PDA

View Full Version : Vlaamse regering geplaagd door Lange Wapper


Wisord
15 maart 2010, 19:17
Neen is neen :: Vlaamse regering geplaagd door Lange Wapper
In oktober 2009 zei 60 % van de Antwerpse bevolking neen tegen de Lange Wapper. Daarop richtte de Vlaamse regering zeven werkgroepen op. Het enige wat die maanden lang deden was… wachten op een uitspraak van de Raad van State.
Joris Van Gorp

In februari sprak de Raad van State zich uit over een klacht tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) van de Lange Wapper. Als de Raad de klacht had aanvaard dan had dit het definitieve einde van de Lange Wapper betekend, maar de Raad wees de klacht af. Grote opluchting bij de voorstanders van de Lange Wapper, zij zagen de weg vrij om de Antwerpenaren alsnog een lichtjes gewijzigde Lange Wapper, een Lange Wapper light, op te dringen. De Lange Wapper light volgt het hele tracé van de variant die bij het referendum van oktober een overweldigend neen kreeg, en wijzigt alleen de omstreden en complexe aansluitingen tussen Lange Wapper en de ring in Deurne en Merksem.

Een nieuw alternatief
Terwijl de Vlaamse regering wachtte op de uitspraak van de Raad van State, nam een groep Antwerpse bedrijfsleiders en academici, verzameld in Forum 2020, het initiatief. Forum 2020 engageerde Manu Claeys en Peter Verhaeghe van de actiegroep stRaten-generaal om de studie uit te voeren. Eind februari bracht Forum 2020 de resultaten van deze studie naar buiten. Een gloednieuw tracé zag het licht.

Het nieuwe tracé leidt al het doorgaand verkeer rond Antwerpen, terwijl dat vandaag letterlijk door Antwerpen stad davert: 200.000 Antwerpenaren wonen op minder dan 1 km van de Antwerpse ring. Als het nieuwe tracé ten westen, noorden en oosten van de stad er komt, kunnen zij eindelijk rustig slapen en verse lucht inademen. Bovendien loopt het nieuwe tracé hoofdzakelijk door industrieterrein en voor het grootste deel door korte tunnels, zodat ook de rand van Antwerpen niet extra belast wordt.

Vlaamse regering zwaar verdeeld
CD&V en N-VA willen dolgraag de werken voor de Lange Wapper light van start zien gaan. Zij staan onder zware druk van de bevriende bedrijfswereld (de betonboeren). De derde regeringspartner, sp.a, zit met een groot probleem. Patrick Janssens was tot een paar maanden voor het referendum nog honderd procent pro Lange Wapper – “walk and don’t look back” – maar draaide toen plots volledig bij. Weer zo’n bocht maken, dat zou geen enkele Antwerpenaar verstaan. Dat betekent voor de sp.a een snelweg naar een electorale nederlaag in Antwerpen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Iets wat noch burgemeester Patrick Janssens noch de hele sp.a zich kan permitteren.

Vlaams minister-president Kris Peeters zegt dat hij voor 31 maart de knoop wil doorhakken. Het nieuwe alternatief tracé van Forum 2020 en de hachelijke positie van zijn sp.a-coalitiepartner maken het hem niet gemakkelijk. Het wordt vermoedelijk kiezen tussen de Lange Wapper light en het ‘bretellentracé’ van Forum 2020. De actiegroep Ademloos wil dan ook de druk op Kris Peeters opdrijven en startte verleden week een affichecampagne “Nee is nee, Kris”. De PVDA steunt deze affichecampagne. De Antwerpse bevolking heeft heel het Lange Wapper-tracé afgekeurd. Nee is nee. Geen Lange Wapper light.

Nog jaren in de file?
Sommige voorstanders van de Lange Wapper light bezweren de inwoners dat ze nog jaren in de file zullen staan, als ze de Lange Wapper afwijzen. “Ondertussen rijdt Antwerpen zich vast”, klinkt het steevast. Louter bangmakerij of een reëel probleem?

