PDA

View Full Version : Johnnies in het verkeer:het invloed van de Lemurische rassen op de verkeersveiligheid


Flanelcondoom
30 juni 2009, 15:53
Beste forummer,

U kent deze soort primaten ongetwijfeld. De luidruchtige, testosteronvolle hominiden die in de volksmond de zeer passende naam Johnny hebben gekregen.
U herkent deze soort voornamelijk aan hun uiterlijk: kleerdracht conform de laatste discotheekmode, een eenvoudig met gel opgezet kapsel, en een getunede auto.


Zoals u ongetwijfeld reeds weet, hebben de traditionalistische denkers Julius Evola en Miguel Serrano een theorie geponeerd voor de afkomst van de mens. Volgens deze (maar niet enkel deze) denkers zou de hogere, angelische mensenras afkomstig zijn van de Hyperborea, daar ze lang leefden als kinderen van engelen en hun kracht putten uit de Zwarte Zon.
Maar na een tijdje gingen de engelenkinderen de wereld uit, en ontmoetten ze de lagere, Lemurische rassen, waarmee helaas vermenging heeft plaatsgevonden. De corruptie van de Hyperboreers door de Lemuriers heeft ons dan gebracht tot de huidige maatschappij.

Hiermee rekening houdend kan men direct zien dat de Johnies de dragers zijn van het onzuivere Lemurische bloed. Hun vaak bredere kaken, een voor fysieke arbeid aangepast lichaam, intelligentie die beperkt is tot het uitvoeren van eenvoudige reproductieve taken, en een vaak roekeloos, ongecultiveerd gedrag bewijst dat ze niet kunnen behoren tot de hogere Hyperboreische rassen.
Een andere verklaring zou uiteraard zijn dat deze humanoiden dragers zijn van een inferieur, bijvoorbeeld Neanderthalerafkomstig, gen. Het zou alvast de kaaklijnen verklaren.
Ondanks bovenstaande feiten heeft deze hominide, deels dankzij de egalitaire idealen van de Verlichting en een totaalverbod op eugenica, een acceptatie gekregen in onze maatschappij, daar hij dezelfde rechten wordt toegekend als de volwaardige mens.


Naast het groot nut van deze soort als een beoefenaar van uitputtende fysieke arbeid kent het aanvaarden ervan ook enkele grote nadelen. Daar de Lemurische rassen zich voornamelijk bezig hielden met jacht en endemische oorlogsvoering, kennen hun breinen geen impuls dat door ons verantwoordelijkheid wordt genoemd.
Gecombineerd met een haantjesgedrag zorgt dat ervoor dat de auto, een met de kennis die de Hyperboreers putten vanuit de Zwarte Zon gemaakt transportvoortuig, een goddelijke status heeft gekregen bij de Johnnies. Ze aanbidden de auto als een soort van goddelijk artefact, en het bezitten van een auto zorgt ervoor dat de sociale status van een Johnny in zijn protohierarchie aanzienlijk stijgt.

Daar een Johnny de subtiele, Dorische estetiek van de angelische rassen niet kan vatten, degradeert hij zijn auto door daar allerlei aanhangsels aan te hangen. Net als een ekster die gefascineerd is door blinkende voorwerpen, zal deze Untermensch gefascineerd zijn door neonlampen en grote uitlaten die een sterk geluid produceren. Hij tracht deze dan ook te hangen aan zijn auto.

Ook snelheid wordt belangrijk. In plaats van uit te blinken met verantwoord, sociaal rijgedrag dat het collectief geluk zou bevorderen, tracht de Lemurische Johny om zijn territorium af te bakenen door met een hoge snelheid te rijden, vaak onder invloed van chemische stoffen die een vernauwing van de oplettendheid veroorzaken.
Johnies rijden niet zelden 90 in de bebouwde kom, en op nachtelijke uren rijden ze sneller dan een aanzienlijke fractie van de geluidssnelheid op daarvoor niet bedoelde wegen.


Ik ben ervan overtuigd dat het uitreiken van rijbewijzen aan deze hominiden nefaste gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid. Het boven beschreven gedrag kan door de lezer ongetwijfeld moeiteloos worden ingevuld in alledaagse situaties waarbij het voor gevaar kan zorgen. Meer zelfs: ik ben er zeker van dat een aanzienlijke fractie van alle verkeersongevallen die te maken hebben met roekeloos rijgedrag veroorzaakt worden door de Lemurische rassen.
Helaas heeft de moderne wetenschap weinig tot geen kennis over deze problematiek. Daardoor, met bovendien een tegenwerking door de egalitair-nivellerende ideologie die ervoor zorgt dat alle rechtlopende humanoiden gelijke rechten worden toegekend, kan er geen wet worden uitgebracht die Johnnies belet om bepaalde oerinstincten te beoefenen.

Mijn louter theoretisch voorstel is dus:

-oprichten speciale commissies die zich fulltime bezig dienen te houden met de problematiek van de Lemurische rassen in het algemeen en een kaartlegging van de Johnny in onze maatschappij in het bijzonder

-oprichten van ploegen, onder directe leiding van bovenstaande commissies, die ervoor zorgen dat elke kandidaat-rijbewijshouder wordt gescreend op het Johnny zijn. Dit dient uiteraard zeer nauwkeurig te gebeuren om geen fouten toe te laten.

