PDA

View Full Version : Onzin als verkeersveiligheid.


goebezig
3 september 2009, 15:32
Verkeersveiligheid in België: Boetes uitschrijven...

En dan nog meestal aan het publiek die net niet de probleemgroep vormt. Wat zijn de overgrote snelheidsboetes die worden uitgeschreven? Die van 50-70€ voor mensen die 5-10 km/u teveel rijden. Tja dat maakt echt wel het verschil in de verkeersveiligheid he mannen? Nu kunnen we zeker op een 90% vermindering van de verkeersdoden rekenen want al die mensen die 80 reden waar ze 70 mochten hebben nu wel hun lesje geleerd hoor! En erna gaan we razzia doen op dronkenschap achter het stuur. We gaan van middernacht tot 2u op het rond punt gaan kamperen en al die mensen die 3-4 consumpties ophebben een lekkere boete van 200-400€ geven voor dronkenschap achter het stuur... op die manier vermijden we al die lastigaards die om 4-5u 's morgens schijtezat naar huis rijden, en al die junkies die volledig stram staan van de coke/speed/xtc want die mannen kunne raar uit de hoek komen, en zat zijn ze niet dusja.

En weet je wat er ook belangrijk is voor de verkeersveiligheid?

Parkeren...

Het is ENORM belangrijk voor de verkeersveiligheid dat jij precies 10cm van de goot staat en OP GEEN ENKELE PLAATS met je band de witte lijn raakt. (ja ik heb hier al boetes voor gekregen, nee ik overdrijf niet) Het is ook enorm belangrijk dat je blauwe kaart altijd ligt en je altijd geld in de meter steekt, zelfs al ben je maar 5-10 minuten weg. Correct en betalend parkeren is zelf ZO belangrijk voor de verkeersveiligheid dat we nu onafhankelijke firma's hebben die parkeerboetes mogen uitschrijven. Stel je es voor dat de overheid een dergelijke regeling zou hebben voor onbenulligheden zoals de straten van de stad 's nachts veilig te houden? Dat zou maar te absurd zijn...

Laat ons nu gewoon zeggen waar het op neer komt. De verkeersveiligheid is een punt die nauw aan het hart van de Belgische politici ligt... zolang het niet teveel kost, en liefst nog een beetje opbrengt.

the_dude
3 september 2009, 15:37
de politieke kaste in dit land is simpelweg incompetent. Dit uit zich niet enkel op dit vlak maar op alle beleidsvlakken.

hurricane
3 september 2009, 15:44
de politieke kaste in dit land is simpelweg incompetent. Dit uit zich niet enkel op dit vlak maar op alle beleidsvlakken.

Daar kan ik het alleen maar eens mee zijn.
De reden is simpel. Er zijn massa's mensen aangetrokken in overheidsdienst en die kosten alleen maar geld, zonder eigenlijk iets op te brengen.
Stilaan gaat die hele meute op (uiteraard vervroegd) pensioen en dat kan de staatskas niet trekken.
Dus moet er alweer op de kap van de écht werkende burger geld gevonden worden.
Dat uit zich bijvoorbeeld in belastingen die kant nog wal raken.

Voltian
3 september 2009, 16:10
Verkeersveiligheid in België: Boetes uitschrijven...

En dan nog meestal aan het publiek die net niet de probleemgroep vormt. Wat zijn de overgrote snelheidsboetes die worden uitgeschreven? Die van 50-70€ voor mensen die 5-10 km/u teveel rijden. Tja dat maakt echt wel het verschil in de verkeersveiligheid he mannen? Nu kunnen we zeker op een 90% vermindering van de verkeersdoden rekenen want al die mensen die 80 reden waar ze 70 mochten hebben nu wel hun lesje geleerd hoor! En erna gaan we razzia doen op dronkenschap achter het stuur. We gaan van middernacht tot 2u op het rond punt gaan kamperen en al die mensen die 3-4 consumpties ophebben een lekkere boete van 200-400€ geven voor dronkenschap achter het stuur... op die manier vermijden we al die lastigaards die om 4-5u 's morgens schijtezat naar huis rijden, en al die junkies die volledig stram staan van de coke/speed/xtc want die mannen kunne raar uit de hoek komen, en zat zijn ze niet dusja.

En weet je wat er ook belangrijk is voor de verkeersveiligheid?

Parkeren...

Het is ENORM belangrijk voor de verkeersveiligheid dat jij precies 10cm van de goot staat en OP GEEN ENKELE PLAATS met je band de witte lijn raakt. (ja ik heb hier al boetes voor gekregen, nee ik overdrijf niet) Het is ook enorm belangrijk dat je blauwe kaart altijd ligt en je altijd geld in de meter steekt, zelfs al ben je maar 5-10 minuten weg. Correct en betalend parkeren is zelf ZO belangrijk voor de verkeersveiligheid dat we nu onafhankelijke firma's hebben die parkeerboetes mogen uitschrijven. Stel je es voor dat de overheid een dergelijke regeling zou hebben voor onbenulligheden zoals de straten van de stad 's nachts veilig te houden? Dat zou maar te absurd zijn...

Laat ons nu gewoon zeggen waar het op neer komt. De verkeersveiligheid is een punt die nauw aan het hart van de Belgische politici ligt... zolang het niet teveel kost, en liefst nog een beetje opbrengt.

Zeg het ze maar eens goed!

Tavek
3 september 2009, 19:00
200-400 euro voor een overtreding voor dronkenschap ? Veel te weinig. Levenslang rijverbod is beter.

Mensen die dronken rijden zijn regelrechte criminelen. De overheid heeft al genoeg campagnes opgezet om de bevolking attent te maken voor het gevaar van dronken rijden, en als ge het dan nog negeert dan zoekt ge het gewoon.

Alcohol en rijden gaat niet samen. Zoekt u een bob als ge wilt zuipen eh, of word een man en sla die pint af.

PS: Plebejers....

rikbe
3 september 2009, 21:37
200-400 euro voor een overtreding voor dronkenschap ? Veel te weinig. Levenslang rijverbod is beter.

Mensen die dronken rijden zijn regelrechte criminelen. De overheid heeft al genoeg campagnes opgezet om de bevolking attent te maken voor het gevaar van dronken rijden, en als ge het dan nog negeert dan zoekt ge het gewoon.

Alcohol en rijden gaat niet samen. Zoekt u een bob als ge wilt zuipen eh, of word een man en sla die pint af.

PS: Plebejers....

Alzo sprak Tavek, de man zonder vrees en zonder blaam.

Dilbert
3 september 2009, 22:15
Verkeersveiligheid in België: Boetes uitschrijven...Die 500.000 PVs per jaar hebben weinig of niets te maken met verkeersveiligheid, misschien een beetje met belastingsinkomsten, maar eigenlijk vooral met het onder de knoet houden van de "burgers". Een aanzienlijk percentage van de bevolking heeft net een boete gehad, leeft onder de schrik er een te krijgen, of kent zo iemand in de familie, bij vrienden of kennissen. Een subtiele manier om de schrik voor de overheid erin te houden en het volk te onderdrukken.

Belgie heeft er gelegen bij veel Vlamingen. Reactie van het regime ? Het verdubbelen van het aantal verkeerscontroles. Geen toeval dat boetes vooral in Vlaanderen worden uitgedeeld, daar is het meest nodig.

Vraag: Wanneer zal Belgie ophouden te bestaan ?
Antwoord: Op het ogenblik dat de Vlamingen weigeren om nog langer Belgische verkeersboetes en andere (willekeurige) belastingen te betalen.

lantjes
3 september 2009, 22:22
Uit K&K :

open brief aan de flikken :

(verstuurd naar aanleiding van een PV voor 56 km/u waar maar 50 mocht)

Vilvoorde, 24 juni 2009

Wij hebben uw Proces-verbaal BR.98.LP.424963/2009-02/06/2009 vandaag goed ontvangen en danken u hiervoor.
Het is hartverwarmend om te mogen vaststellen dat er nog dappere politiebeambten bestaan die er niet voor terugdeinzen om werk te maken van een snelheids-overtreding van maar liefst 6 km/u. Op de Woluwelaan is er op elk wegvak een andere snelheidsbeperking van toepassing: nu eens 70, dan plots 50 en soms gewoon 90 km/u. Het is dan ook van het allergrootste belang om dat allemaal netjes in goede banen te leiden.
Het is vanzelfsprekend dat hierbij de hard werkende Vlaming geviseerd wordt, die zich omstreeks 16u naar een belangrijke vergadering begeeft. D**r valt immers het meeste geld te rapen. Het is trouwens verwonderlijk dat er nog hard werkende Vlamingen zijn, aangezien misdaad beter loont en ongestraft blijft.
Als die een hectare grote weed-plantage begint of leeft van car- en home-jackings, heeft die immers een veel kleinere pakkans dan wanneer die zijn brood eerlijk wenst te verdienen.
De ijverige politiebeambten verdienen ook alle lof omdat ze nog een plek gevonden hebben waar er géén wegenwerken zijn en waar er om 16u nog geen eindeloze files staan aan te schuiven. Dergelijke plaatsen worden zeer zeldzaam in Vlaanderen. Knap werk dus, want in stilstaand verkeer valt niet veel te rapen...

Het spreekt vanzelf dat ik als voorbeeldige burger de achterstand op het ministerie van justitie, uitsluitend bevolkt door hardwerkende ambtenaren en magistraten, niet wens te vergroten. Ik aanvaard dan ook graag de uitnodiging om een bijkomende 50 EUR te storten in de staatskas, want die kan dat goed gebruiken. Ik heb vernomen dat vooral de inwoners van het zuiden des lands deze gulle bijdragen graag zien komen.

Wees gerust dat ik mijn rijgedrag niet zal wijzigen, zodat u mij ook in de toekomst nog gelijkaardige verzoeken kan toesturen.


Een slordige 500.000 km gereden, geen enkel ongeval veroorzaakt, elke boete voor een paar km per uur teveel, 4 tot op vandaag, is een fantastische bijdrage aan de verkeersveiligheid.:roll:

Tavek
4 september 2009, 09:43
Alzo sprak Tavek, de man zonder vrees en zonder blaam.

Ik heb inderdaad nog niet dronken achter het stuur gezeten. En u ?

