PDA

View Full Version : 130/110 kmh wetsvoorstel ?


Micele
27 november 2009, 19:23
Er zijn al enkele wetsvoorstellen - enkel 130 kmh /minimum 80 kmh - op autosnelwegen gepasseerd, dit is het laatste de 130/110 kmh naar Frans voorbeeld.
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/52/0249/52K0249001.pdf

toen afgekeurd door minister Kathleen Van Brempt:
http://www.wegcode.be/actueel.php?nr=211

Wie is hier voorstander van ?
poll volgt.