PDA

View Full Version : democratie vs. dictatuur


Somu
2 juni 2009, 18:14
De algemene visie van het Westen is dat een democratie, hoe chaotisch ook, altijd beter is dan een dictatuur. Maar is dit wel zo? Zou het niet mogelijk zijn om gelukkig te leven binnen een zgn. 'donkere' dictatuur?
Zou het vb. ook niet mogelijk zijn de politieke crisis op te lossen door een tijdelijke dictatuur?

geert van hout
2 juni 2009, 20:29
De algemene visie van het Westen is dat een democratie, hoe chaotisch ook, altijd beter is dan een dictatuur. Maar is dit wel zo? Zou het niet mogelijk zijn om gelukkig te leven binnen een zgn. 'donkere' dictatuur?
Zou het vb. ook niet mogelijk zijn de politieke crisis op te lossen door een tijdelijke dictatuur?

- wat is gelukkig leven? hoe meet je zoiets? wie mag beslissen wanneer het 'punt van geluk' (collectief? individueel?) bereikt is?

- wat is een 'donkere' dictatuur?

- wat betekent 'de politieke crisis oplossen'? hoe meet je zoiets? wie mag beslissen wanneer 'de politieke crisis' 'opgelost' is?

Somu
3 juni 2009, 14:00
- wat is gelukkig leven? hoe meet je zoiets? wie mag beslissen wanneer het 'punt van geluk' (collectief? individueel?) bereikt is?

- wat is een 'donkere' dictatuur?

- wat betekent 'de politieke crisis oplossen'? hoe meet je zoiets? wie mag beslissen wanneer 'de politieke crisis' 'opgelost' is?

- dat is nu net mijn punt. kan het niet gemakkelijk zijn dat de mensen in vb. Irak best wel gelukkig waren, voordat de Amerikanen hen van die 'donkere' dictatuur af te helpen, en de oorlog als collateral damage mee te brengen? (de geheime agenda van de VS even niet in rekening gebracht)
- 'donker'= slecht, negatief; de betekenis die de meeste mensen hier aan een dictatuur geven
- politieke crisis oplossen: ik bedoel dat we nu eindelijk eens een deftige regering hebben. Dat maar als bijvraagje, want zo echt thuis in politiek ben ik nu ook weer niet;-)

geert van hout
3 juni 2009, 21:04
- dat is nu net mijn punt. kan het niet gemakkelijk zijn dat de mensen in vb. Irak best wel gelukkig waren, voordat de Amerikanen hen van die 'donkere' dictatuur af te helpen, en de oorlog als collateral damage mee te brengen?

Voor mij is dat een totaal zinloze vraag, om de eenvoudige reden dat geluk (en zeker collectief geluk) niet objectief meetbaar is. De illusie dat dat wel zo is, ligt aan de basis van veel onheil in de wereld.

Bvb. de ideologie van het utilitarisme (die het economisch denken veel sterker beïnvloedt dan de 'onzichtbare hand' van Smith) onderstelt dat er zoiets bestaat als een objectieve maatstaf van geluk. Vervolgens doen sommigen alsof zij weten hoe ze geluk kunnen meten en dat zij dus, in functie van in werkelijkheid totaal willekeurige criteria, mogen beslissen voor anderen.

Sommige mensen zullen onder Saddam ongetwijfeld 'gelukkiger' geweest zijn dan nu, anderen dan weer niet. Zeg nu zelf, hoe ga je die 'maten van geluk' tussen verschillende mensen en in totaal verschillende omstandigheden vergelijken? Hoe ga je ze optellen?

Het zou oneindig veel gemakkelijker zijn om bvb. de menselijke bloeddruk als maatstaf te nemen voor politieke beslissingen, bvb. een maatschappelijk gemiddelde van 11/9 als streefdoel. Dat is wel meetbaar. Maar toch beseft iedereen meteen dat zoiets in de praktijk niet uit te voeren is en dat het totaal onzinnig is de invloed van een politieke of economische maatregel op de gemiddelde bloeddruk te willen bepalen.

Maar als het over geluk gaat, ja dan doen we net alsof het wel kan.

Somu
4 juni 2009, 19:59
Voor mij is dat een totaal zinloze vraag, om de eenvoudige reden dat geluk (en zeker collectief geluk) niet objectief meetbaar is. De illusie dat dat wel zo is, ligt aan de basis van veel onheil in de wereld.

Bvb. de ideologie van het utilitarisme (die het economisch denken veel sterker beïnvloedt dan de 'onzichtbare hand' van Smith) onderstelt dat er zoiets bestaat als een objectieve maatstaf van geluk. Vervolgens doen sommigen alsof zij weten hoe ze geluk kunnen meten en dat zij dus, in functie van in werkelijkheid totaal willekeurige criteria, mogen beslissen voor anderen.

Sommige mensen zullen onder Saddam ongetwijfeld 'gelukkiger' geweest zijn dan nu, anderen dan weer niet. Zeg nu zelf, hoe ga je die 'maten van geluk' tussen verschillende mensen en in totaal verschillende omstandigheden vergelijken? Hoe ga je ze optellen?

Het zou oneindig veel gemakkelijker zijn om bvb. de menselijke bloeddruk als maatstaf te nemen voor politieke beslissingen, bvb. een maatschappelijk gemiddelde van 11/9 als streefdoel. Dat is wel meetbaar. Maar toch beseft iedereen meteen dat zoiets in de praktijk niet uit te voeren is en dat het totaal onzinnig is de invloed van een politieke of economische maatregel op de gemiddelde bloeddruk te willen bepalen.

