeeld de verkoop van een bank, dan zou ik inderdaad discours starten zoals racisme, het al dan niet mogen dragen van een hoofddoek, enz zodat de delicate thema's onzichtbaar voor het publiek blijven.

boerenverstand
29 april 2009, 14:48
Het is eigenaardig dat de discussie meteen over moslims gaat, van stereotyperering gesproken.
Tja, hoe zou dat komen ?

cdekeule
29 april 2009, 14:51
Tja, hoe zou dat komen ?

Ja, leg eens uit.

Andy
29 april 2009, 14:55
Je hebt niet goed gelezen: Mevr Michiels stelt duidelijk dat ze geen probleem heeft met een hoofddoek in het openbaar ('vrijheid van meningsuiting, weet je wel') net zoals dat geldt voor een Vlaamse vlag in je tuin.

Ze zegt idd dat ze er geen probleem mee heeft, maar ze laat een belangrijke adder onder het gras liggen. Ze houdt verschillende mogelijkheden open waarom ze een vlag in haar tuin zou planten, maar ze erkent maar een mogelijkheid waarom moslima's een hoofddoek zouden dragen.
Deze 'omweg' dient in essentie om het propageren van het eigen nationalisme aanvaardbaarder te maken (want: Vlaamse leeuwtjes worden in een Antwerps gemeentehuis niet ter discussie gesteld omwille van/ondanks hun uitgesproken karakter), terwijl het dragen van een hoofddoek aan een loket wel een uitgesproken iets is/zou zijn en dus 'niet neutraal'.

Twee maten, twee gewichten.

Andy

boerenverstand
29 april 2009, 14:57
Ja, leg eens uit.

Omdat die altijd het nieuws halen als het over "allochtonen" gaat en alsdusdanig daarmee vereenzelvigd worden.

andev
29 april 2009, 15:02
normen en waarden?
die bepaal jezelf...
Neen, die bepaal je grotendeels niet zelf! Die groeien en veranderen door de eeuwen heen en dienen om de leden in een maatschappij op een behoorlijke wijze met elkaar te laten leven! Individuen die met iets anders afkomen passen niet in zo'n maatschappij, ze zorgen er enkel voor wrevel en last!
Normen en waarden kunnen verschillen tussen bepaalde landen maar je mag de normen die anders zijn in het ene land niet als groepje gaan opdringen in een ander land tegen de zin van de aldaar levende bevolking omdat je daar bent gaan wonen of ongevraagd bent binnengevallen.

globalmedia
29 april 2009, 15:03
Omdat die altijd het nieuws halen als het over "allochtonen" gaat en alsdusdanig daarmee vereenzelvigd worden.

en als jij een marokkaan in het straatbeeld ziet denk je dan ook aan dat nieuws

Lincoln
29 april 2009, 15:07
Neen, waarom? Omdat wij vragen dat iedereen die zich in Vlaanderen komt vestigen, zich aanpast aan de Vlaamse normen en waarden?
En dan heb ik het niet over bloemkool met witte saus kunnen maken, maar wel over het elementaire feit om de taal van dit land te leren, om je kinderen op te voeden in de taal van dit land (welke taal je thuis praat, zal mij worst wezen, maar omdat je kinderen hier naar school moeten gaan, zullen zij toch Nederlands moeten kennen. En dit best al voor zij hun eerste stapjes op de speelplaats zetten.)
Dan heb ik het ook over respect (en da's dus niet een allochtone jongen van zo'n 14-15 jaar die je vlak in je gezicht zegt dat hij toch niet naar je luistert omdat je 'maar' een vrouw bent).
Dan heb ik het ook over het aannemen van een attitude waarbij zich inzetten (zowel op school als later op de werkvloer) belangrijk is.
En ja, dan heb ik het ook over het dragen van een hoofddoek. Niet omwille van dat lapje stof, maar wel omwille van de hele symboliek die erachter schuilt. Als ik in mijn tuin een Vlaamse Leeuw hang, dan is dat niet omdat ik die kleuren zo mooi vind, maar wel omwille van hetgeen die Leeuw voor mij symboliseert. Als een allochtone vrouw een hoofddoek draagt, dan is dat niet in de eerste plaats omdat ze dat zo mooi vindt, maar wel omdat ze daarmee een duidelijk standpunt inneemt. En voor mij mag zij dat, zelfs op straat (vrije meningsuiting, weet je wel) maar niet op die plaatsen waar zij geacht wordt onze maatschappij te vertegenwoordigen (zoals aan het loket van een gemeente of voor de klas in een school). Als ik me wil vestigen in een ander land - of gewoon op vakantie wil gaan in een ander land - dan vind ik het heel normaal dat ik me aanpas aan de gewoontes van dat land. Wel, ik verwacht niet meer, maar ook niet minder van de allochtonen die hier wonen (of ze nu van de eerste, tweede, derde of vierde generatie zijn)
Wie zich dus aanpast, moet helemaal geen schrik hebben, zelfs al zou het Vlaams Belang plots een absolute meerderheid halen in dit land.Ach ja, het geloof in symbolisme, is dat niet opzich een achterlijke aspect in een seculiere staat ?

Naar mijn mening zijn de VL belangers gewoon bang van dat men ze terug laat herdenken aan het zwarte verleden van hun voorgangers,.

Flanelcondoom
29 april 2009, 15:10
Ach ja, het geloof in symbolisme, is dat niet opzich een achterlijke aspect in een seculiere staat ?

Naar mijn mening zijn de VL belangers gewoon bang van dat men ze terug laat herdenken aan het zwarte verleden van hun voorgangers,.

Ze hebben eerder geen zin in types als jou, denk ik. En ja, ik heb je posts al grondig gelezen. Goed begeargumenteerd, dat wel.

andev
29 april 2009, 15:11
Zo, dus omdat je je Marokkaan of Turk voelt (zou voelen) kan een deportatie wel? Dat komt neer op én racisme (of gaan we hetzelfde doen met de Nederlanders, Italianen, Fransen, Rwandezen etc.) én het maakt het hebben van een opinie - ik voel mij Turk - tot een misdaad.
"Het hebben van een opinie - men hoeft ze dan immers niet eens te uiten, zoals in het geval van revisionisme/negationisme.
Verdraaiing van de werkelijkheid: men wil sommige groepen weer buiten niet omdat ze Marokkaan zijn of Fransman of Italiaan!!!
Men wil die vele elementen uit die groepen weer buiten als die enkel of vooral last, kosten, onveiligheid, onbeschaamd profitariaat en minachting als dank voor hun opvang alhier geven! Mochten vele Italianen of Fransen hier dezelfde problemen geven als bvb bepaalde Marokkanen, om ze niet te noemen, dan zouden we die evengoed willen zien verdwijnen!
De Joodse leefwereld in ons land blijft ook grotendeels op hun eigen manier leven... maar ze veroorzaken geen last, kosten, onveiligheid zoals bepaalde andere groepen die hier voortdurend besproken worden!

Met steeds maar te doen alsof je dat ook niet weet kun je eeuwig over hetzelfde blijven praten nietwaar?

andev
29 april 2009, 15:15
wij geven huisonderwijs :-)Maar wat zijn de Vlaamse normen en waarden? Ik zou het zelf (als Vlaming) niet weten. En wie bepaalt die dan uiteindelijk?
Gewoon door met en bij de alhier wonende autochtonen te leven heb je rap door wat de alhier geldende normen en waarden zijn en wat men van je verlangt kwa gedrag en houding en inzet enz Je hoeft echt niet het wetboek aan te kopen en van buiten te leren....

Lincoln
29 april 2009, 15:18
Om er maar enkele te noemen: respect voor man én vrouw, gelijkwaardigheid van man en vrouw, scheiding tussen kerk en staat, de wil om de taal van je nieuwe land te leren.
Is dat zo moeilijk om je daaraan aan te passen als allochtoon?Dat is allemaal politiek tralala, niets is waar, de modelburger bestaat gewoon niet, laten we gewoon eerlijk zijn,.

Vandaag heeft de wereld zich weeral bewezen, wat vooral de mens allemaal in staat toe is !

Een vrouw blijft een vrouw, een minnelijk wezen die kwetsbaar is, en een man blijft een man, sterk een dwaas, daar kun je niets aan veranderen, het enige wat je kunt doen is zorgen dat ze elkaar kunnen respecten,. De manheid en de vouwelijkheid is het conflict opzich, de taak ervan is te zorgen dat deze twee in evenwicht blijven, eens daar de politiek tussen komt is het foetsie, en stort de hele maatschappelijke piramide ineen !

andev
29 april 2009, 15:19
Ach ja, het geloof in symbolisme, is dat niet opzich een achterlijke aspect in een seculiere staat ?

Naar mijn mening zijn de VL belangers gewoon bang van dat men ze terug laat herdenken aan het zwarte verleden van hun voorgangers,.
Wat een niet ter zake doende prietpraat alweer... maar ja, wat kun je erop antwoorden nietwaar? "Die VL belangers..." kun je nog iets stommers uitkramen?

andev
29 april 2009, 15:26
kunt u ook een aantal "vlaamse" waarden opnoemen.

Het gaat niet over "vlaamse" of "waalse" waarden, wel over levensgewoontes van onze West-Europese staten en die schijnen serieus te verschillen met de "waarden" uit bvb islamlanden! Misschien kun jij eens wat "allochtoonse" of "islam"- waarden opsommen, we zien dan wat er hier past en niet.

Alsof we het nog niet weten...

Flanelcondoom
29 april 2009, 15:29
Dat is allemaal politiek tralala, niets is waar, de modelburger bestaat gewoon niet, laten we gewoon eerlijk zijn,.

Vandaag heeft de wereld zich weeral bewezen, wat vooral de mens allemaal in staat toe is !

Een vrouw blijft een vrouw, een minnelijk wezen die kwetsbaar is, en een man blijft een man, sterk een dwaas, daar kun je niets aan veranderen, het enige wat je kunt doen is zorgen dat ze elkaar kunnen respecten,. De manheid en de vouwelijkheid is het conflict opzich, de taak ervan is te zorgen dat deze twee in evenwicht blijven, eens daar de politiek tussen komt is het foetsie, en stort de hele maatschappelijke piramide ineen !

Iemand als Firestone is nochtans minder kwetsbaar dan de meeste mannen.

Nee, iemand die een vast kader opdwingt en dan mensen erin tracht te duwen, die moet onderdrukt worden.

Fay ce que vouldras.

globalmedia
29 april 2009, 15:34
Het gaat niet over "vlaamse" of "waalse" waarden, wel over levensgewoontes van onze West-Europese staten en die schijnen serieus te verschillen met de "waarden" uit bvb islamlanden! Misschien kun jij eens wat "allochtoonse" of "islam"- waarden opsommen, we zien dan wat er hier past en niet.

Alsof we het nog niet weten...

hiervoor verwijs ik je graag door naar kenners van de islam of moslims

boerenverstand
29 april 2009, 15:37
Naar mijn mening zijn de VL belangers gewoon bang van dat men ze terug laat herdenken aan het zwarte verleden van hun voorgangers,.
En ja ja ja ....daar is ie.....
Het heeft 81 posts geduurd en gelukkig is het ultieme argument er. Er zijn nog zekerheden in het leven.
Bij deze heeft Lincoln een prijs gewonnen, de prijs van HET argument 2009 !

felicitaties zijn hier op hun plaats.

andev
29 april 2009, 15:39
En wat bereik je met die aanval?
Wat we aan het bereiken zijn door alles braaf zijn gangetje te laten gaan, dat zien we ondertussen meer en meer, nietwaar?

andev
29 april 2009, 15:52
Dag,
allochtonen zijn ook Nederlanders, Italianen, Turken, Duitsers, Fransen, Polen enzoverder die in ons land wonen en velen van hen ook werken ........
Gebruik het woord allochtoon ni foutief, is een algemeen woord, of was het de bedoeling,

dag

Juist... maar we weten allemaal dat de term "allochtonen" pas gebruikt is beginnen worden sinds de komst in grote getale van Noord-Afrikaanse moslim en andere inwijkelingen. De term heeft meteen ook een negatieve bijklank gekregen, en we ervaren voldoende waarom, dat was niet zo maar...

boerenverstand
29 april 2009, 15:54
Wat we aan het bereiken zijn door alles braaf zijn gangetje te laten gaan, dat zien we ondertussen meer en meer, nietwaar?

Bij mij in het hoger technisch volwassenenonderwijs heb ik elk jaar wel een paar Marocs , die het komen proberen, om in orde te zijn met de dop ? Ik weet het niet.

Er komt een soc. accident, waarom er toch zoveel M. mislukken ?
Enfin, amper nederlands, kunnen dus niet volgen.
Er komt een halfzachte , of wij wel genoeg aan taalondersteuning doen ?

Ik opper nog , ja , maar ze komen ook amper naar de les en kunnen niet volgen.

De halfzachte, of het geen optie is om die M. daarop te wijzen en op te volgen, thuis opbellen.....ik was te knock out om daar nog op te reageren.

Herr Oberst
29 april 2009, 16:01
Waar sturen we Marie-Rose Morel naartoe? Of de nonnekes?

Dat voelt goed zeker, uw zoetwaterflamingantenmentaliteit nog wat in de verf zetten door samen met extreem-links nog wat op het VB te kappen?

Flanelcondoom
29 april 2009, 16:03
Dat voelt goed zeker, uw zoetwaterflamingantenmentaliteit nog wat in de verf zetten door samen met extreem-links nog wat op het VB te kappen?

Heb jij een sticker van True Norvegian Black Metal op je jas?

Herr Oberst
29 april 2009, 16:49
Heb jij een sticker van True Norvegian Black Metal op je jas?

Ah, zo komt men dus aan bijna 50 berichten per dag.

ward
29 april 2009, 17:01
Heb heel die cinema eens doorgelezen.
Niks nieuws onder de zon blijkbaar.
ALTIJD dezelfde zever en vooroordelen.
Geen verdere tijd insteken zou ik zeggen.:roll:

Hertog van Gelre
29 april 2009, 18:15
??????????????

