PDA

View Full Version : België failliet: het is eraan te zien.


omaplop
25 maart 2010, 13:07
Gisteren reed ik van Antwerpen naar Namen; Ik merkte niet alleen op dat de wegen in een erbarmelijke staat zijn, dat ondervindt iedereen, maar wat me sterk opviel was, dat heel veel lampen niet brandden.

Dat was vooal het geval op de Antwerpse A12 richting haven en in de streek rond Brussel.

Iedere paal heeft aan beide zijden twee lampen, dus 4 per paal. Kunnen ze er dan niet voor zorgen dat aan iedere paal EEN lamp brandt, aan de ene paal bv naar de linkerkant en de volgende EEN aan de rechterkant??

Aldus doen ze besparingen . Anders zouden ze beter ineens die palen weghalen, want bij ongevallen zijn ze een bijkomende risicofactor en bovendien moeten ze onderhouden worden!!


Als je zo ziet dat er soms 20-25 achter elkaar niet branden, is dit een armoedig gedoe!!

Bovendien zijn er die echt wel voor de veiligheid nodig zijn , maar niet functioneren, zoals in de bocht naar de haven afrit Ekeren!!

Heeft men geen geld meer om lampen te kopen,dan kunnen ze toch nog altijd de goede lampen verdelen!!

Wimpeus
25 maart 2010, 13:13
Heeft men geen geld meer om lampen te kopen,dan kunnen ze toch nog altijd de goede lampen verdelen!!

Het is misschien zo erg gesteld dat men zelfs geen geld meer heeft om mensen in te zetten om tot die verdeling over te gaan.
Het zou mij zelfs niet verwonderen, moest dit werk worden uitbesteed aan een privé-firma (al dan niet met nauwe banden met de plaatselijk bevoegde politicus).

nihao
25 maart 2010, 13:17
Misschien is het ook iets anders.
Als ik me niet vergis is er een zuiniger regime in de wegverlichting ingevoerd waarbij de lichten enkel aan de knooppunten nog branden.

(Overigens : zoals men dat in alle weldenkende Europsese landen altijd al gedaan heeft...)

En daarnaast zijn er ook nog de morons die dit een leuk doelwit vinden om met een luchtdrukpistool naar te schieten...

omaplop
25 maart 2010, 16:53
Misschien is het ook iets anders.
Als ik me niet vergis is er een zuiniger regime in de wegverlichting ingevoerd waarbij de lichten enkel aan de knooppunten nog branden.

(Overigens : zoals men dat in alle weldenkende Europsese landen altijd al gedaan heeft...)

En daarnaast zijn er ook nog de morons die dit een leuk doelwit vinden om met een luchtdrukpistool naar te schieten...

Vind ik niet zo een slecht idee, maar dan moeten de lampen aan die gevaarlijke punten WEL branden en dit is niet het geval.

Trouwens hier in de Ardennen zijn er weinig straten verlicht, maar dan staan er ook geen palen en kunnen de mensen zich aanpassen;
Als een stuk verlicht is, dan weer enkele tientallen meter niet, dan weer enkele meters wel, is dit veel moeilijker.

Dus ik zou het wel een goed idee vinden als ze enkel de gevaarlijke punten
( op- en afritten) verlichten, maar dan ook consequent zijn en de rest volledig duister laten.
Dan moeten ze wel die gevaarlijke punten in orde houden en zorgen dat die effectief verlicht zijn.

Wat je laatste punt betreft: ik meen dat de lampen op de snelwegen zo hoog hangen dat het moeilijk is om ze al rijdend stuk te schieten.

fox
25 maart 2010, 17:22
Tussen 0:00 en 06:00 smorgens zijn alle lichten op de autostrade uit behalve op en afritten en dat is al een hele tijd zo.

Dronkoers
26 maart 2010, 00:28
van mij part mag die straatverlichting allemaal weg

Herr Flick
26 maart 2010, 08:43
Gisteren reed ik van Antwerpen naar Namen; Ik merkte niet alleen op dat de wegen in een erbarmelijke staat zijn, dat ondervindt iedereen, maar wat me sterk opviel was, dat heel veel lampen niet brandden.

Dat was vooal het geval op de Antwerpse A12 richting haven en in de streek rond Brussel.