Tavek
4 september 2009, 09:44
Uit K&K :

open brief aan de flikken :

(verstuurd naar aanleiding van een PV voor 56 km/u waar maar 50 mocht)

Vilvoorde, 24 juni 2009

Wij hebben uw Proces-verbaal BR.98.LP.424963/2009-02/06/2009 vandaag goed ontvangen en danken u hiervoor.
Het is hartverwarmend om te mogen vaststellen dat er nog dappere politiebeambten bestaan die er niet voor terugdeinzen om werk te maken van een snelheids-overtreding van maar liefst 6 km/u. Op de Woluwelaan is er op elk wegvak een andere snelheidsbeperking van toepassing: nu eens 70, dan plots 50 en soms gewoon 90 km/u. Het is dan ook van het allergrootste belang om dat allemaal netjes in goede banen te leiden.
Het is vanzelfsprekend dat hierbij de hard werkende Vlaming geviseerd wordt, die zich omstreeks 16u naar een belangrijke vergadering begeeft. D**r valt immers het meeste geld te rapen. Het is trouwens verwonderlijk dat er nog hard werkende Vlamingen zijn, aangezien misdaad beter loont en ongestraft blijft.
Als die een hectare grote weed-plantage begint of leeft van car- en home-jackings, heeft die immers een veel kleinere pakkans dan wanneer die zijn brood eerlijk wenst te verdienen.
De ijverige politiebeambten verdienen ook alle lof omdat ze nog een plek gevonden hebben waar er géén wegenwerken zijn en waar er om 16u nog geen eindeloze files staan aan te schuiven. Dergelijke plaatsen worden zeer zeldzaam in Vlaanderen. Knap werk dus, want in stilstaand verkeer valt niet veel te rapen...

Het spreekt vanzelf dat ik als voorbeeldige burger de achterstand op het ministerie van justitie, uitsluitend bevolkt door hardwerkende ambtenaren en magistraten, niet wens te vergroten. Ik aanvaard dan ook graag de uitnodiging om een bijkomende 50 EUR te storten in de staatskas, want die kan dat goed gebruiken. Ik heb vernomen dat vooral de inwoners van het zuiden des lands deze gulle bijdragen graag zien komen.

Wees gerust dat ik mijn rijgedrag niet zal wijzigen, zodat u mij ook in de toekomst nog gelijkaardige verzoeken kan toesturen.


Een slordige 500.000 km gereden, geen enkel ongeval veroorzaakt, elke boete voor een paar km per uur teveel, 4 tot op vandaag, is een fantastische bijdrage aan de verkeersveiligheid.:roll:

Prachtige onzin. Wetende dat de politie zowieso al een correctie van uw snelheid aftrekt EN dat uw kilometerteller naar onder is bijgesteld.

Kortom ge zijt op de teller al snel 15 km/h te snel aant rijden voor effectief een boete te krijgen voor 6 km/h te snel.

Pieke
4 september 2009, 10:12
Prachtige onzin. Wetende dat de politie zowieso al een correctie van uw snelheid aftrekt EN dat uw kilometerteller naar onder is bijgesteld.

Kortom ge zijt op de teller al snel 15 km/h te snel aant rijden voor effectief een boete te krijgen voor 6 km/h te snel.

aaahhh, de Wolumelaan. Een vierbaansweg met middenberm waar de snelheidslimiet verandert van 120 naar 90 naar 70 tot 50 terug naar 90 en dan weer 70 gevolgd door... 90. Tussen 2 verkeerslichten in is er over 500 meter maar 70 km/u toegelaten. Een goei 50 meter na het 70-bord staat, goed verscholen achter een ander bord, een pracht van een flitspaal. Na het daaropvolgende verkeerslicht is de snelheid plots weer 90.

De realiteit is dat men soms meer bezig is met staren naar de kilometric dan naar de baan.

Micele
4 september 2009, 10:27
Prachtige onzin. Wetende dat de politie zowieso al een correctie van uw snelheid aftrekt EN dat uw kilometerteller naar onder is bijgesteld.

Kortom ge zijt op de teller al snel 15 km/h te snel aant rijden voor effectief een boete te krijgen voor 6 km/h te snel.
De marge is idd 6 kmh dus 57 kmh is al genoeg voor 50 €, het kan idd zijn dat die @ lantjes 56 + 6 = 62 kmh reed, wslk zo´n 65 kmh op zijn teller en dan ?

Aan de graad van verontwaardiging te zien dacht @ lantjes dat hij daar nog 70 mocht om maar een vb te geven.

Je wordt geflitst van zodra je sneller dan toegestaan rijdt, ook al rijdt je helemaal niet te snel. (volgens omstandigheden) ;-)

aaahhh, de Wolumelaan. Een vierbaansweg met middenberm waar de snelheidslimiet verandert van 120 naar 90 naar 70 tot 50 terug naar 90 en dan weer 70 gevolgd door... 90. Tussen 2 verkeerslichten in is er over 500 meter maar 70 km/u toegelaten. Een goei 50 meter na het 70-bord staat, goed verscholen achter een ander bord, een pracht van een flitspaal. Na het daaropvolgende verkeerslicht is de snelheid plots weer 90.

Het is idd veel beter voor de veiligheid als de bestuurders meer hun ogen richten op mede-weggebruikers en de weg, als op de (veranderende) bordjes en hun eigen snelheidsmeter.

Onaangepaste snelheidsbeperkingen aan het wegbeeld en omgeving bestaan er genoeg, juist daar kan de kassa gevuld worden...

http://www.wegcode.be/tolerantiemarge.htm
Wat is de tolerantiemarge?

Ingevolge een richtlijn van het College van Procureurs-generaal moet, om de verdere afhandeling van de vastgestelde overtreding te bepalen, van de gemeten snelheid de louter technische tolerantiemarge worden afgetrokken.

Deze bedraagt 6 km/u voor een gemeten snelheid tot en met 100 km/u en 6% voor een gemeten snelheid boven de 100 km/u.

Het gaat hier wel degelijk over de wettelijk maximum toegelaten marge bepaald bij K.B. 11/10/1997, en niet om de werkelijke foutmarge van de toestellen.
Gecalibreerde (digitale) flitspalen die werken met lussen in de weg (die aan kruispunten) zijn de meest nauwkeurigst men spreekt daar van < 1% afwijking; maar er zijn ook andere mobiele snelheidscamera´s die opgesteld en uitgelijnd moeten worden door "mensen", of zelfs handlasermetingen die veel minder nauwkeurig zijn, daarom bestaat die marge nog.
Andere landen hanteren soms 3 kmh/3% sommige 5/5%.

Tavek
4 september 2009, 10:29
aaahhh, de Wolumelaan. Een vierbaansweg met middenberm waar de snelheidslimiet verandert van 120 naar 90 naar 70 tot 50 terug naar 90 en dan weer 70 gevolgd door... 90. Tussen 2 verkeerslichten in is er over 500 meter maar 70 km/u toegelaten. Een goei 50 meter na het 70-bord staat, goed verscholen achter een ander bord, een pracht van een flitspaal. Na het daaropvolgende verkeerslicht is de snelheid plots weer 90.

De realiteit is dat men soms meer bezig is met staren naar de kilometric dan naar de baan.

Die snelheidsaanpassing zal wel een goede reden hebben, ik ken de omgeving niet, helaas. In Leuven bijvoorbeeld is 50 km/h op de ring een zeer goede zaak, wetende dat er een aantal scholen langs liggen, een park en dergelijke.

Overigens is het gewoon een kwestie van opt gemak te rijden. Als ge op uw gemak rijdt, hebt ge geen problemen met snelheidsaanpassingen naar onder of naar boven. Dan ziet ge dat bord en past ge uw snelheid aan, en klaar.

Of moet ge soms niet meer op de verkeersborden letten de dag van vandaag ?

Micele
4 september 2009, 10:31
Of moet ge soms niet meer op de verkeersborden letten de dag van vandaag ?
Enkel op de snelheidsborden blijkbaar... aan het aantal verkeersongevallen te zien...

Pieke
4 september 2009, 11:12
Die snelheidsaanpassing zal wel een goede reden hebben
In an ideal world... Naif antwoord Tavek
, ik ken de omgeving niet, helaas. In Leuven bijvoorbeeld is 50 km/h op de ring een zeer goede zaak, wetende dat er een aantal scholen langs liggen, een park en dergelijke.
met om de 50 meter een verkeerslicht moet ge al hard uw best doen om over de 50 te geraken..;

Overigens is het gewoon een kwestie van opt gemak te rijden. Als ge op uw gemak rijdt, hebt ge geen problemen met snelheidsaanpassingen naar onder of naar boven. Dan ziet ge dat bord en past ge uw snelheid aan, en klaar.

Of moet ge soms niet meer op de verkeersborden letten de dag van vandaag ?
bos, bomen, zien

Als paddestoelen uit de grond. Tijd om ook daar eens grote kuis te houden

Tavek
4 september 2009, 11:15
Waarlijk een openbaring, de ongelukken te wijten aan overdreven snelheid kunnen we toeschrijven aan de onoplettendheid van deze chauffeurs omdat ze teveel aandacht moeten geven het het zien van de snelheidsborden !

Teveel borden ? Ja. Maar dan moeten we het verkeersregelement veranderen en met zones gaan werken, overal, omdat nu de snelheid moet herhaald worden na een kruising.

Beetje zoals in NL.

Jantje
4 september 2009, 11:32
Verkeersveiligheid in België: Boetes uitschrijven...

En dan nog meestal aan het publiek die net niet de probleemgroep vormt. Wat zijn de overgrote snelheidsboetes die worden uitgeschreven? Die van 50-70€ voor mensen die 5-10 km/u teveel rijden. Tja dat maakt echt wel het verschil in de verkeersveiligheid he mannen? Nu kunnen we zeker op een 90% vermindering van de verkeersdoden rekenen want al die mensen die 80 reden waar ze 70 mochten hebben nu wel hun lesje geleerd hoor! En erna gaan we razzia doen op dronkenschap achter het stuur. We gaan van middernacht tot 2u op het rond punt gaan kamperen en al die mensen die 3-4 consumpties ophebben een lekkere boete van 200-400€ geven voor dronkenschap achter het stuur... op die manier vermijden we al die lastigaards die om 4-5u 's morgens schijtezat naar huis rijden, en al die junkies die volledig stram staan van de coke/speed/xtc want die mannen kunne raar uit de hoek komen, en zat zijn ze niet dusja.

En weet je wat er ook belangrijk is voor de verkeersveiligheid?

Parkeren...

Het is ENORM belangrijk voor de verkeersveiligheid dat jij precies 10cm van de goot staat en OP GEEN ENKELE PLAATS met je band de witte lijn raakt. (ja ik heb hier al boetes voor gekregen, nee ik overdrijf niet) Het is ook enorm belangrijk dat je blauwe kaart altijd ligt en je altijd geld in de meter steekt, zelfs al ben je maar 5-10 minuten weg. Correct en betalend parkeren is zelf ZO belangrijk voor de verkeersveiligheid dat we nu onafhankelijke firma's hebben die parkeerboetes mogen uitschrijven. Stel je es voor dat de overheid een dergelijke regeling zou hebben voor onbenulligheden zoals de straten van de stad 's nachts veilig te houden? Dat zou maar te absurd zijn...