Waar haalt u d*t allemaal?
Ja zeg, doe maar niet zo schijnheilig, djimi! Een beetje hier 'nooit meer oorlog' scanderen en daarmee de multikul promoten. Hoe haalt u het eigenlijk in uw hoofd? Weet u wel wat u daarmee zegt? U draait de boel om!
Weet u wel welke minachting u hier voor soldaten tentoonspreidt door 'nooit meer oorlog' te gebruiken voor uw linkse spelletjes? De soldaten draaien zich om in hun graf, zeg. Schaam u! U en uw bondgenoten! Schaam u! En haal die grijns van uw gezicht!

bruggeman
29 april 2009, 18:31
en als jij een marokkaan in het straatbeeld ziet denk je dan ook aan dat nieuws

Veiligheidshalve breng ik dan mijn rechterhand aan het hart, - dit word dan automatisch met een soortgelijk gebaar beantwoord. Dit gebaar lijkt wel op een eerbiedigingsluiting maar daar er ook wel een flinke portie hypocrisie zal bij zitten, zullen wij hun overwegend haatachtige, laffe en gewelddadige hoedanigheden voor ogen houden. .

cdekeule
29 april 2009, 18:58
Gewoon door met en bij de alhier wonende autochtonen te leven heb je rap door wat de alhier geldende normen en waarden zijn en wat men van je verlangt kwa gedrag en houding en inzet enz Je hoeft echt niet het wetboek aan te kopen en van buiten te leren....

Elke dag braaf in de file aanschuiven en 's avonds thuis naar familie kijken met een glas bier en een pak friet?

cdekeule
29 april 2009, 19:03
Bij mij in het hoger technisch volwassenenonderwijs heb ik elk jaar wel een paar Marocs , die het komen proberen, om in orde te zijn met de dop ? Ik weet het niet.

Er komt een soc. accident, waarom er toch zoveel M. mislukken ?
Enfin, amper nederlands, kunnen dus niet volgen.
Er komt een halfzachte , of wij wel genoeg aan taalondersteuning doen ?

Ik opper nog , ja , maar ze komen ook amper naar de les en kunnen niet volgen.

De halfzachte, of het geen optie is om die M. daarop te wijzen en op te volgen, thuis opbellen.....ik was te knock out om daar nog op te reageren.

Wel, als je slecht les geeft, dan zou ik ook niet komen opdagen. :-)

andev
29 april 2009, 19:12
hiervoor verwijs ik je graag door naar kenners van de islam of moslims
Heel vriendelijk, maar echt niet nodig!
De hedendaagse media bezorgen ons dagelijks voldoende impressies van wat er overal ter wereld zowat gebeurt.
Je hoeft bvb niet echt persoonlijk een mes op je keel te krijgen en je mp3 gepikt, of halfdood gestampt op een bus om te weten dat er één en ander niet klopt...
Trouwens, "kenners" van de islam die proberen te beweren dat het oa een religie van de vrede is en zo... terwijl overal ter wereld ze hun best doen om het tegendeel te bewijzen: laat maar zitten. We moeten niet "de islam" leren kennen maar de aanhangers ervan. En dat valt dikwijls tegen.

andev
29 april 2009, 19:14
Ach ja, het geloof in symbolisme, is dat niet opzich een achterlijke aspect in een seculiere staat ?

Naar mijn mening zijn de VL belangers gewoon bang van dat men ze terug laat herdenken aan het zwarte verleden van hun voorgangers,.
Tja, iedereen kan niet wakker liggen van het bloederig verleden van "de profeet", nietwaar?

andev
29 april 2009, 19:28
Bij mij in het hoger technisch volwassenenonderwijs heb ik elk jaar wel een paar Marocs , die het komen proberen, om in orde te zijn met de dop ? Ik weet het niet.

Er komt een soc. accident, waarom er toch zoveel M. mislukken ?
Enfin, amper nederlands, kunnen dus niet volgen.
Er komt een halfzachte , of wij wel genoeg aan taalondersteuning doen ?

Ik opper nog , ja , maar ze komen ook amper naar de les en kunnen niet volgen.

De halfzachte, of het geen optie is om die M. daarop te wijzen en op te volgen, thuis opbellen.....ik was te knock out om daar nog op te reageren.
Als je weet en ziet wat de meesten uitspoken tijdens het middelbaar...
Ze staan blijkbaar meer bekend om 's avonds en 's nachts de straten onveilig te maken terwijl de anderen aan het studeren zijn, dan om hun inzet tijdens hun studies! Uitzonderingen niet te na gesproken, en dus kunnen het maar de weinige uitzonderingen zijn die verder proberen te studeren, en dan nog..
Het zal waarschijnlijk aan ons ingebakken racisme liggen dat ze niet zomaar een hoger diploma naar hun hoofd krijgen gegooid...
Onze minister van onderwijs doet anders, op socialistische wijze, weer erg zijn best om alles zoveel mogelijk te vervlakken en naar beneden te nivelleren met zijn afschaffing van beroeps-, technisch en algemeen ASO onderwijs.
Stop in iedere klas een aantal rotte appels, en de rest, daar hoeven we echt niet naar te raden... Spijtig voor de leerlingen die wel iets meer aankunnen.

andev
29 april 2009, 19:29
Wel, als je slecht les geeft, dan zou ik ook niet komen opdagen. :-)
In het Brusselse trappen de helft of meer van de nieuwe leerkrachten na een paar jaar het weer af... En gelijk hebben ze.
Je moet wel gek zijn om je ganse dagen door een zootje ongeregeld voor het lapje te laten houden.

andev
29 april 2009, 19:38
Omdat die altijd het nieuws halen als het over "allochtonen" gaat en alsdusdanig daarmee vereenzelvigd worden.
Vroeger sprak men over vreemden of buitenlanders.
Allochtonen slaat inderdaad in de volksmond ,vooral of zelfs enkel of Noord-Afrikanen en moslims van waar ook ter wereld. Het is een woord met een negatieve bijklank en daar moeten ze niet druk over doen, ze zijn er zelf voor verantwoordelijk.

globalmedia
29 april 2009, 19:42
Heel vriendelijk, maar echt niet nodig!
De hedendaagse media bezorgen ons dagelijks voldoende impressies van wat er overal ter wereld zowat gebeurt.
Je hoeft bvb niet echt persoonlijk een mes op je keel te krijgen en je mp3 gepikt, of halfdood gestampt op een bus om te weten dat er één en ander niet klopt...
Trouwens, "kenners" van de islam die proberen te beweren dat het oa een religie van de vrede is en zo... terwijl overal ter wereld ze hun best doen om het tegendeel te bewijzen: laat maar zitten. We moeten niet "de islam" leren kennen maar de aanhangers ervan. En dat valt dikwijls tegen.

tof he mensen leren kennen via den televisie

Pericles
29 april 2009, 19:45
In het Brusselse trappen de helft of meer van de nieuwe leerkrachten na een paar jaar het weer af... En gelijk hebben ze.
Je moet wel gek zijn om je ganse dagen door een zootje ongeregeld voor het lapje te laten houden.

Ge moogt er nog niets tegen zegen of ge zijt racist. Op ze ongelijk geven staat ondertussen zowat de doodstraf. Dat ze hun plan trekken. Als ze op de muur willen zitten hun broek verslijten , laat ze op de muur zitten. Als ze strafbare feiten plegen steek ze in den bak. Recidive ... nog meer bak. Ze moeten de gevolgen van hun eigen handelen maar dragen. Ik moet dat ook doen.

filosoof
29 april 2009, 19:45
In het Brusselse trappen de helft of meer van de nieuwe leerkrachten na een paar jaar het weer af... En gelijk hebben ze.
Je moet wel gek zijn om je ganse dagen door een zootje ongeregeld voor het lapje te laten houden.Ach zo? :|Mijn zoon geeft al enkele jaren les in Brussel-stad en denkt er niet aan 't af te stappen. Ik hoorde ook niet dat één van zijn collegas 't zou zijn afgestapt.
Vraag 't ook eens aan Djimi.

Pericles
29 april 2009, 19:46
tof he mensen leren kennen via den televisie

Ik ken ze in het echt. Ik heb al een paar overvalekes meegemaakt.

andev
29 april 2009, 19:46
Elke dag braaf in de file aanschuiven en 's avonds thuis naar familie kijken met een glas bier en een pak friet?
Of je dagen in het theehuis slijten en je dop/leefloon whatever en je uitgebreid kindergeld ophalen is ook al een levenswijze. t'Is erg...

filosoof
29 april 2009, 19:48
Heel vriendelijk, maar echt niet nodig!
De hedendaagse media bezorgen ons dagelijks voldoende impressies van wat er overal ter wereld zowat gebeurt.
Je hoeft bvb niet echt persoonlijk een mes op je keel te krijgen en je mp3 gepikt, of halfdood gestampt op een bus om te weten dat er één en ander niet klopt...
Trouwens, "kenners" van de islam die proberen te beweren dat het oa een religie van de vrede is en zo... terwijl overal ter wereld ze hun best doen om het tegendeel te bewijzen: laat maar zitten. We moeten niet "de islam" leren kennen maar de aanhangers ervan. En dat valt dikwijls tegen. Die mp3 moord dat waren wél twee Polen, géén moslims of andere Noord-Afrikanen.

Pericles
29 april 2009, 19:49
Die mp3 moord dat waren wél twee Polen, géén moslims of andere Noord-Afrikanen.

Ja Fillo. Ze zijn ondervertegenwoordigd in de misdaadstatistieken. :lol:

globalmedia
29 april 2009, 19:49
Ik ken ze in het echt. Ik heb al een paar overvalekes meegemaakt.

ik ook hoor,bedreigd geweest enzo,
maar ik ken er ook heel sympathieke en aangename

cdekeule
29 april 2009, 19:50
In het Brusselse trappen de helft of meer van de nieuwe leerkrachten na een paar jaar het weer af... En gelijk hebben ze.
Je moet wel gek zijn om je ganse dagen door een zootje ongeregeld voor het lapje te laten houden.

Heb je al eens gezien wat je tegenwoordig moet studeren om leraar te worden, bovenop je masters? Het product "leraar" dat door de universiteiten wordt "vervaardigd", is het minst voorbereid en geschikt om voor een klas te gaan staan. Het laatste wat die jongeren nodig hebben is een suf geblokt middenklas leraar zonder enige levenservaring die hun wat theorie gaat verkopen, terwijl ze zelf pas de harde lessen van armoede en racisme, soms zelfs oorlog achter de rug hebben.

Pericles
29 april 2009, 19:54
ik ook hoor,bedreigd geweest enzo,
maar ik ken er ook heel sympathieke en aangename

Dat kan zijn. Ze komen in mijn zaak ( bank en verzekeringskantoor) toch niet meer binnen. Het risico is te groot. Ik stuur ze met de parlofoon naar de concurrentie, mijn deur gaat niet open. Ik heb genoeg meegemaakt..

andev
29 april 2009, 19:57
Ach zo? :|Mijn zoon geeft al enkele jaren les in Brussel-stad en denkt er niet aan 't af te stappen. Ik hoorde ook niet dat één van zijn collegas 't zou zijn afgestapt.
Jij leest precies ook maar wat in je kraam past, in de kranten?
Heb in het onderwijs gestaan, gelukkig in niet door allochtonen half gevulde klassen, en via contacten met collega's wel één en ander gehoord aan leuke dingen over bvb onze multiculgrootstad...
Leerkrachten die een box moeten huren om te vermijden dat hun auto dagelijks een beurt krijgt...
Mannelijke jonge allochtonen die rond de school draaien om oa te kijken of hun schoollopende zussen zich volgens hun islamstatus gedragen en zich zoveel mogelijk onzichtbaar maken na de lessen... enz
Maar bon, jij hebt blijkbaar enkel een abonnement op de positieve multiculervaringen...
Ben al een paar jaar op pensioen en het zal er niet beter op geworden zijn...
Veel sterkte toegewenst aan je zoon!

Pericles
29 april 2009, 19:59
Heb je al eens gezien wat je tegenwoordig moet studeren om leraar te worden, bovenop je masters? Het product "leraar" dat door de universiteiten wordt "vervaardigd", is het minst voorbereid en geschikt om voor een klas te gaan staan. Het laatste wat die jongeren nodig hebben is een suf geblokt middenklas leraar zonder enige levenservaring die hun wat theorie gaat verkopen, terwijl ze zelf pas de harde lessen van armoede en racisme, soms zelfs oorlog achter de rug hebben.

Geeft hen dat het recht ,als ze goesting hebben een leraar af te kloppen. Te saai voila patat op uw bakkes. Dan had ik er destijds veel moeten afkloppen. Als het hun niet aanstaat zoals het hier is, wel dat ze het dan aftrappen.

andev
29 april 2009, 20:01
Die mp3 moord dat waren wél twee Polen, géén moslims of andere Noord-Afrikanen.
Ik dacht dat er ondertussen al wat meer mp3's en andere zaken van eigenaar waren verwisseld, zonder dat het om Polen ging...
Allemaal leugens in de media uiteraard...

boerenverstand
29 april 2009, 20:03
In het Brusselse trappen de helft of meer van de nieuwe leerkrachten na een paar jaar het weer af... En gelijk hebben ze.
Je moet wel gek zijn om je ganse dagen door een zootje ongeregeld voor het lapje te laten houden.
Een zekere F VDB, minister van onderwijs, heeft er wat aan gedaan.Hij geeft aan leerkrachten zomaar even een bruto premie van € 1000 (= €500 net) per jaar om in het brusselse les te geven. Zowat € 50/maand, onnodig u te vertellen dat het niet écht een succes is.
Een type-voorbeeld van een "wereldvreemde" maatregel, nochthans verkoopt hij het als een prima stimulus.

Henri1
29 april 2009, 20:06
tof he mensen leren kennen via den televisie

Je vergeet de groezelige partijvergaderingen en meetings.

En dan is de stichter/fondateur er niet meer bij.

Pericles
29 april 2009, 20:08
Een zekere F VDB, minister van onderwijs, heeft er wat aan gedaan.Hij geeft aan leerkrachten zomaar even een bruto premie van € 1000 (= €500 net) per jaar om in het brusselse les te geven. Zowat € 50/maand, onnodig u te vertellen dat het niet écht een succes is.
Een type-voorbeeld van een "wereldvreemde" maatregel, nochthans verkoopt hij het als een prima stimulus.

