PDA

View Full Version : Mobiliteit & verkeersveiligheid volgens PVDA


Maarten Malaise
8 mei 2009, 23:55
Voor een fijnmazig en toegankelijk openbaar vervoer
Veel mensen kunnen enkel met de auto op hun werk geraken. Een kwart van de werkgevers geeft aan dat zijn bedrijf niet of onvoldoende bereikbaar is met het openbaar vervoer. Er is dringend een beleid nodig dat werk maakt van openbaar vervoer.
In ons land zijn bus, tram en metro nog openbaar. De vervoersmaatschappijen werken behoorlijk, wat blijkt uit het groeiende aantal reizigers op De Lijn, MIVB en TEC. De Europese Unie heeft al meermaals geprobeerd de sector open te stellen voor privémaatschappijen. Privébedrijven doen het nochtans niet beter. In de landen waar de privatisering van het openbaar vervoer wel is doorgevoerd, is er een overaanbod op de drukke lijnen in en rond de steden, terwijl de lijnen die verafgelegen of minder bevolkte gebieden bedienen, verdwijnen. De prijzen voor de reizigers stijgen er, terwijl de dienstverlening en de werkomstandigheden van de werknemers erop achteruitgaan.
De tendens om te privatiseren moet stoppen. Om de mobiliteit van mensen die geen wagen hebben te garanderen, om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en om een maatschappelijk antwoord te bieden op de stijgende olieprijzen, zijn openbaarvervoermaatschappijen de oplossing van de toekomst.
De ontwikkeling van het openbaar vervoer past ook in de strijd tegen de crisis. De sector is arbeidsintensief en de banen zijn er duurzaam.
Er moet een verhoging van de frequentie komen -vooral ’s avonds en in het weekend - en van de capaciteit tijdens de spitsuren van bus, tram en metro. Nachtbussen in en rond grote steden. Het openbaar vervoer naar scholen en industriezones moet verbeteren. Geen nieuwe bedrijventerreinen zonder mobiliteitsplan (te betalen door de bedrijven).
Een verlaging van de tarieven met 50 % en een gemeenschappelijk ticket voor alle openbaarvervoermaatschappijen. In landen waar men dit systeem heeft ingevoerd, is het aantal gebruikers van het openbaar vervoer verdubbeld.
Betere aansluiting tussen bussen en treinen. Verplichte samenwerking op het vlak van tarieven, abonnementen enzovoort tussen De Lijn, MIVB en TEC voor het “gewestgrens-overschrijdend” vervoer.
Meer busstroken in de steden en langs de grote invalswegen.
Parkeerruimte voor auto’s creëren in de buurt van bus-, tram- en metrolijnen.