PDA

View Full Version : Wolfowitz:VS schond oorlogsrecht


neruda
14 mei 2004, 16:34
WASHINGTON Twee topfunctionarissen van
het Amerikaanse ministerie van Defensie
hebben voor het eerst publiekelijk
toegegeven dat de harde behandeling van
gevangenen in de Abu Ghraib-gevangenis
in strijd is met de Geneefse Conventie.

Onderminister van Defensie Wolfowitz en
plaatsvervangend stafchef generaal Pace
bekenden dit voor de Senaatscommissie
die het schandaal onderzoekt.Zij deden
dat toen gevraagd werd wat zij ervan
zouden vinden als een Amerikaan op
vergelijkbare wijze werd behandeld.

Minister Rumsfeld heeft steeds gezegd
dat de behandeling binnen de grenzen
van het internationaal recht blijft.

Bush's dreamteam binnenkort 'out of order' ??

Antoon
14 mei 2004, 17:10
Jij en je Bush-bashing topics, het begint een beetje idioot over te komen. Maar kom.

Het siert Wolfowitz , en trouwens ook Bush en Rumsfeld , om hier een discussie over te hebben. Het siert hen ook om de schuldige soldaten die deze feiten hebben gepleegd te laten verschijnen voor een rechtbank.

Hoe mooi is de democratie toch, vergeleken met de kommunistische dictaturen alla Cuba waar erop los wordt gefolterd. En hier is het wel degelijk in opdracht van die gecastreerde dictator.

Laat staan hoe het eraan toe gaat bij jouw moslim-vriendjes. Je weet wel, die onschuldige mensen onthoofden voor televisie zonder dat een moslim-haan kraait.

Nee hoor, hoed af voor zowel Bush, als Rumsfeld, alsook Wolfowitz. (en voor mijn part de hele huidige Amerikaanse regering. :wink:

BTW : nu je er helemaal naast was betreffende Nicholas Berg die door moslim-extremisten werd onthoofd omdat hij Joods is, en die toevallig een grote supporter was van Bush en zijn Irak-politiek, en nu je stilletjesaan bij elke van je anti-Amerika gelul op je plaats wordte gezet, is het voor jou geen tijd om even 'low profile' te gaan? Of ben je op zoek naar een nieuwe anti-Bush verzinsel om nog eens te proberen.... :lol:

neruda
14 mei 2004, 17:20
Jij en je Bush-bashing topics, het begint een beetje idioot over te komen. Maar kom.

Het siert Wolfowitz , en trouwens ook Bush en Rumsfeld , om hier een discussie over te hebben. Het siert hen ook om de schuldige soldaten die deze feiten hebben gepleegd te laten verschijnen voor een rechtbank.

Hoe mooi is de democratie toch, vergeleken met de kommunistische dictaturen alla Cuba waar erop los wordt gefolterd. En hier is het wel degelijk in opdracht van die gecastreerde dictator.

Laat staan hoe het eraan toe gaat bij jouw moslim-vriendjes. Je weet wel, die onschuldige mensen onthoofden voor televisie zonder dat een moslim-haan kraait.

Nee hoor, hoed af voor zowel Bush, als Rumsfeld, alsook Wolfowitz. (en voor mijn part de hele huidige Amerikaanse regering. :wink:

BTW : nu je er helemaal naast was betreffende Nicholas Berg die door moslim-extremisten werd onthoofd omdat hij Joods is, en die toevallig een grote supporter was van Bush en zijn Irak-politiek, en nu je stilletjesaan bij elke van je anti-Amerika gelul op je plaats wordte gezet, is het voor jou geen tijd om even 'low profile' te gaan? Of ben je op zoek naar een nieuwe anti-Bush verzinsel om nog eens te proberen.... :lol:

Je begint het echt moeilijk te hebben hé Antoon ?? Nu dat uw vriendje Wolfowitz het toegeeft...je begint ook aardig een agressief toontje te krijgen..maar dit is normaal ..het wordt pijnlijker en pijnlijker om te zien hoe er een degelijk mesthoop van gemaakt wordt....tijd om valiezen te pakken vrees ik...

En inderdaad , daar ben ik het mee eens dat het hen siert dat de kleine man uiteindelijk voor de rechtbank moet verschijnen en NIET de grote vissen...
Dit siert hen inderdaad..