Hij zou beter iets gedaan hebben ten voordele van de indijking van het geweld en de pesterijen door de leerlingen, want het is daardoor dat de leerkrachten het aftrappen. Les geven in Brussel of ergens anders zou hetzelfde moeten zijn, dan zijn die bijkomende premies niet nodig.

filosoof
29 april 2009, 20:09
Heb in het onderwijs gestaan, gelukkig in niet door allochtonen half gevulde klassen, en via contacten met collega's wel één en ander gehoord aan leuke dingen over bvb onze multiculgrootstad...
Leerkrachten die een box moeten huren om te vermijden dat hun auto dagelijks een beurt krijgt...
Mannelijke jonge allochtonen die rond de school draaien om oa te kijken of hun schoollopende zussen zich volgens hun islamstatus gedragen en zich zoveel mogelijk onzichtbaar maken na de lessen... enz
Maar bon, jij hebt blijkbaar enkel een abonnement op de positieve multiculervaringen...
Ben al een paar jaar op pensioen en het zal er niet beter op geworden zijn...
Veel sterkte toegewenst aan je zoon!in niet door allochtonen half gevulde klassengehoord...
ik dacht al zoiets...
Mijn vrouw heeft tot haar pensioen ook les gegeven, in een zgn "concentratieschool".

Henri1
29 april 2009, 20:10
Om er maar enkele te noemen: respect voor man én vrouw, gelijkwaardigheid van man en vrouw, scheiding tussen kerk en staat, de wil om de taal van je nieuwe land te leren.
Is dat zo moeilijk om je daaraan aan te passen als allochtoon?

Dat is nieuw wat het Belang betreft ???

IJverde wijlen Karel Dillen destijds niet voor het vrouw aan de haard principe ?
Ook De Winter was toen die mening toegedaan.

Het lijkt wel dat ook het Belang vol zit met frakken/kazakken-draaiers, en ze zijn niet eens aan de macht.
Kun je nagaan wat dat gaat geven als ze wel aan de macht zouden komen, de dag dat het cordon sanitaire door metaalmoeheid desintegreert.....

boerenverstand
29 april 2009, 20:12
Verdraaiing van de werkelijkheid: men wil sommige groepen weer buiten niet omdat ze Marokkaan zijn of Fransman of Italiaan!!!
Men wil die vele elementen uit die groepen weer buiten als die enkel of vooral last, kosten, onveiligheid, onbeschaamd profitariaat en minachting als dank voor hun opvang alhier geven! Mochten vele Italianen of Fransen hier dezelfde problemen geven als bvb bepaalde Marokkanen, om ze niet te noemen, dan zouden we die evengoed willen zien verdwijnen!
De Joodse leefwereld in ons land blijft ook grotendeels op hun eigen manier leven... maar ze veroorzaken geen last, kosten, onveiligheid zoals bepaalde andere groepen die hier voortdurend besproken worden!

Met steeds maar te doen alsof je dat ook niet weet kun je eeuwig over hetzelfde blijven praten nietwaar?
Ik kan je maar bijtreden.
Zo heeft men in Holland ook zijn buik vol van vooral Maroc (het zal toch niet waar zijn) en in mindere mate Turk maar ook van Surinamers.
Niet uit racisme ,maar omdat ze het "uithangen".

globalmedia
29 april 2009, 20:18
Dat is nieuw wat het Belang betreft ???

IJverde wijlen Karel Dillen destijds niet voor het vrouw aan de haard principe ?
Ook De Winter was toen die mening toegedaan.

Het lijkt wel dat ook het Belang vol zit met frakken/kazakken-draaiers, en ze zijn niet eens aan de macht.
Kun je nagaan wat dat gaat geven als ze wel aan de macht zouden komen, de dag dat het cordon sanitaire door metaalmoeheid desintegreert.....

gedaan met de euro dan!
hier komt het vlaams geld :-)

boerenverstand
29 april 2009, 20:18
Dat is nieuw wat het Belang betreft ???

IJverde wijlen Karel Dillen destijds niet voor het vrouw aan de haard principe ?
Ook De Winter was toen die mening toegedaan.

Het lijkt wel dat ook het Belang vol zit met frakken/kazakken-draaiers, en ze zijn niet eens aan de macht.
Henri,
nog even en we zitten weer bij het bruine verleden, ik kijk met spanning naar uw volgende post., het is toch alweer een 20 posts geleden, uw vingers moeten jeuken, hou u niet in.
Wat betreft het tweede ,doet me dat denken aan een zekere Pétrick, die heeft 10 jaar niks gezegd en "ontdekt" nét voor de verkiezingen de ...Lange Wapper.

Henri1
29 april 2009, 20:20
gedaan met de euro dan!
hier komt het vlaams geld :-)

Het is Vloms geld. ;-)

Henri1
29 april 2009, 20:22
Henri,
nog even en we zitten weer bij het bruine verleden, ik kijk met spanning naar uw volgende post., het is toch alweer een 20 posts geleden, uw vingers moeten jeuken, hou u niet in.
Wat betreft het tweede ,doet me dat denken aan een zekere Pétrick, die heeft 10 jaar niks gezegd en "ontdekt" nét voor de verkiezingen de ...Lange Wapper.

Ik kan er niets aan doen dat de stichter/fondateur een bruin verleden had.

Ik kan er ook niets aan doen dat het Belang rassenhaat predikt.

Dus schiet niet op de pianist, schiet beter op de componist.

globalmedia
29 april 2009, 20:24
Het is Vloms geld. ;-)

en als ze kunnen aantonen dat ze "echte" vloamingen zen krijgen ze unter andere koerting op de plaatselijke eigen vlomse vlaamse vlomse streekgerechten,
de onechte vlommingen moeten de volle pot betalen

Pericles
29 april 2009, 20:25
Ik kan er niets aan doen dat de stichter/fondateur een bruin verleden had.

Ik kan er ook niets aan doen dat het Belang rassenhaat predikt.

Dus schiet niet op de pianist, schiet beter op de componist.

U weet toch dat datgene wat u hier verkondigt laster is ? En aanzetten tot geweld. ;-)

Henri1
29 april 2009, 20:25
en ze kunnen aantonen dat ze "echte" vloamingen zen krijgen ze unter andere koerting op de plaatselijke eigen vlomse vlaamse vlomse streekgerechten,
de onechte vlommingen moeten de volle pot betalen

Ik wordt gek van die Vlamingen eigenheid.

ALs er ene van Brugge zijn mond opentrekt verstaan ze hem/haar 20 Km verder niet meer.

cdekeule
29 april 2009, 20:25
Geeft hen dat het recht ,als ze goesting hebben een leraar af te kloppen. Te saai voila patat op uw bakkes. Dan had ik er destijds veel moeten afkloppen. Als het hun niet aanstaat zoals het hier is, wel dat ze het dan aftrappen.

Maar ze zijn tenminste eerlijk! Is "eerlijkheid" dan geen Westerse waarde? :-D

Henri1
29 april 2009, 20:26
U weet toch dat datgene wat u hier verkondigt laster is ? En aanzetten tot geweld. ;-)

Nope, geen laster.
Gewoon feiten.

Shadowke
29 april 2009, 20:28
Nope, geen laster.
Gewoon feiten.

en de andere partijen hebben ook leden met een bruin verleden.
denk je nu echt dat dat enkel is bij het VB?

Henri1
29 april 2009, 20:30
en de andere partijen hebben ook leden met een bruin verleden.
denk je nu echt dat dat enkel is bij het VB?

Nope, ook NV-A, LDD en dat aanhangsel van SP.A hebben van die gasten in hun gelederen.

Wat is je punt ?

Is het daarom oké ?

Renesse
29 april 2009, 20:30
Dat voelt goed zeker, uw zoetwaterflamingantenmentaliteit nog wat in de verf zetten door samen met extreem-links nog wat op het VB te kappen?

Je voelt de typische oncontroleerbare VB agressie opwellen in dit bericht.

globalmedia
29 april 2009, 20:30
en de andere partijen hebben ook leden met een bruin verleden.
denk je nu echt dat dat enkel is bij het VB?

nee er zit geen advocaat in je

Pericles
29 april 2009, 20:32
Maar ze zijn tenminste eerlijk! Is "eerlijkheid" dan geen Westerse waarde? :-D

Het is een universele waarde. Maar die kennen ze blijkbaar niet ,want als ze eerlijk zouden zijn zouden ze moeten toegeven dat het hen hier niet aanstaat en het afbollen.

cdekeule
29 april 2009, 20:33
Het is een universele waarde. Maar die kennen ze blijkbaar niet ,want als ze eerlijk zouden zijn zouden ze moeten toegeven dat het hen hier niet aanstaat en het afbollen.

En waar moeten ze naartoe?

Pericles
29 april 2009, 20:36
Nope, geen laster.
Gewoon feiten.

Het is niet omdat gij dat hier verkondigt, dat dat daarom de waarheid is he vriend.

Waar zet het VB aan tot rassenhaat. Want zomaar wat zever verkondigen kan iedereen. Graag uw bewijzen.

globalmedia
29 april 2009, 20:39
Het is niet omdat gij dat hier verkondigt, dat dat daarom de waarheid is he vriend.

Waar zet het VB aan tot rassenhaat. Want zomaar wat zever verkondigen kan iedereen. Graag uw bewijzen.

doe uw research eens

Pericles
29 april 2009, 20:39
En waar moeten ze naartoe?

Naar een plaats die hun wel aanstaat .

Pericles
29 april 2009, 20:41
doe uw research eens

Waarom? Jullie beweren dat. Vooruit , bewijzen op tafel.

cdekeule
29 april 2009, 20:43
Naar een plaats die hun wel aanstaat .

Met een Belgisch paspoort hebt u enkel het recht om in België te wonen, nergens anders.

globalmedia
29 april 2009, 20:44
Waarom? Jullie beweren dat. Vooruit , bewijzen op tafel.

waarom verwacht je van anderen dat zij jouw research moeten,laksheid?terwijl het toch verwacht dat jij het in eerste instantie moet weten

Pericles
29 april 2009, 20:46
waarom verwacht je van anderen dat zij jouw research moeten,laksheid?terwijl het toch verwacht dat jij het in eerste instantie moet weten

U maakt de bewering . U moet ze staven. Maar dat kan u niet. Ik heb het nog gezegd , zomaar wat onzin verkopen kan iedereen.

globalmedia
29 april 2009, 20:47
U maakt de bewering . U moet ze staven. Maar dat kan u niet. Ik heb het nog gezegd , zomaar wat onzin verkopen kan iedereen.

bent u bang voor de waarheid?

Pericles
29 april 2009, 20:47
Met een Belgisch paspoort hebt u enkel het recht om in België te wonen, nergens anders.

Wel, als ze zich niet kunnen gedragen. Den bak dan. Den Belgische bak.

Henri1
29 april 2009, 20:48
U maakt de bewering . U moet ze staven. Maar dat kan u niet. Ik heb het nog gezegd , zomaar wat onzin verkopen kan iedereen.

Hopelijk gaat U zo dadelijk ook niet de Holocaust ontkennen.

Jongens jongens, die gasten van 't Belang zijn Misdienaars.....

Pericles
29 april 2009, 20:49
bent u bang voor de waarheid?

Ge zijt aan het zagen. Ge kunt uw punt niet maken en ge wilt uw catastrofale nederlaag niet erkennen.

cdekeule
29 april 2009, 20:50
Wel, als ze zich niet kunnen gedragen. Den bak dan. Den Belgische bak.

Hoeveel kost een gedetineerde de Belgische staat per jaar? Waarom ergert u zich aan hun zogezegde werkloosheidsuitkering maar niet aan de veel duurdere kost van gevangenschap?

Pericles
29 april 2009, 20:50
Hopelijk gaat U zo dadelijk ook niet de Holocaust ontkennen.

Jongens jongens, die gasten van 't Belang zijn Misdienaars.....

Zelfde opmerking als de voorgaande.
Op het ontkennen van de holocaust staan trouwens gevangenisstraffen.

globalmedia
29 april 2009, 20:53
Ge zijt aan het zagen. Ge kunt uw punt niet maken en ge wilt uw catastrofale nederlaag niet erkennen.

er is al veelvuldig aandacht aan besteed in de media,op internet met tekst en beeld...met andere woorden het ligt er gewoon om te grijpen,

...jij probeert je gewoon in te dekken...

Pericles
29 april 2009, 20:54
Hoeveel kost een gedetineerde de Belgische staat per jaar? Waarom ergert u zich aan hun zogezegde werkloosheidsuitkering maar niet aan de veel duurdere kost van gevangenschap?

Wil u zeggen dat we mensen, die criminele feiten plegen maar moeten laten loslopen, omdat als ze loslopen ze minder kosten ?

An Michiels
29 april 2009, 20:55
Bij mij in het hoger technisch volwassenenonderwijs heb ik elk jaar wel een paar Marocs , die het komen proberen, om in orde te zijn met de dop ? Ik weet het niet.

Er komt een soc. accident, waarom er toch zoveel M. mislukken ?
Enfin, amper nederlands, kunnen dus niet volgen.
Er komt een halfzachte , of wij wel genoeg aan taalondersteuning doen ?

Ik opper nog , ja , maar ze komen ook amper naar de les en kunnen niet volgen.

De halfzachte, of het geen optie is om die M. daarop te wijzen en op te volgen, thuis opbellen.....ik was te knock out om daar nog op te reageren.

En dan volgt daarop de ultieme reactie van de minister: 'weet je wat, we gaan dat hoger onderwijs enkel maar centjes geven voor de diploma's die ze afleveren. Dan zullen ze wel aan taalondersteuning doen, dan zullen ze die 'kansarmen' wel bij het handje nemen, thuis opbellen, ze de vragen geven (met liefst de antwoorden er nog bij) en dan ... mislukken ze niet meer in het hoger onderwijs!' Missie geslaagd maar ... wat is de waarde dan nog van het diploma dat afgeleverd wordt????

Pericles
29 april 2009, 20:56
er is al veelvuldig aandacht aan besteed in de media,op internet met tekst en beeld...met andere woorden het ligt er gewoon om te grijpen,

...jij probeert je gewoon in te dekken...

Lever één bewijs van het feit dat het VB rassenhaat predikt . U kan dat niet.

cdekeule
29 april 2009, 20:58
Wil u zeggen dat we mensen, die criminele feiten plegen maar moeten laten loslopen, omdat als ze loslopen ze minder kosten ?

Neen, het viel me gewoon op dat u zich ergert aan hun "dop geld" wat een zeker bedrag kost aan de staat maar tegelijkertijd er genoegen in schept hun in "den bak" te steken wat een veel hogere kost is voor de staat.

