PDA

View Full Version : een mooie tekst over lasten op energie


brother paul
26 maart 2010, 13:40
Ale
ik heb een mooie tekst geschreven over lasten op energie.

http://www.stasegem.be/duiding/LastenGEBE.pdf
'tis 15 bladzijden, dus ik verwacht hier niet alaminute 20blazijden kommentaar, maar kom, de pientere kerels onder jullie kunnen toch wel de passages uithalen die ze niet begrijpen, of verkeerd vinden

Eigenzinnig
26 maart 2010, 17:31
'tis 15 bladzijden
..met alle respect maar t'is vrijdag..
:-)

PeterCC
27 maart 2010, 20:53
Ale
ik heb een mooie tekst geschreven over lasten op energie.

http://www.stasegem.be/duiding/LastenGEBE.pdf
'tis 15 bladzijden, dus ik verwacht hier niet alaminute 20blazijden kommentaar, maar kom, de pientere kerels onder jullie kunnen toch wel de passages uithalen die ze niet begrijpen, of verkeerd vinden

Ik zou je willen aanraden om jouw tekst toch nog wat bij te werken. Enkele voorbeelden, vooraan te beginnen:

"belasting model" vervangen door "belastingsmodel".

"met zich meebrengt" vervangen door "met zich meebrengen" (want je hebt het over de lasten)

", subsidieert de" vervangen door "leiden tot"

"perse maximale prijs/kwaliteit" vervangen door "de beste prijs-kwaliteitsverhouding"

"ons hoge loonlast , is een" vervangen door "onze hoge loonlasten vormen een"

"en katalysator" vervangen door "en een katalysator"

(Algemeen moet je duchtig snoeien in de komma's want er staan er veel en veel te veel.)

"inkomsten van Duitsland bestudeert,zie je dat zij 7% van hun inkomsten halen uit" je refereert naar Duitsland wat een land is en dus onzijdig enkelvoud waardoor je beter schrijft "inkomsten van Duitsland bestudeert zie je dat het land 7% van zijn inkomsten haalt uit"

"en 40% door lasten op arbeid" vervangen door "en 40% uit lasten op arbeid"

de grafiek in de vergelijking tussen D en B is interessant maar ik kan niet zien wat D is en wat B

"Feitelijk gezien de consument de drijvende kracht is
achter de economie, is het precies die consument
die moet bereid zijn om lasten te betalen op zijn
consumptie van goederen en energie, veel meer dan
feitelijk de bedrijven moeten versmacht worden
naar export geredeneerd in lasten op hun productie
van diezelfde goederen." dat is feitelijk onbegrijpbaar

brother paul
27 maart 2010, 21:19
Voila ik wist het dat ik geen goeie schrijver ben.

PeterCC
27 maart 2010, 23:08
Voila ik wist het dat ik geen goeie schrijver ben.
Wat is een goeie schrijver?
Die dingen die ik jou suggereerde gaan louter over de vorm, niet over de inhoud.

Nu over de structuur van de tekst: die moet de aandacht van de lezer proberen te trekken.
Ik ben een diagonale lezer, een beroepsmisvorming.
Na diagonale lezing is mij niet duidelijk geworden wat jouw betoog of analyse nu in essentie is.
Daar moet je wat aan doen.
Je kan vooraan een samenvatting toevoegen waarin je jouw analyse / betoog samenvat.
In die samenvatting haal je die cruciale zinnen uit de tekst die de logica in jouw artikel vatten en je zet die na elkaar.

brother paul
28 maart 2010, 08:46
Wat is een goeie schrijver?
Die dingen die ik jou suggereerde gaan louter over de vorm, niet over de inhoud.

Nu over de structuur van de tekst: die moet de aandacht van de lezer proberen te trekken.
Ik ben een diagonale lezer, een beroepsmisvorming.
Na diagonale lezing is mij niet duidelijk geworden wat jouw betoog of analyse nu in essentie is.
Daar moet je wat aan doen.
Je kan vooraan een samenvatting toevoegen waarin je jouw analyse / betoog samenvat.
In die samenvatting haal je die cruciale zinnen uit de tekst die de logica in jouw artikel vatten en je zet die na elkaar.

