PDA

View Full Version : Mobiliteit & verkeersveiligheid volgens N-VA


Maarten Malaise
8 mei 2009, 23:53
Vlaanderen is meer dan een transitland en moet haar logistieke troeven uitspelen door haar kennis en werkkracht toe te voegen aan inkomende goederen. Dan pas creëren we jobs in Vlaanderen. Kiezen voor slimme logistiek is ook kiezen om opnieuw voeling te krijgen met de binnenvaart, het spoor en pijpleidingen. Het vorige mobiliteitsplan dateert van 2001 met een looptijd tot 2010 en was te vrijblijvend. De N-VA pleit daarom voor een nieuw en bindend mobiliteitsplan.

De N-VA pleit voor eigen Vlaamse verkeersongevallenanalyses en –statistieken. Een systeem van gedetailleerde ongevallenanalyse is wenselijk bij elk verkeersongeval met doden en/of zwaargewonden en op zones en trajecten die op basis van objectieve criteria als gevaarlijk worden beschouwd. Het zou tot de standaardprocedures moeten behoren dat de oorzaak opgespoord wordt en er uitgezocht wordt of de verkeerssituatie in de omgeving van het ongeval onveilig is, en hoe de weginrichting kan worden aangepast opdat een gelijksoortig ongeval vermeden kan worden.

De N-VA pleit voor overheidsuitgaven inzake openbaar vervoer, op voorwaarde dat deze de externe kosten van het privé-vervoer over de weg verminderen. De Lijn moet dan ook meer rijden daar waar de vraag is.