Pericles
29 april 2009, 21:02
Neen, het viel me gewoon op dat u zich ergert aan hun "dop geld" wat een zeker bedrag kost aan de staat maar tegelijkertijd er genoegen in schept hun in "den bak" te steken wat een veel hogere kost is voor de staat.

Ik heb nergens van dopgeld gesproken. Toen ik inpikte ging de discussie over het problematisch gedrag van allochtone jongeren op school in Brussel.

CLAESSENS Joris
29 april 2009, 21:02
Dat is nieuw wat het Belang betreft ???

IJverde wijlen Karel Dillen destijds niet voor het vrouw aan de haard principe ?
Ook De Winter was toen die mening toegedaan.

Het lijkt wel dat ook het Belang vol zit met frakken/kazakken-draaiers, en ze zijn niet eens aan de macht.
Kun je nagaan wat dat gaat geven als ze wel aan de macht zouden komen, de dag dat het cordon sanitaire door metaalmoeheid desintegreert.....

Nee dus, noch Karel noch Filip ijverden voor de vrouw aan de haard.
Waarvoor die heren en het VB toen, nu en in de toekomst zullen ijveren is het volgende.
Die ouder die dat wil (ongeacht of het een vrouw of een man is) die er eerder voor zou willen opteren om als thuisblijvende ouder zijn kinderen op te voeden liever dan met twee te gaan werken om kinderopvang te betalen voor zijn keuze niet financieel bestraffen.
De manier waarop het VB dit zou aanpakken is door de thuisblijvende ouder (ongeacht of het individu een piemel of een spleetje heeft brave kindjes) een soort vervangloon toe te kennen.
Met andere woorden deze mensen naar waarde schatten.
U mag niet vergeten dat in de tijd dat deze voorstellen opkwamen de thuisblijvende moeders door nogal wat zogenaamde democratische partijen nogal met de nek werden bekeken.
Het Vlaams Belang stelt al van bij haar prille begin dat het gezin een hoeksteen van onze samenleving is en dan ook de nodige steun en bescherming mag genieten.

Duidelijk?

Maar dat wist je natuurlijk al.
Net zoals je weet dat je gelul over racisme en haat prediken ook gelul is.
Maar ja, als het je aan argumenten en feiten ontbreekt...

An Michiels
29 april 2009, 21:04
Dat is nieuw wat het Belang betreft ???

IJverde wijlen Karel Dillen destijds niet voor het vrouw aan de haard principe ?
Ook De Winter was toen die mening toegedaan.Ik zat er al op te wachten: 'vrouw aan de haard', 'avondklok voor jongeren', ... en de andere dooddoeners.
Vooraleer te herhalen wat anderen proberen te verkopen als partijstandpunten, zou u er beter aan doen eerst eens degelijk ons programma na te lezen.
Wij pleiten er inderdaad voor dat wie voor kinderen kiest, dan ook kan kiezen om thuis te blijven om voor die kinderen te zorgen (en dat hoeft heus niet de vrouw te zijn, volgens mij kan een man minstens even goed die taak op zich nemen) zonder dat men hiervoor financieel bestraft wordt. Nu is het immers maar al te vaak een noodzaak om met twee uit werken te gaan.
Maar wij pleiten er ook voor dat koppels met kinderen, die ervoor kiezen om wél met twee uit werken te gaan, op degelijke en betaalbare kinderopvang beroep kunnen doen. (wil u meer uitleg hierover, dan nodig ik u uit om ons programma te lezen, zodat u met kennis van zaken kan deelnemen aan een gesprek en niets steeds hoeft na te wauwelen wat anderen zeggen)

globalmedia
29 april 2009, 21:07
Ik zat er al op te wachten: 'vrouw aan de haard', 'avondklok voor jongeren', ... en de andere dooddoeners.
Vooraleer te herhalen wat anderen proberen te verkopen als partijstandpunten, zou u er beter aan doen eerst eens degelijk ons programma na te lezen.
Wij pleiten er inderdaad voor dat wie voor kinderen kiest, dan ook kan kiezen om thuis te blijven om voor die kinderen te zorgen (en dat hoeft heus niet de vrouw te zijn, volgens mij kan een man minstens even goed die taak op zich nemen) zonder dat men hiervoor financieel bestraft wordt. Nu is het immers maar al te vaak een noodzaak om met twee uit werken te gaan.
Maar wij pleiten er ook voor dat koppels met kinderen, die ervoor kiezen om wél met twee uit werken te gaan, op degelijke en betaalbare kinderopvang beroep kunnen doen. (wil u meer uitleg hierover, dan nodig ik u uit om ons programma te lezen, zodat u met kennis van zaken kan deelnemen aan een gesprek en niets steeds hoeft na te wauwelen wat anderen zeggen)

dit is het programma van cdenv :-)

Pericles
29 april 2009, 21:08
Ik zat er al op te wachten: 'vrouw aan de haard', 'avondklok voor jongeren', ... en de andere dooddoeners.
Vooraleer te herhalen wat anderen proberen te verkopen als partijstandpunten, zou u er beter aan doen eerst eens degelijk ons programma na te lezen.
Wij pleiten er inderdaad voor dat wie voor kinderen kiest, dan ook kan kiezen om thuis te blijven om voor die kinderen te zorgen (en dat hoeft heus niet de vrouw te zijn, volgens mij kan een man minstens even goed die taak op zich nemen) zonder dat men hiervoor financieel bestraft wordt. Nu is het immers maar al te vaak een noodzaak om met twee uit werken te gaan.
Maar wij pleiten er ook voor dat koppels met kinderen, die ervoor kiezen om wél met twee uit werken te gaan, op degelijke en betaalbare kinderopvang beroep kunnen doen. (wil u meer uitleg hierover, dan nodig ik u uit om ons programma te lezen, zodat u met kennis van zaken kan deelnemen aan een gesprek en niets steeds hoeft na te wauwelen wat anderen zeggen)

Pas op , het prediken van rassenhaat is ook al aan bod gekomen. Zonder bewijzen uiteraard. Ik begin er stilaan moe van de worden.

globalmedia
29 april 2009, 21:11
Pas op , het prediken van rassenhaat is ook al aan bod gekomen. Zonder bewijzen uiteraard. Ik begin er stilaan moe van de worden.

lees dan maar wat de slogan "vlaamse jobs voor vlaamse arbeiders" keer op keer totdat je ze van buiten kent

Shadowke
29 april 2009, 21:16
lees dan maar wat de slogan "vlaamse jobs voor vlaamse arbeiders" keer op keer totdat je ze van buiten kent

eigen volk eerst.
wat denk je dat ze doen in andere landen? juist! hetzelfde!

CLAESSENS Joris
29 april 2009, 21:17
lees dan maar wat de slogan "vlaamse jobs voor vlaamse arbeiders" keer op keer totdat je ze van buiten kent

Dus ouders die eerst en vooral voor hun eigen kindjes zorgen en pas nadien tijd en aandacht over hebben voor mondriaantje aan de andere kant van de wereld zijn dus racisten.

Bij deze, ouders met verantwoordelijkheidszin, weet u het... u bent allemaal vieze facisten en wss nog aanhangers van Hitler en KKK ook nog!

Wat een fenomale diepgaande discussie...

longhorn
29 april 2009, 21:20
Met een Belgisch paspoort hebt u enkel het recht om in België te wonen, nergens anders.

Marokko geeft de dubbele nationaliteit aan 'Belgische' Marokkanen dacht ik.

Pericles
29 april 2009, 21:21
lees dan maar wat de slogan "vlaamse jobs voor vlaamse arbeiders" keer op keer totdat je ze van buiten kent

Wat heeft dat te maken met rassenhaat. In Frankrijk, Duitsland, enz.. zorgen ze ook in eerste instandie voor hun eigen inwoners. U zorgt toch ook in eerste instantie voor uw eigen gezin neem ik aan. Het VB wil met deze slogan zeggen dat , als er al geen werk is voor de mensen die hier wonen , import van arbeiders van elders niet nodig is. Wat is daar verkeerd aan en wat heeft dat te maken met rassenhaat. U ziet spoken.

Pericles
29 april 2009, 21:22
Dus ouders die eerst en vooral voor hun eigen kindjes zorgen en pas nadien tijd en aandacht over hebben voor mondriaantje aan de andere kant van de wereld zijn dus racisten.

Bij deze, ouders met verantwoordelijkheidszin, weet u het... u bent allemaal vieze facisten en wss nog aanhangers van Hitler en KKK ook nog!

Wat een fenomale diepgaande discussie...

Het is triestig en zo gaat dat hier elke dag.

Pericles
29 april 2009, 21:23
Marokko geeft de dubbele nationaliteit aan 'Belgische' Marokkanen dacht ik.

Voila, een bijkomende oplossing voor het probleem.

Shadowke
29 april 2009, 21:28
Dus ouders die eerst en vooral voor hun eigen kindjes zorgen en pas nadien tijd en aandacht over hebben voor mondriaantje aan de andere kant van de wereld zijn dus racisten.

Bij deze, ouders met verantwoordelijkheidszin, weet u het... u bent allemaal vieze facisten en wss nog aanhangers van Hitler en KKK ook nog!

Wat een fenomale diepgaande discussie...

wel mijn beste Joris, als u van het VB bent zou ik graag vragen dat u bepaalde partijstandpunten direct laat verwijderen: afschaffen provincies, euthanasie en abortus.

afschaffen provincies is totaal niet nodig want de provincies zorgen juist dat gemeenten samenwerken en het Vlaams gewest ... niet.

voor de rest mag het Vlaams parlement komende zomer al de onafhankelijkheid van Vlaanderen uitroepen en dat er zo snel mogelijk moet gewerkt worden naar een confederatie met Nederland ;)

filosoof
29 april 2009, 21:31
Voila, een bijkomende oplossing voor het probleem.Wiens probleem?

Pericles
29 april 2009, 21:33
Wiens probleem?

voor de plaatsing van misdadige allochtone jongeren als hier den bak vol is .

cdekeule
29 april 2009, 21:40
Ik heb nergens van dopgeld gesproken. Toen ik inpikte ging de discussie over het problematisch gedrag van allochtone jongeren op school in Brussel.

Klopt, de vergelijking gaat niet op. Ik mag u als VB'er ook niet stereotyperen. :-)

boerenverstand
29 april 2009, 21:41
En dan volgt daarop de ultieme reactie van de minister: 'weet je wat, we gaan dat hoger onderwijs enkel maar centjes geven voor de diploma's die ze afleveren. Dan zullen ze wel aan taalondersteuning doen, dan zullen ze die 'kansarmen' wel bij het handje nemen, thuis opbellen, ze de vragen geven (met liefst de antwoorden er nog bij) en dan ... mislukken ze niet meer in het hoger onderwijs!' Missie geslaagd maar ... wat is de waarde dan nog van het diploma dat afgeleverd wordt????
An,
ik wil hier nog een billenkletser aan toevoegen.
Enfin het gaat hier over een 3-tal Marocs , waarin ik en mijn collega's , ongeveer 2 * 4 maanden (sinds 1 september 2008) hun tijd hebben ingestoken o.a. vergaderingen met de halfzachte sector rond de mislukkingen van M. , dit buiten het lesgeven .
Ik heb de cijfers eens opgevraagd en deze 3 M. zijn door de verificateur "geschrapt" wegens veelvuldig afwezig. We werden er zelfs niet voor gesubsidieerd. Een beetje een "gratis"-verhaal.
Het is een mooi type-verhaal hoe "regulier" onderwijs stelselmatig moet inleveren om het pamper-zijonderwijs te subsidiëren binnen de enveloppe onderwijs.
Nog even en we hebben 3 leerkrachten per lesuur nodig: de "normale" lesgever, de taal-pamperleerkracht en de motivator-leerkracht en dan maar zagen dat onderwijs zo duur is.

Pericles
29 april 2009, 21:42
Klopt, de vergelijking gaat niet op. Ik mag u als VB'er ook niet stereotyperen. :-)

Voila , dat hebt u goed gezien. ;-)

Pericles
29 april 2009, 21:44
An,
ik wil hier nog een billenkletser aan toevoegen.
Enfin het gaat hier over een 3-tal Marocs , waarin ik en mijn collega's , ongeveer 2 * 4 maanden (sinds 1 september 2008) hun tijd hebben ingestoken o.a. vergaderingen met de halfzachte sector rond de mislukkingen van M. , dit buiten het lesgeven .
Ik heb de cijfers eens opgevraagd en deze 3 M. zijn door de verificateur "geschrapt" wegens veelvuldig afwezig. We werden er zelfs niet voor gesubsidieerd. Een beetje een "gratis"-verhaal.
Het is een mooi type-verhaal hoe "regulier" onderwijs stelselmatig moet inleveren om het pamper-zijonderwijs te subsidiëren.
Nog even en we hebben 3 leerkrachten per lesuur nodig: de "normale" lesgever, de taal-pamperleerkracht en de motivator-leerkracht en dan maar zagen dat onderwijs zo duur is.

Ge vergeet de chaufeur voor de M. thuis op te halen.:-D

Another Jack
29 april 2009, 21:48
An,
ik wil hier nog een billenkletser aan toevoegen.
Enfin het gaat hier over een 3-tal Marocs , waarin ik en mijn collega's , ongeveer 2 * 4 maanden (sinds 1 september 2008) hun tijd hebben ingestoken o.a. vergaderingen met de halfzachte sector rond de mislukkingen van M. , dit buiten het lesgeven .
Ik heb de cijfers eens opgevraagd en deze 3 M. zijn door de verificateur "geschrapt" wegens veelvuldig afwezig. We werden er zelfs niet voor gesubsidieerd. Een beetje een "gratis"-verhaal.
Het is een mooi type-verhaal hoe "regulier" onderwijs stelselmatig moet inleveren om het pamper-zijonderwijs te subsidiëren.
Nog even en we hebben 3 leerkrachten per lesuur nodig: de "normale" lesgever, de taal-pamperleerkracht en de motivator-leerkracht en dan maar zagen dat onderwijs zo duur is.