Maar als het over geluk gaat, ja dan doen we net alsof het wel kan.
Dat is het nu net! Geluk vált niet te meten! Hoe kunnen we dan 'objectief' beslissen of een democratie beter is?

Laat mij de vraag anders stellen: wat zijn de voor/nadelen van een democratie tov een dictatuur?

Johan Bollen
5 juni 2009, 06:01
Dat is het nu net! Geluk vált niet te meten! Als het van een glimlach op straat zou afhangen is Europa ontwikkelingsgebied.

Paul Nollen
5 juni 2009, 16:03
Dat is het nu net! Geluk vált niet te meten! Hoe kunnen we dan 'objectief' beslissen of een democratie beter is?


Er is daar echter heel wat onderzoek naar ;-), we zouden eens kunnen nakijken wat die onderzoekers daar als resultaat hebben

http://www1.eur.nl/fsw/happiness/
http://www.neweconomics.org/gen/well_being_top.aspx?page=1038&folder=174&

Paul

Somu
5 juni 2009, 18:27
Als het van een glimlach op straat zou afhangen is Europa ontwikkelingsgebied.

inderdaad jah:? :-(:cry:

Somu
5 juni 2009, 18:27
Er is daar echter heel wat onderzoek naar ;-), we zouden eens kunnen nakijken wat die onderzoekers daar als resultaat hebben

http://www1.eur.nl/fsw/happiness/
http://www.neweconomics.org/gen/well_being_top.aspx?page=1038&folder=174&

Paul

dank u!

Paul Nollen
5 juni 2009, 19:22
Wat we eigenlijk zochten :
http://www.nd.edu/~adutt/activities/documents/InglehartHappinessandDemocracy1.pdf
Democracy and Happiness: What Causes What?
Ronald Inglehart
University of Michigan
Abstract
During the years before the surge of democratization in 1987-1993, reported happiness levels showed strong nation-level correlations with measures of democracy such as the Freedom House political rights and civil liberties scores: the correlations were in the .7 to .8 range. This could be interpreted as meaning that: (1) living under democratic institutions makes people happy; or (2) high levels of subjective well-being are conducive to democratic institutions; or (3) the correlation could be spurious, reflecting the fact that both subjective well-being and democracy are strongly correlated with some other variable such as high levels of economic development.

Paul

Raccoon
9 juni 2009, 15:55
Laat mij de vraag anders stellen: wat zijn de voor/nadelen van een democratie tov een dictatuur?Je denkt volgens mij wat te veel in absolute en toch ongedefinieerde termen om een voldoende antwoord te verwachten. De problemen los je ook niet enkel op door te zoeken naar het beste bestuurssysteem omdat bestuur en economie vb. onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Als er schaarste is dan zullen op het politieke toneel veel meer breuklijnen ontstaan die betrekking hebben op de verdeling van schaarse middelen. Een vb. is de zgn. communautaire breuklijn die pas echt duidelijk werd toen de ontwikkeling van de Waalse industrie leek afgeremd te worden op een moment dat België werd geleid door een establishment afkomstig uit het landelijkere Vlaanderen (de CVP). Het antwoord ligt dus verder dan het bestuurlijk systeem (of de staatsvorm) alleen.

Pieter B
14 juni 2009, 22:37
Dat is het nu net! Geluk vált niet te meten! Hoe kunnen we dan 'objectief' beslissen of een democratie beter is?

Laat mij de vraag anders stellen: wat zijn de voor/nadelen van een democratie tov een dictatuur?

Bij een dictatuur kan 1 zot een hele natie de vernieling in jagen. Dat is al meermaals bewezen.

Is dat geen goed genoeg argument voor jou?

Pieter B
14 juni 2009, 22:38
Als het van een glimlach op straat zou afhangen is Europa ontwikkelingsgebied.

Ik moet zegen dat ik zelf altijd lach als ik over straat wandel. Ik ben dan ook een erg gelukkig persoon. :-D

Ambiorix
15 juni 2009, 08:54
De algemene visie van het Westen is dat een democratie, hoe chaotisch ook, altijd beter is dan een dictatuur. Maar is dit wel zo? Zou het niet mogelijk zijn om gelukkig te leven binnen een zgn. 'donkere' dictatuur?
Zou het vb. ook niet mogelijk zijn de politieke crisis op te lossen door een tijdelijke dictatuur?

Er is geen zinnig argument in te brengen tegen het principe van dictatuur. De praktijk wijst echter uit dat in veel gevallen deze vorm uitmondt in onplezante toestanden.

Echter, stel dat men corruptie, eigenbelang, machtswellust, etc. allemaal op een mirakuleuze wijze kon blijven elimineren, zou zo'n regime veel efficienter en op lange termijn veel beter zijn voor de bevolking. Zowel in termen van welvaart als van welzijn.

AdrianHealey
15 juni 2009, 12:36
Economische crisissen los je op met correcte economische maatregelen en niet met politieke veranderingen.

Pieter B
15 juni 2009, 22:38
Er is geen zinnig argument in te brengen tegen het principe van dictatuur. De praktijk wijst echter uit dat in veel gevallen deze vorm uitmondt in onplezante toestanden.

Echter, stel dat men corruptie, eigenbelang, machtswellust, etc. allemaal op een mirakuleuze wijze kon blijven elimineren, zou zo'n regime veel efficienter en op lange termijn veel beter zijn voor de bevolking. Zowel in termen van welvaart als van welzijn.

Neen, een dictatuur heeft altijd veel minder voeling met de problemen in de maatschappij, is veel radicaler, maakt even vaak foute beslissingen maar dan wel met veel verregaandere gevolgen.
De enige situatie waar een dictatuur nut heeft is in geval van oorlog. Maar daarvoor bestaat er al een soort van dictatoriaal systeem via de structuur in het leger.