Laat ons nu gewoon zeggen waar het op neer komt. De verkeersveiligheid is een punt die nauw aan het hart van de Belgische politici ligt... zolang het niet teveel kost, en liefst nog een beetje opbrengt.

Laat ons eerlijk zijn.
In het verkeersreglement staat duidelijk dat je steeds en overal moet kunnen stoppen voor elke onvoorziene hindernis.
Dus ja, je mag niet sneller rijden dan dat je kan stoppen voor een vliegtuig dat vanuit de andere richting op de weg wil landen.
En wees blij, want tot in de jaren 90 stond er zelfs nog in de wet, dat je wagen moest vooraf gegaan worden door een voetganger met een rode vlag binnen de dorpen en steden.

En correct parkeren heeft heel veel te maken met veiligheid.

Die 10cm uit de goot, is namelijk om te zorgen dat jou wagen geen overstroming veroorzaakt en niet op de rioolputten hun openingen staat.
Maar tegelijk ook om te zorgen dat je auto geen hindernis word voor andere weggebruikers en hen zo in gevaar brengt.


Een voertuig kan snel veranderen in een moordwapen en daarom is dronkenschap niet toelaatbaar.

En je kan onmogelijk van de politie verlangen dat ze nog op echte gangsters jagen, ze krijgen daar immers de broodnodige wapens en bescherming niet voor van de politici en voor deze die dat toch doen, mogen ze langer aan hun bureau papierwerk invullen dan dat de crimineel opgesloten zit.

De enige eer die politie nog kan halen uit zijn werk, is verkeersovertreders pakken. De politierechtbanken werken nog vlot en zonder overdreven papierwerk.

rikbe
4 september 2009, 23:49
Ik heb inderdaad nog niet dronken achter het stuur gezeten. En u ?

In mijn jonge jaren? Elke vrijdag en zaterdag.

Tja, dat was de tijd dat er geen rijbewijs was en toen het er gekomen is, geen wet tegen dronken rijden. Alleen tegen openbare dronkenschap.

Ik ben ooit eens in een gracht beland na een hevige carnavalviering. De eerste die voorbijkwam was de plaatselijke veldwachter op zijn fiets. Hij is direct in het eerste café een aantal mannen gaan optrommelen om mijn wagen uit de gracht te heffen.
Toen mijn wagen uit de gracht was vroeg de veldwachter: "woa moeda goan?"
Ik zei: "Brussel" en de veldwachter: "voarzigtig noa".
Ik ben die nacht niet naar Brussel gereden, ik heb een rustig plaatsje uitgezocht om te slapen.

Zwitser
5 september 2009, 07:11
Die 500.000 PVs per jaar hebben weinig of niets te maken met verkeersveiligheid, misschien een beetje met belastingsinkomsten, maar eigenlijk vooral met het onder de knoet houden van de "burgers".
Ik zou zeggen dat het eerder een belasting op domheid is. Want elke auto heeft een snelheidsmeter...

Voltian
5 september 2009, 11:11
In mijn jonge jaren? Elke vrijdag en zaterdag.

Tja, dat was de tijd dat er geen rijbewijs was en toen het er gekomen is, geen wet tegen dronken rijden. Alleen tegen openbare dronkenschap.

Ik ben ooit eens in een gracht beland na een hevige carnavalviering. De eerste die voorbijkwam was de plaatselijke veldwachter op zijn fiets. Hij is direct in het eerste café een aantal mannen gaan optrommelen om mijn wagen uit de gracht te heffen.
Toen mijn wagen uit de gracht was vroeg de veldwachter: "woa moeda goan?"
Ik zei: "Brussel" en de veldwachter: "voarzigtig noa".
Ik ben die nacht niet naar Brussel gereden, ik heb een rustig plaatsje uitgezocht om te slapen.

was vroeger alles beter?

rikbe
5 september 2009, 11:40
was vroeger alles beter?

Niet alles. Als je iemand in straat overviel voor haar handtas te stelen werd je heel zwaar gestraft. Indien je allochtoon was vloog je zelfs het land uit na je gevangenisstraf.

Voltian
5 september 2009, 11:43
Niet alles. Als je iemand in straat overviel voor haar handtas te stelen werd je heel zwaar gestraft. Indien je allochtoon was vloog je zelfs het land uit na je gevangenisstraf.

ik bedoelde specifiek ivm je vorige post over rijden onder invloed en zo...

rikbe
5 september 2009, 12:18
ik bedoelde specifiek ivm je vorige post over rijden onder invloed en zo...

Het enen staat niet los van het andere. Vroeger werd je zwaarder gestraft als je iemand schade berokkende, nu alleen als je iemand schade zou kunnen berokkenen.

Voltian
5 september 2009, 12:30
Het enen staat niet los van het andere. Vroeger werd je zwaarder gestraft als je iemand schade berokkende, nu alleen als je iemand schade zou kunnen berokkenen.

ja dat is juist. ivm rijden onder invloed was er vroeger dan enkel een straf als er een ongeval was, dronken of niet dronken (als je zelf in fout bent neem ik aan). Concreet, vond je dit vroeger beter?

Micele
5 september 2009, 12:57
Laat ons eerlijk zijn.
In het verkeersreglement staat duidelijk dat je steeds en overal moet kunnen stoppen voor elke onvoorziene hindernis.

Dus ja, je mag niet sneller rijden dan dat je kan stoppen voor een vliegtuig dat vanuit de andere richting op de weg wil landen.
Voorziene hindernis, Jantje stop je betoog maar.
(leest hier dan niemand ?)

En uw vliegtuigvoorbeeld is zeker een onvoorziene hindernis...
Of rijd jij met een glazen bol als voorruit ? ;-)

Artikel 10: Snelheid

10.1. 1° Elke bestuurder moet zijn snelheid regelen zoals vereist wegens de aanwezigheid van andere weggebruikers, in ’t bijzonder de meest kwetsbaren, de weersomstandigheden, de plaatsgesteldheid, haar belemmering, de verkeersdichtheid, het zicht, de staat van de weg, de staat en de lading van zijn voertuig; zijn snelheid mag geen oorzaak zijn van ongevallen, noch het verkeer hinderen.
2° De bestuurder moet, rekening houdend met zijn snelheid, tussen zijn voertuig en zijn voorligger een voldoende veiligheidsafstand houden.

3° De bestuurder moet in alle omstandigheden kunnen stoppen voor een hindernis die kan worden voorzien.
http://www.wegcode.be/wet.php?wet=1&node=art10

rikbe
5 september 2009, 13:35
ja dat is juist. ivm rijden onder invloed was er vroeger dan enkel een straf als er een ongeval was, dronken of niet dronken (als je zelf in fout bent neem ik aan). Concreet, vond je dit vroeger beter?

Het is logisch dat je gestraft wordt als je iemand schade berokkend, niet dat je gestraft wordt omdat je het zou kunnen doen. Dat leidt tot een devaluatie van de wetten, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt: normvervaging.
En ik heb het niet alleen over verkeersveiligheid, maar over de hele huidige strafwetgeving in 't algemeen.
Het huidige systeem brengt wel veel meer op voor de overheid en het is wel duidelijk dat dit het enige is wat telt. Misdadigers opsluiten kost geld, gewone burgers beboeten brengt op.

rikbe
5 september 2009, 13:36
Voorziene hindernis, Jantje stop je betoog maar.
(leest hier dan niemand ?)

En uw vliegtuigvoorbeeld is zeker een onvoorziene hindernis...
Of rijd jij met een glazen bol als voorruit ? ;-)

Voorzienbare hindernis.

Micele
5 september 2009, 14:42
Voorzienbare hindernis.
neen, te voorziene hindernis.
maar voorzienbare hindernis mag van mij ook. ;-)

http://www.wegcode.be/actueel.php?nr=129
OVERTREDINGEN VAN DE TWEEDE GRAAD (detail)
....
Niet kunnen stoppen voor een te voorziene hindernis (Art. 10.1.3°)
http://www.weeswegwijs.be/wegcode/files/de_wegcode/overtredingen/tweede_graad.php?desti=nederlands
Algemene bepalingen snelheid
Rijden met een onaangepaste snelheid.
Niet kunnen stoppen voor een te voorziene hindernis.
http://www.gratisrijbewijsonline.be/overtredingen2.htm
Algemene bepalingen snelheid
Niet kunnen stoppen voor een te voorziene hindernis.
http://www.vab.be/nl/rijschool/content.aspx?pid=144
...

http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=voorziene
U hebt gezocht op het woord: voorziene.
RESULTAAT
 voor·zien -zag, h -zien 1 in de toekomst zien gebeuren, zien aankomen


Op voorzienbaar of voorzienbare geeft Van Dale geen antwoord... ;-)

Tavek
5 september 2009, 15:10
In mijn jonge jaren? Elke vrijdag en zaterdag.

Tja, dat was de tijd dat er geen rijbewijs was en toen het er gekomen is, geen wet tegen dronken rijden. Alleen tegen openbare dronkenschap.

Ik ben ooit eens in een gracht beland na een hevige carnavalviering. De eerste die voorbijkwam was de plaatselijke veldwachter op zijn fiets. Hij is direct in het eerste café een aantal mannen gaan optrommelen om mijn wagen uit de gracht te heffen.
Toen mijn wagen uit de gracht was vroeg de veldwachter: "woa moeda goan?"
Ik zei: "Brussel" en de veldwachter: "voarzigtig noa".
Ik ben die nacht niet naar Brussel gereden, ik heb een rustig plaatsje uitgezocht om te slapen.

En is dit een argument ?

Wetende dat er ieder weekend mensen dood worden gereden door zuiplappen.

Tavek
5 september 2009, 15:11
ja dat is juist. ivm rijden onder invloed was er vroeger dan enkel een straf als er een ongeval was, dronken of niet dronken (als je zelf in fout bent neem ik aan). Concreet, vond je dit vroeger beter?

We moeten preventief te werk gaan. Mensen straffen die een ongeval zouden kunnen maken (lees: een verhoogd risico hebben door eigen toedoen) werkt preventief.

Pas straffen als er een ongeval gebeurt is eieren na pasen.

rikbe
5 september 2009, 18:29
En is dit een argument ?

Wetende dat er ieder weekend mensen dood worden gereden door zuiplappen.

Meestal rijden ze zichzelf dood.

rikbe
5 september 2009, 18:48
We moeten preventief te werk gaan. Mensen straffen die een ongeval zouden kunnen maken (lees: een verhoogd risico hebben door eigen toedoen) werkt preventief.

Pas straffen als er een ongeval gebeurt is eieren na pasen.
Volgens die redenering kan je ook alle hangjongeren in de bak stoppen om te voorkomen dat ze iets uitspoken.