de samenvatting staat achteraan

Samengevat:
De verschuiving van lasten op arbeid naar lasten op CO2 is mogelijk, en moet onze economie in de goeie richting duwen, zodat diverse globale verschuivingen van lasten en vervuiling kunnen gecorrigeerd
worden.
Nu iemand die verder het Duitse belastingsmodel gaat bestuderen, zal zien dat zij ook een verschuiving in grondlasten voorzien hebben. Duitsland heeft ook een traditie om 'extreem te knutselen' aan zijn belastingstelsel, en zit niet zo verziekt en verkrampt als België vast te houden en allerlei verouderde stelsels.
Want feitelijk na de generatie van mei '68, zijn er geen grote (r)evoluties meer geweest in ons Belgenland. In elk geval, is in het post 2K tijdperk, het bekrompen conservatief vasthouden aan ons sociaal experiment met al zijn uitwassen, de correcties in de taboesfeer te houden ,zeker de verkeerde reflex. We hebben inderdaad 'the change' nodig.

brother paul
28 maart 2010, 10:09
IK heb het veranderd
http://www.stasegem.be/duiding/LastenGEBE.pdf

al ietske beter, nog werken op die comma's, nog meer geel gebruiken
van die zwevende samenvattingskes die je de tekst leesbaarder doen maken

Henri1
30 maart 2010, 14:14
de samenvatting staat achteraan

Samengevat:
De verschuiving van lasten op arbeid naar lasten op CO2 is mogelijk,

En waar gaat de Overheid zijn broodnodige centen halen als iedereen nog quasi "0" CO2 uitstoot heeft ?

fox
30 maart 2010, 15:13
En waar gaat de Overheid zijn broodnodige centen halen als iedereen nog quasi "0" CO2 uitstoot heeft ?


In Vlaanderen zeker? Wingewesten zijn er toch om uitgebuit te worden?

brother paul
30 maart 2010, 15:17
En waar gaat de Overheid zijn broodnodige centen halen als iedereen nog quasi "0" CO2 uitstoot heeft ?

1° Er zal altijd energie nodig zijn. Dus naar nul kun je vergeten, halveren of tot 1/4 zal wel te doen zijn. Maar er zal altijd wel iets fossiels gebruikt worden.

Dus stel dat je 100% belast ipv 21% btw nu, dan kom je uit bij een halvering van een verbruik:

1OO x 0.21 = 21
100 / 2 *1 = 50

Stel dat je 200% belast en het valt op 1/4

100/4 *2 = 50


Dus je hebt nog altijd het dubbele.

2° Nu betalen we op de meeste vormen van energie verbruik 'slechts' 20% taksen, en op autorijden bvb 200% Dus daar verandert het nogmaals het beeld, je doet de mensen ook meer betalen op het dieselrijden.

3° aangezien onze chinese hofleverancier zo geweldig veel steenkolen verbrandt, zal de goederen die CO2 intenstief geproduceerd worden aldaar wel die last betalen.

4° Gezien de tewerkstelling zal aanzwengelen zal er budgettair overschot ontstaan.

5° Je moet natuurlijk bijsturen volgens dat de dingen evolueren. De overheid doet dat nu ook. Het zou wel kunnen zijn dat je eindigt met bvb 50% minder verbruik, en bvb 20% minder belastingen. Maar het kan ook eindigen met 40% minder verbruik en 25% minder belastingen.

Piero
31 maart 2010, 16:14
Een mooi initiatief. Ik heb nu geen tijd het helemaal te lezen maar alvast:
Voeg paginanummers toe.
In Nederland kent men geen mazout.
In je berekening co2 winst bij windmolens voor elektriciteit mis ik de verhouding tussen het eindverbruik van elektriciteit en van andere energiebronnen.

Henri1
31 maart 2010, 20:24
In Vlaanderen zeker? Wingewesten zijn er toch om uitgebuit te worden?

Vandaar mijn vraag.

Een voorbeeld :
Eerst kreeg je van het Vlaams Gewest een premie als je regenwater ging opvangen in een regenwaterput.
Heden ten dage wordt je erop belast via de oppervlaktewater vervuiling belasting.

brother paul
31 maart 2010, 21:51
Een mooi initiatief. Ik heb nu geen tijd het helemaal te lezen maar alvast:
Voeg paginanummers toe.
In Nederland kent men geen mazout.
In je berekening co2 winst bij windmolens voor elektriciteit mis ik de verhouding tussen het eindverbruik van elektriciteit en van andere energiebronnen.

piero
ik snap uw opmerking niet ?

je belast CO2 bvb van fossiele grondstoffen, dus windmolens zijn onbelast.
als de winmolen een kerncentrale en biogascentrale als backup heeft, komt de CO2 taks op 0 uit .
Vanaf er één electriciteit produceert met aardgas, moet die CO2 betalen. Dus die gaat dat maar doen als de prijs voor electriciteit duurder=meerwaard is dan wat de andere bronnen kunnen opbrengen.