Blue Sky
11 augustus 2009, 09:30
Echter, stel dat men corruptie, eigenbelang, machtswellust, etc. allemaal op een mirakuleuze wijze kon blijven elimineren, zou zo'n regime veel efficienter en op lange termijn veel beter zijn voor de bevolking. Zowel in termen van welvaart als van welzijn.

Ik denk het wel. Nu is het meestal zo dat men in een democratie zaken op korte termijn nastreeft i.p.v. duurzame oplossingen op lange termijn. Bijna steeds gaat het om financiële zaken, van de rest heeft de bevolking geen kaas gegeten, laat staan dat ze er een deftig oordeel over kunnen vellen. Centjes tellen hier en nu kunnen ze echter allemaal, van de slimste tot den domste.
Nu is het ook ontzettende traag en moeilijk om beslissingen te nemen en te implementeren. In een dictatuur kunnen de nodige beslissingen, zelfs al zijn ze niet populair, gemakkelijk ingevoerd worden indien dit in het algemeen belang is. Kortom je kan veel snellen evolueren in een dictatuur.

Probleem is echter dat men steeds uitgaat van de "worst case scenario" bij een het voorstellen van een dictatuur en men er van uitgaat dat de dictator een incompetente zot is en geen tegenspraak duldt type Saddam Hoessein.

De dictatuur die ik voor ogen heb wordt geleid door competente mensen, die louter op basis van competenties geselecteerd zijn.
Er zijn ook volksraadplegingen om te kijken wat er onder de bevolking leeft en wat ze belangrijk vinden. Er wordt dan gekeken in welke mate deze zaken dit in het beleid kunnen worden opgenomen. Er wordt dus ook rekening gehouden met het gewone volk. Noem het maar een “zachte dictatuur”.

geert van hout
12 augustus 2009, 06:52
De dictatuur die ik voor ogen heb wordt geleid door competente mensen, die louter op basis van competenties geselecteerd zijn.

Ja, wat zou het mooi zijn als God opnieuw de teugels in handen nam, niet?

Discussies als deze zijn maar zinvol als je ook een geloofwaardig selectiemechanisme voor 'competente leiders/dictators' voorstelt. Wat je ook kunt zien als een antwoord op twee vragen (maar wel zo waterdicht geformuleerd dat het kan dienen als procedure om de dictators te selecteren):

- wat is 'competent' ?

- wie mag beslissen welke kandidaat-dictators aan de definitie van competentie voldoen? (En wie selecteert deze selecterende persoon of instantie, en op basis van welke criteria? En zo voort, ad infinitum).

Naar mijn weten is nog nooit iemand erin geslaagd om die vragen zo te beantwoorden dat misbruik door slechte of incompetente dictators uitgesloten wordt.

byterage
12 augustus 2009, 16:09
Het probleem in een apenland zoals België is dat het quasi onmogelijk is af te dwingen dat de dictators competent zouden zijn. Zo wordt de democratie door machtsmisbruik binnen justitie aangetast, getuige hiervan dit artikel :

http://byterage.hackaholic.org/trial_and_error.php

Het is enorm idealistisch om een dictatuur te willen in voegen stellen waar de leiders competent zouden zijn, het is echter zo dat niemand perfect is en wanneer iemand in een absolute machtspositie verkeert, ook zal geneigd zijn macht te gaan misbruiken. Spijtig genoeg gebeurt dit binnen Belgische justitie op alle lagen.

AdrianHealey
16 augustus 2009, 16:17
Er is geen zinnig argument in te brengen tegen het principe van dictatuur. De praktijk wijst echter uit dat in veel gevallen deze vorm uitmondt in onplezante toestanden.

Als er zo'n grote discrepantie is tussen theorie en praktijk, zou het dan niet kunnen dat uw theorie verkeerd is? Theorie dient immers nog altijd om de werkelijkheid te verstaan/verklaren.

Als er dus 'vanuit' de theorie geen zinnig argument in te brengen is tégen een dictatuur, maar het toch in de praktijk altijd in't 100 loopt, dan zit uw theorie verkeerd.

Praetorian
16 augustus 2009, 20:38
Als er zo'n grote discrepantie is tussen theorie en praktijk, zou het dan niet kunnen dat uw theorie verkeerd is? Theorie dient immers nog altijd om de werkelijkheid te verstaan/verklaren.

Als er dus 'vanuit' de theorie geen zinnig argument in te brengen is tégen een dictatuur, maar het toch in de praktijk altijd in't 100 loopt, dan zit uw theorie verkeerd.
Als ik mij niet vergis, ben jij toch nog altijd libertariër?

filosoof
16 augustus 2009, 20:41
De algemene visie van het Westen is dat een democratie, hoe chaotisch ook, altijd beter is dan een dictatuur. Maar is dit wel zo? Zou het niet mogelijk zijn om gelukkig te leven binnen een zgn. 'donkere' dictatuur?
Zou het vb. ook niet mogelijk zijn de politieke crisis op te lossen door een tijdelijke dictatuur?Probeer mij niet "gelukkig" te maken volgens jouw idee van "geluk" maar kies je ergens de dictatuur van je dromen en ga er wonen.
Probleem opgelost.

Pieter B
16 augustus 2009, 22:40
Als er zo'n grote discrepantie is tussen theorie en praktijk, zou het dan niet kunnen dat uw theorie verkeerd is? Theorie dient immers nog altijd om de werkelijkheid te verstaan/verklaren.

Als er dus 'vanuit' de theorie geen zinnig argument in te brengen is tégen een dictatuur, maar het toch in de praktijk altijd in't 100 loopt, dan zit uw theorie verkeerd.

