PDA

View Full Version : Gemeenschappelijk onderwijsbeleid Nederland en Vlaanderen


De Vliegende Hollander
6 juli 2002, 13:32
In het kader van de eenwording van Europa raakt het Nederlandstalig onderwijs steeds meer in de verdrukking. Ik vind het dan ook hoog tijd worden om een gemeenschappelijk onderwijsbeleid te gaan voeren tussen Nederland, Vlaanderen en de Nederlandse Antillen.

Uiteraard is er al een beperkt samenwerkingsverband tussen Vlaanderen en Nederland op het gebied van onderwijs, maar toch schiet deze regeling vaak tekort. Om als Nederlandse student in Vlaanderen te aan studeren moet je eerst door een gigantische papierenwinkel worstelen om vervolgens te horen te krijgen dat het nog niet gaat lukken dit jaar.
Bovendien heeft een gemeenschappelijk onderwijsbeleid het grote voordeel dat de universiteiten in Nederland en Vlaanderen zich meer kunnen gaan specialiseren in hun eigen vakgebeiden. Zo zou de Erasmus Universiteit in Rotterdam zich volledig kunnen toeleggen op Economische Wetenschappen en weer een andere Universiteit in Vlaanderen op het gebied van Communicatie-technologie.
Tot slot ben ik er van overtuigd dat grote uitwisselingsprojecten tussen Vlaanderen en Nederland de onderlinge verhoudingen sterk zullen verbeteren, niet alleen op economisch vlak maar met betrekking tot de sociaal-culturele banden.

Graag uw reacties ... :lol:

Knuppel
6 juli 2002, 14:37
In het kader van de eenwording van Europa raakt het Nederlandstalig onderwijs steeds meer in de verdrukking. Ik vind het dan ook hoog tijd worden om een gemeenschappelijk onderwijsbeleid te gaan voeren tussen Nederland, Vlaanderen en de Nederlandse Antillen.

Uiteraard is er al een beperkt samenwerkingsverband tussen Vlaanderen en Nederland op het gebied van onderwijs, maar toch schiet deze regeling vaak tekort. Om als Nederlandse student in Vlaanderen te aan studeren moet je eerst door een gigantische papierenwinkel worstelen om vervolgens te horen te krijgen dat het nog niet gaat lukken dit jaar.
Bovendien heeft een gemeenschappelijk onderwijsbeleid het grote voordeel dat de universiteiten in Nederland en Vlaanderen zich meer kunnen gaan specialiseren in hun eigen vakgebeiden. Zo zou de Erasmus Universiteit in Rotterdam zich volledig kunnen toeleggen op Economische Wetenschappen en weer een andere Universiteit in Vlaanderen op het gebied van Communicatie-technologie.
Tot slot ben ik er van overtuigd dat grote uitwisselingsprojecten tussen Vlaanderen en Nederland de onderlinge verhoudingen sterk zullen verbeteren, niet alleen op economisch vlak maar met betrekking tot de sociaal-culturele banden.

Graag uw reacties ... :lol:

Ik hoor het je graag zeggen.
Vergeet niet dat we in België leven. Weet je dat er in de grondwet staat dat ons vorstenhuis geen Nederlandse huwelijkspartner mag binnenhalen? Waarom zou dat zijn denk je? En waarom zouden de "kopstukken" die het hier voor het zeggen hebben aan iets meewerken dat op termijn hetzelfde effect gaat hebben?

Toch is het leuk te horen dat er mensen zijn die hierover nadenken. BEWUSTMAKING van het Vlaamse volk is de enige weg om weer met onze taalgenoten, en dus beter bij ons passende buren, te leren samenleven en ons voor te bereiden op een succesvoller toekomst in het eengemaakte Europa waar wij nooit iets in de pap te brokken zullen hebben als onmondige Vlamingen maar wel als een groot-nederlands volk. Zes miljoen Vlamingen en twaalf miljoen Nederlanders maakt immers een totaal van 18 miljoen mensen. Om te beginnen zou onze moedertaal al minder onder druk komen te staan. Nederlanders laten zich nu eenmaal niet in een hoek duwen zoals het merendeel der Vlaamse politici. Ook de economie zou er wel bij varen vermits wij samen beschikken over twee Europese wereldhavens.
Vooreerst echter oefenen in "haar op de tanden" krijgen. We mogen niet het doetje worden van de Nederlanders zoals we nu de doetjes zijn van Franstalig België.

Pieterjan
6 juli 2002, 14:41
Met spijt in het hart :wink: moet ik toegeven dat De Vliegende Hollander overschot van gelijk heeft. Union fait la Force!
(voor de Nederlander die de Franse taal niet zo machtig is:
Eendracht maakt macht)
Misschien zou vooral ons talenonderwijs Nederland tot voorbeeld kunnen zijn.

Knuppel
6 juli 2002, 15:04
Ik krijg zo stillekens aan het gevoel dat het "achtergebleven" Limburg de goede weg opgaat met haar samenwerking Diepenbeek-Maastricht.

De Vliegende Hollander
5 mei 2003, 02:37
We hebben trouwens 16,2 miljoen inwoners in Nederland dus saampies hebben we een taalgebied van 22 miljoen mensen (Suriname, Zuid Afrika, Namibië, Aruba en de Antillen niet meegerekend) :D ...

