PDA

View Full Version : Antwerp BAMboozled


nihao
18 juni 2010, 10:42
Het Nieuwsblad vandaag :

Het 'besliste beleid' om de Ring te verbreden met vier tot zes vakken werd in 2003 uitgetekend maar was in 2009 nog louter een idee...

nihao
23 juni 2010, 14:25
En vandaag in Knack the usual suspects : Raf Suys, Eddy Peetermans en Patrick Debaere (de man die tracés kan beoordelen voor ze getekend zijn !).

Duvelke
23 juni 2010, 15:50
ale vooruit

Micele
23 juni 2010, 17:49
Het Nieuwsblad vandaag :

Het 'besliste beleid' om de Ring te verbreden met vier tot zes vakken werd in 2003 uitgetekend maar was in 2009 nog louter een idee...

Vandaag pas ?

In demorgen.be stond het de 15 juni.

http://www.demorgen.be/dm/nl/5216/Oosterweel/article/detail/1119156/2010/06/15/Antwerpse-Ring-krijgt-18-rijstroken-ook-bij-aanleg-tunnels.dhtml

"Antwerpse Ring krijgt 18 rijstroken, ook bij aanleg tunnels"

15/06/10 13u05

De Antwerpse Ring zal worden uitgebreid tot, met inbegrip van de stedelijke ringweg die ernaast komt, gemiddeld achttien rijstroken. Daarvoor waarschuwt actiecomité stRaten-generaal.

"Ook met Lange-Wapper-tunnels in plaats van een viaduct zal men de Antwerpse ring op die manier moeten aanpakken", zegt stRaten-generaal. "De voorstellen aan het Sportpaleis zijn een nepoplossing, want op de kilometerslange ring zal zich overal dat scenario voordoen."

"Tot 21 rijstroken"

Manu Claeys en Peter Verhaeghe van stRaten-generaal pakten op een persconferentie uit met plannen die sinds twee weken zijn vrijgegeven. "Het gaat om plannen uit 2003, toen ook de plannen van de Lange Wapper zijn opgemaakt", zegt Claeys. "Ze tonen voor het eerst alle rijstroken."

Op de plannen is de Antwerpse Ring getekend zoals die er gaat uitzien bij de aanleg van de Oosterweelverbinding. "Het gaat bijvoorbeeld aan Berchem-station om minstens zestien en soms zelfs twintig of 21 rijstroken, in plaats van de huidige twaalf", luidt het. "Daarvoor wordt een op- en afrit aangelegd in een woonwijk, verdwijnt een park, wordt alle open ruimte ingenomen en sneuvelt een stuk van het fietspad langs de ring."

Volgens de twee zijn de gevolgen voor de hele Ring vergelijkbaar. "Zolang je het doorgaand verkeer niet weghoudt van de stad, krijg je deze dimensies. Ook overkappen zal niet meer mogelijk zijn. De regering zegt dat de bevolking nog wel inspraak krijgt, maar dat is pas in 2013 of 2014 bij het openbaar onderzoek. Dan staan we al lang voor voldongen feiten."

VTB-VAB: "18 rijstroken zeer uitzonderlijk"

De 18 rijstroken die de Antwerpse Ring zou gaan tellen, zijn volgens Maarten Matienko van VTB-VAB "zeer uitzonderlijk". Hij benadrukt dat er iets moet gebeuren omdat er nu veel te weinig capaciteit is, maar wijst erop dat ook aan de leefbaarheid van de stad moet worden gedacht. "Daarom moet de ring van Antwerpen bekeken worden binnen een ruimer mobiliteitsconcept", zegt hij.

"Er zijn ontzettend veel knooppunten op de Antwerpse Ring, waardoor er veel te weinig capaciteit is en er zelfs files ontstaan op aansluitende snelwegen als de E313, de E17 of de E19. Door het bijna constante capaciteitstekort, leidt het minste incident tot files." Volgens Matienko gebeuren op de Antwerpse Ring per kilometer weg de meeste ongevallen met vrachtwagens. "Je moet echter niet alleen rijstroken bijleggen, maar ook bekijken hoe je het verkeer verdeelt. Je moet het risico op ongevallen beperken door weefbewegingen te vermijden en lokaal en doorgaand verkeer te scheiden. Daarnaast moet je oog hebben voor de leefbaarheid van de stad."