²

dejohan
17 augustus 2009, 10:41
Het grappige is wel dat veel stabiele democratieën zijn ontstaan uit stabiele dictaturen, waar de dictator een geleidelijke versoepeling heeft ingevoerd. Denk aan de verlichting.

Democratieën die zijn ontstaan uit revoluties of andere snelle omwentelingen (vb onafhankelijkheid van koloniën) aarden vaak in chaos, omdat allerlei groepen de macht proberen te grijpen. Het gevolg is vaak de installatie van een nieuwe dictatuur.

In die zin zijn langdurige stabiele dictaturen soms voordelig, omdat ze voor de nodige stabiliteit kunnen zorgen om een land langzaamaan richting democratie te laten uitgaan.

Blue Sky
18 augustus 2009, 14:48
Ja, wat zou het mooi zijn als God opnieuw de teugels in handen nam, niet?

Discussies als deze zijn maar zinvol als je ook een geloofwaardig selectiemechanisme voor 'competente leiders/dictators' voorstelt. Wat je ook kunt zien als een antwoord op twee vragen (maar wel zo waterdicht geformuleerd dat het kan dienen als procedure om de dictators te selecteren):

- wat is 'competent' ?

- wie mag beslissen welke kandidaat-dictators aan de definitie van competentie voldoen? (En wie selecteert deze selecterende persoon of instantie, en op basis van welke criteria? En zo voort, ad infinitum).

Naar mijn weten is nog nooit iemand erin geslaagd om die vragen zo te beantwoorden dat misbruik door slechte of incompetente dictators uitgesloten wordt.

CV & Testen!

Pieter B
18 augustus 2009, 22:41
Het grappige is wel dat veel stabiele democratieën zijn ontstaan uit stabiele dictaturen, waar de dictator een geleidelijke versoepeling heeft ingevoerd. Denk aan de verlichting.

Democratieën die zijn ontstaan uit revoluties of andere snelle omwentelingen (vb onafhankelijkheid van koloniën) aarden vaak in chaos, omdat allerlei groepen de macht proberen te grijpen. Het gevolg is vaak de installatie van een nieuwe dictatuur.

In die zin zijn langdurige stabiele dictaturen soms voordelig, omdat ze voor de nodige stabiliteit kunnen zorgen om een land langzaamaan richting democratie te laten uitgaan.

Volgens mij heeft u een fout beeld van de middeleeuwse Koningen. Hun macht was allesbehalve stabiel noch absoluut (op een paar uitzonderingen na)

dejohan
18 augustus 2009, 23:12
Volgens mij heeft u een fout beeld van de middeleeuwse Koningen. Hun macht was allesbehalve stabiel noch absoluut (op een paar uitzonderingen na)

Ik heb het niet over de middeleeuwen hoor. Ongeveer alle huidige succesvolle democratiën zijn op een veel later moment ontstaan.

Loki
19 augustus 2009, 07:16
Een dictatuur is onder een bepaalde voorwaarde altijd beter dan een democratie. Die voorwaarde is dat ze niet mag falen of alles resulteerd in waanzin en juist op dat punt wordt een dictatuur moeilijk hanteerbaar. Een democratie daarentegen heeft dit probleem niet, maar sukkelt dan weer met besluitloosheid.

Een dictatuur hoeft niet altijd aan een persoon gebonden te zijn, aangezien mensen gemaakt zijn om te volgen, lijkt mij dat trouwens een bijzonder slecht idee.

Een dictaat kan evengoed van een godsdienstachtig iets komen, maar je moet die dan ook niet gaan baseren op een personencultus ... want dan ben je terug bij af.
Een dictaat vanuit de technologie is evengoed mogelijk, maar aangezien onze wetenschappelijke kennis nogal verward is, kan je hem beter gebruiken als leidraad dan als leider.

In principe zijn we altijd al afhankelijk geweest van een bepaald dictaat en dat is die van de natuur. Hoewel we tegen dit dictaat liever rebelleren (natuur is nogal repressief), kunnen we het ook volgen. Het voordeel is dat natuur onfeilbaar is, het nadeel dan weer dat het een erg ruim begrip is.

Onoffon
30 augustus 2009, 16:41
Ik ben ervan overtuigd dat een goede dictator de beste bestuurder voor een land is. De vraag is natuurlijk: 'Wat is een goede dictator?'. Alleszins iemand die het goed voor heeft met het volk, in het antieke Athene hadden dictators bijvoorbeeld een erg goede naam.
Helaas leven wij niet meer in het oude Athene dus is het BROV waarschijnlijk de beste oplossing.

Lysander
30 augustus 2009, 21:02
Is er iemand voorstander van een dictatuur op zich? Ik denk dat sommigen er voorstander van omdat ze de illusie hebben dat de dictatuur zal doen wat zij denken dat goed is. Maar per definitie doet een dictatuur niet wat goed is voor het volk, maar doet zij wat goed is voor zichzelf.

Dat is ook de opdracht die de dictator krijgt, doe niet wat wij goedvinden, maar doe wat je zelf goedvindt. Als de eerste zet van die dictator is om jou te executeren, dan vroeg je er zelf om. Hij gebruikte zijn absolute macht op de manier waar je om vroeg, namelijk om de willekeur van zijn wensen te vervullen.

Een goede dictator doet niet wat jij wil, een goede dictator doet wat hij zelf wil. Dat is de essentie van de dictatuur. Als je wou dat de dictator deed wat jij wil, had je toch wel enkele controlemechanismen (een democratie) ingevoerd zeker.