Vlaamse Leeuw
14 mei 2004, 17:30
Even een - heel - korte samenvatting genomen van de conventie van Genève:

In Genève zijn vele verdragen gesloten. Soms wordt met 'Geneefse conventie' bedoeld het Vluchtelingenverdrag, maar in de regel wordt bedoeld de verdragen inzake het humanitaire oorlogsrecht. In 1864 werd het eerste verdrag van het Rode Kruis gesloten, over gewonde militairen van legers te velde. Na verscheidene andere verdragen werden in 1949 vier verdragen vastgesteld die betrekking hebben op respectievelijk landstrijdkrachten, zeestrijdkrachten, krijgsgevangenen en de burgerbevolking. Die vier verdragen hebben een gemeenschappelijk artikel 3, waarin regels zijn opgenomen over het humanitair recht bij gewapende conflicten die niet van internationale aard zijn (zoals een burgeroorlog). Die hebben betrekking op bescherming van niet-strijdenden (de burgerbevolking) tegen marteling, willekeurige arrestatie en slavernij. Artikel 3 schrijft humane behandeling voor van niet-strijders en degenen die de wapens hebben neergelegd, en verbiedt ook het nemen van gijzelaars en wrede behandeling. De Geneefse verdragen zijn in 1977 aangevuld met twee protocollen. Het Eerste protocol heeft betrekking op bevrijdingsoorlogen. Strijders van de oppositie, mits als zodanig herkenbaar, genieten de bescherming van het protocol. Het Tweede protocol gaat over de bescherming bij grootschalige gewapende conflicten zoals burgeroorlog. Niet-gouvernementele eenheden (bijv. guerrilla-groeperingen) die niet kunnen worden aangesproken op internationale mensenrechtenverdragen, zijn als strijdende partijen wel aansprakelijk volgens de Geneefse verdragen. Het Internationaal Strafhof kan recht kan spreken over 'ernstige inbreuken' op de regels van de Geneefse verdragen (in de omgangstaal aangeduid als oorlogsmisdaden).

Wrede behandeling:
De categorie van 'wrede, onmenselijke of vernederende behandeling' wordt meestal in één adem wordt genoemd met marteling en alle vormen van mishandeling. Wrede behandeling wordt niet direct met marteling gelijk gesteld, maar valt wel onder de termen van het VN Verdrag tegen marteling. Voorbeelden van wrede behandeling zijn lijfstraffen, bestraffende vormen van afzondering isolatie zoals isolatiefolter, seksueel geweld, lastigvallen, bedreigingen, en alle vormen van ernstige vernedering door bewakers. Verkrachting in oorlogstijd en tijdens detentie is in recente jaren erkend als een vorm van marteling (dus meer dan wrede behandeling).

Antoon
14 mei 2004, 18:03
En inderdaad , daar ben ik het mee eens dat het hen siert dat de kleine man uiteindelijk voor de rechtbank moet verschijnen en NIET de grote vissen...
Dit siert hen inderdaad..

Welke 'grote vis' zou dan wel voor de rechtbank moeten verschijnen volgens jou? En voor welke reden? Want dat is mij niet zo duidelijk.

neruda
17 mei 2004, 21:55
En inderdaad , daar ben ik het mee eens dat het hen siert dat de kleine man uiteindelijk voor de rechtbank moet verschijnen en NIET de grote vissen...
Dit siert hen inderdaad..

Welke 'grote vis' zou dan wel voor de rechtbank moeten verschijnen volgens jou? En voor welke reden? Want dat is mij niet zo duidelijk.

Rumsfeld..maar de kans is klein..volg maar het nieuws binnenkort..er zal toch één belangrijke kop moeten rollen...de Republikeinse druk wordt bij deze als maar groter...

Sinistra
18 mei 2004, 17:45
Welke 'grote vis' zou dan wel voor de rechtbank moeten verschijnen volgens jou? En voor welke reden? Want dat is mij niet zo duidelijk.

Rumsfeld..maar de kans is klein..volg maar het nieuws binnenkort..er zal toch één belangrijke kop moeten rollen...de Republikeinse druk wordt bij deze als maar groter...

En dan Wolfowitz als defensieminister..perfect....Hamas en Hezbollah zullen het gegarandeerd warm krijgen :twisted:

Max
18 mei 2004, 17:56
Natuurlijk schond VS oorlogsrecht. Maar welk land op deze planeet kan zeggen dat ze oorlogsrecht respecteert? Juist ja , enkel diegene die niet in oorlog zijn.

De conventie van Geneve is een utopische richtlijn. Laten we zeggen dat de VS een milde inbreuk heeft begaan. Pesterijen in de gevangenissen om psychologische druk hoog te houden. Nou nou , HOU HET TOF!