Het zijn mensen zoals U die de maatschappij verzuren door alles te willen verbieden dat een risico inhoud of voor overlast zou kunnen zorgen.

Preventief straffen voorkomt misschien ongelukken maar het creert er ook doordat idioten zich zo veilig gaan voelen dat ze zorgeloos worden.

IMO gaat preventief straffen in tegen de mensenrechten en de democratische rechtstaat: iemand is pas schuldig als zijn schuld bewezen is.

Jantje
5 september 2009, 19:23
Voorziene hindernis, Jantje stop je betoog maar.
(leest hier dan niemand ?)

En uw vliegtuigvoorbeeld is zeker een onvoorziene hindernis...
Of rijd jij met een glazen bol als voorruit ? ;-)

Fout, een vliegtuig is een voorzienbare hindernis.
En zeker als het van de tegenovergestelde richting naar beneden komt.

Het is namelijk een natuurwet, dat alles wat omhoog gaat ooit terug naar beneden moet komen.
En ongelukken met vliegtuigen zijn niet uit te sluiten.

Zuiver juridisch gezien moet je snelheid dus aangepast zijn om een vliegtuig voor te kunnen blijven, maar tegelijk om een kind te kunnen ontwijken.

Want beide zijn te voorzien als hindernis.

Voltian
6 september 2009, 19:06
Het is logisch dat je gestraft wordt als je iemand schade berokkend, niet dat je gestraft wordt omdat je het zou kunnen doen. Dat leidt tot een devaluatie van de wetten, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt: normvervaging.
En ik heb het niet alleen over verkeersveiligheid, maar over de hele huidige strafwetgeving in 't algemeen.
Het huidige systeem brengt wel veel meer op voor de overheid en het is wel duidelijk dat dit het enige is wat telt. Misdadigers opsluiten kost geld, gewone burgers beboeten brengt op.

OK, dus je vind dat rijden onder invloed op zichzelf niet strafbaar moet zijn zolang je geen ongeval veroorzaakt?

Micele
6 september 2009, 19:18
Fout,
Neen gij waart helemaal fout, gij kent het verkeersreglement nog niet eens.
En nu spreek je je oude post nog eens tegen, want daar schreef je dat een vliegtuig een onvoorziene hindernis is.

http://forum.politics.be/showpost.php?p=4315077&postcount=17
Oorspronkelijk geplaatst door Jantje :-P
Laat ons eerlijk zijn.
In het verkeersreglement staat duidelijk dat je steeds en overal moet kunnen stoppen voor elke onvoorziene hindernis.

Dus ja, je mag niet sneller rijden dan dat je kan stoppen voor een vliegtuig dat vanuit de andere richting op de weg wil landen.

slegie
6 september 2009, 19:58
veel mensen vergeten da ze met een wagen feitelijk een serieus moordwapen in handen hebben.

Rijden onder invloed is schandalig en feitelijk poging tot moord en hier mogen dus zeker zware boetes op staan!

Maar verkeersveiligheid is meer maar snelheidsproblemen en verkeersagressie is eigenlijk door de overheid zelf verhoogt.

In belgië moest ieder dorp bijna zijn eigen af en oprit hebben van de autostrade, en de laatste jaren wil ieder gemeente zijn dorpje verkeersvrij of arm hebben voor de zogezegde vele fietsers en zo meer met als gevolg dat de secundaire wegen die al van het ontstaan van die dorpen daar liggen verstopt geraken dus mensen gaan de autostrade op als ze snel naar 2 dorpen verder willen. Dit zorgt op haar beurt wee voor problemen op de autostrade en meer volk op de baan meer risico op ongevallen en files
Dus er is nooit nagedacht over de gevolgen toen ieder gemeente absoluut zijn groen parkje op een secundaire weg wou.

Dan de snelheidsborden op de wegen. soms vraag ik me af wel snuggere ingenieur bepaalt welke snelheid waar mag. rechte open grote wegen waar je 50 pe uur moet bollen, toch onrealistisch, niet?
en dan soms op bochtig banen buiten een bebouwde kom mag je 70 tot 90? waar is de logica?
maar het is niet enkel de snelheidsborden die vlotte chauffeurs frustratie bezorgen.

de oude bommakes, vrouwen die schrik hebben in de auto, de tractoren tijdens spitsuur, we kennen het allemaal hoe frustrerend dit is om hier achter te hangen u zodanig op te jagen en als je er dan voorbij kunt als je geluk hebt rijd de volgende klungelaar ineens voor je in iets verder
wat ik hiermee wil zeggen is dat ik me serieus afvraag hoe sommige mensen hun rijbewijs hebben gekregen?

En als laatste, wie kent ze niet, de arrogantie chauffeurs van luxe wagens voornamelijk BMW, AUDI en mercedes, ook al wil ik hier niet veralgemenen maar de bestuurders van deze dure wagens denken echt dat de weg van hun is
het zijn ook meestal deze bestuurders samen met jongeren die serieuse snelheidsproblemen hebben.

Ik vind dan ook dat men misschien een boete moet koppelen aan het inkomen, een ingenieur of directeur zal dan een pak meer moeten betalen want zelfs 400 euro is soms snoepgeld voor die mannen terwijl dit voor een gewone man een financiele ramp is

wat vinden jullie?

lantjes
7 september 2009, 08:31
Ik zou zeggen dat het eerder een belasting op domheid is. Want elke auto heeft een snelheidsmeter...

We kunnen met zen allen systematisch overal 30km/hr beginnen rijden om er zeker van te zijn nergens ooit een ietsje te snel te rijden....of wacht, nog beter, paard en kar?
Op de 15 km die ik 's morgens doe om mijn madam een haar werk af te zetten wisselt de toegelaten maximum snelheid ongeveer 20 keer.....Als je dat ergens overkomt waar je niet dagelijks komt is de kans heel waarschijnlijk dat je al eens een bord mist, waar de snelheidscontrolemaffia gretig misbruik zal van maken.

rikbe
7 september 2009, 10:39
veel mensen vergeten da ze met een wagen feitelijk een serieus moordwapen in handen hebben.

Rijden onder invloed is schandalig en feitelijk poging tot moord en hier mogen dus zeker zware boetes op staan!

Maar verkeersveiligheid is meer maar snelheidsproblemen en verkeersagressie is eigenlijk door de overheid zelf verhoogt.

In belgië moest ieder dorp bijna zijn eigen af en oprit hebben van de autostrade, en de laatste jaren wil ieder gemeente zijn dorpje verkeersvrij of arm hebben voor de zogezegde vele fietsers en zo meer met als gevolg dat de secundaire wegen die al van het ontstaan van die dorpen daar liggen verstopt geraken dus mensen gaan de autostrade op als ze snel naar 2 dorpen verder willen. Dit zorgt op haar beurt wee voor problemen op de autostrade en meer volk op de baan meer risico op ongevallen en files
Dus er is nooit nagedacht over de gevolgen toen ieder gemeente absoluut zijn groen parkje op een secundaire weg wou.

Dan de snelheidsborden op de wegen. soms vraag ik me af wel snuggere ingenieur bepaalt welke snelheid waar mag. rechte open grote wegen waar je 50 pe uur moet bollen, toch onrealistisch, niet?
en dan soms op bochtig banen buiten een bebouwde kom mag je 70 tot 90? waar is de logica?
maar het is niet enkel de snelheidsborden die vlotte chauffeurs frustratie bezorgen.

de oude bommakes, vrouwen die schrik hebben in de auto, de tractoren tijdens spitsuur, we kennen het allemaal hoe frustrerend dit is om hier achter te hangen u zodanig op te jagen en als je er dan voorbij kunt als je geluk hebt rijd de volgende klungelaar ineens voor je in iets verder
wat ik hiermee wil zeggen is dat ik me serieus afvraag hoe sommige mensen hun rijbewijs hebben gekregen?

En als laatste, wie kent ze niet, de arrogantie chauffeurs van luxe wagens voornamelijk BMW, AUDI en mercedes, ook al wil ik hier niet veralgemenen maar de bestuurders van deze dure wagens denken echt dat de weg van hun is
het zijn ook meestal deze bestuurders samen met jongeren die serieuse snelheidsproblemen hebben.

Ik vind dan ook dat men misschien een boete moet koppelen aan het inkomen, een ingenieur of directeur zal dan een pak meer moeten betalen want zelfs 400 euro is soms snoepgeld voor die mannen terwijl dit voor een gewone man een financiele ramp is

wat vinden jullie?

Dat jij ook een probleem hebt.

Flanelcondoom
7 september 2009, 10:43
Doodstraf voor dronken rijders en sympathisanten.

rikbe
7 september 2009, 10:50
Doodstraf voor dronken rijders en sympathisanten.

En elke maand nieuwe verkiezingen zeker?

Flanelcondoom
7 september 2009, 10:53
Ik zie niet in waarom men dronken bestuurders niet zou executeren.

rikbe
7 september 2009, 11:04
Ik zie niet in waarom men dronken bestuurders niet zou executeren.

Omdat we dan zonder politiekers, verkopers, directeurs ... zouden zitten.
Niet dat het me zou storen voor de politiekers...

Jantje
7 september 2009, 11:07
Neen gij waart helemaal fout, gij kent het verkeersreglement nog niet eens.
En nu spreek je je oude post nog eens tegen, want daar schreef je dat een vliegtuig een onvoorziene hindernis is.

http://forum.politics.be/showpost.php?p=4315077&postcount=17
Oorspronkelijk geplaatst door Jantje :-P

Ik spreek mij nergens tegen, een vliegtuig is namelijk een onvoorziene hindernis die echter wel te voorzien zien is.

Niemand verwacht dat een vliegtuig voor zijn neus gaat landen op de rijweg, maar het is perfect mogelijk en gebeurd ook regelmatiger dan de meeste mensen verwachten.

Een onvoorziene omstandigheid is namelijk een omstandigheid die niet direct verwacht wordt, maar perfect kan plaatst vinden en dus te voorzien is dat ze kan gebeuren.
Leer de wetteksten interpreteren.

Een kind dat plots de baan op rent, is een onvoorziene hindernis, doch het is wel een voorzienbare hindernis.
Je moet daar dus ten alle tijden voor kunnen remmen en op tijd stil staan voor je het raakt. Als het om een kind onder de 12 jaar gaat, telt deze regel zelfs op snelwegen.

Het is immers niet hoe jij de wet interpreteert wat telt, maar hoe de advocaat van de tegenpartij de wettekst uitlegt aan de rechter en hoe deze die daarna interpreteert.
En als ik de tegenpartij ben, ga je dus gewoon onderuit.
Want elke hindernis is onder bepaalde omstandigheden voorzienbaar, maar binnen het gewone verkeer niet verwacht.