AdrianHealey
30 augustus 2009, 21:06
Als ik mij niet vergis, ben jij toch nog altijd libertariër?

Voor iemand als u ben ik dat, ja.

Flanelcondoom
30 augustus 2009, 21:34
Voor iemand als u ben ik dat, ja.

Is je politieke visie verschoven?

AdrianHealey
30 augustus 2009, 21:34
Is je politieke visie verschoven?

Niet op een manier die relevant is voor politics.

Flanelcondoom
30 augustus 2009, 21:37
Niet op een manier die relevant is voor politics.

Ach kom. Ik zal je niet uitlachen.

AdrianHealey
30 augustus 2009, 21:55
Ach kom. Ik zal je niet uitlachen.

Dat doet er zelfs niet toe? Ik noem mijzelf geen libertariër meer; meer moet dat toch niet zijn?

IronChef
30 augustus 2009, 22:05
Adrian is een radicale liberaal geworden?

Flanelcondoom
30 augustus 2009, 22:21
Adrian is een radicale liberaal geworden?

Medunkt heeft ie een identiteitscrisis.

AdrianHealey
30 augustus 2009, 22:29
Adrian is een radicale liberaal geworden?

De term 'liberaal' zal volstaan; dankje.

Flanelcondoom
30 augustus 2009, 22:32
De term 'liberaal' zal volstaan; dankje.

Wat is de rol van de staat?

:cheer:

AdrianHealey
30 augustus 2009, 22:57
Wat is de rol van de staat?

:cheer:

Check het burgerlijk wetboek & al die andere documenten, he.

Flanelcondoom
30 augustus 2009, 22:58
Check het burgerlijk wetboek & al die andere documenten, he.Je bent zo bitsig vandaag?

Pølle
31 augustus 2009, 00:36
Adriaan die zichzelf geen libertariër meer noemt :|.
What's next, de paus als atheïst?

AdrianHealey
31 augustus 2009, 07:53
Adriaan die zichzelf geen libertariër meer noemt :|.
What's next, de paus als atheïst?

Ale; ik vind nog steeds dat er zoiets bestaat als een rechtsfilosofie, dat een staat daarmee niet te vereenzelvigen is en dat we die ook niet nodig hebben voor ene goed functionerende samenleving volgens de standaard van de gemiddelde mens (dus met zorg voor de zwakkeren en dergelijke).

Zoals ik al zei: voor alle praktische redenen mag je me nog steeds zo noemen.

Pølle
31 augustus 2009, 08:17
Met andere woorden, je noemt jezelf geen libertariër maar je bent er wel nog een.
Hihi. :-)

AdrianHealey
31 augustus 2009, 08:47
Met andere woorden, je noemt jezelf geen libertariër maar je bent er wel nog een.
Hihi. :-)
Sinds wanneer hebben die daar een monopolie op? :?

robheus
16 december 2009, 22:02
De algemene visie van het Westen is dat een democratie, hoe chaotisch ook, altijd beter is dan een dictatuur. Maar is dit wel zo? Zou het niet mogelijk zijn om gelukkig te leven binnen een zgn. 'donkere' dictatuur?
Zou het vb. ook niet mogelijk zijn de politieke crisis op te lossen door een tijdelijke dictatuur?

Wat noem je een democratie en wat noem je een dictatuur?

Hier in het westen wordt daar namelijk een vals beeld over gegeven.
Het gaat namelijk enkel om de vorm, nl. dat er een parlementaire democratie bestaat en dat er meerdere partijen zijn waarop men eens in de zoveel jaar kan stemmen.

Of dit ook werkelijk oplevert wat in het belang van het volk is, en of die parlementaire democratie ook werkelijke zeggenschap heeft over de voornaamste productiemiddelen, dat doet er niet toe. De inhoud van die parlementaire democratie kan dus best ondemocratisch zijn, en niet de uitdrukking van de wens van het volk.

Bij de democratie wordt dan tevens verwezen naar de oorsprong van de democratie, die van Griekenland. Maar aan dat voorbeeld is al te zien dat die democratie niet zoveel voorstelt. Het was nl. alleen een democratie voor de vrijgemaakten. Niet voor de slaven en arbeiders. Negentig procent van de Griekse maatschappij was dus al uitgesloten van die democratie.

Socialistische staten kenden vaak (maar niet altijd) een eenpartij stelsel. Dat zou in de westerse opvatting per definitie ondemocratisch zijn. Maar dat hoeft helemaal niet, als die partij maar de belangen van het volk in het vaandel houdt, en er interne partij democratie bestaat.
Democratie zou ook op ander vlak moeten bestaan. Rechtstreekse invloed van werknemers op het beleid van de onderneming of instelling waarvoor men werkt. Maar in het kapitalisme bestaat er alleen aandeelhouders democratie.
Er zijn dan misschien wel ondernemingsraden, maar die hebben geen beslissende invloed.

Zeikstraal
16 december 2009, 23:06
Ik denk dat een tijdelijke dictatuur wel een oplossing zou kunnen zijn, om het nu corrupte, kapitalistische, onmenselijke, ondemocratische westerse visie te begraven voor eens en voor altijd.

Paul Nollen
17 december 2009, 08:36
Maar in het kapitalisme bestaat er alleen aandeelhouders democratie.
Er zijn dan misschien wel ondernemingsraden, maar die hebben geen beslissende invloed.

er bestaan ook coöperatieven waar de werknemers ook aandeelhouders zijn. Maar de vakbonden lopen niet bepaald waard voor deze "democratie". Maar dat belet niet dat het uiteindelijk aan uzelf is om die keuze te maken.