Micele
31 maart 2010, 22:13
piero
je belast CO2 bvb van fossiele grondstoffen

Interessant idee:
Bij de verbranding van 1 liter Diesel komt 13% meer CO2 vrij als bij 1 liter benzine.

Dan zou men bvb (via de accijns) de diesel 13% duurder maken als de benzine (voor personenwagens aan de pomp)...

Piero
1 april 2010, 00:42
piero
ik snap uw opmerking niet ?

je belast CO2 bvb van fossiele grondstoffen, dus windmolens zijn onbelast.
als de winmolen een kerncentrale en biogascentrale als backup heeft, komt de CO2 taks op 0 uit .
Vanaf er één electriciteit produceert met aardgas, moet die CO2 betalen. Dus die gaat dat maar doen als de prijs voor electriciteit duurder=meerwaard is dan wat de andere bronnen kunnen opbrengen.

Je schrijft:
1. [Gas verbruik 183 000 Gigawatth (gebruik afkorting GWh)
Olieverbruik 389 674 Gigawatth
Electriciteitsverbruik 83 000 Gigawatth]

Zijn deze cijfers gemeten bij de verbruiker of bij de producent.
Is het bij de verbruiker dan kost E productie nog extra G, O of K(ernenergie).
Als je E importeert is de productie variabel en kan je het niet goed belasten in jouw systeem.

2. [Om de eenvoudige reden dat je bvb 200-300watth energie in de vorm van gas, olie of nucleair nodig hebt om 100watth electriciteit te produceren bij een conversieefficientie van 30-50%. Iemand die redeneert op de verhouding van de Gigawatth elektriciteit versus het olieverbruik, snapt ook hoe belachelijk het idee is dat we met windenergie onze economie CO2 vrij gaan makenzelfs al maken we al onze elektriciteit met windenergie, dan nog hebben we geen 10% van ons energieprobleem opgelost.]

Dit is zeer onnauwkeurig en deels onjuist. Bij elke energiebron voor de productie van E hoort een verbruik per geproduceerd kWh. Daarbij komt transportverlies van E door weerstand in de kabels.

De vraag of je met windenergie CO2 vrij kan werken is hier niet relevant voor je casus. Maar hier ging mijn vorige post deels over, namelijk die 10% die je noemt. Die kan ik niet uit je verhaal afleiden. Maar beter schrap je dit punt.

Verder is energie (je titel) niet gelijk aan CO2. Je verbrandt koolwaterstoffen tot H2O + CO2.

Alles bij elkaar genomen zou ik dit stuk zo niet schrijven. Het duizelt mij als ik dat allemaal lees. Je noteert te veel zaken die niet nodig zijn voor de berekening van de belasting op arbeid en het equivalent ervan in de vorm van belasting op energie (of CO2?). De verkenning van de implicaties van energiegebruik / CO2 productie zou in een bijlage kunnen. Het gaat om een belastingvoorstel. Dit is iets voor specialisten op energiegebied + belastingen, ik mis een duidelijke wiskundige opbouw en samenhang.

Dan vraag ik mij af of mogelijke variaties in de brandstofprijzen (import van brandstoffen) tot ongewenste fluctuaties van de belastingopbrengsten zullen leiden. De overheid verlangt een eenvoudig en stabiel systeem van belastingheffing.

brother paul
1 april 2010, 11:40
Je schrijft:
1. [Gas verbruik 183 000 Gigawatth (gebruik afkorting GWh)
Olieverbruik 389 674 Gigawatth
Electriciteitsverbruik 83 000 Gigawatth]

Zijn deze cijfers gemeten bij de verbruiker of bij de producent.
Is het bij de verbruiker dan kost E productie nog extra G, O of K(ernenergie).
Als je E importeert is de productie variabel en kan je het niet goed belasten in jouw systeem.
de bron staat erbij, dat is een conversie van m3 bvb naar gigawatth zodat alles in dezelfde eenheid staat. Ik denk dat die cijfers voortgaan op ons nationaal statistiek instituut, en met de nodige achterstand verzameld zijn. Dus ik ga niet beweren dat ze op 10% na nauwkeurig zijn, ze geven wel een grootte orde weer, en dat is goed.
Volgens mij zijn dat de cijfers van import - export. Dus af producent.

Electriciteit zal volgens mij dubbele boekhouding geven, want als Electriciteit 50% efficient met gas gemaakt wordt, heb je het dubbele verbruik, maar zit dat in het gascijfer.

