PDA

View Full Version : BILC project Brussel


pol887
21 mei 2009, 14:31
Het Brussels Gewest plant de bouw van een groot logistiek centrum voor vrachtwagens, BILC genaamd, op de terreinen naast Tour & Taxis in het centrum van Brussel.

Het idee achter het BILC is dat het moet dienen om zwaar vrachtverkeer uit de Brusselse binnenstad te weren, door vracht in kleinere voertuigen over te laden. Op zich een verdedigbaar idee. Alleen moet je zo'n logistiek centrum dan natuurlijk wel buiten het centrum van de stad bouwen en niet er midden in zoals het Brussels Gewest wil doen.

Ook was het oorspronkelijk de bedoeling om van het BILC een multimodaal logistiek centrum te maken, met aansluiting op het kanaal, het spoornet en de weg. Daar is in het huidige project echter geen sprake meer van, alleen vrachtwagens zullen van het BILC kunnen gebruik maken.

Brussels Staatssecretaris voor de haven Brigitte Grouwels, de drijvende kracht achter dit omstreden project, wil van geen wijken weten en heeft zelfs gedaan gekregen dat de extra strenge milieunormen die waren opgelegd door het Brussels Instituut voor Milieubeheer teruggeschroefd werden. Als argument zwaait ze met 400 jobs die door het BILC zullen gegenereerd worden, alleen heeft niemand er een idee van welke jobs dat juist zullen zijn en of ze aan de lokale bevolking ten goede zullen komen.

De lokale bevolking van Laken en Neder-Over-Heembeek mobiliseert zich en probeert zoveel mogelijk steun te verzamelen tegen de plannen van Grouwels.

Facebook groep: zoeken op "NO-BILC"
Email: info@no-bilc.be
Website: http://www.no-bilc.be (met petitie en affiches)

Wat denken jullie van het principe van zo'n logistiek centrum om vrachtwagens uit de binnenstad te weren? Velen zijn het er tegenwoordig over eens dat het een concept uit de jaren '90 is dat niet kan overleven zonder aanzienlijke subsidiëring.

roger verhiest
21 mei 2009, 14:52
T&T was altijd al een "logistiek centrum" - door de verhuis van de douanediensten
(heroriëntatie is een juistere omschrijving) is dit terrein grotendeels vrijgekomen...
kanaal en spoorwegen liggen wel degelijk in de omgeving , het punt is gewoon hoe wil men dit praktisch uitvoeren ie. om er werkelijk één koepel van te maken zullen er grote infrastructuurwerken nodig zijn . Dat dit niet leuk is voor de bewoners van de onmiddelijke omgeving is een feit.. Not in My Backyard....

Het is overigens zo dat zelfs zonder dergelijke logistieke centra het beleveren van de handelszaken in de centra van de steden steeds meer met kleinere bestelwagens zal gebeuren & de goederen dus ook altijd ergens zullen overgeslagen worden & zoals België dicht lintbebouwd is zal er altijd een buurman zijn die van die aktiviteiten last heeft...
wat is er nu beter ? Vele kleinere omslagbedrijven of de boel ergens concentreren ?

Er is meer : sommige steden hebben intussen al echte ondergrondse vrachtspoordiensten opgezet om precies de verkeershinder in het centrum weg te werken.. of ze zetten "stille wagens" in om het distributiegebeuren 's nachts uit te voeren. Zulke zaken hebben echter meestal in kleinere steden plaats (omdat men in een grotere stad steeds moeilijker al het verkeer in één systeem kan samenvatten).

Het idee voor Brussel is zeker interessant, maar ik denk dat er wat meer studie zal moeten gebeuren - me lijkt inderdaad dat T&T wat dicht bij het centrum ligt & ook de private transporteurs en zelfvervoerenden moeten bij een dergelijk project betrokken worden (dat in nwezen geen subsidiëring nodig heeft, omdat het uiteindelijk kostenbesparend is).

pol887
21 mei 2009, 18:23
T&T was altijd al een "logistiek centrum" - door de verhuis van de douanediensten
(heroriëntatie is een juistere omschrijving) is dit terrein grotendeels vrijgekomen...
kanaal en spoorwegen liggen wel degelijk in de omgeving , het punt is gewoon hoe wil men dit praktisch uitvoeren ie. om er werkelijk één koepel van te maken zullen er grote infrastructuurwerken nodig zijn . Dat dit niet leuk is voor de bewoners van de onmiddelijke omgeving is een feit.. Not in My Backyard....

Het is overigens zo dat zelfs zonder dergelijke logistieke centra het beleveren van de handelszaken in de centra van de steden steeds meer met kleinere bestelwagens zal gebeuren & de goederen dus ook altijd ergens zullen overgeslagen worden & zoals België dicht lintbebouwd is zal er altijd een buurman zijn die van die aktiviteiten last heeft...
wat is er nu beter ? Vele kleinere omslagbedrijven of de boel ergens concentreren ?

