PDA

View Full Version : Lange Wapper en fijn stof


manmetpet
5 oktober 2009, 19:50
Een haven dient om de eigen productie uit te voeren en andere producten in te voeren. Tot 1970 werden in Antwerpen voornamelijk havengebonden productiebedrijven aangetrokken. Toen werd beslist om van Antwerpen de draaischijf van Europa te maken. De productie moest het onderspit delven ten voordele van het containertransport. Outsourcing, het uitbesteden van werk naar goedkope loonlanden, bedreigd ondertussen de sociale zekerheid. Het afschuiven van de economische verantwoordelijkheid door discriminerende belastingen en verankerd in wetten veroorzaken sindsdien o.a. een overmatige outsourcing met werkloosheid, verarming, extra transport en zowat de hoogste loonlasten voor hooggekwalificeerde technici ter wereld.

Sigarettenrook is een onderdeel van de fijnstofproblematiek. Iedereen wordt hysterisch bij het zien van een brandende sigaret. Stofdeeltjes kleiner dan 10 micrometer dringen immers diep door in de longen en veroorzaken luchtwegklachten, astma, hartklachten en acute bronchitis. Stofdeeltjes kleiner dan 2,5 micrometer dringen door tot in de bloedbanen. Ontstekingsreacties, aderverkalking en hartritmestoornissen zijn het gevolg. Ook kanker en bloedarmoede zijn mogelijke gevolgen van fijn en ultra fijn stof.
Transport in Vlaanderen is verantwoordelijk voor 27% van het primaire eigen fijn en ultra fijn stof. Leef maar binnen een zone van 1,5 km van een autosnelweg.
Het resultaat van secundair fijn en ultra fijn stof, gevormd door de chemische reactie in de lucht, van de uitlaatgassen in andere landen, verhoogd het aandeel van de transportsector in Vlaanderen tot 45% van de totale hoeveelheid.
( info Vlaamse MilieuMaatschappij)

Bestrijd de oorzaken van deze beide fundamentele problemen en zowel de tunnel/brug als de verlengde tunnel, zullen binnen 10 jaar, wanneer een van beide eindelijk in gebruik kan genomen worden, misschien overbodig zijn.
Het is goed dat er nu niet moet gekozen worden tussen een brug of een verlengde tunnel, enkel de brug staat ter discussie. De politieke wereld moet eerst terug tot rust komen en bepalen hoe het verder moet met dit bijna economisch failliete land. Dan kunnen de verschillende alternatieven getoetst worden aan een nieuwe toekomstvisie.

De wereld wordt inderdaad schijnbaar kleiner, maar een extreme globalisatie ten voordele van het plezier van een minderheid vernietigd de wereld.

Kazan
10 oktober 2009, 10:13
Een haven dient om de eigen productie uit te voeren en andere producten in te voeren. Tot 1970 werden in Antwerpen voornamelijk havengebonden productiebedrijven aangetrokken. Toen werd beslist om van Antwerpen de draaischijf van Europa te maken. De productie moest het onderspit delven ten voordele van het containertransport. Outsourcing, het uitbesteden van werk naar goedkope loonlanden, bedreigd ondertussen de sociale zekerheid. Het afschuiven van de economische verantwoordelijkheid door discriminerende belastingen en verankerd in wetten veroorzaken sindsdien o.a. een overmatige outsourcing met werkloosheid, verarming, extra transport en zowat de hoogste loonlasten voor hooggekwalificeerde technici ter wereld.

Sigarettenrook is een onderdeel van de fijnstofproblematiek. Iedereen wordt hysterisch bij het zien van een brandende sigaret. Stofdeeltjes kleiner dan 10 micrometer dringen immers diep door in de longen en veroorzaken luchtwegklachten, astma, hartklachten en acute bronchitis. Stofdeeltjes kleiner dan 2,5 micrometer dringen door tot in de bloedbanen. Ontstekingsreacties, aderverkalking en hartritmestoornissen zijn het gevolg. Ook kanker en bloedarmoede zijn mogelijke gevolgen van fijn en ultra fijn stof.
Transport in Vlaanderen is verantwoordelijk voor 27% van het primaire eigen fijn en ultra fijn stof. Leef maar binnen een zone van 1,5 km van een autosnelweg.
Het resultaat van secundair fijn en ultra fijn stof, gevormd door de chemische reactie in de lucht, van de uitlaatgassen in andere landen, verhoogd het aandeel van de transportsector in Vlaanderen tot 45% van de totale hoeveelheid.
( info Vlaamse MilieuMaatschappij)

Bestrijd de oorzaken van deze beide fundamentele problemen en zowel de tunnel/brug als de verlengde tunnel, zullen binnen 10 jaar, wanneer een van beide eindelijk in gebruik kan genomen worden, misschien overbodig zijn.
Het is goed dat er nu niet moet gekozen worden tussen een brug of een verlengde tunnel, enkel de brug staat ter discussie. De politieke wereld moet eerst terug tot rust komen en bepalen hoe het verder moet met dit bijna economisch failliete land. Dan kunnen de verschillende alternatieven getoetst worden aan een nieuwe toekomstvisie.

De wereld wordt inderdaad schijnbaar kleiner, maar een extreme globalisatie ten voordele van het plezier van een minderheid vernietigd de wereld.

