PDA

View Full Version : Eindhoven Test Rekeningrijden


nihao
26 juni 2009, 12:51
Vandaag in de krant, 'gisteren' (tijdens de verkiezingscampagne) nog ondenkbaar, en morgen (2012) ongetwijfeld een feit.

En voor sommigen, zoals Dikk Van Mechelen, de reden om het belangrijkste actuele infrastructuurdossier in een bepaalde richting te duwen. Stel je voor : tegen het ogenblik dat de werken goed en wel aanvangen is het taboe waarop het is gebaseerd (namelijk het personenvervoer laten betalen voor het gebruik) volkomen achterhaald !

Enfin, de goeie man gaat zich nu toeleggen op het burgemeesterschap. Van Kapellen, hoewel Bokrijk hem ongetwijfeld veel beter zou liggen.

nihao
9 juli 2009, 12:53
Eindhoven, en Vlaanderen binnenkort ook; zie vers regeerakkoord.

Micele
10 juli 2009, 21:04
Eindhoven, en Vlaanderen binnenkort ook; zie vers regeerakkoord.
Eerst voor vrachtwagens... als het lukt... mss voor auto´s...
Belgenlandje kennende... not dus... :-D

Ik zie wel de dieselbrandstof voor auto´s duurder worden, en de inschrijvingstaks voor "zware" auto´s (Pk´s en-of gewicht) gaat zeker ook omhoog.
"Lichte vracht" .... mobilhome´s ... enz... mss ook ?

netslet
10 juli 2009, 21:16
Eerst voor vrachtwagens... als het lukt... mss voor auto´s...
Belgenlandje kennende... not dus... :-D

Ik zie wel de dieselbrandstof voor auto´s duurder worden, en de inschrijvingstaks voor "zware" auto´s (Pk´s en-of gewicht) gaat zeker ook omhoog.
"Lichte vracht" .... mobilhome´s ... enz... mss ook ?

In 2011 gaat EG-richtlijn 2004/52/EG (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/nl/oj/2004/l_200/l_20020040607nl00500057.pdf) van kracht:

Alle personenwagen's worden hiermee verplicht om over een toestel te beschikken dat de positie-gegevens van het voertuig berekend door de straling van het satelietsysteem (GNSS) en doorstuurt naar een centraal punt middels GSM/GPRS-technologie. Dat betekent dus dat de overheid praktisch real time de locatie van de voertuigen van haar burgers kan bepalen.

Via wat berekeningen kan de burger dus zo met ongeveer maximale efficiëntie beboet worden voor elke snelheidsovertreding die ie maakt, alsook voor andere verkeersovertredingen zoals spookrijden of foutief parkeren. Ook laat dit de overheid toe een tol te heffen naar gelang het exact gebruik van de openbare weg.

Micele
10 juli 2009, 21:51
In 2011 gaat EG-richtlijn 2004/52/EG (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/nl/oj/2004/l_200/l_20020040607nl00500057.pdf) van kracht:

Alle personenwagen's worden hiermee verplicht om over een toestel te beschikken dat de positie-gegevens van het voertuig berekend door de straling van het satelietsysteem (GNSS) en doorstuurt naar een centraal punt middels GSM/GPRS-technologie. Dat betekent dus dat de overheid praktisch real time de locatie van de voertuigen van haar burgers kan bepalen.

Via wat berekeningen kan de burger dus zo met ongeveer maximale efficiëntie beboet worden voor elke snelheidsovertreding die ie maakt, alsook voor andere verkeersovertredingen zoals spookrijden of foutief parkeren. Ook laat dit de overheid toe een tol te heffen naar gelang het exact gebruik van de openbare weg.
Interessante richtlijn... heb het belangrijkste doorgelezen.

Ik ben benieuwd als het zover is, want Be en omzetting van EU-richtlijnen in eigen wetten kennen we...;-)

http://www.jevotechastel.be/nl/index.php?id=buitenlandse_zaken&index=100#ancre

Omzetting van de Europese richtlijnen: Olivier CHASTEL wil dat de Europese norm gerespecteerd wordt

Op vrijdag 29 mei heeft de Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken Olivier CHASTEL een nota voorgesteld aan de Ministerraad over de situatie inzake de omzetting van de Europese richtlijnen.

In totaal moeten nog 40 richtlijnen omgezet worden voor het volgende scorebord. De federale overheid is exclusief of deels bevoegd voor 31 richtlijnen.

Het maximale toegelaten deficit bedraagt momenteel 1% of 16 richtlijnen. België moet minimum 24 richtlijnen omzetten om de Europese norm voor het scorebord van december 2009 te respecteren. De Staatssecretaris heeft dan ook alle betrokken federale overheden gevraagd om een maximale inspanning te leveren.

Een stand van zaken en een evaluatie van de omzetting van de richtlijnen zullen in dit verband worden voorgesteld op de Ministerraad van 17 juli.

monza
13 juli 2009, 07:46
Die weten niet waaraan ze beginnen. De rekening gaat gemaakt worden op basis van informatie die via de GPS binnenkomt. Mijn GPS gaat dan nooit een signaal ontvangen dat verder gaat dan het einde van mijn straat. Ik ga nog nooit zo goedkoop hebben kunnen rijden dan :)