PDA

View Full Version : Blanco stemmen


Nestor Burma
14 mei 2009, 20:40
Elke lege zetel in een parlement is belastinggeld dat nuttiger besteed kan worden.

Flanelcondoom
15 mei 2009, 00:07
Uiteraard.

Nestor Burma
15 mei 2009, 14:24
“Als geloofwaardigheid de inzet van de verkiezingen wordt, dan verliezen alle traditionele partijen.”

Caroline Gennez, SP.A-voorzitter, in De Standaard, 13 mei 2009.

Dus zouden ze ook allemaal moeten kunnen verliezen. Partijen moeten ophouden communicerende vaten te zijn.

Flanelcondoom
15 mei 2009, 14:27
Zullen ze nooit doen.

Denk maar na waarom mensen stemmen.

Pak nu bijvoorbeeld een willekeurige kathegorie: oudjes.

Ze stemmen "op den katholiek" omdat "wij vroeger naar de kerk gingen".

Anderen "zijn niet zo gelovig, dus stemmen wij op de liberaal".


Mensen engageren zich niet in de politiek, en zullen dit ook nooit doen, hoe hard je het ook eist.

Johan Bollen
15 mei 2009, 19:51
Mensen engageren zich niet in de politiek, en zullen dit ook nooit doen, hoe hard je het ook eist.
Dat is zo in de Belgische context, maar ik denk, niet zozeer omdat de mens niet wil participeren in politieke beslissingen, maar omdat hij geleerd heeft dat het niet veel zin heeft. Een werkelijk democratisch systeem zorgt voor interesse tot participatie. Kijk naar dit forum. Er is interesse in politiek, alleen is de partijpolitiek gedegradeerd tot een ondemocratische bedoening. Het kan anders.

Valentine Julien
17 mei 2009, 09:27
"hoe meer stemmen een partij verzamelt, hoe meer geld ze binnenhaalt. Daardoor kreeg het kartel CD&V/N-VA vorig jaar 10,6 miljoen euro subsidies. Door hun verkiezingsnederlaag kregen Open VLD en de sp.a minder binnen, 7,2 miljoen euro en 6,4 miljoen euro. De subsidies van Groen! zijn beperkt tot 2,3 miljoen euro.":oops:De jaarlijkse dotatie voor het VB is zo’n 5,6 mio euro .:oops::oops:

http://blokwatch.skynetblogs.be/archive-month/2004-07#459204

Nestor Burma
17 mei 2009, 16:36
"Het parlementarisme, ofwel de officiële toestemming om uit vijf meningen te mogen kiezen, vindt ingang onder de velen die graag de indruk wekken zelfstandig te zijn en voor hun mening willen vechten. Maar uiteindelijk is het om het even of de kudde een mening krijgt opgedrongen of dat vijf meningen zijn toegestaan."

Friedrich Nietzsche

Jos Verhulst
23 mei 2009, 16:44
"Het parlementarisme, ofwel de officiële toestemming om uit vijf meningen te mogen kiezen, vindt ingang onder de velen die graag de indruk wekken zelfstandig te zijn en voor hun mening willen vechten. Maar uiteindelijk is het om het even of de kudde een mening krijgt opgedrongen of dat vijf meningen zijn toegestaan."

Friedrich Nietzsche

Nietzsche had in deze gelijk. Ik ben niet per se tegen een parlement, maar wel tegen een verkozen parlement met openbaar verloop van stemming. De laatste jaren ben ik tot de overtuiging gekomen dat het bestaande parlementaire systeem niet met democratie verenigbaar is. Het kan dus niet, zoals ik vroeger geloofde, met direct-democratische besluitvormingskanalen tot een democratie gecompleteerd worden. Het is als zodanig een anti-democratisch obstakel, dat ieder van ons enorm veel geld, levenskwaliteit en vrijheid kost:
http://www.brusselsjournal.com/node/3930

AsGardSGO
30 mei 2009, 05:26
Blanco stemmen is u neerleggen bij wat de rest stemt. Daarom worden blanco stemmen bij telling ook procentueel over de partijen verdeeld. Is in feite dus geen oplossing voor diegene die niet willen deelnemen aan het hele kies gebeuren (en/of politiek) of die echt niet weten op wat te stemmen. Daarin tegen toen je nog "LUL" of "TAMZAKKEN" op je gazet van een kiesbrief kon krabbelen in't kotteke had je dat nog....