U liegt: verificateurs schrappen geen leerlingen omdat ze veelvuldig afwezig zijn, het CLB wordt bij problematische afwezeigheden ingeschakeld.
Leerlingen worden uitgeschreven wanneer een andere school ze inschrijft of wanneer ze afstuderen.

boerenverstand
29 april 2009, 21:51
U liegt: verificateurs schrappen geen leerlingen omdat ze veelvuldig afwezig zijn, het CLB wordt bij problematische afwezeigheden ingeschakeld.
Leerlingen worden uitgeschreven wanneer een andere school ze inschrijft of wanneer ze afstuderen.
Beste,
het gaat hier over volwassenenonderwijs dus ik zou graag hebben dat u "u liegt" terugneemt.
Cursisten dienen een bepaald % van de uren effectief aanwezig te zijn geweest bij een bepaalde registratiedatum , die op iets van 1/3 van de module valt, om voor subsidiëring in aanmerking te komen.
Wij werken niet met een CLB maar goed , als het zo doorgaat, is dat nog een idee.

Another Jack
29 april 2009, 21:55
Beste,
het gaat hier over volwassenenonderwijs dus ik zou graag hebben dat u "u liegt" terugneemt, redelijk onbeschoft.
Cursisten dienen een bepaald % van de uren effectief bij een bepaalde registratiedatum , die op iets van 1/3 van de module valt, aanwezig te zijn om voor subsidiëring in aanmerking te komen.

Misleidend is inderdaad een beter woord, u hebt gelijk.

jef
29 april 2009, 22:02
'Eigen volk eerst' De meest toegepaste slagzin door ALLE politiekers als er zetels, jobkes en plaatsjes te verdelen zijn.

brother paul
29 april 2009, 22:13
Ik zat er al op te wachten: 'vrouw aan de haard', 'avondklok voor jongeren', ... en de andere dooddoeners.
Vooraleer te herhalen wat anderen proberen te verkopen als partijstandpunten, zou u er beter aan doen eerst eens degelijk ons programma na te lezen.
Wij pleiten er inderdaad voor dat wie voor kinderen kiest, dan ook kan kiezen om thuis te blijven om voor die kinderen te zorgen (en dat hoeft heus niet de vrouw te zijn, volgens mij kan een man minstens even goed die taak op zich nemen) zonder dat men hiervoor financieel bestraft wordt. Nu is het immers maar al te vaak een noodzaak om met twee uit werken te gaan.
Maar wij pleiten er ook voor dat koppels met kinderen, die ervoor kiezen om wél met twee uit werken te gaan, op degelijke en betaalbare kinderopvang beroep kunnen doen. (wil u meer uitleg hierover, dan nodig ik u uit om ons programma te lezen, zodat u met kennis van zaken kan deelnemen aan een gesprek en niets steeds hoeft na te wauwelen wat anderen zeggen)

Onze maatschappij is toch wel echt vrouwvriendelijk geworden:

eerst was er de sexuele revolutie
dan de emancipatie
dan kregen ze allerlei figuurcorrecties
internet werd uitgevonden en ze konden hun communicatielusten botvieren
toen begonnen chinezen hun kleren spotgoekoop te maken, zodat ze naar hartelust konden shoppen
en nje kunt nu als lesbo koppel kindjes krijgen

dit los van uw mijmeringen over het normale rollenmodel. Er verandert toch ook wat in de wereld, dus ook daar moet je best een zinnige invulling voor fantaseren
- je

cdekeule
29 april 2009, 23:06
"When things are going well, the Belgians ignore the immigrants; when things are going badly, the Belgians see them as 'a problem'. They accuse them of sponging off the state, of dishonesty, crime, begging, and, worst of all, ingratitude." ("Xenophobe's guide to the Belgians") :-)

Rizzz
29 april 2009, 23:35
"When things are going well, the Belgians ignore the immigrants; when things are going badly, the Belgians see them as 'a problem'. They accuse them of sponging off the state, of dishonesty, crime, begging, and, worst of all, ingratitude." ("Xenophobe's guide to the Belgians") :-)

Nochtans gaan de dingen in Vlaanderen niet zo slecht de laatste 10 jaar, in tegendeel (met uitzondering van de recente crisis).

djimi
30 april 2009, 02:06
Ik word gek van die Vlamingen eigenheid.

ALs er ene van Brugge zijn mond opentrekt verstaan ze hem/haar 20 Km verder niet meer.

:rofl:


Ha, die Henri1,

als-ie niet bestond, dan moesten ze 'm toch dringend uitvinden.

Henri1
30 april 2009, 10:54
wel mijn beste Joris, als u van het VB bent zou ik graag vragen dat u bepaalde partijstandpunten direct laat verwijderen: afschaffen provincies, euthanasie en abortus.

afschaffen provincies is totaal niet nodig want de provincies zorgen juist dat gemeenten samenwerken en het Vlaams gewest ... niet.

voor de rest mag het Vlaams parlement komende zomer al de onafhankelijkheid van Vlaanderen uitroepen en dat er zo snel mogelijk moet gewerkt worden naar een confederatie met Nederland ;)

Jij bent wel een geval apart hé Shadowke, jij wil zo graag Hollander worden dat daarvoor alles overboord kan.

vlijmscherp
30 april 2009, 10:59
Ik wordt gek van die Vlamingen eigenheid.

ALs er ene van Brugge zijn mond opentrekt verstaan ze hem/haar 20 Km verder niet meer.

tiens, ik versta nochtans mijn collega van Brugge zeer goed hoor.

Henri1
30 april 2009, 11:00
Ik zat er al op te wachten: 'vrouw aan de haard', 'avondklok voor jongeren', ... en de andere dooddoeners.
Vooraleer te herhalen wat anderen proberen te verkopen als partijstandpunten, zou u er beter aan doen eerst eens degelijk ons programma na te lezen.
Wij pleiten er inderdaad voor dat wie voor kinderen kiest, dan ook kan kiezen om thuis te blijven om voor die kinderen te zorgen (en dat hoeft heus niet de vrouw te zijn, volgens mij kan een man minstens even goed die taak op zich nemen) zonder dat men hiervoor financieel bestraft wordt. Nu is het immers maar al te vaak een noodzaak om met twee uit werken te gaan.
Maar wij pleiten er ook voor dat koppels met kinderen, die ervoor kiezen om wél met twee uit werken te gaan, op degelijke en betaalbare kinderopvang beroep kunnen doen. (wil u meer uitleg hierover, dan nodig ik u uit om ons programma te lezen, zodat u met kennis van zaken kan deelnemen aan een gesprek en niets steeds hoeft na te wauwelen wat anderen zeggen)

Waarom denkt U dat U op de lijst van het Vlaams Belang moogt staan ?
Omdat het zo is dat mannen en vrouwen evenredige plaatsen moeten krijgen op verkiezingslijsten.

Vroeger stond alleen Alexandra Colen op uw lijst.
Als ik me niet vergis was Alexandra dik aan met de partijtop en aldus erbij horend.

Na het wijzigen hebben ze bimbo's alla Anke Vandermeersch en Marie-Rose Morel binnengehaald om hun kieslijsten op te fleuren.
Hier was het sex appeal "belang"rijker dan de politieke inhoud.

Geachte Mevrouw Michiels,
Hebt U ook sex-appeal zodat U kunt wedijveren met bovengenoemde dam's of hebben ze U erbij gehaald wegens uw politieke kennis ?

fernand
30 april 2009, 11:25
Waarom denkt U dat U op de lijst van het Vlaams Belang moogt staan ?
Omdat het zo is dat mannen en vrouwen evenredige plaatsen moeten krijgen op verkiezingslijsten.

Vroeger stond alleen Alexandra Colen op uw lijst.
Als ik me niet vergis was Alexandra dik aan met de partijtop en aldus erbij horend.

Na het wijzigen hebben ze bimbo's alla Anke Vandermeersch en Marie-Rose Morel binnengehaald om hun kieslijsten op te fleuren.
Hier was het sex appeal "belang"rijker dan de politieke inhoud.

Geachte Mevrouw Michiels,
Hebt U ook sex-appeal zodat U kunt wedijveren met bovengenoemde dam's of hebben ze U erbij gehaald wegens uw politieke kennis ?

ik denk dat vandermeersch en colen meer verstand hebben van politiek dan U.
naar uw redenering te volgen is het maar droevig gesteld met Uw politieke kennis!
hoogachtend
fernand

backfire
30 april 2009, 11:43
Waarom denkt U dat U op de lijst van het Vlaams Belang moogt staan ?
Omdat het zo is dat mannen en vrouwen evenredige plaatsen moeten krijgen op verkiezingslijsten.

Vroeger stond alleen Alexandra Colen op uw lijst.
Als ik me niet vergis was Alexandra dik aan met de partijtop en aldus erbij horend.

Na het wijzigen hebben ze bimbo's alla Anke Vandermeersch en Marie-Rose Morel binnengehaald om hun kieslijsten op te fleuren.
Hier was het sex appeal "belang"rijker dan de politieke inhoud.

Geachte Mevrouw Michiels,
Hebt U ook sex-appeal zodat U kunt wedijveren met bovengenoemde dam's of hebben ze U erbij gehaald wegens uw politieke kennis ?


Tiens.
Margriet Hermans, Anne De Baetselier, Karl Deruwe: BV's met een artiestenopleiding of dergelijke
Anke Vandermeersch: Advocaat.

Als ik moest kiezen, ik zou het wel weten.

Dit gezegd zijnde: Morel had bij NVA moeten blijven.

brother paul
30 april 2009, 11:47
Jij bent wel een geval apart hé Shadowke, jij wil zo graag Hollander worden dat daarvoor alles overboord kan.

ik denk dat het probleem is dat de provincies een nogal stevig budget kunnen spenderen aan allerlei projecten zoals parken aanleggen, en dat dit nogal dikwijls niet te eng genomen wordt met openbare aanbestedingen, of dat er nogal dikwijls 'decadent luxueus ' omgesprongen wordt met middelen.

Mij verwonderen sommige projecten ten gronde, de middelen die ze krijgen, en de budgetten die men heeft om in provinciedomeinen loodsen te bouwen in designstijl, om paden aan te leggen, beken te verleggen, volledige afluviale meanders uit te werken, volledige bossen aan te planten die ze dan vergeten uit te dunnen etc

Renesse
30 april 2009, 12:38
'Eigen volk eerst' De meest toegepaste slagzin door ALLE politiekers als er zetels, jobkes en plaatsjes te verdelen zijn.

Nogal populistisch om dit te stellen, niet?

Fallen Angel
30 april 2009, 14:03
Ik zat er al op te wachten: 'vrouw aan de haard', 'avondklok voor jongeren', ... en de andere dooddoeners.
Vooraleer te herhalen wat anderen proberen te verkopen als partijstandpunten, zou u er beter aan doen eerst eens degelijk ons programma na te lezen.
Wij pleiten er inderdaad voor dat wie voor kinderen kiest, dan ook kan kiezen om thuis te blijven om voor die kinderen te zorgen (en dat hoeft heus niet de vrouw te zijn, volgens mij kan een man minstens even goed die taak op zich nemen) zonder dat men hiervoor financieel bestraft wordt. Nu is het immers maar al te vaak een noodzaak om met twee uit werken te gaan.
Maar wij pleiten er ook voor dat koppels met kinderen, die ervoor kiezen om wél met twee uit werken te gaan, op degelijke en betaalbare kinderopvang beroep kunnen doen. (wil u meer uitleg hierover, dan nodig ik u uit om ons programma te lezen, zodat u met kennis van zaken kan deelnemen aan een gesprek en niets steeds hoeft na te wauwelen wat anderen zeggen)

Tiens wat is dit dan:

Voorstel van 1997:
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=flwbn.cfm?lang=N&legislat=49&dossierID=1029

GEMEENTEWET-POLICE COMMUNALE-MINDERJARIGEN-UITGANGSVERBOD NA 22 UUR


En nog eens in 2000:

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=flwbn.cfm?lang=N&legislat=50&dossierID=0344

GEMEENTE - POLITIEVERORDENINGEN UITGAANSVERBOD MINDERJARIGEN ONDER 16 JAAR


Nogal vreemd dat het voormalige Vlaams Blok (nu Vlaams Belang) zulke voorstellen indiende terwijl dat helemaal geen partijstandpunten zijn. :roll:

andev
30 april 2009, 17:11
ik dacht al zoiets...
Mijn vrouw heeft tot haar pensioen ook les gegeven, in een zgn "concentratieschool".
Probeer jij ons nu echt wijs te maken dat er met de zgn "concentratiescholen" geen problemen zijn??? Doe maar...
Beweer je verder dat wat leerkrachten van elkaar vernemen tijdens studiedagen en dergelijke gewoon leugens en nonsens is? Doe maar...

andev
30 april 2009, 17:29
En waar moeten ze naartoe?
Dat is toch héél simpel!
Naar het land waar hun soortgenoten wonen! Een italiaanse Belg naar Italië, een franse Belg naar Frankrijk, een marokkaanse Belg naar Marocco enz
of naar om het even welk land waar de meerderheid der autochtone bevolking (niet: een paar politiekers met bijbedoelingen voor eigen profijt) hen nog wil oppakken!
Rap zelf zeggen: het gaat enkel om diegenen die om "bepaalde redenen" beter aan de deur worden gezet! Die fameuze snel-belg-wet moet omgezet worden in tien-jaar-kandidaat-Belg, waarbij pas op het einde definitief beslist moet worden of die definitief blijft en Belg genoemd zal worden. Wie tijdens die eerste jaren enkel opvalt wegens profitariaat, criminele activiteiten, volledig niet in te passen in onze maatschappij wegens godsdienst of whatever die niet past in onze maatschappij moet binnen de korst mogelijke tijd zonder gezever het land uitgezet worden.
Hoeveel keer nog dezelfde vragen en antwoorden....

andev
30 april 2009, 17:32
Met een Belgisch paspoort hebt u enkel het recht om in België te wonen, nergens anders.
En door dat Belgisch paspoort weer af te nemen is dat ogelost.
Dringend tijd dat ze er aan beginnen. Trouwens een bepaald soort die hier dagelijks in het nieuws komt heeft een "dubbele nationaliteit", waar is daar het probleem? Dat ze ze in hun eigen land liever kwijt zijn dan rijk?

andev
30 april 2009, 17:38
Ik kan er niets aan doen dat de stichter/fondateur een bruin verleden had.

Ik kan er ook niets aan doen dat het Belang rassenhaat predikt.

Dus schiet niet op de pianist, schiet beter op de componist.

