PDA

View Full Version : "Geopolitik": nog steeds gebruikt??


Heel-Nederlander
19 augustus 2009, 22:09
Geopolitik (Nederlands: Geopolitiek) was in de Tweede Wereldoorlog een Duits begrip om het Europese continent en haar machtsferen vast te stellen. Zo kon men dus tot het beroemde niet-aanvalsverdrag komen tussen Duitsland en de Sovjets. Later werd de Geopolitiek ook in de Koude Oorlog losgelaten door het IJzeren Gordijn en de oost-west vete.

Nu is de Koude Oorlog twintig jaar voorbij. De Sovjet-Unie is gevallen, maar Rusland is er nog steeds. En is hard op weg een nieuwe supermacht te worden in deze wereld. Haar invloedsfeer breid zich steeds verder uit en word ook sterker (zoals bleek in Georgië en Oezbekistan).

Nu dus mijn kernvraag: is anno 2009 Geopolitiek nog steeds een drijfsveer in de wereldpolitiek, en zo ja, in welke mate? Een voorbeeld: Rusland heeft een grote invloed op Wit-Rusland, separatistische gebieden in Georgië en Moldavië en Kazachstan. Terwijl de VS weer veel invloed hebben in de Baltische staten en Oekraïne. Is hier sprake van Geopolitiek en wat kan dat voor gevolgen hebben?

Flanelcondoom
19 augustus 2009, 22:12
Rusland heeft vooral veel roestige T-62's.

Heel-Nederlander
19 augustus 2009, 22:15
Een toelichtend uitgewerkt voorbeeld: Georgië

Een land dat onder Saakasjvili in de westerse invloedsfeer is gekomen en toetreding wil tot de NAVO. De Russen gebruiken vervolgens Geopolitiek om de separatisten in Abchazië en Zuid-Ossetië aan zich te binden. Zo kan Rusland dus een invloed van belang op Tbilisi blijven uitoefenen en word Georgië niet in het westerse kamp getrokken.

filosoof
19 augustus 2009, 22:24
Geopolitik (Nederlands: Geopolitiek) was in de Tweede Wereldoorlog een Duits begrip om het Europese continent en haar machtsferen vast te stellen. Zo kon men dus tot het beroemde niet-aanvalsverdrag komen tussen Duitsland en de Sovjets. Later werd de Geopolitiek ook in de Koude Oorlog losgelaten door het IJzeren Gordijn en de oost-west vete.

Nu is de Koude Oorlog twintig jaar voorbij. De Sovjet-Unie is gevallen, maar Rusland is er nog steeds. En is hard op weg een nieuwe supermacht te worden in deze wereld. Haar invloedsfeer breid zich steeds verder uit en word ook sterker (zoals bleek in Georgië en Oezbekistan).

Nu dus mijn kernvraag: is anno 2009 Geopolitiek nog steeds een drijfsveer in de wereldpolitiek, en zo ja, in welke mate? Een voorbeeld: Rusland heeft een grote invloed op Wit-Rusland, separatistische gebieden in Georgië en Moldavië en Kazachstan. Terwijl de VS weer veel invloed hebben in de Baltische staten en Oekraïne. Is hier sprake van Geopolitiek en wat kan dat voor gevolgen hebben?Geopolitiek is alomtegenwoordig.
Geopolitiek ook in de US-steun aan het V.K, aan Polen, aan Turkije, aan Israel, aan de Koerden in Irak, aan de sjïeten in Irak, aan Saudi-Arabië, aan de Kosovaren,: het begrip is actueler dan ooit. Divide ut impera en militaire/zwaar diplomatieke aanwezigheid in "interessante gebieden". Niet alleen de VS: zie Frankrijk in Centraal Afrika, Cuba in Angola, Iran, Zuid Afrika en China in Soedan, de Italiaans-Duitse steun aan de Slovenen.

Geopolitiek lijkt een drijfveer maar het is niet meer dan een middel. Altijd geweest.

Sjaax
19 augustus 2009, 22:27
Nu dus mijn kernvraag: is anno 2009 Geopolitiek nog steeds een drijfsveer in de wereldpolitiek, en zo ja, in welke mate? Een voorbeeld: Rusland heeft een grote invloed op Wit-Rusland, separatistische gebieden in Georgië en Moldavië en Kazachstan. Terwijl de VS weer veel invloed hebben in de Baltische staten en Oekraïne. Is hier sprake van Geopolitiek en wat kan dat voor gevolgen hebben?Geopolitiek is een geliefd spelletje van de machthebbers. Vijanddenken is een van de beste manieren om mensen achter je te krijgen. Je kan dat ook doen door een virtuele vijand te creëren zoals de moslims. Maar dat is moeilijker, want die zitten ook in je eigen land en vormen eigenlijk geen bedreiging. Met geopolitiek kan je nog steeds Russen wegzetten als de kwaaie pieren, terwijl in Georgië Saakashvili de aanstichter van het conflict was.

edeses
19 augustus 2009, 22:32
Is hier sprake van Geopolitiek en wat kan dat voor gevolgen hebben?

Geopolitiek is een voedingsbodem voor een 3e wereldoorlog... Helaas bestaat het nog.

filosoof
19 augustus 2009, 22:32
Rusland heeft vooral veel roestige T-62's.Idd. D*t wisten we al tijdens de koude oorlog...
We hebben gezien wat het Rode Leger waard was in Afghanistan, hoelang het duurde voor ze destijds in Nagorno Karabach geraakten, hoe weinig ze ervan bakken in Tchetchenië.