Uiteraard Electriciteit van frankrijk is CO2 vrij, electriciteit van Duitsland is dubbel dik CO2 taks te heffen als die komen van bruinkoolcentrales. Dus je moet een bron hebben, en de meest conservatieve schatting maken. Dus als je geenduidelijke bron hebt, veronderstel je het slechtste dus steenkolen.
2. [Om de eenvoudige reden dat je bvb 200-300watth energie in de vorm van gas, olie of nucleair nodig hebt om 100watth electriciteit te produceren bij een conversieefficientie van 30-50%. Iemand die redeneert op de verhouding van de Gigawatth elektriciteit versus het olieverbruik, snapt ook hoe belachelijk het idee is dat we met windenergie onze economie CO2 vrij gaan makenzelfs al maken we al onze elektriciteit met windenergie, dan nog hebben we geen 10% van ons energieprobleem opgelost.]als je 4 keer meer energie in aardolie nodig hebt en 2 keer meer energie in aardgas nodig hebt dan electriciteit, dan is het toch belachelijk te spreken over windmolens die 100% van onze electriciteit gaan maken, en daarbij te moeten toegeven dat je niet 10% van ons energieprobleem oplost ??

het is zelfs des te belacherijker als je weet dat je altijd een backup gaat nodig hebben en niet eens 30% van de tijd die windmolens gaat kunnen energie doen produceren, of uw winst zal dus gewoon 30% zijn en 70% zal nog altijd fossiel zijn.

Dus in het beste geval als je 100% van onze capaciteit in windmolens neerplant, ga je eindigen met 3% minder energieverbruik...


Dit is zeer onnauwkeurig en deels onjuist. Bij elke energiebron voor de productie van E hoort een verbruik per geproduceerd kWh. Daarbij komt transportverlies van E door weerstand in de kabels.

De vraag of je met windenergie CO2 vrij kan werken is hier niet relevant voor je casus. Maar hier ging mijn vorige post deels over, namelijk die 10% die je noemt. Die kan ik niet uit je verhaal afleiden. Maar beter schrap je dit punt.

Verder is energie (je titel) niet gelijk aan CO2. Je verbrandt koolwaterstoffen tot H2O + CO2.

Alles bij elkaar genomen zou ik dit stuk zo niet schrijven. Het duizelt mij als ik dat allemaal lees. Je noteert te veel zaken die niet nodig zijn voor de berekening van de belasting op arbeid en het equivalent ervan in de vorm van belasting op energie (of CO2?). De verkenning van de implicaties van energiegebruik / CO2 productie zou in een bijlage kunnen. Het gaat om een belastingvoorstel. Dit is iets voor specialisten op energiegebied + belastingen, ik mis een duidelijke wiskundige opbouw en samenhang.
je hebt gelijk... maar enfin dat is ook maar versie 1 van de tekst daarom dat ik wil discuteren erover, dus duidelijker maken, ik denk vooral aan begeleidende grafieken die zoiets duidelijk moeten maken.
Dan vraag ik mij af of mogelijke variaties in de brandstofprijzen (import van brandstoffen) tot ongewenste fluctuaties van de belastingopbrengsten zullen leiden. De overheid verlangt een eenvoudig en stabiel systeem van belastingheffing.
Tuurlijk, een verdubbeling van brandstofprijzen zou dus de inkomsten verdubbelen, en de kostprijs verdubbelen , dat kan de bedoeling niet zijn. Daar had ik nog niet aan gedacht. Een voortschrijdend 3jaar per dag gerekend gemiddelde bvb moet daar alle seizoenseffecten en de grote trend inbouwen.
[QUOTE]

roger verhiest
1 april 2010, 15:26
Hetmet elkaar verbinden van energie/milieuproblemen, sociale rechtvaardigheid en armoedebestrijding en de staatsinkomsten tot een coherent verdedigbaat geheel is een
ingewikkelde zaak. Vooraf zou men eigenlijk moeten bepalen hoe men een interstatelijke concurrentie kan beperken (uitschakelen?) , hoe men corncurrernde systemen kan verzoenen en wat in feite de totale energiekosten zijn. Met halveringstijden die tot in de duizenden jaren gaan lijkt me bv. de kost van kernenergie redelijk moeilijk te becijferen. Ook de afvalstoffen van diverse hernieuwbare energiebronnen schijnen me mogelijk problematisch. We hebben met zijn allen een geweldige roofbouw gepleegd om aan goedkope energie te geraken : ooit moet er wel een prijs betaald worden.

Piero
1 april 2010, 17:20
We hebben met zijn allen een geweldige roofbouw gepleegd om aan goedkope energie te geraken : ooit moet er wel een prijs betaald worden.

? roofbouw voor energie ? - ik dacht mijnbouw.
Ik verwacht veel van snelgroeiende planten in water als nieuwe biobrandstoffen. Het afvalwater van de steden is buitengewoon rijk aan fosfaten.