De Vliegende Hollander
5 mei 2003, 02:38
We hebben trouwens 16,2 miljoen inwoners in Nederland dus saampies hebben we een taalgebied van 22 miljoen mensen (Suriname, Zuid Afrika, Namibië, Aruba en de Antillen niet meegerekend) :D ...Groeten uit Nederland

TomB
5 mei 2003, 02:54
Me dunkt dat ge met 6 miljoen Vlamingen genoeg hebt om ook specializatie op alle vlakken te bekomen op universiteitsgebied. Mah bon, onder het motto van eendracht die macht maakt zou het mij niet storen om met onze oranje vrienden samen te werken.

Zolang dat als er ooit een geldstroom ontstaat, die klassiekerwijze van Noord naar Zuid zal zijn ;)

Raf
5 mei 2003, 06:02
Weet je dat er in de grondwet staat dat ons vorstenhuis geen Nederlandse huwelijkspartner mag binnenhalen?

Waar ben je dat precies tegengekomen in de grondwet?

Vlaanderen_onafhankelijk
5 mei 2003, 22:29
Als ik kijk naar het aantal Nederlanders die hier in Maaseik school volgen, hebben ze blijkbaar toch niet al te veel moeite met de formulieren.
Het onderwijs in Vlaanderen is wel beter dan in Nederland, zeker in het secundair onderwijs...

Zeno!
6 mei 2003, 19:03
Papierwinkel? Ik denk dat je als EU-burger dezelfde rechten hebt als Vlaming om aan een Vlaamse universiteit of Hogeschool te studeren.

In ieder geval, hier in Leuven zitten veel Nederlanders en ik heb nog niet gehoord dat zij te kampen hebben met veel papierwerk omdat ze uit het buitenland komen.

De Vliegende Hollander
6 mei 2003, 22:34
Humm, ik hoor andere berichten, maar goed: zo veel mensen, zo veel meningen...


Echter, er wordt in Nederland te weinig promotie gemaakt voor de Vlaamse Universiteiten...Dit vind ik zonde, omdat beide naties gebaat zullen zijn bij een grotere interactie op het front van onderwijs en kenniseconomie...


Op de uitspraak dat het Vlaamse onderwijs beter is dan het Nederlandse zeg ik ja en nee:

Ja, omdat de Vlamingen veel meer en beter aandacht schenken aan de taalvakken.

Nee, omdat de Universiteiten van Vlaanderen vaak te algemeen zijn (naar mijn bescheiden mening). Een verdere specialisatie binnen Nederland en Vlaanderen zou een positieve ontwikkeling zijn.

Maar voordat het zo ver is, moeten de leerlingen van de middelbare scholen beter gewezen worden op de opties die zij hebben in Nederland en Vlaanderen... :D


Groeten

Antoon
6 mei 2003, 22:39
Op zich een heel goed initiatief, zo'n samenwerking.

Zeker als je weet dat beide onderwijssystemen hun eigen voor- en nadelen hebben.

:idea:

Kotsmos
7 mei 2003, 08:45
Mja, ik zie het op zich wel zitten om een jaartje in het buitenland te studeren, maar waarom juist Nederland? Ik ben meer voor een stevige uitbouw van Erasmus-achtige projecten, met vrije keuze waar je gaat studeren. Bovendien zie ik het niet echt zitten om speciaal naar Nederland te trekken omdat daar dan toevallig de universiteit gevestigd is die zich gespecialiseerd heeft in de richting die ik wil volgen.

Ook wel ff zeggen dat ik van die "verdrukking van het Nederlandstalige onderwijs" nog zo geen bal gemerkt heb. Ik denk dat ze hier aan de L&W in Gent twee Engelstalige opleiding hebben, te weten American Studies en Gender Studies. Beiden inter-universitaire opleidingen als ik me niet vergis. Ik vind trouwens dat áls je voor een internationalisering van het onderwijs gaat, je het dan maar meteen goed moet doen, en je niet moet concentreren op de Nederlandstaligen alleen.

De Vliegende Hollander
7 mei 2003, 18:25
Mja, ik zie het op zich wel zitten om een jaartje in het buitenland te studeren, maar waarom juist Nederland? Ik ben meer voor een stevige uitbouw van Erasmus-achtige projecten, met vrije keuze waar je gaat studeren. Bovendien zie ik het niet echt zitten om speciaal naar Nederland te trekken omdat daar dan toevallig de universiteit gevestigd is die zich gespecialiseerd heeft in de richting die ik wil volgen.

Ook wel ff zeggen dat ik van die "verdrukking van het Nederlandstalige onderwijs" nog zo geen bal gemerkt heb. Ik denk dat ze hier aan de L&W in Gent twee Engelstalige opleiding hebben, te weten American Studies en Gender Studies. Beiden inter-universitaire opleidingen als ik me niet vergis. Ik vind trouwens dat áls je voor een internationalisering van het onderwijs gaat, je het dan maar meteen goed moet doen, en je niet moet concentreren op de Nederlandstaligen alleen.Kijk en dat is nu precies het probleem:

Nederlandse en Vlaamse studenten zien elkander's Universiteiten wel als 'buitenlands, (wat dus een barriere vormt), maar zien het weer niet als erg speciaal (zoals men Engelse Universiteiten vaak zien)...Dit vind ik jammer, want we kunnen zo veel meer leren door samen te werken/specialiseren.

In Nederland is er sprake van internationalisering van onderwijs. Echter, dit betekent alleen maar dat er meer engelstalige studies komen (dus geen franse, duitse, russische et cetera). Je mag dus ook niet spreke van internationalisering, maar van verengelsing van het onderwijs...

Nogmaals: De reden waarom ik vind dat er beter samen gewerkt dient te worden is niet vanwege de zgn. internationalisering, maar vanwege de (schaal)voordelen die voortkomen uit onderlinge specialisatie...


Groeten