Achttien rijstroken in één ringweg zijn volgens Matienko "zeer uitzonderlijk". Hij verwijst naar steden als Parijs, waar meerdere ringwegen op een afstand van elkaar het verkeer rond de stad leiden. "Met 18 rijstroken is het zeker heel belangrijk om het lokale en doorgaande verkeer te scheiden", besluit hij. "De weefbewegingen moeten zo beperkt mogelijk blijven, zeker voor vrachtwagens. Op- en afritten liggen best aan de rechterkant, want daar rijdt het traagste verkeer." (belga/tw)

nihao
25 juni 2010, 09:53
En vandaag legt Leysen nog eens de zoute vinger op de wonde in GvA : het lost het mobiliteitsprobleem niet op en de financiering deugt niet.

kelt
25 juni 2010, 16:08
En vandaag legt Leysen nog eens de zoute vinger op de wonde in GvA : het lost het mobiliteitsprobleem niet op en de financiering deugt niet.

Dat is het meest verbijsterende aan gans die zaak,brug of tunnel,of meer rijstroken,het lost geen enkel fundamenteel probleem op,het verlegd ze hoogstens,en dan nog voor een paar jaar.

nihao
29 juni 2010, 07:57
HLN 28/06 : Kris Peeters wil Mecannotracé niet onderzoeken

Het wordt steeds duidelijker dat dit een marionet is van een stelletje aannemers en allesbehalve een staatsman...

spitsbroeder
6 juli 2010, 23:36
In 2009 reden er gemiddeld 17.500 voertuigen per dag door de Liefkenshoektunnel (4 rijvakken).
De Kennedytunnel slikt er 154.000 per dag, met pieken tot zelfs 200.000 (6 rijvakken).
De Waaslandtunnel 33.000 (2 rijvakken).
Als elke rijstrook van de LHT evenveel zou verzetten als een rijstrook van de Kennedy op een gemiddelde dag, dan zou de Liefkenshoek 102.000 voertuigen per dag slikken.
Per rijstrook in de Kennedy rijdt 6 maal meer verkeer dan over een rijstrook in de Liefkenshoek. Doe toch iets met die tunnel!

www.liefkenshoektolvrij.be

nihao
13 juli 2010, 13:44
Doe toch iets met die tunnel!

Pas op of ze metselen hem nog toe om de WangeLapper te mogen bouwen !

spitsbroeder
23 juni 2011, 13:37
Liefkenshoek Tolvrij en W-eb zullen op 10 juli 2011 om 11u elk een bloemenkrans neerleggen in de berm van de Liefkenshoektunnel ter hoogte van de tolhuisjes.

Beide actiegroepen zullen hierbij de tunnel herdenken voor haar 20 jaar ondergewaardeerde diensten en hun steun betuigen voor een mooiere toekomst. Een toekomst die weggebruikers de kans zal bieden om haar efficiënter te benutten, tot eer en glorie van werkgelegenheid en economische welvaart. Uw steun aan de Liefkenshoektunnel stellen wij bijzonder op prijs en rekenen op uw talrijke aanwezigheid. Leg samen met ons bloemen neer en steun de Liefkenshoektunnel in haar bestaan. Deze symbolische actie op haar 20ste verjaardag mag niet onopvallend voorbij gaan. Een klein gebaar door haar gebruikers maar een groot gebaar voor het volledige mobiliteitsprobleem rond Antwerpen en in het Waasland.
De Lege Tunnel, dankt u bij voorbaat.