We wisten het hier, maar we deden in ons broek want "Het Rode Leger kan in 48 uur aan de Noordzee staan.", vertelden de media.:lol::lol::lol::lol: 1984, niemand die het boek van Orwell las, ipv naar de film te gaan kijken?

En we stapelden een torenhoge staatschuld op om Leopards, Starfighters en F-16's te kopen.

Nr.10
19 augustus 2009, 22:38
Rusland heeft vooral veel roestige T-62's.

Niet alleen roestigheid daar, ook elders, en soms op zeer gevaarlijke plaatsen. Zo is het niet ondenkbeeldig dat er eens een ongeluk gebeurt met één van de meer dan 14.000 kernkoppen die daar rondslingeren. Dat is allemaal verouderd spul.

Johan Bollen
19 augustus 2009, 22:46
"Geopolitik": nog steeds gebruikt??
Geopolitik (Nederlands: Geopolitiek) was in de Tweede Wereldoorlog een Duits begrip om het Europese continent en haar machtsferen vast te stellen. Zo kon men dus tot het beroemde niet-aanvalsverdrag komen tussen Duitsland en de Sovjets. Later werd de Geopolitiek ook in de Koude Oorlog losgelaten door het IJzeren Gordijn en de oost-west vete.

Nu is de Koude Oorlog twintig jaar voorbij. De Sovjet-Unie is gevallen, maar Rusland is er nog steeds. En is hard op weg een nieuwe supermacht te worden in deze wereld. Haar invloedsfeer breid zich steeds verder uit en word ook sterker (zoals bleek in Georgië en Oezbekistan).

Nu dus mijn kernvraag: is anno 2009 Geopolitiek nog steeds een drijfsveer in de wereldpolitiek, en zo ja, in welke mate? Een voorbeeld: Rusland heeft een grote invloed op Wit-Rusland, separatistische gebieden in Georgië en Moldavië en Kazachstan. Terwijl de VS weer veel invloed hebben in de Baltische staten en Oekraïne. Is hier sprake van Geopolitiek en wat kan dat voor gevolgen hebben?

Met de Europese vlag zwaaien en tegelijkertijd pogen een nieuw ijzeren gordijn op te richten in Europa is een contradictie.

Ik herhaal citaten die ik in een andere draad poste, over geopolitiek gesproken: Lees hoe de VS echt denkt, via de woorden van Brzezinski uit 'the grand chessboard'

For the first time ever, a non-Eurasian power has emerged not only as a key arbiter of Eurasian power relations but also as the world's paramount power. The defeat and collapse of the Soviet Union was the final step in the rapid ascendance of a Western Hemisphere power, the United States, as the sole and, indeed, the first truly global power.

For America, the chief geopolitical prize is Eurasia... Now a non-Eurasian power is preeminent in Eurasia - and America's global primacy is directly dependent on how long and how effectively its preponderance on the Eurasian continent is sustained.

To put it in a terminology that harkens back to the more brutal age of ancient empires, the three grand imperatives of imperial geostrategy are to prevent collusion and maintain security dependence among the vassals, to keep tributaries pliant and protected, and to keep the barbarians from coming together.


Angst zaaien over de oosterbuur van Europa, en geen probleem hebben met de vasalstatus die de over een oceaan zich bevindende westerbuur Europa toewenst en handhaaft, dat is gewoon anti-Europees denken, vlaggetje of niet. Europa is gediend met onafhankelijkheid van gelijk welke pretendent haar te domineren. Momenteel is het niet zozeer de relatie met Rusland die een probleem vormt voor de onafhankelijkheid van Europa.

Wie wil er nu een 'prijs' zijn en durft zichzelf tegelijkertijd met fierheid 'Europeaan' noemen?

Wie is er gebaat met een splitsing van 'Eurazië'?

En wie...uiteindelijk...bekijkt Eurazië als een eenheid en een bedreiging voor wereldheerschappij? Dat zijn de hedendaagse 'geopolitieke' 'spelletjes'. Het hoeft niet zo te zijn, indien we willen bouwen aan een 'multipolaire' wereld, waar geen één 'supermacht' poogt de hele wereld te domineren, maar daarvoor is er voornamelijk een ontvoogdingsproces nodig in de richting van een grotere onafhankelijkheid.

Wie wil er zich Europeaan noemen, en tolereren dat buiten Europese krachten militaire bassisen controleren op het continent, en dat met een geschiedenis, een kennis, een potentieel, een macht, die Europa eigenlijk is? Pseudo-Europeanen zijn degenen die die situatie accepteren vanuit een verkeerd begrepen veiligheidsconcept of een profiteurshouding tav de VS. Waar zijn de buitenlandse militaire basissen in de VS, Rusland, China, Indië of Brazilië? En wie zijn degenen die zich deze eeuw zullen ontplooien?

Johan Bollen
19 augustus 2009, 23:31
Rusland maakte plannen (http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/08/12/AR2009081202107.html) bekend om een militaire basis te bouwen in Zuid Ossetië. Interessant om het militaire bassisennetwerk van Rusland eens te vergelijken met dat van de VS. Het valt er in het niet mee. Er is inderdaad maar 1 'supermacht' op dit moment, de hysterici ten spijt die meehelpen vijandsbeelden op te bouwen om die situatie vergoeielijken.