Een snelle oplossing voor de files ligt nochtans voor de hand, dat zeggen tal van Antwerpenaren al jaren. Roep via de radio af dat vanaf heden de Liefkenshoektunnel tolvrij is en binnen de tien minuten resulteert dit in een vermindering van het verkeer op de Antwerpse ring. Dat wordt bij elk ongeval op de ring opnieuw bewezen. Dan wordt inderdaad via de radio omgeroepen dat Liefkenshoektunnel tijdelijk tolvrij is en elke keer daalt inderdaad binnen de kortste keren het verkeer op de ring.

Tolheffing
Het Forum 2020 wil een ‘slimme tolheffing’ introduceren op het toekomstige snelwegencomplex rond Antwerpen: “Duidelijke visuele verkeersinformatie langs het hoofdwegennet kan de gebruikers informeren over de minimale kostenroute, waardoor ze via hun portemonnee aangespoord worden om de minst drukke route te gebruiken.” Zo’n slimme tolheffing voor vrachtwagens zien ze bij de PVDA nog wel zitten. Maar niet voor personenwagens. Omdat zo’n tol het draagvlak voor het bretellentracé ondermijnt. En omdat je ook met goede verkeersinformatie en snelheidsbeperkingen op de ring het doorgaand personenverkeer voldoende uit de stad kunt weghouden.

Het Forum 2020 meent ook dat tol “fiscale inkomsten genereert. Die kunnen aangewend worden voor (…) de bekostiging van de infrastructuur.” Hiermee zitten we weer midden in een publiek-private samenwerking, met alle nadelen die eraan verbonden zijn: duurder, meer veiligheidsproblemen, verbod op alternatieve infrastructuurwerken die de tolinkomsten van het bretellentracé in gevaar brengen… De PVDA pleit voor het schrappen van elke publiek-private samenwerking én elke tolheffing op de nieuwe Antwerpse infrastructuur.

Rekeningrijden voor vrachtwagens over het hele Belgisch grondgebied kan jaarlijks ruim 800 miljoen euro opbrengen. Met deze inkomsten kan de overheid alle nieuwe investeringen financieren over het hele autowegennet. Met dit rekeningrijden kan men ook verkeersstromen sturen. Men heeft geen specifieke tolheffing nodig in Antwerpen en zeker niet voor personenwagens.

Om al deze reden zal de PVDA de volgende weken haar campagne voor een tolvrije Liefkenshoektunnel opvoeren.Liefkenshoektunnel tolvrij

Teken de petitie voor het onmiddellijk tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel. Voor een onmiddellijke verbetering van de mobiliteit in en om Antwerpen.

Schaf de tol af in de Liefkenshoektunnel. Op dit ogenblik rijden er dagelijks 20.000 voertuigen door de Liefkenshoektunnel. De tunnel zou dagelijks 80.000 tot 90.000 voertuigen aan kunnen. Door de Kennedytunnel rijden er dagelijks 140.000 voertuigen. Wanneer we dagelijks 50.000 * 70.000 voertuigen kunnen afleiden van de Kennedytunnel naar de Liefkenshoektunnel dan zouden er onmiddellijk minder files op de ring zijn. Om dit te realiseren volstaat het gewoon de tol aan de Liefkenshoektunnel af te schaffen.

Teken de petitie op www.liefkenshoektunneltolvrij.be (www.liefkenshoektunneltolvrij.be)

nihao
17 maart 2010, 09:36
Een snelle oplossing voor de files ligt nochtans voor de hand, dat zeggen tal van Antwerpenaren al jaren. Roep via de radio af dat vanaf heden de Liefkenshoektunnel tolvrij is en binnen de tien minuten resulteert dit in een vermindering van het verkeer op de Antwerpse ring. Dat wordt bij elk ongeval op de ring opnieuw bewezen. Dan wordt inderdaad via de radio omgeroepen dat Liefkenshoektunnel tijdelijk tolvrij is en elke keer daalt inderdaad binnen de kortste keren het verkeer op de ring.