Iedere paal heeft aan beide zijden twee lampen, dus 4 per paal. Kunnen ze er dan niet voor zorgen dat aan iedere paal EEN lamp brandt, aan de ene paal bv naar de linkerkant en de volgende EEN aan de rechterkant??

Aldus doen ze besparingen . Anders zouden ze beter ineens die palen weghalen, want bij ongevallen zijn ze een bijkomende risicofactor en bovendien moeten ze onderhouden worden!!


Als je zo ziet dat er soms 20-25 achter elkaar niet branden, is dit een armoedig gedoe!!

Bovendien zijn er die echt wel voor de veiligheid nodig zijn , maar niet functioneren, zoals in de bocht naar de haven afrit Ekeren!!

Heeft men geen geld meer om lampen te kopen,dan kunnen ze toch nog altijd de goede lampen verdelen!!

Haal al die palen weg, die zijn voor niks nodig, over heel europa is er geen kat die zijn wegen verlicht, (een auto heeft toch koplampen niet ? ) alleen in belziek doen ze dat wel...

hurricane
26 maart 2010, 09:53
Dat komt allemaal in orde.
Vermits ik gisteren geflitst ben, en een snelheidsovertreding erger wordt gestraft dan een moord, gaan ze met dat geld nieuwe lampen kunnen kopen.
Als eerst de mobilhomes van de flikken afbetaald zijn eh ;-)

hurricane
26 maart 2010, 09:55
Haal al die palen weg, die zijn voor niks nodig, over heel europa is er geen kat die zijn wegen verlicht, (een auto heeft toch koplampen niet ? ) alleen in belziek doen ze dat wel...

Ik geef u overschot van gelijk.

Micele
26 maart 2010, 11:18
Haal al die palen weg, die zijn voor niks nodig, over heel europa is er geen kat die zijn wegen verlicht, (een auto heeft toch koplampen niet ? ) alleen in belziek doen ze dat wel...

Idd, en ook alleen de Belziek plant nog steeds nieuwe jonge bomen (onbeschermd) naast de wegrand of op de middenberm, ook duidelijk buiten de bebouwde kom, dus op 70-90-120 kmh-wegen.

EuroNCAP testen hebben met de "pole-test" aangetoond dat een zijdelingse inslag aan amper 29 kmh dikwijls dodelijk kan zijn, ondanks airbags en gordel..
(testen en video´s te vinden op www en youtube)
hier:
http://www.euroncap.com/Content-Web-Page/90769bbc-bb74-4129-a046-e586550c3ece/pole-side-impact.aspx

Even nu "statistisch*" betrouwbare cijfers van 2001, via een teloorgegane organisatie Comité Verkeersveiligheid verkregen (toen http://www.cvv.be ) uit eerste hand.
(*zulke ongevalgevolg-statistieken zijn blijkbaar van het internet geband)

http://www.christophoros.be/nl/forum/index.php/topic,1356.msg12290.html#msg12290
Ongevalgevolgen:
op palen : <----> op bomen:
127 doden <---> 201 doden
473 zwgwd <---> 629 zwaargewonden
Totaal:
328 verkeersdoden en 1102 zwaargewonden "zeer sterk ongevalverzwarend" "op bomen en palen"

Deze cijfers tesamen maakt ca. 1/4 van de totale slachtoffers op de wegen in gans Be uit.
Bij een doordachte veilige wegrandinfra kan men hier veel leed besparen, toch 50% of 164 doden + 551 zwaargewonden minder.

bron voor de palen, uit eerste hand
http://www.christophoros.be/nl/forum/index.php/topic,1287.msg11810.html#msg11810
Inderdaad, Michel. Heb even opzoeking gedaan. Toen zijn de gegevens ons toegekomen op 11 augustus 2005 om 15.26 uur waarop wij de gegevens kenbaar maakten. Betrof aanrijdingen tegen verlichtingspalen op autosnelwegen, PR.wegen, niet genummerde wegen in 2001 :
Totaal aantal aanrijdingen : 1.442
Doden : 127
Zwaar gewonden : 473
Aantal licht gewonden : 1.368
+ ______
Totaal aantal slachtoffers 1.968

Dit naar aanleiding inzake onze mening over onoordeelkundige plaatsingen van verlichtingspalen en onze voorstellen tot kreukelpalen.

