PDA

View Full Version : De Belgische verkeersveiligheid, een verwaarloosde ziekte


Micele
1 juni 2009, 18:27
http://www.carguide.be/database/auto_gids_more.php?id=221_0_29_0_C

Dubbel zoveel verkeersslachtoffers als geraamd

BRUSSEL - De statistieken van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) blijken niet meteen te vertrouwen wanneer het op verkeersslachtoffers komt. Zo blijkt na onderzoek dat het aantal verkeersslachtoffers in ons land maar liefst dubbel zo hoog ligt als de officiële NIS-statistieken melden. De NIS-cijfers zijn vooral gebaseerd op de informatie van politie en parket en net die informatie blijkt verre van correct te zijn.

Het was verkeersdeskundige Johan De Mol (UGent) die de kat de bel aanbond. Het Centrum Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Gent vergeleek het aantal ernstig gewonde slachtoffers in twee ziekenhuizen met het aantal slachtoffers in de statistieken van het NIS. Al naargelang het ziekenhuis werd slechts 44 tot 57 procent van de verkeersslachtoffers opgenomen in de officiële statistieken. Bij ernstig gewonde fietsers is dit zelfs beperkt tot 1 op 5, bij voetgangers 1 op 3 en bij bromfietsers niet eens de helft.

Het gevolg van de gebrekkige statistieken is vooral dat het verkeersbeleid allesbehalve steunt op betrouwbaar cijfermateriaal. Daarom pleit De Mol voor een automatische koppeling van ziekenhuisinformatie aan politiegegevens en vraagt de Fietsersbond dat het probleem van de onderregistratie wordt aangepakt.

En als men weet dat de dodelijke gewonden (+ 30d na een verkeersongeval)
zo gemiddeld, de laatste 10 jaar, schommelen rond de 120, zijn dat nog eens ca. 60 officiele verkeersdoden verzwegen, of ca. 7 % die niet gaan opgenomen worden in de nationale statistieken...

Niet dat de Belgische verkeersdoden niet meer dalen in de Europese context, maar een daling van ca. 6,6 % is eerder zwak , en valt niet zo op als een daling van 13,6 % in een (crisis)jaar, tegenover al bijna dubbel zo veilige buurlanden - aldus met minder dalingspotentieel - die een 9,7 %-daling (D) nawijzen...

http://www.autokiste.de/psg/0902/7812_2.htm
Deutschland: gesamt 2008
Veränderung % -9,7 || 54 Getötete je 1 Million Einwohner
z.b. : #Nordrhein-Westfalen :
Veränderung % -7,3 || 38 Getötete je 1 Million Einwohner # "buurland Nordrhein-Westfalen"
Nederland 2008
statline.cbs.nl (http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71936ned&D1=0-8&D2=a&D3=0&D4=0,4,9-12&VW=T)
verandering % -5,2 % || 46 verkeersdoden/miljoen inwoners
België *2008 geëxtrapoleerd
* Resultaten van de Verkeersveiligheidsbarometer (http://www.ikbenvoor.be/uploadedFiles/IkBenVoor/Burgers/Nieuws/09%2002%20Barometer%20PERSCONFERENTIE2008%20ES.pdf ) :?
verandering % -13,6 % (-6,6%) || 93 verkeersdoden/miljoen inwoners(niet-officieel)
edit: enkele fouten ;-)

nihao
12 juni 2009, 19:30
Misschien omdat het een psychische aandoening is ? Ik heb een paar keer versteld gestaan tijdens de voorbije politieke debatten. Daar was quasi-unanamiteit dat de zone-30 aan scholen best beperkt kon worden tot begin en eind van de schooluren. Alsof die scholen allemaal gewoon te velde liggen, en niet in dorpskernen waar er nog van alles anders gebeurt, en er buiten school niksniemendal van andere activiteiten plaatsvinden.