Want binnen de wettekst gaat het over hindernissen die niet normaal zijn binnen het verkeer, maar waar wel rekening mee had kunnen gehouden worden dat ze konden opduiken als de omstandigheden ervoor aanwezig zijn.

Kay_
7 september 2009, 11:11
veel mensen vergeten da ze met een wagen feitelijk een serieus moordwapen in handen hebben.

Rijden onder invloed is schandalig en feitelijk poging tot moord en hier mogen dus zeker zware boetes op staan!

Maar verkeersveiligheid is meer maar snelheidsproblemen en verkeersagressie is eigenlijk door de overheid zelf verhoogt.

In belgië moest ieder dorp bijna zijn eigen af en oprit hebben van de autostrade, en de laatste jaren wil ieder gemeente zijn dorpje verkeersvrij of arm hebben voor de zogezegde vele fietsers en zo meer met als gevolg dat de secundaire wegen die al van het ontstaan van die dorpen daar liggen verstopt geraken dus mensen gaan de autostrade op als ze snel naar 2 dorpen verder willen. Dit zorgt op haar beurt wee voor problemen op de autostrade en meer volk op de baan meer risico op ongevallen en files
Dus er is nooit nagedacht over de gevolgen toen ieder gemeente absoluut zijn groen parkje op een secundaire weg wou.

Dan de snelheidsborden op de wegen. soms vraag ik me af wel snuggere ingenieur bepaalt welke snelheid waar mag. rechte open grote wegen waar je 50 pe uur moet bollen, toch onrealistisch, niet?
en dan soms op bochtig banen buiten een bebouwde kom mag je 70 tot 90? waar is de logica?
maar het is niet enkel de snelheidsborden die vlotte chauffeurs frustratie bezorgen.

de oude bommakes, vrouwen die schrik hebben in de auto, de tractoren tijdens spitsuur, we kennen het allemaal hoe frustrerend dit is om hier achter te hangen u zodanig op te jagen en als je er dan voorbij kunt als je geluk hebt rijd de volgende klungelaar ineens voor je in iets verder
wat ik hiermee wil zeggen is dat ik me serieus afvraag hoe sommige mensen hun rijbewijs hebben gekregen?

En als laatste, wie kent ze niet, de arrogantie chauffeurs van luxe wagens voornamelijk BMW, AUDI en mercedes, ook al wil ik hier niet veralgemenen maar de bestuurders van deze dure wagens denken echt dat de weg van hun is
het zijn ook meestal deze bestuurders samen met jongeren die serieuse snelheidsproblemen hebben.

Ik vind dan ook dat men misschien een boete moet koppelen aan het inkomen, een ingenieur of directeur zal dan een pak meer moeten betalen want zelfs 400 euro is soms snoepgeld voor die mannen terwijl dit voor een gewone man een financiele ramp is

wat vinden jullie?


Aangezien ik nogal vaak de baan neem tussen Sint-Truiden en Tienen vind ik dit één van de grootste ergernissen.
Die mannen denken dus echt enkel aan zichzelf! Dan hang je daar helemaal vanachter, met een goede 50 auto's voor je en een tractor helemaal op kop.
50 auto's kunnen dus tegen een goede 40 per uur in een accordeon-beweging zich verplaatsen.
Denk je, dat die tractor zich eens 2 minuten aan de kant zet zodat iedereen eventjes door kan?
Amper of nooit! Er is thans plaats genoeg.
En als je dan riskeert van opeen voorsorteervak naar links te gaan staan aan het rood licht om dan rechtdoor te gaan om die onnozelaar voor te zijn, halen ze het nog in hun hoofd om te gaan toeteren als een gek.
Ik heb er geen probleem mee om 5 min achter zo een tractor te hangen, die mensen moeten hun werk doen.
Maar een beetje wederzijds respect mag er ook wel zijn.

Kay_
7 september 2009, 11:18
We moeten preventief te werk gaan. Mensen straffen die een ongeval zouden kunnen maken (lees: een verhoogd risico hebben door eigen toedoen) werkt preventief.

Pas straffen als er een ongeval gebeurt is eieren na pasen.


Och dat gebeurt immers nooit en dan nog. Vrijdag bijna 2 ongevallen gehad.
1)Het eerste reed ik op het links-rijvak aan 130-140 per uur.
Er was een oprit en links reed een vrachtwagen, komt er een oudere dame de snelweg op met haar smart tegen ca 95 per uur en gaat onmiddellijk, zonder pinken, naar het rechterrijvak.
Natuurlijk kon ik op het laatste moment, nog alles dicht gooien.

2) aan het klaverblad kom ik van Leuven en wil richting Antwerpen.
Aangezien er links mensen invoegen, ga ik op het tweede rij-vak rijden opdat ze kunnen invoegen, aan een 80 km/uur.
Natuurlijk voegt er weer een oudere dame in aan 40 per uur die helemaal naar links gaat onmiddellijk. Ik kon niet naar rechts, want daar waren ze nog aan het invoegen. Dus kon ik weer eens alles dichtgooien.

Nu vraag ik mij af: a) wiens fout was het mochten er ongevallen zijn gebeurt (want ik rij er tenslotte achter op). b) ben ik dan gevaarlijk omdat ik 10-20 per uur te hard rij? Ik denk het niet, maar wie riskeert wel het meest om een boete in de bus te krijgen, ik of de mensen die zomaar invoegen aan een veel te lage snelheid zonder op te letten?

Voltian
7 september 2009, 11:21
Och dat gebeurt immers nooit en dan nog. Vrijdag bijna 2 ongevallen gehad.
1)Het eerste reed ik op het links-rijvak aan 130-140 per uur.
Er was een oprit en links reed een vrachtwagen, komt er een oudere dame de snelweg op met haar smart tegen ca 95 per uur en gaat onmiddellijk, zonder pinken, naar het rechterrijvak.
Natuurlijk kon ik op het laatste moment, nog alles dicht gooien.

2) aan het klaverblad kom ik van Leuven en wil richting Antwerpen.
Aangezien er links mensen invoegen, ga ik op het tweede rij-vak rijden opdat ze kunnen invoegen, aan een 80 km/uur.
Natuurlijk voegt er weer een oudere dame in aan 40 per uur die helemaal naar links gaat onmiddellijk. Ik kon niet naar rechts, want daar waren ze nog aan het invoegen. Dus kon ik weer eens alles dichtgooien.

Nu vraag ik mij af: a) wiens fout was het mochten er ongevallen zijn gebeurt (want ik rij er tenslotte achter op). b) ben ik dan gevaarlijk omdat ik 10-20 per uur te hard rij? Ik denk het niet, maar wie riskeert wel het meest om een boete in de bus te krijgen, ik of de mensen die zomaar invoegen aan een veel te lage snelheid zonder op te letten?

Ik dacht dat bij kop-staart aanrijdingen, de achterliggende wagen altijd in fout is

Kay_
7 september 2009, 11:37
Ik dacht dat bij kop-staart aanrijdingen, de achterliggende wagen altijd in fout is


Dat dacht ik dus ook, maar in deze gevallen zou het toch absoluut onrechtvaardig zijn geweest.
Ik moet er toch geen rekening mee houden dat iemand gewoon naar links opschuift tegen een snelheid van 40 per uur?

Micele
7 september 2009, 11:55
Laat ons eerlijk zijn.
In het verkeersreglement staat duidelijk dat je steeds en overal moet kunnen stoppen voor elke onvoorziene hindernis.
Dat hebt jij geschreven niet ik, of zijt ge selectief (oneerlijk) blind ? :twisted:

En de wettekst is het verkeersreglement (wat ik citeerde), daar staat dat men enkel moet kunnen stoppen voor een te VOORZIENE hindernis.

Enkel daar wijs ik je op je fout, jij schreef onvoorziene.

rikbe
7 september 2009, 11:56
Och dat gebeurt immers nooit en dan nog. Vrijdag bijna 2 ongevallen gehad.
1)Het eerste reed ik op het links-rijvak aan 130-140 per uur.
Er was een oprit en links reed een vrachtwagen, komt er een oudere dame de snelweg op met haar smart tegen ca 95 per uur en gaat onmiddellijk, zonder pinken, naar het rechterrijvak.
Natuurlijk kon ik op het laatste moment, nog alles dicht gooien.

Ik snap het niet goed: Jij reed links, een vrachtwagen reed links en een dame voegt in op het rechtervak, waardoor jij alles moest dichtgooien?

Ik heb, in meer dan veertig jaar maar één keer alles moeten dichtgooien op de autostrade: toen een jongere dame op de middenstrook plots naar links begon af te wijken, tegen de vangreels sloeg en haar minike over de hele breedte van de weg begon te tollen om op de pechstrook tot stilstand te komen.

Kay_
7 september 2009, 11:59
Ik snap het niet goed: Jij reed links, een vrachtwagen reed links en een dame voegt in op het rechtervak, waardoor jij alles moest dichtgooien?

Ik heb, in meer dan veertig jaar maar één keer alles moeten dichtgooien op de autostrade: toen een jongere dame op de middenstrook plots naar links begon af te wijken, tegen de vangreels sloeg en haar minike over de hele breedte van de weg begon te tollen om op de pechstrook tot stilstand te komen.


Mijn fout, net iets te snel geweest. De vrachtwagen reed, rechts. De dame voegde in achter de vrachtwagen en ging onmiddellijk naar het linker-rijvak.

Ik heb dit soort zaken vrij vaak voor, maar ik doe dan ook 60.000 - 80.000 km per jaar.

rikbe
7 september 2009, 12:07
Mijn fout, net iets te snel geweest. De vrachtwagen reed, rechts. De dame voegde in achter de vrachtwagen en ging onmiddellijk naar het linker-rijvak.

Ik heb dit soort zaken vrij vaak voor, maar ik doe dan ook 60.000 - 80.000 km per jaar.

Ok. Nu snap ik het.

Deed ik vroeger ook maar ik heb geleerd zo'n situaties te voorzien.

Flanelcondoom
7 september 2009, 12:21
Omdat we dan zonder politiekers, verkopers, directeurs ... zouden zitten.
Niet dat het me zou storen voor de politiekers...

In sommige gevallen zal doodstraf afschrikkend werken.

rikbe
7 september 2009, 12:22
In sommige gevallen zal doodstraf afschrikkend werken.

In Amerika werkt het anders niet zo goed.

Flanelcondoom
7 september 2009, 12:24
In Amerika werkt het anders niet zo goed.

De doelgroep en de misdaden zijn anders. Het is een heel andere situatie. Enkel de uitvoering is dezelfde.

rikbe
7 september 2009, 12:28
De doelgroep en de misdaden zijn anders. Het is een heel andere situatie. Enkel de uitvoering is dezelfde.