En je kunt er ook niet aan doen dat je zelf niet beseft dat je onbruikbare zever verkoopt. Maar ja, serieuze argumenten vinden is wat moeilijker...
En als je zo'n interesse hebt in wat jij "rassenhaat" noemt... zoek het maar gerust bij diegenen die zelf zo graag het woordje "racist" gebruiken bij elke blik, zin of whatever! Daar heb je pas echte rassenhaat! Lees bvb het proces door van die bende negers in Parijs die een Jood folterden tot der dood.
Allah is groot, zoals ze riepen...

andev
30 april 2009, 17:43
Neen, het viel me gewoon op dat u zich ergert aan hun "dop geld" wat een zeker bedrag kost aan de staat maar tegelijkertijd er genoegen in schept hun in "den bak" te steken wat een veel hogere kost is voor de staat.
Ze ophangen, stenigen of onthoofden zoals ze in "hun landen" doen zou stukken goedkoper uitvallen, inderdaad! Daar noemen ze dat de sharia en is het "normaal" in hun ogen, hier roepen ze moord en brand als ze voor dezelfde feiten een strobreed in weg gelegd worden...

Flanelcondoom
30 april 2009, 17:44
Heb al veel interessante en minder interessante dingen gehoord hier.

Toch blijf ik erbij: begeleide remigratie voor de grote groepen is noodzakelijk.

globalmedia
30 april 2009, 17:47
Heb al veel interessante en minder interessante dingen gehoord hier.

Toch blijf ik erbij: begeleide remigratie voor de grote groepen is noodzakelijk.

Met dat gasmasker als foto van je erbij,klinkt dit wel vies

andev
30 april 2009, 17:50
Pas op , het prediken van rassenhaat is ook al aan bod gekomen. Zonder bewijzen uiteraard. Ik begin er stilaan moe van de worden.

En dat is waar ze op uit zijn: zeveren en liegen en komedie spelen en blijven spelen tot de "tegenstrever" het moe wordt, en dan zeggen: zie je wel dat ik gelijk heb? Er komt geen reactie meer op...
Bepaalde postings of stukken ervan negeren waar ze volledig voor schut worden gezet met hun domme praat is ook een gemakkelijk middel. En daarna weer beweren dat 1+1=3, alsof ze van niets weten.
Sukkels.

Flanelcondoom
30 april 2009, 17:50
Met dat gasmasker als foto van je erbij,klinkt dit wel vies

Ja he?

andev
30 april 2009, 17:54
lees dan maar wat de slogan "vlaamse jobs voor vlaamse arbeiders" keer op keer totdat je ze van buiten kent
Omdat we moeten met duizenden Vlaamse werklozen zitten en toch blijven vreemdelingen invoeren "om die aan jobs die er niet zijn "te helpen??? Of is het aan het ocmw plakken met een ganse familie ook al een job voor een allochtoon misschien?

globalmedia
30 april 2009, 17:55
Omdat we moeten met duizenden Vlaamse werklozen zitten en toch blijven vreemdelingen invoeren "om die aan jobs die er niet zijn "te helpen??? Of is het aan het ocmw plakken met een ganse familie ook al een job voor een allochtoon misschien?

vraag het eens aan de werkgevers die hun in dienst nemen

globalmedia
30 april 2009, 17:57
[/B]

En dat is waar ze op uit zijn: zeveren en liegen en komedie spelen en blijven spelen tot de "tegenstrever" het moe wordt, en dan zeggen: zie je wel dat ik gelijk heb? Er komt geen reactie meer op...
Bepaalde postings of stukken ervan negeren waar ze volledig voor schut worden gezet met hun domme praat is ook een gemakkelijk middel. En daarna weer beweren dat 1+1=3, alsof ze van niets weten.
Sukkels.

ge zijt goed op dreef,
blijf je vooral verder profileren :-)

andev
30 april 2009, 17:58
Klopt, de vergelijking gaat niet op. Ik mag u als VB'er ook niet stereotyperen. :-)
Waarom denk jij dat je iedereen die je niet naar de mond praat meteen moet aanspreken als "VB-er"? Vanaf nu ben jij dus een hypocriete multiculidioot.
Zo ook goed?

andev
30 april 2009, 18:07
ge zijt goed op dreef,
blijf je vooral verder profileren :-)
Een mens heeft zo van die dagen, nietwaar? Een beetje tegengas tegen jullie "profilering" moet jullie toch plezier doen, jullie zouden zich doodvervelen!

globalmedia
30 april 2009, 18:14
Een mens heeft zo van die dagen, nietwaar? Een beetje tegengas tegen jullie "profilering" moet jullie toch plezier doen, jullie zouden zich doodvervelen!

Jullie?over wie fantaseer je nu weer?

Bob
30 april 2009, 18:14
vraag het eens aan de werkgevers die hun in dienst nemen

Of aan de handelaars in valse c4's...

CLAESSENS Joris
30 april 2009, 19:27
Het is triestig en zo gaat dat hier elke dag.

Ja zeg!
Nu kom ik eens tegenmoet aan de verwachting en nu zit gij weer op mijn kap.
:-D

Pericles
30 april 2009, 19:42
Ja zeg!
Nu kom ik eens tegenmoet aan de verwachting en nu zit gij weer op mijn kap.
:-D

Blijven reageren op die berg onzin van links, vraagt inderdaad een special doorzettingsvermogen , dat alle respect verdient. ;-)

CLAESSENS Joris
30 april 2009, 19:44
wel mijn beste Joris, als u van het VB bent zou ik graag vragen dat u bepaalde partijstandpunten direct laat verwijderen: afschaffen provincies, euthanasie en abortus.

afschaffen provincies is totaal niet nodig want de provincies zorgen juist dat gemeenten samenwerken en het Vlaams gewest ... niet.

voor de rest mag het Vlaams parlement komende zomer al de onafhankelijkheid van Vlaanderen uitroepen en dat er zo snel mogelijk moet gewerkt worden naar een confederatie met Nederland ;)

Waarom zou ik in hemelsnaam die standpunten laten veranderen?
De standpunten die het VB aanhoudt komen voort uit een democratisch bestuurssysteem binnen onze partij. Vooralsnog ben ik een democraat dus respecteer ik dat.

Provincies zorgen dat de gemeenten samenwerken?
Das nieuw.
Afgezien daarvan zijn er wel een aantal practische redenen waarom de provinciebesturen best wegvallen of op zijn minst aangepast aan de huidige noden.
Om maar eentje te noemen, een provinciebestuur bestrijkt een gebied dat hoegenaamd niet meer overeenkomt met de huidige economische en sociale verhoudingen. Een Beetje te vergelijken met de federale regering die heel België bestrijkt en wetten en maatregelen moet treffen voor zowel de Waalse als de Duitse en Vlaamse gemeenschappen en regios.
Het mag ondertussen wel duidelijk zijn, tenminste voor wie niet gehinderd is door totaal gebrek aan kennis in combinatie met ideologische oogkleppen, dat elke regio veel beter gediend zou zijn met een aangepaste economische en sociale aanpak.
Ook de provincies overkoepelen verschillende economisch en sociaal zeer diverse gebieden en ook zij moeten beslissingen nemen die dus niet voor al hun bewoners even goed kunnen zijn.
Zo kan je je (hopelijk toch, het tegendeel zou echt triestig zijn voor u) wel voorstellen dat b.v.b. het havengebied rond Gent en Antwerpen of de omgeving van de Brusselse luchthaven een heel andere aanpak vergen dan de stille kempen en de purperen heide of de kuststreek in de omgeving van het Zwin.
Ergo, op zijn minst de socioeconomische aanpak zou toch op een verschillend niveau dan de provincie moeten geregeld worden.

Naar mijn idee althans.
Feel free to disagree...

Vorenus
30 april 2009, 19:46
Provincies afschaffen en regio's vormen is inderdaad veel effectiever.

CLAESSENS Joris
30 april 2009, 19:54
We zijn wel een beetje aan het afwijken van de draad vrees ik...

In alle geval, ik word in mijn omgeving vaak beschouwd als een héél vreemd geval en ik ben niet bang van An.
Met alle respect een dame met gezond verstand die duidelijk weet over wat ze het heeft.
Dat kan niet van alle politici gezegd worden.
En als je haar antwoorden goed leest zul je ook geen racisme aantreffen.
Negatieve zaken aankaarten, ook al zijn die sterker verbonden met bepaalde bevolkingsgroepen dan met andere is geen racisme maar gewoon de noodzakelijke basis van goed bestuur...

djimi
30 april 2009, 20:43
??????????????

Waar haalt u d*t allemaal?

Hallo Joris Claessens,

mocht u even de tijd willen nemen deze aan u gerichte vraag te beantwoorden,
zou ik dat toch waarderen.

Dank bij voorbaat,

djimi

CLAESSENS Joris
1 mei 2009, 01:29
Hallo Joris Claessens,

mocht u even de tijd willen nemen deze aan u gerichte vraag te beantwoorden,
zou ik dat toch waarderen.

Dank bij voorbaat,

djimi

Uit de geschiedenisboeken en uit directe overlevering, het is nog niet zo lang geleden hé.

Antwoord hier eens op.
Indien de originele oprichters van de Ijzertoren die u zo vlijtig parafraseert zo Belgicistisch en intercultureel gezind waren...
Waarom heeft men met medewerking van het Belgische leger deze toren dan opgeblazen?
Waarom werden de daders, ook al zijn ze ondertussen al lang met naam en toenaam gekend en is op zijn minst de passieve medewerking van de Belgische staat en zeker haar bescherming van de daders gemeenlijk bekend, nooit vervolgd (ik beschouw in deze de Belgische staat en haar toenmalige regering en al de regeringen die daar op volgden en ook de nodige stappen nalieten als mededader, net zoals de chauffeur van een gewelddadige bende ook een mededader is).

En aangezien heel deze beweging in het teken stond van een zelfstandig Vlaanderen, los van de invloed van de Franstalige Belgen omdat deze de eigenheid en de cultuur van het Vlaamse volk ontkenden en de Vlamingen duidelijk als minderwaardig beschouwden en dit zelfs bij wet vastlegden, waarom zouden zij dan voorstander zijn van multicul?
Om alles waarvoor zij vochten in rook op te zien gaan?

djimi
1 mei 2009, 05:07
Uit de geschiedenisboeken en uit directe overlevering, het is nog niet zo lang geleden hé.

Antwoord hier eens op.
Indien de originele oprichters van de Ijzertoren die u zo vlijtig parafraseert zo Belgicistisch en intercultureel gezind waren...
Waarom heeft men met medewerking van het Belgische leger deze toren dan opgeblazen?
Waarom werden de daders, ook al zijn ze ondertussen al lang met naam en toenaam gekend en is op zijn minst de passieve medewerking van de Belgische staat en zeker haar bescherming van de daders gemeenlijk bekend, nooit vervolgd (ik beschouw in deze de Belgische staat en haar toenmalige regering en al de regeringen die daar op volgden en ook de nodige stappen nalieten als mededader, net zoals de chauffeur van een gewelddadige bende ook een mededader is).

En aangezien heel deze beweging in het teken stond van een zelfstandig Vlaanderen, los van de invloed van de Franstalige Belgen omdat deze de eigenheid en de cultuur van het Vlaamse volk ontkenden en de Vlamingen duidelijk als minderwaardig beschouwden en dit zelfs bij wet vastlegden, waarom zouden zij dan voorstander zijn van multicul?
Om alles waarvoor zij vochten in rook op te zien gaan?

Dag Joris,

ik heb voor zover ik mij kan herinneren nooit beweerd dat de oprichters van de Ijzertoren Belgicistisch gezind zouden zijn. Ik ben misschien wel 'ne rare', maar met zo'n stommiteiten kom ik toch ook weer niet af, zulle.

Of ze al dan niet 'multicul'-gezind zouden zijn, zou ik niet kunnen zeggen. Destijds was dat begrip onbestaande, dus blijft het gissen naar hun standpunt terzake.

U beschuldigt mij echter van allerlei dingen zonder blijkbaar goed te weten waar ik voor sta, en d*t was de reden van mijn vraag. Ik hoef geen geschiedenislessen, ik wil een rechtzetting van uwentwege, dat is alles.

Dank bij voorbaat,

djimi

CLAESSENS Joris
1 mei 2009, 05:39
Dag Joris,

ik heb voor zover ik mij kan herinneren nooit beweerd dat de oprichters van de Ijzertoren Belgicistisch gezind zouden zijn. Ik ben misschien wel 'ne rare', maar met zo'n stommiteiten kom ik toch ook weer niet af, zulle.

Of ze al dan niet 'multicul'-gezind zouden zijn, zou ik niet kunnen zeggen. Destijds was dat begrip onbestaande, dus blijft het gissen naar hun standpunt terzake.

U beschuldigt mij echter van allerlei dingen zonder blijkbaar goed te weten waar ik voor sta, en d*t was de reden van mijn vraag. Ik hoef geen geschiedenislessen, ik wil een rechtzetting van uwentwege, dat is alles.

Dank bij voorbaat,

djimi

Tja, ik ben geen helderziende dus als je een vraag stelt en met aandrang nog eens herhaalt...
Maar aangezien jij het zo goed weet, geef jij nu ook een antwoord?
?????????????:lol:

En wat multicul betreft, dat beantwoorde ik al.
Een beweging die ernaar streeft de culturele eigenheid van het Volk te bestendigen en bewaren tegen invloed van buitenaf... Hoe multicul schat jij dat die beweging is?
Denk jij bvb dat Voorpost multicul gezind is?:twisted:

djimi
1 mei 2009, 06:18
Tja, ik ben geen helderziende dus als je een vraag stelt en met aandrang nog eens herhaalt...
Maar aangezien jij het zo goed weet, geef jij nu ook een antwoord?
?????????????:lol:

En wat multicul betreft, dat beantwoorde ik al.
Een beweging die ernaar streeft de culturele eigenheid van het Volk te bestendigen en bewaren tegen invloed van buitenaf... Hoe multicul schat jij dat die beweging is?
Denk jij bvb dat Voorpost multicul gezind is?:twisted:

Het zou mij inderdaad wel verbazen mocht Voorpost 'multicul gezind' zijn, maar Voorpost vertegenwoordigt voor zover ik weet maar een héél klein deeltje van het Volk (waauw, mèt hoofdletter!) waarvan het beweert een voorvechter/verdediger/weetikveelwat/... te zijn.

Voor zover ik weet maak ook ik deel uit van datzelfde volk, en ik ben alleszins niet bang van 'invloed van buitenaf', integendeel zelfs.