Dus ik kies de nog enige optie in de poll; nee.

Gentenaar
30 mei 2009, 17:20
"hoe meer stemmen een partij verzamelt, hoe meer geld ze binnenhaalt. Daardoor kreeg het kartel CD&V/N-VA vorig jaar 10,6 miljoen euro subsidies. Door hun verkiezingsnederlaag kregen Open VLD en de sp.a minder binnen, 7,2 miljoen euro en 6,4 miljoen euro. De subsidies van Groen! zijn beperkt tot 2,3 miljoen euro.":oops:De jaarlijkse dotatie voor het VB is zo’n 5,6 mio euro .:oops::oops:

http://blokwatch.skynetblogs.be/archive-month/2004-07#459204


Dotatie voor PVDA+: 0 euro
Via steuncampagnes zijn we tot een budget van 110000 euro gekomen.

Benieuwd welke partij het meest aantal stemmen per euro zal halen!

Johan Bollen
30 mei 2009, 18:04
Nietzsche had in deze gelijk. Ik ben niet per se tegen een parlement, maar wel tegen een verkozen parlement met openbaar verloop van stemming. De laatste jaren ben ik tot de overtuiging gekomen dat het bestaande parlementaire systeem niet met democratie verenigbaar is. Het kan dus niet, zoals ik vroeger geloofde, met direct-democratische besluitvormingskanalen tot een democratie gecompleteerd worden. Het is als zodanig een anti-democratisch obstakel, dat ieder van ons enorm veel geld, levenskwaliteit en vrijheid kost:
http://www.brusselsjournal.com/node/3930
Interessant artikel, maar ik heb bedenkingen bij een systeem waarbij een loting bepaalt welke burgers worden uitgekozen om het parlement uit te maken. De uitschakeling van de tussenhandelaar 'partij' lijkt me een belangrijke vooruitgang voor de democratie, de oplossing kan beter.

Een vraag. Waarmee geef ik het best aan niet akkoord te gaan met het bestaande onvoldoende democratische systeem, met een blanco stem of met een niet stem?

Wat als er een beweging zou worden opgericht die blanco stemmen poogt te verheffen tot boven het niveau van 'onbeslistheid', een 'Bewust Blanco' beweging?

Nestor Burma
30 mei 2009, 22:56
Blanco stemmen is u neerleggen bij wat de rest stemt. Daarom worden blanco stemmen bij telling ook procentueel over de partijen verdeeld. Is in feite dus geen oplossing voor diegene die niet willen deelnemen aan het hele kies gebeuren (en/of politiek) of die echt niet weten op wat te stemmen. Daarin tegen toen je nog "LUL" of "TAMZAKKEN" op je gazet van een kiesbrief kon krabbelen in't kotteke had je dat nog....

Dus ik kies de nog enige optie in de poll; nee.

Is het waar dat een blanco stem de meerderheid ten goede komt?

Neen. Dat is een totaal ongegrond gerucht. Wanneer na de verkiezingen de zetels worden verdeeld tussen de politieke partijen, houdt men bij de berekening enkel rekening met bruikbare stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld en komen niemand ten goede. Het is dan ook verkeerd te denken dat deze de meerderheid ten goede komen. Door blanco te stemmen toont u dat geen enkele partij of kandidaat uw voorkeur wegdraagt. Hoewel een dergelijke stem bij de berekening niet wordt meegeteld, hebt u door blanco te stemmen wel voldaan aan uw wettelijke plicht om te stemmen.

http://www.bruxelleselections2006.irisnet.be/nl/Faqs/List/app.rvb

F.Lurk
31 mei 2009, 11:27
"Het parlementarisme, ofwel de officiële toestemming om uit vijf meningen te mogen kiezen, vindt ingang onder de velen die graag de indruk wekken zelfstandig te zijn en voor hun mening willen vechten. Maar uiteindelijk is het om het even of de kudde een mening krijgt opgedrongen of dat vijf meningen zijn toegestaan."

Friedrich Nietzsche

Interessant!

Paul Nollen
31 mei 2009, 18:28
Interessant artikel, maar ik heb bedenkingen bij een systeem waarbij een loting bepaalt welke burgers worden uitgekozen om het parlement uit te maken. De uitschakeling van de tussenhandelaar 'partij' lijkt me een belangrijke vooruitgang voor de democratie, de oplossing kan beter.