Klopt.

Maar daar wordt geen enkele aannemer beter van.

En a fortiori geen enkele politicus.

En dan heeft Antwerpen nog steeds geen schoon brug om op de Eurobiljetten te zetten...

backfire
17 maart 2010, 11:12
Neen is neen :: Vlaamse regering geplaagd door Lange Wapper
In oktober 2009 zei 60 % van de Antwerpse bevolking neen tegen de Lange Wapper.

Excuseer?! 60% van 24% van de Antwerpse bevolking, zal je bedoelen.

Paul Nollen
15 juni 2010, 19:21
Persbericht stRaten-generaal

15 juni 2010


Plan van de Vlaamse regering: gemiddeld 18 baanvakken i.p.v. de huidige 12 op de ring in Berchem
Over de werkelijke impact van het BAM-tracé op de Antwerpse ring

Pas vrijgegeven tekeningen van de Vlaamse overheid schetsen een beeld van hoe die Antwerpse ring er zal uitzien

Volledige Antwerpse ring (pas heraangelegd in 2004/5) gaat vanaf 2015 weer op de schop

Overal (vanaf het Kiel tot in Merksem) gaat dit gepaard met forse capaciteitsuitbreiding en ruimtebeslag

Toekomstige situatie in Berchem geldt als type-voorbeeld voor de gehele ring

Dinsdag presentatie in de Horta om 7 uur 30.

www.opstand.net

Paul

nihao
18 juni 2010, 15:29
Plan van de Vlaamse regering: gemiddeld 18 baanvakken i.p.v. de huidige 12 op de ring in Berchem

Antwerp BAMboozled.

spitsbroeder
6 juli 2010, 23:37
In 2009 reden er gemiddeld 17.500 voertuigen per dag door de Liefkenshoektunnel (4 rijvakken).

De Kennedytunnel slikt er 154.000 per dag, met pieken tot zelfs 200.000 (6 rijvakken).

De Waaslandtunnel 33.000 (2 rijvakken).

Als elke rijstrook van de LHT evenveel zou verzetten als een rijstrook van de Kennedy op een gemiddelde dag, dan zou de Liefkenshoek 102.000 voertuigen per dag slikken.

Per rijstrook in de Kennedy rijdt 6 maal meer verkeer dan over een rijstrook in de Liefkenshoek.

Doe toch iets met die tunnel!

www.liefkenshoektolvrij.be

suqar_7loe
6 juli 2010, 23:41
Petitie is getekend.

gehuigert
7 juli 2010, 01:03
Een mooie toepassing van het Keynesiaanse economiemodel zou zijn als we nu een tunnel of brug bouwen.

Beslis ... Tegenstanders zal je altijd vinden, maar dan wordt het Vlaamse niveau besmet met het Belgische status quo. Het is maar wat je verkiest.

Jantje
7 juli 2010, 05:43
In 2009 reden er gemiddeld 17.500 voertuigen per dag door de Liefkenshoektunnel (4 rijvakken).

De Kennedytunnel slikt er 154.000 per dag, met pieken tot zelfs 200.000 (6 rijvakken).

De Waaslandtunnel 33.000 (2 rijvakken).

Als elke rijstrook van de LHT evenveel zou verzetten als een rijstrook van de Kennedy op een gemiddelde dag, dan zou de Liefkenshoek 102.000 voertuigen per dag slikken.

Per rijstrook in de Kennedy rijdt 6 maal meer verkeer dan over een rijstrook in de Liefkenshoek.

Doe toch iets met die tunnel!

www.liefkenshoektolvrij.be

Dat de Liefkes zoek tunnel zo weinig gebrukt wordt, komt door de goede verbindingen en de afstand en tijd die men wint door niet tot aan de kennedy-tunnel te moeten rijden en in de file te moeten staan als men van Gent komt.

Met het bedrag dat reeds is uitgegeven aan de Lange wapper, had men reeds lang de problemen kunnen oplossen en heel de Antwerpse ring kunnen ontlasten.