Paul

www.opstand.net

Loki
18 december 2009, 13:33
De vakbonden hebben dan ook niet voor niets hun ziel verkocht aan de particratie, eerlijkheidshalve moet wel gezegd worden dat ze nooit een lang leven waren beschoren indien ze dat niet hadden gedaan.

Verder sluit ik mij aan bij robheus, op de invulling van democratie zit inderdaad behoorlijk wat rek. Het grote gevaar van het westen is dan ook dat zij geen rekening houden met die invulling. Zo wordt egypte beschouwt als democratisch land, hoewel het volk daar geen fluit te zeggen heeft. Bovendien heeft het westen de bedroevende neiging om zich te spiegelen aan zwaar corrupte landen om zichzelf op de borst te kunnen kloppen dat zij het zoveel beter doen. Het globalisme zorgt dan ook voor een heel pervers neveneffect, onder het mom van 'op een ander is het toch nog veel slechter' kunnen ze het volk overtuigen om in te boeten op gewonnen rechten.

Het is dus mogelijk om het volk op democratische wijze hun eigen rechten te laten ondergraven, zonder dat daar een politieke verantwoordelijke voor hoeft te zijn. Zeker in Belgie valt het op dat niemand nog verantwoordelijkheid draagt, terwijl verantwoording aan het volk juist de kern is van een goede democratie.

fb718882
18 december 2009, 17:25
De algemene visie van het Westen is dat een democratie, hoe chaotisch ook, altijd beter is dan een dictatuur. Maar is dit wel zo? Zou het niet mogelijk zijn om gelukkig te leven binnen een zgn. 'donkere' dictatuur?
Zou het vb. ook niet mogelijk zijn de politieke crisis op te lossen door een tijdelijke dictatuur?

Ik kom regelmatig in Tsjechië , en het is interessant om te vernemen wat de mensen er denken over het verschil van leven tussen vroeger onder het
Kommunisme en nu .
De eerste jaren na de wende was iedereen in euforische stemming , want "nu" zou alles beter worden , met vrijheid , en iedereen zou rijk worden zoals in het Westen . Die euforie was echter snel voorbij .
Vooral de ouderen zeggen dat ze nu beseffen dat het "vroeger" toch ook allemaal zo slecht nog niet was . Er was niet veel , maar er was van alles genoeg en iedereen had werk , en onderwijs en gezondheidszorg was
nagenoeg gratis , iedereen was verzekerd van pensoen op de oude dag .
En nu ? Tsja , vroeger moesten we 5 jaar of langer wachten op een Skoda of Trabant , en nu rijden we ook met VW en Renault . En er is veel meer luxe dan vroeger . Maar .... we weten niet of we morgen niet zullen worden ontslagen , huishuur en schoolgeld en dokterskosten zijn onbetaalbaar , veel mensen zijn werkloos , bedrijven gaan failliet ....

DE grote teleurstelling is : de zekerheid is weg !

Hebben ze dan heimwee naar een dictatuur ? Nee , maar de democratie heeft , zeker wat de materiële kant betreft , hoegenaamd niet gebracht wat
ze er van gehoopt hadden . Iemand zei me :" Ik voel mij absoluut niks vrijer dan vroeger , en daarbij , wat zijt ge met vrijheid als ge zonder werk valt en geen geld hebt voor de school of de huishuur of het ziekenhuis ? "

De vraag "wat is beter , democratie of dictatuur" is niet zo simpel te beantwoorden . Beide hebben hun voor- en nadelen .

Paul Nollen
21 december 2009, 21:44
De vakbonden hebben dan ook niet voor niets hun ziel verkocht aan de particratie, eerlijkheidshalve moet wel gezegd worden dat ze nooit een lang leven waren beschoren indien ze dat niet hadden gedaan.

Verder sluit ik mij aan bij robheus, op de invulling van democratie zit inderdaad behoorlijk wat rek. Het grote gevaar van het westen is dan ook dat zij geen rekening houden met die invulling. Zo wordt egypte beschouwt als democratisch land, hoewel het volk daar geen fluit te zeggen heeft. Bovendien heeft het westen de bedroevende neiging om zich te spiegelen aan zwaar corrupte landen om zichzelf op de borst te kunnen kloppen dat zij het zoveel beter doen. Het globalisme zorgt dan ook voor een heel pervers neveneffect, onder het mom van 'op een ander is het toch nog veel slechter' kunnen ze het volk overtuigen om in te boeten op gewonnen rechten.

Het is dus mogelijk om het volk op democratische wijze hun eigen rechten te laten ondergraven, zonder dat daar een politieke verantwoordelijke voor hoeft te zijn. Zeker in Belgie valt het op dat niemand nog verantwoordelijkheid draagt, terwijl verantwoording aan het volk juist de kern is van een goede democratie.

de term Democratie is bij ons nogal ontwaard. Letterlijk betekend het dat het volk de macht heeft. Wij leven hier niet in een democratie maar in een particratie. Ook Oost Duitsland noemde zich de Duitse Democratische Republiek. Het woord "democratie" heeft dus voor ons zijn eigenlijke inhoud verloren. De beste definitie voor ons politiek systeem is waarschijnlijk een "electorale oligarchie".
Strikt genomen is er in onze buurt slechts één democratie die nog voldoet aan de definitie en dat is de Zwitserse. Zij ligt nu wat onder vuur door het minarettenverbod maar wellicht is dat niet slecht. Zo blijven de Zwitsers er zich van bewust dat voor democratie (de échte dan) gevochten moet worden. Politici die door de aard van hun werk in machtsposities zitten zullen altijd proberen een machtgreep uit te voeren omdat zij van mening zijn dat zij het beter weten. Maar dat heeft dus niets met democratie te maken maar met macht.

www.opstand.net

Paul

Sam M.
26 januari 2010, 15:55
Een tijdelijke dictatuur? Dat krijg je toch niet voor mekaar.