Als die invloed van buitenaf positief is, kan ik er alleen maar wel bij varen.
Als die invloed van buitenaf negatief is, kan ik ofwel gaan janken, ofwel tegenwerk bieden. Ik verkies dat laatste, maar dan wèl op zo'n manier dat ik mezelf geen geweld moet aandoen.

In Brussel ben ik alleszins een fier verdediger van al het moois dat mijn 'culturele eigenheid' te bieden heeft, en dat is heel wat, geloof me vrij.


Gisteren was ik de hele dag op stap in Antwerpen, samen met mijn leerlingen van het zesde jaar en hun klastitularis. De meesten waren nog nooit in Antwerpen geweest. Wees maar gerust dat ze onder de indruk waren van 't Stad.

We kwamen aan in het Centraal Station,
vereerden de Diamantwijk, de Mode-wijk, het kapelletje van O.L.V. van Toevlucht, de Vlaeykensgang, het Plantin-Moretus museum, het St.-Andrieskwartier met een bezoek,
èn we maakten een rondvaart met de Kaailand-boot.

Daarna kregen leerlingen en collega een beetje tijd om te shoppen.


En nu zijn er weer een pak Franstalige Belgen/Nieuwe Belgen die niet rap meer gaan praten over 'les paysans incultes' of 'les boches du nord' bijgekomen.
U had de - positieve - commentaren achteraf eens moeten horen!

Wie weet stemmen ze binnenkort met z'n allen wel voor N-VA of VB, opdat ook Brussel/Bruxelles deel zou kunnen uitmaken van wat in hun ogen nu definitief 'het betere deel van België' is. Ze staan in grote meerderheid alvast niet langer compromisloos negatief tegenover de VB-voorstellen betreffende Brussel als tweetalige hoofdstad van een onafhankelijk Vlaanderen.

Heb ik daarvoor 'slaafse onderwerping aan de multicul' (uw woorden!) nodig gehad, denkt u?

Niko Bellic
1 mei 2009, 07:20
Het zou mij inderdaad wel verbazen mocht Voorpost 'multicul gezind' zijn, maar Voorpost vertegenwoordigt voor zover ik weet maar een héél klein deeltje van het Volk (waauw, mèt hoofdletter!) waarvan het beweert een voorvechter/verdediger/weetikveelwat/... te zijn.

Voor zover ik weet maak ook ik deel uit van datzelfde volk, en ik ben alleszins niet bang van 'invloed van buitenaf', integendeel zelfs.

Als die invloed van buitenaf positief is, kan ik er alleen maar wel bij varen.
Als die invloed van buitenaf negatief is, kan ik ofwel gaan janken, ofwel tegenwerk bieden. Ik verkies dat laatste, maar dan wèl op zo'n manier dat ik mezelf geen geweld moet aandoen.

In Brussel ben ik alleszins een fier verdediger van al het moois dat mijn 'culturele eigenheid' te bieden heeft, en dat is heel wat, geloof me vrij.


Gisteren was ik de hele dag op stap in Antwerpen, samen met mijn leerlingen van het zesde jaar en hun klastitularis. De meesten waren nog nooit in Antwerpen geweest. Wees maar gerust dat ze onder de indruk waren van 't Stad.

We kwamen aan in het Centraal Station,
vereerden de Diamantwijk, de Mode-wijk, het kapelletje van O.L.V. van Toevlucht, de Vlaeykensgang, het Plantin-Moretus museum, het St.-Andrieskwartier met een bezoek,
èn we maakten een rondvaart met de Kaailand-boot.

Daarna kregen leerlingen en collega een beetje tijd om te shoppen.


En nu zijn er weer een pak Franstalige Belgen/Nieuwe Belgen die niet rap meer gaan praten over 'les paysans incultes' of 'les boches du nord' bijgekomen.
U had de - positieve - commentaren achteraf eens moeten horen!

Wie weet stemmen ze binnenkort met z'n allen wel voor N-VA of VB, opdat ook Brussel/Bruxelles deel zou kunnen uitmaken van wat in hun ogen nu definitief 'het betere deel van België' is. Ze staan in grote meerderheid alvast niet langer compromisloos negatief tegenover de VB-voorstellen betreffende Brussel als tweetalige hoofdstad van een onafhankelijk Vlaanderen.

Heb ik daarvoor 'slaafse onderwerping aan de multicul' (uw woorden!) nodig gehad, denkt u?

Alleen jammer dat het VB hen allemaal over één en dezelfde kam blijft scheren en daardoor in feite een objectieve bondgenoot is van de huidige Franstalige bestuurders van Brussel die de muren tussen Brussel en Vlaanderen alleen nog maar wat hoger willen maken, zoals ik in deze discussie schreef:

http://forum.politics.be/showthread.php?t=122203

brother paul
1 mei 2009, 07:52
Het zou mij inderdaad wel verbazen mocht Voorpost 'multicul gezind' zijn, maar Voorpost vertegenwoordigt voor zover ik weet maar een héél klein deeltje van het Volk (waauw, mèt hoofdletter!) waarvan het beweert een voorvechter/verdediger/weetikveelwat/... te zijn.

Voor zover ik weet maak ook ik deel uit van datzelfde volk, en ik ben alleszins niet bang van 'invloed van buitenaf', integendeel zelfs.

Als die invloed van buitenaf positief is, kan ik er alleen maar wel bij varen.
Als die invloed van buitenaf negatief is, kan ik ofwel gaan janken, ofwel tegenwerk bieden. Ik verkies dat laatste, maar dan wèl op zo'n manier dat ik mezelf geen geweld moet aandoen.

In Brussel ben ik alleszins een fier verdediger van al het moois dat mijn 'culturele eigenheid' te bieden heeft, en dat is heel wat, geloof me vrij.


Gisteren was ik de hele dag op stap in Antwerpen, samen met mijn leerlingen van het zesde jaar en hun klastitularis. De meesten waren nog nooit in Antwerpen geweest. Wees maar gerust dat ze onder de indruk waren van 't Stad.

We kwamen aan in het Centraal Station,
vereerden de Diamantwijk, de Mode-wijk, het kapelletje van O.L.V. van Toevlucht, de Vlaeykensgang, het Plantin-Moretus museum, het St.-Andrieskwartier met een bezoek,
èn we maakten een rondvaart met de Kaailand-boot.

Daarna kregen leerlingen en collega een beetje tijd om te shoppen.


En nu zijn er weer een pak Franstalige Belgen/Nieuwe Belgen die niet rap meer gaan praten over 'les paysans incultes' of 'les boches du nord' bijgekomen.
U had de - positieve - commentaren achteraf eens moeten horen!

Wie weet stemmen ze binnenkort met z'n allen wel voor N-VA of VB, opdat ook Brussel/Bruxelles deel zou kunnen uitmaken van wat in hun ogen nu definitief 'het betere deel van België' is. Ze staan in grote meerderheid alvast niet langer compromisloos negatief tegenover de VB-voorstellen betreffende Brussel als tweetalige hoofdstad van een onafhankelijk Vlaanderen.

Heb ik daarvoor 'slaafse onderwerping aan de multicul' (uw woorden!) nodig gehad, denkt u?

VB heeft een Obama nodig om u te overtuigen hé dat ze geen neonazi's zijn, zoals links ze zograag stigmatiseert.

Nu ik niet, VB is niet rechts (rechts in de zin van de vooroorlogse term...) , VB is niet liberaal (liberaal is vooral meer economsich geinspireerd in zijn denken, niet dat het geldzakken zijn, maar vooral omdat ze weten dat rendementsgeorienteerd denken zorgt voor goeie balansen op alle lagen, ) ,
Eerlijk gezegd, als je vragen stelt over economie dan krijg je zelfs nooit antwoorden bij VB.... Het is netzogerg bij alle partijen, het is een schande dat er niet meer economisch niveau zit op regeringsniveau. Mensen met praktijkervaring hoe je instellingen rendabel leert werken.


VB is eenpartij die

steunt op het separatistisch idee (die volgens mij een contradictie is met europa, en economisch waanzin) , Dus daar zouden bvb alle partijen die niet separatisch denken mijn stem verdienen...


steunt op principes om het 'profiteren' in de SZ af te bouwen (en daar sta ik 900% achter, de dienstverlening van de overheid naar de sociale groep is veel te gepolitiseerd, het is de som van politieke nichemarketing, en dat is niet goed) , hier verdient elke partij die de SZ wil rationaliseren op een eenvoudige manier door bvb monopolies van instellingen af te bouwen en meer concurrentie te organsiren doordat die instellingen moeten aanbesteden... (en ik denk concreet aan de twee grote zuilen die ons land nu al 40 jaar terroriseren via de politiek) dan zeg ik ja tegen elke partij die daar zijn dogma van maakt.

steunt op oneliner marketing over allochtonen (maar dat is meer het gevolg van de marketing met oneliners. Als je socialisten hoort praten dan moeten ze het ook altijd hebben van oneliners: de fraude aanpakken, de rijken worden rijker,etc dit gaat ook over repressie en jalouzie en angst prediken en daar ben ik echt tegen, educatief dubbele zero) maar dus een onliner die zegt dat bvb russische prostitutie zijn bordeel doet stempelen, vind ik inderdaad iets dat niet kan: een vermogensonderzoek gecombineerd aan steunvragen zou ik in dat geval normaal vinden. als een andere onliner zegt dat maffia met nepbedrijfjes allochtonen integreert tegen betaling in de sociale zekerheid, dan zeg ik ook aub doe die deur dicht. als een andere oneliner zegt dat de saria in contradictie is met de belgische grondwet, dan sta ik daar ook keihard achter...

Nu sowieso stem je op een bepaald moment, en kan een van de argumenten u soms de klik geven om daar toch voor te stemmen. Ze kunnen dan wat meer druk geven op de regering, en dat werkt ook.

djimi
1 mei 2009, 09:49
VB heeft een Obama nodig om u te overtuigen hé dat ze geen neonazi's zijn, zoals links ze zograag stigmatiseert.

Nu ik niet, VB is niet rechts (rechts in de zin van de vooroorlogse term...) , VB is niet liberaal (liberaal is vooral meer economsich geinspireerd in zijn denken, niet dat het geldzakken zijn, maar vooral omdat ze weten dat rendementsgeorienteerd denken zorgt voor goeie balansen op alle lagen, ) ,
Eerlijk gezegd, als je vragen stelt over economie dan krijg je zelfs nooit antwoorden bij VB.... Het is netzogerg bij alle partijen, het is een schande dat er niet meer economisch niveau zit op regeringsniveau. Mensen met praktijkervaring hoe je instellingen rendabel leert werken.


VB is eenpartij die

steunt op het separatistisch idee (die volgens mij een contradictie is met europa, en economisch waanzin) , Dus daar zouden bvb alle partijen die niet separatisch denken mijn stem verdienen...


steunt op principes om het 'profiteren' in de SZ af te bouwen (en daar sta ik 900% achter, de dienstverlening van de overheid naar de sociale groep is veel te gepolitiseerd, het is de som van politieke nichemarketing, en dat is niet goed) , hier verdient elke partij die de SZ wil rationaliseren op een eenvoudige manier door bvb monopolies van instellingen af te bouwen en meer concurrentie te organsiren doordat die instellingen moeten aanbesteden... (en ik denk concreet aan de twee grote zuilen die ons land nu al 40 jaar terroriseren via de politiek) dan zeg ik ja tegen elke partij die daar zijn dogma van maakt.

steunt op oneliner marketing over allochtonen (maar dat is meer het gevolg van de marketing met oneliners. Als je socialisten hoort praten dan moeten ze het ook altijd hebben van oneliners: de fraude aanpakken, de rijken worden rijker,etc dit gaat ook over repressie en jalouzie en angst prediken en daar ben ik echt tegen, educatief dubbele zero) maar dus een onliner die zegt dat bvb russische prostitutie zijn bordeel doet stempelen, vind ik inderdaad iets dat niet kan: een vermogensonderzoek gecombineerd aan steunvragen zou ik in dat geval normaal vinden. als een andere onliner zegt dat maffia met nepbedrijfjes allochtonen integreert tegen betaling in de sociale zekerheid, dan zeg ik ook aub doe die deur dicht. als een andere oneliner zegt dat de saria in contradictie is met de belgische grondwet, dan sta ik daar ook keihard achter...

Nu sowieso stem je op een bepaald moment, en kan een van de argumenten u soms de klik geven om daar toch voor te stemmen. Ze kunnen dan wat meer druk geven op de regering, en dat werkt ook.

Wat mij betreft zijn de mensen die voor het VB stemmen alleszins niet met z'n allen neo-nazi's, dat weet ik ondertussen wel zeker. Ik weiger dan ook mee te doen met de 'stigmatisering'. Omgekeerd natuurlijk ook, niet *lle linksen zijn blinde dogmatici, en net zoals niet *lle moslims staan te springen om de sharia in te voeren, zijn ook niet *lle Franstalige Belgen corrupte profiteurs.

Wat mij in dit land steeds méér op de zenuwen werkt is de algehele infantilisering waaraan we met z'n allen lijken mee te werken (op enkele schaarse uitzonderingen na, natuurlijk).

Ik zou zèlf Vlaams Belang durven stemmen vanwege standpunten als:

onmiddellijke afschaffing van de monarchie,
onmiddellijke invoering van het BROV,
strengere aanpak van de criminaliteit.

Er zijn nog méér zaken die mij een zekere sympathie voor de doorsnee VB-stemmer doen krijgen, zoals het gedemoniseer van zowat iedereen die kritische vragen durft te stellen over de aanpak van de immigratie-problematiek of het op één hoopje gooien van iedereen die de erkenning van de Nederlandstalige meerderheid in ons land durft vragen.


Wat mij van het VB weg houdt is het gedemoniseer van alles wat 'links' heet te zijn, en het onophoudelijk gezeik over 'de allochtonen' en 'de Franstaligen'.

Dat zijn zaken die mij echt de strot uitkomen.


Wat betreft uw opmerking over de twee (zijn er maar twee?) zuilen die ons land terroriseren: ik kan ze ook niet meer zien of ruiken.

Maar van 'politici' verwacht ik ondertussen zo ongeveer niks goeds meer.