Micele
7 juli 2010, 09:25
Per rijstrook in de Kennedy rijdt 6 maal meer verkeer dan over een rijstrook in de Liefkenshoek.

Doe toch iets met die tunnel!

www.liefkenshoektolvrij.be
Petitie is getekend.

Desondanks is er een zuidelijke ruime snelwegring of alternatief nodig voor het verkeer O<>W. Logisch zou zijn vanaf knooppunt E313/E34-Ranst.

Dit zou de totaal overbelaste "achilleshiel" verkeerswisselaar A´werpen-Oost ontlasten; vandaar draagt de meeste miserie over het hele verkeerdsysteem rond Antwerpen. (d = is geen tipfout ;-))

Mooi uitgelegd in http://www.ademloos.be/forum-2020

7. De achilleshiel binnen dat geheel is de verkeerswisselaar Antwerpen-Oost, waar de E313/E34 aantakt op de ringweg. Die plek blijkt de cruciale schakel en de meest kwetsbare zone, omdat daar bijna alle grote verkeersstromen (oost-west, noord-zuid, noord-west) op het Antwerpse hoofdwegennet elkaar kruisen.

Deze verkeerswisselaar ‘draagt’ het hele systeem: wanneer het daar fout loopt, loopt het fout op de hele Antwerpse ring en vaak ook tot ver daarbuiten (zie kaart). En het loopt er inderdaad fout, dagelijks zelfs, ’s ochtends en ’s avonds.

Daardoor vormt dit knelpunt de belangrijkste bottleneck in het hele systeem, met cascades van filevorming die dagelijks reiken tot voorbij Zwijndrecht (katalysator Kennedytunnel), Brasschaat (katalysator verkeerswisselaar Antwerpen-Noord) en Wommelgem. Om deze knelpunten en filecascades te vermijden gaan heel wat chauffeurs op zoek naar alternatieve routes op het onderliggend wegennet, waar vervolgens ook congestie ontstaat. Een onvoldoende uitgebouwd dragend netwerk op het lokale niveau werkt die congestie nog verder in de hand.

In de Tactische studie E313 wordt beschreven hoe deze structurele opeenstapeling van files met oorsprong aan Antwerpen-Oost elke dag weer ontstaat. In de ochtendspits is dit het scenario:

Van al het verkeer tussen Wommelgem en Antwerpen-Oost wil de ruime meerderheid (61%) naar ring 1 (richting Gent). De eigenlijke bottleneck situeert zich stroomafwaarts op ring 1 zelf, met name op het wegvak Borgerhout – Berchem. Hier dient het verkeer vanuit het noorden (E19 Breda) richting Brussel te weven met het verkeer uit E313 richting Gent. Bovendien wordt de ring hier bijkomend gevuld door verkeer uit de oprit Borgerhout.

In de avondspits situeren de files gerelateerd aan de E313 zich voornamelijk op de Antwerpse ring zelf, tussen Merksem en Antwerpen-Oost en van op de E17, door de Kennedytunnel, tot aan Antwerpen- Oost. De Tactische Studie beschrijft ook gedetailleerd het patroon achter deze structurele file:

Dit omdat de bottleneck zich helemaal in het begin van de E313 situeert, met name bij de samenkomst van de aansluitingen komende uit het noorden (uit ring 1), uit het zuiden (uit ring 2) en uit de stad (oprit vanuit Singel/Turnhoutse Poort).Hier gaat de E313 over van 2+1+1 rijstroken naar 3 rijstroken. Zowel voor het verkeer vanuit de binnenring als vanuit de buitenring rest hier te weinig afvoercapaciteit wat resulteert in filevorming stroomopwaarts op de R1 in beide rijrichtingen naar het knooppunt Antwerpen- Oost toe. Hierdoor is dit knooppunt veruit het belangrijkste knelpunt voor de avondspits in de hele Antwerpse regio. Het is verantwoordelijk voor bijna driekwart van het totaal aantal voertuigverliesuren op de ring en veroorzaakt hiermee 3 x meer verlies dan de avondfile aan de Kennedytunnel in de richting van Gent.