Een vraag. Waarmee geef ik het best aan niet akkoord te gaan met het bestaande onvoldoende democratische systeem, met een blanco stem of met een niet stem?

Wat als er een beweging zou worden opgericht die blanco stemmen poogt te verheffen tot boven het niveau van 'onbeslistheid', een 'Bewust Blanco' beweging?

Dat bestaat ook en we steunen dat initiatief vanuit Democratie.nu


Nieuw Pierke - Forum over democratie
- Dialoog voor meer democratie en efficiënter bestuur

nr. 41 - 1 mei '09 - Stem massaal blanco ... om uw stem terug te krijgen
ALLE partijen doen weer mee aan het 'groot kiezersbedrog' met schijn- en dubbelkandidaten. Kandidaten die alleen dienen om stemmen te lokken en al vooraf zeggen dat ze hun mandaat niet zullen opnemen. Kandidaten die zowel op de Europese als op de Vlaamse lijst staan, en dus een van beide mandaten niet kunnen opnemen. In 2007 stonden niet minder dan 75 van de 124 Vlaamse parlementsleden op de lijsten voor de federale verkiezingen. Velen waren schijnkandidaten. Sommigen vertrokken wel naar Kamer of Senaat en minachten zo hun kiezers die hen verkozen hadden om tot 2009 in het Vlaams parlement te zetelen. Ze werden vervangen door opvolgers waar we niet voor gekozen hadden. In de Kamer zaten aan het eind van de legislatuur 2003-2007 niet minder dan 56 opvolgers (één op drie!). In het Vlaams parlement zijn er van de 124 verkozenen en opvolgers die in 2004 hun eed aflegden ondertussen een 37-tal vertrokken, en ook al weer vervangen door opvolgers. Vandaag kunnen al ongeveer 20 van de huidige Vlaamse parlementsleden rekenen op een nieuw zitje na de verkiezingen. Niet omdat ze zeker zijn van veel stemmen, maar omdat de partij ze op de eerste of tweede opvolgersplaats heeft gezet. Gezien er veel schijnkandidaten zijn, kunnen deze 20 plaatsvervangers nu al met een nieuw zitje rekenen. De zekerste manier om in een parlement te geraken is dus niet door verkozen te worden door de kiezer, maar tot eerste opvolger te zijn uitverkoren door de partij ...

De kiezer geminacht
Wij bepalen dus steeds minder wie in welk parlement terechtkomt: niet de kandidaat die wij verkiezen, maar steeds meer een door ons niet verkozen opvolger, bepaald door de hoofdkwartieren van de partijen. De stem van de kiezer heeft geen enkele waarde meer. Wel krijgen 513 politici er een zetel door in een van de zeven parlementen in België, waar ze als 'trouwe partijsoldaten' op de stemknop drukken om regeringsontwerpen goed te keuren. De politieke partijen profiteerden van de regionalisering om een onwaarschijnlijk aantal ministeriële mandaten (60) uit te vinden. Ze bevolken de ministeriele kabinetten met ca. 2.500 medewerkers, een unicum in de wereld.

Een duur waterhoofd
Dat groot aantal ministers met dikbevolkte kabinetten zorgen ervoor dat het aantal regels blijft toenemen, ondanks beloften van administratieve vereenvoudiging. (Belgisch Staatsblad vorig jaar: meer dan 69.000 blz.). De begroting loopt uit de hand, en pas ten vroegste tegen 2015 zou er terug een evenwicht bereikt worden. België is het enige ontwikkelde land ter wereld waar de loonuitgaven voor het bestuur tussen 1995 en 2007 nog stegen, het meest in de deelstaten, provincies en gemeenten. In alle andere OECD-landen daalden ze. België en zijn deelstaten is een zeer duur 'politiek waterhoofd' geworden, terwijl de overheidsuitgaven dringend moeten verminderen. Onze welvaart is hierdoor ernstig in gevaar.