Dronkoers
30 juni 2009, 16:03
Volgens mij had dokter Mengel gelijkaardige ideeën

Jarno
30 juni 2009, 16:12
:rofl:

brother paul
30 juni 2009, 16:23
Flanel, koop een dikke Cayenne, en laat die johnys uw poepje ruiken.

Micele
30 juni 2009, 16:53
Flanel, koop een dikke Cayenne, en laat die johnys uw poepje ruiken.
Ideaal voor op de Lippenslaan :-)

http://www.seriouswheels.com/pics-2005/2005-Porsche-Miniature-Cayenne-Prototype-Golf-Cart-SA-1280x960.jpg

Dronkoers
30 juni 2009, 17:00
Geweldig :-D

Flanelcondoom
30 juni 2009, 17:09
Flanel, koop een dikke Cayenne, en laat die johnys uw poepje ruiken.

Waarom?

Micele
30 juni 2009, 18:20
Waarom?
Anders luisteren ze niet naar jou, laat staan dat ze uw post zomaar lezen...
Maar dat was je bedoeling wslk ook niet.

Flanelcondoom
30 juni 2009, 18:23
Anders luisteren ze niet naar jou, laat staan dat ze uw post zomaar lezen... :-
)
Maar dat was je bedoeling wslk ook niet.

Ik richt mij niet tot de soort in kwestie. Men praat toch ook niet tegen de kippen die als enige taak het leggen van eiren hebben?

Micele
30 juni 2009, 18:26
Men praat toch ook niet tegen de kippen die als enige taak het leggen van eiren hebben?
Daar ben ik me nog niet zo zeker van, wat babbelen tegen vrijlopende kippen kan tot meer eieren leiden... ;-)

Flanelcondoom
30 juni 2009, 18:28
Daar ben ik me nog niet zo zeker van, wat babbelen tegen vrijlopende kippen kan tot meer eieren leiden... ;-)

Je hebt uiteraard gelijk. Een gesprek simuleren en eens goed ja knikken tegen het primitief gebral van een plebejer zorgt voor grotere productiviteit.

Kraft durch Freude.

Dajjal
30 juni 2009, 18:29
Man man man, Flanelleke toch... Nooit jong geweest waarschijnlijk ?

Laat die jonge gasten toch genieten van hun machine !

Micele
30 juni 2009, 18:33
Kraft durch Freude.
en Freude am Fahren
en Freie Fahrt für freie Bürger
die taal verstaan ze... ;-)

Flanelcondoom
30 juni 2009, 18:36
en Freude am Fahren
en Freie Fahrt für freie Bürger
die taal verstaan ze... ;-)

Feit. Eens men stemrecht geeft aan die mensen kan men het niet meer terugdraaien.

Tavek
30 juni 2009, 18:39
Man man man, Flanelleke toch... Nooit jong geweest waarschijnlijk ?

Laat die jonge gasten toch genieten van hun machine !

Hij heeft wel gelijk, tzijn idioten met een drastisch verlaagd iq, dat heeft niks te maken met jong zijn.

Flanelcondoom
30 juni 2009, 18:41
Hij heeft wel gelijk, tzijn idioten met een drastisch verlaagd iq, dat heeft niks te maken met jong zijn.

Sommigen zijn al ouder dan dertig.

IronChef
30 juni 2009, 18:49
:-)

Het forum is terug compleet.

nihao
4 juli 2009, 08:02
Uit welke boekjes komt dat, van die lemurianen en hyperboreërs ? Want ik hou wel van dat genre, non-fiction fantasy.

Jazeker
4 juli 2009, 11:54
Zo veel KB in de database voor niks. :(

Flanelcondoom
4 juli 2009, 20:10
Zo veel KB in de database voor niks. :(

Inderdaad, steeds dezelfde berichten. Tetten, tenen, cheeren en bier.

Dronkoers
5 juli 2009, 22:45
Inderdaad, steeds dezelfde berichten. Tetten, tenen, cheeren en bier.

Toch goe?

Flanelcondoom
6 juli 2009, 01:11
Toch goe?

Jazeker vindt het databaseverspilling.

Trouwens, waarom geen forum.tetten.be?

Nestor Burma
6 juli 2009, 19:31
Ik zou al die Lemuriërs gewoon een enkele rit richting Walhalla geven.

Flanelcondoom
6 juli 2009, 19:59
Ik zou al die Lemuriërs gewoon een enkele rit richting Walhalla geven.

Werkkracht is voorlopig nog noodzakelijk. Pas in de toekomst, wanneer de taboes voor eugenica en geboortecontrole doorbroken zijn, de technologie toelaat om alle oncreatieve arbeid te laten uitvoeren door machinerie en de mens eindelijk een verzoening heeft gevonden tussen het primordialisme en het technologisme, kunnen wij deze mensen afschaffen en ons richten op de finale taak: goden worden.