De prioriteit bij het zoeken naar scenario’s voor een update van het hoofdwegenstelsel in Antwerpen is duidelijk: in eerste instantie moet vooral voor dit zwarte punt een fundamentele oplossing gevonden worden, niet alleen omdat het in het centrum van de stad ligt (stadsontwikkeling, gezondheid), maar ook omdat het al meer dan twintig jaar de hoofdoorzaak is van de congestievorming op en rond de ring (economie).

Deze vergelijkende internationale cijfers van de Vlaamse Ruit tov Randstad en Roergebied spreken boekdelen:

Met zijn 65.000 kilometer wegen heeft Vlaanderen het meest fijnmazige wegennet van Europa. Samen met Nederland heeft België ook het grootste aantal kilometers snelweg per 1000 km2. Voeg daar nog de 3100 kilometer ondergrondse buisleidingstraten aan toe, waardoorheen – zonder ruimtebeslag – jaarlijks meer dan 50 miljoen ton goederen wordt vervoerd door de 15 grootste Belgische (petro)chemische ondernemingen. En toch is er een groot mobiliteitsprobleem, zeker in en rondom de stedelijke gebieden.

Daar zijn vele verklaringen voor. Een belangrijk oorzaak schuilt in het specifieke karakter van onze ruimtelijke ordening. Wie Vlaanderen zegt, zegt versnipperd ruimtegebruik, lintbebouwing, verdunde stedelijkheid. Of met een moderner taalgebruik: nevelstad, diffuse stad. Het Vlaamse wegennet is zo fijnmazig omdat Vlaanderen nauwelijks nog ‘lege’ ruimte heeft: bijna elke vierkante kilometer is met een straat ontsloten en overal wordt gewoond. Vooral binnen de zogenaamde Vlaamse Ruit (Gent/Antwerpen/Leuven/Brussel) lijkt Vlaanderen soms een uitgesmeerde aaneenschakeling van voorsteden en randverkavelingen. Dat gedeconcentreerde woonpatroon genereert heel wat verkeer, want wonen, werken, winkelen of naar school gaan gebeurt vaak telkens op een andere locatie. Het Vlaamse wegennet bestaat dan ook vooral uit lokale wegen en autosnelwegen die als lokale wegen worden gebruikt. Voor een regio die logistieke poort wil zijn (visie Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) is deze vorm van ruimtegebruik problematisch, want het personenverkeer rijdt overal in de weg van het goederenverkeer.

Niet toevallig noteert de Vlaamse Ruit in vergelijking met vergelijkbare regio’s in Duitsland of Nederland het hoogste aantal met de auto afgelegde kilometers per persoon per dag: 23,9 km tegenover 19,4 km in het Rijn-Ruhrgebied en 14,1 km in de Randstad. De Vlaamse Ruit telt ook meer personenauto’s per duizend inwoners (534) dan Rijn-Ruhr (507) of de Randstad (424), en een groter aandeel autogebruik (66%) in het totale aantal verplaatsingen dan beide andere regio’s (60%, 47%).

België heeft inderdaad behoorlijk wat snelwegen, maar wanneer je opnieuw enkel het gebied van de Vlaamse Ruit neemt, blijkt de dichtheid van het lokale hoofdwegennet (uitgedrukt in rijstrookkilometers/1000 km2) significant kleiner (216) dan in Rhein-Ruhr (630) en de Randstad (901). Ook voor de lengte van het hoofdwegennet per 1000 inwoners scoort de Vlaamse Ruit lager (0,04) dan de andere regio’s (allebei 0,12).

Belangrijke oorzaken voor het Antwerpse fileprobleem moeten worden gezocht in de hierboven geschetste combinatie van de ruimtelijke structuur die autoafhankelijkheid bevordert en een relatief tekort aan snelwegcapaciteit in vergelijking met andere West-Europese verstedelijkte regio’s.