U KOMT TOCH OOK?

kelt
30 juni 2011, 17:21
Op wat wacht men eigenlijk om gans dat BAM-project dan maar stilletjes weer te begraven? :-(

kelt
2 augustus 2011, 15:27
Na "de knoop doorgehakt" te hebben alweer een jaar geleden zeker is er....nog geen kubieke centimeter aarde uitgegraven om zelfs maar te beginnen aan dit "levensbelangrijke" project voor Antwerpen en voor Vlaanderen...

Ten eerste worden de benodigde bedragen nu al op 7 miljard euro geschat....niemand weet waar dat geld vandaan zal moeten komen...

Ten tweede zijn er veel teveel aktoren in het "project",(ad-hoc Projectteams,MOW,BAM,'t Stad,Haven,nv Tunnel Liefkenshoek,nv Scheepvaart,De Lijn,NMBS,....het stop niet...)dat is bijna een garantie dat iets niet verder zal raken dan wat Powerpointjes...

Ten derde,niemand weet of dat BAM-trace + aanpalende projecten zoden aan de dijk brengt op verkeersgebied..(een gok van 7 miljard)

En bovendien is het zelfs niet duidelijk wie dat zou bouwen.De bouwcombinatie Noriant zal mogelijk schadevergoeding eisen als er niks gebouwd word,maar langs de andere kant zou het,naar Europese wetgeving omtrent overheids-aanbestedingen,onwettig zijn als Noriant zomaar bevoorrechte partner wordt....Dus riskeert men nog meer schadevergoedingen aan iedere andere Europese bouwonderneming die wenst aan te merken dat zij ook zouden willen bieden.....

Een artikel hieromtrent in Knack nr 26 is nogal ontluisterend...

ter info,in Londen heeft men een volledige Olympische infrastruktuur ontworpen,gepland en ondertussen bijna gebouwd in minder dan de helft van de "studietijd" van het BAM-project...Meteen is ook een decennialang verwaarloosd deel van Londen (ter grootte van Antwerpen stad bijna) eens op orde gezet voor na de OS.....:?


.....en dit ondanks de legendarische verkeersproblematiek van Londen

freespirit
3 augustus 2011, 13:08
Als Peeters & Co eindelijk dat Mecannotracé serieus gaan bestuderen, kunnen we verder praten. Het plan zoals het nu voorligt is nauwelijks beter dan de ten grave gedragen Langewapper project met het viaduct. Ik voorzie nog veel juridisch getouwtrek en procesvoering die de constructie nog vele jaren - zo niet decennia - zal vertragen. Als we tegen 2030 een 'oplossing' hebben dan mogen we ons gelukkig prijzen.

Vrijwel alle Antwerpenaren willen effectief wel een efficiënte ontsluiting van het oost-westverkeer (lees over of onder de Schelde) ter hoogte van (Groot-)Antwerpen. Alleen was en is het voorgelegde tracé voor mezelf en de meeste andere Antwerpenaren onaanvaardbaar en waanzinnig dicht bij woonkernen gelegen. Vele media en de 'tegenstanders' schilderen ons af alsof we geen oplossing willen en verantwoordelijk zijn voor de bijna dagelijks verkeersmalaise in en rond Antwerpen. Dat houdt uiteraard geen steek, wij stellen alternatieven zoals Mecanno voor, maar de Vlaamse Regering, slippendragers van bepaalde economische en infrastructurele belangengroepen, heeft daar tot nu toe nauwelijks oren naar gehad.

Dit alles heeft tot gevolg dat vele duizende automobilisten en transporteurs nu dagelijks 'gegijzeld' worden op de Ring en een aanzienlijk stuk van de E17, omdat alles door een bottle neck moet passeren, geheten de Kennedytunnel. 'Alternatieven' zijn de tachtig jaar oude Waaslandtunnel, terecht geheten de 'Konijnenpijp' of de - for hells sake - Brug van Temse. De betalende Liefkenshoektunnel biedt een beperkt alternatief voor wie vanuit Nederland of het noorden van de Antwerpse haven naar Oost- en West-Vlaanderen moet, maar een verdere aansluiting met het Antwerpse ontbreekt.