Studie bvb enkel enkelvoudige ongevallen, Nederland:
http://www.rijkswaterstaat.nl/dvs/Images/eindrapport%20enkelvoudige%20ongevallen%20MVSE%202 0080099_tcm178-205251.pdf

p. 16
4.2 De lokale situatie als primaire factor
Kenmerken van de weg en onveilige wegen

Er zijn wegen, vooral regionale hoofdwegen, die bekend staan om hun langdurige onveiligheid. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV, 2005) heeft 7 van die wegen voor nader onderzoek geselecteerd. Op die 7 wegen waren gemiddeld 23 doden per jaar en 254 gewonden.
Het risico ter plaatse was bijna vier keer zo hoog als het gemiddelde risico voor autowegen. In Noord Brabant zijn eenzijdige verkeersongevallen geanalyseerd voor de periode 1995-2002 (Haskoning, 2001). Ook hieruit kwam naar voren dat er wegen zijn waarop in de beschouwde periode relatief veel meer eenzijdige ongevallen plaatsvonden dan op andere vergelijkbare wegen. Deze wegen en wegtrajecten zijn benoemd en nader bekeken. Soms ontbrak verlichting, op sommige trajecten was bij een ongeval het percentage alcoholgebruik hoger. In de eerder genoemde studie van Haworth et al (1997) is gevonden dat op 3/4 van locaties bomen of palen stonden.

Bermongevallen
Enkelvoudige ongevallen worden soms getypeerd als ‘bermongevallen’. Vaak eindigt het slachtoffer na een ongeval in de berm. De inrichting van de berm is dan ook een belangrijke factor in de afloop van enkelvoudige ongevallen. Een vergevingsgezinde berm heeft een obstakelvrije zone (met alleen botsveilige objecten) en is voldoende draagkrachtig. Staan er toch obstakels in de berm dan moeten deze worden afgeschermd (SWOV, 2007).
De SWOV heeft in 2001 berekend dat met maatregelen op het gebied van bermbeveiliging op jaarbasis enkele tientallen doden kunnen worden bespaard op 80 km/uur-wegen. Schoon (2003) geeft aan dat, wanneer alle wegbeheerders voldoende budget voor bermverharding vinden, na zo’n 15 jaar een jaarlijkse besparing van ruim 30 doden is te realiseren.
In Nederland dan, enkel al bij enkelvoudige ongevallen...
Wat zou dat in "plant-bomen/palen-land" Be niet zijn bij alle ongevallen ?
(ook veel ongebruikte betonpalen laten ze staan)

nihao
26 maart 2010, 13:11
Ik heb het al eerder gezegd : bomen en palen zouden een fluohesje moeten dragen als ze zich in het verkeer begeven !

Micele
26 maart 2010, 21:03
Ik heb het al eerder gezegd : bomen en palen zouden een fluohesje moeten dragen als ze zich in het verkeer begeven !
Als ze er niet staan, ook dat nog eens uitgespaard. ;-)

Be gaat nog rijk worden:
geen onnodige bomen aanplanten, geen onnodige palen zetten, geen (onveilige) verlichting onderhouden enz...

Alboreto
26 maart 2010, 22:08
Ik heb het al eerder gezegd : bomen en palen zouden een fluohesje moeten dragen als ze zich in het verkeer begeven !

Vooral bij het oversteken ;)

solidarnosc
27 maart 2010, 00:02
Haal al die palen weg, die zijn voor niks nodig, over heel europa is er geen kat die zijn wegen verlicht, (een auto heeft toch koplampen niet ? ) alleen in belziek doen ze dat wel...

Naah. Ik vermoed dat één of andere paalboer goede maatjes was met één of andere minister van verkeer in der tijd. Nu het officiëel argument was dacht ik dat de afstand tussen de op-afritten zodanig klein is in België dat men maar overal lichten heeft geplaatst. En goed er is ook een pak meer verkeer dan op veel buitenlandse snelwegen.

Nu persoonlijk vind ik in het begin het wel altijd wat verschieten om op onverlichte autowegen te rijden in het buitenland. In België is men het niet gewend om in het donker te rijden.