PDA

View Full Version : Mobiliteit & verkeersveiligheid volgens SLP


Maarten Malaise
8 mei 2009, 23:56
SLP pleit voor een slimme kilometerheffing die in de plaats komt van de huidige belastingen en taksen. Wie weinig rijdt of met een zuinige wagen rijdt, moet minder betalen dan wie zijn werkdagen in een SUV slijt.
Onze wegen kunnen niet meer verkeer aan, dus moet verder gezocht worden naar alternatieven: thuiswerk, een light rail rond Brussel, meer transport via zee- en binnenvaart.