Max van Dietschland
28 januari 2010, 20:26
Economische crisissen los je op met correcte economische maatregelen en niet met politieke veranderingen.

En die correcte economische maatregelen zijn ?

filosoof
28 januari 2010, 20:32
de term Democratie is bij ons nogal ontwaard. Letterlijk betekend het dat het volk de macht heeft. Wij leven hier niet in een democratie maar in een particratie. Ook Oost Duitsland noemde zich de Duitse Democratische Republiek. Het woord "democratie" heeft dus voor ons zijn eigenlijke inhoud verloren. De beste definitie voor ons politiek systeem is waarschijnlijk een "electorale oligarchie".
Strikt genomen is er in onze buurt slechts één democratie die nog voldoet aan de definitie en dat is de Zwitserse. Zij ligt nu wat onder vuur door het minarettenverbod maar wellicht is dat niet slecht. Zo blijven de Zwitsers er zich van bewust dat voor democratie (de échte dan) gevochten moet worden. Politici die door de aard van hun werk in machtsposities zitten zullen altijd proberen een machtgreep uit te voeren omdat zij van mening zijn dat zij het beter weten. Maar dat heeft dus niets met democratie te maken maar met macht.

www.opstand.net

PaulHet woord "democratie" heeft dus voor ons zijn eigenlijke inhoud verloren.
Niet blindstaren op de woorden, aub.
In 't Grieks bestaan er wel 4 woorden om ons woord "volk" te vertalen:

1. "demos" δῆμος
maar ook :

2. "laos" λαός het gewone volk

3. "ethnos" ἔθνος het volk als natie

4. ook nog "plethos" πλῆθος de massa


Het "laos" had niks in de pap te brokken in de Griekse "democratie", werd eruit gesloten.

Die Griekse "democratie" was wel elitair. (cfr. het cijnskiesrecht dat hier ooit gebruikt werd)

Bobke
28 januari 2010, 21:47
De algemene visie van het Westen is dat een democratie, hoe chaotisch ook, altijd beter is dan een dictatuur. Maar is dit wel zo? Zou het niet mogelijk zijn om gelukkig te leven binnen een zgn. 'donkere' dictatuur?
Zou het vb. ook niet mogelijk zijn de politieke crisis op te lossen door een tijdelijke dictatuur?
Natuurlijk, vooral voor de dictator en zijn aanhangers.

Pieter B
29 januari 2010, 01:01
Ik denk dat een tijdelijke dictatuur wel een oplossing zou kunnen zijn, om het nu corrupte, kapitalistische, onmenselijke, ondemocratische westerse visie te begraven voor eens en voor altijd.

:rofl:

Paul Nollen
29 januari 2010, 11:54
Niet blindstaren op de woorden, aub.
In 't Grieks bestaan er wel 4 woorden om ons woord "volk" te vertalen:

1. "demos" δῆμος
maar ook :

2. "laos" λαός het gewone volk

3. "ethnos" ἔθνος het volk als natie

4. ook nog "plethos" πλῆθος de massa


Het "laos" had niks in de pap te brokken in de Griekse "democratie", werd eruit gesloten.

Die Griekse "democratie" was wel elitair. (cfr. het cijnskiesrecht dat hier ooit gebruikt werd)

In de Griekse democratie waar we naar verwijzen had zo rond de 20% van de burgers beslissingsrecht. En inderdaad waren er uitsluitingen die nu niet meer aanvaard worden. Er moet tenslotte een evolutie zijn na 2500 jaar?
Maar hoe zijn wij geëvolueerd?
Vandaag heeft hier in Belgie 0,008 % van de kiesgerechtigde burgers het beslissingsrecht. (we gaan uit van 631 zogenaamde mandaten en 7.500.000 kiesgerechtigden) Nogal een vooruitgang. Vandaar dat de benaming "electorale oligarchie" volgens mij terecht is.

www.opstand.net

Paul

corse
2 februari 2010, 00:59
De huidige democratie, analyse:

Democratie is voorlopig iets waarvan we denken dat het bestaat, maar wat nog steeds in z’n embryonale fase vertoeft.
Democratie is een evolutieproces in de richting van het menselijk gelijkheidsideaal.

Het woord ‘democratie’ is afgeleid van de Griekse woorden ‘demos’ (volk) en ‘krakos’ (macht) en betekent dus ‘het volk aan de macht’, de eerste kleine vorm van democratie werd in Athene (Griekenland) ontwikkeld.
Deze bestuursvorm is gebaseerd op het menselijke gelijkheidsideaal dat iedereen vrij en gelijk in rechten en plichten geboren is (zoals in het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat)

· Democratie beperkt zich niet tot enkel politieke democratie.
· Economische democratie is even belangrijk als politieke democratie.
· Democratie ook bij internationale organen zoals (EU, VN, Wereldbank, IMF enz) is belangrijk.
· Democratie in onderwijs, wonen, voeding, mobiliteit, kleding, energie, opvoeding.
· Democratie in sporten, reizen, geestelijke ontplooiing, ontspanning, sociaal leven, kunst, cultuur, creativiteit, muziek, wellness, feesten, dansen.
· Democratie in de voorzorg voor: werkloosheid, werkonbekwaamheid, ziekte, handicap, invaliditeit, ongeval, pensioen, kindergeld, laatste vangnet OCMW en de (Federatie van Voedselbanken tegen verspilling)

Militaire democratie bestaat niet, ze is altijd de dictatuur van de oorlogslogica.
Militairen camoufleren vaak hun macht en vechthonger, onder het mom van democratie.
Oorlog wordt gewettigd door een opgezette regeringsorganisatie, zodat moord op grote schaal niet als misdaad maar als plicht wordt gezien.
Deze opgezette regeringsorganisatie kan ook bij “interne twist” (revolutie) ordes geven om op eigen volk te schieten, dit is uiteraard nooit te rechtvaardigen.