Er is meer : sommige steden hebben intussen al echte ondergrondse vrachtspoordiensten opgezet om precies de verkeershinder in het centrum weg te werken.. of ze zetten "stille wagens" in om het distributiegebeuren 's nachts uit te voeren. Zulke zaken hebben echter meestal in kleinere steden plaats (omdat men in een grotere stad steeds moeilijker al het verkeer in één systeem kan samenvatten).

Het idee voor Brussel is zeker interessant, maar ik denk dat er wat meer studie zal moeten gebeuren - me lijkt inderdaad dat T&T wat dicht bij het centrum ligt & ook de private transporteurs en zelfvervoerenden moeten bij een dergelijk project betrokken worden (dat in nwezen geen subsidiëring nodig heeft, omdat het uiteindelijk kostenbesparend is).

Bedankt voor je reactie Roger.

Een centraal logistiek centrum is op zich inderdaad geen onzinnig idee, maar het hangt ervan af hoe en waar je het inplant. In het geval van het BILC is de geplande locatie zo goed als in het hart van de stad. Dat wil zeggen dat alle trucks die hun lading kwijt moeten in het BILC dwars door Laken, Molenbeek en Neder-Over-Heembeek moeten, door dichtbevolkte woonwijken. Er zijn goede alternatieven maar die wordt geen kans gegeven. Een groot deel van de tegenstanders van het BILC is voor zo'n logisitiek centrum, maar wil dat er zoals je zelf voorstelt grondig over nagedacht wordt.

Het is correct dat zowel het kanaal als de spoorweg in de buurt van de huidige locatie liggen, maar er zijn geenszins plannen om van deze gunstige factoren gebruik te maken, en dat is één van de belangrijkste redenen dat er protest is. Staatssecretaris Grouwels zegt wel dat "een aansluiting op het spoornet nog steeds mogelijk is" maar ze weet heel goed dat die verbinding een enorme investering zou vergen eens het BILC er is, en er dus hoogstwaarschijnlijk nooit zal komen.

De voorstanders van het project proberen de tegenstanders nu uiteraard het "NIMBY"-syndroom in de schoenen te schuiven, als zou het om een handvol ontevreden buurtbewoners gaan die ongerust zijn over wat er met "hun straat" gaat gebeuren. Maar in werkelijkheid is het protest gestoeld op zeer grondige en objectieve argumenten, die op de web site goed staan uitgelegd. Het is dus niet zomaar wat gemor. Wie het dossier goed kent kan moeilijk tot een andere conclusie komen dan dat het een totaal fout project is waar een kwalijk luchtje aan zit (letterlijk en figuurlijk).

nihao
29 mei 2009, 21:46
Er wordt iets dergelijks gepland in Hasselt maar het fijne weet ik er niet van. Iemand meer info ?

bilobaf
1 juni 2009, 20:48
Brussel heeft niet alleen behoefte aan één Bilc, het heeft er meerdere nodig. De stad moet ontlast worden van het zware vrachtverkeer en handelszaken moeten via kleinere vrachtwagens toelevering krijgen. Maar hier zit hem het probleem niet. Het Bilc zal enkel bediend worden door vrachtwagens: geen boten, geen treinen. Het Bilc is afgesneden van het kanaal door een drukke gewestweg, en oplossingen om containers over de Havenlaan te krijgen blijken veel te duur.

De bedoeling van een overslagcentrum is de stad te ontlasten van het zware vrachtverkeer: waarom dit vrachtverkeer dan tot het centrum van de stad te doen doordringen en nadien terug moeizaam naar buiten te loodsen? Parijs plant zijn overslagcentra in aan de Ring, waar vrachtwagens van heinde en ver toekomen. De privépartner van de Haven (Sogaris) heeft al zijn andere overslagcentra buiten de stedelijke agglomeraties liggen. De enige reden is dat de Haven hier een terrein kreeg toebedeeld door het Gewest. Er zijn veel betere locaties in het Gewest denkbaar, zoals Schaarbeek Vorming, Marly,… De stad Parijs heeft al zijn overslagcentra (behalve die voor trein en boot) aan de périphérique waar de vrachtwagens van heinde en ver toekomen. De privépartner van de Haven (Sogaris) heeft al zijn andere overslagcentra buiten de stedelijke agglomeraties: Brussel zou de uitzondering zijn.

Thurn&Taxis was inderdaad een logistiek centrum toen het meer dan een eeuw geleden gebouwd werd, en lag toen buiten het stadscentrum. Ondertussen is de stad niet blijven stilstaan en is het centrum al lang niet meer beperkt tot de Vijfhoek, dat is vasthouden aan een middeleeuwse visie. Thurn&Taxis werd ook toegeleverd via het spoor: in de plannen is er geen sprake van toelevering via het spoor - dat horen we alleen in mooie toekomstbeloftes van politici. Grote industriële projecten horen thuis in bedrijvenzones, net zoals ten tijde van de bouw van Thurn&Taxis.

