PDA

View Full Version : Mobiliteit & verkeersveiligheid volgens Vlaams Belang


Maarten Malaise
8 mei 2009, 23:58
"Het Vlaams Belang bepleit een volledige overheveling van het mobiliteitsbeleid naar de deelstaten. Bijzondere aandacht moet daarbij uitgaan naar het principe ‘Werk in eigen streek’. Voor een oplossing van het mobiliteitsprobleem is het noodzakelijk dat de bestaande wegeninfrastructuur verbeterd wordt en dat de capaciteit ervan uitgebreid wordt. Dit valt te verkiezen boven de aanleg van nieuwe wegen. Er moet ook dringend werk worden gemaakt van een kwantitatieve en kwalitatieve uitbouw van het treinaanbod. Er dient een centraal meldpunt voor overlast en geweld op trams en bussen van De Lijn opgericht te worden. Hier kunnen busgebruikers laagdrempelig hun klachten uiten waardoor De Lijn veel sneller kan inspelen op problemen. Permanente verkeersveiligheidseducatie voor alle leeftijdsgroepen moet alle weggebruikers voldoende informeren over potentieel gevaarlijke situaties. Het woon-werkverkeer kan verder ontlast worden door het stimuleren van carpooling."

Henri1
20 mei 2009, 21:13
VB en mobiliteit is niet echt een punt blijkbaar.

nihao
12 juni 2009, 19:34
Behalve voor de open deuren die hier desondanks toch ingetrapt worden...
Verwondert mij toch wel, want Freddy Van Gaever is een van de weinige vlaamsparlementsleden die in de voorbije legislatuur af en toe iets zinnigs over mobiliteit heeft gezegd...