Democratisch verkozen worden betekend niet democratisch besturen.
Politiekers camoufleren vaak hun machtshonger en geldhonger met democratische verkiezingen en met democratisch verkozen zijn..

Het huidige gehalte aan alle vormen van democratie is maximum 2%.
Na 1.000 jaar zal het gehalte aan democratie misschien 40% zijn.
Het totaal gehalte aan democratie kan met een dictator aan het bewind hoger liggen dan met een andere zogezegde democratie.

Relatief vrij zijn betekend zeker niet dat het systeem democratisch bestuurd wordt.
Democratische landen zijn er op onze planeet genoeg, maar niet allemaal dragen ze eerlijkheid en rechtvaardigheid voor iedereen hoog in het vaandel.

De huidige landelijke westerse minimale democratieën zijn nog grotendeels ondemocratisch en zijn daardoor subtiele dictaturen.
De huidige ondemocratische economische werelddictatuur moet vervangen worden door een democratische wereldregering ten dienste van de totale mensheid, zonder belangengroepen.

Referenda of burgerstemmingen:

Referenda of burgerstemmingen zijn het meest democratisch, zonder het individu te beïnvloeden uiteraard, informatie en geen manipulatie.
Dit in de veronderstelling dat het individu een beetje op de hoogte is van de gestelde problematiek.

Daarom wordt het voor de moderne en intelligente democratische samenleving inderdaad noodzakelijk om het individu zelfbeheersing op te leggen.

Economische democratie:

Economische democratie is een systeem waarin economische beslissingen op een democratische manier genomen worden.
Economische democratie staat daarmee tegenover de uitgangspunten van het liberale kapitalisme, waarin beslissingen genomen worden door de particuliere eigenaars van grondstoffen en productiemiddelen (fabrieken enz.) volgens het principe one dollar, one vote:
De stemverdeling is gebaseerd op de verdeling van aandelen.

Volgens voorstanders van economische democratie is deze noodzakelijk om een ware democratie te vormen:

De politieke democratie wordt in andere systemen verstoord door de politieke macht van eigenaren, vooral multinationals en andere grote bedrijven.
Tegenstanders van economische democratie wijzen op een vermeend gebrek aan economisch inzicht bij anderen dan geschoolde economen en ondernemers; soortgelijke argumenten werden eerder op het politieke vlak gebruikt tegen het algemeen kiesrecht en het vrouwenkiesrecht.
Economische democratie is een centraal thema in moderne vormen van marktsocialisme.

Marktsocialisme:

Marktsocialisme is een vorm van socialisme waarbij de allocatie van producten via een (gedeeltelijk) vrije markt plaatsvindt, terwijl de eigendom van productiemiddelen gesocialiseerd is (in handen van de gemeenschap/staat geplaatst).
Marktsocialisten nemen afstand van de traditionele socialistische planeconomie.
Het economisch systeem van het voormalige Joegoslavië was een vorm van marktsocialisme.
Een nieuwere variant is ontwikkeld door de Amerikaanse econoom David Schweickart, maar deze is tot op heden in geen enkel land ingevoerd.
Een kernbegrip in het systeem van Schweickart is economische democratie:
Economische beslissingen worden democratisch genomen door de werknemers, op bedrijfsniveau.

Parecon:

Parecon is een acroniem voor Participatory Economy, een economisch ordeningsmodel ontwikkelt door de Amerikanen Hahnel en Albert als alternatief voor het kapitalisme.
Het is eind jaren tachtig van de twintigste eeuw ontwikkeld door de Amerikanen Michael Albert (politicoloog, natuurkundige) en Robin Hahnel (hoogleraar economie).
Zij zetten hun denkwijze voor het eerst systematisch uiteen in 1991[1].
In latere publicaties is het model verder ontwikkeld.
Parecon is gebaseerd op het bevorderen van economische rechtvaardigheid, economische democratie en solidariteit.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Parecon

Valentine Julien
3 februari 2010, 09:41
In een schoolklas waar een kind agressief is en zich misdraagt komen er regels op den duur om dat ene kind te stoppen .

alleen helpt dat?

Ik zie de wereld als een schoolklas waar een klein percent zich misdraagt en het verkloot voor de overgrote welwillend meerderheid

Chavez heeft verklaart dat Haiti zijn olie rekening niet meer hoeft te betalen aan Venezuela.

Alle rijke landen zouden hun schuld kunnen kwijt schelden aan Haiti maar doen dat niet...
Denk niet dat het rijk is in Venezuela
Het is daar heel moeilijk !

Wie of Wat is het beest?

- Gif in ons eten en op onze landerijen waar de boeren en boerinnen met hun kinderen en wij consumenten langzaam van sterven.
- vaccinaties voor niets die miljoenen kosten terwijl mensen sterven van andere ziektes.
- banken en overheden die de burgers plunderen .

En toch blijven de welgestelde middenklas burgers zich zorgen maken over waar met hun centen heen voor goede renderende investeringen...

Er zijn duizenden belgen voor wie dat prioriteit nr 1 is.

Natuurlijk is de politieke kaste een plunderende vetzakkerij.
Maar de burgers en bakkers en slagers en gewone mensen zijn ze solidair met de 2 miljoen armen in Belgie?
NEE

wie of wat is het beest?