OP uitzonderingen na denkt iedereen die een misdaad of overtreding pleegt, dit doet met de overtuiging dat hij/zij niet gepakt zal worden.

Flanelcondoom
7 september 2009, 13:20
OP uitzonderingen na denkt iedereen die een misdaad of overtreding pleegt, dit doet met de overtuiging dat hij/zij niet gepakt zal worden.

Dronken bestuurders zijn geen beroepsmisdadigers. Een gewone man die weet dat hij zal hangen als hij dronken rijdt, zal dit niet doen.

Tavek
7 september 2009, 13:34
Doodstraf is een beetje, ah, drastisch flanel ;)

Flanelcondoom
7 september 2009, 13:39
Doodstraf is een beetje, ah, drastisch flanel ;)

Dat is iets wat ik mij een lange tijd afvraag: als men op zaken als dronken rijden brutale straffen invoert, kan het op lange termijn levens besparen?

Sfax
7 september 2009, 13:41
Laat ons eerlijk zijn.
In het verkeersreglement staat duidelijk dat je steeds en overal moet kunnen stoppen voor elke onvoorziene hindernis.
Dus ja, je mag niet sneller rijden dan dat je kan stoppen voor een vliegtuig dat vanuit de andere richting op de weg wil landen.
En wees blij, want tot in de jaren 90 stond er zelfs nog in de wet, dat je wagen moest vooraf gegaan worden door een voetganger met een rode vlag binnen de dorpen en steden.

En correct parkeren heeft heel veel te maken met veiligheid.

Die 10cm uit de goot, is namelijk om te zorgen dat jou wagen geen overstroming veroorzaakt en niet op de rioolputten hun openingen staat.
Maar tegelijk ook om te zorgen dat je auto geen hindernis word voor andere weggebruikers en hen zo in gevaar brengt.


Een voertuig kan snel veranderen in een moordwapen en daarom is dronkenschap niet toelaatbaar.

En je kan onmogelijk van de politie verlangen dat ze nog op echte gangsters jagen, ze krijgen daar immers de broodnodige wapens en bescherming niet voor van de politici en voor deze die dat toch doen, mogen ze langer aan hun bureau papierwerk invullen dan dat de crimineel opgesloten zit.

De enige eer die politie nog kan halen uit zijn werk, is verkeersovertreders pakken. De politierechtbanken werken nog vlot en zonder overdreven papierwerk.

Neen, je moet voor elke voorzienbare hindernis kunnen stoppen.

Voltian
7 september 2009, 13:45
Dat is iets wat ik mij een lange tijd afvraag: als men op zaken als dronken rijden brutale straffen invoert, kan het op lange termijn levens besparen?

mja, kdenk het niet. Niet elke dronken chauffeur zal in zijn leven één dodelijk ongeluk veroorzaken. Als je consequent de doodstraf toepast, zal je dan netto meer doden hebben. Er zijn waarschijnlijk wel dronken chauffeurs die meer dan 1 dodelijk slachtoffer eisen in hun leven, maar die zullen niet die 'bravere' dronken chauffeurs compenseren.

Misschien toch maar niet doen, die doodstraf...

Flanelcondoom
7 september 2009, 13:47
mja, kdenk het niet. Niet elke dronken chauffeur zal in zijn leven één dodelijk ongeluk veroorzaken. Als je consequent de doodstraf toepast, zal je dan netto meer doden hebben. Er zijn waarschijnlijk wel dronken chauffeurs die meer dan 1 dodelijk slachtoffer eisen in hun leven, maar die zullen niet die 'bravere' dronken chauffeurs compenseren.

Misschien toch maar niet doen, die doodstraf...

De doodstraf zal ook niet werken als afschrikking?

Zoals ik reeds zei: beroepsmisdadigers en de typische zondagsrijder zijn totaal verschillende mensen. Bovendien zijn de typische doodstrafmisdaden van een caliber waarbij het mensen toch niet kan schelen welke straf ze krijgen.

Voltian
7 september 2009, 13:54
De doodstraf zal ook niet werken als afschrikking?

Zoals ik reeds zei: beroepsmisdadigers en de typische zondagsrijder zijn totaal verschillende mensen. Bovendien zijn de typische doodstrafmisdaden van een caliber waarbij het mensen toch niet kan schelen welke straf ze krijgen.

mja, misschien wel. Het is het proberen wel waard.

Johan217
7 september 2009, 13:58
de oude bommakes, vrouwen die schrik hebben in de auto, de tractoren tijdens spitsuur, we kennen het allemaal hoe frustrerend dit is om hier achter te hangen u zodanig op te jagen en als je er dan voorbij kunt als je geluk hebt rijd de volgende klungelaar ineens voor je in iets verder
If you don't like the way I'm a-driving, get back on the Interstate 8-)
http://www.youtube.com/watch?v=b52SDopaMZY

rikbe
7 september 2009, 14:25
Dronken bestuurders zijn geen beroepsmisdadigers. Een gewone man die weet dat hij zal hangen als hij dronken rijdt, zal dit niet doen.

Als hij nuchter is wel, niet als hij dronken is.

rikbe
7 september 2009, 14:28
Dat is iets wat ik mij een lange tijd afvraag: als men op zaken als dronken rijden brutale straffen invoert, kan het op lange termijn levens besparen?

Je zal meer doden hebben door die doodstraf dan dat het levens zal redden.

Flanelcondoom
7 september 2009, 15:31
Je zal meer doden hebben door die doodstraf dan dat het levens zal redden.

Zoals ik reeds zei, de "doelgroep" is heel anders. Mensen plannen hun dronken rit niet maanden op voorhand. Mensen gaan niet eerst een bank overvallen met slachtoffers om nadien dronken te rijden.
Bovendien zijn dronken bestuurders geen beroepsmisdadigers. Zij hebben dingen te verliezen.

Jantje
7 september 2009, 15:44
Zoals ik reeds zei, de "doelgroep" is heel anders. Mensen plannen hun dronken rit niet maanden op voorhand. Mensen gaan niet eerst een bank overvallen met slachtoffers om nadien dronken te rijden.
Bovendien zijn dronken bestuurders geen beroepsmisdadigers. Zij hebben dingen te verliezen.

De meeste dronken bestuurders, zijn mensen die beroepshalve veel in het verkeer zitten, maar daarnaast veel zakelijke diners doen en daar te veel drinken om sociaal te blijven met hun klant.

Het licht dronken voeren van een zakelijke tegenspeler is een zeer beproefde techniek om contracten binnen te halen.

Veel van deze mensen zijn dus weldegelijk reeds maanden op voorhand bezig met het plannen van dronken rijden en het dronken laten rijden van andere.

Vele van de licht beschonken bestuurders zijn dus wel beroepsmisdadigers in het verkeer.

Het grootste aantal dronken bestuurders vindt men trouwens tussen de mensen met de leeftijd tussen de 30 en 45 jaar en in de beroepscategorieën van vertegenwoordigers en bedrijfsleiders. Tevens rijden zij ook het vaakst dronken rond tijdens de werk en spitsuren.

rikbe
7 september 2009, 19:33
De meeste dronken bestuurders, zijn mensen die beroepshalve veel in het verkeer zitten, maar daarnaast veel zakelijke diners doen en daar te veel drinken om sociaal te blijven met hun klant.

Het licht dronken voeren van een zakelijke tegenspeler is een zeer beproefde techniek om contracten binnen te halen.

Veel van deze mensen zijn dus weldegelijk reeds maanden op voorhand bezig met het plannen van dronken rijden en het dronken laten rijden van andere.

Vele van de licht beschonken bestuurders zijn dus wel beroepsmisdadigers in het verkeer.

Het grootste aantal dronken bestuurders vindt men trouwens tussen de mensen met de leeftijd tussen de 30 en 45 jaar en in de beroepscategorieën van vertegenwoordigers en bedrijfsleiders. Tevens rijden zij ook het vaakst dronken rond tijdens de werk en spitsuren.
Inderdaad, en ik ken er die nooit gepakt zijn in een 40 jarige carriere. En ook nooit een ongluk hebben gehad. Maar ik heb er ook andere gekend.

Libro
8 september 2009, 14:48
Eén van de meest doeltreffende oplossingen tegen ongevallen en slachtoffers is een goed onderhouden wegennet.... Verder geen commentaar.

Voltian
12 september 2009, 11:17
Het is logisch dat je gestraft wordt als je iemand schade berokkend, niet dat je gestraft wordt omdat je het zou kunnen doen. Dat leidt tot een devaluatie van de wetten, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt: normvervaging.
En ik heb het niet alleen over verkeersveiligheid, maar over de hele huidige strafwetgeving in 't algemeen.
Het huidige systeem brengt wel veel meer op voor de overheid en het is wel duidelijk dat dit het enige is wat telt. Misdadigers opsluiten kost geld, gewone burgers beboeten brengt op.

Geldt dat dan ook voor bvb. snelheidsbeperkingen?, in feite is er dan niets mis met 100 km/h rijden in de bebouwde kom, zolang je niemand schade berokkent; en, niet-verkeersveiligheid, vb. bezit van zware wapens (AK47 en zo), zolang je niemand neerschiet is alles ok?
Je moet toch ook kunnen straffen voor zo'n dingen; heeft toch niets met normvervaging te maken...

(sorry voor de late reactie overigens)

the_dude
12 september 2009, 16:44
Eén van de meest doeltreffende oplossingen tegen ongevallen en slachtoffers is een goed onderhouden wegennet.... Verder geen commentaar.

dat en chauffeurs wijzen op eigen verantwoordelijkheid door kruispunten e.a. gevaarlijke punten te laten zijn zoals ze zijn en daar niet het schijn van veiligheid over te werpen voor lichten en andere dommepunten.

Duvelke
12 september 2009, 17:28
Verkeersveiligheid in België: Boetes uitschrijven...

En dan nog meestal aan het publiek die net niet de probleemgroep vormt. Wat zijn de overgrote snelheidsboetes die worden uitgeschreven? Die van 50-70€ voor mensen die 5-10 km/u teveel rijden. Tja dat maakt echt wel het verschil in de verkeersveiligheid he mannen? Nu kunnen we zeker op een 90% vermindering van de verkeersdoden rekenen want al die mensen die 80 reden waar ze 70 mochten hebben nu wel hun lesje geleerd hoor! En erna gaan we razzia doen op dronkenschap achter het stuur. We gaan van middernacht tot 2u op het rond punt gaan kamperen en al die mensen die 3-4 consumpties ophebben een lekkere boete van 200-400€ geven voor dronkenschap achter het stuur... op die manier vermijden we al die lastigaards die om 4-5u 's morgens schijtezat naar huis rijden, en al die junkies die volledig stram staan van de coke/speed/xtc want die mannen kunne raar uit de hoek komen, en zat zijn ze niet dusja.