Vlaanderen : veel (k*t)wegen, ttz veel beton en ruimte verspild, en dus amper benut als doordacht capaciteitsalternatief.

brother paul
7 juli 2010, 09:58
Neen is neen :: Vlaamse regering geplaagd door Lange Wapper
In oktober 2009 zei 60 % van de Antwerpse bevolking neen tegen de Lange Wapper. Daarop richtte de Vlaamse regering zeven werkgroepen op. Het enige wat die maanden lang deden was… wachten op een uitspraak van de Raad van State.
Joris Van Gorp

In februari sprak de Raad van State zich uit over een klacht tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) van de Lange Wapper. Als de Raad de klacht had aanvaard dan had dit het definitieve einde van de Lange Wapper betekend, maar de Raad wees de klacht af. Grote opluchting bij de voorstanders van de Lange Wapper, zij zagen de weg vrij om de Antwerpenaren alsnog een lichtjes gewijzigde Lange Wapper, een Lange Wapper light, op te dringen. De Lange Wapper light volgt het hele tracé van de variant die bij het referendum van oktober een overweldigend neen kreeg, en wijzigt alleen de omstreden en complexe aansluitingen tussen Lange Wapper en de ring in Deurne en Merksem.

Een nieuw alternatief
Terwijl de Vlaamse regering wachtte op de uitspraak van de Raad van State, nam een groep Antwerpse bedrijfsleiders en academici, verzameld in Forum 2020, het initiatief. Forum 2020 engageerde Manu Claeys en Peter Verhaeghe van de actiegroep stRaten-generaal om de studie uit te voeren. Eind februari bracht Forum 2020 de resultaten van deze studie naar buiten. Een gloednieuw tracé zag het licht.

Het nieuwe tracé leidt al het doorgaand verkeer rond Antwerpen, terwijl dat vandaag letterlijk door Antwerpen stad davert: 200.000 Antwerpenaren wonen op minder dan 1 km van de Antwerpse ring. Als het nieuwe tracé ten westen, noorden en oosten van de stad er komt, kunnen zij eindelijk rustig slapen en verse lucht inademen. Bovendien loopt het nieuwe tracé hoofdzakelijk door industrieterrein en voor het grootste deel door korte tunnels, zodat ook de rand van Antwerpen niet extra belast wordt.

Vlaamse regering zwaar verdeeld
CD&V en N-VA willen dolgraag de werken voor de Lange Wapper light van start zien gaan. Zij staan onder zware druk van de bevriende bedrijfswereld (de betonboeren). De derde regeringspartner, sp.a, zit met een groot probleem. Patrick Janssens was tot een paar maanden voor het referendum nog honderd procent pro Lange Wapper – “walk and don’t look back” – maar draaide toen plots volledig bij. Weer zo’n bocht maken, dat zou geen enkele Antwerpenaar verstaan. Dat betekent voor de sp.a een snelweg naar een electorale nederlaag in Antwerpen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Iets wat noch burgemeester Patrick Janssens noch de hele sp.a zich kan permitteren.

Vlaams minister-president Kris Peeters zegt dat hij voor 31 maart de knoop wil doorhakken. Het nieuwe alternatief tracé van Forum 2020 en de hachelijke positie van zijn sp.a-coalitiepartner maken het hem niet gemakkelijk. Het wordt vermoedelijk kiezen tussen de Lange Wapper light en het ‘bretellentracé’ van Forum 2020. De actiegroep Ademloos wil dan ook de druk op Kris Peeters opdrijven en startte verleden week een affichecampagne “Nee is nee, Kris”. De PVDA steunt deze affichecampagne. De Antwerpse bevolking heeft heel het Lange Wapper-tracé afgekeurd. Nee is nee. Geen Lange Wapper light.

Nog jaren in de file?
Sommige voorstanders van de Lange Wapper light bezweren de inwoners dat ze nog jaren in de file zullen staan, als ze de Lange Wapper afwijzen. “Ondertussen rijdt Antwerpen zich vast”, klinkt het steevast. Louter bangmakerij of een reëel probleem?