Naast de terreinen waar het Bilc gepland wordt, ligt de TIR (Transport International Routier), een project uit de jaren vijftig. De TIR zuigt momenteel enkele honderden vrachtwagens per dag aan: niet om goederen over te slagen op kleine vrachtwagens en de goederen over Brussel te verdelen. Neen, hier worden goederen opgeslagen die in de meeste gevallen terug buiten het Gewest worden geëxporteerd. Welnu, bij een goede lectuur van de plannen blijkt het Bilc in hoofdzaak een uitbreiding van deze TIR, slechts een 30% zou overslagcentrum worden. Met halve waarheden tracht men ons dit Bilc door de strot te rammen, ter glorie van enkele politici die luidkeels zullen schreeuwen dat zij jobs hebben gecreëerd en in het financiële belang van enkele economische belangengroepen. Uiteindelijk staat het Brussels Gewest borg voor de ganse operatie, en wanneer het misloopt is de Brusselse belastingbetaler de pineut (en we weten hoe weinig er daarvan nog overschieten).

pol887
10 juni 2009, 19:29
Brussel heeft niet alleen behoefte aan één Bilc, het heeft er meerdere nodig. De stad moet ontlast worden van het zware vrachtverkeer en handelszaken moeten via kleinere vrachtwagens toelevering krijgen. Maar hier zit hem het probleem niet. Het Bilc zal enkel bediend worden door vrachtwagens: geen boten, geen treinen. Het Bilc is afgesneden van het kanaal door een drukke gewestweg, en oplossingen om containers over de Havenlaan te krijgen blijken veel te duur.

De bedoeling van een overslagcentrum is de stad te ontlasten van het zware vrachtverkeer: waarom dit vrachtverkeer dan tot het centrum van de stad te doen doordringen en nadien terug moeizaam naar buiten te loodsen? Parijs plant zijn overslagcentra in aan de Ring, waar vrachtwagens van heinde en ver toekomen. De privépartner van de Haven (Sogaris) heeft al zijn andere overslagcentra buiten de stedelijke agglomeraties liggen. De enige reden is dat de Haven hier een terrein kreeg toebedeeld door het Gewest. Er zijn veel betere locaties in het Gewest denkbaar, zoals Schaarbeek Vorming, Marly,… De stad Parijs heeft al zijn overslagcentra (behalve die voor trein en boot) aan de périphérique waar de vrachtwagens van heinde en ver toekomen. De privépartner van de Haven (Sogaris) heeft al zijn andere overslagcentra buiten de stedelijke agglomeraties: Brussel zou de uitzondering zijn.

Thurn&Taxis was inderdaad een logistiek centrum toen het meer dan een eeuw geleden gebouwd werd, en lag toen buiten het stadscentrum. Ondertussen is de stad niet blijven stilstaan en is het centrum al lang niet meer beperkt tot de Vijfhoek, dat is vasthouden aan een middeleeuwse visie. Thurn&Taxis werd ook toegeleverd via het spoor: in de plannen is er geen sprake van toelevering via het spoor - dat horen we alleen in mooie toekomstbeloftes van politici. Grote industriële projecten horen thuis in bedrijvenzones, net zoals ten tijde van de bouw van Thurn&Taxis.

Naast de terreinen waar het Bilc gepland wordt, ligt de TIR (Transport International Routier), een project uit de jaren vijftig. De TIR zuigt momenteel enkele honderden vrachtwagens per dag aan: niet om goederen over te slagen op kleine vrachtwagens en de goederen over Brussel te verdelen. Neen, hier worden goederen opgeslagen die in de meeste gevallen terug buiten het Gewest worden geëxporteerd. Welnu, bij een goede lectuur van de plannen blijkt het Bilc in hoofdzaak een uitbreiding van deze TIR, slechts een 30% zou overslagcentrum worden. Met halve waarheden tracht men ons dit Bilc door de strot te rammen, ter glorie van enkele politici die luidkeels zullen schreeuwen dat zij jobs hebben gecreëerd en in het financiële belang van enkele economische belangengroepen. Uiteindelijk staat het Brussels Gewest borg voor de ganse operatie, en wanneer het misloopt is de Brusselse belastingbetaler de pineut (en we weten hoe weinig er daarvan nog overschieten).

Bedankt voor je reactie Bilobaf. Je kan je inderdaad terecht afvragen welke visie de Brusselse politici nastreven met dit project. Het wordt hoe langer hoe duidelijker dat het vrachtverkeer over de weg stilaan aan zijn grens zit, en de kosten van stilstand (door de vele files) en leegrijden zijn niet min. Ook is de tijd stilaan voorbij aan het gaan dat je een Poolse vrachtwagenbestuurder dwars door Europa kon laten rijden voor een appel en een ei. Door nieuwe technieken en een Europese visie worden het spoor en het water terug interessant. Je kunt je in deze optiek afvragen of het nog interessant is om te investeren in een logistiek centrum dat (ondanks alle politieke praatjes) 100% gericht is op vrachtvervoer over de weg.

Het is Brigitte Grouwels die er telkens weer op hamert dat het "nog steeds mogelijk blijft" om het BILC achteraf aan te sluiten op het spoor, terwijl ze maar al te best weet dat dat nooit zal gebeuren. Ze weet ook wat de bezwaren zijn tegen de implanting van het centrum in het centrum van Brussel. Toch wil ze er absoluut mee voort. Zit hier een verborgen agenda achter?