PDA

View Full Version : J-M Le Pen(FN):"Vrouwen alleen geschikt om te baren....


thePiano
28 december 2002, 15:57
De grote broer van ons Vlaams Blok, het Front National, heeft bij monde van haar voorzitter Jean-Marie Le Pen enkele markante uitspraken gedaan. Ik kan me best voorstellen dat Alexandra Colen van het Vlaams Blok, haar standpunten inzake vrouw, kind en gezin, er onmiddelijk zal in terug kunnen vinden.

http://www.peterlanczak.de/jeanne1.jpgJeanna d'Arc

Le Pen kondigde namelijk aan om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bestrijden. Eigenlijk is Le Pen maar één vrouw genegen: de al eeuwen dode en begraven Jeanne d'Arc.

"Ik denk niet dat militaire activiteit, de actie om te doden, de vrouwelijke persoonlijkheid verrijkt", verklaarde hij, omdat Caroline Aigle als eerste Franse vrouw het brevet van gevechtspilote in ontvangst kon nemen.

Le Pen vindt: "...dat de Franse vrouwen alleen maar oorlog moeten voeren op een ander terrein: Franse baby's voortbrengen om baby's van immigranten het hoofd te bieden."

Le Pen gaf de Franse vrouwen terloops nog deze raadgeving mee: "niet roken, geen chemische producten innemen of zich drogeren tijdens de zwangerschap, teneinde het genetisch materiaal van de toekomstige kleine Fransen niet te verslechteren."

oef... wat een opluchting, ik dacht dat er enkel en alleen in België nog gekken rondliepen ;)

http://users.pandora.be/amarcord/thePiano/gif/FDW_JMLP.gif

Turkse Nederlander
28 december 2002, 17:40
Wow, de Christelijke/humanistische cultuur is wel achterlijk zeg. Vrouwen worden als stront behandeld en zijn er volgens hen alleen maar om kinderen te werpen.

Supe®Staaf
28 december 2002, 18:34
Wow, de Christelijke/humanistische cultuur is wel achterlijk zeg. Vrouwen worden als stront behandeld en zijn er volgens hen alleen maar om kinderen te werpen.
Zijn Le Pen en de Winter relevante exponenten van de humanistische cultuur?????
:lol: :lol: :lol:

thePiano
28 december 2002, 18:49
Wow, de Christelijke/humanistische cultuur is wel achterlijk zeg. Vrouwen worden als stront behandeld en zijn er volgens hen alleen maar om kinderen te werpen.

Yes 8O

Hieronder op het kiekje kan je zien hoe Alexandra Coolen -vlijtig geassisteerd door ene Filip DW- een nieuw Blokkertje werpt , en dat volgens Aloude Vlaamsche tradities anno 19de eeuw, den tijd van Hendrik Conscience en zijn Leeuw van Vlaend'ren ;)

http://home.planet.nl/~Kees.Leseman/image/bevallen.jpg

Turkse Nederlander
29 december 2002, 03:09
Wow, de Christelijke/humanistische cultuur is wel achterlijk zeg. Vrouwen worden als stront behandeld en zijn er volgens hen alleen maar om kinderen te werpen.
Zijn Le Pen en de Winter relevante exponenten van de humanistische cultuur?????
:lol: :lol: :lol:
Christenen/humanisten gebruiken dezelfde redenatie. Als ik het op die manier formuleer klinkt het heel dom voor velen van jullie.

aeneas
3 januari 2003, 23:04
christenen en humanisten mag je niet met elkaar vergelijken

90 % van alle vlamingen is officieel christen
feitelijk is slechts 30 % christen, de rest zijn atheïsten, of mensen die gewoon geen interesse hebben.

le pen beschouwen als een element uit de europese cultuur is ook niet correct. hij is een idioot, en krijgt dus de steun van andere idioten.

torvicx
4 januari 2003, 12:55
Piano bekampt het conservatieve gedachtegoed van Le Pen, maar sluit zijn ogen voor hetzelfde gedachtegoed bij mohamedanen. Daar heeft hij de nodige rationaliseringen voor klaar.
Vreemd hoe iemand uit wroeging voor zijn tijd bij een rechtse knokploeg de racist in zichzelf bestrijdt door consequent twee maten en gewichten te gebruiken wanneer het op islam-radikaal rechts aankomt.

torvicx
4 januari 2003, 12:59
Wow, de Christelijke/humanistische cultuur is wel achterlijk zeg. Vrouwen worden als stront behandeld en zijn er volgens hen alleen maar om kinderen te werpen.
Zijn Le Pen en de Winter relevante exponenten van de humanistische cultuur?????
:lol: :lol: :lol:
Christenen/humanisten gebruiken dezelfde redenatie. Als ik het op die manier formuleer klinkt het heel dom voor velen van jullie.

Ik ben Piano niet ik heb geen respect voor de islam.
Wat je "christenen" verwijt behoort tot de marge, terwijl datzelfde gedachtegoed gemeengoed is in de islamwereld. Vandaar (op grond van feiten dus) kunnen we ons argumenten permeteren die gij niet kunt. Statistieken bewijzen dat. Jullie hebben een hogere nataliteit, we moeten jullie inhalen. Dat zijn feiten de wereld barst van moslims. Ze kan er geen meer dragen. Snoeitijd, snoeitijd......