Roep de partijen tot de orde
We moeten dit afdrijvend schip terug op een juiste koers krijgen. De politieke partijen blijken daar niet meer toe in staat. Daarom is een sterk signaal van veel burgers nodig. Stem hiervoor blanco, als u akkoord gaat met onderstaande tien punten. Als 'blanco' hierdoor een belangrijke politieke stem wordt in ons land, zullen alle politieke partijen ernstig rekening moeten houden met deze tien punten. Blancostemmen tellen niet mee bij de zetelverdeling. Het zijn echter geen verloren stemmen als 'blanco' dankzij de tien punten massaal meer stemmen haalt dan vandaag (In 2007 stemden 4,6% van de ingeschreven kiezers blanco of ongeldig). Massaal blanco stemmen om die tien punten te realiseren is het sterkste signaal dat we als kiezer kunnen geven. Het is een eenvoudig te organiseren petitie om onze stem uiteindelijk echt terug te krijgen. Partijen die onze blanco stem later terug willen krijgen, zullen eerst die tien punten moeten realiseren. Zo kunnen we ze onder druk zetten om deze uit te voeren, iets waar ze vandaag vanzelf niet meer toe in staat zijn. Massaal blanco stemmen omwille van die tien punten is ook het sterkste wapen om de verspilling door de politieke partijen en de overheid een halt toe te roepen. Hebben we er een ander? (Een partij hiervoor oprichten is niet nodig of nuttig. Ook niet efficiënter. Massaal blanco stemmen is voldoende).

Zeg nu al dat u blanco gaat stemmen
U kan hier http://www.nieuwpierke.be/stemblanco/ al in een enquête melden dat u blanco gaat stemmen

Persoonlijk denk ik wel dat een initiatief zoals SOL of DEMOEX beter zou zijn als het enig succes kent.

http://en.wikipedia.org/wiki/Demoex
http://senatoronline.com.au/


Paul

Jos Verhulst
31 mei 2009, 18:43
Een vraag. Waarmee geef ik het best aan niet akkoord te gaan met het bestaande onvoldoende democratische systeem, met een blanco stem of met een niet stem?

Ik zou het niet weten. Het bestaande kiessysteem is helemaal niet gemaakt om uw niet-akkoord tot uitdrukking te laten komen. Het is gemaakt om aan de politieke kaste nep-mandateringen te leveren, die ze dan kunnen inroepen om hun machtsuitoefening te verantwoorden.

mdf
9 juli 2009, 21:20
Ik denk dat veel nieuwkomers blank stemmen ,ook walen die in vl wonen en geen keus maken ..

Paul Nollen
10 juli 2009, 08:53
Ik denk dat veel nieuwkomers blank stemmen ,ook walen die in vl wonen en geen keus maken ..

We zijn zeker niet de enigen met dit probleem. Zelfs al staat de Directe Democratie in Duitsland veel verder dan bij ons, toch roepen sommige bewegingen op om wél te gaan stemmen maar dan duidelijk blanco als uitdrukking van de wens dat ge géén mandaat geeft. Het is op te merken dat zij geen opkomstplicht hebben daar om te gaan stemmen. Een blanco stem om de partijpolitiek af te wijzen vraagt dus een grotere inspanning (en is dus waardevoller) dan gewoon niet te gaan stemmen.

http://www.berlinerumschau.com/index.php?set_language=de&cccpage=06072009ArtikelPolitikHornuss1

“Niemand glaubt doch mehr den Politiker-Versprechen, daß wir mit den alten Wegen besser aus der Gesellschaftskrise heraus kommen würden, als wir hinein gekommen sind.“ so Vallenthin. “Es liegt jetzt an uns, die Geschicke und unsere Füße in die Hand zu nehmen und am 27. September der verselbständigten Parteienpolitik einen Stimm-Denkzettel zu erteilen.“ Dann würde sich die Frage stellen: Welche Prozenthürde muß den Parteivertretern die Legitimation aberkennen, weiterhin für uns zu sprechen? Diese Frage sinnvoll zu beantworten ist allerdings unmöglich.

www.democratie.nu

Paul

Sywen
12 juli 2009, 14:05
in België is er geen stemplicht, alleen opkomstplicht (http://nl.wikipedia.org/wiki/Opkomstplicht)

Kodo Kodo
13 juli 2009, 00:34
De laatste jaren ben ik tot de overtuiging gekomen dat het bestaande parlementaire systeem niet met democratie verenigbaar is.
http://www.brusselsjournal.com/node/3930

Rousseau noemde de parlementaire "democratie" een "aristocratie élective". Dat klinkt juister, hè Jos? Ik lees in je artikel dat 18 % van de Belgen het systeem nog vertrouwt, tegen 12 % van de Nederlanders. Weer een bewijs dat de Belgen dommer zijn en wij ons moeten neerleggen bij de kern van waarheid die in de Nederlandse Belgenmoppen schuilt.