Een minderheid? Kijk eens rond je. Hoeveel spullen op uw bureau zijn 'Made in China' en zijn geïmporteerd via de Antwerpse haven? Meer als genoeg, daar ben ik zeker van.

manmetpet
13 oktober 2009, 10:43
Een minderheid? Kijk eens rond je. Hoeveel spullen op uw bureau zijn 'Made in China' en zijn geïmporteerd via de Antwerpse haven? Meer als genoeg, daar ben ik zeker van.

Je hebt een punt. Ik had moeten schrijven: De wereld wordt inderdaad schijnbaar kleiner, maar een extreme globalisatie ten voordele van het extreme plezier van een extreme minderheid vernietigd de wereld.

manmetpet
14 oktober 2009, 07:46
Je hebt een punt. Ik had moeten schrijven: De wereld wordt inderdaad schijnbaar kleiner, maar een extreme globalisatie ten voordele van het extreme plezier van een extreme minderheid vernietigd de wereld.

Is er wel een brug of een tunnel nodig?

Iemand wil iets kopen met een verkoopsprijs van 2000 €. Hoeveel inkomsten meer moet een firma realiseren opdat die persoon er het gebruik van kan genieten?

1) Als firma werknemer: 2.000 € + BTW + personenbelasting + sociale bijdrage werknemer + sociale bijdrage werkgever - vennootschapsbelasting
= 4.200 €

2) Als firma eigenaar: 2.000 € + BTW – terugvorderbare BTW – vennootschapsbelasting
= 1.400 €

De sociale zekerheid geld voor beiden, zowel de werknemer als de werkgever
Gevolgen van de discriminatie in aankoopmogelijkheid:
- de plaatselijke loonkosten zijn hoger dan elders
- Het product wordt aangekocht in een lage loonland
- Industriele productie wordt vervangen door containertransport
- Plaatselijke werkloosheid
- Uitverkoop van het land en verhoging van de armoede
- Het transport voor iedere kilogram product vergroot van 10 naar 40.000 km
- Milieuvervuiling zonder dat het product een hogere technische waarde krijgt.
- Filevorming, stress, astma, kanker, aderverkalking enz.

brother paul
14 oktober 2009, 07:55
Is er wel een brug of een tunnel nodig?

Iemand wil iets kopen met een verkoopsprijs van 2000 €. Hoeveel inkomsten meer moet een firma realiseren opdat die persoon er het gebruik van kan genieten?

1) Als firma werknemer: 2.000 € + BTW + personenbelasting + sociale bijdrage werknemer + sociale bijdrage werkgever - vennootschapsbelasting
= 4.200 €

2) Als firma eigenaar: 2.000 € + BTW – terugvorderbare BTW – vennootschapsbelasting
= 1.400 €

De sociale zekerheid geld voor beiden, zowel de werknemer als de werkgever
Gevolgen van de discriminatie in aankoopmogelijkheid:
- de plaatselijke loonkosten zijn hoger dan elders
- Het product wordt aangekocht in een lage loonland
- Industriele productie wordt vervangen door containertransport
- Plaatselijke werkloosheid
- Uitverkoop van het land en verhoging van de armoede
- Het transport voor iedere kilogram product vergroot van 10 naar 40.000 km
- Milieuvervuiling zonder dat het product een hogere technische waarde krijgt.
- Filevorming, stress, astma, kanker, aderverkalking enz.

He dat is nu eens een goed punt
De schuld van alle import - files - werkloosheid is dus de sociale zekerheid zelf... De socialisten delven dus hun eigen ondergang. Ze subsidieren de werknemer tot een niveau dat hij niet rendabel is, belasten de industrie tot een niveau dat de arbeid wegbelast wordt uit belgie, wurgen de economie in regeltjes tot een niveau dat we stikken in ons eigen transportstof.

Nogmaals het bewijs dat lasten op arbeid hier de verkeerde strategie is. De lasten moeten op de consumptie liggen, en dat komt dan op identiek hetzelfde neer. Je doet gewoon evenveel met uw geld.

manmetpet
14 oktober 2009, 10:25
He dat is nu eens een goed punt
De schuld van alle import - files - werkloosheid is dus de sociale zekerheid zelf... De socialisten delven dus hun eigen ondergang. Ze subsidieren de werknemer tot een niveau dat hij niet rendabel is, belasten de industrie tot een niveau dat de arbeid wegbelast wordt uit belgie, wurgen de economie in regeltjes tot een niveau dat we stikken in ons eigen transportstof.

Nogmaals het bewijs dat lasten op arbeid hier de verkeerde strategie is. De lasten moeten op de consumptie liggen, en dat komt dan op identiek hetzelfde neer. Je doet gewoon evenveel met uw geld.

Ik weet niet of het u is opgevallen:

De enige gemeenschappelijke factor in het plus-min verhaal is de werkgever:
als firma werknemer: + sociale bijdragen werkgever (ziekteverzekering en bijdragen kindergeld)
als firma eigenaar: - terugvorderbare BTW (Dit is de belasting op eigen verbruiksgoederen die men niet wil belast zien.)

Het ene wordt betaald door de BTW-plichtigen en het andere wordt ontvangen door de BTW-plichtigen. En laat nu deze beide bedragen ongeveer even groot zijn. Ziekteverzekering en kindergeld moeten voor iedere burger gelden en gefinancierd worden door BTW op alle goederen. BTW-plichtig of niet BTW-plichtig. Burger, zelfstandige of firma. Dit maakt geen onderscheid in de vervuiling van het milieu.