Een snelle oplossing voor de files ligt nochtans voor de hand, dat zeggen tal van Antwerpenaren al jaren. Roep via de radio af dat vanaf heden de Liefkenshoektunnel tolvrij is en binnen de tien minuten resulteert dit in een vermindering van het verkeer op de Antwerpse ring. Dat wordt bij elk ongeval op de ring opnieuw bewezen. Dan wordt inderdaad via de radio omgeroepen dat Liefkenshoektunnel tijdelijk tolvrij is en elke keer daalt inderdaad binnen de kortste keren het verkeer op de ring.

Tolheffing
Het Forum 2020 wil een ‘slimme tolheffing’ introduceren op het toekomstige snelwegencomplex rond Antwerpen: “Duidelijke visuele verkeersinformatie langs het hoofdwegennet kan de gebruikers informeren over de minimale kostenroute, waardoor ze via hun portemonnee aangespoord worden om de minst drukke route te gebruiken.” Zo’n slimme tolheffing voor vrachtwagens zien ze bij de PVDA nog wel zitten. Maar niet voor personenwagens. Omdat zo’n tol het draagvlak voor het bretellentracé ondermijnt. En omdat je ook met goede verkeersinformatie en snelheidsbeperkingen op de ring het doorgaand personenverkeer voldoende uit de stad kunt weghouden.

Het Forum 2020 meent ook dat tol “fiscale inkomsten genereert. Die kunnen aangewend worden voor (…) de bekostiging van de infrastructuur.” Hiermee zitten we weer midden in een publiek-private samenwerking, met alle nadelen die eraan verbonden zijn: duurder, meer veiligheidsproblemen, verbod op alternatieve infrastructuurwerken die de tolinkomsten van het bretellentracé in gevaar brengen… De PVDA pleit voor het schrappen van elke publiek-private samenwerking én elke tolheffing op de nieuwe Antwerpse infrastructuur.

Rekeningrijden voor vrachtwagens over het hele Belgisch grondgebied kan jaarlijks ruim 800 miljoen euro opbrengen. Met deze inkomsten kan de overheid alle nieuwe investeringen financieren over het hele autowegennet. Met dit rekeningrijden kan men ook verkeersstromen sturen. Men heeft geen specifieke tolheffing nodig in Antwerpen en zeker niet voor personenwagens.

Om al deze reden zal de PVDA de volgende weken haar campagne voor een tolvrije Liefkenshoektunnel opvoeren.Liefkenshoektunnel tolvrij

Teken de petitie voor het onmiddellijk tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel. Voor een onmiddellijke verbetering van de mobiliteit in en om Antwerpen.

Schaf de tol af in de Liefkenshoektunnel. Op dit ogenblik rijden er dagelijks 20.000 voertuigen door de Liefkenshoektunnel. De tunnel zou dagelijks 80.000 tot 90.000 voertuigen aan kunnen. Door de Kennedytunnel rijden er dagelijks 140.000 voertuigen. Wanneer we dagelijks 50.000 * 70.000 voertuigen kunnen afleiden van de Kennedytunnel naar de Liefkenshoektunnel dan zouden er onmiddellijk minder files op de ring zijn. Om dit te realiseren volstaat het gewoon de tol aan de Liefkenshoektunnel af te schaffen.

Teken de petitie op www.liefkenshoektunneltolvrij.be (www.liefkenshoektunneltolvrij.be)


en moest je nu eens die liefkenshoek verbinden met de E17 ipv die ommetoer van 30 km ??
je voert een slimme kilometerheffing in. Dus elke auto moet een RFID chip hebben en als je door de tunnel rijd zonder chip wordt je onderschept en krijg je een boete

Dus je koopt eenmalig een RFID chip, je koppelt die aan uw VISA kaart en klaar is kees. En waarom niet je gebruikt hetzelfde systeem als Telepeage van frankrijk.