En weet je wat er ook belangrijk is voor de verkeersveiligheid?

Parkeren...

Het is ENORM belangrijk voor de verkeersveiligheid dat jij precies 10cm van de goot staat en OP GEEN ENKELE PLAATS met je band de witte lijn raakt. (ja ik heb hier al boetes voor gekregen, nee ik overdrijf niet) Het is ook enorm belangrijk dat je blauwe kaart altijd ligt en je altijd geld in de meter steekt, zelfs al ben je maar 5-10 minuten weg. Correct en betalend parkeren is zelf ZO belangrijk voor de verkeersveiligheid dat we nu onafhankelijke firma's hebben die parkeerboetes mogen uitschrijven. Stel je es voor dat de overheid een dergelijke regeling zou hebben voor onbenulligheden zoals de straten van de stad 's nachts veilig te houden? Dat zou maar te absurd zijn...

Laat ons nu gewoon zeggen waar het op neer komt. De verkeersveiligheid is een punt die nauw aan het hart van de Belgische politici ligt... zolang het niet teveel kost, en liefst nog een beetje opbrengt.

och got, meneer krijgt een paar boetekes, en daarom begint hem maar te kakken over het feit dat boetes schrijven geldklopperij is.
Kijk beter gewoon uit uw doppen waar ge u parkeert..
en rijdt gewoon uw snelheid dat ge moogt
dan hebt ge dat allemaal niet voor.
Van mij mochten de verkeersboetes verdriedubbelen.

Libro
18 september 2009, 23:13
Ik zou zeggen dat het eerder een belasting op domheid is. Want elke auto heeft een snelheidsmeter...
Die je niet continu in de gaten kan houden en vele snelheidsbeperkingen zijn onrealistisch laag.

rikbe
18 september 2009, 23:44
och got, meneer krijgt een paar boetekes, en daarom begint hem maar te kakken over het feit dat boetes schrijven geldklopperij is.
Kijk beter gewoon uit uw doppen waar ge u parkeert..
en rijdt gewoon uw snelheid dat ge moogt
dan hebt ge dat allemaal niet voor.
Van mij mochten de verkeersboetes verdriedubbelen.

Misschien krijg jij ooit een hartaanval en kan de dokter niet op tijd zijn omdat hij zijn auto niet dubbel durft parkeren.

brother paul
19 september 2009, 06:30
Kijk het bekrompen socialistisch model is voor straffen, en de gewone mens domweg onder de knoet houden., het intimidatiemodel dus van pasop of we gaan u flitsen

Het meer progressief denkende liberaal model is voor de vrijheid en verantwoordelijkheid van de burger, dus laat de burger zelf maar beslissen hoe snel hij kan. En taxeer gezellig zijn benzine/diesel zodat wanneer hij hard rijdt hij permanent een begrotingsbijdrage doet, en hoe hoger je taxeert hoe trager hij zal rijden...

Voila.

Ik ga toch eens de grafiek maken van het effect van petroleum prijsstijgingen en de burger die trager gaat rijden, en de impact op de verkersveiligheid

Micele
19 september 2009, 11:29
Ik ga toch eens de grafiek maken van het effect van petroleum prijsstijgingen en de burger die trager gaat rijden, en de impact op de verkersveiligheid
Ik kan nu al zeggen dat 2008 en 2009 op gebied van verkeersdodendalingen in gans Europa bij de uitschieters gaan behoren.

Verkeersdodendalingen van 10 % en meer - zeker bij landen met nog veel dalingspotentieel zoals Be - zullen in Europa gans normaal zijn voor die beide jaren.
http://www.internationaltransportforum.org/shorttermtrends/

Be loopt -zoals gewoonlijk- achterop met het tellen van het officiële verkeersdodenaantal + 30 d, we hebben al sept 2009, en nog geen NIS-cijfers 2008 (http://statbel.fgov.be/figures/d364_nl.asp#3) te bespeuren.
Maar het zal rond de 930 verkeersdoden schommelen, tov 1067 in 2007.

2008: dure brandstof en begin economische crisis
2009: relatief dure brandstof <> economische crisis

goebezig
28 september 2009, 17:37
Zeg het ze maar eens goed!

Het moet gezegd worden, en liefst tot vervelends toe. De situatie is op dit ogenblik al meer dan absurd genoeg, en niet enkel in België, maar ook in onze buurlanden, dat deze in geen elk geval nog verdraagelijk absurder kan worden.

200-400 euro voor een overtreding voor dronkenschap ? Veel te weinig. Levenslang rijverbod is beter.

Ik zie niet in waarom men dronken bestuurders niet zou executeren.

Ik kan mij moeilijk inbeelden dat iemand die zichzelf acht als een beschaafd en redelijk individu, dergelijke uitingen zou maken. Ik kan dan ook enkel concluderen dat U beide persoonlijke ervaringen hebben die uw opinies beïnvloeden in het absurde... het is te zeggen, ik kan veel concluderen, maar het laatste is het meest minnelijke.

We moeten preventief te werk gaan. Mensen straffen die een ongeval zouden kunnen maken (lees: een verhoogd risico hebben door eigen toedoen) werkt preventief.

Pas straffen als er een ongeval gebeurt is eieren na pasen.

Dan moeten we rokers die op openbare plekken roken berechten als moordenaars.

Als ik eerlijk mag zijn, ik denk echt niet dat U wil leven in een wereld waar mensen berecht worden op wat ze "mogelijks zouden kunnen veroorzaken" in plaat van gewoon berecht worden op de feiten.

Er is in principe niets mis met een wetgeving die zicht sterk uitspreekt tegen het gebruik van alcohol, niet als dit democratisch kan verantwoord worden, er is wel iets mis met het opzettelijk onduidelijk en dubbelzinnig maken of houden van de wetgeving hieromtrent... * la de 0.5 tolerantie die we hier in België hebben. Maar heel weinig mensen weten effectief wat er wel of niet mag hieromtrent. Mensen denken dat ze keer op keer 'safe' gaan blazen als ze zich beperken tot 2 consumpties, terwijl dit helemaal niet zo vanzelfsprekend is. De 0.5 promille is ook enkel geldig bij een bloedtest, niet bij een ademtest dewelke eigenlijk maar 0.25 toelaat. Al bij al komt het erop neer dat er onnodige verwarring wordt gecreëerd. Als de Belgische regering zich wil uiten tegen het gebruik van alcohol, dan moeten ze zich UITEN en zich niet als angsthazen verbergen achter een "nog mossel nog vis" tolerantie van alcoholgebruik op de weg, ter wille van het nog iet of wat goed uit de verkiezingen te komen.

Als een regering die radicaal tegen alcoholgebruik op de weg is (maw 0 promille) vindt dat dergelijk ideeën democratisch verantwoord zijn, dan moeten ze gewoon de knoop doorhakken en de tolerantie op 0 promille vastleggen. Als ze dan de deur tegen hun neus krijgen in de volgende verkiezing, dan heeft de democratie geschied. Vind je een dergelijk regelijk niet prettig dan stel ik voor dat u met pak en zak verhuist naar Venezuela om daar te leven onder het bewind van figuren zoals Chavez...

Geldt dat dan ook voor bvb. snelheidsbeperkingen?, in feite is er dan niets mis met 100 km/h rijden in de bebouwde kom, zolang je niemand schade berokkent; en, niet-verkeersveiligheid, vb. bezit van zware wapens (AK47 en zo), zolang je niemand neerschiet is alles ok?
Je moet toch ook kunnen straffen voor zo'n dingen; heeft toch niets met normvervaging te maken...

(sorry voor de late reactie overigens)

Natuurlijk wel. Er is dan ook geen enkele verdedigbare reden waarom iemand een werkende/geladen AK47 in zijn kofferbak zou hebben, of waarom iemand 100km/u zou rijden in een klein dorpskomstraatje waar je eigenlijk maar verantwoord 50km/u kan rijden.

Er is een plaats voor preventie, maar dergelijke preventie moet heel nauw aan banden worden gelegd, anders wordt dergelijke preventie volledig in het absurde getrokken door bureaucratie die volledig ontwricht is van de realiteit. De politicus die de algemene regel treft dat een "gewone weg zonder gescheiden middenberm" nu een algemene snelheidsbeperking heeft van 70km/u heeft dan ook nog niet ELKE gewone weg zonder gescheiden middenberm bereden, en is zich ook niet bewust van elke situatie op elk van deze wegen, en dat is de reden waarom gezond verstand steeds op de eerste plaats moet komen, en dat gezonde verstand zou moeten zitten bij diegene die dichter bij de realiteit staan... zoals de politie op straat bvb, die vaak aan banden gelegd wordt door absurde wetgeving.

Het enige wat dergelijke absurde wetgevingen kweekt is domheid. Domheid bij de mens en domheid bij de ordehandhaving... Het verantwoordelijkheidsgevoel is dan ook heel ver te zoeken, en bij de meesten is het eerder een gevoel van angst wat er al den wel niet gebeurd als men de wet overtreedt, dan een verantwoordelijkheidsgevoel de wet hoedanook te volgen omwille van de situaties dat deze probeert te voorkomen.

dat en chauffeurs wijzen op eigen verantwoordelijkheid door kruispunten e.a. gevaarlijke punten te laten zijn zoals ze zijn en daar niet het schijn van veiligheid over te werpen voor lichten en andere dommepunten.

Hier ben ik het uitdrukkelijk mee eens. Heel veel kruispunten zijn beter af zonder verkeerslichten dan met. Juist omdat dit mensen verplicht om zelf uit hun doppen te kijken, en om hoffelijk te zijn voor andere weg-gebruikers. Het "ritscampagne" is volgens mij nog steeds een van de meer succesvolle campagnes die de overheid heeft gevoerd. Sinds deze campagne merk ik duidelijk een verschil in de hoffelijkheid van de weggebruiker en een vermindering van de neiging om dicht bij elkaar te rijden zodat "die op het andere vak" er niet tussen kunnen. En hier was het helemaal niet nodig om absurd hoge boetes uit te delen voor het gebrek aan hoffelijkheid in de fille.

och got, meneer krijgt een paar boetekes, en daarom begint hem maar te kakken over het feit dat boetes schrijven geldklopperij is.
Kijk beter gewoon uit uw doppen waar ge u parkeert..
en rijdt gewoon uw snelheid dat ge moogt
dan hebt ge dat allemaal niet voor.
Van mij mochten de verkeersboetes verdriedubbelen.

Veel assumpties, waarvan er geen enkele wal raakt, en heel weinig inhoud.

Ga uw persoonlijke frustraties ergens anders uitbraken, de laatste keer ik keek had ik niet het woord 'pispaal' op mijn kont getatoeëerd staan...