De politiek is te belangrijk om ze aan de politiekers over te laten, maar het lijkt soms wel (maar al te vaak, eigenlijk) alsof een burger die zich met politiek begint te moeien ten allen prijze 'verdacht' moet worden gemaakt, en het zwijgen opgelegd.

Ik wil het op deze feestdag niet aan m'n hart laten komen, maar morgen is weer een 'gewone' dag. Tijd genoeg om me te ergeren, dus, en ook wel om nog wat méér te ondernemen dan wat kankeren op een forum.

daiwa
2 mei 2009, 02:27
Als je socialisten hoort praten dan moeten ze het ook altijd hebben van oneliners: de fraude aanpakken,
.

De partij die leeft van corruptie gaat de fraude aanpakken. :rofl::rofl::rofl:

brother paul
2 mei 2009, 14:29
Djimi

jij zit daar nu wanhopig te strijden voor Doel... Er zijn dan een paar van die partijen die gewoon de kaart altijd trekken in het type David Goliath gevecht van de David. De meest populaire is altijd natuurlijk de Robin Hood, de David, of de onderdrukte... Op dat vlak is marketing ook nogal doorzichtig.

Maar op den duur wordt je een DonQuichote die vecht tegen windmolens... dus dat Doel gevecht vind ik ook iets die electoraal misbruikt wordt... Gewoon tegen , maar kun je mij zeggen welke regering dit beslist heeft en wie toen op het exacte moment van de beslissing in de regering zat en wie hoe gestemd heeft ??

CLAESSENS Joris
2 mei 2009, 14:48
Alleen jammer dat het VB hen allemaal over één en dezelfde kam blijft scheren en daardoor in feite een objectieve bondgenoot is van de huidige Franstalige bestuurders van Brussel die de muren tussen Brussel en Vlaanderen alleen nog maar wat hoger willen maken, zoals ik in deze discussie schreef:

http://forum.politics.be/showthread.php?t=122203

Het Vlaams Belang heeft nogal wat mensen van allerhande nationaliteiten, zelfs een aantal nietEuropese, onder zijn stemmers, leden en zelfs mandatarissen.
Géén enkele daarvan kwam tot het VB onder dwang...
Hoe zou dit mogelijk kunnen zijn indien uw totaal inhoudsloze sfeerschepperij ook maar enige grond van waarheid zou bevatten?

CLAESSENS Joris
2 mei 2009, 15:00
Het zou mij inderdaad wel verbazen mocht Voorpost 'multicul gezind' zijn, maar Voorpost vertegenwoordigt voor zover ik weet maar een héél klein deeltje van het Volk (waauw, mèt hoofdletter!) waarvan het beweert een voorvechter/verdediger/weetikveelwat/... te zijn.Datzelfde gold voor de frontersbeweging en voor elke politieke strekking.
Vooralsnog zie ik geen enkele politieke strekking van welke kleur dan ook meer dan 50% van de bevolking overtuigen.
Dat is dan ook wat de niet ideologische partijen in België in het zadel houdt.
Wie bereidt is zijn ziel te verkopen voor een deel van de graaipot vindt hier altijd wel een meerderheid.
Het resultaat is dat we hier constant geconfronteerd worden met misbruiken binnen die partijen.
En dat is echt niet enkel voorbehouden aan de P.S.
Welke huidige minister was toentertijd ook weer bereid om bewijsmateriaal van criminaliteit door zijn partij (lees geld) te verbranden?
En dan zwijgen we nog over het feit dat Mensen zoals Flahaut en Anciaux het tot minister schoppen.

Dus, waar slaat die opmerking op?
Je wordt al decennia geregeerd door partijen die zelfs bij benadering de meerderheid van de bevolking niet vertegenwoordigen.
We hebben zelfs al 'meerderheidspartijen' in de regering gehad die solo niet eens de kiesdrempel behaalden...

Hertog van Gelre
2 mei 2009, 16:47
Dus, waar slaat die opmerking op?
Inderdaad. De man zei alleen dat hij 'Nooit meer oorlog' een mooie Vlaamse waarde (of norm) vindt en u gaat briesend tegen hem tekeer. Ik denk dat uw excuses wel op zijn plaats zijn.

De_Laatste_Belg
8 mei 2009, 16:34
Je wordt al decennia geregeerd door partijen die zelfs bij benadering de meerderheid van de bevolking niet vertegenwoordigen.

Sloganesk !!!

Maar toon dat nu eens aan. En vermits het voornamelijk over de verkiezingen voor een Vlaamse regering gaat, graag met cijfers van Vlaamse coalities.

Of ? Bedoelt ge nu .... dat er met meer dan drie partijen om uit te kiezen, naar Vlaamse gewoonte, onmogelijk één 'meerderheidspartij' kan ontstaan. Je neemt wel een ernstig loopje met de betekenis van het woord 'meerderheidspartij'.

En ? Als het dit is wat je echt bedoelt ? Wat stelt het Vlaams Blokje dan voor ? Met wat ? 18 % van de stemmen pretendeert u een meerderheid te vertegenwoordigen?

corse
9 mei 2009, 11:10
Integratie:

Immigratie en integratie zijn enkel mogelijk wanneer de immigrant zich rechtstreeks in de nieuwe samenleving bevindt.
Wanneer de immigrant zich in een eigen gemeenschap afzondert met eigen landgenoten, zijn eigen kerken of moskeeën bouwt, zijn eigen koopcentrums creëert, dan is integratie onmogelijk.
Integratie is enkel mogelijk door volledige inburgering in een vreemde samenleving.
Vermits de meeste immigratie economisch gedwongen is, en niet berust op persoonlijke vrijheid, kan er geen integratie mogelijk zijn.
In de eerste plaats moet ieder mens de mogelijkheid hebben om in eigen land een behoorlijk leven te kunnen leiden, dit is een mensenrecht.

Een hongerende mens een vis te eten geven is een sociale daad.
Deze mens in eigen land leren vissen, dit is een definitieve oplossing voor zijn honger.

Economische hulp, vooral in de automatisering van de landbouw, wetenschappelijke en medische studies overbrengen enz.
Dit om volksverhuizingen te voorkomen!
Zelfs bij eigen volk (de gegoede klasse) zien we dat integratie onmogelijk is.
Deze vestigen zich in rijke getto’s en leven afzonderlijk, (apartheid), integratie is zeker niet mogelijk en vooral niet wenselijk.
In de VS worden rijke getto’s afgesloten met slagbomen.

Van uit het verleden weten we dat Europeanen de meest slechte integrerende immigranten zijn.
In Chicago (VS) zijn er na 10 generaties nog Vlamingen die zich niet volledig kunnen aanpassen en in eigen getto’s leven.
http://www.arts.kuleuven.be/F206/amdoc2002/gazette_van_Detroit/vandaag.htm
In Australië, Zuid-Afrika en Canada zijn er nog vele Europeanen die na vele generaties in eigen getto’s leven.
Zelfs in eigen land wanneer stedelingen zich naar buitengemeenten begeven, dan kunnen nevenverschijnselen zoals: (aanpassen aan vreemde dialecten, acceptatie, eigenheid en gewoonten) zich voordoen.
Zelfs Vlamingen en Walen die in eigen land moeten samenleven vormen een eeuwenlange eindeloze strijdt.

De mens is een individu dat gedurende duizenden jaren gebonden is aan culturen, religies, tradities, families, eigenheid en gewoonten.
De universele mens bestaat niet, mondiale integratie is een illusie.
We kunnen de mens niet omvormen tot een wereldnomade die enkel industrie en geld achterna trekt.

Als enkel de *gegoede klasse niet moet immigreren en integreren en wel cultuur, religies, tradities, familieverband, eigenheid en gewoonten kan hebben dan is dat fundamenteel fout en vals.
De minder gegoeden zijn dan enkel een rader in de economische machine.
§ Immigranten zijn een makkelijke prooi voor werkgevers, een hapje dat geen vragen stelt en goedkoop werkt.
§ De neoliberale ideologie hierachter is: het uitbuiten van mens door mens is toegestaan.
§ Zoals ook het “Gnoe effect” het bruggen bouwen op de lijken van andere is toegestaan.
§ Men verknecht andermans vrijheid ten gunste van zijn eigen vrijheid.
Wat natuurlijk het door jaren en met veel geduld opgebouwde sociaal systeem ondermijnde en voer is voor de rechts-radicalen!
Enkel de werkende klasse wordt hier in vraag gesteld, *de gegoede klasse, het beurs profitariaat en de rechtse happy few niet.
(*De gegoede klasse: de economische, ambtelijke en religie-elite zij zijn de happy few, de bevoorrechte, het profitariaat, zij profiteren van de ongelijke verdeling van kennis, geld en rijkdom)
Alle systemen waarbij privilegies en voorrechten generaties lang erfelijk worden overgedragen zijn ondemocratisch, andere leden van de samenleving zijn daardoor kansloos.

Zoals ook de homo economicus, homo reclamicus, homo consumentist en het neoliberaal paradijs niet echt bestaat, zo bestaat ook de universele mens niet.
Alle vormen van mondiale integratie zijn een uit zijn verband getrokken tijdelijke samenlevingswijze.

Nationalisme en racisme wordt gecreëerd door het neoliberalisme, het doel hiervan is de gevestigde sociale samenleving te destabiliseren, chaos en verdeeldheid is de inspiratiebron.
Integratie is een economisch werktuig, het zijn mensen die zich door anderen laten gebruiken of misbruiken, al dan niet uit vrije wil en daardoor in handen zijn van een economisch regime, dit is valse vrijheid.
Marktfundamentalisme schuwt “geen enkele vorm” van subtiel gedwongen integratie.

De belangrijkste oorzaken voor de toestroom van migranten zijn de slechte economische situatie in hun thuisland:
(bijvoorbeeld sommige Arabische landen) (bijvoorbeeld de Oost-Europeaan, de oorlogen en de valuta verschil dat nog steeds door het neoliberalisme wordt gehandhaafd omdat het migratiebevorderend werkt, en de door jaren met veel geduld opgebouwde sociale systemen destabiliseert.

Ook het verhuizen naar belastingsparadijzen en naar landen met een hypocriet belastingssysteem behoren hiertoe.

Volksverhuizingen moeten bij de wortel aangepakt worden, dit om onnodige immigratie en integratie te voorkomen.
Men moet de gevolgen niet bestrijden maar de oorzaak wegnemen, dweilen met de kraan open is een hopenloze situatie!
De volkeren van de wereld worden hier niet in vraag gesteld, maar wel diegenen die deze volksverhuizingen veroorzaken, laten we niet afwijken van de essentie.
§ En of volksverhuizingen hoe dan ook uit vrije wil gebeuren.
§ En of de mens verplicht wordt zoals een nomade industrie en geld achterna te jagen?
§ En of volksverhuizingen racisme en nationalisme veroorzaken en voer zijn voor de rechts radicalen en agressie, destabilisatie en oorlogen losweken?

present_1957
9 mei 2009, 15:47
Holle leuzen. Het komt er toch niet van. Stel je eens voor hoeveel maatschappelijk protest er komt in zo'n geval.

Denk je dat het belang daar van wakker ligt?Mochten zij de absolute meerderheid halen, niet eens ondenkbeeldig met mannen als Bart Somers,maar dit terzijde, dan bouwen ze de democratie af en zal hun wil wet zijn. Mensen met buitenlandse roots die toch hier geboren zijn zullen ook vliegen,wanneer zij onaangepast gedrag vertonen.Hun verkiezingspropaganda liegt er niet om,de affiches met het kind die zegt, " Dit is mijn land" .Mensen die zo denken zijn niet enkel dom en conservatief maar vooral ook gevaarlijk.

present_1957
9 mei 2009, 15:54
De partij die leeft van corruptie gaat de fraude aanpakken. :rofl::rofl::rofl:

Dat geldt zeker voor de Waalse afdeling,maar mensen met geld zullen altijd frauderen,wegens nooit genoeg,en staan zelf graag boven de wetten die ze uitvaardigen.Dit is zo overal ter wereld ongeacht de ideologie of status of wat dan ook

an1958
25 mei 2009, 17:06
Absoluut niet! Ik denk wel aan het volgende:
Abou Jahjah: indien de multicul ons niet zint moeten WIJ maar verhuizen!
Een imman: We moeten een staat in de staat vormen tot we die staat kunnen overnemen.
Hoofddoekjes, halal, moskee's, burka's, gestadige aangroei via import- en schijnhuwelijken, hoog geboortecijfer (in het Brusselse is Mohammed de meest voorkomende naam voor pasgeborene...), de minachting die sommigen voor niet-moslims hebben, wat er te leren valt over wat er overal ter wereld van nieuws op ons afkomt ivm de zegeningen van de islam enz enz enz
... ik post het hier maar nog eens.
Waarom krijg ik ivm deze posting geen commentaar ?

Beter laat dan nooit reageren,nietwaar?
Waarom spreekt men steeds van die uitzonderlijke personen met hun uitspraken,terwijl we verdorie goed genoeg weten,dat die niet de meerderheid van die gemùeenschappen uitmaken.
Waar ik wel op wil reageren is het feit,dat men in onze Belgische staat nog steeds toelaat,dat de namen die storend zijn voor de ambassades van dat land hier,namen mogen weigeren om in te schrijven,omdat ze hen storen.
zo moet je voor je kind,als immigrant,nooit proberen van de naam Jozef te geven,gewoon omdat je dit zonder bijbedoelingen doet,juist opdat je bij het zoeken naar werk,je niet wil,dat je kind bij een sollicitaie per brief,reeds bevooroordeeld wordt,omdat je een vreemde naam hebt.
De naam Jozef(men had er gewoon niet aan gedacht dat dit iets te maken had met het feit,dat die man een jood was,en dus persona non grata)werd door de ambassade niet aanvaard,met het gevolg,dat heel de circus voor naamsverandering moest worden in gang gezet,om de naam Jozef door een andere te laten vervangen.
En is het niet zo,dat men in Antwerpen op het gemeentehuis een lijst heeft met Marokkaanse namen?
Men werkt dus hier met het systeem mee.En dat kan dus in Belgie.Laat ons eerst zelf iets aan het systeem veranderen,alvorens we anderen steeds met de vinger na wijzen.
Heb jij soms een idé?Kan jij je voorstellen dat je aan aan kind een naam moet weigeren,omdat het anders in je eigen geboorteland niet binnenmoogt?
Ook hier wordt er druk uitgeoefend op de personen die hier komen werken,daar ook al eens aan gedacht?