Micele
7 juli 2010, 10:12
en moest je nu eens die liefkenshoek verbinden met de E17 ipv die ommetoer van 30 km ??

Lees dit eens, Paul

http://www.ademloos.be/nieuws/algemeen/de-weg-naar-de-liefkenshoektunnel-aub

Waarom de directe verbinding naar de Liefkenshoektunnel er nooit kwam en het tolgeld niet meteen kan worden afgeschaft

...

http://nl.wikipedia.org/wiki/R2_(Belgi%C3%AB)
http://www.wegen-routes.be/doss/R2n.html

http://img303.imageshack.us/img303/3672/verlenging20ring20220antwerpen.gif

En een discussie over het verbinden van de E17 met de R2:
http://www.wegenforum.nl/viewtopic.php?f=217&t=12439

R2 heeft een te lage capaciteit bij doortrekking tot E17
Door Caesar op Wo 25 Feb 2009, 11:57

“Waarom geen verbinding tussen E17 en Liefkenshoektunnel als alternatief voor de Oosterweelverbinding?”
Dat was een van de meest gestelde vragen op de eerste editie van BAM Publiek.
Ir. Patrick Debaere (senior projectleider Oosterweelverbinding) beantwoordde de vraag:

“Het antwoord op deze vraag werd eigenlijk al gegeven in de jaren 90. Binnen
het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werd er toen gestart met studies met verkeersmodellen. Via zo’n studie woog men het effect af van wat we vandaag kennen als de Oosterweelverbinding tegen dat van een verbinding tussen de E17 en de Liefkenshoektunnel.” ..... ]

Scherven A. Mok
7 juli 2010, 15:16
getekend

nihao
7 juli 2010, 15:33
Een mooie toepassing van het Keynesiaanse economiemodel zou zijn als we nu een tunnel of brug bouwen.

Tiens, en waar schrijft Keynes juist dat het er helemaal niet toe doet of die 'investering' rendeert of niet ?

nihao
7 juli 2010, 15:35
Ir. Patrick Debaere (senior projectleider Oosterweelverbinding) beantwoordde de vraag:

Van een betrouwbare bron gesproken !

gehuigert
7 juli 2010, 22:06
Tiens, en waar schrijft Keynes juist dat het er helemaal niet toe doet of die 'investering' rendeert of niet ?

Een betere infrastructuur rendeert. Elke dag uren file is hetgeen wat de economie blokkeert.

Micele
7 juli 2010, 22:30
Van een betrouwbare bron gesproken !

Dat viel me ook als eerste op, jij leest het tenminste. :-)

nihao
12 juli 2010, 10:42
Ondertussen toont de studie naar het stemgedrag op het referendum de oubolligheid van het Oosterweelconcept aan :

"Alleen in de categorie zestigplussers vond de 'ja'-stem een meerderheid (54,1%)."

spitsbroeder
23 juni 2011, 13:36
Liefkenshoek Tolvrij en W-eb zullen op 10 juli 2011 om 11u elk een bloemenkrans neerleggen in de berm van de Liefkenshoektunnel ter hoogte van de tolhuisjes.

Beide actiegroepen zullen hierbij de tunnel herdenken voor haar 20 jaar ondergewaardeerde diensten en hun steun betuigen voor een mooiere toekomst. Een toekomst die weggebruikers de kans zal bieden om haar efficiënter te benutten, tot eer en glorie van werkgelegenheid en economische welvaart. Uw steun aan de Liefkenshoektunnel stellen wij bijzonder op prijs en rekenen op uw talrijke aanwezigheid. Leg samen met ons bloemen neer en steun de Liefkenshoektunnel in haar bestaan. Deze symbolische actie op haar 20ste verjaardag mag niet onopvallend voorbij gaan. Een klein gebaar door haar gebruikers maar een groot gebaar voor het volledige mobiliteitsprobleem rond Antwerpen en in het Waasland.
De Lege Tunnel, dankt u bij voorbaat.

U KOMT TOCH OOK?