Alboreto
3 oktober 2009, 14:00
Ga uw persoonlijke frustraties ergens anders uitbraken, de laatste keer ik keek had ik niet het woord 'pispaal' op mijn kont getatoeëerd staan...

En voor jou hetzelfde 8-)

Het 'kassa-kassa' argument is al op diverse fora uitgemolken geweest, maar de feiten blijven.

Een grote groep mensen gedraagt zich sociaal in het verkeer of kan door allerlei campagnes en argumenten er toe gebracht worden zich sociaal te gedragen.
Deze mensen hebben amper of geen last van boetes en voor hen is verkeersveiligheid als vanzelfsprekend en geen punt.

Een andere groep mensen denk het beter te weten en kan enkel tot rede gebracht worden door de spreekwoordelijke hand in de geldbeugel.
Het is jammer, maar het is zo.

Wil je de verkeersboetes als belasting bekijken? Waarom niet. Het is de meest eenvoudige manier om op een legale manier aan belastingontduiking te doen. Hou je gewoon aan de regels.8-)

Hoe je het ook wil bekijken, het huidige beleid heeft er toe geleid dat het aantal verkeersslachtoffers sterk is gedaald en dat is een positief punt.
Doorgaan op het huidige elan is dan ook aangewezen (snelheid/drugs/gordeldracht).

stropke
7 oktober 2009, 02:00
de politieke kaste in dit land is simpelweg incompetent. Dit uit zich niet enkel op dit vlak maar op alle beleidsvlakken.

Eens te meer weer aangetoond in Wommelgem door die bezopen chauffeur.
http://forum.politics.be/showthread.php?t=128527 #4

stropke
7 oktober 2009, 02:30
Heel veel kruispunten zijn beter af zonder verkeerslichten dan met. Juist omdat dit mensen verplicht om zelf uit hun doppen te kijken, en om hoffelijk te zijn voor andere weg-gebruikers.

Nog beter is de kruispunten met of zonder lichten lichten te vervangen door rontondes. Want op die "hoffelijkheid" moet ge ook niet te veel vertrouwen.
Een rondpunt verplicht snelheid te minderen, is overzichtelijk en als het vrij is kunt ge rustig doorrijden. Bevordert nog eens een vlotte doorstroming.
In de gemeente waar ik woon zijn ze daar sterk voor en zijn al heel wat kruispunten opgedoekt. Rijdt een stuk veiliger en minder irritatie met wachten.

Elk voordeel heeft ook een nadeel: de fietser in de dooie hoek bij verlaten rondpunt. Daardoor blijft het verantwoordelijkheid nemen en goed kijken, ook voor de fietsers.

TomB
7 oktober 2009, 04:34
Als ge u aan de regels houdt, krijgt ge geen boetes.

Ik vind het wel sympathiek dat gij de staatskas voor mij meespijst.

Zoals de lotto een tax is voor mensen die geen wiskunde kennen zijn verkeersboetes een taxatie op idioten.

Ik vind wel dat als ge zo een paar boetes hebt gehad dat ze uw rijbewijs mogen afpakken. Kwestie van het toch een beetje veilig te houden.

TomB
7 oktober 2009, 04:41
If you don't like the way I'm a-driving, get back on the Interstate 8-)
http://www.youtube.com/watch?v=b52SDopaMZY

Prachtig file liedje, en ik denk er net zoals die mannen over. =)

Micele
7 oktober 2009, 11:51
Nog beter is de kruispunten met of zonder lichten lichten te vervangen door rontondes. Want op die "hoffelijkheid" moet ge ook niet te veel vertrouwen.
Een rondpunt verplicht snelheid te minderen, is overzichtelijk en als het vrij is kunt ge rustig doorrijden. Bevordert nog eens een vlotte doorstroming.
In de gemeente waar ik woon zijn ze daar sterk voor en zijn al heel wat kruispunten opgedoekt. Rijdt een stuk veiliger en minder irritatie met wachten.
Voorweg:
Ge bedoelt rotondes ;-)
En een rondpunt heeft niet dezelfde definitie/voorrangsregeling als een rotonde.

Elk voordeel heeft ook een nadeel: de fietser in de dooie hoek bij verlaten rondpunt. Daardoor blijft het verantwoordelijkheid nemen en goed kijken, ook voor de fietsers

Ge bedoelt die te kleine rotondes met blijvend aanliggende fietspaden waar de fietser steeds zijn voorrang behoudt, die worden nu dikwijls gecatalogiseerd onder zwarte punten die moeten weggewerkt worden.
Er was namelijk een stijging van 80% doden en zwaargewonden onder de fietsers nadat die kruispunten binnen bbk in ondoordachte rotondes omgebouwd zijn... , en buiten bebouwde kom bijna 50 % meer dode en zwaargewonde fietsers...

Dit zijn dikke (moordende) kemels uit het verleden (1994-2000), ttz eigenlijk meer foutieve copies uit het buitenland, natuurlijk liggen die gevaarlijke rotondes er nog, er probeert men ze weg te werken... (lees ref)

Op een moderne "veilige" rotonde worden de fietspad-oversteekplaatsen verder en gescheiden aangelegd, en heeft het zwaar verkeer op elke rotonde-toevoerweg voorrang op de fietser.

Ref:
http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showJournaalLijn.action?id=480239
Handelingen Plenaire Vergadering van 06 december 2006

Actualiteitsdebat over de verkeersveiligheid op rotondes

De heer Pieter Huybrechts:
Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, mijnheer de minister, geachte leden, Vlaanderen telt heel wat rotondes. Op gewest- en provinciewegen zijn dat er momenteel ongeveer 380. Op alle wegen samen in Vlaanderen moeten het er zo'n 1700 zijn.

Niemand zal betwisten dat rotondes de veiligheid ten goede komen. 8O8O
...

Uit het onderzoek is echter ook gebleken dat rotondes voor fietsers helemaal niet zo veilig zijn. Het aantal ongevallen met fietsers stijgt na de aanleg van een rotonde gemiddeld met 29 percent. Voor de zwaarste ongevallen, met doden en zwaargewonden, bedraagt de stijging zelfs bijna 50 percent.


Naargelang de rotonde binnen of buiten de bebouwde kom ligt, is het effect voor de fietsers verschillend. De stijging van het aantal ongevallen met fietsers doet zich immers vrijwel uitsluitend voor op rotondes binnen de bebouwde kom. Daar stijgt het aantal ongevallen met doden en zwaargewonden met zowat 80 percent.


De belangrijkste oorzaak van het feit dat rotondes minder veilig zijn voor fietsers, is de beruchte dode hoek. Vooral bij wagens en vrachtwagens die de rotonde verlaten, kan dat tot aanrijdingen leiden. De meestal door plaatsgebrek veel te kleine Vlaamse rotondes hebben dikwijls veel aftakkingen kort na elkaar. Bovendien moet de automobilist op de rotondes, zeker die met meerdere rijstroken, meerdere wagens in het oog houden en wordt hij er overstelpt met signalen uit alle richtingen tegelijk. Daar zijn de fietsers de eerste slachtoffers van.


Logischerwijs zijn rotondes met een gescheiden fietspad veiliger dan rotondes waarop de fietser de weg moet delen met de automobilisten. Een oplossing bestaat in de aanleg van fietstunnels en fietsbruggen, waardoor het fietspad geen wegen meer kruist. De aanleg van twee rotondes op de E34 in Gierle is daar een mooi voorbeeld van.


Een andere verklaring waarom rotondes minder veilig zijn voor fietsers, is de verwarring over de voorrangsregels. De ene keer heeft de fietser voorrang, de andere keer niet. Mijnheer de minister, het is duidelijk dat bij de aanleg van rotondes veel meer aandacht moet gaan naar de veiligheid van de fietsers. Waarom is er nagelaten de verkeersveiligheid op rotondes voor de verschillende weggebruikers te bestuderen alvorens over te gaan tot de aanleg? Is het trouwens nodig op elke plaats waar twee wegen elkaar kruisen een rotonde aan te leggen? Op de meeste plaatsen is er daar niet eens voldoende ruimte voor en worden vrachtwagenchauffeurs gedwongen gevaarlijke manoeuvres uit te voeren.
...

De heer Carl Decaluwe:
Mevrouw de voorzitter, dames en heren ministers, collega's, de problematiek van verkeersveiligheid gooit sinds een kleine tien jaar hoge ogen in het Vlaams Parlement, en dat vooral onder impuls van onze oud-collega Stevaert - ere wie ere toekomt. De vorige en de huidige regering hebben enorme inspanningen gedaan om de verkeersveiligheid te verhogen. Dat werpt ook resultaten af, getuige de drastische daling van het aantal doden en zwaargewonden in het verkeer. Daarbij is ook een merkwaardig verschil merkbaar tussen Wallonië en Vlaanderen, dat het stukken beter doet.

Anderzijds weet iedereen die geregeld fietst - en zo zijn er ook op de regeringsbanken - dat het passeren van een rotonde niet evident is. Zelfs de premier heeft dat al ervaren, toen hij ondersteboven werd gereden op een rotonde. Dat een fietser op een rotonde gevaar loopt, is dus algemeen bekend.

In het verleden zijn daar al herhaaldelijk vragen over gesteld, maar naar aanleiding van een studie in opdracht van minister Van Brempt komt dit nu weer ter sprake. Het Steunpunt Verkeersveiligheid heeft een onderzoek gedaan op 95 rotondes op gewestwegen in Vlaanderen. Een belangrijk element is dat het onderzoek handelt over rotondes die zijn aangelegd in de periode 1994-2000. Ik wijs daar niet zomaar op.

Voor de algemene weggebruikers is de verkeersveiligheid ook op rotondes verbeterd. Toch is er onder fietsers, en dan vooral fietsers op rotondes in de bebouwde kom, een sterke stijging van het aantal doden en zwaargewonden, namelijk met 80 percent.

We zitten dus met een probleem. Er zijn een aantal verklaringen voor. De heer Huybrechts verwees al naar de architectuur, het aantal rijstroken en de dode hoek. Ik zal niet alle verklaringen opsommen, maar het is duidelijk dat we iets moeten doen.

Mijnheer de minister, de administratie Wegen stond in 1994 waarschijnlijk nog zelf in voor de aanleg van de rotondes, maar nu wordt er voor de aanpak van zwarte punten gewerkt via de provincies en via studiebureaus. Ik verneem dat de administratie steeds minder vat krijgt op de ontwerpen en dus moeilijk kan bijsturen. Het is niet onbelangrijk om op te merken dat het over de periode 1994-2000 gaat. Nu verschilt de situatie bij de aanpak van zwarte punten en de aanleg van rotondes. We moeten ons vragen stellen over de transparantie, de opmaak en de realisatie.
...
Het politiek hypocriet gedoe druipt er zo vanaf als ge alles leest...